VEDLEGG TIL REGATTAREGLEMENTET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG TIL REGATTAREGLEMENTET."

Transkript

1 VEDLEGG TIL REGATTAREGLEMENTET. Vedlegg Forsikringsordningen Se Regattareglementets Orientering om Idrettsforsikring tilknyttet lisens i Norges Roforbund. GENERELT For forsikringsavtalen gjelder Vilkår Idrettsforsikring av..0. Komplette vilkår kan fås ved henvendelse til NR. Ved eventuell uoverensstemmelse mellom denne orienteringen og Vilkåret er det Vilkåret som gjelder.. HVEM ER FORSIKRET Forsikringen omfatter alle medlemmer, utøvere, trenere, ledere som har betalt lisens for lisensperioden som gjelder fra. mars 0 til 9. februar 0, til Norges Roforbund. Dersom betaling skjer etter NR's betalingsfrist gjelder forsikringen fra betalingsdato. Nye medlemmer dekket fra innmeldingsdato og ut det aktuelle forsikringsår. 3. HVA FORSIKRINGEN GJELDER Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysiske begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert trening og idrettsutøvelse.. NÅR OG HVOR GJELDER FORSIKRINGEN a. Forsikringen gjelder idrettsskade under arrangement samt all organisert trening som er relevant for idretten, i regi av NR, klubb eller krets. Forsikringen omfatter arrangement og organisert individuell trening i inn og utland. b. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til / fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse- / treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. c. Ved reiseopphold som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet - dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste trenings- / konkurransedag - enten medlemmene reiser samlet eller hver for seg.. HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER a. Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. Side av 3

2 b. Forsikringen gjelder ikke for medlem som er sykmeldt. c. Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke. d. Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikker. e. Utgifter ved behandling hos fysioterapeut / kiropraktor rekvirert av lege er dekket når det er løst utvidet lisens.. NÆRMERE OM YTELSENE Dekning Grunnlisens Utvidet lisens Tekst Dødsfall som følge av ulykke: Utbetales ved forsikredes død Utbetaling til ektefelle/samboer Utbetaling til hvert barn Kr Kr Kr Kr Kr Kr Livsvarig Medisinsk Invaliditet Kr Kr Øvrige dekninger: Tannskader Kr 000 Kr 000 Fysioterapi/kiropraktor Kr 000 Kr 000 Operasjon ved privat klinikk Kr 000 Kr 000 Billeddiagnostikk Øvrige behandlingsutgifter Kr Kr 000 Kr Kr 000 (MR, CT, Ultralyd, Røntgen) Egenandel ved tannskader, fysioterapi, kiropraktor, operasjon, billeddiagnostikk og øvrige behandlingsutgifter er kr.000 For aldersgruppen under 3 år gjelder NIF's Barneidrettsforsikring. Nærmere om ytelsene :. BEHANDLINGSUTGIFTER Medisinsk behandling i inntil år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter ifølge Folketrygdens egenandelssatser til lege, som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker og medisiner forordnet av lege.. TANNSKADE Gjelder for behandling av tannskader i inntil år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen år fra skadedagen. Side av 3

3 .3 FYSIOTERAPEUT / KIROPRAKTOR Gjelder behandling hos fysioterapeut / kiropraktor rekvirert av lege og som ikke er ansatt i klubben eller har avtale med klubben. 7. MELDING OM SKADE Når en skade antas å gi rett til erstatning skal skaden straks meldes Vardia Forsikring AS. Skademelding attesteres av ansvarlig trener / tillitsvalgt som sender den til Norges Roforbund, 080 Oslo som videresender skademeldingen til: Vardia Forsikring AS, Postboks 8, 80 Sortland. Den skadelidte kan også ta direkte kontakt med Vardia Forsikring på tlf. 08 Side 3 av 3

4 Vedlegg Klubbenes godkjente regattaantrekk og årefarver Se Regattareglementets T = trøye; B = bukse; Å = årefarve Alvøen Roklubb T Hvit, blå skråstripe B Blå Å Hvit med blå vannrett midtstripe Arbeidernes Roklubb T Hvit med klubbens emblem på brystet B Hvit Å Lyseblå med hvit vannrett stripe Arendals Roklub T Hvit B Blå Å Kryssdelt, blå hvit diagonalt Askøy Roklubb T Blå med to oransje vannrette striper B Blå Å Blå bunn med to oransje loddrette striper ytterst Bergens Roklub T Hvit, m/mørk blå stolpe B Mørk blå Å Hvit Bestumkilen Roklubb T Sort front og rygg, med hvit kile i siden front og bakside, lyseblå på sidene Å Hvit med lyseblå vinkel midt på Bærum Roklubb T Grønn med to hvite årer i kryss på brystet Å striper, annenhver hvit og kromgrønn Christiania Roklub T Hvit m/mørkeblå ringer i hals og ermeåpninger og stolpe foran B Mørkeblå Å Oxfordblå Drammen Roklubb T Hvit m/sort skråstripe med gul stripe i midten Å Gul med sort vannrett stripe ytterst og en femkantet sort stjerne Enøyholmen Roklubb T B Å Fana Roklubb T Hvit med rød vannrett tverrstripe Å Hvit m/rød vannrett midtstripe Fornebo Sportsklubb T B Å Side av 3

5 Fredrikstad Roklub T Cambridgeblå B Mørkeblå Å Cambridgeblå Haldens Roklub T Hvit med to røde skråstriper Å Rød med hvit vannrett midtstripe Hamar IL/Rogruppen T Hvit B Blå Å Blå m/hvit stripe i midten Haukeland Roklubb T Sort med to røde vertikale striper på hver side Å Sort med rød kile i enden Holmen Roklubb T B Å Horten Roklubb T Grå m/ burgunder skråstriper B Burgunder Å Burgunder m/grå trekant ytterst Kongsvinger Roklubb T Hvit m/signalrød skråstripe B Rød Å Hvit m/rødt maltezerkors og rød rand ytterst og innerst Kristiansand Roklubb T Hvit m/klubbmerke på brystet Å Rød innerst, hvit ytterst Kristiansund Roklubb T Hvit med to sorte vannrette striper Å Hvit m/ sorte vinkler ytterst Kunnskapsbyen Ro- og Padleklubb T B Å Kvinnherad Roklubb T Sølvgrå m/mørk blå og en lys blå skråstripe, klubbmerke på stripene B Mørkeblå med lys blå sidestriper Å Sølvgrå Larvik Roklubb T Sort med rød vannrett stripe B Rød Å Sort med rød loddrett stripe Lillehammer Ro- og T Hvit m/grønn trekant på rygg og bryst, spissen ned Kajakklubb B Grønn Å Hvit m/grønn trekant ytterst Moss Roklubb T Hvit med oransje og sort skråstripe Å Sort m/ oransje kile Side av 3

6 Namsos Roklubb T Hvit m/rød og grønn skråstripe Å Hvit m/rød og grønn skråstripe Nidaros Roklubb Norges Handelshøyskoles Roklubb Norsk Roklub i Berlin T B Å T B Å T B Å Norske Studenters Roklub T Rød med hvit vannrett stripe B Rød Å Rød NTNUI Roing T Grønn med emblem ved siden Å Sort Nøklevann Ro- og Padleklubb T B Å Ormsund Roklub T Hvit med blå vannrett stripe og klubbmerke Å Delt vannrett blå og hvit Os Roklubb T Grønn med rød loddrett stripe Å Grønn med rød vannrett stripe Oslo Roklubb T Hvit m/klubbmerke B Cambridgeblå Å Blå med hvit stjerne Porsgrunn Roklubb T Hvit med bred mørk blå vannrett stripe B Mørkeblå Å Hvit m/ tagget blå stjerne midt på Ringsaker Roklubb T Hvit Å Hvit med rød loddrett stripe ytterst Risør Roklubb T Hvit m/blå stilet line på sidene Å Hvit med blå loddrett stripe ytterst Roklubben Terje Viken T Sort med vannrett gul stripe Å Gul Sandefjord Roklubb T Grønn m/hvit skråstripe Å Grønn innerst, hvit ytterst Side av 3

7 Sarpsborg Roklubb T Hvit m/klubbmerke og 3 røde skråstriper B Mørk blå Å Rød/hvit/rød/hvit/rød Stavanger Roklub T Hvit med to blå skrå striper B Blå Å Blå med hvit vannrett stripe Trondhjems Roklub T Rød med to hvite vannrette striper B Rød Å Hvit og rød Tønsberg Roklub T Sort med vertikal hvit stripe på hver side Å Sort m/hvit midtstripe UMBI Roing T Hvit (tidl. NLHIs Rogruppe) B Hvit Å Hvit m/ blå skråstriper Voss Roklubb T Lyseblå B Mørkeblå Å Mørkeblå m/lyseblå trekant ytterst Aalesunds Roklub T Hvit B Rød Å Hvit m/rød trekant ytterst Årungen Ro- og T Hvit med to lyseblå loddrette striper høyre Kajakklubb Å Hvite med to lyseblå loddrette striper ytterst Ingen kan starte i regatta med nasjonalfargede åreblad uten efter skriftlig tillatelse fra Styret i Norges Roforbund. Side 7 av 3

8 Vedlegg 3 Nordisk Handicapsystem for Masters Se Regattareglementets 9 Hensikt De danske og norske Roforbundene har utarbeidet et felles handicapsystem til bruk i Masters-klassene. Hensikten er å skape interessante kapproinger også når det er få lag påmeldt, samtidig som man sikrer rettferdige konkurranser. Systemet gjør det mulig for lag i forskjellige aldersklasser, båttyper og kjønn å konkurrere i samme løp. Tallene er basert på statistikk fra FISAs internasjonale Mastersregattaer gjennom 0 sesonger i snitt. Brukerveiledning Regattabanen: Det roes over.000 meter med felles startlinje og felles mållinje. Fast start anbefales hvis mulig. Handicap: Tildeles i god tid før start av Kontrollkommisjonen på vedlagte skjema. Laget med høyest handicap starter først. Handicap må alltid være på minst sekunder for at systemet skal benyttes. Beregning av handicap: Som eksempel benyttes et løp hvor det stiller to mastersbåter. Båt er en X med begge roerne i aldersklasse B, med en mann og en kvinne. Båt er en X i aldersklasse C og hvor det sitter tre menn og en kvinne. Man går inn i tabellen og finner den personlige handicaptiden for hver enkelt roer, og summerer dette for hver enkelt båt. For båt betyr dette, +,08 = 33 sek = 3 minutter 3 sekunder. For båt betyr dette 8, + 8, + 8, +,0 = 00,0 sek = 3 minutter sekunder. Differansen på 3 sekunder rundes av til nærmeste sekund. Derfor starter båt (X) 30 sekunder før båt (X). Hvor samme lag starter begge dager i en todagers regatta, kan handicapet vurderes på nytt før søndagens løp på grunnlag av lørdagens løp. Startprosedyre: Starteren starter hver båt (handicapklasse) med rødt startflagg. Kun første båt varsles med Attention. I et eksempel hvor ett lag har 0 sekunders handicap i forhold til et annet vil starten foregå som følgende: Attention ---- GO (rødt flagg) GO (rødt flagg)---3 osv. Starteren teller oppfortløpende og det vil ikke bli nevnt navn på neste lag. Det er opp til roerne selv å holde rede på når de skal starte, dog legges båtene i banene i startrekkefølge med båt med høyest handicap (dvs. den som skal starte først) i bane. Tellingen er i hele sekunder. Tyvstart: Stoppes ikke, men laget diskvalifiseres i mål. Det gis ikke advarsel for tyvstart. Starter informerer mål Målpassering: Dømmes på vanlig måte. Første lag i mål er løpets vinner så frem starten er godkjent. Side 8 av 3

9 IDEALTIDER FOR MASTERS ALLE KLASSER VED BEREGNING AV HANDICAP KLASSE BÅTTYPE A 7-3 B 3 C 3 9 D 0 E 9 F 0 G 9 H 70-7 I 7-79 J 80 - M X 3,0 3, 3,0 3,,0,,,0,, M X 3,0 3, 3,30 3,3 3,0 3,0,00,,30,0 M X 3,0 3,0 3, 3,0 3, 3,30 3,0 3,0,00,0 M - 3,3 3,0 3, 3,0 3,,0,,,0,00 M - 3,0 3, 3,0 3, 3,30 3,0 3,0,00,,3 M + 3, 3,0 3, 3,30 3,3 3, 3,,0,0,0 M 8 +, 3,00 3,0 3,0 3, 3,0 3,30 3,0 3,, W X,00,0,0,,,3,,00,,3 W X 3,0 3,,00,0,0,0,30,0,, W X 3,30 3,3 3,0 3, 3,,0,,30,,0 W -,0,0,,0,30,,00,,30,0 W - 3,0 3, 3,0 3,,0,,30,,00,0 W + 3, 3,0 3,,00,0,0,3,0,0, W 8 + 3,0 3, 3,30 3,3 3, 3,,0,0,3, Side 9 av 3

10 TABELL FOR BEREGNING AV HANDICAP FOR MASTERS MED BLANDEDE LAG KLASSE BÅTTYPE A 7 3 B 3 C 3 9 D 0 E 9 F 0 G 9 H 70-7 I 7-79 J 80 - M X pr. person M X pr. person M - pr. person M - pr. person M + pr. person M 8+ pr. person,0,3,,8,0,,00,08,,,3 7, 8,8 0,0,3,,0 7,,0,0,8,0,3,,8,03,08,3,0,30 7, 8,8 0,0,3,,0 7, 0,0,0,09 9,0 0,0,0, 3,8,3 8,8,0,0,0,9, 3, 3,8,,0,3 7, 9, 3,0 W X pr. person W X pr. person W - pr. person W - pr. person W + pr. person W 8+ pr. person,.8,00,03,0,0,,0,8,38, 3,8,0,3 8,8,0,0,08,,,03,0,08,0,,3,30,38,,,0,3 7, 8,8,0,0,08,,,0,3 7, 8,8,00,03,0,09,3,,,0,,3,9 8, 9, 30, 3, 3, 37 Side 0 av 3

11 Løp nr: Bane 3 Løp nr: Bane 3 Klubb Klubb Startnr. Startnr. Båttype Båttype Aldersklasse Aldersklasse Idealtid Idealtid Handicap Handicap SKJEMA FOR TILDELING AV HANDICAP I LØP FOR MASTERS Side av 3

12 Vedlegg Tekniske krav til båter Se Regattareglementets. Signifikante endringer i eksisterende materiell eller utvikling av nye typer materiell krever godkjennelse fra FISA, se FISAs Rules of Racing Rule 0. Utriggede båter benevnes: Åtter 8+ Firer - Toer - Dobbeltfirer X Dobbeltsculler X Singelsculler X 3. Alle båter skal ha en hvit massiv ball med minste diameter cm festet til baugen. Dette er både av sikkerhetsmessige hensyn og av hensyn til startdommer og måldommer. Ballen skal enten være en del av båtens konstruksjon, eller være festet til båten på en slik måte at den ikke bøyes hvis den utsettes for sidekrefter.. For å unngå ulykker forårsaket av kantring, må alle båter være utstyrt med fotbrett eller sko som gjør det mulig for roerne å komme klar av båten uten å bruke hendene og med minst mulig forsinkelse. Hvis det brukes hælstropper skal disse kun tillate hælen å løftes maksimalt 7 cm.. Konkurranserobåter skal ha minimum lengde på 7,0 meter. Dette kan eventuelt oppnås gjennom en forlengerarm bakerst på skroget. Hvis det brukes en forlengerarm skal denne ende i en cm gummiball.. Robåter anskaffet av norsk roklubb el. efter. januar 007 skal tilfredsstille FISAs retningslinjer for minimum flyteevne: En båt som er fylt av vann skal ha sleiden maksimalt centimeter under den statiske vannlinjen når båten har mannskap med en gjennomsnittsvekt tilsvarende båtens spesifikasjon for roervekt. 7. Det er forbudt å påsmøre båtene kjemiske produkter som endrer vannets naturlige tilstand. Rulleriggede båter er forbudt, likeledes bruk av hydrofoiler o.l., se kommentarer til. 8. FISA har fastsatt følgende minimumsvekter på utriggede båter, inkl. riggere, sleider og annet nødvendig utstyr men uten årer og elektronisk utstyr: Båttype X X - X - 8+ Gammel 8+ Min. vekt Eventuell dødvekt for å sikre at båten holder minimumsvekten skal være solid festet i båten. Åtter anskaffet av norsk klubb e.l. efter. januar 99 skal være delbar, hvor ingen del skal være lengre enn,9 meter. Disse båtene skal ha minimumsvekt 9 kg. For prosedyrer for veiing av båter under regattaer henvises til Bye-Law til Rule 3 i FISAs Rules of Racing. Det samme gjelder for forføyninger ved for lav båtvekt. Reglene kan hentes på se under Publications. 9. Robåter anskaffet av norsk klubb el. efter. januar 00 skal ha en plakett permanent festet inne i båten, hvor det opplyses om produsentens navn og adresse, Side av 3

13 produsentens merke, båtens byggeår, den gjennomsnittsvekt for mannskapet som båten er konstruert for, og båtens vekt ved bygging eller leveranse fra produsent. 0. Årebladenes kant skal på hele bladet ha en minimumstykkelse: Scullerårer: Andre årer: 3 mm mm. Alle konkurransebåter skal ha påmontert brakett på baugen for feste av båtnummer. Braketten bør tillate sikring/låsing av nummerskiltet med en gjennomgående splint.. Navn og merke på konkurransebåtene skal bare fremkomme en gang på hver side. 3. Årebladene skal være malt i klubbfarger. Nasjonalfargede årer kan ikke brukes i ordinære regattaer, bortsett fra i de tilfeller hvor Styret i Norges Roforbund har gitt skriftlig tillatelse til dette. Side 3 av 3

14 Vedlegg Forsøksordninger Se Regattareglementets Norges Roforbund har fastsatt tre forsøksordninger. Forsøksordning I brukes normalt i norske regattaer. Forsøksordning II brukes ved Norgesmesterskapene og andre mesterskap, og tilsvarer den ordinære forsøksordning som er beskrevet i FISAs Rules of Racing, Rule med Bye-laws. Forsøksordning III tilsvarer ordningen med time-trials som er beskrevet i Rule med Bye-laws i FISAs Rules of Racing. FISAs regler er gjengitt på FISAs hjemmesider (www.worldrowing.com, se under Publications). Forsøksordning I: ANTALL FORSØKSLØP FINALE 7 A: A-A-A3-B-B B:3 8 A: A-A-A3-B-B-B3 B: 9 A: A-A-A3-B-B-B3 B: 0 A: A-A-A3-B-B-B3 B: A: A-A-A3-B-B-B3 B: A: A-A-A3-B-B-B3 B: 3 A: B: A-A-B-B-C-C C: A: B: A-A-B-B-C-C C: A: Side av 3

15 B: A-A-B-B-C-C C: A: B: A-A-B-B-C-C C: 7 A: B: A-A-B-B-C-C C: 8 A: B: A-A-B-B-C-C C: FORSØKSLØP SEMIFINALE FINALE 9/ A: B: X: A-B-C-D-A3-B3 X-X-X3 C: Y: C-D-A-B-C3-D3 Y-Y-Y3 D: /3 A: B: C: X A-B-C-D-E-F X-X-X3- D: Y A-B-C-D-E-F Y-Y-Y3 E: F: Forsøksordning II (FISA system) FISA Progression System to determine finalists Case : 7 to 8 entries Format: Two heats, one repêchage and no semi-finals. Heats: The winner of each heat goes forward to the final A; the remainder go into the repêchage. Repêchage: The first four crews in the repêchage go forward to final A; if there are 8 entries the remainder go forward to final B. Case : 9 to 0 entries Format: Two heats, one repêchage and no semi-finals. Heats: The first two crews in each heat go forward to final A; the remainder go forward to the repêchage. Side av 3

16 Repêchage: The first two crews in the repêchage go forward to final A; the remainder go forward to final B. Case 3: to entries Format: Two heats, two repêchages and no semi-finals. Heats: The winner of each heat goes forward to final A, the remainder go forward to the repêchages. Repêchage: The first two crews in each repêchages go forward to final A, the remainder go forward to final B. There are two options for the repêchages. Case : 3 to entries Format: Three heats, one repêchage and two semi-finals A/B. Heats: The first three crews of each heat go forward to the semi-finals A/B: the remainder go forward to the repêchage. Repêchage: The first three crews in the repêchage go forward to the semi-finals; if there are or entries the remainder go forward to final C. Semi-finals: The first three crews of each semi-final go forward to final A; the remainder go forward to final B. There are two options for the semi-finals. Case : to 8 entries Format: Three heats, two repêchages and two semi-finals A/B. Heats: The first two crews of each heat go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to the two repêchages. Repêchages: The first three crews of each repêchage go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to final C. There are two options for the repêchages. Semi-finals: The first three crews of each semi-final A/B go forward to final A; the remainder go forward to final B. There are two options for the semi-finals. Case : 9 to 0 entries Format: Four heats, two repêchages, two semi-finals A/B and two semi-finals C/D. Heats: The first two crews of each heat go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to the two repêchages. Repêchages: The first two crews of each repêchage go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the repêchages. Semi-finals: The first three crews of each semi-final A/B go forward to final A, the remainder go forward to final B. The last crew in each semi-final C/D goes forward to final D and the remainder go forward to final C. There are two options for the semi-finals. Case 7: to entries Format: Four heats, four repêchages, two semi-finals A/B and two semi-finals C/D Heats: The winner of each heat goes forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to the four repêchages. Repêchages: The first two crews of each repêchage go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the repêchages. Semi-finals: The first three crews of each semi-final A/B go forward to final A; the remainder go forward to final B. The first three crews of each semi-final C/D go forward to final C; the remainder go forward to final D. There are two options for the semi-finals. Case 8: to entries Format: Five heats, one repêchage, four quarter-finals, two semi-finals A/B and two semifinals C/D. Heats: The first four boats in each heat go forward to the quarter-finals; the remainder go to Side av 3

17 the repêchage. Repêchage: The first four boats in the repêchages go to the quarter-finals; the remainder go to final E Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in semi-finals C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. For entries the last boat in each semi-final C/D goes forward to final E. There are two options for the semi-finals. Case 9: 7 to 30 entries Format: Five heats, Two repêchages, four quarter-finals, two semi-finals A/B and two semifinals C/D. Heats: The first four boats in each heat go forward to the quarter-finals; the remainder go to the repêchages. Repêchages: The first two boats in each repêchage go to the quarter-finals; the remainder goes to final E. There are two options for the repêchages. Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in semi-finals C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. There are two options for the semi-finals. Case 0: 3 to 3 entries Format: Six heats, three repêchages, four quarter-finals, two semi-finals A/B, two semi-finals C/D and two semi-finals E/F. Heats: The first three boats in each heat go forward to the quarter-finals, the remainder go to the repêchages. Repêchages: The first two boats in each repêchage go to the quarter-finals; the remainder goes to the semi-finals E/F. There are two options for the repêchages. Quarter-finals: The first three crews in each quarter-final go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three crews in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three crews in semi-final C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. The first three crews in semi-finals E/F go forward to final E. The remainder go forward to final F. For 3 entries the last placed crew in each semi-final E/F goes forward to final F. There are two options for the semi-finals. Case : 37 to 0 entries Format: Eight heats, four repêchages, four quarter-finals, two semi-finals A/B, two semifinals C/D and three semi-finals E/F/G. Heats: The first two boats in each heat go forward to the quarter-finals; the remainder go to the repêchages. Repêchage: The first two boats in each repêchage go to the quarter-finals; the remainder go to semi-finals E/F/G. There are two options for the repêchages. Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in each semifinal C/D go forward to final C. The Side 7 av 3

18 remainder go forward to final D. The first two boats in each semi-final E/F/G go forward to final E. The third and fourth boats in each semi-final E/F/G go forward to final F. The remainder go forward to final G. There are two options for the semi-finals. Note the special case for entries: The first two boats in each semi-final E/F/G go forward to final E; The last boat in each semi-final E/F/G goes forward to Final G; The remainder go forward to final F. Case : -8 entries Format: Eight heats, eight repêchages, four quarter-finals A/B/C/D, four quarter-finals E/F/G/H, two semi-finals A/B, two semi-finals C/D, two semi-finals E/F and two semi-finals G/H. Heats: The first two boats in each heat go forward to the quarter-finals; the remainder go to the repêchages. Repêchages: The first boat in each repêchage goes to the quarter-finals A/B/C/D; the remainder go to quarter-finals E/F/G/H. There are two options for the repêchages. Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final A/B/C/D go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. The first three boats in each quarter-final E/F/G/H go forward to semi-finals E/F. The remainder go forward to semi-finals G/H. There are options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in each semi-final C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. The first three boats in each semi-final E/F go forward to final E. The remainder go forward to final F. The first three boats in each semi-final G/H go forward to final G. The remainder go forward to final H. There are two options for the semifinals. Note the special case for - entries: There are no semi-finals G/H and the fourth and fifth place boats in the quarter-finals E/F/G/H go forward to final G. Note the special case for 3 entries: The last boat in each semi-final G/H goes forward to final H; the remainder to final G. Case 3 : 9+ entries Format: Time trial, one repechage, four quarter-finals A/B/C/D, four quarter-finals E/F/G/H, two semi-finals A/B, two semi-finals C/D, two semi-finals E/F and two semi-finals G/H. Time trial: The first boats go forward to the quarter-finals A/B/C/D. Boats -7 go forward to the repechage. Boats 8-8 go forward to quarter-finals E/F/G/H. The remainder shall go forward to Final I, J, etc., based on their finishing position in the time trial. Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final A/B/C/D go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. The first three boats in each quarter-final E/F/G/H go forward to semifinals E/F. The remainder go forward to semi-finals G/H. Boats are allocated to lanes in the quarter finals based on the results of the time trial and repechage. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in each semi-final C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. The first three boats in each semi-final E/F go forward to final E. The remainder go forward to final F. The first three boats in each semi-final G/H go forward to final G. The remainder go forward to final H. There are two options for the semifinals. Side 8 av 3

19 FISA Progression System Tables Case : 7 to 8 entries. Heats Repêchage Options Final B Final A H RI. H. H H 3 R 3. H. H 3. H. H. H FB. R FA. R. H. R. R 3. R. R H 3 *Note There is no Final B with 7 entries. Case : 9 to 0 entries Heats Repêchage Final B Final A H RI 3. H 3. H. H H 3 R. H 3.R. H. H.R. H. H FB. R FA. H. H. R. R. R H 3 Side 9 av 3

20 Case 3: to entries. Heats Repêchage Options Final B Final A H RI RII. H. H 3. H 3. H H 3 R. H R. H 3. R. H. H. H. R. H. H. H FB. R FA. R 3. R. R. H 3. H. H 3. H. R. R. R. R H 3 R. H R. H. H. H. H. H Case : 3 to entries Heats Repêchage Options Semi-final Options Finals H R S AB I S AB II F. H. H. H. S AB. H. H3. H. S AB H 3. H S AB. H S AB. H3 FA 3. S AB. H. R 3. H. S AB. H3 3. H3. R. S AB. H3. R 3. R 3. S AB. H. H3. S AB. H. H. S AB H 3 S AB. H3 S AB. H FB. S AB 3. H 3. H3. S AB 3. H 3. H. S AB 3. R. R. S AB H3 3 FC*. R. R. R * Note: There is no final C with 3 entries Side 0 av 3

21 Case : to 8 entries Heats Repêchage Options Semi-final Options Finals H R I R II S I S II F 3. H 3. H. H. H. S AB 3. H 3. H3. H. H3. S AB H 3 R. H3 R. H S AB. H3 S AB. H FA 3. S AB. H. H3. R. R. S AB. H. H. R. R. S AB. H3. H 3. R 3. R 3. S AB 3. H3 3. H. H3. H. S AB. H. H. H. H. S AB H 3 R. H R. H3 S AB. H S AB. H3 FB. S AB. H. H. R. R. S AB. H3. H. R. R. S AB. H. H3 3. R 3. R. S AB H3 3 FC. R. R. R. R. R. R Side av 3

22 Case : 9 to 0 entries Heats Repêchage Options Semi-finals Options Finals H R I R II S I S II F 3. H 3. H. H. H. S AB. H3. H. H. H3. S AB H 3 R. H R. H S AB. H3 S AB. H FA 3. S AB 3. H 3. H3. H. H. S AB. H. H. R. R. S AB. H3. H. R. R 3. S AB 3. H3 3. H. H3. H. S AB. H. H. H. H. S AB H 3 R. H R. H3 S AB. H S AB. H FB. S AB 3. H 3. H. H. H3. S AB. H. H3. R. R. S AB. H. H. R. R. S AB 3. R 3. R. S CD. R. R. S CD H3 3 S CD. R S CD. R FC 3. S CD. R. R. S CD. S CD 3. S CD 3. R 3. R. S CD. R. R. S CD H 3 S CD. R S CD. R FD. R. R *Note for 9 crews the last placed crews in S CD and S CD go to FD Side av 3

23 Case 7: to entries Heats Repêchage Options Semi-finals Options Finals H R I R II S I S II F. H. H. H. H. S AB 3. H 3. H3. H3. H. S AB H 3 R. H3 R. H S AB. R S AB. R3 FA 3. S AB. H. H. R. R. S AB. H. H. R. R. S AB. R3. R 3. S AB. H. H3. H. H3. S AB 3. H3 3. H. H. H. S AB H 3 R. H R. H S AB. R S AB. R FB. S AB. H. H. R3. R. S AB. H. H3. R. R3. S AB. R. R. S AB. H3. H 3. R 3. R. S CD 3. H 3. H 3. R3 3. R. S CD H3 3 R3. H R3. H S CD. R S CD. R3 FC 3. S CD. H. H3. R. R. S CD. H3. H. R. R. S CD. R3. R 3. S CD. H. H 3. R 3. R3. S CD 3. H 3. H 3. R 3. R. S CD H 3 R. H R. H3 S CD. R S CD. R FD. S CD. H3. H. R3. R. S CD. H. H. R. R3. S CD. R. R. S CD Side 3 av 3

24 Case 8: to entries Heats Repêchage Quarter-finals Semi-finals Finals H R Q Q S I S II F.H. H.H. Q. Q. S AB.H. H.H. Q. Q3. S AB H 3.H3 Q 3. H3 Q 3.H S AB. Q3 S AB. Q FA. S AB.H 3. H 3.H. Q. Q. S AB.H. H.H3 3. Q 3. Q 3. S AB.H. R 3.R 3. Q3 3. Q 3. S AB. H3.H. Q3. Q. S AB. H.H. Q. Q. S AB H 3 Q 3. H Q 3.H S AB. Q S AB. Q FB. S AB 3. H 3.H3. Q. Q3. S AB. H.H 3. Q 3. Q. S AB. R.R 3. Q 3. Q3. S AB. H.H3. Q. Q. S CD. H.H. Q. Q3. S CD H3 3 Q 3. H Q 3.H S CD. Q3 S CD. Q FC. S CD 3. H 3.H. Q. Q. S CD. H3.H. Q. Q 3. S CD 3. R.R. Q3. Q 3. S CD. H.H. Q3. Q. S CD. H.H3. Q. Q. S CD H 3 Q. H3 Q.H S CD. Q S CD. Q FD. S CD. H.H. Q. Q3. S CD. H.H. Q. Q. S CD. R.R. Q. Q3. S CD H 3 FE. R. R Side av 3

25 Case 9: 7 to 30 entries Heats Repêchages Quarter-finals Semi-finals Finals H R R Q Q S I S II F H H H H Q Q SAB H3 H H H Q Q3 SAB H 3 R H R H Q 3H3 Q 3H S AB Q3 S AB Q FA SAB H H3 3H 3H Q Q SAB H H H H3 3Q 3Q 3SAB R R 3Q3 3Q 3SAB H H3 H3 H Q3 Q SAB H H H H Q Q SAB H 3 R H R H Q 3H Q 3H S AB Q S AB Q FB SAB H3 H 3H 3H3 Q Q3 SAB H H H H 3Q 3Q SAB R R 3Q 3Q3 SAB H H3 Q Q SCD H H Q Q3 SCD H3 3 Q 3 H Q 3 H S CD Q3 S CD Q FC SCD 3H 3H Q Q SCD H3 H Q Q 3SCD R R Q3 Q 3SCD H H Q3 Q SCD H H3 Q Q SCD H 3 Q H3 Q H S CD Q S CD Q FD SCD H H Q Q3 SCD H H Q Q SCD R R Q Q3 SCD H 3 FE 3R R R 3R R R Side av 3

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Sist revidert av Forbundsstyret 24. april 2006. ORIENTERING FRA ISHOCKEYFORBUNDET Alle som betalte lisens sesongen 2006/2007 vil automatisk få tilsendt lisens

Detaljer

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Sist revidert av Forbundsstyret 23. april 2008. ORIENTERING Alle som betalte lisens sesongen 2007/2008 vil automatisk få tilsendt lisens for sesongen 2008/2009

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK)

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2014-30.05.2015 Forsikringsytelser Forsikringssum Behandlingsgaranti Idrettens Skadetelefon A Telefonnr 02033. Kl 0900-2100

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-30.04.2015 Forsikringsytelser Idrettens Skadetelefon A Meld skaden elektronisk Telefonnr 02033. Kl 09.00-21.00

Detaljer

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000 Norges Squashforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser A Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Fana Roklubb. Norgesmesterskap. Åpent Mesterskap på Romaskin

Fana Roklubb. Norgesmesterskap. Åpent Mesterskap på Romaskin Fana Roklubb Inviterer til Norgesmesterskap og Åpent Mesterskap på Romaskin Lørdag 7. Februar 2015 på Amalie Skram Videregående skole Lungegårdskaien, Bergen Sentrum Norgesmesterskap og Åpent Mesterskap

Detaljer

Lisens 2014: informasjon for arrangører

Lisens 2014: informasjon for arrangører Lisens 2014: informasjon for arrangører Oppdatert 14.12.2013 1 Innhold Praktisk informasjon om lisens... 3 Hvorfor har Norges Friidrettsforbund lisens?... 3 Hvem skal ha lisens?... 3 Om helårslisens...

Detaljer

NORGES ROFORBUNDS REGATTAREGLEMENT

NORGES ROFORBUNDS REGATTAREGLEMENT NORGES ROFORBUNDS REGATTAREGLEMENT Regattareglementet vedtas av Norges Roforbunds Ting, sist endret 24. november 2013 Enkelte bestemmelser og forskrifter er inntatt i vedlegg Del 1 Omfang Dette reglement

Detaljer

Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man?

Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man? Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man? Kort om dagens lisensforsikring Sesongen 2013-14 varer fra 1. Mai 2013 til 30. April 2014 og det finnes to lisenstyper også denne sesongen. A-lisens for de

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til. NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta

INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til. NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta Årungen Rostadion 4. og søndag 5. september Arrangører: SANDEFJORD ROKLUBB NORGESMESTERSKAPENE 2010

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2015

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2015 INNBYDELSE med løpsoppsett Versjon A av 01.mars 2015 til Tunevannsregattaen 2015 Tunevannet i Sarpsborg 15. og 16. august Arrangør: Start finaler: kl. 11.00 kl. 10.00 Regattaarrangør: Sarpsborg Roklubb

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2013

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2013 INNBYDELSE med løpsoppsett Versjon A av 16.juni 2013 til Tunevannsregattaen 2013 Tunevannet i Sarpsborg 17. og 18. august Arrangør: Start finaler: kl. 10.00 kl. 10.00 Regattaarrangør: Sarpsborg Roklubb

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringer i idretten

Forsikringer i idretten Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Forsikringsbehovet Forsikringsbehovet

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-31.08.2015 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

NORGES ROFORBUNDS REGATTAREGLEMENT

NORGES ROFORBUNDS REGATTAREGLEMENT NORGES ROFORBUNDS REGATTAREGLEMENT Del 1 Omfang Dette reglement gjelder for alle ordinære regattaer som arrangeres av Norges Roforbund, eller av en krets eller klubb tilsluttet Norges Roforbund. 1 For

Detaljer

Nordisk mesterskap. Vestfoldregattaen og Nordic Open Regatta. Årungen Rostadion, lørdag 27. og søndag 28. juni

Nordisk mesterskap. Vestfoldregattaen og Nordic Open Regatta. Årungen Rostadion, lørdag 27. og søndag 28. juni Nordisk mesterskap Vestfoldregattaen og Nordic Open Regatta Årungen Rostadion, lørdag 27. og søndag 28. juni N. Open Nordisk Start finaler lørdag: 12:00 Tidligst 14.00 Start finaler søndag: 11:00 Ingen

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER A Aktive junior/ senior/ engangsturrytter B Aldersbest. 13 16 år C D Utvidet

Detaljer

Lisens 2014: informasjon for arrangører

Lisens 2014: informasjon for arrangører Lisens 2014: informasjon for arrangører Oppdatert: 24. september 2014 1 Innhold Praktisk informasjon om lisens... 3 Hvorfor har Norges Friidrettsforbund lisens?... 3 Hvem skal ha lisens?... 3 Om helårslisens...

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83589250 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

FOTBALLFORSIKRINGEN 2013

FOTBALLFORSIKRINGEN 2013 FOTBALLFORSIKRINGEN 2013 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - I snitt skader én spiller seg

Detaljer

Lisens. Forsikring for utøver Inntekt for NSF

Lisens. Forsikring for utøver Inntekt for NSF Lisens Forsikring for utøver Inntekt for NSF Hvorfor innføre lisens? Sikre at seilerne er forsikret ved ulykker Forsikringen på båten dekker kun tredjemann, og ikke mannskap ombord med mindre man tegner

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2011

FOTBALLFORSIKRING 2011 FOTBALLFORSIKRING 2011 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - Snitt én spiller seg per kamp slik

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2012

FOTBALLFORSIKRING 2012 FOTBALLFORSIKRING 2012 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - I snitt skader én spiller seg per

Detaljer

Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill

Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 15.09.2015-30.04.2016 OPPSTART BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt Tidligst oppstart for

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83589250 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis gjeldende fra 01.01.2014 til 31.12.14 FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE Engangslisens Grunnlisens Utvidetlisens A Gyldighet Pr. konkurranse

Detaljer

forsikringsbevis og vilkår for Norges Basketball Forbund 2013

forsikringsbevis og vilkår for Norges Basketball Forbund 2013 forsikringsbevis og vilkår for Norges Basketball Forbund 2013 Forsikringsbevis gjeldende fra 01.10.2013 til 30.09.2014 FORSIKRINGSYTELSER Grunnlisens Utvidet lisens A Idrettens Skadetelefon Telefonnr 02033.

Detaljer

KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET. Rapport fra Utviklingsprosjektet

KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET. Rapport fra Utviklingsprosjektet KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra Utviklingsprosjektet Trener 1 kurs I februar og april 2014 ble det arrangert Trener 1 kurs etter ny modell over to helger på Toppidrettssenteret i Oslo og praktisk

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2015-30.05.2016 Målsetting for Behandlingsforsikringen Oppstart for idrettsutredning skal skje innen

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår for utøvere gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker ORDINÆRT TING 2013 Forslag og saker Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Forslag Innledning - Side 2 Sak 8 - Forslag og saker På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Forsikring for fotballspillere

Forsikring for fotballspillere Forsikring for fotballspillere og fotballklubber 2003 Innhold Orientering fra fotballforbundet 3 Forsikringssummer 5 Særlige vilkår 6 NIF - barneidrettsforsikring 8 Klubbforsikring 10 Andre forsikringer

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Til deg som er blitt skadet

Til deg som er blitt skadet Til deg som er blitt skadet ulykkesforsikring Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400 eller besøk oss på www.if.no Du har kanskje mange spørsmål etter ulykken. Det kan være vanskelig å vite hvem du

Detaljer

Norges Badminton Forbund 2015

Norges Badminton Forbund 2015 Norges Badminton Forbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2015 til 31.09.2016 Forsikringsnr.: 84513689 Forsikringsytelser A Behandlingsutgifter Utgifter til undersøkelse/behandling av

Detaljer

Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014

Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014 Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014 1. Innledning Formål NR s uttakskriterier skal bidra til å sikre et objektivt grunnlag for uttak og at lag blir tatt ut i samsvar med gjeldende kriterier

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB

NORSKE STUDENTERS ROKLUB NORSKE STUDENTERS ROKLUB Routvalgets møte med foreldre og roere 3. februar 2015 kl. 19.00 Innhold Hva kan NSR tilby og hva ønsker vi oss av roforeldrene? Rekrutteringsplan for NSR Målsettinger for 2015

Detaljer

Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget

Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget KS-trenernes rofaglige prioriteringer og tiltak, halvårsplaner, økonomisk oversikt og oversikt over Utviklingsgrupper KS-trenernes forhold til NR: trenings-

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men registrert som

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 NORSKE STUDENTERS ROKLUB Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 Innhold Presentasjon Generelle målsettinger Mål for 2013 Oversikt og beregning av sannsynlige kostnader Generelle Treningsleire Mesterskap

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norske Studenters Roklub

Norske Studenters Roklub Norske Studenters Roklub SIKKERHETSREGLEMENT 1. Innledende bestemmelser 1.1. Båten som velges skal være i samsvar med roerens erfaringsnivå (grønn, blå eller rød), se pkt. 2.4. 1.2. Ved valg av båt skal

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund

Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund Forsikringsbevis for lisensforsikring gjeldende 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Faser Ordinær Lisens (200 kr) A Akuttbehandling. Akutt * (Offentlige

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 GRUNNTRINN... 3 3. 0 BESKRIVELSE / KARAKTER... 3 4.0 BEGRENSNINGER... 3 5.0 ALDERSKLASSER... 3 6.0 NIVÅINNDELING...

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

FOLDENFJORDENS REGATTA

FOLDENFJORDENS REGATTA RESULTATLISTE for FOLDENFJORDENS REGATTA med Norges Cup i roing Granholmsundet, Sandefjord 27. & 28. april 2013 Revisjon 0 av 28.04 Forsøk Finale Kjønn Klasse Båttype Distanse Norgescu p Etteranme ldt/strøket

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2015-30.05.2016 Målsetting for Behandlingsforsikringen Oppstart for idrettsutredning skal skje innen Oppstart for

Detaljer

KUNNGJØRING og SEILINGSBESTEMMELSER KNS OG OSLO SEILFORENING ONSDAGSREGATTAER 2015 Informasjon/kunngjøring.

KUNNGJØRING og SEILINGSBESTEMMELSER KNS OG OSLO SEILFORENING ONSDAGSREGATTAER 2015 Informasjon/kunngjøring. KUNNGJØRING og SEILINGSBESTEMMELSER KNS OG OSLO SEILFORENING ONSDAGSREGATTAER 2015 Informasjon/kunngjøring. Vi ønsker deg velkommen til vår onsdag regatta for Nor-rating med spinnaker og Knarr. Totalt

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår for funksjonærer gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med:

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 0 cm 3 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: Grand Prix 2009 som inkluderer rundbane- & offshorerace

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 6-7. juni 2015 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Meget viktig: Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 SERIESEILASEN 2013

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 SERIESEILASEN 2013 BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 SERIESEILASEN 2013 Arrangør: Bærum Seilforening Seilasene vil bli arrangert følgende onsdager: Mai: 15., 22. og 29. Juni: 5., 12. og 19. August: 21. og 28. September:

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Billingstad, 1 mars 2013 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men registrert som

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS INFORMASJONSSKRIV TIL UTØVERE 4.12-1 START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Forsikring av aktive ryttere (lisens)....

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår for funksjonærer gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnummer 82899893 Oppstart behandling Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade

Detaljer

Seilings bestemmelser Thon Hotel Halden

Seilings bestemmelser Thon Hotel Halden 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, Skandinavisk Seilforbunds tillegg, nasjonale forskrifter samt klassereglene for NOR Rating. 1.2 Reklameregler

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. SEILINGSBESTEMMELSER FOR HØSTCUP FOR JOLLER 12. -13. OKTOBER 2013 v.6 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

Trondhjems Seilforening

Trondhjems Seilforening Trondhjems Seilforening Stiftet 1895 Seilingsbestemmelser 2010 Seilingsbestemmelser for TSFs vår- og høstserie (onsdagsregattaer) Seilingsbestemmelsene kan lastes ned som PDF-dokument. Disse seilingsbestemmelsene

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016 SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle Ålesund 6. 8. mai 2016 Organiserende myndighet: Ålesunds Seilforening www.aasf.no 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016 Forsikringsnr 83554909 OPPSTART BEHANDLING LISE LISE+ Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt 3 virkedager

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5 VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015 Katt Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Telefon 05263 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Vikingsnipen Vikingknarren Viking IF en 14-15 september 2013 Bærum seilforening

Vikingsnipen Vikingknarren Viking IF en 14-15 september 2013 Bærum seilforening Vikingsnipen Vikingknarren Viking IF en 14-15 september 2013 Bærum seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer