Tja til grønn kraft Side 4 og 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tja til grønn kraft Side 4 og 5"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Tja til grønn kraft Side 4 og 5 Illustrasjon: Stein Hamre arkitektkontor AS Ny trafo sikrer kysten Side 6 Sponser skieliten til Helgeland Side 8

2 Arild Inge Markussen Markedssjef Ekstraordinære høye kraftpriser Statnett som er systemansvarlig i Norge, dvs de har det overordnede ansvar for koordinering, planlegging og drift av det samlede kraftnettet, har valgt å dele Norge inn i 4 prisområder (kraftprisområder). Inndelingen skjer for å kunne håndtere store og langvarige flaskehalser i regional- og sentralnettet. Det innebærer blant annet at Nord Norge er et eget prisområde. 17. desember i 2009 og 8. januar i år fikk vi priser i Nord Norge som lå himmelhøyt over systemprisen på Nordpool. For en gjennomsnittskunde med forbruk på ca kwh/år tilsvarer det en ekstra strømregning på i underkant av kr 200,- pr dag i de nevnte to dagene. De ekstraordinære høye områdeprisene i Nord Norge kan forklares med 1) sprengkulde i hele Skandinavia ga høyt strømforbruk 2) lav kapasitetsutnyttelse av kjernekraftproduksjon i Sverige 3) førte til i gangkjøring av oljekraftverk i Sverige med meget høye oppstartskostnader. Vi har ikke underskudd av kraftproduksjon i Nord Norge, men fordi vi har overføringslinjer til Sverige og vi i disse to dagene importerte kraft fra Sverige får vi samme områdepris her som i Sverige. I kraftbransjen er det mange som er oppgitt over stabilitet og pålitelighet til kjernekraftproduksjonen i Sverige og den blir av flere karakterisert som en Ekstra Joker Nord trekning. For å bedre situasjonen for våre kunder i Nord må vi fjerne flaskehalsene i sentralnettet ved å bygge nye kraftlinjer mellom Midt- og Sør Norge og mellom Sør Norge og Sverige. T il tross for at vi er flere kraftomsetnings selskap som stiller spørsmål ved måten markedet fungerer på, er det en generell oppfatning av at Norge har et av de mest velfungerende kraftmarkedene i Europa. Bare flere overføringslinjer kan få ned prisen Krafthandlerne Kåre Sæther (t.v.) og Rune Jørgensen ser ikke noe alternativ til markedsbasert strømpris. I et markedsbasert kraftmarked er det ikke alltid like lett å forstå hvorfor strømprisene varier så mye som de har gjort i vinter. Men enkelt sagt er det summen av tilbud og etterspørsel som avgjør. Ved et par tilfeller var spotprisen ekstremt høy, helt oppe i 12 kroner per kwh. Forklaringen var at etterspørselen (forbruket) på det tidspunktet var så høy at dyre reservekraftverk måtte startes opp for å dekke etterspørselen. Kåre Sæther og Rune Jørgensen jobber med krafthandel i HelgelandsKraft på heltid. Likevel innrømmer de at det kan være vanskelig å forklare på en enkelt måte hvilke faktorer som bestemmer kraftprisene. Som oljeprisen Noen ganger kan det være enklere å sammenligne med olje, som jo er en annen energikilde. Kanskje er det lettere å forstå hvordan ulike faktorer som etterspørsel, lagerbeholdninger, kriger, naturkatastrofer, osv sender oljeprisen opp og ned. I prinsipp er det tilsvarende faktorer som avgjør prisen på elektrisk kraft, forklarer de. Hver time fastsettes ny spotpris. 17. desember i fjor var spotprisen ekstremt høy. En del av forklaringen var at flere svenske kjernekraftverk var uten av drift samtidig som det var uvanlig kalt i hele Norden. Dermed ble etterspørselen så høy at det var nødvendig å starte opp oljefyrte reservekraftverk for å dekke forbruket. Men hva er da forklaringen på at strømprisen varier så mye fra område til område i Norge? Områdepris Det enkle svaret er transport, altså overføringslinjer. Om en produsent tilbyr strøm for 30 øre i et område, nytter det ikke å kjøpe tilbudet i naboområdet hvis det ikke finnes linjekapasitet til å transportere strømmen. Men for å være helt ærlig er vi ikke det minste glad for områdeprising, dette er vanskelig å håndtere for oss som krafthandlere, og konkurransevridende for selgerne våre. Kraftoverskudd Men Helgeland har kraftoverskudd? I de fleste tilfeller er det riktig, men noen ganger har vi behov for import av kraft til vårt område også. Men like viktig er det å se på kraft som en ressurs, og det gagner hele regionen at ressursen kan selges på et åpent marked. Det vil for eksempel være umulig å bygge ut vindkraft på Helgeland hvis det ikke finnes mulighet til å eksportere kraften til kjøpere i andre områder. Alternativt prissystem Ser dere noe alternativ til markedsbasert prissystem? Egentlig ikke. Strøm er, og må være, en ressurs som prises etter tilbud og etterspørsel. Hva skulle ellers insitamentet til ny kraftutbygging være hvis utbyggerne ikke kan fristes med en mulighet til avsetning og fortjeneste? spør Sæther og Jørgensen. 2

3 Fem på gata Hva mener du om Regn med oss? Frostrøyk når Inge Øygård (t.h.) snakker med Willy Næstby. De sikrer strøm til alle uansett vær og vind Hver dag har HelgelandsKraft om lag 100 mann i arbeid for å sikre strømforsyning til alle privatkunder og bedrifter på Helgeland. Og det hjelper ikke om det er snøstorm eller 30 minusgrader; oppstår det feil må skadene utbredes snarest mulig. Klart det kan være ufyselig å arbeide ute noen dager i året. Men vi klarer oss stort sett bedre enn utstyret vi arbeider med. Leverandørene av utstyr fraråder oss å arbeide med kabler når det blir kaldere enn minusgrader, forteller lederen for montasjegjengen i Mosjøen, Bård Svendsen. Retter uansett Forkaringen er enkel. I sterk kulde blir kabelen stiv, og da kan det fort oppstå bruddskader i isolasjonen. Men oppstår det brudd eller annen feil, utbedrer vi selvsagt skaden uansett værforhold. En stor del av arbeidet vårt består av forebyggende vedlikehold. Vi har prosedyrer for ulike kontroller. Så fort vi oppdager skader eller svakheter, prøver vi å utbedre feilen før det oppstår strømbrudd fram til abonnentene, sier Svendsen. Brudd i sjøkabel Dagen dette intervjuet ble laget skulle Svendsen hatt folk i Hattfjelldal for en planlagt vedlikeholdsjobb. Men dagen før oppsto et alvorlig strømbrudd i Brønnøy. Abonnentene merket knapt feilen fordi vi kjørte i gang aggregat umiddelbart. Men montasjefolkene i Brønnøy arbeidet til langt på natt. Dagen etter omdisponert vi folk fra Mosjøen for å bistå dem. Med avansert utstyr fant vi brudd i en sjøkabel. Altså måtte vi ut med lekter og heise kabelen om bord for å utbedre skaden. Det er både tungt og iskalde når Skjøting av sjøkabel kan være bitende kaldt om vinteren kulingen pisker opp sjøen i 10 minusgrader. Dette er et klassisk eksempel på jobber som bare må gjøres uansett vær. 30 kuldegrader I vinter pågår omlegging av E6 over Majavatn. For oss betyr det nesten daglige omlegginger av både lavspent og høyspent etter hvert som vegarbeidet skrider fram. Det har ikke bare vært enkelt når termometeret har vist under 30 kuldegrader. Men vi tar selvfølgelig hensyn, kler os godt og legger inne pauser slik at folk får varme seg. Heldigvis har vi svært få skader, og sykefraværet kan nesten ikke bli lavere. Arne Haugen (t.v.) og Kenneth Myrnes har utstyrt seg med tykke luer under hjelmen. Taiwo Karlsen, Brønnøy Jeg var ikke klar over at HK gir ut et slikt kundeblad. Mulig jeg har mottatt det, men i så fall har det gått rett i dunken. Margunn Ebbesen, Brønnøy Som kunde synes jeg det er bra å bli informert om ting som rører seg i energisammenheng på Helgeland. Jeg er blant de som blar gjennom Regn med oss. Hans Ivar Slottøy, Sømna Regn med oss er interessant og gir et bra innblikk i hva som skjer i vårt område. Håper det fortsetter å komme ut. Rita Johansen, Vega Veldig bra kundeinformasjon. Regn med oss er et eksempel til etterfølgelse for andre store bedrifter på Helgeland. Flere burde informere kundene sine like godt. Arnt Mathias Arntzen,Vevelstad Omtale av lokale virksomheter på Helgeland fenger meg spesiell. Slik sett kunne det kanskje vært kortere reportasjer for å få med så mange som mulig. 3

4 Kraftutbygging i Tosbotn i fare Etter tre lange år med venting har NVE gitt klarsignal for delvis kraftutbygging i Tosbotn. Men foreløpig er bare tre av seks planlagte kraftverk godkjent, og dermed er det skapt stor usikkerhet om lønnsomheten i prosjektet. Nå setter vi vår lit til at OED ser på helheten i dette og fatter et vedtak som gjør at utbyggingen kan realiseres, sier prosjektleder Torkil Nersund i HelgelandsKraft. Selv om NVE har brukt svært lang tid, kan det se ut som om de ikke i tilstrekkelig grad har fått med seg at disse seks prosjektene i Tosbotn henger sammen. Når de sier nei til det største anlegget i Tosdalen, sier de samtidig nei til det største og mest lønnsomme kraftverket. Dermed kommer totaløkonomien og følgelig hele utbyggingen i fare. Politiske anbefalinger Vi har benyttet enhver anledning til å presisere at en utbygging i Tosbotn mest sannsynlig vil være avhengig av positivt vedtak for kraftverkene i Leiråga og Tosdalen. Dette må det derfor tas hensyn til under behandlingen, noe som ikke er gjort, sier Nersund. Etter å ha lest NVEs begrunnelse for avslag i Tosdalen sitter jeg med en følelse av at deres beskrivelse av prosjektet og dets konsekvenser ikke samsvarer med våre planer, og den dokumentasjon som tilligger saken. Inne i fjell Vi skal selvfølgelig sette oss grundig inn i argumentasjonen til NVE og nok en gang vurdere om vi kan justere noe på planene våre. Men dette er tross alt et kraftverk hvor alt er trukket inn i fjell og hvor lite vil bli synlig fra overflaten. På fjellet er det kun tre mindre inngrep hvor det største blir en dam på ca 2 meters høyde og en lengde på under 50 meter. Hvordan dette kan føre til store konsekvenser for reindriften virker helt uforståelig. Og langt mindre forståelse har jeg for NVEs påstand om at dette vil føre til en «fundamental forringelse av landskape» som de skriver i sin bakgrunn for innstilling. Torkil Nersund frykter nå for lønnsomheten i kraftanleggene i Tosbotn. Direkte feil NVEs oppgave er å vurdere de negative konsekvensene opp mot de positive effektene et slikt kraftverk vil føre til. Her mener jeg NVE har feilet stort. Jeg synes det er en drøyt å påstå at dette prosjektet fører til store negative konsekvenser for landskap, biologisk mangfold og reindrift. Dette er heller ikke i tråd med de faglige vurderingene som er gjort i forkant av denne søknaden. At NVE argumenterer med at trekkveier blir neddemt, reagerer jeg spesielt på fordi dette er direkte feil. Og når hovedargumentet mot Tosdalen kraftverk er en ny vei på ca 800 meter, synes jeg dette bekrefter NVEs manglende evne til å se helheten i dette. Dette kan tross alt koste Tosbotn svært verdifulle arbeidsplasser samt ny og stabil kraftforsyning. Brønnøy kommune vil også sikres betydelige inntekter dersom dette realiseres. Så dersom de positive sidene ved dette prosjektet ikke er større enn de negative, kan ikke jeg skjønne hvordan vi kan fremskaffe ny fornybar energi i Norge, sier Nersund. Anbefalinger Når NVE ikke ser betydningen og verdien i dette får vi sette vår lit til OEDs overordnede vedtak vil foreligge så snart Fakta Fargene viser hvor kraftverkene er plassert. Runde symbol er avgjort av NVE blå innvilget og rød avslått. Firkanter viser verkene som skal endelig avgjøres av OED. Blå har positiv innstilling fra NVE, mens NVE innstiller på avslag på den røde. 6 verk med årsproduksjon mellom 15 og 44 GWh. Samlet produksjon 150 GWh Tilsvarer strøm til 8000 husstander Investering vel 500 mill kroner Ny overføringslinje til Lande Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Jeg jobber i HK Navn: Trond Skaland Funksjon i HK: Selger kraft til bedriftskunder Alder: 50 år Bosted: Mosjøen Kraftstasjonen har fått utforming og materialvalg for å gå mest mulig i ett med naturen. Dette er Tverråa kraftverk. Illustrasjon: Stein Hamre arkitektkontor AS. som mulig og at den da vil være positiv for oss og Tosbotn. Prosjektet er jo tidligere anbefalt både av Brønnøy kommune og Nordland fylke, sier Nersund. HelgelandsKraft hadde alt klart til å starte arbeidene til høsten. Deretter var det beregnet en anleggsperiode på om lag fem år før turbinene kan levere kraft. Vi kommer til å sende de godkjente anleggene ut på anbud snarest mulig. Først da får vi forpliktende priser slik at vi kan avgjøre om det blir lønnsomhet i prosjektet eller ikke. Men jeg regner med at vi er avhengig av signal på hvordan utfallet blir for Tosdalen før arbeidene kan settes i gang, sier Nersund. Smoltanlegg i fare Skulle vi bli nødt til å skrinlegge hele prosjektet, vil det ha store konsekvenser både for sysselsetting og forsyningsstabilitet i regionen. Konsekvensen kan også bli stor for Marine Harvest, som driver smoltanlegg i Tosbotn. De ønsker å doble sin produksjon så snart vi bygger ut kraftmagasin og kan hjelpe dem med mer vatn, sier Nersund. Av de seks prosjektene er det bare Leiråvatnet som vil bli regulert. Her må vi bygge demning for å få til magasin. Det er dette magasinet som kan sikre mer vatn til smoltanlegget. De fem andre er tilsigsverk vi utnytter regnet eller smeltevatnet når det kommer. Det betyr selvfølgelig at produksjonen vil variere noe i sommer- og vinterhalvåret. Staselige bygg For utenom Tosdalen, som er et rent fjellanlegg er alle de andre anleggene planlagt som bygg i dagen. De får en høyde på ti meter, så de kommer til å bli synlige, selv om vi ønsker å framstå så naturvennlige som mulig. Etter beste evne prøver vi å bygge i ett med landskapet. Vi bruker også fagfolk til utforming, kledning, farger og lyssetting. Selv synes vi at arkitekten har funnet veldig flotte løsninger, sier Torkil Nersund. Uforståelig at en liten dam på to meter i Tosdalen kan ha store konsekvenser for reindriften. Neddemt areal blir ca 4 dekar. Hva er du opptatt av nå? I et turbulent marked med skiftende priser er det veldig viktig for oss å kunne tilby bedriftskundene våre konkurransedyktige priser. Nå i vinterhalvåret er det også stort trykk på varmepumper i privatmarkedet. Og så var det jo kjempeartig at vi vant pris for beste annonse under Gallaria i Mo i Rana. Hva er det beste med å jobbe i HK? Uten tvil arbeidsmiljøet. Kontakt med kundene er også viktig for å få en trivelig dag. Og så gir det selvfølgelig i trygghet å være ansatt i en solid bedrift med god økonomi. Hva gjør du i fritida? Tre barn preger nok min fritid. Men jeg innrømmer så gjerne at hunden også får mye oppmerksomhet. Jeg går mye på tur, både med og uten hagle. Ellers er jeg interessert i idrett og prøver å bidra som administrator og trener i henholdsvis Mosjøen håndballklubb og Halsøy, fotball. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Det måtte bli manager Simon Grayson i Leeds United. Jeg skulle gjerne hørt om planene hans for opprykk til Premier League, der klubben hører hjemme. Hva serverer du? Det må bli selvskutt rype med tilbehør; poteter, rosenkål, tyttebær, rognbærgele og viltsaus. Og selvfølgelig en god rødvin. Hvilken bok vil du anbefale? Triologien til Stieg Larsson var utrolig fengslende. Hva er du villig til å demonstrere for? Alt som har med oppvekstmiljø for ungene. Og så har jeg faktisk gått i tog for å bevare sykehuset. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. 5

6 Sikrere forsyning av Dønna I februar ble den nye transformatorstasjonen på Bjørn satt i drift. Prislappen kom på 10 mill kroner, og dermed har HelgelandsKraft på kort tid investert nærmere 40 mill kroner for å sikre stabil strømforsyning til Dønna og Herøy. Og neste år skal det bygges ny transformatorstasjon på Tenna. Den nye transformatorstasjonen er prosjektert for maksimal fleksibilitet. Fra før har vi investert i nye sjøkabler til Dønna og Herøy. Vi har nå mulighet til å forsyne Dønna tre alternative veier, og med den nye transformatorstasjonen kan vi kjøre regulert spenning til alle deler av kommunen, forklarer prosjektingeniør Per-Arne Fagerli. Snorre Sandvik ved det nye koblings- og kontrollpanelet. Miljøhensyn Linjebrudd kan vi aldri gardere oss mot, selv om vi gjør vårt bese for å etterse og oppgradere linjene kontinuerlig. Uansett gjør den nye transformatorstasjonen på Bjørn at forsyningssikkerheten for Dønna er blitt langt bedre. Miljøhensyn er tillagt stor vekt under prosjektering av den nye stasjonen. Selve transformatoren er nå flyttet innendørs, og dermed har vi skjermet naboene for all støy. I tillegg øker vi levetiden på transformatoren. Selve bygningen er sprengt delvis inn i fjellet for å «gjemme» den så godt som mulig. Fjernstyres I løpet av året skal den gamle stasjonen rives, og hele området skal planeres og innsås. Luftlinjen som går forbi nabohusene skal erstattes med kabel av estetiske grunner. I det hele tatt legger vi i dag langt større vekt på miljø og utsende enn i gamle dager, sier Fagerli. Transformatorstasjonen inneholder også et avansert koplings- og kontrollanlegg. Dette gjør det mulig å fjernstyre hele anlegget og dermed strømforsyningen til Dønna. Men noen ganger Prosjektingeniør Per-Arne Fagerli og Knut Bakksjø finjusterer plasseringen av transformatoren. må man uansett ha vedlikeholdsfolk på stedet. Derfor har stasjonen også fått et lite spiserom og toalett. Nyheter fra eierne Vi er kunnskaps- og kulturkommunen Nesna er kunnskaps- og kulturkommunen på Helgeland. Det skyldes selvsagt det faktum at høyskolen ligger her, og det i seg selv skaper stor aktivitet. sier ordfører Ronny Sommerro. Kommunen er også svært attraktiv for sommerturisme. Eksempelvis har Nesna regionens største småbåthavn med 400 plasser. Dette er et aktivum vi ønsker å satse videre på. I utgangspunktet er vi en kystkommune, men vi har også sterke relasjoner og gode forbindelser til innlandet. Det gjør oss spesiell når det gjelder kommunikasjoner og reiseliv. Verkstedindustrien har hatt tunge år, men nå peker kurvene oppover igjen. I denne sammenheng kan vi friste med tørrdokk som er unik i landsdelen. Forhåpentligvis kan den være et av flere trekkplaster i vår satsing på oljerelatert næringsliv. Folketallet har stabilisert seg rundt 1800 personer. I fjor hadde vi faktisk en liten økning, og i så måte gikk Nesna mot strømmen. Vår største utfordring er faktisk boligmangel. Hvis du kommer til Nesna er det bortimot umulig å oppdrive hybel eller leilighet. Det må vi få gjort noe med. Ellers er det en utfordring også hos oss å skape nye arbeidsplasser i ei tid med finansproblemer. Ronny Sommerro, ordfører Nesna Eierskapet i Helgelandskraft er gull verdt for Nesna. Vi har ingen kraftproduksjon i vår kommune, men vi setter stor pris på den vedlikeholdsbasen HK lar lagt hit. Verdien ligger likevel i at alle kommunene på Helgeland samarbeider om energiforsyning både til næringsliv og innbyggere generelt. For Nesna er det helt uaktuelt å selge oss ut. Utbyttet gir oss driftsmidler til 6-7 sykehjemsplasser, sier Ronny Sommerro. 6

7 Nytt fra web Skriver hovedfagoppgave for HK Avgangsstudentene på høyskolen i Narvik, Siv- Elin B. Bogfjelldal og Mikhail Grinblat, skriver sin hovedfagoppgave i samarbeid med HK. Les mer om dette på vår webside. Her kan du også lese om bruk av høyskolestudenter i sommerjobber, mulige prosjektoppgaver og fremtidig rekruttering. Massasje får du ikke i telefonen, men ellers byr kundesenteret i HK på landets beste kundeservice. Her er det Inger Lise Abrahamsen, Mona Nicolaisen, Laila Sandvik og Linda Wikkelsmo som gir ekstraservice til Rigmor Lande. Best på kundevennlighet Kundesenteret svarer Hvordan påviker nedbør og tørkeperioder strømprisen? Det nordiske kraftsystemet har den største andelen av produksjonen fra vannkraft, dette betyr at mindre nedbør enn normalt (tørkeperioder) vil gi mindre vannkraft og dermed må mer kraft hentes fra f.eks kullkraft som er dyrere å produsere, og dette gir høyrer kraftpris. Mye nedbør vil kunne gi fare for overløp og tvangskjøring av vannkraftverk, og dermed lavere pris. Hvordan fungerer det når dere selger kraft til andre steder i landet, er det strøm fra kraftverkene her som sendes til en kunde i Oslo? HelgelandsKraft kjøper all kraft som selges til kunder på den Nordiske kraftbørsen Nordpool. Og kraften til en kunde i Oslo kjøper HelgelandsKraft på Nordpool, men fysisk kommer den sannsynligvis fra det nærmeste kraftverket. Kundesenteret til HelgelandsKraft troner helt på servicetoppen blant 64 kraftselskap i Norge. Ikke rart at lederen for kundesenteret, Mona Nicolaisen, er stolt av sine 13 kundebehandlere. Polarfakta og Skala analyse lager fire ganger i året Norsk Kraftslagbarometer, der de måler kundevennlighet og salgsegenskaper ved landes kraftselskaper. HelgelandsKraft scorer helt i norgestoppen på kundevennlighet og service. I undersøkelsen kan det maksimalt oppnås ti poeng i de ulike målekriterier. HK fikk følgende resultater: Antall sekunder svartid (17) 9,75, meny i telefonsystemet 10, kvalitet på kundebehandler 9,5 og produktkunnskap 9,25. På salgsteknikk (der HK er pålagt å være nøytral) scoret kundesenteret bare 4 poeng. Kundesenteret til HK består av 14 årsverk lokalisert til fem forskjellige plasser. Desto viktigere er det å ha så hyppig og god kontakt som mulig. Trivselsfaktoren er svært viktig for å ha det bra i hverdagen og motiveres for en best mulig jobb. Da blir det både inspirerende og artig å få så hyggelig tilbakemelding, sier Mona Nicolaisen. HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Åse Kildal, Torbjørg Myhre, Anne Lise Sætermo og Tone Svingen Larsen. Kontakt kundesenteret på e-post: Fotokonkurranse Ønsker du å delta i HKs fotokonkurranse? Les mer om vilkårene på vår webside. Vi har mottatt fine bilder fra Helgeland, og noen er allerede lagt ut. Konkurransen varer frem til 1. juni, og alle innsendte bilder blir med i trekningen av fine premier. Les mer på: Grønn spalte Nye regler for energimerking av bygg Fra 1. juli i år er energimerking obligatorisk ved salg og utleie av boliger og andre bygninger. Alle som vil kan fra 1.januar 2010 enkelt og gratis skaffe seg en energiattest som viser hvor energieffektiv bolig de har. Energimerking er et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig. Det kan bidra til at samlet energiforbruk i boliger og bygninger går ned og miljøet spares ved at behovet for å bygge ut ny energi blir mindre. Les mer om energimerkeordningen og last ned forskriften på Kilde: og 7

8 SPONSOR Klart for ny skifest 16. og 17. april blir det for fjerde gang skifest midt i Mosjøen sentrum. Bysprinten har etter hvert fått så godt omdømme at det nå er lett å rekruttere deltakere blant verdens skielite. Nytt av året blir forsøk med skiskyting, forteller Trond Are Rasmussen. I fjor hadde vi om lag 5000 tilskuere, og det er like mye som flere av worldcup-rennene ute i Europa. Folkefesten er et viktig mål for Bysprinten. Vi vil fryktelig gjerne at både deltakere, innbyggere og tilreisende skal oppleve at det skjer noe i Mosjøen hele dagen. Deltakere fra OL Årets deltakere er ennå ikke klare. Vi venter med den jobben til vi har sett resultatlistene fra OL. Selvsagt er det ekstra stas å få med deltakere som har gjort det bra i Vancouver, og nå er Bysprinten så godt innarbeidet at det er forholdsvis lett å få ja fra verdensstjernene. Utfordringen er heller at de mestvinnende kan bli i dyreste laget for oss. Uansett må vi begrense oss til løpere, vi har ikke tid til flere, sier Rasmussen. Skiskyting Bysprinten skal hele tiden være i utvikling. Kulverten på torget forsvinner i år. Det skjer etter anbefaling fra tidligere løpere. Målet er å få en mer fortettet og spennende innspurt. HelgelandsKraft er hovedsponsor og bidrar slik til den store skifesten. Her fra ungdomssprinten i fjor. Skiskyting er en annen ide. Her møter vi nye utfordringer til sikkerhet, så vi skal bruke tid til å diskutere detaljer med utøvere og erfarne arrangører. Muligens blir det skyting med luftgevær mot ballonger første året. I så fall blir skytingen trolig på torget. Skolesprint Barneskirennet er godt innarbeidet fredag ettermiddag. I fjor introduserte vi skolesprint fredag formiddag. Den ble kjempepopulær, og derfor satser vi på å fordoble deltakelsen i år til 50 lag eller 200 elever. Heldigvis har vi fra første stund hatt med oss engasjerte og solide sponsorer. Viktig er også det gode samarbeidet vi har med skiklubbene. Uten denne enorme dugnadsinnsatsen hadde vi neppe kunnet arrangere Bysprinten. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD Oddbjørn Hjelmeseth og den øvrige skieliten vil gjerne til Mosjøen. Bysprinten satser på et allsidig tilbud. De minste får også stille med startnummer. KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik Agenda Organisering HK prosjektering/utbygging Nettilknytning Fremdrift Kort om prosjektene Strategi kontrakter Størrelser og tall Prosjektutvikler Produksjon Mob.: 97 77 64 44 E-post.: tore.haarvik@helgelandskraft.no

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010 % magasinfylling Markedskommentarer til 1. kvartal 21 1. Hydrologi Ved inngangen til 21 var fyllingsgraden i Norge 65 %, noe som er 6 prosentpoeng under medianverdien (1993-28). Særlig Midt-Norge og deler

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Avklaring av tema Hvilke erfaringer? Fra vår markedsføring Interne prosesser Kunders reaksjoner Forbedringer?

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Infrastrukturdagene i Bergen 10.02.2010 11.02.2010 Hva er Energi Norge? Hans Olav Ween Hva er Energi Norge? Interesseorganisasjon for energibedriftene i

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norden

Kraftsituasjonen i Norden Kraftsituasjonen i Norden Torsdag 25. februar 2010 Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Mitt mål: Alle i Norge skal ha sikker tilgang på energi, med lik pris på strøm og nettleie Kraftsituasjonen

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Business i bunad. Daglig leder Bjørn Skaret Ustekveikja Energi As

Business i bunad. Daglig leder Bjørn Skaret Ustekveikja Energi As Business i bunad Daglig leder Bjørn Skaret Ustekveikja Energi As Hvem er vi??? Landsdekkende Kraftomsetnings- selskap Eies av Hol kommune med sete på Geilo. Startet opp i 1993 fra 0. pr 1.1.05. 12 ansatte,

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen?

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Trondheim, 20. oktober 2015 Vidar Lindefjeld politisk rådgiver lanaturenleve.no «Norge trenger ny fornybar energi!» Ny fornybar kraft er nødvendig

Detaljer

Strøm, forsyningssikkerhet og bioenergi

Strøm, forsyningssikkerhet og bioenergi Strøm, forsyningssikkerhet og bioenergi 29. NOVEMBER 2011 Cato Kjølstad Daglig leder NoBio Forventet kraftoverskudd og bioenergimål Forventet kraftoverskudd sett i relasjon til bioenergimålet på 14 nye

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

LM-10. Endringsforslag, politiske uttalelser parallellsesjon 3: Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri

LM-10. Endringsforslag, politiske uttalelser parallellsesjon 3: Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri LM-10, politiske uttalelser parallellsesjon 3: Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri 1 Side 104, linje 3 Forslag: Foregangsland for fornybar energi 2 Side 104, linje 3 Forslag: "Plusshus og grønne

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Norsk, landbasert vindkraft

Norsk, landbasert vindkraft Norsk, landbasert vindkraft Energiseminar BI 24. Mai 2016 Arne Festervoll Disposisjon 1. Kan landbasert vindkraft bli lønnsom, direkte eller indirekte? (med andre ord: Hvilke muligheter har vi når potensialet

Detaljer

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017 REGNSKAP 1. Halvår 2017 VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR I første halvår ble konsernetableringsprosessen gjenopptatt, og eierkommunene har arbeidet med og er enige om felles eierstrategi for selskapet. Prinsippvedtak

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

2010 det kaldeste året siden 1987

2010 det kaldeste året siden 1987 Nr. 2 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 2010 det kaldeste året siden 1987 Våren nærmer seg, men vi har fortsatt et stramt kraftmarked Din måleravlesning er viktig for riktig faktura Grønne Elsertifikater,

Detaljer

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn Representantforslag. S (2009-2010) fra stortingsrepresentanten(e) Trine Skei Grande og Abid Q. Raja Dokument 8: S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer Til

Detaljer

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Fastsettelsen av kvotekurven har vært gjort i dialog med NVE som fagmyndighet. Dette er svært markedssensitiv informasjon og dialogen har ikke vært offentlig. I

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi.

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Hva er elsertifikater? Markedsbasert virkemiddel for å støtte utbygging av fornybar kraftproduksjon Sikrer at det blir bygd ut mer fornybar

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Sluttbefaring på Tosen-prosjektene Mer enn bare rør Nr. 5 2007 4-5 6-7 En million til Sagbakken 8 Nettsjef Frode Valla En sommer er over Vi

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Frokostseminar 28. januar 2011 Arnstein Flaskerud Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

Å overføre elektrisk strøm over lange avstander var teknisk krevende, noe overføringslinjen på V (132 kv) var et godt eksempel på.

Å overføre elektrisk strøm over lange avstander var teknisk krevende, noe overføringslinjen på V (132 kv) var et godt eksempel på. NORSK Velkommen til Nore verkene VANN Statkrafts anlegg, Nore verkene, ligger i Buskerud fylke i Nore og Uvdal kommune. Nore verkene består av i alt fire kraftverk, Pålsbu, Nore 1, Rødberg og Nore 2 kraftverk.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Om energimerkeordningen for bygninger Energimerkeordningen for bygninger trådte i kraft 1. januar 2010. Energimerking

Detaljer

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Dagens tema Dagens kraftsystem Potensialet for økt fornybar produksjon

Detaljer

Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning

Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Hva er det verdt å unngå landskapsestetiske effekter? Sjøkabelutvalg IV: http://www.regjeringen.no/pages/15604222/utvalg_iv.pdf

Detaljer

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter Edvard Lauen, Agder Energi 1. Disposisjon 1. Et Europeisk kraftsystem med betydelige utfordringer 2. Norge kan bidra 3. Norge og fornybardirektivet

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Økonomiske rammevilkår for utbygging av kraft Har elsertifikatordningen spilt fallit?

Økonomiske rammevilkår for utbygging av kraft Har elsertifikatordningen spilt fallit? Økonomiske rammevilkår for utbygging av kraft Har elsertifikatordningen spilt fallit? Einar Hope Professor emeritus Norges Handelshøyskole Vassdragsseminar i Øystese, 03.09 2016 Hovedmomenter Prinsippielt

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Varsel om ekstreme vêrtilhøve under ekstremvêret ` Cora ` gjeld for:

Varsel om ekstreme vêrtilhøve under ekstremvêret ` Cora ` gjeld for: Helgeland ble søndag 7. januar 2018 rammet av ekstremværet Cora. Denne rapporten oppsummerer forløpet av uværet og skadeomfang. Hensikten med denne rapporten er å samle erfaringer med denne type hendelser.

Detaljer

Løsningsforslag til utsatt eksamen 2. desember 2015

Løsningsforslag til utsatt eksamen 2. desember 2015 Løsningsforslag til utsatt eksamen 2. desember 2015 Oppgave 1 (vekt 20 %) a) Løs ligningen 3x 2 7x + 2 = 0 ved å bruke formelen for løsning av andregradsligninger. Løsning. 3x 2 7x + 2 = 0 x = ( 7) ( 7)2

Detaljer