MSc in Sport Management

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MSc in Sport Management"

Transkript

1 Internasjonalt masterprogram MSc in Sport Management i samarbeid med

2 Internasjonalt masterprogram MSc in Sport Management Masterprogrammet i Sport Management ved Høgskolen i Molde skal gjøre studentene i stand til å jobbe selvstendig og forberede dem til lederstillinger i idretten og næringer relatert til idretten. Studiet gir en solid og bred forståelse av ledelse, spesielt i en europeisk idrettssammenheng. Det gir innføring i både juridiske, etiske, økonomiske, historiske, politiske, organisatoriske og psykologiske sider ved idretten, sider som framtidige ledere bør kjenne for å møte den stadig mer kommersielle idrettens behov. Studiene tilbyr to spesialiseringer: Managing Football og Marketing, media and Sponsorship. Studiet gis på engelsk, og er åpent for både norske og internasjonale studenter. Fakta Fagområde: Idrett Utdanningsnivå: Master Organisering: Heltid Undervisningsspråk: Engelsk Oppstart: August 2014 Søknadsfrist: 15. april (norske studenter) Fordeler ved å velge masterstudiet i Sport Management ved Høgskolen i Molde: Den økte profesjonaliseringen, kompleksiteten og globaliseringen i idretten, økende medieinteresse og betydningen av ny teknologi har skapt mange nye jobbmuligheter i idretten og blant idrettens samarbeidspartnere. Med sine to spesialiseringsløp gir studiet en nesten unik mulighet til å forme profesjonaliseringen i idretten, og i næringer som markedsfører seg tungt gjennom idretten. Vi tilbyr et unikt masterprogram på engelsk akkreditert av Nokut. Du vil møte forelesere på internasjonalt nivå Foreleserne har gode kontakter til idrettens ledere og nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner Studiet er et samarbeid med Norges Fotballforbund som bistår med kunnskap fra praksisfeltet og med utplassering i klubber og forbund. Studiet gir muligheter til utveksling til internasjonale samarbeidspartnere gjennom ERASMUS-programmet.

3 Programbeskrivelse I første studieår blir studentene introdusert for analytiske konsept og det brede virkeområdet innen sport management. Faglig spenner dette første studieåret vidt for på best mulig måte å kunne forberede fremtidens idrettsledere på de utfordringer som ligger i feltet. Andre studieår gis det muligheter til faglig fordypning. Studentene må velge mellom de to ulike seminarrekkene Football Management eller Marketing, Media and Sponsorship. Videre får de muligheter til å samle verdifull arbeidserfaringer og kjennskap til feltet gjennom utplassering, før de skriver sin avsluttende Masteroppgave. Dette gir studentene en unik mulighet til å spisse sin kompetanse. Det er også mulig å erstatte seminarer og utplassering for å studere tredje semester i utlandet hos en av våre anbefalte partnere. Managing Football seminarene skal utvikle en dypere forståelse blant studentene for den utvikling som særlig fotballen gjennomgår. Dette handler blant annet om politikk, om økonomi, juss og etikk. I tett samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF), klubber og liga vil studentene bli utfordret på oppdaterte utfordringer innen fotballindustrien. Marketing, Media and Sponsorship er basert på de behov som idrettsindustrien har. Her utforskes de unike mulighetene for markedsføring i idretten. Fokus er på markedsføring av sport som produkt og bruk av idrett som plattform for markedsføring av ikke-idrettsrelaterte produkter og tjenester. Vi utforsker prinsippene for utvikling, implementering og vedlikehold av medierelasjoner. Seminarene analyserer også sponsing og sponsoraktivitet. Det blir lagt særlig vekt på sponsing som salgsteknikk, dynamikken i salg av sponsorat, undersøkelser av det globale markedet for idrettssponsing og hvordan skape sponsorinntekter for idrettsarrangement og event. Emner Studiepong Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Forms of Organization & Management Introduction to Sport & Event Economics Philosophy of Science & Research Methods Sport History Team Sport Economics Event Organization Sport and Event Marketing Option 1: Concentration on Football Management 5 Football Management seminars 15 5 x 3 Internship Master s Thesis Option 2: Concentration on Marketing, Media and Sponsorship (MMS) 5 MMS seminars 15 5 x 3 Internship Master s ( Thesis TOTAL

4 Ansatte tilknyttet programmet Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk har ett av de største utdannings- og forskningsmiljøene i Skandinavia innen sport og event management. Harald Dolles is Professor of Sport Management at Molde University College. He also holds a part-time professorship in International Business at the University of Gothenburg, Sweden. He contributes to scientific development in the fields of international business and sports management. Most recently, he co-edited Sport as a Business (Palgrave Macmillan, 2011), Sports Management and Mega Events (in Japanese, Bunshindo, 2012), and the Handbook of Research on Sport and Business (Edward Elgar, 2013). Harald also chairs the Strategic Interest Group of the European Academy of Management on Managing Sport. Hallgeir Gammelsæter is Professor of Social Change, Organisation and Management at Molde University College. He has co-authored several Norwegian books, including The Organisation and Governance of Top Football Across Europe (Routledge, 2011, together with Benoit Senaux). He also recently published articles on the organisation of football in journals such as Soccer and Society, European Journal for Sport Studies and European Sport Management Quarterly. Currently Hallgeir is the Rector of Molde University College and serves on the Board of the European Association for Sport Management. Kjetil Kåre Haugen is Professor of Logistics and Sport Management. He holds a PhD in Stochastic Optimization/ Computer Science from NTH (now NTNU), and a MSc in Operations Research from the same institution. Kjetil Haugen is best known for his work within game theory in sports. His book Always Change a Winning Team (Tapir Academic Press, 2012) can be perceived as a summary of continued work over many years in this area. Kjetil has published articles in journals such as; European Journal of Operational Research, Interfaces, Public Choice, Journal of Sports Economics, European Sport Management Quarterly, Sport in Society. Holger Preuss is Professor of Sport Economics and Sport Sociology at the Johannes Gutenberg-University in Mainz, Germany and at Molde University College (part-time). He is also a professor at the University of Ottawa, Canada. Holger s field of research is directed at all economic and socio-economic aspects of mega-sport events, with particular emphasis on analysis of their economic impact. Recently, he has been a consultant to the Olympic bid for Frankfurt RheinMain 2012 and Prague (2016/2014), Budapest (2012), Innsbruck (2014), Munich (2018) and Cairo (2020), as well as Qatar for the FIFA Football World Cup Harry Arne Solberg is Professor of Economics at Trondheim Business School, Sør-Trøndelag University College and Professor at Molde University College (part-time). Harry Arne holds a PhD from Sheffield Hallam University, UK. His research interests are related to economic analysis of various sports activities, with special attention on sports events and media-related issues. Together with Chris Gratton, he has published The Economics of Sport Broadcasting (Taylor & Francis, 2007). Harry Arne has also published articles in European Sport Management Quarterly, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship and Journal of Media Economics. Oskar Solenes is Associate Professor of Sport Management at Molde University College and head of the Sport Management study programme. Oskar holds a PhD from the Norwegian School of Sport Studies. His research interests focus particularly on sport history and the organization of children s sport in Norway, where he has published articles in Norwegian books and journals. Oskar is interested in the cultural dimensions of sport and has published articles in Sport in Society and in European Journal for Sport and Society. Solveig Straume holds a PhD from the Norwegian School of Sport Studies, and works as an Associate Professor at Molde University College. Her research interests are mainly within the field of sport, and sport as part of development aid. Solveig has published articles in a variety of international journals, such as the International Review for the Sociology of Sport, International Journal of Sport Policy and Politics and International Journal of the History of Sport. Odd Anders Bøyum-Folkeseth is a lawyer and a PhD student within the field of sport and law. His research focuses on sport and tax issues in the Norwegian sport context. Kjell Marius Herskedal is a PhD student at John Moores University Liverpool, UK. His research interests is in the field of leadership and psychology. In his research, Kjell Marius is exploring the role and function of professional football league managers in England and Norway. In addition to the faculty at Molde University College, we make use of our extensive international network within academia and industry, to cover specific content in specialized seminars and in the compulsory courses.

5 Hvorfor studere i Molde? Høgskolen i Molde tilbyr både bachelor- og masterstudier innen idrett, Sport Management og Event Management. Vi kan tilby et internasjonalt undervisnings- og forskningsmiljø, som sikrer at våre studenter får tilgang til oppdatert og forskningsbasert kunnskap. I tillegg øsnker vi å følge opp våre studenter tett gjennom hele studietiden, og sentralt for flere av studiene er utplassingsordningen. Gjennom vår unike avtale med NFF kan vi tilby våre studenter internship i norske toppfotballklubber. Molde er ikke bare kjent for å ha et godt fotballag. Byen har også en svært aktiv befolkning, noe som viser seg igjen på mange andre idretter, både sommer og vinter. Liker du friluftsliv, er Molde og Romsdalen et eldorado, enten til lands eller til vanns, på ski, to hjul eller til fots. De fleste vil kunne finne noe som passer til sine interesser. Molde by er lett å nå via fly, buss, ferge eller Hurtigruten. Molde Campus befinner seg 3 kilometer vest for sentrum og her vil du finne deg godt til rette som student. Undervisningslokaler, studentboliger, -kantine, bibliotek etc. er moderne og ligger tett inntil hverandre på Campus.

6 Samarbeid med Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund (NFF) og Høgskolen i Molde (HiMolde) har nå inngått et samarbeid om videreutvikling av masterstudiet i Sport Management med første opptak høsten Dette er et internasjonalt studium, og all undervisning foregår på engelsk. Studiet har to ulike faglige konsentrasjoner; en i generell fotballedelse, og en innen media, markedsføring, og sponsoring. Generalsekretær i NFF, Kjetil Siem og rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, signerer en historisk avtale. Generalsekretær Kjetil Siem i NFF uttrykker stor tilfredshet med den inngåtte avtalen. - Dette er et viktig skritt for kompetanseutviklingen i norsk fotball, og vi er glad for at vi nå får et så vel tilpasset utdanningstilbud på masternivå for fotballen. Vi er også svært fornøyde med at avtalen knytter så sterke faglige bånd mellom oss som brukere og Høgskolen i Molde som det ledende fagmiljøet i Norge innen feltet, og vi er overbevist om at begge parter vil ha stor nytte av den, sier Kjetil Siem. Idretten generelt og fotballen spesielt er blitt stadig mer profesjonalisert de senere årene. Dette har stilt økte krav til kompetanse hos lederne på alle nivå. Dette er bakgrunnen for at Norges Fotballforbund har gått sammen med Høgskolen i Molde i en videre utvikling av studietilbudene innen sport management. - Vi er svært godt fornøyd med å få Norges Fotballforbund med oss i utviklingen av våre studietilbud innen Sport Management. Det er av stor betydning for oss at fagmiljøet vårt og studentene blir enda nærmere knyttet til den næringen som skal nyttiggjøre seg våre ferdige kandidater. Et slikt samarbeid er unikt i Europa, og vi har klare forventninger om at vi gjennom dette samarbeidet gjensidig skal gjøre hverandre bedre, sier professor og rektor Hallgeir Gammelsæter. Høgskolen i Molde er NFFs samarbeidspartner innen høyere utdanning i Sport Management. Som en del av samarbeidet tar NFF ansvar for å skaffe praksisplasser for studentene i fotballklubber, fotballkretser, og interesseorganisasjoner. NFF stiller også sin kompetanse til rådighet for gjennomføring av deler av undervisningen.

7 Andre aktuelle studieprogram ved Høgskolen i Molde MSc Event Management. Varighet: 2 år. Språk: Engelsk Dette internasjonale Masterprogrammet i Event Management gir studenter fra store deler av verden de nødvendige ferdigheter, kunnskaper og verktøy til å planlegge, organisere, finansiere og lede et komplekst event, enten det er innen sport så vel som kultur. Å kunne forstå de muligheter som ligger for økt turisme i store event, å kjenne kravene til infrastruktur, teknologi og logistikk som slike event stiller, hjelper våre studenter til å bli kreative ledere innen denne industrien. Programmet drar veksler på våre europeiske samarbeidsavtaler og en studietur til ulike europeiske event organisasjoner både innen kultur og sport inngår i programmets studieplan. Bachelor i Sport Management. Varighet: 3 år. Språk: Norsk Bachelorprogrammet i Sport Management kombinerer generell kunnskap innen økonomi og administrasjon med spesifikk kunnskap om idrettsfeltet. Studentene vil få en bred forståelse for hvordan idretten er organisert og styrt, både i Norge og internasjonalt. Kurs innen idrettsjuss, sportsøkonomi, markedsføring, idrett og media, sports turisme, foretaksstrategi og idrettens organisering og ledelse vil gjøre uteksaminerte studenter kvalifiserte til administrative stillinger innen idretten. Studiet kvalifiserer også til våre Masterprogram innen Sport Management og Event Management. Vi oppfordrer våre studenter til å ta aktivt del i det lokale idrettsliv eller å velge utplassering i idrettsorganisasjon som valgfag for å tilegne seg verdifull arbeidserfaring. Gjennom våre utvekslingsavtaler med andre europeiske universiteter kan studentene også få verdifulle internasjonale erfaringer. Årsstudium i idrett. Varighet: 1 år. Språk Norsk Dette er først og fremst en introduksjon til videre studier innen idrett. Studentene får en grunnleggende forståelse innen fysiologi, anatomi og prestasjonspsykologi, og de får lære hvordan denne kunnskapen kan anvendes innen idrett og fysisk aktivitet. Studentene blir introdusert for ulike idretter og skal tilegne seg kunnskap for å kunne drive grunnleggende instruksjon. Programmet legger også vekt på at studentene skal kunne forstå idrettens plass i det norske samfunnet. Studiet kvalifiserer for videre studier, som Bachelor i Sport Management ved Høgskolen i Molde. Lederutdanning for idretten Høgskolen i Molde har samarbeidet tett med Norges Fotballforbund og tilbyr lederutdanning for ledere i forbund, krets og klubb. Utdanningen inkluderer kurs som Konkurrenter på banen, samarbeid utenfor og Ledelsesutfordringer i fotball. Senter for Sport og Event Management ved Høgskolen i Molde er fleksible og utvikler kurs også til andre nasjonale og internasjonale kunder på jakt etter skreddersydde kursopplegg.

8 Hvem kan søke? Studenter med en relevant bachelorgran innen idrett, sport management, økonomi, ledelse og lignende kan søke opptak til MSc in Sport Management. På våre hjemmesider, finner du detaljert informasjon om de enkelte emnene, opptakskrav og søkerinformasjon. Søknadsfrister 1. mars 2014: Internasjonale søkere med internasjonal utdanning og som oppholder seg i utlandet og søkere med midletidig oppholdstillatelse i Norge. 15. april 2014: Søkere med norsk utdanning, med norsk statsborgerskap eller har oppholdstillatelse i Norge. Kontaktinformasjon Administrativ kontaktperson: Nina Hægbostad Rådgiver E-post: Phone: Fagansvarlig: Førsteamanuensis Oskar Solenes Studieleder Sport Management E-post Phone:

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Landets ledende logistikk høgskole

Landets ledende logistikk høgskole Landets ledende logistikk høgskole Se film om studiet Høgskolen i Molde er Norges eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Hva jobber NIH-ere med?

Hva jobber NIH-ere med? Studier 2014-2015 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

universitetsstudier i utlandet

universitetsstudier i utlandet universitetsstudier i utlandet Innhold: Marketing, Santa Barbara, Usa... 7 International Business, Santa Barbara, Usa... 8 Business Admin istration & Entrepreneurship, Santa Barbara, Usa NYHET!.8 Photography

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi,

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi, Høgskolen i Lillehammer Studiebrosjyre 2012/2013 psykologi, reiseliv, sosialfag psykologi, film og fjernsyn, pedagogikk juss, økonomi, administrasjon, ledelse, idrett reiseliv, internasjonale studier,

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer