VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM" Kommune TYSNES Hjemmelshaver(e) FLORVÅG TORILL 1/ og HJERTAGER OLAV 1/ Dato for befaring Bruksareal: 186 m Bruksareal primærdel (P-ROM): 11 m Tomteareal: m Normal markedsverdi: kr ,00 Anbefalt låneverdi: kr ,00 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Bolignummer Hovland 19 8 "MIDTHEIM" Postnr Poststed Kommune Område/bydel 5694 ONARHEIM TYSNES Tvedt Rekvirent Jens Krog Hjemmelshaver(e) FLORVÅG TORILL 1/ og HJERTAGER OLAV 1/ Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Jens Krog og takstmann Helge Fjellro Premisser - Generelle opplysninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen Verditaksten er utført iht Nito Takst AS instruks for utfylling av takstskjema, takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger 009 Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter takstbransjen sine regler Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt supplert med enkle målinger Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg Egne forutsetninger Ved denne type oppdrag blir det kun utført en enkel befaring av synlige bygningsdeler og overflater som grunnlag for en verdivurdering Det blir ikke flyttet på innredninger, komponenter eller inventar Det blir heller ikke gjort besiktigelser eller kontroll bak slike installasjoner og innredninger Fuktmåling er ikke foretatt Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha besiktiget takstobjektet slik som god skikk tilsier Besiktigelsen ble foretatt med de begrensninger som følger av at bygningene var møblert og i bruk Byggesak er ikke kontrollert, om bygget er i samsvar med kommunen sine dokumenter Opplysninger om tomteforhold, vann og avløp er basert på opplysninger gitt av eier/rekvirent Areal oppgitt i Infolands eiendomsbase Gnr: 19 Bnr: Side 1 av 7 Helge Fjellro

3 Sammendrag Småbruket består av enebolig, løe, eldhus og uthus Bygningsmassen er eldre og delvis i dårlig stand Matrikkel er etablert I 1968 ble huset bygget om slik det er i dag Boligen har råteskader i bindingsverk og sperr etter lekkasje fra tak på takløft Hoveddelen på huset er oppført i tømmer, utbygg med inngangsparti er oppført i bindingsverk Eventuell isolering er usikker, det er ingen steder med synlig isolasjon Rett etter krigen takløft montert for å lage leilighet i etasje Taket er relativt flatt og egner seg lite for skifertekking Det er skifta noe kledning i 011, da ble det meste av kledningen malt Vinduer er enkle vinduer, eldre isolerglass, isolerglass fra ca år 197, 1990-tallet og ett par vinduer som er nyere Innvendig overflater er fra 1980-tallet og eldre Ser en bort fra fukt - og vannskader er det liten slitasje/bruks-slitasje på overflater Løen er opprinnelig oppført i grindverk, med utvendig liggende malt trekledning i god stand, saltak tekket med Eternitt fra antatt 1960-tallet Bygget har liten bruksverdi etter dagens bruk, men grei til lager etc Eldhuset har eldre stedvis råteskadet kledning, saltak tekket med eldre teglstein Delvis jordgulv og tregulv på mark Uthus og lite lekhus er i dårlig teknisk stand og liten verdi i taksten slik at byggene ikke er medregnet i takst Taksten er basert på opplysninger fra rekvirent på ca 16,5 da innmark og ca 144 da utmark Ved jordskifte i 1973 ble arealene definerte og det ble satt ut merker for respektive eiendommer Til eiendommen hører også 1 stk nausttomt En relativt stor tomt med egen grunn og en naustrett på annen grunn Det er satt opp grsepåler for tomtegrenser på bruksrett for nausttomt som ligger like nordøst for egen tomt, nordøst for to naust Nabo pakter det lille som er av dyrka mark uten å betale leie Skogen består av Gran og Furu Mestedelen av skogen er vurdert ut fra kartdata Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendommen ligger på Hovland ca 1 mil fra kirken på Onarheim, ca 17 km fra kommunesentret Våge Sørvendt og solrikt område med meget flott utsikt i nærområde, over Onarheims-fjorden og mot store deler av Kvinnherad og fjellene i Kvinnherad mv Område er landlig og barnevennlig Veiene i dette område er relativt smale og svingete Legges hovedveien mellom Stavanger og Bergen i den indre leien vil kommunikasjonen mot Bergen og Stavanger og ellers til å bli svært mye bedre Reguleringsmessige forhold Landbruk, Natur og friluftsområde (LNF - område) Eiendommens tomt Tomteareal (m ) Type tomt Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Opparbeidet tomt med plen, div prydbusker, terrengmurer og trapper i naturstein Parkering for -3 biler ved avkjøringen Smal vei inn til eiendommen Vann: Onarheim vassverk Avløp: Privat septiktank med offentlig tømming Terrengforhold Kupert terreng Gnr: 19 Bnr: Side av 7 Helge Fjellro

4 Eiendommens bygninger VERDI- OG LÅNETAKST Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Våningshus /197 B Løe Ca 1900 C Eldhus Ca 1900 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring If Fullverdi Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Natursteinsfundamenter til faste masser Grunnmur i innmurt naturstein Kjellergulv i uisolert betong Kjeller består av rom Det store rommet er vaskerom og lager Bereder i det minste rommet Det er ikke registrert drenering utenfor grunnmur Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Oppført i tømmer og bindingsverk med utvendig liggende malt trekledning Deler av kledning er skiftet,men stedvis er det eldre råteskadet kledning Etasjesklille: Rundtømmerstokker mot kjeller Det er nedforet og kledd med bord mellom bjelker mot kjeller som kan indikere at det er noe isolasjon Det var vanlig å isolere med spon el og også leire på denne tiden Ved oppgradering/skifting avkledning bør vegger av tømmer fortrinnsvis isoleres på utsiden Dører og vinduer "Nyere" entredør i hardved, enkel uisolert kjellerdør Lakkerte slette dører i 1etasje, malte dører i etasje Enkle vinduer i kjeller, baderom og gang i 1etasje og gang i etasje, ellers termaopanvinduer med - lags glass der de fleste er fra 197, 199, 1995 og et par vinduer som er nyere Alder på store deler av vinduer tilsier at utskiftinger må påregnes Takkonstruksjon med yttertak Saltak, uisolert tresperr, stedvise merker etter fukt i undertak av tre og himling i gang Taket er tekket med skiferlapp fra byggeår Bygget antas å være fra ca 1900-tallet Renner og nedløp av plast I følge NBI (Byggforsk) er normal intervall for omlegging av skifer 30 til 50 år og normal intervall for utskifting av skifer 50 til 80 år Piper, ildsteder og oppvarming Teglsteinspipe fra byggeår, pusset over tak med værhane Beslag rundt pipe er ikke nærmere vurdert Det er ikke opplyst om eventuell fyringsforbud Pusset malt pipe i 1- og etasje Eldre ovner i stue og tidligere stue i etasje Bad og vaskerom Baderom i 1etasje fra ca 197 Belegg på gulv, våtromstapet og malte vegger, malt himling Eldre dusjhjørne, wc, servant med speil over og skap på siden Enkel vaskekjeller med uttak for vaskemaskin og plastbeslag Kjøkken Kjøkkeninnredning i malingskvalitet fra ca år 197, dobbelt beslag, ventilator, plass for komfyr Fliser på vegg over benk Belegg på gulv, malt vegg - og takflater Spiseplass på kjøkken Gnr: 19 Bnr: Side 3 av 7 Helge Fjellro

5 Innvendige overflater Gulv: Betonggulv i kjeller, i 1- og etasje er det teppe og belegg på tregulv Det er synlig lakkerte tregulv på kjøkken, antar at det er tregulv under på andre rom også Vegger: Synlig innmurt naturstein i kjeller, plata vegger eller med tapet, maling og strie Himlinger: Malt himlinger, porøs og harde Huntonitplater I tidligere kjøkken i etasje er det råteskader i tak og vegg etter lekkasje Det er også merker etter fukt i himling i gang Elektrisk anlegg Enkelt åpent eldre elektrisk tavle En-faset inntak Det anbefales på generelt grunnlag at det elektriske anlegget gjennomgås av fagmann Det elektriske anlegget er ikke besiktiget av takstmann, da dette krever spesialkompetanse og autorisasjon VVS-installasjoner 10 l bereder i kjellerrom fra 006 Eldre vannrør av kobber Eldre avløpsrør av soil Annet Trapp i tre til etasjen, belegg i trinn Trappen til loft er defekt med knekte trinn slik at loftet ikke er besiktiget av takstmann Generelt om andre bygg Løe: Eldre grindverksbygg med utvendig liggende trekledning Kledningen er i bra stand Saltak tekket med Eternit-tekking som etter hvert må skiftes for å unngå lekkasje Grunnmur i betong og naturstein Tradisjonell løe med tømra fjøs i 1etasje, sauefjøs i uetasjen Bygningen har ingen driftsverdi i dag Eldhus: Eldre bindingsverksbygg med utvendig stedvis råteskadet kledning Saltak tekket med teglstein Skal byggene oppgraderes til dagens standard må relativt store kostnader påregnes Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:01 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:01 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Gnr: 19 Bnr: Side 4 av 7 Helge Fjellro

6 Bygg A: Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Kjeller etasje etasje Loft Sum bygning Bygg A: Enebolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Kjeller 38 m² gulvareal, vaskerom og lager 1etasje Gang m/trapp, baderom m/wc, kjøkken og stue etasje Gang m/trapp, tidligere kjøkken og 4 soverom Loft Kaldt loft Bygg B: Løe - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM 1etasje Sum bygning Bygg B: Løe - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1etasje Løe med fjøs Bygg C: Eldhus - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM 1etasje 4 0 Sum bygning 4 0 Bygg C: Eldhus - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1etasje Lager og garasje for plentraktor Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Arealet er oppmålt innvendig med laser og beregnet utvendig Kommentarer til planløsningen Planløsning er eldre og ikke tilpasset dagens standard og behov Gjennomgang mellom alle rom i etasje bortsett fra tidligere kjøkken Kjeller er ikke måleverdig etter målereglene grunnet lav takhøyde Ca 1,87 m og lavere under bjelkelag Lavere under drager Trapp til loft er defekt, loft er besiktiget stående på 1trinn i trapp Gnr: 19 Bnr: Side 5 av 7 Helge Fjellro

7 Kommentarer til Grunnboksbladet mm Borett: Ingen opplyst eller hensyntatt Konsesjon: Ja Sameie: Nei Forkjøpsrett: Ingen opplyst eller hensyntatt Eiendomsbrøk: Nei Heftelser: I følge hjemmelshaver ingen som vedrører takst Ved eventuelt salg/kjøp oppfordres kontroll av grunnboken for eventuelle heftelser på generelt grunnlag Servitutter: I følge hjemmelshaver ingen som vedrører takst Ved eventuelt salg/kjøp oppfordres kontroll av grunnboken for eventuelle servitutter på generelt grunnlag Økonomi Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt (Egenleie ikke vurdert) Ingen Kostnader / andel fellesutgifter: Ingen opplyst eller hensyntatt Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 50 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg B kr Verdireduksjon -Bygg B 65 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg C kr Verdireduksjon -Bygg C 75 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Gnr: 19 Bnr: Side 6 av 7 Helge Fjellro

8 Markedsanalyse Nedstående salgsverdi er hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning Store kostnader med oppgradering av bygningsmassen til dagens standard må påregnes Dette har betydelig innvirkning på markedsvurderingen Sørvendt solrik beliggenhet, flott utsikt og tilgang til sjøen med naust tomter er plussfaktor Teknisk verdi fremkommer ved kalkulerte byggekostnader og med fradrag for slitasje, elde, utidsmessighet og evt gjenstående arbeider Tomteverdi er markedsverdi av råtomt med tillegg av tekniske grunninstallasjoner inkludert tilknytningsavgifter for vann, avløp og strøm samt opparbeiding av uteområder og hage Utmarksteigen består av noe Gran og mest Furu Teigen består av myr, innmarksbeite, skog med særs høy og høy bonitet Markedet for Furuvirke er svært lavt for tiden Normalt ligger omsetningsverdien på slike teiger på mellom kr 400 til kr 100 pr dekar i område, men dette avhenger av behov for tilleggs areal i lokalområde Dagens normale salgsverdi på utmarksteigen antas å ligge på kr ,00 Salgsverdi er for dette takstobjektet satt til det beløp rapportansvarlig etter sitt beste skjønn mener eiendommen vil oppnå ved et åpent og fritt salg i dagens marked Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr ,00 Anbefalt låneverdi: kr ,00 Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Øystese Dokumentkontroll Helge Fjellro Fremlagt: Forsikringspolise, kart med inndeling av teiger, tilbakemelding fra Gårdskart om feil og mangler i kart, ubekrefta grunnboksutskrift Vedlagt: EDR: Utskrift viser etableringsdato, hjemmelshaver, bruksnavn, adresse, mm Situasjonskart over område Retur av dokument Gnr: 19 Bnr: Side 7 av 7 Helge Fjellro

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tåsenveien 26, 0853 Oslo Mobil; 924 69 095 E-post; jan.berby@storoslotakst.no Org.nr: 970 276 483 Verdi- og lånetakst over Nicolaysens vei 7 1367 SNARØYA Gnr. 44 Bnr. 704 Pluss 1/6 av gnr 44, brnr 276

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer