danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013"

Transkript

1 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013

2 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 17 Endring i egenkapital 17 Kontantstrømoppstilling 18 Noter 40 Kontrollkomiteens uttalelse 41 Revisors beretning Danica Pensjonsforsikring AS Postadresse: Postboks 6003 Sluppen, 7434 Trondheim Besøksadresse: Nordre gt. 12, 7011 Trondheim Telefon: E-postadresse: Hjemmeside: danica.no Foretaksnummer:

3 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport Om milepæler, merkevaren og framtiden I 2013 nådde Danica Pensjon tre finansielle milepæler: Over 2 mrd kr i premieinntekter Over 100 mill kr i resultat (før skatt) Over 10 mrd kr i forvaltningskapital Dette er to-tre ganger mer enn vi hadde for fire år siden. Denne veksten har vi fått til takket være strategiske samarbeidsavtaler med Danske Bank, If Skadeforsikring, Eika-bankene og Pareto Wealth Management, samt stor innsats og høyt engasjement i egen organisasjon. Ca. to tredjedeler av vår forvaltningskapital er knyttet opp mot våre samarbeidsavtaler. Pensjon og personforsikringer er i nært slektskap både med bankprodukter og skadeforsikringsprodukter. Det er derfor naturlig at både banker og skadeforsikringsselskaper ønsker å kunne selge disse produktene. Danica har tatt en posisjon der vi tilbyr disse et partnerskap og hvor våre produkter distribueres via deres kanaler. Undersøkelser viser at en totalkunde er mer tilfreds som kunde enn de med begrenset kundeforhold. Med våre pensjons- og risikoprodukter gir Danica våre partnere muligheten til å være en totalleverandør i finansmarkedet. En distribusjonsstrategi medfører at vi toner ned vår egen merkevare, slik at det blir mer rom for samarbeidspartneren. Danica Pensjon har derfor en relativt ukjent merkevare, selv om vi har ca firmakunder og ca ansatte eller privatkunder hos oss. I Danica Pensjon jobber vi bevisst med å bygge merkevare gjennom å gi kunden den beste kundeopplevelsen når de er i kontakt med oss. Det betyr at våre ansatte er vår viktigste merkevarebygger. Vi skal gi kunden den optimale kundeopplevelsen tilpasset kundens behov. Vi måler jevnlig kundeopplevelsen og får meget gode tilbakemeldinger på vår kompetanse og service. Ser vi framover, tror jeg kundene i større grad vil bli digitale, også i finansbransjen. De vil selv bestemme når, hvor og hvordan de ønsker å styre kundeforholdet sitt. Vi har derfor en jobb å gjøre med å digitalisere våre tjenester. Med det mener jeg at kundene i enda større grad kan få innsyn i sitt kundeforhold, drive selvbetjening og få rådgivning via internett, chat, telefon, e-læring eller videomøter. En annen trend vi må møte er å bli mer relevante for kundene ved at vi kontakter dem med kundetilpasset kommunikasjon når de trenger det. Jeg vet ikke om du er kunde av samme dagligvarekjede som meg, men jeg har det siste året begynt å få gode tilbud på akkurat den juicen og leverposteien som er min favoritt! Fremover skal Danica være tilgjengelig, relevant og engasjert tilstede for våre kunder når de trenger det. Da styrker vi egen merkevare, i tillegg til våre samarbeidspartnere, gjennom å levere den beste kundeopplevelsen. Lykkes vi med dette, vil også nye milepæler kunne feires i fremtiden! Med vennlig hilsen Jan Petter Opedal Administrerende direktør

4 4 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 nøkkeltall Oversikt over finansielle nøkkeltall NOK Brutto premieinntekter Herav mottatte reserver Resultat før skatt Herav netto finansinntekter til eiere Forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall: Avkastning Danica Valg Moderat 20,9 % 12,3 % -2,5 % 11,7 % 17,7 % Kapitaldekning 34,2 % 33,0 % 24,1 % 21,8 % 18,1 % Solvensmargin 306,5 % 327,2 % 276,4 % 267,1 % 278,1 % Antall ansatte aktivaprofil investeringsvalgporteføljen 8,7 % 1,9 % 7,7 % 2,7 % 26,7% 43,3 % 32,7 % 29,0 % 29,9 % 17,4 % Privat pensjonssparing Aksjefond no Aksjefond utl Obligasjoner no Obligasjoner utl Bankkonto innskuddspensjon Aksjefond no Aksjefond utl Obligasjoner no Obligasjoner utl Bankkonto

5 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport ledergruppe > > > Jan Petter Opedal Administererende direktør Født 1961 STEINAR MOEN SUND SALGS- OG MARKEDSDIREKTØR PM Født 1971 Arne marius roel kirknes SALGSDIREKTØR BM Født 1978 > > > THORBJØRN MICHELSEN ANSVARSHAVENDE AKTUAR Født 1960 TINE HAUAN NIELSEN LEDER FAG- OG KUNDESERVICE PM Født 1968 TERJE SNEEGGEN IT-SJEF Født 1956 > > > TERJE OLSEN økonomisjef Født 1967 TORUNN JACOBSEN LANGLO LEDER FAG- OG KUNDESERVICE BM Født 1976 TOVE NERVIK DUNCAN KOMMUNIKASJONSANSVARLIG Født 1972 organisasjon Adm. Direktør Jan Petter Opedal Økonomi (5) Terje Olsen Administrasjon (2) Siri Vaagan It (7) Terje Sneeggen Finans (1) Morten Mathisen Aktuar (2) Torbjørn Michelsen Kundeopplevelse (1) Espen Lysholm Kommunikasjon (1) Tove N. Duncan Compliance/jurist (1) Magnus Seljelid Salg PM (5) Steinar M. Sund Fag & kundeservice PM (22) Tine H. Nielsen Fag & kundeservice BM (29) Torunn J. Langlo Salg BM (11) Arne M. R. Kirknes

6 6 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 styrets beretning for 2013 Hovedpunkter i 2013 Historisk høyt resultat før skatt på 109,9 millioner kroner (+ 23 %), som gir en egenkapitalavkastning på 41,0 % Sterk resultatframgang for kollektive produkter, som gav overskudd for første gang Økning i forvaltningskapital til millioner kroner (+ 27,8 %) Det er oppnådd en meget god kundeavkastning, der det mest benyttede investeringsvalget Danica Valg Moderat (50 % aksjer) hadde en avkastning på 17,7 % og ble kåret til Best i test av det uavhengige analysebyrået Gabler 29,4 % vekst i premieinntektene Sterk økning i salget av pensjonsspareavtaler i privatmarkedet

7 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport STYRETS BERETNING 1. Markedsmessige forhold Markedet for innskuddspensjon har vist en økning siste år. Det ble i 2013 innbetalt 14,5 mrd. kroner til innskuddspensjon (+16 %) fordelt på ca. 1,1 millioner arbeidstakere. Det er nå reserver på 93,3 mrd. kroner innen innskuddspensjon (+37 %). Fra er det innført nytt regelverk som gjør innskuddspensjon relativt gunstigere enn før, slik at veksten i innskuddspensjon forventes å fortsette. I markedet for privat pensjonssparing har det så langt etter regjeringsskiftet ikke kommet endringer i skatteregelverket. Like fullt har etterspørselen tatt seg noe opp, hjulpet av mediefokusering av behovet. Det har vært et meget hyggelig år avkastningsmessig for aksjeinvesteringer, der verdensindeksen har økt med 38,2 % (i norske kroner) og Oslo Børs med 23,6 %, noe som har kommet også pensjonskundene til gode. 2. Eierforhold / historikk Danica Pensjonsforsikring AS er 100 % eid av Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, et selskap i Danske Bank-konsernet. Danica Pensjonsforsikring AS markedsføres under navnet Danica Pensjon. Selskapet ble etablert i 1997, og har sine røtter i de tidligere selskapene Nordenfjeldske Forsikring AS, Gjensidige NOR Fondsforsikring AS og Danica Link NUF. De to førstnevnte ble oppkjøpt av Danica Pension i Selskapets hovedkontor er i Trondheim, med salgskontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. 3. Virksomhetsområder Selskapet er inndelt i to virksomhetsområder, Privatmarked og Bedriftsmarked. Styret ønsker å knytte følgende kommentarer til virksomhetsområdene: Privatmarked I privatmarkedet tilbys pensjonsprodukter med investeringsvalg og personrisikoprodukter. Pensjonsproduktene selges gjennom Danske Bank i Norge og Pareto Wealth Management. Personrisikoproduktene selges gjennom Danske Bank i Norge og Sandnes Sparebank. Ved utgangen av 2013 har selskapet avtaleforhold tilknyttet privat pensjonssparing, tilsvarende millioner kroner i kundemidler. Selskapets markedsandel for produkter med investeringsvalg er 9,7 % målt i kapital. Det har vært sterk vekst i salget av disse produkter i forhold til året før. Porteføljen av personforsikringer omfattet ved utløpet av året forsikringsdekninger. Nesten halvparten av porteføljen består av dødsrisikoforsikringer, mens uføre- og ulykkesforsikringer utgjør en tredjedel. Bedriftsmarked I bedriftsmarkedet tilbys innskuddsbasert pensjon, uførepensjon, barnepensjon samt gruppeliv. Produktene distribueres gjennom selskapets eget salgskorps som jobber i et tett samarbeid med Danske Bank i Norge, av Danske Bank i Norge selv, av If Forsikring, av Eika-bankene og gjennom uavhengige meglere. Porteføljen innen bedriftsmarkedet ved utgangen av året utgjør bedrifter med aktive medlemmer. I tillegg inngår pensjonskapitalbevis i porteføljen. Kundemidlene med investeringsvalg i bedriftsmarkedet var ved utgangen av millioner. Selskapets markedsandel målt i kapital for innskuddspensjon er ca. 6,2 %. Det har også i 2013 vært en vekst i salget innen bedriftsmarkedet, særlig som

8 følge av salg gjennom If Forsikring og Eikabankene. Til sammen fikk selskapet ca nye bedriftskunder. I tillegg ble det inngått en rekordstor kontrakt med nærmere 150 millioner kroner i tilflyttede reserver Kapital pr. portefølje Inv.valg PM Innsk. pensjon Selskapsporteføljen Koll.port m/oversk.d Koll.port u/oversk.d 4 % 2 % 5% % % Forfalt premie Mottatte reserver Konverterte reserver 4. Regnskapsmessige forhold (tall for 2012 vises i parentes) Resultat Resultat før skatt ble 109,9 (89,1) millioner kroner, og resultat etter skattekostnad er 80,2 (64,6) millioner kroner. Årsaken til det gode 2013-resultatet tilskrives særlig selskapets personrisikovirksomhet. Resultatfremgangen i forhold til 2012 skyldes i hovedsak bedret risikoog administrasjonsresultat i bedriftsmarkedet som følge av volumvekst og risikoreduserende tiltak. Selskapets årsregnskap for 2013 er basert på forutsetningen om fortsatt drift. PREMIEINNTEKTER Premieinntekter for egen regning (f.e.r.) i 2013 var 2.058,8 (1.579,7) millioner kroner, en økning på 30,3 %. Premieinntektene f.e.r. fra privatmarkedet utgjorde i ,3 (561,8) millioner kroner, hvorav spareproduktene sto for 547,8 (335,4) millioner kroner og risikoproduktene utgjorde 236,5 (226,4) millioner kroner. Økningen for spareproduktene skyldes samarbeidet med Pareto Wealth Management. Premieinntektene f.e.r. fra bedriftsmarkedet utgjorde i ,5 (1.017,9) millioner kroner, hvorav spareproduktene stod for 1.208,4 (948,4) millioner kroner og risikoproduktene utgjorde 66,1 (69,5) millioner kroner. Økningen skyldes den generelle salgsveksten i selskapet samt en rekordstor kontrakt med nærmere 150 millioner kroner i tilflyttede midler. Erstatninger Den totale erstatningskostnaden f.e.r. for selskapet i 2013 var 894,4 (819,6) millioner kroner. I erstatningskostnadene inngår gjenkjøp, erstatningsutbetalinger til de forsikrede, flytting av midler til andre selskap og endringer i forsikringstekniske reserver.

9 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport STYRETS BERETNING Driftskostnader Selskapets driftskostnader for egen regning ble 148,9 (134,7) millioner kroner i Selskapet har særlig hatt en kostnadsvekst knyttet til provisjoner. Dette skyldes en kombinasjon av økte salgsprovisjoner som følge av økt salg, økning i gebyrinntekter fra kundene der distributørene skal ha sin andel, samt reforhandlede porteføljeprovisjonsavtaler for personrisikoproduktene. Selskapet hadde 88 fast ansatte medarbeidere ved utløpet av 2013, mot 83 medarbeidere ved utløpet av Kapitalforvaltning/finansinntekter Selskapets kundemidler i investeringsvalgsporteføljen er plassert i 85 fond levert av 13 ulike forvaltere foruten selskapets egne fond. Andelen av aksjefond utgjør 60 % (57 %) av den totale beholdning og andel i rentefond og bankinnskudd utgjør 40 % (43 %). Total verdi for kundemidlene i investeringsvalgsporteføljen i privat- og bedriftsmarkedet ved utløpet av året er 9.102,3 (6.970,7) millioner kroner. Økningen skyldes både økt premieinngang og meget høy avkastning i aksjefondene. Finansiell risiko knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg bæres av kundene. Disse produktene gir ikke kundene rett til overskuddsdeling av selskapets resultat, og kundene bærer derfor den finansielle risikoen selv, såfremt de ikke har kjøpt avkastningsgarantier. Avkastningen for det mest populære investeringsvalget Danica Valg Moderat (50 % aksjer) ble i 2013 pluss 17,7 % (11,7 %), som er nest best i bransjen i Denne investeringsprofilen fikk i 2013 prisen som Best i test av det uavhengige analysebyrået Gabler. De siste 5 år har dette investeringsvalget gitt en årlig avkastning på 11,7 % i gjennomsnitt, noe som også er blant de høyeste i bransjen og langt høyere enn den avkasting som er oppnådd på ytelsesbaserte produkter. Uførepensjoner under utbetaling tilknyttet bedriftsmarkedet har rett til en årlig garantert avkastning på 2,50-2,75 %. Kollektivporteføljen tilknyttet disse reservene utgjorde 221,2 (179,5) millioner kroner pr , og fikk en verdijustert avkastning på 6,4 % (9,1 %) i Bufferkapitalen tilknyttet denne porteføljen er derfor økt til 9,0 % av reserven (5,4 %). Denne porteføljen kan ihht styrets ramme investere inntil 20 % i aksjer. Faktisk investering i aksjer pr var 10,2 % (8,7 %). De øvrige midler investeres i norske og internasjonale obligasjoner. Netto verdijustert finansresultat etter fradrag for forvaltningsprovisjon for selskapets egne midler (som tilfaller eierne) ble i ,3 (24,7) millioner kroner. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak mindre kursstigning på obligasjonsporteføljen enn året før. Porteføljen forvaltes konservativt i relativt sikre obligasjoner. 81,4 % (80,8 %) er investert i norske høykvalitetsobligasjoner og -sertifikater samt bankinnskudd, og 17,1 % (18,4 %) er plassert i obligasjonsfond. Denne porteføljen har en bokført verdi pålydende 672,3 (622,8) millioner kroner ved utløpet av 2013, fordelt på 146,0 i selskapsporteføljen og 526,3 i kollektivporteføljen uten overskuddsdeling. Verdijustert avkastning i disse porteføljene utgjorde i ,0 % (3,8 %) for selskapsporteføljen og 3,5 % (5,2 %) for kollektivporteføljen uten overskuddsdeling. Selskapets totale forvaltningskapital ved utløpet av 2013 er (8.004) millioner kroner. Selskapets egenkapital utgjør pr ,3 (263,9) millioner kroner, og tilfredsstiller samtlige kapitalkrav med god margin. Det er for 2012 vedtatt og utbetalt 64,0 millioner kroner i ordinært utbytte.

10 10 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport Risikoforhold Finansielle risikoer Selskapet er eksponert for finansielle risikoer primært gjennom forvaltningen av selskapets egne finansielle aktiva, da det i svært liten grad er gitt rentegarantier til kundene. I kollektivporteføljen med overskuddsdeling bærer eierne en risiko for at den årlige rentegarantien oppfylles, etter at bufferkapitalen er oppbrukt. For denne risikoen innkreves det en forhåndsfastsatt rentegarantipremie. Indirekte er selskapet også eksponert for verdiutviklingen i investeringsvalgsporteføljen tilhørende kundene, da en andel av selskapets inntekter står i forhold til størrelsen på kundemidlene. De finansielle aktiva, det vil i denne sammenheng si selskapets egne midler, samt midler tilhørende forsikringstekniske avsetninger med og uten overskuddsdeling, forvaltes konservativt i henhold til en styrefastsatt strategi. For å styre renterisikoen i selskapsporteføljen og kollektivporteføljen benyttes bl.a. renteswapper. Hensikten med risikostyringen er å tilpasse den finansielle risikoen til selskapets soliditet, dets risikobærende evne og vilje, samtidig som det skapes en konkurransedyktig finansavkastning. Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko relateres særlig til endringer i forsikringstakernes uførhet. Siden selskapet i liten grad tilbyr livsvarige alderspensjoner, har man liten risiko knyttet til økt levealder Operasjonell risiko Operasjonell risiko er knyttet til tap som skyldes feil eller mangelfulle prosesser, menneskelig svikt, systemsvikt eller eksterne hendelser. Det er etablert rutiner i selskapet som sikrer at uønskede hendelser løpende blir rapportert og fulgt opp med korrektive, kvalitetsforbedrende tiltak. Øvrige risikoer Selskapet er også utsatt for andre typer risikoer som kredittrisiko, likviditetsrisiko, strategisk risiko og omdømmerisiko. Selskapet har i 2013 opprettet en egen rolle som Risk Officer samt etablert en risikostyringskomite, for bedre å ha oversikt over og å håndtere risikosituasjonen. Innføring av Solvency II Fra innføres nye solvenskrav for europeiske livsforsikringsselskaper. Et av hovedprinsippene er at både eiendeler og forpliktelser skal vurderes til virkelig verdi. Det innebærer at verdien av pensjonsforpliktelsene vil endres med rentenivået, noe som vil kunne være krevende for de selskaper som tilbyr årlige rentegarantier på et visst nivå. Siden Danica Pensjon har et relativt lite innslag av slike garantier, forventes ikke solvensbehovet å bli særlig endret. Derimot vurderes det at en sannsynlig markedsovergang til produkter med investeringsvalg / lavere nivå på garantier kan åpne markedsmuligheter for selskapet. Selskapet har derfor besluttet å ta del i markedet for fripoliser med investeringsvalg som sannsynligvis åpnes i Beregning av solvensbehovet høsten 2010 (QIS 5) viste at selskapet på det tidspunkt hadde en meget komfortabel overdekning i forhold til minimumsbehovet. Som en del av tilpasningen til Solvency II regelverket, vil vi løpet av 2014 gjennomføre en prosess vedrørende ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).

11 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport STYRETS BERETNING

12 Intern kontroll, kvalitetssikring og compliance Selskapets system for intern kontroll og kvalitetssikring omfatter blant annet klare målsettinger, resultatrapportering, risikoanalyser og beskrivelser av alle vesentlige arbeidsrutiner. Ledelsen foretar ved utløpet av hvert halvår en gjennomgang av selskapets mål, de oppnådde resultater og vurdering av kritiske risikoer. Resultatet av dette arbeidet, med tilhørende tiltak fremlegges for selskapets styre årlig. Selskapet har en egen stilling tilknyttet compliance (overholdelse av lover og regler med mer). Det er i løpet av 2013 ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved selskapets virksomhet. Selskapets risikosituasjon vurderes å være tilfredsstillende. 6. Andre forhold SRI-retningslinjer for kapitalforvaltningen I likhet med Danske Bank-konsernet forøvrig er det innført retningslinjer for SRI (Social Responsible Investments) som bygger på internasjonalt anerkjente retningslinjer innenfor områdene menneskerettigheter, våpen, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Disse retningslinjene gjelder fond og porteføljer administrert av Danske Invest. Nærmere informasjon om selskapets egen og våre andre forvalteres SRI-politikk fremgår på hjemmesiden Dispensasjon fra krav om representantskap Selskapet har inntil videre fått innvilget en dispensasjon fra kravet om å ha representantskap. Vilkåret er at minst en tredjedel av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte, noe styrets sammensetning gjenspeiler. Medarbeiderne Styret og ledelsen har høyt fokus på medarbeidernes trivsel og motivasjon. Resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse ligger på et tilfredsstillende nivå. Etter styrets vurdering har selskapet et godt arbeidsmiljø og gode fysiske arbeidsforhold. Samlet sykefravær var i ,7 %, mot 3,8 % i Årsaken til økningen i sykefraværet vurderes å ikke være arbeidsrelatert. Forebyggende helsearbeid, med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene inngår som viktige elementer i HMS-arbeidet. Det er ikke registrert skader eller ulykker i tilknytning til virksomheten. Tiltak som fremmer likestilling og hindrer diskriminering Selskapets likestillingsarbeid er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det søkes å fremme en organisasjonskultur som hensyntar ulik etnisitet, funksjonsevne og kjønn, både hva gjelder rekruttering, forfremmelser, utvikling og lønns- og arbeidsforhold. Selskapets mål er et mangfoldig arbeidsmiljø som sikrer at vi har de beste ansatte uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller alder. Av selskapets 88 fast ansatte er kvinneandelen 59 %. 3 av 9 medlemmer i selskapets ledergruppe er kvinner. Miljø Danica Pensjon er bevisst ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling. Danica Pensjon påvirker det ytre miljøet gjennom reisevirksomhet og kontordrift, på linje med forsikringsbransjen for øvrig. Selskapet har tatt i bruk tekniske løsninger som reduserer miljøbelastningen. Dette gjelder blant annet videokonferanseutstyr som reduserer reisevirksomheten.

13 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport STYRETS BERETNING Fremtidsutsikter Styret forventer at innføringen av Solvency II vil medføre et økt marked for produkter med lavere garantinivåer og med investeringsvalg. Dagens ytelsespensjonsprodukt kan forventes omdannet til innskuddspensjoner nå som det er innført økte innskuddsgrenser. Selskapets ambisjon er å opprettholde sin markedsandel innen innskuddspensjon i et voksende marked, med ytterligere forbedring av lønnsomheten. Myndighetene har videre besluttet at fripoliser vil kunne forvaltes med investeringsvalg for alderspensjonskapitalen. Danica Pensjon vil derfor å gå inn i fripolisemarkedet via sine distributører, når dette markedet åpner seg. Videre har den nye regjeringen signalisert bedre rammevilkår for privat skattestimulert pensjonssparing, noe som kan bety økt volum for selskapet om det blir en realitet. Takk Styret i Danica Pensjonsforsikring AS ønsker å takke alle medarbeidere for god innsats, samt våre kunder og samarbeidende distributører for et godt samarbeid i Disponeringer og overføringer Styret foreslår at 40,0 millioner kroner utbetales som utbytte for 2013, som anses forsvarlig ut fra årets drift, selskapets likviditetssituasjon og fremtidig behov for solvens. I tillegg foreslår styret at Risikoutjevningsfondet tilføres 2,9 millioner kroner.

14 14 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 Resultatregnskap NOK 1000 Note Premieinntekter Forfalt bruttopremie Endring i avsetning for ikke opptjent premie Overført premiereserve mv. fra andre Avgitt gjenforsikringspremie (63 659) (60 347) Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Erstatninger Utbetalte erstatninger Brutto ( ) ( ) - Gjenforsikringsandel Utbetalte erstatninger for egen regning 5 ( ) ( ) Endring i erstatningsavsetninger Brutto (78 907) ( ) - Gjenforsikringsandel Overført premiereserve mv. til andre 6 ( ) ( ) Endringer i avsetninger til erstatninger ( ) ( ) Sum erstatninger for egen regning 2 ( ) ( ) Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Til (fra) premiereserve f.e.r. (250) (498) Endring i tilleggsavsetninger - - Endring i kursreguleringsfond (6 963) (4 684) Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten (1 786) (826) - Endring i gjenforsikringsandelen av tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten (424) (914) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 2 (9 423) (6 922) Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje Endringer i avsetninger for unit linked investeringer 2 ( ) ( ) Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet (4 659) (5 657) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (2 862) - Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser (7 521) (5 657) Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader (1 956) (1 855) Salgskostnader 9 (92 502) (74 630) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (58 283) (61 677) Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler Sum forsikringsrelaterte driftskostnader ( ) ( ) Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer (1 407) Realisert gevinst og tap på investeringer Renteutgifter (3 705) (6 058) Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter - - Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad 21 (29 704) (24 439) TOTALRESULTAT Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

15 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport balanse REGNSKAP NOK 1000 Note EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Immaterielle eiendeler Investeringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 13, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr 18 Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Investeringer i kollektivporteføljen Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kostpris) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER

16 16 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 NOK 1000 Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje Premiereserve m.v Innskuddsfond Sum avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg Avsetninger for forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser 11, Forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Trondheim, 25. februar 2014

17 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport endring i egenkapital NOK 1000 Annen innskutt egenkapital Fond for urealiserte verdier Aksjekapital Overkursfond Risikoutjevningsfond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Endring i administrasjonsavsetningen (1 582) Endring i urealiserte verdier selskapskapitalen (1 407) Til risikoutjevningsfond (2 862) - Utbetalt utbytte (64 000) (64 000) Korrigering av tidligere år, jf. note 16 (7 770) (7 770) Årets resultat før fordeling til utbytte Egenkapital pr REGNSKAP Annen egenkapital: Av årets resultat på 80,2 mill. er 40,0 mill. av styret foreslått avsatt til utbytte. Utbytte vil balanseføres samme året det vedtas av generalforsamlingen. Danica Pensjonsforsikring AS er 100 % eid av Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. Adresse: Holmens Kanal 2, 1060 København K, Danmark Det er i alt aksjer à nominelt kr i selskapet. kontantstrømoppstilling NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Netto innbetalte premier Netto innbetalt vedrørende reassuranse Netto utbetalte erstatninger ( ) ( ) Utbetalinger relatert til forsikrings-/adm.kostnader ( ) ( ) Inn-/utbetalinger relatert til finansposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Netto investert i varige driftsmidler - (10 874) Netto investert i verdipapirer ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utbetalt utbytte (64 000) (42 000) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (64 000) (42 000) Netto kontantstrøm for perioden (19 684) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

18 note 1: regnskapsprinsipper Generelt Regnskapsåret 2013 dekker perioden Selskapets regnskap er utarbeidet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven, aksjeloven og god regnskapsskikk. Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR nr. 1241). Utarbeidelsen av regnskapet innebærer at ledelsen gjør vurderinger og estimater, samt at det foretas forutsetninger som påvirker eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater evalueres løpende og er basert på historiske erfaringer og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på balansetidspunktet. Inntektsføring av premie og renteinntekter Premieinntekter omfatter alle forfalte premier for forsikringskontrakter og investeringskontrakter. Premieinntektene er som hovedprinsipp inntektsført pr. forfallsdato. Selskapets individuelle risikoprodukter har månedlige premieforfall, og selskapets kollektive tjenestepensjonsordninger har primært kvartalsvis premieforfall. Påløpte ikke mottatte renter av bankinnskudd og verdipapirer blir periodisert inn i regnskapet ved utløpet av regnskapsperioden. Verdsettelse av verdipapirer Selskapets verdipapirbeholdning er plassert i omløpsobligasjoner og andeler i verdipapirfond. Verdipapirbeholdningen bokføres til markedsverdi, med verdiendring over resultatet. Selskapets portefølje av finansielle instrumenter består av børsnoterte obligasjoner, andeler i Danica Balanse-fondene (se note 13), samt en liten del investeringsandeler. Selskapet er i begrenset grad eksponert for risiko knyttet til disse produktene. Risikoen som oppstår i forbindelse med selskapets portefølje av finansielle instrument kan klassifiseres under markedsrisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Risikooppfølgingen gjøres ved stresstesting. Dette innebærer spesifisering av negative scenarier for utviklingen i kapitalmarkedene, for deretter å beregne hva det vil innebære i tap for selskapet. Dette tapet sees opp mot de gjeldende kapitalkrav. Kundenes eiendeler knyttet til livsforsikringskontrakter med investeringsvalg er vurdert til markedsverdi. Urealisert gevinst/tap resultatføres fortløpende til kundene. Forsikringstekniske avsetninger Forsikringstekniske avsetninger består av premiereserve, erstatningsreserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond og andre tekniske avsetninger. Avsetningene omfatter også premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond. Beregninger av forpliktelsene vedrørende forsikringskontrakter bygger på en rekke aktuarmessige beregninger. Beregningene anvender forutsetninger om en rekke variabler gitt ut fra den eksisterende bestand av forsikringstakere. Erstatningsavsetninger skal dekke erstatningskrav knyttet til forsikringstilfeller som er inntruffet, men ikke ferdig oppgjort ved regnskapsperiodens utløp. Avsetninger til ikke meldte erstatningskrav er foretatt ut fra erfaringstall. Premiereserver er forfalte premieinntekter som er knyttet til senere regnskapsperioder. Premiereserver oppstår som følge av månedlige forskuddsinnbetalinger. Avsetninger for ikke opptjent premie i skadeforsikring inngår i resultatog balanseoppstillingen i posten Premiereserver. Avsetningene er i henhold til lovverket fastsatt til

19 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport MEDARBEIDERE 88 avkastning Danica valg moderat 17,7 % RESULTAT FØR SKATT 109,9 mill NOTER differansen mellom brutto årspremie og avløpt premie for alle skadeforsikringskontrakter. Beløpene fremkommer/inngår også i resultatoppstillingen under Premieinntekter, og i balanseoppstillingen under Fordringer (på forsikringstakere). Avsetningene for ikke opptjent premie har ingen netto resultateffekt. Tilleggsavsetninger er en betinget kundetildelt avsetning hvor årets endring føres i resultatregnskapet. Finanstilsynet har gitt bestemmelser om maksimal tilleggsavsetning pr kontrakt. Maksimal avsetning kan ikke utgjøre mer enn 12 % av premiereserven for kontrakten. Tilleggsavsetninger kan anvendes til dekning av renteunderskudd når årets avkastning er lavere enn den garanterte renten. Kursreguleringsfond tilsvarer summen av urealiserte gevinster på finansielle eiendeler som inngår i kollektivporteføljen. Dersom porteføljen av finansielle omløpsmidler viser et netto urealisert tap, settes kursreguleringsfondet til 0. Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier fra forsikringstakerne. Pensjonistenes overskuddsfond tilføres andel av årets overskudd og benyttes til styrking av premiereserven for pensjonister i forbindelse med regulering av uførepensjonsutbetalinger. Andre tekniske avsetninger er foretatt i henhold til regelverk utarbeidet av Finanstilsynet. Avsetningene gjelder selskapets ulykkes- og sykeforsikringer. Hoveddelen av de tekniske avsetningene er sikkerhetsavsetninger. Avsetninger til forsikringsfond utgjør verdien av den investeringsporteføljen som forsikringen er tilordnet. I avsetninger til forsikringsfond hensyntas depotbeholdning, kontantbeholdning og kundefordringer. Gjenforsikringsandel av forsikringsavsetninger Gjenforsikringsandel av forsikringsavsetninger består av gjenforsikringsandel av premieog erstatningsavsetninger fratrukket reassuranseavsetningen på skadeprodukter. Reassuranseavsetningen fastsettes i hht. forskrift fra Finanstilsynet. Gjenforsikringsandelen av premie- og erstatningsavsetninger er beregnet ut fra gjeldende avtale med reassurandør. Overføring av premiereserve m.v. (flytting) Overføring av premiereserve ved flytting av livsforsikringskontrakter med investeringsvalg føres over resultatregnskapet under posten Overført premiereserve m.v. fra/til andre, som er en del av henholdsvis Premieinntekter for egen regning og Erstatninger for egen regning. På samme tidspunkt reduseres/økes avsetninger for Livsforsikringer med investeringsvalg i balansen. Flyttebeløpet er lik saldo på kundens kontrakt. Tilflyttede premiefond og innskuddsfond for kollektive pensjonsordninger avsettes direkte i balansen. Varige driftsmidler Innkjøpte driftsmidler til varig eie og bruk avskrives lineært over 36 måneder ut fra en vurdering av anleggsmidlenes forventede levetid, samt dens restverdi etter avskrivningsperioden. IT-systemer Kostnader knyttet til bruksrettigheter og installasjon av større IT-systemer er periodisert over 24, 36 eller 60 måneder, ut fra forventet levetid for større vedlikehold/oppgradering. Selskapets administrasjonssystem eies av Danske Bank og aktiveres derfor ikke i Danica Pensjonsforsikring AS.

20 20 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 markedsandel innskudds- 6.2%pensjon Kundeportefølje og selskapsportefølje Det er som følge av Finansdepartementets forskrift av om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning fastsatt en kapitalforvaltningsstrategi, som angir retningslinjer for plasseringer av selskapets midler, midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger og kundenes midler i investeringsporteføljen. Selskapets midler i selskapsporteføljen, midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger i kollektivporteføljen og kundenes midler i investeringsvalgsporteføljen forvaltes i egne porteføljer, der midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger med overskuddsdeling forvaltes som en egen portefølje under kollektivporteføljen. Bundne midler Selskapets eneste bundne midler er pr avsatte skattetrekksmidler, hvorav skattetrekksmidler ansatte utgjør kroner. Selskapet har bankgaranti for skattetrekksmidler vedrørende kundene. Konserntilknytning Ytterligere opplysninger kan innhentes i regnskapene til Danske Bank. Pensjonskostnader Kostnader og forpliktelser knyttet til tjenestepensjonsavtale for selskapets ansatte er behandlet i henhold til IAS 19 (Ytelser til ansatte). Alle selskapets ansatte har innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. I tillegg er det for ansatte med lønn over 12 G en driftspensjonsordning, samt en egen pensjonsordning for selskapets hovedlege. Resultatskatt Beregningene av utsatt skatt/skattefordel er utført i henhold til IAS 12 (Inntektsskatt). Den vedtatte skattereform legger til grunn at gevinster ved salg av aksjer i hovedsak vil være skattefrie (fritaksmodellen). Selskapet har lagt til grunn at det vil være symmetri mellom ev. skattefrie gevinster og pliktige avsetninger til kundefond, slik at dette ikke gir noen skattemessige effekter. Valuta Eiendeler/gjeld i utenlandsk valuta er bokført med opprinnelig kostpris i valuta omregnet til norske kroner etter transaksjonsdagens valutakurs. Markedsverdi fastsettes på balansedagen, omregnet til norske kroner etter balansedagens valutakurs.

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer