BROSJYRER KPL www. www

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www"

Transkript

1 BROSJYRER KPL

2

3 ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, som kan innebære risiko for sikkerhet og hese, ska unngås. Hvis dette ikke er muig, ska det iverksettes effektive titak for forebygge risikoen. For å få en oversikt over de arbeidsmijømessige forhod i en bedrift, så er det en god ide å age en ar- beidspassvurdering. Denne kan syniggjøre uhensiktsmessige arbeidsteknikker og dermed forhindre eer redusere faren for fysisk sitasje. Formået er å skape en godt innrettet, feksibe og fornuftig organisert arbeidspass. Uhensiktsmessig beastning av rygg, skudre og nakke. Optima arbeidsstiing. Feksibe organisering av arbeidet. Optima innredning av arbeidspass Logitrans setter ergonomi i fokus Det er en forutsetning for bruk av riktig arbeidsteknikk, at arbeidspassen er riktig og hensiktsmessig innrettet i forhod ti arbeidet og brukeren, og at de riktige hjepemidene står ti disposisjon. God innretning og gode hjepemider i sammen med en grundig oppæring i korrekt og sikker bruk av produktet sikrer riktig bruk av kroppen. Gode hjepemider - høy effektivitet Logitrans tibyr et bredt utvag av hjepemider, som sikrer gode ergonomiske arbeidsforhod i forbindese med transport og håndtering av forskjeige former for gods på paer eer i kasser samt ruer, fat, m.m. Samtidig kan gode og feksibe arbeidsforhod være med ti å høyne effektiviteten på arbeidspassen.

4 ERGONOMI A: Tota B: Ledd og muskeideser C: Hørsenedsettese D: Psykiske ideser E: Andre ideser Der ska tas hensyn ti forhod som arbeidsstiing og -form, rekkevidde, arbeidshøyde A B C D Arbeidspassen organiseres med fokus på ergonomi Ved innredning av arbeidspasser med ikke kraftkrevende øftearbeid er det en forde, hvis brukeren kan bruke hjepemidene både i stående og sittende arbeidsstiing. E 50 kg 30 kg Grafen viser anmedte arbeidsbetingede ideser. A: Tett ved kroppen B: Underarmsavstand ca. 30 cm C: 3/4 armavstand ca. 45 cm A 15 kg 11 kg 7 kg 3 kg Med gode hjepemider fyttes beastningen fra rødt ti gut og fra gut ti grønt. B C Dessuten er det viktig, at avstanden ti arbeidsstykket ved øfting, dvs. fra det gripes ti det settes på pass, er så iten som muig. Samtidig ska arbeidshøyden kunne tipasses, sik at arbeidet foregår i en riktig arbeidsstiing, dvs. arbeidsstykket ska befinne seg så tett innti kroppen meom midten av året og abuen, så det ikke bir vridning og bøyning av ryggen. På arbeidspassen er f.eks. beysning, støynivå, uft, ventiasjon, temperatur, uftfuktighet og godt psykisk arbeidsmijø, faktorer, som også har innfytese på medarbeidernes hese og vevære. Hvordan bruker jeg meg sev best? For muskenes vedkommende skjenes det imeom statisk og dynamisk arbeide. Statisk arbeide Ved statisk arbeid arbeider muskene i konstant spendingstistand - ved konstant spendingstistand oppstår det raskt trøtthet og ømhet i muskene og over engre tid ofte sykeige forandringer i både musker og sener. Statisk arbeide foregår i fikserte stiinger, f.eks. med bøyd rygg, øftede skudre eer armer. Dynamisk arbeide Ved dynamisk arbeid spennes og avspennes muskene skiftevis, og det skjer hee tiden bevegese i eddene. Dette fremmer kretsøpet, og man kan hode ut å arbeide engre uten å bi trett, når det foregår i et tipasset tempo. Høytøfteren er et av Logitrans unike ergonomiske produkter. Leddenes optimae stiing For eddene gjeder det, at de hee tiden bør arbeide i og omkring eddets naturige hviestiing. Dermed beastes brusken i eddene minst muig og sitasje forebygges. Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

5 KUNDETILPASSEDE PRODUKTER Kundetipassede maskiner og utstyr Stor feksibiitet - i samarbeide med kunden avdekkes kundens behov, og kundens spesifikke håndteringsbehov øses. Vår utvikingsavdeing er mestre i å tipasse våre standardprodukter, sik at de passer ti kundens spesifikke behov. Vi kan eksempevis tiby produktvariasjoner på materiaer, engde, bredde og høyde eer i form av spesiautstyr. Der er også muighet for å endre de tekniske spesifikasjonene og funksjonene, for å endre og forbedre produktets anvendesesmuigheter. De kundetipassede øsninger er utviket med utgangspunkt i våres meget feksibe standard program - hee tiden med fokus på, at øsningene er sikkerhetsmessig forsvarige.

6 KUNDETILPASSEDE PRODUKTER Teknisk beskrivese I et samarbeid med kunden og øser vi kundens håndteringsbehov med fokus på ergonomi og sikkerhet. Kun naturover og sikkerhetshensyn setter grensen for, hva som er muig! Et kundetipasset produkt er underagt de samme direktiver og harmoniserende standarder, som gjeder for standardprodukter. I minimum 10 år etter everig, garanterer vi produktstøtte, reservedeer og service. Logifex med sideforskyveig konso med forskyveig spesia gaffeseide, her for å ta ru av og på spyd. Panther Maxi med kuetrekk, som kan brukes ti å trekke traer og annet. Logifex med fast fatgaffekonso brukes ti tunge ruer med stor diameter. Ut fra en forespørse med beskrivese av hva maskinen ska brukes ti og fest muig data om dimensjoner, høyder, bredder, vekt e.t.c, så utarbeider Logitrans et tibud. Når ordren kommer, og hvis det ønskes, utarbeides det tegning, som godkjennes av kunden før ordren settes i produksjon. Logifex med spesiet tipasset fatvender, som ikke har standardmå. Sevkjørende Logifex, som styres via en radioforbindese fra en sentra computer, her brukt ti å evere tomme paer på et transportbånd. Logifex med bredbensunderste og spesiee gripearmer ti skumgummibokk. Logifex med kjørebro her anvendt ti å øfte serveringsvogner inn og ut av tog. Logifex i spesie kort utførese her brukt ti håndtering av trådrammer. Logifex med bredbensunderste og spesiee gripearmer ti ettere materiaer. Logifex vender for avfasdunker (etter fatvenderprinsipp). Logifex med sidevippegafer, brukt ti øft og tømming av emner i et prosessanegg. Logifex med tre ekstra ange gafer brukt ti håndtering av ange og tunge emner. Logitrans produktprogram everes i ae RAL-farger. Logifex med sidevippegafer og spyd ti øft og vending av trådkurv. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

7 Kundetipassede øsninger I et tett samarbeide med kundene og Logitrans øses kundens håndteringsbehov med fokus på ergonomi og sikkerhet. Kun naturovene og sikkerhetshensyn setter grenser for, hva som er muig! Spesia ruegriper ti gatte og tunge ruer (200 kg) med antimagnetisk foie som brukes ti eektronikkdeer. P08025 Staberen brukes ti å øfte spesia bokser inn og ut av maskiner, som fremstier kompiserte deer av titan. Løfteutstyret er aget av rustfritt stå. P Rustfri staber med fatvender, brukes ti øft og tømming av fat. P06634 Matpartner i Kæbu produserer ferdigmat og bruker sevkjørende Logifex med Rotator ti håndtering av poteter, grønsaker og kjøtt. Logifex bredbensstaber med Rotator ti håndtering av små troyvogner, når det ska utføres service og reparasjoner. P Logifex ELF med Rotator brukes ved det svenske postvesen, for å øfte å tømme postbur med brever og pakker. P06473

8 Logitrans tibyr produktvariasjoner på materiaer, engde, bredde og høyde eer i form av ekstrautstyr. Det er også muig å endre på de tekniske spesifikasjoner og funksjoner, for dermed å tipasse maskinens bruksmuigheter. Kundetipassede øsninger er utviket med utgangspunkt i vårt meget feksibe standardprogram - hee tiden med fokus på, at øsningene er sikkerhetsmessig forsvarig. SELFS med Rotator ti håndtering av Vemag-vogner. Brukes på en marsipanfabrikk i Danmark. P06692 SELF Maxi med spesia fatøfter. Fatets ene håndtak brukes ti å hode fast fatet. P SEHSS er med i en produksjonsinje, som håndterer brukt tøy. Tøyet sjekkes for skader og egges i store hvite sekker FC4 En spesia avkonstruksjon gjør det muig å transportere Panther Maxi i en spesiakasse under astbien hos en transportør i Østfod. Dette gir pass ti mer ast på astbien. P04354 SELF med Rotator brukes i et supermarked tidig om morgenen ti transport av is ti fiskeavdeingen. P Staber med Rotator med rustfritt beegg. Rustfrie containere ødeegges ikke under transporten, og det kan ikke komme akkpartiker i berøring med containerne.

9 TWIN STACKER Twin Stacker, edestaber med initiaøft transport og øft av to paer samtidig Utnytt passen bedre og spar penger! Twin Stacker kan transportere og stabe to paer samtidig og kan manøvrere på trange passer, f.eks. på astbier og butikk- og agerområder. Twin Stacker har små dimensjoner og meget god manøvreringsevne! Patentert system åser mast og drivenhet sammen over 900 mm øftehøyde. Staberen er dermed fustendig stabi og sikker, også under øft. Twin Stacker er meget manøvreringsdyktig også på ujevne guv. Twin Stacker har design med avrundede former og er skånsom over for både omgiveser, paer og gods. Twin Stacker setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomisk arbeidsforhod. Eksempevis gir håndtakets gode gripevinker brukeren et godt og ergonomisk grep.

10 TWIN STACKER Teknisk beskrivese Kapasitet I at 1800 kg På nederste gafer: Opp ti 1800 kg På øverste gafer: Opp ti 800 kg Perfekt på trange passer Byggemå bak gafer kun 655 mm 210 styrevinke, best på markedet Kan kjøre i smae ganger Nytt patentert system gir stabiitet og dermed sikkerhet under øft. Lav byggehøyde gir optima oversikt. Høy frihøyde gjør det enket å kjøre over kanter og ujevnheter. Høy ytese med AC-styring Manøvreringsdyktig på ujevne guv Patentert system gir stabiitet ved øft over 900 mm Servicevennig og enke innstiing av f.eks. kjørehastighet og akseerasjon Lang kjøretid pr. oppadning Motorbremse - optima sikkerhet Lav egenvekt betyr bedre utnyttese av kapasiteten på astbiens øfteemm. Produkt (må i mm) TS 1801 Kapasitet i kg øvre gafer Q Kapasitet i kg nedre gafer Q Q 1 Løftehøyde øvre gafer h Gaffeengde 1150 Byggehøyde (nederste gafer senket/hevet) h /1475 Totabredde b Bredde over gafer b Gaffebredde e 163 Lengde uten gafer Totaengde Totahøyde h Nedsenket høyde h 13 85/90 (nederste gafer/øverste gafer) Løftehøyde nedre gafer h Hjuavstand y 1460 Tyngdepunktsavstand c /2 Styrevinke for hju 210 Gangbredde A st 2335* Innkjøringsengde x 1126 Venderadius W a 1635 Kjøremotor 24V 1,2 kw hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe Kjørehastighet med/uten ast Under 730/850** mm øft: 5/6 km/t, over 730/850** mm øft: 3/4 km/t Pumpemotor øverste gafer 24V 1,2 kw Løftehastighet med/uten ast øvre gafer 0,07/0,12 m/s Senkehastighet med/uten ast øverste gafer 0,12/0,07 m/s Pumpemotor nedre gafer 24V 1,2 kw Løftehastighet med/uten ast nedre gafer 35/50 mm/s Senkehastighet med/uten ast nedre gafer 115/40 mm/s Vekt i kg uten batteri) 465 * Utprøvning viser at 1850 mm er nok. ** nederste gafer senket/hevet Bedre utnyttese av passen betyr bedre driftsøkonomi! Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

11 LOGIFLEX LF MINI / ELF Logifex - feksibe godshåndtering Stor feksibiitet og effektivitet med en og samme staber kan du transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod. Logifex kan tipasses den enkete bruker, og håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Optima passutnyttese Logifex har en kompakt konstruksjon og er meget manøvreringsdyktig. God og sikker brukervennighet er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

12 LOGIFLEX LF MINI / ELF Teknisk beskrivese Optima sikkerhet for brukeren fås ved sentra passering av ae betjeningsfunksjoner på håndtaket gjennomsiktig, sagfast beskyttesespate på masten parkeringsbrems Sterk konstruksjon sikrer ang evetid og ave vedikehodskostnader. Ergonomisk håndtak gir brukeren et godt grep. Muighet for merkning av staberen med navn/avdeing. Manøvreringsdyktighet sikres med kort byggeengde, stor styrevinke, tvangsstyrte hju og av egenvekt. Justerbare gafer er standard på LF Mini og mange ELFmodeer. Fåes med manuet og eektrisk øft. Produkt (må i mm) LF MINI LF MINI ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF Kapasitet i kg * Løftehøyde h Gaffeengde 1067, , **, 800**, 1150, 1520*** Byggehøyde h Totabredde b Gaffebredde b 5 Pategafer: Pategafer: , 680 Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h Uten teeskopmast 2025 Uten teeskopmast Nedsenket gaffehøyde h (Ved gaffebredde 560) 145 (Ved gaffebredde ) 85 (Ved gaffebredde 560) 145 (Ved gaffebredde ) Tyngdepunktsavstand c / 2 / 2 Gaffebredde e Innkjøringsengde x 1100 v/1150 mm gaffeengde 1100 v/1150 mm gaffeengde Gangbredde med pa 1200 x 800 A st 2190**** 2290**** Friøft h Styrevinke for hju Pumpemotor 1,1 kw 12 V Løftehastigheter norma/quick: 8/26 mm pr. pump med/uten ast: 0,05/0,07 m/s Senkehastighet med/uten ast max. 0,19 m/s / max. 0,07 m/s 0,12 m/s / 0,04 m/s 0,12 / 0,06 m/s Vekt i kg (uten batteri): Kap. 1000/ * Lastebegrensning ved stor øftehøyde. ** Max. øftehøyde 1600 mm for 600 mm gaffeengde, maks. øftehøyde 2450 mm for 800 mm gaffeengde. *** Redusert kapasitet 750 kg. Kan ikke fås ti 1200 kg modeer. **** Tester viser, at 1700 mm er nok. Ekstra utstyr: Sidevippegafer, fatvender, kranarm, spyd, fjernbetjening, posisjoneringsutstyr m.m. Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

13 LOGIFLEX LFS MINI / ELFS Logifex i bredbensutførese - optima godshåndtering Stor feksibiitet og effektivitet - Logifex staber i bredbensutførese kan transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Ae typer paer - også ukkede - kan håndteres. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod, ved at staberen tipasses den enkete bruker. Håndtakets ergonomiske gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Skånsom over for både omgiveser, paer og gods - Logifex har et fott design med avrundede former. Høy kvaitet og brukervennighet, er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

14 LOGIFLEX LFS MINI / ELFS Teknisk beskrivese Bredben gjør det muig å håndtere mange forskjeige paetyper. Optima sikkerhet for brukeren fåes ved sentra passering av ae betjenings funksjoner på håndtaket gjennomsiktig, sagfast beskytteses pate i mast parkeringsbrems Fåes med manuet og eektrisk øft. Fåes med sidevippegafer og/eer ekstrautstyr som f.eks. fatvender, kranarm, fjernbetjening, spyd og posisjoneringsutstyr. Justerbare gafer fåes i mange forskjeige engder og typer. Håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Muighet for merkning av traen med navn/avdeing Produkt (måt i mm) LFS MINI LFS MINI ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS Kapasitet i kg * 1200* 1200* 1200* Løftehøyde gafer: pate/massiv h 3 890/ / / / / / / / /3250 Gaffeengde 600, 800, 1067, 1150, 1520** 600, 800, 1067, 1150, 1520** 1067, , 1067, 1150, 1520** 1067, 1150, 1520** Byggehøyde h Totabredde b b b 4 Gaffebredde min./maks. b 5 Pate: 350/800, massiv: 230/680 Pate: 350 / 800, massiv: 230 / 680 Massiv: 230 / 680 Pate: 350 / 800, massiv: 230 / 680 Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h 4 Uten teeskopmast 2025 Uten teeskopmast 2025 Uten teeskopmast Nedsenket høyde, gaffe h 13 Massiv: 40, pate: 65 Massiv: 40, pate: 65 Massiv: 40 Massiv: 40, pate: 65 Tyngdepunktsavstand c /2 /2 Avstand meom ben: b , , , *** , , , *** , , , , *** Gaffebredde e Massiv: 100, pate: 163 Massiv: 100, pate: 163 Massiv: 100 Massiv: 100, pate: 163 Indkjøringsengde x 1080 v/1150 og 1067 gaffeengde 1080 v/1150 og 1067 gaffeengde Gangbredde A st 2190 (m/pae: 1200 x 800)**** 2290 (m/pae: 1200 x 800)**** Friøft h Styrevinke for hju Pumpemotor 1,1 kw 12 V Løftehastigheder norma/hurtig: 8/26 mm pr. pump m/u ast: 0,05/0,07 m/s Senkehastighet m/u ast maks. 0,19 m/s / maks. 0,07 m/s 0,12 m/s / 0,04 m/s 0,12 m/s / 0,06 m/s Vekt i kg (uten batteri) * 1200 kg modeer fås kun med massive gafer. ** Redusert kapasitet 750 kg. *** Avstand meom ben på mer enn 1306 mm: Maks. kapasitet 800 kg. Derutover, anbefaes det ikke å bruke 1520 mm gaffeengde. **** Utprøvning viser, at 1700 mm er nok - avhengig av avstanden meom benene. Sterk konstruksjon sikrer ang evetid og ave vedikehodskostnader. Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

15 LOGIFLEX SELF MAXI Sevkjørende Logifex Maxi - gjør arbeidet enkere Stor feksibiitet og effektivitet - med en sevkjørende Logifex Maxi staber kan du transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod. Logifex Maxi staber kan tipasses den enkete bruker, og håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Skånsom over for både omgiveser, paer og gods - Logifex Maxi har et fott design med avrundede former. Høy kvaitet og god brukervennighet, er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

16 LOGIFLEX SELF MAXI Teknisk beskrivese Med sevkjørende Logifex Maxi oppnås optimae kjøre- og manøvreringsegenskaper sev på de trangeste passene. Høy ytese med AC-styring Enke justering av f.eks. kjøre hastighet, akseerasjon og retardasjon Lang driftstid pr. oppadning Sterk konstruksjon sikrer ang evetid og ave vedikehodskostnader. Muighet for å kjøres med håndtaket i oddrett stiing. Sentra passering av betjeningsfunksjoner. Justerbare gafer i mange forskjeige engder og typer. Fås med Rotator og/eer ekstra utstyr som f.eks. fatvender, innbygget ader, fjernbetjening og posisjoneringsutstyr. Produkt (må i mm) SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI Kapasitet i kg 1000 / / / / * * 1000* Løftehøyde v/pategafer h Gaffeengde 600**, 800**, 1150, 1520*** Byggehøyde h Totabredde b Bredde over gafer b 5 480****, 560, , 680 Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h 4 Uden teeskopmast Nedsenket høyde, gaffe h Tyngdepunktsavstand c /2 Gaffebredde e 163 Innkjøringsengde x 1040 v/1150 gaffeengde Gangbredde (m/pa: 1200x800) A st prøver viser, at 1700 mm er nok Friøft h Styrevinke for hju 210 Kjøremotor Kjørehastighet med/uten ast Pumpemotor Løftehastigheder m/u ast 1,2 KW 24 V hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe Under 500 mm øft: 5/6 km/t, over 500 mm øft: 3/4 km/t 1,2 kw 24 V Kap kg: 0,07 / 0,12 m/sek., kap kg: 0,04 / 0,07 m/sek. Senkehastighet m/u ast 0,12/0,07 m/s 0,12/0,08 m/s Vekt i kg uten batteri: Kap / 1200 kg * Lastebegrensning ved stor øftehøyde. ** Max. øftehøyde 1600 mm for 600 mm gaffeengde, maks. øftehøyde 2450 mm for 800 mm gaffeengde. *** Redusert kapasitet 750 kg. Fås ikke ti 1200 kg modeer. **** Kan kun fås ti 1000 kg modeer. c h1 h4 b 5 e b 1 h 3 1 h2 Optima sikkerhet b.a. med gjennomsiktig, sagfast beskyttesespate i mast og redusert kjørehastighet i øftet posisjon. h 1 3 x 2 Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

17 LOGIFLEX SELFS MAXI Sevkjørende bredbensstaber - gjør arbeidet enkere Stor feksibiitet og effektivitet - med en sevkjørende Logifex SELFS MAXI staber i bredbensutførese kan du transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Ae typer paer - også ukkede - kan håndteres. Stort program av tieggsutstyr sikrer optima feksibiitet. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod. Logifex Maxi staber kan tipasses den enkete bruker, og håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Høy kvaitet og god brukervennighet, er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

18 LOGIFLEX SELFS MAXI Teknisk beskrivese Bredben gjør det muig å håndtere ae typer paer og kasser. Høy ytese med AC-styring Enke justering av f.eks. kjørehastighet, akseerasjon og retardasjon Lang driftstid pr. oppadning Sterk konstruksjon sikrer ang evetid og ave vedikehodskostnader. Fås med Rotator og/eer ekstra utstyr som f.eks. fjernbetjening, fatvender, innbygget ader og posisjoneringsutstyr. Muighet for å kjøres med håndtaket i oddrett stiing. Sentra passering av betjeningsfunksjoner. Justerbare gafer i mange forskjeige engder og typer. Produkt (må i mm) SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI Kapasitet i kg 1000 / 1200* 1000 / 1200* 1000 / 1200* 1000 / 1200* Løftehøyde gafer: pate/massiv h / / / / / / / / / 3250 Gaffeengde 600**, 800**, 1067, 1150, 1520*** Byggehøyde h Totabredde b b 4 Bredde over gafer min./maks. b 5 Pate: 350 / 800, massiv: 230/680, profirør: 230/680 Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h 4 uten teeskopmast Nedsenket høyde, gaffe h 13 Massiv: 40, profirør: 65, pate: 65 Tyngdepunktsavstand c /2 Avstand meom ben: Kap. 1000/1200 kg b , , , **** / , Gaffebredde e Massiv: 100, profirør: 100, pate: 163 Innkjøringsengde x 967 v/1150 og 1067 gaffeengde Gangbredde (m/pa: 1200 x 800) A st prøver viser, at 1700 mm er nok - avhengig av avstanden meom støttebenene Friøft h Styrevinke for hju 210 Kjøremotor 1,2 kw 24 V hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe Kjørehastighet med/uten ast Under 500 mm øft: 5/6 km/h, over 500 mm øft: 3/4 km/h Pumpemotor 1,2 kw 24 V Løftehastigheder m/u ast Kap kg: 0,07/0,12 m/s, kap kg: 0,04/0,07 m/s Senkehastighet m/u ast 0,12 / 0,07 m/s 0,12 / 0,08 m/s Vekt i kg uten batteri * 1200 kg modeer fås kun med massive gafer. muige gaffeengder: 1067 og 1200 mm. * Max. øftehøyde 1570 mm for 600 mm gaffeengde, maks. øftehøyde 2420 for 800 mm gaffeengde. ** Redusert kapasitet 750 kg. *** Avstand meom ben på mer enn 1306 mm: Max. kapasitet 800 kg. Det anbefaes ikke å bruke 1520 mm gaffeengde. h4 h1 c b1 e b5 b5 b4 h 3 h2 1 2 x h13 Optima sikkerhet b.a. med gjennomsiktig, sagfast beskyttesespate i mast og redusert kjørehastighet i øftet posisjon. Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

19 LOGIFLEX SELF MINI / SELFS MINI Sevkjørende Logifex Mini - ett, feksibe og effektiv! Stor feksibiitet og effektivitet med en sevkjørende Logifex MINI staber kan du transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod. Logifex staber kan tipasses den enkete bruker, og håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Lav byggehøyde gir optima sikt og trygghet for omgivesene. Logifex Mini har et fott design med avrundede former og er skånsom over for både omgiveser, paer og gods. Høy kvaitet og god brukervennighet, er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

20 LOGIFLEX SELF MINI / SELFS MINI Teknisk beskrivese Logifex Mini sikrer brukeren enke innstiing av f.eks. kjørehastighet og akseerasjon Markedets mest kompakte - perfekt i trange områder enke service - enke batteritigang av byggehøyde - optima oversikt ang kjøredriftstid pr. oppadning Muighet for manøvrering med håndtak i oddrett stiing Justerbar gaffekonso er standard. Timeteer, batteriindikator og feisøking i samme instrument. Motorbrems. Fås med ekstra utstyr som f.eks. kranarm, fatvender, posisjoneringsutstyr og fjernbetjening. Produkt (må i mm) SELF MINI SELF MINI SELFS MINI SELFS MINI Kapasitet i kg Løftehøyde v/pategafer h Gaffeengde 1067, /800/1067/1150/1520* Byggehøyde h Totabredde b 1 635, b 4 Bredde over gafer b 5 Pate: Pate: , massiv: , profirør: Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h Nedsenket høyde, gaffe h ved gaffebredde ved gaffebredde Tyngdepunktsavstand c /2 Pate: 65, profirør: 65, massiv: 45 Avstand meom ben b , , , ** Gaffebredde e 163 Innkjøringsengde x 1100 v/1150 mm gaffeengde 1080 v/1150 mm gaffeengde Gangbredde (m/pa: 1200x800) A st prøver viser, at 1700 mm er nok - avhengig av b 4 Friøft h Styrevinke for hju 210 Kjøremotor Kjørehastighet med/uten ast Pumpemotor Løftehastigheder m/u ast Senkehastighet m/u ast 0,7 kw 24 V hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe Under 500 mm øft: 5,2/5,5 km/h, over 500 mm øft: 3/4 km/h 1,2 kw 24 V 0,07/0,12 m/s 0,12/0,07 m/s Vekt i kg uten batteri * Redusert kapasitet 750 kg. ** Avstand meom ben på mer enn 1306 mm: Max. kapasitet 800 kg. Det anbefaes ikke å bruke 1520 mm gaffeengde. b1 e b5 1 h4 h1 c b1 e b5 b4 h2 h3 Ti mer intensivt bruk anbefaes SELF Maxi eer SELFS Maxi. 2 x h13 1 Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

21 ROTATOR Rotator - optimerer arbeidsforhodene Rotator fås i tre uike modeer ae med ergonomi og effektivitet i fokus! Rotator med justerbare bokshodere er en unik og feksibe øsning for virksomheter, som har bruk for å håndtere paekasser og bokser i forskjeige størreser i engde, høyde og bredde. Rotator med ikke-justerbare bokshodere er øsningen, hvis det ikke er behov for å håndtere forskjeige kasse- og boksstørreser. Rotator med mutikonso kan brukes ti forskjeige emner og hodere, f.eks. verktøy som kan settes opp og roteres. Modeen kan tipasses den enkete kundes behov. De to modeene med bokshodere kan vende kasser, sik at brukeren kan nå innhodet uten å strekke og bøye seg - og beaste ryggen.

22 Rotator med ikke-justerbare hodere ELFR & SELFR: Rotator med bredbensunderste og ikke-justerbare bokshodere ELFSR & SELFSR: c h1 h1 c h1 h1 h3 h3 h13 x c 2 h3 h3 h13 x c 2 h13 x 2 h13 x 2 b b5 e e b1 b b5 b4 b b5 e b1 b1 b h3 b5 b1 b4 b b5 e b ,5 Mutikonso Produkt (må i mm) ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR Kapasitet i kg 1000* 1000 * 1000* 1000* 1000* Løftehøyde h Gaffeengde 1250 Byggehøyde h Totabredde b 1 932, 890 (ELFR & SELFR: styrehjusavstand 860 mm) / b 4 Avstand meom ben b 4 314, 434 / , , , ** Gaffebredde b 5 560, 680 Lengde uten gafer 2 590, 605 / 590, 703 Totaengde v/1250 gafer , 1955 / 2000, 1955 Nedsenket gaffehøyde h 13 85, 90 / 85, Tyngdepunktsavstand c / 2 Gaffebredde e 163 Indkjøringsengde x 1040 Gangbredde med pa 1200 x 800 A st 2290***, 2200*** / 2290***, 2200*** Styrevinke for hju 180, 210 / 180, 210 Kjøremotor Kjørehastighet med/uten ast Pumpemotor SELFR & SELFSR: 1,2 kw 24 V hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe SELFR & SELFSR: Under 500 mm øft: 5/6 km/h, over 500 mm øft: 3/4 km/h 1,1 kw 12 V / 1,2 kw 24 V Løftehastigheder m/u ast ELFR & ELFSR: 0,05/0,07 m/s, SELFR & SELFSR: 0,07/0,12 m/s, Senkehastighet m/u ast Rotasjonsmoment Rotasjon Vippeområde Rotasjonstid (0-180 ) E-motor for rotasjon ELFR & ELFSR: 0,12 m/s / 0,04 m/s, SELFR & SELFSR: 0,12 m/s / 0,07 m/s 700 Nm 355 (med et variabet stopp i hver side) (Standardinnstiing: 45 ti hver side) Gaffekonso: (h 3 ). Mutikonso: fra guv ti rotasjonssenter min. 30 sek. (variabe) ELFR & ELFSR:12 V 24 A, SELFR & SELFSR: 24 V, 12 A Motorspesifikasjoner 0,2 kw, 3000 r/m Permanent magnetmotor, IP44, kasse F. Utveksing 1:228 Drift Ikke kontinuerig (S2=10 min.) Vekt i kg (uten batteri) 372, 501 / 432, , 520 / 451, , 526 / 457, , 530 / 461, , 538 / 469, 598 Bokshoder med/uten besag (ekstra utstyr) b Fås ti kasser, som er 800, 850 eer 1000 mm bredde v/gaffebredde 560 mm. Fås ti kasser, som er 1000, 1050 mm eer 1200 mm bredde v/gaffebredde 680 mm. Spesiatiretning er muig opp ti en maks. bredde på 1400 mm. Bokshodere med besag kan gripe over kasser med en høyde meom 380 og 870 mm, og fasthode kassen, mens den dreies. * Max kg, når tyngdepunktet igger maks. 80 mm fra rotasjonssenter. Kapasiteten, som kan vippes, reduseres jo større avstand det bir meom tyngde-punktet av asten og rotasjonssenter. ** Avstand meom ben på mer enn 1306 mm: Maks. kapasitet 800 kg. *** Tester viser, at 1700 mm er nok (på bredbensmodeer kan dette bi mer, avhengig av avstand meom benene).

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5 Brosjyrer standard Ergonomiske arbeidsforhod 2-3 Kundetipassede produkter 4-5 Stabere: Logifex LF / ELF 6-7 Logifex LFS / ELFS 8-9 Logifex SELF 10-11 Logifex SELFS 12-13 Logifex SELF MINI AC 14-15 Logifex

Detaljer

Brosjyrer rustfrie maskiner God viden 2-3 Ergonomiske arbeidsforhold 4-5 Kundetilpassede produkter 6-7

Brosjyrer rustfrie maskiner God viden 2-3 Ergonomiske arbeidsforhold 4-5 Kundetilpassede produkter 6-7 Brosjyrer rustfrie maskiner God viden 2-3 Ergonomiske arbeidsforhod 4-5 Kundetipassede produkter 6-7 Stabere: Logi-Inox ISELF 8-9 HS RF-SEMI 10-11 EHS RF-SEMI 10-11 Høytøftere: HL RF-PLUS / RF-SEMI 12-13

Detaljer

Vi kan mer, enn du aner...

Vi kan mer, enn du aner... Vi kan mer, enn du aner... VI KAN MER, ENN DU ANER... Lokal forankring. Global rekkevidde. Logitrans ble grunnlagt i 1940 som en liten smie og har en lang og tradisjonsrik historie bak seg. I dag er virksomheten

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

GRENDIA - en sterk, pålitelig og god investering

GRENDIA - en sterk, pålitelig og god investering - og LPG-motvektstruk 4-hjus med pneumatiske dekk 1.5 3.5 tonn FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N GRENDIA - en sterk, påiteig og god investering GRENDIA ES er utviket for å

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck AC Elektrisk Gaffeltruck SERIEN AC Elektrisk Gaffeltruck Ny ekstra bred frisiktsmast Høy effektivitet ved laste/losseoperasjoner Den nye frisiktsmasten øker sikten forover betraktelig. Samtidig reduseres

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Valse. Komprimering på første klasse. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson.

Valse. Komprimering på første klasse. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson. Valse D Komprimering på første klasse. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson. Når arbeidet blir komprimert gir det kunden suksess. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson. OVERBEVISENDE YTELSE. Akkurat innen grøftegraving

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTVEILEDNING Tidig på morgenen, sent på kveden eer midt i en trave arbeidsdag. 2 Bydistribusjon er atid en utfordring. Tett trafikk, smae bakgater og mange stopp.

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Transportable kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 5,2 / 6,4 m³/min

Transportable kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 5,2 / 6,4 m³/min www.kaeser.com Transportabe kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde / 6,4 m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobiair-serien bir produsert i Coburg med en

Detaljer

Kjøleskap og frysere 2004/2005

Kjøleskap og frysere 2004/2005 tid ti din tjeneste s Internet Vekommen ti vår hjemmeside www.siemenshvitevarer.com, der kan du få vite mer om det nyeste fra Siemens. Der finner du informasjon om mye mer enn våre produkter. Prøv sev!

Detaljer

Teknisk håndbok JRG CleanLine

Teknisk håndbok JRG CleanLine Teknisk håndbok JRG CeanLine Innhod Den nye generasjonen tibekspyende fitre Nomogram Montering JRG CeanLine Kombi Unioner Tibehør 4 5 6 6 9 12 Den nye generasjonen tibakespyende fitre 10 11 EPDM - + 2

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Snordrag i pendel. Carl Angell Øyvind Guldahl Ellen. K. Henriksen UNIVERSITETET I OSLO. Skolelaboratoriet Gruppen for fysikkdidaktikk Fysisk institutt

Snordrag i pendel. Carl Angell Øyvind Guldahl Ellen. K. Henriksen UNIVERSITETET I OSLO. Skolelaboratoriet Gruppen for fysikkdidaktikk Fysisk institutt 1 UNIVERSITETET I OSLO Skoeaboratoriet Gruppen for fysikkdidaktikk Fysisk institutt Boks 1048 Bindern N-0316 Oso Teefon: 85 64 43 / 85 78 86 Teefaks: 85 64 e-mai: skoeab@fys.uio.no Snordrag i pende Car

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder TAMMERMATIC T700 Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder Tammermatics T700 serie bilvaskemaskin er utarbeidet i nært samarbeid med våre kunder, servicenettverk

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg Gobo D Kueventier Kueventi i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanegg IMI EIMEIER / Stengeventier / Gobo D Gobo D Gobo D er en mutifunksjone avstengingsventi for tappevann. Takket være åndtakets kompakte

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

Liebherr Salgskatalog 2008. Liebherr kjøle-/fryseskap Innovative ideer til kjøkkenet. Større glede over ferskvarer.

Liebherr Salgskatalog 2008. Liebherr kjøle-/fryseskap Innovative ideer til kjøkkenet. Større glede over ferskvarer. Liebherr kjøe-/fryseskap Innovative ideer ti kjøkkenet Liebherr Sagskataog 008 Kjø & Frys 008 Design, Kvaitet og Innovation Oppysninger o frittstående odeer finnes i Kjø & Frys 008. Vi tar forbehod o produktendringer,

Detaljer

1 2,5 t Løftekapasitet

1 2,5 t Løftekapasitet 1 2,5 t Løftekapasitet CPD10 J3 CPD15 J3 CPD18 J3 CPD20 J3 CPD25 J3 Høy effektivitet Lavt støynivå Redusert vedlikeholdsbehov v Danaher vekselstrøm kjøre- og pumpemotorer, børsteløse, meget driftsikre

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Kraftfull og anvennlig maskin

Kraftfull og anvennlig maskin Kraftfull og anvennlig maskin Effektiv Lett å bruke Sikker i de bratteste bakker Hydraulisk drift av hjul og redskap Ingen slitasjeutsatt clutch Knivbjelker tilgjengelig fra 1,25 m til 3,50 m arbeidsbredde

Detaljer

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv Batteridrevne, kombirengjøringsmaskiner med og uten frontfeier for rengjøring av store flater. For et perfekt feie- og vaskeresultat B 310 R Når

Detaljer

PRODUKTVEILEDNING. batteriladere og tilbehør 2013/14

PRODUKTVEILEDNING. batteriladere og tilbehør 2013/14 PRODUKTVEILEDNING batteriadere og tibehør 2013/14 EASy CHARGING ENKEL LADING step trinnby forstep trinn CTEK-adere maksimerer batteriets evetid gjennom en serie på 4 ti 8 trinn i en unik adeprosess. aderne

Detaljer

Ny R-serie AVANT R20 AVANT R28 AVANT R35 S AUX S AUX AUX

Ny R-serie AVANT R20 AVANT R28 AVANT R35 S AUX S AUX AUX Norwegian R-serie Ny R-serie Den nye Avant R-serien skiller seg fra den tradisjonelle Avantkonstruksjonen når det gjelder styring. I R-serien sitter føreren på den bakre rammedelen på toppen av motoren,

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Innovative skjæreverktøy for profesjonelle

Innovative skjæreverktøy for profesjonelle Innovative skjæreverktøy for profesjonee V-fresing ACM 30 m/min Massivt harmeta Baansert Ny geometri. Avrunet tupp for mer presis bøying 90-120 - 135 optimat resutat Baanserte freser for Markeets beste

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

Allsidig stabler for alle dine behov... PSP Ledestabler med plattform

Allsidig stabler for alle dine behov... PSP Ledestabler med plattform Allsidig stabler for alle dine behov... PSP Ledestabler med plattform 24/7 support worldwide network 2 modeller PSP Din UniCarriers stabler fordi de virkelige forandringene starter på gulvet Veldig allsidige

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

Skreddersy din Volvo FL.

Skreddersy din Volvo FL. SPESIFIKASJONER Skreddersy din Vovo FL. Det finnes ikke én astebi som passer for ae. Og derfor gir nye Vovo FL deg uendeige muigheter. Med det feksibe chassisoppsettet og påbyggeranvisningene fra Vovo

Detaljer

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side Rillemaskiner Designet for å forbedre hastigheten og effektiviteten i sprinklerinstallasjoner og andre industriinstallasjoner. Bredt utvalg av mekaniske og hydrauliske enheter med kapasitet for opptil

Detaljer

BADEKAR MED DØR OG STOL

BADEKAR MED DØR OG STOL BADEKAR MED DØR OG STOL Innhold Funksjonalitet i fokus... 4 Sittebadekar med dør Bazz smart flexidør... 6 Bazz hjørnebadekar... 8 Coniston... 10 Bimini... 11 Derwent... 12 Ennerdale... 13 Windermere...

Detaljer

Globebus Active Delintegrert Integrert

Globebus Active Delintegrert Integrert Gobebus Active Deintegrert Sporty bi ti hegen Gobebus bir ti Gobebus Active. Denne mutifunksjonee bobi er ikke bare praktisk med sine kompakte dimensjoner, men har også en masse gode funksjoner ti en rimeig

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Maksimal hastighet, Minimal bredde Dobbelstableren PDP 200

Maksimal hastighet, Minimal bredde Dobbelstableren PDP 200 Maksimal hastighet, Minimal bredde Dobbelstableren PDP 200 24/7 support worldwide network Double Stacker PDPP Med bredde mindre enn en Euro-Pall har PDP 200 en total kapasitet på 2000 kg (1000 kg + 1000

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 HF 150 - HF 185 - HF 234 - HF 304 Dør Store dører med hele 40 cm diameter, forenkler inn/utlastning Kraftige hengsler Rustfritt materiale i matt

Detaljer

Innovative skjæreverktøy

Innovative skjæreverktøy Innovative skjæreverktøy 32 års erfaring! iamant poérfreser for akry Baanserte. Skjæreenger: MC: 3-4-6-11mm PC: 14-22-33mm V-fresing 30m/min! Massivt harmeta Baansert Gasskare snittfater! Ny geometri.

Detaljer

HÅNDTERINGSUTSTYR. www.mchale.net. Det profesjonelle valg

HÅNDTERINGSUTSTYR. www.mchale.net. Det profesjonelle valg HÅNDTERINGSUTSTYR www.mchale.net Det profesjonelle valg 691 Rundballegriper McHale s rundballegriper med ruller og spyd er enkel og robust. Avstanden mellom rullene reguleres med en hydraulisk sylinder,

Detaljer

Norge. Instruksjonsbok 2008-

Norge. Instruksjonsbok 2008- Norge Instruksjonsbok 2008- Innhod 500 serie INNHOLD INNLEDNINGSORD...3 GARANTIBETINGELSER...3 CE-SAMSVARSERKLÆRING...4 HVORDAN MAN ARBEIDER SIKKERT... 5 SIKKERHETSREGLER, KLISTREMERKER...6 LASTERENS HOVEDKONSTRUKSJON...7

Detaljer

Hakomatic B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer.

Hakomatic B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer. B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer. For perfekte feie- og vaskeresultater B 1050 / B 1100 Når det

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene.

Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene. Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene. Lei av å ligge på gulvet å skru! En rimelig investering i bedre økonomi Garantert investering i større fortjeneste Proffe løftebukker til hobbypris

Detaljer

Installasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi plattform

Installasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi plattform Instaasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi pattform BacheorOppgave utført ved Høgskoen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Maskin, Energi- og Prosessteknikk Av: Cathrine Brady Kandnr 86 Eena Zhichkina

Detaljer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Friløfteren er et godt hjelpemiddel ved personløft i dagliglivet. Løfteren er stabil og monteres uten inngrep i tak og vegger. Med en stilren design

Detaljer

MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere

MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere Høy kvalitet, lav høyde og vekt www.hiab.com MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere Høy kvalitet, lav høyde og vekt De lavtbygde modellene MULTILIFT XR17SL, XR20SL, XR24SL

Detaljer

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER.

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. » INSPIRASJON FOR MER LØNNSOM DEKKhåNDTERING MARKEDETS STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. FRA PROSJEKTERING TIL INSTALLASJON. Ditt lager og logistikkprosjekt har sine spesifikasjoner og mål, men fremfor alt

Detaljer

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder:

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder: Tf: 22507080 Teefaks: 22143799 Mob: 92868797 www.ventus.no 2005/T. ndersen Merkesystem for VVS Ventus Merkesystem gir bedre forståese av aneggene og forenker vedikehod for ventiasjon, røranegg, tifuktsrom

Detaljer

Nr 1 2013. Tilbud. Nyheter. Tilbudene gjelder 1/2 1/4

Nr 1 2013. Tilbud. Nyheter. Tilbudene gjelder 1/2 1/4 Tilbudene gjelder 1/2 1/4 Tilbud Nr 1 2013 Nyheter Ergonomisk storkjøkkenutstyr Vi starter årets første nyhetsbrev med å fokusere på ergonomisk storkjøkkenutstyr. Det er ofte bare enkle grep og hjelpemidler

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Din feksibe arbeidspartner. Idee som renovasjonsbi og ti evering av kjøevarer. Eer med pan og kran, samt ett aneggskjøring. Vovo FE ever definitivt

Detaljer

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling DRIVLINJE 2 DRIVLINJEKOMBINASJONER Manue girkasse D11K330 D11K370 D11K410 VT2009B: D11K450 DK420 DK4 VT2214B VTO2214B DK500 VT2514B VTO2514B I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E RSS44C/D RSS56 RSS RTS2370B

Detaljer

Contractor Verdens mest effektive minidumper UNIK STYRESYSTEM SUVERENE KJØRE- EGENSKAPER

Contractor Verdens mest effektive minidumper UNIK STYRESYSTEM SUVERENE KJØRE- EGENSKAPER Contractor Verdens mest effektive minidumper UNIK STYRESYSTEM SUVERENE KJØRE- EGENSKAPER Styr ett tonn med en hånd Twinca A/S utvikler, produserer og forhandler hydrauliske minidumpere til kunder over

Detaljer

,.., Leveres i størrelser fra NS 2-10 l/s.

,.., Leveres i størrelser fra NS 2-10 l/s. KVM)"iw WW ""-i i * " N _ f Mian ; (a Leveres i størreser fra NS 2-10 /s Rektanguær gravimerisk oieuiskier med integrert sondfcng og Rhodius kouesensfiier For frittstående passering eer som mobi øsning

Detaljer

RAM M E TEK NIS K. for. ti lbud på 20 alternativt 18 eller 22 sovevogner. litra WLAB til NSB. Had/M, 23.03.83

RAM M E TEK NIS K. for. ti lbud på 20 alternativt 18 eller 22 sovevogner. litra WLAB til NSB. Had/M, 23.03.83 TEK NS K RAM M E for ti bud på 20 aternativt 18 eer 22 sovevogner itra WLAB ti, 23.03.83 2 NNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL BESKRVELSE.... 4 2. HOVEDDATA 4 3. MODELL.............. 4 4 VOGNKASSE. 5 4.1 Auminium

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

NASSAU 4000 SPRINT HURTIGPORTER Du kjenner kvaliteten

NASSAU 4000 SPRINT HURTIGPORTER Du kjenner kvaliteten NASSAU 4000 SPRINT HURTIGPORTER Du kjenner kvaliteten 1 // Innledning DRIFTSSIKKER HURTIGPORTLØSNING Hurtigportene er som standard utstyrt med et effektivt sikkerhetslysgitter, hvilket betyr at portduken

Detaljer

Elektroverktøy OPPLADBARE TREKKERE / DRILLER. 422 www.sm-produkter.no OPPLADBAR SKRUTREKKER OPPLADBAR DRILL / TREKKER 14,4 V.

Elektroverktøy OPPLADBARE TREKKERE / DRILLER. 422 www.sm-produkter.no OPPLADBAR SKRUTREKKER OPPLADBAR DRILL / TREKKER 14,4 V. ELEKTROVERKTØY OPPLADBARE TREKKERE / DRILLER OPPLADBAR SKRUTREKKER Sterk skrutrekker på 7,2V To-posisjons håndtak gir den beste ergonomiske løsningen for bruker. OPPLADBAR DRILL / TREKKER 14,4 V Drill

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer Hako-Jonas 1200 / 1500 Økonomisk feiing av store arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 16 200 m 2 /t Hako-Jonas 1200 / 1500 Gjør feiingen enklere! Perfekt rengjøring av store arealer

Detaljer

Mobil heis og rullestol for badeanlegg

Mobil heis og rullestol for badeanlegg Utgave 1/15 Mobil heis og rullestol for badeanlegg - med deg i fokus Nordisk Helse Design Nordisk Helse Design jobber kontinuerlig med å fremskaffe de beste løsninger innen hjelpemidler, for brukere og

Detaljer

Nr 1 2013 Tilbud Nyheter. Tilbudene gjelder 1/2 1/4

Nr 1 2013 Tilbud Nyheter. Tilbudene gjelder 1/2 1/4 Tilbudene gjelder 1/2 1/4 Nr 1 2013 Tilbud Nyheter Ergonomisk storkjøkkenutstyr Vi starter årets første nyhetsbrev med å fokusere på ergonomisk storkjøkkenutstyr. Det er ofte bare enkle grep og hjelpemidler

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de-fargeskriver Smart utskrift. Strående farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de er utformet for trave arbeidsgrupper og har A3-fargeutskrift av profesjone kvaitet, feksibe funksjoner,

Detaljer

Advantage Delintegrert Integrert

Advantage Delintegrert Integrert Advantage Deintegrert Mer komfort, mer sikkerhet, mer utstyr Advantage står for mer komfort, mer sikkerhet, mer hodbarhet, fere ideer. Fra standardkjøeskapet på 12 over en ekstra bred inngangsdørr ti den

Detaljer

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER 1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER MEGET MILJØVENNLIG v Utslippene innfrir de nye krav både fra EU og EPA v Det meget effektive hydraulikksystemet reduserer drivstofforbruket v Bruker miljøvennlige materialer

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Esprit Delintegrert Integrert

Esprit Delintegrert Integrert Esprit Deintegrert Vinterspesiaisten Esprit er absoutt vinteregnet, takket være moderne funksjondobbetguv. Men også i form av designkvaitet, føesen av pass, utstyr og funksjonaitet setter Esprit standarder.

Detaljer

SCANLIFT as Årenga SKUI Elektrisk Skyvemast MRS12/15D / MRS12/15T Kapasitet 1200/1500kg

SCANLIFT as Årenga SKUI  Elektrisk Skyvemast MRS12/15D / MRS12/15T Kapasitet 1200/1500kg Elektrisk Skyvemast MRS12/15D / MRS12/15T Kapasitet 1200/1500kg SCANLIFT as Årenga 10 1340 SKUI www.scanlift.no MRS12/15 har 1200 eller 1500 kg lastekapasitet. Max løftehøyde 4.5m og velegnet for en rekke

Detaljer

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass CS 80 MAGNEO Den innovative Glass skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet CS 80 MAGNEO Skyvedørsautomatikk Kontormiljøer Kontormiljøer Behandlingsrom CS 80 MAGNEO Innovativ teknikk med

Detaljer

MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere

MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere Høy kvalitet, lav høyde og vekt www.hiab.com 1 PRAKTISK OG FRI FOR BEKYMRINGER Med hjelp av de lavtbygde MULTILIFT krokløfterne håndterer Du større laster. MULTILIFTs

Detaljer