Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:"

Transkript

1 INFORMASJON Nr OPPLAG: NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere Ut med champisen. SIM reklamebyrå. Side 4 Slår et slag for grunneierne. Block Watne. Side 6-7 Norge - en miljøsinke Løsningen fra APP som ble syltet ned. Side 8 Fyrtårnet. Stavanger Forsikring. Side 10 Arkitekthus like rimelig som katalog. Frafjord&Hidle. Side11 Et annerledes syn på ting Ensign Reklamebyrå. Side 12 Velvære kurerer ansatte. Clinique Sunrize. Side 18 Skobyen Stavanger samler skobutikkene. Side 19 Norges rimeligste megler Stavanger Eiendomsmegling. Side 20 Siste skrik blant Midbøes HTH-utvalg. Side 22 Delikatesse i maling Flügger Farve. Side 23 Mur & Bygg på Bryne. Side Interiør Service gjør gardinene hjemme. Side 26 Partivarehuset går bedriftsidrettslag. Side 27 Gevinsten henger lavt med den nye valutaindeksobligasjonen til Nordea Markets i Stavanger. Banken garanterer alle pengene tilbake innen to år dersom gevinsten lar vente på seg. Med minste tegning på kroner og mulighet for banklån med pant i produktet. Risikoen tilsvarer bankrenten. Side 9 Europas beste forvalter syndikerer næringseiendom i nytt ASA-fond. Orkla Finans i Stavanger tror på gevinst og tilbyr inngangsbilletter til kroner. Side 4 Nytt kjøkken 1/3 pris Herjedalskjøkken bytter dører og skuffer etter millimetermål. Side Bjørg Wigestrand i Byggholt lager borettslag med felles gjesteleilighet og uterom for godt naboskap på Bryne. Side Side 6-7

2 2 NYHETER To ører én munn Jeg har egentlig litt lyst å skryte av vårt nærområde. Mange ganger har jeg inntrykk av at folk flest klager og syter over det meste. Det er alltid noe som er galt. Enten er naboens hekk for høy, politikerne for slakke, svigermor for streng, lærerne for lite dyktige, bussen ikke i rute, ferien for kort, ferien på feil tidspunkt, været for dårlig eller rett og slett bare at sjefen er en drittsekk. Hva om vi nå tok oss tid til å løfte blikket, og heller fokusere på det som er bra, uten at vi blir for selvgode og selvopptatt? Som nasjon er vi utrolig heldige som nå opplever en økonomisk velstand som gir oss en fantastisk mulighet for et godt liv. Vi bor i et land som er preget av politisk og sosial ro, hvor likhet er det bærende prinsipp. Når vi hver dag oversvømmes av tragiske nyheter som krig, fiendtlige invasjoner, matmangel, stormer og uvær, så føles det utrolig godt å bo i Norge. Og så må jeg bare si det med en gang, jeg er veldig glad for å bo i Rogaland og i Stavanger. Vi bor i et fantastisk distrikt med spennende jobbmuligheter, flott natur, et allsidig kunst- og kulturtilbud, og god kommunikasjon med resten av verden. Jeg er far til tre jenter på 22, ni og fem år. De siste årene har jeg sett blant annet på hvordan Stavanger Kommune har investert i rehabilitering av skoler og andre offentlige bygg. Det er med stor tilfredshet jeg ser at det satses. Selv om det graves og bankes over alt i våre gater, så utføres alt arbeid for at vi skal få det bedre. Det vil alltid være ting som er ugjort, men jeg er overbevist om at både politikere og offentlig ansatte til en hver tid har som mål å få utrettet mest mulig til glede for befolkningen. Til slutt vil jeg bare minne om at materiell velstand er uviktig dersom ikke mellommenneskelige forhold er i orden. I den anledning vil jeg bare minne om at det sannsynligvis ikke er uten grunn at en har to ører, men bare én munn. Tog du an? Fredag møtte jeg en dame jeg ikke hadde snakket med på mange år, og som etterlyste den siste utgaven av Lokalavisen Rogaland. I dokumentmappen min hadde jeg tilfeldigvis en avis, som jeg ga henne. Det gjorde meg utrolig glad når hun sa: Nå skal eg hjem og kosa meg med aviså, for den lige eg så godt. Svein Kåre Edland Gassen må til Rogaland først 99,7 prosent av norsk naturgass går direkte til utlandet - som produserer strøm og selger tilbake til Norge. I stedet bør vi føre gassen til norsk fastland og bruke den industrielt og i husholdningene, ifølge Arenaprosjektet Gass i Vest. STAVANGER: Rogaland som industrifylke vil ha nytte av at næringslivet og private husholdninger klarer å legge om til naturgass de nærmeste årene. Innen 2007 kommer Norge til å være verdens tredje største gasseksportør, men foreløpig bruker vi nesten ikke gass selv. 0,3 prosent av produksjonen på norsk sokkel går til fastlandet, mens 99,7 prosent eksporteres. Mye av dette blir solgt tilbake til Norge med fortjeneste i form av elektrisk strøm. Den bakvendte ordningen skyldes mange forhold, men vi ser ikke bort fra at en irrasjonell frykt kan hindre økningen i gassforbruket i private husholdninger, forteller prosjektansvarlig Ingvil Smines Josdal i Innovasjon Norge Rogaland. Smines Josdal leder Arenaprosjektet Gass i Vest, som fram til 2009 skal gjøre Vestlandet til en ledende gassregion i Norge. Utfordringene står i kø, men potensialet for gassanvendelse er betydelig. Distribusjon av varme og kjøling, gassdrevne næringsparker og ny brenselscelletekno- RÅD: Hvis den regionale gassektoren tilpasser seg hurtig, kan Rogaland bli sentrum for et norsk gassevenlogi er avgjørende områder for den tyr, tror Ingvil Smines Josdal i Innovasjon Norge Rogaland. Hun er hovedansvarlig for Arenaprosjektet Gass regionale gassektoren i Rogaland. i Vest. Den såkalte gassveien mellom føre innovativ konsept- og produktutvikling med Hun venter tøffe tak i gassdebatten de nærmeste Rogaland og Hordaland er et siste årene. Utbyggingen av nasjonal infrastruktur til satsingsområde i Gass i Vest. tanke på eksport. Vi kjenner markedene for bruforsyning blir kanskje den tyngste, mens ramarenaprosjektet ønsker å bidra til næringsutvikling kere gjennom vårt internasjonale nettverk, og det mebevilgninger, møteplasser i aktuelle bransjer og gjennom både lønnsom privat industri og nye arer et enormt potensial for verdiskaping innen gass, internasjonal relasjonsbygging er oppgaver som beidsplasser. Konkurrentene vil være aktører fra sier Bøe Skogen. Innovasjon Norge og energisektoren må løse med Tyskland og Nederland som vil definere gassektålmodig arbeid. toren slik mange mener de har gjort i en årrekke og fremdeles gjør. KÅRSTØ HVA: Arena hovedprosjekt i regi av InnoSØKER FOLK Etter hvert som private husholdninger legger om vasjon Norge, i samarbeid mellom Rogaland Geologiske og andre tekniske undersøkelser viser fra strøm til gass, vil markedet for konvensjonelt og Hordaland. Deltakere fra universitet, høgat de neste 100 årene kommer det til å være gass gassutstyr mangedobles. Leverandørindustrien er skoler og FoU-bedrifter. Gass i Vest skal gjøre i Nordsjøen. Fire generasjoner arbeidstakere får imidlertid vel så viktig for arbeidsplassene, ifølge regionen nasjonalt ledende innen utnyttelse dermed glede av den siste generasjonen fossile Innovasjon Norge. av naturgass. Består av fire delprosjekter inenergikilder. Dette er utgangspunktet for Innova Investeringsbehovet på Kårstø vil bli over to milsjon Norge, som skal bemanne prosjektet med nen distribusjon av varme, næringsparker, liarder kroner, og Arenaprosjektet ønsker å bidra en hovedprosjekt-leder samt ledere til de fire delteknologiutvikling og gassveien Rogalandtil at norske regionale aktører gjøres aktuelle for prosjektene som utgjør Gass i Vest. Forstudien til Hordaland. denne utbyggingen, sier direktør Karl Bøe Skogen prosjektet peker på et dypt behov for forskning, NÅR: Høst i Innovasjon Norge Rogaland. For å komme på bakunnskap og samarbeid dersom Vestlandet skal nen i et slikt storskalaprosjekt, må den regionale BUDSJETT: 8,5 millioner kroner bli gassvinnere. leverandørindustrien intensivere forskning og ut KONTAKT: Ingvil Smines Josdal, tlf , Vi må koble aktører i den sentrale delen av vervikling (FoU). e-post: dikjeden og spre kunnskap om midtstrøms- og Direktøren oppfordrer nå gassektoren til å bruke MER: nedstrømsløsninger, forteller Ingvil Smines Josdal. Innovasjon Norge-organisasjonen til å gjennom- FAKTA: Gass i Vest UTGIVER: LOKALAVISEN ROGALAND AS Nygaten 24, 4006 STAVANGER Opplag: Dekning: Distribueres til alle husstander og bedrifter i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy, Strand, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Time, Hå, Klepp og Egersund Redaksjonelt materiale er delvis basert på Trykk: Aftenbladet Trykk AS Grafisk: Kontakt: Tlf

3 4 ØKONOMI Tegning av nytt Eiendomsfond hos Orkla Finans i Stavanger: Gode utsikter for investering i næringseiendom Eiendommer med stabile leieinntekter og stigende kvadratmeterpris gir godt utbytte og forventet god avkastning uavhengig av utviklingen på aksjebørsene de neste årene, ifølge Orkla Finans i Stavanger. STAVANGER/OSLO: Et nytt eiendomsfond fra API Aberdeen Property Investors blir vurdert som en av flere alternativ for å få god avkastning på investert egenkapital de nærmeste årene. I slutten av oktober kom fondet API Eiendom Norge II ASA, et konservativt eiendomsfond spesialtilpasset norske skatteregler og med den bredeste eiendomsporteføljen hittil i Norge. API vil sette sammen en stabil portefølje av næringsbygg. API er en profesjonell eiendomsforvalter med hovedkontor i London, og selskapet er av Euromoney nylig kåret til beste eiendomsforvalter i Europa. I Norge har API allerede et KSeiendomsfond. Hittil har dette fondet gitt nærmere 40 prosent avkastning på cirka fem kvartaler. HENGER HØYT Forventningene til avkastning i det nye ASA-fondet fra API er gode, mens minste innskudd er satt til kroner. Selv om dette er en lav inngangsbillett, får innskyterne utbetalt årlig utbytte og har mulighet til å investere mer eller selge seg ut underveis. Takket være belåning på 75 prosent blir ligningsverdien på andelene null, slik at formuesskatt blir fullstendig utelukket. Andelene er VPS-registrert og åpner for forenklet selvangivelse for privatpersoner. API har en oppsiktsvekkende historikk på sine eiendomsfond, så det er svært hyggelig å gi en ny sjanse til investorer i Stavanger-regionen som ikke ble med i KS-fondet, sier Bjørn Brodal, leder i Stavanger-avdelingen av Orkla Finans. Under lanseringen av API Eiendom Norge II i slutten av oktober, ønsket Brodal velkommen både institusjonelle investorer, stiftelser, legater og foreninger, samt velstående privatpersoner. YALE-METODE Eiendom er en alternativ investeringsform i Norge ved siden av investering i hedgeforvaltning. Orkla Finans er i ferd med å bli en ledende aktør innenfor disse investeringsformer i Norge, ved siden av hovedformene aksjer og obligasjoner. Ifølge Bjørn Brodal i Orkla Finans bygger den strategiske forvaltningsmodellen blant annet på forvaltningsresultater fra amerikanske Yale University Endowment, som har en av verdens høyeste og mest stabile avkastninger på investert egenkapital over tid. Yale-fondet har over flere år solgt seg ned i amerikanske/nasjonale aksjer og obligasjoner, og økt investeringen i eiendom, råvarer og hedgefond, forteller Brodal. Resultatet er bevislig lavere risiko i bytte for tillegg til en høyere avkastning. Kundene til Orkla Finans i Stavanger baserer i høy grad sin suksess på investeringsfilosofien bak alternative investeringsformer som eiendom og hedgefond. KONTANTSTRØM Ifølge rådgiver Christian BelckOlsen fra API i Oslo, er det nye eiendomsfondet posisjonert for sterkere vekst enn markedet har sett det siste året. Grunnen er at markedet ikke har tatt ut veksten på næringseiendom, i motsetning til det private boligmarkedet. Det bygges altfor lite i år, og etterspørselen etter næringsareal vil drive opp inntjeningen i fondet, understreker Belck-Olsen. Som ekspert på eiendomsfond ser Belck-Olsen både negative og positive sider ved å investere i eiendom. Markedet for større næringsbygg har lav transparens, det er personintensivt og kunn- HØYE TALL: Christian Belck-Olsen (t.v.) fra Aberdeen Property Investors og Bjørn Brodal fra Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA i Stavanger lanserer enda skapskrevende. Stykkpri- et nytt eiendomsfond fra API. sen er høy, og det er lang FAKTA: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA FAKTA: API Eiendom Norge II ASA omsetningstid, men vi har HVA: Fond bestående av næringseiendom, kontorbygg, lagerbygg og hogreid å vende alle disse HVA: Selskap innenfor kapitalforvaltning og forsikringsmegling. Basert på teller. Forvaltes av Aberdeen Property Investors (API) i Oslo. Årlig forventet faktorene til fordel for av- nøkkelverdiene markedsorientering, kompetanse, ordentlighet og langsikavkastning: >12 prosent, herav årlig utbetaling 5-9 prosent. Minste tegningkastning i eiendomsfon- tighet. Stavanger-avdeling ledes av direktør Bjørn Brodal. sandel: kroner. Utbytte utbetales med betydelige skattefordeler. det, understreker Belck- HVOR: Kirkegaten 13, 4006 Stavanger KONTAKT: Tlf HVOR: Distribueres av Orkla Finans i Stavanger Olsen. MER: KONTAKT: Tlf

4 6 BOLIG Block Watne står på godfot med grunneierne i Rogaland: Grunneiere gjør gull av gråstein Alle kan love gull og grønne skoger, men for grunneierne i regionen er det bare referansene som gjelder. Og dem har Block Watne så det monner. STAVANGER: Årlig bygger den lokale avdelingen av Block Watne på Forus mellom 120 og 130 nye boliger i Stavanger, Sola og Sandnes. Den kontinuerlige jakten på de mest boligvennlige tomtene har imidlertid ført til økt press mot grunneierne. Daglig leder Egil Skjæveland i Block Watne på Forus forteller at grunneierne har en tøff jobb med å vurdere alle tilbudene som kommer inn fra forskjellige utviklere og potensielle kjøpere. I Smeaheia, hvor vi alene bygger mer enn 300 boliger, har vi sett at profesjonalitet og soliditet er helt avgjørende når grunneierne skal oppnå resultater i markedet, sier Skjæveland. Boligsjefen feirer denne måneden sitt 10 årsjubileum i Block Watne, hvorav fem år som daglig leder på Forus. Nå oppfordrer han grunneiere til å ta kontakt med han personlig for å finne ut hva Block Watne er i stand til å gjøre for dem. RANDSONEN Situasjonen i Rogaland er minkende utbud av ledige tomter for boligformål kombinert med kraftig økning i etterspørselen. Nye felt som Smeaheia eller Gausel som hver har hundrevis av boliger i ulike størrelser er ikke nok til å betjene markedet. Rogaland har netto innflytting, samtidig som en ny generasjon unge kommer tidlig inn på boligmarkedet med lave renter. Block Watne er en av boligbyggerne som jobber på spreng for å dempe dette presset på boligmarkedet. Vi opererer først og fremst i randsonen av sentrum, der folk flest foretrekker å bo, sier Egil Skjæveland. Han presiserer at bomønsteret er inndelt i flere aldersklasser. De yngste og eldste innbyggerne i Rogaland foretrekker å bo i sentrum av de store byene, mens yngre familier i alderen år med barn vil ha det mer landlig. Om ikke oppvekstvilkårene nødvendigvis er så mye bedre, så er de enklere utenfor sentrum, på sin egen tomt, sier Skjæveland. Hageflekk og plass til bilen er dessuten sentrale verdier for familien verdier som finnes utenfor sentrum. OPPGJØR Nøkkelen til gode boforhold ligger i høy grad hos grunneierne. Mange utviklere og et mylder av mel- lomledd har imidlertid gjort markedet uoversiktlig. Dermed blir det referansene til boligbyggeren som viser hvordan han har prestert. Like viktig som å være profesjonell, er det å ha soliditet i selskapet som skal gjøre jobben, forteller Skjæveland. Han har nylig vært med på å legge vann og kloakk for mange millioner kroner i Smeaheia, i tillegg til kjøp av tomt. Block Watne organiserte et forhandlingsutvalg med 17 grunneiere for å stå på god fot med alle involverte fra begynnelse til slutt. Hvis du samarbeider med en aktør som ikke er solid nok, kan du i verste fall gå skoene av deg og bli lurt. Det er ikke tvil om at dette har skjedd i regionen, du trenger ikke gå langt for å finne eksempler, påpeker Skjæveland, som ikke ønsker å rette fokus mot prosjekter som har gått galt for andre. Block Watne har bygget boliger siden 1872, vi har utvalget av nye avtaler og fleksible betalingsløsninger. Det har aldri manglet oppgjør eller vært en grunneier som har følt at det var noe lureri, sier Skjæveland. Alle er like gode når man inngår en avtale, og alle kan love gull og grønne skoger. Men det er grunnei- eren som får erfare om man gjør det man sier og tar tak i saken, avslutter Block Watne-sjefen, som oppfordrere grunneiere til å ringe han på mobiltelefonnummer SOLID: Block Watne bygger hvert år nye boliger. Alt må alltid være korrekt med grunneierne, ifølge daglig leder Egil Skjæveland. FAKTA: Block Watne HVA: Utbygger av hus, rekkehus og leiligheter. Bygger enhetene på stedet med fast ansatte tømrere. HVOR: Lagerveien 1, 4033 Forus GRUNNEIERE: Kontakt Egil Skjæveland, tlf MER: Block Watne har sitt utspring fra Sandnes der Martin Larsen grunnla sin sagbruksvirksomhet i Virksomheten ble senere overtatt av Gabriel Block Watne som forandret navnet på bedriften til G. Block Watne AS. Block Watne utviklet seg innen divisjonene prefabrikasjon for bolig, byggshop, samt næringsbygg. Hovedvirksomheten var bolig basert på precut og den første husboken ble utgitt i Selskapet ble senere børsnotert, men er i dag i privat eie. Siden starten har Block Watne bygget over boliger i Norge.

5 8 TEKNOLOGI Ny renseteknologi fjerner 95 prosent av skadelig utslipp fra vedfyring: En piperenser til 3000 kroner per husstand kunne fjernet 95 prosent av svevestøvet fra vedfyring. Tafatte politikere gjør at produktet aldri blir en realitet. - Norge er en miljøsinke SANDNES: Verdens helseorganisasjon anslår at 3 millioner mennesker dør hvert år av svevestøv forårsaket av vedfyring. Økte strømpriser gjør at nordmenn brenner stadig mer ved. Nordmenn fyrer nå så mye i ovnen at over halvparten av alt svevestøvet kommer fra vedfyring, og Rogaland er blant verstingene. Kun i Hordaland og Akershus har flere husstander hvor det benyttes vedfyring, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). - APP har utviklet en piperenser for å fjerne svevestøvet fra vedfyring, men så lenge politikerne ikke gjør noe blir prosjektet lagt på is. Når folk kan slippe ut så mye forurensing de vil fra vedovnene sine, har vi ikke noe marked, sier daglig leder i Applied Plasma Physics (APP), Arne Thomas Haaland. EFFEKTIV RENSING Piperenseren plasseres på toppen av pipen og samler sot og partikler i en liten boks, som tømmes av feieren. Omfattende testing viser at installasjonen fjerner 95 prosent av forurensingen. - Når vi slår den på forsvinner praktisk talt røyken, sier Haaland. APP har brukt mange år og mye penger på å utvikle produktet, men er nå oppgitt over at politikerne ikke tar tak i saken. - Vi ble tiljublet da vi startet opp med utviklingen, men interessen forsvant da vi var ferdige. Dette er et hån mot oss som utvikler enkle løsninger med store miljøgevinster, sier han. - BEDRE ENN NY OVN Ved kjøp av ovn er man pålagt i Norge til å kjøpe ovn med sekundærforbrenning, en såkalt rentbrennende ovn. - Målinger viser at piperenseren er mye mer effektiv enn de nye ovnene. Ved normal bruk, vil en ny ovn i realiteten forurense like mye som en gammel ovn, sier Haaland. Bedriften anslår at piperenseren ville kostet omkring 3000 kroner og er rimeligere enn å kjøpe ny ovn. - Folk skifter ikke ovner fordi det er mer miljøvennlig. Ovner er blitt et møbel og mote. Ut fra våre data kan man stille store spørsmål til om de er renere. Hvert år koster svevestøv staten store summer. Bare i Oslo beregnes kostnaden til å overstige 750 millioner. Svevestøvet påfører hjerte og lun- gesyke store plager og reduserer livskvaliteten og forkorter livslengden for en rekke mennesker. Haaland er frustrert over politikerne. - Teknologien vil nok ikke bli først tatt i bruk i Norge. Norge er en miljøsinke. Det er nok ikke første gang en bedrift har utviklet en god løsning som ikke tas i bruk, og det vil skje igjen. Vi har innsett at vi er forut for vår tid. Piperenseren monteres på toppen av pipa og fjerner 95 prosent av svevestøvet. Oppgitt: Daglig leder Arne Thomas Haaland og bedriften APP har utviklet en piperenser som kunne spart samfunnet for store kostnader. FAKTA: Applied Plasma Physics HVA: Sandnes-bedrift som har utviklet et system som kan rense 95 prosent av svevestøvet fra vedfyring. Produserer andre typer rensesystem for lukt og partikler. Startet opp i 1989 og har 12 ansatte. Går mot historiens første overskudd i år HVOR: Bedriftsveien 25, 4305 Sandnes KONTAKT: Tlf MER:

6 10 FORSIKRING Stavanger Forsikring tilbyr trygg og enkel sikkerhet: Forsikringsfyrtårnet Hos Stavanger Forsikring er det ingen telefonkø, du får direktelinje til din personlige rådgiver. Gjennom lokal forankring skal forsikringshandelen være enkel og trygg. Våre rådgivere forstår hvordan det er å være kunde. De vet at folk fleste ikke er særlig interessert i forsikring. Folk kunne nok funne tusen andre ting de heller ville bruke pengene sine på. Men forsikring er noe man må ha, det er en måte å kjøpe seg økonomisk trygghet på. Da skal kunden være sikre på at de får det de trenger, og forstår hva de kjøper. Derfor blir det så viktig med den personlige kontakten, sier Odd-Terje Heradstveit, daglig leder i Stavanger Forsikring. Medarbeiderne er nøkkelen til suksessen firmaet har oppnådd. De ansatte har fra 13 til 40 års fartstid i forsikringsbransjen. Kommunikasjon på et nivå som kunden begriper er viktig. Når du ringer til oss, treffer du et tenkende vesen, som vet hvem du er. I tillegg er han ikke langt unna dersom du har behov for å treffe ham. Du kommer ikke til et upersonlig kundesenter, hvor du stadig får snakke med ulike folk, og må si hva du vil flere ganger, sier Heradstveit. PRIS Selvfølgelig er prisen du betaler for en forsikring viktig. Det finnes derimot to priser. En før og en etter skade. Det er når du får bruk for din forsikring du vet hva den egentlig koster. Da ser du om du får det du trodde du betalte for. Prisen, eller premien, er ikke alt. Det gjelder å se på hva du får for pengene, sier han. Etter det ble innført konkurranse på forsikringer i 1984 har antallet som vil prøve seg steget kraftig. Mange av disse driver med priser som ofte stiger kraftig etter en tid. Stavanger Forsikring er mer opptatt av kontinuitet. Vi konkurrerer på pris, men driver ikke med lokketilbud slik andre gjør. Sett over tid vil vi være best på pris i forhold til kvaliteten på det vi leverer, forklarer Heradstveit. I tillegg kan du være sikker på å få det du trenger hos Stavanger Forsikring, verken mer eller mindre. Rådgiverne har ikke provisjonsbasert lønn, og får ikke noe ekstra for å selge noe til deg som du egentlig ikke Alfred Svendsen (foran) og Odd-Terje Heradstveit har begge lang fartstid innen forsikring. Erfarne fagpersoner med interesse for jobben sin garanterer for at du får den forsikringen du trenger. behøver. Dette påvirker også det totale prisbildet, legger han til. LOKAL FORANKRING Stavanger Forsikrings slagord er Din partner på hjemmebane, noe som passer godt med tanke på kontorplasseringen, som i praksis er litt til høyre for inngang 1 til Viking Stadion. At vi finnes lokalt er en trygghet for kunden. Vi er en sparringpartner som kan hjelpe kunden å finne de forsikringene han trenger. Noen få ganger kan det bli problemer med oppgjøret. Da skal vi være her, på kundens side, sier Heradstveit. Stavanger Forsikring er representant for If, Nordens største skadeforsi- kringsselskap. Heradstveit ser på kjennskap til markedet med en trygg dette samarbeidet som en styrke. og stor forsikringsleverandør, sier han. If har et svært profesjonelt apparat, FAKTA: Stavanger forsikring AS særlig ved opp HVA: Representant for If Skadeforsikring gjør, og er en god samarbeidspartner. HVOR: Jåttåvågveien 7 (Viking stadion) Vi kan kombinere vår KONTAKT: Tlf , MER: lokaltilknytning og

7 12 REKLAME Stavanger-byrået Ensign vinner nasjonale priser for design: Dette bildet ønsket en av Ensign sine kunder at byrået skulle bruke som interiør i markedsføringen av et nytt boligprosjekt. Helt i orden for oss, sa vi, men etter en lengre samtale overbeviste vi kunden om at selv om hun bare elsket kryssfiner fra 80-tallet, så var ikke dette bilde særlig representativt for leilighetene vi skulle selge, ei heller for de som kanskje skulle kjøpe, ifølge Ensign. Ifølge reklamebyrået Ensign i Stavanger, er det viktig med et godt samarbeid mellom kundene og markedsførerne. Det er vår jobb å gi gode råd, basert på vår fagkunnskap, når vi ser at gode råd er nødvendige. Det viktigste for oss og kunden er å lage noe som mange nok liker, altså å rette fokus mot det vi tror kan treffe flest mennesker innenfor en definert målgruppe, sier daglig leder Geir Sørskår i Ensign. Dette er en avgjørelse som ofte må tas fort i dagens marked, men alltid med tanke for fremtiden, og selvsagt basert på dagens trend, som er historie i morgen, sier han. Å treffe er enormt viktig, og ofte er dette basert på kunnskap, men like ofte på magefølelse å vite hva som blir det neste er vinn eller forsvinn for kunden, sier Ensign. Byrået tar som oftest jobben fra ide til ferdig produkt, men det hjelper også kunder som er midt i prosessen. Vår jobb er å komme med gode ideer som gjør at kunden blir lagt merke til. Kundens ønsker og behov skal bli til unike visuelle løsninger for hvert eneste prosjekt. Middelmådighet er ingen tjent med, sier Sørskår. Ensign er representert med kunder i flere bransjer men har i dag flest innen eiendom, eiendomsmegling, offshore, industri, restaurant og næring. Byrået jobber med noen av regionens mest innovative bedrifter som Skanska, Hinna, Park, Kruse, Øgreid, Stadion Parken, ABCenter, Universal Sodexho og Eiendomsmegler 1. Nye kunder kommer til fortløpende, ifølge Ensign. De siste årene har byrået markedsført over 1000 byggeklare boliger. Ensign jobber også for å markedsføre lokale produkter på det internasjonale markedet. Deres designprodukter er i dag å finne i delikatessedisker i Frankrike, Tyskland, Østerrike og Sveits. Og selvsagt her hjemme, sier daglig leder Geir Sørskår. Webdesign er et annet område Ensign satser på og har vunnet priser for. FAKTA: Ensign Reklamebyrå HVA: Reklamebyrå innen reklame, design og internett. Vekt på eiendom, megling, offshore, industri, restaurant og næring. HVOR: Kirkegaten 18, Stavanger sentrum KONTAKT: Tlf , e-post: MER: Noen av logoene Ensign har laget i 2005:

8 14 BOLIG Byggholt-sjef Bjørg Wigestrand dobler aktiviteten: Byggholt-sjefen bygger Rogaland VISJONÆR: Bjørg Wigestrand ble den første kvinnelige toppsjefen i Byggholt, Norges sjette største boligentreprenør. Maleriet på veggen har hun selv malt. Hun er regionsjef i Norges sjette største boligbyggeselskap, Byggholt-sjef Bjørg Wigestrand. Visjonen er å gjenskape arenaen for felleskap blant gode naboer i Rogaland. Bjørg Wigestrand (47) har lovet å doble omsetningen i sin avdeling av Byggholt. Selskapet tilhører Sveriges største boligbygger men jobber lokalt med boligprosjekter over hele Norge. Wigestrand var den første kvinnen som nådde til topps i Byggholt-systemet. Sist nyttår tok hun med seg Vikevåg Bolig inn i Byggholt. Den gangen lovet jeg å doble omsetningen, og nå har vi det alle sammen i blodet at vi skal nå målet, sier den beskjedne bestemoren fra Hommersåk. Wigestrand blir berømmet av sine ansatte for å ha en menneskelig lederstil, med både handlekraft og en smittende skaperånd. Alt begynte med at jeg valgte teknisk utdanning ut fra ren fascinasjon, forteller hun. I årenes løp har Wigestrand hatt tunge roller innen både entreprenørskap og marked når det kommer til boligbygging. Dessuten har hun kost seg med barnebarna og laget malerier. Som sjef i Vikevåg Bolig sto hun for Design Concept, en serie rimelige boliger på Smeaheia, laget for unge mennesker i etableringsfasen. Helt unge folk kjøpte Design Concept, som er rimelige, enkle og funksjonelle leiligheter litt stilige uten for mye stuff, sier Wigestrand. ENSOMHET Å bo handler i like stor grad om verdier som det dreier seg om ren byggekunst. Fellesskap i et nabolag er ingen selvfølgelighet i dag. Når Byggholt får en idé til et boligkonsept, må medarbeiderne tenke minst tre år fram i tid. Ifølge Bjørg Wigestrand handler det om å skape en helhet hvor fellesskapet mellom menneskene ikke går tapt. Vi tenker på trender og spør oss om hva som er det nye som skjer. Jeg har jobbet mye med marked og ser etter gode fellesrom og møteplasser der man bor, forteller Wigestrand. Hun konstaterer at mange mennesker i dag er ensomme i sin egen bolig. Etter at barna har vokst opp, består det sosiale ofte av at folk sitter ute på kafé, noe som har erstattet miljøet på nærbutikken. Jeg er opptatt av at folk skal bli sett der de bor, at de kan ha et fellesskap hvor de også må yte noen forpliktelser, sier Wigestrand. ENEBOLIGENE STIGER Boligprisindeksen viser sterkest vekst for leiligheter i sentrum av byene i Rogaland, mens eneboliger på landet stiger minst. Byggholt arbeider bredt med begge kategorier bolig og har omfattende kjennskap til utviklingen i regionen. Statistikken viser at avviket i Rogaland mellom prisen på en enebolig og Foto: Iselin Høyvik en leilighet i sentrum, er større enn avviket i Oslo. Derfor må vi forvente at prisen på brukte eneboliger følger etter, tror Wigestrand. Alle Byggholtboligene leveres med en garantitid på fem år, slik at huset får satt seg for framtiden. Byggholt jobber systematisk med et nullfeilkonsept som sørger for at alle boliger skal ha null feil ved overtakelse. Det at vi har kvalitetsproduktet, er en filosofi for meg, sier Wigestrand. Hun er svært bevisst på at husene som blir bygget i Rogaland for øyeblikket, kommer til å stå mye lengre enn de som bygget dem. Hvis folk skal bo der om 50 år, må det være ordentlig kvalitet i boligen, fastslår Wigestrand. Bestemoren som bygger Rogaland har selv bodd i sentrum av storbyen Sandnes før hun flyttet til landlige omgivelser på Hommersåk for noen år siden.

9 16 Med et opplag på troner Lokalavisen Rogaland på toppen av haugen: Norges største gratisavis! I Lokalavisen kan du presentere din bedrift, dine produkter og ansatte i en redaksjonell form. Våre lesere gir positive tilbakemeldinger til oss og til de forskjellige bedriftene som blir presentert. Dette er en måte å kommunisere på som virker. KONTAKT OSS FOR NÆRMERE INFORMASJON Svein Kåre: Jan Ove:

10 18 SKJØNNHET Clinique Sunrize i Sandnes gir velværebehandling til ansatte i bedrifter: Velværeklinikk senker sykefravær Sunrize Clinique på Sandnes utfører bedriftsrådgivning innen aromaterapi, hud- og fotpleie. Resultatet er velvære for de ansatte og lavere sykefravær i bedriften. Også skoler tar i mot behandling. SANDNES: Med en gang man kommer innenfor døren til Sunrize Clinique i Langgaten, merker man at roen senker seg. Avslappende musikk, stearinlys og behagelige dufter fyller klinikken. Kundene føler seg avslappet og rolige, og ingen stresser rundt. Vi tilbyr flere behandlinger. Aromaterapi er massasje med eteriske oljer, som virker balanserende på kropp og sjel. Avhengig av hvilke oljer som benyttes under massasjen, vil du roe deg ned eller få tilført energi. Valget er ditt, sier aromaterapeut Liss Paulsen til Lokalavisen. Sunrize Clinique baserer seg på at helse og velvære påvirker den enkeltes yteevne. Gjennom fagkunnskap og erfaring gir de markedets beste behandlingsprogram og rådgivning for bedrifter som vil fokusere mer på sine ansatte. Det er bevist at aromaterapi har en positiv og avslappende effekt på kroppen. Det koster mindre å gi ansatte en behandling hos oss en gang i mellom, enn det koster å dekke sykefravær, sier aromaterapeuten i Sunrize Clinique. TERAPI PÅ SKOLEN Sunrize Clinique-kjeden ledes av Monica Rasmussen, som for tiden bygger opp en ny avdeling i Skien. En rekke arbeidsgivere tjener godt på tilbudet til Sunrize Clinique. Sandnes kommune og Sandnes Pro-Service har gjort avtaler med Sunrize Clinique. Samtidig som de gjorde en avtale med Sunrize Clinique, investerte Pro-Service i en Sykefraværet hos Sandnes ProService er redusert, og de ansatte setter utrolig stor pris på tilbudet om aromaterapi på arbeidsplassen. Vår ekspertise gir alle kunder en god opplevelse, sier Paulsen. Hun forteller at det ikke bare er voksne som kan nyte godt av aromaterapiens virkning. Allerede før jul skal Sunrize Clinique starte opp et prosjekt med Vatneli skole i Sandnes. Vi skal gi halve skolen aromaterapi i et halvt år. Denne typen massasje kan nemlig være med på å få elever til å slappe av og konsentrere seg i undervisningen. Etter et halvt år skal vi snakke med elevene, lærere og foresatte, og få tilbakemeldinger. Elevene gleder seg enormt til dette, og det gjør vi også, sier Liss Paulsen. LANDETS BESTE I dag har Sunrize Clinique en avdeling i Sandnes sentrum og spaavdeling på SAS Royal-hotellet i Sandnes. Målet er at Sunrize Clinique skal bli landets ledende klinikkkjede for behandling og velvære. Neste år åpner den nye klinikken i Skien, og nylig startet kjeden sin egen hud- og fotpleieskole. Spekteret av behandlingsformer kombinert med ekspertisen til terapeutene gjør at du garantert finner noe som passer deg. Det spiller ingen rolle om du er mann eller kvinne, gammel eller ung. Etter et besøk hos vil du føle velvære, samtidig som du tenker: Dette vil jeg gjøre igjen! sier Liss Paulsen. Mor og datter Liss og Sheila Paulsen er aromaterapeuter hos Sunrize Clinique i Sandnes FAKTA: Sunrize Clinique HVA: Kjede av velværeklinikker med spesialfelt innen hud-, kroppsog fotpleie og aromaterapi. Grunnlagt av Monica Rasmussen. HVOR: Langgata 3, Sandnes sentrum KONTAKT: Tlf: MER: REFLEKSOLOGI: Behandling av kroppens reflekssystem ved stimulering av reflekspunktene. Løser opp blokkeringer. KROPPSPLEIE: Cellulittbehandling, dyprensende kroppspeeling og selvbruning uten skadelige UV-stråler. ANSIKTSPLEIE: Huden renses, beskyttes ved hudpleie, dyprens/lunsjbehandling, farging og korrigering av vipper og bryn. FOTPLEIE: Føttene får behandling og massasje. HÅNDPLEIE: Behandling av negler, håndmassasje og eventuelt lakkering m.m. BABYMASSASJE: Stimulerer barnet i den første tiden etter fødselen. Gir nærhet og kommunikasjon og virker beroligende. AROMAMASSASJE: Avslappende massasje med utvalgte eteriske oljer. Gir økt blodsirkulasjon og opptak av næringsstoffer. MASSASJE FOR GRAVIDE: En mild massasje med rolig musikk. Avslappende og vitaliserende for både mor og barn. BINDEVEVSMASSASJE: Bearbeiding av bindevevet mellom huden og musklene. Øker utskillelsen av melkesyre fra musklene. MAKE-UP: Dine farger og ansiktstrekk settes i fokus. Du lærer å fremheve dine trekk ved ulike make-up teknikker m.m. LYMFEDRENASJE: Aktiv bearbeiding av kroppens lymfebaner. Stimulerer opptak av næringsstoffer og utskilling av avfallsstoffer. HÅRFJERNING VOKS: Hurtig og effektiv hårfjerningsmetode. Holder hårene borte i ca. 4-6 uker. LUKSUSPAKKEN: Komplett behandlingsprogram med hudpleie, fotpleie, håndpleie manikyr, og aromamassasje på kroppen. Som eneste klinikk i landet tilbyr Sunrize produkter fra Aloe Feraz i Sør-Afrika. Inneholder tre ganger så mye vitaminer og mineraler som vanlig Aloe Vera.

11 20 EIENDOM Stavanger Eiendomsmegling med provisjon ned mot 1,1 prosent: Stavanger-megler Rimeligst i Norge ENDRING: Maksimalt 1,4 prosent provisjon er prisen fra Stavanger Eiendomsmegling for å selge en hvilken som helst bolig i regionen. STAVANGER: Vi får samme eller litt høyere priser enn gjennomsnittet i markedet, og hvis noen kan gjøre denne jobben billigere enn oss, er det bare å melde seg, sier daglig leder Haavar Østbø i Stavanger Eiendomsmegling. For tiden selger han en bolig til to millioner kroner for rett over én prosent provisjon. Den erfarne megleren tror at dyre meglertjenester står for fall i regionen. Eiendomsmeglere som satser på dyre dresser og flotte biler for å utstråle suksess, begynner å få problemer. De mangler oppdrag, for det er ikke slike ting boligselgerne spør etter, sier Haavar Østbø. Siden etableringen i 2003 av Stavanger Eiendomsmegling også kalt 1,4 % Eiendomsmegling har selskapet solgt over 200 boliger i Stavanger-regionen. Statistikken over salgsprisene er den samme eller ligger marginalt over nivået til markedslederne. Bransjen vår begynner å forstå at det er markedet som dikterer prisen ikke eiendomsmegleren, sier Østbø. Meglere som først spør boligselgeren om pris og deretter legger på kroner for å få oppdraget uten å sjekke hva markedet vil gi har ingen profesjonell framtid, tror Østbø. Hos kunden får man tillit ved å unngå føringer og å treffe riktig på pris, sier han. Stavanger Eiendomsmegling krever den sannsynligvis lavesteste meglerprisen i hele Norge, priser som begynner på 1,4 prosent og går nedover etter størrelse på boligen. Besparelsen for boliger til 1,5-2 millioner kroner er kroner i forhold til snittet. Østbø gir annonsering i avis og på nett fram til boligen er solgt uansett hvor lang tid det tar. Hvis noen i hele landet kan gjøre vellykket boligsalg billigere enn oss, må dere snarest melde dere i Stavanger! oppfordrer Østbø. Meglere som lover mer enn de kan holde, begynner å falle gjennom i eiendomsmeglerbransjen, fastslår daglig leder Haavar Østbø i Stavanger Eiendomsmegling. SLIK FÅR DU BILLIGST BOLIGSALG: KONTAKT: Stavanger Eiendomsmegling, også kalt 1,4 % Eiendomsmegling, Kirkegaten 31, Stavanger. TELEFON: Haavar Østbø og Janne Mette Bergesen, tlf MER: ENKLERE: Herjedalskjøkken kommer i 21 farger á 12 profiler og er montert på 3-4 timer. Nytt kjøkken til 1/3 av prisen Stadig flere beholder skroget og bytter bare dører og skuffer ved kjøkkenskifte. Løsningen sparer kunden for minst to tredjedeler av prisen i forhold til tilsvarende kvalitet i et standardkjøkken. STAVANGER: Et kjøkken som virker modent for utskifting, har nesten alltid bare behov for nye dører og skuffer for å bli nytt. Kvaliteten på kjøkkenrammen er nemlig stort sett identisk mellom rimelige og dyre kjøkken, mens skuffer og skapdører er utsatt for slitasje. Dette er en av grunnene til at løsningene fra Herjedalskjøkken har økt i popularitet de siste årene. Den svenske produsenten av kjøkkendører og -skuffer tilbyr nytt kjøkken til 1/3 av prisen for et sammenlignbart standardkjøkken. Materialet MDF er hardere enn heltre, og det vil ikke vri seg, trenge behandling eller trekke til seg fuktighet, bekrefter Herjedalskjøkken i Stavanger. Alt blir laget på millimetermål til den enkelte kunden, som får ferdig montert kjøkken uten å måtte rydde ut av skapene i det gamle. Det tar tre-fire timer å montere et gjennomsnittlig Herjedalskjøkken, forteller Odd Hamre. Han og kollegaen Trond Atle Øglænd formidler Herjedalskjøkken ved hjemmebesøk. Herjedalskjøkken produserer 200 kjøkken i uka året gjennom til norske og svenske hjem. Vi har 21 farger i 12 ulike profiler, noe som gir 252 forskjellige Herjedalskjøkkener, forteller Hamre. Løsningene kommer med og uten demping, og man kan installere nye skuffer der det før var skap eller åpent. Ved hjelp av demodører, håndtak, profiler og tips hjelper vi folk med å fornye kjøkkenet til en pris vesentlig under prisen for nytt kjøkken, fastslår Hamre. FAKTA: Herjedalskjøkken HVA: Svensk produsent av kjøkkendører og skuffer. Startet i 1995, fabrikk i Funäsdalen i Sverige. Butikker over hele Sverige og Norge. HVOR: Møllegata 10, Stavanger KONTAKT: Odd Hamre: Trond Atle Øglænd: MER:

12 22 Kjøkken- og baderomseksperten Midbøe AS/HTH Kjøkkenforum i Stavanger: Dansk design også på badet KJØKKEN: HTH Kjøkkenforum i Stavanger er kjent for det mest moderne og tøffeste designet i sin bransje. Avbildet modell er Modern hvit eik med eksotisk rød Populariteten til kjøkken og bad fra Danmark har eksplodert etter at byggeog innredningsboomen tok av i Rogaland i fjor, forteller Midbøe i Stavanger. STAVANGER: Tidligere ble Norge regnet litt etter Europa når det gjelder design og smak innen interiør i hjemmet. Nå er imidlertid Stavanger sammen med Oslo blitt en foregangsby i Norge, og helt på europeisk nivå, ifølge daglig leder Mogens Bech ved Midbøe i Stavanger. Årsaken er at Stavanger er en internasjonal by med mange impulser utefra. Med bygge- og oppussingsboomet, hvor Rogaland ligger på landstoppen, er der naturlig mye fokus på innredning og det siste nye, påpeker Bech. Midbøe AS ble startet for mer enn 50 år siden. Det er over 30 år siden Finn Otto Midbøe, som fremdeles sitter i styret, valgte som den første i landet å ta inn HTH kjøkken. For tre år siden flyttet rørleggerdelen og 45 rørleggere ut, og senere er rørdisken og delelageret gått samme vei for å gjøre plass for Rogalands største og flotteste utstilling av kjøkken og baderom, med mer enn 700 m² utstillingslokale. En katalog er grei nok, men det er mye kjekkere å komme og se selv, sier Bech til Lokalavisen. IKKE TO ER LIKE Spør man folk hva de forbinder med HTH får man ofte svaret moderne design, kvalitet og nye ting fra utlandet. Lang erfaring og ønsket om best mulig å oppfylle kundens behov har sørget for at Midbøe har langt over (!) komponenter som kan settes sammen etter ønske og behov. Komponentene blir produsert i den lille byen Ølgode utenfor Billund på Jylland. En enkel beregning viser at Midbøe i Lagårdsveien kan utstyre alle Nordens hjem med HTH-kjøkken uten at to av dem blir like. For kjøkken- og baderomsbrukere er det viktig med en leverandør med stort utvalg. Kjøkken, bad og møbler skal holde i mange år, og det er derfor viktig med minst mulig begrensninger. Vi leverer mye til prosjektmarkedet, som bruker HTH-kjøkken som salgsargument for boliger, forteller Mogens Bech. Madla Boligpark og Vaulenmarka er eksempler på boligprosjekter hvor Midbøe har gått tidlig inn i prosjekteringen med eksklusive kjøkkenløsninger fra HTH. DEN SISTE FRIPLASS Innen baderom er HTH i ferd med å vinne sin posisjon blant nordens ledende leverandører. Midbøe-sjefen i Lagårdsveien er ikke i tvil om trendene i det moderne hjemmet. Badet er den siste friplassen i huset, hvor man kan låse døren og være for seg selv uten at noen finner det unaturlig. Vi selger mer og mer individuelle og spesi- altilpassede løsninger som med HTH ofte ikke er dyrere en et standard møbel fra annen leverandør. Steamdusj, boblebad og sauna er også blitt meget populære på badet, konstaterer Bech. De siste årene er mannen kommet mer og mer tilbake og med i beslutningsprosessen, og jo flere tekniske duppeditter som installeres på kjøkken og bad, jo mer ser vi at mannen supplerer kvinnen når valgene tas, forteller Mogens Bech. FAKTA: Midbøe AS/HTH Kjøkkenforum DANSK: HTH-interiøret blir produsert av dansker i den lille byen Ølgode i nærheten av Billund. Mogens Bech er daglig leder hos Midbøe i Stavanger. HVA: Nord-Europas største kjøkkenprodusent med årlig produksjon på mer enn skap. 118 butikker i 12 land. Midbøe AS fører også Uno Form, ekte dansk designkjøkken. Dansk snekkerkunst på sitt beste. Medlem av Bademiljø, Norges største rørleggerkjede. HVOR: Lagårdsveien 65, mellom Statens hus og brannstasjonen i Stavanger. MER: Telefon eller internett:

13 22 Stein- og byggvarespesialisten Mur & Bygg har suksess med peisutvalg på Bryne: Mur & Bygg varmer Jæren Mur & Byggs butikk på Bryne har blitt en suksess. Her møtes du av fine fliseutstillinger, kunnskapsrikt personale og distriktets flotteste utstilling av peiser og ovner. BRYNE: Ole Gunnar Steinsland og Reidar Stokkeland har fått god fyr i flere av ovnene og peisene de har utstilt i de nye Mur & Bygg-lokalene i Hålandsmarka utenfor Bryne sentrum. BRYNE: Det er godt og varmt hos Mur & Bygg på Håland industriområde like sør for Bryne sentrum. Ole Gunnar Steinsland og Reidar Stokkeland har fått god fyr i flere av ovnene og peisene de har utstilt. Det knitrer godt i bjørkeved. Det er ikke en tilfeldighet at varmeavdelingen går godt. Å se ovnene i bruk gir et skikkelig inntrykk, og det er lett å forestille seg hvordan det vil ta seg ut hjemme i stua. I dag er det ikke bare varmen som avgjør hvilke ovner folk velger. Det er blitt like mye et møbel. Hvordan ovnene passer i stua eller på kjøkkenet, blir det viktigste når folk skal kjøpe ovn. De aller fleste ovnene gir mer enn nok varme, sier Ole Gunnar Steinsland. Han ser at folk etterspør moderne, tidsriktige ovner, med rene linjer. Tradisjonelle hytteovner har gått noe tilbake. Ovnene skal helst ha store glassflater som viser ilden, og flere av ovnene har glass på tre sider. En annen finesse som har kommet, er dreibare ovner, som kan snus i den retningen du sitter. Mange vil gjerne komplettere de rene linjene med naturelementer, og skifer- og kleberstein er vanlige materialer på ovnene. Dette bidrar også til å holde bedre på varmen. Nytt er også at folk gjerne har mer enn en ovn. Mange vil ha kosen med levende ild også på kjøkkenet, sier Steinsland. FAGSENTER Det er langt fra tilfeldig at Mur & Bygg satser på Bryne. De ser absolutt potensialet i en ekspanderende region med stor byggevirksomhet. Resultatet så langt, siden åpningen i april, er da også over all forventning. Nå er det ikke bare jærbuer som kommer til Håland for å kjøpe fliser og ovner. Folk har kommet både fra Egersund og Stavanger. Steinsland gir den flotte utstillingen mye av æren for dette. Her kan du se alle ovnene i bruk, og et rikt utvalg av fliser er også montert. Ikke bare utstillingene gir suksess. Erfarne kundekonsulenter sørger for at du får det du trenger, med gode råd på kjøpet. Vi er et fagsenter og satser mye på god kompetanse i tillegg til flotte og tidsriktige produkter, sier Steinsland. FLISER Det er utstilt 40 ulike flisemiljøer hos Mur & Bygg på Bryne. Toppen av tilbudet er et komplett bad i lekre fliser fra den italienske fabrikken Leonardo. I flisebransjen er det viktig å følge med på trender, og Steinsland og Stokkeland har vært på verdens største flisemesse i Bologna for å finne inspirasjon og nyheter til kresne jærbuer. Trendene med lyse veggfliser og mørkere golv fortsetter. I tillegg er det in med store, rektangulære fliser. Trenden går i retning av mer bruk av farger og mønstre, gjerne blomstrete.

14 26 Interiør Service tar mål, syr og monterer gardiner. Forretningen har distriktets største utvalg: Prikken over i-en er gardinene Rådgivning og måltaking hjemme, skreddersøm og montering er oppskriften på å finne riktige gardiner til hjem og bedrifter. Interiør Service i Hillevåg har både lang erfaring, gratis hjemmeservice og distriktets største utvalg av gardiner, oppheng og solavskjerming. I 1984 begynte Interiør Service med gardiner, stoffer, interiør og design. Den gang som nå baserer bedriften seg på å møte kundene der de er enten det er i private hjem eller hos virksomheter som trenger nye gardiner. Målet er å dekorere med riktige gardiner ved første forsøk, eller å finne riktig oppheng og solavskjerming uten at kunden må oppsøke butikken flere ganger. Dyktige konsulenter hos Interiør Service gir veiledning i valg av stoffer, mønstre og farger til alle slags rom. Butikken har flere tusen gardinprøver, i tillegg til en rekke typer solavskjerming, lys- og lyddemping og opphengssystemer. Vi har et enormt utvalg i prøvemateriell, og ønsker alle velkommen forteller Solfrid Woxholt, grunnleggeren av Interiør Service. UTVALG Det tilbys ferdigsydde gardiner på markedet idag, men det sier seg selv at utvalget da blir begren- set. Med vår systue kan vi tilby et langt større utvalg etter kundens mål, sier Magne Woxholt, mannen til Solfrid. Interiør Service har fire mobile konsulenter, systue med tre-fire faste syersker og faste montører i staben i Hillevåg. Konsulentene demonstrerer for kundene hvordan de forskjellige fargene og stoffene tar seg ut hjemme. Den sterke servicen har økt i takt med utvalget, men det har ikke prisene. Konsulentene treffer mange forskjellige og hyggelige mennesker både i butikken og ute blant kundene. For oss er det viktig å ta hensyn til alle aldersgrupper og at kundene har forskjellig smak. Skreddersøm i denne bransjen krever arbeid og tid og setter store krav til presisjon, både på systua og hos konsulentene, sier Woxholt til Lokalavisen. BEDRIFTENE Interiør Service har i dag en like stor andel bedriftskunder som pri- vate gardinkunder. Butikken blir flittig brukt av interiørarkitekter og profesjonelle innkjøpere, som vet hvor vanskelig det er å visualisere et rom når alt skal passe. Gardinene er prikken over i-en, og da gjelder det å se hva man velger før man velger det, sier Solfrid Woxholt. Hun understreker at Gardinbussen til Interiør Service også tar med seg prøver på gardinoppheng og solavskjerming for dem som ønsker demonstrasjon av slike produkter. For moderne funkishus er det i dag svært aktuelt å bruke solavskjerming som et alternativ til gardiner. Det har med trender å gjøre, husets karakter og stil, akkurat som ellers i vår bransje, sier Woxholt. Interiør Service fører et stort utvalg lameller, paneler, persienner og plisségardiner, lifter og rullegardiner. Spør våre konsulenter om råd hvis du er i tvil om hva som er det rette for hjemmet ditt eller bedriften, sier Woxholt. Sittende Ornella Maria Coter (t.v.) og Åse Helgevold. Bak Elin og Solfrid Woxholt hos Interiør Service i Hillevåg. Til venstre del av butikkutstillingen, under til høyre konsulent Merete Sørensen. FAKTA: Interiør Service HVA: Spesialist i gardiner, gardinoppheng og solavskjerming. Gratis rådgivning og måltaking, monterer hjemme hos private- og bedriftskunder. Distriktets største utvalg, alle prisklasser. MERKER: JAB, Sanden (Kinnasand), Baumann, Ludvig Svensson, Sanderson, Chivasso, Blendworth, Sacho Hessline, Landheim og mange flere. HVOR: Torgveien 15 vis á vis Kilden, Hillevåg i Stavanger. Gardinbussen for hjemmebesøk. Telefon MER: Alle foto: Marius Vervik

15 Tusentips 5 PÅ Sjur GATA Hver måned velger redaktøren ut det beste innspillet fra leserne og sender en sjekk på 1000 kroner som takk for hjelpen. Tlf LOKALAVISEN ROGALAND AS Nygaten Stavanger Tlf Fax Har du planer om å pusse opp hjemme i høst? Sjur Svihus, Stavanger Jeg skal ikke pusse opp noen ting hjemme, for jeg bygger hytte i Røldal for tiden. Kristin Andersen, Stavanger Vi har fått selvbyggerbolig på Gausel, så det blir masse å gjøre. Men jeg har ikke bestemt meg for farger og sånne ting ennå. Ergin Mahmut, Stavanger Det er ingen ting å pusse opp, for alt var klart der vi flyttet inn i Hillevåg. Anne Ottesen, Bergen Ja, jeg har tenkt å ta kjøkkenet og male veggene i gangen. Kjøkkenet skal være blått og gangen offwhite. Si din mening TRENING MED STRIKK: Hva mener du om Lokalavisen? Hva kan vi gjøre for å bli bedre i neste utgave? Sportsbutikker selger 3-pakninger med treningsstrikker til ca. 300 kr. Fordelen med strikktrening er at du kan trene overalt - hjemme, jobb og på ferie. Det er effektiv styrketrening som strammer opp hele kroppen. ØVELSE 1 - Slå deg løs med powerpunch: Fest strikken i f.eks trapp, stolpe eller dørhåndtak. Stå med føttene fra hverandre. Hold hendene oppe ved haken (guard). Slå vekselsvis med annenhver arm. Pass på å gjør store bevegelser - vri på skuldrene. Jo lengre frem du går, jo hardere blir det. Slå deg løs i 1 min. Ta 30 sek pause mellom hver runde. Skriv ned hvor mange runder du klarer og slå rekorden neste gang! Kick ass! Send din mening til Månedens cocktail GREEN ORANGE Glass: Longdrink. Måte: Straight/bygges i glasset Ingredienser: 4 cl. Koskenkorva 21% 2 cl. Pisang Ambon. Toppes med Appelsin juice Fremgangsmåte: ½ fyll glasset med isbiter, og hell i alle ingrediensene som beskrevet. Rør om, garner med appelsinskive. Månedens quiz 5 KJAPPE Aemee Kramm Simensen, Stavanger Littegrann, men jeg vet ikke hva. Vi finner alltid noe å flikke på! 5x1000 i premier Send svarene dine til og delta i trekningen om fem gavekort på 1000 kroner på sofaer fra Partivarehuset i Bekkefaret. Alle svar kan utledes fra historiene i avisen. Tore Kristian Salomonsen Treningsguru Kampsport Instituttet Tlf: Hva: Rogalands eneste bartenderskole, beliggende i Gamle Forusvei 26 på Forus. Holder alt fra én-kveldskurs til fem ukers kurs innen cocktails, vin, champagne, cognac, whisky m.m. Kontakt: Rune Salomonsen, mobil Hva er Unoform? 2. Hva er Hwam? 3. Hvem er JM AB? 4. Hvor ligger Funäsdalen? 5. Hvilket navn har Kinnasand byttet til? STAVANGER AFTENBLAD HAR ET OPPLAG PÅ AVISER ROGALANDS AVIS HAR ET OPPLAG PÅ AVISER JÆRBLADET HAR ET OPPLAG PÅ AVISER DALANE TIDENDE HAR ET OPPLAG PÅ 8300 AVISER BYGDEBLADET HAR ET OPPLAG PÅ 2900 AVISER TIL SAMMEN DE RIKTIGE SVARENE I KONKURRANSEN I FORRIGE UTGAVE AV LOKALAVISEN ER: 1. Stockholm 2. No Pets For Noah 3. Italiensk 4. Ca Tschudi&Malling Eiendom FØLGENDE VINNERE FÅR TILSENDT ET GAVEKORT PÅ PARTIVAREHUSET: 1. SYNNØVE GJØSE, TENNISVEIEN, STAVANGER 2. KÅRE ANDERS UNDHEIM, TANGARVEIEN, KLEPP ST. 3. MAGNE STORHAUG, MADLAFOREN, HAFRSFJORD 4. CATO EIDSVÅG, HØGSFJORDGATEN, SANDNES 5. SIDSEL A. SIMENSEN, HILLEVÅGSVEIEN, STAVANGER...MENS LOKALAVISEN ROGALAND HAR ET OPPLAG PÅ ?

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: INFORMASJON Nr.5-2005 OPPLAG: 115 000 NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER

CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER Lys og farger som fremhever rommets karakter! Gardiner er mye mer enn et stykke stoff

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve sammen i fred og fordragelighet.

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER SØRBØHAGANE I SANDNES - ET GODT STED Å BO! VELKOMMEN Her, på Sørbø like ved Stokkalandsvatnet i Sandnes, skal det bygges cirka 870 nye boliger

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 8 boliger i kjede BK 11 UNIK UTSIKT 3/4 soverom Carport Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter i landlige omgivelser Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

ELEKTRISKE PEISER. Hjemmets nye flamme

ELEKTRISKE PEISER. Hjemmets nye flamme ELEKTRISKE PEISER Hjemmets nye flamme Kunsten å fornye norsk fyringstradisjon I Norge står fyringstradisjonen sterkt. Gleden ved å komme inn til levende ild er rotfestet i norske hjerter. Det samme er

Detaljer

Et nytt kapittel i sandneshistorien

Et nytt kapittel i sandneshistorien Et nytt kapittel i sandneshistorien En by i sunn og modig vekst Sandnes er byen som vokser raskest i Norge. Antall innbyggere i Sandnes øker, blant annet fordi stadig flere tilflyttere fra nabokommuner

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Mangfold av helsetilbud: Er Sola helsekommunen i Rogaland? I Sola sentrum florerer det av ulike helsetilbud for enhver sykdom eller lidelse. Det finnes over 20 private helseforeteak i tillegg til rundt

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Miljøvennlig varme fra Danmark

Miljøvennlig varme fra Danmark Miljøvennlig varme fra Danmark Siden 1978 har Scan produsert det vi selv kaller varmende møbler ved vår fabrikk utenfor Odense i Danmark. En kombinasjon av Dansk design og fokus på smarte detaljer har

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av n rer unike vi møteplassen! jon NÅ PRESENTERER VI MØTEPLASSEN! n Nå presenterer den unike vi møteplassen! Vi

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 9 boliger i kjede BK 10 UNIK UTSIKT 4 soverom Praktiske og familievennlige Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST BOLIGER FRA TEAMBYGG eneboliger BF 12 UNIK UTSIKT 4 soverom Carport og utvendig bod Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 3 ENEBOLIGER 130 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

PRESSEMELDING, 10.02.2012. Spa Consult stand: B01-13

PRESSEMELDING, 10.02.2012. Spa Consult stand: B01-13 Velvet Skin Et helt nytt produkt i skjønnhetsverden. Velvet skin Velvet Skin er en helt nyskapende produkt. Basert på en nøytralt transparent pudder impregnert med essensielle oljer, som skal anvendes

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

Et par avslappende timer hos hudpleier kan være ren balsam for huden så vel som for sjelen... Velkommen til oss!

Et par avslappende timer hos hudpleier kan være ren balsam for huden så vel som for sjelen... Velkommen til oss! Behandlingsmeny Et par avslappende timer hos hudpleier kan være ren balsam for huden så vel som for sjelen... Vårt mål er at du skal slappe av - la tankene hvile og koble helt av når du er gjest hos oss.

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

Aksoy Konaklari. Et fantastisk anlegg med panoramautsikt. Aksoy Konaklari ligger bare 650 m fra stranden i Akbuk.

Aksoy Konaklari. Et fantastisk anlegg med panoramautsikt. Aksoy Konaklari ligger bare 650 m fra stranden i Akbuk. Aksoy Konaklari Et fantastisk anlegg med panoramautsikt. Med gangavstand til butikker, supermarkeder, promenade, strender, restauranter og et ukentlig frukt- og grønnsaksmarked har du det du trenger for

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

>> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I. >> Bla fremover >>

>> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I. >> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I det lille ekstra YÜKSEK II Yuksek II er et meget eksklusivt anlegg som består av store, luftige leiligheter med svært høy standard. Stedet passer utmerket for de som

Detaljer

Internasjonal suksess fra Kilsund

Internasjonal suksess fra Kilsund Arendals Tidende magasin HELG Uke 1-2016 - Nr. 1-10. årgang Internasjonal suksess fra Kilsund SIDE 16-23 NYTTÅRSFORSETTER: Pris: 20 kr Pris: kr. 20 De beste tipsene for å komme i gang SIDE 4-11 16 Arendals

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom. Ørnaberget K2. Snøde sør, Sola

Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom. Ørnaberget K2. Snøde sør, Sola Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom Ørnaberget K2 Snøde sør, Sola Beliggenhet og avstander Gode boliger med Ca 600 m Ca 2,0 km til Hafrsfjord til Risavika Havn funksjonell planløsning Ca 3,0

Detaljer

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Hvem er vi? Skanska Bolig AS er en del av Skanska AB et av verdens ledende entreprenør- og

Detaljer

2 Prosent og eksponentiell vekst

2 Prosent og eksponentiell vekst 2 Prosent og eksponentiell vekst 196 KATEGORI 1 2.1 Prosentfaktorer Oppgave 2.110 Finn prosentfaktoren til a) 18 % b) 60 % c) 11 % d) 99 % e) 49 % f) 1 % Oppgave 2.111 Finn prosenten når prosentfaktoren

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover.

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover. NÅ Har$du$muligheten$ Akkurat nå har du en sjelden mulighet. En du kanskje aldri får igjen. Du har kjøpt en ny bolig, men den er ennå ikke ferdig. Du kan fortsatt ta valg som gjør boligen enda litt stiligere,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Verdens mest populære vedovn nå helt i Ny dør i støpejern se mer av ilden. Mange valgmuligheter. Håndtak som ikke blir varme NYHET!

Verdens mest populære vedovn nå helt i Ny dør i støpejern se mer av ilden. Mange valgmuligheter. Håndtak som ikke blir varme NYHET! NYHET! Takk for at du velger Svanemerket! Verdens mest populære vedovn nå helt i Ny dør i støpejern se mer av ilden Mange valgmuligheter Håndtak som ikke blir varme Velkommen hjem til varmen Varmen fra

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Vi bygger din hyttedrøm...

Vi bygger din hyttedrøm... Vi bygger din hyttedrøm... DIN DRØM - VÅR HVERDAG! Drømmen om en egen hytte i flott natur er noe vi bærer i oss. En base for utflukter gjennom alle årstider, til skog, fjell og sjø, peiskos og sosialt

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

moderne rekkehus m/livslopstandard

moderne rekkehus m/livslopstandard moderne rekkehus m/livslopstandard TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera.

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Å kjøpe bolig i Frankrike er som alt annet; enkelt når man kjenner til fremgangsmåten, og kan bli en stor

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Spameny. Hoveveien 65, 4818 Færvik. Tlf: 370 60 830/ 926 91 022. Mail: spa@arendalherregaard.no. www.arendalherregaard.no. www.spasenter.

Spameny. Hoveveien 65, 4818 Færvik. Tlf: 370 60 830/ 926 91 022. Mail: spa@arendalherregaard.no. www.arendalherregaard.no. www.spasenter. Spameny Hoveveien 65, 4818 Færvik Tlf: 370 60 830/ 926 91 022 Mail: spa@arendalherregaard.no www.arendalherregaard.no www.spasenter.no Velkommen til spa Praktisk info Badeavdelingen i SPA har 18 års aldersgrense,

Detaljer