IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen"

Transkript

1 IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx)

2 Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen Hva er IHE? Bruksområder i Norge IHE Norge Doc. No/Page 2(xx)

3 Introduksjon 1 Pasientene trenger Høy kvalitet i behandlingen Sammenhengende/helhetlig behandlingsforløp Trend: Tilgang til egen journal Kontroll på hvem som har tilgang til informasjonen Helsetilbydere og helsepersonell trenger Enkel og effektiv tilgang til pasientinformasjon Sted og system skal spille liten/ingen rolle Samhandling og informasjonsdeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten mellom enheter innenfor spesialisthelsetjenesten

4 Introduksjon 2 Leverandørene trenger Mulighet til å delta i debatt og utvikling og forming av arkitekturdesign og rammeverk Godt definerte rammer Forutsetninger Godt definerte rammer Standarder for tiltenkt arbeidsflyt og prosesser Informasjonsstandarder Nasjonale registre/tjenester Lovverk

5 Føringer Spesialisthelsetjenesten (Nasjonal IKT) Tjenesteorientert arkitektur Standardiserte og reelt utskiftbare tjenestekomponenter Gjenbruk av tjenester Standardiserte grensesnitt = lavere kostnader HL7 v3 er foretrukket standard i spesialisthelsetjenesten Bruk av internasjonale standarder Økt konkurranse Også mulig for internasjonale aktører å opptre i det norske markedet. Primærhelsetjenesten (HD) Benytter KITH XML i informasjonsutvekslingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

6 Utfordringen Høyere krav til lønnsomhet og effektivitet og kvalitet fra myndighetene: Krever gjennomgående virksomhetsovergripende ITløsninger Løsningene må etableres raskt: hastverk I stor grad prosjektspesifikke aspekter som ivaretas i standardene Gir lokale variasjoner som vanskeliggjør interoperabilitet på tvers av organisasjonene Risiko for særnorsk bruk av standarder Lav internasjonalisering Lav konkurranse Doc. No/Page 6(xx)

7 Behovene (hvordan løse utfordringen?) Prosjektene vil fortsatt ha de samme tidsrammene (samme løsningstid) Kvalitet, effektivitet og sikkerhet i Defineringen, implementeringen og resultatet Hvordan få det til med dagens utfordringer? Rammer for organisatorisk interoperabilitet Rammer for semantisk interoperabilitet Fagkompetanse Fasilitering Adressere behov lokale tilpasninger Referansearkitektur Doc. No/Page 7(xx)

8 Hva er IHE? Et initiativ bl.a. fra HIMSS (HealthCare Information Management Systems Society) Mål: Å forbedre kvalitet, effektivitet og sikkerhet i helsetjenestene ved å gjøre helseinformasjon tilgjengelig for pasienter og autoriserte helsepersonell/- organisasjoner Doc. No/Page 8(xx)

9 Hva er IHE? Samler Helse IT interessenter i en 4-stegs prosess 1. Kliniske og tekniske eksperter - definerer viktige use case for informasjonsdeling/-flyt - med fokus på arbeidsflyt 2. Tekniske eksperter - spesifiserer nødvendig systemkommunikasjon for å støtte arbeidsflyten - er IKKE bundet til spesielle standarder benytter eksisterende standarder 3. Leverandørene implementerer i egne systemer 4. IHE tester leverandørenes løsninger i såkalte Connectathons Doc. No/Page 9(xx)

10 Hva er IHE? Har delt inn klinisk virksomhet i domener Anatomic Pathology Eye Care IT Infrastructure Laboratory Patient Care Coordination Patient Care Devices Quality, research and Public Health Radiation Oncology Radiology Inviterer eksperter til å lede arbeidet En kommité per domene med arbeidsutvalg og høringer Doc. No/Page 10(xx)

11 Prosessen

12 Tilbake til behovene Prosjektene vil fortsatt ha de samme tidsrammene (samme løsningstid) Kvalitet, effektivitet og sikkerhet i Defineringen, implementeringen og resultatet Hvordan få det til med dagens utfordringer? Rammer for semantisk interoperabilitet Rammer for organisatorisk interoperabilitet Fagkompetanse Fasilitering Adressere behov lokale tilpasninger Referansearkitektur

13 Hva gir IHE i en slik sammenheng? Definerer ikke nye standarder Kun profiler for bruk av eksisterende standarder HL7 v3 (SOA), DICOM, Kerberos, CCOW, etc. Identifiserer behov, definerer arbeidsflyt, informasjon og teknologi Minimerer forarbeid og tilpasningsbehov og kostnader Definerer sentrale registre for samhandling på tvers av systemer Muliggjør kommunikasjon mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten Muliggjør teleradiologi og deling av journaldokumenter Gir pasienten mulighet til å gi/begrense tilgang til egne data. Både brukere og leverandører deltar All nødvendig kompetanse tilgjengelig Etterspørsel og tilbud nærmer seg hverandre Leverandører forplikter seg til å levere støtte Leverandører verifiserer sine løsninger i tester som arrangeres av IHE Connectathons

14 IHE Norge Kan være referansegruppen, kompetansen og fasilitatoren Forutsetter tett samarbeid med HL7-Norge Komme med idéer og innspill til etablering av de ulike komponenter i den ønskede samhandlingen Både lokale og nasjonale støttetjenester (registre, etc.) Fasiliterer et forum for brukere og leverandører Bør evaluere hva som finnes der ute Sette i sammenheng med norske behov Gi innspill til nye profiler i IHE Europa Akutt behov på HL7v3

15 Mulige bruksområder Kjernejournal Pasientportaler Tjenester hvor man ikke ønsker å opprette lokale helseregistre Registre for koder - Klassifisering av prosedyrer Nødnummer og pasient-id Brukere Enheter (legekontor, avdelinger, seksjoner, sykehus, nomenklatur, etc.) Utveksling av pasientinformasjon mellom systemer og juridiske enheter

16 Situasjon for IHE i Norge IHE Norge Var noe forut for sin tid Helseregionene og direktoratet hadde ikke kapasitet til å fokusere på integrasjoner og samhandling Vanskelig å få til finansiering Lagt i dvale i 2006 Det er signaler fra mange aktører at det er ønskelig å starte opp IHE Norge igjen. Formål og vedtekter er fortsatt gjeldende Doc. No/Page 17(xx)

17 IHE Norge Har opprettet et interimstyre (februar 2011) Espen Møller, OUS Roald Bergstrøm, KITH Aslak Aslaksen, Helse Bergen HF Petter Østbye, Sectra Norge AS Sondere interessen HL7 medlemsmøte Arrangere et interessentmøte i november 2011 Og et kort HelsIT-møte kl 17 i dag! Doc. No/Page 18(xx)

18 Takk!? Doc. No/Page 19(xx)

Behovet for leverandørenes samarbeid om standardering av utveksling av data

Behovet for leverandørenes samarbeid om standardering av utveksling av data Behovet for leverandørenes samarbeid om standardering av utveksling av data Petter H. Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Innhold Utfordringen Hvordan komme videre Løsning? Utfordringen Pasienten skal ha

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Nettbasert tilgang til pasientinformasjon i sosiologisk belysning.

Nettbasert tilgang til pasientinformasjon i sosiologisk belysning. Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Nettbasert tilgang til pasientinformasjon i sosiologisk belysning. Av: Frank Larsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato: 14.05.2001

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Når tre blir til en.

Når tre blir til en. Når tre blir til en. Utfordringer ved implementering av felles klinisk arbeidsflate ved Oslo universitetssykehus HF - med fokus på elektronisk bestilling DIPS Klinisk portal PasDoc Klinisk arbeidsflate

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT Deres dato: Saksbehandler: Finn Henry Hansen og Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 30/08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.8.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 86-2005

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere. Summary in Norvegian. Sammendrag på norsk

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere. Summary in Norvegian. Sammendrag på norsk Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Norvegian Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere Sammendrag på norsk Godt organiserte yrkesveiledningstilbud er stadig viktigere. Medlemsland

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer