RIKTIG INFORMASJON TIL RETT TID - gode grunndata, nøkkelen til en vellykket lansering! 28. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RIKTIG INFORMASJON TIL RETT TID - gode grunndata, nøkkelen til en vellykket lansering! 28. mai 2015"

Transkript

1 RIKTIG INFORMASJON TIL RETT TID - gode grunndata, nøkkelen til en vellykket lansering! 28. mai 2015

2 Agenda: Velkommen og innledning: Sigmund Berle Jensen - Administrerende direktør Tradesolution Hvorfor er god kvalitet på grunndata og timing for informasjonsutvekslingen avgjørende i lanseringsprosessen i dag og enda viktigere i morgen? Jørgen Eskeland Direktør innkjøp/vareflyt Asko Norge AS Hvordan innfri kravene hva skal til? Unni Irene Larsen - Konsulent Space/Category Management Barilla Norge AS Jon Hulberg - Trade Marketing Manager Barilla Norge AS Trine Cecilie Aardal - Forbedrings- og kvalitetsleder Fjordland AS Oppsummering og avslutning Helge Hasselgård - Administrerende direktør DLF

3 Innledning

4 Hva er riktig strategi for å lykkes som merkevareleverandør over tid?

5 Hvem er deres viktigste medhjelpere i forhold til fokus på konsument? Hjelp oss å bli gode i butikk rett vare, til rett tid med rett informasjon

6 Datakvalitet er en del av produktet/merkevaren

7 Datakvalitet er en del av produktet/merkevaren

8 Datakvalitet er en del av produktet Kvalitetssystemer knyttet til mattrygghet, produktkvalitet etc. er godt etablert og satt i system hos de fleste merkevareleverandører (klare ansvarslinjer, øvelser, kontroller etc) Hvorfor behandles ikke datakvalitet på samme måte blir minst like viktig for merkevaren i fremtiden!

9 Tradesolution hjelper gjerne til! Kurs og seminarer 1:1 Workshop Beste praksis kartlegging Rapporter Forbedring av systemer Forbedring av veiledninger

10

11 ASKO er en del av NorgesGruppen Detaljvirksomhet NorgesGruppen Engrosvirksomhet Norges største handelshus Kjernevirksomheten er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer Markedssegmentene er dagligvare, storhusholdninger og servicehandel Øvrig virksomhet Eiendom ASKO er et av forretningsområdene i NorgesGruppen ansvaret for den totale vare- og informasjonsflyten fra produsent til sisteleddet innenfor våre markedssegmenter

12 ASKO: kunder, 50 mrd i omsetning Dagligvare Servicehandel Bl.a. Storhusholdning Hotell, restauranter, eks.: Offentlig, eks.: Helse sør/øst/vest/midt, Kriminalomsorgen/fengsel, fylker/kommuner; sykehjem/ aldershjem/barnehager/skoler, off. kantiner, Fast Food, eks.: Kafé, kantine, catering, eks.:

13 Lokal markedsbetjening landsdekkende logistikk 13 regionale lager tilbyr et sortiment på varelinjer. 8 Storcash-butikker: Norges største stormarked for næringsdrivende Sentrallagre på Vestby 3300 medarbeidere Totalt lagerareal kvm 600 distribusjonsbiler Leveringsadresser som ASKO leverer til 13

14 Hvorfor er god kvalitet på grunndata og timing for informasjonsutvekslingen avgjørende i lanseringsprosessen i dag og enda viktigere i morgen?

15 15 Hva er vårt felles mål (leverandør og handel)?

16 16

17 17

18 18

19 19

20 MÅL Data registret i EPD produktdatabasen skal være riktig første gang (Fremtid: EPD sjekkpunkt bør være overflødig. Leverandøren er «herre i eget hus». Produkter måles kun når det er grunn til å tro at noe er galt.) 20

21 21 Feilandelen er på vei ned, men den er fortsatt for høy!

22 Riktige grunndata = olje i maskineriet ASKO Butikk MF & Adm. Innkjøp/ inn. trans/ varemot. Plukk Utgående trans. Bestilling/ varemott. Kasse & øvrig ADK & svinn Varepåfylling Markedsføring Adm.

23 Riktige grunndata = olje i maskineriet ASKO Butikk MF & Adm. Innkjøp/ inn. trans/ varemot. Plukk Utgående trans. Bestilling/ varemott. Kasse & øvrig ADK & svinn Varepåfylling Markedsføring Adm.

24 Kvalitet i grunndata er avgjørende for varestrømmen Kalkyler (logistikkbasert): Inntransport D-pak størrelse Vekt Antall i d-pak Hvem ønsker en vare som koster for mye (når den skulle kostet mindre?) 24

25 Riktige grunndata = olje i maskineriet ASKO Butikk MF & Adm. Innkjøp/ inn. trans/ varemot. Plukk Utgående trans. Bestilling/ varemott. Kasse & øvrig ADK & svinn Varepåfylling Markedsføring Adm.

26 Kvalitet i grunndata er avgjørende for varestrømmen Transport Full bil, ikke 1,02 full bil (kan vi kjøre mindre enn 3,5 gang rundt ekvator hver dag?) Stablebarhet, to i høyden Lagerdrift Feil mål eller antall lag på pall, går ikke inn i lysåpning Overheng 26

27 27 Vestby, «senteret» i ASKO

28 Vestby vokser nytt sentrallager kjøl under utbygging! Styrker ASKO som en effektiv, moderne, og kundeorientert logistikkorganisasjon Vil produsere en halv milliard kjølte forbrukerpakninger pr år. Tilsvarer ca 25% av Norges forbruk Sterk miljøprofil Byggestart september 2014 Drift fra 2017 Omsetning ca 11 mrd. kr. 200 ansatte ved full kapasitetsutnyttelse 28

29 Automatisering skjerper kravene til datakvalitet! Raskt og effektivt Feil data = stopp i varestrømmen Splitt av paller Olivenolje fungerer ikke som maskinolje og er dessuten vanskelig å fjerne Stabling i auto-pick maskinen (feil mål = vanskelig) 10% av leverte paller må «strafferunde» på ASKO SL (risiko for utsolgt) 29

30 Riktige grunndata = olje i maskineriet ASKO Butikk MF & Adm. Innkjøp/ inn. trans/ varemot. Plukk Utgående trans. Bestilling/ varemott. Kasse & øvrig ADK & svinn Varepåfylling Markedsføring Adm.

31 31 Gåte: Hva kjennetegner denne perioden?

32 32 Hvor mye selger en tom hylle?

33 Hvor mye selger en tom hylle? Nøyaktige mål er avgjørende for å tegne og gjennomføre et planogram Feil data fører til at mange må gjøre jobben på nytt, MANGE berørte! Planlegging av varestrøm/logistikk Planogrammer Feil data fører til at varer ikke blir bestilt NG-Flyt bestiller automatisk og ved feil er det ikke plass til bestilte varer Kontrollmåling, alle nye produkter skal måles i EPD Sjekkpunkt. 33

34 34 Gåte: Hva kjennetegner denne perioden?

35 Gåte: Hva er dette? Nyheter som er varslet forsinket i forkant av sortimentsvinduet Ytterligere antall nyheter som er forsinket til oppstart nyhetsvinduet Av de første 50 varslede forsinkelsene kommer 25 nyheter likevel i tide

36 Stand011 bra utvikling, men KSG forbrukernyheter etter Stand011 ligger akkumulert 15% høyere enn tilsvarende periode før Stand011. Færre produkter som ikke er leveringsdyktige sammenlignet med tidligere. Arbeid med å forbedre Stand011 ytterligere gjennomført omfatte alle sortimentsendringer, ikke bare forbrukernyheter beholdningsstyrt innfasing 36

37 37 Det hadde vært hyggelig

38 38 eller faktisk litt mer enn hyggelig

39 om nye produkter som registreres med mål og vekt i EPD kommer i henhold til STAND med riktige forpakninger som sikrer god fyllingsgrad 39

40 Lufta ut av forpakningene! Transport av luft er både dyrt og negativt for miljøet! Eksempel Minde sjokolade: Med ny f-pak og d-pakstørrelse ble innholdet på en pall nær doblet tilsvarer reduksjon på paller/90 fulle vogntog pr år! Før Før og etter! og etter: Eksponeringsfront på kortsiden, stivere folie, litt bredere f-pak sikrer bedre synlighet i butikk, d-pak blir mindre! Smalere forpakning med mindre luft gir samme innhold

41 41 Et godt eksempel?

42 Et godt eksempel? LEVERPOSTEI ORIGINALEN SIDEN

43 GODE GRUNNDATA I LANSERINGSPROSESSEN Hvordan innfri kravene? Frokostseminar 28.mai 2015 Jon Hulberg og Unni Irene Larsen, Barilla Norge AS 43

44

45 Dagens punkter The Barilla Group Ansvar for grunndata Jobben med grunndata i Barilla Norge Historisk Og i dag Innhenting av data og registrering i Epd Basen Kontroll av produkt Faktorer for å lykkes

46 The Barilla Group 46

47 Barilla konsernet Omsetning 53 milliarder 50/50 Pasta & Saus / Bakery 8000 ansatte 30 fabrikker Produksjon 2 millioner tonn Eksport til 100 land

48 Barilla har ledende posisjoner Source: Euromonitor 31/12/2012

49 Barillas familiehistorie Fire generasjoners foregangsmenn 1877 Pietro 1912 Gualtiero and Riccardo 1947 Gianni and Pietro 1979 Pietro From 1993 Luca, Guido and Paolo 49

50 Barilla s historie 1877 Fam. Barilla åpner en brød- og pastabutikk i Parma Første bakerianlegget åpner i Parmaområdet Mulino Bianco oppstod Første pastafabrikken etablert i Parma Misko (Greece), Pavesi (Italy), Filiz (Turkey) e Wasa (Sweden) ervervet. 50

51 Barilla s historie 1999 Første fabrikken i USA 2004 Academia Barilla etablert Ervervet Yemina og Vesta (Mexico) 2007 Andre fabrikken i USA Ervervet Lieken (Germany), Harry s (France, Spain og Russia) 2008 Sammenslåing Barilla og Harry s 2009 Åpning av europas største in-house durumhvete-mølle i Parma 51

52 Barilla Norge AS 52

53 Barilla Norge AS Vår egen lokale historie 1924 Etablering av Ideal AS og oppstart av flatbrødproduksjon i Hamar Agent for Wasa knekkebrød Flere produktgrupper inn i sortiment bl.a OLW 1987 Kjøpt av Sandoz AG som senere gikk sammen med Ciba-Geigy og ble Novartis Flere produktgrupper inn i sortiment 1999 Kjøpt av Barilla Alimentaire S.p.A., Parma, Italia verdens største pastaprodusent og ledende på tørre bakervarer Introduserte Barilla Pasta & Saus i norsk dagligvare 53

54 Organiseringen av marketing i Barilla CONSUMER MARKETING EUROPE Brand Development & Innovation Wasa Brand Development & Innovation Barilla Western E. Central E. Eastern E. Northern E. Sweden & Denmark Norway & Finland Trade Marketing Norway Category & Space Norway

55

56 Grunndata = LEDERANSVAR Grunndata MÅ være forankret hos ledelsen En hovedansvarlig for intern rutine og tidsfrister og som «eier» Grunndata Denne bør ha kontinuitet og kjennskap til øvrig drift og bransjen generelt Og følger opp andre involverte som igjen følger opp «sine underleverandører» av data Denne bør være involvert i deler av driften som er involvert i lanseringer og som er avhengig av at grunndata er gode og korrekte Og forankre rutinen internt slik at alle involverte har samme forståelse av rutinen og viktigheten av gode og rikte grunndata og skjønner i hvilke sammenhenger de brukes

57 Jobben med grunndata i Barilla Norge

58 Historisk Markedsfolk er og skal være KREATIVE Andre roller må tenke «firkantet» og være PIRKETE Lansering av Vital Bars i 2003 Lærepenge Innførte intern rutine Terpe, terpe, terpe Skifte av folk i sentrale markedsposisjoner Nye medarbeidere har fått gjennomgang Noen sentrale personer har holdt kontinuiteten Mye ressurser Til dagens rutine.

59 Effektive Lanseringer STAND11

60

61 Intern rutine Steps in the process Feb May Sep Launch Week 2016: L1 L2 L3 Barilla w33-15 w46-15 w11-16 BD/I sendt to MARKETING USP, Consumer and Media information;- USP for the product, who is the customer, target group and product information, background information, advantages with the Launch KIT sent to Marketing (Friday a.t.l)* BD/I internal launch, WHY launch, Product strategy and pictures. Barilla w33-15 w46-15 w11-16 Finance to provide solid input regarding pricing and rebates, based on relevant Prices/SD/TPR/OTF Ready (Friday a.t.l) FINANCE internal benchmarks and taking into consideration the required levels of investment during launch. Information about COGS. Calculate list price and shelf price in different banners (SD and Super) Barilla w34-15 w47-15 w12-16 Marketing to prepare relevant information from the Launch KIT and adding other Material to Customer Presentation (Friday a.t.l) MKT internal relevant information such as KPI s, Communication plans etc and "Mallningsdokument" +QA send to TDM/CAT Barilla w34-15 w47-15 w12-16 TDM/ TDM/CAT designs, adapt and customize information sent by marketing to fit Customer presentation ready (Friday a.t.l) internal CAT relevant Customer. Alignment with KAMS Barilla w34-15 w47-15 w12-16 BD/I to have all products pictures ready in High resolution to be used in Final product pictures ready (Friday a.t.l) BD/I internal communication etc. w35-15 w48-15 w13-16 Product samples 100 f-pack (consumer units) BD/I Barilla Obtain product samples. Total 100 consumer units. Internal info Barilla Norway NORWAY - TRADE WINDOW TIMINGS 2016 Updated: w w w WHO WHAT LANGUAGE MKT Held an internal information at Barilla Norge ENGLISH Norwegian Norwegian Barilla internal Internal Barilla Norway Delivery to Epd Sjekkpunkt Prognose to customer Products to warehouse Order from wholesaler w w w w w w w w w w w w Launch Week, Launch date, feb 02.mai 19.sep Bars X X X Crisp bread X X X Pasta X X X Sauce X X X Internal Barilla Norway Internal Barilla Norway Internal Barilla Norway Deliver the product to Epd Sjekkpunkt for controll of data and taking picture. Also deliver original products to the customers. In accordance with STAND11. Send forecast to customer and confirme that we can deliver in time. In accordance with STAND11. Products in stock at warehouse in Ottestad. First order and supplement order from wholesaler. In accordance with STAND11

62 Innhenting av data og registrering i Epd Basen Leverantör Fö retags namn Organis atio ns nummer Barilla Sverige AB adres s P o s tgiro nummer Bankgiro nummer Artikel Varumärke Artikelbenämning (max 35 tecken) Sto rlek Wasa Surdeg Flerkorn 275g Tulls tatis tis kt nummer Ny artikel Ändrad artikeluppg Borttag av artikel VARUCERTIFIKAT - Dagligvaror Leverans klar datum Leverantö rens art. nr Ors ak till ändring datum Ändras /Utgår Leverantö rens art nr på ändrad/bo rttagen artikel EAN nr. på ändrad/ bo rttagen art. Bilagor (lämnas tillsammans med Varucertifikat) EAN-nummer Mo ms s ats, ange % Expo - bredd (face) mm djup mm hö jd mm nerings mått Netto vikt gram Netto vo lym/ ml Brutto vikt gram (inkl emballage) Ko d fö r jämfö rmängd J ämfö rmängd färdigvara ml/g 275 Urs prungs land 287 Datummärkning Datums tandard Annan Fö rpacknings typ DE Ko d Ja Nej ÅÅÅÅ-MM-DD rpacknings avgift erläggs DD.MM.ÅÅ A Övrigt fö r pant per Fö till REP Ja Nej ko ns umentfö rp. Artikelmarkeringar Butiksförpacknings/ Fö rpacknings typ Viktvara P artis pårning Typ av ko d Wellbricka Ja Nej Ja Nej Batch P ackmö ns ter antal faces djup hö jd Antal ko ns umentfö rp Tryckkäns lighet vid antal Sekundärförpackning fö rpackningar detaljis tfö rpackingar i hö jd 8 ko ns ument fris tapling max Ko d fö r pant per Övrigt detaljis tfö rpackning Transportför- Märknings s tandard EAN/DUN EAN/DUN-nummer Fö rpackn. mått längd mm bredd mm hö jd mm vo lym m 3 packning/ EAN-128 Leverantö rens EAN-13 nr DUN-14 Gro s s art nr (Ifylles av gro s s is art is tens t) Brutto vikt gram Emballagevikt gram Tertiärförpackning Enhetslast Fö rpacknings typ Antal detaljis tfö rp./trans po rtfö rp. P allmärkning Övrigt Antal fö rp per pall detaljis tfö rp/pall detaljis tfö rp/lav lav/pall trans po rtfö rp/pall trans po rtfö rp/lav Tryckkäns lighet vid antal Fyllnads längd bredd % av yta Brutto vikt inkl pall Las thö jd inkl pall grad kg mm trans po rt max i pallmö ns ter enhets las ter i hö jd 2 mm , pallmått 600x800 mm Las tfixering Band 1200x800 mm Annat mått Film Annat: Förvarings- Värme, C Kyla, C Frys, C Rel luftfuktighet, % anvisningar Uppgifts- lämnare Klimat To tal hållbarhet, antal dagar 240 Övrigt Bra miljöval/falken Svanen EU-Blomma KRAV-märkt Nyckelhålet Lagras torrt och mörkt Ort o ch datum SärNär fri från Gluten SärNär fri från Laktos SärNär Laktosreducerad SärNär fri från Mjölkprotein SärNär fri från Soja/Baljväxter Hållbarhet, min antal dagar från leverantö r Filipstad Unders krift Namnfö rtydligande Telefo nnr uppgifts lämnare Rolf Granlund Expo/Display-enhet Farligt gods Offert SärNär fri från jordnötter SärNär fri från Ägg SärNär fri från Fisk SärNär fri från Nöt/Mandel Sockerfri Godk. Astm/Allergi RMA Rättvisemärkt GMO märkt GDA Dansk fullkorn Konsumentförpackning Primärförpackning Detaljistförpackning/ Märknings s tandard EAN/DUN EAN/DUN-nummer Fö rpacknings - Längd mm bredd mm hö jd mm vo lym dm3 EAN-128 EAN-13 DUN mått ,1 ten) Brutto gram Emballagevikt gram Leverantö rens art nr Gro s s is tens art nr (ifylles av gro s s is vikt Högsta Lägsta paket Grunnpris fra Finans Noe info har jeg av erfaring: Enva GLN Hentested

63 Fysisk kontroll av produkt - Sjekke GTIN f-pakk og d-pakk - Måle f-pakk og d-pakk - Kontrollveie f-pakk og d-pakk - Sjekke antall f-pakk i b/d/h - Sjekke næringsinnhold og ingredienser - Eventuelt korrigere data i Epd Basen før innlevering til Epd Sjekkpunkt - Levere varen til Epd Sjekkpunkt selv og være med på kontroll > for læring og relasjonsbygging

64 Faktorer for å lykkes En person som er ansvarlig for intern rutine En person som er ansvarlig for registrering i Epd Basen Disse to må gjerne være samme person Og en som er avhengig av riktige grunndata i sin jobb Sette seg godt inn i reglene for produktmåling og registrering Skaff utstyr for å måle og veie Kontroll av riktige data når produktet er fysisk tilgjengelig Kontinuerlig prosess med å forbedre intern rutine Alle involverte har god kompetanse og bevissthet om grunndatas betydning og bruk i verdikjeden Grunndata = et KOSTNADSPØRSMÅL Hele organisasjonen skjønner sammenhengen i grunndata = TEAMWORK for å LYKKES Det koster mindre å ikke gjøre feil

65

66 66

67 Avslutning og oppsummering ved Helge Hasselgård

Hvor kommer maten fra?

Hvor kommer maten fra? Rapport 8/2009 Utgitt mars 2009 Hvor kommer maten fra? Kine Mari Karlsen, Kathryn Anne-Marie Donnelly og Bent Dreyer Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften for matvareindustrien,

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Mot all sunn fornuft. Torshov bryter med Scan Trade. Sjekker på nett handler i butikk SØNDAGSÅPENT: les mer på side 40. les mer på side 18

Mot all sunn fornuft. Torshov bryter med Scan Trade. Sjekker på nett handler i butikk SØNDAGSÅPENT: les mer på side 40. les mer på side 18 Sport 3 MAI 2015 96. ÅRGANG MAGASIN FOR SPORTSBRANSJEN SØNDAGSÅPENT: Mot all sunn fornuft Torshov bryter med Scan Trade les mer på side 18 Sjekker på nett handler i butikk les mer på side 40 MUSCLE CONTAINMENT

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

KIOSK BENSIN SERVICE. Vil redusere millionutgift på. vaskevann. Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08. > 04 Best 15 år Samhold gir styrke > 15

KIOSK BENSIN SERVICE. Vil redusere millionutgift på. vaskevann. Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08. > 04 Best 15 år Samhold gir styrke > 15 KIOSK BENSIN SERVICE Nr.2 SEPTEMBER 2014 > www.virke.no Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08 Offisielt medlemsblad for Virke KBS Vil redusere millionutgift på Iris Carina Revider deg selv! > 07 vaskevann

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer Foros, Øystein, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard, 2001: Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørenes strategiske utfordringer. Kapittel i Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsportal.

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Vil du ha en god STANDing?

Vil du ha en god STANDing? Vil du ha en god STANDing? Ved å etterleve STAND-standardene bidrar du til å redusere kostnader i hele verdikjeden skape trygg mat for forbruker tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir?

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? 02\2011 Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering i gårdsdrift Marianne Eidem Fostervold (red) Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering

Detaljer