[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen LEIKANGER. Bremnes, 14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14."

Transkript

1 MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til Innst. S.nr. 343 ( ) og St.prp. nr. 78 ( ) "Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland". Bømlo Vegselskap AS planlegger å starte bompengeiimkreving til forutsatt delfinansiering av Bømlopakken rundt årsskiftet 2012/2013. Innkrevingsperioden vil være 15 år. Bompengeopplegget omfatter a. En bomstasjon på Fv 542 på Spissøy i Bømlo kommime - Bømlo bomstasjon - automatisk AutoPASS bomstasjon med irmkreving hele døgnet, alle dager, i begge retninger, b. Innkreving av bompenger på ferjesambandet Buavåg - Langevåg, ved alle avganger i begge retninger. Det er gitt at ved innkreving av bompenger på ferjesambandet Buavåg - Langevåg, vil bompengene utgjøre et tillegg på 4 takstsoner på gjeldende ferjeregulativ for strekningen. I ferjesambandet er det lagt opp til rabatter etter rabattordningene for ferjetakster. Det er derfor ikke utarbeidet egen takstsøknad for innkrevingen på feijesambandet. Bompengetakstene på ferjesambandet Buavåg - Langevåg vil være del av offentliggjøringen av bompengetakstene i Bømlopakken og del av informasjon i forbindelse med oppstart av innkrevingen til publikum. TAKSTSØKNAD FOR BØMLO BOMSTASJON Takstgrupper og takster i Stprp. nr. 78 ( ) I St.prp. nr. 78 ( ) er det lagt til grunn følgende takstgrupper og takster: Takst lette kjøretøy kr. 62 (2009 kroner) Takst timge kjøretøy kr. 124 (2009 kroner) Gjennomsnittstakst kr. 52 (2009 kroner) Bomlo Vegselskap AS Tlf; Postboks 137 fax: Bankkonto: Bremnes e-post: post^bom)dvegs«tskap.no Org. nr »

2 Side 2 av 5 Lett kjøretøy er definert som kjøretøy med tillatt totalvekt t.o.m kg Tungt kjøretøy er definert med kjøretøy med tillatt totalvekt f.o.m kg Rabattordning 1 St.prp. nr. 78 ( ) er det forutsatt at det skai være mulig å oppnå rabatter på % ved forskuddsbetaling, i tråd med 'Takstretningslinjene for bompengeprosjekt på offentieg veg". Bømlo Vegselskap AS vil ta i bruk en rabattordning med 30 %, 40 % og 50 % rabatt. Forskuddsbeløp for å oppnå slike rabatter er vist i tabell nedenfor. 10 % regelen For å øke bruken av AutoPASS-brikker har Samferdselsdepartementet bestemt at det skal innføres 10 % rabatt til alle kunder med AutoPASS-brikke i andre selskap enn sitt eget. Denne ordningen vil gjelde for alle nye bompengeprosjekter, mens tidligere prosjekter kan velge om de vil innføre dette. Bømlopakken ble vedtatt før deime regelen ble satt i krafl, og kan dermed velge å slutte seg til regelen eller ikke. Vi vurderer at 10 % regelen i hovedsak vil være gunstig for prosjekter med høy gjennomgangstrafikk og lave takster. Bømlo Vegselskap AS ønsker ikke å slutte seg til 10 % rabatt for kimder med AutoPASSbrikke. 10 % rabatt er ikke lagt inn i de kalkyler som ligger til grunn i St.prp. nr. 78 ( ), og vil redusere bompengeinntektene. Bømlopakken er definert som en pakke med innkreving i 15 år. Dersom bompengeinntektene blir lavere enn forutsatt må de lavest prioriterte prosjektene utgå. Det vil være svært Uten gjennomgangstrafikk i Bømlo. Prisregulering av takstene Det er i St.prp. nr. 78 ( ) forutsatt en årlig prisstigning på 2,5 % og at bompengetakstene kan reguleres i tråd med konsumprisindeksen. Takstene er satt i kroner, mens innkreving starter rundt årsskiftet 2012/2013. Det vil være uheldig å måtte indeksregulere takstene etter kort tid. Bømlo Vegselskap AS har derfor basert seg på at takstene for lette og timge kjøretøy skal vasre faste i inntil 2 år etter åpningstidspunkt, med mindre inntektsmål for første driftsår er lavere enn forutsatt. Ved takstregulering forutsettes en økning i tråd med konsumprisindeksen.

3 Statens vegvesen Region vest Side 3 av Basert på ovenstående søker selskapet om følgende takst- og rabattordning: Tabell Type Rabatt Passeringer Utt bii Tune bil Takst Forskuddsbeløp Takst Forskuddsbeløp Full pris 0 % 65, ,00 - Avtale 30 % 40 45, Avtale 40 % 60 39, , Avtale 50 % , , Betalingsmåter for bilister a. AutoPASS-avtale med Bømlo Vegselskap AS med avtale om forskuddsbetaling og tilhørende rabatt b. AutoPASS-brikke fi^ annet Irømpengeselskap - betaling full pris ved belastning geimom dette bompengeselskapet c. Tilsendt føktura til bileier basert på bilde av registreringsniunmer til de som verken har avtale eller brikke som i punkt a og b. d. Kontant betaling på servicestasjoner for de som verken har avtale eller brikke og som ikke ønsker faktura tilsendt e. Betaling på web av enkeltpasseringer, for de som verken har avtale eller brikke og som ikke ønsker faktura tilsendt f. Turistbetaling - Visitors' payment - for utenlandske bilister AutoPASS-avtaler Avtaler kan tegnes på bompengeselskapets nettside eller ved utfylling og innlevering av avtaleskjema hos lokal servicestasjon. Avtale forutsetter bruk av AutoPASS-brikke. Depositum for brikken er kr. 200,-. Privatperson kan registrere maksimum to kjøretøy pr. avtale. Pinna kan registrere så mange kjøretøy de ønsker på en avtale, forutsatt at kjøretøyene er registrert på samme gyldige organisasjonsnummer. Dersom en avtale gjelder for kjøretøy i både lett og timg takstgruppe skal forskuddsbeløp betales som for tung takstgruppe. Inntektsmål / gjennomsnittlig inntekt pr. passering I St.prp. nr. 78 ( ) er det l^ til grunn en gjennomsnittlig inntekt pr. passering på kr. 52 (2009 kroner),tilsvarendekr. 58 (2013 kroner). Dersom inntektsmål/gjennomsnittsinntekt pr. passering ikke blir som forutsatt, ber selskapet om rett til å justere takstene innen ett år etter at innkrevingen er startet, slik at inntektsmålet blur nådd.

4 Side 4 av 5 Fritak for betaling av bompenger Fritaksreglene er basert på gjeldende takstregulativ som gir fiitak for følgende trafikantgrupper: Syklende og gående Passasjerer i alle typer kjøretøy Utrykningskjøretøy El-biler med drivstofocode 5 i vognkortet Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt K.ollekti\'transport - kjøretøy i rute Kjøretøy som i samband med arbeid på bomvegen må passere bomstasjonen (anleggstrafikk). Moped og motorsykler Kjøretø> i merket begravelsesfølge er fiitatt for betaling. Kjøretøy i merket gravfølge må ta kontakt med bompengeselskapet og gi informasjon om passeringen, for å få fiitak Fritak for el-biler og hydrogenbiler forutsetter at kjøretøyene har avtale og tilhørende AutoPASS-brikke i kjøretøyene. Tim^regel I tråd med vedtak i Bømlo kommune og anbefaling i Innst S. nr. 343 ( ) vil Bømlo Vegselskap AS innføre en timesregel, ved at bilister med AutoPASS-brikke med gyldig avtale bare betaler for en passering hvis bomstasjonen passeres tur/retur med samme kjøretøy innenfor 1 time. Bømlo Vegselskap AS vurderer at en slik regel vil være positiv for trafikantene i forhold til passering av bomstasjonen ved bruk av kollektivtilbud, og videre i forbindelse med fritidsaktiviteter (barn, sport, kultur), og føre til noe tilleggstrafikk. Det beregnes derfor ingen inntektssvikt knyttet til timesregelen. Passeringstak 1 Oid med vedtak i Bømlo kommune og anbefaling i Innst. S. nr. 343 ( ) vil Bømlo Vegselskap AS innføre et passeringstak på 75 passeringer pr. kjøretøy med AutoPASS-brikke med gyldig avtale i løpet av 1 måned. Ordinære yrkespendlere vil ha ca 40 passeringer pr. måned. I flere måneder vil det være feriedager m.m. som fører til et lavere antall passeringer på årsbasis. Dette vedtaket regnes derfor bare å fa effekt for drosjer og mindre transportbedrifter, og vurderes ikke å gi synlig utslag på bompengeinntektene.

5 Side 5 av 5 Vi står til disposisjon med ytterligere informasjon og vurderinger. Vi ser frem til en god behandling av takstsøknaden. Med veimlig hilsen BØMLO VEGSELSKAP AS PålKårbø styreleder AT

Takstsøknad for Kvammapakken.

Takstsøknad for Kvammapakken. Kvam bompengeselskap AS Grovagjelet 16 5600 Norheimsund Til Statens vegvesen Region vest Kvam herad Granvin herad Hordaland fylkeskommune Norheimsund, 16.4.2010 Takstsøknad for Kvammapakken. Med heimel

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.2013 Tid: 1000 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/290 FORSLAG TIL TAKSTER PÅ FV

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9: Finansiering Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9 Fagrapport: FINANSIERING Dato: 19. september 2012 COWI AS Grensev. 88

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst.

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst. RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

IBIS-prosjektet. Utvikling av et integrert betalings- og informasjonssystem i Trondheim.

IBIS-prosjektet. Utvikling av et integrert betalings- og informasjonssystem i Trondheim. IBIS-prosjektet. Utvikling av et integrert betalings- og informasjonssystem i Trondheim. Eirik Skjetne (SINTEF), Per J. Lillestøl (SINTEF), Even Myhre (Statens vegvesen) 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Trondheim

Detaljer