KURSKATALOG. Vår Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG. Vår 2014. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon. www.prokurs.no service@prokurs.no"

Transkript

1 KURSKATALOG Vår 2014 Økonomi Jus Effektiv Hverdag Interaksjon Inspirasjon Innovasjon

2 Innhold Siden sist... 3 Våre tjenester og fordeler... 4 Våre samarbeidspartnere... 5 Økonomi Økonomi for ikke-økonomer... 6 Slik får du bedre bankbetingelser... 6 Praktisk årsavslutning... 7 Strategisk innovasjon... 7 Innovasjon - Bedrifters fremtidige forutsetning... 8 Jus Praktisk personaljus Effektive forhandlinger Etikk og Skatt Transocean-saken: Konsekvensene Interaksjon - Et viktig element i vellykkede forhandlinger Effektiv Hverdag IT-KURS: Smart Excel Profesjonell PowerPoint MS Project for prosjektledere WordPress for bedrifter Kommunikasjon og ledelseskurs: Levende presentasjoner Strategier for sosiale medier Effektiv salgsteknikk Stressmestring og Mindfulness Inspirasjon - Motoren til endring for ledere Kursmodell Vår kursmodell Eksempler på tilpassede kurs Påmelding og vårtilbud Våre verdier... 27

3 Siden sist... Velkommen til vårens nybakte kursutvalg! Vi tilbyr deg og din arbeidsplass et bredt kurstilbud og ønsker å tilpasse våre kurs nøyaktig etter hva dere trenger. Ditt kursbehov er vår prioritet! Prokurs utvikler kurs sammen med spennende samarbeidspartnere og kursholdere Sammen utvikler vi kvalitetskurs som fremmer personlig og faglig utvikling, samt effektivitet og produktivitet på arbeidsplassen. Sammen utvikler vi kvalitetskurs som fremmer personlig og faglig utvikling, samt effektivitet og produktivitet på arbeidsplassen Nytt innslag i vårbrosjyren for 2014 I denne brosjyren er det tre artikler knyttet til våre verdier innovasjon, interaksjon og inspirasjon. Forhåpentligvis finner dere nyttige tips til en enda mer effektiv hverdag. Vi får svært gode tilbakemeldinger på våre kurs Det bekrefter at måten vi gjennomfører våre kurs på blir verdsatt av våre kunder. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte eller ytterligere informasjon rundt vårt kurstilbud. Som alltid når du tenker kurs, tenk Prokurs! Fredrik Harboe Daglig Leder Prokurs AS 3

4 Vår 2014 Økonomi Våre tjenester og fordeler Prokurs skaper gode kundeopplevelser gjennom en målrettet og systematisk kursmodell. Vår kursmodell skal sikre at kursbehovet deres blir oppfyllt på best mulig måte. Priser på kurs oppgis etter forespørsel. Under har vi beskrevet tjenestene vi tilbyr samt fordeler ved å bruke oss. Våre tjenester: Planlegging Kursformat Gjennomføring Evaluering Målsetninger Kursleder/e Behovsanalyse Kursstruktur Kursgrupper Tidshorisont Dato/Varighet Materiale Prisforslag Kurssted Informering Kursevaluering Koordinering Resultater Feedback Oppfølging *Effektiv og inspirerende kursopplevelse *Se på side 24 og 25 for mer informasjon om vår kursmodell. Våre fordeler: Vi fokuserer på kvalitet i alle ledd, i identifisering av kursholdere, kurssted, kursmateriale og oppfølging i etterkant av kurset Dere får følgende fordeler ved å benytte våre tjenester. 99 Riktig kursholder til deres behov 99 Frigjøring av interne resursser 99 Tilrettelegging og organsiering av deres kurs 99 Kostnadseffektive løsninger 99 Økt produktivitet og effektivitet For booking av kurs beskrevet i brosjyren, kontakt oss på: Hvis du har spørsmål vedrørende våre arrangementer, skriv til: 4

5 Våre samarbeidspartnere Prokurs har gode avtaler med flere av de beste leverandørene av kurslokaler i Norge. Selve settingen og rammen for kursene våre er svært viktige. Derfor undersøker vi hvilke lokaler som passer best til våre kurs. Se under for eksempler på kurslokaler vi benytter oss av: Hotel Continental Hotel Continental Thon Hotel Opera Hotel Bristol Thon Hotel Opera 5

6 Vår 2014 Økonomi Økonomi for ikke-økonomer Ønsker du praktisk økonomikunnskap er dette kurset for deg Kursets hensikt er å skape teoretisk forståelse og fremme praktisk anvendelse av økonomiske verktøy. På dette 2-dagerskurset går vi først igjennom grunnleggende prinsipper og teorier. Etterpå anvender vi dem på bl.a. regnskap, budsjetter osv. Dag 1 fokuserer på regnskapet og sentrale teorier, og Dag 2 handler om praktisk anvendelse. Dette er et spennende kurs som vil synliggjøre hvordan du kan bruke økonomisk innsikt i din egen hverdag. Gjøre grunnleggende bedriftsøkonomiske analyser Definere viktige økonomiske konsepter og termer Forstå resultatregnskap, balanse og kontantstrøm Bruke Excel som analytisk verktøy Øke ordforråd innen økonomi for å kommunisere effektivt med bank, revisor osv. Slik får du bedre bankbetingelser Lær mer om banksystemet og få bedre forhandlingsgrunnlag Kursleder: Fredrik Harboe Daglig Leder Prokurs AS Fredrik er utdannet siviløkonom og har erfaring fra bank og finans. Han startet sin økonomiutdannelse på School of Management ved Universitetet i Bath. Fredrik arbeidet i PricewaterhouseCoopers LLP i London før han begynte i Corporate Finance i Nordea Markets. Etter flere år i Nordea tok han en Master i Business Administration på Handelshøyskolen i København og er en av grunnleggerne av Prokurs AS. I dagens bankmarked er bedriften ofte den svake part. Dette kurset gir deg og din bedrift innsikt i bankens tankegang og hvordan man kan redusere en viktig kostnadspost finans kostnader. Kurset gjennomgår viktige temaer for å synliggjøre hvordan banksystemet fungerer og hvordan bedrifter kan tilpasse sin interaksjon og kommunikasjon for å få best mulig beting elser. Dette én-dagskurset gjennomgår bedriftens beste forhandlingsstrategi med banken. Kommunisere og forhandle effektivt med banken Kredittvurdere og klassifisere egen bedrift ift. bankens retningslinjer Bruke budsjetter som forhandlingsgrunnlag med banken Forstå rentemarkedet og hvor god rente bedriften har i dag Bygge et godt og fruktbart forhold til banken over tid Kursleder: Fredrik Harboe Daglig Leder Prokurs AS Fredrik er utdannet siviløkonom og har erfaring fra bank og finans. Han startet sin økonomiutdannelse på School of Management ved Universitetet i Bath. Fredrik arbeidet i PricewaterhouseCoopers LLP i London før han begynte i Corporate Finance i Nordea Markets. Etter flere år i Nordea tok han en Master i Business Administration på Handelshøyskolen i København og er en av grunnleggerne av Prokurs AS. 6

7 Praktisk årsavslutning Kutt kostnader og effektivisér årsavslutningen i din bedrift Formålet med kurset er at du skal kunne gjennomføre årsoppgjøret effektivt og på eget grunnlag. Kurset tar for seg årsoppgjøret fra A til Å med fokus på de områder revisor ofte ser mye feil. Våre kursholdere er erfarne revisorer med solid kunnskap fra revisjon og utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer. Kurset tar utgangspunkt i utarbeidelse av årsregnskapet og ligningspapirer. Kursholderne bruker caser og praktiske eksempeler i løpet av kurset. Kursleder: Christan Hadler Strategisk innovasjon Etablere gode rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon er med i regnskapsmaterialet Være proaktive igjennom året mht. hendelser som kan finne sted knyttet til økonomisk rapportering Unngå fallgruver i årsavslutningen Gjøre selvstendige skatteberegninger og disponeringer av resultat Spare egen og revisors tidsforbruk samt unødvendige kostnader Praktiske verktøy og prosesser for å fremme innovasjon De fleste bedrifter er bygget for å drifte sin historiske forretningsmodell og å fortsette med det de alltid har drevet med. Få bedrifter har lært seg å tenke innovativt og kreativt rundt egen fremtid og egen strategi. I dette interaktive kurset lærer deltakere verktøy for å skape strategisk innovasjon og nye måter å tenke på eksisterende forretningsmodell. Dette kurset har som formål å fremme prosesser og verktøy som bidrar til en innovativ fremtid. Kursleder: Aksel Stenhamar Christian Hadler er registrert revisor og partner i Partner Revisjon DA. Christian er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har 15 års erfaring. Aksel Stenhamar er statsautorisert revisor og ansatt i Partner Revisjon DA. Han sitter i Klagenemda for merverdiavgift. Aksel er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har 8 års erfaring. Lære å jobbe kreativt og nytenkende med strategi og forretningsutvikling Bli bedre til å lede innovative team og prosjekter Mestre verktøy og metoder for strategisk innovasjon Måle og kartlegge innovative muligheter og hindringer i organisasjonen Lære Strategic Innovation Canvas, Three levels of business models og Two Lenses Kursleder: Christian Rangen - Partner, Engage Innovate Christian har de siste årene jobbet internasjonalt med utvikling av mer innovative og nytenkende organisasjoner. Han har ledet FoU-prosjektet Strategy Tools for the Next Generation og inviteres jevnlig til Europas største innovasjonskonferanser. I dag bistår han norske bedrifter som Statoil og Aker Solutions i jakten på mer strategisk innovasjon. Han underviser også innovasjon på Handelshøyskolen BI. 7

8 Vår 2014 Økonomi Innovasjon Bedriftens Innovasjon har blitt et viktig tema for ledere i næringslivet. Endringstakten i verdensøkonomien øker og bedrifter krever derfor nye strategiprosesser som synliggjør og tilrette legger effektive, nye tiltak innenfor forretningsutvikling. Innovasjon handler grunnleggende om mennesker, kultur og prosesser. Bedriftene som prioriterer innovasjon som en daglig aktivitet for ansatte, er ofte mer tilpasnings dyktige og lønnsomme over tid. Christian Rangen har skrevet flere bøker om strategisk innovasjon og holder diverse kurs innenfor sitt fagfelt. Han har bred erfaring med innovasjon som forfatter, kursholder og konsulent for bl.a. Statoil og Aker Solutions og en rekke mindre bedriifter. Han underviser også innovasjon på BI og foreleser jevnlig på flere av verdens fremste innovasjons konferanser. Vi har spurt Christian hvorfor innovasjon er viktig for bedrifter i Norge og internasjonalt. Prokurs: Hva legger du i begrepet innovasjon? Christian Rangen: Innovasjon er vår evne til å dyrke nye idéer og endre oss. Nye ideér er en ting, men innovasjon har et helt klart endringsfokus. For bedrifter er det kort sagt nye måter å tenke og gjennomføre nye forretningsidéer. Jeg ønsker å understreke at innovasjon er mer enn bare å utvikle nye og unike produkter. Innovasjon kan knyttes til mange områder i bedriften, som logistikk, IT og andre systemer som bidrar til bedriftens lønnsomhet. Siden 2010 har vi i Engage Innovate forsket på hva det faktisk betyr å skape innovative bedrifter og organisa sjoner. Våre funn viser følgende tre elementer som gjør innovasjon mulig: (i) Mennesker (ii) Kultur og (iii) Prosesser. Ved å systematisk arbeide med disse tre temaene kan bedrifter skape en setting rundt de ansatte som tilrette legger og belønner endring og tilpasning til markedet. P: Vil du påstå at innovasjon er alt som har med endringer å gjøre i en bedrift? CR: Definisjonen er jo nettopp det: prosesser eller handlinger som er nye. Jeg vil si at så lenge endringen faktisk blir gjennomført og tatt til markedet, så kan den defineres som innovasjon. 8

9 fremtidige forutsetning Det kreves prosesser for å systematisere effektiv innovasjon i bedrifter. P: Ikke alle kan være Apple hvorfor skal bedrifter være opptatt av innovasjon? CR: Det er to svar til dette. Nummer én: Alle bedrifter, uansett hvor store de er idag, startet som en nyskapende idé. De ble opprettet med ekte gründer spirit. Derfor har samtlige bedrifter innovasjon som et utgangspunkt. Men det som skjer over tid er at bedriften blir forandret: ledere skiftes ut, aksjonærer selger postene sine, kortsiktige lønnsomhetsmål blir prioritert og så dør ofte de innovative spirene som var så viktige i begynnelsen. Budsjettering, rapportering og byrå krati gjør det vanskelig for ledere å tenkte nytt og kreativt. Tyngden og kompleksiteten gjør at det blir vanskelig å tenke på nye måter og styre etter strategier som ikke nødvendigvis har blitt prøvd ut før. Alle bedrifter uansett hvor store de er idag startet som en nyskapende idé Nummer to: Ny forskning viser at levetiden til de store bedriftene blir kortere og kortere. Amerikanske studier av Standard&Poors 500 (red. indeks med de 500 største bedriftene i USA) viser at store, stabile bedrifter blir skiftet ut i større grad enn før. Et godt navn eller en attraktiv merkevare sikrer ikke lenger at bedriften er bærekraftig. Endringstakten har blitt enormt mye større. For å forbli relevant også i den langsiktige fremtiden må bedrifter ha evnen til å tenke på og gjennomføre innovative strategier. P: Hva forårsaker mangel på innovasjon i bedrifter? CR: Det er et sentralt spørsmål for flere bedrifter jeg jobber med. Jeg vil si at innovasjon starter med ledelsen. Vi sier at: «Uninnovative CEOs create uninnovative organizations». Det starter på toppen. Det er også påvist sterk sammenheng mellom toppledelsens prioritering av innovasjon og gjennomført innovasjon i bedrifter. Selskap som Amazon, Apple og General Electric har svært innovative ledere. Jeg ønsker også å gjenta de tre hovedområdene som skaper eller forhindrer innovasjon i en bedrift: 1. Mennesker hvis de ansatte ikke prioriterer nye ideér og prosesser blir det også vanskelig å være nyskapende. 2. Kultur mislykkede prosjekter forbindes ofte med skam og tvil internt. Lite innovative bedrifter er often kritiske til nye tiltak og ideér og belønner ikke de ansattes kreativitet. 3. Prosesser innovative bedrifter setter nyskapning i system. Oppfølgingsverktøy, workshops, kursing og andre prosesser mangler ofte i lite innovative bedrifter. Et eksempel på en bedrift som mangler innovasjon er SAS. De har ikke klart å tilpasse seg en bransje med mye endring og har slitt tungt de siste 5-6 årene. SAS kunne ha vært en global bank, om de hadde ønsket. P: Kan bedrifter faktisk hindre innovasjon ved å systematisere formelle innovasjonsprosesser? CR: Nei. Jeg ønsker å forklare svaret med et eksempel. Ledere i Statoil besøkte Procter&Gamble (P&G) i Ohio og spurte ledelsen «hva er hemmeligheten bak deres innovasjonssuksess»? De svarte at absolutt alle i bedriften går gjennom et formelt innovasjonstreningsprogram. Dette hadde ikke alle lederne i Statoil tenkt på. De kjører HMS, team og lederkurs, men ikke innovasjonstrening. Det er påvist sterk sammenheng mellom prioritering og gjennomføring av innovasjon 9

10 Vår 2014 Økonomi De ledende bedriftene innenfor innovasjon strukturer arbeidsdagen slik at de fleste ansatte bruker betydelig tid på innovasjon. Ansatte i 3M bruker 15% av arbeidsdagen, i Google bruker de 20%. Det er svært viktig at ansatte skal jobbe med prosjekter som er utenfor deres vanlige arbeidsoppgaver. I for eksempel Google er de kjente applikasjonene Google Maps, Gmail og Google Earth faktisk sideprosjekter som har vokst ut fra denne «fritiden». Finn.no har også adoptert dette konseptet i sin hverdag. P: Hvilke andre hindre for innovasjon vil du trekke frem? CR: Det er for lettvint å si at det er ledere som er skylden til alt. Et annet viktig aspekt er mangel på tid og overskudd. Norske ledere har det travelt. Man svarer på mail, reiser til kunder og så videre. I stedet for å bruke tid på kreative prosesser blir fokuset for ledere heller den operasjonelle hverdagen. Google sier at 9 av 10 prosjekter SKAL mislykkes. I Norge har vi ikke samme risikovillighet og evne til å ta sjanser. Mange norske toppledere går på internasjonale innovasjonskonferanser og reaksjonen på nye løsninger og idéer er ofte den samme: «Kjempeinteressant! Men vi har ikke tid» Et annet slagord forklarer essensen: If you want to kill innovation keep your people busy. Ledere må heve synet og se fremover og ikke kun være opptatt av å opprettholde dagens systemer. 10

11 P: Krever innovasjon investeringer? CR: Investeringer i tid absolutt. Finansielle investeringer er sekundært. Mange bedrifter tenker at innovasjonstiltak kommer til å bli en ny kostnadspost uten reelle resultater. Slik er det ikke nødvendigvis. Lyse Energi i Stavanger har en egen innovasjonsavdeling som faktisk skaper positiv kontantstrøm gjennom nye prosjekter. Effekten av innovasjon og nye prosesser kan ikke alltid måles på kort sikt, men over tid vil det ha positiv effekt på bunnlinjen. Er ledelsen kreativ nok, behøver ikke innovasjon å være dyrt for bedriften. Google sier at 9 av 10 prosjekter skal mislykkes. I Norge har vi ikke samme risikovillighet P: Hvordan kan man bli mer innovativ i hverdagen? CR: Det starter med spørsmålet HVORFOR? Ledelsen og de ansvarlige i bedriften må svare på dette spørsmålet hvorfor er det viktig for oss? I min erfaring er det mange ledere som ikke klarer å svare på hvorfor det er viktig for dem. Når man ikke har svar på dette, kan man heller ikke forvente noen effekt fra innovasjonstiltak. Motparten til innovasjon er reaksjon. De fleste blir lært opp til å reagere innenfor et gitt system. Deler av norsk industri har dessverre forsvunnet de siste årene. Mange av disse bedriftene tenkte aldri på nye kunder, mye markeder, nye forretningsmodeller de forble reaktive og satt ikke innovasjon som en prioritet. P: Hva er dine beste råd for å bli mer innovative som bedrift og individ? CR: Ledelsen må svare på det grunnleggende spørsmålet: hvorfor er dette viktig for oss? Hvor skal vi være om 10 år? Når ledelsen da finner et godt svar, er det nødvendig å kartlegge organisasjonen og finne ut om de ansatte faktisk kan skape innovasjon i bedriften eller om nye krefter må til. Til sist burde bedriften bruke tid på innovasjon i form av formelle prosesser, kurs, workshops og innovasjonsprosjekter. I Norge er Norwegian et fantastisk eksempel på en innovativ bedrift. Bjørn Kjos har gjort mye for å skape et annerledes og innovativt selskap. I forhold til hvordan å bli mer innovativ som individ har jeg følgende råd: 1. Les om faget jeg anbefaler følgende bøker: «Innovator s DNA» og «Game-Changing Strategies: How to Create New Market Space in Established Industries by Breaking the Rules». Disse bøkene gir praktiske råd ift å skape innovasjon i bedrifter. 2. Delta på internasjonale innovasjonskonferanser: Front End Innovation EMEA og World Innovation Convention er svært gode steder å dra. 3. Besøk noen av verdens mest innovative bedrifter: Selskaper som Apple, Google P&G og SpaceX tar regelmessig imot andre bedrifter for å fortelle mer om deres innovasjonsprosesser. 4. Skaff en innovasjonscoach: ved å sparre med en innovasjonscoach blir innovasjon en viktigere del av hverdagen og dere kommer frem til kreative og bærekraftige løsninger. 5. Utfordre deg selv til å tenke annerledes rundt egen bedriftsfremtid: det som fungerer i dag, fungerer ikke nødvendigvis i morgen. Det starter med spørsmålet hvorfor. Om Christian Rangen Christian utvikler ledere og innovative forretningsstrategier gjennom konsulentselskapet Engage Innovate. Han er forfatter, foredragsholder og konsulent innen strategi, innovasjon og ledelse. Ved siden av konsulent oppdrag hos ledende internasjonale selskaper er Christian høyskolelektor ved BI. 11

12 Vår 2014 Jus Praktisk personaljus Jobber du innen HR og personalpolitikk er dette kurset for deg Kurset er egnet for deg som jobber med HR, har personalansvar eller arbeider med rekruttering og ansettelse av nye medarbeidere. Kurset vil være praktisk rettet og tar for seg ulike problemstillinger og tema som oppstår fra utarbeidelsen av utlysningsteksten for nye stillinger, vurderingen av og bakgrunnssjekk av de ulike kandidatene, til ansettelse og ut arbeidelse av ansettelsesavtalen. Det blir diskusjoner rundt ulike problemstillinger, samt praktiske caser. Effektive forhandlinger Kjenne til hva man kan og burde gjøre av bakgrunnssjekk før man ansetter nye personer Lære hvordan og hvor lenge person opplysninger kan lagres, hvor og nød vendige rutiner Vite hva man bør huske å ta med i en ansettelses avtale og hvilke begrensinger som finnes (f.eks konkurranseklausuler) Gjennomgå forhold knyttet til avslutning/opphør av arbeidsforholdet. Interaktivt og utviklende kurs for å styrke dine forhandlingsevner Kursleder: Tonje Sand Sen. Advokat Arntzen de Besche Tonje Urdal Sand er senioradvokat i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Hun har tidligere også arbeidet i Norges Rederiforbund som advokat. Tonje har lang erfaring med arbeidsrett og pensjonsrett, herunder konflikt håndtering på arbeids plassen, varsling, personvern, rekruttering og ned bemanning. Hun er også en erfaren foredrags holder og er opptatt av at kursene hennes skal være praktisk rettet. Vi forhandler hele tiden, enten det er med familie, venner, sjefen, eller på vegne av andre. De fleste kan bli bedre hvis de lærer seg noen enkle teknikker. Dette kurset omsetter denne kunnskapen i praktiske ferdigheter du kan ta med deg når du forhandler på egne og andres vegne. I dette høyst interaktive kurset vil du få kunnskap basert på anerkjent forskning sam tidig som du får testet og utviklet dine ferdigheter i rollespill, oppgaver og diskusjoner. Forstå ulike forhandlingsspill og deres særlige utfordringer Gjennomføre analyser av partenes interesser og alternativer Utvikle løsningsmuligheter basert på partenes interesser Ha kunnskap om vanlige feil som kan hindre gode forhandlingsresultater Ha prøvd seg i praktiske forhandlinger og forstå ulike forhandlingsutfordringer Kursleder: Sverre Blandhol - Palatin AS Sverre Blandhol (dr. juris og førsteamanuensis) er grunnlegger av konsulentselskapet Palatin AS. Han har betydelig erfaring som advokat og mekler. Han har publi sert bøker og artikler om blant annet konflikthåndtering, forhandlinger og mekling. Sverre er en ettertraktet kursleder som årlig holder en rekke kurs og foredrag med svært gode tilbakemeldinger fra deltakere. 12

13 Etikk og skatt Kurs om etiske problemstillinger i skatterådgivning Kurset behandler etiske dilemmaer innenfor skattefeltet og rapportering til skattemyndighetene. Kurset kombinerer et teoretisk perspektiv, samt praktiske eksempler. Aktuelle temaer inkluderer bl.a. natur av bistand, hvordan rapportere til skattemyndighetene, prosedyre, internprising, taushetsplikt, advokatrollen, skatte planlegging, faren for presedens og innsyn i klientkonti. Kurset gir godkjente timer for etterutdanning. Kursleder: Einar Harboe Anvende etiske verktøy som redskap i beslutningsprosesser Vurdere hvordan å rapportere relevant informasjon til myndighetene Utøve taushetsplikt ift. klient/myndigheter Begrunne og argumentere for utfordrende etiske valg Knytte skatterettslige dilemmaer til et etisk rammeverk Kjenne til relevante skattecaser Transocean-saken: Konsekvensene Gjennomgang av tingrettsdommen (når den foreligger). Transocean-saken har aktualisert en rekke spørsmål. Kurset vil ha som formål å gjennomgå de mest aktuelle problemstillingene. Gjennomgåelsen vil skje på grunnlag av tingretts dommen og øvrige rettslige avgjørelser i saken. Transocean er historisk allerede gjennom beløpets størrelse. Rådgiverne har møtt enorme erstatningskrav og møter også muligheten for straffeansvar. Forskjellige temaer vil bli belyst av høyt kvalifiserte innledere. Kursleder: Sverre Blandhol Einar er partner i Harboe & Co, og har prosedert en rekke viktige skatte saker og er også velkjent som foredragsholder, forfatter og deltaker i skatte debatten. Sverre er associate professor på UiO og arbeider med konflikthåndtering, forhandlinger, mekling og etikk. Han er en velkjent kursholder samt forfatter av flere bøker. Innsikt i tingrettsdommen som forventes til våren 2014 Bedre forståelse for sakens skatterettslige spørsmål Bedre innsikt i rapporteringsplikter Bedre forståelse for rådgiveres erstatningsansvar Gjennomgåelse av vilkår for straffeansvar for rådgivere Kursleder: Einar Harboe Partner, Harboe & Co. Einar er partner i Harboe & Co. og er også velkjent som foredragsholder, forfatter og deltaker i skatte debatten. Han var tidligere partner i advokatfirmaet BA-HR og har også bakgrunn fra Finansdepartementet. Einar har møterett for Høyesterett og har prosedert et stort antall skattesaker. Han har skrevet en rekke fagbøker om skatt og er medforfatter til kommentarutgaven til ligningsloven. 13

14 Vår 2014 Jus Interaksjon Et viktig elemen Interaksjon er en viktig forutsetning for effektive forhandlinger og kommunikasjon: at både sender og mottaker av informasjon forstår hverandre. Undervisning idag er ofte basert på «snakke-lytte» modellen, uten involvering eller aktivering av kursdeltakere. Vi i Prokurs har stor fokus nettopp på å skape levende og aktiverende kursopplevelser ved bruk av diverse pedagogiske metoder. Vi har spurt Sverre Blandhol, førsteamanuensis på UiO og grunnlegger av konsulentselskapet Palatin AS om hans forståelse av begrepet interaksjon og hva som kan hindre og fasilitere interaksjon i forhandlinger. Han har både praktisk erfaring som advokat og solid teoretisk forankring i teori og utgir snart en bok som omhandler konflikthåndtering. Han er en velkjent kursholder innen forhandlinger. Prokurs: Hva legger du i begrepet interaksjon? Kan du forklare mer om interaksjon innenfor kursing og så innenfor forhandlinger? Sverre Blandhol: Interaksjon er et viktig element i vellykkede kurs og noe jeg etterstreber som mål. Etter å ha holdt mange kurs gjennom årene har jeg utviklet teknikker for å skape interaksjon blant deltakere. Stoffet blir mer levende og forskning viser at hvis du jobber aktivt med stoffet, så lærer du også mer. Diskusjoner, innspill, refleksjons oppgaver, øvelser og innslag er blant de pedagogiske teknikkene jeg bruker. Når kursdeltakere tar mer ansvar i læringen opplever de at de sitter igjen med mer utbytte og får en bedre helhetsopplevelse. Forhandlinger finner sted i en situasjon hvor man er avhengig av andre til å få til noe. Forhandlinger er derfor også en interaksjonsprosess. Hvis det er en part i forhandlingen som ikke vil interagere, finnes det heller ingen mulighet for å komme videre. Det kan 14

15 t i vellykkede forhandlinger selvfølgelig være en bevisst strategi å unngå forhandlingene, men en slik strategi kan være uheldig for begge parter. I næringslivet behøver ledere og mellom ledere praktiske metoder for å bli bedre på forhandlinger. Ofte er det bedriftskulturen som avgjør: at f eks forhandlinger blir forbundet med noe negativt. Dette kan beskrives som dårlig interagering. Det er ofte bedre å ta tak i problemstillingen og skape en produktiv prosess og interaksjon. Bedriftskultur kan være en hindring for effektive forhandlinger P: Hva er den største barrieren for gode forhandlinger? SB: Det finnes mange hindringer. Den aller viktigste hindringen er å ikke forstå at forhandlingen er en strategisk interaksjon selv for erfarne og gode forhandlere. Ikke overse at forhandlinger er strategisk og at det er mange hindringer! Dette til tross for at partene har sammen svarende interesser og prioriteringer, noe som betyr at de burde komme frem til en god avtale. Rollen til forhandleren er også av betydning. Advokater kan f eks bli ansett som tøffe forhandlere og dette vil påvirke hvor effektiv forhandlingen blir. Forhandlinger er en interaktiv kommunikasjonsprosess som krever forberedelser og trening. De aller fleste kan bli bedre med noen enkle grep. P: Du nevnte advokater. Er en viktig barriere i forhandlinger rollen man går inn som? SB: Mange advokater er gode forhandlere. Utdannelsen for å bli jurist derimot handler ikke om forhandlinger. Som advokat skal man ofte forholde seg til problemer som allerede har oppstått og så anvende lovverket til å rette situasjonen. Hva har skjedd og hvordan skal dette løses? I forhandlinger handler det om å skape noe nytt: Hvilke løsninger kan vi komme fram til i samarbeidsforhold, transaksjoner, eller konflikter? Jus-aspektet er viktig, men det er flere andre viktige forhold. I min erfaring som advokat, har jeg opplevd at svært dyktige advokater i tvisteløsninger ikke har et godt nok strategisk perspektiv forhandlinger er ikke det samme som prosedyre. P: En annen viktig barriere er ujevn makt mellom partene. Hva er dine tanker om makt i forhandlinger? SB: Makt er et veldig viktig tema i sosiale relasjoner og i forhandlinger. Innen forhandlinger er det én spesielt viktig form for makt: hvilke alternativer har du og hvor avhengig er du av den andre parten? Hvis du er veldig avhengig av motparten, så har du liten makt, selvom du er et mektig land. Tenk på Vietnam krigen og fredsforhandlingene i Paris i USA var på alle mulige måter et mektigere land. Men USA var mer avhengig av Nord-Vietnam for å nå enighet raskt pga politisk press i USA. Forhandlingene foregikk i Paris, og Nord-Vietnam booket et hotell i en lang periode for å symbolisere at de ikke ville gi inn til USA og dette var et veldig sterkt kort. Makt er veldig interessant og det handler ikke alltid om resurssmakt. Derimot er informasjonsmakt veldig viktig. Parten med mer informasjon har ofte et overtak. De som forbereder seg godt har mer kontroll på deg selv og forhandlingsteamet. På den måten skaffer man seg mer makt og sterkere posisjon ering. Er du avhengig eller bundet til å bli enige i avtalen har du problemer. En strategisk forberedelse er å se på andre muligheter hvis enighet uteblir. Hvilke alternativer har du og hvor avhengig er du av motparten? Er du veldig avhengig har du lite makt 15

16 Vår 2014 Jus P: Du benytter praktiske eksempler og rollespill i forhandlingskursene. Hva er en vanlig feil blandt kursdeltakere? SB: Jeg har opplevd flere vanlige feil som oppstår i forhandlingsimuleringer på kurs. Det hender at deltakere ikke klarer å komme frem til enighet, selvom det var en veldig viktig parameter for dem. Det er også svært overraskende hvor stor variasjon det er i forhandlingsresultater. Det er overraskende hvor stor variasjon det er i forhandlingsresultater Forskning viser at parter regelmessig legger igjen verdier på bordet, selvom de har sammenfattende interesser. I I den virkelige verdenen kan man se på alle rettsakene i landet. Enhver rettsak er ikke en mislykket forhandling, men mange rettsaker er det. Uenigheter knyttet til arbeidsforhold ender ofte i retten, selvom det vil være gunstig for begge parter å komme til enighet utenfor domstolen. Problemet er ofte at man forplikter seg til en kurs og ikke klarer å rette opp kursen selvom denne kan lede til katastrofe. Det er dette som kalles en «eskalerende forpliktelse» som er en irrasjonell måte å fortsette forhandlinger på. P: Vil du si at mennesker er system atisk irrasjonelle? SB: På mange måter er mennesker det. Det er vanskelig å forbedre seg hvis man ikke lærer seg teknikker og verktøy for å kompensere for disse svakhetene. Systematiske avvik fra rasjonalitet er et viktig punkt og noe jeg gjennomgår i forhandlings kursene mine. Her trekker jeg inn teori fra bedømmings og beslutningspsykologi for å synliggjøre hvor vanskelig det kan være å gjennomføre en «rasjonell» forhandling. Det finnes store variasjoner blant folk, men veldig mange synes det er vanskelig å avstå en kurs når de først har startet på den. Motivasjonen til forhandlere kan endre seg gjennom prosessen. I begynnelsen kan en forhandling handle om å oppnå et rasjonelt mål, men mot slutten er ønsket plutselig å skade motparten! Det er veldig vanskelig å se objektivt på en forhandling når man er midt oppi det hele. P: Hva karakteriserer en god forhandling? SB: Dette er et viktig tema i utallige bøker og artikler. Jeg liker å referere til det kinesiske tegnet for «krise» som betyr både problem og mulighet. Sånn er det også med konflikter og forhandlinger. Det finnes derfor både problemer og muligheter. Et godt utgangspunkt for vellykkede forhandlinger er å finne frem til hva som er viktigst for begge parter. Vi må derfor finne frem til interessene og finne ut hvorfor partene har dem. Hva er viktigst på ulike saker? Det hadde selvfølgelig vært lett hvis alle var åpne om sine interesser. I en perfekt verden kan man be partene om å legge alle sine interesser på bordet og hvor viktig de relevante interessene er. Men slik fungerer det ikke i den virkelige verden! Noen parter bløffer rett og slett om egne posisjoner eller interesser. Hvis partene kommuniserer godt og opplever tillit blir det ofte lettere å forhandle. Vellykkede ekteskap er ofte eksempeler på gode f orhandlinger, selvom forhandlingsrundene kan være mange og tøffe. I en perfekt verden kan man be partene legge sine interesser på bordet P: Du var inne på langsiktighet. Mange f orhandler med fokus på at de ønsker å opprettholde et langsiktig forhold. Er ikke dette en farlig strategi? SB: Absolutt. Hvis det er snakk om tomme ord og argumentet brukes for å oppnå en kortsiktig gevinst blir det en form for bløff. Det har med tillit å gjøre, noe som er svært viktig i forhandlinger. Hvis partene har skapt tillit er «informasjonskostnadene» lavere og man kan være mer åpen og ikke redd for å bli utnyttet. 16

KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no

KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no KURSKATALOG Høst 2013 Økonomi Jus Effektiv Hverdag www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Velkommen til Prokurs...3 Kursområder og servicetilbud...4 Våre samarbeidspartnere...5 Økonomi Praktisk årsavslutning...6

Detaljer

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET 2015 Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Økonomi øker verdiskapning... 3 Våre internkurs og fordeler...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

omstilling og restrukturering

omstilling og restrukturering Karriererådgivning Kartlegg kompetansen og få hjelp til ny jobb Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nedbemanning Slik gjennomføres en god omstilling Styringsretten Sett klare grenser for arbeidstakerne

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer