R8 Holding AS. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R8 Holding AS. Årsrapport 2014"

Transkript

1 R8 Holding AS Årsrapport

2 Innhold Selskapet :: Dette er R8 4 :: Nøkkeltall og høydepunkter i :: Virksomheten 6 :: Eiendomsporteføljen 7 :: Områdene 8 :: Leietakerne 8 :: Prosjektutvikling 9 :: Selskapsstruktur 10 :: Eierstyring og selskapsledelse 12 Resultater :: Styrets årsberetning 14 :: Styrets sammensetning 16 :: Årsregnskap R8 Holding AS 17 :: Revisors beretning 26 2

3 Selskapet 3

4 Dette er R8 Vår visjon er å skape varige relasjoner R8 er et spennende eiendomsselskap som ble stiftet i Hovedsetet til konsernet ligger i Porsgrunn. Vi utvikler, leier ut og forvalter kontorlokaler med høy standard. Eksponeringen er størst i Porsgrunn og Skien, men det satses også aktivt i Vestfold. Vår portefølje kjennetegnes av en høy utleiegrad, oppgraderte lokaler med sentral beliggenhet i sentrum eller nær E18. Porteføljen består også av gjennomgående solide leietakere med lange kontrakter. Ved utgangen av året eier og forvalter konsernet ca kvm fordelt på 13 bygg. Daglig benytter mer enn 800 personer eiendommer som er eid av R8. Våre kjerneverdier er å skape tillit, ha høy kompetanse, være tilgjengelig og være modig. Våre satsningsområder er Telemark, Vestfold og Oslo med fokus på prime beliggenhet og eiendommer nær E18 med høy standard og lavt energiforbruk. Vår forretningsidè er å eie, leie ut og forvalte næringseiendom med god beliggenhet i våre satsningsområder. Selskapet er organisert i 6 regioner, Skien Sentrum, Kjørbekk, Rødmyr, Porsgrunn Sentrum, Skjelsvik og Fokserød. 4

5 Nøkkeltall og høydepunkter i 2014 Porteføljen :: Kjøp av Hesselberggaten 4 AS i Skien :: Kjøp av Vipeveien 51 AS i Porsgrunn :: Kjøp av Porsgrunn Næringspark AS i Porsgrunn :: Kjøp av utviklingstomt på Nordre Fokserød 14 i Sandefjord :: Salg av 1 næringstomt i Skien Prosjekter :: Igangsatt utredning om Telemark Powerhouse :: Igangsatt utredning om Kammerherreløkka :: Prosjektert kontorbygg på Nordre Fokserød 14 :: Ferdigstilt nytt parkeringsareal med park på Porsgrunn Næringspark Miljø :: Startet prosess med å energimerke alle eiendommene i porteføljen :: Startet prosess med å kartlegge energiforbruk porteføljen :: Startet Powerhouse prosjekt Nøkkeltall 10,3 mnok Årsresultat før skatt 17,9 mnok Sum egenkapital 327 mnok Sum gjeld og egenkapital 427 mnok Markedsverdi portefølje 5

6 Virksomheten R8 er et selskap som eier, forvalter og utvikler kontoreiendom i Telemark og Vestfold. Selskapet har etablert et eget selskap til forvaltning og drift av eiendommene. R8 eide ved årsskiftet 13 bygg i nedre Telemark og er en av de største aktørene innen kontoreiendom i regionen. Selskapet har fokus på å ha kompetanse i hele verdikjeden og jobber aktivt med å styrke staben i datterselskapene. Det er også høyt fokus på å holde alle medarbeidere oppdatert til enhver tid for å sikre en gjennomgående høy faglig kvalitet. R8 jobber svært tett med leietakerne og har vært involvert i etablering og eller fornying av leiekontraktene til de aller fleste kundene. Det jobbes også aktivt med å opprettholde kort responstid ved henvendelser. Dette vil bli ytterligere forbedret i 2015 via nytt IKT system. Selskapet jobber aktivt med å oppgradere eiendommmene slik at man har en gjennomgående høy standard. Det legges fokus på at lokalene skal være tilrettelagte og fleksible for mindre tilpasninger i kundens virksomhet. R8 er meget bevisste på hvilket miljø og energimessig fotavtrykk et bygg representerer. Det jobbes derfor må kartlegge eiendommene i porteføljen for å legge en strategi for å redusere energiforbruk. Det jobbes også sammen med leietakere for å optimalisere bruken av byggene. Selskapet skaper også merverdier ved å kjøpe lokaler med ledig areal og deretter skaffe solide leietakere. Det jobbes svært bevisst med rapportering gjennom året for å ha kontroll på den samlede utviklingen av porteføljen. Ca 90 prosent av eiendomsporteføljen består av kontoreiendom. Utover dette er det noe lager og butikklokaler. 6

7 Eiendomsporteføljen Det er en målsetning å bygge en eiendomsportefølje som har gjennomgående høy kvalitet med solide leietakere. Året 2014 har vært preget av oppgradering av eksisterende eiendommer samt kjøp av Porsgrunn Næringspark kvm 12 Eiendommer 33,6 mnok Leieinntekter (run rate) 96,3 % Utleiegrad Gjennom året har det blitt brukt betydelige beløp på oppgradering av eksisterende eiendommer. Dette har ført til at utleiegraden har økt betydelig sammen med antall kvm i porteføljen. Det har blitt gjennomført et større oppkjøp i Porsgrunn Næringspark ble overdratt til R8 Holding i sommer og består 3 bygg hvorav 2 er rene kontorbygg og 1 er kombinasjonbygg. Eiendommen ligger sentralt plassert ved innfartsåren til Porsgrunn, og i direkte tilknytning til eleven. :: Oppgradering Storgata 106 :: Oppgradering Bedriftsveien :: Oppgradering Porsgrunn Næringspark :: Strukturering av forvaltning og drift 7

8 Områdene Eiendomsporteføljen er organisert i 6 områder i fylkene Telemark og Vestfold. Porteføljen er delt inn i områder for å gruppere eiendommer i områder som har lik karakteristikk som tillater bedre rapportering og oppfølging. Porteføljen er delt inn i følgende områder: Skien sentrum, Kjørbekk, Porsgrunn sentrum, Porsgrunn Næringspark, Skjelsvik E18 og Fokserød. Ca 72 % av porteføljen er lokalisert i Porsgrunn og 28 % er lokalisert i Skien pr Fokserød er en utviklingstomt som det er planlagt byggestart i Antall eiendommer Areal (kvm) Leiesum (mnok) Utleiegrad (%) Markedsverdi (mnok) Skien Sentrum ,45 81,4 28,0 Kjørbekk ,46 100,0 66,5 Porsgrunn Sentrum ,25 97,5 74,0 Porsgrunn Næringspark ,14 95,8 220,0 Skjelsvik E ,28 100,0 32,0 Fokserød ,0 Totalt ,57 96,3 427,5 Leietakerne I R8 er vår visjon å skape varige relasjoner. Selskapet jobber derfor kontinuerlig gjennom året for å levere service av aller høyeste kvalitet for våre leietakere. Utover dette jobbes det også hardt med å utrede nye løsninger som kan spare energi og miljø. Denne innsatsen har resultert i en meget høy utleiegrad og ikke minst tilførsel på nye leietakere til våre nye prosjekter. Utløpsprofilen er vist nedenfor og viser en diversifisert portefølje. 8

9 Prosjektutvikling R8 Holding hatt flere mindre rehabiliteringsprosjekter internt på eiendommene, samt en større ombygging på Versvikveien 6B. Det er i så måte etablert en prosjektleder som håndterer dette samt gode eksterne resursser som bistår selskapet. I året som kommer vil det komme flere større utviklingsprosjekter som kommer til å kreve mer av organisasjonen. Selskapet jobber allerede med å planlegge for økt utviklingsaktivitet i :: Det skal utvikles 2 nye kontorbygg på Nordre Fokserød 14 i Sandefjord. KPMG vil være største leietaker og totalt skal det utvikles ca 5000 kvm med kontor. Byggene skal oppføres i energiklasse B og de skal ferdigstilles innen :: R8 Holding jobber sammen med Rom Eiendom om utvikling av område i Porsgrunn sentrum, også kalt Kammerherreløkka. Planene vil utredes videre inn i 2015 og ventes avklart innen Prosjektet inneholder hotell og næringsbygg med parkering i kjeller. :: Det jobbes med å ferdigstille et skisse prosjekt av Telemark Powerhouse. Dette er et miljøprosjekt som planlegges på Porsgrunn Næringspark og som vil produsere mer energi enn det selv bruker. Bygget er planlagt på ca 5500 kvm, og skal ferdigstilles høsten Kammerherreløkka, Porsgrunn Sentrum Eksempelfoto: Powerhouse Brattørkaia (Entra) Nordre Fokserød 14, Sandefjord 9

10 Selskapsstruktur 2014 R8 Consulting Group AS 100 % R8 Management AS 100 % Porsgrunn Næringspark AS 100 % R8 Consulting AS 50 % Grønlikroken 5 AS 100 % Bedriftsveien 52/58 AS 100 % Hesselberggaten 4 AS 100 % Storgata 106 AS 100 % R8 Holding AS Storgata AS 100 % Stangsgate 1 AS 100 % Vipeveien 51 AS 100 % Vipeveien 43 AS 100 % Versvikveien 6B AS 100 % Nordre Fokserød 14 AS 100 % R8 Profil AS 50 % Rødmyrlia 20 AS 100 % Valore AS 50 % Telemark Restaurantdrift AS 25 % 10

11 Den overordnede juridiske strukturen beskrives i figruren til venstre. Nedenfor gjøres en kort omtale av strukturen samt de deleide selskapene R8 Holding er involvert i. :: Heleide eiendomsselskap Pr hadde R8 Holding 11 heleide eiendomselskap. Alle eiendommer er plassert i single purpose selskap med R8 Holding som morselskap. Eiendommene er lokalisert i byene Skien, Porsgrunn og Sandefjord. :: R8 Consulting Group AS (100 %) R8 Holding AS eier 100 % av R8 Consulting Group AS. Dette selskapet fungerer som et holdingselskap for de tjenesteytende selskapene R8 Consulting AS og R8 Management AS. R8 Consulting AS er et regnskap og rådgivningsfirma hvor R8 Holding eier 50 %. R8 Management jobber med forvaltning og drift av egeneide eiendommer samt eksterne eiendommer. R8 Holding eier 100% av R8 Management AS. :: Valore AS (50 %) R8 Holding AS og Norobs AS eier 50 % hver av Valore AS. Selskapet er et eiendoms og investeringselskap som spesialiserer seg på kombinasjonseiendommer samt utviklingsprosjekter. Selskapet eier 100 % av Rødmyrlia 20 AS som ligger på industriområdet Rødmyr i Skien. Det pågår for tiden oppføring av nytt lagerbygg på eiendommen samt utvidelse av et eksisterende bygg. Selskapet har også en eierandel i Telemark Restaurantdrift AS som eier en restaurant i Porsgrunn sentrum. :: R8 Profil AS (50 %) R8 Holding AS og Roberto Holding AS eier 50 % av R8 Profil AS. Dette selskapet leverer profileringsartikler med logotrykk til næringslivet. Det leveres det meste innen profileringsartikler, men med hovedvekt på tekstiler og sportsbekledning. Selskapet er lokalisert i Porsgrunn og har primært kunder på østlandet. 11

12 Eierstyring og selskapsledelse Gjennom god eierstyring og selskapsledelse ønsker R8 Holding å bygge varige relasjoner som fører til langsiktig samarbeid og økt verdiskaping over tid. Dette gjøres via gode rutiner for rapportering, samt et prinsipp om åpenhet for våre samarbeidspartnere. For å sikre dette jobber styret og daglig ledelse utover lovgivningens minstekrav. Kjerneverdier :: Tillit :: Kompetanse :: Tilgjengelighet :: Modig Selskapet har i 2014 hatt et seminar med alle ansatte i konsernet med hensikt om å bygge felles kultur med felles verdier. Disse verdiene skal gjenspeiles i alt arbeid som legges ned i alle ledd av konsernet. Verdiene skal være synlig på våre kontorer slik at alle ansatte og samarbeidspartnere blir gjort kjent med disse. Selskapets ledelse og styre bruker kjerneverdiene aktivt i ledelsen av selskapet. Styre og ledelse Selskapets mål og strategi fastsettes av styret. Alle større beslutninger behandles enten i ordinært eller ekstraordinært styremøte. Det er etablert et styre i selskapet med eksterne og interne medlemmer som holder tett dialog med selskapsledelsen. Saker fremmes i rimelig tid og forberedes for grundig saksbehandling på møtene. Styrets har følgende sammensetning pr : Emil Eriksrød (styrets leder), Runar Eriksrød (styremedlem), Lasse Kittilsen (styremedlem) og Tommy Thovsland (styremedlem). Det jobbes med en omorganisering i konsernet for å rendyrke satsningsområdene. Erik Gudbrandsen vil fra høsten 2015 tre inn i styret. Samfunnsansvar og miljø Det er besluttet at R8 Holding skal være en bidragsyter til samfunnet med fokus på miljø. Det jobbes aktivt i ledelsen og styret med å utforme en strategi for dette. Selskapet støtter opp om lokale samfunnsaktiviteter som fremmer liv og folkehelse i Grenland. Det brukes også årlig betydelig beløp å støtte lokale idrettslag, både bredde- og toppidrett. Det er igangsatt en intern prosess for å kartlegge energiforbruk på alle eiendommene, samt å kartlegge avfallshåndteringen. Det er en målsetning for selskapet å ha full oversikt iløpet av Det skal også utarbeides en prioritert tiltaksliste. 12

13 Resultater 13

14 Styrets årsberetning 2014 representerte en viktig milepæl i R8 Holding sin historie. Selskapet etablerte et driftsselskap som håndterer løpende forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene i porteføljen. Det ble også gjennomført en større transaksjon i nedre Telemark da Porsgrunn Næringspark ble kjøpt av R8 Holding. Styret ser meget positivt på utviklingen av porteføljen samt profesjonaliseringen av FDV arbeidet i selskapet. Årsresultatet for 2014 er godt og gjenspeiler den lave ledigheten i porteføljen. Virksomhetens art R8 Holding AS er et privateid aksjeselskap som ble stiftet med formål om å erverve, utvikle og forvalte fast eiendom, yte administrative og finansielle tjenester, samt investere i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer og annen økonomisk virksomhet. Selskapets virksomhet er lokalisert sentralt i Telemark. Rettvisende oversikt Selskapet har i 2014, som i 2013 hatt et positivt år. Selskapets finansinntekter, som hovedsakelig består av utbytter fra datterselskapene og salg av aksjer i selskaper har steget betydelig i 2014 sammenlignet med tidligere år. Finanskostnadene har samtidig steget betydelig siden det er gjort store investeringer i Selskapets egenkapital har styrket seg som følge av et positivt årsresultat. Total egenkapital pr var NOK. De største endringene i balansen er at både investeringer i aksjer og fordringer på datterselskaper har økt, samtidig som gjeld til finansieringsinstitusjoner har økt. Styret mener således at årsregnskapet for 2014 gir en rettvisende oversikt over selskapets utvikling, resultat og finansielle stilling. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er hovedsakelig eksponert mot endringer i eiendomsmarkedet, både når det gjelder utleie og salg. Selskapet har også investeringer i andre forskjellige bransjer hvor risikoen totalt sett er konjunkturbasert. Kredittrisiko Selskapet er eksponert mot kredittrisiko ved at det er ytet kreditt til nærstående foretak. Selskapet er videre eksponert mot endringer i rentene som følge av ekstern lånefinansiering. For å redusere denne risikoen har selskapet som strategi å rentesikre mellom % av den totale lånefinansieringen. Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet og konsernet vurderes som solid. Det er et kontinuerlig fokus på likviditet i konsernet ved at utestående følges opp for å påse at innbetalinger av leiefordringer og andre fordringer foretas rettidig. Total likviditet i morselskapet, R8 Holding AS, og datterselskaper var pr NOK Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Til grunn for antakelsen ligger selskapets soliditet og resultatprognoser for

15 Arbeidsmiljø og likestilling Selskapet hadde ingen ansatte i Styret består av fire menn. Selskapet og konsernet arbeider aktivt og målrettet for likestilling og fravær av diskriminering innenfor konsernet. Ved rekruttering, både internt og eksternt prioriteres personlige kvalifikasjoner fremfor kjønn, funksjonshemninger og nasjonalitet. Ytre miljø Morselskapets virksomhet forurenser i svært liten grad det ytre miljø. Konsernets virksomhet kan påvirke det ytre miljø i form av støy, støv og vibrasjoner og annen miljøbelastning. Eiendomsvirksomheten i konsernet kan også medføre inngrep i og forandring av landskap og natur. Konsernet ønsker å drive virksomheten slik at belastningen på ressurser og omgivelser ligger på et minimum og langt innenfor de krav som stilles av myndigheter og oppdragsgivere. Miljøfokuset vil stå sterkt innenfor eiendomssatsningen for de kommende perioder. Forsknings- og utviklingsaktiviteter I et av selskapets datterselskaper jobbes det med prosjektering av et såkalt «Powerhouse», det vil si et eiendomsbygg som produserer mer energi enn det forbruker gjennom hele levetiden. Redegjørelse for foretakets utsikter I årsberetningen til regnskapet for 2013 forventet styret at 2014 skulle bli et godt år og styret er tilfreds med at utviklingen ble i tråd med forventningene. Selskapet og konsernet har hatt en god start på i 2015 og forventer at året skal bli godt. Selskapet har allerede gjennomført store investeringer i 2015, og jobber samtidig med enkelte store eiendomsprosjekter som forventes å gi god inntjening for selskapet de kommende årene. Ved vurdering av fremtidige forhold vil det alltid være en iboende risiko. Selskapet har økt eiendomssatsningen i Vestfold det siste året og ser på Oslo regionen som et område for fremtidig satsning. Hovedsakelig vil selskapet konsentrere sine investeringer mot regionen Telemark, Vestfold, Akershus og Oslo de kommende periodene. Andre forhold Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet. Det vil bli utarbeidet konsernregnskap for Årsresultat og disponeringer Overskuddet i R8 Holding AS på NOK foreslås disponert som følger: Avsatt til annen egenkapital NOK Skien, Styret for R8 Holding AS Emil Eriksrød Styrets leder / Adm direktør Runar Eriksrød Styremedlem Tommy Thovsland Styremedlem Lasse Kittilsen Styremedlem 15

16 Styrets sammensetning Styrets leder Emil Eriksrød Styremedlem Runar Eriksrød Styremedlem Tommy Thovsland Styremedlem Lasse Kittilsen 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 R8 Holding AS Besøksadresse Dokkveien Porsgrunn Postadresse Dokkveien Porsgrunn 28

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

Innhold 4 DETTE ER R8 5 NØKKELTALL 6 PROSJEKTUTVIKLING 8 SAMFUNNSANSVAR 10 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 14 EIENDOMSPORTEFØLJEN 18 SELSKAPSSTRUKTUR

Innhold 4 DETTE ER R8 5 NØKKELTALL 6 PROSJEKTUTVIKLING 8 SAMFUNNSANSVAR 10 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 14 EIENDOMSPORTEFØLJEN 18 SELSKAPSSTRUKTUR Innhold 4 DETTE ER R8 5 NØKKELTALL 6 PROSJEKTUTVIKLING 8 SAMFUNNSANSVAR 10 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 14 EIENDOMSPORTEFØLJEN 18 SELSKAPSSTRUKTUR 21 STYRETS SAMMENSETNING 23 STYRETS ÅRSBERETNING 29

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling AS

Eiker Eiendomsutvikling AS Eiker Eiendomsutvikling AS Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 Status 1. halvår 2017: Tilfredsstillende økonomiske resultat Fokus på kjernevirksomheten, som er å forvalte og utvikle boliger til mennesker

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Oslo Børs - Alternative Bond Market Ticker: SELV01 PRO I S I N: NO 0010304942. Halvårsrapport 2012. Selvaag Gruppen AS

Oslo Børs - Alternative Bond Market Ticker: SELV01 PRO I S I N: NO 0010304942. Halvårsrapport 2012. Selvaag Gruppen AS Oslo Børs - Alternative Bond Market Ticker: SELV01 PRO I S I N: NO 0010304942 Halvårsrapport 2012 Selvaag Gruppen AS VIRKSOMHETEN Selvaag Gruppen AS eies av Ole Gunnar Selvaag og hans to sønner Olav H.

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 Eiendomsmarkedet på Romerike hvordan en ser for seg utviklingen? I hvilken grad er gode investeringer i horisonten? Tron Harald Bjerke Konserndirektør eiendom Olav Thon Gruppen

Detaljer

Situasjonskartet i 2010.

Situasjonskartet i 2010. Situasjonskartet i 2010. Selskapene: Konsernet består i dag av 5 operative selskaper i tillegg til noen holding og eiendomsselskaper. Virksomheten til de operative selskapene er delt i følgende områder:

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING INNHOLD 3 INNHOLD Fabritius Gruppen 7 Organisasjon/drift 9 Utviklingsområder 10 Utviklingsprosjekter 12 Våre eiendommer 24 Referanseprosjekter

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsens virksomhet Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010. Formålet med etableringen av stiftelsen er; forvalte egenkapitalbevis

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2016 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Regnskap og finansmarkedet

Regnskap og finansmarkedet Regnskap og finansmarkedet Seminar Universitetet i Agder 3. juni 2016 Geir Bergskaug Agenda I Sparebanken Sør II III Sparebanken Sør som regnskapsprodusent Sparebanken Sør som bruker av regnskap 1 Dagens

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2001. I netto finansposter inngår netto positiv resultatandel fra tilknyttede selskaper på kr 10,2 mill (kr 13,8 mill).

ÅRSBERETNING 2001. I netto finansposter inngår netto positiv resultatandel fra tilknyttede selskaper på kr 10,2 mill (kr 13,8 mill). ÅRSBERETNING 2001 2001 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap, kjennetegnet ved positiv inntektsutvikling og høy kapasitetsutnyttelse i eiendomsporteføljen. Konsernets betydelige satsning på kjøpesentre

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003 Presentasjon av 1. kvartal 2003 6. mai 2003 Agenda 1. Resultat 1. kvartal 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering 6. Oppsummering 1. Resultat 1.

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Møte 21-10-15 EIERMØTE

Møte 21-10-15 EIERMØTE Møte 21-10-15 EIERMØTE Agenda: 1. Vår filosofi 2. Nøkkeltall 3. Regnskap 30.09 4. Ny selskapsstruktur 5. Aksjer- omsetning- kursutvikling 6. Utleiesituasjonen 7. Investeringer 2015 8. PROSJEKTER under

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

F R O K O S T M Ø T E

F R O K O S T M Ø T E F R O K O S T M Ø T E Urbant trebyggeri konseptuell rehabilitering Vi snakker om: Er det kun for grønnskollinger? Eller er det interessant for bransjen? Det er et stort behov for oppgradering av den boligmassen

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 2. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer