SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no"

Transkript

1 HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL SR-Bank cup Hinna okt nering nering Hinna MiniputTurnering SR-bank cup 2015.hinnafk.no Hinna Fotball Ordfører Tveteraastg. 22 hinnafk.no

2 FORELDREVETTREGLER Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler: 1. Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente 3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! 4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen 5. Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det 7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du 11. Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja 12. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier

3 VELKOMMEN TIL VELKOMMEN TIL HINNAS MINIPUTTURNERING - HINNAS MINIPUTTURNERING SR-BANK CUP SR-BANK CUP Det er med stor glede vi i Hinna Fotball ønsker alle gjestende lag velkommen til vår tradisjonelle Det er med stor glede vi i Hinna Fotball ønsker alle gjestende lag velkommen til Det Hinnas er med Miniputturnering stor glede vi i Hinna SR-Bank Fotball Cup. ønsker Se spilleplan alle gjestende lenger lag bak velkommen i programbladet. til vår tradisjonelle vår tradisjonelle Hinna Miniputt turnering SR-Bank Cup. Se spilleplan lenger bak i Hinnas Miniputturnering SR-Bank Cup. Se spilleplan lenger bak i programbladet. programbladet. Ved ankomst til Hinna vil det være anvisning til parkering på Hinna ungdomsskole (begge Ved sider) Ved ankomst ankomst og Jåtten til til barneskole Hinna Hinna vil vil det inkludert det være være anvisning Frikirken/Betlehem. anvisning til parkering til parkering I på tillegg Hinna på er ungdomsskole Hinna det også Ungdomsskole mulighet (begge å sider) parkere (begge og på sider) Jåtten grusplass og barneskole Jåtten (Viking barneskole inkludert VIP parkering) Frikirken/Betlehem. inkludert mellom Frikirken/Betlehem. riksveien I tillegg og jernbanelinjen. det også I tillegg mulighet Det er det er også å parkere veldig mulighet viktig på å grusplass at parkere alle lag (Viking på henvender grusplass VIP parkering) seg (Viking i sekretariatet mellom VIP parkering). riksveien når de kommer og Sekretariatet jernbanelinjen. til Hinna stadion. inni Det Storbyhuset bli god viktig (rød merking brakk at alle hvor lag til sekretariatet henvender Adm. kontor seg som i er) sekretariatet i og Storbyhuset er også når merket (rød de kommer brakke på brakka. hvor til Hinna Adm. stadion. sitter). Det er Det også veldig vil vil bli god merking til sekretariatet som er i Storbyhuset (rød brakke hvor Adm. sitter). Her vil vil alle alle lag lag få få utlevert programblad med med oppdaterte spilleplaner spillerplaner, og baneoversikter, samt til Her de billetter som vil alle ønsker til lag de få det som utlevert billetter ønsker programblad å til gå Viking på Viking med Ålesund oppdaterte Stabæk kampen kampen, spillerplaner, søndag 26. søndag okt. baneoversikt kl oktober samt til de kl som ønsker det billetter til Viking Ålesund kampen søndag 26. okt. kl I I år år har vi vi jobbet systematisk og målbevisst og målbevist gjennom gjennom hele året hele for året å gjøre for å turneringen gjøre turneringen år lag har i vi attraktiv barneseksjonen. jobbet systematisk for lag i Påmeldingen barneseksjonen. og målbevisst har vært gjennom Påmeldingen formidabel hele året og har for vi vært hadde å gjøre formidabel når turneringen fristen gikk og attraktiv vi ut 264 attraktiv I for for påmeldte hadde lag i barneseksjonen. når lag fristen som dekker gikk Påmeldingen ut de 375 fleste påmeldte aldersklasser. har vært lag formidabel som dekker og alle vi hadde årsklasser. når fristen gikk ut 264 påmeldte lag som dekker de fleste aldersklasser. Vi Vi håper håper det det blir blir to to hyggelige hyggelige dager dager for lagene for lagene og tilhørende og tilhørende støtteapparat støtteapparat på Hinna på stadion. Vi Hinna håper stadion. det blir to hyggelige dager for lagene og tilhørende støtteapparat på Hinna stadion. Under turneringen vil det blir som annonsert mulighet for å prøve seg på skudd-laser med Under turneringen vil det bli som annonsert mulighet for å prøve seg på skudd-laser med tilhørende utloddning av signert spillerdrakt fra våre lokale fotballstjerner Under tilhørende turneringen utlodning vil av det signerte blir som spilledrakter annonsert mulighet fra våre lokale for å prøve fotball seg stjerner på skudd-laser i de øvre divisjoner. med tilhørende utlodning av signerte spilledrakter fra våre lokale fotball stjerner i de øvre divisjoner. i de øvre divisjoner. En stor takk til alle sponsorer med SR-Bank i front som er viktige bidragsytere til Hinna Fotball. En En stor stor takk takk til til alle alle sponsorer våre sponsorer med SR-Bank med i SR-Bank front som i er front viktige som bidragsytere er viktige bidragsytere til Hinna Fotball. Hjertelig til Hinna velkommen Fotball. til alle små fotballspillere, trenere og publikum. Hjertelig velkommen til alle små fotballspillere, trenere og publikum. Med Hjertelig vennlig velkommen hilsen til alle små fotballspillere, trenere og lagledere i alle klubber Med Erling og til vennlig Olsen publikum hilsen! Erling Turneringsleder Olsen Turneringsleder Med sportslig hilsen Erling Olsen Turneringsleder

4 Takk for transport av alle turneringsmål! Vi henter og bringer for Hinna Fotball Takk for transport av varer TRANSPORT

5 LOKALE RÅVARER - SMAKFULLE OPPSKRIFTER Rogalands Lokale Matkasse Spar tid og få maten levert på døren hver søndag! NETT MAT NO

6 Velkommen på kamp V.S Søn. 25 oktober 20:00 Det vil bli delt ut gratis billetter til alle lag som har deltatt i Hinna sin miniputt turnering. Om du ønsker å benytte deg av dette tilbudet så kan du få antall billetter ditt lag ønsker i sekreteriatet. Vi håper at flest mulig får anledning til å komme på kampen og sitter i egne klubbdrakter. Viking støtter Hinnas flotte miniputt turnering, og vil gjerne spille på lag med hele lokalfotballen. Vi ønsker alle lykke til med turneringen og hjertelig velkommen på kampen mellom Viking og Stabæk.

7 PREMIEUTDELING UNDER SR-BANK CUP Premieutdeling foregår foregår umiddelbart umiddelbart etter etter siste siste kamp kamp på på merket merket plass plass for for premieutdeling på på terrassen ved ved Storbyhuset/Hinnahuset - se - områdeoversikt se områdeoversikt i programbladet. Her Her vil vil lagene få få anvist anvist plass plass for for sine sine velfortjente velfortjente premier! premier! Egen navneliste blir delt ut ut ved ved ankomst og og vi ber vi ber trenere trenere fylle fylle ut listen ut listen med med navn navn på respektive på respektive spillere. spillere. Listen beholdes Listen beholdes av trener/lagleder! av trener/lagleder! Når lagene Når lagene har spilt har ferdig spilt sine ferdig kamper, sine kamper, ber vi om ber at vi listen om blir at listen levert blir inn levert til ansvarlige inn til ansvarlige personer for personer premieutdelingen for premieutdelingen som skjer fortløpende. som skjer fortløpende. VÅRE DOMMERE Alle kampene i denne turneringen dømmes av dommere fra ungdomsseksjonen. Mange av disse Mange har av gjennomført disse har gjennomført klubbdommerkurs klubbdommerkurs for å kunne men hjelpe detil med ungdomsseksjonen. fleste gjennomføringen gjør dette for av å turneringen. hjelpe klubben. Vi i Hinna Vi i Hinna Fotball Fotball ønsker ønsker derfor derfor at både at ledere både og trenere ledere vil og respektere trenere vil den respektere jobben våre den dommere jobben våre gjør dommere og videreformidle gjør og de videreformidle holdningene vi de har holdningene listet opp under vi har til listet både opp spillere under og til foreldre: både spillere og foreldre: Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser vær selv et eksempel! Lær barna at også dommeren kan gjøre feil på samme måte som spillere. Er du uenig i dommeravgjørelser, hold dette for deg selv og ta det opp med dommeren etter kampen. Innfør en prosedyre hvor du og barna takker dommer og motstander for kampen. La innlæring av spilleregler bli for en 5 er del og av 7 er fotballopplæringen. bli del av fotballopplæringen. Barnefotball er gøy - la oss også bidra til at flere syntes det er kjekt Barnefotball å være er dommer. gøy la oss også bidra til at flere syntes det er kjekt være dommer.

8 Hinna 8-22 (9-20)

9 kampoppsett lørdag - gutter Gutt 7 år A :00 Bane 4 Sandnes Ulf G7-3 Bogafjell IL G7-1 A :00 Bane 5 Randaberg G07-5 Goa Hinna 5 A :00 Bane 4 Hinna 5 Sandnes Ulf G7-3 A :00 Bane 5 Jarl G2008 Randaberg G07-5 Goa A :00 Bane 4 Hinna 5 Bogafjell IL G7-1 A :00 Bane 5 Sandnes Ulf G7-3 Jarl G2008 A :00 Bane 4 Jarl G2008 Hinna 5 A :00 Bane 5 Bogafjell IL G7-1 Randaberg G07-5 Goa B :00 Bane 6 Vaulen g07-2 Randaberg G7-3 B :00 Bane 7 Sandnes Ulf G7-2 Brodd 3 B :00 Bane 6 Brodd 3 Vaulen g07-2 B :00 Bane 7 Randaberg G7-3 Sandnes Ulf G7-2 B :00 Bane 6 Vaulen g07-2 Sandnes Ulf G7-2 B :00 Bane 7 Randaberg G7-3 Brodd 3 C :30 Bane 6 Sandnes Ulf MG7-6 Hinna 4 C :30 Bane 7 Havørn 1 Hundvåg MG7-5 C :30 Bane 6 Hundvåg MG7-5 Sandnes Ulf MG7-6 C :30 Bane 7 Hinna 4 Havørn 1 C :30 Bane 6 Hundvåg MG7-5 Hinna 4 C :30 Bane 7 Havørn 1 Sandnes Ulf MG7-6 D :00 Bane 8 Vaulen g07-1 Hinna 1 D :00 Bane 9 Vardeneset Sjarmører Hundvåg MG7-4 D :00 Bane 8 Hinna 1 Vardeneset Sjarmører D :00 Bane 9 Hundvåg MG7-4 Vaulen g07-1 D :00 Bane 8 Hundvåg MG7-4 Hinna 1 D :00 Bane 9 Vardeneset Sjarmører Vaulen g07-1 E :30 Bane 4 Viking Fk Hinna 3 E :30 Bane 5 Havørn 3 Bogafjell IL G7-3 E :30 Bane 4 Sandnes Ulf G7-5 Viking Fk E :30 Bane 5 Hinna 3 Havørn 3 E :30 Bane 4 Havørn 3 Sandnes Ulf G7-5 E :30 Bane 5 Hinna 3 Bogafjell IL G7-3 E :30 Bane 4 Sandnes Ulf G7-5 Hinna 3 E :30 Bane 5 Bogafjell IL G7-3 Viking Fk F :30 Bane 8 Vaulen g07-4 Randaberg G7-4 F :30 Bane 9 Real Vardeneset Sandnes Ulf G7-4 F :30 Bane 8 Randaberg G7-4 Real Vardeneset F :30 Bane 9 Sandnes Ulf G7-4 Vaulen g07-4 F :30 Bane 8 Sandnes Ulf G7-4 Randaberg G7-4 F :30 Bane 9 Real Vardeneset Vaulen g07-4 G :00 Bane 4 Havørn 2 Hinna 6 G :00 Bane 5 Forsand IL G/J 7 Bogafjell IL G7-2 G :00 Bane 4 Hinna 6 Forsand IL G/J 7 G :00 Bane 5 Sandnes Ulf G7-8 Havørn 2 G :00 Bane 4 Hinna 6 Bogafjell IL G7-2 G :00 Bane 5 Forsand IL G/J 7 Sandnes Ulf G7-8 G :00 Bane 4 Sandnes Ulf G7-8 Hinna 6 G :00 Bane 5 Bogafjell IL G7-2 Havørn 2 H :00 Bane 8 Vaulen g07-3 Hinna 2 H :00 Bane 9 Vardeneset United Hundvåg MG 7-6 H :00 Bane 8 Hinna 2 Vardeneset United H :00 Bane 9 Hundvåg MG 7-6 Vaulen g07-3 H :00 Bane 8 Hundvåg MG 7-6 Hinna 2 H :00 Bane 9 Vardeneset United Vaulen g07-3

10 Gutt 8 år A :30 Bane 4 Sandnes Ulf 8-3 Hinna A :30 Bane 5 SIF G08 Brodd G8-3 A :30 Bane 4 Hinna SIF G08 A :30 Bane 5 Hundvåg MG8-5 Sandnes Ulf 8-3 A :30 Bane 4 SIF G08 Hundvåg MG8-5 A :30 Bane 5 Hinna Brodd G8-3 A :30 Bane 4 Brodd G8-3 Sandnes Ulf 8-3 A :30 Bane 5 Hundvåg MG8-5 Hinna B :00 Bane 13 Jarl 1 Austrått IL G8-2 B :00 Bane 14 VBK G8-2 Brodd G08 06 B :00 Bane 13 Austrått IL G8-2 VBK G8-2 B :00 Bane 14 Brodd G08 06 Jarl 1 B :00 Bane 13 Brodd G08 06 Austrått IL G8-2 B :00 Bane 14 VBK G8-2 Jarl 1 C :30 Bane 13 Vaulen G Hinna C :30 Bane 14 Vidar 1 Lura 2 C :30 Bane 13 Hinna Vidar 1 C :30 Bane 14 Lura 2 Vaulen G C :30 Bane 13 Lura 2 Hinna C :30 Bane 14 Vidar 1 Vaulen G D :00 Bane 13 Vaulen G Hinna D :00 Bane 14 Vidar 2 Tasta 1 D :00 Bane 13 Hinna Vidar 2 D :00 Bane 14 Tasta 1 Vaulen G D :00 Bane 13 Tasta 1 Hinna D :00 Bane 14 Vidar 2 Vaulen G E :00 Bane 6 Vidar 3 Hundvåg Fotball G08-4 E :00 Bane 7 Øyane IL G08 1 Hinna E :00 Bane 6 Hundvåg Fotball G08-4 Øyane IL G08 1 E :00 Bane 7 Sandnes Ulf G8-2 Vidar 3 E :00 Bane 6 Øyane IL G08 1 Sandnes Ulf G8-2 E :00 Bane 7 Hundvåg Fotball G08-4 Hinna E :00 Bane 6 Sandnes Ulf G8-2 Hundvåg Fotball G08-4 E :00 Bane 7 Hinna Vidar 3 F :30 Bane 13 Jarl 3 Austrått IL G8-3 F :30 Bane 14 VBK G8-1 Brodd 1 F :30 Bane 13 Brodd 1 Jarl 3 F :30 Bane 14 Austrått IL G8-3 VBK G8-1 F :30 Bane 13 VBK G8-1 Jarl 3 F :30 Bane 14 Brodd 1 Austrått IL G8-3 G :30 Bane 6 Vidar 4 Lura 1 G :30 Bane 7 Figgjo G8-1 Hinna G :30 Bane 6 Lura 1 Figgjo G8-1 G :30 Bane 7 Sandnes Ulf G7-1 Vidar 4 G :30 Bane 6 Lura 1 Hinna G :30 Bane 7 Figgjo G8-1 Sandnes Ulf G7-1 G :30 Bane 6 Sandnes Ulf G7-1 Lura 1 G :30 Bane 7 Hinna Vidar 4 H :00 Bane 13 Tasta 2 Brodd G08 02 H :00 Bane 14 Vaulen G Jarl 2 H :00 Bane 13 Brodd G08 02 Vaulen G H :00 Bane 14 Jarl 2 Tasta 2 H :00 Bane 13 Jarl 2 Brodd G08 02 H :00 Bane 14 Vaulen G Tasta 2

11 Gutt 9 år A :00 Bane 11 Randaberg IL G09-1 Brodd 2 A :00 Bane 12 Tasta IL, lag 2 JARL3 A :00 Bane 11 JARL3 Randaberg IL G09-1 A :00 Bane 12 Brodd 2 Tasta IL, lag 2 A :00 Bane 11 Tasta IL, lag 2 Randaberg IL G09-1 A :00 Bane 12 JARL3 Brodd 2 B :30 Bane 11 Øyane IL G2006 Randaberg IL G09-2 B :30 Bane 12 Tasta IL, lag 1 JARL2 B :30 Bane 11 Randaberg IL G09-2 Tasta IL, lag 1 B :30 Bane 12 JARL2 Øyane IL G2006 B :30 Bane 11 Randaberg IL G09-2 JARL2 B :30 Bane 12 Øyane IL G2006 Tasta IL, lag 1 C :00 Bane 19 VBK G09-3 Vaulen 4 C :00 Bane 20 Havørn G Hinna 1 C :00 Bane 19 Hinna 1 VBK G09-3 C :00 Bane 20 Vaulen 4 Havørn G C :00 Bane 19 Vaulen 4 Hinna 1 C :00 Bane 20 VBK G09-3 Havørn G D :30 Bane 19 Havørn G Hinna 2 D :30 Bane 20 Vardeneset G09-2 Hundvåg FK Mg9-1 D :30 Bane 19 Hinna 2 Vardeneset G09-2 D :30 Bane 20 Hundvåg FK Mg9-1 Havørn G D :30 Bane 19 Hundvåg FK Mg9-1 Hinna 2 D :30 Bane 20 Vardeneset G09-2 Havørn G E :00 Bane 11 Viking G9-5 Vaulen 1 E :00 Bane 12 Vidar1 G06 Brodd 5 E :00 Bane 11 Brodd 5 Viking G9-5 E :00 Bane 12 Vaulen 1 Vidar1 G06 E :00 Bane 11 Vaulen 1 Brodd 5 E :00 Bane 12 Viking G9-5 Vidar1 G06 F :30 Bane 11 Våganes G9-1 Hundvåg MG 9-5 F :30 Bane 12 EIK 1 Hinna 4 F :30 Bane 11 Hundvåg MG 9-5 EIK 1 F :30 Bane 12 Hinna 4 Våganes G9-1 F :30 Bane 11 Hundvåg MG 9-5 Hinna 4 F :30 Bane 12 Våganes G9-1 EIK 1 G :00 Bane 11 Viking G9-7 Brodd 4 G :00 Bane 12 ÅFK G9.5 Vaulen 2 G :00 Bane 11 Vaulen 2 Viking G9-7 G :00 Bane 12 Brodd 4 ÅFK G9.5 G :00 Bane 11 Vaulen 2 Brodd 4 G :00 Bane 12 ÅFK G9.5 Viking G9-7 H :30 Bane 11 EIK 2 Hinna 3 H :30 Bane 12 Våganes G9-2 Hundvåg MG9-4 H :30 Bane 11 Hundvåg MG9-4 EIK 2 H :30 Bane 12 Hinna 3 Våganes G9-2 H :30 Bane 11 Våganes G9-2 EIK 2 H :30 Bane 12 Hundvåg MG9-4 Hinna 3 I :00 Bane 19 Viking g 9-4 JARL4 I :00 Bane 20 Vidar G- 2006/3 Brodd 01 I :00 Bane 19 JARL4 Vidar G- 2006/3 I :00 Bane 20 Brodd 01 Viking g 9-4 I :00 Bane 19 JARL4 Brodd 01 I :00 Bane 20 Viking g 9-4 Vidar G- 2006/3 J :30 Bane 19 Tasta IL MG9-3 JARL1 J :30 Bane 20 EIK 3 Sandnes ULF G9-7 J :30 Bane 19 Sandnes ULF G9-7 Tasta IL MG9-3 J :30 Bane 20 JARL1 EIK 3

12 J :30 Bane 19 Tasta IL MG9-3 JARL1 J :30 Bane 20 EIK 3 Sandnes ULF G9-7 J :30 Bane 19 Sandnes ULF G9-7 Tasta IL MG9-3 J :30 Bane 20 JARL1 EIK 3 J :30 Bane 19 Sandnes ULF G9-7 JARL1 J :30 Bane 20 EIK 3 Tasta IL MG9-3 K :00 Bane 19 ÅFK G9.2 Brodd 3 - G09 K :00 Bane 20 Havørn G Vaulen 3 K :00 Bane 19 Brodd 3 - G09 Havørn G K :00 Bane 20 Vaulen 3 ÅFK G9.2 K :00 Bane 19 Vaulen 3 Brodd 3 - G09 K :00 Bane 20 Havørn G ÅFK G9.2 Gutt 10 år A :00 Bane 1 Tasta 1 G10 Brodd G10-2 A :00 Bane 3 Vaulen 3 Hinna 05-2 A :00 Bane 1 Brodd G10-2 Vaulen 3 A :00 Bane 10 Hinna 05-2 Tasta 1 G10 A :00 Bane 10 Hinna 05-2 Brodd G10-2 A :00 Bane 3 Vaulen 3 Tasta 1 G10 B :00 Bane 10 Vaulen 1 Brodd G10-1 B :00 Bane 2 Vidar 2 - (06) Tasta 2 G10 B :00 Bane 2 Tasta 2 G10 Vaulen 1 B :00 Bane 3 Brodd G10-1 Vidar 2 - (06) B :00 Bane 1 Vidar 2 - (06) Vaulen 1 B :00 Bane 2 Tasta 2 G10 Brodd G10-1 C :30 Bane 1 Viking 7 Hinna 05-3 C :30 Bane 10 Jarl 2 Brodd G10-4 C :30 Bane 1 Hinna 05-3 Jarl 2 C :30 Bane 10 Brodd G10-4 Viking 7 C :30 Bane 1 Viking 7 Jarl 2 C :30 Bane 10 Hinna 05-3 Brodd G10-4 D :30 Bane 2 Sandnes Ulf G10-6 Hinna 05-5 D :30 Bane 3 Vaulen 2 Hundvåg MG- 4 D :30 Bane 2 Hinna 05-5 Vaulen 2 D :30 Bane 3 Hundvåg MG- 4 Sandnes Ulf G10-6 D :30 Bane 2 Hundvåg MG- 4 Hinna 05-5 D :30 Bane 3 Vaulen 2 Sandnes Ulf G10-6 E :00 Bane 1 Viking 2 Hinna 05-4 E :00 Bane 10 Jarl 1 Brodd G10-3 E :00 Bane 1 Hinna 05-4 Jarl 1 E :00 Bane 10 Brodd G10-3 Viking 2 E :00 Bane 1 Viking 2 Jarl 1 E :00 Bane 10 Hinna 05-4 Brodd G10-3 F :30 Bane 2 Vaulen 4 Randaberg G10-1 F :30 Bane 3 Sandnes Ulf G10-4 Hinna 05-1 F :30 Bane 2 Randaberg G10-1 Sandnes Ulf G10-4 F :30 Bane 3 Hinna 05-1 Vaulen 4 F :30 Bane 2 Vaulen 4 Sandnes Ulf G10-4 F :30 Bane 3 Randaberg G10-1 Hinna 05-1

13 kampoppsett lørdag - jenter Jente 7 år A :00 Bane 15 Vaulen Jenter Bogafjell IL J7-2 A :00 Bane 16 Sandnes Ulf J7-1 Brodd Jenter 7 år A :00 Bane 17 Jenter Ganddal MJ7 1 A :00 Bane 15 Brodd Jenter 7 år Vaulen Jenter A :00 Bane 16 Bogafjell IL J7-2 Jenter A :00 Bane 17 Ganddal MJ7 1 Sandnes Ulf J7-1 A :00 Bane 15 Brodd Jenter 7 år Bogafjell IL J7-2 A :00 Bane 16 Jenter Sandnes Ulf J7-1 A :00 Bane 17 Vaulen Jenter Ganddal MJ7 1 B :30 Bane 15 Havørn 1 Ganddal MJ7 2 B :30 Bane 16 Riska j7 Hinna 2 B :30 Bane 15 Hinna 2 Havørn 1 B :30 Bane 16 Ganddal MJ7 2 Riska j7 B :30 Bane 15 Riska j7 Havørn 1 B :30 Bane 16 Hinna 2 Ganddal MJ7 2 C :30 Bane 17 Riska 2 j7 Bogafjell IL J7 C :30 Bane 18 Vidar- 08 Hinna 1 C :30 Bane 17 Hinna 1 Riska 2 j7 C :30 Bane 18 Vaulen Jenter Vidar- 08 C :30 Bane 17 Riska 2 j7 Vaulen Jenter C :30 Bane 18 Hinna 1 Bogafjell IL J7 C :30 Bane 17 Vaulen Jenter Hinna 1 C :30 Bane 18 Bogafjell IL J7 Vidar- 08 Jente 8 år A :30 Bane 6 Jarl J08-1 Hinna j07-1 A :30 Bane 7 KFUM 2- J2007 Høle jenter 8 A :30 Bane 15 KFUM 2- J2007 Hinna j07-1 A :30 Bane 16 VBK J08-1 Jarl J08-1 A :30 Bane 15 Jarl J08-1 KFUM 2- J2007 A :30 Bane 16 Høle jenter 8 VBK J08-1 A :30 Bane 15 Høle jenter 8 Jarl J08-1 A :30 Bane 16 Hinna j07-1 VBK J08-1 B :30 Bane 17 VBK J08-2 Jarl J08-2 B :30 Bane 18 Randaberg J8 2 Brodd J2007 B :30 Bane 17 Jarl J08-2 Randaberg J8 2 B :30 Bane 18 Brodd J2007 VBK J08-2 B :30 Bane 17 Jarl J08-2 Brodd J2007 B :30 Bane 18 VBK J08-2 Randaberg J8 2 C :00 Bane 15 KFUM 1- J2007 Randaberg J8 1 C :00 Bane 16 VBK J08-3 Hinna J07-2 C :00 Bane 15 Randaberg J8 1 VBK J08-3 C :00 Bane 16 Hinna J07-2 KFUM 1- J2007 C :00 Bane 15 KFUM 1- J2007 VBK J08-3 C :00 Bane 16 Randaberg J8 1 Hinna J07-2

14 Jente 9 år A :00 Bane 15 Viking 2 Hinna J09 1 A :00 Bane 16 Vaulen j06 Brodd 2 - Jenter 9 år A :00 Bane 15 Brodd 2 - Jenter 9 år Viking 2 A :00 Bane 16 Hinna J09 1 Vaulen j06 A :00 Bane 15 Viking 2 Vaulen j06 A :00 Bane 16 Hinna J09 1 Brodd 2 - Jenter 9 år B :30 Bane 15 Varhaug IL Jenter 9 Vaulen J06 lag 2 B :30 Bane 16 Viking 3 Hinna 3 B :30 Bane 15 Hinna 3 Varhaug IL Jenter 9 B :30 Bane 16 Vaulen J06 lag 2 Viking 3 B :30 Bane 15 Varhaug IL Jenter 9 Viking 3 B :30 Bane 16 Vaulen J06 lag 2 Hinna 3 C :00 Bane 17 SIFJ9 Brodd 1 - Jenter 9 år C :00 Bane 18 Viking 1 Hinna J09 2 C :00 Bane 17 Brodd 1 - Jenter 9 år Viking 1 C :00 Bane 18 Hinna J09 2 SIFJ9 C :00 Bane 17 Viking 1 SIFJ9 C :00 Bane 18 Hinna J09 2 Brodd 1 - Jenter 9 år Jente 10 år A :30 Bane 1 Vaulen J05-2 Ganddal 1 A :30 Bane 10 Randaberg J10, lag 4 Bogafjell J10-2 A :30 Bane 1 Bogafjell J10-2 Vaulen J05-2 A :30 Bane 10 Ganddal 1 Randaberg J10, lag 4 A :30 Bane 1 Vaulen J05-2 Randaberg J10, lag 4 A :30 Bane 10 Ganddal 1 Bogafjell J10-2 B :00 Bane 1 Varhaug J10 Randaberg J10, lag 3 B :00 Bane 10 Vaulen J05-1 Ganddal 2 B :00 Bane 1 Randaberg J10, lag 3 Vaulen J05-1 B :00 Bane 10 Ganddal 2 Varhaug J10 B :00 Bane 1 Varhaug J10 Vaulen J05-1 B :00 Bane 10 Randaberg J10, lag 3 Ganddal 2 C :30 Bane 1 Sandnes Ulf MJ 10-2 Bogafjell 3 C :30 Bane 10 Vidar 2 Hinna 3 C :30 Bane 1 Bogafjell 3 Vidar 2 C :30 Bane 10 Hinna 3 Sandnes Ulf MJ 10-2 C :30 Bane 1 Hinna 3 Bogafjell 3 C :30 Bane 10 Vidar 2 Sandnes Ulf MJ 10-2 D :00 Bane 2 Sandved J10-1 FGI 1 - Jenter 2005 D :00 Bane 3 Hinna 2 Bogafjell J10 Lag 1 D :00 Bane 2 FGI 1 - Jenter 2005 Hinna 2 D :00 Bane 3 Bogafjell J10 Lag 1 Sandved J10-1 D :00 Bane 2 Sandved J10-1 Hinna 2 D :00 Bane 3 FGI 1 - Jenter 2005 Bogafjell J10 Lag 1 E :30 Bane 2 Sandnes Ulf MJ 10-1 Bogafjell 4 E :30 Bane 3 Vidar 1 Randaberg J10, lag 2 E :30 Bane 2 Bogafjell 4 Vidar 1 E :30 Bane 3 Randaberg J10, lag 2 Sandnes Ulf MJ 10-1 E :30 Bane 2 Vidar 1 Sandnes Ulf MJ 10-1 E :30 Bane 3 Randaberg J10, lag 2 Bogafjell 4 F :00 Bane 2 SIFJ10 Randaberg J10, lag 5 F :00 Bane 3 Sandved J10-2 Hinna 1 F :00 Bane 2 Hinna 1 SIFJ10 F :00 Bane 3 Randaberg J10, lag 5 Sandved J10-2

15 F :00 Bane 2 SIFJ10 Randaberg J10, lag 5 F :00 Bane 3 Sandved J10-2 Hinna 1 F :00 Bane 2 Hinna 1 SIFJ10 F :00 Bane 3 Randaberg J10, lag 5 Sandved J10-2 F :00 Bane 2 SIFJ10 Sandved J10-2 F :00 Bane 3 Randaberg J10, lag 5 Hinna 1 kampoppsett søndag - gutter Gutt 5 år A :00 Bane 03 IL Pol - 5år Sandnes Ulf MG5-1A A :00 Bane 08 vaulen g Hinna Gutter 2010/11_1 A :45 Bane 017 Sandnes Ulf MG5-1A vaulen g A :45 Bane 06 Hinna Gutter 2010/11_1 IL Pol - 5år A :30 Bane 017 IL Pol - 5år vaulen g A :30 Bane 07 Sandnes Ulf MG5-1A Hinna Gutter 2010/11_1 B :00 Bane 017 IL Pol - 5år 4 vaulen g B :00 Bane 05 FK Vidar 2 (2010) Hinna Gutter 2010/11_4 B :45 Bane 03 vaulen g FK Vidar 2 (2010) B :45 Bane 09 Hinna Gutter 2010/11_4 IL Pol - 5år 4 B :30 Bane 03 vaulen g Hinna Gutter 2010/11_4 B :30 Bane 05 IL Pol - 5år 4 FK Vidar 2 (2010) C :00 Bane 06 Vidar 3 (2010) Sandnes Ulf MG5-1C C :00 Bane 07 vaulen g Hinna Gutter 2010/11_2 C :45 Bane 04 Sandnes Ulf MG5-1C vaulen g C :45 Bane 05 Hinna Gutter 2010/11_2 Vidar 3 (2010) C :30 Bane 04 Sandnes Ulf MG5-1C Hinna Gutter 2010/11_2 C :30 Bane 06 Vidar 3 (2010) vaulen g D :00 Bane 010 FK Vidar 1 (2010) Hinna Gutter 2010/11_5 D :00 Bane 04 IL Pol - 5år 2 Sandnes Ulf MG5-1D D :45 Bane 010 Hinna Gutter 2010/11_5 IL Pol - 5år 2 D :45 Bane 011 Sandnes Ulf MG5-1D FK Vidar 1 (2010) D :30 Bane 010 IL Pol - 5år 2 FK Vidar 1 (2010) D :30 Bane 011 Sandnes Ulf MG5-1D Hinna Gutter 2010/11_5 E :00 Bane 011 vaulen g Hinna Gutter 2010/11_3 E :00 Bane 09 IL POl - 5år 3 Sandnes Ulf MG5-1B E :45 Bane 07 Sandnes Ulf MG5-1B vaulen g E :45 Bane 08 Hinna Gutter 2010/11_3 IL POl - 5år 3 E :30 Bane 08 Sandnes Ulf MG5-1B Hinna Gutter 2010/11_3 E :30 Bane 09 IL POl - 5år 3 vaulen g Gutt 6 år A :30 Bane 06 Orstad 2 Hinna 3 A :30 Bane 08 FK Vidar A Randaberg G06 lag 2 A :15 Bane 03 Randaberg G06 lag 2 Orstad 2 A :15 Bane 04 sandnes Ulf MG6-3B FK Vidar A

16 A :00 Bane 017 Randaberg G06 lag 2 Hinna 3 A :00 Bane 03 Orstad 2 sandnes Ulf MG6-3B A :45 Bane 017 sandnes Ulf MG6-3B Randaberg G06 lag 2 A :45 Bane 03 Hinna 3 FK Vidar A B :30 Bane 010 Orstad Randaberg G06 lag 3 B :30 Bane 05 FK Vidar B Hinna 1 B :15 Bane 017 Hinna 1 Orstad B :15 Bane 09 Randaberg G06 lag 3 FK Vidar B B :00 Bane 04 Orstad FK Vidar B B :00 Bane 07 Randaberg G06 lag 3 Hinna 1 C :30 Bane 03 Tasta IL 1 Bogafjell G6år- 4 C :30 Bane 07 Vaulen 2 Sandnes Ulf MG6-4 C :15 Bane 05 Sandnes Ulf MG6-4 Tasta IL 1 C :15 Bane 06 Bogafjell G6år- 4 Vaulen 2 C :00 Bane 05 Vaulen 2 Tasta IL 1 C :00 Bane 06 Sandnes Ulf MG6-4 Bogafjell G6år- 4 D :30 Bane 04 Tasta IL 3 Bogafjell G6år- 1 D :30 Bane 09 Vaulen 3 sandnes Ulf MG6-3A D :15 Bane 010 sandnes Ulf MG6-3A Tasta IL 3 D :15 Bane 07 Bogafjell G6år- 1 Vaulen 3 D :00 Bane 08 sandnes Ulf MG6-3A Bogafjell G6år- 1 D :00 Bane 09 Vaulen 3 Tasta IL 3 E :00 Bane 017 Hundvåg MG 6-1 Ganddal G06-2 E :15 Bane 08 Sandnes Ulf MG6-1 Hinna 2 E :00 Bane 010 Hinna 2 Hundvåg MG 6-1 E :00 Bane 011 Ganddal G06-2 Sandnes Ulf MG6-1 E :45 Bane 06 Hinna 2 Ganddal G06-2 E :45 Bane 09 Sandnes Ulf MG6-1 Hundvåg MG 6-1 F :15 Bane 03 IL Pol - 6 år - 2 Forus og Gausel 1 F :15 Bane 08 FK Vidar B Brodd F :00 Bane 06 Brodd IL Pol - 6 år - 2 F :00 Bane 09 Forus og Gausel 1 FK Vidar B F :45 Bane 06 Forus og Gausel 1 Brodd F :45 Bane 08 IL Pol - 6 år - 2 FK Vidar B G :15 Bane 04 sandnes Ulf MG6-10 Jarl G06 3 G :15 Bane 05 Lura G6 1 Hundvåg MG6-7 G :00 Bane 017 Jarl G06 3 Lura G6 1 G :00 Bane 03 Hundvåg MG6-7 sandnes Ulf MG6-10 G :45 Bane 03 sandnes Ulf MG6-10 Lura G6 1 G :45 Bane 07 Jarl G06 3 Hundvåg MG6-7 H :15 Bane 017 FK Vidar C Brodd H :15 Bane 07 IL Pol - 6 år- 1 Forus og Gausel 4 H :00 Bane 04 Forus og Gausel 4 FK Vidar C H :00 Bane 05 Brodd IL Pol - 6 år- 1 H :45 Bane 04 Forus og Gausel 4 Brodd H :45 Bane 05 IL Pol - 6 år- 1 FK Vidar C I :30 Bane 03 Hundvåg MG 6-6 Ganddal G06-3 I :30 Bane 04 Sandnes Ulf MG6-11 Hinna 5 I :00 Bane 010 Ganddal G06-3 Sandnes Ulf MG6-11 I :00 Bane 011 Hinna 5 Hundvåg MG 6-6 I :45 Bane 010 Hinna 5 Ganddal G06-3 I :00 Bane 03 Sandnes Ulf MG6-11 Hundvåg MG 6-6 J :30 Bane 011 FK Vidar C Brodd J :00 Bane 011 mastra il Forus og Gausel 2 J :15 Bane 010 Brodd mastra il J :30 Bane 06 Forus og Gausel 2 FK Vidar C J :15 Bane 03 mastra il FK Vidar C J :15 Bane 04 Forus og Gausel 2 Brodd K :15 Bane 010 sandnes Ulf MG6-7 Jarl G06 5 K :15 Bane 011 Lura G6 3 Hundvåg MG 6-2 K :45 Bane 010 Jarl G06 5 Lura G6 3

17 J :15 Bane 04 Forus og Gausel 2 Brodd K :15 Bane 010 sandnes Ulf MG6-7 Jarl G06 5 K :15 Bane 011 Lura G6 3 Hundvåg MG 6-2 K :45 Bane 010 Jarl G06 5 Lura G6 3 K :15 Bane 06 Hundvåg MG 6-2 sandnes Ulf MG6-7 K :15 Bane 05 Jarl G06 5 Hundvåg MG 6-2 K :30 Bane 05 sandnes Ulf MG6-7 Lura G6 3 L :30 Bane 010 FK Vidar A Bogafjell G6år- 6 L :30 Bane 05 Klebe G6-3 Tasta 6 L :15 Bane 010 Tasta 6 FK Vidar A L :15 Bane 08 Bogafjell G6år- 6 Klebe G6-3 L :00 Bane 04 Tasta 6 Bogafjell G6år- 6 L :00 Bane 07 Klebe G6-3 FK Vidar A M :15 Bane 011 Jarl G06 1 Ganddal G06-1 M :45 Bane 011 sandnes Ulf MG6-8 Hundvåg MG 6-3 M :30 Bane 017 Hundvåg MG 6-3 Jarl G06 1 M :45 Bane 04 Ganddal G06-1 sandnes Ulf MG6-8 M :30 Bane 03 Hundvåg MG 6-3 Ganddal G06-1 M :30 Bane 04 sandnes Ulf MG6-8 Jarl G06 1 N :45 Bane 05 FK Vidar A Brodd N :45 Bane 08 IL Pol - 6 år - 3 Forus og Gausel 3 N :30 Bane 011 Brodd IL Pol - 6 år - 3 N :30 Bane 09 Forus og Gausel 3 FK Vidar A N :15 Bane 03 Forus og Gausel 3 Brodd N :15 Bane 05 IL Pol - 6 år - 3 FK Vidar A O :30 Bane 07 Sandnes Ulf MG6-3 Jarl G06 4 O :30 Bane 08 Lura G6 2 Hundvåg MG 6-4 O :15 Bane 06 Jarl G06 4 Lura G6 2 O :15 Bane 07 Hundvåg MG 6-4 Sandnes Ulf MG6-3 O :00 Bane 010 Jarl G06 4 Hundvåg MG 6-4 O :00 Bane 06 Sandnes Ulf MG6-3 Lura G6 2 P :15 Bane 011 FK Vidar C Bogafjell G6år- 2 P :15 Bane 09 Klebe G6-2 Tasta IL 2 P :00 Bane 07 Bogafjell G6år- 2 Klebe G6-2 P :00 Bane 08 Tasta IL 2 FK Vidar C P :45 Bane 011 Tasta IL 2 Bogafjell G6år- 2 P :45 Bane 09 Klebe G6-2 FK Vidar C Q :45 Bane 011 Høle I.L Hinna 4 Q :45 Bane 07 Randaberg G06 lag 1 Hundvåg MG6-5 Q :30 Bane 010 Randaberg G06 lag 1 Sandnes Ulf MG6-12 Q :30 Bane 06 Hundvåg MG6-5 Høle I.L Q :00 Bane 05 Sandnes Ulf MG6-12 Hundvåg MG6-5 Q :15 Bane 04 Høle I.L Randaberg G06 lag 1 Q :30 Bane 05 Hundvåg MG6-5 Hinna 4 Q :00 Bane 03 Hinna 4 Sandnes Ulf MG6-12 R :15 Bane 011 FK Vidar B Forus og Gausel 5 R :15 Bane 017 Mastra il G09-2 Randaberg G06 lag 4 R :00 Bane 011 Forus og Gausel 5 Mastra il G09-2 R :00 Bane 09 Randaberg G06 lag 4 FK Vidar B R :45 Bane 05 Randaberg G06 lag 4 Forus og Gausel 5 R :45 Bane 06 Mastra il G09-2 FK Vidar B S :30 Bane 011 Sandnes Ulf MG6-2 Bogafjell G6år- 5 S :30 Bane 09 Vaulen 1 Jarl G06 2 S :30 Bane 07 Bogafjell G6år- 5 Vaulen 1 S :30 Bane 08 Jarl G06 2 Sandnes Ulf MG6-2 S :30 Bane 03 Jarl G06 2 Bogafjell G6år- 5 S :30 Bane 04 Vaulen 1 Sandnes Ulf MG6-2 T :45 Bane 010 Tasta IL 4 Bogafjell G6år- 3 T :15 Bane 09 Klebe G6-1 sandnes Ulf MG6-9 T :00 Bane 017 sandnes Ulf MG6-9 Tasta IL 4 T :00 Bane 08 Bogafjell G6år- 3 Klebe G6-1

18 T :45 Bane 010 Tasta IL 4 Bogafjell G6år- 3 T :15 Bane 09 Klebe G6-1 sandnes Ulf MG6-9 T :00 Bane 017 sandnes Ulf MG6-9 Tasta IL 4 T :00 Bane 08 Bogafjell G6år- 3 Klebe G6-1 T :45 Bane 03 Klebe G6-1 Tasta IL 4 T :45 Bane 04 sandnes Ulf MG6-9 Bogafjell G6år- 3 Gutt 11 år A :00 Bane 014 Tasta IL G11-1 Hinna 05 A :00 Bane 015 VBK G11-4 Hundvåg MG11-6 A :20 Bane 014 Hinna 05 VBK G11-4 A :20 Bane 015 Hundvåg MG11-6 Tasta IL G11-1 A :40 Bane 014 VBK G11-4 Tasta IL G11-1 A :40 Bane 015 Hundvåg MG11-6 Hinna 05 B :40 Bane 012 Frøyland il G11-2 Vaulen g11-3 B :40 Bane 013 Vardeneset G11-3 SIF G11 2 B :00 Bane 012 Vaulen g11-3 Vardeneset G11-3 B :00 Bane 013 SIF G11 2 Frøyland il G11-2 B :20 Bane 012 Frøyland il G11-2 Vardeneset G11-3 B :20 Bane 013 Vaulen g11-3 SIF G11 2 C :40 Bane 014 Jarl1 Ganddal LG11 2 C :40 Bane 015 Havørn 1 HINNA FK G04-2 C :00 Bane 014 HINNA FK G04-2 Jarl1 C :00 Bane 015 Ganddal LG11 2 Havørn 1 C :20 Bane 014 HINNA FK G04-2 Ganddal LG11 2 C :20 Bane 015 Havørn 1 Jarl1 D :00 Bane 012 Klebe G11-1 HINNA FK G04-1 D :00 Bane 013 Sandved G Ganddal LG11 3 D :20 Bane 012 HINNA FK G04-1 Sandved G D :20 Bane 013 Ganddal LG11 3 Klebe G11-1 D :40 Bane 012 HINNA FK G04-1 Ganddal LG11 3 D :40 Bane 013 Klebe G11-1 Sandved G E :00 Bane 012 Vardeneset BK United Hundvåg MG11-5 E :00 Bane 015 Tasta IL G11-2 HINNA FK G04-3 E :20 Bane 013 HINNA FK G04-3 Vardeneset BK United E :20 Bane 015 Hundvåg MG11-5 Tasta IL G11-2 E :40 Bane 012 Vardeneset BK United Tasta IL G11-2 E :40 Bane 013 Hundvåg MG11-5 HINNA FK G04-3 F :40 Bane 012 Frøyland il - G11 Vaulen g11-2 F :40 Bane 014 Vardeneset G11-1 SIF G11 1 F :00 Bane 014 SIF G11 1 Frøyland il - G11 F :00 Bane 015 Vaulen g11-2 Vardeneset G11-1 F :20 Bane 012 Frøyland il - G11 Vardeneset G11-1 F :20 Bane 013 Vaulen g11-2 SIF G11 1 G :00 Bane 013 Havørn Gutt 11 Lag 3 Hinna FFO G :00 Bane 014 Jarl2 Ganddal LG11 1 G :20 Bane 012 Ganddal LG11 1 Havørn Gutt 11 Lag 3 G :20 Bane 014 Hinna FFO Jarl2 G :40 Bane 014 Hinna FFO Ganddal LG11 1 G :40 Bane 015 Havørn Gutt 11 Lag 3 Jarl2 H :40 Bane 013 Klebe G11-2 Sandved G11-1 H :40 Bane 015 Vardeneset G11-2 Vaulen g11-1 H :00 Bane 012 Vaulen g11-1 Klebe G11-2 H :00 Bane 013 Sandved G11-1 Vardeneset G11-2 H :20 Bane 014 Vardeneset G11-2 Klebe G11-2 H :20 Bane 015 Vaulen g11-1 Sandved G11-1

19 Gutt 12 år A :00 Bane 01 Viking 1 Hinna 2 A :00 Bane 02 Viking 3 Brodd G03 A :20 Bane 01 Brodd G03 Viking 1 A :20 Bane 02 Hinna 2 Viking 3 A :40 Bane 01 Viking 1 Viking 3 A :40 Bane 02 Hinna 2 Brodd G03 B :40 Bane 01 Sandnes Ulf 12-3 Bogafjell gutter 12 B :40 Bane 02 Viking 4 Hinna 1 B :00 Bane 01 Bogafjell gutter 12 Viking 4 B :00 Bane 02 Hinna 1 Sandnes Ulf 12-3 B :20 Bane 01 Viking 4 Sandnes Ulf 12-3 B :20 Bane 02 Hinna 1 Bogafjell gutter 12 kampoppsett søndag - jenter Jente 6 år A :15 Bane 06 Vidar- 09 Lura J6-2 A :15 Bane 08 Tasta IL Hinna J09-2 A :00 Bane 05 Lura J6-2 Tasta IL A :00 Bane 06 Hinna J09-2 Vidar- 09 A :45 Bane 06 Vidar- 09 Tasta IL A :45 Bane 07 Lura J6-2 Hinna J09-2 B :15 Bane 03 Vidar2-09 Jarl 06 B :15 Bane 05 Mastra il J1 Lura J6-1 B :00 Bane 03 Lura J6-1 Vidar2-09 B :00 Bane 09 Jarl 06 Mastra il J1 B :45 Bane 017 Mastra il J1 Vidar2-09 B :45 Bane 03 Lura J6-1 Jarl 06 C :15 Bane 04 Sandnes Ulf MJ6-2 Bogafjell J6 år C :15 Bane 07 Vaulen J2010 Hinna J09-1 C :00 Bane 04 Hinna J09-1 Sandnes Ulf MJ6-2 C :00 Bane 08 Bogafjell J6 år Vaulen J2010 C :45 Bane 04 Vaulen J2010 Sandnes Ulf MJ6-2 C :45 Bane 05 Hinna J09-1 Bogafjell J6 år D :15 Bane 017 Høle I.L Hinna J09-3 D :15 Bane 09 Sandnes Ulf MJ6-1 Ganddal J06-1 D :00 Bane 010 Hinna J09-3 Sandnes Ulf MJ6-1 D :00 Bane 07 Ganddal J06-1 Høle I.L D :45 Bane 08 Hinna J09-3 Ganddal J06-1 D :45 Bane 09 Høle I.L Sandnes Ulf MJ6-1

20 Jente 11 år A :40 Bane 01 Tasta IL Hinna 1 ( j05) A :40 Bane 02 Sandved IL 2 Brodd J11 (2004) A :00 Bane 01 Hinna 1 ( j05) Sandved IL 2 A :00 Bane 02 Brodd J11 (2004) Tasta IL A :20 Bane 01 Hinna 1 ( j05) Brodd J11 (2004) A :20 Bane 02 Tasta IL Sandved IL 2 B :00 Bane 01 KFUM J11år Sandved IL 1 B :00 Bane 02 SIF J11 Havdur LJ11 B :20 Bane 01 Sandved IL 1 SIF J11 B :20 Bane 02 Havdur LJ11 KFUM J11år B :40 Bane 01 Sandved IL 1 Havdur LJ11 B :40 Bane 02 KFUM J11år SIF J11 Jente 12 år A :00 Bane 016 Hinna J12 Viking 1 A :40 Bane 016 Viking 2 Sandnes Ulf J12-1 A :20 Bane 016 Tjensvoll j2003 Bryne FK Jenter 12år A :00 Bane 016 Viking 1 Sandnes Ulf J12-1 A :40 Bane 016 Bryne FK Jenter 12år Hinna J12 A :20 Bane 016 Sandnes Ulf J12-1 Tjensvoll j2003 A :00 Bane 016 Viking 2 Bryne FK Jenter 12år A :40 Bane 016 Tjensvoll j2003 Viking 1 A :20 Bane 016 Hinna J12 Viking 2

21 FFO skoleåret 2015/2016 FFO fotballskoler - Lekser, mat, fotball - Hver dag fra skoleslutt til kl. 16:30 - Gode fotballtreninger. Varme mltider - Barn fra klasse uansett skoletilhørighet - Fotballskoler fra kl Jentefotballskoler - Toppspillerskoler (4 treninger daglig) - Tine Fotballskoler (kun uke 26) - Fotballskole uke 7, 12, 25, 26, 31, 32, 41 - Gutter og jenter Nilsi Aarrestad mob Nilsi Aarrestad mob

22

23

24 Ukepengeapp gjør det enklere å inngå forlik i tvister rundt verdien av lillebrorpass Med Ukepengeapp er det enkelt å holde oversikt over arbeidsoppgaver og ukelønn, både for foreldre og barn. Ukepengeappen kan lastes ned gratis i App Store og Android Market. Du behøver ikke være kunde i SpareBank 1 for å bruke tjenesten. Søk etter «SpareBank 1». Bank. Forsikring. Og din frihet.

25 OMRÅDEOVERSIKT LØRDAG OG SØNDAG TELT TELT TELT TELT Sekretariat Sekretariat Hinna Huset Hinna Huset Premieutdeling

26 BANEOVERSIKT LØRDAG KIOSK KIOSK TELT KIOS K K IO SK Sekretariat IO 1 SK Hinna Huset Premieutdeling 2 3 et KIOSK TELT K Hinna Hus 11 t 10 K KIOS TELT Sekretaria K KIOS TELT 18 17

27 BANEOVERSIKT SØNDAG 16 TELT TELT Sekretariat TELT TELT Sekretariat Hinna Huset Hinna Huset Premieutdeling

28 SPONSORER Dagens kampsponsor: Heftet leveres i samarbeid med: Trykk & design: DataTrykk as

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Klepp Sparebank Cup Kampoppsett

Klepp Sparebank Cup Kampoppsett Klepp Sparebank Cup 2014 - Kampoppsett Kamper lørdag 5. april Match Nr Dato Start Slutt Klasse Hjemmelag Group Bortelag Bane 3476 05.04.2014 08:30 09:00 G/J6-7 Viking J0708 A Klebe G7-2 Bane 1 3565 05.04.2014

Detaljer

Kampoppsett Søndag 18/ (11-12 år)

Kampoppsett Søndag 18/ (11-12 år) Kampoppsett Søndag 18/9-2016 (11-12 år) Pulje oppsett Klasse Side Puljer F Gutter 11 år (LG11) 1 og 2 Puljer G Gutter 12 år (LG12) 3 og 4 Puljer M Jenter 11 år (LJ11) 5 Puljer N Jenter 12 år (LJ12) 6 Pulje

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Raufoss Fotball Postboks RAUFOSS tel e-post:

Raufoss Fotball Postboks RAUFOSS tel e-post: Raufoss Fotball Postboks 65 2831 RAUFOSS tel 61 19 87 00 e-post: adm@raufossfotball.no Velkommen til Evry Romjulscup 2015 For 5. året på rad er det en glede å ønske små og store velkommen til Romjulscup

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag DUGNAD BUÅ 2015-16 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-timers vakter med minimum to personer i bua til enhver tid. På dame/herrekamper må det minst være 4 personer bl.a. for å ta seg av

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Foreldremøte G2002. Sesongen G2002 hva vil vi?

Foreldremøte G2002. Sesongen G2002 hva vil vi? Foreldremøte G2002 Sesongen 2010 8.4.10 G2002 hva vil vi? Hvorfor denne presentasjonen? 2010-sesongen er like om hjørnet og vi ønsker med dette å informere foreldre om våre tanker og planer for sesongen:

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

KAMPOPPSETT ØSTERHUS CUP 2013 Lørdag 25. mai

KAMPOPPSETT ØSTERHUS CUP 2013 Lørdag 25. mai 09.00 1 1 EIK J 6-Figgjo IL Mix 6 09.00 2 1 Ulf J 6-Sunde G 6 09.50 1 1 EIK J 6-Sunde G 6 09.50 2 1 Figgjo IL Mix 6-Ulf J 6 11.05 1 1 EIK J 6-Ulf J 6 11.05 2 1 Sunde G 6-Figgjo IL Mix 6 09.00 3 3 Ulf G

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Generalsponsor Raufoss Fotball. Raufoss Fotball Postboks RAUFOSS tel e-post:

Generalsponsor Raufoss Fotball. Raufoss Fotball Postboks RAUFOSS tel e-post: Generalsponsor Raufoss Fotball Raufoss Fotball Postboks 65 2831 RAUFOSS tel 61 19 87 00 e-post: jorn.ola@raufossfotball.no Velkommen til Evry Romjulscup 2016 For 6. året på rad er det en glede å ønske

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor:

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor: Kråkerøy IL Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015 Turneringens hovedsponsor: STENE STÅL GJENVINNING AS VELKOMMEN TIL KRÅKERØY Igjen har vi gleden

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 Dugnadsgjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2011

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2011 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2011 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp. Premieutdeling

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 23.09.2010 Sesongen 2010 (så langt) 3 trenere: Per Kristian Vange (LFK), tom Arvika cup, sluttet Knut Ellefsen (LFK), Hovedtrener etter Arvika cup Mogens Larød (LFK) 1 lagleder Sven Kristian

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 gjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal delta

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Turneringsreglement. 4. Antall spillere på banen inkludert keeper er i utgangspunktet 3 for 3`er fotball, 5 for 5`er fotball og 7 for 7`er fotball.

Turneringsreglement. 4. Antall spillere på banen inkludert keeper er i utgangspunktet 3 for 3`er fotball, 5 for 5`er fotball og 7 for 7`er fotball. UMBRO CUP 2017 Versjon2 Turneringsreglement 1. DET ER IKKE LOV Å TA MAT ELLER DRIKKE UT PÅ KUNSTGRESSET, men det er lov å drikke og spise på tribunene. Her må lagledere, trenere og foreldre passe veldig

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder:

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder: Lyns DNB GutteCup - Gutter 2004-2009 Dette skrivet innholder: - Praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober - Kontaktinformasjon turneringsansvarlige

Detaljer

Velkommen til Foreldemøte 23 April. MG2004D - Løvene

Velkommen til Foreldemøte 23 April. MG2004D - Løvene Velkommen til Foreldemøte 23 April. MG2004D - Løvene Agenda Presentasjon av alle i lagleder gruppa Seriespill 2012 Cup Status 2012 Dugnader Økonomi Utstyr På trenings feltet og i kamper... Generelt Slagord

Detaljer

Timehallen Bryne 1 Rival 1 Jenter 13 Avdeling A Rogaland - Forslag Timehallen Bryne 1 Klepp 1 Jenter 14 Avdeling A Rogaland -

Timehallen Bryne 1 Rival 1 Jenter 13 Avdeling A Rogaland - Forslag Timehallen Bryne 1 Klepp 1 Jenter 14 Avdeling A Rogaland - DUGNAD BUÅ 2015-16 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-timers vakter med minimum to personer i bua til enhver tid. På dame/herrekamper må det minst være 4 personer bl.a. for å ta seg av

Detaljer

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINIRUNDER Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset de yngste spillerne. Mini-innebandy gir større aktivitet,

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

SpareBank 1 Østlandet FART CUP

SpareBank 1 Østlandet FART CUP SpareBank 1 Østlandet FART CUP Søndag 10. september 2017 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 36. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

3v3 Norge - Skjetten Fotball

3v3 Norge - Skjetten Fotball 3v3 Norge - Skjetten Fotball Skjetten Stadion 27 august 2011. Del laget ditt opp i 3 mannslag og spill samme teknisk hurtige fotball som akademier og profflag over hele verden! Masse action, høyere scoringsfrekvens

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2007!

VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2007! VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2007! Side 1 VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2007! Årets HERKULES ULTRA CUP 2007 vil finne sted i Herkules Idrettspark lørdag 9.juni og søndag 10.juni. Det vil i år delta

Detaljer

Raufoss Fotball Postboks RAUFOSS tel e-post:

Raufoss Fotball Postboks RAUFOSS tel e-post: Raufoss Fotball Postboks 65 2831 RAUFOSS tel 61 19 87 00 e-post: adm@raufossfotball.no Innhold F a k t a o m klubbfarger: gul og svart Visjon: Trivsel & Glede side Velkommen 3 Kampoversikt / spilleplan

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Informasjon om KIWI Skrim Cup 2017

Informasjon om KIWI Skrim Cup 2017 Informasjon om KIWI Skrim Cup 2017 Takk for alle påmeldingene til årets cup. 130 lag er ny rekord for oss. Cupen spilles i Skrim Idrettspark med 3 flotte kunstgressbaner som var nye i 2015. 3 er kampene

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL EAT MOVE SLEEP CUP 2016

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL EAT MOVE SLEEP CUP 2016 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL EAT MOVE SLEEP CUP 2016 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp

Detaljer

Miniturneringer for 6-8 årsklassene i Datoer for årets arrangement

Miniturneringer for 6-8 årsklassene i Datoer for årets arrangement Miniturneringer for 6-8 årsklassene i 2017 Sunnmøre Fotballkrets ønsker alle miniputter i klassene 6-8 år velkommen til en ny sesong. Miniputt-turneringene er fotballkretsen sitt obligatoriske tilbud i

Detaljer

HVOR MÅLGRUPPE HVA LÆRER VI? Havørn Fotball, klubbhuset Opplæringen foregår i Klubbhuset + fotballhallen

HVOR MÅLGRUPPE HVA LÆRER VI? Havørn Fotball, klubbhuset Opplæringen foregår i Klubbhuset + fotballhallen ROGALAND FOTBALLKRETS i samarbeid med Havørn Fotball arrangerer Delkurs I - BARNEFOTBALL Et av fire delkurs i UEFA C lisens kurs (Trener - I/B Kurset) Datoer for kurset: 12/10, 14/10 og 16/10-10 HVOR MÅLGRUPPE

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. For barnefotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. For barnefotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite For barnefotballen 2015 Viktige kontaktpunkt i Fana IL Fotball : Ketil Brekke (daglig leder)/ dommeransvarlig

Detaljer

VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2008!

VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2008! VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2008! Side 1 VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2008! Årets HERKULES ULTRA CUP 2008 vil finne sted i Herkules Idrettspark lørdag 7.juni og søndag 8.juni. Det vil i år delta

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

SONECUP 2010: Trond var ansvarlig for å innkalle til koordineringsmøte for sonecupene i år (2010). Følgende klubber er med:

SONECUP 2010: Trond var ansvarlig for å innkalle til koordineringsmøte for sonecupene i år (2010). Følgende klubber er med: SONECUP 2010: Trond var ansvarlig for å innkalle til koordineringsmøte for sonecupene i år (2010). Følgende klubber er med: Trygg/Lade Trond Freidig Klubber 2000 2001 2002 Årganger 1. Kontaktpersoner Følgende

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP

Sparebanken Hedmark FART CUP Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 4. september 2016 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 35. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Velkommen til Bendit Cup Fjellhamar

Velkommen til Bendit Cup Fjellhamar 2011 Vi i Fjellhamar Fotballklubb er stolte av å arrangere Bendit Cup for 7. året på rad. Velkommen til Bendit Cup Fjellhamar Lørdag 24. sept 09.00 17.40 Nattcup 17.55 24.00 Søndag 25. sept 09.00 18.15

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Mål og strategiplan

Mål og strategiplan Mål og strategiplan 2017-2021 2 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning s. 3 1.1. Organisatorisk og sportslig status. s. 3 1.2. Overordnede føringer og verdier. s. 3 2. Idé og visjon. s. 4 2.1. Klubbidé. s.

Detaljer

Fair play program. Fair play program

Fair play program. Fair play program Fair play program Fair play program 1 Med Fair Play skal vi styrke fotballens rolle som formidler av positive verdier til barn og unge INNHOLD Inkluderende fotball s. 4 Fair Play for fotballen skyld s.

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009

BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009 BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009 Pors Stadion 6. 7. juni Informasjon til lagledere Reglement Støttespillere Spillerlister Klasseinndeling Baneoversikt Våre samarbeidspartnere VELKOMMEN TIL CUP Pors Grenland

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Geilo IL- Fotball. Trenermøte 14. mars -16

Geilo IL- Fotball. Trenermøte 14. mars -16 Geilo IL- Fotball Trenermøte 14. mars -16 Agenda 1. Styrearbeidet 2. Påmeldinger, seriespill -16 3. Påmeldinger, cup -16 4. Dugnader 5. Trenervettregler 6. Banefordeling/ utstyr 7. Foreldremøte 8. Eventuelt

Detaljer

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag.

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag. Styremøte 04.12.14 Til stede: Sascha, Tina, Hanne, Mali, Anne og May-Britt. 1. Cup Serbia og Tyskland har skriftlig takket ja Norge Tysland, Serbia 99 98 på jentesiden. Samarbeid Norges håndballforbund,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kamper for klubben Austrått Austrått 99-1 3367 05.06 11:20 - Gress 3 LG 11 Austrått 99-1 - Voll Lien, Rolf 3363 05.06 12:40

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Fastsatt 8. mai 2012 1 Overordnede retningslinjer for spilleren - Spill ishockey fordi det er gøy - Arbeid med

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

MASIV CUP 2016 Kampnr Dato Klokke Klasse Pulje Hjemmelag Bortelag Bane :00 G10 P10-1 Sandnes Ulf MG10-7 Sandved IL MG10-1 Bane 2 323

MASIV CUP 2016 Kampnr Dato Klokke Klasse Pulje Hjemmelag Bortelag Bane :00 G10 P10-1 Sandnes Ulf MG10-7 Sandved IL MG10-1 Bane 2 323 MASIV CUP 2016 Kampnr Dato Klokke Klasse Pulje Hjemmelag Bortelag Bane 324 22.05.2016 09:00 G10 P10-1 Sandnes Ulf MG10-7 Sandved IL MG10-1 Bane 2 323 22.05.2016 09:00 G10 P10-1 ÅFK MG10-Bærland Havørn

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer