AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

2 NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt på 6 skolesteder. At vi har klart å komme i denne posisjonen er det nok flere grunner til. Vi har nådd ut til en bred gruppe av befolkningen med et skoletilbud som passer mange. Vår visjon om å være den mest fremtidsrettede skolen i landet har gitt resultater og vi har skapt en kultur for læring der det er lov og kult å være god. Våre elever er våre beste ambassadører og de har erfart at vår måte å drive skole på har fungert godt for dem, og at vi faktisk har holdt det vi har lovet om å være bedre på mange områder. Dette har de fortalt videre til andre. At vi følger nøyaktig de samme læreplaner som den offentlige skolen og at våre elever har samme rettigheter til stipend og lån, skoleskyss, rådgiving og helsetjenester, har gjort valget lett for mange når de har sett hva de får i tillegg. Det som nok skiller Akademiet fra mange andre videregående skoler er at vi alltid har fokus på å gi våre elever et best mulig læringsmiljø og hele tiden strekker oss litt lenger for å oppnå dette. Det undervises ut fra en individuelt tilpasset pedagogikk og lærerne er motiverende og engasjerte. De har en uformell tone med elevene, men det er aldri tvil om at læreren er den ubestridte lederen i klasserommet. Både lærere og elever har tilgang til det nyeste og beste utstyret i undervisningen og alt er til enhver tid i orden slik at verdifull undervisningstid ikke går tapt. Det samme gjelder våre lokaliteter der trivsel, inneklima og funksjonalitet er høyt prioritert. Alt skal være rent og ryddig og alt skal til enhver tid fungere. Ønsker du å få vite mer om oss og se hvordan vi har det så stikk gjerne innom. Du finner også mye mer informasjon om oss på våre internettsider og på Facebook. Vi har hele tiden fokus på å gi våre elever et best mulig læringsmiljø og strekker oss alltid litt lenger for å oppnå dette Per Gjerde Rektor ved Akademiet i Molde. Både lærere og elever har tilgang til det nyeste og beste utstyret i undervisningen og alt er til enhver tid i orden slik at verdifull undervisningstid ikke går tapt Kari Anne Kjerstad Lærer ved Akademiet i Molde. 2 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 3

3 HVA ER EN GOD LÆRER I 2015? Forskning viser at det er sammenheng mellom hvor mye elevene lærer og de personlige kvaliteter læreren er i stand til å gi i undervisningen. God undervisning er preget av vennlighet, systematikk og engasjement. Det er de personlige egenskapene ved undervisningen ikke ved personen som betyr noe, sier den danske forskeren Per Fibæk Laursen. KOMPETENT GODE LÆRERE ER NYSGJERRIGE, TRYGGE, INVOLVERENDE OG RETTFERDIGE Gode lærere fornyer energien sin ved å lære av andre, både elever og lærere. De føler seg ikke truet av nye måter å gjøre ting på. De har sterke kjerneverdier og er faglig trygge. De tar inn over seg nye teknologier og fører disse inn i læringen på en faglig sikker måte. Gode lærere forstår at de ikke bare Han karakteriserer den gode lærers læringsprosesser og er tydelige og skal levere pensum, men være profesjonsutøvelse på følgende måte: trygge veiledere i klasserommet. inspirerende ledere som viser Hun viser sin faglige kyndighet, hun elevene hvordan de skal oppføre tydeliggjør sine planer, lar ord og ENGASJERT GODE LÆRERE seg på alle områder av livet og i alle handling stemme overens, innrømmer TØR Å VÆRE KREATIVE OG typer situasjoner. feil, viser noe av seg selv som VÆRE SEG SELV I MØTE menneske, tar elevene på alvor, har MED ELEVENE Gode lærere tør innrømme det når de ikke favoritter og er seg bevisst at Gode lærere elsker fagene sine og er ikke vet svaret. De beklager når det er hun er en rollemodell. intellektuelt og faglig nysgjerrige. nødvendig og behandler elevene med Gode lærere blir husket fordi de er respekt. Gode lærere skal være Kjerneverdiene til Akademiet er ekte, kreative, har sans for humor og rettferdige. Dette betyr at elevene har nedfelt i begrepet TENK: Tydelig, evne til å bry seg. Gode lærere tar krav på respekt og at karakterer Engasjert, Nytenkende, Kompetent. med hele seg i jobben. De feirer settes i henhold til objektive kriterier Hvilke TENK-egenskaper bør så en elevenes suksesser, viser medfølelse som elevene selv har vært med på god lærer ha? med de som sliter og er ikke redd for å utforme. å avsløre sine svakheter eller le av TYDELIG GODE LÆRERE HAR HØYE FORVENTNINGER Gode lærere har tydelige krav og forventinger til elevene og er rettferdige og forutsigbare. Dette går både på faglige krav og krav til orden, atferd og samhandling i skolesamfunnet. I skolen danner ofte forventninger en selvoppfyllende profeti. Når lærerne tror at hver enkelt elev kan bevege seg utover sine egne forestilte grenser, vil eleven selv få tro på at dette er mulig og arbeide sammen med læreren for at det skal skje. Gode lærere er engasjerte i elevenes sine feil. Gode lærere er ikke redd for å vise at heller ikke de er perfekte som mennesker. NYTENKENDE GODE LÆRERE TENKER KREATIVT Gode lærere tør å gå utenfor læreplanens, skolens og klasserommets begrensninger og tar elevene sine med på en faglig reise med seg selv som engasjert reiseleder. Gode lærere prøver å gjøre tiden i klasserommet spennende og minneverdig for elevene. De søker måter å gi fagene aktualitet ved å koble dem opp mot den virkelige verden. Alle Akademiets lærere skal være TENK-lærere. Alle ansatte ved Akademiet er forpliktet til å jobbe etter Akademiets kjerneverdier og vi har strenge krav til bruk av læringsverktøyene våre. Samtidig er Akademiet opptatt av at lærerne skal ha pedagogisk frihet og mulighet til å være den gode læreren. Vi stiller disse kravene fordi vi vil at elevene skal ha størst mulig utbytte av skolegangen sin på Akademiet slik at de skal kunne realisere målene sine og være rustet til å studere eller jobbe etter endt videregående skole. Akademiet skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge! Dette er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal tilby elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. Vår formel for å nå målet er nedfelt i begrepet TENK: T E N K TYDELIG: Vi skal kommunisere tydelig til elever, ansatte, foresatte og omgivelsene rundt oss. Undervisningen skal bære preg av ro og trygghet. Vi skal stå samlet når vi kommuniserer. Vi tar konsekvenser av våre valg. Vi skal tørre å si hva vi mener. ENGASJERT: Vi ser elevene våre og er til stede. All vår virksomhet bygges opp rundt eleven. Vi veileder og motiverer ved å vise entusiasme for faget og et sterkt engasjement for den enkelte elev. NYTENKENDE: Vi tror på bedre løsninger. Vi tror den norske skolen kan drives på en ny og bedre måte. Vi våger å teste nye metoder. Vi er åpne og endringsvillige. KOMPETENT: Våre lærere og ledelsen har faglig og pedagogisk utdanning, samt erfaring fra næringslivet. Vår skole er til for elever som vil noe mer lære mer vite mer. Vi investerer i kunnskapsbygging og moderne hjelpemidler. Vårt slagord: for deg som vil litt mer er også et produktløfte for alle våre skoler. 4 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 5

4 UTDANNINGSPROGRAM STUDIESPESIALISERING DIN VEI TIL KARRIERE Norsk næringsliv skriker etter folk med kunnskap. Derfor bør du velge studiespesialiserende utdanningsprogram. Studiespesialisering VG1 (1. ÅR) 113 Norsk 113 Fremmedspråk, nivå I eller II 140 Engelsk 140 Matematikk, praktisk eller teoretisk 140 Naturfag 56 Geografi 84 Samfunnsfag Akademiet VGS tilstreber et godt og variert tilbud innen programfagene. Disse kan variere fra skole til skole. Kontakt ditt skolested for nærmere informasjon. VG2 (2. ÅR) Velg mellom realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi 112 Norsk 112 Fremmedspråk, nivå I eller II 56 Historie 84 Matematikk, praktisk eller teoretisk 280 fra eget programområde 140 fra eget eller annet programområde VG3 (3. ÅR) Velg mellom realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi 168 Norsk 84 Religion 113 Historie 280 fra eget programområde 140 fra eget eller annet programområde Behovet for folk med en solid utdanning har aldri vært større her i landet. Mange spennende bransjer har et umettelig behov for kvalifisert arbeidskraft. Slik kommer det til å være i mange år fremover. Det er derfor en trend at stadig flere velger studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette utdanningsløpet gir deg en grundig innføring i fagene som du senere vil studere videre enten på universitet eller høgskole. ET HAV AV MULIGHETER Kanskje vet du ikke helt hva du ønsker å bli når du blir stor? Det er ingen grunn til å få panikk. Du er nemlig i samme båt som svært mange andre. Det smarteste du kan gjøre er å velge en utdanning som ikke legger noen begrensninger for dine fremtidige valg. Med studiespesialiserende utdanningsprogram kan du senere velge nesten hva det skulle være. Du kan for eksempel bli ingeniør, jurist, økonom, samfunnsviter, informasjonsmedarbeider, historiker, lærer eller fysioterapeut. Kort sagt mulighetene er mange. Noen av landets mest populære utdanningsinstitusjoner som NTNU i Trondheim, NHH i Bergen og alle landets universiteter er bare noen av stedene du kan velge å studere videre på etter fullført løp på Akademiet videregående skole. LÆR Å LÆRE Noe av det viktigste du kan lære er hvordan du tilegner deg ny kunnskap. I vår verden er nemlig ikke kunnskap statisk. Det som i dag er en vedtatt sannhet, er i morgen avleggs. Nye teorier og sannheter tar over. På Akademiet videregående skole lærer du metoder og teknikker for hvordan du skal tilegne deg ny kunnskap. Dette er svært nyttig og gir deg mange fortrinn både i videre studier og arbeidsliv. DETTE MÅ DU VITE OM STUDIESPESIALISERING Første året starter med fellesfag. Andre året må du velge fordypning innen programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Programfagene ved de ulike skolene kan variere noe. Sjekk ut hva din skole kan tilby. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag. STUDIESPESIALISERING MED INTERNASJONALT FOKUS Akademiet Ålesund og Akademiet Molde tilbyr Studiespesialisering med internasjonalt fokus. Internasjonalisering og globalisering står i fokus som aldri før og verden har aldri vært så liten som nå. Som ung i dag står du foran valgmuligheter når det gjelder utdanning, yrke, bosted og opphold i land som man før bare kunne drømme om. Som elev på Internasjonal linje har du samme programfagtilbud og valgmulighet som andre elever på Akademiet. I forhold til vanlig Studiespesialisering har denne klassen et mer internasjonalt preg på undervisningen, ulike prosjekter samt kontakt med skoler og elever i Europa. Elevene lærer mye om internasjonale forhold, religion, kultur, tradisjoner, mat, dagsaktuelle tema gjennom mediebildet og annet fra landet de skal reise til. Elever om Studiespesialisering ved Akademiet: Henrik Ingebrigtsen Gikk Studiespesialisering i Sandnes. Jeg valgte Akademiet fordi det var den skolen som stilte seg mest positiv til å tilrettelegge studiene slik at jeg kunne satse 100% på idrett i tillegg. Jeg druknet ikke i obligatoriske hjemmelekser, men kunne være svært selvstendig i skolearbeidet og tilpasse det mine øvrige aktiviteter. Dette har vist igjen i mine resultater også utenfor skolen. Jeg hadde bestemt meg for å studere realfag på videregående. Og etter det ønsket jeg å ta en ingeniørutdanning rettet mot oljeindustrien. Jeg lærte meg å være selvstendig i arbeidet på Akademiet. Dette har jeg fått igjen for i senere studier. Det samme gjelder den utstrakte bruken av moderne teknologi i undervisningen. Jeg anbefaler alle som vil ha kontroll på sin egen utdanning til å velge Akademiet. Visste du at man blir man russ når man går på Akademiet. Våre elever har mange egne arrangementer og deltar på fellesarrangementer med andre skoler. Foto: Thore-Erik Thoresen Foto: Runar Andersen Ida Elisabeth Heigre Gikk Studiespesialisering i Sandnes. Studerer nå ved University of Pécs Medical School, medisin. Jeg valgte Akademiet fordi jeg fikk et veldig godt inntrykk av skolen på yrkesmessen i 10. klasse. Skolen innfridde absolutt de forventningene jeg hadde med fokus på både det faglige og det sosiale. Lærerne var helt fantastiske, og de var hele tiden opptatt av at vi skulle gjøre vårt beste. Jeg har lenge tenkt at det var lege jeg hadde lyst til å bli. Å gå på en skole for de som vil litt mer var derfor et naturlig valg for meg. Jeg ønsket meg flinke, motiverte og målrettede studiekamerater. Å ta ansvar for egen læring er også noe man blir opplært til på Akademiet. Dette var viktig lærdom å ta med seg da jeg senere begynte på Universitetet. Jeg vil derfor anbefale Akademiet på det sterkeste! Lovise V. Grøvdal Gikk Studiespesialisering i Ålesund. Jeg valgte Akademiet etter å ha vært på åpen skole. Lærerne virket veldig engasjerte og for meg er gode lærere nøkkelen til god læring. Akademiet levde opp til mine forventninger og jeg står igjen med en god kunnskapsbase og mange gode opplevelser fra mine skoleår der. Ikke minst bidro et godt sosialt miljø til at jeg trivdes veldig godt på skolen. Da jeg begynte på Akademiet var jeg fast bestemt på å bli ingeniør og valgte naturlig nok realfag for å forberede meg til videre studier. Og etter hvert fristet videre utdanning innen økonomi mer og jeg valgte å studere ved Norges Handelshøyskole (NHH). Jeg føler likevel at jeg har mye igjen for at jeg valgte realfag siden mattekunnskaper er veldig viktige også her på NHH. Erfaringer fra utenlandsturer i forbindelse med internasjonal linje forberedte meg også godt på mitt semester som utvekslingsstudent i Australia. Jeg vil anbefale Akademiet på det sterkeste. Dyktige lærere med interesse for elevenes beste i tillegg til et fantastisk skolemiljø gjør Akademiet til et valg de fleste vil bli fornøyd med. 6 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 7

5 UTDANNINGSPROGRAM UTDANNINGSPROGRAM STUDIE-SPESIALISERING MED JUSS Har du lagt merke til at nesten alle samfunnsområder blir styrt av rettsregler, og at nesten alle problemstillinger og spørsmål har en rettslig side ved seg? Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet? Da har du et godt utgangspunkt for å velge Studiespesialisering med juss! Jurister har innsikt i mange ulike rettsområder og arbeider innen mange felt i samfunnet. Noen jobber som advokater, dommere eller politijurister. Andre jobber i offentlige institusjoner eller privat næringsliv. Du finner også jurister innen høyere utdanning og forskning, i mediene og ikke sjeldent i lederposisjoner i offentlig og privat virksomhet. Som jurist bør du være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig, ha gode allmennkunnskaper, menneskekunnskaper og høy etiske standard. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert på utviklingen i det juridiske miljøet. Som elev på Studiespesialisering med juss har du samme programfagtilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elver blant programfagene vi tilbyr ved skolen. Samarbeid med advokatfirmaer, ulike ekskursjoner og besøk ved rettslige instanser vil være en naturlig del av undervisningsopplegget. Det blir også gitt forelesninger i og utenfor skolen av jurister som arbeider i bransjen. I samarbeid med advokatfirmaet STUDIESPESIALISERING MED TEKNOLOGI OG FORSKNING Er du interessert i realfag og naturvitenskap, og hvordan kunnskapen brukes til teknologisk utvikling? Kan du tenke deg å lære mer om hvordan forskere arbeider, og hvordan forskningsresultater kan anvendes i næringslivet? Da kan studiespesialisering med teknologi og forskning være noe for deg! Faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende er svært etterspurt i samfunns- og næringslivet. I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd, ikke minst gjelder dette i vår region. Næringslivet på Sunnmøre domineres av teknologitunge bedrifter som sterkt etterspør arbeidskraft med nettopp slik kompetanse. Som elev ønsker vi at du skal få innsikt i naturvitenskapelig metode, få innsyn i forskningsmiljøer, og miljøer der forskning blir anvendt. Moderne teknologi blir et naturlig verktøy i dette arbeidet. I tillegg til fellesfagene vil du få forsterket matematikkopplæring og faget Teknologi og forskningslære 1. Dette faget går over to år med standpunktkarakter etter VG2. Samarbeid med teknologi- og forskningsbedrifter, samt ulike ekskursjoner og besøk ved disse, vil være en naturlig del av undervisningsopplegget. Det blir også gitt forelesninger i- og utenfor skolen av forelesere som arbeider i bransjen. Denne retningen passer for deg som er glad i matematikk og realfag, og vet at du har lyst til å studere realfag også etter videregående skole. I samarbeid med 8 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 9

6 UTDANNINGSPROGRAM MEDIER OG KOMMUNIKASJON Praktisk utdanningsløp som gir generell studiekompetanse Vask de henda, vask, vask de henda Du har vel som alle andre sunget med når denne velkjente reklamen til Lano ruller over skjermen, følt et aldri så lite stikk av sjalusi mot blondinen som våkner opp med George Clooney, eller kjent følelsen av å bli presset ut i kulden for å skrape frem et vinnerlodd under frontruta? Vi har møtt mannen bak disse filmene! I Øvre Slottsgate finner vi reklamebyrået TRY som nylig ble kåret til årets reklamebyrå, og det for ellevte gang på rad. Med smil og et godt håndtrykk blir vi tatt i mot av landets fremste reklameguru Kjetil Try. Jeg havnet i mediebransjen mest ved en tilfeldighet. Etter å ha avbrutt jusstudiet ivret jeg etter å komme i gang med noe, og med min interesse for tekstskriving var jeg ikke sen i vendingen da Forenede Annonsebyråer søkte tekstforfatter, forteller Kjetil Try. Han la frem sine samlede verk, som ikke var mer enn noen få noveller til et ukeblad, et par artikler i en lokalavis og et programhefte for Mangleruds høstarrangement. Selvsagt skrøt jeg på meg at dette bare var et tilfeldig utvalg, og jeg må nok ha solgt meg godt inn, for den som endte opp med jobben det var meg, sier han med et smil. Selv om det nå er drøyt tretti år siden er det ikke vanskelig å se at han fortsatt er stolt når han fornøyd legger til; Ikke lenge etter slo jeg gjennom med mitt første slagord Det ligger forskning bak når Phillips går foran. Dermed var jeg havnet midt i det, og etter det har det gått slag i slag. Gjennom årenes løp har Kjetil Try kunnet smykke seg med utallige yrkestitler; skuespiller, krimforfatter, politisk rådgiver, daglig leder, taxisjåfør, konserndirektør, gründer, tekstforfatter, søppeltømmer osv. Det viktigste er ikke hva du er, men at du er skikkelig god på nettopp det du er, sier han i det han spretter opp fra sofaen og med full innlevelse forklarer hvordan man på best mulig måte får slengt en søppelsekk opp i bossbilen. Jeg er ekstremt opptatt av å kunne det jeg driver med, det ligger nemlig en yrkesstolthet i det å være best innenfor sin profesjon. Kjetil er meget engasjert og underholdene, og vi lar oss lett rive med når han på våre spørsmål stadig vekk krydrer sine svar med erfaringer og artige historier fra sin karriere. I dag bærer Kjetil Try tittelen Konserndirektør. Han forteller at dagene stort sett går med til å snakke med folk, Managing by walking around. Jeg bruker mye tid på medarbeidersamtaler, jeg legger vekt på å snakke med mine ansatte og våre kunder, og jeg tar ikke for hardt i om jeg påstår at det sitter folk i sofaen her inne hos meg minst 80% av dagen. På spørsmål om hvilke utdanning han ville valgt om han nå sto foran de samme veivalg som dagens elever, svarer han uten betenkningstid at han ville satset på en utdanning innen media. Media er jo et vidt begrep, men felles for en karriere innen bransjen er nok det faktum at man bør ha en brukbar evne til å kommunisere, man må ha en viss sosial intelligens og evnen til å sette seg inn i andre menneskers liv og tanker ja, rett og slett en innsikt i hvordan andre mennesker har det! Dagens elever vil naturlig nok være med å skape morgendagens mediekanaler og de vil ha en svært viktig rolle i samfunnet. De bør sette alt inn på å skape god journalistikk og uavhengige kanaler. De må fokusere på å få frem det som er riktig og det bør ligge som et kall i bunnen at det viktigste er sannheten, ikke bare det å selge aviser eller å få et klapp på skulderen. Har man interesse for faget har man nok til en viss grad medie-genet i seg. Deretter handler det Vær god på det du driver med og sørg for at du kan det du er bare om å trene og bli god, lære og erfare. De fleste mennesker kan bli flinke, men for å lykkes tror jeg at man til stadighet må være oppdatert på det som skjer, orientere seg på sosiale medier og følge med på alt som er nytt. Man vil komme langt med nysgjerrighet og evnen til å se hvordan ting henger sammen, men like viktig er det å ha et bakteppe. For ikke bare å leve i nuet, men også å kunne ha perspektiv på ting er det nødvendig å kunne en del av mediehistorien. For å nå høyt må man være villig til å jobbe mye, det handler om å elske jobben sin og fokusere på å bli flink. Bransjen preges av folk som synes det de driver med er moro, og da jobber man mye. Man er alltid opptatt og har sjelden fast arbeidstid! Videre mener Try det handler om å fortsette med å være interessert. Jeg vet med meg selv at med en gang jeg begynner å ta fri eller trapper ned, kommer det til å gå nedover, men jeg trives på toppen og har jeg først blitt konge på haugen skal jeg klore meg fast for å bli her. Jeg ligger stadig våken om nettene og tenker på jobben, på det vi driver med, på kundene våre og på å få inn nye, flinke mennesker. Skal man være best må man enkelt og greit henge med, og jeg vil avslutte med å gjenta meg selv vær god på det du driver med og sørg for at du kan det du er. Det bør være kjernen i ethvert yrkesvalg! Foto og tekst: Ann Kristin Lyngset. Medier og kommunikasjon VG1 (1. ÅR) * 56 Norsk 84 Engelsk 84 Matematikk, praktisk eller teoretisk 56 Naturfag 159 Mediedesign og medieuttrykk 159 Mediekommunikasjon 159 Medieproduksjon PROSJEKT TIL FORDYPNING 168 Lokal læreplan Elever om Medier og kommunikasjon ved Akademiet: Christian Gedde-Dahl Gikk på Akademiet i Drammen, Medier og kommunikasjon, fra Har siden gått på Høyskolen i Lillehammer og studert TV-produksjon. Jobber i dag i NRK. Jeg valgte Akademiet fordi jeg synes det var et nytt og spennende alternativ til den offentlige skolen Lærere som tenkte alternativt og var engasjerte, og topp utstyr tilgjengelig for oss elever, gjorde at mine forventninger til skolen ble innfridd og vel så det. Jeg hadde ikke bestemt meg for hva jeg skulle bli eller studere etter videregående da jeg startet på Akademiet. Dette kom av seg selv i løpet av de tre årene jeg gikk på skolen. Gjennom forskjellige oppgaver, ekskusjoner og rådgiving fra lærerne ble mål satt og veien videre staket ut. Jeg var godt forberedt for videre studier etter Akademiet og vil derfor anbefale Akademiet til alle som ønsker å få seg et best mulig grunnlag før videre utdanning. VG2 (2. ÅR) 56 Norsk 56 Engelsk 84 Samfunnsfag 159 Mediedesign og medieuttrykk 159 Mediekommunikasjon 159 Medieproduksjon PROSJEKT TIL FORDYPNING 253 Lokal læreplan * Velger du dette utdanningsprogrammet, kan du etter første året gå videre på IKT-servicefag, og avslutte med et påbyggingsår som til slutt gir generell studiekompetanse. Johannes Bjørnlid 1. år medier og kommunikasjon ved Akademiet i Oslo Jeg vil skape noe selv, og er opptatt av å lage historier med bilder eller film. Jeg har lyst til å bli free lance-fotograf eller jobbe med film. Jeg hadde hørt om Akademiet som en bra skole med gode lærere og bra miljø. I tillegg lå den i nærområdet mitt, sentralt i Oslo. Det hørtes perfekt ut for meg. Jeg fikk en veldig god mottakelse og ble fort kjent med medelever og lærere. Lærerne har gjort oss til en stor familie, og jeg kan snakke med medelevene mine om alt. Vi har bare gode lærere hele veien. Klasserommet vårt er fylt av positiv energi. Jeg har lært mer på et halvt år her enn jeg gjorde på hele ungdomsskolen. Jeg sitter med veldig mye kunnskap, og ennå er det to og et halvt år igjen å lære på! Visste du at... I Norge er allerede Apple en av de største leverandørene av datamaskiner til skoler. Suksesser som ipad, iphone og itunes gjør at stadig flere har blitt kjent med Apples brukervennlighet. Alle elevene får beholde Mac en sin etter at de er ferdige med sine tre år på Akademiet. Det er også ordninger for de som går ett og to år. VG3 (3. ÅR) 140 Historie, påbygging 140 Matematikk praktisk eller teoretisk, påbygging 84 Naturfag, påbygging 281 Norsk, påbygging FELLES 140 Felles programfag VALGFRIE 140 Valgfritt programfag fra eget programområde/studieforberedende utdanningsprogram. Silje Strømmen Tidligere elev Medier og kommunikasjon ved Akademiet i Ålesund. Jeg har siden første gang jeg leste Liza Marklund sine bøker om journalisten Annika Bengtzon visst at det var journalist jeg skulle bli. Dermed var medier og kommunikasjon et naturlig valg da jeg skulle søke på videregående skole. Foto: Annalaura Masciavé. Jeg valgte Akademiet fordi skolen hadde en beliggenhet som passet meg veldig bra. Flotte lokaler, topp utstyr og mye skryt fra folk jeg kjente som hadde gått på skolen tidligere bidro også til å gjøre valget lett. Etter at jeg var ferdig på Akademiet satt jeg igjen med gode grunnleggende kunnskaper om journalistikk, bilderedigering, videoredigering og andre gode ferdigheter som viste seg å være veldig nyttige i videre studier. Akademiet innfridde derfor definitivt de forventningene jeg hadde til en kreativ, medierettet videregående skole. Etter videregående flyttet jeg til Trondheim for å studere journalistikk og deretter gikk turen til England for videre studier. Jeg jobber i dag som journalist og skriver for flere medier. 10 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 11

7 UTDANNINGSPROGRAM DRØM OM EGEN BEDRIFT? VELG SERVICE OG SAMFERDSEL Drømmer du om å starte din egen bedrift, jobbe med reiseliv eller varehandel? Da er utdanningsprogrammet Service og samferdsel noe for deg. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse etter tre år samtidig som du får spesialkompetanse om servicenæringen. Du lærer om samarbeid internt i bedrifter, mellom bedrifter og med kundene. Du får også kunnskap om lover og forskrifter og du lærer å analysere kundenes behov. Du blir med andre ord godt skikket til å komme med mulige løsninger for dine bedriftskunder. Service og samferdsel er for deg som ønsker å arbeide med service innen reiseliv, IT, kontor, butikk, vekteryrket eller har ambisjoner om å starte din egen bedrift. Velger du Service og samferdsel, tar du en utdanning som åpner opp for en rekke spennende karrieremuligheter. I tillegg til å kunne etablere sin egen bedrift kan også elevene på Service og samferdsel være utplassert i en bedrift. Dette gjør hverdagen spennende og praktisk rettet, samtidig som man får generell studiekompetanse. Man får med andre ord både i pose og sekk; praktisk erfaring og teoretisk kunnskap. MANGE MULIGHETER Etter de tre årene på Akademiet har du mange muligheter. Du kan for eksempel velge å studere økonomi, markedsføring, reiseliv eller logistikk. Utdannelsen fra Akademiet sørger for at landets høyskoler og universiteter tar imot deg med åpne armer. Vår historie startet med noen gode ideer en sen kveld i Drømmen var å etablere en internasjonal merkevare med hovedkontor i hjembygda vår Stryn, forteller Simen Staalnache. Vi fikk ,- i etableringsstøtte fra Innovasjon Norge og siden den gang har det gått slag i slag. Nå har vi mer enn 200 butikker verden over. Ideen bak Moods of Norway er å kombinere internasjonale trender med detaljer fra norsk kultur og historie, og at hvert produkt har en egen liten historie å fortelle. Vi lager klær med masse humor og spennende fargekombinasjoner, sier Peder Børresen og Simen Staalnache som er gründerne bak designsuksessen. Skal du starte din egen bedrift må du ha en gründer i magen. Tro på deg selv og ditt produkt, jobb målrettet og langsiktig, da oppnår du garantert det beste resultatet! Det er behov for egenskaper som kreativitet, motivasjon og stå på vilje, og det viktigste av alt er nok det å ha den avgjørende evnen til å stå løpet ut, og her snakker jeg selvsagt av erfaring, ler Simen. I tillegg må man fokusere på profitt, konseptet må være klart og økonomien på plass før man tar fatt, legger økonomi-direktør Jan Egil Flo til. Og med informasjonsstrømmen og kommunikasjonslinjene som er tilgjengelig i verden i dag, er jo mulighetene eventyrlige for oss gründere, avslutter de. Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den eleven tilegner seg gjennom egen erfaring. På utdanningsprogrammet Service og samferdsel brukes ungdomsbedrift som undervisningsmetoder der aktiv læring er i fokus. Elevene skal realisere sine ideer gjennom å gå veien fra å skape et produkt som etterspørres i markedet til produksjon, markedsføring og salg med mål om å oppnå positiv avkastning og å utvikle det hele til et bærekraftig selskap. Service og samferdsel VG1 (1. ÅR) * 56 Norsk 84 Engelsk 84 Matematikk 56 Naturfag 168 Drift og oppfølging 140 Kommunikasjon og service 169 Planlegging PROSJEKT TIL FORDYPNING 168 Lokal læreplan Jasmin Beyer Resepsjonist Jobber hos Quality Hotel Ulstein Da jeg skulle bestemme meg for en videregående skole var det mange å velge imellom. En venninne fortalte om Akademiet VG2 (2. ÅR) 56 Norsk 56 Engelsk 84 Samfunnsfag 169 Markedsføring og salg 140 Sikkerhet 168 Økonomi og administrasjon PROSJEKT TIL FORDYPNING 253 Lokal læreplan * Velger du dette utdanningsprogrammet, kan du etter første året gå videre på IKT-servicefag, og avslutte med et påbyggingsår som til slutt gir generell studiekompetanse. Tor-Einar Frostad Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Påbygging til generell studiekompetanse Jeg begynte på Akademiet fordi jeg hadde hørt at det skulle være gode lærere der, og VG3 (3. ÅR) 140 Historie, påbygging 140 Matematikk påbygging 84 Naturfag, påbygging 281 Norsk, påbygging VALGFRIE 140 Valgfritt programfag fra eget programområde/studieforberedende utdanningsprogram. Elever om Service og samferdsel ved Akademiet: Marie Stranden Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Jeg går på Service og samferdsel fordi det er en linje som gir meg muligheter og valgfrihet videre. Linjen passer også godt for meg som Fra Venstre: Simen Staalnache, Peder Børresen og Stefan Dalkvist. Foto: Michael Bezjian og det fristet meg veldig. Akademiet kunne skilte med engasjerte, kvalifiserte og flinke lærere og flotte lokaler. Jeg gikk Service og samferdsel første året og deretter Salg, service og sikkerhet andre året og det gikk over all forventning. Alle lærere jeg hadde var kjempeflinke og hjalp oss så mye de kunne. De brydde seg om oss og det er et veldig bra miljø blant alle på skolen. Jeg begynte som resepsjonistlærling etter to år på Akademiet og jeg følte at jeg var godt forberedt etter årene ved Akademiet. Jeg tok fagbrev i februar og er nå utdannet resepsjonist. Jeg trives veldig godt i jobben. Jeg har aldri angret på at jeg valgte Akademiet. Jeg lærte utrolig mye på skolen og mye av det jeg lærte har jeg bruk for hver dag på jobb. Er du opptatt av å bli undervist av flinke og utrolig engasjerte lærere, og et godt miljø ikke bare blant elever men også blant elever og lærere så er Akademiet skolen for deg! det stemte. Alle lærerne er motiverte og tilstede for elevene, til og med etter skoletid om det skulle være behov for det. Liker spesielt godt at vi kan gjøre leksene på skolen og få hjelp av en lærer hvis vi trenger det. Det er også mye gruppearbeid, noe som gjør undervisningen mer interessant og sosial. Jeg valgte Service og samferdsel fordi det gir meg mange muligheter etter endt utdanning. Jeg ser for meg videre utdanning innen eiendomsmegling. Alle som ønsker en karriere innen salg og service bør sjekke ut mulighetene denne studieretningen gir å velge Akademiet det anbefaler jeg alle som skal begynne på videregående skole. Visste du at elever ved Akademiet er omfattet av samme skoleskyssordning som elever på offentlig skole. Ordningen praktiseres ulikt fra fylke til fylke. Sjekk med skolen du ønsker å gå på. ikke har avgjort om jeg skal gå ut i lære etter VG2 eller gå VG3 Påbygging til generell studiekompetanse for fremtidig høyskole. Akademiet sine lokaler har en unik beliggenhet midt i sentrum av Ålesund og miljøet på skolen er veldig bra. Det er lett å få venner på tvers av klasser og linjer. Dette er med på å gjøre det lett å trives på skolen. Lærerne er utrolig engasjerte og har et sterkt fokus på oss elever. Det får meg som elev til å føle meg sett og verdsatt. For å knytte teori til virkelighet jobber vi med ungdomsbedrifter. Det er med på å vise hvordan teori brukes i praksis og vi utvikler evnen til å jobbe målrettet, både selvstendig og i grupper.... som elev ved Akademiet VGS har du samme rettigheter til lån og stipend som ved andre videregående skoler. 12 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 13

8 UTDANNINGSPROGRAM PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE GODT RUSTET FOR NYE UTFORDRINGER Går du på et yrkesfaglig utdanningsprogram og ønsker å studere på høyskole eller universitet? Da trenger du generell studiekompetanse. For å oppnå dette er et skoleår på Påbygging til generell studiekompetanse løsningen. På utdanningsprogrammet påbygging til generell studiekompetanse har du fag som norsk, historie, naturfag og matematikk som gir deg den teoretiske kompetansen som kreves for å kunne bli tatt opp til spennende studier på høyskoler og universitet. På Akademiet VGS vil Påbygging til generell studiekompetanse forberede deg til spennende og utfordrende utdanningsløp, både når det gjelder det faglige og det å lære metoder og teknikker for hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap. Dette vil du ha nytte av i dine videre studier. Påbygging til generell studiekompetanse er et år med en god del teori, men heldigvis er undervisningen godt tilrettelagt for oss som har gått yrkesfaglig tidligere. Akademiet er en godt utstyrt skole med motiverende lærere og godt miljø. Med riktig innstilling og god hjelp fra flinke lærere er veien til studiekompetanse overkommelig, forteller Anette Fylling som har valgt dette utdanningsprogrammet. Visste du at... Alle skolene har egne IT-ansvarlige som sørger for at alle elever til enhver tid har det utstyret de har behov for, at det er i orden og har riktig programvare innstallert. Påbygging til generell studiekompetanse (701 TIMER) 140 Historie 140 Matematikk 84 Naturfag 281 Norsk (140 TIMER) Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Med en far som grafiker meldte medieinteressen seg tidlig hos Marius Kaarstad Bøe. Etter anbefaling fra en god kamerat søkte han skoleplass og startet høsten 2006 som elev på utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon ved Akademiet. I løpet av de tre årene på videregående skole jobbet han stadig med medieoppdrag på si. Han startet firmaet Mediedyret sammen med en kompis, og noen av prosjektene flettet de like godt inn i undervisningen. og film til kampene, nettverket og signage-systemet som er et digitalt skiltsystem. Stavanger Oilers eier DNB-Arena. Selv om det i hovedsak er ishockey det dreier seg om er DNB-Arena en flerbruksarena, noe som medfører flere spennende arbeidsoppgaver for Marius. Han har utviklet og drifter websidene til både Oilers, DNB-Arena og betalingssystemet ArenaCash, som de benytter. Ved alle arrangement er det Oilers som er leverandør, det betyr at Marius har ansvaret for infrastrukturen også! I tillegg til alt dette legger han stolt til at Oilers hvert år legger til rette for at elever fra Akademiet får komme på besøk til dem for å jobbe med Medier og kommunikasjon i praksis. Det smarteste jeg har gjort i livet mitt er å gå på Akademiet. Jeg har fått oppfylt drømmen om utdanning og jobb innen media Tidligere elev på Akademiet VGS Sandnes, Medier og kommunikasjon. Marius Kaarstad Bøe IT-ansvalig i Stavanger Oilers. HOS AKADEMIET FÅR OGSÅ LÆRERNE KARAKTER... Hos Akademiet er undervisningsevaluering et viktig verktøy som benyttes for å skape kvalitetsutvikling. Hensikten er å få mer informasjon om hvordan elevene opplever at undervisningspraksisen og læringsmiljøet på skolen er, slik at en kan benytte resultatet til å skape positiv utvikling og hele tiden forbedre kvaliteten på undervisningen. Når man deltar på seminarer, kurs eller annen opplæring er det både helt vanlig og forventet at man gir sin tilbakemelding på opplæringen. Det sikrer at både firmaet som arrangerer og den personen som underviser kan forbedre seg og gjøre opplæringen bedre. Av en eller annen grunn har slike systematiske vurderinger ikke vært vanlige i norsk skole. På Akademiet har anonym undervisningsevaluering, der elevene gir alle sine lærere karakterer og skriftlige tilbakemeldinger, vært benyttet som en viktig del av vårt kvalitetssystem siden skolen startet. Hvert halvår ber vi alle våre elever om å vurdere lærerne sine på en rekke områder. Vi spør om alt fra hvor faglig dyktig læreren er, hvordan hun/han oppleves som klasseleder, til hvordan prøver og arbeid blir fulgt opp. Alle evalueringene gjøres anonymt, og vi opplever at elevene er saklige og konstruktive i sine tilbakemeldinger. Dette gjør at vi langt enklere kan gjøre justeringer i opplæringen, noe som øker læringsutbyttet til elevene. Målet med evalueringen er utvikling både av den enkelte lærer, lærerkollegiet og hele skolen. Disse direkte tilbakemeldingene fører til større grad av refleksjon over egen praksis, noe som igjen bidrar til en kultur for læring og utvikling av lærerprofesjonen. For Akademiet er det også viktig å få vite hvordan elevene opplever at undervisningen er tilpasset deres ståsted, fordi dette vil ha innvirkning på elevens lærelyst og dermed også faglige resultat. Elevperspektivet er derfor helt avgjørende for elevenes utvikling og for de resultat som elevene i skolen oppnår både faglig og sosialt. Elevmedvirkning i skolen bidrar også til at vi får en skole med mer åpenhet og fellesskap. Akademiet har en magisk måte å drive skole på. Lærerne er flinke, de strekker seg langt for elevene, og følger opp både på skolen og hjemme. Det vi jobbet med gav oss en reell erfaring, både praktisk og teoretisk, og det gjorde meg godt forberedt på det jeg møtte i arbeidslivet. Miljøet på skolen var kjempegodt, både mellom oss elever og mellom oss og lærerne. Selv om det snart er seks år siden jeg gikk ut fra Akademiet holder vi fortsatt kontakten, forteller Marius. Etter tre år på Akademiet gikk Marius rett ut i jobb. Han startet som service-tekniker hos Appleforhandleren Tell der han holdt til i to år før han ville prøve noe nytt. Han søkte på en utlyst stilling hos Aftenbladet, ble ansatt og arbeidet med webutvikling, markedsføring og reklame til han fikk tilbud om jobben som IT-ansvarlig i Oilers. Oilers er den ledende ishockeyklubben i Norge, de har vunnet tre norgesmesterskap og ett seriemesterskap, og har spilt i eliteserien siden Klubben har stort fokus på veldedighet. For et par år siden gav de en halv million kroner til Kreftforskning i Rogaland kommune. En gang i året arrangeres bamsebonansa. Når hjemmelaget får sitt første mål kaster tilskuerne bamser på isen. Disse gis til barn på sykehus eller sendes til barn i fattige land. Marius forteller at jobben er kjempespennende, ingen dag er lik. Han har ansvaret for produksjon av kamper, grafikk Foto: Karl Mathias Moberg. Fremover planlegger han å fylle på med mer kunnskap. Han ser for seg å studere Markedsføring på deltid, ved siden av jobben. Akademiet er en populær skole med godt rykte og kul kultur! Jeg anbefaler skolen på det sterkeste til alle som skal søke videregående. De få kronene man betaler får man igjen mange ganger. Ja, jeg sammenligner det å være elev på Akademiet med en sparekonto; Spytter du inn litt penger nå får du et enormt utbytte for resten av livet. Foto: Kenneth Stevenson. Tekst: Ann Kristin Lyngset. 14 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 15

9 UNIKE SKOLER MED EN FELLES VISJON Molde Akademiet skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge! Dette er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal tilby elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. At vi i dag er norges største private videregående skole viser at vår måte å drive skole på har passet for mange. Vi har i dag seks vidergående skoler med tilsammen mer enn 2200 elever. Alle skolene drives etter vår felles visjon, og fokus hos alle er hele tiden å gi våre elever et best mulig læringsmiljø. Samtidig ønsker vi at at alle skolene også skal ha sine lokale særegenheter og utvikle seg i en retning som passer lokale behov og ønsker. Vi samarbeider derfor med det lokale næringsliv og våre elever får besøke og har utplassering i lokale bedrifter. Vi benytter oss av lokale kulturtilbud og aktiviteter, og mye av undervisningen foregår ute i nærmiljøet. Alt dette påvirker hver enkelt skole og miljøet der slik at det blir unikt i forhold til våre andre skoler. Dette synes vi er spennende, lærerikt og ofte utviklende for hele skolesystemet. Vi utveklser erfaringer, ideer og lærer av hverandre. Ting som en stund er unikt for en skole kan derfor ettervert bli noe som kommer alle skolene og dermed alle våre elever til gode. Yngvild Kvam Medier og kommunikasjon Jeg valgte Akademiet fordi jeg hadde hørt veldig mye positivt om skolen. Akademiet ligger i Rosebysenteret midt i byen med kort avstand til alt en har behov for. Molde er en flott by med mange tilbud til oss som går på skole der. Både for de som ønsker en aktiv fritid med sportsaktiviteter og for de som foretrekker kultur, konserter og kaféliv. Skolen er ny og moderne med store og lyse klasserom, og mye fellesareal man kan være sosial i. Lærerne engasjerer seg i elevene og vil at vi skal lykkes. Samtidig er samholdet veldig bra og de setter av tid til det sosiale. Jeg kan rett og slett ikke si noe annet enn at jeg trives veldig godt på denne skolen. AKADEMIET VGS MOLDE Roseby Vest, Frænaveien 16 Postboks 2126, 6402 MOLDE Tlf Fax: Ålesund Drammen Hiron Birho Husein Realfag Valget om å gå ved Akademiet i Ålesund må være et av de beste valgene jeg har tatt! Skolen ligger meget sentralt og har en utrolig utsikt. Akademiet er en moderne skole med store klasserom og godt teknisk utstyr noe som gjør det lett å studere. Det at skolen ikke er så stor skaper et godt samhold blant elever og lærere. Vi har et godt og inkluderende sosialt miljø, noe som gjør enhver skoledag trivelig. Noe av det beste ved Akademiet er de dyktige og motiverte lærerene som setter hardt arbeid i at vi skal lykkes med utdanningen, både på videregående og i forhold til videre studier. Vi som elever inkluderes i undervisningen og sammen med lærerene finner vi de beste læringsmetodene. I tillegg har jeg fått være med på unike og kunnskapsrike turer, blant annet til CERN i Sveits. AKADEMIET VGS ÅLESUND Moloveien 5 Postboks 943 Sentrum, 6001 ÅLESUND Tlf Fax: Jonas Nikolaisen Språk, samfunnsfag og økonomi Akademiet i Drammen er en skole med elever som ønsker å lære. Lærerne er engasjerte, motiverende, faglig dyktige og ønsker at du som elev skal oppnå dine mål. Her lærer elevene og lærerne av hverandre, og dette skaper et godt læringsmiljø. Skolen er alltid åpen for oss elever og det er flere sosiale aktiviteter etter skoletid. Skolebygget er av topp standard og i undervisningen brukes moderne utstyr. Jeg har blitt bedre kjent med NTNU, fått brukt fremmedspråk i praksis og besøkt land og historiske steder med tilknytning til fagstoffet. Studieturene til utlandet varierer ut ifra hvilken retning man som elev velger. Drammen er en flott studentby. Byen og området rundt har mye å tilby. Et godt utbygd kollektivtilbud gjør det lett å komme seg til og fra sentrum. Vi bruker tilbudene i nærmiljøet aktivt i undervisningen. Foto: Birgitte Simensen Berg. AKADEMIET VGS DRAMMEN Skogliveien 4, 3047 DRAMMEN Tlf Sandnes Oslo Marcus Geitle Realfag 16 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG Jeg trives utrolig godt på Akademiet i Sandnes, både jeg og foreldrene mine er kjempe fornøyd med skolen, undervisningsopplegget og den gode oppfølgingen vi som elever får. Skolen ligger midt i Sandnes sentrum, sentralt plassert i forhold til kommunikasjon med buss og tog, og rett utenfor døren har vi tilgang til alt hva Sandnes kan by på, noe vi ofte benytter oss av i undervisningssammenheng. Skolen har en morsom arkitektur, det ser veldig skikkelig ut her og i undervisningen bruker vi topp moderne utstyr. Det viktigste for meg å få frem hvor dyktige lærerne er; de er veldig engasjerte i timene, de er faglig dyktige og gir mye av seg selv, og det er nettopp det som motiverer meg aller mest. Jeg stortrives på Akademiet i Sandnes, her har jeg funnet drømmelærerne mine og jeg har fått kompiser og venninner for livet. AKADEMIET VGS SANDNES Langgaten 1 Postboks 3223, 4398 SANDNES Tlf Fax: Bjørn-Erik Fatnes Medier og kommunikasjon Akademiet i Oslo innfridde alle mine forventninger til hvordan en privat videregående skole skal være. Ikke bare læremiljøet og de moderne lokalene, men også samholdet mellom elevene gjorde at jeg trivdes veldig godt. Det jeg nok allikevel likte aller best ved skolen var at vi hadde unge og utrolig dyktige lærere som visste hvordan de skulle formidle faget på en engasjerende, kreativ og morsom måte. Å studere i Oslo er bare helt topp. Det er mye å finne på i fritiden, både for de som er interessert i sport og fritidsaktiviteter, og for de som er interessert i kultur. Et meget godt kollektivtilbud gjør også at det er lett og raskt å komme seg dit man skal. Det er hele tiden konserter med kjente artister og det er aldri langt til en kafé der man kan være sosial sammen med medstudenter og venner. AKADEMIET VGS OSLO Pilestredet 56, 0167 OSLO Postboks 189 Bogstadveien 0323 OSLO Tlf Fax:

10 Søknadsskjema FOR AKADEMIET VGS Noen av Akademiets skoler deltar i fellesinntaket VIGO og praksisen er ulik fra fylke til fylke: Akademiet Drammen, Ålesund, Molde og Sandnes Ved søking til en av disse skolene søker du via Søkere vil her få svar på søknaden sin direkte fra skolen i månedsskiftet april/mai. Søknadsfrist er 1. mars. Akademiet Oslo I Oslo er ingen av de private skolene med i fellesinntaket VIGO, og du må bruke søknadsskjemaet i denne katalogen, eller søke elektronisk via nettsidene våre, Søknadsfrist er 1. mars. Terminkarakterer og kompetansebevis Søkere til Vg1 må sende inn julekarakterer (1. termin-karakter) for 10. klasse og karakterer for avsluttende fag fra 8. og 9. klasse. Søkere til Vg2 og Vg3 må sende 1. termin-karakter for siste skoleår, og evt. kompetansebevis fra Vg1. Er du det minste i tvil om hvordan du skal søke på en av våre skoler, ta kontakt med ditt lokale skolested, eller sjekk nettsidene våre, for mer informasjon. JEG SØKER VG1 1. KLASSE JEG SØKER VG2 2. KLASSE Prioritet: NB! Dersom du søker flere programområder må du prioritere hva som er 1. ønske, 2. ønske osv. (sett nr. i avkrysningsboks) Studiespesialisering Studiespesialisering med Juss Studiespesialisering med Teknologi og forskning Prioritet: NB! Dersom du søker flere programområder må du prioritere hva som er 1. ønske, 2. ønske osv. (sett nr. i avkrysningsboks) Studiespesialisering med internasjonalt fokus Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Jeg ønsker følgende fremmedspråk: (gjelder kun deg som skal gå Studiespesialisering) Tysk ll (for deg med Tysk fra ungdomsskolen) Fransk ll (for deg med Fransk fra ungdomsskolen) Spansk l (for deg som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, eller ønsker å skifte til nytt språk) Spansk li (for deg med Spansk fra ungdomsskolen) Studiespesialiserende programområder: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Yrkesfaglige programområder: Medier og kommunikasjon IKT-servicefaget Salg, service og sikkerhet JEG SØKER VG3 3. KLASSE Medier og kommunikasjon Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Påbygging til generell studiekompetanse Skolested: Drammen Molde Oslo Sandnes Ålesund Personalia: Prioritet: NB! Dersom du søker flere programområder må du prioritere hva som er 1. ønske, 2. ønske osv. (sett nr. i avkrysningsboks) Navn:... Etternavn:... Fødselsnummer NB! Må fylles ut, 11 siffer:... Adresse:...Postnr:...Sted:...Kommune:... Tlf. priv:...mobil:...e-post:... Avgangsår grunnskole:...skole:... Fars navn:...fars tlf/mobil:... Mors navn:...mors tlf/mobil:... Vi gjør oppmerksom på at fremmedspråk og programområdet/fagtilbudene kan variere noe på Akademiets forskjellige skolesteder. Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med tilbudet på den skolen du søker. AKADEMIET I MOLDE Akademiet VGS Molde holder til i lyse og topp moderne lokaler i Roseby Vest med inngang fra vest. Vi har gode romløsninger med romslige fellesarealer og mange grupperom. Dette er med på å gjøre samholdet mellom elevene på de ulike klassetrinn mye tettere. Vi har også investert i nytt flerkamera film/tv studio i Lærerne våre er kompetente og faglig dyktige og mange har arbeidet i flere år for næringslivet med fagene de underviser i. Akademiet VGS Molde tilbyr utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon, Påbygging til generell studiekompetanse, Studiespesialisering ordinært løp, Studiespesialisering med juss, Studiespesialisering med teknologi og forskning og Studiespesialisering med internasjonalt fokus. Akademiet VGS Molde har som mål å være blant Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skoler. Slagordet vårt for deg som vil litt mer gjelder for oss alle både ledelsen, lærere og elever. Ved Akademiet VGS skal det være en kultur for læring, det skal være kult å jobbe og det skal være populært å være god. Dette betyr ikke at alle behøver å være like gode i alt, men vi skal sørge for godt læringsmiljø. Våre elever fremhever nettopp godt læringsmiljø som en av de mest positive faktorene ved å gå på Akademiet. I tillegg fremhever elevene at lærerne er lett tilgjengelige og at de får hjelp til de oppgavene og spørsmålene de har. Det skal være lett å trives på Akademiet VGS Molde. Her skal alle føle trygghet, respekt og engasjement. Vi ønsker å møte alle elever på en personlig og inkluderende måte. Vi har et ungt og engasjert lærerkollegium, som er villig til å gi det lille ekstra som skal til for å oppfylle nettopp dette. 18 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 19

11 FOR DEG SOM VIL LITT MER... Last ned Akademiets app på App Store Følg oss på Facebook

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

STOR UTDANNINGSMESSE. Utstiller & seminaroversikt. Norges største utdanningsavis. Kunnskapsministrene. ordet!

STOR UTDANNINGSMESSE. Utstiller & seminaroversikt. Norges største utdanningsavis. Kunnskapsministrene. ordet! Annonsebilag Norges største utdanningsavis - Hadde jeg vært interessert i mekanikk ville jeg begynt å reparere biler da jeg var tenåring Espen Thoresen Hværsågod- Takkskalduha har glemt igjen verktøy i

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Reform på universitet og høyskoler Nr. 5-2003 2. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Trekk rundskrivet

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer