Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)"

Transkript

1 Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Bruksanvisning RE1M-11700

2 Kjære kunde, Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og er blitt testet og sertifisert i samsvar med den europeiske normen EN 957-1/6. Vi ber deg følge denne montasjeveiledningen nøye, samt om å ta vare på denne bruksanvisningen. Du kan få bruk for den senere i forbindelse med vedlikehold eller service. Vi ønsker deg god fornøyelse med tredemøllen din og lykke til med treningen. Vennlig hilsen, Livingsport AS Herelv Hovedgade 17 DK-2730 Herlev Tlf.: Faks: E-post: Garanti Reebok Fitness kvalitetsprodukter er fremstilt og testet for hjemmebruk. Det betyr at reklamasjonsretten bortfaller helt hvis produktet anvendes til kommersiell bruk, offentlig bruk eller annen ikke-privat bruk. Dette produktet er produsert i samsvar med den europeiske normen EN 957. Som importør av ditt nye Reebok Fitness-produkt, gir LivingSport A/S 2 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven på fabrikasjons- og materialfeil som oppstår ved normal bruk av produktet. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte, som er oppstått som følge av feilaktig bruk, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Reklamasjon av feil og mangler som burde bli oppdaget ved sedvanlig vedlikehold av varen skal meddeles LivingSport A/S innen rimelig tid (1-2 uker). Garantien kan ikke overdras ved videresalg av produktet. Ved feil/mangler kan produktet returneres for reparasjon. Dette SKAL avtales med LivingSport A/S før returnering. Etter vurdering av feilens/mangelens omfang, forsøkes denne utbedret ved reparasjon. Hvis ikke dette kan utføres innen rimelig tid og uten for store ulemper for forbrukeren, vil produktet bli byttet eller tilbakebetaling kan bli aktuelt. Reklamasjonsperioden begynner den dagen varen mottas. Ta derfor alltid vare på din kvittering for kjøpet og for leveringen. Kvittering: For å kunne opprettholde garanti og reklamasjonsrett må du oppbevare og på oppfordring fremvise den originale kjøpskvitteringen. Hvis du ønsker å reklamere, skal du henvende deg til følgende adresse: LivingSport A/S Herelv Hovedgade 17 DK-2730 Herlev Servicee-post: Servicetelefon: (+45)

3 Kundeservice For å kunne yte deg best mulig service, ber vi deg om å utfylle feltene nedenfor med modellnavn og serienummer. De to numrene finner du på det lille klistremerket som sitter på undersiden av rammen eller på siden av rammen. Modellnavn: Serienummer: Avhending Reebok-produkter er resirkulerbare. Derfor ber vi deg om at alle deler som byttes ut avhendes på den mest miljøvennlige måten. Kontakt Livingsport AS, Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev, Danmark, tlf.: , faks Serviceavdelingen:Tlf.: , Hotmail: Viktig informasjon: Kontakt legen din før du påbegynner et nytt treningsprogram. Føler du deg svimmel, har brystsmerter eller blir kortpustet under trening, må du stoppe øyeblikkelig og kontakte lege. Hvis du har ytterligere spørsmål, ber vi deg vennligst kontakte vår serviceavdeling.

4 Innhold Montering Side 4-5 Forholdsregler. Side 6-7 Funksjoner. Side 8 Riktig bruk. Side 9-10 Oppvarming. Side 11 Computer. Side Vedlikehold Side Deldiagram og deleliste SIde Feilsøking.. Side 22 Begrenset garanti. Side 23 Viktig: Se side 16 og 17 om smøring av tredemøllen.

5 Monteringsveiledning Trinn 1: Fjern emballasje og plasser tredemøllen på en jevn overflate. Pass på at du ikke får hånden i klemme mellom konsollen og sidevangene, samt sidevangene og bunnrammen. Trinn 2: Følg pilene for å fastmontere sidevangene, (pass på at du ikke får hånden i klemme), monter sidevangene til bunnrammen ved å bruke 2 stk. bolter M8*50 på hver side. Pass på at ikke strammer alle boltene ennå. Dette gjøres til slutt, når hele tredemøllen er montert. 4

6 Monteringsveiledning forts. Trinn 3: Følg pilspissene slik at konsollen blir korrekt plassert (pass på så du ikke får hånden i klemme). Monter konsollen med 2 festeskruer M8*20. Ingen av skruene skal strammes før hele tredemøllen er montert. Trinn 4: Følg pilhodene for å montere det høyre (merket R) og det vestre (merket L) plastdekselet nederst på sidevangene. Sett dekselet ned på bunnrammen, og pass på at skruehullene på dekselet og bunnrammen passer sammen. Fest bunndekselet med 2 bolter (ST4*20) på hver side. Vennligst trekk til alle bolter for å gjøre ferdig montasjen. 5

7 Forholdsregler Denne veiledningen skal gi deg viktig informasjon angående bruke av vedlikehold og personlig sikkerhet. Sørg for at du tar vare på denne bruksanvisningen til fremtidig bruk. Merk! Dette produktet er fremstilt for privat bruk og testet for en maksimal brukervekt på 110 kg. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å trene. Produsent og selger påtar seg ikke ansvar for skade på person eller eiendom som forårsakes av eller ved bruk av dette produktet. Les alle forholdsregler og instrukser nøye før bruk av dette treningsutstyret. Vi anbefaler at du tar vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle brukere av produktet er tilstrekkelig informert om alle forholdsregler. Bruk kun produktet som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk tredemøllen innendørs på en jevn overflate med tilstrekkelig plass rundt. Plasser ikke produktet i garasjen, carporten, uthuset og ikke i nærheten av vann. Tredemøllen må ikke utsettes for fuktighet og støv. Hold ALLTID barn under 12 år og kjæledyr vekk fra produktet. Plasser eventuelt en matte under stabilisatorene for å beskytte tregulv eller gulvteppe. Ettertrekk alle skruer og bolter med jevne mellomrom. Bytt ut eventuelle nedslitte deler med tilsvarende deler. Skadde deler eller komponenter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko eller medføre at produktets levetid reduseres. Bytt derfor straks skadde ellers slitte deler, og bruk ikke produktet før denne utskiftingen er gjennomført. Reparasjoner må kun utføres etter avtale med Livingsport A/S Pass på at INGEN væsker kommer inn i maskinen eller i elektroniske deler, da dette kan skade tredemøllen. Tredemøllen skal oppbevares innendørs ved normal stuetemperatur ikke under 15 C Ha på deg passende tøy når du trener; ha ikke på deg løse klær som kan sette seg fast i tredemøllens bevegelige deler. Ha alltid på deg sportssko når du trener. Hold ryggen rett når du trener. Ikke bøy ryggen. Hvis du føler smerte eller blir svimmel mens du trener, må du øyeblikkelig stoppe treningen! Pulsmåleren er ikke et medisinsk apparat. Flere faktorer, bl.a. utøverens bevegelser, kan påvirke pulsmålerens nøyaktighet. Måleren er ment som et treningshjelpemiddel for å måle pulsen din generelt. Produktet er et klasse H - (hjemme-) produkt, og derfor kun beregnet til hjemmetrening. Det bør derfor ikke brukes i kommersielle eller institusjonsmessige sammenhenger. Produktet er ikke fremstilt for medisinske formål eller rehabilitering Dette produkt er fremstilt i samsvar med den europeiske normen EN 957 1/9 HB og er IKKE beregnet til terapeutisk eller helbredende trening. Maksimal brukervekt for dette produkt er 110 kg. 6

8 Klargjøring av produktet Treningen kan først starte når produktet er korrekt montert og justert. Følg monteringsveiledningen nøye. Bruk kun riktig verktøy og spør om hjelp hvis du trenger det. Det må kun brukes originale Reebok-deler (se sjekkliste). Sikkerhetssjekk (utføres før hver bruk) Stram alle justerbare deler før bruk. Stram alle skruer og bolter. Pass på at produktet står på en plan overflate. Bruk kun produktet med sko på. Vær oppmerksom på bevegelige og fastmonterte deler når du transporterer eller monterer produktet. Ha ikke på deg løsthengende klær når du bruker produktet.. 7

9 Funksjoner Sammenlegging av tredemøllen Frakoble strømmen Ta tak bakerst på tredemøllens løpebånd. Løft opp. Når tredemøllen nesten står loddrett, vil den festes. Før du slipper taket helt trekker du lett i tredemøllen for å forsikre deg om at det sitter fast. Utslåing av tredemøllen Frakoble strømmen Sett begge hendene bakerst på tredemøllens løpeflate Trykk foten mot fotpedalen (låsen) og trykk ned. Trekk tredemøllen langsomt ned mot deg.. Tredemøllen synker langsomt mot bakken ved hjelp av en hydraulisk hjelpepumpe. Fotlås Hydraulisk pumpe 3. Transport av tredemøllen Tredemøllen kan transporteres i sammenfoldet posisjon, ved å bruke de monterte transporthjulene. Hold fast med begge hender på håndtakene. Trekk tredemøllen inn mot deg, med en vinkel på ca grader, til hjulene berører gulvet. Trekk langsomt tredemøllen dit du ønsker å ha den. 8

10 Riktig bruk Riktig bruk Vi anbefaler at du bruker tredemøllen din på følgende måte: Korrekt biomekanisk posisjon: Vennligst se bildet. Å løpe rett på en tredemølle er lettere når du fokuserer på en fastsittende gjenstand i rommet. Løp som om du ønsker å nå gjenstanden. Hold alltid en avstand som tilsvarer at du kan strekke ut hånden og røre computeren. Primært fokusområde: Ved løping trenes primært nedre del av kroppen, spesielt lår- og leggmuskler. Viktig: Feilaktig og for hard trening kan medføre skader. 9

11 Riktig bruk forts. Strøm On/På On/Off (på /av-) knappen sitter ved siden av støpselet til strøminntak, som sitter bakerst ved motordekselet. Tilkoble strømmen ved å sette den på on (på). Sikkerhetsnøkkel Sikkerhetsnøkkelen er konstruert for å slå av strømmen øyeblikkelig i tilfelle fall eller andre nødstilfeller. Ved løp med høy fart kan det være meget overraskende og også farlig å stoppe brått. Derfor anbefales det at nøkkelen kun brukes i nødstilfeller. Hvis du vil stoppe tredemøllen rolig og behagelig, skal du bruke den røde stoppknappen. Tredemøllen din kan ikke starte uten at sikkerhetsnøkkelen er riktig innsatt i midten av konsollen. Den andre enden av nøkkelsnoren skal festes på deg! Sett klemmen i linningen på buksene eller i overdelen. Hvis du faller, vil sikkerhetsnøkkelen bli fjernet fra konsollen, og derved stopper tredemøllen. For din egen sikkerhets skyld bør du aldri bruke tredemøllen uten bruk av sikkerhetsnøkkelen. Pass på at sikkerhetsnøkkelen sitter godt fast i klærne dine. Av og på tredemøllen. Vær forsiktig ved montering og demontering av tredemøllen. Bruk alltid håndtakene når du skal av og på tredemøllen. Når du gjør deg klar til å løpe, må du ikke stå på løpebåndet. Start tredemøllen mens du står på sidene (sidevangene). Når tredemøllen ruller langsomt, går du ned på løpebåndet og begynner langsomt å øke farten. Under treningen skal kroppen og ansiktet ditt være vendt forover. Du må aldri løpe baklengs. Når du er ferdig med å trene, trykker du på den røde stoppknappen. Vent til tredemøllen er stoppet helt før du går ned. Advarsel! Bruk aldri tredemøllen uten at sikkerhetsnøkkelen er godt festet til klærne dine OBS! For din egen sikkerhets skyld bør du starte med å gå på løpebåndet når farten ikke er høyere enn 0,5 0,8 km/t. 10

12 Oppvarming Oppvarming Det er viktig å varme opp før du starter med den egentlige treningen. Den første fasen av oppvarmningen er å øke hjertepulsen og øke blodsirkulasjonen. Velg en oppvarmingsform som varmer opp de samme musklene som de du skal bruke når du skal løpetrene. Fase 1: 5-10 min. trening som øker pulsen litt. Fase 2: Stående uttøying Fase 3: Trening Nedkjøling Kjøl deg langsomt ned i ca. 5 min. for å få hjertefrekvensen ned etter at treningen er avsluttet. Etter nedkjøling starter du uttøyingen, gjerne med de samme øvelsene som de du brukte til oppvarming. Hold hver tøyning i ca. 30 sek. Uttøying Hver tøyning holdes i ca. 30 sek. Uttøying skal ikke gjøre vondt. Hvis du har en skadd eller tidligere skadd muskel, skal du passe spesielt godt på at du tøyer godt ut. Gjør ikke noen plutselige bevegelser under oppvarmingen. Uttøying av kroppen bør inneholde følgende områder: Sidene Armer Lyske Lårets for- og bakside Setemuskel Legger 11

13 Computer Lcd-display Puls/helling display Hastighets- /programdisplay (incline)- Tid/distanse/kalori- display Programknapp Hastighetsknapp Modus-/funksjonsknapp Hellingsknapp (incline) Startknapp Stoppknapp Sikkerhetsnøkkel Ⅰ: Display og instruks om knappene. A: Programknapp: Når tredemøllen er tilkoblet strøm, brukes denne knappen for å velge program. Følgende programmer kan velges: Manuelt program P0->P01->P02->P03->P04->P05->P06->P07->P08->P09->P10->P11->P12 -> Test Fettprosent B: Modus-/funksjonsknapp: 1.Når tredemøllen er i gang, trykker du på Mode (modus)-knappen, for å velge mellom distanse, tid, kalorier eller scan (skann). Hvis scan-funksjonen velges, vises hvert segment/funksjon 6 sek. i displayet. 2.Når displayet viser power on (på), kan knappen brukes til innstilling. 3. Hvis det er valgt P0 i displayet, kan du velge nedtelling av tid, kalorier eller distanse. Trykk på mode- knappen for å velge den innstillingen du ønsker. Trykk så på up+ (opp) eller down (ned) for å endre verdien. Når du har valgt, trykker du på startknappen. Hastighet og helling (incline) kan endres under treningen. I program P1-P12 vil det vises 30 min. Dette er en forhåndsinnstilling som kan endres. Tiden vil blinke, og kan endres ved å trykke speed+ (hastighet opp) eller speed (hastighet ned). Trykk på startknappen igjen. Hvis funksjonen fettmåling er aktiv, kan du bruke speed-knappen til å velge mellom F1-, F2-, F4-funksjonene for fettmåling. C: Start, Trykt på startknappen for å starte treningen. Hvis du ikke velger program, vil P0, eller manuelt program, bli aktivert. D: Stop : Når tredemøllen er i gang, trykker du stoppknappen. Tredemøllen vil stoppe langsomt. Alle funksjoner vil bli nullstilt E: Hastighet+/-,juster hastighet mellom 1-16 km/t F: Incline+/-, justering av incline mellom 0-12 % G: Quick-hastighet: 2,4,6,8,10,12,14,16km/t H: Quick-incline: 2,4,6,8,10,11,12 % 12

14 Computer forts. Programinstruks: Computeren 1: P0: Manuelt program: normal modus/funksjon, nedtelling av tid, nedtelling av distanse, nedtelling av kalorier. 2:P1 P12 er forhåndsinnstilte funksjoner, som har til formål å gi en variasjon av forskjellige treningsøkter. 3.: Program for fettforbrenning. Instruks om tilkobling av strøm: 1: Før ledningen fra løpebånd til stikkontakt. 2: Sett fast sikkerhetsnøkkelen til klærne dine og plasser nøkkelen på midtkonsollen. 3: Computeren vil gi fra seg en høy lyd og displayet vil lyse opp. 4: Herfra kan du velge program og begynne treningen din. Er det valgt P0 i displayet, kan du velge nedtelling av tid, kalorier eller distanse. Trykk på mode-knappen for å velge den innstillingen du ønsker. Trykk på opp+ eller ned for å endre verdien. Når du har valgt, trykker du på startknappen. Hastighet og helling kan endres under treningen, i program P1-P12 vil det vises 30 min. Dette er en forhåndsinnstilling som kan endres. Tiden vil blinke, og kan endres ved å trykke speed opp + eller speed ned -. Trykk på startknappen igjen. Hvis du har aktivert funksjonen fettmåling, bruker du speed-knappen til å velge mellom fettmålingsfunksjonene: F1, F2, F4. Bruk av manual mode/funksjon A: Hvis det står power on på displayet, trykker du på startknappen for å aktivere programmet. Hastighet/distanse/tid vil telle opp fra null til din inntastede verdi. B: Trykk speed/hastighet + el. - for å justere opp eller ned. C: Trykk på Stop for å stoppe programmet når du ønsker det. Tredemøllen vil stoppe langsomt og behagelig. D: Du kan når som helst under løpet trykke på en av quick speed-/hastighetsknappene, og farten vil endres under treningen. E: For å stoppe tredemøllen raskt, fjerner du sikkerhetsnøkkelen. Når dette gjøres, stopper tredemøllen langsomt, men sikkert. Deretter høres det en tone fra computeren. F: Bruk av funksjonen for nedtelling av tid: Når den inntastede tiden er nådd, vil tredemøllen automatisk stoppe langsomt, og computeren sier biip for å markere at programmet er ferdig. For å gjenstarte funksjonen trykker du Start. MERK: Tid/hastighet/distanse vil gjenstarte fra null og telle opp. G: Distansenedtellingsfunksjonen vil gjenstarte fra null og telle opp. H: Kalorinedtellingsfunksjonen vil gjenstarte fra null og telle opp. 13

15 Computer forts. Programfunksjon 1: Alle programmer har en forhåndsinnstilling på 30 min. treningstid. Du kan innstille treningstiden mellom 5-99 min. Trykk + eller - når du er inne i et program. 2: Trykk startknappen for å aktivere et program. 3: Trykk Stop for å avslutte innstilling av tid. Tredemøllen vil kjøre langsomt og stoppe helt. 4. Trykk på speed + eller - for å justere løpehastigheten opp og ned. 5: Under treningen kan du trykke på quick speed -knappen for å velge en ønsket hastighet. 6. Under treningen kan du trykke på quick incline -knappen 2,4,6,8,10,11,12 for å justere hellingsnivået. 7: Programmet kan oppdeles i 16 deler. Hver del er 1/16 tid av programmet og kan innstilles individuelt. 8: Computeren vil gi fra seg en lyd 3 ganger når programdel endres. 10: Sikkerhetsnøkkelen kan til enhver tid fjernes for å stoppe tredemøllen. Når dette er gjort, vil LCD-displayet vises E07, og du vil høre en høy lyd. Funksjoner for sikkerhetsnøkkel 1. Fjern sikkerhetsnøkkelen for å stoppe tredemøllen. Tredemøllen vil senke farten, før den stopper helt. Computeren vil gi fra seg en høy lyd. Funksjon for fettprosent: 1. I display for power on, trykker du på program -knappen til kroppsfett-(body fat), funksjonen fremkommer i displayet. Trykk på enter-knappen for å bekrefte valget. 2. I den høyre displayruten vises SPEED/PROGRAM. Her ser du forhåndsinstallert program nr.: (F1,F2---F5), trykk mode -knappen for å velge det programnummeret du ønsker å bruke. I den venstre ruten PULSE/INCLINE vises de forhåndsinnstilte verdiene. Trykk + eller - knappen for at velge det nummeret du ønsker. a, F1 er innstilling av kjønn. Når det i SPEED/PROGRAM -display vises F1, trykker du på speed + eller - for å velge: 1 (mann/male), 2 (kvinne/female). Dette vil bli vist i det venstre displayet PULSE/INCLINE b. F2 er innstilling av alder. Trykk speed + eller -, for å justere din alder. Kan innstilles i intervaller fra Den forhåndsinnstilte alderen er 25 år. c, F3 er innstilling av høyde. Trykk speed + eller - for å justere høyden fra cm. Den forhåndsinnstilte høyden er 170 cm. 14

16 Computer forts. d. F4 er innstilling av brukerens vekt. Trykk speed + eller - for å justere vekten fra 20 kg 150 kg. Den forhåndsinnstilte vekten er 70 kg. e. F5 vil vises når informasjonen ovenfor er blitt inntastet og lagret. Du vil nå bli guidet til kroppsfettfunksjonen/body fat. Legg begge hender på pulssensorene som sitter på håndtakene. Fettprosenten din vil bli vist på displayet i ca. 8 sek. Computerintervallvisning Original Forhåndsinnstilte verdier Intervall Vist intervall Tid (minutter:sekunder) 0:00 30:00 5:00-99:00 0:00~99:59 Hastighet (km/t) 0.0 N/A N/A Helling 00 N/A N/A 0-12 % Avstand (km) Kalorier (forbruk) P1 SPEED INCLINE P2 SPEED INCLINE P3 SPEED INCLINE P4 SPEED INCLINE P5 SPEED INCLINE P6 SPEED INCLINE P7 SPEED INCLINE P8 SPEED INCLINE P9 SPEED INCLINE P10 SPEED INCLINE P11 SPEED INCLINE P12 SPEED INCLINE Forhåndsinnstilte programmer: hastighet (speed) /helling (incline): 15

17 Vedlikehold Rengøring Fjern støv på, ved siden av og under tredemøllen. Bruk en lett fuktet klut. Slå tredemøllen sammen og støvsug gulvet. Dette vil forlenge tredemøllens levetid. Bruk aldri kjemikalier på selve løpebeltet eller tredemøllen. Det kan medføre uttørring av løpebåndet og tredemøllen. Justering av løpebånd Når du løper eller går på båndet, tråkker du kanskje litt hardere med den ene foten enn den andre. Dette vil medføre at løpebåndet trekker skjevt og derved trekker over mot den ene siden. Det er viktig at dette ikke skjer. For å sikre at løpebåndet alltid er midtstilt skal du bruke den medfølgende umbrakonøkkelen. Fremgangsmåte for midtstiling av løpebåndet 1. Pass på at klærne dine er tettsittende, og at du ikke har smykker aller andre løsthengende ting på deg når du utfører justeringen. 2. Du må aldri dreie de to boltene mer enn ¼ omgang om gangen. 3. Start tredemøllen langsomt. Juster båndet mens båndet går i ca. 6,4 km/t. Det må ikke være noen person på båndet samtidig. Etter justeringen skal båndet brukes i ca. 5 min. for å teste innstillingen. Drei aldri de to boltene mer en ¼ omgang før du tester igjen. Hvis båndet strammes for hardt, kan det medføre skade og forkorte levetiden. Hvis beltet går for mye mot venstre: 1. Drei venstre bolt 1/4 omgang i klokkeretningen. (Stram skruen) Hvis beltet går for mye mot høyre: 1. Drei høyre bolt 1/4 omgang i klokkeretningen. (Stram skruen) Stramming av løpebeltet: Når du tråkker hardt ned på løpebeltet mens det er i fart, vil tredemøllen i et øyeblikk stå stille, og så kjøre videre bakover. Hvis dette skjer, er båndet blitt litt slakt. Dette er helt normalt og skjer ned alle bånd i løpet av tiden. For å utbedre dette skal begge boltene strammes. Begge boltene strammes ved å dreie dem ¼ omgang. Etter hver ¼ stramming, testes tredemøllen. Drei aldri mer enn ¼ omgang om gangen. Smøring av løpebånd og plate. Sørg for at løpebåndet alltid er smurt så tredemøllen og løpebåndet aldri føles tørre. Regelmessig smøring vil redusere slitasjen på båndet og delene. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at løpebåndet til enhver tid er smurt og ikke er uttørret. Hvis dette ikke gjøres, bortfaller garantien. Ved normal oppbevaring (stue/værelse ved min. 15 varmegrader) skal båndet kontrolleres for smøring hver måned. Det samme gjelder ved bruk ca.1 time om dagen, da skal båndet kontrolleres hver måned. Hvis treningsmengden økes, kan det forekomme at båndet må smøres oftere. Oppbevares båndet et sted med mye støv, skal det kontrolleres oftere. 16

18 Vedlikehold forts. Slik sjekker du etter om båndet mangler silikonsmøring: Løft tredemøllen og legg håndflaten på løpebåndet, så langt inn mot midten som mulig. Hvis det glir lett og det er spor av silikon på hånden din, mangler båndet IKKE smøring. Føles det tørt og det ikke er spor av silikon på hånden, må møllen og båndet smøres. Slik smøres løpebåndet: 1. Stopp tredemøllen så skjøten på båndet er synlig oppe midt på løpebåndet. 2. Før inn hetten til silikonsprayen. 3. Løft beltet. 4. Plasser spray mellom belte og løpebånd ca. 200 mm fra fronten av løpebåndet. 5. Påfør silikon forfra og bakover på begge sider av båndet. Forsøk å påføre silikon så tett inntil midten som mulig. Det skal maks. påføres spray på hver side i ca. 4 sek. 6. Silikonet fordeles ved å la løpebåndet kjøre ca. 1 km/t og ved at du trår, forsiktig, fra side til side, på båndet (høyre/venstre). Gjør dette i 2-3 minutter så silikonet trekker inn i båndet. Silikonflaske: 17

19 Deldiagram (perspektivsnitt) 18

20 Deleliste Del Navn Antall 1 Base frame welding 1 2 Main frame welding 1 3 Incline frame welding 1 4 Upright post welding 2 5 Feet pad welding 1 6 Handle bar welding 1 7 Motor board welding 1 8 Inner hex bolt M12*Φ14*35* Inner hex bolt M10*60* Inner hex bolt M10*35* Inner hex bolt M8*50* Inner hex bolt M8*45* Inner hex bolt M8*40* Inner hex bolt M8*30* Threaded knop M8* Inner hex bolt M8* Inner hex bolt M8* Inner hex bolt M8* Outside hex bolt M8* Outside hex bolt M8* Cross bolt M8* Cross bolt M6* Cross bolt M6* Cross bolt M5* Cross bolt M4* Cross bolt ST5* Cross bolt ST4* Cross bolt ST4* Cross bolt ST4* Cross bolt ST5* Cross bolt ST4* Cross bolt ST3* Nut M Nut M Flat washer Φ Flat washer Φ Flat washer Φ Washer Φ Flat washer Φ Power metallurgy cover Φ24*Φ19*Φ14*14* Power metallurgy cover Φ17*Φ10* Plastic flat washer φ26*φ20*t Plastic flat washer φ25*φ18*t

21 44 Spring 1 45 Decorate piece 4 46 Motor cover (up) 1 47 Side rail 2 48 Decorate strip 2 49 Rear cover (left) 1 50 Rear cover (right) 1 51 Rear cover feet pad 2 52 Wheel Φ Taper cushion 2 54 Wheel Φ Computer cover 1 56 Place with the computer(big) 1 57 Place with the computer(small) 1 58 Sundries frame(left) 1 59 Sundries frame(right) 1 60 Handle bar cover(up) 1 61 Handle bar cover(down) 1 62 Ellipse round stuff 2 63 Base frame cover(left) 1 64 Base frame cover(right) 1 65 Uncork stuff 2 66 Running board 1 67 Rear roller 1 68 Back roller 1 69 Motor 1 70 Cushion with seat 2 71 Cylinder 1 72 Taper feet pad 4 73 Motor belt 1 74 Running belt 1 75 Foam 2 76 Incline motor 1 77 Controller 1 78 Transformer 1 79 Safety key 1 80 Switch 1 81 Fuse seat with wire 1 82 MP3 connect wire 1 83 Inductor 1 84 Wire L Wire L Wire L Power supply connect wire(red) 1 88 Power supply connect wire(black) 1 89 Speed wire and handle pulse wire set 1 90 Incline wire and handle pulse wire set 1 91 Power supply wire 1 92 Wire buckle 1 20

22 93 Wire protect cover 1 94 Square cushion 4 95 Column cushion 4 96 Wire nip 1 97 Filter 1 98 Cross bolt ST4* Round Stuff 999 Hard ware kit A T Allen wrench 6* B Cross allen wrench 14*17*75 1 Sjekkliste for løse deler: Sidedeksel Mp3-kabel Sikkerhetsnøkkel Festeskruer Silikoneolie Montasjesett 999-A T Allen wrench 6* B Cross allen wrench 14*17* D Cross screw ST4* C Inner hex half thread bolt M8*50 21

23 FEILSØKING Q: Garantien på tredemøllen min er utløpt, kan jeg fremdeles få hjelp? A Ja, du kan fremdeles få hjelp. Kontakt oss på så hjelper vi deg gjerne med å finne en løsning. Q Kan jeg oppbevare tredemøllen min i garasjen? A Ja og nei. Garasjen må i tilefelle være oppvarmet. Det må ikke forekomme ekstreme temperaturer +/-, fuktighet eller støv. Tredemøllen skal oppbevares under et teppe eller annen beskyttelse. Den må ikke utsettes for direkte sollys. Q Jeg har mottatt min tredemølle og det mangler deler. A Hvis det mangler deler, kan de bestilles på Sørg for å angi nummer fra delelisten i denne bruksanvisningen, serienummeret på tredemøllen, samt din adresse, telefonnummer og e-postadresse. Q Er der en maks. brukervekt for tredemøllen? A Ja, det er en maks. brukervekt på alle tredemøller. Hvis du er i tvil, kontakt oss på: Q Hvorfor kommer der sort støv under tredemøllen min? A Dette er helt normalt, og det skjer som en følge av vanlig bruk. Pass på at det fjernes/støvsuges vekk. Det anbefales å bruke en Reebok-beskyttelsesmatte til tredemøllen. Q Hvor lang tid gjelder garantien min på denne tredemøllen? A Alle Reebok tredemøller til privat bruk omfattes av en 2-års garanti. Hvis tredemøllen brukes kommersielt eller på offentlig sted, bortfaller denne garantien. Du er alltid velkommen til å kontakte for ytterlige informasjon. Q Hva brukes sikkerhetsnøkkelen til? A Sikkerhetsnøkkelen er en rød plastnøkkel. Den settes inn foran på computeren når du bruker tredemøllen. Når du bruker tredemøllen, kan du automatisk stoppe den ved å fjerne nøkkelen fra computeren. Computeren virker ikke når ikke nøkkelen er satt inn i computeren. 22

24 Begrenset garanti Reebok Fitness kvalitetsprodukter er fremstilt og testet for hjemmebruk. Det betyr at reklamasjonsretten bortfaller helt hvis produktet brukes til kommersiell bruk, offentlig bruk eller annen ikke-privat bruk. Dette produkt er produsert i samsvar med den europeiske normen EN 957. Som importør av ditt nye Reebok Fitness-produkt, gir LivingSport A/S 2 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Garantien omfatter fabrikasjons- og materialefeil som oppstår ved normal bruk av produktet. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte, som er oppstått som følge av feilaktig betjening, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Reklamasjon av feil og mangler, som burde bli oppdaget ved rutinemessig vedlikehold av varen, skal meddeles LivingSport A/S innen rimelig tid (1-2 uker). Garantien kan ikke overdras ved videresalg av produktet. Ved feil/mangler kan produktet returneres for reparasjon. Dette SKAL avtales med LivingSport A/S før returnering. Etter vurdering av feilens/mangelens omfang, forsøkes denne utbedret ved reparasjon. Hvis ikke dette kan utføres innen rimelig tid og uten for store ulemper for forbrukeren, vil produktet bli byttet eller tilbakebetaling kan bli aktuelt. Reklamasjonsperioden begynner den dagen varen mottas. Ta derfor alltid vare på din kvittering for kjøpet og for leveringen. Kvittering: For å kunne opprettholde garanti og reklamasjonsrett må du oppbevare og på oppfordring fremvise den originale kjøpskvitteringen. Hvis du ønsker å reklamere, skal du henvende deg til følgende adresse: LivingSport A/S Herlev Hvoedgade 17 DK-2730 Herlev Servicee-post: Servicetelefon: (+45)

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 430 RUNNER

BRUKERMANUAL for EXERFIT 430 RUNNER 333 BRUKERMANUAL for EXERFIT 430 RUNNER BUILT FOR HEALTH 1 INTRODUKSJON Denne tredemøllen er designet og konstruert for problemfritt bruk og trening. Vi anbefaler deg å lese nøye igjennom brukermanualen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610 Modell VT 800 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les hele manualen før montering og bruk av apparatet. I tillegg ber vi deg merke deg de følgende

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold Justering av motorbelte 2 Justering av løpebånd 3 Oversiktsdiagram

Detaljer

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 SETTVERKTØY OG SKRUESETT Liste R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1)

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

BP-208 Gresvig no.:

BP-208 Gresvig no.: BP-208 Gresvig no.: 107831 2005-06 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic Art.no: 201300 Version 1 2007/08 BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3 245 elliptical NF Product no. 104103 KH-0201 2005-0, version 3 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet.

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet. 400 Walker 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Montering 5 Folding 8 Stigning 9 Computer 10 Vedlikehold 13 Justering av løpebånd 14 Oversiktsdiagram 15 Deleliste 16 Feilsøk 18 Service 19 1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: Art.no: 206200 For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. Version 1 2007/08

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr. 555 075 SERIAL NUMBER (found on frame): Forholdsregler FORHOLDSREGLER ADVARSEL: For redusert risiko for, brann, elektrisk støt, eller personskade,

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Art. Nr: 104581 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Sikkerhetsmessige forhåndsregler WARNING: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne sykkelen er kun produsert for hjemmetrening.

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: Serienr.: WEEVBE7909.0. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse.

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: Serienr.: WEEVBE7909.0. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Modellnr.: Serienr.: WEEVBE7909.0 BRUKERVEILEDNING Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Serienummer MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner før du benytter deg av dette

Detaljer

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 595 Spinner FX MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 1 Detaljert delekart 2 DELE LISTE: No. Beskrivelse Spesifikasjoner Antall 1 Hovedramme 1 2 Bakre Stabilisator 1 3 Fremre Stabilisator 1 4 Sete 1 5

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

O O NORDIC FITNESS 210 E. Elliptisk maskin

O O NORDIC FITNESS 210 E. Elliptisk maskin NRDIC FITNESS 210 E Elliptisk maskin LW HIGH Sikkerhetsmessige forhåndsregler ADVARSEL: Før du begynner å trene, konsulter med din lege først. Dette er spesielt viktig hvis du er over 35 år eller har ulike

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 MT-7650B ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E3 (PICTURE)

NORDIC ELLIPTICAL E3 (PICTURE) NORDIC ELLIPTICAL E3 (PICTURE) Sikkerhetsmessige forhåndsregler ADVARSEL: Før du begynner å trene, konsulter med din lege først. Dette er spesielt viktig hvis du er over 35 år eller har ulike helseproblemer.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Benefit B420 Sykkel 91101

Benefit B420 Sykkel 91101 Benefit B420 Sykkel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringsdiagram

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening.

Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening. DBS KODIS MAGETIC 352 1 Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening. Kjære kunde, Vi takker for at du valgte en programmerbar magnetsykkel og ønsker

Detaljer

FORENKLET BRUKERVEILEDNING

FORENKLET BRUKERVEILEDNING Pro Form 400 C FORENKLET BRUKERVEILEDNING 1 HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN Dette produktet må bli koblet til en stikk kontakt som er jordet. Hvis tredemøllen ikke fungerer riktig eller gå i stykker,

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: BRUKERMANUAL Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: WEEVBE Serienr.: Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse.

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: WEEVBE Serienr.: Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Modellnr.: WEEVBE50.0 Serienr.: BRUKERVEILEDNING Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Serienummer MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner før du benytter deg av dette apparatet.

Detaljer

Garantibestemmelser. Kjære kunde!

Garantibestemmelser. Kjære kunde! I Bike N Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt et produkt fra Reebok. Dette kvalitetsproduktet er produsert til bruk i hjemmet og er testet etter EU-norm EN 957-1/5. Les denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 420 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBELTE 11 VEDLIKEHOLD 12 JUSTERING AV LØPEBÅND 13 OVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTE 15 FEILKODER 17 SERVICE 18

Detaljer

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Viktig sikkerhetsinformasjon Ta vare på bruksanvisningen til fremtidig bruk. 1. Det er viktig å lese hele bruksanvisningen før utstyret monteres

Detaljer

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3-4 MONTERING 9-11 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 COMPUTER 12-14 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1 UF-EBW850 11.01.2008 Viktig informasjon Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

NORDIC Cycle 5.0 PL- 21500. Brukerveiledning

NORDIC Cycle 5.0 PL- 21500. Brukerveiledning NORDIC Cycle 5.0 PL- 21500 Brukerveiledning Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH Forholdsregler 1. Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitasje. 2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle personer som benytter seg av dette apparatet

Detaljer

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1)

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) 770F Elliptical MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) b. Fest bakre stabilisator (E-1) til bakre del av

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower Art. nr. 555 170 KOMPLETT DELELISTE Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning (Picture) Deleskisse (picture of parts) NORDIC Rower R2 er en fantastisk praktisk og effektiv måte å trene på. Den er lett å bruke og tar liten plass. Den er derfor det

Detaljer

BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL

BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. 1. Denne maskinen er kun beregnet til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom de følgende forholdsreglene før du benytter deg av romaskinen. 1. Denne romaskinen er kun designet for hjemmebruk. Ikke bruk

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BUILT FOR HEALTH Takk for at du kjøpte Shoulder and Neck massager. Før du starter å bruke produktet, les nøye gjennom brukermanualen, spesielt i den delen som

Detaljer

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BUILT FOR HEALTH 1 1. Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip Art. 555 050 M O D E L : - 1 - MONTERING AV FREMRE OG BAKRE TVERRSTAG TRINN 1 Montér fremre tverrstag (C) til hovedrammen (A) ved å bruke boltene (C3),

Detaljer