- en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse"

Transkript

1 - en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse

2 2 NATURRUK g i l r u t a n t l He et? d r e a v h k u r b r u t a N Naturbruk er et utdanningsprogram på videregående skole som gir deg muligheten til å velge en annerledes skolehverdag! Du er mye ute, og teori og praksis knyttes sammen. Du fordyper deg i dine interesser - enten det er dyr, maskiner, planter, fiske, friluftsliv eller annet. Naturbruk gir deg muligheten til å lære om bruk av naturen i et yrke eller på fritiden. Noen dager blir du skitten og våt. Andre dager er du mest innendørs og jobber med bøker og PC. Spennvidden er stor - både i teori og praksis. Naturlig for deg? Når du går på ungdomsskolen, kan det være vanskelig å vite hva du skal bli. Et godt råd er likevel å gjøre noe du liker å holde på med, samtidig som du går på skole og skaffer deg en utdanning. På naturbruksskolene kan du lære om, og jobbe med, det du er interessert i. I tillegg er du sammen med andre som har samme interesser som deg. Naturbruk gir muligheter - både faglig og sosialt! DU ØR HELST - være interessert i naturen ha praktisk hånd lag kunne samarbeid e med andre vise omsorg for mennesker, dyr og miljø like å arbeide ut e i variert natur og klima

3 NATURRUK 3 Naturbruk gir generell studiekompetanse, allsidig yrkeskompetanse og mange muligheter til videre utdanning - både i «grønne» og «blå» fag. Programområde: Naturbruk Trinn: Videregående 1. år 2. år 3. år Akvakultur Fiske og fangst X1 Naturbruk Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag X2 Landbruk og gartnernæring 4. år Akvakulturfaget Fiske og fangst Anleggsgartnerfaget Idrettsanleggsfaget Yrkeskompetanse Gartnernæring Landbruk Hestefaget Hovslagerfaget Reindrift Reindriftsfaget Skogbruk Skogfaget Heste- og hovslagerfaget Alle programområder Naturbruk (Studieforberedende) Alle programområder Påbygging til generell studiekompetanse X1 Kryssløp for VG1 restaurant- og matfaget eller tilsvarende X2 Kryssløp for VG1 bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende Generell studiekompetanse Dersom du tar studiekompetanse, har du nærmest ubegrenset med jobbmuligheter, men du må studere videre. Når du går naturbruk, kan du få studiekompetanse ved å ta VG3 Naturbruk (studieforberedende) eller VG3 Allmennfaglig påbygging. VG3 Naturbruk gir studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskole eller universitet. Generell eller spesiell Studiekompetanse Opplæring i bedrift Yrkeskompetanse De fleste fagene innenfor naturbruk, gir yrkeskompetanse. Du får bredere muligheter ved å ha fagbrev, og ikke minst får du en større og mer attraktiv sosialkompetanse. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker som krever forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Etter endt læretid og fullført fagbrev, har du muligheter for å studere videre på fagskole.

4 4 NATURRUK g a f» e n n «Grø i matproduksjon? t er ss re te in du Er ed dyr? nne» Liker du å arbeide m or? I de typiske «grø gr og er ir sp m so ng jobbhar du sans for ti som gir deg mange ng ri fa er og ap sk nn fagene får du ku dig «vekstnæring». ol gf an m en i r te he mulig LANDRUK På landbruk arbeider du med produksjon og tjenesteyting knyttet til gården. Du lærer blant annet om jord, planter, dyr, teknologi og økonomi innen ulike produksjoner og aktiviteter. Utdanningen handler også om forvaltning av naturressurser og næringsdrift med utgangspunkt i lokale ressurser. Som på VG1 veksles det mellom undervisning i klasserom og i gruppe i skolenes praktiske avdelinger eller i bedrifter. Når du går VG3 Landbruk blir du agronom. GARTNER Gartner er for deg som er interessert i planter, hage, veksthus eller frukt og bær. Etter VG1 naturbruk går du Vg2 Landbruk og gartnernæring, før du avslutter med VG3 Gartnernæring på skole. SKOGRUK (lærefag) Skogbruk er en allsidig næring som forvalter store nasjonale verdier og ressurser i skog og utmark. Det ene programfaget handler om stell og drift av skogen basert på kunnskap om økologi, miljø, økonomi og teknologi. Faget tar også for seg aktiviteter og tilbud for allmennheten, basert på skog- og utmarksnæring. Det andre programfaget omfatter tynning, hogst og uttransport av virke med bruk av relevant teknologi. Planlegging og drift etter skogbruksplan og gjeldende regelverk står sentralt. Etter to år i skole er det to år i lære for å få fagbrev.

5 ANLEGGSGARTNER (lærefag) Hverdagen består av bygging og vedlikehold av uteareal samt tilrettelegging for lek, idrett og fritid. Du skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg som private hager, offentlige parker og friområder, kirkegårder, veier, plasser, annen infrastruktur og kulturmark. Arbeidet omfatter både manuelt og maskinelt arbeid og bruk av instrumenter. Kvalitetsmessig utføres arbeidet i henhold til norske og internasjonale standarder, herunder forståelse og bruk av tegninger. HESTE- OG HOVSLAGERFAGET (lærefag) På Heste- og hovslagerfaget får du en variert og allsidig opplæring i bruk av hest i ulike sammenhenger, drift og vedlikehold av utstyr og anlegg samt inngående kjennskap til fôring, anatomi og sykdomslære. Du lærer også om stalldrift og å tilrettelegge for aktiviteter med hest og hestehold. REINDRIFT (lærefag) Opplæring i felles programfag skal bidra til en helhetlig forståelse av reindrift samt ivareta og utvikle kunnskaper om reindrift innenfor tradisjon og ny forskning. Slakting, temming, håndtering av råvarer og matproduksjon er sentralt. I tillegg er beitekunnskaper og kunnskaper om nytteplanter viktig. Reinens anatomi, landskapsforhold, statistikk og forskning inngår også i opplæringen. Det gis også opplæring i regnskap, lover og avtaleverk, bedriftsetablering og rovviltforvaltning. I tillegg har elevene prosjekt til fordypning og deltar i allmenne fellesfag. Jeg valgte naturbruk fordi det er noe som alltid har interessert meg og som jeg kunne tenke meg å drive mer med. Personlig synes jeg det beste med studiene er den gode kombinasjonen av teori og praksis, samtidig som jeg møter bra folk med samme interesser som meg. Elise Røisgård Kirkevold har fullført VG3 Landbruk på Tomb videregående skole. Har planer om å studere husdyr på Ås eller agronomi på læstad. FRILUFTSLIV, SM ÅDYR OG HUND PÅ TIMEPLA NEN. Fle re skoler har faglig e fordypninger in nen friluftsliv, hund og smådyr (fa miliedyr). Her kan du utvikle din interesse eller få praktisk erfaring so m er nyttig for videre studier inne n friluftsliv, reiseliv, dyrepleie eller veterinær, fo r å nevne noe.

6 Ønsker du deg et arbeid som er framtidsretta, variert, allsidig og viktig for flere enn deg selv? Landbruksveien innen naturbruk gir deg muligheter. Landbruk gir muligheter! Til å løse noen av matproblemene i verden Til å utvikle enda sunnere mat Til å drive din egen bedrift Til å jobbe med dyr og dyrehelse Til arbeid over hele verden Hvis du vil jobbe med: Tall og økonomi Dyr og planter Traktorer og redskap Forskning Produktutvikling Natur og miljø iologi og økologi Energi og klima Følg Velg Landbruk på Facebook! velglandbruk.no

7 NATURRUK 7 «lå» fag l du ha en variert Vi? bb jo et tt re ds ti sje i de og frem en internasjonal bran er Ønsker du en spenne en ng ri næ ks ru vb eri- og ha drett til forskning. pp eo sk fi a fr t al arbeidshverdag? Fisk n ne ge jobbmuligheter in sterk vekst, med man AKVAKULTUR (lærefag) Ved å gå på Akvakultur vil du få en praktisk og variert skolehverdag. Deler av skoleåret vil du være utplassert i bedrift slik at du får kjennskap til havbruksnæringen og videre jobbmuligheter. Akvakultur og havbruk er en stor næring i Norge som vil vokse mye i fremtiden. Her kan du jobbe på oppdrettsanlegg med avansert utstyr der du må kunne foring og stell, men også håndtere maskiner og datautstyr. Det er mange muligheter for videreutdanning innen akvakultur. FISKE OG FANGST (lærefag) Programfagene omhandler kommersiell fangst av fisk, skalldyr og sjøpattedyr. Målet er å gi kompetanse til å videreutvikle en eksportnæring som har stor betydning for sysselsetting og økonomi. De skal synliggjøre tradisjonene og den historiske utviklingen i fiskerinæringen, og samtidig legge til rette for jobb i tradisjonelle og nye næringer. Opplæringen skal medvirke til å gi et bredt perspektiv på bærekraftig forvaltning av ressurser - både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har gått VG1 naturbruk på Skjervøy vgs. Det var veldig bra siden jeg fikk være mye ute i naturen og på havet. Vi hadde mye praksis i løpet av året. Nå vil jeg gå Vg2 fiske og fangst, før jeg går i lære for å bli fisker. Joakim Molund - på forsiden. VISSTE DU AT...? De fleste skolen e som har fiske og fangst, tilbyr også kystsk ippersertifikat.

8 8 NATURRUK... e r e d i v Veien Når du går naturbruk kan du få studiekompetanse ved å ta VG3 Naturbruk (studieforberedende) eller VG3 Allmennfaglig påbygging, og deretter videre til FAGSKOLE (også uten studiekompetanse, men med yrkeskompetanse) HØYSKOLE UNIVERSITET Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

9 NATURRUK 9 Intervju Navn: Kent Johansen Alder: 20 år Hjemstad / bosted: Skjervøy Utdanning: - Naturbruk VG1 og Akvakultur VG2 på Skjervøy VGS - Lærling hos Lerøy Aurora Hvorfor valgte du som du gjorde? Det var en spontan avgjørelse å velge naturbruk. Jeg er fra byen, men glad i turer og å være ved sjøen. Selv om jeg måtte flytte fra hjemstedet mitt, har jeg ikke angret et sekund! Hva er dine beste minner fra studietiden? På skolen var det mye praktisk opplæring ute på ulike fiskebåter og anlegg. Dessuten ble de ulike teorifagene knyttet til praksis, slik at vi satt lite inne i klasserommet. I tillegg var vi på mange spennende skoleturer sammen. Hvilke fremtidsplaner har du? Jeg er i arbeid nå og trives foreløpig veldig godt med det. Senere vurderer jeg å studere ved Fiskerihøgskolen. Der kan jeg komme inn uten studiekompetanse. Navn: Trygve Haraldson Prestegard Alder: 24 år Hjemstad / bosted: Jondal / ergen Utdanning: - 2 år på Villmarksliv på Voss Jordbruksskule - Siste året på videregående på Naturforvalting ved Stend videregåande skule (studiekompetanse) - Fullført 4,5 år Eiendomsfag ved Universitet for Miljø og iovitenskap. Skal skrive masteroppgave høsten Hvorfor valgte du som du gjorde? Jeg valgte villmarksliv fordi det så ut som de to første årene av videregående da ville bli fylt med adrenalin og fantastiske opplevelser! Siste året valgte jeg naturforvalting på Stend, fordi jeg ønsket en bredere utdanning enn den jeg hadde fått ved allmennfaglig påbygging. Naturforvalting ga både studiekompetanse og mye kunnskap som kom godt med på universitetet. Hva er dine beste minner fra studietiden? De fineste minnene fra Stend er turene vi fikk i friluftsfaget. Vi overnattet i en hytte på Hallingskarvet og fikk et par fantastiske toppturer om kvelden. Overnattingsturen vi fikk ved en innsjø på forsommeren, var også helt fantastisk, med blant annet kanopadling og fiske. Hyggelige folk og et godt studiemiljø bør også trekkes frem som positive minner fra tiden ved Stend. Hvilke fremtidsplaner har du? Planen er først og fremst å bli ferdig utdannet og finne en jobb som jeg har lyst til å drive med. Det viktigste for meg er uansett å nyte hver dag og gjøre det jeg liker aller mest.

10 10 NATURRUK Spar drivstoff og øk produksjonen For mer informasjon, kontakt en av våre selgere: Oslo, uskerud, Telemark, Øst-og Vest agder, Vestfold: Jens Erik Wittussen tlf: Hedmark, Møre og Romsdal, Sør-og Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark: Arne Eriksen tlf: Akershus, Østfold, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: Amund Holen Tlf: JohnDeere.se Et godt alternativ for fiskebåtredere SATS PÅ DIN FREMTID MED EIKSENTERET li en del av teamet som betjener de mest avanserte og profesjonelle maskiner innen landbruket. Et naturlig valg Ditt naturlige valg av fagforening når du tar høyere naturvitenskapelig utdanning. Vi gir trygghet, tilhørighet og gode medlemsfordeler i bank og forsikring! Mer informasjon:

11 VI TRENGER DEG I FRAMTIDAS LANDRUK OG GARTNERNÆRING! Naturbruk er starten for deg som vil jobbe praktisk med plante- og husdyrproduksjon eller gå videre til høyere grønn utdanning! Norsk Gartnerforbund VI TILYR MANGE LANDRUKSSTUDIER Se

12 SPØRSMÅL OM NATURRUK? KONTAKT NATURRUKSSKOLENES FORENING Stend vidaregåande skule Fanaveien Fana Mail: Du finner oss på Facebook FINNMARK Tana videregående skole Samisk videregående skole og reindriftsskole Nordkapp maritime fagskole og videregående skole TROMS Rå videregående skole Senja videregående skole Nord-Troms videregående skole NORDLAND Sortland videregående skole Mosjøen videregående skole Saltdal videregående skole Meløy videregående skole Vest-Lofoten videregående skole SØR-TRØNDELAG Frøya videregående skole Øya videregående skole Skjetlein videregående skole Rissa videregående skole MØRE OG ROMSDAL Fræna videregående skole Gjermundnes vidaregåande skule Herøy vidaregåande skule Ålesund videregående skole SOGN- OG FJORDANE Mo og Jølster vidaregåande skule Sogn Jord- og Hagebruksskule Måløy videregående skule HEDMARK Storsteigen videregående skole Solør videregående skole, avd. Sønsterud Jønsberg videregående skole OPPLAND Valle videregående skole Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avd. Otta Gausdal videregående skole HORDALAND Fusa vidaregåande skule Voss jordbruksskule Stend vidaregåande skule Austevoll vidaregåande skule Hjeltnes vidaregåande skule AKERSHUS Hvam videregående skole Stabekk videregående skole Kjelle videregående skole VEST-AGDER KVS-Lyngdal Søgne videregående skole ØSTFOLD Kalnes videregående skole Tomb videregående skole TELEMARK Søve videregående skole USKERUD Ål videregående skole Kongsberg videregående skole Rosthaug videregående skole Concept: JS Media Tools A/S VESTFOLD Gjennestad videregående skole Melsom videregående skole Concept: JS Media Tools A/S OSLO Natur videregående skole ROGALAND Tveit vidaregåande skule Vinterlandbruksskulen på Jæren Øksnevad videregåande skule Vinterlandbruksskulen i Ryfylke Rygjabø videregående skole AUST-AGDER Tvedestrand og Åmli videregående skole KVS-ygland NORD-TRØNDELAG Val videregående skole Mære videregående skole Grong videregående skole Ytre Namdal videregående skole

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Fordjuping i hestefag s. 4. De gule englene. Lager bil på skolen. Yrkesfag på Ullersmo. s. 18. s. 20. s. 30. Fagblad om yrkesopplæring

Fordjuping i hestefag s. 4. De gule englene. Lager bil på skolen. Yrkesfag på Ullersmo. s. 18. s. 20. s. 30. Fagblad om yrkesopplæring NR. 2 - juni 2008 - årgang 52 Fagblad om yrkesopplæring YRKE Utgitt av Utdanningsforbundet Fordjuping i hestefag s. 4 De gule englene s. 18 Lager bil på skolen s. 20 Yrkesfag på Ullersmo s. 30 Innhold

Detaljer

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 2 - juni 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 innhold Leder: Om rekruttering... 3 Valle: En skole

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler

Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Videregående skole og landbruksstudier 2008-2009 Priser og vilkår Internat Internatet er i drift 7 dager i uka, men stenges i skolens ferier (høstferie,

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Grønt mangfold side 4

Grønt mangfold side 4 NR. 3 - oktober 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Grønt mangfold side 4 Kiwi n på Enga side 14 Husholdningsfag i Australia side 30 Urmaker gammelt yrke i faresonen side 34 Innhold Leder 3

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere ROGALAND 2009 for jobb og utdanning 1 Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere Muligheter for Jobb i Rogaland er et produkt fra Multi Media AS. Magasinet distribueres i Rogaland til alle elever på 10. årstrinn,

Detaljer

NR. 4 - DESEMBER 2011 - ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kjemper for utdanning 60

NR. 4 - DESEMBER 2011 - ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kjemper for utdanning 60 NR. 4 - DESEMBER 2011 - ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Høster fra havet 4 Reinen og slekta 26 Hardere enn stål 46 kjemper for utdanning 60 innhold Leder...3 Skolen som høster fra havet...4 Lederutdannelse

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Hva jobber NIH-ere med?

Hva jobber NIH-ere med? Studier 2014-2015 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler

Detaljer