Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)"

Transkript

1 Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Bruksanvisning RE1M-11700

2 Kjære kunde, Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og er blitt testet og sertifisert i samsvar med den europeiske normen EN 957-1/6. Vi ber deg følge denne montasjeveiledningen nøye, samt om å ta vare på denne bruksanvisningen. Du kan få bruk for den senere i forbindelse med vedlikehold eller service. Vi ønsker deg god fornøyelse med tredemøllen din og lykke til med treningen. Vennlig hilsen, Livingsport AS Herelv Hovedgade 17 DK-2730 Herlev Tlf.: Faks: E-post: Garanti Reebok Fitness kvalitetsprodukter er fremstilt og testet for hjemmebruk. Det betyr at reklamasjonsretten bortfaller helt hvis produktet anvendes til kommersiell bruk, offentlig bruk eller annen ikke-privat bruk. Dette produktet er produsert i samsvar med den europeiske normen EN 957. Som importør av ditt nye Reebok Fitness-produkt, gir LivingSport A/S 2 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven på fabrikasjons- og materialfeil som oppstår ved normal bruk av produktet. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte, som er oppstått som følge av feilaktig bruk, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Reklamasjon av feil og mangler som burde bli oppdaget ved sedvanlig vedlikehold av varen skal meddeles LivingSport A/S innen rimelig tid (1-2 uker). Garantien kan ikke overdras ved videresalg av produktet. Ved feil/mangler kan produktet returneres for reparasjon. Dette SKAL avtales med LivingSport A/S før returnering. Etter vurdering av feilens/mangelens omfang, forsøkes denne utbedret ved reparasjon. Hvis ikke dette kan utføres innen rimelig tid og uten for store ulemper for forbrukeren, vil produktet bli byttet eller tilbakebetaling kan bli aktuelt. Reklamasjonsperioden begynner den dagen varen mottas. Ta derfor alltid vare på din kvittering for kjøpet og for leveringen. Kvittering: For å kunne opprettholde garanti og reklamasjonsrett må du oppbevare og på oppfordring fremvise den originale kjøpskvitteringen. Hvis du ønsker å reklamere, skal du henvende deg til følgende adresse: LivingSport A/S Herelv Hovedgade 17 DK-2730 Herlev Servicee-post: Servicetelefon: (+45)

3 Kundeservice For å kunne yte deg best mulig service, ber vi deg om å utfylle feltene nedenfor med modellnavn og serienummer. De to numrene finner du på det lille klistremerket som sitter på undersiden av rammen eller på siden av rammen. Modellnavn: Serienummer: Avhending Reebok-produkter er resirkulerbare. Derfor ber vi deg om at alle deler som byttes ut avhendes på den mest miljøvennlige måten. Kontakt Livingsport AS, Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev, Danmark, tlf.: , faks Serviceavdelingen:Tlf.: , Hotmail: Viktig informasjon: Kontakt legen din før du påbegynner et nytt treningsprogram. Føler du deg svimmel, har brystsmerter eller blir kortpustet under trening, må du stoppe øyeblikkelig og kontakte lege. Hvis du har ytterligere spørsmål, ber vi deg vennligst kontakte vår serviceavdeling.

4 Innhold Montering Side 4-5 Forholdsregler. Side 6-7 Funksjoner. Side 8 Riktig bruk. Side 9-10 Oppvarming. Side 11 Computer. Side Vedlikehold Side Deldiagram og deleliste SIde Feilsøking.. Side 22 Begrenset garanti. Side 23 Viktig: Se side 16 og 17 om smøring av tredemøllen.

5 Monteringsveiledning Trinn 1: Fjern emballasje og plasser tredemøllen på en jevn overflate. Pass på at du ikke får hånden i klemme mellom konsollen og sidevangene, samt sidevangene og bunnrammen. Trinn 2: Følg pilene for å fastmontere sidevangene, (pass på at du ikke får hånden i klemme), monter sidevangene til bunnrammen ved å bruke 2 stk. bolter M8*50 på hver side. Pass på at ikke strammer alle boltene ennå. Dette gjøres til slutt, når hele tredemøllen er montert. 4

6 Monteringsveiledning forts. Trinn 3: Følg pilspissene slik at konsollen blir korrekt plassert (pass på så du ikke får hånden i klemme). Monter konsollen med 2 festeskruer M8*20. Ingen av skruene skal strammes før hele tredemøllen er montert. Trinn 4: Følg pilhodene for å montere det høyre (merket R) og det vestre (merket L) plastdekselet nederst på sidevangene. Sett dekselet ned på bunnrammen, og pass på at skruehullene på dekselet og bunnrammen passer sammen. Fest bunndekselet med 2 bolter (ST4*20) på hver side. Vennligst trekk til alle bolter for å gjøre ferdig montasjen. 5

7 Forholdsregler Denne veiledningen skal gi deg viktig informasjon angående bruke av vedlikehold og personlig sikkerhet. Sørg for at du tar vare på denne bruksanvisningen til fremtidig bruk. Merk! Dette produktet er fremstilt for privat bruk og testet for en maksimal brukervekt på 110 kg. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å trene. Produsent og selger påtar seg ikke ansvar for skade på person eller eiendom som forårsakes av eller ved bruk av dette produktet. Les alle forholdsregler og instrukser nøye før bruk av dette treningsutstyret. Vi anbefaler at du tar vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle brukere av produktet er tilstrekkelig informert om alle forholdsregler. Bruk kun produktet som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk tredemøllen innendørs på en jevn overflate med tilstrekkelig plass rundt. Plasser ikke produktet i garasjen, carporten, uthuset og ikke i nærheten av vann. Tredemøllen må ikke utsettes for fuktighet og støv. Hold ALLTID barn under 12 år og kjæledyr vekk fra produktet. Plasser eventuelt en matte under stabilisatorene for å beskytte tregulv eller gulvteppe. Ettertrekk alle skruer og bolter med jevne mellomrom. Bytt ut eventuelle nedslitte deler med tilsvarende deler. Skadde deler eller komponenter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko eller medføre at produktets levetid reduseres. Bytt derfor straks skadde ellers slitte deler, og bruk ikke produktet før denne utskiftingen er gjennomført. Reparasjoner må kun utføres etter avtale med Livingsport A/S Pass på at INGEN væsker kommer inn i maskinen eller i elektroniske deler, da dette kan skade tredemøllen. Tredemøllen skal oppbevares innendørs ved normal stuetemperatur ikke under 15 C Ha på deg passende tøy når du trener; ha ikke på deg løse klær som kan sette seg fast i tredemøllens bevegelige deler. Ha alltid på deg sportssko når du trener. Hold ryggen rett når du trener. Ikke bøy ryggen. Hvis du føler smerte eller blir svimmel mens du trener, må du øyeblikkelig stoppe treningen! Pulsmåleren er ikke et medisinsk apparat. Flere faktorer, bl.a. utøverens bevegelser, kan påvirke pulsmålerens nøyaktighet. Måleren er ment som et treningshjelpemiddel for å måle pulsen din generelt. Produktet er et klasse H - (hjemme-) produkt, og derfor kun beregnet til hjemmetrening. Det bør derfor ikke brukes i kommersielle eller institusjonsmessige sammenhenger. Produktet er ikke fremstilt for medisinske formål eller rehabilitering Dette produkt er fremstilt i samsvar med den europeiske normen EN 957 1/9 HB og er IKKE beregnet til terapeutisk eller helbredende trening. Maksimal brukervekt for dette produkt er 110 kg. 6

8 Klargjøring av produktet Treningen kan først starte når produktet er korrekt montert og justert. Følg monteringsveiledningen nøye. Bruk kun riktig verktøy og spør om hjelp hvis du trenger det. Det må kun brukes originale Reebok-deler (se sjekkliste). Sikkerhetssjekk (utføres før hver bruk) Stram alle justerbare deler før bruk. Stram alle skruer og bolter. Pass på at produktet står på en plan overflate. Bruk kun produktet med sko på. Vær oppmerksom på bevegelige og fastmonterte deler når du transporterer eller monterer produktet. Ha ikke på deg løsthengende klær når du bruker produktet.. 7

9 Funksjoner Sammenlegging av tredemøllen Frakoble strømmen Ta tak bakerst på tredemøllens løpebånd. Løft opp. Når tredemøllen nesten står loddrett, vil den festes. Før du slipper taket helt trekker du lett i tredemøllen for å forsikre deg om at det sitter fast. Utslåing av tredemøllen Frakoble strømmen Sett begge hendene bakerst på tredemøllens løpeflate Trykk foten mot fotpedalen (låsen) og trykk ned. Trekk tredemøllen langsomt ned mot deg.. Tredemøllen synker langsomt mot bakken ved hjelp av en hydraulisk hjelpepumpe. Fotlås Hydraulisk pumpe 3. Transport av tredemøllen Tredemøllen kan transporteres i sammenfoldet posisjon, ved å bruke de monterte transporthjulene. Hold fast med begge hender på håndtakene. Trekk tredemøllen inn mot deg, med en vinkel på ca grader, til hjulene berører gulvet. Trekk langsomt tredemøllen dit du ønsker å ha den. 8

10 Riktig bruk Riktig bruk Vi anbefaler at du bruker tredemøllen din på følgende måte: Korrekt biomekanisk posisjon: Vennligst se bildet. Å løpe rett på en tredemølle er lettere når du fokuserer på en fastsittende gjenstand i rommet. Løp som om du ønsker å nå gjenstanden. Hold alltid en avstand som tilsvarer at du kan strekke ut hånden og røre computeren. Primært fokusområde: Ved løping trenes primært nedre del av kroppen, spesielt lår- og leggmuskler. Viktig: Feilaktig og for hard trening kan medføre skader. 9

11 Riktig bruk forts. Strøm On/På On/Off (på /av-) knappen sitter ved siden av støpselet til strøminntak, som sitter bakerst ved motordekselet. Tilkoble strømmen ved å sette den på on (på). Sikkerhetsnøkkel Sikkerhetsnøkkelen er konstruert for å slå av strømmen øyeblikkelig i tilfelle fall eller andre nødstilfeller. Ved løp med høy fart kan det være meget overraskende og også farlig å stoppe brått. Derfor anbefales det at nøkkelen kun brukes i nødstilfeller. Hvis du vil stoppe tredemøllen rolig og behagelig, skal du bruke den røde stoppknappen. Tredemøllen din kan ikke starte uten at sikkerhetsnøkkelen er riktig innsatt i midten av konsollen. Den andre enden av nøkkelsnoren skal festes på deg! Sett klemmen i linningen på buksene eller i overdelen. Hvis du faller, vil sikkerhetsnøkkelen bli fjernet fra konsollen, og derved stopper tredemøllen. For din egen sikkerhets skyld bør du aldri bruke tredemøllen uten bruk av sikkerhetsnøkkelen. Pass på at sikkerhetsnøkkelen sitter godt fast i klærne dine. Av og på tredemøllen. Vær forsiktig ved montering og demontering av tredemøllen. Bruk alltid håndtakene når du skal av og på tredemøllen. Når du gjør deg klar til å løpe, må du ikke stå på løpebåndet. Start tredemøllen mens du står på sidene (sidevangene). Når tredemøllen ruller langsomt, går du ned på løpebåndet og begynner langsomt å øke farten. Under treningen skal kroppen og ansiktet ditt være vendt forover. Du må aldri løpe baklengs. Når du er ferdig med å trene, trykker du på den røde stoppknappen. Vent til tredemøllen er stoppet helt før du går ned. Advarsel! Bruk aldri tredemøllen uten at sikkerhetsnøkkelen er godt festet til klærne dine OBS! For din egen sikkerhets skyld bør du starte med å gå på løpebåndet når farten ikke er høyere enn 0,5 0,8 km/t. 10

12 Oppvarming Oppvarming Det er viktig å varme opp før du starter med den egentlige treningen. Den første fasen av oppvarmningen er å øke hjertepulsen og øke blodsirkulasjonen. Velg en oppvarmingsform som varmer opp de samme musklene som de du skal bruke når du skal løpetrene. Fase 1: 5-10 min. trening som øker pulsen litt. Fase 2: Stående uttøying Fase 3: Trening Nedkjøling Kjøl deg langsomt ned i ca. 5 min. for å få hjertefrekvensen ned etter at treningen er avsluttet. Etter nedkjøling starter du uttøyingen, gjerne med de samme øvelsene som de du brukte til oppvarming. Hold hver tøyning i ca. 30 sek. Uttøying Hver tøyning holdes i ca. 30 sek. Uttøying skal ikke gjøre vondt. Hvis du har en skadd eller tidligere skadd muskel, skal du passe spesielt godt på at du tøyer godt ut. Gjør ikke noen plutselige bevegelser under oppvarmingen. Uttøying av kroppen bør inneholde følgende områder: Sidene Armer Lyske Lårets for- og bakside Setemuskel Legger 11

13 Computer Lcd-display Puls/helling display Hastighets- /programdisplay (incline)- Tid/distanse/kalori- display Programknapp Hastighetsknapp Modus-/funksjonsknapp Hellingsknapp (incline) Startknapp Stoppknapp Sikkerhetsnøkkel Ⅰ: Display og instruks om knappene. A: Programknapp: Når tredemøllen er tilkoblet strøm, brukes denne knappen for å velge program. Følgende programmer kan velges: Manuelt program P0->P01->P02->P03->P04->P05->P06->P07->P08->P09->P10->P11->P12 -> Test Fettprosent B: Modus-/funksjonsknapp: 1.Når tredemøllen er i gang, trykker du på Mode (modus)-knappen, for å velge mellom distanse, tid, kalorier eller scan (skann). Hvis scan-funksjonen velges, vises hvert segment/funksjon 6 sek. i displayet. 2.Når displayet viser power on (på), kan knappen brukes til innstilling. 3. Hvis det er valgt P0 i displayet, kan du velge nedtelling av tid, kalorier eller distanse. Trykk på mode- knappen for å velge den innstillingen du ønsker. Trykk så på up+ (opp) eller down (ned) for å endre verdien. Når du har valgt, trykker du på startknappen. Hastighet og helling (incline) kan endres under treningen. I program P1-P12 vil det vises 30 min. Dette er en forhåndsinnstilling som kan endres. Tiden vil blinke, og kan endres ved å trykke speed+ (hastighet opp) eller speed (hastighet ned). Trykk på startknappen igjen. Hvis funksjonen fettmåling er aktiv, kan du bruke speed-knappen til å velge mellom F1-, F2-, F4-funksjonene for fettmåling. C: Start, Trykt på startknappen for å starte treningen. Hvis du ikke velger program, vil P0, eller manuelt program, bli aktivert. D: Stop : Når tredemøllen er i gang, trykker du stoppknappen. Tredemøllen vil stoppe langsomt. Alle funksjoner vil bli nullstilt E: Hastighet+/-,juster hastighet mellom 1-16 km/t F: Incline+/-, justering av incline mellom 0-12 % G: Quick-hastighet: 2,4,6,8,10,12,14,16km/t H: Quick-incline: 2,4,6,8,10,11,12 % 12

14 Computer forts. Programinstruks: Computeren 1: P0: Manuelt program: normal modus/funksjon, nedtelling av tid, nedtelling av distanse, nedtelling av kalorier. 2:P1 P12 er forhåndsinnstilte funksjoner, som har til formål å gi en variasjon av forskjellige treningsøkter. 3.: Program for fettforbrenning. Instruks om tilkobling av strøm: 1: Før ledningen fra løpebånd til stikkontakt. 2: Sett fast sikkerhetsnøkkelen til klærne dine og plasser nøkkelen på midtkonsollen. 3: Computeren vil gi fra seg en høy lyd og displayet vil lyse opp. 4: Herfra kan du velge program og begynne treningen din. Er det valgt P0 i displayet, kan du velge nedtelling av tid, kalorier eller distanse. Trykk på mode-knappen for å velge den innstillingen du ønsker. Trykk på opp+ eller ned for å endre verdien. Når du har valgt, trykker du på startknappen. Hastighet og helling kan endres under treningen, i program P1-P12 vil det vises 30 min. Dette er en forhåndsinnstilling som kan endres. Tiden vil blinke, og kan endres ved å trykke speed opp + eller speed ned -. Trykk på startknappen igjen. Hvis du har aktivert funksjonen fettmåling, bruker du speed-knappen til å velge mellom fettmålingsfunksjonene: F1, F2, F4. Bruk av manual mode/funksjon A: Hvis det står power on på displayet, trykker du på startknappen for å aktivere programmet. Hastighet/distanse/tid vil telle opp fra null til din inntastede verdi. B: Trykk speed/hastighet + el. - for å justere opp eller ned. C: Trykk på Stop for å stoppe programmet når du ønsker det. Tredemøllen vil stoppe langsomt og behagelig. D: Du kan når som helst under løpet trykke på en av quick speed-/hastighetsknappene, og farten vil endres under treningen. E: For å stoppe tredemøllen raskt, fjerner du sikkerhetsnøkkelen. Når dette gjøres, stopper tredemøllen langsomt, men sikkert. Deretter høres det en tone fra computeren. F: Bruk av funksjonen for nedtelling av tid: Når den inntastede tiden er nådd, vil tredemøllen automatisk stoppe langsomt, og computeren sier biip for å markere at programmet er ferdig. For å gjenstarte funksjonen trykker du Start. MERK: Tid/hastighet/distanse vil gjenstarte fra null og telle opp. G: Distansenedtellingsfunksjonen vil gjenstarte fra null og telle opp. H: Kalorinedtellingsfunksjonen vil gjenstarte fra null og telle opp. 13

15 Computer forts. Programfunksjon 1: Alle programmer har en forhåndsinnstilling på 30 min. treningstid. Du kan innstille treningstiden mellom 5-99 min. Trykk + eller - når du er inne i et program. 2: Trykk startknappen for å aktivere et program. 3: Trykk Stop for å avslutte innstilling av tid. Tredemøllen vil kjøre langsomt og stoppe helt. 4. Trykk på speed + eller - for å justere løpehastigheten opp og ned. 5: Under treningen kan du trykke på quick speed -knappen for å velge en ønsket hastighet. 6. Under treningen kan du trykke på quick incline -knappen 2,4,6,8,10,11,12 for å justere hellingsnivået. 7: Programmet kan oppdeles i 16 deler. Hver del er 1/16 tid av programmet og kan innstilles individuelt. 8: Computeren vil gi fra seg en lyd 3 ganger når programdel endres. 10: Sikkerhetsnøkkelen kan til enhver tid fjernes for å stoppe tredemøllen. Når dette er gjort, vil LCD-displayet vises E07, og du vil høre en høy lyd. Funksjoner for sikkerhetsnøkkel 1. Fjern sikkerhetsnøkkelen for å stoppe tredemøllen. Tredemøllen vil senke farten, før den stopper helt. Computeren vil gi fra seg en høy lyd. Funksjon for fettprosent: 1. I display for power on, trykker du på program -knappen til kroppsfett-(body fat), funksjonen fremkommer i displayet. Trykk på enter-knappen for å bekrefte valget. 2. I den høyre displayruten vises SPEED/PROGRAM. Her ser du forhåndsinstallert program nr.: (F1,F2---F5), trykk mode -knappen for å velge det programnummeret du ønsker å bruke. I den venstre ruten PULSE/INCLINE vises de forhåndsinnstilte verdiene. Trykk + eller - knappen for at velge det nummeret du ønsker. a, F1 er innstilling av kjønn. Når det i SPEED/PROGRAM -display vises F1, trykker du på speed + eller - for å velge: 1 (mann/male), 2 (kvinne/female). Dette vil bli vist i det venstre displayet PULSE/INCLINE b. F2 er innstilling av alder. Trykk speed + eller -, for å justere din alder. Kan innstilles i intervaller fra Den forhåndsinnstilte alderen er 25 år. c, F3 er innstilling av høyde. Trykk speed + eller - for å justere høyden fra cm. Den forhåndsinnstilte høyden er 170 cm. 14

16 Computer forts. d. F4 er innstilling av brukerens vekt. Trykk speed + eller - for å justere vekten fra 20 kg 150 kg. Den forhåndsinnstilte vekten er 70 kg. e. F5 vil vises når informasjonen ovenfor er blitt inntastet og lagret. Du vil nå bli guidet til kroppsfettfunksjonen/body fat. Legg begge hender på pulssensorene som sitter på håndtakene. Fettprosenten din vil bli vist på displayet i ca. 8 sek. Computerintervallvisning Original Forhåndsinnstilte verdier Intervall Vist intervall Tid (minutter:sekunder) 0:00 30:00 5:00-99:00 0:00~99:59 Hastighet (km/t) 0.0 N/A N/A Helling 00 N/A N/A 0-12 % Avstand (km) Kalorier (forbruk) P1 SPEED INCLINE P2 SPEED INCLINE P3 SPEED INCLINE P4 SPEED INCLINE P5 SPEED INCLINE P6 SPEED INCLINE P7 SPEED INCLINE P8 SPEED INCLINE P9 SPEED INCLINE P10 SPEED INCLINE P11 SPEED INCLINE P12 SPEED INCLINE Forhåndsinnstilte programmer: hastighet (speed) /helling (incline): 15

17 Vedlikehold Rengøring Fjern støv på, ved siden av og under tredemøllen. Bruk en lett fuktet klut. Slå tredemøllen sammen og støvsug gulvet. Dette vil forlenge tredemøllens levetid. Bruk aldri kjemikalier på selve løpebeltet eller tredemøllen. Det kan medføre uttørring av løpebåndet og tredemøllen. Justering av løpebånd Når du løper eller går på båndet, tråkker du kanskje litt hardere med den ene foten enn den andre. Dette vil medføre at løpebåndet trekker skjevt og derved trekker over mot den ene siden. Det er viktig at dette ikke skjer. For å sikre at løpebåndet alltid er midtstilt skal du bruke den medfølgende umbrakonøkkelen. Fremgangsmåte for midtstiling av løpebåndet 1. Pass på at klærne dine er tettsittende, og at du ikke har smykker aller andre løsthengende ting på deg når du utfører justeringen. 2. Du må aldri dreie de to boltene mer enn ¼ omgang om gangen. 3. Start tredemøllen langsomt. Juster båndet mens båndet går i ca. 6,4 km/t. Det må ikke være noen person på båndet samtidig. Etter justeringen skal båndet brukes i ca. 5 min. for å teste innstillingen. Drei aldri de to boltene mer en ¼ omgang før du tester igjen. Hvis båndet strammes for hardt, kan det medføre skade og forkorte levetiden. Hvis beltet går for mye mot venstre: 1. Drei venstre bolt 1/4 omgang i klokkeretningen. (Stram skruen) Hvis beltet går for mye mot høyre: 1. Drei høyre bolt 1/4 omgang i klokkeretningen. (Stram skruen) Stramming av løpebeltet: Når du tråkker hardt ned på løpebeltet mens det er i fart, vil tredemøllen i et øyeblikk stå stille, og så kjøre videre bakover. Hvis dette skjer, er båndet blitt litt slakt. Dette er helt normalt og skjer ned alle bånd i løpet av tiden. For å utbedre dette skal begge boltene strammes. Begge boltene strammes ved å dreie dem ¼ omgang. Etter hver ¼ stramming, testes tredemøllen. Drei aldri mer enn ¼ omgang om gangen. Smøring av løpebånd og plate. Sørg for at løpebåndet alltid er smurt så tredemøllen og løpebåndet aldri føles tørre. Regelmessig smøring vil redusere slitasjen på båndet og delene. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at løpebåndet til enhver tid er smurt og ikke er uttørret. Hvis dette ikke gjøres, bortfaller garantien. Ved normal oppbevaring (stue/værelse ved min. 15 varmegrader) skal båndet kontrolleres for smøring hver måned. Det samme gjelder ved bruk ca.1 time om dagen, da skal båndet kontrolleres hver måned. Hvis treningsmengden økes, kan det forekomme at båndet må smøres oftere. Oppbevares båndet et sted med mye støv, skal det kontrolleres oftere. 16

18 Vedlikehold forts. Slik sjekker du etter om båndet mangler silikonsmøring: Løft tredemøllen og legg håndflaten på løpebåndet, så langt inn mot midten som mulig. Hvis det glir lett og det er spor av silikon på hånden din, mangler båndet IKKE smøring. Føles det tørt og det ikke er spor av silikon på hånden, må møllen og båndet smøres. Slik smøres løpebåndet: 1. Stopp tredemøllen så skjøten på båndet er synlig oppe midt på løpebåndet. 2. Før inn hetten til silikonsprayen. 3. Løft beltet. 4. Plasser spray mellom belte og løpebånd ca. 200 mm fra fronten av løpebåndet. 5. Påfør silikon forfra og bakover på begge sider av båndet. Forsøk å påføre silikon så tett inntil midten som mulig. Det skal maks. påføres spray på hver side i ca. 4 sek. 6. Silikonet fordeles ved å la løpebåndet kjøre ca. 1 km/t og ved at du trår, forsiktig, fra side til side, på båndet (høyre/venstre). Gjør dette i 2-3 minutter så silikonet trekker inn i båndet. Silikonflaske: 17

19 Deldiagram (perspektivsnitt) 18

20 Deleliste Del Navn Antall 1 Base frame welding 1 2 Main frame welding 1 3 Incline frame welding 1 4 Upright post welding 2 5 Feet pad welding 1 6 Handle bar welding 1 7 Motor board welding 1 8 Inner hex bolt M12*Φ14*35* Inner hex bolt M10*60* Inner hex bolt M10*35* Inner hex bolt M8*50* Inner hex bolt M8*45* Inner hex bolt M8*40* Inner hex bolt M8*30* Threaded knop M8* Inner hex bolt M8* Inner hex bolt M8* Inner hex bolt M8* Outside hex bolt M8* Outside hex bolt M8* Cross bolt M8* Cross bolt M6* Cross bolt M6* Cross bolt M5* Cross bolt M4* Cross bolt ST5* Cross bolt ST4* Cross bolt ST4* Cross bolt ST4* Cross bolt ST5* Cross bolt ST4* Cross bolt ST3* Nut M Nut M Flat washer Φ Flat washer Φ Flat washer Φ Washer Φ Flat washer Φ Power metallurgy cover Φ24*Φ19*Φ14*14* Power metallurgy cover Φ17*Φ10* Plastic flat washer φ26*φ20*t Plastic flat washer φ25*φ18*t

21 44 Spring 1 45 Decorate piece 4 46 Motor cover (up) 1 47 Side rail 2 48 Decorate strip 2 49 Rear cover (left) 1 50 Rear cover (right) 1 51 Rear cover feet pad 2 52 Wheel Φ Taper cushion 2 54 Wheel Φ Computer cover 1 56 Place with the computer(big) 1 57 Place with the computer(small) 1 58 Sundries frame(left) 1 59 Sundries frame(right) 1 60 Handle bar cover(up) 1 61 Handle bar cover(down) 1 62 Ellipse round stuff 2 63 Base frame cover(left) 1 64 Base frame cover(right) 1 65 Uncork stuff 2 66 Running board 1 67 Rear roller 1 68 Back roller 1 69 Motor 1 70 Cushion with seat 2 71 Cylinder 1 72 Taper feet pad 4 73 Motor belt 1 74 Running belt 1 75 Foam 2 76 Incline motor 1 77 Controller 1 78 Transformer 1 79 Safety key 1 80 Switch 1 81 Fuse seat with wire 1 82 MP3 connect wire 1 83 Inductor 1 84 Wire L Wire L Wire L Power supply connect wire(red) 1 88 Power supply connect wire(black) 1 89 Speed wire and handle pulse wire set 1 90 Incline wire and handle pulse wire set 1 91 Power supply wire 1 92 Wire buckle 1 20

22 93 Wire protect cover 1 94 Square cushion 4 95 Column cushion 4 96 Wire nip 1 97 Filter 1 98 Cross bolt ST4* Round Stuff 999 Hard ware kit A T Allen wrench 6* B Cross allen wrench 14*17*75 1 Sjekkliste for løse deler: Sidedeksel Mp3-kabel Sikkerhetsnøkkel Festeskruer Silikoneolie Montasjesett 999-A T Allen wrench 6* B Cross allen wrench 14*17* D Cross screw ST4* C Inner hex half thread bolt M8*50 21

23 FEILSØKING Q: Garantien på tredemøllen min er utløpt, kan jeg fremdeles få hjelp? A Ja, du kan fremdeles få hjelp. Kontakt oss på så hjelper vi deg gjerne med å finne en løsning. Q Kan jeg oppbevare tredemøllen min i garasjen? A Ja og nei. Garasjen må i tilefelle være oppvarmet. Det må ikke forekomme ekstreme temperaturer +/-, fuktighet eller støv. Tredemøllen skal oppbevares under et teppe eller annen beskyttelse. Den må ikke utsettes for direkte sollys. Q Jeg har mottatt min tredemølle og det mangler deler. A Hvis det mangler deler, kan de bestilles på Sørg for å angi nummer fra delelisten i denne bruksanvisningen, serienummeret på tredemøllen, samt din adresse, telefonnummer og e-postadresse. Q Er der en maks. brukervekt for tredemøllen? A Ja, det er en maks. brukervekt på alle tredemøller. Hvis du er i tvil, kontakt oss på: Q Hvorfor kommer der sort støv under tredemøllen min? A Dette er helt normalt, og det skjer som en følge av vanlig bruk. Pass på at det fjernes/støvsuges vekk. Det anbefales å bruke en Reebok-beskyttelsesmatte til tredemøllen. Q Hvor lang tid gjelder garantien min på denne tredemøllen? A Alle Reebok tredemøller til privat bruk omfattes av en 2-års garanti. Hvis tredemøllen brukes kommersielt eller på offentlig sted, bortfaller denne garantien. Du er alltid velkommen til å kontakte for ytterlige informasjon. Q Hva brukes sikkerhetsnøkkelen til? A Sikkerhetsnøkkelen er en rød plastnøkkel. Den settes inn foran på computeren når du bruker tredemøllen. Når du bruker tredemøllen, kan du automatisk stoppe den ved å fjerne nøkkelen fra computeren. Computeren virker ikke når ikke nøkkelen er satt inn i computeren. 22

24 Begrenset garanti Reebok Fitness kvalitetsprodukter er fremstilt og testet for hjemmebruk. Det betyr at reklamasjonsretten bortfaller helt hvis produktet brukes til kommersiell bruk, offentlig bruk eller annen ikke-privat bruk. Dette produkt er produsert i samsvar med den europeiske normen EN 957. Som importør av ditt nye Reebok Fitness-produkt, gir LivingSport A/S 2 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Garantien omfatter fabrikasjons- og materialefeil som oppstår ved normal bruk av produktet. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte, som er oppstått som følge av feilaktig betjening, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Reklamasjon av feil og mangler, som burde bli oppdaget ved rutinemessig vedlikehold av varen, skal meddeles LivingSport A/S innen rimelig tid (1-2 uker). Garantien kan ikke overdras ved videresalg av produktet. Ved feil/mangler kan produktet returneres for reparasjon. Dette SKAL avtales med LivingSport A/S før returnering. Etter vurdering av feilens/mangelens omfang, forsøkes denne utbedret ved reparasjon. Hvis ikke dette kan utføres innen rimelig tid og uten for store ulemper for forbrukeren, vil produktet bli byttet eller tilbakebetaling kan bli aktuelt. Reklamasjonsperioden begynner den dagen varen mottas. Ta derfor alltid vare på din kvittering for kjøpet og for leveringen. Kvittering: For å kunne opprettholde garanti og reklamasjonsrett må du oppbevare og på oppfordring fremvise den originale kjøpskvitteringen. Hvis du ønsker å reklamere, skal du henvende deg til følgende adresse: LivingSport A/S Herlev Hvoedgade 17 DK-2730 Herlev Servicee-post: Servicetelefon: (+45)

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

1. Sett i kontakten og sett strømbryteren på ON. (Strømbryteren er under fronten på høyre side av løpebåndet

1. Sett i kontakten og sett strømbryteren på ON. (Strømbryteren er under fronten på høyre side av løpebåndet 1 1. Sett i kontakten og sett strømbryteren på ON. (Strømbryteren er under fronten på høyre side av løpebåndet 2. Strekk ut båndet ved å stå på sideskinnene. 3. Fest den magnetiske sikkerhetsbrikken til

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Bruksanvisning MC Scoop II

Bruksanvisning MC Scoop II NORGE Bruksanvisning MC Scoop II Serienummer: Leveringsdato: / 200 Bruksanvisning art. nr. P9-0014 Versjon nr.2.0.2 HS 140706 Innholdsfortegnelse Kapittel 1...Innledning... 3 Kapittel 2...Bruk... 4 Kapittel

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer