VEDLEGG TIL REGATTAREGLEMENTET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG TIL REGATTAREGLEMENTET."

Transkript

1 VEDLEGG TIL REGATTAREGLEMENTET. Vedlegg Forsikringsordningen Se Regattareglementets Orientering om Idrettsforsikring tilknyttet lisens i Norges Roforbund. GENERELT For forsikringsavtalen gjelder Vilkår Idrettsforsikring av..0. Komplette vilkår kan fås ved henvendelse til NR. Ved eventuell uoverensstemmelse mellom denne orienteringen og Vilkåret er det Vilkåret som gjelder.. HVEM ER FORSIKRET Forsikringen omfatter alle medlemmer, utøvere, trenere, ledere som har betalt lisens for lisensperioden som gjelder fra. mars 0 til 9. februar 0, til Norges Roforbund. Dersom betaling skjer etter NR's betalingsfrist gjelder forsikringen fra betalingsdato. Nye medlemmer dekket fra innmeldingsdato og ut det aktuelle forsikringsår. 3. HVA FORSIKRINGEN GJELDER Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysiske begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert trening og idrettsutøvelse.. NÅR OG HVOR GJELDER FORSIKRINGEN a. Forsikringen gjelder idrettsskade under arrangement samt all organisert trening som er relevant for idretten, i regi av NR, klubb eller krets. Forsikringen omfatter arrangement og organisert individuell trening i inn og utland. b. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til / fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse- / treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. c. Ved reiseopphold som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet - dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste trenings- / konkurransedag - enten medlemmene reiser samlet eller hver for seg.. HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER a. Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. Side av 3

2 b. Forsikringen gjelder ikke for medlem som er sykmeldt. c. Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke. d. Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikker. e. Utgifter ved behandling hos fysioterapeut / kiropraktor rekvirert av lege er dekket når det er løst utvidet lisens.. NÆRMERE OM YTELSENE Dekning Grunnlisens Utvidet lisens Tekst Dødsfall som følge av ulykke: Utbetales ved forsikredes død Utbetaling til ektefelle/samboer Utbetaling til hvert barn Kr Kr Kr Kr Kr Kr Livsvarig Medisinsk Invaliditet Kr Kr Øvrige dekninger: Tannskader Kr 000 Kr 000 Fysioterapi/kiropraktor Kr 000 Kr 000 Operasjon ved privat klinikk Kr 000 Kr 000 Billeddiagnostikk Øvrige behandlingsutgifter Kr Kr 000 Kr Kr 000 (MR, CT, Ultralyd, Røntgen) Egenandel ved tannskader, fysioterapi, kiropraktor, operasjon, billeddiagnostikk og øvrige behandlingsutgifter er kr.000 For aldersgruppen under 3 år gjelder NIF's Barneidrettsforsikring. Nærmere om ytelsene :. BEHANDLINGSUTGIFTER Medisinsk behandling i inntil år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter ifølge Folketrygdens egenandelssatser til lege, som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker og medisiner forordnet av lege.. TANNSKADE Gjelder for behandling av tannskader i inntil år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen år fra skadedagen. Side av 3

3 .3 FYSIOTERAPEUT / KIROPRAKTOR Gjelder behandling hos fysioterapeut / kiropraktor rekvirert av lege og som ikke er ansatt i klubben eller har avtale med klubben. 7. MELDING OM SKADE Når en skade antas å gi rett til erstatning skal skaden straks meldes Vardia Forsikring AS. Skademelding attesteres av ansvarlig trener / tillitsvalgt som sender den til Norges Roforbund, 080 Oslo som videresender skademeldingen til: Vardia Forsikring AS, Postboks 8, 80 Sortland. Den skadelidte kan også ta direkte kontakt med Vardia Forsikring på tlf. 08 Side 3 av 3

4 Vedlegg Klubbenes godkjente regattaantrekk og årefarver Se Regattareglementets T = trøye; B = bukse; Å = årefarve Alvøen Roklubb T Hvit, blå skråstripe B Blå Å Hvit med blå vannrett midtstripe Arbeidernes Roklubb T Hvit med klubbens emblem på brystet B Hvit Å Lyseblå med hvit vannrett stripe Arendals Roklub T Hvit B Blå Å Kryssdelt, blå hvit diagonalt Askøy Roklubb T Blå med to oransje vannrette striper B Blå Å Blå bunn med to oransje loddrette striper ytterst Bergens Roklub T Hvit, m/mørk blå stolpe B Mørk blå Å Hvit Bestumkilen Roklubb T Sort front og rygg, med hvit kile i siden front og bakside, lyseblå på sidene Å Hvit med lyseblå vinkel midt på Bærum Roklubb T Grønn med to hvite årer i kryss på brystet Å striper, annenhver hvit og kromgrønn Christiania Roklub T Hvit m/mørkeblå ringer i hals og ermeåpninger og stolpe foran B Mørkeblå Å Oxfordblå Drammen Roklubb T Hvit m/sort skråstripe med gul stripe i midten Å Gul med sort vannrett stripe ytterst og en femkantet sort stjerne Enøyholmen Roklubb T B Å Fana Roklubb T Hvit med rød vannrett tverrstripe Å Hvit m/rød vannrett midtstripe Fornebo Sportsklubb T B Å Side av 3

5 Fredrikstad Roklub T Cambridgeblå B Mørkeblå Å Cambridgeblå Haldens Roklub T Hvit med to røde skråstriper Å Rød med hvit vannrett midtstripe Hamar IL/Rogruppen T Hvit B Blå Å Blå m/hvit stripe i midten Haukeland Roklubb T Sort med to røde vertikale striper på hver side Å Sort med rød kile i enden Holmen Roklubb T B Å Horten Roklubb T Grå m/ burgunder skråstriper B Burgunder Å Burgunder m/grå trekant ytterst Kongsvinger Roklubb T Hvit m/signalrød skråstripe B Rød Å Hvit m/rødt maltezerkors og rød rand ytterst og innerst Kristiansand Roklubb T Hvit m/klubbmerke på brystet Å Rød innerst, hvit ytterst Kristiansund Roklubb T Hvit med to sorte vannrette striper Å Hvit m/ sorte vinkler ytterst Kunnskapsbyen Ro- og Padleklubb T B Å Kvinnherad Roklubb T Sølvgrå m/mørk blå og en lys blå skråstripe, klubbmerke på stripene B Mørkeblå med lys blå sidestriper Å Sølvgrå Larvik Roklubb T Sort med rød vannrett stripe B Rød Å Sort med rød loddrett stripe Lillehammer Ro- og T Hvit m/grønn trekant på rygg og bryst, spissen ned Kajakklubb B Grønn Å Hvit m/grønn trekant ytterst Moss Roklubb T Hvit med oransje og sort skråstripe Å Sort m/ oransje kile Side av 3

6 Namsos Roklubb T Hvit m/rød og grønn skråstripe Å Hvit m/rød og grønn skråstripe Nidaros Roklubb Norges Handelshøyskoles Roklubb Norsk Roklub i Berlin T B Å T B Å T B Å Norske Studenters Roklub T Rød med hvit vannrett stripe B Rød Å Rød NTNUI Roing T Grønn med emblem ved siden Å Sort Nøklevann Ro- og Padleklubb T B Å Ormsund Roklub T Hvit med blå vannrett stripe og klubbmerke Å Delt vannrett blå og hvit Os Roklubb T Grønn med rød loddrett stripe Å Grønn med rød vannrett stripe Oslo Roklubb T Hvit m/klubbmerke B Cambridgeblå Å Blå med hvit stjerne Porsgrunn Roklubb T Hvit med bred mørk blå vannrett stripe B Mørkeblå Å Hvit m/ tagget blå stjerne midt på Ringsaker Roklubb T Hvit Å Hvit med rød loddrett stripe ytterst Risør Roklubb T Hvit m/blå stilet line på sidene Å Hvit med blå loddrett stripe ytterst Roklubben Terje Viken T Sort med vannrett gul stripe Å Gul Sandefjord Roklubb T Grønn m/hvit skråstripe Å Grønn innerst, hvit ytterst Side av 3

7 Sarpsborg Roklubb T Hvit m/klubbmerke og 3 røde skråstriper B Mørk blå Å Rød/hvit/rød/hvit/rød Stavanger Roklub T Hvit med to blå skrå striper B Blå Å Blå med hvit vannrett stripe Trondhjems Roklub T Rød med to hvite vannrette striper B Rød Å Hvit og rød Tønsberg Roklub T Sort med vertikal hvit stripe på hver side Å Sort m/hvit midtstripe UMBI Roing T Hvit (tidl. NLHIs Rogruppe) B Hvit Å Hvit m/ blå skråstriper Voss Roklubb T Lyseblå B Mørkeblå Å Mørkeblå m/lyseblå trekant ytterst Aalesunds Roklub T Hvit B Rød Å Hvit m/rød trekant ytterst Årungen Ro- og T Hvit med to lyseblå loddrette striper høyre Kajakklubb Å Hvite med to lyseblå loddrette striper ytterst Ingen kan starte i regatta med nasjonalfargede åreblad uten efter skriftlig tillatelse fra Styret i Norges Roforbund. Side 7 av 3

8 Vedlegg 3 Nordisk Handicapsystem for Masters Se Regattareglementets 9 Hensikt De danske og norske Roforbundene har utarbeidet et felles handicapsystem til bruk i Masters-klassene. Hensikten er å skape interessante kapproinger også når det er få lag påmeldt, samtidig som man sikrer rettferdige konkurranser. Systemet gjør det mulig for lag i forskjellige aldersklasser, båttyper og kjønn å konkurrere i samme løp. Tallene er basert på statistikk fra FISAs internasjonale Mastersregattaer gjennom 0 sesonger i snitt. Brukerveiledning Regattabanen: Det roes over.000 meter med felles startlinje og felles mållinje. Fast start anbefales hvis mulig. Handicap: Tildeles i god tid før start av Kontrollkommisjonen på vedlagte skjema. Laget med høyest handicap starter først. Handicap må alltid være på minst sekunder for at systemet skal benyttes. Beregning av handicap: Som eksempel benyttes et løp hvor det stiller to mastersbåter. Båt er en X med begge roerne i aldersklasse B, med en mann og en kvinne. Båt er en X i aldersklasse C og hvor det sitter tre menn og en kvinne. Man går inn i tabellen og finner den personlige handicaptiden for hver enkelt roer, og summerer dette for hver enkelt båt. For båt betyr dette, +,08 = 33 sek = 3 minutter 3 sekunder. For båt betyr dette 8, + 8, + 8, +,0 = 00,0 sek = 3 minutter sekunder. Differansen på 3 sekunder rundes av til nærmeste sekund. Derfor starter båt (X) 30 sekunder før båt (X). Hvor samme lag starter begge dager i en todagers regatta, kan handicapet vurderes på nytt før søndagens løp på grunnlag av lørdagens løp. Startprosedyre: Starteren starter hver båt (handicapklasse) med rødt startflagg. Kun første båt varsles med Attention. I et eksempel hvor ett lag har 0 sekunders handicap i forhold til et annet vil starten foregå som følgende: Attention ---- GO (rødt flagg) GO (rødt flagg)---3 osv. Starteren teller oppfortløpende og det vil ikke bli nevnt navn på neste lag. Det er opp til roerne selv å holde rede på når de skal starte, dog legges båtene i banene i startrekkefølge med båt med høyest handicap (dvs. den som skal starte først) i bane. Tellingen er i hele sekunder. Tyvstart: Stoppes ikke, men laget diskvalifiseres i mål. Det gis ikke advarsel for tyvstart. Starter informerer mål Målpassering: Dømmes på vanlig måte. Første lag i mål er løpets vinner så frem starten er godkjent. Side 8 av 3

9 IDEALTIDER FOR MASTERS ALLE KLASSER VED BEREGNING AV HANDICAP KLASSE BÅTTYPE A 7-3 B 3 C 3 9 D 0 E 9 F 0 G 9 H 70-7 I 7-79 J 80 - M X 3,0 3, 3,0 3,,0,,,0,, M X 3,0 3, 3,30 3,3 3,0 3,0,00,,30,0 M X 3,0 3,0 3, 3,0 3, 3,30 3,0 3,0,00,0 M - 3,3 3,0 3, 3,0 3,,0,,,0,00 M - 3,0 3, 3,0 3, 3,30 3,0 3,0,00,,3 M + 3, 3,0 3, 3,30 3,3 3, 3,,0,0,0 M 8 +, 3,00 3,0 3,0 3, 3,0 3,30 3,0 3,, W X,00,0,0,,,3,,00,,3 W X 3,0 3,,00,0,0,0,30,0,, W X 3,30 3,3 3,0 3, 3,,0,,30,,0 W -,0,0,,0,30,,00,,30,0 W - 3,0 3, 3,0 3,,0,,30,,00,0 W + 3, 3,0 3,,00,0,0,3,0,0, W 8 + 3,0 3, 3,30 3,3 3, 3,,0,0,3, Side 9 av 3

10 TABELL FOR BEREGNING AV HANDICAP FOR MASTERS MED BLANDEDE LAG KLASSE BÅTTYPE A 7 3 B 3 C 3 9 D 0 E 9 F 0 G 9 H 70-7 I 7-79 J 80 - M X pr. person M X pr. person M - pr. person M - pr. person M + pr. person M 8+ pr. person,0,3,,8,0,,00,08,,,3 7, 8,8 0,0,3,,0 7,,0,0,8,0,3,,8,03,08,3,0,30 7, 8,8 0,0,3,,0 7, 0,0,0,09 9,0 0,0,0, 3,8,3 8,8,0,0,0,9, 3, 3,8,,0,3 7, 9, 3,0 W X pr. person W X pr. person W - pr. person W - pr. person W + pr. person W 8+ pr. person,.8,00,03,0,0,,0,8,38, 3,8,0,3 8,8,0,0,08,,,03,0,08,0,,3,30,38,,,0,3 7, 8,8,0,0,08,,,0,3 7, 8,8,00,03,0,09,3,,,0,,3,9 8, 9, 30, 3, 3, 37 Side 0 av 3

11 Løp nr: Bane 3 Løp nr: Bane 3 Klubb Klubb Startnr. Startnr. Båttype Båttype Aldersklasse Aldersklasse Idealtid Idealtid Handicap Handicap SKJEMA FOR TILDELING AV HANDICAP I LØP FOR MASTERS Side av 3

12 Vedlegg Tekniske krav til båter Se Regattareglementets. Signifikante endringer i eksisterende materiell eller utvikling av nye typer materiell krever godkjennelse fra FISA, se FISAs Rules of Racing Rule 0. Utriggede båter benevnes: Åtter 8+ Firer - Toer - Dobbeltfirer X Dobbeltsculler X Singelsculler X 3. Alle båter skal ha en hvit massiv ball med minste diameter cm festet til baugen. Dette er både av sikkerhetsmessige hensyn og av hensyn til startdommer og måldommer. Ballen skal enten være en del av båtens konstruksjon, eller være festet til båten på en slik måte at den ikke bøyes hvis den utsettes for sidekrefter.. For å unngå ulykker forårsaket av kantring, må alle båter være utstyrt med fotbrett eller sko som gjør det mulig for roerne å komme klar av båten uten å bruke hendene og med minst mulig forsinkelse. Hvis det brukes hælstropper skal disse kun tillate hælen å løftes maksimalt 7 cm.. Konkurranserobåter skal ha minimum lengde på 7,0 meter. Dette kan eventuelt oppnås gjennom en forlengerarm bakerst på skroget. Hvis det brukes en forlengerarm skal denne ende i en cm gummiball.. Robåter anskaffet av norsk roklubb el. efter. januar 007 skal tilfredsstille FISAs retningslinjer for minimum flyteevne: En båt som er fylt av vann skal ha sleiden maksimalt centimeter under den statiske vannlinjen når båten har mannskap med en gjennomsnittsvekt tilsvarende båtens spesifikasjon for roervekt. 7. Det er forbudt å påsmøre båtene kjemiske produkter som endrer vannets naturlige tilstand. Rulleriggede båter er forbudt, likeledes bruk av hydrofoiler o.l., se kommentarer til. 8. FISA har fastsatt følgende minimumsvekter på utriggede båter, inkl. riggere, sleider og annet nødvendig utstyr men uten årer og elektronisk utstyr: Båttype X X - X - 8+ Gammel 8+ Min. vekt Eventuell dødvekt for å sikre at båten holder minimumsvekten skal være solid festet i båten. Åtter anskaffet av norsk klubb e.l. efter. januar 99 skal være delbar, hvor ingen del skal være lengre enn,9 meter. Disse båtene skal ha minimumsvekt 9 kg. For prosedyrer for veiing av båter under regattaer henvises til Bye-Law til Rule 3 i FISAs Rules of Racing. Det samme gjelder for forføyninger ved for lav båtvekt. Reglene kan hentes på se under Publications. 9. Robåter anskaffet av norsk klubb el. efter. januar 00 skal ha en plakett permanent festet inne i båten, hvor det opplyses om produsentens navn og adresse, Side av 3

13 produsentens merke, båtens byggeår, den gjennomsnittsvekt for mannskapet som båten er konstruert for, og båtens vekt ved bygging eller leveranse fra produsent. 0. Årebladenes kant skal på hele bladet ha en minimumstykkelse: Scullerårer: Andre årer: 3 mm mm. Alle konkurransebåter skal ha påmontert brakett på baugen for feste av båtnummer. Braketten bør tillate sikring/låsing av nummerskiltet med en gjennomgående splint.. Navn og merke på konkurransebåtene skal bare fremkomme en gang på hver side. 3. Årebladene skal være malt i klubbfarger. Nasjonalfargede årer kan ikke brukes i ordinære regattaer, bortsett fra i de tilfeller hvor Styret i Norges Roforbund har gitt skriftlig tillatelse til dette. Side 3 av 3

14 Vedlegg Forsøksordninger Se Regattareglementets Norges Roforbund har fastsatt tre forsøksordninger. Forsøksordning I brukes normalt i norske regattaer. Forsøksordning II brukes ved Norgesmesterskapene og andre mesterskap, og tilsvarer den ordinære forsøksordning som er beskrevet i FISAs Rules of Racing, Rule med Bye-laws. Forsøksordning III tilsvarer ordningen med time-trials som er beskrevet i Rule med Bye-laws i FISAs Rules of Racing. FISAs regler er gjengitt på FISAs hjemmesider (www.worldrowing.com, se under Publications). Forsøksordning I: ANTALL FORSØKSLØP FINALE 7 A: A-A-A3-B-B B:3 8 A: A-A-A3-B-B-B3 B: 9 A: A-A-A3-B-B-B3 B: 0 A: A-A-A3-B-B-B3 B: A: A-A-A3-B-B-B3 B: A: A-A-A3-B-B-B3 B: 3 A: B: A-A-B-B-C-C C: A: B: A-A-B-B-C-C C: A: Side av 3

15 B: A-A-B-B-C-C C: A: B: A-A-B-B-C-C C: 7 A: B: A-A-B-B-C-C C: 8 A: B: A-A-B-B-C-C C: FORSØKSLØP SEMIFINALE FINALE 9/ A: B: X: A-B-C-D-A3-B3 X-X-X3 C: Y: C-D-A-B-C3-D3 Y-Y-Y3 D: /3 A: B: C: X A-B-C-D-E-F X-X-X3- D: Y A-B-C-D-E-F Y-Y-Y3 E: F: Forsøksordning II (FISA system) FISA Progression System to determine finalists Case : 7 to 8 entries Format: Two heats, one repêchage and no semi-finals. Heats: The winner of each heat goes forward to the final A; the remainder go into the repêchage. Repêchage: The first four crews in the repêchage go forward to final A; if there are 8 entries the remainder go forward to final B. Case : 9 to 0 entries Format: Two heats, one repêchage and no semi-finals. Heats: The first two crews in each heat go forward to final A; the remainder go forward to the repêchage. Side av 3

16 Repêchage: The first two crews in the repêchage go forward to final A; the remainder go forward to final B. Case 3: to entries Format: Two heats, two repêchages and no semi-finals. Heats: The winner of each heat goes forward to final A, the remainder go forward to the repêchages. Repêchage: The first two crews in each repêchages go forward to final A, the remainder go forward to final B. There are two options for the repêchages. Case : 3 to entries Format: Three heats, one repêchage and two semi-finals A/B. Heats: The first three crews of each heat go forward to the semi-finals A/B: the remainder go forward to the repêchage. Repêchage: The first three crews in the repêchage go forward to the semi-finals; if there are or entries the remainder go forward to final C. Semi-finals: The first three crews of each semi-final go forward to final A; the remainder go forward to final B. There are two options for the semi-finals. Case : to 8 entries Format: Three heats, two repêchages and two semi-finals A/B. Heats: The first two crews of each heat go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to the two repêchages. Repêchages: The first three crews of each repêchage go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to final C. There are two options for the repêchages. Semi-finals: The first three crews of each semi-final A/B go forward to final A; the remainder go forward to final B. There are two options for the semi-finals. Case : 9 to 0 entries Format: Four heats, two repêchages, two semi-finals A/B and two semi-finals C/D. Heats: The first two crews of each heat go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to the two repêchages. Repêchages: The first two crews of each repêchage go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the repêchages. Semi-finals: The first three crews of each semi-final A/B go forward to final A, the remainder go forward to final B. The last crew in each semi-final C/D goes forward to final D and the remainder go forward to final C. There are two options for the semi-finals. Case 7: to entries Format: Four heats, four repêchages, two semi-finals A/B and two semi-finals C/D Heats: The winner of each heat goes forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to the four repêchages. Repêchages: The first two crews of each repêchage go forward to semi-finals A/B; the remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the repêchages. Semi-finals: The first three crews of each semi-final A/B go forward to final A; the remainder go forward to final B. The first three crews of each semi-final C/D go forward to final C; the remainder go forward to final D. There are two options for the semi-finals. Case 8: to entries Format: Five heats, one repêchage, four quarter-finals, two semi-finals A/B and two semifinals C/D. Heats: The first four boats in each heat go forward to the quarter-finals; the remainder go to Side av 3

17 the repêchage. Repêchage: The first four boats in the repêchages go to the quarter-finals; the remainder go to final E Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in semi-finals C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. For entries the last boat in each semi-final C/D goes forward to final E. There are two options for the semi-finals. Case 9: 7 to 30 entries Format: Five heats, Two repêchages, four quarter-finals, two semi-finals A/B and two semifinals C/D. Heats: The first four boats in each heat go forward to the quarter-finals; the remainder go to the repêchages. Repêchages: The first two boats in each repêchage go to the quarter-finals; the remainder goes to final E. There are two options for the repêchages. Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in semi-finals C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. There are two options for the semi-finals. Case 0: 3 to 3 entries Format: Six heats, three repêchages, four quarter-finals, two semi-finals A/B, two semi-finals C/D and two semi-finals E/F. Heats: The first three boats in each heat go forward to the quarter-finals, the remainder go to the repêchages. Repêchages: The first two boats in each repêchage go to the quarter-finals; the remainder goes to the semi-finals E/F. There are two options for the repêchages. Quarter-finals: The first three crews in each quarter-final go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three crews in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three crews in semi-final C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. The first three crews in semi-finals E/F go forward to final E. The remainder go forward to final F. For 3 entries the last placed crew in each semi-final E/F goes forward to final F. There are two options for the semi-finals. Case : 37 to 0 entries Format: Eight heats, four repêchages, four quarter-finals, two semi-finals A/B, two semifinals C/D and three semi-finals E/F/G. Heats: The first two boats in each heat go forward to the quarter-finals; the remainder go to the repêchages. Repêchage: The first two boats in each repêchage go to the quarter-finals; the remainder go to semi-finals E/F/G. There are two options for the repêchages. Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. There are two options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in each semifinal C/D go forward to final C. The Side 7 av 3

18 remainder go forward to final D. The first two boats in each semi-final E/F/G go forward to final E. The third and fourth boats in each semi-final E/F/G go forward to final F. The remainder go forward to final G. There are two options for the semi-finals. Note the special case for entries: The first two boats in each semi-final E/F/G go forward to final E; The last boat in each semi-final E/F/G goes forward to Final G; The remainder go forward to final F. Case : -8 entries Format: Eight heats, eight repêchages, four quarter-finals A/B/C/D, four quarter-finals E/F/G/H, two semi-finals A/B, two semi-finals C/D, two semi-finals E/F and two semi-finals G/H. Heats: The first two boats in each heat go forward to the quarter-finals; the remainder go to the repêchages. Repêchages: The first boat in each repêchage goes to the quarter-finals A/B/C/D; the remainder go to quarter-finals E/F/G/H. There are two options for the repêchages. Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final A/B/C/D go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. The first three boats in each quarter-final E/F/G/H go forward to semi-finals E/F. The remainder go forward to semi-finals G/H. There are options for the quarter-finals. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in each semi-final C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. The first three boats in each semi-final E/F go forward to final E. The remainder go forward to final F. The first three boats in each semi-final G/H go forward to final G. The remainder go forward to final H. There are two options for the semifinals. Note the special case for - entries: There are no semi-finals G/H and the fourth and fifth place boats in the quarter-finals E/F/G/H go forward to final G. Note the special case for 3 entries: The last boat in each semi-final G/H goes forward to final H; the remainder to final G. Case 3 : 9+ entries Format: Time trial, one repechage, four quarter-finals A/B/C/D, four quarter-finals E/F/G/H, two semi-finals A/B, two semi-finals C/D, two semi-finals E/F and two semi-finals G/H. Time trial: The first boats go forward to the quarter-finals A/B/C/D. Boats -7 go forward to the repechage. Boats 8-8 go forward to quarter-finals E/F/G/H. The remainder shall go forward to Final I, J, etc., based on their finishing position in the time trial. Quarter-finals: The first three boats in each quarter-final A/B/C/D go forward to semi-finals A/B. The remainder go forward to semi-finals C/D. The first three boats in each quarter-final E/F/G/H go forward to semifinals E/F. The remainder go forward to semi-finals G/H. Boats are allocated to lanes in the quarter finals based on the results of the time trial and repechage. Semi-finals: The first three boats in semi-finals A/B go forward to final A. The remainder go forward to final B. The first three boats in each semi-final C/D go forward to final C. The remainder go forward to final D. The first three boats in each semi-final E/F go forward to final E. The remainder go forward to final F. The first three boats in each semi-final G/H go forward to final G. The remainder go forward to final H. There are two options for the semifinals. Side 8 av 3

19 FISA Progression System Tables Case : 7 to 8 entries. Heats Repêchage Options Final B Final A H RI. H. H H 3 R 3. H. H 3. H. H. H FB. R FA. R. H. R. R 3. R. R H 3 *Note There is no Final B with 7 entries. Case : 9 to 0 entries Heats Repêchage Final B Final A H RI 3. H 3. H. H H 3 R. H 3.R. H. H.R. H. H FB. R FA. H. H. R. R. R H 3 Side 9 av 3

20 Case 3: to entries. Heats Repêchage Options Final B Final A H RI RII. H. H 3. H 3. H H 3 R. H R. H 3. R. H. H. H. R. H. H. H FB. R FA. R 3. R. R. H 3. H. H 3. H. R. R. R. R H 3 R. H R. H. H. H. H. H Case : 3 to entries Heats Repêchage Options Semi-final Options Finals H R S AB I S AB II F. H. H. H. S AB. H. H3. H. S AB H 3. H S AB. H S AB. H3 FA 3. S AB. H. R 3. H. S AB. H3 3. H3. R. S AB. H3. R 3. R 3. S AB. H. H3. S AB. H. H. S AB H 3 S AB. H3 S AB. H FB. S AB 3. H 3. H3. S AB 3. H 3. H. S AB 3. R. R. S AB H3 3 FC*. R. R. R * Note: There is no final C with 3 entries Side 0 av 3

21 Case : to 8 entries Heats Repêchage Options Semi-final Options Finals H R I R II S I S II F 3. H 3. H. H. H. S AB 3. H 3. H3. H. H3. S AB H 3 R. H3 R. H S AB. H3 S AB. H FA 3. S AB. H. H3. R. R. S AB. H. H. R. R. S AB. H3. H 3. R 3. R 3. S AB 3. H3 3. H. H3. H. S AB. H. H. H. H. S AB H 3 R. H R. H3 S AB. H S AB. H3 FB. S AB. H. H. R. R. S AB. H3. H. R. R. S AB. H. H3 3. R 3. R. S AB H3 3 FC. R. R. R. R. R. R Side av 3

22 Case : 9 to 0 entries Heats Repêchage Options Semi-finals Options Finals H R I R II S I S II F 3. H 3. H. H. H. S AB. H3. H. H. H3. S AB H 3 R. H R. H S AB. H3 S AB. H FA 3. S AB 3. H 3. H3. H. H. S AB. H. H. R. R. S AB. H3. H. R. R 3. S AB 3. H3 3. H. H3. H. S AB. H. H. H. H. S AB H 3 R. H R. H3 S AB. H S AB. H FB. S AB 3. H 3. H. H. H3. S AB. H. H3. R. R. S AB. H. H. R. R. S AB 3. R 3. R. S CD. R. R. S CD H3 3 S CD. R S CD. R FC 3. S CD. R. R. S CD. S CD 3. S CD 3. R 3. R. S CD. R. R. S CD H 3 S CD. R S CD. R FD. R. R *Note for 9 crews the last placed crews in S CD and S CD go to FD Side av 3

23 Case 7: to entries Heats Repêchage Options Semi-finals Options Finals H R I R II S I S II F. H. H. H. H. S AB 3. H 3. H3. H3. H. S AB H 3 R. H3 R. H S AB. R S AB. R3 FA 3. S AB. H. H. R. R. S AB. H. H. R. R. S AB. R3. R 3. S AB. H. H3. H. H3. S AB 3. H3 3. H. H. H. S AB H 3 R. H R. H S AB. R S AB. R FB. S AB. H. H. R3. R. S AB. H. H3. R. R3. S AB. R. R. S AB. H3. H 3. R 3. R. S CD 3. H 3. H 3. R3 3. R. S CD H3 3 R3. H R3. H S CD. R S CD. R3 FC 3. S CD. H. H3. R. R. S CD. H3. H. R. R. S CD. R3. R 3. S CD. H. H 3. R 3. R3. S CD 3. H 3. H 3. R 3. R. S CD H 3 R. H R. H3 S CD. R S CD. R FD. S CD. H3. H. R3. R. S CD. H. H. R. R3. S CD. R. R. S CD Side 3 av 3

24 Case 8: to entries Heats Repêchage Quarter-finals Semi-finals Finals H R Q Q S I S II F.H. H.H. Q. Q. S AB.H. H.H. Q. Q3. S AB H 3.H3 Q 3. H3 Q 3.H S AB. Q3 S AB. Q FA. S AB.H 3. H 3.H. Q. Q. S AB.H. H.H3 3. Q 3. Q 3. S AB.H. R 3.R 3. Q3 3. Q 3. S AB. H3.H. Q3. Q. S AB. H.H. Q. Q. S AB H 3 Q 3. H Q 3.H S AB. Q S AB. Q FB. S AB 3. H 3.H3. Q. Q3. S AB. H.H 3. Q 3. Q. S AB. R.R 3. Q 3. Q3. S AB. H.H3. Q. Q. S CD. H.H. Q. Q3. S CD H3 3 Q 3. H Q 3.H S CD. Q3 S CD. Q FC. S CD 3. H 3.H. Q. Q. S CD. H3.H. Q. Q 3. S CD 3. R.R. Q3. Q 3. S CD. H.H. Q3. Q. S CD. H.H3. Q. Q. S CD H 3 Q. H3 Q.H S CD. Q S CD. Q FD. S CD. H.H. Q. Q3. S CD. H.H. Q. Q. S CD. R.R. Q. Q3. S CD H 3 FE. R. R Side av 3

25 Case 9: 7 to 30 entries Heats Repêchages Quarter-finals Semi-finals Finals H R R Q Q S I S II F H H H H Q Q SAB H3 H H H Q Q3 SAB H 3 R H R H Q 3H3 Q 3H S AB Q3 S AB Q FA SAB H H3 3H 3H Q Q SAB H H H H3 3Q 3Q 3SAB R R 3Q3 3Q 3SAB H H3 H3 H Q3 Q SAB H H H H Q Q SAB H 3 R H R H Q 3H Q 3H S AB Q S AB Q FB SAB H3 H 3H 3H3 Q Q3 SAB H H H H 3Q 3Q SAB R R 3Q 3Q3 SAB H H3 Q Q SCD H H Q Q3 SCD H3 3 Q 3 H Q 3 H S CD Q3 S CD Q FC SCD 3H 3H Q Q SCD H3 H Q Q 3SCD R R Q3 Q 3SCD H H Q3 Q SCD H H3 Q Q SCD H 3 Q H3 Q H S CD Q S CD Q FD SCD H H Q Q3 SCD H H Q Q SCD R R Q Q3 SCD H 3 FE 3R R R 3R R R Side av 3

Forsikring for fotballspillere

Forsikring for fotballspillere Forsikring for fotballspillere og fotballklubber 2003 Innhold Orientering fra fotballforbundet 3 Forsikringssummer 5 Særlige vilkår 6 NIF - barneidrettsforsikring 8 Klubbforsikring 10 Andre forsikringer

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER A Aktive junior/ senior/ engangsturrytter B Aldersbest. 13 16 år C D Utvidet

Detaljer

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis gjeldende fra 01.01.2014 til 31.12.14 FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE Engangslisens Grunnlisens Utvidetlisens A Gyldighet Pr. konkurranse

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men registrert som

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-30.04.2015 Forsikringsytelser Idrettens Skadetelefon A Meld skaden elektronisk Telefonnr 02033. Kl 09.00-21.00

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2014-30.09.2015 Forsikringsnr.: 82731146 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring 3 mot 3 Engangsforsikring Faser Pålagt

Detaljer

Norges Svømmeforbund 2015

Norges Svømmeforbund 2015 Norges Svømmeforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83606463 IDRETTSBEHANDLING Faser Grunn Utvidet 10-12 års lisens A B C Idrettens Skadetelefon. Meld

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsperiode Fotball er: 01.03.2015 28.02.2016 Forsikringsperiode Futsal er: 01.10.2015-30.09.2016 OPPSTART BEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 17. september 2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 17. september 2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Vilkår AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Gjelder fra 01.05.2010 Erstatter vilkår fra 01.11.2007 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever - NAV

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever -

Detaljer

Forsikringer i idretten

Forsikringer i idretten Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Forsikringsbehovet Forsikringsbehovet

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer