Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Energijakten ny utstilling på Norsk Oljemuseum i Stavanger

2 s4 Kathy Pepper: høydepunkter i 2004 og muligheter i 2005 Tanker om høydepunkter i året som gikk og utfordringer og muligheter som kommer. s21 Energijakt på Norsk Oljemuseum i Stavanger Museet har fått ny utstilling som åpnet 9. mars etterbruk av stand sprer viten og lek. s26 Jobben min/harry Storvik Driftslederen på Balder har gått gradene og gleder seg alltid til travle utfordringer som offshore-jobben gir. s15 Lee Raymond på norgesbesøk Topplederen i ExxonMobil med klare budskap til ansatte i Norge. s30 ExxonMobil vert for norsk delegasjon i Houston Tema for konferanse og workshops var olje- og gass utvinning i arktiske og kalde strøk. s12 Raffineristopp på Slagen Rett over påske startet innstallasjonsarbeider og vedlikehold på Slagen. Mellom 650 og 700 personer vil være i sving. s19 G-ROC nytt administrativt system i drift av bensinstasjoner Økt styring og kontroll med egne bensinstasjoner skal bidra til vekst. s24 Utmerkelse til Esso Energi "Global Awards" er anerkjennelse til medarbeider og team som har utmerket seg og to kolleger var blant de første. s28 Vandreutstilling på vei fra Stavanger og Houston Tre identiske utstillinger er laget. I løpet av de neste 6 månedene vil totalt 10 land være besøkt. XOM internmagasin april 2005 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: NetPrint Oslo AS. Internett: Forsidefoto, Oljemuseet i Stavanger: Tom Haga 2 3

3 Kathy Pepper om høydepunkter i 2004 og muligheter i 2005 På toppen av Kathy Peppers liste av høydepunkter i 2004 står sikkerhetsresultatet. "Selskapet hadde færre uhell i 2004 og forbedret resulatet i forhold til de foregående årene, men allikevel er ikke resultatet ennå på det nivået vi ønsker det skal være." Det enestående resultatet til kontraktørene på raffineriet var et særskilt høydepunkt. On the top of Kathy Pepper s list of highlights in 2004 is the safety result. "The company had fewer incidents in 2004 and an improved result compared with the previous years, but still the safety performance is not at desired levels." The outstanding performance of the refinery contractors was a particular highlight. Tekst Arvid For Esso Norge AS var 2004 et år med mange høydepunkter og flotte finansielle resultater. I dette intervjuet deler vår produksjonsdirektør og Country Lead Kathy Pepper noen av sine tanker om høydepunkter i året som er gått og muligheter og utfordringer i 2005 med XOMs lesere. Hva anser du som de viktigste høydepunktene i 2004? Det var så mange høydpunkter i 2004 at det er vanskelig å liste dem opp i et avsnitt eller to. På toppen av min liste står sikkerhetsresultatet. Vi hadde færre uhell i 2004 enn i de foregående årene, en betydelig forbedring, men allikevel er ikke resultatet ennå på det nivået vi ønsker det skal være. Det enestående resultatet til kontraktørene på raffineriet var et særskilt høydepunkt. I tillegg til at vi har iverksatt programmer for atferdsobservasjon offshore, har vi trappet opp vår sikkerhetsbevissthet på land gjennom fornyelse av sikkerhetstips-initiativet. Fra et driftssynspunkt lå produksjonsvolumene litt under planen, men driftskostnadene var også under planen. På enhetsbasis ($/fat) var kostnadene litt over planen. Nedetiden på våre egenopererte felt var mindre enn 5 %, og dette er ingen liten bragd. Flere prosjekter ble startet opp, blant dem Ringhorne Jurassic til Jotun og to Sleipner Vest-prosjekter, mens flere andre prosjekter hadde god fremdrift. Vi fikk operatørskap og 30 % andel i en ettertraktet lisens i Danskebassenget. På nedstrømssiden hadde vi et solid resultat innen raffinering. Markedsforholdene var svært vanskelige innen markedssiden da høye oljepriser skapte stort press på salgsmarginene for bensin og oljeprodukter. Innen området service-støtte, er restruktureringen knyttet til overføring av aktiviteter til Business Support-sentrene godt i gjenge. Når det gjelder det økonomiske resultatet, tjente vi en milliard dollar etter skatt i Vår gode drift bidro jo, men de høye olje- og gassprisene må få hovedæren for dette rekordhøye resultatet. Et annet høydepunkt i 2004 var vår samfunnsdeltakelse. Vi stod i spissen for flere begivenheter der politiske, industri- og Produksjonsdirektør og Country Lead, Kathy Pepper. Production Manager and Country Lead, Kathy Pepper. Kathy Pepper on highlights in 2004 and opportunities in 2005 For Esso Norge AS, 2004 was a year with many highlights and excellent financial results. Year 2005 is shaping up to be an exciting year as well for our company. In this interview, our Production Manager and Country Lead, Kathy Pepper, shares some of her thoughts on the year that has passed, and the opportunities she envisages for 2005 with XOM s readers. What do you consider to be the main highlights in 2004? There were so many highlights in 2004, it s hard to summarize them in just a paragraph or two. At the top of my list is safety performance. We had fewer incidents in 2004 than in recent years, a noticeable improvement, although our performance is not yet at desired levels. The outstanding performance of the refinery contractors was a particular highlight. In addition to fully implementing behavior observation programs offshore, we stepped up our awareness onshore through rejuvenation of the Safety Tips initiative. From an operational standpoint, production volumes were slightly below our plan, but operating costs were also below plan. On a unit ($/barrel) basis, our costs were slightly above plan. Downtime in our operated areas was less than 5% an important accomplishment. Several projects started up, andre samfunnsledere deltok. Vi bidro med talere til mange industrikonferanser og vi fikk mye god mediaomtale. Vår deltakelse på oljeutstillingen/konferansen ONS (Offshore Northern Seas) ble vel mottatt og fikk mye skryt. Allikevel var kanskje det viktigste at hver enkelt ansatt bidro til et produktivt, og forhåpentligvis, trivelig arbeidsmiljø var også et nytt år med forandring og restrukturering innen nedstrøm og service-støttefunksjonene. Året markerte også starten på flere viktige endringer innen oppstrøm. Til tross for at det har vært en vanskelig tid for mange, så er humøret og innsatsviljen som skinner gjennom, enestående, og dette blir høyt verdsatt. Vi har også hatt mye gøy sammen. Eksempler på dette er Forus Games som ble arrangert for første gang, ski- og fisketurer for hele familien, kokkekurs og julebord. Hva anser du som de mest spennende mulighetene for vår norske oppstrømsavdeling i 2005? La meg starte med leting. Som dere vil huske, ble vi i 18. runde i fjor tildelt en viktig utvinningstillatelse (kalt Kogge) som består av 11 blokker. Prospektet har helt klart høy risiko, men også stort potensial. Det forberedes nå boring av en brønn her sent i sommer, og vi er alle spent på utfallet av denne operasjonen. Vi skal også bore en brønn kalt Wishbone Ringhorne Jurassic to Jotun and two Sleipner West projects, and several others were progressed. We received operatorship and 30% interest in a coveted license in the Danish Basin. In the Downstream, we had solid performance in Refining. The market conditions for Marketing were particularly difficult, with the increasing crude prices creating strong pressure on retail and wholesale margins. In the support services area, restructuring associated with transfer of activities to the Business Support Centers is well underway. From a financial standpoint, we earned over one billion dollars, after tax, in While our operational performance contributed, the higher oil and gas prices get the primary credit for the record earnings. Another highlight for 2004 was our presence in the community. We hosted several events, which were attended by key political, industry, and community leaders. We provided speakers for numerous industry conferences and our company was positively recognized in the media. Our participation at ONS (Offshore Northern Seas) conference was well recognized and honored. We played an active role in OLF, as well as other organizations. Perhaps most important, however, was the personal contribution of our employees to a productive and, hopefully, enjoyable work environment marked a continued year 4 5

4 Kristin er blant de store prosjektene selskapet deltar i, og det er planlagt å starte opp i løpet av Kristin is among the major projects the company participates in, and the project is scheduled to start up during Foto/photo: Odd Furenes 6 Mars 2005 Mars

5 i Sleipner-området, og vi vil etter planen delta i en brønn kalt Antares utenfor midt Norge. Når det gjelder større prosjekter, vil Kristin-prosjektet sannsynligvis starte opp sent i 2005, og en PUD (Plan for utbygging og drift) vil bli sendt inn for Statfjord Senfase i løpet av året. Vi håper å kjøre et boreprogram hele året på Ringhorne. Det avhenger imidlertid av fortsatt suksess med boreprogrammet og at vi får etablert unitiserings- og kommersielle avtaler for Ringhorne Østutbyggingen som strekker seg inn i en lisens operert av Hydro. Vi vil også se på muligheten for ytterligere boreoperasjoner på Balder og Jotun. Det blir fortsatt stor aktivitet på våre partneropererte felt (OBO), og det planlegges boring gjennom hele året på Grane og andre nye prosjekter som Volve (Sleipnerområdet), Fram Øst, Tyrihans og Oseberg Delta/G Central. Vi vil søke å operere disse nye aktivitetene på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte. Hvilken økt verdiskaping vil den nye North Sea Production-avdelingen gi ExxonMobil-selskapene i Storbritannia og Norge? Dannelsen av en ny forretningsenhet kalt North Sea Production (NSP) er i tråd med ExxonMobils verdensomfattende målsetting om å øke effektiviteten og gi bedre kostnadsbesparelser i de modne områdene. NSP vil ha en større og mer sammensatt portefølje enn det enkelte selskap har. Dette gir bedre mulighet for å dele beste praksis og til å bruke vår prosjekterings-, vedlikeholds- og driftsekspertise til å oppnå sikre og effektive operasjoner. Dette omfatter deling av onshore vedlikeholds- og logistikkfunksjonene og harmonisering av vårt POBP-system (Production Operations Best Practice), OIMS (Operations Integrity Management System) og CIMS (Controls Integrity Management Systems). Vi vil søke å oppnå synergier mellom Storbritannia og Norge og prioritere arbeidet innen fellesgruppene for å sikre at driftsstøtten blir av samme, høye kvalitet. Hva er hovedaktivitetene innen nedstrøm? En av hovedaktivitetene innen nedstrøm i 2005 er fortsatt ekspansjon av On the Runstasjonene i Oslofjord-området. One of the main activities within upstream in 2005 will be the continued expansion of the On the Run convenience store concept in the main Oslofjord area. Innen raffinering vil det være plettfri utførelse av stoppen i vår. Det ligger nitid planlegging bak denne stoppen for at den skal utføres på en sikker og effektiv måte. På bensinstasjonssiden er en hovedaktivitet fortsatt ekspansjon av On the Runof change and reorganization in the Downstream and in the support services groups. It also marked the beginning of several significant changes in the Upstream. Although this has been a difficult time for many, the spirit and dedication that continues to shine through is amazing and appreciated. We also had some great examples of the fun we can have when we get together, as evidenced during activities such as the first ever Forus Games, family ski and fishing trips, cooking classes, and Christmas parties. What do you see at the most exciting opportunities for the Norwegian upstream business in 2005? Let me start with Exploration. As you will recall, we were awarded a significant license comprised of 11 blocks in the 18th Round last year, which we call Kogge. The prospect there is admittedly high risk but also high reward. Activities are underway to prepare for drilling a well late in the summer. We re all anxiously awaiting the outcome. We ll also drill a well called Wishbone in the Sleipner area and plan to participate in a well in mid-norway named Antares. In the area of major projects, the Kristin field should start up late 2005, and PDO submittal/full funding for Statfjord Late Life will occur this year. We hope to have a full year of drilling at Ringhorne, which will be dependent on continued success of the program and reaching unitization/commercial agreements for the Ringhorne East development, which extends onto a license operated by Hydro. We ll also take a look at the viability of additional drilling programs at Balder and Jotun. Our Joint Interest fields continue to be active, with a full year of drilling planned at Grane and several new projects that will be progressed including Volve (Sleipner Area), Fram East, Tyrihans, and Oseberg Delta/G Central. Coupled with this new activity, we will continue to look for additional ways to run our business more efficiently and cost effectively. What added values will the new North Sea Production organization bring to ExxonMobil s affiliates in Norway and the UK? The formation of the new business unit named North Sea Production (NSP) is in line with ExxonMobil s worldwide aim stasjonene i Oslofjord-området, så vel som å få best mulig utnyttelse av andre initiativ, slik som hjemmekontorordningen for markedspersonell. Forbruker/Industrisalg (FI)- og Smøremidler & spesialprodukter-avdelingene gjennomfører også en del tiltak som er i tråd med forskjellige europeiske og globale initiativ, og et av disse er et sentralt Lubes&Specialties kundestøtte-senter i Praha. For forretningstjenester vil flyttingen til Business Support-sentrene i Budapest og Praha fullføres i Vi ser en del usikkerhet blant mange ansatte i Norge av ulike årsaker. Hva vil du foreslå at ledelsen og de ansatte skal gjøre for å lette spenningen og forbedre arbeidsmiljøet i selskapet vårt? Her dukker det opp flere nøkkelord: kommunikasjon, forståelse, deltakelse og villighet, for å nevne noen. Først og fremst må vi sørge for åpne kommunikasjonskanaler på alle nivå i organisasjonen og mellom funksjonene. Vi må ikke glemme at aktiv lytting øker kommunikasjonen. Vi må benytte hver anledning til å forstå ulike vinkler, synspunkter og følger. Alle har en rolle å spille, og jo mer villig vi alle er til produktivt å utføre vår rolle, desto bedre vil det gå for den enkelte og hele organisasjonen. Vi har og har alltid hatt et godt samarbeid mellom ledelsen og ansatte-representantene både i oppstrøm og nedstrøm. Sammen har vi taklet de mange utfordringene knyttet til de hyppige organisasjonsendringene som vi har gjennomført de siste par årene. Samarbeidsrådene, ferdighetene og innsatsen til ansatte-representantene har vært nøkkelen til å håndtere disse endringene på en måte som har vært til nytte for oss alle. Har du et siste, spesielt budskap til de norske ansatte tidlig i 2005? Hver dag blir jeg påminnet om at ENAS er en flott organisasjon å arbeide for, og jeg kjenner meg heldig som er del av den. Påminnelsen kommer på forskjellig vis en spesiell innsats utført av en ansatt eller en gruppe ansatte, oppnåelse av en spesiell milepæl, aktiv deltakelse på ansatte-møtene, latter i kantina, hyggelige hilsener i korridorene etc. Det er ikke slutt på utfordringene i Snarere venter jeg å se flere enn vi trodde var mulig. Men, jeg er ikke det minste i tvil om at vi har organisasjonen som kan takle disse utfordringene. Så mitt budskap til dere er å anerkjenne og reflektere over de positive sidene ved ENAS og bygge på disse, da vi arbeider sammen om kjernen av forretningsaktiviteter og organisasjonsendringene. of increasing efficiency and being more cost-effective in mature areas. NSP will have a larger and more diverse portfolio than its separate elements. This increases the opportunities for sharing best practice and using our engineering, maintenance and operations expertise to deliver safe and efficient operations. This includes sharing of the onshore maintenance and logistics support function and harmonizing our POBP system (Production Operation Best Practice), OIMS (Operations Integrity Mangement System), and CIMS (Controls Integrity Management Systems). We will look for UK/Norwegian synergies, and we will prioritize work with the shared groups to ensure that the operating support remains the same high quality. What are the key activities for our downstream business? In Refining, it will be the flawless executing of the turnaround coming up this spring. A tremendous amount of planning and preparing is underway in anticipation of performing the turnaround safely and efficiently. In Retail it will be the continued expansion of the On the Run convenience store concept in the main Oslofjord area, as well as capturing the benefits of the various other initiatives, one being the Home Office work model for Marketing personnel. Leveraging off various European and Global optimization initiatives will also be the tune in L&S and I&W, along with centralization of the L&S Customer Services Center in Prague. For business services, 2005 will mean the completion of migration to the Business Support Centers in Budapest and Prague. We see some uncertainty among many employees in Norway due to a number of factors. What will you suggest management and employees could do to ease the tension and improve working environment in our company? Several key words come to mind: communication, understanding, participation, and willingness, to name a few. First and foremost, we must ensure that the lines of communication stay open, at all levels in the organization, and between functions. We need to remember that active listening enhances communication. We need to make every attempt to understand different perspectives, viewpoints, and impacts. Everyone has a role to play, and the more willing we all are to perform that role productively, the better off we as individuals, and the organization as a whole, will be. We continue to have good cooperation between management and the employee representative groups across the Upstream and the Downstream. Collectively, we ve addressed many challenges associated with the rapidly evolving 8 9

6 I sitt møte med de ansatte uttrykte Lee Raymond at Norge fortsatt vil spille en viktig rolle for ExxonMobil i årene framover. Kunne du dele andre budskap som ExxonMobils øverste leder formidlet til deg og den norske ledelsen i deres møter med ham? Svært mange ansatte deltok i forumet med Lee Raymond nylig. Dette var en fin anledning til å høre hans budskap direkte. Budskapene han delte med den store gruppen, var de samme som de han poengterte med ledelsesteamet i mindre fora. Sett fra en lokal synsvinkel var Lee klar når det gjelder betydningen av våre aktiviteter i Norge, og han roser de ansatte og deres bidrag til morselskapet. I den globale sammenhengen er han glødende opptatt av sikkerhet og integritet. Han understreker ofte betydningen av teknologi og dens konkurransemessige fortrinn, så vel som betydningen av fornuftige investeringer. Under sitt besøk la han dessuten vekt på to temaer som jeg tror er spesielt viktige for oss nå. Ett var kostnader og behovet for å håndtere og redusere våre driftskostnader, til tross for at tidene er gode. Hans poeng var helt klart om man venter til dårligere tider er det for sent. Vi må organisere oss slik at vi blir det mest kostnadseffektive og robuste selskapet uansett prisnivå. Det andre temaet gikk på forandring og det faktum at det er en evigvarende del av arbeidsplassen. Han uttalte også noe som jeg er fullt ut enig i for de som møter forandringene med åpne armer, vil mulighetene være mange. organizational changes we ve made over the past year or two. The cooperation councils, and the skills and dedication of the employee representatives, have been key enablers to managing these changes for the benefit of all of us. Have you any final, special message to the Norwegian employees early in 2005? I m reminded every day that ENAS is a great organization for which to work, and I feel lucky to be a part of it. That reminder comes in various forms some special effort made by an employee or a group of employees, achievement of a particular milestone, active participation at employee meetings, laughter in the canteen, a friendly greeting in the hallways. The challenges won t stop in In fact, I expect we ll see more than we thought possible. But, there s no doubt in my mind that we have the organization to meet these challenges. So my message to you is to recognize and reflect on the good and positive aspects of ENAS and build on those aspects, as we work together on key business activities and organizational changes. Lee Raymond expressed in his encounter with the employees that Norway will continue to be important to ExxonMobil in the years ahead. Would you share any other messages that our CEO and Chairman conveyed to you and the Norwegian management in your meetings with him? A large number of employees participated in the forum presented by Lee Raymond recently. This was a great opportunity to hear his messages directly, and the messages he shared with the large group are the same as those he emphasized with the management team in small group settings. On a local scale, Lee is clear about the importance of our business in Norway and is complimentary of our workforce and its contribution to the corporation. On a more global scale, he is passionate about safety and integrity. He often stresses the importance of technology and its competitive advantage, as well as the importance of disciplined investment. During his recent visit, he stressed two themes that I think are particularly relevant to us now. One was about costs, and the need to manage and reduce our operating costs, even in the good times. His point was clear if you wait until the bad times, it s too late. We need to set ourselves up to be cost competitive and resilient, in any price environment. The second theme was in reference to change, and the fact that it is constantly a part of the workplace. He made a statement that I fully agree with for those who embrace the change, there will be opportunities. Mange arrangementer i 2004 bidro til et trivelig arbeidsmiljø, slik som Forus Games som ble arrangert for første gang. Many arrangements in 2004 contributed to an enjoyable working environment, like the Forus Games that was arranged for the first time

7 Raffineristopp på Slagentangen i syv uker Under den syv uker-lange raffineristoppen fram til midten av mai vil på det meste 650 til 700 personer fra en rekke kontraktører være i sving. During the seven week-long turnaround until mid May persons from various contractors will be working at Slagen. Tekst Erik Bagle Rett over påske startet nedkjøring av raffineriet for iverksetting av ulike installasjonsarbeider og vedlikehold. I perioden frem til midten av mai vil på det meste 650 til 700 personer fra en rekke kontraktører være i sving. Arbeid vil skje på døgnkontinuerlig basis og med 18 sikkerhetsvakter fordelt på tre skift. Tilsammen vil det bli brukt omlagt 200 millioner kroner hvorav mer enn halvparten vil være prosjektrelatert og resten vedlikehold. En slik storstopp skjer hvert 7. år, og et stort antall Esso-ansatte har i lang tid arbeidet med planleggingen. Store dimensjoner Det ligger i sakens natur at en slik raffineristopp har betydelige dimensjoner. Ikke bare er det et stort antall mennesker så vel internt som fra kontraktører involvert over lang tid, også i forkant av stoppen. Men også hva angår bortfall av produksjon av ferdigprodukter fra Slagen i syv uker, er dette en betydningsfull begivenhet. I et internasjonalt marked vil blant annet ofte slike raffineristanser kunne gi målbare utslag i de internasjonale produktprisene. En stor utfordring for forsynings avdelingen (Supply) vil være å sørge for innkjøp av produkter som ikke dekkes inn av trekk i egne lager beholdninger. Langt på vei vil forsyningsavdelingen kjøpe de volumer i det internasjonale produktmarkedet som tilsvarer bortfallet i de syv ukene stoppen varer. Helse, miljø og sikkerhet i fokus Foruten det betydelige antallet involverte fra kontraktører vil om lag 120 Esso-ansatte fra de to avdelingene mekanisk og drift på Slagen være sterkt involvert. I tillegg vil naturligvis en rekke folk fra admin, HMS- og andre avdelinger være involvert i større eller mindre grad. Ikke minst vil helse, miljø og sikkerhet være høyt prioriterte områder både når det gjelder gjennomføringen av vedlikehold og nye installasjoner. Eksempelvis vil 18 mennesker være sikkerhetsvakter (3 skift à 6 personer). Turnaround for seven weeks at the Slagen refinery Just after Easter, the process of shutting down the refinery for maintenance of different installations was initiated. In the period up to mid May, as many as persons from various contractors will during peak activities be involved in the turnaround. The work will go on around the clock with safety guards working in three shifts. In total NOK 200 million will be invested out of which more than half will be project related and the remainder will go to maintenance. A great number of Esso people worked with planning of the turnaround for a long time. Such a major turnaround happens each seventh year. Vast dimensions This turnaround is of vast dimensions, both in terms of the great number of people involved employees as well as contractors as well the disappearance of finished products for seven weeks. In an international product market, the results from such a refinery turnaround may have an impact on the international product prices. A big challenge for the Supply Department will be to provide for purchase of products that will not be covered by draws in own stocks. The Supply Department will as a rule buy volumes in the international product market corresponding to the loss of products during the 7-week long turnaround. SHE in focus In addition to the substantial number of involved contractors, around 120 Esso employees from the two departments mechanical and operations will be heavily involved. Furthermore, there will of course be involvement to some extent by Safety, Health and Environment. Not least will SHE 12

8 Mange ulike tiltak og prosjekter Hele storstoppen har vært gjenstand for grundig planlegging ut fra et miljøperspektiv. Minimalisering av lukt og internstøy fra raffineriet er to eksempler. Avfallshåndtering og forsvarlig håndtering av kjemikalier har likeledes vært gjenstand for grundig planlegging. Det vil være viktig under selve stoppen å holde miljøenheter som det biologiske renseanlegget for avløpsvann i drift. På prosjektsiden skal brennere i den store destillasjonsovnen og ovnene i bensinanlegget skiftes ut. Videre vil det oppnås en reduksjon av raffineriets NOx-utslipp med hele 50 % fra dagens nivå på 650 tonn årlig. Slagen-raffineriet en suksess Storstoppen hvert 7. år er hver gang en betydelig og spennende begivenhet og med store variasjoner i innhold, prosjekter og investeringer. Med Slagen-personellets kompetanse og grundighet i planlegging og gjennomføring i samarbeid med innleide kontraktører, ligger imidlertid alt til rette for et vellykket løp. Det faktum at det satses et stort pengebeløp under denne stoppen, befester troen på at Slagen vil bestå som raffineri også i fremtiden. I denne sammenheng er det også gledelig å konstatere at 2004 ble det nest beste økonomiske resultatet (i norske kroner) noensinne, og at Slagen i mange år har gjort det meget bra sammenliknet med internasjonal og nasjonal raffineringsindustri. XOM ønsker alle involverte lykke til med gjennomføringen! be an area of strong focus during the implementation phase. One example: 18 people will work as safety guards (six persons in three shifts). Possible measures and projects The entire major turnaround has been subject to thorough planning from an environmental point of view. Minimizing smell and internal noise from the refinery, and environmental safe handling of waste and chemicals are examples of focus areas. During the turnaround it will also be important to keep the environmental units running e.g. the biological cleaning plant for waste water. On the project side, the burners of the big distallation furnace and the furnaces in the petrol plant are to be changed out. Furthermore, there will be a reduction of the refinery s NOx emissions by as much as 50% from today s level which is 650 tons yearly. The Slagen refinery a success story The major turnaround each seventh year is a significant and exciting event with a lot of variations in content, projects, and investments. Given the competence of the Slagen personell, their thorougness in planning and implementation in cooperation with the contractors, everything should be in place for a successful implementation phase. The fact that a substantial amount of money will be invested during this turnaround, contributes to keep up the faith that the Slagen refinery will continue to exist in the future. In this perspective, it is enjoyable to state that 2004 was the next best financial year ever for Slagen, and furthermore, that the refinery has done well over many years compared with the national and international refining industry. XOM wants to wish all involved parties good luck with the implementation of the turnaround! Tekst Bente Madsen Bærheim Lee Raymond vidsynt, visjonær veteran møter ansatte Du lærer ikke noe mens du snakker selv, sa en smilende Lee Raymond da han møtte ansatte i Oslo, samt Stavanger- og Slagen-ansatte via telefon/satellitt. Han ville heller lytte til de ansatte, fremfor å bare føre ordet selv. Han kom imidlertid med gode nyheter. Rekordinntjening i 4. kvartal, imponerende drift, høyt sikkerhetsnivå og enestående resultater i 2004, rekorder som vil være vanskelig å slå, ikke bare av oss, men også av hele bransjen. Lee Raymond rapporterte om de beste resultater innen operativ drift både innen oppstrøm, nedstrøm, kjemikalier og alle andre forretningsenheter. Takket være anlegg i topp stand og meget profesjonelle ansatte, var vi i stand til å dra nytte av de mulighetene som bød seg. Han var særlig glad for å observere den klare sammenhengen mellom satsing på sikkerhet og positive resultater innen drift. At vi i mer enn 10 år på rad har funnet mer reserver enn vi har produsert, satte han stor pris på. Han var også stolt over at ExxonMobil er et ledende energiselskap på verdensbasis, ikke bare finansielt, men også innen drift og teknologi. Vi har de rette menneskene til å få det hele til å fungere. Selskapet er bygget opp på en slik måte at det skal kunne tilpasse seg bransjens oppturer og nedturer. Vi har alltid lagt vekt på langsiktige investeringer, teknologiutvikling og sikker og effektiv drift. Ny teknologi har gitt oss adgang til ressurser vi for tredve år siden ikke trodde var mulig å utvinne, sa Lee Raymond. I halvannen time tok Lee Raymond imot spørsmål fra ivrige ansatte og emnene varierte fra ExxonMobils posisjon i Norge, verdens energibalanse, oljepriser, muligheter i India, Kina, Russland og også vår etiske forretningsstandard. Langsiktighet Selskapet har god likviditet og har investert mye, men som Lee Raymond sa: Pengene brenner ikke hull i lommene våre, og vi Lee Raymond, ExxonMobils Chairman og Chief Executive Officer. Lee Raymond, Chairman and Chief Executive Officer. An attentive audience and a visionary veteran Lee Raymond meets with the Norwegian employees You don t learn anything when you are talking, said a smiling Lee Raymond in meeting with the employees in Oslo, and via telephone/ satellite to Stavanger and Slagen, expressing his wish to learn from the employees rather than just be talking himself. He had, however, good news to share. Record 4th quarter earnings, impressive operations performance, high safety level and unprecedented profits in Lee Raymond could report record uptime performance in upstream, downstream, chemicals and all other business segments. With our facilities in the best condition and with highly professional people, we were able to respond to given opportunities. He was particularly pleased with the clear connection between safety discipline and fewer incidents and downtime and also that we have for 10 years in a row been able to replace produced reserves. He was proud that ExxonMobil is the leader in the business, not only financially, but also with respect to operations and technology. We have the people to make it all work. The company is designed to adapt to the business ups and downs. Emphasis has always been on long-term investments, technology development and safe and efficient operations. New technology has given us access to resources we thirty years ago would have thought unobtainable, said Lee Raymond

9 kommer ikke til å gjøre noe uoverveid. Vår bransje går i bølgedaler, og vi må planlegge langsiktig. Vi investerer hvert år 15 milliarder dollar. Det er vanskelig å investere så mye penger på en fornuftig måte. Vi har god erfaring, og vi er blant de mest effektive kapitalforvalterne i bransjen. Rekord-inntjening er allikevel ingen sovepute. Vi må se på effektiviseringstiltak nå, for endringer i oljeprisene vil komme. Bransjen er kapitalkrevende, og det tar lang tid fra en investering gjøres, til produksjon kan starte. I dag er viktig sett fra produksjonssiden, men vi må fokusere år frem i tid, ikke bare på kort sikt. ExxonMobil i Norge Raymond pekte på at Nordsjøen i mange år har vært viktig for ExxonMobil. Vi ble tildelt den første lisens på norsk sokkel i 1965 takket være vår 100-årige forretningsvirksomhet i Norge. Raymond var glad for å se at 25 års investeringer, har gitt avkastning. ExxonMobils fremtid i Norge vil være avhengig av vår evne til å forvalte de ressursene vi har og det vi måtte finne. Forlengelse av feltenes levetid og å holde driftskostnadene nede, vil være viktige satsningsområder for Norge, sa Lee Raymond som også understreket at Norge er en vesentlig del av ExxonMobils portefølje. Kommende markeder? Ifølge Raymond vil etterspørselen etter olje og gass i Det fjerne østen om få år overgå samlet behov i Nord-Amerika og Europa. Selskapet forutså for over 10 år siden at tyngdepunktet ville flytte seg mot Det fjerne østen, men vekst alene gjør ikke nødvendigvis et land til et interessant investeringsobjekt. Den kinesiske økonomien har vokst kontinuerlig med 8 9 % årlig i 30 år. Det er et stort marked. Befolkningen har nå gode nok inntekter til å skaffe seg biler, men landet mangler infrastruktur. Vi har hatt forretningsvirksomhet i Kina siden Rockefeller delte ut gratis parafinlamper for mer enn 100 år siden. Prosjektet vårt i Fuijan går sakte framover, og når det gjelder oppstrøm, er vi godt posisjonert til å kunne delta dersom vi får tilgang til reserver med potensial, sa Raymond. I denne regionen har selskapet også investert i Singapore Chemical Plant som spiller en hovedrolle i å forsyne ExxonMobils globale industriog forsynings nettverk, faktisk til hele 15 større markeder. Med denne investeringen er ExxonMobil nå den største utenlandske investoren i Singapore. Ser vi på andre regioner, bemerket han at India utviklingsmessig ligger langt bak Kina. Sist vi var i India i 1960-årene, ble selskapet vårt omgjort til nasjonalt oljeselskap, så han har ikke spesielt lyst til å vende tilbake. I Russland er ExxonMobil operatør for Sakhalin I som vil starte produksjonen senere i år. Sakhalin II kan bli utbygd dersom et For one-and-a-half hours Lee Raymond took questions from eager employees, and a variety of topics were covered, including ExxonMobil s position in Norway, the world s energy balance, oil prices, opportunities in India, China and Russia, and our ethical standards. Long-term business The company has cash on hand and has invested a lot, but as Lee Raymond said: Money does not burn a hole in our pockets, and we will not do anything stupid. Our business is cyclical, and we must plan for the long term. We invest approximately 15 billion dollars a year, and it is hard to spend so much money efficiently. We have a good record, and we are among the most efficient capital managers in the industry. But the record earnings is not a pillow for us to sleep on. We need to work on our operations now as the turn in oil prices will come. The business is capital intensive and it has a long lead time from investment to production. Today is important from a production point of view, but we must plan for years ahead, not just for today and tomorrow. ExxonMobil in Norway Raymond pointed out that the North Sea has for many years been very important to ExxonMobil. We were awarded the first licence in 1965, due to our 100 years of operation in Norway. Raymond was pleased to see that after 25 years of investments, we have got a dividend: Norway s future is driven in part by our ability to manage what we have and what we might find. Extending the life of fields and keeping operation costs down will be important issues for Norway, according to Lee Raymond, who also underlined that Norway is a key part of the ExxonMobil portfolio. Emerging markets? According to Raymond, the demand for oil and gas in the Far East will exceed North America and Europe combined in a few years. The company estimated 10 to 15 years ago that the centre of gravity would have moved to the Far East, but growth does not necessarily make a country an interesting investment object. The Chinese economy has grown continuously by 8 9% a year for 30 years. It is a huge market. The people have the income now to buy cars, but they lack the infrastructure. We have been a player in China since Rockefeller started handing out kerosene lamps for free more than a hundred years ago. Our project in Fuijan is moving slowly, and with respect to the upstream we are in a good position to participate should we get access to promising acreage, said Raymond. Also in the region, we have invested in The Singapore Chemical Plant (SCP) which plays a key role in supporting ExxonMobil s global manufacturing and supply En lydhør forsamling fulgte nøye med under presentasjonen til ExxonMobils toppsjef, Lee Raymond, på Skøyen 1. februar. The audience listened eagerly to the presentation of ExxonMobil s top manager, Lee Raymond, at Skøyen on 1. February. nytt skattesystem blir gjort tilgjengelig. Russland er en gammel oljenasjon og et spennende marked. ExxonMobil følger med på den politiske utviklingen. Russland trenger utenlandsk kapital, men en høy oljepris har sin skyggeside. Den kan skape et anstrengt forhold mellom operatørselskapene og regjeringene og øker også risikoen for korrupsjon. Forretningsmoral ExxonMobil ble nylig anklagd for korrupsjon i Ekvatorial Guinea av det norske selskapet KLP som kvittet seg med sine ExxonMobil-investeringer. Lee Raymond uttrykte skuffelse over at det norske selskapet forhåndsdømte ExxonMobil, og han tilbakeviste også påstandene som usanne. ExxonMobil setter meget høye etiske krav til sin forretningsvirksomhet, og ikke minst strenge krav til åpenhet om selskapets forhold til andre lands regjeringer. Fornybar energi Angående alternative energikilder, pekte Raymond på den enorme størrelsen til energiindustrien og den relativt lille andelen som fornybar energi utgjør av denne. Med en årlig økning på 10 %, vil vind, solenergi og annen alternativ energi i løpet av 25 år kun stå for 1 % av verdens behov. Verden har et ansvar for å bekjempe fattigdom, og til det kreves økonomisk vekst. Økonomisk vekst kan ikke skje uten et høyere energibehov. Olje og gass vil være de største energibærerne i network, supplying to more than 15 major markets. With this investment, ExxonMobil is now the biggest single foreign investor in Singapore. Turning to other areas, he noted that India is a long way behind China. He observed that the last time we were in India, in the 1960 s, we were nationalized and he is not excited about going back. In Russia ExxonMobil is the operator for the Sakhalin I project which will start production later this year. Sakhalin II could be developed provided a new tax regime is available. Russia is an old oil province and an interesting market. ExxonMobil is currently observing the political developments. Russia needs foreign investors, but the high oil price has its dark side. It strains the relationship between operating companies and governments and increases the risks of corruption. Ethical standards ExxonMobil has recently been accused of corruption in Equatorial Guinea by the Norwegian company KLP who sold their shares in the company. Lee Raymond expressed his disappointment with the Norwegian company that judged ExxonMobil before proven guilty, and he rejected the accusations as untrue. ExxonMobil has the highest corporate code of business standards and strict requirements for transparency in its dealings with governments

10 lang tid fremover, og Raymond tror også vi vil være nødt til å vurdere atomkraft igjen. ExxonMobil selger hver dag nesten 4000 milliarder liter drivstoff. Dette utgjør ca. 10 % av verdens behov. Høye oljepriser I sine kommentarer til prisene, understreket Raymond at de var høyere i 1980-årene da shahen forlot Iran, og at prisene på alle varer går opp og ned. Alle forsøk på å holde oljeprisene kunstig høyt oppe, har tidligere ført til prisfall, og dette kan skje igjen. Konklusjon Lee Raymond avsluttet sitt møte med ansatte med å berømme selskapets ansatte som holder hjulene i gang. Det er ikke lett å spå om fremtiden, men vi vet sikkert at det vil bli endringer. Endringer er uunngåelige. Vi kan motsette oss endringer, eller vi kan se på dem som en mulighet. Vi må som selskap og individer være i stand til å håndtere endringer, tilpasse oss og å gripe mulighetene. Noe vil imidlertid ikke endres: våre verdier, vår etiske holdning og vår satsing på teknologi. Det er på grunn av disse verdiene våre ansatte har valgt å jobbe her. Vi er nummer én i bransjen, og det vil vi fortsatt være, konkluderte Lee Raymond. Renewable energy With respect to alternative energy sources, Raymond pointed out the issue of the scale of the energy industry and the much smaller size of renewable energy. With a yearly increase of 10%, the wind, solar and other renewals will 25 years from now only contribute with 1% of the energy of the world. The world must deal with poverty and must have economic growth, and economic growth cannot happen without higher energy demand. Oil and gas will be the primary sources and Raymond also thinks that nuclear power should be back on the table. Every day ExxonMobil sells one billion gallons petroleum which accounts for 10% of the world s demand. High oil prices In commenting on prices, Raymond noted that prices were higher in the 1980 s when the Shah left Iran and that all commodity prices go up and down. Any attempt to maintain high oil prices has in the past led to their fall, and that could happen again. Conclusion Lee Raymond concluded his meeting with employees by showing his appreciation for the employees who make our company work. And he gave us all following advice: It is not clear what the future will be like, but we know for sure there will be changes. Changes are inevitable. We can resist them or embrace them. We must as a company and as individuals be able to manage changes, adapt to them and seize the opportunities. But some things will not change: our values, ethics, commitments to excellence and technology. Those values are the reasons why people work here. We are the no. 1 company in the industry, and that shall continue to be the case. Ansatte på Forus og Slagen fikk overført Raymonds presentasjon på storskjerm. Bildet er tatt i atriet på Forus. The employees at Forus and Slagen followed Raymond s presentation on a big screen. The picture is from the atrium of the Forus office. Tekst Erik Bagle G-ROC nytt administrativt system på vei inn i driften av bensinstasjoner Ved utgangen av 2004 drev Esso 43 bensinstasjoner i egenregi i datterselskapet Tiger AS. Dette tallet er planlagt å øke til 55 i løpet av Tiger AS omsatte i 2004 for om lag 1,7 milliarder kroner og hadde om lag 800 ansatte. Esso har planer om ytterligere økning av antallet stasjoner som selskapet skal drive selv. Egenregi skiller seg fra forhandlerdrift ved at i sistnevnte tilfelle er forhandlerne selvstendige næringsdrivende med sitt eget firma eller aksjeselskap. Nå skal et nytt administrativt system innføres for å muliggjøre økt styring og kontroll med virksomheten. For å kunne optimalisere varehåndteringen er det vesentlig å ha gode systemer, inklusive IT, som kan fange inn salg, lagerutvikling og vareinnkjøp. For å ivareta dette er Tiger i ferd med å legge opp til et helt nytt, SAP-basert system som har fått navnet Global Retail Operating Company System (G-ROC). De første landene ut var Nederland, Italia, Spania og Chile. Deretter fulgte Belgia, Luxemburg, UK og Irland, mens Norge følger i neste pulje med Tyskland og Ungarn. Tre til seks norske pilotstasjoner vil være i drift neste vinter, og deretter legges det opp til en utrulling til resten av Tiger-stasjonene innen utgangen av blir således det første ordinære driftsåret for G-ROC i Norge. Globalt vil om lag 2000 stasjoner drevet i egen regi etter hvert bli utstyrt med G-ROC. Prosjektleder i Norge er Ola Stormorken som har med seg Sigurd Kristoffersen og Anita Miller. Disse jobber sammen med et større globalt team, basert i Brussel. Ola forteller at det er flere viktige forhold som lå til grunn for beslutningen om innføring av G-ROC. Konkurransesituasjonen innenfor bensinmarkedet er knallhard i hele Europa. Dette øker kravet til effektivitet og gir et stort selskap som ExxonMobil konkurransemessige fortrinn ved å kunne utvikle beste praksis på en rekke områder. Disse kan da benyttes over landegrensene istedenfor at hvert enkelt land skal Globalt vil omlag 2000 egen-regi drevne stasjoner etter hvert bli utstyrt med G-ROC. Bildet er fra en av de mange On the Run stasjonene i Oslofjord-området. Globally, around 2000 own operated stations will eventually be equipped with G-ROC. The picture is from one of the many On the Run stations in the Oslofjord area. G-ROC new administrative system for running retail sites By the end of 2004, Esso was running 43 company operated retail sites. This number is expected to increase to 55 during In 2005, Tiger AS had a turnover of around 1.7 billion NOK and around 800 employees. Esso has plans to further increase the number of company operated retail sites. Company operations differ from dealer operations as the latter mentioned are independent tradesmen with their own company or public corporation. Now a new administrative system is to be implemented to make possible better management of the operations. To optimize commodity trading, it is crucial to have good systems including IT to deal with sales, stock handling, and procurement. This is the reason why Tiger is now planning to introduce a brand new SAP based system which has been named Global Retail Operating Company System (G-ROC). The first countries to implement the system were the Netherlands, Italy, Spain, and Chile. The next in line were Belgium, Luxembourg, UK, and Ireland, to be followed by Norway, Germany and Hungary. Three to six Norwegian pilot stations will be in operation next winter. Then there will be a roll-out to the remaining Tiger stations by the end of Thus 2007 will be the first ordinary year of operations for G-ROC in Norway. Globally, around 2000 company operated retail sites will eventually be equipped with G-ROC. Project leader in Norway is Ola Stormorken, joined by Sigurd Kristoffersen and Anita Miller. They are integrated in a major 18 19

11 finne opp hjulet. For ExxonMobils vedkommende betyr dette også at mer og mer av stasjonsdriften legges over i egenregi på bekostning av forhandlerdrift. Dette gir bedre styring og kontroll, og gjør det enklere å utnytte stordriftsfordelene som G-ROC gir. G-ROC er også utviklet mot leverandørene slik at også disse er best mulig integrert i det SAP-baserte systemet. Når G-ROC er på plass, vil en rekke funksjoner som til nå har vært håndtert ute på stasjonene, bedre kunne styres fra et sentralt Tiger-nivå. Det er ikke tvil om at en bedre administrasjon av vareinnkjøp og lagerbeholdninger og oppfølging av salg av butikkvarer, gir store effektiviseringsgevinster. Motordrivstoff inngår ikke i G-ROC, da dette håndteres av andre systemer og da fra Customer Service i Manchester. Selv om det er et stykke fram til at Ola, Sigurd og Anita i Motoristavdelingen er på lufta i Norge, ser alle impliserte også de på Tiger-stasjonene fram til at denne administrative nyvinningen snart vil være på plass. Ola Stormorken, Sigurd Kristoffersen og Anita Miller arbeider med innføring av G-ROC i Norge, som vil gi økt styring og kontroll med bensinstasjoner drevet i egenregi. Ola Stormorken, Sigurd Kristoffersen and Anita Miller work with implementation of G-ROC in Norway which will give increased management and control of own operated gasoline stations. Global team being located in Brussels. Ola tells us that the implementation of G-ROC is due to several important reasons. The competition within the retail market is fierce all over Europe. On the other hand, this gives major corporations like ExxonMobil a competitive edge as the company can develop best practice within numerous areas, schemes that may be used across the national borderlines, saving each country the effort of developing its own system. To ExxonMobil, this means that the future trend will be increasingly to transfer running of retail sites to company operations at the cost of dealer operations in order to have optimal control and to fully utilize the advantages of big scale operations. G-ROC is also designed to handle the supplier side, integrating it into the SAP based system. When G-ROC is in place, a number of functions that so far have been handled by the stations, will now much more easily be managed from a central, Tiger level. There is no doubt that an improved procurement and stock administration related to sales of store commodities will lead to efficiency improvements. Retail fuels are not included in G-ROC as these are handled by other systems and from Customer Service in Manchester. Although there is some way to go until Ola, Sigurd and Anita will be on the air in Norway, all involved parties, including the Tiger stations, look forward to this administrative innovation that will soon be in place. Bilde kommer: Ola Stormorken, Sigurd Kristoffersen og Anita Rike Tekst Kirsten Energijakt på Norsk Oljemuseum i Stavanger Onsdag 9. mars inviterte Norsk Oljemuseum og ExxonMobil til åpning av museets nye energiutstilling, Energijakten. Denne energijakten inkluderer bl.a. en videreføring av etterbruken av de to dataspillene vi utviklet til ONS i 2004 Energibalansen og Energi-quiz en som selskapet også har gitt til Teknisk Museum i Oslo. I tillegg arrangerte museet et lærerseminar om energi og om bruken av utstillingen i skolesammenheng. Det var stor stemning og mye folk da Norsk Oljemuseums direktør Finn Krogh ønsket velkommen og fortalte at museet i fjor hadde hele gjester betydelig mer enn i Energijakten vil være en del av museets vitensenter som innbyr til læring mens man leker. Informasjonsdirektør Magne Hovda sa på sin side at han håpet Energijakten ville gi mer kunnskap om olje og gass, energi og miljø. I tillegg håpet han utstillingen ville vekke nygjerrighet og interesse slik at ungdom velger å studere realfag. Så var det Ole André Sivertsen, kjent fra det populærvitenskapelige programmet Newton i NRK, sin tur. Han snakket om energi i alle former, olje og gass, vind, vann, sol, atom, bio, bølge og geotermisk energi. Vi lærte at alt som går rundt skaper energi og at energi til syvende og sist er gammelt sollys. Og de to niendeklassene fra Kannik ungdomsskole, samt alle oss andre, ikke fullt så unge lenger, fikk en spennende naturfagtime som tydeligvis engasjerte og forhåpentligvis inspirerte! Ole André Sivertsen, kjent fra Newton i NRK, hadde en spennende naturfagtime for 9. klassene fra Kannik Skole. Ole André Sivertsen, known from the program Newton in NRK, had an exciting science class for the ninth grade classes from Kannik middle school. The hunt for energy at the Norwegian Oil Museum in Stavanger On Wednesday 9 March the Norwegian Oil Museum and ExxonMobil invited to the opening of the museum s new energy exhibit, the Hunt for Energy. This energy hunt includes i.a. a continuation of the after use of the two computer games we developed to ONS in 2004 The Energy Balance and the Energy Quiz which the company also has donated to the Museum of Science and Technology in Oslo. In addition, the museum arranged a teacher seminar about energy and about the use of the exhibit in a school context. The atmosphere was great and a lot of people were present when the Norwegian Oil Museum s director Finn Krogh welcomed everyone and said that the museum last year had a total of guests considerably more than in The Hunt for Energy will be a part of the museum s science center and will offer learning by playing. Public Affairs Manager Magne Hovda said that he hoped the Hunt for Energy would give more knowledge about oil and gas, energy and the environment. In addition, he hoped that the exhibit would stimulate curiosity and interest so that young people chose to study science subjects. Ole André demonstrerte deretter spillet Energibalansen, hvor oppgaven er å forsyne et helt land med energi innenfor et begrenset budsjett og med stramme miljørammer. Dette spillet ble også delt ut til alle som ønsket en kopi på CD-rom etter åpningen. Og så var det tid for konkurranse mellom 9a Then Ole André Sivertsen, known from the popular scientific program Newton in NRK, took over. He talked about all kinds of energy, oil and gas, wind, water, solar, nuclear, bio, wave and geothermal energy. We learnt that everything spinning around creates energy and that energy eventually originates 20 21

12 Den lykkelige vinneren av dagens i-pod, Jørgen Sørli, samt kameratene Jacob Håkon Larsen (venstre) og Daniel Rullestad (høyre). The happy winner of the day's i-pod, Jørgen Sørli, together with his pals Jacob Håkon Larsen (left) and Daniel Rullestad (right). from old sun light. And the two ninth grade classes from Kannik middle school, and all the rest of us, not as young any more, had an exciting science class which obviously engaged and hopefully inspired! Ole André then demonstrated the Energy Balance game, where the task is to supply a whole country with energy within a limited budget and within strict environmental frames. This game was also handed out to all who wanted a CD rom copy after the opening. And then it was time for the competition between 9a and 9e the quiz was started cheering and good advices flew through the hall, and in the end a winner was elected. All the students, and the other guests, then had the possibility to participate in the quiz. The one with the highest score during the day would be the lucky winner of an i-pod. Guess if the pupils queued up! både i skjæringspunktet mellom vitenskap og dagligliv, og vitenskap og det ekstreme for å få opp interessen for naturvitenskap, tror jeg er utrolig viktig. Det gjelder å få fram hvordan dette angår også ungdommene i hverdagen. I tillegg mener jeg det er viktig med forbilder, og skulle ønske en høyere status på en del ting innenfor naturvitenskap, slik at ungdom faktisk får lyst til å satse på en karriere som krever realfaglig bakgrunn. For at lærerne skal kunne undervise på en interessant og spennende måte, tror jeg det er viktig at de er trygge på det faget de skal formidle, at de er verdensmestre, kjenner seg faglig oppdaterte og har gode lærebøker. Dette er en utfordring også fordi mange lærere ikke har naturvitenskapelig bakgrunn. De lærerne som er her på seminaret i dag, kan mye og er nok allerede interessert, men blir forhåpentligvis ytterligere inspirert. Teacher seminar About 20 science subject teachers first listened to Magne Hovda telling a little about ExxonMobil, about the energy challenges, about economic growth and energy demand, and also about energy sources, investments and the environment. Lærernes mening XOM tok en prat med to av deltakerne på lærerseminaret for å høre litt om deres erfaringer. The teachers opinion XOM had a chat with two of the participants at the teacher s seminar to hear a little about their experiences. Dataspill fenger ungdom, og muligheten for å vinne en i-pod gjorde at køene til tider var lange. Alle elevene fikk hver sin CD-rom med spillet Energibalansen. Dette ble også tilbudt alle ansatte samt gratis adgang til museet ut Computer games are popular among young people, and the possibility to win an i-pod made the queues long at times. All the students got a CD-rom with the game the Energy Balance. This will also be offered to all employees and also free admission to the museum in og 9e quizen ble igangsatt tilrop og gode råd fløy gjennom salen, og til slutt ble det kåret en vinner. Alle elevene, og øvrige gjester, hadde deretter mulighet for å delta hver for seg på quiz en. Den med høyest score i løpet av dagen, ville bli den heldige vinner av en i-pod. Gjett om skoleelevene stod i kø! Lærerseminar Rundt 20 natur- og realfagslærere hørte først på Magne Hovda som fortalte litt om ExxonMobil, om energiutfordringene, om økonomisk vekst og energibehov samt om energikilder, investeringer og miljø. Deretter var det Ole André Sivertsens tur, og han la hovedvekten på alternative energiformer og på lærernes formidling av budskap. Drømmen og den store teknologiske utfordringen på 60-tallet var å komme til månen, nå og i framtiden vil det være å skaffe nok energi til jordas befolkning, sa Ole André. Det å kunne formidle og utnytte de historiene som finnes 22 Then it was Ole André Sivertsen s turn and he focused on alternative energy sources and the way a teacher should communicate a message. The dream and the big technological challenge in the 6o-ties was to go to the moon, now and in the future it will be to supply enough energy to the people on the earth, Ole André said. To be able to communicate and use the stories which are in the border area between science and everyday life, and between science and the extreme to increase the interest for science, I think is extremely important. It is about communicating how this also relates to the youth and their lives. In addition, I think it is important with ideals, and I would have wished a higher status for some things within natural science so that young people actually wish to go for a career requiring a scientific background. To help the teachers to teach in an interesting and exciting way, I think it is important that they feel at ease with the subject they are to pass on, that they are the world champions", are professionally up to date and have good textbooks. This is a challenge also because many teachers do not have a scientific background. The teachers at this seminar, know a lot and are already interested, but they hopefully get even more inspiration. Anne Grethe Aven, Bergeland videregående skole: Jeg tar klasser med hit til Norsk Oljemuseum hvert år og bruker dette aktivt i undervisningen. Naturfaget gir rom for å relatere undervisningen til nærmiljøet, og vi har derfor vektlagt petroleumsindustrien. Jeg synes også at olje- og gassvirksomheten ofte blir fremstilt kun som en forurensingskilde, og ikke som bidragsyter og en spennende industri. Dette gjelder både i lærebøker og i pressen kanskje det også avspeiler at bare ca. 1 % av journalistene har naturfaglig bakgrunn? I tillegg er illustrasjonene ofte nitriste bilder med piper som spyr ut røyk, osv. Dette seminaret ga en litt anner ledes vinkling, var både kjekt og interessant samtidig som det vel også var god PR for ExxonMobil. Det synes jeg for øvrig er helt greit, når det er knyttet til et interessant faglig innlegg. Svein Harald Torgersen, Revheim ungdomskole: Jeg lærte jo mye om ExxonMobil og synes også det var spennende og interessant å se og høre at selskapet er opptatt av mange energikilder. Jeg savnet kanskje en tilknytning til universitetsmiljøet i Norge. Som lærer er det lett å bli hengende etter rent faglig mye av dette var kjent stoff som vi har gått gjennom i undervisningen, men mange detaljer var nye. Anne Grethe Aven, Bergeland high school: I bring classes here to the Norwegian Oil Museum each year and use this actively in my tuition. The science subject gives room for relating the training to the local environment, and we have therefore emphasised the petroleum industry. I also think that the oil and gas activity is often described only as a pollution source, and not as a contributor and an exciting industry. This goes for both textbooks and the media may be it also reflects that only about 1% of the journalists have a scientific background? In addition, the illustrations are often dreary pictures with chimneys spitting out smoke, and so on. This seminar gave a somewhat different approach, it was both nice and interesting at the same time as it was good PR for ExxonMobil. I think that is fair enough as it is linked to an interesting professional speech. Svein Harald Torgersen, Revheim middle school I learnt a lot about ExxonMobil and also think that it was exciting and interesting to see and hear that the company is concerned about many energy sources. I only missed a link to the university environment in Norway. As a teacher it is very easy to fall behind professionally much of this was well known material which we have gone through in the lessons, but many details were new.

13 "Global Award" til Esso Energi På verdensbasis innførte Industrial & Wholesale (på norsk Forbruker & Industrisalg) i 4. kvartal 2004 et program kalt Striving for Excellence som bl.a. omfatter å gi anerkjennelse til medarbeidere og team som utmerker seg. Globalt vil fire seks personer kvartalsvis bli tildelt en "Global Award". Det er for Esso i Norge derfor svært gledelig at to av våre kolleger, Turid Løkkeberg og Wenche Olsen, var blant prisvinnerne første gangen denne utmerkelsen ble utdelt. Heders- og æres bevisninger ble tildelt de to under en høytidelig seremoni på Skøyen 2. februar. Tekst Arne Aursland Esso Energi AS er et heleid datterselskap med hovedkontor på Skøyen. Selskapet hadde i 2004 en omsetning på 742 millioner kroner nesten alt på kreditt. Det betyr at Esso Energi til enhver tid har betydelige utestående fordringer, og det er i denne forbindelsen at Turid og Wenche har gjort en strålende jobb. Virkeligheten er beklageligvis slik at ikke alle kundene betaler sine regninger ved forfall. Det må derfor litt ekstra påtrykk til for at sene betalere betaler for sine kjøp. Hva slags påtrykk de to torpedoene benytter, fremgår ikke av hyllesten til de to under prisoverrekkelsen. Men uansett andre metoder, så kan XOM røpe at de aktuelle kundene i hvert fall får tilsendt SMS-purringer før fordringene går til inkasso. Dette er meget virkningsfullt ifølge ledelsen i Esso Energi som vurderer å utvide bruken av dette virkemidlet i inn krevingen. I hvert fall har Turid og Wenche bidratt til at andelen forfalte fordringer har sunket fra 34 % ved inngangen til 2003 og ned til 8 % ved utgangen av Målet for 2005 er 5 %! Wenche har arbeidet med innkreving i Esso Energi siden selskapet ble etablert 1. mai 2002, mens Turid kom til Esso Energi i fjor vår etter mange år i morselskapet. Også XOM gratulerer de to prisvinnerne! "Global Award" to Esso Energi In the first quarter of 2004, Industrial & Wholesale introduced a worldwide program named Striving for Excellence, which i.a. includes recognizing employees and teams for distinguished service. Four to six persons will each quarter receive a Global Award. For Esso in Norway it is therefore gratifying that two of our colleagues, Turid Løkkeberg and Wenche Olsen, were among the prize winners the first time this award was handed out. Honours and marks of distinction were handed out to Turid and Wenche during a ceremony at Skøyen 2. February. Esso Energi is a hundred per cent EM owned affiliate with its main office located at Skøyen. The company s turnover in 2004 was NOK 724 million and nearly all turnover was on credit. That means that the Esso Energi at any time has substantial amounts of money outstanding. In this context Turid and Wenche have done an excellent job. In fact, not all customers pay their bills on the due date. There is therefore need for some extra pressure to have late payers settle their accounts. What kind of pressure these two torpedoes have used, didn t emerge during the award ceremony. But irrespective of methods, XOM can reveal that the customers in question at least receive an SMS prior to their debt going to legal recovery. This has a very powerful effect, according to Esso Energi s management, which considers extended use of this instrument in collecting money. At any rate, Turid and Wenche have contributed to the share of overdue payments being lowered from 34% in early 2003 to 8% by the end of Target for 2005 is 5 %!! Wenche has worked with collection of money since Esso Energi was established on 1 May, Turid joined Esso Energi following many years work in the mother company. XOM joins in the congratulations of the prize winners! "Global Award" ble tildelt under en høytidelig seremoni på Skøyen 2. februar. Fra venstre: Mike Schwer, Industrial & Wholesale Manager i Europa; Turid Løkkeberg, Esso Energi; Wenche Olsen, Esso Energi og Erling Haslerud, Nordic I & W Manager. The Global Award was handed out during a ceremony at Skøyen 2 February. From left: Mike Schwer, Industrial & Wholesale Manager in Europe; Turid Løkkeberg, Esso Energi; Wenche Olsen, Esso Energi and Erling Haslerud, Nordic I & W Manager

14 Tekst Kirsten JOBBEN MIN Harry Storvik driftsleder på Balder Harry Storvik har gått gradene i ExxonMobilsystemet fra han begynte som prosesstekniker på Slagen-raffineriet i Det var alltid et mål å få jobbe offshore, og muligheten kom med rekruttering til Balder-skipet i Da gikk turen til Glasgow for å følge opprustningen der borte og senere utseiling til feltet. Vi ble en godt sammensveiset gjeng allerede i Skottland, sier den sympatiske familiefaren. Jeg skal ikke si om det er det som har gjort at vi alltid har hatt så godt miljø ute på Balder, for noen utskiftninger av mannskap har det jo vært opp gjennom årene, men for min egen del vil jeg si at jeg alltid gleder meg til å gå på jobb. Det er klart at det kan være travelt med mange utfordringer, men uten tvil, veldig kjekt. Harry jobber nå som driftsleder på Balder et vikariat som nå har vart i et års tid. Det er på sett og vis greit å ha gått gradene om bord jeg kan i alle fall si at jeg kjenner skuta fra topp til bånn, sier Harry. Jeg startet som prosessoperatør i Glasgow i Fram til 2001 jobbet jeg som uteoperatør i prosess, deretter som kontrollromsoperatør. Så fikk jeg et kort vikariat som sikkerhetsleder før jeg etter hvert gikk over i dette vikariatet som driftsleder. I must say that I always look forward to going to work. Of course it may be busy with a lot of challenges, but no doubt, very nice. Hva gjør driftslederen om bord? Driftslederen har ansvaret for all drift på installasjonen har personalansvar og er også ansvarlig for arbeidstillatelsessystemet. Arbeidstillatelsessystemet er grunnlaget for alt vedlikehold som pågår ute, og alle arbeidstillatelser må godkjennes av driftsleder. Så driftslederen er ansvarlig for sikker- Harry Storvik supervisor at Balder Harry Storvik has moved up the grades in the ExxonMobil system from he started as a process technician at the Slagen-refinery in 1996 to being a supervisor at Balder today. It was always his goal to work offshore, and the possibility came with the recruting to the Balder-vessel in Then the trip went to Glasgow to follow the upgrading in the yard and later sail-out to the field. We became a closely knit team already in Scotland, says the sympathetic family father. I cannot say if that is the reason why we always have had such a good working environment out at Balder, because some changes of the crew have taken place through the years. For my own part, however, I must say that I always look forward to going to work. Of course it may be busy with a lot of challenges, but no doubt, very nice. Harry now works as a supervisor at Balder a deputyship which has now lasted for about a year. In many ways it is all right to have moved up the grades on board I can at least say that I know the vessel from top to bottom, Harry says. I started as a process operator in Glasgow in Up to 2001 I worked as an onsite operator in the process, then I went over to work as a control room operator. Afterwards I had a short deputyship as safety leader before I gradually went over to this deputyship as a supervisor. What does the supervisor do on board? The supervisor is responsible for all operations at the installation has personnel responsibility and is also responsible for the work permit system. The work permit system is the foundation of all maintenance going on offshore, and all work permits must be approved by the supervisor. So the supervisor is responsible for safety, for optimalization of the process, reduction of chemical use, operational costs and so on. Harry s eductional background is an industrial mechanical certificate, chemistry process certificate, technical college het, for optimalisering av prosessen, reduksjon av kjemikaliebruk, driftskostnader og så videre. Utdanningsbakgrunnen til Harry er industrimekanikerfagbrev, kjemi prosessfagbrev, teknisk fagskole og maritim høgskole. Han har tidligere jobbet som mekaniker og før han kom til Slagen, seilte han ute som maskinist i 3 4 år. Opprinnelig kommer han fra Mo i Rana, men da han flyttet sørover for å gå på den maritime høgskolen i Tønsberg, ble det aldri til at han reiste nordover igjen. Jeg bodde i Tønsberg da jeg jobbet på raffineriet, men kona er fra Notodden i Telemark og vi flyttet hjem da jeg startet offshore. Vi har tre barn, to jenter og en gutt på 5, 6 og 9 år. Hjemme lever jeg et vanlig familieliv føler ikke at det blir tid til så mye annet enn hus, hjem og barn. Vi har hytte på fjellet og liker godt å gå på ski både langrenn og slalom. Om sommeren er det campinglivet som gjelder vi har en campingvogn og båt ved sjøen i Kragerø et greit og rimelig alternativ til hytte. Hvor lenge vikariatet som driftsleder vil vare, vet han ikke, men uansett Balder er stedet å jobbe! and maritime high school. He has previously worked as a mechanic, and before he came to Slagen he sailed as a ship s engineer for 3 4 years. Originally he comes from Mo i Rana, but he moved south to study at the maritime high School in Tønsberg, and never returned back north again. I lived in Tønsberg when I worked at the refinery, but my wife is from Notodden in Telemark, and we moved home when I started working offshore. We have three kids, two girls and a boy aged 5, 6 and 9. At home I live an ordinary family life I feel there is no time for more than house, home and children. We have a cabin in the moutains and I like very much to go skiing both cross country and down hill. In the summer we enjoy the camping life we have a caravan and a boat by the sea in Kragerø a nice and inexpensive alternative to a cabin. How long the deputyship as a supervisor will last, he does not know, but regardless of that Balder is the place to work! MY JOB 26

15 Vandreutstilling om barns rettigheter åpnet i Stavanger og Houston Basert på FN-konvensjonen om barns rettigheter, tok norsk UD og det norske barnemuseet i Stavanger sammen et initiativ til å etablere en utstilling for å belyse barns rettigheter. Utstillingens tema er C for Courage (Mot). A touring exhibit on Children s Rights opened in Stavanger and Houston Tekst Bente Madsen Bærheim Tre identiske utstillinger er laget. To skal reise verden rundt, og en skal være permanent i Stavanger. I løpet av de neste 6 månedene vil totalt 10 land være besøkt. Den ene vandreutstillingen startet i Houston, USA, og skal videre til Paris, Frankrike, Berlin, Tyskland, Edinburgh, Skottland, for å ende opp i Pretoria, Sør-Afrika. Den andre vandreutstillingen startet i Murmansk og skal videre til Dhaka i Bangladesh; Beijing og Kunming, Kina og til slutt New Delhi, India. Utstillingen omfatter bilder, foto, lyd, aktiviteter og tekster som alle utfordrer både voksne og barn. Tre telt og et teppe inviterer til skuespill og lek. Nye pass utstedes på utstillingen der barna gjennom spørsmål blir bevisstgjort egen identitet og også rettigheter. ExxonMobil i Norge er en av sponsorene til utstillingene. Based on the UN convention for children s rights, the Norwegian Foreign Affair s Ministry together with the Norwegian Child Museum initiated an exhibit to raise the awareness of global children s rights. The exhibit s theme is C for courage. Three identical exhibits have been made. Two are on a world wide tour, and one is permanently on display in Stavanger. A total of 10 countries will be visisted over the next 6 months. One started off in Houston, USA and travels on to Paris, France, Berlin, Germany, Edinburgh, Scotland, and finally Pretoria, South Africa. The other started in Murmansk and continues to Dhaka, Bangladesh; Bejing and Kunming, China; and ends in New Delhi, India. Statsråd Laila Dåvøy, Barne- og familiedepartementet, åpnet utstillingen i Stavanger som ble sparket i gang av en elev fra Kampen skole. Direktør Ivar Nygaard betegnet utstillingen som en inspirasjon til andre og også et verktøy i arbeidet for barns rettigheter verden over. The Minster of Children and Family Affairs, Laila Dåvøy opened the exhibition in Stavanger which was kicked off by a pupil from Kampen school in Stavanger. The managing director of the Norwegian child museum, Ivar Nygaard, described the exhibit as an inspiration to others and also a tool in the global work for children s rights. Dronning Sonja åpnet utstillingen i Houston. Her Majesty Queen Sonja opened the exibition in Houston. The exhibition combines pictures, photos, sounds, activities and texts that all challenge both the adult and the child visitor. Three tents and a carpet invite to playing and acting. New passports are issued, in which the children through questions are made aware of their own identity and their rights. ExxonMobil in Norway is one of the sponsors of the exhibit. 28

16 ExxonMobil vert for norsk delegasjon i Houston Tekst Bente Madsen Bærheim Den første toppkonferansen mellom USA og norsk olje- og gassindustri, arrangert av Intsok, fant sted i Houston i løpet av ettermiddagen 2. mars. Lee Raymond var hovedtaler ved konferansen som ble offisielt åpnet av HM Kong Harald. 343 delegater var til stede på konferansen som ble etterfulgt av flere tekniske workshops neste dag. Tema for både konferanse og workshops var olje- og gassutvinning i arktiske og kalde strøk. ExxonMobil benyttet anledningen til å invitere et lite utvalg deltakere til et formiddagsmøte ved URC (Upstream Research Company) og vårt nye kvadratmeter store opplæringssenter. Senteret kan årlig undervise mer enn 4000 studenter fra alle deler av ExxonMobils virksomhet; utvinning, utbygging, produksjon, gass og forskning. Senteret er også behjelpelig med opplæring for sentrale samarbeidspartnere. Vi har flere doktorander enn de 5 største universitetene i USA til sammen, sa en stolt K.C. Williams til gjestene som bestod av representanter fra OED og fra norske forskningsinstitutt og leverandørindustri. K.C. Williams er Vice President of Engineering ved URC. Han ga deltakerne en innføring i vår verdensomspennende forskningsaktivitet som er på et slikt nivå at vi kan tilby oppstrømsvirksomheten teknologi av ypperste klasse. Al Hirshberg presenterte vår teknologiske kompetanse og Lisa Waters fokuserte på fremtidige utfordringer, mens Ray Charles ga en innføring i seismisk teknologi ved hjelp av 3-D utstyr. Larry Karasevich avsluttet formiddagen med en rundtur i det nye opplæringssenteret. Departementsråd Elisabeth Berge fra OED sammen med underdirektør Torgeir Knutsen. Smilende til venste er vår Vice president of Engineering ved URC, K.C. Williams General Secretary Elisabeth Berge of the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy together with her Deputy Director General, Torgeir Knutsen. Smiling to the left is our Vice president of Engineering at the URC, K.C. Williams ExxonMobil host to Norwegian delegation in Houston The first US Norway Oil and Gas Industry Summit was organised by Intsok during the afternoon of 2 March in Houston. Lee Raymond gave the key note address at the conference which was officially opened by His Majesty King Harald. 343 delegates participated. The summit was followed by a full day of technical workshops focusing on the various aspects of oil and gas developments in Arctic and cold regions. ExxonMobil took the opportunity of inviting a few of the participants to a morning session at URC (Upstream Research Company) and our new sq. feet training centre. The training center serves more than 4,000 students annually from across ExxonMobil s exploration, development, production, gas and research businesses, and is also able to assist key business partners with their training needs. We have more PhD s than the five top US universities together, said a proud K.C. Williams to the audience that consisted of representatives from the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy and from the Norwegian research institutes and supply industry. K.C. Williams is the Vice President of Engineering at the URC and gave an introduction to our world wide research activities which enables us to deliver leading edge science and technology to the upstream industry. Al Hirshberg gave a presentation on engineering technical capabilities, Lisa Waters on business challenges, while Ray Charles gave a 3D presentation on seismic technology. Larry Karasevich rounded the morning off with a tour of the new Technical Training Centre. Gunnar Gjerde, ekspedisjonssjef i OED, Kathy Pepper, departementsråd Elisabeth Berge og underdirektør Torgeir Knutsen følger interessert med på presentasjonene ved URC. Gunnar Gjerde, Director General Ministry of Petroleum and Engineering, Kathy Pepper, General Secretary Elisabeth Berge and Deputy Director General Torgeir Knutsen follow the presentations at the URC attentively. Harry Karasevich ønsker velkommen til Oppstrøms tekniske opplæringssenter i Houston, som åpnet 8. juni 2004 etter 15 måneders byggeperiode. Harry Karasevich wishes the guests welcome to the Upstream Technical Training Centre in Houston, opened on 8 June 2004 after 15 months of construction. 30

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Fafo Østforum Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene. Gunnar Neset AS Norske Shell

Fafo Østforum Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene. Gunnar Neset AS Norske Shell Fafo Østforum Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene Gunnar Neset AS Norske Shell Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene Litt om Shell Energi

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22. august 2011, Straume, Trond Olsen trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV)

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Tid til sikkert arbeid Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Vernetjenesten i Prosafe er til enhver tid opptatt av at alle i bedriften skal ha et sikkert,

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping www.pwc.no Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping Øistein Jensen, Bergen Næringsråd 20.09.2011 Agenda 4 tema: 1. Hva er samfunnsansvar? 2. Utvikling og regulering 3. Krav og forventninger 4.

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Kontinuerlig forbedring styringssystemet sett fra sluttbrukers ståsted. Lauren Høivik, Senior Quality Engineer 15 oktober 2014 Qualisoft brukermøte

Kontinuerlig forbedring styringssystemet sett fra sluttbrukers ståsted. Lauren Høivik, Senior Quality Engineer 15 oktober 2014 Qualisoft brukermøte Kontinuerlig forbedring styringssystemet sett fra sluttbrukers ståsted Lauren Høivik, Senior Quality Engineer 15 oktober 2014 Qualisoft brukermøte Innhold Om Technip Om lansering Demo Hva har skjedd siden

Detaljer