pasienter i egen helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "pasienter i egen helse"

Transkript

1 1 Teknologi som engasjerer pasienter i egen helse Sentrale utfordringer mot en optimalisert utnyttelse av data teknologi i psykisk helse Psykologspesialist, PhD kandidat Jakob Valen 1 NTNU, April 2010

2 2 Data assisterte / baserte områder I. Opplæring II. Kartleggings/ utredningssystemer III. Behandlingssystemer IV. Egenkontrollert personlig helse journal 2 NTNU, April 2010

3 3 I. Opplæring Egenopplæring, bøker Instruksjonsvideoer Interaktive datasystemer Multimedia, med lyd, bilde, video, og interaksjon 3 NTNU, April 2010

4 4 Multimediaopplæring Kan tilpasses/ simulere aktuelle problemstilling Mer effektiv Raskere læring Bedre læring Lav kost når mye bruk 4 NTNU, April 2010

5 5 Metastudie på internett læring Faktorer som er assosiert med bedre læring er Interaktivitet Praktiske øvelser, Gjentakelser, Umiddelbar tilbakemelding 5 NTNU, April 2010

6 6 Anvendelsområder Ferdighetstrening Prosedyrer Fakta Astronaut trening Helseproffesjoner Lite befolkede områder Pasientkunnskap om spesifikke diagnoser 6 NTNU, April 2010

7 7 Astronaut opplæring 7 NTNU, April 2010

8 8 II. Kartlegging/ utredning Pasient responser Akseptabelt, interessant, informativt Avslører flaue, eller sosialt uakseptable sannheter Sex, rus, suicid Opplever datamaskinen som nøytral Har tid, ikke dømmende, 8 NTNU, April 2010

9 9 Papir versus data skjema Reliabilitet, validitet, acceptability Depresjonsmål GAD OCD Fobier Generelle symptomer 9 NTNU, April 2010

10 10 Papir versus data skjema Administrasjon Distridusjon Lagring Kontroll Skåring Kostnad 10 NTNU, April 2010

11 11 Begrensinger Forstår ikke naturlig språk Avgrenset til multiple valg Forstår ikke kroppsspråk p Respons hastighet Biodata Hjerterytme Svetting Pasientsikkerhet 11 NTNU, April 2010

12 12 III. Behandlingssystemer 12 NTNU, April 2010

13 13 Barriærer mot evidensbasert terapi (EBT) Kostnad Tilgjengelighet Logistikk Stigma 13 NTNU, April 2010

14 14 Aktuelle måter med EBT Selv guidet behandling Avstandsterapi Assistanse til terapeuten i timen Hybridversjoner 14 NTNU, April 2010

15 15 Computer pasient dialog a la NTNU, April 2010

16 16 Dialog script 16 NTNU, April 2010

17 17 Depresjonsutredning 17 NTNU, April 2010

18 18 Anvendelsesområder Behandling av Angstplager, PTSD, fobi, OCD, GAD Depresjon Avhengighets problemer Ettervern Kognitive funksjoner ADHD Relasjonskonflikter Spiseforstyrrelser 18 NTNU, April 2010

19 19 Romstasjon 19 NTNU, April 2010

20 20 IV. Egenkontrollert personlig helse journal Ulike definisjoner: i Websider der pasienten kan skrive inn helseinformasjon Pasient portaler fra institusjoner som gir innsyn i journalen Betalingstjenester som gir tilgang til spesifiserte data 20 NTNU, April 2010

21 21 Målsettingen: Bedre/ egen tilgang til dokumentasjon av helsetilstand/ utvikling Mer ansvarliggjøring, -> pasienten forvalter sin egen informasjon Muliggjøre avansert analyser på egne data Mulighet for å bidra til forskning Case: Viktig akutt røntgen: Allergisk reaksjon mot kontrastvæske ved annet sykehus. 21 NTNU, April 2010

22 22 Indivo X, tidligere Ping 22 NTNU, April 2010

23 23 Problemstilinger Hva slags type informasjon kan deles ut? Norsk lov krever faglig vurdering av innsyn i journal Autentisering, Hvordan ivareta konfidensialitet 23 NTNU, April 2010

24 24 Boston PCHR Indivo to unify data at Children's Hospital Boston. Push Clinicali l Information Into Patients' t Personally Controlled Health Records Enable patients to access, control health information from multiple sites of care The first instance in which two separate health care provider organizations will feed a single PCHR 24 NTNU, April 2010

25 25 Nettbaserte intervensjoner I. Opplæring II. Kartleggings/ g utredningssystemer III. Behandlingssystemer IV. Egenkontrollert personlig helse journal Hvordan komme videre? 25 NTNU, April 2010

26 26 Milepæler videre Forskning Opplæring Politisk Industri/ næringsliv 26 NTNU, April 2010

27 27 Forskning Stipendier til større effekt og prosess prosjekter Nasjonalt senter for nettbaserte intervensjoner? Offentlige oversikter over utredningsskjema og behandlingssystemer 27 NTNU, April 2010

28 28 Opplæring Universitetsprogram for å utvikle og evaluere databaserte intervensjoner Kliniske program for personer som ønsker å tilby terapi over nettet Opplæring og veiledningsprogram for EBT over nettet 28 NTNU, April 2010

29 29 Politisk Retningslinjer, godkjenningsordninger for nettbaserte intervensjoner Egen autorisasjonsordning for nettintervensjoner Tiltak som støtter innovasjon og beskytter offentligheten 29 NTNU, April 2010

30 30 Industri/ næringsliv Utfordringer Stort kapitalbehov til utvikling og evaluering Usikkerhet i markedet Usikkerhet i forhold til misbruk 30 NTNU, April 2010

31 31 Næringsliv, Milepæler Integrering av nettbaserte intervensjoner i institusjons journaler Offentlige demonstrasjonsprosjekter Offentlig støtte til nett intervensjoner for definerte befolkningsgrupper Nasjonale reguleringer med krav om tilgjengelighet til nettbaserte intervensjoner 31 NTNU, April 2010

32 32 Twitter terapi 32 NTNU, April 2010

33 DAWBA Development and Well-Being Assessment

34 Innhold Bakgrunn Demonstrasjon Drøfting Konklusjon

35 Beskrivelse DAWBA Psykiatrisk intervju 1999 British Child and Adolescent Mental Health Survey (Goodman et al., 2000). Fully structured, but includes open-ended ended questions whenever a certain amount of symptoms and impact has been reported to allow for the respondent's own description of the problem.

36 Diagnoseområder anxiety, depression, ADHD, behavior problems autism, Tics eating disorders

37 Klinisk anvendelse Besvares på internett (5-17 år) Nye deler utviklet (rus, psykose) Stor anamnestisk del fra foreldre Inntil 3 foreldre, 2 lærere, ungdom Bedre diagnoser og behandling? Beskrivelse av pasientpopulasjonen Evaluere forløp (SDQ, ESQ, CGAS)

38 Mangler Elimination (eneurese, encomprese), Somatisering Intervju Direkte observasjon

39 Kostnad versus klassisk alternativ Ansikt til ansikt intervju (første runde) 998 fullstendige intervjuer Tid: 14 måneder Kostnad: Pr intervju: Internett-basert (andre runde) 1364 fullstendige intervjuer Tid: 10 uker Kostnad: Pr intervju: 178

40 Innlogging

41 Diagnoseoversikt

42 Underskjema

43 Underskjema

44 Lage rapport

45 PDF rapport

46 Svarprosenter, Bergen Ansikt til ansikt intervju ved første runde Alle screen + og 15% screen invitert Ca 45% svarte ja og ble intervjuet Internett-basert intervju ved andre runde Alle som svarte på spørreskjema invitert Ca 45% logget inn, 27% svarte på alt

47 Brukerreaksjoner, nettdiskusjoner Andre som synes dawba- skjemaet er drøyt...? 08: ? Synes rett og slett spørsmålene er frekke..! Men kjære vene, alle kartleggingsverktøy er jo ment for nettopp å kartlegge barnet/ungdommen best mulig. Mulig noen foreldre opplever det som frekt, men man må faktisk gjøre dette inngående. Noe spesielt du tenkte på?

48 Drøfting, fordeler Enkelt og billig kombinert med grundig faglighet 80% kostnadsreduksjon (300 non-clinical interviewers assessed > 10, children - 2 clinical raters Initielle tegn på potensiale I epidemioligiske studier Lovende validitet til klinisk bruk Populær til klinisk utredning I mange land

49 Drøfting, svake sider Lav brukervennlighet -> lav svarrespons Lav/ ikke dokumentert sensitivitet og spesifisitet (kun SDQ) Ingen personvern for godkjent bruk i Norge Data lagres i England Klinikk tilgang g uten logging g av enkelt brukere

50 Drøfting Dawba har bidratt til økt bruk av elektroniske kartlegginger i barne og ungdoms psykiatrien Drivkrefter i utviklingen en liten gruppe forskere med et smalt perspektiv Di Drivkrefter ibruk er forskeres ønske om enkel og billig understøttelse av diagnosesetting Lite ressurser til utvikling

51 Konklusjon Ut kti b k d i k i il ikk Uten aktiv brukermedvirkning vil ikke DAWBA drive utviklingen videre

52 CheckWare; Internett basert utredning og monitorering CheckWare JkbVl Jakob Valen, fagkonsulent

53 Bakgrunn Computer savvy psychologist wonders; Hvorfor ikke utnytte data til å få orden på alle de psykologiske testene Integrere utredning og testing i behandlingen Lette tilgangen til gode tester Tilrettelegge for bedre forskning Effektivisere behandling

54 Klinikk Alle tester samlet i en løsning Systematisk kartlegging g og oppfølging g Relevant og korrekt informasjon om pasientene Automatisk kvalitetsdokumentasjon Fleksibel løsning Avanserte rapporter Påminnelser og varslinger Sikkerhet i fokus

55 Forskning Effektiv administrasjon Kliniske forskningsstudier Forskningsstudier over tid Multisenterstudier Fremdriftsbasert kartlegging Enkle studier Automatisert administrering Eksport til SPSS og Microsoft Excel

56 Fordeler Pasienten fyller ut hjemme Enkel (Brukes i tungpsykiatri, rus, og smertepasienter) Automatiserte skåringsprosedyrer Tekst rapport med konklusjoner (epikrise) Diagnostisk hjelpemiddel (smerte/ psykiatri) Identifiserer hvilken lidelseskategori pasienten mest sannsynlig tilhører Relevante behandlingsråd Prognosevurdering Anvendelse av rapporten videre i behandlingskjeden Mål på pasientens tilstand før behandling Mål på bedring under og etter behandling

57 1 Oppsummering Møteplass om egenjournal, Innomed 1 NTNU, April 2010

58 2 Hovedtema Engasjere pasienten til å ta ansvar for egne problem Skape mestringsglede Aktivt integrere pasientutfylt informasjon inn i behandlingen Tilby nett assistert oppfølgning 2 NTNU, April 2010

59 3 Choice Tilbud om opplæring spisset mot spesifikke symptomer Diskusjonsforum for spesifikke lidelser Spiseforstyrrelser Kreft Sorg/tap AD(H)D Konsultasjonsforberedelse Strukturert omkring generelt symptomtrykk Spesifisering av behov La pasienten ta ansvar for agenda 3 NTNU, April 2010

60 4 Brukerstyring Ansvarliggjøring av pasienter; engasjert i egen helse Mer effektstudier av effekten på brukerstyrt innleggelse? Hvorfor virker monitorering? 4 NTNU, April 2010

61 5 Dagbok 5 NTNU, April 2010

62 6 Konklusjoner? Kan man videreutvikle dette forum? Videreutvvikling av OUS til andre diagnosegrupper Avstandsterapi/ uten f2f, når er det indikert 6 NTNU, April 2010

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs

Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs Eksemplifisert gjennom utviklingen av et pilotprosjekt Prosjektdeltager: Sturla Rising Veileder: Niels Boye Master of Informations Technology (MI) med

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen Mai 2014 Anja op ten Berg Simonsen

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Vurdering av kartleggingsmetoder i forhold til risikovurdering og planlegging av tiltak RAPPORT Anders Hellman Terje Knutheim fagsjef Rogaland

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Kartlegging av norske helsenettsteder for ungdom Forfattere Jan-Are K. Johnsen, Stein Laugerud NST-rapport ISBN Antall sider

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Nettskolestudenter motiver, mestring og ambisjoner

Nettskolestudenter motiver, mestring og ambisjoner Nettskolestudenter motiver, mestring og ambisjoner Wenche M. Rønning Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap (IVR) 2013 Nettskolestudenter motiver, mestring og ambisjoner Wenche M. Rønning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer