ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGS BERG. Vår ref: 04/17399 A. 44 ALST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGS BERG. Vår ref: 04/17399 A. 44 ALST"

Transkript

1 ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGS BERG Høgskolen 1 Telemark Fellesadministrasjonen ^^Datr- A2 ^os yt{^, Sak^bL-r 4 C Airskr. Sak O 3 OOISy Høgskolen i Telemark Pb PORSGRUNN Deres ref: Vår ref: 04/17399 A. 44 ALST Dato: KOPI AV FERDIG KATALOG sender med dette kopi av den ferdige katalogen for Bø distriktshøgskole. Med vennlig hilsen Alise Standal e.f. 1. sekretær Vedlegg Statsarkiv for Adresse: Org.nummer: Buskerud, Vestfold og Telemark Frogsvei Kongsberg Telefon: Teiefaks: i 0 E-post: statsarkivet.kongsberg!fi,riksarkivaren.dep.no

2 BØ DISTRIKTSHØGSKOLE

3 BØ distriktshøgskole INNHOLD A Moteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa Motebøker, B Ba Kopibuker Kopibøker, C Journaler og overgripende registre Ca Journaler, Cb Journalregistre, D Da Db F Fa Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem Saksarkiv, Saksarkiv - ny nøkkel Elever Elever - Opptatssøknader, H Ha Eksamen Eksamen - Eksamensoppgaver, Hb Eksamen - Eksamensresultater/sensurlister, Hc Eksamen - Eksamensbesvarelser, Hd Eksamen - Prosjektoppgaver, He Eksamen - Vitnemålkopier, P Pa Personalforvaltning Personalforvaltning - Personalmapper X Xa Egenproduserte trykksaker Egenproduserte trykksaker - Årsmeldinger, Xb Egenproduserte trykksaker - Studiehåndbøker, Xc Egenproduserte trykksaker Semesterkataloger, Xd Egenproduserte trykksaker - Skriftserier Xe Egenproduserte trykksaker - Forfatterantologier, Xf Egenproduserte trykksaker - Brosjyrer, SKS, TDH-nytt, Xg Egenproduserte trykksaker - FoU-katalogen,

4 Statsarkivet, i Kongsberg [ I A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER, Møtebok Møtebok/referat fra Høgskoletingsmøter (HT) 0002 Møtebok Møtebok/referat fra Høgskoletingsmøter (HT) 0003 Møtebok Møtebok/referat fra Arbeidsutvalet (AU) 0004 Møtebok Referat fra innstillings- og tilsetningsutvalget - Teknisk-, renholds-, kontorpersonale og saksbehandlere 0005 Møtebok Møtereferat fra instillings- og tilsetningsutvalget - undervisningspersonalet

5 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. B - KOPIBØKER Ba - KOPIBØKER Kopibok 0002 Kopibok 0003 Kopibok 0004 Kopibok 0005 Kopibok 0006 Kopibok 0007 Kopibok 0008 Kopibok 0009 Kopibok 0010 Kopibok 0011 Kopibok 0012 Kopibok 0013 Kopibok 0014 Kopibok 0015 Kopibok 0016 Kopibok 0017 Kopibok 0018 Kopibok 0019 Kopibok 0020 Kopibok 0021 Kopibok 0022 Kopibok 0023 Kopibok 0024 Kopibok 0025 Kopibok juni

6 0026 Kopibok juli des Kopibok januar - august Kopibok oktober februar Kopibok mars august Kopibok september februar Kopibok mars - august Kopibok september - desember Kopibok januar - april Kopibok mai - september Kopibok oktober februar Kopibok april - juli Kopibok august - oktober Kopibok november februar Kopibok mars - mai Kopibok juni - september

7 0041 Kopibok oktober - desember Kopibok januar - mars Kopibok april - august 0044 Kopibok september Kopibok 0046 Kopibok mai - april Kopibok oktober februar Kopibok mars juli 1994

8 C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE Ca - JOURNALER Journal Journal Journal Journal Journal Cb - JOURNALREGISTRE Journalregister Journalregister

9 Tidsrom Hyllenr. I D - SAKS ARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM Da - SAKSARKIV, Saksarkiv Arkivnøkkelen ligger først i boksen Saksarkiv Saksarkiv Utviklingslinjer for Telemark distr.h.skole for perioden /90 ligger her. Senere utviklingslinjer ligger på Saksarkiv Saksarkiv Innkalling og referat for Styret for Telemark distr.h.sk. Mangelfullt med referat. Første møte var Siste styremøte var En del av oppgavene ble deretter overtatt av det nye organet Det regionale høgskolestyret fra Saksarkiv Innkalling og referat. Styret for Telemark distr.h.skole Saksarkiv Innkalling og referat til Høgskolerådet(HR). Høgsk.rådet eksisterte fra Skiftet navn til Høgskoletinget(HI)fra Referatene fra og med 1982 er bundet inn og plassert under A i arkivskjemaet Saksarkiv Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv Innkalling og referat til Høgskolerådet

10 Saksarkiv Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv 1987 Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv 1988 Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv 1989 Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv 1990 Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv 1991 Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv 1992 Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv 1993 Innkalling og referat til Høgskolerådet Saksarkiv Arbeidsutvalget(AU). Innkalling og referat fil Arb.utvalget(utvalg under Høgskolerådet/tinget. 1978,1982, Saksarkiv Innkalling og referat til Arbeidsutvalget Saksarkiv Innkalling og referat til Arbeidsutvalget Saksarkiv Innkalling og referat til Arbeidsutvalget Saksarkiv

11 Innkalling og referat til Arbeidsutvalget Saksarkiv Innkalling og referat til Arbeidsutvalget Saksarkiv Innkalling og referat til Arbeidsutvalget Saksarkiv Innkalling og referat til Arbeidsutvalget Saksarkiv Innkalling og referat til Arbeidsutvalget Saksarkiv Rådet for TDH. Rådgivende organ, eksisterte fra Innkalling og referat Saksarkiv Diverse korrespondanse fra/med Nasjonalt Råd for distriktshøgskolene Saksarkiv Korrespondanse vedr. informasjon opplysninger Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv Korrespondanse om brosjyrer er her, brosjyrene er samlet under x i arkivplanen. Korrespondanse om SKS(Skriftserien) er samlet her. Sks rapportene er samlet under x i arkivplanen Saksarkiv Saksarkiv Her ligger 10-års jubileum for TDH Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv

12 Her ligger noen brev ang. årsmelding. Årsmeldinger ligger på under x i arkivplanen '012 Saksarkiv Utvalg. Ligger i tilfeldig rekkefølge(ualfabetisert) Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv Boksen inneholder utviklingslinjer for TDH Saksarkiv Boksen inneholder innkalling og referat fra Samarbeidsutvalget Saksarkiv Boksen inneholder innkalling og referat fra Strategitvalget Saksarkiv De årlige rapportene om FoU-verksemda er plassert under x i arkivplanen. Her noe journalført korrespondanse om FoU-rapporter Saksarkiv Saksarkiv Innkalling og referat til Forskningsutvalget Saksarkiv Innkalling og referat til Forskningsutvalget Saksarkiv Forskningsutvalget, diverse. Utviklingsutvalget,utvalg oppnevnt av Høgskoletinget , diverse Saksarkiv Innkalling og referat til Utviklingsutvalget Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv Her ligger forhistoria til Telem.distr.h.skole(skrevet av Halvor Dalene) og Utvikling fram til opprettelsen av Telem.distr.høgsk.(skrevet av Odd Johnsen)

13 Saksarkiv I henhold til felles kassasjonsregler for Statsforvaltningen, er det kassert en del saker som lå under 014 av utgreiinger som andre har lagt fram og som ikke var saksbehandla Saksarkiv Saksarkiv 02 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler er kassert i henhold til felles kassasjonsregler for statsforv. En del tekninger i forbindelse med bygging av ny skole er bevart + korres. vedr. sambruksanlegget. Gullbring sambr.anlegg. Her ligger og skjøte Studentheim Grivimoen og målebrev Gullbring studentheim. Alt på03 kontorhold, inventar og utstyr er kassert unntatt 032 utsmykking av lokala Saksarkiv Diverse korrespondanse med utenlandske samarbeidspartner. Klasse 1 økonomi, TDH hadde Skattefuten i Telem. som regnskapsfører. Skattefuten innrapporterte til departementet. Årsregnskapet finner en i årsmeldingene. TDH hadde ikke hovedbok. Klasse 1 økonomi er gjennomgått og det er foretatt kassasjon i henhold til utfyllende bestemmelser av Riksarkivaren Saksarkiv Budsjettutvalget, referat, søknad om ekstern fmansiering, virksomhetsplanlegging Saksarkiv Framlegg til løyving og programnotat Saksarkiv Framlegg til løyving og programnotat Saksarkiv Deltidsstudium i bedriftsøkonomi, deltidsstudium i kultur, tilskudd deltid, sysselsetting og høyere utdanning. Spørsmål om overføring av Handelshøgskolens kursvirksomhet i Skien til Bø. Disse mappene er ført på 113. Kunne vært plassert på 410. Er derfor tatt vare på Saksarkiv Har kassert foresplrsler om stillinger ved TDH, oppnevning av sensorer og utlysing av stillinger dvs. brev til lysningsbladet og Osloavisene. Stillingsbeskrivelsene ligger i innkalling til tilsettingsutvalget og som regel i personalmappene. Her ligger div. korrespondanse vedr. tilsetting +

14 søkerlister administrative stillinger Saksarkiv Søkerlister faglige stillinger Saksarkiv Innkalling og referat tilsettingsutvalget for undervisningspersonalet Saksarkiv Innkalling og referat tilsettingsutvalget for undervisningspersonalet Saksarkiv Innkalling og referat tilsettingsutvalget for undervisningspersonalet Saksarkiv Innkalling og referat tilsettingsutvalget for undervisningspersonalet Saksarkiv Tilsettingsutvalget for reinholdspersonalet. Tilsettingsutvalget for saksbehandlere Saksarkiv Tilsettingsutvalget for kontorpersonalet. Tilsettingsutvalget for teknisk personale, korrespondanse vedr. tilsettingsreglementet og tilsetting av direktør Saksarkiv Diverse korrespondanse vedr. de første stillingene ved TDH + søkerlister Saksarkiv Saker som gjelder personalet ligger på 221 personalmapper som er på PA i serieinndelingen. Saker ang. personalet ble ført på 221 og lagt i personalmappene. Stillingsbeskrivelser sortert på studium justerings- og normeringsforhandlinger Korrespondanse vedr. arb. miljøet Saksarkiv 315 studentopptak. Her er det meste kassert, se kassasjonslista. Enkeltprøver av søknad på opptaket er bevart se Ea Saksarkiv I

15 Div. korrespondanse vedr. eksamen, se også kassasjonslista Saksarkiv Søknader om bytte av fag og lignende. To mapper på godkjenning av fag fra andre institusjoner(øk.adm ). Resten av disse sakene er satt på kassasjonslista Saksarkiv Div. korrespondanse vedr. cand.mag. grad/vitnemål Saksarkiv Klagesaker sensur, årsstudia , revisjon og natur og miljøvern Resten av disse sakene er satt på kassasjonslista Saksarkiv Korrespondanse vedr. planlegging av nye studier, nye studieretninger Saksarkiv Korrespondanse vedr. planlegging av nye studier Saksarkiv Korrespondanse vedr. kompetansespørsmål ved den enkelte studia Saksarkiv Korrespondanse vedr. studieplaner natur- og miljøvemstudia Saksarkiv Korrespondanse vedr. økonomisk administrativ utdanning og landbruksutdanning og informatikk Saksarkiv Korrespondanse vedr.informatikkstudium og revisorutdanning Saksarkiv Korrespondanse vedr. revisorutdanning, bokbransjeutdanning og historie Saksarkiv Korrespondanse vedr. historie, matematikk og norsk Saksarkiv Korrespondanse vedr. engelsk og kulturarbeid

16 r Saksarkiv Kulturstudia fortsetter Saksarkiv Idrettsstudia Saksarkiv Div. korrespondanse vedr. forskning Saksarkiv Div. korrespondanse vedr. forskning Saksarkiv Div. korrespondanse vedr. forskning og studentsaker Saksarkiv Div. korrespondanse vedr.studentsaker Saksarkiv Div. korrespondanse vedr.studentsaker og Statens lånekasse Db - SAKSARKIV - NY NØKKEL Saksarkiv Høgskolen gikk over til ny nøkkel(ligger i boks Dbl og til journalsystemet Offsak fra Brukerhåndbok for Offsak ligger i boks DB 1. Dataene er ikke tatt vare på, bare jounal på papir. Her ligger innkalling og referat til Arbeidsutvalgsmøtene, arkivnøkkel og brukerhåndbok for Offsak Saksarkiv Her ligger innkalling og referat fra Høgskoletingsmøtene Saksarkiv Korrespondanse vedr. diverse utvalg Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv

17 Saksarkiv Saksarkiv Her ligger bl.a. innkalling og referat til tilsettingsutvalgene Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv Saksarkiv

18 Arkiv: Bø distriktshøgskole I F-ELEVER Fa - ELEVER - OPPTATSSØKNADER, Opptakssøknader Liste over hvilke studier, ligger i boksene.tatt ut 5 søknader for hvert år. Har prøvd å ta søknader fra forskjellige studium, gjerne fra det første året studiet starta Opptakssøknader Liste over hvilke studier, ligger i boksene.tatt ut 5 søknader for hvert år. Har prøvd å ta søknader fra forskjellige studium, gjerne fra det første året studiet starta.

19 H - EKSAMEN Ha - EKSAMEN - EKSAMENSOPPGAVER, Eksamensoppgaver Øk. adm. oppgaver fra den første tida 0002 Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver fra økonomi og administrasjonsstudia 0003 Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver fra økonomi og administrasjonsstudia 0004 Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver fra økonomi og administrasjonsstudia 0005 Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver fra økonomi og administrasjonsstudia 0006 Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver fra økonomi og administrasjonsstudia. V1988-V 1990 og H Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver fra økonomi og administrasjonsstudia Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver fra kultur, historie, norsk, matematikk, samfunnskunnskap, fagmetodikk, fonetikk og språkvitenskap Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver fra årsstudium i engelsk, norsk, ex.phil og fysikk 0010 Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver årsstudium i norsk 0011 Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver natur og miljøvernstudia. H 1972-

20 77 og Eksamensoppgaver Tidsrom Hyllens Eksamensoppgaver natur og miljøvernstudia Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver natur og miljøvernstudia V Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver natur og miljøvernstudia H1991-H 1993, AYHU-utdanninga, ex.phil , bokbransjefag , matematikk Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver i landbruksøkonomi , Revisjon Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver i revisjon 0017 Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver i idrett V 1982-H Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver i kultur H Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver i kultur V 1997-V Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver i engelsk V , eksamensoppgaver i historie , eksamensoppgaver i informatikk og økonomistudiet V Hb - EKSAMEN - EKSAMENSRESULTATER/SENSURLIST ER, Eksamensresultater/sensurlister H V Eksamensresultater/sensurlister H V Eksamensresultater/sensurlister

21 H H Eksamensresultater/sensurlister V V Eksamensresultater/sensurlister V H Eksamensresultater/sensurlister V V Eksamensresultater/sensurlister V H Eksamensresultater/sensurlister V H Eksamensresultater/sensurlister V1981-H Eksamensresultater/sensurlister H V Eksamensresultater/sensurlister H V Eksamensresultater/sensurlister H Eksamensresultater/sensurlister V H Eksamensresultater/sensurlister H V Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister H V Eksamensresultater/sensurlister H Eksamensresultater/sensurlister V 1987

22 Nummer Arkivalienes art innhold 0019 Eksamensresultater/sensurlister H Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister H Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister V H Eksamensresultater/sensurlister H V Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister H Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister H Eksamensresultater/sensurlister H1991-V Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister H Eksamensresultater/sensurlister H V 1993

23 0034 Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister V H Eksamensresultater/sensurlister H Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister V Eksamensresultater/sensurlister Eksamensprotokoller for engelsk og norsk studia He - EKSAMEN - EKSAMENSBESVARELSER, Eksamensbesvarelser EDB 1,2, samfunnskunnskap, samfiumsøkonomi, naturgeografih Eksamensbesvarelser Investering/finansiering, Statistikk 1 og 2, H Eksamensbesvarelser Organisasjon, regnskap bedriftsøkonomi, H Eksamensbesvarelser Matematikk, biologi, hydrologi, H Eksamensbesvarelser Statistikk, rettslære, V Eksamensbesvarelser Logikk og mengdelære, vektorrom-og lineær algebra, matematisk analyse, investering/finansiering, regnskap, matematikk, økologi, revisjon, EDB 3, V Eksamensbesvarelser EDB grunnkurs, samfunnsøkonomi, V Eksamensbesvarelser

24 Skatterett, arbeidspsykologi- og personalforvaltning, V Eksamensbesvarelser Industriregnskap, regnskapslovgivning, historie, V Eksamensbesvarelser Markedsanalyse, næringsøkonomi, V Eksamensbesvarelser Rettslære, arbeidspsykologi- og personalforvaltning, personalforvaltning, samfunnsøkonomi 2, H Eksamensbesvarelser Investering/finansiering, statistikk 2, matematikk, H Eksamensbesvarelser Organisasjon, markedsanalyse, skatterett, analyse 1, markedsføring, EDB 2, H Eksamensbesvarelser Hydrokjemi- og hydrofysikk, regnskap, H Eksamensbesvarelser Bedriftsøkonomi, EDB 1, samfunnsøkonomi, statistikk 1, H Eksamensbesvarelser Spesiell biologi, samfunn- og miljø, H Eksamensbesvarelser EDB, markedsføring, H Eksamensbesvarelser Geologi- og geomorfologi, mellomhandel V-72, regnskapsanalyse V-72, H-1972/V Eksamensbesvarelser Vegetasjonslære, spesial pedagogikk, regnskap 2, revisjon/regnsk.lovgivning, organisasjons- og arbeidspsykologi, V Eksamensbesvarelser Systemanalyse, ferskvannsøkologi/vannhygiene, grunnforhold, fiskestell/viltstell, cellebiologi, V Eksamensbesvarelser

25 I Miljø- og helse, algebra, markedskommunikasjon, norsk, V Eksamensbesvarelser Analyse 2, informasjonskunnskap, engelsk, personalarbeid H-73, samfunnskunnskap H-73, miljøverninformasjon H-73, V-1973/H Eksamensbesvarelser Cellebiologi/økofysiologi, system 1, bedriftsøkonomisk analyse - og planlegging, markedskommunikasjon, lineær programmering, V Eksamensbesvarelser Foretaksplanlegging, produksjonsøkonomi, organisasjonsanalyse, matematisk fagmetodikk H-74, engelsk fagmetodikk H-74, V-1974/H Eksamensbesvarelser Norsk fagmetodikk, fagmetodisk-miljøkunnskap, geologi/naturgeografi, distribusjon, historie fagmetodikk, regionalproblemer/ressursforvaltning, V Eksamensbesvarelser System 2, cellebiologi/fysiologi, geometri, lineær algebra, regional politikk H Eksamensbesvarelser Bedriftsøkonomisk analyse og planlegging, dataorganisering, regionalgeografi/ressursforvaltning, kunstformidling og kulturarbeid, V Eksamensbesvarelser Fagmetodikk- kunst og kultur, kommunikasjon, miljøkjemi, fonetikk og språkvitenskap H-76, anvendt miljøkunnskap H-76, V-1976 H Eksamensbesvarelser Regionalpolitikk H-76, kulturhistorie, effektive beregninger, prosjektledelse og systemteknikker, engelsk kulturkunnskap, engelsk fonetikk, engelsk litteratur, H-1976 V Eksamensbesvarelser Kretsløp og sedimentære prosesser, økonomi og budsjettering H-77, generell økologi H Eksamensbesvarelser

26 I Teori og metode, kulturhistorie 2, H Eksamensbesvarelser Kultursosiologi 2, film og kino V-78, kulturarbeid blant barn og unge V-78, kunstformidling V Eksamensbesvarelser Kommunalkunnskap/forvaltning, kulturarbeidsfagmetodikk, ferskvassøkologi, lokalhistorie/kulturvem, V Eksamensbesvarelser Sosialøkonomi 1, gruppeeksamen miljøkunnskap, V Eksamensbesvarelser Gruppeeksamen miljøkunnskap, V Eksamensbesvarelser Gruppeeksamen miljøkunnskap, offentligrettslige emner H-1978, litteratursosiologi H Eksamensbesvarelser Økosystemer, norrønt, H Eksamensbesvarelser Matematikk for økologer, organisme og miljø, landbruksregnskap og driftsanalyse, V Eksamensbesvarelser Saksbehandling og utgreiingsteknikk H-79, offentlig rett H-79, system 2, system 1, systemteknikker, prosjektleiing, markedsanalyse, EDBI, H-1979, V Eksamensbesvarelser Revisjon/regnskap 3, landbruksregnskap/driftsanalyse, V Eksamensbesvarelser Samfunnsøkonomi 1, organisasjon, matte, V Eksamensbesvarelser Bedriftsøkonomisk analyse og planlegging, V Eksamensbesvarelser Rettslære, V

27 0044 Eksamensbesvarelser Rettslære, lineær programmering, organisasjonsanalyse, EDB2, næringsøkonomi, V Eksamensbesvarelser Statistikk 1, distribusjon, V Eksamensbesvarelser Reiselivsmarknader, markedsføring, regnskap 2, samfunnsøkonomi2, finansiering/investering, rettslære 1, offentlig rett, V Eksamensbesvarelser Bedriftsøkonomi/regnskap 1, skatterett, V Eksamensbesvarelser Bedriftsøkonomi/regnskap 1, markedsføring 2, arbeidsog org.psykologi, V Eksamensbesvarelser Arbeids- og org.psykologi, engelsk, v Eksamensbesvarelser Engelsk, EDB og numerisk analyse, matematikk for økologer, V Eksamensbesvarelser Mengdelære, analyse 2, lineær algebra, kulturarbeid blant barn og unge, lokalhistorie/kulturvem, V Eksamensbesvarelser Kommunalkunnskap, kunstformidling, film/kino, kunsthistorie 2, V Eksamensbesvarelser Marinøkologi go forurensning, miljø og helse, revisjon/skatterett, vegetasjonslære, V Eksamensbesvarelser Vegetasjonslære- og gruppeeks., miljøinformasjon, V Eksamensbesvarelser Historie fordypning, norsk historie, verdens historieoversyn, norsk historie-oversyn, økonomi og budsjettering, V Eksamensbesvarelser

28 Verdenshistoriske emner, samf msfag, fagmetodikkkulturarbeid, saksbehandling og utgreiingsteknikk, teori og metode, V Eksamensbesvarelser Kulturhistorie, engelsk, V Eksamensbesvarelser Norsk språk, norsk litteratur, grunnforhold, V Eksamensbesvarelser Ferskvannsøkologi, anvendt miljøkunnskap, organisme og miljø, V Eksamensbesvarelser Samfunn og miljø, økologi, V Eksamensbesvarelser Økologi, rettslære, skatterett, H Eksamensbesvarelser Skatterett, markedsføring 1, H Eksamensbesvarelser Samfunnsøkonomi 2, engelsk litteratur, regionalgeografi/ressursforvaltning, H Eksamensbesvarelser Forkurs i regnskap, økologi 1, tilleggsstudium norsk, H Eksamensbesvarelser Årsstudium i norsk, analyse 1, ferskvannsøkologi, Samfunn og miljø, økologi, vegetasjonslære, kjemi 1 H Eksamensbesvarelser Samfunn og miljø 1, organisme og miljø, forkurs matematikk, statistikk 2, H Eksamensbesvarelser Rettslære 1, rettslære 1 Bø/Porsgrunn, anvendt miljøkunnskap, rettslære for landbruket, statistikk 1, dataorganisering, H Eksamensbesvarelser EDB 1, samfunnsøkonomi 1, markedsanalyse, H Eksamensbesvarelser. I

29 I EDB 2, bed.øk analyse og planlegging, bed.øk. 1, matematikk, samfunnsfag, kunstartene si sosiale historie. H Eksamensbesvarelser Investering/finansiering, organisasjon, H Eksamensbesvarelser Regnskap 2, inestering/fmansiering, teori og metode, H Eksamensbesvarelser Regnskap og inst.teori, kommunalkunnskap og forvaltning, kommunal økonomi, litteratur og samfunn, H Eksamensbesvarelser Verdenshistoriske emner, norsk historie fordypning, lokalhistorie, norsk historie oversyn, H Eksamensbesvarelser Revisjon, H Eksamensbesvarelser Revisjon, H Eksamensbesvarelser Årsstudium historie, revisjon, H Eksamensbesvarelser Verdenshistorie oversyn, fonetikk og språkvitenskap, H Eksamensbesvarelser Fonetikk og språkvitenskap, 1982-helselære, idrettsbiologi, H Eksamensbesvarelser Generell idrettslære, idrettspedagogikk, idrettssosiologi, idrettspsykologi, samfunnssfag 0080 Eksamensbesvarelser Teori og metode, fagmetodikk kulturarbeid, kjemi, samfunn og miljø 1, samfunn og miljø Eksamensbesvarelser Næringsmiddelhygiene, kjemi I og 2, limnologi 1, fysikk 1, 1983-differensialligninger

30 0082 Eksamensbesvarelser Fysikk 2, kultursosiologi, regional-og ressursøkonomi, miljøkjemi, 1984-naturinngrep Eksamensbesvarelser Miljøplanlegging, landbruksøkologi, ressursforvaltning/miljøinformasjon, kart og data, kulturpolitikk/formidling, 1984-statistikk og måleteknikk 0084 Eksamensbesvarelser Regional oversiktsplanlegging, viltstell, regnskap og institusjonsteori, 1985-kommunikasjon og media 0085 Eksamensbesvarelser 1985-diskret matematikk, 1991-grunnkurs i analyse, 1984-litteratur og samfunn 0086 Eksamensbesvarelser Revisjon ny ordning 0087 Eksamensbesvarelser EDB 2, org.analyse, EDB, prosjektarbeid og økonomi, regnskapsorganisasjon 0088 Eksamensbesvarelser 1983-revisjon/regnskap 3, 1984-kommunaløkonomi og planlegging, 1989-viltbilogi og viltstell, miljøkjemi, 1988-praktisk kulturtiltak, kulturhistorie Eksamensbesvarelser Skjøtselsplanlegging, kommunalplanlegging 1 Eksamensbesvarelser 1987-engelsk fonologi/intonasjon, 1985-kommunal forvaltning og saksbehandling, 1985-verdenshistorie Eksamensbesvarelser 1986-vitenskapsteori og metode, 1988-viltforvaltning Eksamensbesvarelser Miljøinformasjon 0093 Eksamensbesvarelser EDB 2, stats- og kommunalkunnskap, markedsøkonomi og samvirke, offentlig økonomi, offentlig regnskap og budsjettering, internasjonale

31 Nummer Arkivalienes art innhold markedsproblemer, tysk, EDB og numerisk analyse 0094 Eksamensbesvarelser Foretaksøkonomi i landbruket, engelsk, regionalpolitikk, reiselivsøkonomi, bedriftsøkonomi, 1988-landbruksøkonomi 0095 Eksamensbesvarelser Gruppeeksamen i humanøkologi 0096 Eksamensbesvarelser Avfall og vannhygiene, hydrogeologi 0097 Eksamensbesvarelser Toksikologi, støy og lufthygiene 0098 Eksamensbesvarelser Reiselivskunnskap, reiselivsmarkedsføring, informatikk 2, driftsplanlegging av reiselivsbedrifter, systemering Eksamensbesvarelser 1987-landbrukspolitikk, 1988-bildetolkning og bonitering 0100 Eksamensbesvarelser Programmering Pascal, systemering, praktisk norsk, informatikk grunnkurs, administrativ programmering 0101 Eksamensbesvarelser Revisjon, organisasjonsteori, skatterett, internasjonal øk.historie, eksport markedsføring, 1984-EDB og samfunna 0102 Eksamensbesvarelser Systemering, offentlig økonomi, 1987-generell revisjon 0103 Eksamensbesvarelser 1985-informatikk, 1985-samfunnsøkonomi, 1988-bok og samfunn 0104 Eksamensbesvarelser Vitenskapsteori og metode, kommunikasjon/massemedia 0105 Eksamensbesvarelser Praktisk kulturarbeid, økonomi, 1996-bruk av kart og data

32 Eksamensbesvarelser Natur- og miljøforvaltning, miljøpedagogikk 0107 Eksamensbesvarelser Hydrogeologi, kommunalplanlegging 0108 Eksamensbesvarelser Vegetasjonslære, 1987-generell revisjon 0109 Eksamensbesvarelser Kjemi, avfall og vannhygiene 0110 Eksamensbesvarelser Kjemi, kommunal forvaltning og saksbehandling 0111 Eksamensbesvarelser Offentlig og generellrettet revisjon, 1990-kommunal forvaltning og saksbehandling 0112 Eksamensbesvarelser Kommunal forvaltning og saksbehandling 0113 Eksamensbesvarelser Kommunal forvaltning og saksbehandling, informasjon/formidling, kulturvern/lokalhistorie, analyse 1, statistikk 0114 Eksamensbesvarelser Biologiske grunnemne, film og kino 0115 Eksamensbesvarelser Miljøinformasjon 0116 Eksamensbesvarelser Miljøinformasjon, EDB og numerisk analyse, lineær algebra, diskret matematikk 0117 Eksamensbesvarelser Litteraturkunnskap, foretaksøkonomi for landbruk, landbruksøkonomi, skatteregnskap for landbruket 0118 Eksamensbesvarelser Bok og samfunn, bokbransjeøkonomi, landbrukspolitikk, adm. programmering, næringsøkonomi, organisasjons og arbeidspsykologi Eksamensbesvarelser

33 Jordlære 0120 Eksamensbesvarelser Jordlære, kommunal planlegging 2, limnologi 0121 Eksamensbesvarelser Økologi 0122 Eksamensbesvarelser Statistikk 0123 Eksamensbesvarelser Økologi, informatikk 2, database 0124 Eksamensbesvarelser Systemering 2, informatikk og samfunn, rettslære for reiselivet, kommunal økonomi og planlegging 0125 Eksamensbesvarelser Bedriftsøkonomi/regnskap, programmering Pascal 0126 Eksamensbesvarelser Informatikk grunnkurs, skatterett 2, markedsføring I 0127 Eksamensbesvarelser Planlegging og ledelse av RLB, bed.øk. og planlegging, praktisk norsk 0128 Eksamensbesvarelser Samfunnsøkonomi, tysk 0129 Eksamensbesvarelser Limnologi 0130 Eksamensbesvarelser Skatterett revisoreksamen, regnskapsorganisasjon 0131 Eksamensbesvarelser Rettslære revisoreksamen 0132 Eksamensbesvarelser Offentlig revisjon 0133 Eksamensbesvarelser Limnologi, markedsføring, markedsføring 2, lineær programmering

34 0134 Eksamensbesvarelser Personalarbeid 0135 Eksamensbesvarelser Regnskap Eksamensbesvarelser Bedrifsøkonomisk analyse og planlegging 0137 Eksamensbesvarelser Revisjon 0138 Eksamensbesvarelser Kunstformidling, bed.øk.analyse og planlegging, eksportmarkedsføring 0139 Eksamensbesvarelser Innføring i kulturhistorie, kulturhistorie, investering og finansiering 0140 Eksamensbesvarelser Kulturpolitikk, matematikk 0141 Eksamensbesvarelser SamØsøkonomi(mikro), distribusjon, markedsføring 0142 Eksamensbesvarelser Organisasjonsteori, organisasjonsanalyse 0143 Eksamensbesvarelser Samfunnsøkonomi 0144 Eksamensbesvarelser Samfunnsøkonomi, barn og ungdom 0145 Eksamensbesvarelser Engelsk 0146 Eksamensbesvarelser Engelsk 0147 Eksamensbesvarelser Engelsk 0148 Eksamensbesvarelser

35 Lokalhistorie, verdenshistorie, norsk historie oversyn 0149 Eksamensbesvarelser Norsk historie fordypning 0150 Eksamensbesvarelser Lokalhistorie 0151 Eksamensbesvarelser Idrettsaktiviteter 0152 Eksamensbesvarelser Idrett vekst og utvikling 0153 Eksamensbesvarelser Idrett og samfunn, metodisk fordjupning, natur og friluftslivspedagogikk 0154 Eksamensbesvarelser Friluftslivpedagogikk, friluftslivsforvaltning 0155 Eksamensbesvarelser Idrettsplanlegging 0156 Eksamensbesvarelser Norsk språk, tilleggsstudiet, norsk litteratur, tilleggsstudiet, norsk språk 0157 Eksamensbesvarelser Bed.øk/regnskap (konte), offentlig økonomi 0158 Eksamensbesvarelser Matematikk NLH, økonomi NLH 0159 Eksamensbesvarelser Foretaksøkonomi for landbruket, rettslære for landbruket, operativsystem, administrativ programmering 0160 Eksamensbesvarelser Matematikk, informatikk grunnkurs 0161 Eksamensbesvarelser Skatterett II, statistikk II, organisasjonsteori, skatterett I, forkurs regnskap 0162 Eksamensbesvarelser 1

36 Arkiv: Bø distriktshøgskole Statistikk I, Regnskap III, systemerin I, investering og finansiering 0163 Eksamensbesvarelser Markedsføring I, regnskap II 0164 Eksamensbesvarelser Organisasjons og arbeidspsykologi, reiselivskunnskap, reiselivsmarknadsføring 0165 Eksamensbesvarelser Offentlig regnskap og budsjett, skatterett revisoreksamen 0166 Eksamensbesvarelser Stats og kommunalkunnskap, rettslære revisoreksamen 0167 Eksamensbesvarelser Samfunnsøkonomi, jorlære, støy og lufthygiene 0168 Eksamensbesvarelser Kommunal planlegging I, bilettolkning og bonitering, miljøinformasjon 0169 Eksamensbesvarelser Kart og data, friluftslivslære 0170 Eksamensbesvarelser Statistikk, analyse I 0171 Eksamensbesvarelser Økologi, idrettsbiologi 0172 Eksamensbesvarelser Viltforvaltning, geografi og naturgeografi 0173 Eksamensbesvarelser Vass og næringsmiddelhygiene, biologiske grunnemne 0174 Eksamensbesvarelser Humanøkologi, fiskestell 0175 Eksamensbesvarelser Kultursosiologi 0176 Eksamensbesvarelser Landmåling, økonomi/budsjettering, økotoksiologi

37 0177 Eksamensbesvarelser 1 Biologiske grunnemne, vitenskapsteori og metode (konte) 0178 Eksamensbesvarelser Vitenskapsteori og metode 0179 Eksamensbesvarelser Kulturhistorie, økonomi 0180 Eksamensbesvarelser Kulturhistorie, massekommunikasjon 0181 Eksamensbesvarelser Offentlig forvaltning 0182 Eksamensbesvarelser Norsk historie oversyn, norsk historie fordjupning, lokalhistorie, norsk språk, britisk litteratur og kulturkunnskap, språkvitenskap 0183 Eksamensbesvarelser Verdenshistorie 0184 Eksamensbesvarelser Fonetikk og språkvitenskap 0185 Eksamensbesvarelser Kulturhistorie 1991, friluftslivsforvaltning 1989, økonomi 1985, idrett vekst og utvikling Eksamensbesvarelser Metodisk fordjupning 1988, idrett og samfunn 1985, idrettsplanlegging Eksamensbesvarelser Idrett, oppdragelse og formidling 1985, kommunikasjon og informasjon Eksamensbesvarelser Friluftslivspedagogikk 0189 Eksamensbesvarelser Fiskestell, miljøplanlegging 0190 Eksamensbesvarelser

38 Regional og ressursøkonomi Hd - EKSAMEN - PROSJEKTOPPGAVER, Prosjektoppgaver Her er det tatt ut det første året fra et studium + årene 1980 og Har brukt samme reglene som for eksamensbesvarelsene. Natur og miljøvernstudia 1973,1974, Prosjektoppgaver Natur og miljøvernstudia 0003 Prosjektoppgaver Natur og miljøvernstudia 0004 Prosjektoppgaver Natur og miljøvernstudia 0005 Prosjektoppgaver Natur og miljøvernstudia 0006 Prosjektoppgaver Natur og miljøvernstudie 0007 Prosjektoppgaver Natur og miljøvernstudia 0008 Prosjektoppgaver Økonomisk/administrativt studium 0009 Prosjektoppgaver Økonomisk/administrativt studium 0010 Prosjektoppgaver Økonomisk/administrativt studium 0011 Prosjektoppgaver Økonomisk/administrativt studium 0012 Prosjektoppgaver Økonomisk/administrativt studium 0013 Prosjektoppgaver Økonomisk/administrativt studium

39 0014 Prosjektoppgaver 1 Økonomisk/administrativt studium, bokbransjestudium, landbruksøkonomi 0015 Prosjektoppgaver Studium revisjon 0016 Prosjektoppgaver Studium revisjon 0017 Prosjektoppgaver Kulturstudiestudiet, 1976, Prosjektoppgaver Kulturstudiestudiet 0019 Prosjektoppgaver Kulturstudiestudiet 0020 Prosjektoppgaver Kulturstudiestudiet 0021 Prosjektoppgaver Idrettsstudiet, friluftslivsstudiet, 1983,1984, Prosjektoppgaver Idrettsadministrasj onsstudiet He - EKSAMEN - VITNEMALKOPIER, Vitnemålkopier Vitnemålkopier (i starten ble det ikke tatt kopier av vitnemåla). Det ligger bare kladder i boksen 0002 Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier 0007 Vitnemålkopier Vitnemålkopier

40 C ummer Arkivalienes art - innhold 0009 Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier 0023 Vitnemålkopier 0024 Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Vitnemålkopier Dokunetasjon av studenttillitsverv

41 I P - PERSONALFORVALTNING Pa - PERSONALFORVALTNING - PERSONALMAPPER 0001 Personalmapper B - F. Administrativt tilsatte. - For de ansatte hvor ansettelsesforholdet pr. 31. juli 1994 ble videreført til Høgskolen i Telemark, ble personalmappene overført dit. Disse er ført på en liste som ligger i første eske i personalarkivet. Personalmappene blir avlevert når Høgskolen i Telemark skal avlevere sitt arkiv. Mappene er arkivert alfabetisk etter etternavn og etter seksjon Personalmapper G - K. Administrativt tilsatte 0003 Personalmapper L - P. Administrativt tilsatte 0004 Personalmapper R - S. Administrativt tilsatte 0005 Personalmapper T - A. Administrativt tilsatte 0006 Personalmapper B - H, Ansatte ved kultur og idrettsstudia 0007 Personalmapper K - R, Ansatte ved kultur og idrettsstudia 0008 Personalmapper S - Å, Ansatte ved kultur og idrettsstudia 0009 Personalmapper A - N, Ansatte ved årsstudia: norsk, engelsk og historie 0010 Personalmapper N - S, Ansatte ved årsstudia: norsk, engelsk og historie 0011 Personalmapper S - V, Ansatte ved årsstudia: norsk, engelsk og historie

42 10 11 Arkiv: Bø distriktshøgskole Tidsrom Hyllen Personalmapper A - E, Ansatte ved Natur og miljøvemstudia 0013 Personalmapper F - K, Ansatte ved Natur og miljøvemstudia 0014 Personalmapper K - R, Ansatte ved Natur og miljøvernstudia 0015 Personalmapper S - Ø, Ansatte ved Natur og miljøvemstudia 0016 Personalmapper B - H, Ansatte ved Økonomi-, informatikk- og matematikkstudia 0017 Personalmapper J - 0, Ansatte ved Økonomi-, informatikk- og matematikkstudia 0018 Personalmapper P - A, Ansatte ved Økonomi-, informatikk- og matematikkstudia

43 X - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER Xa - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER - ÅRSMELDINGER, Årsmeldinger 0002 Årsmeldinger Xb - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER - STUDIEHÅNDBØKER, Studiehåndbøker / / Studiehandbøker / /94 Xc - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER - SEMESTERKATALOGER, Semesterkataloger Høst vår 1994 Xd - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER - SKRIFTSERIER 0001 Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr

44 Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr Skriftserier Nr

45 a Arkiv: Bø distriktshøgskole Tidsrom Hyllen. 1 Xe - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER - FORFATTERANTOLOGIER, Forfatterantologier Mangler antologi for Det var ikke forfatterstudium det året Xf - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER - BROSJYRER, SKS, TDH-NYTT, Brosjyrer, SKS, TDH-nytt SKS oversyn over skriftserien, kompendium og studentarbeid, TDH-nytt serien er ikke komplett Xg - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER - FOU-KATALOGEN, FoU-katalogen

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

Statens lærarskole i forming 1938-1977

Statens lærarskole i forming 1938-1977 Statens lærarskole i forming 1938-1977 Administrasjon PROTOKOLLER Journaler Nr.: Tidsrom: Anmerkninger: 1 1938-1948 2 1948-1951 3 Mangler 4 1956-1958 5 1958-1959 6 1959-1960 7 1960-1961 8 1962-1964 9 1964

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03.

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03. S-1001 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1914-1982 (ca.) Møtebøker for skolens tilsynsvalg, tillitsmannsrådet, tilsynsnemnd, lærerråd og planleggingsmøter. L0001 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa - Hovedstyret L0001 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll 1908-1912 3/031/03/2 en mangler i arkivet L0002 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll

Detaljer

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA K I V V E R K E T.,KSARKIVET Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I Deres ref. Vår ref. Dato 22.05.97 95/879 A. 48/443 BDN/rrl 10.07.97 AVLEVERING AV ARKIV

Detaljer

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater.

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater. FORORD Midlertidig lov av 25. april 1947 bestemte at det skulle kunne gis erstatning for en lang rekke tap og skader som skyldtes 2.verdenskrig, for eksempel tap av eiendom, tapt arbeidsfortjeneste og

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14 Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen IKA Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Rådgiving Depot Eies av 24 av 26 kommuner i Rogaland + noen interkommunale

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok Skoleråd/Lærerråd 1935-1959 1935-1948: Tekniske Aftenskolen/Lærlingeskolen 0002 Møtebok Styret 1947-1958 1947-1948: Yrkesskolen

Detaljer

STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER

STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER 0 STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER Arkivskaper: Statens skole for kostholdøkonomer A - MØTEPROTOKOLLER, 1963-1985 0001 Møteprotokoller 1A 304 3/2 Styremøteprotokoller med saksdokumenter 03.10 1963-09.06

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADV-ECO e-commerce e-commerce 05.05.2008 HIH 26.05.2008 S 9:00 4 T 05.05.2008 Hovedemne: ADV-PWR MC Project Assignment with research methodology Project Work with research methodology - Multiple

Detaljer

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering av privatarkiv hvorfor og hvordan? Arkivloven pålegger Riksarkivaren

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter.

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter. Kongensgate skole Kongensgate skole tilhold i Borgerskolens gamle lokaler på den tidligere bispegårdstomta i Kongens gate. Fra ca. 1885 var den en almueskole med småklasser. I 1898-99 stod en ny skolebygning

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l A-1040 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1888-1986 Aa - Protokoller 1888-1986 Aaa - Drammen Lærerforening 1888-1916 Forhandlingsprotokoller, referentprotokoller, bestyrelsesmøter.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Arkivkatalog for INKO Buskerud Informasjons- og kontaktformidlingskontor og Buskerud Bedriftsrådgivning (BBR)

Arkivkatalog for INKO Buskerud Informasjons- og kontaktformidlingskontor og Buskerud Bedriftsrådgivning (BBR) Arkivkatalog for INKO Buskerud Informasjons- og kontaktformidlingskontor og Buskerud Bedriftsrådgivning (BBR) IKA Kongsberg 2005 Den 9/9 og 16/9-2003 hentet IKA Kongsberg arkivet etter Buskerud Bedriftsrådgivning

Detaljer

Vedlegg 1. Kundens beskrivelse av arkivmaterialet. Innledning

Vedlegg 1. Kundens beskrivelse av arkivmaterialet. Innledning Vedlegg 1 Kundens beskrivelse av arkivmaterialet Innledning Stiftelsen Asta fikk høsten 2015 i oppdrag å lage en kartleggingsrapport over Kundens arkivbestand. Bakgrunnen for oppdraget var Kunden ønsker

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn US-SAK NR: 20/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: GEIR TUTTUREN SAKSBEHANDLER(E): LAILA EBBESEN SMED ARKIVSAK NR:2010/579 Lukking av pålegg fra

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale. Av Frøydis Antonsen Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) 2007

Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale. Av Frøydis Antonsen Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) 2007 Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale Av Frøydis Antonsen Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) 2007 Bortsetting av saksarkiv Bortsettingsarkivet skal så langt som mulig gjenspeile arkivet slik

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG Høgskolen i Telemark 0 7 NOV 2006 LSak nr. Reg dato ^7^-Q 5: r 1 Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2014 SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVER OG PRIVATISTER ALLE UTDANNINGSPROGRAM (unntatt muntlig og muntlig-praktisk for elever)

EKSAMENSPLAN VÅREN 2014 SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVER OG PRIVATISTER ALLE UTDANNINGSPROGRAM (unntatt muntlig og muntlig-praktisk for elever) EKSAMENSPLAN VÅREN 0 SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVER OG PRIVATISTER ALLE UTDANNINGSPROGRAM (unntatt muntlig og muntlig-praktisk for elever) DATO FAG Elever Priv. PRØVE- STED Vakt BESKJEDER o.a.

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsettingsrutiner Definisjon bortsetting: Bortsetting/bortsettingsarkiv: arkivmateriale som etter

Detaljer

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Thi der var Papirer overalt. Det væltede du av Hylderne langs Væggen, foran og ved Siden av hver Mand laa det i svære Dynger. Der var gaat Papir, gult Papir, Karduspapir,

Detaljer

Midlertidig oversikt over emneendringer ved SVT-fakultetet Studieåret 2016/2017

Midlertidig oversikt over emneendringer ved SVT-fakultetet Studieåret 2016/2017 Midlertidig oversikt over emneendringer ved SVT-fakultetet Studieåret 2016/2017 Nye emner Emnekode Emnetittel SP Semester Merknad SARB3012 Internship 30 Høst Emne tilbys av GEO men veiledes av SARB3910

Detaljer

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Det kan være mangler/unøyaktigheter i listene som ligger inne i systemet, spesielt

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012 Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Arkivkatalog Kongsberg Handelsskole og Kongsberg Gymnas

Arkivkatalog Kongsberg Handelsskole og Kongsberg Gymnas ig5g Arkivkatalog Kongsberg Handelsskole og Kongsberg Gymnas IKA Kongsberg Gjennom en bekjent i Kongsberg kommune fikk vi høsten 1993 høre om noen esker arkivsaker etter Kongsberg gymnas etterlatt i det

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november 2010 Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Hjelpemidler Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kap.

Detaljer

EN KORT VEILEDNING I ORDNING OG AVLEVERING AV PAPIRARKIV

EN KORT VEILEDNING I ORDNING OG AVLEVERING AV PAPIRARKIV EN KORT VEILEDNING I ORDNING OG AVLEVERING AV PAPIRARKIV Av Paul Sporsheim Innledning Denne korte veilederen inneholder det viktigste man skal huske på i ordnings- og avleveringsarbeidet før deponering

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Stilling Søknadsfrist Antall søkere Sorteringskomite Førsteamanuensis 10.11.2014 31 Mathilde Skoie, i idehistorie Espen Schaanning, Thomas

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng)

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) 12. februar 2004 Administrasjon og ledelse Emnekode: ADMLED20 Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Forkunnskapskrav:

Detaljer

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall Page 1 NOM 2015 NOM 2014 2015, 17. april 2014, 23. april Sted Stnr Studium Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring Førstevalgssøker pr studieplass Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)...1 Forord...1 Innledning...1 Opptakskrav...2 Formål...2...2 Presentasjon av hoved- og delemner...3 Hovedemne ADV Arkivdanning

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 0002 Forhandlingsprotokoll 1936-1947 0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET. Katalog nr. 1251.6/12

STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET. Katalog nr. 1251.6/12 STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER STATENS SKOLE FOR HUSØ KONOMER STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET 1997 Katalog nr. 1251.6/12 Katalog nr. 1251.6/12

Detaljer

Plan over eksamen, beskjeder etc. våren 2012, studiespesialisering Side 1

Plan over eksamen, beskjeder etc. våren 2012, studiespesialisering Side 1 Plan over, beskjeder etc. våren 2012, studiespesialisering Side 1 Dag/dato Vg1 studiespesialisering Vg2 studiespesialisering Vg3 studiespesialisering Grunnskoleopplæring GS1 og GS2 7. mai Kl. 13.15 i store

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk og teknologi (MIT) Tabell 1 Revidert versjon av Matematikk, informatikk og teknologi Programnavn: Vertsinstitutt: Navn

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Plan for eksamen og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet

Plan for eksamen og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet Plan for og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis fredag 13. mai kl. 0900 18. mai 19. mai 20. mai

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Plan over eksamen, beskjeder etc. våren 2016, studiespesialisering Side 1

Plan over eksamen, beskjeder etc. våren 2016, studiespesialisering Side 1 Plan over, beskjeder etc. våren 2016, studiespesialisering Side 1 2. mai Kl. 12.00 i store auditorium Info om: Trekkordning Utsatt/ny/særskilt Sensur, klagefrist Eksamensreglement hjelpemidler PGS 9. mai

Detaljer

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer 18.02.2010 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Læringsplattformer Digitale støttesystemer for undervisningsformål Brukes særlig for å administrere brukere og innhold

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon Arkivskaper: A-2933 Mohn, Albert Henrik, journalist Arkivskapernummer: A-2933 1918-1999 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Bedrift (privat bedrift og offentlig aksjeselskap) Forvaltningsnivå: Forvaltningsområde:

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer