NM 2012: senior / Bergens FK, junior kadett- undgom / Bygdø FK. NM2013: senior / Bygdø FK, junior-kadett- ungdom / Bergens FK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NM 2012: senior / Bergens FK, junior kadett- undgom / Bygdø FK. NM2013: senior / Bygdø FK, junior-kadett- ungdom / Bergens FK"

Transkript

1 Styreprotokoll 1/2011 etter telefonmøte, tirsdag den 11 januar, kl 20:00-21:00 Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Hege O`Wiidt (HW), Junjie Cao (JC), Harry Hansen (HH), Claes Bendiksen(CB), Olav Handeland(OH), Mariusz Piasecki(MP) Forfall SAKSLISTE: Sak nr: Sak/Vedtak: Ansvar/Oppf. 00 Godkjenning av styre protokoll 6/2010 Gjennomgang av TKUU protokoll 3/2010 Godkjenning av styreprotokoll 7/ Følgende klubber skal arrangere NM i 2012 og 2013 NM 2012: senior / Bergens FK, junior kadett- undgom / Bygdø FK NM2013: senior / Bygdø FK, junior-kadett- ungdom / Bergens FK 02 Økonomisk oversikt MP leverte alle bilag til regnskaps kontor. Oversikten kommer inne 31jan2011. Budsjett 2011, forslag. Skal justeres når alle tall faller på plass. Vedlegg 1 03 Standardisering av stavnearrangementer MP presenterte del 1 av regler. Resten vil bli presentert til neste styremøte. Vedlegg 2 04 Langtidsplan Junjie kommer med et forslag til neste møte. 05 Brevet fra Ålesund FK. NF gir kr som støtte til kjøp av fekteapparater til nye fektesal. (NF materiellstøtte/regionutvikling). 06 Sponsor: Frisk forsikring Det blir ingen sponsorpenger fra Frisk i Klubber får utbetalt 3 prosent av forsikrings sum.forbundet 0,5%. 07 Diverse -Forsikring IF (og eventuelt andre forsikringsselvskaper), Hege informerte om muligheten til engangs fektelisens. Hege undersøker videre -UU utvalg. NF søker flere medlemmer til Utdannings Utvalget. MP sender brev til klubbene. NF skal organisere 1-2 store helg med diverse kurs. -NF Jubileum Komite. NF godkjenner budsjett for Jubileums året: Jubileums medaljer kr, Roll-ups / vindvimpler kr, Markeringsdagen/galafekting, 15juni kr, Jubileumsmagasinet kr. MP MP/BF JC Styret Hege Sum kr Neste telefonmøter/møter: tirsdag 15 februar kl 20:00, lørdag 9 april (NM Molde) kl 16:00-18:00, mandag 20 juni kl 20:00

2 Vedlegg 1 Norges Fekteforbund Budsjett 2011 / forslag Prosj.Ko nto Kontonavn Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Re gns kap Budsjett 2011 Inntekter Salg fekteutstyr Spillemidler til utstyr (fra NIF) Overgangsmidler Salg FIE lisenser Sponsor inntekter Egenandeler Sponsor SAS, Rica NIF tilskudd NIF post 3, Barn-Ungdom tilskud OLT tilskudd, herreprosjekt Andre tilskudd Renteintekter Salg, NF lisens Sum inntekter Utgifter TKUU virksomhet Mosjonsaktiviteter for eldre LL damer, toppidrett Prosjekt, KH-OLT midler OL2008 forberedelser + prj LL herrer, toppidrett Utv_av unge junior fektere U13-19, overgangsmidler Prestasjonstøtte

3 52040 Utv_av unge kadetts fektere Klubbesøk Trenerkurs Sommerleier, Ulvik Region Ungdomstreff, Begren Region Ungdomstreff, Stavanger Region Ungdomstreff, Molde Region Ungdomstreff, Kristiansund Region Ungdomstreff, Ålesund Region Ungdomstreff, Oslo Aktivitetskonsulent Ungdomleier, Oslo Fekteverksted for klubbstrenere Regiunutvikler, Midt Norge Dommerutdanning Stevnelederkurs Trenerkurs/utv av trenere Dommerutvikling /intern. Dommere Dommerutvikling / nasjonale D Våpenstellkurs Overgangsmidler, ungdom TKUU telefonmøter 906 sum Medaljer NM m/flere, premier Administrasjon/Personalutgifte r Leie utd.konsulent Møteutgifter Styrets møteutgifter Andre møteutgifter Styrets telefonmøter Deltakelse FIE kongres Deltakelse EFU kongres 7.024

4 17030 Nordisk kongress Admin.utgifter 6300 Leie av kontorlokaler, fellesutg Leie MS Office / andre leie kostn Inventar, ustyr 6800 Kontorrekvisita Kopiering, trykking Kurs/Oppdatering 6900 Telefon, fax, internett Data kostnader, domenenavn Porto Bank- og kortgebyr Diverse kostnader(95033) Diverse forsikringer Revisjonshonorar (6700) Regnskaptjenester (6720) Diverse utgifter Diverse, Informasjon Markedsføringstiltak Rekruteringstiltakk Jubileumsår tiltakk Årskontingenter, FIE/CEE Materielltilskud, nye klubber Kjøp av FIE lisens Kjøp av div.utstyr /print Utstyr, Spillemidler (delt ut,klubber) sum utgifter

5 Sum inntekter Sum utgifter Resultat Sponsormidler, Thon TKUU midler, uten OLT og Post 2 3 Vedlegg 2 Norges Fekteforbunds trening- og stevneregler /forslag A Generelle regler 1. Generelt 1.1. Nedenstående regler er obligatoriske i følgende stevner: Norgesmesterskap (individuelt og lag) i alle aldersklasser (damer og herrer) Norges cup stevner for senior, junior og kadett 2. Aldersklasser 2.1. Aldersklasser: veteran - fektere 40 år og eldre (50+ og 60+), senior fektere 21 år og eldre, junior fektere fra år, kadett fektere fra år, elder ungdom (U15) - fektere fra år, yngre ungdom (U13) fektere fra år. barn yngre enn 12 år. 3. Fektestevner

6 3.1. Stevner kan bli organisert av fekteklubber som er medlemmer av NF. 4. Stevnekalender 4.1. Klubbene som ønsker å organisere stevner sender skriftlig søknad til NFs kontor Søknaden skal inneholde: klubbens navn med alle nødvendige adresser og e-post data, navn med telefonnr og e-post adresse til en kontaktperson / stevneleder. hvilke konkurranser som skal arrangeres; aldersklasser. Beskrivelse av stevnested med tekniske data: antall pister, garderober, info om kafeteria, internett tilgang og lignende NF / TKUU informerer klubber om valgte stevner via publisering av NF års kalender Informasjon om avlyst stevne skal komme til NF kontor ikke senere enn 2 mnd før planlagt dato I akutt situasjoner ikke senere enn 30 dager. B Stevneorganisasjon 1. Stenvnearrangør 1.1. Stevnearrangør, skal sende en invitasjon (elektronisk versjon) til NFs kontor minimum 30 dager før stevnedato. Stevne invitasjonen skal inneholde følgende elementer: - e-post adresse / fax til stevneledelse (webside adresse), - navn, adresse på stevnearena, - stevneprogram Stevnearrangør skal ta være på følgende tekniske detaljer: - fektearena tilpasset til antallet av fektere (garderober, WC, god plass til fekterne), - minimum 6 pister med fekteapparater med syngelig kampresultat og tid(nm), - riktig avstand mellom pistene (sikkerhet) - presse/media skal informeres, salen skal dekoreres

7 - presentasjon av finalister og høytidelig premieutdeling - finalepisten bør være ekstra synelig - legge inn på salen NFs sponsor bannere (NF sender direkte til klubbene) - tekniske midler skal være på plass (data, kopimaskin, Internett) - egen plass til Stevneledelse og dommere - under NM må det være en medisinsk ansvarlig - kafeteria under NM 1.3. Stevnearrangør forplikter seg til å sende stevneresultater til media og fullstendig stevnerapport til NF (på slutten av siste stevnedag). 2. Stevne 2.1. Fektere som er medlem av en fekteklubb (tilsluttet NF) og som har NF lisens for gjeldende år kan delta på stevner Fektere som er yngre enn 13 år kan delta bare i egen aldersklasse(u13) og i klassen over (U15) Stevnepåmelding sendes til stevnearrangør ikke senere enn 7 dager før stevnedato Stevnearrangør kan motta senere påmelding ved dobbelt betaling av stevnekontingent. 3. Stevneledelse 3.1. Alle rankingstevner skal ha min. 3 personer i stevneledelse (DT) pluss dataansvarlig. DT skal løse alle kommende problemer i samsvar med FIE og NF stevneregler DT skal velge en leder og 2 medlemmer 3.3. DT oppgaver: - verifikasjon av påmeldingslister - verifikasjon av lag medlemmer - verifikasjon av fekteutstyret (sikkerhetsbestemmelser) - samarbeid med dommere - henge opp og gjennomføring av stevneplan

8 - verifikasjon av dataansvarlig arbeid - verifikasjon av stevneresultater - løse opp eventuelle protester I samsvar med FIE og NFs regler - sende fullstendig stevnerapport til NF senest dagen etter 4. Dommere 4.1. Klubbene kommer med egne dommere på alle Junior/kadett/ungdomsstevner. Hver 5 deltaker i en konkurranse krever en dommer fra samme klubb. Stevnearrangør kan komme med en ekstra gebyr for manglende dommer eller antall deltakere kan bli redusert til 4 stk NF sender 2-3 dommere til NM stevner 4.3. Dommere forplikter seg til å kontrollere fekteutstyr før kampene starter 5. Deltakere 5.1. For å delta må en fekter ha: - aktuell NF lisens (for alle over 12 år) - riktig alder - bli påmeldt i tide - riktig fekteutstyr (sikkerhetsregler) Mariusz,2januar2011

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008 Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. Deltakere Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Bjørn Faye

Detaljer

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Deltakere: Bjørn Faye, Henrik Paus, Margrete Mørch, Judith Molka-Danielsen, Jan Hillestad, Junjie Cao, Forfall: Mathias

Detaljer

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring:

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring: Protokoll styre møte 3/2008 den 13/09 kl.10:15-15:00. NIF møterom 3016 (Ullevål Stadion) Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW),

Detaljer

NFs ORDINÆRE TING 2008 ÅRSMELDING REGNSKAP. for PERIODEN 1. JANUAR 2006 31. DESEMBER 2007. Fredag 18.april 2008 kl. 18:00-23:00

NFs ORDINÆRE TING 2008 ÅRSMELDING REGNSKAP. for PERIODEN 1. JANUAR 2006 31. DESEMBER 2007. Fredag 18.april 2008 kl. 18:00-23:00 1 NFs ORDINÆRE TING 2008 ÅRSMELDING og REGNSKAP for PERIODEN 1. JANUAR 2006 31. DESEMBER 2007 Fredag 18.april 2008 kl. 18:00-23:00 Sted: Quality Hotell Alexandra, Storgaten 1-7 2 NFs æresmedlemmer Kretser

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring Revisjon 0 Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Mål og hovedprinsipper... 4 1.2 Hovedstyrets ansvar... 4 1.3 Gruppene... 4 1.4 Denne

Detaljer

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014.

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014. REGLEMENT Cheerleading og Cheerdance Versjon september 2014. Innhold Kapittel 1 - Reglementets gyldighet... 3 1-1 Omfang... 3 1-2 Definisjoner... 3 1-3 Ansvar... 3 1-4 Myndighet... 3 1-5 Generalklausul...

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Hei, Ref. eposten under. Her følger en oppsummering av møtet.

Hei, Ref. eposten under. Her følger en oppsummering av møtet. Fra: Vibeke Thiblin Emne: Re: Invitasjon til møte om klubbens økonomi Dato: 21. mars 2014 17:45:23 GMT+01:00 Til: henstr@getmail.no, Alexander Haugli , Morten

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS INFORMASJONSSKRIV TIL UTØVERE 4.12-1 START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver generelle regler

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer