N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2"

Transkript

1 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND S. 12 MOT EN NY VÅR S. 14 NY AKTIV UNGDOMSKONTAKT 1

2 K v I N N e U T v A L G Nytt fra kvinneutvalget Hans Ole Solberg Kvinneutvalget er nå ferdige med sin første 2-årsperiode, og vi er vel fornøyd med resultatene vi har oppnådd så langt. Tekst Vigdis Jensen Foto Linda Johnsen Ole Mattis Lien Kontoradresse Norsk skogmuseum Postboks 191, 2402 Elverum Telefon Bankkonto Annonsepriser 1 utg. 3 utg. 1/1 side 6.800, ,- Baksida 8.800, ,- 1/2 side 4.900, ,- 1/4 side 2.900, ,- 1/8 side 2.000, ,- Eks mva. inkl. farger Ansv. redaktører Hans Ole Solberg, Ole Mattis Lien og Roar Lundby Grafisk produksjon Eggen Grafisk AS Ada Bredalen Roar Lundby Annonser Harald Nyberg, tlf Solrunn Nordlien, tlf Trykk Flisa Trykkeri Forsidefoto Ada Bredalen Mest fornøyd er vi med at antall kvinnekontakter i foreningene er fordoblet fra 12 til 24! I tillegg ser vi at aktiviteten øker i flere av foreningene på jentesida. Og som vi har sagt mange ganger; vi har troa på at det er ute i foreningene vi kan skape miljøer som vil tiltrekke seg jenter i alle aldre. Likevel er det mye arbeid som gjenstår før vi kan si oss fornøyd. Vi fortsetter å dele fylket inn i områder som medlemmene i kvinneutvalget har ansvaret for. Vi har en vedtatt plan over besøk hos foreningene, og vi fortsetter å følge denne planen. I løpet av vinteren/våren er det flere Innendørsskyting for damer i Kynndalen i 2012! årsmøter og styremøter som har hatt besøk av leder og kvinneutvalgets områdeansvarlig. I tillegg forsøker vi å følge opp ved å delta på noen av de lokale aktivitetene som arrangeres. Det økte antallet lokale kvinnekontakter har resultert i økt aktivitet lokalt og med flere nye jentegrupper. Noen har holdt på i lengre tid og har en rikholdig Familiekoldtbord 17. mai Kaker, smørbrød mm fra kl 10 Vårt rikholdige koldtbord står dekket fra kl 13 A la carte fra kl 12 Uterestaurant 1. og 2. pinsedag Koldtbord kr 298,- Åpent fra kl ELVERUM SPISESTED & CATERING AS Tlf Kurs Konferanser Selskap University Roman Catering Arrangement aktivitetsplan, andre er nystartede og har ikke funnet «sitt» aktivtetsnivå ennå. I skrivende stund er det innendørs skyting, revejakt og isfiske som er populære aktiviteter. Særlig innendørs skyting er populært, både blant jenter som har vært med en stund og blant jenter som aldri har prøvd. Flere melder om at de har lyst til å ta jegerprøva! I skrivende stund er det samling for kvinnekontaktene som planlegges. I år skal vi ha den sammen med kvinnekontaktene i Østfold, Akershus og Oslo. Vi har engasjert tidligere fylkesleder Bjørn Næss til å ha organisasjonskurs for oss. I tillegg skal vi ha en fiskeaktivitet og noe om hvordan vi får til aktivitet i foreninga vår. Kvinneutvalget fortsetter som før, men med en endring. Hilde Bakken gir seg nå etter 2 år og vi vil passe på å takke henne for en kjempeinnsats som hun har gjort. Vi er nesten litt missunnelige på Vang JFF som nå får henne inn i sitt styre! Så gjenstår det å ønske alle en god sommer! 2

3 Bladet som gjør deg til en bedre jeger! I bladet JEGER får du mange tips som gjør deg til en bedre jeger. JEGERSKOLEN NYHETER UTSTYRSTESTER VÅPEN OG AMMUNISJON GODE JAKTHISTORIER PRAKTISKE TIPS OG RÅD Bladet JEGER er Norges største jaktblad. Prøv et abonnement du også. Nå får du de neste 5 utgavene for kun 198,-. SMS: Send AJV50 til utgaver 198,- Spar 60% Send SMS AjV99 til 1901 og få de fem neste utgavene av 3

4 e T T e r S ø K S H U N d Ettersøkshund hva nå? I fjor ble det gjennomført en feltundersøkelse med et utvalg ettersøksekvipasjer som sporet elg merket med GPS. Resultatet av denne undersøkelsen var at kun en ekvipasje sporet tilfredsstillende. Offentliggjørelsen av dette resultatet skapte stor debatt. Tekst Arne Figved Foto Roar Lundby Skyltes resultatet at dyra var uskadd? Kunne det være at det var flere dyr sammen og hunden valgte å følge et annet dyr enn det som var merket? Uansett førte resultatet til at Direktoratet for naturforvaltning valgte å se på de krav som stilles for å godkjenne en ettersøksekvipasje. Dette aktualiserte en revisjon av den framtidige opplæringen og godkjenning av ettersøksekvipasjer, noe som igjen vil gripe inn i opplæring av instruktører, ettersøksdommere og opplæringen av ettersøkshunder og hundeførere. I denne prosessen vil en også se på innholdet og opplegget for blodsporprøven. En tenker seg endringer som for eksempel prøving av skuddfasthet, sporoppsøk og lignende, prøven skal være terminfestet. På bakgrunn av dette har vi i NJFF-Hedmark allerede begynt å se på opplegg for nye kurs i opplæring av hund og hundeførere. Vi vil konsentrere oss om opplæring på såkalt ID-spor. Dette er en skolering som mest kan sammenlignes med de metoder som brukes ved opplæring av tjenestehunder for politi og forsvar. For å lykkes i denne opplæringen er det av vesentlig betydning å bruke mye tid til lek med hunden, og at en i denne leken benytter seg av en gjenstand (ball, kong, fille eller lignende), og at hunden oppfatter leken med denne gjenstanden som en svært ettertraktet belønning. Meningen er å benytte denne leken som belønning for at den har utført læringsoppgaven riktig. Avhengig av hundens evne til samarbeid og førers interesse tenker vi oss denne opplæringen i flere trinn, fra opplæring i generell sporing til artsspesifikk sporing, og til slutt ren ID-sporing, som er at hunden sporer det individ den blir satt til å spore, enten dette er en person, en annen hund, en elg eller hva som helst. Kontaktutvalget for ettersøkshund, som er satt sammen av NJFF, Norsk Kennel Klub og Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil samarbeide tett om utviklingen av dette nye opplegget. Hvor langt DN vil gå i sine krav vet vi enda ikke, men vi går i alle fall spennende tider i møte på ettersøkssiden! Allerede nå er det klart at DN vil gå for kun en godkjenningsvei, og det vil være den som inneholder både blodspor og ferskspor. Altså faller godkjenningen av jaktpremierte og bruksprøvde hunder bort. Det er foreslått at paragraf 26 oppheves fra 1. april Samme endring vil også inneholde krav om at kommunene må benytte seg av godkjente ekvipasjer ved offentlig ettersøk. 4

5 Tillitsvalgtkonferansen på Flå Årets tillitsvalgtkonferanse for fylkeslagene Akershus, Hedmark, Oslo og Østfold var lagt til det nye Jakt- og fiskesenteret på Flå, med Østfold som arrangør. Et kjent fjes fra NJFF tok imot oss, nemlig Hilde Nøren. Tekst Svein Arve Pedersen Foto Ada Bredalen Det nye Jakt- og fiskesenteret har hatt mye fokus det siste året og vi fra Hedmark var derfor spente på å få oppleve sentret. Åpningen av senteret var helga før konferansen, så vi var faktisk de første som fikk oppleve senteret som kurs-/foredragssenter, noe som blir senterets viktigste funksjon. De fleste deltakerne ankom fredag kveld og fikk servert hallingtapas. Vi fikk tid til å se oss om på sentret og prøve den imponerende skytesimmulatoren. Senteret fremsto litt uferdig på enkelte områder. Noen små detaljer gjenstår, men alle ble nok imponert av det som er skapt. Og det er ikke tvil om at dette etter hvert blir en del av hjertet i organisasjonen. Selve senteret er en ting, men omgivelsene noe annet. Dette er porten til Vassfaret, nabo til bjørneparken og flott natur omkring. Bygda Flå har alt fra lavland til høgfjell, så det er bare fantasien som begrenser mulighetene. Ordføreren i Flå ga et fint bilde av bygda og det samarbeidet de ønsket med senteret. Samarbeidet med lokale jakt- og fiskeforeninger gir også senteret store muligheter. Forbundets generalsekretær, Bjarne Oppegård, fortalte om hele prosjektet Jakt- og fiskesenter fra den spede begynnelse til senteret som nå på det nærmeste er ferdig bygget, samt utfordringene videre. Han gikk inn på hva senteret vil bety for NJFF i årene fremover, men også de utfordringene forbundet har i forhold til økonomi. En er avhengig av stor aktivitet for at senteret skal bære seg økonomisk med leie, drift og 5 ansatte. Det er budsjettert med at driften skal ha røde tall de første 2 årene og at regnskapet skal ballansere 3. året. Han oppfordret til at medlemmene deltar i kronerullingen, samt at lokalforeningene og andre kjøper aksjer i senteret til kr pr. aksje. For konferansedeltakerne var det program for enhver smak. Fylkeslaget i Østfold hadde snekret sammen et variert og interessant program med meget dyktige foredragsholdere. Nevnes her kan Hans Christian Pedersen fra NINA som foredro om harebestanden i Norge, Espen Farstad hadde to gnistrende foredrag om kommunikasjonsstrategi og om rovdyrforliket 2011, forvaltning av rådyr i nedgangstider ved Vidar Holte med flere. Vi hadde videre foredrag av foredragsholdere fra Hedmark. Disse var hund ved Hans Ole Solberg, Vigdis Jensen foredro om kvinnesatsingen i Hedmark, Ole Mattis Lien om utfordringene for konkurranseskytingen, Roar Lundby oppsummerte prosjekt «På spor etter rødreven» etter 2 år og til sist fylkesleder Bjørn Næss som orienterte om status i blyhaglspørsmålet. Det var en godt fornøyd delegasjon fra Hedmark som søndag ettermiddag satte kursen hjem. Alle hadde hatt stort faglig utbytte av konferansen, og ikke minst, fått oppleve Jakt- og fiskesenteret på Flå. Det at vi ble transportert med buss ga også deltakerne ekstra muligheter til å bli bedre kjent med hverandre, Velkommen til Elgstua kanskje verdens mest kjente elgkafé/-restaurant! Trenger du en opplevelsesstopp på veien? Hos oss får du en helt særegent god matopplevelse hva tradisjonsmat og husmannskost angår. Hva med vår gode og populære elggryte eller drømmer du om flesk og duppe? Nytt hotell med 112 rom åpner 1. juni 2013 Elgstua AS Trondheimsveien Elverum Tlf Hans Ole var en engasjert foredragsholder om hund. og ikke minst, utveksle erfaringer. Det blir jo mye jakt- og fiskeprat når tillitsvalgte møtes. 5

6 J e N T e S A T S I N G Jentene på frammarsj Hver mandag møtes en gjeng skyteglade jenter på Kyndalen skytterhus. Det er den nyetablerte jentegruppa i Elverum som har startet med aktiviteter rettet mot jenter. Tekst Vigdis Jensen Foto Linda Johnsen Bakgrunnen for at vi startet med dette er NJFF s kvinnesatsning, sier Aud Johansen kvinnekontakt i Nordre Elverum JFF. Sammen med Linda Johnsen, Sørskogbygda JSK og Liv Grete Bekkelund fra Heradsbygda JFF er hun ansvarlig for jentegruppa. Vi gjør dette for å få flere jenter aktive på jakt, fiske og med friluftsliv generelt. Da er skytetrening en viktig del av det hele. Denne gruppa er en av flere jentegrupper rundt om i Hedmark. Gruppene blir ledet av en eller flere lokale kvinnekontakter og har som mål å lage aktiviteter som skal passe for alle. Enten du interesserer deg for jakt, for fiske eller annet høstningsbasert friluftsliv, så ønsker vi at alle skal føle seg hjemme, sier Aud. Derfor håper vi at skytinga skal være en av mange typer aktiviteter fremover. det lettere for meg å komme. Det at det bare er jenter betyr også noe, selv om jeg tidligere har skutt med både menn og kvinner, så har den sosiale siden ganske stor betydning sier hun. Hanne forteller at hun også var inne på tanken på å ta jegerprøva da hun drev med skyting tidligere. Nå har denne tanken meldt seg igjen etter at hun ble med i Kynndalen. Når jeg hører jaktpraten blant dere andre, så kommer lysten tilbake, sier hun. Hanne vil også være interessert i å bli med på andre typer aktiviteter. Det høres fristende ut, sier hun, og når jeg slipper å ordne alt selv så blir det lettere. Flere av jentene som har vært for å prøve å skyte har sagt det samme, og har meldt sin interesse både for å ta jegerprøva og for å bli med på andre aktiviteter. Innimellom skytinga er det også tid for kaffe og prat. Og, ikke minst, planlegging av andre aktiviteter. Det planlegges både utendørs skyting, isfiske, fisketur på Kynna, orrleiktur og matkurs med retter av fisk og vilt. Aktivitetene skal være sosiale, men skal samtidig være faglige slik at jentene skal kunne gli inn i jeger- og fiskemiljøet på en naturlig måte. Det skal være positivt morsomt, sier Aud Johansen. Hanne Midsund er en av de jentene som har vært på skyterbana regelmessig i vinter/ vår. Jeg prøvde meg med skyting for mange år siden, og syns det var veldig morsomt, sier hun. Men, så flyttet jeg og interessen ble borte i alt annet som skulle gjøres. Nå så ble jeg spurt direkte om å være med, og det gjorde Ivrige jenter i Kynndalen. Aud Johansen tar et solid ladegrep. Hanne Midsund i full kosentrasjon. 6

7 8430_d Inhouse N Med If Superforsikring får du leiebil som er akkurat like stor som din egen. Når hele familien er klare for tur er det bare ett ord som passer når bilen ikke starter: nedtur. Hvis ikke du har vår Superforsikring på bil da. Den er nemlig akkurat det den høres ut som: En super forsikring. Det betyr blant annet at du får leiebil som er akkurat like stor som din egen bil. Og at du kan beholde den så lenge du trenger det. Ikke koster en Superforsikring så mye heller. Som medlem av NJFF får du dessuten 12 % rabatt på bilforsikring hos oss. Send registreringsnummeret ditt på SMS til så gir vi deg en pris på hva Superforsikring vil koste nettopp deg. Kanskje blir det en real opptur? Telefon I samarbeid med:

8 rødrev Knut Olsen med sine to revehunder på revefallet. 74 Undertegnede med hannrev på 8,8 kilo fra Løten : Siste posisjon Hannreven fra Tufsingdal vandret og har slått seg ned i Åmot. Den andre hannreven var stasjonær rundt Drevsjø og endte også sine dager på åte der. 8 w w w. n j f f - h e d m a r k. n o Flott rev og flott skinn!

9 r ø d r e v På spor etter rødreven Rødrevprosjektet har lagt bak seg to hele år, der rødreven har vært i fokus, ikke bare fra jegernes sin side, men også fra rettighetshaverne og forskerne! Tekst og foto Roar Lundby Etter 396 rødrever i 2010, endte vi opp med 602 rødrever for Dette er vi kjempegodt fornøyd med. Litt over 200 jegere kjøpte revepass og deltok i registreringen. Engerdal feller fortsatt flest rev med 167 rødrever i 2011 med Vang som en god nummer to med 118 rever. Med to år bak oss har vi med andre ord fått inn gode data på 998 rødrever! Åte Fortsatt er åtejakta størst og 62% av revene blir felt under åtejakta. Rifla står for 68% av uttaket. Hihunden kommer som en god nummer to med 9% i 2011 og med lokkejakta som nummer tre med 8%. Mye skabb? Fra året 2010 der vi fikk registrert 8 tilfeller av skabb så økte dette drastisk i 2011 med 31 tilfeller. Flesteparten av skabbrevene ble felt tidlig på året i mars 2012 så har tispa dratt rett sørover og gjort svenske av seg. Hannen er fortsatt å finne i det samme området. En eldre hannrev ble merket i Vang. Den dro sporenstreks videre, gjennom Løten og sørover til Romedal og virker å ha slått seg ned der. To hannrever, en valp og en voksen, ble merket i Engerdal i det samme tidsrommet. Valpen var stasjonær rundt Tufsingdal der den ble merket i ca 20 døgn før den dro på langtur. I løpet av en tidsperiode på ca 7 8 døgn, så dro den ned til Løpsjøen i Åmot og har siden slått seg ned der. Den har vandret over 11 mil i luftlinje!!! Den voksne hannreven har siden den ble merket vært stasjonær i områdene rundt Drevsjø. Den har frekventert fire av seks åteplasser i området og endte til slutt på åtet til Eivind Sundet, som felte reven på sitt åte 7. februar Forskerne ønsker fortsatt å merke rev! Har du en revebås og ønsker å være med på dette, send en mail eller ring inn til fylkeskontoret for å registrere deg med navn og sted! Dette er kjempespennende og vi ønsker enda flere rødrever rundt i Hedmark med halsbånd! NJFF arrangerte fagseminar over to dager på Jakt- og Fiskesenteret på Flå mars. Rødreven var i fokus! Meget dyktige foredragsholdere fra hele landet var hentet inn til dette fagseminaret. Forskere, rettighetshavere og jegere oppdaterte forsamlingen på siste nytt vedrørende rødreven i Norge og Sverige. Fagseminaret var en oppfølging av DNs Workshop i Trondheim for snaut et år siden. Forskningsbiten med merking av rødrev var en av bitene som er ferske siden sist. Inne i mellom teoribitene ble det også demonstrert både flåing av rev og bruk av hihund på kunsthi. Stor takk til både foredragsholdere og deltagere som bidro til ett godt gjennomført fagseminar! OG Husk jaktstarten på rødrev 15. juli!!! SKITT JAKT! Hannrev felt på hi med fine mørke tegninger. Revebås og merking Fra to innmeldte rødrever tatt i revebås i 2010 ble tallet 13 i I tillegg fikk vi høsten 2011 tatt fem til som vi merket med VHF/ GPS halsbånd sammen med forskerne på Evenstad. To valper, en tispe og en hann, fikk sendere på seg i Østby i september-oktober Pr 9

10 r ø d r e v Andreas Kjellmo, Kim Andre Bjørnstad og Jørgen Rustad med to hirever felt for Kiwi. Samling rundt bålet hører med til revejakta! Stor hannrev felt med god hjelp av støvere og hihund! Bål og avslutning på jaktsesongen den 23. desember 2011! Hirev for Kiwi i Løten! Blide ungdommer i Nordre Elverum på revejaktkurs! Det ble revefelling på hiet! 10

11 Dylta Bruk august r ø d r e v Villsvinjakt Eirik B Erichsen med selvskutt villsvin. Eirik B Erichsen er en ivrig revejeger og for 2010 så vant han førstepremien i vårt rødrevprosjekt «På spor etter rødreven», en jaktreise til en verdi av kr Eirik var ikke snauere enn at han tok med seg jaktkompisene og dro på villsvinjakt i Sverige... Tekst og foto Eirik B. Erichsen Vi var fem som dro til Dylta Bruk, rett utenfor Örebro, for å jakte villsvin. Svein Nilsen, Geir B. Erichsen, Johanne Heggelund, Ole Jørgen Os og undertegnede, hadde i månedsvis sett frem til turen. Ved ankomst var det utpakking av bagasje før det var prøveskyting av våpen og ammunisjon. Etter en liten innføring i jakten, ble vi kjørt ut på post av jaktforvalteren, Janne Gustavsson. Spenningen og forventningene var store etter å ha blitt fortalt at det var usedvanlig bra med gris dette året. Jakten foregikk fra oppsatte jakttårn ved foringsplasser, og det var ikke tvil om at foringsplassene var flittig besøkt. Allerede første jaktkveld ble det gris. Etter å ha sittet stille i et par timer uten å ha sett noe til grisene, hørte vi plutselig grynting på baksiden av jakttårnet. Med ett vrimlet det av årsunger foran oss, og ikke lenge etter kom de større individene - hanngrisene vi var ute etter. Det tok ikke lang tid før det smalt, og den første grisen gikk i bakken. Vi jaktet både morgen og kveld i tre dager, og tilsammen fikk vi fem villsvin. Alle mann fikk både sett og skutt gris - og for en opplevelse!! Ikke bare det å få skutt villsvin, men bare synet av grisene ga en helt ny spenning for et iherdig jakthjerte. Uansett om det tok litt tid før villsvinene kom, var det mange andre dyr å se. Synet av elg, rådyr, hjort og rev, gjorde at spenningen alltid var på topp i jakttårnet. Vi er alle enige om at dette er noe av det største vi har opplevd, og det er ikke tvil om at det blir en tur til de svenske skoger neste år igjen. Jeg kan gi de varmeste anbefalinger til de som ikke har vært med på en slik jakt prøv det, og dere vil få en fantastisk fin opplevelse! Utsikt fra jakttårnet. Ole Jørgen med gris. Slakting er også en viktig del. 11

12 L e d e r Mot en ny vår Det klukker godt i bekken bak huset allerede, takdryppet slipper en stor, kald vanndråpe ned på hodet mitt og varsler om en ny og lysere tid i møte, da jeg glir ut av døra hjemme. Tekst Knut Arne Gjems Foto Morten Stensaker Det er ikke vanskelig å høre at vårens første kanadagjess har inntatt Gjesåssjøen idag. Auga mine er fortsatt tunge etter litt for mange våken timer i revglugga i natt. Dunkeren, Perro sender meg et langt og uforstående blikk når jeg plukker med meg ei saksmappe, i stedet for han! Hva er det du tenker på, far? Det er første lørdagen i mars, årsmøte i NJFF- Hedmark. Samlingsplassen er Skogmuseet i Elverum hvor skogen og fjellets folk skal møtes. Knut Arne Gjems, foreslått som ny styreleder til 2014 står det øverst på papiret jeg får fra valgkomiteen i døra. «Du er itte skuggeredd, du«sier en trivelig kær ifra Våler, med ett vennskapelig klapp på skuldra når vi trekker vi inn i skogmuseets lune aula. Årsmøte blir en velorganisert og ryddig affære hvor medlemmene er nesten overraskende enige om alt. Ennå lever jegeren, øyeblikkets rastløse elsker, ennå jager han sitt vilt over blå berg under solen. Seklene har ikke maktet å mure ham inne i labyrinten av sementgrå, rette vinkler. 12 Hans Børli Rekruttering Rekruttering av nye jegere og fiskere er viktig og en prioritert oppgave understreker årsmøte. Medlemstallet har sunket og vi må forsøke å snu en trend. Ungdommen er fremtiden og skal bære jakt og fisketradisjonene våre videre. Klart vi må jobbe med rekruttering! Mennesket har de siste tiårene fjernet seg lengre og lengre ifra naturen. Færre og færre vokser opp med jakt, fiske eller fangst. Vi som er bærene av veidemannstradisjonene får en stadig større oppgave med å forsvare menneskets plass i naturen. Det at vi har drevet med jakt, fiske og fangst i noen tusen år, siden vi sluttet å pare oss med apekatten, kan være lett å glemme. Mye godt rekrutteringsarbeid gjøres allerede i NJFF- Hedmark. Jakt og fiskeskolene er en kjempesuksess som må videreføres. Det er viktig å starte så tidlig som mulig med å få barn og unge med seg ut. De får et annet forhold til naturen da. Vi håper å få med oss enda noen nye foreninger til å arrangere Jakt og fiskeskoler neste år! Kanskje du kan bidra? Vi har ett eget kvinne- og ungdomsutvalg så rekruttering er allerede på dagsordenen og mye godt gjøres, men hva skal vi gjøre for å få et virkelig rekrutteringsløft?

13 Som jaktlærer på Sønsterud videregående skole kan Knut Arne mer enn de fl este om måter å jakte på. Knut Arne er en mer enn habil skytter. Jeg vil at vi skal sette i gang en rekrutteringskampanje hvor vi treffer ungdommen på deres arenaer. Vi må ha egen gruppe på facebook for ungdom, sprek nettside, uniformere oss med spenstige t-skjorter og lokke ungdommen med til spenstige aktiviteter hvor noe skjer! Vi må slenge ut snøre skal vi få napp! Duejakt, raske skudd, dundrende rådyrloser, fiskerike vann og action trekker ungdommen til oss. Det å fryse på post og ta rundetiden på haran kan de lære seg senere, når kvaen sitter under negla. Det er viktig å velge de «rette aktivitetene» som trekker ungdom og få de interessert! Årsmøtet går videre til de innkommende saker. Rovdyrsaken skal opp. Ulv Jeg har vel tenkt at det kan bli noen diskusjoner her. Men, nei årsmøtet er unisont enige ifra sør til nord. Representantene som møter opp for foreningene i hele NJFF-Hedmarks område, med medlemmer er unisont enige. Ulvesona må oppheves og jakt må startes! Et sterkt signal. Skogens folk snakker ikke høyt, men dette nødropet fra grenseskogene må politikere og beslutningstakere ta til seg! Hvis ulven ikke er noe problem, så kan det vel ikke være noe problem å oppheve ulvesona heller? Årsmøtets dirigent snur på problemstillingen og kommer med dette gode argument. Hva kan være bakgrunnen for at det enstemmig ønskes en ny ulveforvaltning? En av Trysils utsendinger på årsmøtet forteller følelsesladet om frykt for å være ute i ulveområdet, frykt for å slippe jakthunden og maktesløshet som lokalbefolkningen føler med å bli overkjørt av sentrale myndigheters rovviltforvaltning. Ulven er et spesielt dyr, som mange blir fascinert av. Den er elsket og hatet. Vi må bare godta hvordan ulven er, det får vi ikke forandret. Men det er forvaltningen vi må forsøke å påvirke og endre gjennom en sakelig og ærlig kamp. Det er kampen for det eksistensielle vi kjemper. Jeg bretter opp ermene. I vår interesseforening ønsker mange å leve det frie jegerliv! Elske livet i naturen som en del av den, uten at gleden blir drept av frykt for å miste sin firbeinte venn. Snart i alle Hedmarks områder overskygges jaktgleden med hund av frykten for at den skal bli tatt av ulv. Det er vel ikke så rart en del reagerer? Det å huse ulv i skogene koster også lokalsamfunnene, uten at mange er det bevist. Forskningen sier at ulv er i Hedmark nå. Forskerne på Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad fulgte i sin tid ulvene «Gråfjellparret» i ett år med GPS sender som viste at et ulvepar tar minst 100 elg i året. Stipulerer vi at 20 ulvepar dreper 100 elg hver, så er dette 2000 elg som blir tatt i Hedmark i året. En kostnad bare i elgkjøtt på ca 20 millioner kroner årlig. I Rendalen savner de et hundretalls rein etter flytelling. Ulv har jaget unna og drept i reinsflokkene, utenfor ulvesona gjennom vinteren. Bare noen bukker kan felles av jegerne i Rendalen til høstens jakt, med påfølgende milliontap. Bare noen eksempler på kostnader som forvaltningen påfører oss i Hedmark uten noen form for kompensasjon. Det føles sikkert behagelig for andre fylker å la oss i Hedmark ta store deler av rovdyrtrykket, så vi har en krevende kamp og nå frem både til landsmøtet i NJFF til høsten og gjennom politisk påvirkning med å få opphevet ulvesona. Forskningen har også uttalt at ulvesona bør oppheves, så det kan styrke vår sak. Vi i NJFF-Hedmarks styre vil arbeide med denne saken frem mot landsmøtet i NJFF til høsten og gjennom politisk påvirkning. Forlenget jakttid på ulv til 31. mars innenfor ulvesona ble også vedtatt å arbeide for etter et godt innlegg fra Sør Odal JFF sin utsending. Jaktskyting Jaktskyting er årsmøtets tredje viktige sak. Jaktskytingen i Hedmark trenger et løft. Det er viktig at jegerne svinger børsa jevnt utenfor jaktsesongen også. Spesielt løpendeelgskyting som er en tradisjonsrik gren, sliter med deltagelse og rekruttering. Kanskje skal vi tenke litt mer på å gjøre stevnene mer attraktive? Nye premier, nye konkurranseformer, kanskje kan vi arrangere en landskamp mot Sverige? En karusell med stevner på norsk og svensk side med finale og fine premier? Kanskje media til og med ville komme! Her må vi tenke nytt og vi er helt avhengig av at medlemmene bidrar skal vi få til ett løft! Årsmøtet går mot slutten og Bjørn Næss, styreleder i seks år skal gi seg. Selv gode børsepiper må skiftes noen ganger, sånn er det også med ledere. Vi takker, Bjørn for innsatsen. Hans Ole, har fått jobb som kursleder på Flå og slutter som fylkessekretær. En stor kapasitet vi mister, men jeg håper vi kan få overtalt han til litt jobb i Hedmark fortsatt. Vi løfter på lua og ønsker deg lykke til på Flå, Hans Ole, og takker så mye for det du har bidratt med til organisasjonen vår i over femten år! Jeg blir så enstemmig valgt som ny styreleder og årsmøtet avsluttes. Etter en kort og intens regnskur og mange gratulasjoner på trappa på Skogmuseet, titter vårsola frem og varmer i ansiktet, når jeg tusler ettertenksomt mot bilen fra årsmøtet. Med meg i sekken hjem har jeg en stor oppgave som jeg skal ta fatt på med stor interesse, engasjement, men også ydmykhet. Jeg har mange tanker og pågangsmot, hvor jeg ønsker å gjøre mitt beste for saken. Jakta, skytingen, fiske og det gode skogslivet har hele livet mitt vært min lidenskap og store livskraft. Men jeg er allikevel så liten alene, og vet godt at alene er det lite man får til. Man er helt avhengig av støtte og en organisasjon som jobber sammen skal man få til resultater. Det enkelte medlemmet som engasjerer seg og bidrar mot et felles mål vi har satt oss, er det som skal til. Blir du med? 13

14 Ny aktiv ungdoms Rune Grenberg, nyvalgt ungdomskontakt i fylkeslaget en omgjengelig «innlandsbamse» med gjeller og finner... Massevis av lun humor, omtenksom, engasjert og likt av alle. Ja, slik kan han beskrives vår nye mann i styret med hovedansvar for barn og ungdom et av våre satsningsområder for Tekst og Foto Tove Lisbeth Finstad Rune trådde sine barnesko i Oslo, men med foreldre fra Finnskogen, var det godt å flytte «hjem» før det urbane livet ville hogge tak i ham for alvor. Det var og er på bygda han trives best, og da så langt inn på Finnskogen du kan komme. Det var også her ved Husuberget inne på Åsnes Finnskog sammen med foreldre og besteforeldre, hvor de meitet abbor i tjern og sjøer, at han ble bitt av fiskebasillen for fullt. Jeg var også så heldig at jeg vokste opp sammen med kamerater som delte min interesse for fiske og friluftsliv, og vi hadde mange fine turer sammen, forteller han. Det er også her han finner stillheten og hører våren komme med fuglesang og knitring av smeltende vårsnø på et islagt vann. Jeg har de siste årene hatt noen utenetter ved myra for å overvære orrhanespill, det synes jeg er utrolig trivelig og særlig da sammen med andre. Slik sett var det vel drømmejobben som dukket opp for ett par tre år tilbake da han ble ansatt på Naturbrukslinjen på Sønsterud, som er en avdeling av Solør videregående skole. Her får han bruke all sin kunnskap og lidenskap om fisk, fiskekultivering og friluftsliv sammen med ungdommene som ikke får fullrost ham nok. Rune er et godt forbilde for oss unge både i Åsnes JFF og som lærer på skolen. Han er omtenksom, morsom, kunnskapsrik og en god kamerat, sier Jørgen Kalfoss, en ivrig og dyktig juniorfisker i Åsnes JFF og elev ved skolen hvor Rune jobber. Han glir rett inn i miljøet og vi flokker oss rundt ham når han forteller kunnskapsrikt om hvordan du best skal lure storfisken på kroken. Noe som er viktig for Rune. Fisking er en måte å slappe av på, men også noe som skjerper meg. Jeg kan bruke mye tid i forkant av en fisketur, eller før jeg skal prøve meg etter stor fisk. For jeg skal være så ærlig at jeg innrømmer at det er viktig for meg og ta stor fisk. Større enn andre og større enn de jeg har tatt før. Tror dette ligger i en del av oss, konstaterer Rune. For Rune er det viktig at ungene får en god opplevelse av det å være ute i naturen. En av hans fine egenskaper, er at han ikke prøver å legge aktiviteten høyere enn det den aktuelle aldergruppen kan mestre. Skal vi fiske med unger opptil 12 år, så skal vi reise på en fiskerik sjø med mange muligheter for napp. Om fisken da har skjell og er blank, eller den har prikker, spiller ingen rolle, sier han. Det er fisk som er viktig for de yngste. Det er viktig for meg at vi så langt det er mulig viser barn og ungdom hvilke muligheter de har i nærmiljøet sitt. Vi har i Åsnes JFF hatt et prosjekt vi kaller «Meitings», der vi i Glomma fisker etter mort, gullbust, laue, vederbuk og brasme med nye og moderne metoder. Det er fisker som finnes nær de som bor på Flisa, fiske som ungdommene kan sykle til og bedrive alene etter hvert. Så får heller den videre utviklingen, om vi skal kalle det utvikling, komme seinere. Da de blir gamle nok til å kjøre moped og bil, så finnes interessen der og de kan selv velge et godt gjeddeeller ørretvann med muligheter for stor fisk. Det var slik han gjorde det selv. Min beste naturopplevelse var den sommeren en kamerat og jeg kjørte moped fra Finnskogen og til Isterfossen for å fiske med flue. Vi lå under brua på Isterfossen noen dager, og fisket sik, harr og ørret både morgen og kveld. Det var en mopedtur på over 20 mil, men var helt greit for to ungdommer som var blitt hektet på fluefiske. Som far til to aktive unger Rolf Magnus og Mina Karoline; trener, mentor og støtteapparat til begge når det kommer til fiske- og fiskekonkurranser, oppfølging av fotballtreninger og ridning, samt at han er aktiv konkurransefisker selv, skulle vi tro at dette tok all fritid, men den gang ei. For ett par år siden tok han jegerprøven og er gledelig med sønnen på småviltjakt også. De siste par årene har det blitt mange og lange dager på jordene ned mot Flisa elva for å lure ei og anna due. Det er også med børsa i hånda han finner sitt favorittmåltid. Rolf Magnus skjøt gås i høst, og laget denne sammen med bestefar til middag 1. nyttårsdag. Dette var utrolig godt og plasserer seg helt der oppe som en av de beste middagsopplevelsene jeg har hatt, sier han ettertenksomt. Rune er en person du alltid kan stole på og er veldig lett å like og lett og omgås. Han er en tålmodig læremester overfor både barn og voksne, 14

15 kontakt i Hedmark og er et forbilde for mange av oss som driver foreningsarbeid. Han er aldri vond og be, han stiller velvillig opp og deler av sin kunnskap og viser en entusiasme for det han driver med som lett smitter over på deltakerne. Rune stiller som frivillig sjåfør og trener, og tilrettelegger utstyret når Åsnes JFF sine unge håpefulle juniorer skal på fiskekonkurranser. Da stiller han heller opp for og hjelper andre, enn å stille i konkurransen selv. Det er supert rekrutteringsarbeid. Det viktigste for ham at ungene blir med og får gleden av å delta. Han skaper alltid en lun og god stemning rundt seg, og ungene liker alltid å være i hans nærhet. Så ungdomsarbeidet i Hedmark er nå uten tvil i trygge hender, sier leder i Åsnes JFF Tove Lisbeth Finstad, som vet at hun har alle fra Åsnes JFF med seg på det. Jeg har selv unger som er interessert i både jakt og fiske, og jeg ser at det er viktig for dem å ha noen jevnaldrende å dele denne interessen med. Samtidig så veit jeg at det er mange ungdommer som liker å drive med dette, men det trengs å legge litt til rette for det. All annen aktivitet som ungene er med på er jo organisert av voksne. Det er derfor viktig at vi er med på å gjøre også jakt og fiske tilgjengelig og tilrettelegger dette for dem. Vi må også vise ungene at de aller fleste av dem har veldig gode muligheter for å bedrive hobbyen sin rett utenfor der hvor de bor, og at det ikke er mer enn en halvtime på sykkelsetet for store fiskeopplevelser, eller jaktopplevelser, når de blir så gamle. Vi må ikke sette så store krav til type fiske og fiskeart at vi kveler interessen før den kommer i gang. Videre må vi samarbeide godt innad i, og mellom foreningene i fylket, for å kunne høste erfaringer fra hverandre. For oss i NJFF-Hedmark vil det være viktig med støtte til de ildsjelene som allerede gjør en jobb for rekruttering, og barne- og ungdomsarbeid. Vi må også bli gode på å vise entusiasme for de mulighetene som finnes lokalt slik at interessen på den måten kan få grobunn og siden blomstre opp, avslutter han, før han forteller oss en liten selvopplevd fiskehistorie. Jeg må nesten fortelle om første gangen Rolf Magnus og jeg skulle prøve vår nyriggede trollingbåt. Vi hadde tidligere fisket på vanlig måte i Røgden, og tatt mange fine fisker. Men første gangen med fullt utstyr ute etter båten, som den gang var 6 stenger ute på planerboard, i sterk vind, var ganske spesielt. Jeg kjørte, trodde jeg, fast en av wobblerene i bunnen på ca 7 meter. Hadde et svare strev for å holde båten opp mot vinden, samtidig som alle de andre wobblerene skulle snelles inn. Tilfeldighetene gjorde det slik at Rolf Magnus holdt orden på den stanga som vi hadde «kjørt» fast, og jeg var nesten ferdig med å snelle inn det andre da han roper fisk! Etter det gikk det galt med flere snører og litt av det andre utstyret, som gikk inn i propellen. Han hadde ei gjedde på som tok over 50 meter snøre i et utras, før vi så den hoppe over vannet 100 meter bak båten. Etter hvert fikk jeg ryddet alt av propellakslingen, mens han trøttet ut fisken. Det var hans første gjedde over 10 kg, og gjeddefisket vårt ble helt noe annet etter dette. Et sted med sjel og atmosfære! Kurs i sommer juni Ettersøk av skadet hjortevilt juni Jaktlederkurs Vi tilbyr stillhet og ro, nydelig mat, gode senger, og aktiviteter etter ønske Tlf Følg oss på Facebook Velkommen til Johnsgård Gjør som i «Ingen grenser» legg turen din til Langsjøen! Tlf Jan Ole Johnsgård

16 Oppsummering av årsmøte Knut Arne Gjems nyvalgt leder STYREMEDLEMMER Sindre Undseth Kjetil Hagen Egil Sandnes Tove Lisbeth Finstad Vigdis Jensen kvinne-kontakt Rune Grenberg nyvalgt ungdomskontakt Siri Parmann, NJFF, presenterte forbundets satsning på Flå samt rovviltforliket og dets konsekvenser for NJFF. Årsmøte vedtak Opphevelse av forvaltningssona for ulv Etter forslag fra Sør-Odal JFF, Brandval JFF og Trysil Fellesforening. Vedtak: NJFF-Hedmark skal jobbe aktivt innad i egen organisasjon, overfor offentlig forvaltning, politiske partier, regjering og Storting for å få opphevet forvaltningssona for ulv. Årsmøtet i NJFF-Hedmark pålegger fylkeslaget å legge dette fram som egen sak ved NJFFs landsmøte 2012 med formål om å pålegge NJFF å jobbe for samme sak. Kvinnesatsing Kvinneutvalget la fram forslag som skal styrke arbeidet med kvinnesatsningen som ble vedtatt på landsmøtet i Dette innebærer at NJFF- Hedmark fremmer sakene for NJFFs Landsmøte 2012, der en ber om en styrking av denne satsningen og foreslår at landsmøtet oppfordrer forbundsstyret til å utnevne et eget sentralt kvinneutvalg som skal ledes av et av forbundsstyremedlemmene. For ytterligere å styrke kvinnesatsningen på fylkes- og lokalnivået, foreslås endringer i mønstervedtektene for både fylkeslag og lokalforeningene der kvinnekontakt tas inn som styremedlem i oversikten over styrets sammensetning. For NJFF-Hedmark vil således 9,1 lyde: Oppnevne egne ungdoms- og kvinneutvalg og medlemmer til disse, samt utarbeide arbeidsinstruks for hvert av de to utvalgene». Ansettelse av generalsekretær NJFF-Hedmark fremmer følgende forslag til landsmøtet: 11 punkt 5, Representantskapets plikter. Ansette generalsekretær på åremål etter innstilling fra Forbundsstyret og fastsette dennes lønns og arbeidsvilkår. Generalsekretærens åremål løper i 4 år med mulighet til forlengelse, etter søknad, i inntil 3 perioder, maksimalt 12 år. Begrunnelsen for dette er at dagens løpetid for generalsekretærens åremålskontrakt er 6 år med mulighet til forlengelse av en periode. Totalt 12 år. Det normale i sammenlignbare frivillige organisasjoner er 4 årsperioder med en maksimal lengde på 12 år som er en tilfredsstillende ordning og gir bedre muligheter for eventuelle ønskede skifter. Årsmøtet ble holdt i en god tone, og var preget av stor enighet i salen. Styret i NJFF-Hedmark etter årsmøtet Fra venstre; styremedlem Egil Sandnes, styremedlem Tove Lisbeth Finstad, nestleder Kjetil Hagen, kvinnekontakt Vigdis Jensen, styreleder Knut Arne Gjems og ungdomskontakt Rune Grenberg. Styremedlem Sindre Undseth var ikke tilstede når bildet ble tatt. 16

17 Tove NY DYREKLINIKK I ELVERUM! E-Vet AS Tove Langtind, Christina Manzetti og Ragne Åstorp Christina Ragne Nå starter utstyrspakke til haglekjøpere; Ta vare på våpenet; hagle allen Futteral BOre snake pussesnor klikkpatroner Ta vare på hørselen; peltor sport tac sesongen Banene åpner og hagleskytingen begynner- endelig! Har du det du trenger for å starte en ny sesong? Bestselger pakkepris; ,- Det er viktig at hagla passer! La oss hjelpe deg. Da blir det riktig med en gang. Beretta s686 silver pigeon i: Superpris. Kuffert og 5 Choker 12/ ,- Vi åpner ny dyreklinikk i Elverum med hovedvekt på smådyr og tilbud om ambulatorisk dagpraksis til hest. Vi ønsker å gi et så fullverdig tilbud som mulig til våre smådyrpasienter med laboratorium, røntgen, ultralyd, kirurgi og tannbehandling. Ambulatorisk hestepraksis med vaksiner, tannbehandling, kastrering, kolikkbehandling, halthetsutredning, drektighetskontroll og brunstkontroll. Åpningstider: Mandag 08:00-17:00 Tirsdag - fredag 09:00-17:00 Følg med på vår hjemmeside for eventuelle kampanjer og kurs! E-Ve t AS Kirkeveien 58, 2407 Elverum Tlf E-post: robust superpris skytemaskin Besøk oss på nett eller kom til en av våre butikker for mer informasjon ORDReTeLefOn: FiNN ClassiC 412 s: Robust hagle. Kuffert og 5 Choker 12/ ,- star Bailak ij 27 Dt: Tro sliter til uslåelig pris 12/ ,- remington versa max: Syntetic grey. Koffert og choker. Verdens mest pålitelige halvautomat? 12/ ,- MED PASIENT OG EIER I FOKUS Foto Roar Lundby Sommeridyll i Stange. 17

18 B A r N I H e d M A r K J e G e r - O G F I S K e F O r e N I N G Brandval JFFs jakt- og fiskeskole på harejakt og isfiske Brandval JFF har kastet seg på NJFF-Hedmarks sin satsing på jakt- og fiskeskoler (JOFS) og blitt med på opplegget som fylkeslaget har tatt initiativet til. Tekst og foto Kjetil Hagen Det er hyggelig å kunne bidra med noe for barn i alderen opp til 14 år. Vi kjører etter opplegg utarbeidet av Åsnes JFF, som har kjørt JOFS i flere år allerede. I 2011 / 12 er det hyggelig at Hedmark har 9 foreninger som har dette tilbudet med JOFS. I Brandval hadde vi hjelp fra jaktutvalget da JOFS skulle ut på harejakt, lørdag 18. februar. Været var ikke det aller beste, mildt og litt sludd med en kald sur vind. Været skulle ikke spille noen rolle for de fremmøtte, godt humør og topp innstilling blant barna. Hare skulle vi vært fall få se, det var ingen tvil blant de unge «jegerne». Her er «jegerne» samlet. 1 rekke fra venstre, Mattis Austad, Tobias Alfredsen, Fredrik Sønsterud, Simen Høgberg Slaastad, Martin A. Kristiansen, Finskstøveren Cosmo og Victoria Eriksson. I midten, fra v. Martine Austad, Tuva Buserud Tangen og Sandra Øverby. Bak ser vi fra venstre, Stig Nytrøen, Lars Chr. Stømner, Lennart Høgberg og Bjørn Hagen. Morten Moe hadde reist da bildet ble tatt. Barna ble plassert ut sammen med voksne jegere, og alle håpet at haren skulle komme der de satt. Vi hadde flere loser og haren kom flere ganger innen synshold, og flere av barna fikk også sett den. Det ble også løsnet skudd etter haren, men jegeren bommet. Etter jakta ble det selvfølgelig pølser på alle mann. Barna var enige i at dette skulle dem være med på flere ganger. Med JOFS på isfiske Lørdag 3. mars var det isfiske som sto på timeplanen i JOFS. Med hjelp fra Fiskeutvalget kunne vi ta med barna ut på Steinreien til en flott dag, med masse isfisking, grilling av pølser og mye moro. Tirsdagen før hadde vi hatt to timer med teori om isfisking, og så skulle teorien settes ut i praksis. Erik Høgberget har ennå ikke fått noen abbor opp av hullet.vi hadde en kjempefin dag på isen i fl ott vær. 18 av deltagerne på JOFS var med denne dagen, og vi takker hjelperne for god støtte. Vi hadde også med oss to fremtidige deltagere på JOFS. Venninnene Hedda A. Hagen (4) t.v. og Frida Høgberg Svensrud (5). Disse to fikk til sammen 17 fisker. Den ene holdt i pilkestikka og den andre dro opp da det nappet. Samarbeid! 18

19 Løiten JFF arrangerte NM isfiske 2012 Løten har med årene blitt kjent for sine NM arrangement innen hagleog rifleskyting. I mars viste Løiten JFF seg fra en helt annen side. Tekst og Foto Erik Enger Vinnere lagkonkurransen Lagkonkurransen lørdag foregikk med utgangspunkt fra Haverbekkvika og østre del av Rokosjøen. Med godt vær og godt «fiskeføre» ble det denne dagen samlet hele 54 lag (3 deltakere per lag, 162 fiskere), de aller fleste lagene representert fra Hedmark. Vinnerne i herreklassen ble trioen Pål Fjeld, Pål Einar Fjeld og Bent Fjeld fra Eidskog. Disse karene fikk en samlet vekt på 9716 gr. I dameklassen vant Torild Langerud, Kjersti Solli og Kirsti O Eriksson fra SFK Raufjøringen med samlet vekt på 8048 gr. og 4. plass totalt. For øvrig var snittvekten per deltaker på lagkonkurransen 1290 gr. og høyeste vekt 5150 gr. Totalt ble det fisket opp 208 kg med abbor denne dagen! Her ble det helga mars 2012 arrangert NM isfiske og Løiten JFF leverte nok en gang et vellykket arrangement. Selv om Løten ikke akkurat er kjent som noe fiskeeldorado, finnes en relativt stor sjø ved navn Rokosjøen, som kan by på spennende fangster. Tellende fiskeart i årets NM var abbor som sjøen har god bestand av. Løiten JFF ble tildelt NM isfiske Med bakgrunn i erfaringer fra Fylkesmesterskap i isfiske 2006, kunne komiteen bestående av representanter fra Ungdom- og fiskegruppa og kjente konkurransefiskere fra bygda, være godt forberedt til å ta i mot ivrige isfiskere fra hele landet. NM isfiske er en konkurranse som foregår over to dager med en lagkonkurranse og en individuell konkurranse. Reglementet deler lagkonkurransen videre opp i egen herreklasse og dameklasse. På den individuelle konkurransen har vi i tillegg veteran herrer, veteran damer, eldre gutt junior, eldre jente junior, junior (begge kjønn) og barn i egne klasser. Planen var å kjøre lagkonkurransen i samarbeid med Hamar Fiskerforening på Mjøsa ved Jessnes, men på grunn av mildværet og dårlig is i forkant av arrangementet, ble dette flyttet til Rokosjøen. Dermed ble Rokosjøen benyttet som NM-arena begge dagene. Den individuelle konkurransen på søndag foregikk med utgangspunkt fra Skytterhuset (ved Løten skytterbane) og hele sjøen ble benyttet i konkurransen. Været var noe kaldere og gråere, men dette hindret ikke ivrige fiskere å møte opp! Hele 295 deltakere skulle knive om NMtittelen. Her var også deltakere representert fra hele Østlandet og flesteparten fra Hedmark. Mange yngre fiskere var også med og kjempet om abboren. NMtittelen havnet tilslutt hos Paal Runden fra Gjøvik- og Toten Sportsfiskerklubb med samlet vekt på 4709 gr. Han traff godt og kunne også vise til storfangst av abbor på hele 1,3 kg! Andreplassen gikk til Magnus Riksfjord fra SFK Pimpel Sør og tredjeplassen til Lucian Lurac fra samme klubb. Snittvekten denne dagen ble noe mindre med 1010 gr. per deltaker. Totalt ble det fisket opp 298 kg med abbor og sammenlagt for begge dagene over et halvt tonn med abbor på 6 timer fiske!! Vi vil tilslutt takke arrangørene i Løten for et meget godt gjennomført NM og takke alle deltakere som meldte seg på og gjorde denne helga minnerik! God fangst. Stolt kar med fin abbor. 19

20 Vi har nå utvidet våre tilbud til jegere, fiskere og friluftsfolk! Feriehytter ved gode fiskevann klare for utleie for ett døgn eller mer Thomas Xavier Floyd Jakthytte for høsten Se oversikten på Les mer om småviltjakta i våre nye terreng i Rendalen, Trysil, Løten og Gravberget på

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark «På spor etter rødreven» Et samarbeidsprosjekt mellom rettighetshavere, jegere og forskere Bakgrunn Organisering Motivasjon

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff.

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff. Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Mange smaksprøver på viltkurset i oktober Kjent bjørnejeger i Hønefoss God stemning på jubileumsmiddag

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Villsvinjakt i Skåne Sjøfisketur til Nærsnes Medlemsfordel: Rabatt på fiskeutstyr Duejakt i Norderhov, lørdag

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss!

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss! DRIVJAKT JANUAR 2014 JAKT I SLOVAKIA & POLEN Enjoy Hunting AS jaktreiser til Slovakia.& Polen. To kjente og kjære jaktdestinasjon i hjertet av Europa. w w w.e njoyh un t i ng.no 1 DRIVJAKT Bli med på en

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund Ettersøk - avtaler, - bruk av lys og - nye regler. Roar Lundby Norges Jeger- & Fiskerforbund Hell, 6.november 2014 Avtaler Frykter at vi vil miste mange ettersøksekvipasjer etter 1.april 2016. Ønsker å

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP RIZZINI CUP P KVALIKK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP Bakerst fra venstre: Eirik Bjelde, Harald Roheim, Anders Klund, Joachim Børlie, Ole Johan Sæternes, Erik Lundhom, Jørgen Halvorsen,

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

Lykke til! Ungdomsutvalget i NJFF-Hedmark

Lykke til! Ungdomsutvalget i NJFF-Hedmark 2 Mange lokalforeninger i NJFF sliter i dag med rekrutteringen. På grunn av dette har NJFF satt i gang ulike vervekampanjer for å sette fokus på økt rekruttering til de aktivitetene vi alle er så glade

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Foto: Øystein Johnsen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 22. februar 2015 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

I området hvor dette bildet ble tatt var det svært tåkete, men stort sett var det nydelig vær på turen oppover.

I området hvor dette bildet ble tatt var det svært tåkete, men stort sett var det nydelig vær på turen oppover. Det er blitt et høydepunkt og en årlig tradisjon at når november månede kommer så pakker vi jaktutstyr og hunder og drar nordover-nærmere bestemt til Nord Trøndelag. Nøyaktig hvor vi drar forbli en godt

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks.

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. DINE MEDLEMS- FORDELER 2014 AS Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. 2 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE Ja nå er det bare å stålsette seg, november er her straks, den siste måneden før jul! Tida går så alt for fort, det er så mye vi skal rekke over før jula, og før

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2015

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2015 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2015 Foto: Ole M. Henriksen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 21. februar 2016 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2014 sist endret 16.01.14

Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2014 sist endret 16.01.14 Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2014 sist endret 16.01.14 1.-2. mars Norgesmesterskap isfiske lag (1. mars) og individuelt (2. mars), Grue-Finnskog JFF og SFK Raufjøringen, Dag Even Nygårdseter

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

rløse elger under jakta 2007. I Akershus er det totalt observert 5 elg med håravfall, 4 av disse er skutt. I Østfold er det fåf tilbakemeldinger sås

rløse elger under jakta 2007. I Akershus er det totalt observert 5 elg med håravfall, 4 av disse er skutt. I Østfold er det fåf tilbakemeldinger sås Årsmøte Østfold Utmarkslag 1. Statusrapport for hjortelusflua 2. Kort presentasjon av Villsvin som art og status i Østfold i dag Status for hjortelusflua Mindre hjortelus høsten 2007 enn høsten h 2006

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Fiske hos Statskog. våre fisketips i Sør-Norge

Fiske hos Statskog. våre fisketips i Sør-Norge Fiske hos Statskog våre fisketips i Sør-Norge FISKE I STATSKOG Innlandsfiske på statens grunn (utenom statsallmenningene i Sør-Norge) er samlet på ett fiskekort, Statskogs Norgeskort. Med dette kortet

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Høve Støtt Hallingdal AS På Geilo finner du Høve Støtt Hallingdal. Høve Støtt Hallingdal glemmer du ikke med det første. Vi

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret Jakt på ulv Eivind Lurås NJFF og Jakt- og Fiskesenteret November 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Lovverk, instrukser, kontroll Organisering Sporing Jakt Trofeet Håndtering av presse/ikke

Detaljer