Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:"

Transkript

1 INFORMASJON Nr OPPLAG: NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere Ut med champisen. SIM reklamebyrå. Side 4 Slår et slag for grunneierne. Block Watne. Side 6-7 Norge - en miljøsinke Løsningen fra APP som ble syltet ned. Side 8 Fyrtårnet. Stavanger Forsikring. Side 10 Arkitekthus like rimelig som katalog. Frafjord&Hidle. Side11 Et annerledes syn på ting Ensign Reklamebyrå. Side 12 Velvære kurerer ansatte. Clinique Sunrize. Side 18 Skobyen Stavanger samler skobutikkene. Side 19 Norges rimeligste megler Stavanger Eiendomsmegling. Side 20 Siste skrik blant Midbøes HTH-utvalg. Side 22 Delikatesse i maling Flügger Farve. Side 23 Mur & Bygg på Bryne. Side Interiør Service gjør gardinene hjemme. Side 26 Partivarehuset går bedriftsidrettslag. Side 27 Gevinsten henger lavt med den nye valutaindeksobligasjonen til Nordea Markets i Stavanger. Banken garanterer alle pengene tilbake innen to år dersom gevinsten lar vente på seg. Med minste tegning på kroner og mulighet for banklån med pant i produktet. Risikoen tilsvarer bankrenten. Side 9 Europas beste forvalter syndikerer næringseiendom i nytt ASA-fond. Orkla Finans i Stavanger tror på gevinst og tilbyr inngangsbilletter til kroner. Side 4 Nytt kjøkken 1/3 pris Herjedalskjøkken bytter dører og skuffer etter millimetermål. Side Bjørg Wigestrand i Byggholt lager borettslag med felles gjesteleilighet og uterom for godt naboskap på Bryne. Side Side 6-7

2 2 NYHETER To ører én munn Jeg har egentlig litt lyst å skryte av vårt nærområde. Mange ganger har jeg inntrykk av at folk flest klager og syter over det meste. Det er alltid noe som er galt. Enten er naboens hekk for høy, politikerne for slakke, svigermor for streng, lærerne for lite dyktige, bussen ikke i rute, ferien for kort, ferien på feil tidspunkt, været for dårlig eller rett og slett bare at sjefen er en drittsekk. Hva om vi nå tok oss tid til å løfte blikket, og heller fokusere på det som er bra, uten at vi blir for selvgode og selvopptatt? Som nasjon er vi utrolig heldige som nå opplever en økonomisk velstand som gir oss en fantastisk mulighet for et godt liv. Vi bor i et land som er preget av politisk og sosial ro, hvor likhet er det bærende prinsipp. Når vi hver dag oversvømmes av tragiske nyheter som krig, fiendtlige invasjoner, matmangel, stormer og uvær, så føles det utrolig godt å bo i Norge. Og så må jeg bare si det med en gang, jeg er veldig glad for å bo i Rogaland og i Stavanger. Vi bor i et fantastisk distrikt med spennende jobbmuligheter, flott natur, et allsidig kunst- og kulturtilbud, og god kommunikasjon med resten av verden. Jeg er far til tre jenter på 22, ni og fem år. De siste årene har jeg sett blant annet på hvordan Stavanger Kommune har investert i rehabilitering av skoler og andre offentlige bygg. Det er med stor tilfredshet jeg ser at det satses. Selv om det graves og bankes over alt i våre gater, så utføres alt arbeid for at vi skal få det bedre. Det vil alltid være ting som er ugjort, men jeg er overbevist om at både politikere og offentlig ansatte til en hver tid har som mål å få utrettet mest mulig til glede for befolkningen. Til slutt vil jeg bare minne om at materiell velstand er uviktig dersom ikke mellommenneskelige forhold er i orden. I den anledning vil jeg bare minne om at det sannsynligvis ikke er uten grunn at en har to ører, men bare én munn. Tog du an? Fredag møtte jeg en dame jeg ikke hadde snakket med på mange år, og som etterlyste den siste utgaven av Lokalavisen Rogaland. I dokumentmappen min hadde jeg tilfeldigvis en avis, som jeg ga henne. Det gjorde meg utrolig glad når hun sa: Nå skal eg hjem og kosa meg med aviså, for den lige eg så godt. Svein Kåre Edland Gassen må til Rogaland først 99,7 prosent av norsk naturgass går direkte til utlandet - som produserer strøm og selger tilbake til Norge. I stedet bør vi føre gassen til norsk fastland og bruke den industrielt og i husholdningene, ifølge Arenaprosjektet Gass i Vest. STAVANGER: Rogaland som industrifylke vil ha nytte av at næringslivet og private husholdninger klarer å legge om til naturgass de nærmeste årene. Innen 2007 kommer Norge til å være verdens tredje største gasseksportør, men foreløpig bruker vi nesten ikke gass selv. 0,3 prosent av produksjonen på norsk sokkel går til fastlandet, mens 99,7 prosent eksporteres. Mye av dette blir solgt tilbake til Norge med fortjeneste i form av elektrisk strøm. Den bakvendte ordningen skyldes mange forhold, men vi ser ikke bort fra at en irrasjonell frykt kan hindre økningen i gassforbruket i private husholdninger, forteller prosjektansvarlig Ingvil Smines Josdal i Innovasjon Norge Rogaland. Smines Josdal leder Arenaprosjektet Gass i Vest, som fram til 2009 skal gjøre Vestlandet til en ledende gassregion i Norge. Utfordringene står i kø, men potensialet for gassanvendelse er betydelig. Distribusjon av varme og kjøling, gassdrevne næringsparker og ny brenselscelletekno- RÅD: Hvis den regionale gassektoren tilpasser seg hurtig, kan Rogaland bli sentrum for et norsk gassevenlogi er avgjørende områder for den tyr, tror Ingvil Smines Josdal i Innovasjon Norge Rogaland. Hun er hovedansvarlig for Arenaprosjektet Gass regionale gassektoren i Rogaland. i Vest. Den såkalte gassveien mellom føre innovativ konsept- og produktutvikling med Hun venter tøffe tak i gassdebatten de nærmeste Rogaland og Hordaland er et siste årene. Utbyggingen av nasjonal infrastruktur til satsingsområde i Gass i Vest. tanke på eksport. Vi kjenner markedene for bruforsyning blir kanskje den tyngste, mens ramarenaprosjektet ønsker å bidra til næringsutvikling kere gjennom vårt internasjonale nettverk, og det mebevilgninger, møteplasser i aktuelle bransjer og gjennom både lønnsom privat industri og nye arer et enormt potensial for verdiskaping innen gass, internasjonal relasjonsbygging er oppgaver som beidsplasser. Konkurrentene vil være aktører fra sier Bøe Skogen. Innovasjon Norge og energisektoren må løse med Tyskland og Nederland som vil definere gassektålmodig arbeid. toren slik mange mener de har gjort i en årrekke og fremdeles gjør. KÅRSTØ HVA: Arena hovedprosjekt i regi av InnoSØKER FOLK Etter hvert som private husholdninger legger om vasjon Norge, i samarbeid mellom Rogaland Geologiske og andre tekniske undersøkelser viser fra strøm til gass, vil markedet for konvensjonelt og Hordaland. Deltakere fra universitet, høgat de neste 100 årene kommer det til å være gass gassutstyr mangedobles. Leverandørindustrien er skoler og FoU-bedrifter. Gass i Vest skal gjøre i Nordsjøen. Fire generasjoner arbeidstakere får imidlertid vel så viktig for arbeidsplassene, ifølge regionen nasjonalt ledende innen utnyttelse dermed glede av den siste generasjonen fossile Innovasjon Norge. av naturgass. Består av fire delprosjekter inenergikilder. Dette er utgangspunktet for Innova Investeringsbehovet på Kårstø vil bli over to milsjon Norge, som skal bemanne prosjektet med nen distribusjon av varme, næringsparker, liarder kroner, og Arenaprosjektet ønsker å bidra en hovedprosjekt-leder samt ledere til de fire delteknologiutvikling og gassveien Rogalandtil at norske regionale aktører gjøres aktuelle for prosjektene som utgjør Gass i Vest. Forstudien til Hordaland. denne utbyggingen, sier direktør Karl Bøe Skogen prosjektet peker på et dypt behov for forskning, NÅR: Høst i Innovasjon Norge Rogaland. For å komme på bakunnskap og samarbeid dersom Vestlandet skal nen i et slikt storskalaprosjekt, må den regionale BUDSJETT: 8,5 millioner kroner bli gassvinnere. leverandørindustrien intensivere forskning og ut KONTAKT: Ingvil Smines Josdal, tlf , Vi må koble aktører i den sentrale delen av vervikling (FoU). e-post: dikjeden og spre kunnskap om midtstrøms- og Direktøren oppfordrer nå gassektoren til å bruke MER: nedstrømsløsninger, forteller Ingvil Smines Josdal. Innovasjon Norge-organisasjonen til å gjennom- FAKTA: Gass i Vest UTGIVER: LOKALAVISEN ROGALAND AS Nygaten 24, 4006 STAVANGER Opplag: Dekning: Distribueres til alle husstander og bedrifter i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy, Strand, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Time, Hå, Klepp og Egersund Redaksjonelt materiale er delvis basert på Trykk: Aftenbladet Trykk AS Grafisk: Kontakt: Tlf

3 4 ØKONOMI Tegning av nytt Eiendomsfond hos Orkla Finans i Stavanger: Gode utsikter for investering i næringseiendom Eiendommer med stabile leieinntekter og stigende kvadratmeterpris gir godt utbytte og forventet god avkastning uavhengig av utviklingen på aksjebørsene de neste årene, ifølge Orkla Finans i Stavanger. STAVANGER/OSLO: Et nytt eiendomsfond fra API Aberdeen Property Investors blir vurdert som en av flere alternativ for å få god avkastning på investert egenkapital de nærmeste årene. I slutten av oktober kom fondet API Eiendom Norge II ASA, et konservativt eiendomsfond spesialtilpasset norske skatteregler og med den bredeste eiendomsporteføljen hittil i Norge. API vil sette sammen en stabil portefølje av næringsbygg. API er en profesjonell eiendomsforvalter med hovedkontor i London, og selskapet er av Euromoney nylig kåret til beste eiendomsforvalter i Europa. I Norge har API allerede et KSeiendomsfond. Hittil har dette fondet gitt nærmere 40 prosent avkastning på cirka fem kvartaler. HENGER HØYT Forventningene til avkastning i det nye ASA-fondet fra API er gode, mens minste innskudd er satt til kroner. Selv om dette er en lav inngangsbillett, får innskyterne utbetalt årlig utbytte og har mulighet til å investere mer eller selge seg ut underveis. Takket være belåning på 75 prosent blir ligningsverdien på andelene null, slik at formuesskatt blir fullstendig utelukket. Andelene er VPS-registrert og åpner for forenklet selvangivelse for privatpersoner. API har en oppsiktsvekkende historikk på sine eiendomsfond, så det er svært hyggelig å gi en ny sjanse til investorer i Stavanger-regionen som ikke ble med i KS-fondet, sier Bjørn Brodal, leder i Stavanger-avdelingen av Orkla Finans. Under lanseringen av API Eiendom Norge II i slutten av oktober, ønsket Brodal velkommen både institusjonelle investorer, stiftelser, legater og foreninger, samt velstående privatpersoner. YALE-METODE Eiendom er en alternativ investeringsform i Norge ved siden av investering i hedgeforvaltning. Orkla Finans er i ferd med å bli en ledende aktør innenfor disse investeringsformer i Norge, ved siden av hovedformene aksjer og obligasjoner. Ifølge Bjørn Brodal i Orkla Finans bygger den strategiske forvaltningsmodellen blant annet på forvaltningsresultater fra amerikanske Yale University Endowment, som har en av verdens høyeste og mest stabile avkastninger på investert egenkapital over tid. Yale-fondet har over flere år solgt seg ned i amerikanske/nasjonale aksjer og obligasjoner, og økt investeringen i eiendom, råvarer og hedgefond, forteller Brodal. Resultatet er bevislig lavere risiko i bytte for tillegg til en høyere avkastning. Kundene til Orkla Finans i Stavanger baserer i høy grad sin suksess på investeringsfilosofien bak alternative investeringsformer som eiendom og hedgefond. KONTANTSTRØM Ifølge rådgiver Christian BelckOlsen fra API i Oslo, er det nye eiendomsfondet posisjonert for sterkere vekst enn markedet har sett det siste året. Grunnen er at markedet ikke har tatt ut veksten på næringseiendom, i motsetning til det private boligmarkedet. Det bygges altfor lite i år, og etterspørselen etter næringsareal vil drive opp inntjeningen i fondet, understreker Belck-Olsen. Som ekspert på eiendomsfond ser Belck-Olsen både negative og positive sider ved å investere i eiendom. Markedet for større næringsbygg har lav transparens, det er personintensivt og kunn- HØYE TALL: Christian Belck-Olsen (t.v.) fra Aberdeen Property Investors og Bjørn Brodal fra Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA i Stavanger lanserer enda skapskrevende. Stykkpri- et nytt eiendomsfond fra API. sen er høy, og det er lang FAKTA: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA FAKTA: API Eiendom Norge II ASA omsetningstid, men vi har HVA: Fond bestående av næringseiendom, kontorbygg, lagerbygg og hogreid å vende alle disse HVA: Selskap innenfor kapitalforvaltning og forsikringsmegling. Basert på teller. Forvaltes av Aberdeen Property Investors (API) i Oslo. Årlig forventet faktorene til fordel for av- nøkkelverdiene markedsorientering, kompetanse, ordentlighet og langsikavkastning: >12 prosent, herav årlig utbetaling 5-9 prosent. Minste tegningkastning i eiendomsfon- tighet. Stavanger-avdeling ledes av direktør Bjørn Brodal. sandel: kroner. Utbytte utbetales med betydelige skattefordeler. det, understreker Belck- HVOR: Kirkegaten 13, 4006 Stavanger KONTAKT: Tlf HVOR: Distribueres av Orkla Finans i Stavanger Olsen. MER: KONTAKT: Tlf

4 6 BOLIG Block Watne står på godfot med grunneierne i Rogaland: Grunneiere gjør gull av gråstein Alle kan love gull og grønne skoger, men for grunneierne i regionen er det bare referansene som gjelder. Og dem har Block Watne så det monner. STAVANGER: Årlig bygger den lokale avdelingen av Block Watne på Forus mellom 120 og 130 nye boliger i Stavanger, Sola og Sandnes. Den kontinuerlige jakten på de mest boligvennlige tomtene har imidlertid ført til økt press mot grunneierne. Daglig leder Egil Skjæveland i Block Watne på Forus forteller at grunneierne har en tøff jobb med å vurdere alle tilbudene som kommer inn fra forskjellige utviklere og potensielle kjøpere. I Smeaheia, hvor vi alene bygger mer enn 300 boliger, har vi sett at profesjonalitet og soliditet er helt avgjørende når grunneierne skal oppnå resultater i markedet, sier Skjæveland. Boligsjefen feirer denne måneden sitt 10 årsjubileum i Block Watne, hvorav fem år som daglig leder på Forus. Nå oppfordrer han grunneiere til å ta kontakt med han personlig for å finne ut hva Block Watne er i stand til å gjøre for dem. RANDSONEN Situasjonen i Rogaland er minkende utbud av ledige tomter for boligformål kombinert med kraftig økning i etterspørselen. Nye felt som Smeaheia eller Gausel som hver har hundrevis av boliger i ulike størrelser er ikke nok til å betjene markedet. Rogaland har netto innflytting, samtidig som en ny generasjon unge kommer tidlig inn på boligmarkedet med lave renter. Block Watne er en av boligbyggerne som jobber på spreng for å dempe dette presset på boligmarkedet. Vi opererer først og fremst i randsonen av sentrum, der folk flest foretrekker å bo, sier Egil Skjæveland. Han presiserer at bomønsteret er inndelt i flere aldersklasser. De yngste og eldste innbyggerne i Rogaland foretrekker å bo i sentrum av de store byene, mens yngre familier i alderen år med barn vil ha det mer landlig. Om ikke oppvekstvilkårene nødvendigvis er så mye bedre, så er de enklere utenfor sentrum, på sin egen tomt, sier Skjæveland. Hageflekk og plass til bilen er dessuten sentrale verdier for familien verdier som finnes utenfor sentrum. OPPGJØR Nøkkelen til gode boforhold ligger i høy grad hos grunneierne. Mange utviklere og et mylder av mel- lomledd har imidlertid gjort markedet uoversiktlig. Dermed blir det referansene til boligbyggeren som viser hvordan han har prestert. Like viktig som å være profesjonell, er det å ha soliditet i selskapet som skal gjøre jobben, forteller Skjæveland. Han har nylig vært med på å legge vann og kloakk for mange millioner kroner i Smeaheia, i tillegg til kjøp av tomt. Block Watne organiserte et forhandlingsutvalg med 17 grunneiere for å stå på god fot med alle involverte fra begynnelse til slutt. Hvis du samarbeider med en aktør som ikke er solid nok, kan du i verste fall gå skoene av deg og bli lurt. Det er ikke tvil om at dette har skjedd i regionen, du trenger ikke gå langt for å finne eksempler, påpeker Skjæveland, som ikke ønsker å rette fokus mot prosjekter som har gått galt for andre. Block Watne har bygget boliger siden 1872, vi har utvalget av nye avtaler og fleksible betalingsløsninger. Det har aldri manglet oppgjør eller vært en grunneier som har følt at det var noe lureri, sier Skjæveland. Alle er like gode når man inngår en avtale, og alle kan love gull og grønne skoger. Men det er grunnei- eren som får erfare om man gjør det man sier og tar tak i saken, avslutter Block Watne-sjefen, som oppfordrere grunneiere til å ringe han på mobiltelefonnummer SOLID: Block Watne bygger hvert år nye boliger. Alt må alltid være korrekt med grunneierne, ifølge daglig leder Egil Skjæveland. FAKTA: Block Watne HVA: Utbygger av hus, rekkehus og leiligheter. Bygger enhetene på stedet med fast ansatte tømrere. HVOR: Lagerveien 1, 4033 Forus GRUNNEIERE: Kontakt Egil Skjæveland, tlf MER: Block Watne har sitt utspring fra Sandnes der Martin Larsen grunnla sin sagbruksvirksomhet i Virksomheten ble senere overtatt av Gabriel Block Watne som forandret navnet på bedriften til G. Block Watne AS. Block Watne utviklet seg innen divisjonene prefabrikasjon for bolig, byggshop, samt næringsbygg. Hovedvirksomheten var bolig basert på precut og den første husboken ble utgitt i Selskapet ble senere børsnotert, men er i dag i privat eie. Siden starten har Block Watne bygget over boliger i Norge.

5 8 TEKNOLOGI Ny renseteknologi fjerner 95 prosent av skadelig utslipp fra vedfyring: En piperenser til 3000 kroner per husstand kunne fjernet 95 prosent av svevestøvet fra vedfyring. Tafatte politikere gjør at produktet aldri blir en realitet. - Norge er en miljøsinke SANDNES: Verdens helseorganisasjon anslår at 3 millioner mennesker dør hvert år av svevestøv forårsaket av vedfyring. Økte strømpriser gjør at nordmenn brenner stadig mer ved. Nordmenn fyrer nå så mye i ovnen at over halvparten av alt svevestøvet kommer fra vedfyring, og Rogaland er blant verstingene. Kun i Hordaland og Akershus har flere husstander hvor det benyttes vedfyring, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). - APP har utviklet en piperenser for å fjerne svevestøvet fra vedfyring, men så lenge politikerne ikke gjør noe blir prosjektet lagt på is. Når folk kan slippe ut så mye forurensing de vil fra vedovnene sine, har vi ikke noe marked, sier daglig leder i Applied Plasma Physics (APP), Arne Thomas Haaland. EFFEKTIV RENSING Piperenseren plasseres på toppen av pipen og samler sot og partikler i en liten boks, som tømmes av feieren. Omfattende testing viser at installasjonen fjerner 95 prosent av forurensingen. - Når vi slår den på forsvinner praktisk talt røyken, sier Haaland. APP har brukt mange år og mye penger på å utvikle produktet, men er nå oppgitt over at politikerne ikke tar tak i saken. - Vi ble tiljublet da vi startet opp med utviklingen, men interessen forsvant da vi var ferdige. Dette er et hån mot oss som utvikler enkle løsninger med store miljøgevinster, sier han. - BEDRE ENN NY OVN Ved kjøp av ovn er man pålagt i Norge til å kjøpe ovn med sekundærforbrenning, en såkalt rentbrennende ovn. - Målinger viser at piperenseren er mye mer effektiv enn de nye ovnene. Ved normal bruk, vil en ny ovn i realiteten forurense like mye som en gammel ovn, sier Haaland. Bedriften anslår at piperenseren ville kostet omkring 3000 kroner og er rimeligere enn å kjøpe ny ovn. - Folk skifter ikke ovner fordi det er mer miljøvennlig. Ovner er blitt et møbel og mote. Ut fra våre data kan man stille store spørsmål til om de er renere. Hvert år koster svevestøv staten store summer. Bare i Oslo beregnes kostnaden til å overstige 750 millioner. Svevestøvet påfører hjerte og lun- gesyke store plager og reduserer livskvaliteten og forkorter livslengden for en rekke mennesker. Haaland er frustrert over politikerne. - Teknologien vil nok ikke bli først tatt i bruk i Norge. Norge er en miljøsinke. Det er nok ikke første gang en bedrift har utviklet en god løsning som ikke tas i bruk, og det vil skje igjen. Vi har innsett at vi er forut for vår tid. Piperenseren monteres på toppen av pipa og fjerner 95 prosent av svevestøvet. Oppgitt: Daglig leder Arne Thomas Haaland og bedriften APP har utviklet en piperenser som kunne spart samfunnet for store kostnader. FAKTA: Applied Plasma Physics HVA: Sandnes-bedrift som har utviklet et system som kan rense 95 prosent av svevestøvet fra vedfyring. Produserer andre typer rensesystem for lukt og partikler. Startet opp i 1989 og har 12 ansatte. Går mot historiens første overskudd i år HVOR: Bedriftsveien 25, 4305 Sandnes KONTAKT: Tlf MER:

6 10 FORSIKRING Stavanger Forsikring tilbyr trygg og enkel sikkerhet: Forsikringsfyrtårnet Hos Stavanger Forsikring er det ingen telefonkø, du får direktelinje til din personlige rådgiver. Gjennom lokal forankring skal forsikringshandelen være enkel og trygg. Våre rådgivere forstår hvordan det er å være kunde. De vet at folk fleste ikke er særlig interessert i forsikring. Folk kunne nok funne tusen andre ting de heller ville bruke pengene sine på. Men forsikring er noe man må ha, det er en måte å kjøpe seg økonomisk trygghet på. Da skal kunden være sikre på at de får det de trenger, og forstår hva de kjøper. Derfor blir det så viktig med den personlige kontakten, sier Odd-Terje Heradstveit, daglig leder i Stavanger Forsikring. Medarbeiderne er nøkkelen til suksessen firmaet har oppnådd. De ansatte har fra 13 til 40 års fartstid i forsikringsbransjen. Kommunikasjon på et nivå som kunden begriper er viktig. Når du ringer til oss, treffer du et tenkende vesen, som vet hvem du er. I tillegg er han ikke langt unna dersom du har behov for å treffe ham. Du kommer ikke til et upersonlig kundesenter, hvor du stadig får snakke med ulike folk, og må si hva du vil flere ganger, sier Heradstveit. PRIS Selvfølgelig er prisen du betaler for en forsikring viktig. Det finnes derimot to priser. En før og en etter skade. Det er når du får bruk for din forsikring du vet hva den egentlig koster. Da ser du om du får det du trodde du betalte for. Prisen, eller premien, er ikke alt. Det gjelder å se på hva du får for pengene, sier han. Etter det ble innført konkurranse på forsikringer i 1984 har antallet som vil prøve seg steget kraftig. Mange av disse driver med priser som ofte stiger kraftig etter en tid. Stavanger Forsikring er mer opptatt av kontinuitet. Vi konkurrerer på pris, men driver ikke med lokketilbud slik andre gjør. Sett over tid vil vi være best på pris i forhold til kvaliteten på det vi leverer, forklarer Heradstveit. I tillegg kan du være sikker på å få det du trenger hos Stavanger Forsikring, verken mer eller mindre. Rådgiverne har ikke provisjonsbasert lønn, og får ikke noe ekstra for å selge noe til deg som du egentlig ikke Alfred Svendsen (foran) og Odd-Terje Heradstveit har begge lang fartstid innen forsikring. Erfarne fagpersoner med interesse for jobben sin garanterer for at du får den forsikringen du trenger. behøver. Dette påvirker også det totale prisbildet, legger han til. LOKAL FORANKRING Stavanger Forsikrings slagord er Din partner på hjemmebane, noe som passer godt med tanke på kontorplasseringen, som i praksis er litt til høyre for inngang 1 til Viking Stadion. At vi finnes lokalt er en trygghet for kunden. Vi er en sparringpartner som kan hjelpe kunden å finne de forsikringene han trenger. Noen få ganger kan det bli problemer med oppgjøret. Da skal vi være her, på kundens side, sier Heradstveit. Stavanger Forsikring er representant for If, Nordens største skadeforsi- kringsselskap. Heradstveit ser på kjennskap til markedet med en trygg dette samarbeidet som en styrke. og stor forsikringsleverandør, sier han. If har et svært profesjonelt apparat, FAKTA: Stavanger forsikring AS særlig ved opp HVA: Representant for If Skadeforsikring gjør, og er en god samarbeidspartner. HVOR: Jåttåvågveien 7 (Viking stadion) Vi kan kombinere vår KONTAKT: Tlf , MER: lokaltilknytning og

7 12 REKLAME Stavanger-byrået Ensign vinner nasjonale priser for design: Dette bildet ønsket en av Ensign sine kunder at byrået skulle bruke som interiør i markedsføringen av et nytt boligprosjekt. Helt i orden for oss, sa vi, men etter en lengre samtale overbeviste vi kunden om at selv om hun bare elsket kryssfiner fra 80-tallet, så var ikke dette bilde særlig representativt for leilighetene vi skulle selge, ei heller for de som kanskje skulle kjøpe, ifølge Ensign. Ifølge reklamebyrået Ensign i Stavanger, er det viktig med et godt samarbeid mellom kundene og markedsførerne. Det er vår jobb å gi gode råd, basert på vår fagkunnskap, når vi ser at gode råd er nødvendige. Det viktigste for oss og kunden er å lage noe som mange nok liker, altså å rette fokus mot det vi tror kan treffe flest mennesker innenfor en definert målgruppe, sier daglig leder Geir Sørskår i Ensign. Dette er en avgjørelse som ofte må tas fort i dagens marked, men alltid med tanke for fremtiden, og selvsagt basert på dagens trend, som er historie i morgen, sier han. Å treffe er enormt viktig, og ofte er dette basert på kunnskap, men like ofte på magefølelse å vite hva som blir det neste er vinn eller forsvinn for kunden, sier Ensign. Byrået tar som oftest jobben fra ide til ferdig produkt, men det hjelper også kunder som er midt i prosessen. Vår jobb er å komme med gode ideer som gjør at kunden blir lagt merke til. Kundens ønsker og behov skal bli til unike visuelle løsninger for hvert eneste prosjekt. Middelmådighet er ingen tjent med, sier Sørskår. Ensign er representert med kunder i flere bransjer men har i dag flest innen eiendom, eiendomsmegling, offshore, industri, restaurant og næring. Byrået jobber med noen av regionens mest innovative bedrifter som Skanska, Hinna, Park, Kruse, Øgreid, Stadion Parken, ABCenter, Universal Sodexho og Eiendomsmegler 1. Nye kunder kommer til fortløpende, ifølge Ensign. De siste årene har byrået markedsført over 1000 byggeklare boliger. Ensign jobber også for å markedsføre lokale produkter på det internasjonale markedet. Deres designprodukter er i dag å finne i delikatessedisker i Frankrike, Tyskland, Østerrike og Sveits. Og selvsagt her hjemme, sier daglig leder Geir Sørskår. Webdesign er et annet område Ensign satser på og har vunnet priser for. FAKTA: Ensign Reklamebyrå HVA: Reklamebyrå innen reklame, design og internett. Vekt på eiendom, megling, offshore, industri, restaurant og næring. HVOR: Kirkegaten 18, Stavanger sentrum KONTAKT: Tlf , e-post: MER: Noen av logoene Ensign har laget i 2005:

8 14 BOLIG Byggholt-sjef Bjørg Wigestrand dobler aktiviteten: Byggholt-sjefen bygger Rogaland VISJONÆR: Bjørg Wigestrand ble den første kvinnelige toppsjefen i Byggholt, Norges sjette største boligentreprenør. Maleriet på veggen har hun selv malt. Hun er regionsjef i Norges sjette største boligbyggeselskap, Byggholt-sjef Bjørg Wigestrand. Visjonen er å gjenskape arenaen for felleskap blant gode naboer i Rogaland. Bjørg Wigestrand (47) har lovet å doble omsetningen i sin avdeling av Byggholt. Selskapet tilhører Sveriges største boligbygger men jobber lokalt med boligprosjekter over hele Norge. Wigestrand var den første kvinnen som nådde til topps i Byggholt-systemet. Sist nyttår tok hun med seg Vikevåg Bolig inn i Byggholt. Den gangen lovet jeg å doble omsetningen, og nå har vi det alle sammen i blodet at vi skal nå målet, sier den beskjedne bestemoren fra Hommersåk. Wigestrand blir berømmet av sine ansatte for å ha en menneskelig lederstil, med både handlekraft og en smittende skaperånd. Alt begynte med at jeg valgte teknisk utdanning ut fra ren fascinasjon, forteller hun. I årenes løp har Wigestrand hatt tunge roller innen både entreprenørskap og marked når det kommer til boligbygging. Dessuten har hun kost seg med barnebarna og laget malerier. Som sjef i Vikevåg Bolig sto hun for Design Concept, en serie rimelige boliger på Smeaheia, laget for unge mennesker i etableringsfasen. Helt unge folk kjøpte Design Concept, som er rimelige, enkle og funksjonelle leiligheter litt stilige uten for mye stuff, sier Wigestrand. ENSOMHET Å bo handler i like stor grad om verdier som det dreier seg om ren byggekunst. Fellesskap i et nabolag er ingen selvfølgelighet i dag. Når Byggholt får en idé til et boligkonsept, må medarbeiderne tenke minst tre år fram i tid. Ifølge Bjørg Wigestrand handler det om å skape en helhet hvor fellesskapet mellom menneskene ikke går tapt. Vi tenker på trender og spør oss om hva som er det nye som skjer. Jeg har jobbet mye med marked og ser etter gode fellesrom og møteplasser der man bor, forteller Wigestrand. Hun konstaterer at mange mennesker i dag er ensomme i sin egen bolig. Etter at barna har vokst opp, består det sosiale ofte av at folk sitter ute på kafé, noe som har erstattet miljøet på nærbutikken. Jeg er opptatt av at folk skal bli sett der de bor, at de kan ha et fellesskap hvor de også må yte noen forpliktelser, sier Wigestrand. ENEBOLIGENE STIGER Boligprisindeksen viser sterkest vekst for leiligheter i sentrum av byene i Rogaland, mens eneboliger på landet stiger minst. Byggholt arbeider bredt med begge kategorier bolig og har omfattende kjennskap til utviklingen i regionen. Statistikken viser at avviket i Rogaland mellom prisen på en enebolig og Foto: Iselin Høyvik en leilighet i sentrum, er større enn avviket i Oslo. Derfor må vi forvente at prisen på brukte eneboliger følger etter, tror Wigestrand. Alle Byggholtboligene leveres med en garantitid på fem år, slik at huset får satt seg for framtiden. Byggholt jobber systematisk med et nullfeilkonsept som sørger for at alle boliger skal ha null feil ved overtakelse. Det at vi har kvalitetsproduktet, er en filosofi for meg, sier Wigestrand. Hun er svært bevisst på at husene som blir bygget i Rogaland for øyeblikket, kommer til å stå mye lengre enn de som bygget dem. Hvis folk skal bo der om 50 år, må det være ordentlig kvalitet i boligen, fastslår Wigestrand. Bestemoren som bygger Rogaland har selv bodd i sentrum av storbyen Sandnes før hun flyttet til landlige omgivelser på Hommersåk for noen år siden.

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: INFORMASJON Nr.5-2005 OPPLAG: 115 000 NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere

Detaljer

RING OSS! DASSKRUTT EROBRER VERDEN Nå lader jærbuen børsa si med nytt krutt mot grønske og til utedassen. Side 12-13 VEKK MED APPELSINHUD

RING OSS! DASSKRUTT EROBRER VERDEN Nå lader jærbuen børsa si med nytt krutt mot grønske og til utedassen. Side 12-13 VEKK MED APPELSINHUD i n f o r m a s j o n Å R G A N G 2 U T G A V E 9 O P P L A G 1 1 7. 5 0 0 S E P T E M B E R 2 0 0 6 DASSKRUTT EROBRER VERDEN Nå lader jærbuen børsa si med nytt krutt mot grønske og til utedassen. Side

Detaljer

La Finanssenteret være din hjelperytter

La Finanssenteret være din hjelperytter A N N O N S E B I L A G I N F O R M A S J O N S A V I S F R A F I N A N S S E N T E R E T A S A 2 0 0 8 Å R G. 3 U T G 7 Private Banking øker i Rogaland Side 6-7 Spar 350.000 med valutalån Side 2 OL-syklist

Detaljer

PRUTER FOR 100 000 NORDMENN:

PRUTER FOR 100 000 NORDMENN: INFORMASJON Nr.2-2005 NYHET! OPPLAG: 123 000 ØL: Lervig EIENDOMSMEGLING: Exact DAMEMOTE: Annabelle IDEALISME: Jærdagen UTELIV: Cardinal PLASSERING: Acta EIENDOM: Tjeltagården UTDANNING: BI ETABLERING:

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

Ferieparadis LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 90.000. Spar tid og penger!

Ferieparadis LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 90.000. Spar tid og penger! I SAMARBEID MED TS-AVISEN ÅRGANG UKE 14 1.MARS 2009 SIDE 20-21 Nye muligheter SIDE 24-2 Geografisk reise SIDE 9 Ikke typisk norsk Binde renten? SIDE 48-49 Ferieparadis LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

krutt i kroppen I vesterveg En jornær gutt med M/S Gann Glassrekkverk i tre VI BEHANDLER BLANT ANNET I skilpaddefart Sprek protest

krutt i kroppen I vesterveg En jornær gutt med M/S Gann Glassrekkverk i tre VI BEHANDLER BLANT ANNET I skilpaddefart Sprek protest I samarbeid med TS-avisen ÅRGANG 4 UKE 43 21.OKTOBER 2008 SIDE 24-25 I skilpaddefart SIDE 32 M/S Gann SIDE 35 Sprek protest SIDE 17 En jornær gutt med krutt i kroppen I vesterveg LOKALAVISEN HAR STØRST

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

Inspirerte et samlet næringsliv

Inspirerte et samlet næringsliv Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 9 2012 årgang 19 Pulpit 2012: Inspirerte et samlet næringsliv Nando Parrado beveget og inspirerte et samlet næringsliv i regionen på historiens første Pulpit-konferanse

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Lederne Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Ledernes kongress på historisk grunn Samarbeid om CO2-rensing Tips til styremedlemmer 04 07 www.lederne.no des Om Lederne Lederne er en bransje- og partipolitisk

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38 De få utvalgte Bare 147 av 1.000 toppledere i Stavanger-regionen er kvinner, viser en undersøkelse Rosenkilden har gjennomført. Les om hvordan lederkvinnene tror dette kan endres. Toril Nag Rosenkilden

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer