Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning. med utgangspunkt i Yp batteriet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning. med utgangspunkt i Yp batteriet"

Transkript

1

2 Internasjonalt samarbeid Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning 2 Case med utgangspunkt i Yp batteriet 2

3 Transition from school to employment, main problems, issues and options faced by students with special educational needs in 30 European countries (European Agency for Development in Special Needs Education 2002). European Agency for Special Needs and Inclusive Education Foreligger på Norsk: Overgang fra skole til arbeidsliv (2002) Transition from School to Employment De viktigste problemstillingene og mulighetene studenter med særskilte behov i 16 europeiske land står ovenfor Individuelle planer støtter overgangen fra skole til arbeidsliv (2006) Finnes lettest ved å google ovenstående tekst 3

4 Den europeiske visjonen Et godt liv for alle og en god jobb for alle I overgangsprosessen fra skole til arbeidsliv er det nødvendig at: Eleven selv medvirker Familien engasjerer seg Alle berørte parter samarbeider Det etableres et nært samarbeid med sysselsettingssektoren (tiltak gjennom NAV og kommunen i samarbeid med bedrifter) 8

5 Tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring Ny Giv er et tre-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. To store prosjekter sikre overgangen fra ungdomsskole til vgo styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen og NAV. Fra skoleåret 2014/15 Arbeidslivsfag i ungdomsskolen Vox: 9

6 Rådgivning som prosess og del av utdanningen i skolen Hvordan kan vi utnytte: Kunnskapsløftet Praksisbrev Utdanningsvalg Prosjekt til fordypning Veiledningssentre i alle fylker Delt rådgivingstjeneste etterutdanning i karriereveiledning og sosialrådgivning 10

7 URL Nøkkelord/innhold Interessetest Informasjon for lærlinger lærekandidater Job-match er et kartleggingsmateriell for å avdekke yrkesinteresser, yrkespersonlighet og hvilke faktorer som hører med for at den enkelte skal trives og lykkes under utdanning og i arbeid. Interessetest, informasjon Interesse- og ferdighetstest for ungdomsskolen og videregående skole gratis Veivalg-Programmet er godt egnet for deg som skal velge videregående og/eller høyere utdanning gratis Interessetesten - Denne testen er best egnet for deg som er ung, og har behov for å reflektere og få systematisert dine interesser gratis WIE er et arbeidsverktøy som hjelper veisøker å ta bevisste karrierevalg. Profråd Karriere test og studieinformasjon 11

8 Hvilken jobb passer for meg? Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov ved valg av utdanningsprogram i videregående skole 12

9 Hva er et yrkespedagogisk kartleggings- og veiledningsbatteri (YP- batteri)? Utvidet veiledning som er en praktisk kartlegging og prosessorientert veiledning over tid: Interesser Sterke sider } Opplæring/yrke Utfordringer/begrensninger Alternativ pedagogisk psykologisk tilnærming til utredning og rådgiving Tilpasset målgruppen Basert på bilder Dialogorientert Multimetode og flerkilde prinsipp Praktiske, realistiske oppgaver 13

10 - Fokus på og kartlegger både teoretiske og praktiske ferdigheter relatert til arbeid - Fokus på praktisk opplæring, tilrettelegging og bruk av velferdsteknologi - Løsningsorientert - Fokus på innsikt og aksept - Stimulerer til samarbeid på skolen, mellom skoler, bedrift, aktuelle kommunale og fylkeskommunale instanser, foresatte 14

11 Innhold 1. Innledning 2. Yrkespedagogisk kartlegging og veiledningsmetodikk for valg av hensiktsmessig yrkesopplæring innføring 3. Job-match - kartlegging og veiledning - teori og metodikk 4. Job-match - Oversikt 5. Job-match I - Yrkesinformasjon 6. Job-match II -Yrkesinteresser 7. Job-match III- Yrkespersonlighet 8. Job-match IV - Trivsel 9. Job-match V - Vurdering av arbeidsevne 10. Job-matchVI - Oppsummering II og III 11. Job-match VII - Oppsummering Trivsel 12. Yrkespedagogikk kartlegging og veiledning - teori og metodikk 13. Kartlegging med tradisjonelle pedagogiske psykologiske tester: Læringsforutsetninger/evnekartlegging Lese-/skrivekartlegging Matematikk kartlegging 14. Knox Cube (visuell korttidshukommelse) 15. Tower of London (organisering/planlegging) 16. CCT (vedvarende oppmerksomhet) 17. Luria's 10 ordsprøve og Diamond ( oppmerksomhet) 19. Koppertrådfigurer (form og håndlagprøve) 20. Stabburet (trearbeidsoppgave) 21. Ventilen (monteringsoppgave/prøve) 22. Stor hengelås (monteringsoppgave/prøve) 23. Liten hengelås (praktisk problemløsing) 24. Trådplukk (sorteringsoppgave/prøve) 25. Oppgaver, prøver og tester til bruk i det yrkespedagogiske kartleggingsog veiledningsarbeidet annet spesielt aktuelt materiale 26. Oppsummering, tilbakemelding og rapportskriving 27. Standard observasjonsskjema 28. Oversikt over materiell i Yrkespedagogisk kartleggings- og veiledningsbatteri 29. Litteraturliste 30. Div. 15

12 Informasjon om fritids-/skolerelaterte interesser, arbeidserfaring (Job-match I) Yrkesinteresser (Job-match II) Yrkespersonlighet (Job-match III) Trivsel på arbeidsplassen (Job-match IV) Arbeidsrelaterte ferdigheter (Job-match V) Oppsummerings og tolkningsskjema (VI og VII) Flere informanter hovedpersonen, foresatte, lærer, arbeidsleder 16

13 17

14 001 Bensinstasjon 18

15 016 Lagerarbeider 19

16 017 Postbud 20

17 21

18 22

19 23

20 24

21 25

22 Yrkesinteresser 0. Arbeid lært gjennom praksis 1 Håndverksfag av faglært karakter 2. Akademiske yrker 6. Kontor 3. Kreativt fagområde 5. Forretning, handel service 4. Sosialt fagområde 26

23 Praktisk/teknisk (konkrete problemstillinger, praktiske, gjerne fysisk krevende, løser problemer gjennom handling Teoretiske (intellektuelle, liker teoretiske problemstillinger-undersøkende/analyserende) Konvensjonelle/ Strukturerte (ønsker strukturerte situasjoner etter regler og fastlagte prosedyrer) Kunstneriske (liker kunstneriske uttrykksformer, er kreativ) Foretaksomme (liker å administrere og lede andre) Sosiale (søker nære sosiale kontakter og har gode sosiale ferd.) 27

24 28

25 29

26 Job-match IV Trivsel Skjema Spørsmål 1 Jeg liker å arbeide med flere forskjellige oppgaver i løpet av dagen eller jobbe med en rekke ulike oppgaver 2 Jeg liker godt at andre forteller hva som skal gjøres 3 Jeg kan uten vansker skifte fra en arbeidsoppgave til en annen, selv om den første ikke er helt ferdig 4 Jeg vil helst bli ferdig med en oppgave før jeg begynner på en ny 5 Jeg trenger ikke på forhånd å vite hvordan arbeidsdagen kommer til å bli 6 Jeg har det best når han/hun selv bestemmer hva som skal gjøres 7 Jeg kan godt holde styr på flere arbeidsoppgaver samtidig ( mange baller i lufta ) 8 Jeg vil helst ikke planlegge eller bestemme noe som angår arbeidet 9 Jeg kan gjerne planlegge og styre min egen arbeidsinnsats 10 Jeg liker helst å være sammen med andre mennesker i arbeid A B C D E F G H I J K L 30

27 31

28 32

29 Job-match IV Vurdering av arbeidsevne skjema Vurdering Fremtreden/hygiene Relevant påkledning i forhold til arbeidsplassen 2 Omgjengelig, vennlig og imøtekommende 3 Kommer og går til avtalt tid 4 Ved eventuelt fravær eller forsinkelse kontaktes kollegaer på forhånd 5 Holder avtalte pauser 6 Kontrollerer sine følelser Funksjon i forbindelse med utførelse av arbeidet Oppmerksomhet / konsentrasjon ved utførelse av arbeidsoppgaver 8 Starter avtalte oppgaver på eget initiativ 9 Gjør ferdig påbegynte oppgaver 10 Starter på nye oppgaver etter ferdig med en oppgave 11 Starter på eget initiativ relevante arbeidsoppgaver (i forhold til arbeidsstedet) 12 Planlegger og organiserer egne arbeidsoppgaver (innsamling av materiale etc.) 13 Gjennomfører oppgavene i hensiktsmessig rekkefølge 33

30 34

31 35

32 Arbeidsperm Samle informasjon Eleven eier permen samarbeid mellom elev, rådgiver, kontaktlærer, faglærer Innholdsfortegnelse: - Job-match bilder - viktig å huske på - aktuelle jobber/ informasjon - utdanningsmuligheter - intervjuguide - notater etter bedriftsbesøk - notater etter besøk/hospitering på skoler - erfaringer fra praksis/logg og praksisrapport - brosjyrer /Informasjonsmateriell - linker til websider - plan - CV - attester 36

33 Hvem har ansvar/ deltar i orientering, kartlegging og veiledning? Rådgivere på ungdomsskolen Tidshjul for yrkesorientering - samarbeid mellom grunnskoler og skoler for vgo og bedrifter Rådgivere på skoler for vgo Kontaktlærere og faglærere PPT for grunnskole og PPt for vgo OT - Oppfølgingstjenesten (for ungdommer mellom år som verken er på skole eller i arbeid) Foresatte Kameratene 37

34 Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov Del 2 teori og praktiske oppgaver Statped Sørøst SLV 38

35 UTREDNINGSMODELL Diagnose Kognitive funksjonssvikt - svakheter /sterke sider ( Impairment nivå ) Aktivitets- eller prestasjonsmestring/vansker ( Disability nivå ) Livskonsekvens-dagliglivsmestring/vansker (Participation) 39

36 Hovedområder for kartlegging Yrkesinteresse, yrkespersonlighet og faktorer for trivsel/ tilpasning i opplæring og jobb Form og håndlagsevne Problemløsning, teknisk innsikt, motorikk og tempo, nøyaktighet Planlegging, organisering Læringsstil, konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse og utholdenhet Ferdigheter av betydning i arbeidet For eksempel lese- og skriveferdighetene 40

37 Kobbertrådfigurer: Form- og håndlags oppgave 41

38 Ventilen: monteringsoppgave, arbeidstegning med tekst teknisk innsikt, fingerferdighet, motorikk, tempo 42

39 Hengelåsen: skriftlig instruks, fingerferdighet, teknisk innsikt, motorikk, tempo 43

40 Trådplukk: fingerferdighet, hurtighet, nøyaktighet, øye håndkoordinasjon, fargesyn 44

41 Tre arbeidsoppgave Stabburet, organisering, planlegging og motoriske ferdigheter, 45

42 Mal for beskrivelse, administrering og tolkning av oppgavene i YP- batteriet Tittel Formål Bakgrunn Målsetting- sentrale ferdigheter/funksjoner Verktøy og materiale Motivasjon Administrasjon Andre prøver og tester som måler noe av de samme funksjoner Observasjoner og muligheter for tilleggsinformasjon Vurderinger og konsekvenser av resultatene Tiltak Tilbakemelding 46

43 YRKESPEDAGOGISK ARBEID Senke kravene Tilrettelegge/strukturere Støtteordninger Hjelpemidler/kompensering Mestring Samarbeid/tiltak NAV Individuell Plan Interessekartlegging Sterke sider: Kognitivt/ praktiske ferdigheter Realistisk-/innsiktsbasert satsing Kompensering (strategier) Tilpasset opplæring i skole og bedrift 47

44 Elev i videregående skole år i

45 Gutt, i dag er han 17 år Utredet på BUP i Diagnose: adhd, medisinert - i perioder, prøvde mange forskjellige og sluttet med medisinene. Intelligens innen gjennomsnittsområdet. Ungdomsskole 8. klasse praksis hos IT ansvarlig Alternativ ungdomsskole 9. og 10.klasse. Noen karakterer i ungdomsskolen Mye uro, politianmeldt på grunn av slåssing. Sinnemestringskurs Interesser: IKT. Søkte VG1 over to år Service og samferdsel med tanke på VG 2 IKT servicefag Søker en skole for videregående opplæring for elever med behov for tilrettelegging 49

46 Kom inn på TiP tilrettelagt, liten skole, verksted ligger ca. 10 km fra skolen, stor lærer tetthet, mye oppfølging, praktisk arbeid Teori i grunnleggende ferdigheter Det er dager der han jobber med praktiske oppgaver og fungerer bra. Søker mest til de voksne. Oppfører seg som en ungdom som er betraktelig yngre enn han er. Spesielt i teoritimene, men også når de har praksis, på tur og i sosiale situasjoner, f.eks. under måltider blir det konfrontasjoner Går bra i perioder, i perioder går det ikke bra. Er egentlig ikke interessert hverken i bilmekanikerfaget eller trearbeid Uheldig atferd blir utløst i samvær med de andre elevene. Han utfordrer de andre mange ganger, kan ikke kontrollere sinne. Møter med skolen, foresatte, gutten, BUP, Barnevernet, PPT Hva er agendaen? Hvordan samarbeider instansene Skoletilbudet blir redusert til fordel for opplæring i bedrift 50

47 Barkley, 1996?

48 Ansvarsgruppe? Foresatte ønsker en ansvarsgruppe Skolen innkaller kommunen og alle instansene som er inn i bildet og forsøker å bidra til at det blir opprettet en ansvarsgruppe Barnevernet synes at samtalene med Erik ikke fører fram og trekker seg ut BUP kommer ikke på talefot med gutten, de fortsetter likevel å delta på møtene etter sterkt ønske fra far Samhandlingsteamet kommer inn 52

49 Første året på VG 1 tilrettelagt TiP Opplæring i bedrift, samarbeid med Oppfølgingstjenesten og prosjektet «Ung i jobb». Tett oppfølging på praksisplassen Prøvde flere jobber, gikk fort lei De ville ikke prøve han på praksisplasser innen IKT som han ønsket, «Det vil alle gutter, han kan ikke så mye innen IKT. Han kommer til å bli lei» Prøvde butikk, lager, Biltema, ny butikk Hva ønsker du, hvordan vil du jobben skal være, hva er bra for deg? Varierte oppgaver, struktur, oversikt, belønning - men ikke hyppig nok? Sa opp praksisplassen også da det gikk bra Sa» Nei takk» til oppfølging fra «Ung i jobb» Spilte om natta, snudde døgnet, tiltak i regi av samtaler med PPT. Ville ikke delta Det ble sommer og motvillig ble han ved skolestart med på å fortsette på et skoletilbud med to dager skole og tre dager i bedrift. 53

50 Andre året på videregående skole I praksis tre dager i uka, to dager på skolen, utvidet til fire dager i praksis Skolen fungerer ikke, men han vil likevel være der, fordi Praksisplass i et kundemottak i en datasupportavdeling i bedrift. Han tar imot mobiler, pcer som skal sendes til reparasjon, utfører små reparasjoner, klargjør nye pcer, Suksess faktorene? Interesser, jobben matcher interessene Han mestrer oppgavene Får prøve det han har ønsker : kundekontakt! Har felles interesser med de andre ansatte, medarbeiderne og leder spiller selv Ingen jevnaldrende ungdommer, de er eldre 54

51 Suksessfaktorer fortsetter: Variert arbeid og nok arbeidsoppgaver Vet hva som forventes når han kommer, samtidig er det mye variasjon Tilstrekkelig mange forskjellige oppgaver, Hyppige tilbakemeldinger Naturlige forsterkere bl.a. gjennom kundekontakt Oppfølging fra skolen hver uke Snapper opp mye som er relevant for jobben Legger seg om kvelden uten store protester Står opp og kommer seg på jobb Har forstått kleskoden Hvor lenge? Tre måneder og tre uker pr. i dag Håper på en opplæringskontrakt 55

52 Flere suksessfaktorer. Sats på interesser og sterke sider Ressurser til å prøve ut i praksis, lære opp på jobben? Supported employment i skolens regi? At bedriftens ansatte har kjennskap til utfordringer og behov (leverte oppsigelse som ble lagt i en skuff) og kan skape rom for det At «de som er involvert» samarbeider om tiltakene med hovedpersonen, foresatte, lærer, arbeidsgiver/praksisplass, PPT/OT, kommunen, NAV, BUP, Barnevernet. At skolens rådgivere har tid, kompetanse og materiell til å kartlegge og veilede i samarbeid med fagmiljøet og foresatte i samsvar med de behovene eleven har 56

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177 ADMD_TS.book Page 177 Monday, January 19, 2009 1:26 PM Kapittel 6 Pedagogiske tiltak og tilrettelegging Solveig N. Ervik, Dr.scient., leder av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde koordineringsenheten,

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer