Prosjekt Jobbsøker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Jobbsøker 04.02.2015"

Transkript

1 Prosjekt Jobbsøker Behov: søke jobb Finne og lese stillingsannonser Se på eksempeltekster, finne likhetstrekk, lage mal Skrive flere søknader: kopiere seg selv, men tilpasse til mottaker Sende inn søknad til intervjuer Forberede og gjennomføre intervju Eierforhold til oppgaven: viktighet og realisme Selvstendig jobbing mot et felles mål Område tilpasset egne ønsker og behov Mestringsfølelse Samhold Kursbevis Relevant erfaring 1

2 Prosjekt 17. mai Behov: feire 17. mai Skrive søknader om tillatelser og finansiering Sette opp budsjett for innkjøp av mat og drikke Møtevirksomhet og samarbeid Retningslinjer for gjennomføring Lage invitasjoner Finne på og organisere aktiviteter Rapportering Videreføre erfaringer Gjøre noe til gode for andre Tatt på alvor, bli satset på Synlige resultater Fullført en prosess fra idéutvikling til produkt Mestringsfølelse Samhold: jobbet mot samme mål Ansvarsfølelse: gruppen var avhengig av individuell innsats Kursbevis Eureka! Det de gjør må oppleves nyttig og ha en tydelig relevans for hverdagen. De må få et eierforhold til oppgavene som skal gjøres. Arbeidsoppgavene deres må få konkrete resultater. Arbeidsoppgavene deres må være en del av en helhet. Arbeid mot et konkret, felles mål åpner opp for samhold, selv om man ikke «jobber sammen». De blir skjerpet når de må presentere noe for andre aktører noen som skal bli overbevist om at det de har jobbet for er verdt å satse på. Målet de jobber mot bør føre til en konkret endring en endring de tydelig kan oppfatte. Opplevelse av mestring og stolthet er nøkkelen til motivasjon for videre arbeid. 2

3 Fokus for opplæringen Alternativ opplæring elevenes egne ressurser er utgangspunktet, mens fagene er et supplement elevene må jobbe mot et felles mål både individuelt og som gruppe Mestring elevene jobber med noe og på et nivå som fører til mestring elevene får eierforhold og føler en nærhet til arbeidet de skal gjøre elevene gjennomfører oppgaver som har en egenverdi og som gir konkrete resultater Tverrfaglighet knytte ulike fag til prosjektene (norsk, matte, d&h, s&s, bygg og anlegg) Praksis elevene lærer ved å gjøre elevene får innsikt i alle ledd i en prosess, fra idéutvikling til sluttprodukt Delkompetanse elevene får kursbevis hvor det fremkommer hvilke kompetansemål fra Kunnskapsløftet de har øvd på den minste oppgave kan knyttes til et eller annet fag Pedagogiske tanker Mestringspedagogikk Avdekke elevens ressurser og interesser Styrke elevens tilhørighet og kompetanse Styrke elevens bevissthet på hva han/hun kan 3

4 4

5 Pedagogiske tanker Mestringspedagogikk Avdekke elevens ressurser og interesser Styrke elevens tilhørighet og kompetanse Styrke elevens bevissthet på hva han/hun kan Faktorer som har betydning for elevens motivasjon og læring Lærer-elev-relasjonen Følelse av tilhørighet Skolens målstruktur Entreprenørskap Learning by doing Tverrfaglighet Sosial læring Anbefalte artikler Mestringspedagogikk: Faktorer som har betydning for elevenes motivasjon og læring: Mestringspedagogikk -veien til egenverd og motstandskraft Lærer-elev-relasjonen -betydning for elevenes motivasjon og læring av Odd Erik Germundsson i Bedre Skole nr. 3/12 av Roger Andre Federiciog Einar M. Skaalvik i Bedre Skole nr. 1/13 5

6 Organisering Tre lærere to-lærer-system Gruppe på maks. 6 elever Korte prosjektperioder (4-5 uker) Undervisningen Overordnet fokus: Fokus på målet for perioden Fokus på gangen i prosjektet (styringssløyfer) Hovedområder: Prosjektstyring Samarbeid Problemløsing Pedagogisk arbeid: Læringsstøttende samtaler, tett oppfølging, involvering La deltakerne få gjennomslag for sine ideer Stille ledende spørsmål «putte ord i munnen på» Fokus på én ferdighet om gangen Den proksimale utviklingssonen Vygotsky 6

7 7

8 8

9 9

10 Visjonen vår er å skape flere aktiviteter for innsatte i Oslo fengsel. Dette øker trivselen og senker konfliktnivået. Vi ønsker å lære og å utvikle oss. Konsert Planlegge og arrangere en konsert for innsatte ved avd. A i Oslo fengsel 13 kompetansemål 4 fag: Norsk Design og håndverk Service og samferdsel Medier og kommunikasjon 40 timer 10

11 Artistbooking gjennom en brukerundersøkelse Skaffe oppvarmingsartister blant innsatte Skaffe utstyr og mannskap Finne lokale og gå på befaring Lage budsjett Skrive søknader Lage plakat Lage invitasjon Lage crew-t-skjorter Samarbeidsmøter med fengselet Rigging og klargjøring Lage backstage-område Ivareta artisten Samarbeide med fengselet under konserten 11

12 Botsen Gym Et prosjekt i 3 deler. 12

13 Del I: Design av T-skjorte Designe en trenings-tskjorte som kan selges til innsatte i Oslo fengsel. 14 kompetansemål 5 fag Norsk Matematikk Design og håndverk Service og samferdsel Medier og kommunikasjon 36 timer. Utarbeide og gjennomføre en brukerundersøkelse for å kartlegge ønsker og behov blant innsatte Designe logo etter retningslinjer fra fengselet Jobbe ut et forslag til hvordan T-skjorten skal se ut Finne leverandør av T-skjorte ut ifra resultater av brukerundersøkelsen Lage kostnadsoversikt Kartlegge muligheter for distribusjon Holde en presentasjon for fengselet for å få godkjent videreføring av prosjektet Søke om prosjektstøtte til videre arbeid 13

14 Del II: Forretningsplan Utarbeide og presentere en forretningsplan for salg av Botsen Gym-T-skjorter i Oslo fengsel. 19 kompetansemål 5 fag Norsk Matematikk Design og håndverk Service og samferdsel Medier og kommunikasjon 112 timer 14

15 Produkter og produksjon Lage en beskrivelse av produktet som skal selges: egenart, fortrinn, produksjon, distribusjon. Bestille T-skjorter fra leverandør. Utarbeide en tag til T-skjorten. Lage markedsføringsmateriell. Kundegruppe og markedsføring Lage en beskrivelse av markedet, kundene og konkurrentene. Innkalle aktuelle aktører til samarbeidsmøter. Utarbeide en plan for markedsføring og markedsføringsaktiviteter. 15

16 16

17 Økonomi og budsjetter Lage budsjett for markedsføring. Lage en oversikt over nødvendige investeringer. Utarbeide kalkyler over utsalgspris. Utarbeide forslag for å dekke underskudd. Forretningsplan Sammenfatte all informasjon de ulike arbeidsgruppene har jobbet frem. Formulere en forretningsidé. Lage en handlingsplan til fengselet for oppstart og gjennomføring av salg. 17

18 Presentasjon Invitere involverte aktører til en presentasjon av forretningsplan for salg av T-skjorter: produkt, markedsføring, økonomi og handlingsplan for oppstart av salg. Del III: Salgsevent Informere om Entreprenørskap som opplæringstilbud og selge Botsen Gym-T-skjorter under åpningen av Oslo fengsel sitt aktivitetsbygg Individuelle arbeidsplaner: 6, 10, 11 og 16 kompetansemål 5fag: Norsk Matematikk Design og håndverk Service og samferdsel Medier og kommunikasjon 25 og 40 timer. 18

19 Utarbeide informasjon om Entreprenørskap Lage merkelapper til T-skjortene (bruke mal fra forrige prosjekt) Lage markedsførings-og informasjonsmateriell til de besøkende Utvikle salgsstand Finne ut hvordan den skal se ut Finne ut hvor mange deler den skal bestå av og hvordan disse skal settes sammen Produsere salgsstand Lage de ulike delene, male og lakkere delene og montere delene sammen Utsmykke salgsstand Finne ut hvordan den kan dekoreres for å passe formålet Lage dekorasjoner, male og lakkere dekorasjonene og montere dem Planlegge salg av T-skjorter Søke om tillatelser Diskutere salgsteknikker Bestemme utsalgspris Diskutere presentasjon av salgsvaren Opprette samarbeide med ansvarlige for åpningen Oppsøke salgssted og finne egnet plassering Markedsføre salg av T-skjorter Diskutere kundegrupper Designe, produsere og distribuere plakater Gjennomføre salg av T-skjorter Sette i stand salgsområdet Være trygge og gode selgere Åpningsdagen Oppsøke besøkende, informere og selge. 19

20 Prosjekt Luftegård Et prosjekt i 4 deler. Del I: 3D-modell Utvikle en 3D-modell av en ny luftegård med fokus på økt aktivitet og egentrening. Individuelle arbeidsplaner: 11, 12 og 15 kompetansemål 4 fag Norsk Matematikk Design og håndverk Bygg- og anleggsteknikk 40 timer 20

21 Kartlegging og research Gå på befaring i luftegården Lage tegning av luftegården i riktig målestokk Ha brainstorming rundt ulike aktiviteter Lage en inspirasjonsvegg Innkalle til, forberede og styre samarbeidsmøter Lage skisser til egentreningsapparat Modellbygging Søke om ressurser til å leie inn en fagperson (modellbygger) Bygge luftegården i riktig målestokk Lage tegninger Lage underlag/flater Lage modeller i riktig målestokk Lage en presentasjon for å argumentere for forslaget som blir utarbeidet 21

22 Modell av luftegården 1:50 Del II: Brukerundersøkelse Utarbeide og gjennomføre en brukerundersøkelse blant innsatte. Samarbeid med service og samferdsel. Ingen kursbevis. 22

23 Del III: Realisering Planlegge realisering av modellen og presentere for Statsbygg. Individuelle arbeidsplaner: 9, 10 og 11 kompetansemål 4 ulike fag Norsk Design og håndverk Service og samferdsel Bygg- og anleggsteknikk 30 timer. 23

24 Arbeidsoppgaver Lage liste over potensielle bidragsytere Innkalle til, forberede og styre samarbeidsmøter Fritidsavdelingen TIP-verksted Snekkerverksted Jobbe med ulike måter å presentere gruppe og prosjekt til eksterne Logo og visjon Brosjyre Lage et utkast til sponsorbrev Lage og holde en presentasjon om Prosjekt Luftegård for Statsbygg. Del IV: Sponsormøte Invitere til, planlegge og gjennomføre møte med mulige bidragsytere. Individuelle planer: 10, 11, 13 kompetansemål 5 fag: Norsk Matematikk Design og håndverk Service og samferdsel Bygg-og anleggsteknikk 64 timer 24

25 Sponsorbrev: Invitasjon til et møte om Prosjekt Luftegård i Oslo fengsel Lage liste over mulige sponsorer Lage tegninger av nye benker Lage sponsormateriell Plakett til benker Lage samarbeidsavtaler om produksjon av egentreningsapparat Innhente priser og lage et kostnadsoverslag Lage markedsføringsmateriell Brosjyre Tag Utforme individuelle sponsorbrev/invitasjoner Sponsormøte: Omvisning og presentasjon av Prosjekt Luftegård i Oslo fengsel Planlegge og gjennomføre omvisning Planlegge, lage og gjennomføre presentasjon Ha kontakt med gjestene og lage gjesteliste for klarering Møte med sikkerheten om og informere gjester om prosedyrer ved besøk Booke rom og bestille mat Lage tidsplan for møtet til sikkerhetsansvarlige 25

26 Hvordan vet jeg at dette fungerer? Deltakerne møter opp til undervisning med et smil Deltakerne gjennomfører oppgavene som blir gitt dem Deltakerne møter opp til ekstraundervisning eller blir en time ekstra for å fullføre oppgavene sine Deltakerne er motiverte for arbeidsoppgavene sine Deltakerne tar ansvar Deltakerne samarbeider Deltakerne støtter hverandre Deltakerne tar initiativ og kommer med innspill Deltakerne tar utfordringer og sier JA Deltakerne viser utvikling gjennom prosjektperioden Deltakerne øver opp muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter Deltakerne ser hvordan de kan bruke det de lærer når de løslates Deltakerne viser glede og stolthet over produktet sitt Deltakerne får positive tilbakemeldinger og anerkjennelse fra ulike aktører (innsatte og ansatte i fengselet samt eksterne som får vite om arbeidet deres) Deltakerne opplever at det de gjør har en nytteverdi Deltakerne blir motiverte til mer skolegang 26

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen 7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen Kristina Parow Vår erfaring er at økonomien i oppstartingsfasen sjelden utgjør noen hindring selv

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer