RØRFORNYER NIDAROSDOMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØRFORNYER NIDAROSDOMEN"

Transkript

1 REHAB Nr NoDig FOKUS I TRONDHEIM RØRFORNYER NIDAROSDOMEN PÅ PLASS I ROGALAND STAVANGER GÅR FORAN PROBLEMLØSERE PÅ LØTEN SATSER PÅ HAMMERBORING DW-Lineren lansert UTENRIKS VIL LEGGE USA I RØR

2 Av Stian Tollnæs Styreleder i Oliner System, North America Leder Vi satser internasjonalt Det er en kjensgjerning at behovet for rehabilitering av vann og avløpsrør på verdensbasis er formidabelt. Michael J. Turillo i Vencorps hevdet i sin åpningstale under Water Droplet på et innovasjonsseminar i Boston, at behovet innen vann alene er estimert til 3 trillioner USDollar i de neste 25 år. I USA anslår det amerikanske sivilingeniørforbundet at amerikansk infrastruktur innen fem år må oppgraderes med 2200 milliarder USD for å komme i god stand. Med den historie og erfaring Olimb og Oliner System besitter, er det få aktører som er bedre rustet til å kunne levere på disse mulighetene. Oliner System ruster derfor opp og etablerer i skrivende stund internasjonale virksomheter i Sverige, Canada, USA og Singapore. Planen er å fortsette den gode produkt- og forretningsutviklingen i Norge, og lansere denne i de markedene selskapet på sikt ser hensiktsmessig. I Olimb og Oliner System arbeider vi kontinuerlig med å øke kvaliteten på det vi gjør. Derfor har vi etablert Olimbskolen som vi gjennom «Oliner Academy» implementerer som en del av Oliner System. Vi utvikler i tillegg en egen programvare som videre skal sikre at alle rutiner, prosesser og metoder blir i tråd med den meget høye kvaliteten som leveres i Norge. Under World Summit on Innovation and Entrepreneurship i Boston-USA nylig, ble Oliner System kåret som et av verdens 100 mest innovative selskap. Med rehabiliteringsvirksomhet i alt fra private leiligheter og industribygg til kompliserte Offshore-installasjoner, gir dette en stor inspirasjon til å fortsette det meget solide forsknings- og utviklingsarbeidet som allerede er basis for denne utmerkelsen. Forretningsutvikling og store ambisjoner blir i beste fall tomme ord om en ikke sikrer at nyskapning og videre produktutvikling får en stor posisjon i den videre satsningen. Dette vil vi sikre i planene som nå er i ferd med å iverksettes. I en opprustning som her beskrevet, er det viktig å søke partnere og faglige miljøer der det er mulig å skape gjensidig verdi. Oliner System er blitt en del av Innovation Forum i Norge (ref. Artikkel i forrige Rehab Nytt) og vi har nylig blitt invitert til å knytte oss til et tilsvarende miljø i USA; Kellogg Innovation Network. Denne type miljøer vil skape kontakter både på kunde- og personalsiden, der vi i en internasjonal satsning kan få tilgang til ressurser som ellers ville være svært vanskelig tilgjengelig. REHAB nytt Utgis av Olimb Group i samarbeid med Rørfornying Norge. Nr årgang Redaksjon: Ansvarlig redaktør: Carl Christian Sibbern Telefon: Redaktør: Odd Borgestrand Telefon: Markedssjef: Peer-Christian Nordby Telefon: Markedskoordinator: Val Sibbern Telefon: Driftssjef: Øystein Olimb Telefon: Grafisk produksjon: 07 Moss Trykk: 07 Gruppen AS Opplag: Tre utgaver pr. år Les på nett: 2

3 Rørfornyer Nidarosdomen Dette er et ærefult og viktig oppdrag for oss, sier markedsansvarlig Jens Bjørndahl (t.h), her sammen med fagleder drift for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Jan Tøndelstrand. Olimb Rørfornying AS i Trondheim har sikret seg jobben med rørfornying under Nidarosdomen. -Dette er et oppdrag bygget på tillit, og det blir selvsagt med både andektighet og ydmykhet vi går til denne jobben, sier markedsansvarlig for Midt-Norge, Jens Bjørndahl og arbeidsformann Tor-Kåre Hemmingsen. Fagleder drift for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Jan Tøndelstrand, forteller at det over lengre tid har vært problemer med overvann og spillvann i kjelleren i domkirken. Rørinspeksjon av de svært så gamle rørene viser at rørfornying med strømpeforing er forsvarlig. Gjennom flere år har det vært oppkom av vann og kloakk i kjelleren fordi rørstrekkene på nordsiden av kirka ikke har klart å ta unna de store mengdene med overvann. Stoler på Olimb Rørfornying -Graving under Nidarosdomen er helt uaktuelt. Vi kunne anlagt en ny utvendig drens, men det ville også medføre noe graving, og vi anser det som en kompleks og langvarig prosess. Vi trenger å fornye det gamle systemet på en gravefri og effektiv måte, slår Tøndelstrand fast. Han håper å få kontroll over oppkommet i kjelleren i løpet av høsten, og setter sin lit til Olimb Rørfornyings folk i Trondheim. - Vi vet at Olimb har den kompetansen som skal til for å utføre dette oppdraget. Vi har gitt oppdraget til et firma med de rette produktene og en solid kompetanse, og sammen med pris var det Olimb som gikk seirende ut av denne anbudskonkurransen, forklarer faglederen ved Nidaros Domkirke. Ærefullt oppdrag -Dette er en viktig bygning, men vi er ikke nervøs for dette oppdraget. Vi vet hva vi møter, og vi kan rørfornying. Vi har sett gjennom rørinspeksjonen og vet dermed hva vi går til. Likevel innrømmer vi selvsagt at det er spesielt å få et oppdrag med fornying av rørene under Norges nasjonalhelligdom. Dette er et praktbygg som ble påbegynt i år 1070 og som er bygget på Olav den Helliges gravsted. Her ligger også Olav Kyrre begravet. Vi får dermed lov å ta ansvar for et ærefult oppdrag, sier Jens Bjørndahl og Tor-Kåre Hemmingsen. Olimb Rørfornying skal renovere spillvannsledningene fra øst til vest under Domkirken i en total lengde på 72 meter, som blir delt opp i to strekk og med 12 grenrør. -Det gamle taknedløpet i kirka er i stein, og ingen vet hvor gamle rørene under kirka egentlig er, så dette blir en spennende seanse for hele rørfornyingsteamet til Olimb. rehab

4 Aktuelt Trondheim, - en sterk NoDig by Trondheims politikere har vedtatt at det skal være lett å leve miljøvennlig i byen innen VA-sektoren kommer sjelden i fokus når det handler om miljøvennlighet i en by, men sannheten er at Trondheim er en pådriver for miljøvennlig fornying av sitt VA-anlegg. Det handler om blå-grønne strategier. Det mener driftsssjef i Olimb Rørfornying, Bjørn Mathisen og driftssjef i anleggsavdelingen, Øystein Olimb, som har tilbrakt mange arbeidstimer nettopp i Trondheim de siste årene. Begge framhever Trondheim som en kommune som er løsningsorientert og lett å samarbeide med. Olimb har de siste årene utført en rekke NoDig oppdrag i kommunen. NoDig prosjekt Mest kjent er nok fornyingen av en avløpsledning for Sparebank 1 SMN Kvartalet AS i Midtbyen i Trondheim, som i 2010 også var kandidat til et av årets NoDig prosjekter i Skandinavia. Her boret Olimb et strekk på 110 meter med rørdimensjon på 315 millimeter inn i en kulvert under parkeringshuset til Sparebank 1 og Britannia Hotell. Avviket var mindre enn fem centimer i forhold til hva som var planlagt. Byggeleder Kristian-Magne Dragsten i Trondheim Bydrift har fulgt med på samtlige NoDig prosjekter i byen de siste 10 årene, og mener NoDig metodene har vært helt avgjørende for gjennomføring av en rekke viktige prosjekter, spesielt i Midtbyen. NoDig metoder står nå for om lag en tredel av alle VA-prosjekter i Trondheim kommune når det gjelder fornyelse. Kommunen har valgt å kjøre årlige anbud på foringer framfor å ha en ramme avtale, slik flere andre byer benytter. Historisk by -I en historisk by kan vi ikke grave, og da er vi avhengig av dyktige NoDig entreprenører som kan faget sitt. Olimb har vært et av selskapene som har utført flest oppdrag for kommunen med bakgrunn i både pris og kompetanse, forteller Dragsten til Rehab Nytt. Han har ikke vært like imponert over alle NoDig aktører som har gjennomført prosjekter i Trondheim, uten at firmanavn skal trekkes fram. Likevel er ikke Dragsten i tvil om at de ulike NoDig metodene fortsatt vil bli benyttet i stor grad også i de neste årene. Så lenge det ikke skal foretas noen separering er NoDig et absolutt førstevalg, mener Dragsten. 4

5 En trio med fokus på vann, avløp, blå og grønne strategier. Fra venstre sjefingeniør Olav Nilssen, byggeleder Kristian-Magne Dragsten og sjefingeniør Halvard Kierulf. Sjefingeniørene på kommunalteknikk Halvard Kierulf og Olav Nilssen, med hovedansvar for henholdsvis vann og avløp har bedt SINTEF Byggforsk analysere behovet for fornying av VA-nettet i Trondheim. Her konkluderes det med et årlig behov på seks kilometer fornyelse av vannledningsnettet og fem kilometer fornyelse av avløpsnettet. -Behovet er økende etter som nettet blir stadig eldre, sier Olav Nilssen til Rehab Nytt. Dersom fornyelsestakten følger denne prognosen vil Trondheim komme opp i en fornyelsestakt på om lag èn prosent, som også er snitt-normen for rørfornying i Norge nå. Kierulf er noe bekymret over at stadig økt byråkrati med lov om offentlig anskaffelse og plan- og bygningsloven har så sterke krav at det kan medføre mer papirarbeid enn rørfornyelse. De siste årene har man imidlertid klart å fornye avløpsnettet godt over målsettingen. Trondheim framover Trondheim kommune har de siste årene hatt faste årlige anbud på om mellom fem og seks millioner kroner for vann og et tilsvarende beløp på avløp. Denne tradisjonen vil fortsette også neste år. -Utfordringene framover blir å redusere forurensningstapet fra avløpssystemet og å unngå kapasitetsproblemer på grunn av økt byfortetting og klimaendringer, mener Olav Nilssen. Forurensningstapet er i dag på om lag seks prosent, og skal i henhold til ny hovedplan reduseres ytterlige til fire prosent innen 10 år. Alle utbyggere i Trondheim med prosjekter over en viss størrelse må dessuten fordrøye overvannet før det slippes inn på det kommunale nettet. Dermed jobber vi mye med blå-grønne strategier i kommunen nå, sier Nilssen til slutt. Halvard Kierulf er opptatt av at kommunen har et sterkt fokus på sikkerhet med sikring av kilde, inntak, vannbehandling og transportsystem. -Både vi og Mattilsynet er opptatt av de hygieniske forholdene, og det er et viktig fokus, sier Kierulf. rehab

6

7 Søskenparet Kristin og Øyvind Skjetne på jobb som rørfornyere hos vaktmester Arve Torstuen i Skjæringen borettslag i Trondheim. Her skal 120 leiligheter fornyes de neste månedene. Vi planla en forsiktig oppstart Aktuelt Det mangler ikke på oppdrag for nyetablerte Olimb Rørfornying AS på Heimdal utenfor Trondheim. Planen var en forsiktig oppstart med to medarbeidere. Allerede før det første driftsåret er omme er antallet medarbeidere økt til ni. Markedsansvarlig Jens Bjørndahl og arbeidsformann Tor-Kåre Hemmingsen stortrives i jobben. De liker at det skjer noe, og det gjør det hele tiden. Telefonen ringer ustanselig. Eposter fyller opp den digitale postkassa og det blir stadig tettere mellom prosjektmøtene. Trenger gode folk -Vi burde nok hatt noen flere medarbeidere med tanke på de prosjektene som vi nå kjører, men gode rørfornyere vokser ikke på trær. Vi må selv stå for opplæring og kompetansebygging og akkurat nå er det liten tid til denne delen av jobben vår, innrømmer leder for det utførende arbeidet i Midt-Norge og deler av Nord-Norge, Tor-Kåre Hemmingsen. Jens Bjørndahl tar oss med til Skjæringen borettslag i bydel Ila i Trondheim. Her er de godt i gang med rørfornying av tre boligblokker med totalt 120 leiligheter. Jobben skal være fullført i løpet av første kvartal Det settes ny norsk rekord i Trondheim denne formiddagen, hevder Tor-Kåre Hemmingsen. Stammer på henholdsvis 37 og 40 meter fornyes med søskenparet Kristin og Øyvind Skjetne som operatører. Borettslaget er fra midten av 50-tallet, og rørfornying er høyst påkrevet. -Dette har gått veldig bra så langt, og det er eneste fornuftige måte å fornye gamle og dårlige rør på, sier borettslagets vaktmester, Arve Torstuen. -Tidligere har vi både pigget og revet, men jeg er veldig glad for at vi er ferdig med den slags, sier han med et lite smil. Han mener det var nesten forkastelig at beboerne ble utsatt for pigging med masse støv og skitt. Vaktmesteren kommer fra byggebransjen og syns det er spennende å følge med når Olimb Rørfornying AS sine medarbeidere jobber seg opp gjennom etasjene i høyblokkene. Stor interesse Borettslagene i Trondheim har vist stor interesse for den SINTEF godkjente rørfornyingsmetoden til Olimb Rørfornying. Oppdrag er utført i sameiet Innherredsveien 84 med 34 leiligheter. -Her har vi fått veldig gode tilbakemeldinger. Flere store borettslag venter på å komme i gang med sine prosjekter. Borettslaget Buåsveien med 90 leiligheter og Grundtvigsgate med 24 leiligheter står for tur. Dessuten fornyes nå 70 leiligheter for Trondheim og Omegn Boligbyggelag. Olimbs nye avdeling i Trondheim har også ansvar for rørfornying av over 200 leiligheter i Mo i Rana, femti mil lenger nord. Det blir litt pendling på nordlendingen Tor-Kåre Hemmingsen. Kollega Bjørndahl syns det er fint, for da får Tor-Kåre praktisert morsmålet sitt blant sine egne. Det er stor takhøyde når det gjelder humor og ironi, og slik skal det være i denne bransjen, mener de to. rehab

8 Faglig Duktilt under Gaula Meget god oppslutning om tematreffet med kryssing av lakseelva Gaula og trekking av duktilrør. Fire trasèer med styrt boring under den populære lakseelva Gaula i Melhus kommune er en viktig del av det store samarbeidsprosjektet MeTroVann mellom Trondheim og Melhus kommuner. Et fagtreff med fokus på styrt boring i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) ble en fulltreffer på mange måter. Nærmere 60 fagfolk bestående av konsulenter, entreprenører, VA-ingeniører og driftspersonell i en rekke kommuner og vannverk deltok på NoDig treffet i midten av oktober, der alle sentrale aktører i prosjektet bidro med sin kompetanse og informasjon om de ulike deler av MeTro Vannprosjektet i Trondheim og Melhus, et prosjekt med en total kostnadsramme på 600 millioner kroner. Medlem av den norske arbeidsgruppa i SSTT og avdelingsleder for Vann og Avløp i Trondheim kommune, Kristin Greiff Johnsen fikk mange klapp på skuldra for sitt initiativ til fagdagen. Godt samarbeid Prosjektleder Halvard Kierulf i Trondheim Bydrift mener prosjektet viser at kommuner kan samarbeide om viktige prosjekter. -Noen kaller dette vennevann. Det er vann som deles mellom gode naboer, og det handler om å etablere gode reserve drikkevannskilder for begge kommunene. Benna er drikkevannskilde for Melhus kommune og Jonsvatnet er drikkevannskilde for kommunene Trondheim og Malvik. Det er vedtatt å legge ny hovedvannledning fra Benna som tilknyttes transportsystemet i Melhus og Trondheim. Samtidig vil spillvann fra Melhus og Leinstrand bli ledet til Høvringen renseanlegg i Trondheim, forklarte Kierulf. Et godt prosjekt for styrt boring Driftssjef i Olimb Anlegg, Øystein Olimb, fikk god anledning til å fortelle om NoDig metoden styrt boring både i teori og 8

9 praksis. Under fantastiske værforhold ble deltakerne vist rundt på anleggsområdet ved Gaula, og interessen fra fagtreff-deltakerne var meget god. -En fagdag med styrt boring er nyttig for hele bransjen, enten man er NoDig entreprenør eller representerer et konvensjonelt gravefirma, mener Olimb. Mange av de frammøtte deltakerne hadde aldri tidligere sett et boreprosjekt på så nært hold, og ble imponert over både dimensjoner, boremetode og strekningslengde under ei elv. Duktile støpejern Dette er det største boreoppdraget med duktile støpejern i Norge. Duktilt støpejern ble brukt på grunn av høy trykk belastning. Leverandøren PAM Saint Goban har gjennomført en rekke prosjekter ute i Europa, men dette var premieren i Norge. Thomas Birkebekk i PAM var godt fornøyd med måten den styrte boringen var gjennomført på. Opprinnelig var det tenkt å grave gjennom elva, men prosjektleder for hovedentreprenøren, SG Entreprenør, Stig Lereggen sier til Rehab Nytt at de i dag er glad for at NVE aldri rakk å behandle søknaden om graving gjennom elva før vannstanden igjen var for høy. En slik graving må gjennomføres i februar når det er svært liten vannføring i elva. Dermed måtte de bestilte rørene benyttes i styrt boring prosjektet, og dette frister jo til gjentagelse når vi ser hvor fint dette har gått, sier Lereggen. Duktile støpejern i 250 meters lengde klar for inntrekking under Gaula. Tormod Almli er leid inn for å bistå med skjøting av vannrørene. Spenningsmoment For Olimb har det vært et spenningsmoment å trekke duktile støpejernsrør med en total vekt på 40 tonn, men forholdene under Gaula har vist seg å være helt ideelle for styrt boring. Leirmassene under elva er av en slik art at trekkingen av rørene har gått problemfritt opplyser driftssjef Øystein Olimb. Rørene var satt sammen med låseringer som virker selvforsterkende, og det er dermed snakk om strekkfaste skjøter. Olimb har benyttet to ulike styresystemer på dette prosjektet. Under boringen av den 400 millimeter store PE-ledningen for avløpsvann ble det benyttet trådløs styring. På de duktile rørene valgte Olimb å benytte ekstern bistand på styring. En spesielt utviklet sonde med meget stor stor grad av nøyaktighet på retningsstyring både horisontalt og vertikalt ble leid inn for dette oppdraget med duktile støpejern, opplyser Øystein Olimb. Krav til kurvatur Olimb boret med en minste radius på 260 meter under Gaula, og har dermed god margin på begge sider av elva. Øystein Olimb trekker fram kravet til kurvatur som spesielt for dette oppdraget. Både start og endepunkt skulle være på eksakte mål av hensyn til videre ledningsframføring i begge retninger fra elvebreddene i den kjente lakseelva Gaula. Olimb var godt fornøyd med at forholdene var slik at hele rørstrekket kunne skjøtes sammen før trekkingen startet, og det gjorde operasjonene enklere. Det ble også utført utskifting av masser for å få optimale forhold. Det var store mengder kulestein som kunne forårsake endring av kurvaturet, og da kunne rørene få en krappere vinkel enn ønsket. Medlem av den norske arbeidsgruppa i SSTT og avdelingsleder for Vann og Avløp i Trondheim kommune, Kristin Greiff Johnsen fikk ros for sitt initiativ til fagdag med fokus på styrt boring, og hun fikk da også prøvesitte boreriggen til Olimb. Øystein Olimb forklarer hvordan riggen fungerer. Rørledningen under Gaula er bare en liten del av et total strekk på 24 kilometer for reservedrikkevannskilder for de to samarbeidskommunene. MeTroprosjektet startet opp med de praktiske arbeidene i november 2011 og skal være ferdigstilt høsten Laksen i Gaula har trolig merket svært lite til prosjektet. rehab

10 Tre sverd i fjell i Hafrsfjord, bare et steinkast unna Olimb Rørfornying Rogalands nyetablerte kontor med rørlegger Ben Gaute Sunde som daglig leder. Et slag for rørfornying i Hafrsfjord Ved Hafrsfjord i Stavanger finner vi minnesmerket Sverd i Fjell. Historien forteller at det var her Harald Hårfagre samlet Norge til et kongerike i år 872. Bare et steinkast fra et av landets viktigste minnesmerker har Olimb Rørfornying Rogaland etablert seg. Adressen er Madlaveien 333 i Hafrsfjord. Endelig er også denne delen av landet kommet inn i Rørfornying Norge-samarbeidet. Det er Varme & Bad rørleggeren Ben Gaute Sunde (42) som har takket ja til et samarbeid med Olimb Rørfornying. 42 år gamle Sunde opplever at rørleggeryrket er blitt en livsstil etter 25 år i bransjen. I dag har han 14 medarbeidere i bedriften, som også inkluderer en butikk. Butikken har han drevet de siste 10 årene. -En av grunnene til at Olimb Group har tegnet avtale med rørlegger Sunde er at firmaet er et solid og aktivt medlem i Varme & Bad kjeden, som har bygget seg opp til å bli landets største rørleggerkjede. Det forteller forretningsutvikler og controller i Olimb Group, Roar Haugland. For Olimb er det viktig å bygge sin merke vare også blant rørleggere. Tilfeldig møte Det er et drøyt år siden de to møttes til en første uformell prat i forbindelse med en samling i et boligbyggelag i regionen. -Etter et par timer inngikk vi en muntlig avtale om samarbeid. Det syns jeg var både spennende og utfordrende, forteller Ben Gaute Sunde til Rehab Nytt. Når vi sitter og småprater i hans spartanske kjellerkontor i Madlaveien innrømmer Ben Gaute at han egentlig hadde planer om å starte opp en konkurrerende virksomhet til Olimb og Rørfornying Norge. Sunde kjente godt til 10

11 Olimb-navnet, og var egentlig overrasket over at selskapet ikke hadde gått tungt inn i Stavangerregionen. Hva han ikke visste var at Olimb over flere år har vært på jakt etter en partner med de rette kvalitetene. -Vi håper og tror vi har funnet den rette partneren nå, sier CEO i Olimb Group, Carl Christian Sibbern. -Vi vil gjerne styrke vår merkevare innen VVS-bransjen, og da mener vi rørlegger Sunde er et godt valg for søndre del av Rogaland. Rørlegger Sunde tror det er et strategisk riktig valg av Olimb å knytte seg opp mot en landsomfattende rørleggerkjede. -Dette er en kjede jeg trives med og er stolt over å være en del av. Likevel er vi nok ikke en helt vanlig Varme & Bad rørlegger. Vi er mer den lokale og nære rørleggeren Det viktige for oss i forbindelse med rørfornying er at kjeden har en landsomfattende avtale med IF forsikring, og i tillegg har vi i vår rørleggerforretning også lokal avtale med Gjensidige forsikring. Svært mange av oppdragene blir dermed rettet inn mot dette markedet, forklarer Ben Gaute. En livsstil Sunde er vant med å ha mange baller i lufta. Derfor er han ikke nervøs ved oppstarten av et helt nytt firma. -Alle rørleggere kommer jo borti dårlige rør før eller senere, og behovet for rørfornying melder seg med jevne mellomrom. Aktører i denne delen av Rogaland har ikke fått innvendig rørfornying særlig på kartet. Det blir nå min store utfordring, og jeg mener selv jeg er god til å selge inn produkter som jeg har tro på. -Jeg jobber timer om dagen, og dermed er det blitt en livsstil. Noen vil hevde at jeg ikke er spesielt smart som jobber så mye, men jeg syns det er kjekt å arbeide med rør. Dette er mitt liv, slår rørleggeren i Hafrsfjord fast. -Med kompetansen fra Olimb og de andre samarbeidspartnerne i Rørfornying Norge er jeg overbevist om at vi skal drive en sunn forretning. Et vekstområde Det er fortsatt mange rørleggere i dette distriktet som ikke kjenner til Olimbnavnet, og rørfornying blir av mange rørleggere betegnet som et nisjeprodukt. Jeg ser at dette er et vekstområde. Vi er i dialog med flere store borettslag. Flere borettslag er nå i tenkeboksen, og får vi noen måneder og et par referanser på oss, så er jeg overbevist om at dette vil ta av her i Stavanger-regionen, sier den optimistiske rørleggeren som gjerne vil smykke seg med tittelen rørfornyer i tillegg. Nå blir det nok mest kontorarbeid og salgsarbeid på sjefen, - men han er nå på utkikk etter dyktige operatører som gjerne vil arbeide innenfor dette segmentet. Søker dyktige operatører Sunde håper å ansette tre til fem personer i løpet av vinteren. Avhengig av ordretilgang vil det trolig bli behov for to arbeidslag lokalt. Olimb har lovt å støtte opp med kompetansebygging og den første lokale rørfornyeren har allerede gjennomført sitt innføringskurs i rørfornying. Sunde og Olimb Group skal også arbeide fram et konsept for fornying av stikkledninger, mens Olimb sentralt selv vil ta seg av rørfornying i store dimensjoner på det kommunale nettet. -Vi har mange solide produkter, og vi skal bygge opp en solid kompetanse som kunder også i Rogaland skal kunne stole på, slår Sunde fast. -Det er planlagt en rekke ulike samlinger i boligbyggelag og borettslag de neste månedene, og vi håper kunder i vår region skal se at dette er framtidsrettet og fornuftig forretningsområde for alle parter, sier Sunde, som tror dette skal bli «kjekt». Rørfornyingsbilen står klar for oppdrag utenfor rørleggerbutikken til Ben Gaute Sunde. Camilla Aakre Dreggevik er butikkansvarlig, og deler spenning og utfordring med sin sjef når rørleggerne nå også blir rørfornyere. Men boblebad skal de fortsatt selge, slår de to fast. rehab

12 Edvard Munchs gate i Sandnes ble rørfornyet uten graving på et par dager. 255 meter ledning og sju kummer ble fornyet uten graving. Helt ideelt for oss, sier driftsansvarlig VA i Sandnes kommune, Kjell Åge Aksvik. Etablerer NoDig gruppe i kommunen Sandnes kommune kan bli en av de store foregangskommunene innen NoDig. Sandnes er først ute i Norge med å etablere en egen NoDig gruppe som skal spesialisere seg på utførelse i samarbeid med NoDig entreprenører. Driftsansvarlig for vann og avløp i Sandnes kommune, Kjell-Åge Aksvik, er en av initiativtagerne til opprettelsen av en slik gruppe. Han sier til Rehab Nytt at det er en vinn-vinn situasjon for kommunen og entreprenørene dersom kommunalt ansatte får god innføring i metodene som benyttes. -Det vil gjøre våre mannskaper i bedre stand til å utføre forberedelser, bistand under selve prosjektet og etterarbeidet. -Vi er positive til et samarbeid for økt kompetanse innen NoDig sier avdelingsingeniør Gunleif Øglænd og leder av kommunalteknikk i Sola, Rune Hatteberg (t.h.) Kommunen utfører selv mest mulig av kartlegging, kumrehabilitering, punktgraving, abonnentvarsling og trafikkavvikling, mener han. -Vi ser at NoDig metodene gir oss mulighet for en økt fornyelsestakt til en samfunnsøkonomisk fornuftig pris. Jeg tror alle kommunene her i distriktet gjerne blir med på et felles løft for fornyelse, og derfor har vi tatt et initiativ til et interkommunalt samarbeid med Sola kommune, og vi vil svært gjerne også ha med Stavanger kommune, sier Askvik. -Vi ønsker på sikt å samordne våre NoDig oppdrag for å få bedre utnyttelse av ressursene. Ingen av de store NoDig entreprenørene har adresse i Rogaland, og derfor er det viktig at vi snakker sammen over kommunegrensene for å samordne oppdragene. På den måten kan vi dele både på transport- og riggkostnader. -Personlig har jeg stor sans for de ulike NoDig metodene, og i Sandnes har vi lagt opp til en saneringsplan der vi håper å grave minst mulig. Fornyelse av ledningsnettet på vannsiden er spesielt, mener Askvik. Sola blir med Leder av kommunalteknikk i Sola, Rune Hatteberg, bekrefter overfor Rehab Nytt at Sola gjerne skal være med på et interkommunalt prosjekt med fokus på NoDig. Avdelingsingeniør Gunleif Øglænd i Sola kommune mener kommunen har en rekke strekk som egner seg for gravefrie metoder. Det er mange betongrør fra midten av 70-tallet som kan fornyes med NoDig, og de siste par årene har vi sanert nærmere to kilometer med god hjelp blant annet fra Olimb. Vi har en del hovedstrekk med asbestholdige vannledninger. Disse kunne vi gjerne fornye uten graving, dersom det er mulig, sier Øglænd. -Det fungerer veldig godt med dyktige NoDig entreprenører som kan jobben sin og som har god kontakt med publikum. Uten graving er den miljø messige gevinsten stor, og livet kan gå som normalt i kommunen. Det er en stor fordel for oss på kommunalteknisk, slår Øglænd fast. 12

13 Skryt og skepsis til Stavangermodellen Norske kommuner bør følge Stavangers eksempel ved å overta private stikkledninger i offentlige gater og veier. Seksjonsleder i Vann- og avløpsverket i Stavanger kommune, Harald Bergsagel tør slå fast at dette vil bli en suksess både for ansatte i VA-sektoren og for kommunens huseiere. Harald Bergsagel framsto entusiastisk da han presenterte Stavangermodellen for 140 deltakere på RINs fagdager i Stavern i midten av august Derfor overtok kommunen -Det er mer krevende og komplisert å ta ansvar for en reparasjon av en stikkledning under veien i dag enn det var tidligere. Tidligere var det få andre installasjoner enn vann- og avløpsnettet i bakken. I dag finner vi kabler for telefon, bredbånd, strøm med høy og lav spenning, samt gassledninger og gjerne rør for fjernvarme og kjøling i en og samme gate. Det kan bli dyrt og vanskelig for eieren å få fikset det røret som ligger lengst nede i bakken. Profesjonell aktør Kommunen vil gjerne framstå som profesjonell forvalter å ha et ansvar for alle stikkledningene i de offentlige gatene og veiene. -Når vi selv og andre aktører graver i veien, passer vi på stikkledningens ve og vel, slik vi alltid har passet på hovedledningene. Det vil føre til raskere reparasjon av feil, færre lekkasjer og bedre tilsyn med stikkledningene. I tillegg vil byens huseiere slippe overraskende regninger for feil som blir oppdaget langt der nede under gata. Vi reduserer også faren for forurensing av drikkevannet, understreker Bergsaker. Skepsis også i Stavanger Internt i Stavanger kommune er det ikke bare fryd og glede. Mange i Vann og avløpsverket syns de har nok av oppgaver om de ikke skulle overta ansvaret for stikkledninger også. Men det blir ingen ekstra belastning på kommunens VA-avdeling. Vi setter av èn person til dette. Kommunen går inn og betaler regningen dersom dokumentasjonen er tilstrekkelig. -Noen tror at kommunen deler ut jobber på blå resept, men slik er det ikke, understreker Bergsagel. Likevel er det lagt opp til et tillitsforhold med rørleggere, spylefirmaer og lekkasjelyttere. Flott, men skeptisk Seniorrådgiver Frode Berteig i VA-etaten i Bærum kommune sier han er imponert over Stavanger, og måten de har solgt inn dette til innbyggerne er beundringsverdig. -Hos oss i Bærum er det et spørsmål om kapasitet. Vi er i dag alt for få medarbeidere til å kunne håndtere et ledningsnett som vil bli nær fordoblet i antall meter, sier han. RIN-leder Finn Jenssen fra Skien kommune er skeptisk til denne grenseoppgangen mellom kommunal og privat eie. -Mange kommuner har en ansvarsfraskrivelse ved tilstoppinger som ikke skyldes manglende vedlikehold. Det kan eksempelvis være ei bleie som fører til tilstoppingen, og vil kommunen da ta kostnaden, spør Jenssen retorisk. -Det er et lovverk på dette området også og vi er satt til å forvalte dette lovverket. Men jeg skal følge dette prosjektet med stor interesse, sier Jenssen. Harald Bergsagel framsto entusiastisk da han presenterte Stavangermodellen for 140 deltakere på RINs fagdager i Stavern. Nina Lynn Jones er rørinpektør i VA-etaten i Ålesund kommune. Hun er fasinert av Stavangermodellen. Hun mener det er all grunn for andre kommuner å følge med på de erfaringer Stavanger gjør seg de neste årene. Hun syns kommunen like gjerne skulle tatt ansvar for stikk ledning helt inn til husveggen. Da blir det aldri noen diskusjon om eier- og ansvarsforhold. Kostnadene vil uansett bli synliggjort gjennom gebyrene, mener hun. John Westby, driftsleder for lekkasje søk i Oslo VAV, mener Stavanger har gjort noe som er riktig fordi det kan oppstå situasjoner der private boligeiere kan bli pålagt enorme summer ved en lekkasje, eksempelvis under en sterkt trafikkert gate. rehab

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift.

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Hva skjer? TRYKKE TRYKKE Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Våre produkter og metoder for rørfornying i bygninger er først med Teknisk

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden?

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? 1 2 Agenda Krav til forundersøkelser De mest sentrale stikkord Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? Litt om trender og utvikling Spørsmål og kommentarer! 3 Inndeling av metoder 1) Renovering: Strukturelle

Detaljer

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS Sandum AS Haakon Magnussen Ingeniør 32 77 85 53 haakon@sandum.no Sandum AS Dagens ordtak Man lærer aldri noe av sine feil. Det er først

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

Utskifting eller NoDig? Ja takk, begge deler!

Utskifting eller NoDig? Ja takk, begge deler! Det årnær sæ! Det er fali det! 1 Utskifting eller NoDig? Ja takk, begge deler! Status Fornyelsestakten i drikkevannsnettet ligger i størrelsesorden 0,6 % Fornyelsestakten i avløpsnettet ligger i størrelsesorden

Detaljer

Fra drikkevann til avløpsvann

Fra drikkevann til avløpsvann Vannpris-foredraget: Helsa er skjør Historiske NoDig-øyeblikk Personlige relasjoner Fra drikkevann til avløpsvann «Du er legen Ledningene er dine pasienter». Diagnose + Behandling Avløpet blokkert «Kloakkstopp»

Detaljer

«Vann på avveie» - Innovative løsninger.

«Vann på avveie» - Innovative løsninger. Stikkledninger: Ansvar og teknisk utforming. «Vann på avveie» - Innovative løsninger. Onsdag 15. mai 2013 arve.hansen@asplanviak.no Private ledninger =. Hovedledninger Innomhus Stikkledninger Bunnledninger

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder VA-dagene på Vestlandet 2015 10. september 2015 Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder Trym Trovik siv.ing Prosjekt/ byggeleder Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Fornying av ledninger

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

Nytt fra SSTT MATS ROSTØ, STYRELEDER I SSTT BORGHILD FOLKEDAL, LEDER AV DEN NORSK ARBEIDSGRUPPEN

Nytt fra SSTT MATS ROSTØ, STYRELEDER I SSTT BORGHILD FOLKEDAL, LEDER AV DEN NORSK ARBEIDSGRUPPEN Nytt fra SSTT MATS ROSTØ, STYRELEDER I SSTT BORGHILD FOLKEDAL, LEDER AV DEN NORSK ARBEIDSGRUPPEN Mats Rostø Ordförande i SSTT. VD Nacka vatten och avfall. 25 år i VA-branschen som ledningsägare/huvudman,

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Gravefrie løsninger (NoDig) i stadig utvikling.

Gravefrie løsninger (NoDig) i stadig utvikling. Gravefrie løsninger (NoDig) i stadig utvikling. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune, VA-etaten Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms

Detaljer

Måler tilstanden på vannledningsnettet med lydeffekt

Måler tilstanden på vannledningsnettet med lydeffekt Måler tilstanden på vannledningsnettet med lydeffekt Frode Berteig fra Bærum kommune og Håkon Killerud fra PAM følger nøye med når Mark Loveday lager lydene som brukes til å anslå veggtykkelsen på rørgodset.

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

SMART LEDNINGSFORNYELSE

SMART LEDNINGSFORNYELSE SMART LEDNINGSFORNYELSE PRESENTASJON AV NY NORSK VANN RAPPORT VA-KONFERANSE 2017 DRIFTSASSISTANSEN MØRE OG ROMSDAL 10. MAI 2017 KL 15:30 HILDE NYSTOG AAS 2017-05-20 1 Formålet med rapporten Vekke interesse

Detaljer

Kompetansesatsning på ledningsteknologi Rapport til Norsk Vanns årsmøte Status. Status

Kompetansesatsning på ledningsteknologi Rapport til Norsk Vanns årsmøte Status. Status Kompetansesatsning på ledningsteknologi Rapport til Norsk Vanns årsmøte 2016 Status Kompetansesenter for ledningsteknologi Nasjonalt /bransjeprosjekt Status No-dig Challenge. Stikkledninger vann Oslo kommune

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Nei!!! «Fokus på anboringer» Før 1900 Terje Mellingen Bergen Vann KF Etter 2010 Hvorfor har utviklingen stått

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune.

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. OS 30.03.2011 Viktige VA- utfordringer for fremtiden rammevilkår og regler Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. Overtakelse av private stikkledninger i Stavanger kommune

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer:

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006 VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: Kabler, ledninger for gass, fjernvarme og VA i offentlig veg: Hjertesukk

Detaljer

Båsum Boring AS Utvikling

Båsum Boring AS Utvikling 1952 Båsum Boring AS Utvikling 1980 1952-2013 2001 2006 2002 2005 Anskaffelse av utblokkingsutstyr og oppdrag innen dette Norges største borerigg med kapasitet ned til 1500 meter Båsum Boring as etablert

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Årskonferansen for Driftsassistanse VA i Nordre Nordland Stokmarknes 16. mars SSTT "gravefritt selvfølgelig" Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter

Årskonferansen for Driftsassistanse VA i Nordre Nordland Stokmarknes 16. mars SSTT gravefritt selvfølgelig Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter Årskonferansen for Driftsassistanse VA i Nordre Nordland Stokmarknes 16. mars SSTT "gravefritt selvfølgelig" Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter 1 Hva er SSTT? Skandinavisk forening som arbeider med

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

VA-dagene for innlandet 2010. Hovedemne: Ledningsnett: TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland

VA-dagene for innlandet 2010. Hovedemne: Ledningsnett: TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland VA-dagene for innlandet 2010 Furnes, 10. november 2010 Hovedemne: Ledningsnett: Status og utfordringer for dagens VA-nett Dagens fornyelsestakt sparer

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt?

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt? Maskinentreprenørenes Forbund: Seminar 7: Kampen om grøfta VA-entreprenørene setter dagsorden Kommunalteknikk 2008 30. oktober 2008 Er mer prefabrikkering i VA-grøfter løsningen? Prefabrikkering før og

Detaljer

«Feil på nye vann- og avløpssystem».

«Feil på nye vann- og avløpssystem». «Feil på nye vann- og avløpssystem». Norsk Vann + MEF + NRL fokuserer nå på årsaker til feil på nye vann- og avløpssystem. arnt.olav.holm@viv.no «Rørinspeksjon - Norge»: Foreningen består av ca. 100 medlemmer,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

til betongbrønner med kjegle

til betongbrønner med kjegle Produktkatalog 2017 Innhold til betongbrønner med kjegle Universal SPESIALMÅL UNIVERSELL, konisk SPESIALMÅL konisk TX11 Ø100/110 universal... 10 TX11 Ø125 universell... 10 TX11 Ø150/160 universell... 10

Detaljer

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 VA-systemet i Norge Arve Hansen, VA teknikk as arve@va-teknikk.no

Detaljer

RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT

RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT AV TOR TØRNES Oslo 13.02.2008 1 STRØMPER 2 HATTER 3 GRAVEFRIE METODER FOR RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER PE-INNFØRING I EKS. RØR STRØMPEINSTALLASJON

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Stemmer ikke kartet med terrenget?

Stemmer ikke kartet med terrenget? Hvordan vi arbeider i Nesodden kommune for å få VA-kartet til å stemme med terrenget: Datafangst og dokumentasjon av det rehabiliterte ledningsnettet Arne Johansen og Einar Kjesbu Virksomhet Infrastruktur

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 SAK 2/2012

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 SAK 2/2012 Side 1/8 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 ÅRSBERETNING 2011 SAK 2/2012 Styret Styret hadde følgende sammensetning i 2011: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp

www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp TT-TEKNIKK er en ledende

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017

INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017 INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017 18.01.2017 1 Informasjonsmøte Nevlunghavn Agenda Velkommen v. prosjektleder Nikita Areshev Presentasjon av LK KMT og Plan Avd. Rådgiver Norconsult

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen!

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen! Foto Flemming Larsen GVD Sommerseminar, velkommen! Dagens program: Kl Tema Ansvarlig 11.00- LUNSJ 11.45 11.45 Velkommen - Status i GVD-programmet Fruene Haugestad Arild Eek og Ragnhild Leirset 12.00 Fordeler

Detaljer

om VVP om VVPs VA-TOUR

om VVP om VVPs VA-TOUR Driftsassistanseseminar Hamar 17.1.2017 om VVP om VVPs VA-TOUR HVA HOLDER VI PÅ MED? Daglig leder Bjarne Haugland VA og VVS produsentene - VVP 1 VVPs VA-TOUR VANNSKADER INFORMASJONSLOGISTIKK OMDØMME ETIKK

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

relacom@micro trenching

relacom@micro trenching relacom@micro trenching Rask og miljøvennlignedgraving av fiberkabel i veigrunn Ny teknologi for framføring av fiber Jobb mer effektivt! Reduser kost! Relacom - en oversikt Verden største nettuavhengige

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Stopp. avløpslekkasjene

Stopp. avløpslekkasjene Stopp avløpslekkasjene ET BEDRE MILJØ - EN FELLES OPPGAVE Utlekking av avløpsvann gjennom utette ledningsanlegg reduserer miljøkvaliteten og vannkvalitet ved at sjøområder, vassdrag og terreng blir tilført

Detaljer

Bør kommunene eie deler av stikkledningene?

Bør kommunene eie deler av stikkledningene? Bør kommunene eie deler av stikkledningene? 6. september 2017 Vegard Veierød Funksjonsleder - Forvaltning Vann- og avløpsetaten i Oslo Ny Norsk Vann rapport om Eierskap til stikkledninger Målet med rapporten

Detaljer

Hva ønsker Tromsø kommune av inspektørene. Arne Christian Vangdal Leder Kundeservice og marked

Hva ønsker Tromsø kommune av inspektørene. Arne Christian Vangdal Leder Kundeservice og marked Hva ønsker Tromsø kommune av inspektørene Arne Christian Vangdal Leder Kundeservice og marked Vann og avløp i Tromsø 75.000 kunder 1,5 millioner kundekontakter daglig 867 kilometer ledninger ca. 8000 kummer

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Din rørlegger i Hammerfest

Din rørlegger i Hammerfest Din rørlegger i Hammerfest Med en historie som går helt tilbake til 1946, er Rørlegger Berntsen det eldste firmaet i sin bransje i Hammerfest. Gjennom 70 år og fire generasjoner, har den tradisjonsrike

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum

Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum 1952 Båsum Boring AS Utvikling 1980 1952-2014 1975 2002 2005 Startet med gjennomboring i 1975 Norges største borerigg med kapasitet ned til 1500 meter

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden Per Kr. Alstad Okt. 2008 Seminar 7 Er prefab løsningen? Kummer og rør. Overlever betongkummen, eller kommer plast for fullt? Tilgjengelighet, priser og teknologi Krav og standarder Noen betraktninger fra

Detaljer

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere 25 år Nr. 1 2012 25 årgang nytt Rekruttskole for rørfornyere Leder Roar Haugland Forretningsutvikler og controller i Olimb Group Vi setter standard Som den ledende rørfornyingsaktøren i Norge registrerer

Detaljer

SMART LEDNINGSFORNYELSE

SMART LEDNINGSFORNYELSE SMART LEDNINGSFORNYELSE PRESENTASJON AV NY NORSK VANN RAPPORT NORSK VANNS FAGSEMINAR HØSTEN 2016 26. OKTOBER KL 14:00 HILDE NYSTOG AAS 1 Formålet med rapporten Vekke interesse for NoDig i små og mellomstore

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Å se nye muligheter gjør dagen spennende!

Å se nye muligheter gjør dagen spennende! Å se nye muligheter gjør dagen spennende! 1 S pesialdesign Ny list produsert og designet av Viken Sag Hafjell 2014 for kunde til leilighetsbygg i Oslo. Mål: 17 x 100 mm. Listen er tilpasset øvrig design

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin Prinsippskisse av rørmagasin Fordrøyningsmagasin Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som er fortettet av bygg, parkeringsarealer og andre tekniske installasjoner. Betongrør kan installeres

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

(2) Hva er våre utfordringer?

(2) Hva er våre utfordringer? Infrastrukturdagene 2011 9.-10.februar 2011 Rørledninger, kabler og asfalt i veigrunnen (2) Hva er våre utfordringer? Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen rastad @ online.no 917

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Få fart på fornyingen! Hva gjør vi for å stanse forfallet i VAnettet? Norsk Vann fagtreff Kristiansand 13. oktober 2011 Sjeføkonom i MEF Stein Gunnes

Få fart på fornyingen! Hva gjør vi for å stanse forfallet i VAnettet? Norsk Vann fagtreff Kristiansand 13. oktober 2011 Sjeføkonom i MEF Stein Gunnes Få fart på fornyingen! Hva gjør vi for å stanse forfallet i VAnettet? Norsk Vann fagtreff Kristiansand 13. oktober 2011 Sjeføkonom i MEF Stein Gunnes Hva gjør vi for å stanse forfallet i VA-nettet? Stil

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Overtakelse av private stikkledninger i Stavanger

Overtakelse av private stikkledninger i Stavanger Overtakelse av private stikkledninger i Stavanger 05.05.09 Kommunalstyret for miljø og utbygging gjør følgende vedtak: Kommunalstyret ber VA- verket om å utrede overtakelse av private stikkledninger Kommunalstyresaken

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Sted : Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4. - 5. juni 2013 Påmeldingsfrist:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer