BROSJYRER KPL www. www

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www"

Transkript

1 BROSJYRER KPL

2

3 ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, som kan innebære risiko for sikkerhet og hese, ska unngås. Hvis dette ikke er muig, ska det iverksettes effektive titak for forebygge risikoen. For å få en oversikt over de arbeidsmijømessige forhod i en bedrift, så er det en god ide å age en ar- beidspassvurdering. Denne kan syniggjøre uhensiktsmessige arbeidsteknikker og dermed forhindre eer redusere faren for fysisk sitasje. Formået er å skape en godt innrettet, feksibe og fornuftig organisert arbeidspass. Uhensiktsmessig beastning av rygg, skudre og nakke. Optima arbeidsstiing. Feksibe organisering av arbeidet. Optima innredning av arbeidspass Logitrans setter ergonomi i fokus Det er en forutsetning for bruk av riktig arbeidsteknikk, at arbeidspassen er riktig og hensiktsmessig innrettet i forhod ti arbeidet og brukeren, og at de riktige hjepemidene står ti disposisjon. God innretning og gode hjepemider i sammen med en grundig oppæring i korrekt og sikker bruk av produktet sikrer riktig bruk av kroppen. Gode hjepemider - høy effektivitet Logitrans tibyr et bredt utvag av hjepemider, som sikrer gode ergonomiske arbeidsforhod i forbindese med transport og håndtering av forskjeige former for gods på paer eer i kasser samt ruer, fat, m.m. Samtidig kan gode og feksibe arbeidsforhod være med ti å høyne effektiviteten på arbeidspassen.

4 ERGONOMI A: Tota B: Ledd og muskeideser C: Hørsenedsettese D: Psykiske ideser E: Andre ideser Der ska tas hensyn ti forhod som arbeidsstiing og -form, rekkevidde, arbeidshøyde A B C D Arbeidspassen organiseres med fokus på ergonomi Ved innredning av arbeidspasser med ikke kraftkrevende øftearbeid er det en forde, hvis brukeren kan bruke hjepemidene både i stående og sittende arbeidsstiing. E 50 kg 30 kg Grafen viser anmedte arbeidsbetingede ideser. A: Tett ved kroppen B: Underarmsavstand ca. 30 cm C: 3/4 armavstand ca. 45 cm A 15 kg 11 kg 7 kg 3 kg Med gode hjepemider fyttes beastningen fra rødt ti gut og fra gut ti grønt. B C Dessuten er det viktig, at avstanden ti arbeidsstykket ved øfting, dvs. fra det gripes ti det settes på pass, er så iten som muig. Samtidig ska arbeidshøyden kunne tipasses, sik at arbeidet foregår i en riktig arbeidsstiing, dvs. arbeidsstykket ska befinne seg så tett innti kroppen meom midten av året og abuen, så det ikke bir vridning og bøyning av ryggen. På arbeidspassen er f.eks. beysning, støynivå, uft, ventiasjon, temperatur, uftfuktighet og godt psykisk arbeidsmijø, faktorer, som også har innfytese på medarbeidernes hese og vevære. Hvordan bruker jeg meg sev best? For muskenes vedkommende skjenes det imeom statisk og dynamisk arbeide. Statisk arbeide Ved statisk arbeid arbeider muskene i konstant spendingstistand - ved konstant spendingstistand oppstår det raskt trøtthet og ømhet i muskene og over engre tid ofte sykeige forandringer i både musker og sener. Statisk arbeide foregår i fikserte stiinger, f.eks. med bøyd rygg, øftede skudre eer armer. Dynamisk arbeide Ved dynamisk arbeid spennes og avspennes muskene skiftevis, og det skjer hee tiden bevegese i eddene. Dette fremmer kretsøpet, og man kan hode ut å arbeide engre uten å bi trett, når det foregår i et tipasset tempo. Høytøfteren er et av Logitrans unike ergonomiske produkter. Leddenes optimae stiing For eddene gjeder det, at de hee tiden bør arbeide i og omkring eddets naturige hviestiing. Dermed beastes brusken i eddene minst muig og sitasje forebygges. Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

5 KUNDETILPASSEDE PRODUKTER Kundetipassede maskiner og utstyr Stor feksibiitet - i samarbeide med kunden avdekkes kundens behov, og kundens spesifikke håndteringsbehov øses. Vår utvikingsavdeing er mestre i å tipasse våre standardprodukter, sik at de passer ti kundens spesifikke behov. Vi kan eksempevis tiby produktvariasjoner på materiaer, engde, bredde og høyde eer i form av spesiautstyr. Der er også muighet for å endre de tekniske spesifikasjonene og funksjonene, for å endre og forbedre produktets anvendesesmuigheter. De kundetipassede øsninger er utviket med utgangspunkt i våres meget feksibe standard program - hee tiden med fokus på, at øsningene er sikkerhetsmessig forsvarige.

6 KUNDETILPASSEDE PRODUKTER Teknisk beskrivese I et samarbeid med kunden og øser vi kundens håndteringsbehov med fokus på ergonomi og sikkerhet. Kun naturover og sikkerhetshensyn setter grensen for, hva som er muig! Et kundetipasset produkt er underagt de samme direktiver og harmoniserende standarder, som gjeder for standardprodukter. I minimum 10 år etter everig, garanterer vi produktstøtte, reservedeer og service. Logifex med sideforskyveig konso med forskyveig spesia gaffeseide, her for å ta ru av og på spyd. Panther Maxi med kuetrekk, som kan brukes ti å trekke traer og annet. Logifex med fast fatgaffekonso brukes ti tunge ruer med stor diameter. Ut fra en forespørse med beskrivese av hva maskinen ska brukes ti og fest muig data om dimensjoner, høyder, bredder, vekt e.t.c, så utarbeider Logitrans et tibud. Når ordren kommer, og hvis det ønskes, utarbeides det tegning, som godkjennes av kunden før ordren settes i produksjon. Logifex med spesiet tipasset fatvender, som ikke har standardmå. Sevkjørende Logifex, som styres via en radioforbindese fra en sentra computer, her brukt ti å evere tomme paer på et transportbånd. Logifex med bredbensunderste og spesiee gripearmer ti skumgummibokk. Logifex med kjørebro her anvendt ti å øfte serveringsvogner inn og ut av tog. Logifex i spesie kort utførese her brukt ti håndtering av trådrammer. Logifex med bredbensunderste og spesiee gripearmer ti ettere materiaer. Logifex vender for avfasdunker (etter fatvenderprinsipp). Logifex med sidevippegafer, brukt ti øft og tømming av emner i et prosessanegg. Logifex med tre ekstra ange gafer brukt ti håndtering av ange og tunge emner. Logitrans produktprogram everes i ae RAL-farger. Logifex med sidevippegafer og spyd ti øft og vending av trådkurv. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

7 Kundetipassede øsninger I et tett samarbeide med kundene og Logitrans øses kundens håndteringsbehov med fokus på ergonomi og sikkerhet. Kun naturovene og sikkerhetshensyn setter grenser for, hva som er muig! Spesia ruegriper ti gatte og tunge ruer (200 kg) med antimagnetisk foie som brukes ti eektronikkdeer. P08025 Staberen brukes ti å øfte spesia bokser inn og ut av maskiner, som fremstier kompiserte deer av titan. Løfteutstyret er aget av rustfritt stå. P Rustfri staber med fatvender, brukes ti øft og tømming av fat. P06634 Matpartner i Kæbu produserer ferdigmat og bruker sevkjørende Logifex med Rotator ti håndtering av poteter, grønsaker og kjøtt. Logifex bredbensstaber med Rotator ti håndtering av små troyvogner, når det ska utføres service og reparasjoner. P Logifex ELF med Rotator brukes ved det svenske postvesen, for å øfte å tømme postbur med brever og pakker. P06473

8 Logitrans tibyr produktvariasjoner på materiaer, engde, bredde og høyde eer i form av ekstrautstyr. Det er også muig å endre på de tekniske spesifikasjoner og funksjoner, for dermed å tipasse maskinens bruksmuigheter. Kundetipassede øsninger er utviket med utgangspunkt i vårt meget feksibe standardprogram - hee tiden med fokus på, at øsningene er sikkerhetsmessig forsvarig. SELFS med Rotator ti håndtering av Vemag-vogner. Brukes på en marsipanfabrikk i Danmark. P06692 SELF Maxi med spesia fatøfter. Fatets ene håndtak brukes ti å hode fast fatet. P SEHSS er med i en produksjonsinje, som håndterer brukt tøy. Tøyet sjekkes for skader og egges i store hvite sekker FC4 En spesia avkonstruksjon gjør det muig å transportere Panther Maxi i en spesiakasse under astbien hos en transportør i Østfod. Dette gir pass ti mer ast på astbien. P04354 SELF med Rotator brukes i et supermarked tidig om morgenen ti transport av is ti fiskeavdeingen. P Staber med Rotator med rustfritt beegg. Rustfrie containere ødeegges ikke under transporten, og det kan ikke komme akkpartiker i berøring med containerne.

9 TWIN STACKER Twin Stacker, edestaber med initiaøft transport og øft av to paer samtidig Utnytt passen bedre og spar penger! Twin Stacker kan transportere og stabe to paer samtidig og kan manøvrere på trange passer, f.eks. på astbier og butikk- og agerområder. Twin Stacker har små dimensjoner og meget god manøvreringsevne! Patentert system åser mast og drivenhet sammen over 900 mm øftehøyde. Staberen er dermed fustendig stabi og sikker, også under øft. Twin Stacker er meget manøvreringsdyktig også på ujevne guv. Twin Stacker har design med avrundede former og er skånsom over for både omgiveser, paer og gods. Twin Stacker setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomisk arbeidsforhod. Eksempevis gir håndtakets gode gripevinker brukeren et godt og ergonomisk grep.

10 TWIN STACKER Teknisk beskrivese Kapasitet I at 1800 kg På nederste gafer: Opp ti 1800 kg På øverste gafer: Opp ti 800 kg Perfekt på trange passer Byggemå bak gafer kun 655 mm 210 styrevinke, best på markedet Kan kjøre i smae ganger Nytt patentert system gir stabiitet og dermed sikkerhet under øft. Lav byggehøyde gir optima oversikt. Høy frihøyde gjør det enket å kjøre over kanter og ujevnheter. Høy ytese med AC-styring Manøvreringsdyktig på ujevne guv Patentert system gir stabiitet ved øft over 900 mm Servicevennig og enke innstiing av f.eks. kjørehastighet og akseerasjon Lang kjøretid pr. oppadning Motorbremse - optima sikkerhet Lav egenvekt betyr bedre utnyttese av kapasiteten på astbiens øfteemm. Produkt (må i mm) TS 1801 Kapasitet i kg øvre gafer Q Kapasitet i kg nedre gafer Q Q 1 Løftehøyde øvre gafer h Gaffeengde 1150 Byggehøyde (nederste gafer senket/hevet) h /1475 Totabredde b Bredde over gafer b Gaffebredde e 163 Lengde uten gafer Totaengde Totahøyde h Nedsenket høyde h 13 85/90 (nederste gafer/øverste gafer) Løftehøyde nedre gafer h Hjuavstand y 1460 Tyngdepunktsavstand c /2 Styrevinke for hju 210 Gangbredde A st 2335* Innkjøringsengde x 1126 Venderadius W a 1635 Kjøremotor 24V 1,2 kw hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe Kjørehastighet med/uten ast Under 730/850** mm øft: 5/6 km/t, over 730/850** mm øft: 3/4 km/t Pumpemotor øverste gafer 24V 1,2 kw Løftehastighet med/uten ast øvre gafer 0,07/0,12 m/s Senkehastighet med/uten ast øverste gafer 0,12/0,07 m/s Pumpemotor nedre gafer 24V 1,2 kw Løftehastighet med/uten ast nedre gafer 35/50 mm/s Senkehastighet med/uten ast nedre gafer 115/40 mm/s Vekt i kg uten batteri) 465 * Utprøvning viser at 1850 mm er nok. ** nederste gafer senket/hevet Bedre utnyttese av passen betyr bedre driftsøkonomi! Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

11 LOGIFLEX LF MINI / ELF Logifex - feksibe godshåndtering Stor feksibiitet og effektivitet med en og samme staber kan du transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod. Logifex kan tipasses den enkete bruker, og håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Optima passutnyttese Logifex har en kompakt konstruksjon og er meget manøvreringsdyktig. God og sikker brukervennighet er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

12 LOGIFLEX LF MINI / ELF Teknisk beskrivese Optima sikkerhet for brukeren fås ved sentra passering av ae betjeningsfunksjoner på håndtaket gjennomsiktig, sagfast beskyttesespate på masten parkeringsbrems Sterk konstruksjon sikrer ang evetid og ave vedikehodskostnader. Ergonomisk håndtak gir brukeren et godt grep. Muighet for merkning av staberen med navn/avdeing. Manøvreringsdyktighet sikres med kort byggeengde, stor styrevinke, tvangsstyrte hju og av egenvekt. Justerbare gafer er standard på LF Mini og mange ELFmodeer. Fåes med manuet og eektrisk øft. Produkt (må i mm) LF MINI LF MINI ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF ELF Kapasitet i kg * Løftehøyde h Gaffeengde 1067, , **, 800**, 1150, 1520*** Byggehøyde h Totabredde b Gaffebredde b 5 Pategafer: Pategafer: , 680 Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h Uten teeskopmast 2025 Uten teeskopmast Nedsenket gaffehøyde h (Ved gaffebredde 560) 145 (Ved gaffebredde ) 85 (Ved gaffebredde 560) 145 (Ved gaffebredde ) Tyngdepunktsavstand c / 2 / 2 Gaffebredde e Innkjøringsengde x 1100 v/1150 mm gaffeengde 1100 v/1150 mm gaffeengde Gangbredde med pa 1200 x 800 A st 2190**** 2290**** Friøft h Styrevinke for hju Pumpemotor 1,1 kw 12 V Løftehastigheter norma/quick: 8/26 mm pr. pump med/uten ast: 0,05/0,07 m/s Senkehastighet med/uten ast max. 0,19 m/s / max. 0,07 m/s 0,12 m/s / 0,04 m/s 0,12 / 0,06 m/s Vekt i kg (uten batteri): Kap. 1000/ * Lastebegrensning ved stor øftehøyde. ** Max. øftehøyde 1600 mm for 600 mm gaffeengde, maks. øftehøyde 2450 mm for 800 mm gaffeengde. *** Redusert kapasitet 750 kg. Kan ikke fås ti 1200 kg modeer. **** Tester viser, at 1700 mm er nok. Ekstra utstyr: Sidevippegafer, fatvender, kranarm, spyd, fjernbetjening, posisjoneringsutstyr m.m. Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

13 LOGIFLEX LFS MINI / ELFS Logifex i bredbensutførese - optima godshåndtering Stor feksibiitet og effektivitet - Logifex staber i bredbensutførese kan transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Ae typer paer - også ukkede - kan håndteres. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod, ved at staberen tipasses den enkete bruker. Håndtakets ergonomiske gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Skånsom over for både omgiveser, paer og gods - Logifex har et fott design med avrundede former. Høy kvaitet og brukervennighet, er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

14 LOGIFLEX LFS MINI / ELFS Teknisk beskrivese Bredben gjør det muig å håndtere mange forskjeige paetyper. Optima sikkerhet for brukeren fåes ved sentra passering av ae betjenings funksjoner på håndtaket gjennomsiktig, sagfast beskytteses pate i mast parkeringsbrems Fåes med manuet og eektrisk øft. Fåes med sidevippegafer og/eer ekstrautstyr som f.eks. fatvender, kranarm, fjernbetjening, spyd og posisjoneringsutstyr. Justerbare gafer fåes i mange forskjeige engder og typer. Håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Muighet for merkning av traen med navn/avdeing Produkt (måt i mm) LFS MINI LFS MINI ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS ELFS Kapasitet i kg * 1200* 1200* 1200* Løftehøyde gafer: pate/massiv h 3 890/ / / / / / / / /3250 Gaffeengde 600, 800, 1067, 1150, 1520** 600, 800, 1067, 1150, 1520** 1067, , 1067, 1150, 1520** 1067, 1150, 1520** Byggehøyde h Totabredde b b b 4 Gaffebredde min./maks. b 5 Pate: 350/800, massiv: 230/680 Pate: 350 / 800, massiv: 230 / 680 Massiv: 230 / 680 Pate: 350 / 800, massiv: 230 / 680 Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h 4 Uten teeskopmast 2025 Uten teeskopmast 2025 Uten teeskopmast Nedsenket høyde, gaffe h 13 Massiv: 40, pate: 65 Massiv: 40, pate: 65 Massiv: 40 Massiv: 40, pate: 65 Tyngdepunktsavstand c /2 /2 Avstand meom ben: b , , , *** , , , *** , , , , *** Gaffebredde e Massiv: 100, pate: 163 Massiv: 100, pate: 163 Massiv: 100 Massiv: 100, pate: 163 Indkjøringsengde x 1080 v/1150 og 1067 gaffeengde 1080 v/1150 og 1067 gaffeengde Gangbredde A st 2190 (m/pae: 1200 x 800)**** 2290 (m/pae: 1200 x 800)**** Friøft h Styrevinke for hju Pumpemotor 1,1 kw 12 V Løftehastigheder norma/hurtig: 8/26 mm pr. pump m/u ast: 0,05/0,07 m/s Senkehastighet m/u ast maks. 0,19 m/s / maks. 0,07 m/s 0,12 m/s / 0,04 m/s 0,12 m/s / 0,06 m/s Vekt i kg (uten batteri) * 1200 kg modeer fås kun med massive gafer. ** Redusert kapasitet 750 kg. *** Avstand meom ben på mer enn 1306 mm: Maks. kapasitet 800 kg. Derutover, anbefaes det ikke å bruke 1520 mm gaffeengde. **** Utprøvning viser, at 1700 mm er nok - avhengig av avstanden meom benene. Sterk konstruksjon sikrer ang evetid og ave vedikehodskostnader. Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

15 LOGIFLEX SELF MAXI Sevkjørende Logifex Maxi - gjør arbeidet enkere Stor feksibiitet og effektivitet - med en sevkjørende Logifex Maxi staber kan du transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod. Logifex Maxi staber kan tipasses den enkete bruker, og håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Skånsom over for både omgiveser, paer og gods - Logifex Maxi har et fott design med avrundede former. Høy kvaitet og god brukervennighet, er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

16 LOGIFLEX SELF MAXI Teknisk beskrivese Med sevkjørende Logifex Maxi oppnås optimae kjøre- og manøvreringsegenskaper sev på de trangeste passene. Høy ytese med AC-styring Enke justering av f.eks. kjøre hastighet, akseerasjon og retardasjon Lang driftstid pr. oppadning Sterk konstruksjon sikrer ang evetid og ave vedikehodskostnader. Muighet for å kjøres med håndtaket i oddrett stiing. Sentra passering av betjeningsfunksjoner. Justerbare gafer i mange forskjeige engder og typer. Fås med Rotator og/eer ekstra utstyr som f.eks. fatvender, innbygget ader, fjernbetjening og posisjoneringsutstyr. Produkt (må i mm) SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI SELF MAXI Kapasitet i kg 1000 / / / / * * 1000* Løftehøyde v/pategafer h Gaffeengde 600**, 800**, 1150, 1520*** Byggehøyde h Totabredde b Bredde over gafer b 5 480****, 560, , 680 Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h 4 Uden teeskopmast Nedsenket høyde, gaffe h Tyngdepunktsavstand c /2 Gaffebredde e 163 Innkjøringsengde x 1040 v/1150 gaffeengde Gangbredde (m/pa: 1200x800) A st prøver viser, at 1700 mm er nok Friøft h Styrevinke for hju 210 Kjøremotor Kjørehastighet med/uten ast Pumpemotor Løftehastigheder m/u ast 1,2 KW 24 V hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe Under 500 mm øft: 5/6 km/t, over 500 mm øft: 3/4 km/t 1,2 kw 24 V Kap kg: 0,07 / 0,12 m/sek., kap kg: 0,04 / 0,07 m/sek. Senkehastighet m/u ast 0,12/0,07 m/s 0,12/0,08 m/s Vekt i kg uten batteri: Kap / 1200 kg * Lastebegrensning ved stor øftehøyde. ** Max. øftehøyde 1600 mm for 600 mm gaffeengde, maks. øftehøyde 2450 mm for 800 mm gaffeengde. *** Redusert kapasitet 750 kg. Fås ikke ti 1200 kg modeer. **** Kan kun fås ti 1000 kg modeer. c h1 h4 b 5 e b 1 h 3 1 h2 Optima sikkerhet b.a. med gjennomsiktig, sagfast beskyttesespate i mast og redusert kjørehastighet i øftet posisjon. h 1 3 x 2 Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

17 LOGIFLEX SELFS MAXI Sevkjørende bredbensstaber - gjør arbeidet enkere Stor feksibiitet og effektivitet - med en sevkjørende Logifex SELFS MAXI staber i bredbensutførese kan du transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Ae typer paer - også ukkede - kan håndteres. Stort program av tieggsutstyr sikrer optima feksibiitet. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod. Logifex Maxi staber kan tipasses den enkete bruker, og håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Høy kvaitet og god brukervennighet, er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

18 LOGIFLEX SELFS MAXI Teknisk beskrivese Bredben gjør det muig å håndtere ae typer paer og kasser. Høy ytese med AC-styring Enke justering av f.eks. kjørehastighet, akseerasjon og retardasjon Lang driftstid pr. oppadning Sterk konstruksjon sikrer ang evetid og ave vedikehodskostnader. Fås med Rotator og/eer ekstra utstyr som f.eks. fjernbetjening, fatvender, innbygget ader og posisjoneringsutstyr. Muighet for å kjøres med håndtaket i oddrett stiing. Sentra passering av betjeningsfunksjoner. Justerbare gafer i mange forskjeige engder og typer. Produkt (må i mm) SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI SELFS MAXI Kapasitet i kg 1000 / 1200* 1000 / 1200* 1000 / 1200* 1000 / 1200* Løftehøyde gafer: pate/massiv h / / / / / / / / / 3250 Gaffeengde 600**, 800**, 1067, 1150, 1520*** Byggehøyde h Totabredde b b 4 Bredde over gafer min./maks. b 5 Pate: 350 / 800, massiv: 230/680, profirør: 230/680 Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h 4 uten teeskopmast Nedsenket høyde, gaffe h 13 Massiv: 40, profirør: 65, pate: 65 Tyngdepunktsavstand c /2 Avstand meom ben: Kap. 1000/1200 kg b , , , **** / , Gaffebredde e Massiv: 100, profirør: 100, pate: 163 Innkjøringsengde x 967 v/1150 og 1067 gaffeengde Gangbredde (m/pa: 1200 x 800) A st prøver viser, at 1700 mm er nok - avhengig av avstanden meom støttebenene Friøft h Styrevinke for hju 210 Kjøremotor 1,2 kw 24 V hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe Kjørehastighet med/uten ast Under 500 mm øft: 5/6 km/h, over 500 mm øft: 3/4 km/h Pumpemotor 1,2 kw 24 V Løftehastigheder m/u ast Kap kg: 0,07/0,12 m/s, kap kg: 0,04/0,07 m/s Senkehastighet m/u ast 0,12 / 0,07 m/s 0,12 / 0,08 m/s Vekt i kg uten batteri * 1200 kg modeer fås kun med massive gafer. muige gaffeengder: 1067 og 1200 mm. * Max. øftehøyde 1570 mm for 600 mm gaffeengde, maks. øftehøyde 2420 for 800 mm gaffeengde. ** Redusert kapasitet 750 kg. *** Avstand meom ben på mer enn 1306 mm: Max. kapasitet 800 kg. Det anbefaes ikke å bruke 1520 mm gaffeengde. h4 h1 c b1 e b5 b5 b4 h 3 h2 1 2 x h13 Optima sikkerhet b.a. med gjennomsiktig, sagfast beskyttesespate i mast og redusert kjørehastighet i øftet posisjon. Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

19 LOGIFLEX SELF MINI / SELFS MINI Sevkjørende Logifex Mini - ett, feksibe og effektiv! Stor feksibiitet og effektivitet med en sevkjørende Logifex MINI staber kan du transportere, øfte og håndtere gods på mange forskjeige måter. Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhod. Logifex staber kan tipasses den enkete bruker, og håndtakets ergonomisk gode gripevinke gir brukeren et godt grep ved manøvrering. Lav byggehøyde gir optima sikt og trygghet for omgivesene. Logifex Mini har et fott design med avrundede former og er skånsom over for både omgiveser, paer og gods. Høy kvaitet og god brukervennighet, er sikret gjennom samarbeide med eksperter i hese, mijø og sikkerhet.

20 LOGIFLEX SELF MINI / SELFS MINI Teknisk beskrivese Logifex Mini sikrer brukeren enke innstiing av f.eks. kjørehastighet og akseerasjon Markedets mest kompakte - perfekt i trange områder enke service - enke batteritigang av byggehøyde - optima oversikt ang kjøredriftstid pr. oppadning Muighet for manøvrering med håndtak i oddrett stiing Justerbar gaffekonso er standard. Timeteer, batteriindikator og feisøking i samme instrument. Motorbrems. Fås med ekstra utstyr som f.eks. kranarm, fatvender, posisjoneringsutstyr og fjernbetjening. Produkt (må i mm) SELF MINI SELF MINI SELFS MINI SELFS MINI Kapasitet i kg Løftehøyde v/pategafer h Gaffeengde 1067, /800/1067/1150/1520* Byggehøyde h Totabredde b 1 635, b 4 Bredde over gafer b 5 Pate: Pate: , massiv: , profirør: Lengde uten gafer Totaengde v/1150 gafer Totahøyde h Nedsenket høyde, gaffe h ved gaffebredde ved gaffebredde Tyngdepunktsavstand c /2 Pate: 65, profirør: 65, massiv: 45 Avstand meom ben b , , , ** Gaffebredde e 163 Innkjøringsengde x 1100 v/1150 mm gaffeengde 1080 v/1150 mm gaffeengde Gangbredde (m/pa: 1200x800) A st prøver viser, at 1700 mm er nok - avhengig av b 4 Friøft h Styrevinke for hju 210 Kjøremotor Kjørehastighet med/uten ast Pumpemotor Løftehastigheder m/u ast Senkehastighet m/u ast 0,7 kw 24 V hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe Under 500 mm øft: 5,2/5,5 km/h, over 500 mm øft: 3/4 km/h 1,2 kw 24 V 0,07/0,12 m/s 0,12/0,07 m/s Vekt i kg uten batteri * Redusert kapasitet 750 kg. ** Avstand meom ben på mer enn 1306 mm: Max. kapasitet 800 kg. Det anbefaes ikke å bruke 1520 mm gaffeengde. b1 e b5 1 h4 h1 c b1 e b5 b4 h2 h3 Ti mer intensivt bruk anbefaes SELF Maxi eer SELFS Maxi. 2 x h13 1 Vi tibyr også kundetipassede øsninger. Spør etter mer informasjon eer besøk oss på

21 ROTATOR Rotator - optimerer arbeidsforhodene Rotator fås i tre uike modeer ae med ergonomi og effektivitet i fokus! Rotator med justerbare bokshodere er en unik og feksibe øsning for virksomheter, som har bruk for å håndtere paekasser og bokser i forskjeige størreser i engde, høyde og bredde. Rotator med ikke-justerbare bokshodere er øsningen, hvis det ikke er behov for å håndtere forskjeige kasse- og boksstørreser. Rotator med mutikonso kan brukes ti forskjeige emner og hodere, f.eks. verktøy som kan settes opp og roteres. Modeen kan tipasses den enkete kundes behov. De to modeene med bokshodere kan vende kasser, sik at brukeren kan nå innhodet uten å strekke og bøye seg - og beaste ryggen.

22 Rotator med ikke-justerbare hodere ELFR & SELFR: Rotator med bredbensunderste og ikke-justerbare bokshodere ELFSR & SELFSR: c h1 h1 c h1 h1 h3 h3 h13 x c 2 h3 h3 h13 x c 2 h13 x 2 h13 x 2 b b5 e e b1 b b5 b4 b b5 e b1 b1 b h3 b5 b1 b4 b b5 e b ,5 Mutikonso Produkt (må i mm) ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR ELFR, SELFR / ELFSR, SELFSR Kapasitet i kg 1000* 1000 * 1000* 1000* 1000* Løftehøyde h Gaffeengde 1250 Byggehøyde h Totabredde b 1 932, 890 (ELFR & SELFR: styrehjusavstand 860 mm) / b 4 Avstand meom ben b 4 314, 434 / , , , ** Gaffebredde b 5 560, 680 Lengde uten gafer 2 590, 605 / 590, 703 Totaengde v/1250 gafer , 1955 / 2000, 1955 Nedsenket gaffehøyde h 13 85, 90 / 85, Tyngdepunktsavstand c / 2 Gaffebredde e 163 Indkjøringsengde x 1040 Gangbredde med pa 1200 x 800 A st 2290***, 2200*** / 2290***, 2200*** Styrevinke for hju 180, 210 / 180, 210 Kjøremotor Kjørehastighet med/uten ast Pumpemotor SELFR & SELFSR: 1,2 kw 24 V hastighetsreguering eektronisk trinnøs variabe SELFR & SELFSR: Under 500 mm øft: 5/6 km/h, over 500 mm øft: 3/4 km/h 1,1 kw 12 V / 1,2 kw 24 V Løftehastigheder m/u ast ELFR & ELFSR: 0,05/0,07 m/s, SELFR & SELFSR: 0,07/0,12 m/s, Senkehastighet m/u ast Rotasjonsmoment Rotasjon Vippeområde Rotasjonstid (0-180 ) E-motor for rotasjon ELFR & ELFSR: 0,12 m/s / 0,04 m/s, SELFR & SELFSR: 0,12 m/s / 0,07 m/s 700 Nm 355 (med et variabet stopp i hver side) (Standardinnstiing: 45 ti hver side) Gaffekonso: (h 3 ). Mutikonso: fra guv ti rotasjonssenter min. 30 sek. (variabe) ELFR & ELFSR:12 V 24 A, SELFR & SELFSR: 24 V, 12 A Motorspesifikasjoner 0,2 kw, 3000 r/m Permanent magnetmotor, IP44, kasse F. Utveksing 1:228 Drift Ikke kontinuerig (S2=10 min.) Vekt i kg (uten batteri) 372, 501 / 432, , 520 / 451, , 526 / 457, , 530 / 461, , 538 / 469, 598 Bokshoder med/uten besag (ekstra utstyr) b Fås ti kasser, som er 800, 850 eer 1000 mm bredde v/gaffebredde 560 mm. Fås ti kasser, som er 1000, 1050 mm eer 1200 mm bredde v/gaffebredde 680 mm. Spesiatiretning er muig opp ti en maks. bredde på 1400 mm. Bokshodere med besag kan gripe over kasser med en høyde meom 380 og 870 mm, og fasthode kassen, mens den dreies. * Max kg, når tyngdepunktet igger maks. 80 mm fra rotasjonssenter. Kapasiteten, som kan vippes, reduseres jo større avstand det bir meom tyngde-punktet av asten og rotasjonssenter. ** Avstand meom ben på mer enn 1306 mm: Maks. kapasitet 800 kg. *** Tester viser, at 1700 mm er nok (på bredbensmodeer kan dette bi mer, avhengig av avstand meom benene).

Innbyggingsprodukter 2008

Innbyggingsprodukter 2008 Innbyggingsprodukter 2008 Oppev det nye kjøkkenet Bosch åpner en het ny kjøkkenverden med bedre funksjoner, topp moderne teknikk og høy kvaitet som gir deg et mer praktisk og triveig kjøkken. Et kjøkken

Detaljer

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

2014/2015 Komplette lagerløsninger!

2014/2015 Komplette lagerløsninger! 2014/2015 Komplette lagerløsninger! Velkommen til Jungheinrich! Tromsø Trondheim Ålesund hovedkontor avdeling Bergen Stavanger Kristiansand Oslo På www.jungheinrich.no finner du mer informasjon om produktene

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Driftsinstruks VEGAFLEX 61

Driftsinstruks VEGAFLEX 61 Driftsinstruks VEGAFLEX 61 4 20 ma/hart Innhodsfortegnese Innhodsfortegnese 1 Informasjoner om dette dokumentet 1.1 Funksjon............................. 4 1.2 Mågruppe............................ 4 1.3

Detaljer

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Vekommen som utstier på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 23. - 25. juni, kokken 11.00-20.00 ae dager. Vekommen ti triveige sagsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

Motvektstrucker med forbrenningsmotor

Motvektstrucker med forbrenningsmotor Motvektstrucker med forbrenningsmotor 1.5 5.5 tonn kvalitet driftssikkerhet verdi for pengene kvalitet, driftssikkerhet... våre kunder vet hva de vil ha Når de blir spurt om hva de liker best med Mitsubishis

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

TRYSIL SNOW SYSTEM AS ble etablert 12. desember 2013. Selskapet er et datterselskap av Tepas Personal AS.

TRYSIL SNOW SYSTEM AS ble etablert 12. desember 2013. Selskapet er et datterselskap av Tepas Personal AS. Om oss TRYSIL SNOW SYSTEM AS ble etablert 12. desember 2013. Selskapet er et datterselskap av Tepas Personal AS. Selskapet er tuftet på videreføring av agenturer som tidligere er driftet av Norimport AS

Detaljer

Tid til. å nyte hagen. Bosch hageredskaper 2012. www.bosch-hage.no

Tid til. å nyte hagen. Bosch hageredskaper 2012. www.bosch-hage.no Tid til å nyte hagen Bosch hageredskaper 2012 www.bosch-hage.no Innhold Vedlikehold av plen Elektriske og batteridrevne Rotak-klippere 8 9 Sylinderklippere 10 Plenluftere og mosefjernere 11 Produktoversikt

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaljer

PRODUKTPROGRAM NR. 70

PRODUKTPROGRAM NR. 70 PRODUKTPROGRAM NR. 70 -en av Nordens eldste og ledende distributører av Trillebårer, Snørydding- og Transportutstyr Oversikt dekk, slanger, hjul og hjulsett til TrallNor-trillebårer: Varetype: Art. nr.:

Detaljer