Hverken sjelesørger eller talsmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hverken sjelesørger eller talsmann"

Transkript

1 JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Schjødt med egen granskingsgruppe Ønsker flere jurister til eiendomsmekling Tar juridisk krafttak i NVE Humoristen som aldri ble jurist John Christian Elden Hverken sjelesørger eller talsmann

2 Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største humanitære bidragsyteren til norsk hjerteforskning. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler. Hjerte- og karsykdommer er årsak til flest dødsfall i Norge. Hver dag dør 47 mennesker på grunn av hjerte- og karsykdommer. Dagens behandling er resultatet av tidligere forskning. En testamentarisk gave går direkte til hjerteforskningen og er en investering for framtidige generasjoner. Gaven er fritatt for arveavgift og kommer derfor i sin helhet forskningen til gode. Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf: Faks: TESTAMENTARISKE GAVER Kreftforeningen er fritatt for arveavgift på testamentariske gaver. Bidraget kommer derfor i sin helhet kampen mot kreftsykdommene til gode. Kreftforeningens arbeid er basert på gaver og innsamlede midler. Testamentariske gaver utgjør her et meget viktig bidrag. Kontonummer GAVER GIR SKATTEFRADRAG Gaver til kreftforskning som drives under medvirkning av Staten, kan føres til fradrag i selvangivelsen (skattelovens 6-42). Kontonummer Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo tlf: Tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge, registreringsnummer 007 Illustrasjonsfoto: Scanpix Creative NÅ OVERLEVER TO AV TRE KREFT Dette viser at kampen mot kreftsykdommene gir resultater. Kreftforskning nytter. Målet er at enda flere skal overleve. Til det trengs mer forskning og nye behand - lings metoder. Hjelp oss med å nå målet. FRIVILLIG INNSATS SIDEN 1938 Kreftforeningen er landets største bidragsyter innen kreftforskning og en landsdekkende medlemsorganisasjon med flere innsatsområder overfor kreft rammede og pårørende. Vi har egne advokater som kan være behjelpelig med å gi råd og veiledning i forbindelse med arv og skifte, herunder bistand i forbindelse med opprettelse av testament. Tilbudet er gratis. Les mer på Støtt kreftsaken > Sammen skaper vi håp juristkontakt_halvside_jan10.indd 1 3/4/2010 1:12:08 PM

3 Innhold 5 6 Leder John Christian Elden 6 John Christian Elden Involvert i et tjuetalls drapssaker i året. 12 Siden sist 14 Granskerne Sveinung Rotevatn Konfliktrådsmekling Hans Petter Graver 14 Gransking Advokatene i Schjødt vil skreddersy gransking. 26 Eiendomsmeklerbransjen Espen Eckbo Resultatbasert lønn Juristene i NVE 20 Konfliktrådsmekling Karoline Dystebakken påviser lite bruk av ordningen. 36 Arbeidslivet Lønnsadelen Ti bud til studentene Curt A. Lier mener 26 Eiendom Juridisk direkør Hedda Karoline Ulvness i Krogsveen ønsker flere jurister i eiendomsmekling Fag / Meninger / Debatt Magnus Buflod Mats Stensrud Christine Lie Ulrichsen og Espen Skjerven Asbjørn Erlend Krantz Jan Tennøe Stilling ledig 32 NVE-juristene Ingunn Bendiksen leder juridisk seksjon i Norges vassdrags- og energidirektorat. 61 Nytt om navn Det er lite tilfredsstillende for den ansatte at en så stor del av lønnen skal være knyttet opp til resultatfaktorer man ikke kjenner beregningsmåten for Henry Tengelsen på side 31

4 Lederkonferansen 2011 På sporet av det gode lederskap Norges Juristforbund inviterer til spennende konferanse hvor utøvelse av ledelse står på dagsorden. Sett av en halv dag for faglig påfyll, diskusjoner og nettverksbygging med andre jurister i ulike lederroller og fra ulike sektorer. Lederkonferansen vil bli fulgt opp med ytterligere tilbud til ledere. Tid: Onsdag 16. februar 2011 kl (kaffe og registrering fra kl 12.30) Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet, ønsker velkommen. Hovedinnlegg: Børge Brende, generalsekretær i Norges Røde Kors, om lederollen i Norges Røde Kors og lederskapserfaringer fra andre roller og posisjoner. Parallelle sesjoner: Bård Kuvaas, professor ved Handelshøyskolen BI, om evidensbasert ledelse. Hva er det som beviselig «virker» i ledelse? Marianne Andreassen, direktør ved Statens Senter for Økonomistyring, om viktige styringsmetoder for ledere i staten. Tarjei Thorkildsen, advokat i BA-HR, om arbeidsgivers styringsrett. Hva kan en arbeidsgiver foreta seg innenfor styringsretten? Kåre Valebrokk, tidl. sjefredaktør i Dagens Næringsliv og TV2, med et skråblikk på ledelse. Avslutning, fulgt av fingermat og sosialt samvær. Gratis adgang. Begrenset antall plasser. Vi ber deg oppgi navn, arbeidssted, valg av parallell sesjon og om du har tid til en matbit på veien hjem. Påmelding til N O RGE S J U R I S T F O R BU N D PRIVAT

5 Lite kjennskap til varsling WikiLeaks, etablert som et whistleblower-nettsted, har de fleste fått med seg hva er. Men hva med kunnskap om rutiner ved whistleblowing på egen arbeidsplass? Mange jurister sitter i posisjoner der de får god kjennskap til mye av det som foregår i virksomheten de jobber i, og ifølge en under søkelse Juristforbundet har foretatt er svært mange jurister opptatt av problemstillinger knyttet til varsling. Både fra et varslersynspunkt og som mottaker av varslingsinformasjon. I 2007 ble bestemmelser om varsling inntatt i arbeidsmiljøloven, men Juristforbundets bistandsadvokater kan fortelle at alle problemer ikke er løst av den grunn. I de fleste av sakene forbundet får, er det ikke rutiner for varsling på den aktuelle arbeidsplassen, og ofte har ikke mottaker av varslingsinformasjon kunnskap om hvordan varslerinformasjon skal håndteres, opplyses det fra Juristforbundet. FAFO-rapporten «Med rett til å varsle men hjelper det, og er det lurt?» evaluerer effekten av varslingsbestemmelsene. Det konkluderes med at varslingsrutiner har en positiv effekt, men rapporten bekrefter at «kjennskapen til lovbestemmelsene ikke er overveldende». En relativt stor andel av både ansatte, ledere og tillitsvalgte kjenner ikke til lovbestemmelsene. I arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling heter det at arbeidsgiver skal legge til rette for varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Men en stor andel i FAFOundersøkelsen har ikke noen varslingsrutiner eller vet ikke om det finnes på arbeidsplassen de jobber. Jo da, forskerne kommer til at varslingsrutiner hjelper. Men de peker også på andre trekk som er sentrale, som ytringsklimaet i virksomheten. Det at det er stor takhøyde, at det er mulig å diskutere problemer på en fornuftig måte, at tålegrensen ikke er for lav. I rapporten stiller man også spørsmålet om det kan være slik at det er nettopp de gode virksomhetene som har etablert gode rutiner og at det dermed ikke er rutinene i seg selv som hjelper. Dessuten slås det fast at det selvfølgelig har noe å si hvem som utfordres; å utfordre mektige personer i organisasjonen eller noe som kan skade organisasjonen er forbundet med risiko. Problemstillinger rundt dette kan diskuteres videre under Juristforbundets frokostmøte om varsling i begynnelsen av februar. Les også fagartikkelen «Er det mulig å etablere et varslervern som faktisk fungerer?» i arbeidslivsspalten vår. Ikke sjelden fører en varsling med alvorlige påstander i en gransking. I advokatfirmaet Schjødt ser man vekst i gransking og man har etablert en egen gruppe som skal håndtere granskingsoppdrag. Advokatfirmaet har innledet et samarbeid med revisjonsselskapet Ernst & Young for å ta store og små granskingsoppdrag framover. Også dette kan du lese om i denne utgaven av Juristkontakt. Vi kan med juridisk spisskompetanse styrke kvaliteten og objektiviteten i en granskingsprosess, sier advokatene. Så får vi håpe juridisk kompetanse og godt juridisk skjønn vil bidra til å styrke kvaliteten også på varslingsrutiner og ytringsklima. Ole-Martin Gangnes redaktør JURISTKONTAKT Redaktør: Ole-Martin Gangnes Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Forsidefoto: Stig M. Weston Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Journalist: Henrik Pryser Libell Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Utgiver: Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 7. februar Redaksjonen avsluttet 18. januar Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

6 «Vanvittig å gå god for klientens anførsler. Da mister vi troverdighet.» 6 Juristkontakt

7 Ikke vil han være presse talsmann. Heller ikke sjelesørger. Men prosedere sakene for klientene sine i retten, det gjør han gjerne. Så når en klient er dømt, eventuelt frifunnet, rir han videre til nye oppgaver. Han dveler verken ved nederlag eller suksess påstår han i hvert fall selv. Tekst: Morten E. Mathiesen Foto: Stig M. Weston Juristkontakt

8 PIX -RETTSSAKEN rt intergenting er skjedd, sier opeasjonsleder Jørn Nilsen ved Telemark politidistrikt. A i går. Gjerningsmannen ble arrestert av en spesialgruppe fra politiet som hadde omringet senteret. 6 6 Tirsdag 1. april 2008 TERROR-RETTSSAKEN Terrortiltalte Bhatti og LUSEKOFT KOFTEGLAD: Kronprinsesse Victoria fra Sverige fikk en kofte av en glad nordmann på sin 20-årsdag. Foto: SCAN- DRONNINGKOFTE: Dronning Sonja med lusekofte på hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen i Foto: SCANPIX Fakta Terrorsaken Fire menn ble arrestert 19. september Tre av dem står nå tiltalt for terrorisme og rettsaken startet i går i Oslo tingrett. Arfan Bhatti og en norsk-tyrkisk mann (29) er tiltalt for å ha skutt minst 13 skarpe skudd mot synagogen i Bergstien i Oslo. Bhatti er også tiltalt sammen med en nordmann (28) for å ha planlagt terror mot den amerikanske og israelske ambassaden i Oslo, etter straffelovens paragraf 147. I tillegg er Bhatti tiltalt for fem drapsforsøk. I retten erkjente han å ha skutt mot huset til en T5PC-involvert mann, men sier han ikke visste at noen var i huset. PERS KOFTE: Per Orderud kan være den som først tok i bruk en kofte i rettslokalet. Her fotografert i Foto: TROND SOLBERG Av TORA BAKKE HÅNDLYKKEN, HANS PETTER AASS, ROLF J. WIDE- RØE, MORTEN SAMDAL og FRODE HANSEN (foto) Terrortiltalte Arfan Bhatti og Nokas-dømte David Toska møtte hverandre over sjakkbrettet i Stavanger fengsel. I går tok Bhatti «en Toska» og møtte i retten i lusekofte. I tillegg til sjakkinteressen, skal de to ha trent mye sammen. Også ransdømte Erling Havnå skal ha vært en del av treningsfellesskapet. Toska skal ha trent seg i toppform etter at han ble dømt til 20 års fengsel for Nokas-ranet, anslaget mot Postens brevsenter, koffertsaken og sin rolle i giganthasj-sa- De to utpekt av flere som Norges ken «Wonderboy». Bhattis forsvarer, mest beryktede menn ble gode venner da de i vinter satt tre måneder sam- kjent med klientens Toska-stunt. advokat John Christian Elden, var ikke men i Stavanger fengsel. De ble som Knoll og Tott, sier en medfange fra tiden i Stavanger til VG. Ingen tror det var tilfeldig at den terrortiltalte 30-åringen kopierte Nokas-ranerens klesplagg, da han inntok rettslokalet med en Dale Lusekofte og en appelsin i går morges like etter klokken ni. Lusekofta er et symbol på vår norske identitet. Den er et varemerke en folkedrakt. Strikking har vært en del av Norges profil siden vi brøt med Danmark, sier kofteekspert Annemor Sundbø. Hun forklarer at lusekoften er Forgjengerne til lusekoften, som et symbolplagg som også har en religiøs bakgrunn. ble brukt så langt som tilbake til middelalderen, skulle beskytte mot våpen og Den kan spores tilbake til Jesu tid, lede til seier. Det er morsomt å se at da Jesus selv brukte strikkede gensere signaleffekten har vart helt frem til i dag, med lignende mønster. Da skulle de sier strikkebokforfatter Sundbø til VG. små røde prikkene være Jesuś bloddråper. Bhatti ble i går ført inn i retten foran et stort pressekorps. David Toska fikk stor oppmerksomhet da han stilte med lusekofte og melkesjokolade i retten etter NOKAS-ranet. Hans norskpakistanske koftekompis Bhatti valgte å følge oppskriften. Da 30-åringen ankom lokalet, var Vi har fått spørsmål om vi har kofter lik den David Toska er kjent for. han iført en blå lusekofte og olabukser. Han hadde også med seg en appelsin. Den, og kofter brukt i realityprogrammet «Farmen» går ofte igjen, sier en av de ansatte til VG. Da terrorsaken startet i Oslo tingrett i går, forklarte Bhatti seg om en sak der David Toska har stått sentralt. Bhatti er tiltalt for fem drapsforsøk fire av dem Jeg måtte nesten le, da jeg så at mot en tidligere T5PC-involvert og familien hans.bhatti innrømmet at han også Bhatti møtte i retten med lusekofte. Vi har jo spøkt med å kalle den «Ullersmo-uniformen», sier Lægreid til om tilbakebetaling av et lån for en tred- hadde forsøkt å hjelpe til med en avtale VG. Bhatti har sittet i varetekt i over jeperson, men nektet straffskyld for halvannet år i påvente av at terrorsaken skulle etterforskes ferdig. I vinter skyteepisoden. ble han overført til Stavanger fengsel, etter å ha sittet flere måneder i Ringerike fengsel. Lusekoften symboliserer seier og skal utstråle troverdighet, sier kofteekspert Annemor Sundbø. Hun mener all fokus på strikketradisjon er fint. Toskas oppskrift Dette er en vaskeekte norskprodusert lusekofte fra Dale Norway. Modellen heter Vail og den selger vi jevnt mye av, bekrefter daglig leder hos Unique Design i Oslo, Richard Lægreid. Toska og Bhatti skal ha visst om hverandre i flere år. Blant annet har de to flere felles kriminelle bekjente. Likevel skal ikke de to ha blitt kjent, før de havnet i samme fengsel for et halvt år siden. KOFTEGA- VE: Flere statsoverhoder har fått genseren i gave. Her tidligere president i USA, Bill Clinton. Foto: HELGE MIKALSEN Det er i hvert fall ikke mitt forslag. Dette er noe han har bestemt selv. Jeg legger meg ikke opp i hva klientene mine har på seg, så lenge de ser ordentlige ut i retten, sier Elden. Et norsk symbol I motsetning til Toska, som har en Setesdal-modell som kom på markedet for omtrent fire år siden, er Bhattis modell fra fjorårets kolleksjon. Husfliden i Oslo kan bekrefte at de får henvendelser fra kjøpere som er på utkikk etter spesifikke lusekofter som ofte blir sett i mediene. Han forklarte at saken ordnet seg ved at Thomas Øye gjorde opp gjelden på i underkant av kroner for den gjeldstyngede T5PC-mannen. I den mye omtalte koffertsaken er Toska dømt for å ha lånt ut 5 millioner kroner til finansmannen Thomas Øye. Pengene kom fra kriminell virksomhet. Øye skal vitne i terrorsaken, slik han også gjorde det forbindelse med rettsoppgjøret etter dødsranet i Stavanger. Også en person som nylig ble dømt for å ha plassert deler av Nokas-utbyttet i «Wonderboy-saken» skal også forklare seg i den pågående terrorsaken. E-post: GROS VERSJON: Gro Harlem Brundtland, i en eldre koftemodell fra 199, matcher Sigbjørn Johnsens Trysilgenser. Foto: CHRISTIAN FOUG- NER KOFTEKOMPIS: PR-eksperter betviler at terrortiltalte Bhatti høster frukter av sin lusekoftebruk. Foto. SCANPIX MODELLKOFTE: Vendela Kirsebom på Lillehammer i Kofte blir man tydeligvis glad av! Foto: JAN PETTER LYNAU Nokas-dokumenter STJÅLET Av HANS PETTER AASS, LINE TORVIK og MAGNAR KIRKNES (foto) STAVANGER/OSLO (VG) Natt til lørdag brøt ukjente personer seg inn på kontoret til John Christian Elden og forsvant med sensitive dokumenter fra etterforskningen av dødsranet i Stavanger og advokatens PC. Trolig har tyvene brukt rambukk for å slå seg gjennom døren til den kjente forsvarsadvokatens lokaler i Oslo sentrum, etter først å ha tatt seg inn, enten med Postens universalnøkkel, eller ved å ha gjemt seg i oppgangen. Securitas som står for vaktholdet, skal ikke ha merket noe. Det synes å være svært målrettet knyttet mot min dør, min PC og et mislykket forsøk på å bryte seg inn i en safe. Det kan være en vinningskriminell, men det er litt rart, for det lå igjen et mindre pengebeløp og sigaretter i lokalet. Det sto også nyere safer der som ikke var rørt, sier advokat Elden. Bekrefter Politiinspektør Pål Jæger-Pedersen i Rogaland politidistrikt bekrefter at Nokas-etterforskerne i helgen har arbeidet med innbruddet hos Erling Havnås forsvarer. Vi har en spesiell interesse i dette innbruddet. Jeg må innrømme at jeg ikke tidligere har opplevd at det forsvinner saksdokumenter på denne måten midt under en pågående hovedforhandling, sier politiinspektøren. Fredag ble det kjent at Nokas-forsvarerne vant kampen mot påtalemyndigheten om Dette er saken Innbrudd hos kjendisadvokat Elden i helgen det omstridte avlyttingsmaterialet som tidligere har vært holdt tilbake en sak John Christian Elden har frontet for advokatkollegene. Dokumentene for seks avlyttede personer ble opprinnelig ikke levert ut til Nokas-forsvarerne fordi påtalemyndigheten mente de inneholdt opplysninger som kunne medføre fare for liv og helse for dem som ble omtalt. Rettens kjennelse Tidligere i høst etter at Høyesterett hadde gitt dem medhold fikk imidlertid advokatene utlevert avlyttingsmaterialet for de 27 andre som politiet hadde fått rettens kjennelse til å ha kommunikasjonskontroll på. Disse dokumentene hadde Elden lagret i safen tyvene i helgen gikk løs på. Safen, som skal være meget solid, ble utlevert Elden fra Politiets Overvåkingstjeneste i forbindelse med en annen sak han var forsvarer i. Krangelen mellom forsvarerne og påtalemyndigheten om de avlyttede telefonsamtalene i Nokas-saken det såkalte KK-materialet har pågått i hele høst. Ransetterforskerne har avlyttet 33 personer i forbindelse med dødsranet i Stavanger men ønsket ikke at de tiltaltes advokater skulle få innsyn. Tidligere i høst tapte påtalemyndighetene striden i Høyesterett noe som førte til at politiet utleverte materialet for 27 av de avlyttede. De siste seks sakene ville påtalemyndighetene likevel holde tilbake fordi politiet mente opplysningene som fremkom kunne sette personer i livsfare. Fredag i forrige uke ga statsadvokatene i Rogaland Nokasforsvarerne beskjed om at de nå også skal få de siste seks sakene. Krangelen mellom forsvarerne og påtalemyndigheten om de avlyttede telefonsamtalene i Nokas-saken - det såkalte KK-materialet - har pågått i hele høst. Ransetterforskerne har avlyttet 33 personer i forbindelse med dødsranet i Stavanger - men ønsket ikke at de tiltaltes advokater skulle få innsyn. Tidligere i høst tapte påtalemyndighetene striden i Høyesterett - noe som førte til at politiet utleverte materialet for 27 av de avlyttede. De siste seks sakene ville påtalemyndighetene likevel holde tilbake - fordi politiet mente opplysningene som fremkom kunne sette personer i livsfare. Fredag i forrige uke ga statsadvokatene i Rogaland Nokas-forsvarerne beskjed om at de nå også skal få de siste seks sakene. Tyvene lyktes ikke i å bryte den opp. Elden ønsker ikke å kommentere hvilke dokumenter tyvene kan ha vært ute etter og hva som er forsvunnet. Politiet får finne ut av det. Tyvene har imidlertid forregnet seg dersom det har sammenheng med at det sto i mediene at forsvarerne fikk utlevert alt det hemmelige etterforskningsmaterialet i Nokas-saken fredag. Vårt materiale ligger trygt i Stavanger, og de som måtte ha interesse av å være hemmelig avlyttet eller ønske å vite noe om politiets etterforskning, kommer ingen vei med dette tyveriet, sier Elden. Åstedsgransking Politiet har gjennomført åstedsgransking i helgen. Ifølge advokaten er det sikret spor etter gjerningsmennene. Vurderer du nå å øke sikkerhetstiltakene på advokatkontoret? Sikkerhetstiltakene skulle være gode nok, men noen har gått målrettet inn og ut. Ingen UTENFOR KONTORET: I helgen ble det gjennomført et innbrudd mot kontoret møtte Elden ved kontorlokalene hans i går kveld. liker innbrudd og tyveri, men det er mer alvorlig hvis det rettes mot en konkret straffesak, sier Elden. Politiinspektør Pål Jæger- Pedersen mener innbruddet hos Erling Havnås forsvarer bør føre til at alle Nokas-advokatene vurderer om deres sikkerhetsprosedyrer er gode nok. Når det skjer et slikt inn- Det er vanskelig å forestille seg John Christian Elden som romantiker. Til det går snakketøyet for fort, og med en for slurvete uttale. For en journalist som ikke stenograferer, er han en utfordring. Slik han tydeligvis også kan være det for enkelte dommere, som har bedt ham om å ta det litt roligere i retten når han lar seg rive med av egen argumentasjon. Også dommerne bør jo få med seg alle poengene. Fotografen og jeg har fått en avtale, klemt inne mellom opptreden i retten og en konsert i Hamar, og Elden begynner å sjekke klokka på mobilen allerede etter en halvtime. På innledningsspørsmålet om det har vært en god dag i retten, og om det var en stor eller liten sak, svarer Elden tørt: Det var et lite drap. Det kommer fram at det var en ankesak for Lagmannsretten. Klienten var i Oslo tingrett dømt til 15 års fengsel, og hadde anket dommen. Det som var litt uvanlig i denne saken var at vi bare tok opp igjen bevisførselen for det vi var uenige om i Tingrettens dom. Vanligvis er det ingen kontakt mellom aktor og forsvarer etter at en sak er anket inn for en høyere rett, slik at det blir en ny runde med full saksfremleggelse, eventuelt for en jury. Ved å la de punktene i tingrettens dom som vi var enige om ligge, gjennomførte vi rettssaken på to dager. Mot normalt? Med jury og det hele ville det fort gått en uke, sier Elden. Og han burde vite hva han snakker om når det gjelder å bedømme tidsbruk i retten. Involvert i over et tyvetalls drapssaker i året, enten som forsvarer, bistandsadvokat eller ved å føre ankesaker for Høyesterett, ruver advokatfirmaet Elden DA i den norske floraen av strafferettsadvokater. Men det var ikke selvsagt at han skulle velge drapsmenn og kjeltringer som levebrød. Jeg har ikke opplevd at politiet har løyet eller lagt fram falske bevis, men at de har holdt bevis tilbake Etter å ha gjennomført jusstudiet på halvparten av normert tid, blant annet gjennom å kutte ut forelesningene, men til gjengjeld engasjere seg i studentpolitikk, fikk han sin cand.jur ved Universitetet i Oslo i I ett år hadde han så en vit.ass.-stilling samme sted, før han gikk inn som partner i pappa Johns advokatlandhandleri. Det siste er John Christians egen betegnelse på advokatkontoret til faren, John Elden. Faren skrev folketrygdloven Den første straffesaken den nyutdannede juristen fikk å bryne seg på, var å forsvare en asylsøker som var anklaget for tre voldtekter og ett drap mens han ventet på å få innvilget asylsøknaden. Mannen er nå tilbake i Irak, slår Elden fast med et skjevt smil, men det var i hvert fall slik det startet, og da var interessen for strafferett vakt, legger han til. Kom ikke til John Christian Elden for å be om at mannen selv skal bistå med råd og dåd utenfor rettssalen, men kast til ham et prosedyreoppdrag det være seg straffesaker, barnevernssaker, erstatningsrett, utlendingssaker eller ren forretningsjuss, helst for Høyesterett og mannen logrer som en Retriever. Du har forelesninger på universitetet, noe du selv holdt deg unna som student, så hvilke emner kan dagens studenter få innsikt i fra Eldens munn? Det jeg foreleser i er straffeprosess, strafferett og forvaltningsrett. Det sistnevnte startet jeg med for professor Kjønstad da jeg var vit.ass. for ham i hans arbeid med ny folketrygdlov, og han kunne da fortelle at det var min far som hadde skrevet folketrygdloven i Mer prinsipielt Høyre Også hadde du en morfar som var tidligere motdagist, og seinere justisminister under Gerhardsen. I følge Aftenpostens Per Egil Hegge skal din bestefar O.C.Gundersen ha foreslått følgende trontale etter at Arbeiderpartiet tapte valget i 1965: «Valget har ført til at Norge får en borgerlig regjering. Gud bevare Kongen og fedrelandet». Hvordan reagerte han på at du valgte Høyre som politisk plattform? Det viktigste var at jeg engasjerte meg, og når sant skal sies, var det ikke så mye revolusjonært igjen i 8 Juristkontakt

9 det er at jeg hater «small talk». Jeg hater å bruke unødvendig tid på ting, sier John Christian Elden. Portrettet For mange jern i Da John Christian Elden (38) våknet om morgenen, kunne han kjenne en sterk uvilje mot å stå opp. Han tvang seg ut av sengen, men kjente straks en kvalme som ikke ville gå bort. Da han så sitt gutteaktige, men samtidig slitne ansikt i speilet på baderommet i trehuset på Holmen i Oslo, var han enda blekere enn normalt, hvis det er mulig, og hva var det fremmede han kjente i brystet? Det var som om noen prikket i ham med en finger, men dette fortalte ikke Elden til noen. I stedet forlot han kona og de tre barna og dro på kontoret, der han ofte følte seg litt svimmel, som om han skulle til å besvime, men heller ikke dette snakket Elden høyt om disse januardagene i år. Da han skulle lese viktige sakspapirer, var det som om han så rett igjennom dem. Han, som en gang gikk på stylter ned Karl Johan iført fullt Mozart-kostyme, fant ikke den samme gleden i jobben lenger. Før kunne han finne glede bare ved å kjøpe et nytt nummer av Donald Duck. En av de siste dagene i januar i år blir John Christian Elden sykmeldt i en måned. Etterpå drar han hjem til sine kone og forteller at han John Christian Elden (38) Yrke: Advokat med møterett for Høyesterett. Aktuell: Nettopp tilbake i jobb etter en måneds sykemelding grunnet høyt arbeidspress over flere år. Familie: Gift med Margrethe Svanes Elden, politijurist i Oslo. Tre barn. Bor: I villa på Holmen i Oslo. Bakgrunn: Juridisk embetseksamen fra En av Norges mest profilerte advokater, med klienter som Nokas-dømte Erling Havnå, Varg Vikernes og Gamal Hosein og Espen Høiby. Også kjent fra båtsertifikatsaken, metanolsaken og Finance Creditskandalen. Elden ikke har følt seg bra på en god stund. Torsdag, forrige uke: Blid Skolestart to år tidligere Funker dårlig i gruppearbeid Fortsatt glad i snøballkriger Fikk diagnosen overarbeidet og rastløs viser han vei innover sitt romslige kjøkken, der han har dekket på med frokost og kaker. Det er dagen før dommen faller i Nokas-saken. Hans første uke tilbake i jobb som forsvarsadvokat, som han er en av de beste av i landet, mener flere kolleger. Så god i sitt fag at mange har sammenlignet ham med størrelser som Alf Du blir sjelden redd? Nordhus og Arne Hestenes. Han Jeg tror ikke det er noe jeg blir sittende og stirre ut på er redd for. snødrivet utenfor, støtter hodet med armene. Legens vurdering var Elden ble sykmeldt, lenge før «overarbeidet». Jeg kunne bli han i 2001 ble kåret til landets syk hvis det fortsatte, sier Elden og skjenker kaffe i store beste forsvarer av Dagbladet, var han et barn som vokste opp krus. på Ullern i Oslo, med en arkitekt som mor og en far som var Han er kledd i en ungdommelig T-trøye, stappet ned i en jurist. herrebukse, festet høyt i livet Allerede som fireåring kunne med et belte. Håret er rufsete, han lese sine første ord. han er stadig blek, med blå Du var et begavet barn? ringer under øynene. Det vet jeg ikke noe om, Men snakketøyet er det samme gamle. men det jeg vet, er at jeg ble tatt opp på barneskolen altfor tidlig. Jeg begynte to år før de andre, med spesialtillatelse fra ord og setninger ut av munnen undervisningsministeren. hans uten pauser: Jeg hadde nok relativt lett Det var rett og slett ren for det. I matematikk, for eksempel, lå jeg langt foran de utslitthet. Det fysiske og psykiske gikk litt i hverandre. andre. Legens beskjed var time out, så Jeg satt i femteklasse og var jeg skulle slippe å bli utbrent, ferdig med niendeklassepensum og lurte på: Hva nå, lik- slippe å møte veggen. Det var ikke kona di som som? sendte deg til legen? Nei, hun fikk først beskjed da jeg hadde vært der. Men eksamen i jus på to og et halvt hun hadde stadig uttrykt bekymring for min arbeidsmeng- år, uten å følge en eneste forelesning. Han jobbet samtidig de. halv tid hos sin far og hadde 43 Fordi du er så lite hjemme, ulike verv innen studentforeninger, næringslivet og partiet merket hun ikke at hun levde med en syk mann? Høyre, der han fortsatt er betalende medlem. Spørsmålet er jo hvor lenge jeg var en syk mann da, og hva Som 31-åring ble Elden den jeg gir uttrykk for til kona. yngste advokaten i Norge med Du snakket ikke med henne møterett for Høyesterett, og om det? snart ble han sammenlignet Nei, ikke mye. Jeg er nok med de store. litt lukket på mange måter i Alf Nordhus traff jeg vel sånne sammenhenger. Samtidig merket jeg ikke noe spesielt knapt. Han er en legende for meg, men ingen jeg har et galt. Kvalm? Ja vel. Og hva så? Det er vel ikke noe å lage nyheter ut av at man er litt kvalm? Akkurat som på TV slynges Lenge før John Christian Ikke bare tok Elden embets- NAVN I NYHETENE Tekst: Bernt Jakob Oksnes Denne ukas gjøremål for John Christian Elden (43): To drapssaker, arbeid for en krigsforbryter og forsvar for en som vil drepe h Elden i ilden Hvordan har dudet nå? etter hvert, uten at vi andre gjorde dem til fiender av den Bare fint, takk. grunn. Larvik-muslimer gikk i bresjen for å demonstrere mot Du må også håndtere en anmeldelse fra Landsforeningen for lesbiske og homofile på vegne av din klient, sitt bysbarn, med-muslim og din klient Mohyeldeen Mohammad denne uka. Hvasynes duom initiativet? etter at han forsvarte drap på homofile. «Det spiller Alle som benytter seg av demonstrasjonsretten sin for å ingen rolle om hele menneskeheten er i mot meg» sa si hva de mener, uansett om det er mot Dagbladet eller Mohammad idet han forlot landet. Er det slike saker mot islam, har skjønt hvordan vi gjør det i et demokrati. som trigger forsvarerhjertet ditt, en person så til de grader utstøtt av et fellesskap? Hvordan takler din klient oppstyret og hetsen? Det er personer som samfunnet utstøter som har størst Han er tilbake på universitetet sitt i Saudi-Arabia og behov for en forsvarer, ja, og det trigger selvsagt forsvarergenet. skal fortsetteålære korantolkning. Håper han får det mer rolig der enn han har hatt i Norgede siste ukene, slik at han også får tid og rom til å tenke seg om. Selv er jeg Det at Mohammad svarer ullent på om han står for sitt ganske umerket av oppstyret. Det er ikke mine meninger uttalte ønske om å bli «martyr foråkomme til paradis som er satt under debatt. og 72 jomfruer», gir vel ikke mindre bensin på bålet ute i opinionen? Mohammad har advart mot et 11. september på norsk Nei, men jeg er heller ikke sikker på om han vet hva han jord, han vil steine homofile og hyller bin Laden på sin legger i det. Han er ung og under utdanning. Facebook-side. Du har hattlettere klienter å forsvare? Det er alltid en utfordring med klienter som ikke er PST erkjenner å ha «fulgt med på» Mohammad og miljøet med radikal islamisme i Norge. Har det vært grunn- mainstream og som tør å ha upopulære meninger. Det er slike personer som får samfunnsdebatten videre. Men i lag for overvåkning? et strafferettsperspektiv er detteen fryktelig enkel sak. Hvis ikke, hadde ikke PST gjort jobben sin. Og det positiveer jo at de fortløpende undersøkelsene frapst Flygesjef i Norwegian Tomas Hesthammer har tidligere sin side har vist at han ikke har gjort noe ulovlig. sagt at han ville ringepst om han fikk greie på at Mohammad var ombord i et av deres fly. Har denne saken Hvordan klarer duåmobilisere så myekraft og kløkt kommet ut av proporsjoner og kontroll, mener du? inn i alle disse enkeltsakene? Du må ha en enorm motor? Merkelig utspill. Jeg legger til grunn at PST vet det lengefør ham. Hva tror han PST vil gjøre om han ringer Jeg har etter hvert vent meg til å ha flere tanker i hodet dem, da? på én gang. Føler rimelig kontroll og ro. Fikk inn et par nyedrapssaker sist uke som nok har vært mer arbeidskrevende enn Mohyeldeens sak. Samtidig som jeg har Mohammad har mottatt «30-40 truende og sjikanerende» meldinger. Hvor alvorlige har disse tilløpene vært? vært i København for advokatforeningen og arbeider Min klient tåler kraftige utspill mot sine meninger, men med en krigsforbrytersak i Borgarting lagmannsrett. skal i likhet med andre nordmenn ikke måttetåle straffbare trusler. Hvordan berører denne Mohammad-saken deg i for- Aktuell: Advokat for den radikale muslimen Mohyeldeen Mohammad, som sist søndag hold til andre dusysler med? Hvorfor har saken mobilisert deler av det norske folk forlot landet på ubestemt tid etter massivt Det som overrasker, er hvordan enkelte muslimmotstandere prøver å dra politiske poeng ut av å generali- så kraftig? Føler nordmenn seg truet? trykk mot seg. Avisene hausser opp det som egentlig bare er et lite Hva gjør du for å slappe av? Stressnivå: sere, men det er vel som normalt i vår lille andedam. ungdomsopprør, og langt mindre drastisk enn det mange Sofakroken med meningsløse tv-programmer, eller så går jeg rett og slett en Hvaer det finesteilivet ditt akkurat nå? andre norske ungdommer er gjennom. Norske ungdommer som har vært innom Blitz-miljøet, som skulle lang tur. Livet smiler til meg. h skyteog spise borgerskapet, er det da også blitt folk av Norge i verden Platesalg Musikkbransjen er i stor endring. Det fysiske platesalget faller, mens nedlasting og streaming øker voldsomt. I Norgeer salget av norske plater økende, men de utenlandske platene selger dårligere her også. Her vises omsetningstall fra2008 i millioner amerikanske dollar. Kilde: ifpi.no/ifpi.org John Christian Elden 10% 104 Norge USA Europa Latin-Amerika Asia Verden totalt 27. februar 2010 MAGASINET 21 8 HELG Elden ler en kort, forbigående latter. Har du vært redd? Nei. EFFEKTIV: Jeg har en svak side, og Elden har vært en profilert advokat i en årrekke. bestefar da jeg begynte å interessere meg for politikk. For fem år siden ga du uttrykk for at Høyre hadde forvitret. Det var ikke lengre det verdikonservative partiet til Lars Roar Langslet som du hadde vært tiltrukket av. Hvordan ser du på partiet i dag? Med mye bedre følelse. De prinsipielle spørsmålene er igjen kommet i fokus. Det dreier seg ikke lengre bare om skattelettelser som er det minst sexy jeg kan tenke meg men om for eksempel personvernspørsmål, som at staten ikke skal ha muligheten til å se deg i alle situasjoner og sammenhenger, uten at det er tungtveiende grunner for det. Med andre ord er du motstander av EUs Datalagringsdirektiv? Jeg er i hvert fall skeptisk til et statlig påbud om å lagre data om deg uten at du har gjort noe galt, eller kan mistenkes for det. Nå viser det seg imidlertid at EU selv ser betenkeligheter i disse fullmaktene, og kan komme til å endre direktivet på vesentlige punkter. Jeg tror derfor man greier å finne fram til en mellomløsning som vil være mer spiselig enn dagens direktiv, sier Elden. På spørsmål om han har opplevd i retten at påtalemakten har fusket med bevisene, eller plantet bevis for å få noen dømt, svarer han: Jeg kan ikke hevde at de har gjort det med vilje, men jeg har flere ganger opplevd at bevis er holdt tilbake. Dette skyldes nok at aktor ikke vil gjøre saken så uoversiktlig at retten frifinner den tiltalte, som politiet er overbevist om er skyldig. De skjønner ikke at forsvarers og rettens oppgave er å se om det foreligger andre muligheter. Jeg har altså ikke opplevd at politiet har løyet eller lagt fram falske bevis, men at de har holdt bevis tilbake. Hvorfor dette skjer fra tid til annen, skjønner jeg ikke helt, fordi dommeren vil jo selv se om bevisene har noen betydning eller ikke. At politiet holder tilbake opplysninger på grunn av vitnebeskyttelse har jeg derimot en viss forståelse for. Privatetterforskere Hvordan ser du på bruken av privatetterforskere fra forsvarets side? I mange saker kan det være både nyttig og nødvendig for å komme til et riktig resultat. Tore Sandbergs etterforskning i Fritz Moen-saken er et godt eksempel på det. Politiet har en tendens til å få skylapper når de først har bestemt seg for at de har tatt den skyldige. Et eksempel på det er Åsane-drapet. Politiet ville overhode ikke undersøke det vi ba om. Ola Thune foretok motetterforskning på våre vegne. Klienten ble frifunnet i begge rettsinstanser, og erstatningssaken i etterkant, ga oss medhold i at bruken av Thune var både viktig og riktig. Tror du at du er en populær mann blant påtalemakten, Elden? Det er noen jeg har et strengt formelt forhold til, men de fleste har jeg et helt greit og kollegialt forhold til. Hva er den verste forbrytelsen i opinionens øyne? Helt klart overgrep mot barn. Ingen andre saker skaper så massiv fordømmelse som sedelighetssaker der barn er misbrukt. Hva med terrorister? De har sin menighet og blir ofte sett på som frihetskjempere. 80 prosent fordømmer dem, mens de resterende 20 prosentene betrakter dem som helter. De greier seg godt. Så en mann som mullah Krekar trenger ikke gå bakgatene? Nei, han går nok med hevet hode, sier Elden Ikke sjelesørger I sommer forsvarte du den terrorsiktede Bhatti. Da fikk du pepper for at klienten din stilte i retten i lusekofte. Var det et smart signal å sende ut til det norske folk? Jeg forteller aldri klientene mine hvordan de skal gå kledd. Får jeg spørsmålet, svarer jeg at de skal kle seg normalt for å vise retten hvem de er. Det skal være veldig ekstremt før jeg ber klienten om å stille i noe annet. Du har flere ganger uttalt at du heller ikke vil være sjelesørger for klientene dine. Hva legger du i det begrepet? Jeg mener det er vanvittig at advokater går god for klientenes anførsler. Enkelte kollegaer har gått for langt i den retningen, som da en forsvarer gråt i all offentlighet fordi klienten ble dømt. Dette mener jeg blir helt feil, og vi mister troverdighet på den måten. Det samme synet har jeg på at advokater opptrer som generell pressetalsmenn for klientene sine. Juristkontakt

10 Hva med advokater som hjelper til med å kidnappe barn fra utlandet for å bringe dem tilbake til Norge? Jeg ville ikke gjort det. Jeg er ingen aktivist, men jeg beundrer hun du tenker på for hva hun gjorde. Selv ville jeg altså ikke ha utsatt meg for å gjøre noe liknende, men skulle gjerne forsvart henne. Mange asylsaker Pro Bono Noe helt annet Elden, i hvor stor grad tar dere saker Pro Bono? Vi har ganske mange pro Bonosaker, særlig der det er snakk om en stor og tung motpart, slik som staten. Asylsøkere utgjør en gruppe vi ofte hjelper uten at de har midler. Advokatforeningen har dessuten nedsatt en gruppe av tunge, og vanligvis godt betalte advokater, som tar mange asylsaker. Hittil har om lag halvparten av sakene ført fram, og det er et tankekors når utgangspunktet er at forvaltningen, på samme måte som påtalemyndigheten, skal være nøytral. Ideelt sett skal påtalemyndigheten vinne fram i 90 prosent av sakene hvis Selv om man ikke skal drive forhåndsprosedyre, kan man komme med anførsler som gjør at opinionen ser at saken har to sider Truet av klient Så du er ikke blant de advokatene som klager på for lave offentlige satser? Jo det er jeg. Med dagens normale salærsats ville jeg tjent vesentlig dårligere enn en politijurist med normalarbeidstid. Det er først når jeg kommer inn på overtid, og etter at husleie, kontorhjelp og lignende er betalt, at det er mulig å tjene noe på hva det offentlige tilbyr av godkjente salærer, sier Elden, og påstår han jobber mer overtid enn de fleste. På spørsmål om det var derfor ekteskapet røyk, svarer han lett avvide stiller strenge nok beviskrav i sin virksomhet. Så når den ikke gjør det, hva sier det om tilliten din til politi og påtalemakt? Generelt har jeg høy tillit til politiet. Jeg tror dessuten det er mange som begynner i politiet i dag ut fra idealisme, i motsetning til tidligere da det nok var vanligere ut fra ønsket om å oppnå makt. Men det er altså disse sakene der politiet har bestemt seg for utfallet, og ikke er villig til å se til sidene, som er et problem. Og som du lever godt på. For du har en feit inntekt til å være forsvarsadvokat? Jeg tjener veldig godt, men det skyldes firmaet. Vi har over 30 advokater og fullmektiger. I tillegg har jeg mange aksjer utenfor jussens verden som gir godt utbytte. Det er dessuten ikke slik at vi bare tar straffesaker billig for staten. Vi har mange normale kunder i tillegg, det vil si forretningsfolk som får et skikkelig juridisk håndverk til en fornuftig pris, reklamerer Elden. 10 Juristkontakt

11 sende at det sannsynligvis var en medvirkende årsak. På et nytt spørsmål om det var derfor han kuttet ut politikken, svarer han mindre avvisende at det har han slett ikke gjort. Jeg har flyttet fra bydelen Vestre Aker, så jeg er ikke lengre med i bydelsutvalget. Men jeg bidrar med faglige innspill overfor Høyres Stortingsgruppe og Oslo Høyre, men jeg slipper nå å være opptatt av fartsdumper. Elden bor i dag på hemmelig adresse etter å ha blitt truet på livet av en tidligere klient. Elden representerte mannen i en barnefordelingssak for flere år siden, men da mannen oppdaget at Eldens daværende kone var politijurist, fikk han det for seg at Elden egentlig var agent for politiet. Han innrømmer at det var en ubehagelig erfaring, og da han anmeldte den tidligere klienten for truslene, var det nettopp fordi han som forsvarsadvokat ikke kan akseptere å bli utsatt for vold eller trusler om vold. Er det mye psykiatri i norske straffesaker? De fleste man putter i fengsel kan man nok sette en diagnose på, men dessverre nyter de ikke godt av det psykiatriske hjelpetilbudet mens de sitter inne. Veldig ofte opplever vi at fengselsvesenet overprøver de psykiatrisk sakkyndige, for eksempel i forhold til soningsdyktighet. Her må vi få laget noen overordnede regler som slår fast helsevesenets myndighet til å bestemme behandlingen. Det er i hvert fall ingen som blir bedre av å sitte på glattcelle 23 timer i døgnet. Ingen kommentar er dårlig svar Du har sagt at du ikke vil være pressetalsmann for klientene dine, men som forsvarer har du vel et visst ansvar for å legge fram deres syn for offentligheten, eller svarer du ofte «ingen kommentar? Det er et dårlig svar. Da er tilsvarsretten oppfylt, og media kan spekulere som de vil på klientens bekostning. For selv om man ikke skal drive forhåndsprosedyre, kan man komme med anførsler som gjør at opinionen ser at saken har to sider. Er du noen gang blitt refset av retten for å ha forhåndsprosedert en sak i media? Ikke som jeg kan huske. Hva med saker der du i ettertid ser at du burde ha svart mer utfyllende? I saken mot Espen Høiby valgte vi å ikke gi noen kommentarer i forkant av rettssaken. Det angrer jeg på i ettertid. Der burde påstanden fra TLF politiet vær tilbakevist med en gang slik at ikke opinionen automatisk fulgte medias forhåndsfordømming. Bhatti-saken sist sommer fikk mye medieomtale, ikke minst fordi politiet siktet ham etter terrorparagrafen. Var det et feilgrep? I hvert fall kom retten til at terskelen for å dømme noen for terrorisme må ligge høyere enn den gjorde i dette tilfellet. Her fikk man en vanlig kriminell til å framstå som idealist, så jeg tror nok politiet ville hatt en enklere sak hvis man bare hadde behandlet det som en vanlig kriminalsak, sier John Christian Elden. Juristkontakt

12 Siden sist Nye prosedyrekrav og oppfølging av fullmektiger Reglene om prosedyre erfaring i advokatforskriften er endret. Nå kan også rettsmeklinger inngå som en del av oppfyllelsen av prosedyrekravet. Juristforbundet sier det er viktigst med fokus på innholdet av opplæringstiden for fullmektigene. De nye prosedyrekravene innebærer at nemndsbehandling og mekling i større grad vil oppfylle prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling. Inntil to av de sivile sakene kan erstattes med rettsmeklinger, men slik at to rettsmeklinger kan erstatte en sivil sak. Samtidig er bestemmelsen endret slik at hovedforhandling i en større straffesak skal tilsvare en sivil sak. I Juristforbundets høringsuttalelse om saken, peker forbundet på behovet for å gjøre fullmektigene til gode advokater og på et behov for å endre og styrke dagens advokatkurs. Ifølge Juristforbundet er det behov for å ha fokus på hvilken opplæring fullmektigene blir gitt i løpet av fullmektigtiden og hvordan de følges opp av sine prinsipaler. Fra Juristforbundet Privats side vil vi arbeide videre med ulike tiltak som skal sikre at advokatfullmektigene gis en best mulig fullmektigtid. I den forbindelse vil vi også arbeide med tilbud til prinsipalene, sier Henry Tengelsen, leder av Juristforbundet Privat. I høringssvaret skriver Juristforbundet: «Etter vårt syn er det langt viktigere å ha et sterkt fokus på innholdet av opplæringstiden enn av om fullmektigene skal måtte gjennomføre tre eller to hovedforhandlinger. I denne sammenheng peker vi på at det vil være en prinsipals ansvar å sørge for at fullmektigen gjennom fullmektigtiden gis «varierte juridiske oppgaver», herunder nødvendig tid til saksforberedelse, veiledning og oppfølging underveis, reell mulighet til å spørre prinsipalen etc.» «Vi vil også peke på at også prinsipalen har et ansvar for å sørge for at fullmektigen får avviklet de nødvendige rettssaker i løpet fullmektigtiden, om nødvendig ved å omfordele oppgaver eller tillate at fullmektigen overtar saker utenfor firmaets tradisjonelle arbeidsoppgaver», skriver Juristforbundet. Når det gjelder innholdet av dagens Advokatkurs, skriver forbundet: «Det er viktig at opplæringen ivaretar endringene i tvisteloven og rettssystemets tvisteløsningsmekanismer, for eksempel ved et økt fokus på rettsmekling som tvisteløsningsmekanisme. Norges Juristforbund ønsker videre at departementet ser på et alternativt løp for advokatfullmektiger for å oppnå advokatbevilling, som et supplement til dagens prosedyrekrav». Tunge og arbeidskrevende saker Høyesterett har oppsummert sin virksomhet i Det kom inn 426 sivile anker over dom til Høyesterett rundt 14 prosent av dem ble henvist til behandling i avdeling. Det kom inn 502 sivile anker over kjennelser og beslutninger. Når det gjelder straffesaker, kom det inn 446 anker over dom og 658 anker over kjennelser og beslutninger. Cirka 18 prosent av ankene over dom i straffesaker ble henvist til behandling i avdeling. Høyesterett behandlet i fjor i alt 68 sivile saker i avdeling og 75 straffesaker i avdeling. Det har vært et betydelig antall tunge og arbeidskrevende saker. Mange av sakene reiste rettsspørsmål hvor internasjonale rettskilder er sentrale, skriver Høyesterett i sin oppsummering. Det ble i 2010 behandlet én sak i storkammer og fire saker i plenum. Juristnettverk i Harstad og omegn Harstad og omegn Juristforening og Norges Juristforbund inviterte til fagsamlingen «Juss i grenseland» i desember. Møtet ble arrangert ved Kystvaktas stasjon på Sortland, og var kick-off for et samarbeid om faglig aktivitet i regionen. Steve Olsen (t.v), kommandørkaptein/nasjonal planavdeling, ga deltakerne et innblikk i Kystvaktas viktige arbeid i våre nordlige farvann, og kst. førstestatsadvokat Ole B. Sæverud fortalte om jurisdiksjon og etterforskning av fiskerisaker. Erik Furevik, sjef i Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt, har deltatt sentralt i arbeidet med den nye Sivilbeskyttelsesloven, og gjorde rede for hovedinnholdet. Loven er gjort gjeldende fra 1. januar. Møtet var åpent for alle interesserte jurister. Har du spørsmål om etablering av et juristnettverk der du bor? Juristforbundets kontaktpersoner er Karen O. Haavik på eller Roar Thun Wægger på 12 Juristkontakt

13 Rettssikkerhetskonferanse for Carsten Smith Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith var vinner av fjorårets Rettssikkerhetspris som hvert deles ut av Juristforbundet. Og på slutten av fjoråret inviterte Juristforbundet til Rettssikkerhetskonferansen der tema var fokus på fagområdet til prisvinneren rettssikkerhet og menneskerettigheter. Foruten Smith selv, deltok Sametingspresident Egil Olli, advokat Pål W. Lorentzen, statssekretær i Utenriksdepartementet Espen Barth Eide, generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen og Curt A. Lier som er leder av Juristforbundet. Carsten Smith har blant mye annet arbeidet med samers og samisk kulturs rett- Lov å tvitre i retten stilling og han har ledet samerettslige utvalg også de senere årene. Som for eksempel kommisjonen som har arbeidet med vern av sjøsamenes kultur gjennom rett til fiske og som leverte sin innstilling i Det er en fem på tolv situasjon for denne kulturen. Det må et krafttak til for å redde det materielle grunnlaget for sjøsamene, sier Smith. Sametingspresident Egil Olli sa i sitt innlegg at Sametinget må få mer innflytelse også når det gjelder de økonomiske rammene for utviklingen av det samiske samfunnet. Slik vi har det nå, kan vi ikke ha det særlig lenger. I dag er sametinget kun en avansert forvalter av det Stortinget bevilger, sier Olli. Det har ikke vært noen rettlinjet utvikling for sameretten. Vi trodde vi var i mål med Finnmarksloven, men det er stadig nye kamper, sier Olli. Advokat Pål W. Lorentzen, som sitter i juryen for Rettssikkerhetsprisen, snakket på konferansen om klima- og miljøtruslene kloden står overfor. Demokratiene håndterer ikke det problemet vi står overfor. Politikken roper på hjelp. Menneskerettighetsnormer og naturretten må inn, sier han. Lorentzen spår massesøksmålenes tid på klimafeltet. Kun troen på rettsapparatet gjenstår. Det er en ny dimensjon i klimadebatten, sier han. «Lord Chief Justice» i England og Wales, mot Wikileaks-lederen Julian Assange, Igor Judge, avgjorde nylig at det nå er lov å mens annen dommer kort etter forbød tvitring i retten. Judge uttalte at «ikke forstyr- sende meldinger med sosialmedia-tjenesten Twitter fra britiske rettssaler. Det skriver avisen International Herald Tribune. Av- forstyrre rettens gang, og dermed kan tillarende, håndholdt og støyfritt» utstyr ikke vil klaringen kom etter at en dommer nylig tes. Kameraer og opptaksutstyr vil derimot tillot såkalt tvitring under fengslingsmøtet fortsatt være forbudt. 180x33 annonse_layout Side 1 Juristkontakt for bare noen tiår siden... Juristkontakt for 40 år siden «I et foredrag på Kartellkonferansen på Gjøvik brukte Statstjenestemannskartellets formann N.R. Mugaas temmelig skarpt skyts mot juristene i statsadministrasjonen. Han fremsatte den påstand at ingen er så lite motivert for den virksomhet Staten bør drive som juridiske kandidater.» (Mugaas viste til at «Statens oppgaver totalt har forandret karakter») Juristkontakt for 30 år siden «Lov om fri rettshjelp, som begynte å gjelde 1. januar i år, er en minimumsreform og tar ikke konsekvensen av at rettshjelpsdekningen i Norge ligger på et uakseptabelt lavt nivå, sier amanuensis Jon T. Johnsen ved Institutt for rettsosiologi.» ( Usosial minimumsreform, sier Johnsen) Juristkontakt for 20 år siden «De siste årene har det vært en markert økning i antall saker fra offentlig sektor. Tidene skifter også hos oss. På midten av 1980-tallet dominerte oljesakene. De er i mindretall i dag.» (Formann i Arbeidsretten, Stein Evju) Juristkontakt for 10 år siden «Kampen mot hvitvasking av penger er tapt på forhånd om vi ikke gjør noe drastisk med våre rettsystemer. Dette har jeg forsøkt å vekke opp folks oppmerksomhet for gjennom min bok.» (Eva Joly, ute med bok, blir intervjuet av advokat Gunnar Nerdrum) V I O V E R S E T T E R J U R I D I S K E D O K U M E N T E R F O R J U S T I S D E PA R T E M E N T E T, O V E R 100 ADVOKATKONTORER, RETTSINSTANSER OG POLITIDISTRIKT OVER HELE LANDET. VI TILBYR OGSÅ TOLKETJENESTER TIL OVER 90 SPRÅK. Tlf: , E-post: Translations Juristkontakt

14 Ser vekst i gransking Cato Schiøtz, Birgitte Stenberg Larsen, Espen Skjerven og Christine Ulrichsen er noen av advokatene i Schjødts nye granskingsgruppe. 14 Juristkontakt

15 Advokatfirmaet Schjødt har etablert en egen gruppe som skal håndtere granskingsoppdrag. Oppdragsmengden er økende og vi ønsker å bidra med vår kompetanse, sier advokat Cato Schiøtz. Tekst: Ole-Martin Gangnes Foto: Thomas Haugersveen Advokatfirmaet Schjødt har innledet et samarbeid med revisjonsselskapet Ernst & Young for å ta store og små granskingsoppdrag framover, forteller advokat Espen Skjerven i Schjødt. Han er leder av advokatfirmaets nye granskingsgruppe. Vi kan med juridisk spisskompetanse styrke kvaliteten og objektiviteten i en granskingsprosess. Samarbeidet med Ernst & Young er av både faglig og praktisk karakter, og det er en styrke for alle parter. Men det kan etter omstendigheter bli aktuelt å samarbeide med andre aktører utpekt av oppdragsgiveren, eller av andre grunner som for eksempel habilitet og interessekonflikter, sier Espen Skjerven til Juristkontakt. Skjerven og advokatkollegene Cato Schiøtz, Arild Dommersnes, Birgitte Stenberg Larsen, Christine Ulrichsen og Silje Svanes Jensen utgjør granskingsgruppen. Som er bredt sammensatt: Skjerven har tidligere bakgrunn fra Økokrim og Kripos, Dommersnes har mange års erfaring som statsadvokat, bl.a. fra Nokas-saken. Stenberg Larsen, som også er utdannet økonom, er spesialisert i arbeidsrett. Ulrichsen har bakgrunn fra Datatilsynet og Finanstilsynet og er spesialist på personvern og arbeidsrett. Svanes Jensen har lang erfaring fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Cato Schiøtz har lang forsvarererfaring, ikke minst i økokrim-saker. Han er også formann i Advokatforeningens utvalg for private granskinger og har deltatt i granskinger i mange sammenhenger. Jeg har både sittet i granskingskommisjoner og representert klienter som har blitt gransket. Vi har opparbeidet kompetanse på dette feltet og har derfor samlet en gruppe for å trekke veksler på dette, sier Schiøtz. Økende Er dette et vekstområde? Ja, oppdragsmengden er økende og det har nok skjedd en profesjonalisering. Vi ønsker å dekke hele området av granskinger. Det er de store revisjonsselskapene som dominerer dette i dag, vi skal jo også samarbeide med et av dem for å bidra med vår kompetanse. Espen Skjerven peker på at gransking både materielt og prosessuelt berører en rekke rettsområder. Granskingsgruppen vil være førstelinjen i firmaet med særlige forutsetninger til å håndtere prosessen. Bemanningen av et oppdrag vil bero på sakens karakter og hvilken kompetanse som vil kreves. Derfor er det en styrke at vi er et stort advokatfirma med kompetanse innen alle forretningsområder. Resultatet av en gransking kan også være at det blir behov for særlig tvistekompetanse eller straffeprosessuell erfaring. Schjødts velrenommerte prosedyremiljø står særlig sterkt til å håndtere også dette, mener han. Gruppen legger vekt på at de skal bidra i kraft av advokatrollen. Vi er et advokatfirma og har vårt etiske regelverk som advokater. Vi fokuserer først og fremst på de rettslige sidene ved granskinger, både i prosessen og det som skjer i etterkant. Det er normalt våre samarbeidspartnere som praktisk sett innhenter informasjonen og forestår analysen. Vår rolle under prosessen vil først og fremst omfatte juridisk rådgivning og tvistehåndtering for at prosessen blir god og forsvarlig. Basert på det som blir kartlagt, gir vi rettslige vurderinger og anbefalinger om eventuelle tiltak som nedfelles i en rapport, sier Skjerven. Banksjef C. J. Eges Stipendielegat Legatet utdeler stipendier til videreutdanning i utlandet for bankfolk og jurister fra Bergen og omegn i alderen år. Søkere må ha enten juridisk embetseksamen og 1 års praksis eller artium eller handelsgymnasium og 2 års praksis. Stipendier gis i alminnelighet for ett studieår. Søknadsfrist 15. mars 2011 I løpet av innsamlingsfasen er det viktig å følge både arbeidsrettslige og personvernrettslige regler Søknadsskjema fås hos legatets forstander advokat Peter Frølich, c/o Wikborg, Rein & Co., Postboks 1233 Sentrum, 5811 Bergen Juristkontakt

16 Vi ønsker å dekke hele området av granskinger Poenget er at vi kan skreddersy en gransking i samarbeid med oppdragsgiveren og en samarbeidspartner. Vi kan involveres fra prosessens begynnelse, underveis eller etterpå. God planlegging viser seg å være sentralt for at undersøkelsene skal oppfylle sitt formål, og her vil vår juridiske kompetanse tidlig i prosessen gi riktig og forsvarlig retning på undersøkelsene, sier han. En gransking består av flere faser, blant annet en innsamlingsfase og en vurderingsfase. I løpet av innsamlingsfasen er det viktig å følge både arbeidsrettslige og personvernrettslige regler, ikke bare for å sørge for at innsamlingen av opplysningene skjer på en lovlig måte, men også for å øke de ansattes tillit til prosessen, sier Birgitte Stenberg Larsen. Lovregulering Hva legger dere i at en gransking skal være uavhengig? Da skal det ikke være direkte bindinger mellom bestiller og oppdragsgiver, de som gransker skal ha nødvendig ekspertise og være habile, sier Cato Schiøtz. Gransking reiser flere rettssikkerhetsmessige spørsmål, og utvalg i Advokatforeningen har sett på rettssikkerheten ved granskinger. Utvalget har vært ledet av Cato Schiøtz og har laget retningslinjer for medlemmer av Advokatforeningen. Dette er normgivende regler uten sanksjoner, sier han. I en kronikk i denne utgaven av Juristkontakt etterlyser Christine Ulrichsen og Espen Skjerven en bedre lovregulering av granskinger dersom dagens lovforslag blir vedtatt, vil loven bare få betydning for et fåtall av de granskinger som gjennomføres i praksis, skriver de to, og stiller spørsmål ved om departementet bør utvide lovens virkeområde. I dag må granskere og involverte operere i et fragmentarisk og sterkt skjønnsmessig juridisk landskap. Dette kan fortsette som før. Alternativt kan Justisdepartementet bidra til et utredningsarbeid om gransking i et større perspektiv, og avklare om eksisterende regelverk bør endres», skriver de i kronikken. Gjennomføring av granskinger har nok blitt bedre, men historisk har det skjedd overtramp ved granskinger. Det har foregått veldig tøffe avhør og ingen kontradiksjon, sier Cato Schiøtz. Granskinger er retoraktive. Vi kan også bidra med forebyggende rådgivning, for eksempel i forbindelse med utarbeiding av etiske retningslinjer. Det er også en økende bevissthet fra virksomheters side om ansvar for samfunn og menneskerettigheter. Dette er også områder vi kan bidra på, sier Skjerven. 16 Juristkontakt

17 Jusstudent skal lede Venstre-ungdom Han vil ha Venstre i regjering, få Norge inn i EU og sette klima tilbake på dagsordenen. Den nyvalgte Unge Venstre-lederen, Sveinung Rotevatn (23), har forlatt lesesalen på Dragefjellet, og satt lovsamlingen på hylla. Nå er han klar for politiske basketak. Av Emil Lorch-Falch Det er langt fra hjemstedet Nordfjordeid, et idyllisk lite tettsted med knappe 3000 innbyggere som ligger mellom Horningdalsvannet og Eidsfjorden i Sogn og Fjordane, til Venstres hus i Møllergata 16 i Oslo. Men det er ikke bare den geografiske avstanden som er stor. Å gå fra å være jusstudent til heltidspolitiker, er et taktskifte som krever omstilling. Den største utfordringen er at man plutselig har ansvar for andre enn seg selv. Å være student er egentlig en fantastisk ego-tilværelse, der en slipper å tenke på noen andre enn seg selv og sin egen faglige utvikling. Som leder for Unge Venstre bærer jeg et tungt ansvar på mine skuldre for å representere alle medlemmene våre på en god måte, skape blest om Unge Venstre og få gjennomslag for politikken vår. Å kjenne ansvaret tynge er nok den største utfordringen med min nye tilværelse. Samtidig er det også et veldig viktig fellestrekk mellom det å være student og det å være politiker: en har aldri helt fri, sier Rotevatn. Og nettopp fritid har vært en mangelvare for Rotevatn etter at han meldte seg inn i partiet, samtidig med sin debut som jusstudent for vel tre år siden. Ved siden av studiene i fjor, var han både arbeidsgruppeleder for førsteårsstudentene og nestleder i Unge Venstre. Da strekker timene så vidt til. Nå er jo timeplanen til den jevne jusstudent ganske tettpakket. Så Juristkontakt

18 Det har blitt en del trillekoffertvorspiel med Force Marsjør Juzz-band min har vel vært farlig nær overlast, kan man si. Det siste semesteret ved UiB var jeg i Oslo to til tre dager i uken og ble etter hvert bedre til å sove på nattoget enn til å skrive kursoppgaver. Det er nok flere på Dragefjellet som har sett meg komme trekkende med trillekoffert på forelesning eller storgruppesamling, en snartur innom Bergen før jeg måtte tilbake til Oslo for å jobbe med Unge Venstre. Men jeg har også forsøkt å få med meg sosiale arrangementer der jeg har kunnet. Så det har blitt en del trillekoffertvorspiel med Force Marsjør Juzz-band, blant annet, sier han. Ingen politisk værhane Nordfjordingen er klar på at jusskunnskapene han har opparbeidet seg, vil tjene som et godt fundament i den politiske verden. Han peker blant annet på viktigheten av en grunnleggende forståelse av menneskerettighetene. Mange har et inntrykk av at menneskerettighetene er noe som verner om det vi liker og syns er fint. De innser sjeldent at menneskerettighetene er til for det stikk motsatte: Å verne grunnleggende rettigheter mot hva det rådende flertall til enhver tid måtte mene. Dette innebærer for eksempel at en ikke kan sende Mulla Krekar til den sikre død i Irak, selv om han er en drittsekk, sier Rotevatn. Ungdomslederen er prinsipiell av person. De standpunkter han står for er ikke resultat av isolerte vurderinger, men en slutning fra prinsippene som ligger bak. Rotevatn etterlyser en mer helhetlig tilnærming i politikken. Det er dessverre alt for få politikere som tenker prinsipielt i dag. Hvordan kan en for eksempel være for religionsfrihet på den ene siden men samtidig være for en statskirke på den andre, der formålet nettopp er å styre og kontrollere religionen? Eller hvordan kan en være for demokrati og mot nedarvete privilegium, men samtidig akseptere monarkiet sin rolle i dag, spør han. Du går inn for avkriminalisering av narkotikabruk. Hvorfor det? Rent prinsipielt mener jeg bruk av narkotika ikke møter kriteriet for å være straffverdig. Bruk av narkotika treffer utelukkende brukeren selv, og straff er dermed ikke i tråd med skadefølgeprinsippet. Å bruke narkotika bør nedkjempes med helt andre midler enn de strafferettslige. Jeg vil slutte meg til et sitat fra professor Ragnar Hauge: «Å bruke straffeloven som folkeoppdragene middel er misbruk av tvangsmakt». Dette bør alle politikere og jurister bite seg merke i. Å hindre utbredelse av narkotika bør i første rekke være et helse- og sosialpolitisk spørsmål, slik det er for alkohol og tobakk. Det skal også nevnes at både alkohol og tobakk er langt farligere og mer avhengighetsdannende stoff enn enkelte av de lettere narkotiske stoffene, noe som kan tale for full legalisering av disse, sier Rotevatn. Han mener politikerne i dag utviser feighet, som ikke tør drøfte denne type spørsmål. Politikerne er feige i disse spørsmålene, fordi ingen våger å være «soft on crime». Alle er redde for å fremstå som «mindre mot narkotika» enn de andre partiene. Jeg er også mot narkotika, og vil minske bruken av stoff og skaden på samfunnet, mest mulig. Da tror jeg avkriminalisering er veien å gå, slik en blant annet har gjennomført med stor suksess i Portugal. Som samfunn trenger vi å vri ressursene våre fra justissektoren og over på helsesektoren. 42 prosent av alle straffesaker har narkotika som hovedlovbrudd. Den norske «war on drugs» har vært totalt feilslått, og vi kaster bort både menneskeliv og samfunnsressurser på veien. Tidligere Høyesterettsdommer Ketil Lund sa i Aftenposten i vinter: «- Det har vært rystende å erkjenne hva jeg egentlig har vært med på, og jeg kan ikke i motsetning til dem som først nå innser narkokrigens svære og nytteløse omkostninger unnskylde meg med at jeg ikke kunne vite bedre». Vi trenger flere som Lund som kan stå fram og vitne om hva det er vi egentlig har holdt på med i Norge de siste tiårene, fremholder han. Personvern som fanesak Den viktigste justispolitiske saken nå er likevel datalagringsdirektivet, som ifølge Rotevatn ikke hører hjemme i et liberalt demokrati. 18 Juristkontakt

19 Personvernet er den viktigste justispolitiske saken for meg. Veien fra et liberalt demokrati til et overvåkningssamfunn er skremmende kort, og er dessverre brolagt med gode hensikter. I dag er den viktigste kampen i så måte kampen mot datalagringsdirektivet. Vi kan ikke som samfunn ta steget over til en situasjon der vi legger til grunn at alle i utgangspunktet er potensielle lovbrytere, og derfor må ta vare på alle spor borgerne legger igjen, slik at de kan brukes som bevis i en eventuell framtidig straffesak. Det er å snu dagens tenkemåter totalt på hodet, og jeg er redd for at dersom vi først tar steget over denne prinsipielle terskelen, vil det være startskuddet for en utvikling som kan bli nærmest umulig å stoppe. Men igjen; å fremstå som «soft on crime» er veldig vanskelig for en politiker. Og når PST driver skremselspropaganda og snakker om Norge som en potensiell frihavn for all verdens styggeligheter, er det vanskelig som politiker å stå rett i forsvaret for en liberal rettsstat, sier han. Da Rotevatn tok over som leder etter forgjengeren Anne Solsvik i oktober, var det ambisiøse mål han satte seg: Å få Venstre i regjering, gjøre Norge til et mer liberalt land, få Norge inn i EU og sette klima tilbake på dagsordenen. Du har ikke tatt på deg en enkel oppgave. Jeg oppsøker ikke enkle oppgaver. De får andre ta. Jeg oppsøker de oppgavene jeg mener er så viktige at jeg ikke kan la være å engasjere meg. Det gjelder kampen for å få en regjering som kan effektivisere velferdsstaten, før den knekker sammen under sin egen vekt. Det gjelder kampen for å gi norske borgere stemmerett i Europa. Og det gjelder kampen om å stoppe de norske og globale klimautslippene, slik at vi kan sikre framtidig vekst og velstand, sier han. jusstudiet. Han har to år igjen, og de akter han å fullføre. Jeg skal fullføre, det har jeg lovet moren min, så det skal jeg klare å stå ved. Jeg har jo bare to år igjen, så det bør være overkommelig å gjennomføre når jeg er ferdig med det politiske arbeidet i denne omgang. Dessuten syns jeg jo juss er fryktelig interessant, og jeg gleder meg allerede til å gi meg i kast med strafferett, rettergang og masteroppgavearbeid. Men det er jo et tungt studium, så jeg skal ikke nekte for at det er godt å ta en «pause» nå for å drive med noe annet et par år, sier han. Vil du i fremtiden være å finne i stortingssalen eller rettssalen? Det står igjen å se. Som Venstrepolitiker kan man sjelden bare «velge» å få en plass i stortingssalen. Det er en Den norske «war on drugs» har vært totalt feilslått knallhard kamp om å få støtte fra velgerne, ikke minst med tanke på at vi enn så lenge er et lite parti. Men om jeg skal svare litt diplomatisk håper jeg jo at jeg får mulighet til å gjøre begge deler i løpet av livet. Det hadde vært utrolig spennende å jobbe med juss, gjerne i en rettssal som dommer eller advokat. Men det hadde også vært fantastisk å jobbe fulltid med politikk på Stortinget. Men jeg er ennå ung, så vi får se hvilke muligheter utdanningen og velgerne gir meg, sier han. Ikke ferdig med jussen Selv om det er de politiske spørsmål som nå opptar 23-åringen for fullt, ser han seg likevel ikke ferdig med Juristkontakt

20 Domstolene idømmer ikke konfliktrådsmekling Jeg tror ikke lovendring alene vil hjelpe På Tingretten i Sarpsborg ble jeg nysgjerrig på hvorfor konfliktrådsordningen brukes så lite i domstolen, og begynte å tenke på hvilke muligheter som ligger i disse to systemene hvis de brukes mer sammen, sier Karoline Dystebakken. Norge har hele 22 konfliktråd og i snart ti år har domstolene kunnet bruke konfliktmekling som særvilkår ved betinget straff. Likevel ble det brukt i bare 0,1 % av dommene i 2009 viser tall fra en fersk masteroppgave. Av Henrik Pryser Libell Hun måtte lete med lys og lykte etter dommer der konfliktsrådmekling var et særvilkår ved betinget straff. Jusstudent Karoline Dystebakken fant 11 slike saker i 2009, og 7 i første halvår av 2010, ut av et totalt antall på vel 8300 saker med betinget dom. Dette til tross for at domstolene har hatt muligheten for særvilkåret eksplisitt i lovteksten siden Norge har hele 22 konfliktråd over hele landet og lovgiver oppfordrer til økt bruk. Dystebakken leverer disse tallene i en masteroppgave levert Universitetet i Oslo før jul. Tallene kommer fra Lovdata og statistikk fra landets 22 konfliktråd. Dystebakken hørte for første gang hørte om domstolens mulighet til å ilegge mekling som vilkår under sitt praksisopphold i Sarpsborg tingrett i Praksisen inkluderte én dag på Konfliktrådet i Østfold. Jeg ble nysgjerrig på å finne ut hvorfor denne ordningen brukes så lite, og begynte å tenke på hvilke muligheter som ligger i disse to systemene hvis de brukes mer sammen, forteller jusstudenten fra Sarpsborg til Juristkontakt. Jeg ser tre viktige årsaker til at konfliktmekling brukes så sjelden, sier hun og peker på en kombinasjon av juristenes lave kjennskap til ordningen, forsvarers fokus på frifinnelse og mangelen på Høyesterettsdommer å ta etter. Jurister vet lite Det er nok generelt lav kunnskap blant juristene om mulighetene ved ordningen. Og uten at hverken aktor eller forsvarer kjenner til ordningen og muligheten, er det liten sjanse for at den tiltalte vil kjenne til det og velge det, sier Dystebakken og minner om bruken av konfliktråd som domsvilkår forutsetter samtykke fra alle parter. 20 Juristkontakt

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 9 2012 46. ÅRGANG Bistandsadvokat Trine Rjukan Tett på klientene PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland // Fra Kripos til OL Vil stoppe grunnlovsendringer

Detaljer

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp.

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ingelin Killengreen: Lovens lange arm Helge Ingstad jurist og helt Rettssikkerhetsprisen 2008 til Gatejuristen Advokatene

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 1 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Abid Q. Raja Advokaten med politikerambisjoner De arbeider med eple og appelsinjuss Juristene sender sensitiv

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene!

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene! Magasinet for hele jus-norge NR 7 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Tore Sandberg: Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg Saddams advokat på norgesbesøk Jurister inntok gatene! Christiania blir LOVLYDIG

Detaljer

Strid i Scandinavian Star-saken // Stopper forfølgerne Historien om dødsstraff i Norge // Landets eldste jurist

Strid i Scandinavian Star-saken // Stopper forfølgerne Historien om dødsstraff i Norge // Landets eldste jurist W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 4 2015 49. ÅRGANG Viktig signaleffekt når barn forsvinner: Må aldri gi opp å lete Strid i Scandinavian Star-saken // Stopper forfølgerne Historien om dødsstraff

Detaljer

Tar steget inn i Høyesterett

Tar steget inn i Høyesterett W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 6 2014 48. ÅRGANG Wenche Elizabeth Arntzen dømte i terrorsaken Tar steget inn i Høyesterett Gjev pris til asyladvokater // 856 må leve i skjul Null turnover i Follo

Detaljer

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Hysj, ikke nevn julen! Men tro gjerne på julenissen Utvalg har tenkt ferdig: Vil utvide DNA-registeret Nord-Kaukasus: Rettssikkerhet

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

Jus i femtegir. kontakt. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister

Jus i femtegir. kontakt. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2010 44. ÅRGANG Studenter går jurister etter i sømmene Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering Obama en av mange taleføre jurister NAF-jurist

Detaljer

JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven

JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt 15 år siden UNI-Storebrand Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven Juristmangel ved NAV-kontorer Akademikernes

Detaljer

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Beate Gangås Likestillings- og diskrimineringskonstabelen Han gir Condoleezza Rice juridiske råd Jurist er byombud i

Detaljer

Styrer landets største arbeidsplass

Styrer landets største arbeidsplass JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 7 2010 44. ÅRGANG Tøffe korrupsjonslover fra USA Sykehusjurister med mange oppgaver Forhandlinger i boks for Rolf Einar Fife Norge vil trenge

Detaljer

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Karadzic tatt nå venter rettssaken En dag på jobben med sorenskriveren

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

JURISTkontakt. Argusøyne på rettssikkerhet. Trygve Lange-Nielsen: Dejligt å være jurist i Danmark. Kunsttyver i særklasse

JURISTkontakt. Argusøyne på rettssikkerhet. Trygve Lange-Nielsen: Dejligt å være jurist i Danmark. Kunsttyver i særklasse Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Trygve Lange-Nielsen: Argusøyne på rettssikkerhet Dejligt å være jurist i Danmark Kunsttyver i særklasse Vil ha flere

Detaljer

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 9 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Tolljuristene håvet inn 193 milliarder

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så?

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? Finnes det liv etter fengsel? Juristforbundet drar på tur NJ-kommentaren Nøytrale

Detaljer