GULATING LAGMANNSRETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GULATING LAGMANNSRETT"

Transkript

1 GULATING LAGMANNSRETT ----D- DOM Avsagt: Saksnr.: AST-GULA/AVD1 Dommere: Lagdommer Lagdommer Sorenskriver Daniel Lunde Nils Skaar Jørn Ree Meddommere: Pensjonist Vernepleierstudent Undervisningsinspektør Kontormedarbeider Sigve Tengesdal Frøydis M. Rasmussen Henning Aastvedt Siv Aakre Slettebø Den offentlige påtalemyndighet mot de tiltalte: 1. David Alexander Toska 2. Kjell Alrich Schumann 3. Erling Mathias Havnå 4. Metkel Negassie Betew 5. Ridvan Halimi 6. Ikmet Kodzadziku 7. Lars-Erik Andersen 8. Alf Henrik Christensen 9. Dan Pettersen 10. Johnny Thendrup 11. Thomas Thendrup 12. Thomas Oscar Ingebrigtsen 13. William Pettersen

2 Aktor: Statsadvokat Arild Dommersnes og statsadvokat Tor Christian Carlsen Bistandsadvokater: Adv. Ørjan Berven, adv. Pål Behrens De tiltalte og forsvarere: Tiltalt: Forsvarer: 1. David Alexander Toska Adv.Øystein Storrvik 2. Kjell Alrich Schumann Adv. Morten Furuholmen 3. Erling Mathias Havnå Adv. John Christian Elden 4. Metkel Negassie Betew Adv. Marius Oscar Dietrichson 5. Ridvan Halimi Adv. Trygve Staff 6. Ikmet Kodzadziku Adv. Knut Smedsrud 7. Lars-Erik Andersen Adv. Harald Stabell 8. Alf Henrik Christensen Adv.Erik Lea 9. Dan Pettersen Adv. Brynjar N. Meling 10. Johnny Thendrup Adv. Johnny Veum 11. Thomas Tendrup Adv. Ellen Holager Andenæs 12. Thomas Oscar Ingebrigtsen Adv. Tor Kjærvik 13. William Pettersen Adv. Joakim Grude Ronold AST-GULA/AVD1

3 Stavanger tingrett avsa den 10 mars 2006 dom i straffesak med slik domsslutning: 1. David Alexander Toska, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr og 3. ledd jfr. 60a sammenholdt med ledd jfr. Oslo tingretts dom av og Oslo tingretts dom av til en straff av fengsel i 19 nitten år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetektsfengsel med til sammen ettusenogtrettiseks dager, jfr. straffelovens Kjell Alrich Schumann, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr og 3. ledd jfr. 60a til forvaring med en tidsramme på 16 seksten år og en minstetid på 10 ti år, jfr. straffelovens 39c nr. 1 jfr. 39e 1. og 2. ledd. I tidsrammen og minstetiden fragår 916 nihundreogseksten dager for utholdt varetektsfengsel, jfr. straffelovens Erling Mathias Havnå, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr og 3. ledd jfr. 60a og for en overtredelse av straffelovens ledd jfr. 267, 1. og 3. ledd jfr. 60a, alt sammenholdt med straffelovens ledd til en straff av fengsel i 17 sytten - år. Til fradrag i straffen går ut utholdt varetektsfengsel med 652 sekshundreogfemtito dager, jfr. straffelovens Metkel Negassie Betew, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr og 3. ledd jfr. 60a til forvaring med en tidsramme på 16 seksten år og en minstetid på 10 ti år, jfr. straffelovens 39c nr. 1 jfr. 39e 1. og 2. ledd. I tidsrammen og minstetiden fragår 754 syvhundreogfemtifire dager for utholdt varetektsfengsel, jfr. straffelovens Ridvan Halimi, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr og 3. ledd jfr. 60a til forvaring med en tidsramme på 16 seksten år og en minstetid på 10 ti år, jfr. straffelovens 39c nr. 1 jfr. 39e 1. og 2. ledd. I tidsrammen og minstetiden fragår 345 trehundreogførtifem dager for utholdt varetektsfengsel, jfr. straffelovens Ikmet Kodzadziku, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr og 3. ledd jfr. 60a til en straff av fengsel i 15 femten år. Til fradrag i straffen går 789 syvhundreogåttini dager for utholdt varetektsfengsel AST-GULA/AVD1

4 7. Lars-Erik Andersen, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr. 267, 1. og 3. ledd jfr. 60a, sammenholdt med ledd jfr. Asker- og Bærum tingretts dom av og Oslo tingretts dom av , til en straff av fengsel i 15 femten år. Til fradrag i straffen går 524 femhundreogtjuefire dager for utholdt varetektsfengsel, jfr. straffelovens Alf Henrik Christensen, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr og 3. ledd jfr. 60a til en straff av fengsel i 13 tretten år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetektsfengsel med 617 sekshundreogsytten dager, jfr. straffelovens Dan Pettersen, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr og 3. ledd jfr. 60a til en straff av fengsel i 15 femten år. I straffen tilkommer han fradrag for utholdt varetektsfengsel med til sammen 484 firehundreogåttifire dager, jfr. straffelovens Johnny Thendrup, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr og 3. ledd jfr. 60a til en straff av fengsel i 13 tretten år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetektsfengsel med til sammen 317 trehundreogsytten dager, jfr. straffelovens Thomas Thendrup, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens og 3. ledd jfr. 267, 1. og 3. ledd jfr. 60a til forvaring med en tidsramme på 16 år og en minstetid på 10 ti år, jfr. straffelovens 39c nr. 1 jfr. 39e 1. og 2. ledd. I tidsrammen og minstetiden fragår 332 trehundreogtrettito dager for utholdt varetektsfengsel, jfr. straffelovens Thomas Oscar Ingebrigtsen, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens ledd jfr. 267, 1. og 3. ledd jfr. 60a til en straff av fengsel i 4 fire år. I straffen fragår til sammen 12 tolv dager for utholdt varetektsfengsel, jfr. straffelovens William Pettersen, født , dømmes for en overtredelse av straffelovens ledd jfr. 267, 1. og 3. ledd jfr. 60a til en straff av fengsel i 6 seks år. I straffen fragår 577 femhundreogsyttisju dager for utholdt varetektsfengsel, jfr. straffelovens David Alexander Toska, født , Kjell Alrich Schumann, født , Erling Mathias Havnå, født , Metkel Negassie Betew, født , Ridvan Halimi, født , Ikmet Kodzadziku, født , Lars-Erik Andersen, født , Alf Henrik Christensen, født , Dan Pettersen, født , Johnny Thendrup, født , Thomas Thendrup, født , Thomas Oscar Ingebrigtsen, født og William Pettersen, født dømmes in solidum til å betale erstatning til If Skadeforsikring med til sammen kr kronerfemtimillionerfirehundreogsekstifemtusenfemhundre-ogsyttifire AST-GULA/AVD1

5 15. David Alexander Toska, født , Kjell Alrich Schumann, født , Erling Mathias Havnå, født , Metkel Negassie Betew, født , Ridvan Halimi, født , Ikmet Kodzadziku, født , Lars-Erik Andersen, født , Alf Henrik Christensen, født , Dan Pettersen, født , Johnny Thendrup, født , Thomas Thendrup, født , Thomas Oscar Ingebrigtsen, født og William Pettersen, født dømmes in solidum til å betale erstatning til Norsk Kontantservice AS (NOKAS) med kr kronerfemtitusen Erling Mathias Havnå, født , dømmes til å betale erstatning til Posten Norge AS med kr sekshundreogførtifiretusenfirehundreogfemti David Alexander Toska, født , Kjell Alrich Schumann, født , Erling Mathias Havnå, født , Metkel Negassie Betew, født , Ridvan Halimi, født , Ikmet Kodzadziku, født , Lars-Erik Andersen, født , Alf Henrik Christensen, født , Dan Pettersen, født , Johnny Thendrup, født og Thomas Thendrup, født dømmes in solidum til å betale forsørgertapserstatning til fordel for aaazzzzzzzzzzzz med kr kronertohundreogtjuefemtusen David Alexander Toska, født , Kjell Alrich Schumann, født , Erling Mathias Havnå, født , Metkel Negassie Betew, født , Ridvan Halimi, født , Ikmet Kodzadziku, født , Lars-Erik Andersen, født , Alf Henrik Christensen, født , Dan Pettersen, født , Johnny Thendrup, født og Thomas Thendrup, født dømmes in solidum til å betale oppreisningserstatning til fordel for: - zzzzzz zzzzzzzz med kr kronertohundreogfemtitusen -. - zzzzzz zzzzzzzzzz med kr etthundreogfemtitusen -. - <<<<<<<<<<< med kr etthundreogfemtitusen David Alexander Toska, født , Kjell Alrich Schumann, født , Erling Mathias Havnå, født , Metkel Negassie Betew, født , Ridvan Halimi, født , Ikmet Kodzadziku, født , Lars-Erik Andersen, født , Alf Henrik Christensen, født , Dan Pettersen, født , Johnny Thendrup, født , Thomas Thendrup, født , Thomas Oscar Ingebrigtsen, født og William Pettersen, født dømmes in solidum til å betale oppreisningserstatning til fordel for: - aaaaaaaaaaaa med kr kroneråttitusen -. - aaaaaaaaaaaaaaaa med kr kroneråttitusen -. - aaaaaaaaaaaa med kr kroneråttitusen -. - aaaaaaaaaaaaan med kr kroneråttitusen og til - <<<<<<<<<<<aaaaaaaa med kr kronertrettitusen AST-GULA/AVD1

6 20. Erling Mathias Havnå, født , dømmes til å betale oppreisningserstatning til fordel for: - cccccccccccccc med kr kroneråttitusen -. - aaaaaaaaaaaaaa med kr kroneråttitusen -. - aaaaaaaaaaaaaaaaa med kr kroneråttitusen -. - zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz med kr kroneråttitusen David Alexander Toska, født , dømmes til å tåle inndragning av beslaglagte våpen, våpentilbehør, ammunisjon og diverse ransutstyr, jfr. straffelovens ledd jfr ledd og 37d 1. ledd. 22. David Alexander Toska, født , dømmes til å tåle inndragning av Euro eurotrettentusentohundreognittisju til fordel for If Skadeforsikring, jfr. straffelovens ledd jfr. 37d 2. ledd. 23. Kjell Alrich Schumann, født , dømmes til å tåle inndragning av kr kronersekstifemtusenfirehundreogfemti og SEK svenskekronertitusen-firehundreogtjue til fordel for If Skadeforsikring, jfr. straffelovens ledd jfr. 37d 2. ledd. 24. Kjell Alrich Schumann, født , dømmes til å tåle inndragning av 1 ett stykk taktelt til fordel for statskassen, jfr. straffelovens ledd jfr. 37d 1. ledd. 25. Erling Mathias Havnå, født , dømmes til å tåle inndragning av kr kronersekstifemtusenfirehundreogfemti og Euro euroettusensjuhundre-ogfemtifem til fordel for If Skadeforsikring, jfr. straffelovens ledd jfr. 37d 2. ledd. 26. Dan Pettersen, født , dømmes til å tåle inndragning av kr kroneråttetusen til fordel for If Skadeforsikring, jfr. straffelovens ledd jfr. 37d 2. ledd. 27. Dan Pettersen, født , dømmes til å tåle inndragning av 1 en VW Golf med registreringsnummer DJ til fordel for statskassen jfr. straffelovens ledd jfr. 37d 1. ledd. De idømte erstatningsbeløp forfaller alle til betaling innen 14 fjorten dager fra dommens forkynnelse. *** AST-GULA/AVD1

7 Etter Stavanger tingretts dom erklærte både de tiltalte og påtalemyndigheten og fornærmede slike anker: David Aleksander Toska har anket over lovanvendelsen og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post I og straffutmålingen. Kjell Alrich Schumann har anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Erling Mathias Havnå har anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for tiltalens post II og dernest prinsipalt saksbehandlingen, lovanvendelsen og reaksjonsfastsettelsen og subsidiært bevisvurderingen under skyldspørsmålet for tiltalens post I. Anken gjelder også inndragningen og de borgerlige krav. Metkel Negassie Betew har anket på stedet over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. I skriv datert 10. mars fra domfelte har han angitt at andre ankegrunnlag vil bli nærmere angitt av hans forsvarer. I brev av 22. mars fra hans forsvarer er det oppgitt at anken også gjelder lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen. Ridvan Halimi har anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. I støtteskriv av 8. juni er det også anført saksbehandlingsfeil. Ikmet Kodzadziku har anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet og de borgerlige krav. I støtteskriv av 8. juni er det også anført feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen. Lars Erik Andersen har erklært fullstendig anke. Alf Henrik Christensen har erklært fullstendig anke. I støtteskriv av 12. juni er også anført feil ved saksbehandlingen. Dan Pettersen har anket prinsipalt over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og subsidiært over saksbehandlingen. Johnny Thendrup har anket over lovanvendelsen og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og straffutmålingen. Thomas Tendrup har erklært fullstendig anke. Thomas Oscar Ingebrigtsen har erklært fullstendig anke. William Pettersen har anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for hovedtiltalens post II og de borgerlige krav. Påtalemyndigheten har anket over reaksjonsfastsettelsen for David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann og Erling Mathias Havnå. Advokat Pål Behrens har på vegne av de NOKAS-ansatte Marit Giertsen Selle og Reidun Førland begjært anke og ny behandling av kravet om oppreisning til disse to. *** Erling Havnå søkte tillatelse til å bringe anken direkte inn for Høyesterett, jf straffeprosessloven 8. Metkel Betew tiltrådte ankeerklæringen. Høyesterett besluttet 24. mai besluttet ikke å gi samtykke til å bringe ankene direkte inn for Høyesterett AST-GULA/AVD1

8 Gulating lagmannsrett avsa 19 juni 2006 beslutning om å fremme ankene fra de tiltalte som bevisanke, og påtalemyndighetens anke over reaksjonsfastsettelsen. Gulating lagmannsretts beslutning om å fremme ankene som bevisanker ble påkjært til Høyesteretts kjæremålsutvalg som ved kjennelse 11 juli 2006 forkastet kjæremålet. Kjæremål over Gulating lagmannsretts nektelse av å overføre saken til annen domstol eller å trekke lagrettemedlemmer utenfor lagsognet ble ved Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 11 august 2006 forkastet. Samtidig ble avgjort at dommerne i Gulating lagmannsrett ikke var inhabile til å behandle saken. De borgerlige rettskrav behandles på vanlig måte når bevisene under skyldspørsmålet behandles. Gulating lagmannsrett holdt saksforberedende møte i Stavanger den 15 august Etter at Gulating lagmannsrett oppnevnte bistandsadvokater for de av de fornærmede som hadde begjært dette, erklærte tiltalte Havnå ved forsvarer advokat Elden kjæremål mot oppnevning av adv Behrens som bistandsadvokat for to av de fornærmede (Nokas ansatte). Ved Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 1 september 2006 ble lagmannsrettens beslutning stadfestet. *** Rogaland statsadvokatembeter har for Gulating lagmannsrett tatt ut den samme tiltale som ble nyttet ved tingrettens behandling, og som (etter rettelse i tingretten) lyder: SNR. 04/390 TCC TILTALEBESLUTNING ROGALAND STATSADVOKATEMBETER setter herved AST-GULA/AVD1

9 1. David Aleksander Toska, f bor: p.t. varetektsfengslet 2. Kjell Alrich Schumann, f bor: p.t. varetektsfengslet 3. Erling Mathias Havnå, f bor: p.t. varetektsfengslet 4. Metkel Negassie Betew, f bor: p.t. varetekstsfengslet 5. Ridvan Halimi, f bor: p.t. varetektsfengslet 6. Ikmet Kodzadziku, f bor: p.t. varetektsfengslet 7. Lars-Erik Andersen, f bor p.t. varetektsfengslet 8. Alf Henrik Christensen, f bor: p.t. varetektsfengslet 9. Dan Pettersen, f bor p.t. varetektsfengslet 10. Johnny Thendrup, f bor: p.t. varetektsfengslet i Amsterdam 11. Thomas Thendrup, f bor: p.t. varetektsfengslet 12. Thomas Oscar Ingebrigtsen, f bor: 13. William Pettersen, f AST-GULA/AVD1

10 bor: p.t. varetektsfengslet under tiltale ved Stavanger tingrett til fellelse etter: I straffeloven 268 annet og tredje ledd, jf. 267 første og tredje ledd, jf. 60a for som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, i hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha bemektiget seg en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller å ha medvirket til dette. Ranet er grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen, og fordi ranet var nøye planlagt og gjaldt en betydelig verdi. Ranet hadde døden til følge. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: nr. 1 Toska, nr. 2 Schumann, nr. 3 Havnå, nr. 4 Betew, nr. 5 Halimi, nr. 6 Kodzadziku, nr. 7 Andersen, nr. 8 Christensen, nr. 9 Dan Pettersen, nr. 10 Johnny Thendrup og nr. 11 Thomas Thendrup Mandag 5. april 2004 ca kl på Domkirkeplassen i Stavanger ranet de etter detaljert planlegging tellesentralen Norsk Kontantservice AS (NOKAS). De var iført mørke kjeledresser, skuddsikre vester, hjelmer eller finlandshetter og hansker, og bevæpnet med blant annet AG3 geværer, MP5 maskinpistoler, Zastava automatgevær (modell Kalashnikov), US-karabin og Remington pistol cal 45. Tilnærmet samtidig som tilslaget mot tellesentralen blokkerte de utkjørselen fra Stavanger politistasjon med en stjålet Volvo lastebil som ble satt i brann. Fluktbiler ble plassert i Sørmarka utenfor sentrum. De knuste en glassrute til tellesentralens lokaler ved å slå med slegge, bruke rambukk og skyte mer enn 100 skudd med automatvåpen. Flere ansatte flyktet, og glassplinter og prosjektiler trengte inn i lokalene. Minst syv av ranerne tok seg inn i tellesentralen. Samtidig holdt tre eller fire ranere bevæpnet med automatvåpen og enhåndsvåpen vakt i området ved Domkirkeplassen, hvor et større antall personer og kjøretøyer passerte. De avfyrte en rekke skudd mot politiet og politiets kjøretøyer. En polititjenestemann i sivil og en syklist ble truet med våpen og holdt som gisler for en kortere periode. Operativ uteleder, politiførstebetjent Arne Sigve Klungland, ble skutt i hodet med et AG3 gevær av en av ranerne mens han satt i politiets uniformerte kommandobil i Kongsgaten, og døde etter kort tid. Fra Norsk Kontantservice AS tok de ca 56 millioner kroner i norsk og utenlandsk valuta. De forsvant fra Domkirkeplassen i 3 stjålne biler, en Range Rover personbil, en Ford Expedition varebil og en Saab 95 stasjonsvogn, mens de avfyrte flere skudd. I Sørmarka satte de fyr på bilene som var brukt under ranet, og flyktet videre i de parkerte fluktbilene. II straffeloven 268 annet ledd, jf. 267 første og tredje ledd, jf. 60a for som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, i hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha bemektiget seg en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller å ha AST-GULA/AVD1

11 medvirket til dette. Ranet er grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen, og fordi ranet var nøye planlagt og gjaldt en betydelig verdi. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: nr 3 Havnå a) Mandag 27. oktober 2003 ca. kl i Biskop Gunnerus gate 14 i Oslo, sammen med fem andre personer og etter detaljert planlegging, banet de seg adgang til Postens Brevsenter ved å kjøre en stjålet Chevrolet Tahoe gjennom en stengt kjøreport. De tok seg inn i bygningen og knuste et innvendig spesialvindu i fjerde etasje med slegge og brekkjern. Iført kjeledresser, hansker og finlandshetter og bevæpnet med automatvåpen, blant annet ett Zastava automatgevær (modell Kalashnikov), rettet de våpen mot en rekke av de ansatte og truet dem til å legge seg ned på gulvet. En av de ansatte ble slått i ryggen med en geværkolbe, og en annen ble slått i ansiktet med flat hånd. Minst en av de ansatte ble truet med at han ville bli skutt dersom han ikke gav ranerne penger og han ble ført rundt i lokalet med våpen rettet mot ryggen. Fra Posten Norge AS borttok ranerne ca. kr ,- i kontanter. Da to av politiets tjenestemenn kom til stedet løsnet de minst 12 skudd med automatvåpen mot politiet. De tok seg deretter til fots til en perrong på Oslo S der to personer ventet i to stjålne personbiler av type Audi S8 og Audi A6, og kjørte fra stedet i disse. Den ene fluktbilen, Audi S8, ble satt i brann i nærheten av Rundtjern i Østmarka, mens den andre, Audi A6, ble etterlatt ved Krokliveien 15 i Oslo. nr. 12 Ingebrigtsen b) Til bruk under planlegging av og/eller forberedelser til det ran som er beskrevet under post I og som skjulested etter ranet, leide David Aleksander Toska, sannsynligvis i desember 2003, Nedre Dalgate 41 i Stavanger. Thomas Oscar Ingebrigtsen var mellommann ved inngåelse av leieavtalen mellom Toska og huseier Dan Pettersen, og han besørget senere deler av leien betalt. Han observerte at boligen ble benyttet til lagring av skytevåpen og ransutstyr forut for ranet og at flere av de som senere sto for gjennomføringen tidvis var i huset. Thomas Oscar Ingebrigtsen medvirket til ranet ved å formidle ovennevnte kontakt og betaling, og ved å foreta flere innkjøp og transportoppdrag for en eller flere av ranerne i perioden frem mot ranet, bl.a. slik at de kunne holde seg mer i skjul. nr. 13 William Pettersen c) Etter 5. april 2004 i Stavangerområdet hentet han våpen, blant annet to AG3 geværer, to MP5 maskinpistoler, ett Zastava automatgevær (modell Kalashnikov), en US-karabin og en Remington pistol cal 45, og annet ransutstyr brukt i forbindelse med det ran som er beskrevet under post I. Effektene ble hentet i henhold til avtale med en eller flere av ranerne, eller noen som handlet på vegne av disse. Avtalen ble inngått før gjennomføringen av ranet. Våpen og annet utstyr brakte han til Drammensområdet, og oppbevarte deler av utstyret om bord på, og i sjøen under, sin båt MS Gamle Henningsvær som lå fortøyd ved Svelvik. Våpnene oppbevarte han i en bod på Eik Nedre i Drammen og på bopel i Bråtanveien 8 i Svelvik. Våpen og det øvrige utstyret var AST-GULA/AVD1

12 i hans besittelse inntil det ble beslaglagt av politiet i forbindelse med flere ransakinger i perioden fra 29. september til 15. desember Subsidiært for nr. 13 William Pettersen: I Straffeloven 132 første ledd jfr. straffeloven 60a for som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe i hensikt å motarbeide en offentlig undersøkelse som er eller måtte bli iverksatt angående noen straffbar handling, å ha bevirket at gjenstander av betydning for undersøkelsen tilintetgjøres, bringes til side eller forvanskes eller at gjerningens spor på annen måte utslettes. Grunnlag: I tidsrommet fra 5. april til 15. desember 2004 i Stavanger og Drammen, i hensikt å motarbeide etterforskningen av ranet beskrevet i tiltalebeslutningens post I, fjernet og skjulte han våpen og annet utstyr brukt i forbindelse med ranet. Gjenstandene hadde bevismessig betydning for etterforskningen av saken. II Straffeloven 317 tredje ledd jfr. første ledd jfr. straffeloven 60a for som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe å ha mottatt eller skaffet seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling eller ytt bistand til å sikre slikt utbytte for en annen. Heleriet anses som grovt, særlig fordi det er lagt vekt på hva slags straffbar handling utbytte stammer fra, verdien av det utbyttet heleren har hatt befatning med og størrelsen på den eventuelle fordelen heleren har mottatt eller skaffet seg eller andre. Grunnlag: I tidsrommet fra 5. april til 15. desember 2004 i Stavanger og Drammen mottok han deler av utbyttet etter ranet beskrevet i tiltalebeslutningens post I som godtgjørelse for bistand beskrevet i subsidiær post I, til tross for at han visste at dette var utbytte av en straffbar handling. Straffeloven 62 første ledd får anvendelse for tiltalte nr. 3 Havnå. Det tas forbehold om å legge ned påstand om erstatning og oppreisning til fordel for de etterlatte etter Arne Sigve Klungland og ansatte ved Norsk Kontantservice AS og Posten Norge AS. Det tas forbehold om å legge ned påstand erstatning til fordel for Norsk Kontantservice AS og Posten Norge AS og/eller deres forsikringsselskaper. Det tas forbehold om å legge ned påstand om inndragning av penger til dekning av erstatningskrav til fordel for Norsk Kontantservice AS og Posten Norge AS og/eller deres forsikringsselskaper, jfr. strl. 34 og strl. 37d andre ledd. Det vil bli nedlagt påstand om inndragning av beslaglagte våpen, våpentilbehør, ammunisjon og diverse ranssutstyr, jfr. strl. 35 og 37d første ledd. Det vil bli lagt ned påstand om forvaring for tiltalte nr. 1 Toska, nr. 2 Schumann, nr AST-GULA/AVD1

13 Betew, nr 5 Halimi og nr. 11 Thomas Thendrup, jfr. strl. 39 c nr. 1. Post I og II/b er utferdiget etter ordre fra Riksadvokaten. ROGALAND STATSADVOKATEMBETER, Arild Dommersnes Tor Christian Carlsen *** Gulating lagmannsrett holdt ankeforhandling i Lagerveien 21 på Forus i Stavanger i tiden 4 september 2006 til 31 januar Det ble i alt brukt 71 rettsdager. Samtlige tiltalte møtte med forsvarere og ga forklaring. Lagmannsretten hørte 223 vitner og 11 rettsoppnevnte sakkyndige. Om beslutninger og kjennelser under ankeforhandlingen vises til rettsboken. For påtalemyndigheten møtte som aktorer statsadvokat Arild Dommersnes og statsadvokat Tor Christian Carlsen. Tiltalte nr. 1.: (Forsvarer: advokat Øystein Storrvik) Navn: Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Bopel: Sivil Status: Forsørgelsebyrde: David Aleksander Toska Student, pt. Varetektsfengslet Han erkjente straffeskyld i grovt ran med døden til følge, men ikke organisert virksomhet, jf strl. 60a. Tiltalte nr. 2. (Forsvarer advokat Morten Furuholmen) Navn: Kjell Alrich Schumann Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Landbruksskole og delvis videregående skole AST-GULA/AVD1

14 Bopel: Sivil Status: Forsørgelsebyrde:, pt varetektsfengslet Han erkjente straffeskyld i grovt ran med døden til følge, men ikke organisert virksomhet, jf strl. 60a. Tiltalte nr. 3. (Forsvarer advokat John Christian Elden) Navn: Erling Mathias Havnå Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Bopel: Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Rørlegger pt. Varetektsfengslet Han erkjente straffeskyld i grovt ran, men ikke straffeskyld for dødsfølge, og ikke organisert virksomhet,jf 60a for Nokas. For tiltalen vedr ørende Postens Brevsenter i Oslo erkjente han ikke straffeskyld. Tiltalte nr. 4.: (Forsvarer advokat Marius Oscar Dietrichson) Navn: Metkel Negassie Betew Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Videregående skole Bopel: pt. Varetektsfengslet Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Han erkjente ikke straffeskyld. Tiltalte nr. 5.: (Forsvarer advokat Trygve Staff) Navn: Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Bopel: Sivil Status: Ridvan Halimi Serbia-Montenegro statsborgerskap Videregående skole samt mekanisk grunnfag pt varetektsfengslet AST-GULA/AVD1

15 Forsørgelsebyrde: Han erkjente straffeskyld i grovt ran, men ikke straffeskyld for dødsfølge, og ikke organisert virksomhet, jf 60a. Tiltalte nr. 6.: (Forsvarer advokat Knut Smedsrud) Navn: Ikmet Kodzadziku Fødselsdato: Svensk statsborger Stilling/utdannelse: Gymnas Bopel:, pt. Varetektsfengslet Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Han erkjente ikke straffeskyld. Tiltalte nr. 7.: (Forsvarer advokat Harald Stabell) Navn: Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Bopel: Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Lars-Erik Andersen Dansk statsborger Servicetekniker pt. Uten arbeid pt. Varetektsfengslet Han erkjente straffeskyld i grovt ran, men ikke straffeskyld for dødsfølgen, og ikke organisert virksomhet, jf 60a. Tiltalte nr. 8.: (Forsvarer advokat Erik Lea) Navn: Alf Henrik Christensen Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Teknisk skole samt vernepleierutdanning Bopel:, pt varetektsfengslet Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Han erkjente ikke straffeskyld. Tiltalte nr. 9.: (Forsvarer advokat Brynjar N. Meling) AST-GULA/AVD1

16 Navn: Dan Pettersen Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Selvstendig næringsdrivende Bopel:, pt varetektsfengslet Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Inntekt: Han erkjente ikke straffeskyld. Tiltalte nr. 10.: (Forsvarer advokat Johnny Veum) Navn: Johnny Thendrup Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Bopel: Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Rørlegger, pt, varetektsfengslet Han erkjente straffeskyld i grovt ran, men ikke straffeskyld for dødsfølgen, og ikke organisert virksomhet, jf 60a. Tiltalte nr. 11.: (Forsvarer advokat Ellen Holager Andenæs) Navn: Thomas Thendrup Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Grunnkurs byggfag Bopel:, pt. Varetektsfengslet Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Han erkjente ikke straffeskyld. Tiltalte nr. 12.: (Forsvarer advokat Tor Kjærvik) Navn: Fødselsdato: Thomas Oscar Ingebrigtsen AST-GULA/AVD1

17 Stilling: Tømmerlærling Bopel:, 4307 Sandnes Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Inntekt: Han erkjente straffeskyld etter tiltalens post IIb. Tiltalte nr. 13.: (Forsvarer advokat Joakim Grude Ronold) Navn: William Pettersen Fødselsdato: Stilling/utdannelse: Bopel: Sivil Status: Forsørgelsebyrde: Ufb Han erkjente ikke straffskyld for tiltalens post IIc, men erkjente straffskyld for den subsidiære tiltale for 132, 1c, dog ikke for organisert virksomhet, jf 60a. *** Lagretten ble forelagt følgende spørsmål innen rammen av tiltalebeslutningen: 1. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Er David Aleksander Toska skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor? Mandag 5. april 2004 ca kl på Domkirkeplassen i Stavanger deltok han i et ranslag. De tok seg inn i atriet til tellesentralen til Norsk Kontantservice AS, NOKAS, etter nøye planlegging og forberedelse. De var maskerte og bevæpnet med flere automatvåpen. Tilnærmet samtidig blokkerte de utkjørselen fra Stavanger politistasjon med en lastebil som ble satt i brann. Fluktbiler var på forhånd plassert i Sørmarka og minst en person holdt vakt ved disse. Flere ansatte flyktet da de slo på en glassrute til tellesentralens lokaler med slegge og rambukk. De knuste deretter ruten ved å skyte 113 skudd med to av automatvåpnene mot den. Syv av ranerne tok seg inn i tellesentralen. Fire ranere bevæpnet med automatvåpen og enhåndsvåpen holdt vakt i området ved Domkirkeplassen. Det ble AST-GULA/AVD1

18 avfyrt en rekke skudd mot politiet og politiets kjøretøyer. En polititjenestemann i sivil og en syklist ble truet med våpen og holdt som gisler for en kortere periode. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt i hodet og døde etter kort tid. De rømte fra Domkirkeplassen i tre biler mens de avfyrte flere skudd. I Sørmarka satte de fyr på bilene som var brukt under ranet, og kjørte videre i de utplasserte fluktbilene. Det ble borttatt ca ,- kroner i norsk og utenlandsk valuta. 2. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til jasvar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge? 3. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til jasvar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe? *** 1. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Er Kjell Alrich Schumann skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor? Mandag 5. april 2004 ca kl på Domkirkeplassen i Stavanger deltok han i et ranslag. De tok seg inn i atriet til tellesentralen til Norsk Kontantservice AS, NOKAS, etter nøye planlegging og forberedelse. De var maskerte og bevæpnet med flere automatvåpen. Tilnærmet samtidig blokkerte de utkjørselen fra Stavanger politistasjon med en lastebil som ble satt i brann. Fluktbiler var på forhånd plassert i Sørmarka og minst en person holdt vakt ved disse. Flere ansatte flyktet da de slo på en glassrute til tellesentralens lokaler med slegge og rambukk. De knuste deretter ruten ved å skyte 113 skudd med to av automatvåpnene mot den. Syv av ranerne tok seg inn i tellesentralen. Fire ranere bevæpnet med automatvåpen og enhåndsvåpen holdt vakt i området ved Domkirkeplassen. Det ble avfyrt en rekke skudd mot politiet og politiets kjøretøyer. En polititjenestemann i sivil og en syklist ble truet med våpen og holdt som gisler for en kortere periode. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt i hodet og døde etter kort tid. De rømte fra Domkirkeplassen i tre biler mens de avfyrte flere skudd. I Sørmarka satte de fyr på bilene som var brukt under ranet, og kjørte videre i de utplasserte fluktbilene. Det ble borttatt ca ,- kroner i norsk og utenlandsk valuta. 2. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til jasvar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge? AST-GULA/AVD1

19 3. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til jasvar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe? *** 1. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Er Erling Mathias Havnå skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor? Mandag 5. april 2004 ca kl på Domkirkeplassen i Stavanger deltok han i et ranslag. De tok seg inn i atriet til tellesentralen til Norsk Kontantservice AS, NOKAS, etter nøye planlegging og forberedelse. De var maskerte og bevæpnet med flere automatvåpen. Tilnærmet samtidig blokkerte de utkjørselen fra Stavanger politistasjon med en lastebil som ble satt i brann. Fluktbiler var på forhånd plassert i Sørmarka og minst en person holdt vakt ved disse. Flere ansatte flyktet da de slo på en glassrute til tellesentralens lokaler med slegge og rambukk. De knuste deretter ruten ved å skyte 113 skudd med to av automatvåpnene mot den. Syv av ranerne tok seg inn i tellesentralen. Fire ranere bevæpnet med automatvåpen og enhåndsvåpen holdt vakt i området ved Domkirkeplassen. Det ble avfyrt en rekke skudd mot politiet og politiets kjøretøyer. En polititjenestemann i sivil og en syklist ble truet med våpen og holdt som gisler for en kortere periode. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt i hodet og døde etter kort tid. De rømte fra Domkirkeplassen i tre biler mens de avfyrte flere skudd. I Sørmarka satte de fyr på bilene som var brukt under ranet, og kjørte videre i de utplasserte fluktbilene. Det ble borttatt ca ,- kroner i norsk og utenlandsk valuta. 2. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til jasvar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Hadde overtredelsen omtalt i første hovedspørsmål døden til følge? 3. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til jasvar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Er overtredelsen omtalt i første hovedspørsmål utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe? 4. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Er Erling Mathias Havnå skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller AST-GULA/AVD1

20 ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor? Mandag 27. oktober 2003 ca. kl i Biskop Gunnerus gate 14 i Oslo, etter nøye planlegging og forberedelse, banet han seg sammen med fem andre personer inn til Postens Brevsenter ved at de kjørte en bil gjennom en stengt kjøreport. De tok seg inn i bygningen og knuste et spesialvindu i fjerde etasje med slegge. De var maskert og hadde flere automatvåpen som de rettet mot ansatte og truet dem til å legge seg ned på gulvet. Minst en av de ansatte ble truet med at han ville bli skutt dersom han ikke gav ranerne penger. Da to av politiets tjenestemenn kom til stedet ble det løsnet minst 12 skudd med automatvåpen mot dem. De tok seg deretter til fots til en perrong på Oslo S der to personer ventet i to biler. De kjørte deretter fra stedet i disse. Det ble borttatt ca. kr ,- i kontanter fra Posten Norge AS. 5. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 4 besvares med ja. Til jasvar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Er overtredelsen omtalt i andre hovedspørsmål utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe? *** 1. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer). Er Metkel Negassie Betew skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor? Mandag 5. april 2004 ca kl på Domkirkeplassen i Stavanger deltok han i et ranslag. De tok seg inn i atriet til tellesentralen til Norsk Kontantservice AS, NOKAS, etter nøye planlegging og forberedelse. De var maskerte og bevæpnet med flere automatvåpen. Tilnærmet samtidig blokkerte de utkjørselen fra Stavanger politistasjon med en lastebil som ble satt i brann. Fluktbiler var på forhånd plassert i Sørmarka og minst en person holdt vakt ved disse. Flere ansatte flyktet da de slo på en glassrute til tellesentralens lokaler med slegge og rambukk. De knuste deretter ruten ved å skyte 113 skudd med to av automatvåpnene mot den. Syv av ranerne tok seg inn i tellesentralen. Fire ranere bevæpnet med automatvåpen og enhåndsvåpen holdt vakt i området ved Domkirkeplassen. Det ble avfyrt en rekke skudd mot politiet og politiets kjøretøyer. En polititjenestemann i sivil og en syklist ble truet med våpen og holdt som gisler for en kortere periode. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt i hodet og døde etter kort tid. De rømte fra Domkirkeplassen i tre biler mens de avfyrte flere skudd. I Sørmarka satte de fyr på bilene som var brukt under ranet, og kjørte videre i de utplasserte fluktbilene. Det ble borttatt ca ,- kroner i norsk og utenlandsk valuta AST-GULA/AVD1

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 4. desember 2002 i straffesak nr 02-00850 M/01 (Oslo lagsogn) Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Berit Sagfossen) mot Nr. 1 Joe Erling Jahr (Forsvarere:

Detaljer

Tema: Kriminalitet FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 6 2014. Turid (71) om

Tema: Kriminalitet FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 6 2014. Turid (71) om FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: Kriminalitet nummer 6 2014 Turid (71) om HØY KVALITET 25 ÅRS ERFARING MÅLTILPASSEDE ANTREKK PERSONLIG PREG STORT UTVALG SKATTEFORDEL VED BRUK AV LOGO KLE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom, I. (advokat Erling O. Lyngtveit) II. (advokat Frode Sulland)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom, I. (advokat Erling O. Lyngtveit) II. (advokat Frode Sulland) NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR

ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR Sak 370/13-123 2.12.2013 ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR En stiftelse anmeldte en tidligere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01072-A, (sak nr. 2008/90), straffesak, anke, I. A X B Y C (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) Olsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) Olsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10-124255MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Frank Grimstad Jensen. mot. Holager Andenæs

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10-124255MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Frank Grimstad Jensen. mot. Holager Andenæs OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 10-124255MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Sivilingeniør Sivilingeniør Thorleif Waaler Eystein Abel Engh Øivind Seiergren Den offentlige

Detaljer

2 2. j u l i - s a k e n

2 2. j u l i - s a k e n OSLO TINGRETT D o m s t o l s a r b e i d e t i 2 2. j u l i - s a k e n E R F A R I N G S R A P P O R T Rapportens tittel: Erfaringsrapport. Domstolsarbeidet i 22. juli-saken Utgitt av: Oslo tingrett,

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler.

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler. Rettsmøtene skritt for skritt gjengir i detalj hva som skjer i norske rettssaler i første instans, fra begynnelse til slutt. Med utgangspunkt i hva dommeren sier, beskrives rettsmøtene skritt for skritt.

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.01.2010 i Borgarting lagmannsrett, 09-162221AST-BORG/01 Dommer: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Kst. tingrettsdommer Finansrådgiver Kategorisjef

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00937-A, (sak nr. 2008/16), sivil sak, anke, A B C (advokat Ivar Holst) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad

Detaljer

Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN

Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN A anmeldte et politidistrikt for grov uforstand i tjenesten. Som følge av at politiets datasystem ikke hadde vært oppdatert, måtte A

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Begjæring om tilbakekallelse av oppnevning av advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Det har lenge vært bebudet en evaluering av Gjenopptakelseskommisjonens

Det har lenge vært bebudet en evaluering av Gjenopptakelseskommisjonens . Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Vår ref: 21292 Deres ref: Ansvarlig advokat: Arvid Sjødin UTTALELSE TIL EVALUERING AV GJEN- OPPTAKELSESKOMMISJONEN (1) Det har lenge vært

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2003 INNHOLD: FORORD...3 2. BORGARTINGS HISTORIE OG FORHISTORIE...4 2.1. LAGDØMMETS OPPRINNELSE...4 2.2. EN FARGERIK RENESSANSELAGMANN...4 3. BORGARTING LAGDØMMES VIRKEOMRÅDE...5

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 2 Bergen tingrett HORDALAND KRAV TIL DOMSTOLENE Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) mot Sparebank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar.

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar. Sak 747/13-123 03.01.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN A anmeldte polititjenesteperson B for ulovlig ha å beslaglagt hans bil. A viste til at han urettmessig var fratatt førerretten, og at

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2014 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer