Vokalharmoni. Dagsseminar om vokalharmoni i gammelnorsk 16. mars 2015 Gjert Kristoffersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vokalharmoni. Dagsseminar om vokalharmoni i gammelnorsk 16. mars 2015 Gjert Kristoffersen"

Transkript

1 Vokalharmoni Dagsseminar om vokalharmoni i gammelnorsk 16. mars 2015 Gjert Kristoffersen

2 Li= nyere forskningshistorie I løpet av de siste 20 årene ser vokalharmoni som noe unikt ut Fl å være forla= Vokalharmoni ses i stedet som et fenomen under et mer generelt perspekfv som også omfa=er konsonantharmoni og systemer der en harmoni omfa=er både vokaler og konsonanter De=e er også perspekfvet innenfor opfmalitetsteorien, som forsøker å gjøre greie for vokalharmoni med mer generellt befngelser, som derved ikke er spesielt re=et mot de=e fenomenet 2

3 Den klassiske definisjonen (1) Vowel harmony is a phonological state in which the vowels in a given domain share or harmonize for a parfcular feature It differs from other processes affecfng adjacent vowels (e.g. umlaut) in that typically all of the vowels of the language parfcipate in the harmonic constraint 3

4 Den klassiske definisjonen (2) In addifon, the harmony applies in an essenfally unbounded fashion, affecfng all the relevant vowels within the domain (typically the word) Kenstowicz (1994: 347) 4

5 I sfkkord Harmonikravet: Vokaler innenfor et gi= domene kan ikke være ulikt spesifisert med hensyn Fl e= eller flere fonologiske trekk Inventarkravet: Hele eller nesten hele vokalinventaret er underlagt kravet Spredningskravet: Alle vokalene innenfor det relevante domenet, vanligvis ordet, er underlagt kravet 5

6 Gammelnorsk vokalharmoni TilfredssFller harmonikravet TilfredssFller ikke inventarkravet Hva med spredningskravet? 6

7 Inventarkravet [T]ypically all of the vowels of the language parfcipate in the harmonic constraint. 7

8 Komplementær distribusjon Vokalinventaret faller i to atskilte grupper karakterisert av ulik verdi for det harmoniske trekket Medlemmer fra de to gruppene kan ikke opptre i e= og samme leksem 8

9 Finsk (1): Inventar Palatalharmoni Fremre Bakre ikke- rund rund ikke- rund rund høy i ü u midtre e ö o lav ä a 9

10 Finsk (2): Eksempler Fremre Bakre väkkärä pinwheel makkara sausage pöytä table pouta fine weather käyrä curve kaura oats tyhmä stupid tuhma naughty isä father iso big kesy tame verho curtain Kilde: van der Hulst & van de Weijer 1995:

11 Inventarkravet i dag Ser ut Fl å være forla= I nyere li=eratur, f.eks. Walker 2011, blir de=e i større grad behandlet som én av flere variable egenskaper, eller parametre, som karakteriserer vokalharmoni De=e innebærer at germansk omlyd ikke lenger ses på som noe prinsipielt forskjellig fra systemer som faller inn under Kenstowicz definisjon 11

12 Harmonikravet 12

13 Hvilke fonologiske trekk kan opptre harmonisk? ± bakre ( palatalharmoni ): i- omlyd ± rund: u- omlyd ± høy: a- omlyd, gammelnorsk vokalharmoni ± Advanced Tongue Root (ATR): ikke belagt i germansk 13

14 Autosegmental analyse Spredning Fra spesifisert stamme Fl suffiks Suffikset kan være spesifisert for motsa= verdi av F eller være uspesifisert Resultat er én trekkspesifikasjon assosiert Fl flere vokaler F F /C V C/ CVC + CV 14

15 To typer nøytrale vokaler Transparente Det harmoniske trekket hopper over dem og fortse=er spredningen Finsk: /e/ og /i/ er nøytrale og transparente lyo- da- kse- ni- ko for me to create (van der Hulst & van de Weijer 1995: 499) Opake Blokkerer videre spredning Tangale (ATR- harmoni): /a/ er nøytral og opak kulag- dɔ (*kulag- do) her frying pan (van der Hulst & van de Weijer 1995: 497) 15

16 Konsonanter kan også blokkere spredning Høydeharmoni i Buchan- skotsk (Walker 2011: 92f.) Høy rotvokal Ikke- høy rotvokal mil- i mealie her- e hairy dir- i dearie man- e mannie snut- i snooty post- e posfe hez- i lad- i dog- i hazy laddie doggie 16

17 Kilder (triggers) Svært ote rot eller trykksterk stavelse Rot: Ural- altaiske språk, ATR- systemene i afrikanske språk Trykksterk stavelse: Buchan- skotsk, gammelnorsk vokalharmoni Omlyd er relafvt uvanlig i det at kilden er vokalen i en trykkle= stavelse Et lignende mønster i en rekke romanske dialekter, ote kalt metafoni 17

18 Mål (targets) Når rota representerer kilden, vil målvokalene være affiksvokalene Ural- altaiske språk ATR- systemene i afrikanske språk I omlyd og metafoni er det den trykksterke stavelsen som er målet I Buchan- skotsk er det vokalen umiddelbart e=er den trykksterke, enten den er affiks eller del av stammen 18

19 Retning Omlyd og metafoni: Regressiv Gammelnorsk vokalharmoni og Buchan- skotsk: Progressiv I rot Fl affiks- spredning vil retning kunne avhenge av om språket er prefigerende, suffigerende eller begge deler Spredning Fl suffikser: Ural- altaiske språk Spredning Fl prefikser:? Spredning begge veier: ATR- harmoni i Akan 19

20 Spredningskravet the harmony applies in an essenfally unbounded fashion, affecfng all the relevant vowels within the domain (typically the word). 20

21 Hva er det relevante domenet? Hvis domenet ikke er ordformen, men f.eks. en disyllabisk fot, er spredningskravet oppfylt dersom harmonien omfa=er den trykksterke pluss den nærmest påfølgende trykkle=e stavelsen Buchan skotsk viser et slikt mønster, jf. bʌtər- i, bu=ery 21

22 Hva med norrønt? Problem: Korte ord U- omlyd ser ut Fl å oppfylle kravet /kastað- u/ - > kǫstuðu Hva med vokalharmonien? Belagt eksempel: þriðj- ung- i vs. >órð- ong- e Mulig men ikke belagt eksempel: bygð- inni vs. borg- enne? 22

23 Li=eratur Archangeli, Diana & Douglas Pulleyblank Harmony. The Cambridge Handbook of Phonology, ed. by P. de Lacy, Cambridge: Cambridge University Press. Hansson, Gunnar TheoreFcal and typological issues in consonant harmony. Berkeley: University of California, Berkeley. Kenstowicz, Michael Phonology in GeneraFve Grammar Cambridge, MA, Oxford: Blackwell. Rose, Sharon & Rachel Walker Harmony Systems. The Handbook of Phonological Theory, Second EdiFon, ed. by J. Goldsmith, J. Riggle & A.C.L. Yu. Chichester, UK: Wiley- Blackwell. van der Hulst, Harry & Jeroen van de Weijer Vowel Harmony. The Handbook of Phonological Theory, ed. by J. Goldsmith, Cambridge, MA; Oxford: Blackwell. Walker, Rachel Vowel Pa=erns in Language Cambridge: Cambridge University Press. 23

Gjert Kristoffersen. Kort innføring i norsk fonologi

Gjert Kristoffersen. Kort innføring i norsk fonologi Gjert Kristoffersen Kort innføring i norsk fonologi Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen 2008 1 Gjert Kristoffersen 2008 Gjert.Kristoffersen@lle.uib.no Institutt

Detaljer

Jamvekt. Gjert Kristoffersen Universitetet i Bergen

Jamvekt. Gjert Kristoffersen Universitetet i Bergen Gjert Kristoffersen Universitetet i Bergen Jamvekt I norsk målførelitteratur skildres jamvekt som mer eller mindre jevnt fordelt trykk over to korte stavelser. Som vi skal se nedenfor, er dette en beskrivelse

Detaljer

Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan

Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan Av Gjert Kristoffersen Artikkelen tar opp to ulike særutviklinger av den såkalte kvantitetsomleggingen som har skjedd i

Detaljer

Plan for foredraget Pavel Iosad

Plan for foredraget Pavel Iosad for foredraget Den ubehagelige sannheten om vokalredukson pavel.iosad@hum.uit.no Gjøre rede for vokalreduksjonsmønstre i moderne russisk; Skille mellom moderat og radikal vokalreduksjon; Påstå at bare

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Er høye honorarer for revisjon og rådgivning en trussel mot uavhengigheten?

Er høye honorarer for revisjon og rådgivning en trussel mot uavhengigheten? Praktisk Økonomi og Finans nr. 4 2009 (s. 55-63) Er høye honorarer for revisjon og rådgivning en trussel mot uavhengigheten? Av Ole-Kristian Hope (Rotman School of Management, University of Toronto) og

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Filosofisk om teori og praksis

Filosofisk om teori og praksis TEMA: forskning Filosofisk om teori og praksis n av tone kvernbekk Det er et krav i tiden at forskere skal produsere kunnskap som «virker», det vil si at den bringer resultater som kommer elevene til gode.

Detaljer

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN AV PROFESSOR LARS SØRGARD 1 NORGES HANDELSHØYSKOLE OG BECCLE Et sammendrag: I denne artikkelen drøftes Oslo tingretts dom vedrørende mulig rovprising

Detaljer

5 Beste App Trafikk Metoder

5 Beste App Trafikk Metoder 5 Beste App Trafikk Metoder Du er ferdig med å ta din ide fra tegnebordet til app store. Apple har godkjent appen og plutselig er den ute i app store blant 500 000 andre apper. Men, ingen laster ned det

Detaljer

FONOLOGI for forprøvestucienter

FONOLOGI for forprøvestucienter Øivin Andersen: FONOLOGI for forprøvestucienter Universitetet i Bergen Institutt for fonetikk og lingvistikk Skriftserie Mr. 40 Bergen 1991 ISBN 82-90381-48-4 ISSN 0800-1995 FORORD Dette heftet inngår

Detaljer

Flerspråklighet i Norge Rapport. Mila Vulchanova, Maria F. Asbjørnsen, Tor A. Åfarli, Brita Ramsevik Riksem, Juhani Järvikivi, Valentin Vulchanov

Flerspråklighet i Norge Rapport. Mila Vulchanova, Maria F. Asbjørnsen, Tor A. Åfarli, Brita Ramsevik Riksem, Juhani Järvikivi, Valentin Vulchanov Flerspråklighet i Norge Rapport Mila Vulchanova, Maria F. Asbjørnsen, Tor A. Åfarli, Brita Ramsevik Riksem, Juhani Järvikivi, Valentin Vulchanov Innholdsfortegnelse: 1 Globalisering s. 2 2 Hvordan definerer

Detaljer

Læringsevne og lønnsomhet i fiskeindustrien 1)

Læringsevne og lønnsomhet i fiskeindustrien 1) Læringsevne og lønnsomhet i fiskeindustrien 1) Geir Grundvåg Ottesen Bedrifter kan ikke lære om alt som foregår i dens omgivelser, de har begrenset evne til å søke, samle inn, lagre, behandle, og gjøre

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Bernt Arne Ødegaard Januar 2009 Abstract Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980 2008. Vi viser utviklingen over tid i empiriske

Detaljer

/h/ kan forekomme i fremlyd og i innlyd av norske ord (han, snillhet), men ikke i utlyd, /h/ kan hverken stå i innlyd eller utlyd av stavelser i

/h/ kan forekomme i fremlyd og i innlyd av norske ord (han, snillhet), men ikke i utlyd, /h/ kan hverken stå i innlyd eller utlyd av stavelser i Det finnes også fonotaktiske regler som ikke er relatert til stavelser, men snarere til ord og morfemer. En fonotaktisk regel vi finner i mange europeiske språk, bla. norsk og engelsk, er slik: Spent og

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Sammenlignende studie av elever i Norge og i Ungarn Marianna Juujärvi MASTERGRADSOPPGAVE MASTERPROGRAM HELSEFAG I STUDIERETNING LOGOPEDI DET PSYKOLOGISKE

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd

Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2012, 39, 143-153 Nummer 2 (Vinter 2012) 143 Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd Høgskolen I Oslo og Akershus Fellesoppmerksomhet innebærer en synkronisering

Detaljer

Kort trykksterk vokal Veiledning med begrepsoversikt

Kort trykksterk vokal Veiledning med begrepsoversikt Kort trykksterk vokal Veiledning med begrepsoversikt Verktøy for å lære å skrive riktig, og å forstå begrepene: vokal konsonant trykk - trykksterk vokal lang - kort vokallyd genitivs-s prefiks suffiks

Detaljer

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-04 1994 Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith STEP Storgaten

Detaljer

Hvilke husholdninger ble rammet av vinterens høye strømpriser? Bente Halvorsen og Runa Nesbakken

Hvilke husholdninger ble rammet av vinterens høye strømpriser? Bente Halvorsen og Runa Nesbakken Hvilke husholdninger ble rammet av vinterens høye strømpriser? Økonomiske analyser 5/23 Hvilke husholdninger ble rammet av vinterens høye strømpriser? Bente Halvorsen og Runa Nesbakken En uvanlig tørr

Detaljer

FFI RAPPORT. LINEÆRPROGRAMMERING OG MIXED INTEGER PROGRAMMERING I STRUKTURANALYSER Grunnlag og erfaringer. SUNDFØR Hans Olav FFI/RAPPORT-2006/00241

FFI RAPPORT. LINEÆRPROGRAMMERING OG MIXED INTEGER PROGRAMMERING I STRUKTURANALYSER Grunnlag og erfaringer. SUNDFØR Hans Olav FFI/RAPPORT-2006/00241 FFI RAPPORT LINEÆRPROGRAMMERING OG MIXED INTEGER PROGRAMMERING I STRUKTURANALYSER Grunnlag og erfaringer SUNDFØR Hans Olav FFI/RAPPORT-2006/00241 LINEÆRPROGRAMMERING OG MIXED INTEGER PROGRAMMERING I STRUKTURANALYSER

Detaljer

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode?

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06 Bør kommuner kjøpe helseforsikring av Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger Prosjekt nr. 2716 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd SAMFUNNS-

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker

Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker Konfidensielt Sammendrag og Forord Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker Sammendrag For å rangere dokumenter ved søking har det blitt investert store ressurser i å finne

Detaljer