360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet"

Transkript

1 En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet Dokumenthåndtering - Arkivering - Håndtering av e-post Kontraktshåndtering - Papirløse møter Håndtering av styrende dokumenter Prosjektarbeid - Samhandling - Publisering - Saksbehandling

2 En ferdig løsning som gir full kontroll over all informasjon! 360 for Bedrifter er en unik standardløsning for dokument- og informasjonshåndtering bygget på Microsoft SharePoint. Løsningen brukes av både store konsern og mindre bedrifter for å få kontroll over informasjon, bedre kunnskapsdeling og oppnå mer effektive prosesser. Informasjon til hjelp eller et hinder? Kraftig økning i informasjonsmengden gjør at informasjon fort kan bli et hinder i stedet for et hjelpemiddel. Bedrifter håndterer daglig enorme mengder informasjon. De fleste bedrifter tar vare på informasjonen og investerer i systemer for lagring og backup. Informasjonen finnes, men spørsmålet er hvor. Forskjellige versjoner av ett og samme dokument, med ulik dato og i ulike mapper på felles filområder, skaper forvirring og stor risiko i den daglige forretningsdriften. Informasjon som ligger i e-post-mapper forsvinner når medarbeidere slutter og det går ikke an å finne igjen forretningskritiske dokumenter. Informasjon som er lagret, men som ikke er strukturert, er ofte ikke anvendelig! Å håndtere informasjon på en strukturert og sikker måte, i henhold til gjeldende regler og krav, er kritisk for dagens bedrifter. Med bra IT-støtte sikrer bedriften at informasjon blir et hjelpemiddel, at kunnskap deles mellom medarbeidere og at virksomheten blir mer effektiv og konkurransedyktig. En standardløsning for dokument- og informasjonshåntering Løsningen dekker mange anvendelsesområder, men kan deles inn i noen overordnede hovedområder: Dokumenthåndtering og arkivering Korrespondansehåndtering / e-post Saksbehandling og oppgavehåndtering Prosjektarbeid og samhandling Papirløse møter Innenfor disse områdene understøttes en lang rekke prosesser og arbeidsoppgaver for ulike arbeidsroller og fagfelt. De ansatte får et effektivt arbeidsverktøy som gjør arbeidet enklere, enten de jobber med HR, administrasjon, innkjøp, prosjektarbeid, salg, saksbehandling, kundeservice, økonomi eller andre arbeidsområder. Software Innovations dokument- og informasjonshåndteringsløsning for private selskaper, 360 for Bedrifter, lever opp til kravene fra dagens og morgendagens virksomheter. 360 for Bedrifter er: En standardløsning for dokument- og informasjonshåndtering basert på beste-praksis et mer lønnsomt alternativ enn skreddersydde løsninger Bygget i Microsoft SharePoint løsningen utnytter det beste med SharePoint og tilfører SharePoint en unik objektmodell som gir struktur og virksomhetskritisk ECM- funksjonalitet for dokumenthåndtering, arkivering, saksbehandling etc. En brukervennlig løsning der utvikling er basert på et sterkt brukerfokus, og som er naturlig og enkel å anvende for medarbeiderne Enkel og rask å implementere kan innføres og utvides stegvis etter bedriftens behov Et 360 graders overblikk over informasjon De fleste oppgaver i virksomheten kan relateres til sentrale objekter som saker, dokumenter, prosjekter, aktiviteter og kontakter. I 360 for bedrifter er det mulig å bevege seg mellom objekter i løsningen uten å miste overblikk, for eksempel oversikt over hvilke dokumenter som inngår i ulike saker, hvilke kontakter som er involvert i et spesifikt prosjekt, hvilke saker som er knyttet til en spesifikk kontakt etc. Brukeren får på denne måten et 360 graders overblikk over all informasjon og har alltid direkte tilgang til relevante data. Dette skaper stor fleksibilitet i arbeidet. Sak Dokument Prosjekt Prosess Eiendom Kontakt Aktivitet I 360 s unike objektmodell er alle typer informasjon knyttet til hverandre for enkel tilgang og god søkbarhet.

3 Tilfører SharePoint struktur og funksjonalitet Vi har gjort det enkelt for våre kunder gjennom å bygge 360 for Bedrifter på Microsoft SharePoint. Sammen med 360 for Bedrifter utnyttes det fulle potensialet i SharePoint ved at virksomheter får en komplett løsning for dokument- og informasjonshåndtering. Løsningen kombinerer SharePoints sterke funksjonalitet for samhandling og informasjonsdeling med viktige egenskaper i 360. Den unike objektmodellen i 360 for Bedrifter sørger for at informasjon knyttes til de kunder, prosjekter, aktiviteter og saker den gjelder. Informasjonen behandles, lagres, struktureres og gjøres tilgjengelig for de ansatte på en rask, logisk og sikker måte. 360 for Bedrifter oppfyller også ulike offentlige krav til informasjonshåndtering og tilbyr beste-praksis oppsett for ulike prosesser. Når du investerer i 360 for Bedrifter så investerer du i en bedre SharePoint-løsning! SharePoint for Bedrifter = en komplett løsning for dokument- og informasjonshåndtering utviklet for å møte morgendagens krav til informasjonshåntering, samarbeid og kunnskapsdeling. Sterkt brukerfokus Løsningen er enkel å anvende og er utviklet med sterkt brukerfokus. Vi har valgt å ikke utvikle et eget brukergrensesnitt, men å anvende Microsoft grensesnitt. Ettersom løsningen er fullstendig integrert med Office-applikasjonene, kan brukerne fortsette å arbeide i velkjente miljøer som eksempelvis Word og Outlook, og dermed ha direkte tilgang til funksjonalitet i 360 for Bedrifter derfra. Brukerne får en god støtte for dokument- og informasjonshåndtering der de til vanlig befinner seg. Enklere blir det ikke! Bedrifter sikrer derfor at informasjon håndteres på korrekt vis, ettersom brukerne opplever en naturlig støtte i stedet for merarbeid, og dermed benytter løsningen fullt ut. Enkel og stegvis innføring 360 for Bedrifter er en standardløsning basert på bestepraksis som er bygget på velkjent teknologi. Det sikrer en rask og enkel implementering, lave driftskostnader og lav risiko. Dyre og tidskrevende tilpasninger er ikke nødvendig og bedriften får en stegvis og trygg innføring. 360 for Bedrifter tillater virksomheten å starte med et kjernesystem og deretter utvide med nye moduler og vokse etter eget behov. Fra enkel dokumenthåndtering og arkivering til en komplett løsning for informasjonshåndtering med støtte for ulike virksomhetsprosesser og samarbeid med eksterne parter En velprøvd standardløsning 360 for Bedrifter er en ferdig standardløsning tilpasset private selskaper og som gjennom mer enn 25 år har blitt utviklet og optimalisert i tett samarbeid med våre kunder. Den velprøvde løsningen tilfredsstiller høye krav til informasjonshåndtering fra mange forskjellige virksomheter både store konsern og mindre bedrifter Hva sier våre kunder? Østfold Energi valgte 360 for å understøtte en dokumentstrategi med krav om en felles dokumenthåndteringsløsning med integrasjon til fagsystemer og som ivaretar formelle krav og fremmer samhandling. Vi benytter i dag 360 til korrespondanse, teknisk dokumentasjon av produksjonsanlegg, styrende dokumenter som instrukser, prosedyrer og planer, kontrakter og ikke minst arbeidsrom for dokumentdeling med eksterne deltakere som konsulenter, leverandører, styremedlemmer og revisorer. Trude Bjering-Strand, IT-sjef i Østfold Energi Entra valgte 360 som arkiv- og dokumenthåndteringssystem fordi det er et standard, velprøvd system som er brukervennlig og intuitivt. 360 er bygget på en moderne teknologisk plattform og har gode tilpasningsmuligheter til Entras andre fagsystemer. Ansatte kan trygt lagre all informasjon på ett sted uavhengig av kilde eller filformat, og kan og finne tilbake til den fort, enkelt og til enhver tid. Shkoza Banjska Kabashi, system- og arkivansvarlig i Entra Eiendom Med 360 får Sparebanken Vest en helhetlig løsning for arkiv og saksbehandling som passer inn i eksisterende Microsoft infrastruktur og som enkelt kan integreres mot applikasjoner som de ansatte til daglig bruker, slik som Office og CRM. Løsningen gjør tidkrevende og kostbare rutiner for arkivering og distribusjon overflødig, har god støtte for prosesser og gjør det enkelt for de ansatte å gjenfinne viktig informasjon. Pål Nielsen, rådgiver i Sparebanken Vest Forretningsutvikling

4 En løsning som dekker mange behov Vi hjelper bedriften med å løse typiske utfordringer innen informasjonsforvaltning, slik som manglende eller dårlige rutiner for forvaltning, lagring og gjenfinning av viktig informasjon manglende eller dårlig samhandling og informasjonsdeling på tvers av avdelinger eller organisasjonsgrenser løsninger som ikke snakker sammen og er lite brukervennlige håndtering av store bunker med papirer som hver dag trykkes og distribueres I denne seksjonen beskrives våre fem hovedområder for anvendelse nærmere: 1. Dokumenthåndtering og arkivering 2. Håndtering av korrespondanse/ e-post 3. Oppgavehåndtering og saksbehandling 4. Papirløse møter 5. Prosjektarbeid og samhandling 360 for Bedrifter oppfyller en lang rekke behov i forskjellige virksomheter, avhengig av bransje, fagfelt og de ansattes arbeidsroller. Anvendelsesområdene er mange og omfatter ulik type informasjon, men fellesnevneren er at bedriften kan få samlet alt på ett sted, i én løsning, med enkel håndtering, lagring, deling og gjenfinning av informasjon i en felles virksomhetshukommelse. På denne måten økes sporbarhet, sikkerhet og kontroll, og resultatet er redusert risiko, høyere effektivitet og bedre lønnsomhet. Løser bedriftens informasjonsutfordringer Noen av de viktigste fordelene ved bruk av løsningen er: Lagring av informasjon i én felles virksomhetshukommelse (basert på anerkjente standarder) Versjonskontroll og sporing av endringer, noe som sikrer kontroll over viktige dokumenter God intern kunnskapsdeling gjennom gode søkefunksjoner og felles arkiv Full oversikt over aktiviteter, informasjon og personer på tvers av avdelinger og lokasjoner Sikker deling av informasjon og dokumenter med eksterne samarbeidspartnere Effektivt og papirløst arbeid mens du er på farten gjennom tilgang fra mobile enheter En sømløs og god brukeropplevelse gjennom integrasjon mot fagsystemer, Microsoft Office, Outlook og SharePoint.

5 1. Dokumenthåndtering og arkivering 360 gir god kontroll over dokumenter gjennom smart funksjonalitet for lagring, deling og gjenfinning av informasjon. Ved hjelp av 360 blir hverdagen mer oversiktlig og produktiv for de ansatte, samtidig som det blir enklere å samhandle og dele informasjon. Felles arkiv - god virksomhetshukommelse 360 hjelper bedriften med å imøtekomme krav til sikker lagring og strukturering av e-post, papirdokumenter og elektroniske dokumenter i ett felles digitalt arkiv. På denne måten sikres en felles virksomhetshukommelse som skaper en god grobunn for kunnskaps- og kompetansedeling, og som reduserer risiko knyttet til tap av informasjon, øker sporbarhet og gir god etterrettelighet. E-post, papirdokumenter og elektroniske dokumenter lagres i et felles digitalt arkiv. Bedriften opparbeider en god virksomhetshukommelse og reduserer risiko knyttet til tap av informasjon. Med 360 som arkivkjerne får bedriften en fleksibel og velprøvd arkivløsning som sikrer at viktig dokumentasjon bevares for fremtiden og som sørger for enkel dokumentfangst fra fagsystemer. Løsningen bygger på prinsipper fra anerkjente standarder som ISO 15489, MOREQ og NOARK 5, og er konfigurert etter beste-praksis fra en rekke praktiske leveranser. Løsningen gjør tidkrevende og kostbare rutiner for arkivering og distribusjon overflødig, har god støtte for prosesser og gjør det enkelt for de ansatte å gjenfinne viktig informasjon. Pål Nielsen, rådgiver i Sparebanken Vest Forretningsutvikling Avanserte søkemuligheter Avanserte søkemuligheter gjør det enkelt å gjenfinne, dele og gjenbruke informasjon. Søk kan lagres og gjenbrukes slik at rapporter og oversikter enkelt gjøres tilgjengelig for brukerne. 360 kan også inngå som kilde i søkeløsninger som FAST eller SharePoint 2010 Search Server. Enkel lagring, gjenfinning og deling av Informasjon i 360 innebærer økt kunnskapsdeling og kompetanseheving i bedriften. Ansatte kan trygt lagre all informasjon på ett sted uavhengig av kilde eller filformat, og finne tilbake til den fort, enkelt og til enhver tid. Shkoza Banjska Kabashi, system- og arkivansvarlig i Entra Eiendom Smart dokumenthåndtering 360 er integrert som en naturlig del i Word, Outlook og Excel, blant annet ved at 360 funksjonalitet for søk, import, inn- eller utsjekk av dokumenter er tilgjengelig i menyen, og gjennom drag and drop av dokumenter direkte i 360 mapper. I Office kan dokumenter produseres, åpnes, redigeres og lagres direkte i 360 og knyttes automatisk mot kontakter, prosjekter eller saker. De kan også sjekkes inn og ut av Word og spores i en logg som viser hvem som har jobbet med dokumentet og hvilke endringer som er gjort. Bruk av integrerte dokumentmaler og felles redigering av dokumenter er også egenskaper som effektiviserer dokumentproduksjon i bedriften.

6 Kontraktshåndtering Med kontraktshåndtering i 360 får de ansatte rask tilgang til alle gjeldende kontrakter og god oversikt over for eksempel utløpsperioder, kontraktsparter, internt ansvarlige, historikk og tidligere revisjoner direkte i sin personlige arbeidsflate. Det er på denne måten enkelt å følge opp kontrakter og gjeldende frister. Løsningen gir også god støtte for dokumentasjon av prosesser knyttet til forhandling, kontraktsfornyelse og -endringer. Styrende dokumenter I 360 kan rutiner, prosedyrer, skjemaer, håndbøker og andre styringsdokumenter enkelt struktureres og vedlikeholdes. Sporbarhet sikres ved hjelp av revisjonshåndtering av dokumenter, versjonshåndtering, logging av endringer og godkjenningsrutiner. Publisering av styrende dokumenter effektiviseres og forenkles gjennom bruk av dynamiske linker til siste versjon av dokumentet i 360 fra intranett, prosesskart eller andre dokumenter der disse refereres. Publisering Informasjon og dokumenter i 360 kan enkelt publiseres og gjøres tilgjengelig både på intranett, internett og i fagsystemer. Ved bruk av 360 er det ikke nødvendig å publisere kopier ettersom det kan linkes til informasjon og dokumenter der de faktisk er lagret i 360. På denne måten vil informasjon være riktig og oppdatert til enhver tid. 360 støtter dynamiske linker som alltid peker til siste godkjente versjon av en kontrakt eller en prosedyre. All informasjon i 360 kan også tilgjengeliggjøres i andre applikasjoner via 360 SharePoint web parts, bruk av Atom/ RSS feeds fra 360, eller ved å benytte de LINQ/WCF web services som 360 tilbyr. Dersom det av spesielle grunner er ønskelig å eksportere data og dokumenter fra 360 er dette også mulig: 360 kan eksportere XML og tilbyr spesialiserte løsninger som 360 Public Journal Azure der dokumenter og metadata enkelt gjøres tilgjengelig i nettskyen. 2. Korrespondansehåndtering/ e-post 360 for Bedrifter sørger for effektiv og god håndtering av den store mengden e-post som hver dag sendes og mottas. Utgående og innkommende e-post kan enkelt registreres ved at de dras over i mapper eller gjennom en kort dialog. Informasjon og metadata fra e-postmeldingen følger da automatisk med inn i løsningen og knyttes eksempelvis til relevante saker, prosjekter eller kontakter, noe som bidrar til rask gjenfinning og god oversikt over all e-post-kommunikasjon. Integrasjonen mellom 360 for Bedrifter og Outlook knytter e-post, kalender og dokumenthåndtering sammen i én felles løsning der bedriften får kontroll over informasjon som ofte ligger ustrukturert i personlige e-postmapper og kalendere. 3. Oppgavehåndtering og saksbehandling 360 er et verktøy som understøtter og effektiviserer alle typer oppgavehåndtering og saksbehandling. Det er en løsning som kan benyttes for å håndtere saker av ulik art på en effektiv, oversiktlig og enkel måte, enten det dreier seg om klager, juridiske forhold, personalsaker eller andre typer. 360 gjør det mulig å holde oversikt, samle informasjon etter hvert som saken utvikler seg, fordele oppgaver og sikre en god gjennomføring av aktiviteter. Løsningen gir bedriften overblikk over status og fremdrift, noe som skaper et grunnlag for å identifisere flaskehalser og bedre effektivitet. Med 360 skapes effektivitet gjennom elektronisk arbeidsflyt og samhandling internt og eksternt, der bedriften kan tilpasse rutiner, saksgang og regler etter sine behov.

7 4. Papirløse møter Gjennom modulen for møteadministrasjon kan saksdokumenter og agenda forberedes og struktureres på enkelt vis. Med digital møteadministrasjon eliminerer bedriften trykking, kopiering og fysisk distribusjon av møtedokumenter, noe som skaper stor gevinst både i form av effektiviserte rutiner, økt fleksibilitet, redusert papirbruk og lavere kostnader. Med den smarte og enkle løsningen for papirløse møter på ipad eller tablet PC, får møtedeltakerne elektronisk tilgang til alle dokumenter og saker. De slipper dermed store papirbunker, og kan jobbe digitalt med møtepapirer hvor som helst og når som helst. Brukeren kan blant annet søke opp dokumenter og saker, navigere mellom disse, samt registrere og dele merknader. Kredittkomiteen i Sparebanken Vest behandler nå alle saker elektronisk ved hjelp av tablet PC, 360 og OneNote. Vi har oppnådd gode effekter relatert til mer effektiv distribusjon, forberedelse og gjennomføring av møter. Blant annet har vi redusert papirbruk med 100 % i tillegg til å ha redusert 20 % av et årsverk ved å eliminere kopiering av papirer til komitéen. Pål Nielsen, rådgiver i Sparebanken Vest, forretningsutvikling I 360 kan bedriften selv definere prosjekttyper og hierarkiske strukturer, noe som gjør det enkelt å bryte komplekse prosjekter ned i underprosjekter. Prosjektdeltakerne kan opprette prosjektrom i SharePoint som legger til rette for effektiv samhandling, der dokumenter, e-post og annen tilknyttet informasjon enkelt kan lagres, deles og endres. Smart funksjonalitet for revisjonskontroll og versjonshåndtering sikrer historikk og sporbarhet i prosjekter. I 360 har de ansatte tilgang til SharePoint-funksjonalitet for arbeidsdokumenter, prosjektkalendere, planer og oppgavelister, diskusjonsgrupper og wikis. Samhandlingsrom Ettersom 360 er basert på SharePoint er alle funksjoner for SharePoint-basert samhandling også tilgjengelig i 360. Brukerne kan opprette prosjektrom og andre arbeidsrom for utveksling av informasjon og dokumenter mellom interne brukere, men også der personer utenfor egen bedrift kan være med. Fra 360 kan dokumenter og annen informasjon presenteres som webparts i slike rom. Via aksesskontrollen kan eksterne brukere også gis tilgang til informasjon. Dokumenter lastes opp i samhandlingsrommet og lagres deretter i 360 på riktig prosjekt eller sak automatisk, eller ved at en bruker med rettigheter i 360 gjør det manuelt. Slik kan brukerne enkelt samarbeide elektronisk med kunder, leverandører og partnere uten bruk av e-post, og på en slik måte at alle involverte effektivt kan dele all informasjon og dokumenter som utveksles. Den tette koblingen mellom samhandlingsrom og 360 sikrer at arkivverdig dokumentasjon tas vare på som records og deles med andre i bedriften. Til tross for at vi har en flerselskapsstruktur med fysisk avstand mellom brukere har alle tilgang til én og samme database. Det er en differensiert tilgang til dokumenter og sensitiv informasjon skjermes på en god måte. Trude Bjering-Strand, IT-sjef i Østfold Energi 5. Prosjektarbeid og samhandling Effektivt prosjektarbeid 360 er et sentralt verktøy i virksomhetens projekthåndtering. Løsningen fungerer som en sikker, felles lagringsplass for prosjektdokumentasjon og gir brukerne en god oversikt over prosjektets omfang, historikk og status. 360 hjelper bedriften med å strukturere arbeidet i interne og eksterne prosjekter og skaper gjennom integrasjon mot moduler for dokument-, kontakthåndtering og saksbehandling et sømløst og integrert miljø for effektivt prosjektarbeid.

8 Enkle brukergrensesnitt og kjente arbeidsflater 360 for Bedrifter er utviklet med et sterkt brukerfokus og er svært enkel å anvende. Vi har fulgt viktige prinsipper i utviklingen som gjør at brukerne får en levende og dynamisk arbeidsflate som skaper god oversikt, kontroll og effektivitet i det daglige arbeidet. Høy gjenkjennelsesgrad og god tilgjengelighet Vi har gjort det enkelt for brukerne ved å bygge 360 på Microsoft SharePoint, markedets ledende plattform for produktivitet og samhandling. Løsningen er dessuten unikt integrert med Microsoft Office og Outlook. Dokumenter kan eksempelvis åpnes og lagres direkte fra Word, mens e-post kan lagres direkte i 360 via funksjonalitet i Outlook. Følger brukerne der de befinner seg 360 er en fleksibel løsning som også er tilgjengelig for ansatte som er på farten. Den sterke tekniske plattformen støtter bruk av både lesebrett, tablet PC og smarttelefoner. Det viktigste kriteriet for valg av 360 som nytt dokumenthåndteringsløsning var at det er funksjonelt system med et enkelt brukergrensesnitt, som samtidig er så avansert at det kan løse våre utfordringer knyttet til håndtering og styring av bedriftens store mengder med dokumentasjon. Mette Marie Krebs, prosjektleder i Yara Praxair For å gjøre løsningen best tilpasset brukerne har vi valgt å anvende Microsofts grensesnitt en arbeidsflate som de fleste brukere kjenner godt og som er en naturlig del av dere hverdag. 360 for Bedrifter anvendes direkte i kjente brukergrensesnitt som Microsoft Outlook, Office og SharePoint. Stor brukervennlighet 360 er ferdigkonfigurert i henhold til forskjellige brukergrupper. Skrivebord og funksjonalitet er tilpasset slik at spesialiserte brukere med forskjellige roller og aktuelle arbeidsoppgaver har sine egne arbeidsflater med informasjon som er relevant for dem direkte tilgjengelig. Skrivebord i 360 tilpasses den enkelte brukers rolle, arbeidsoppgaver og aktiviteter for optimal oversikt og kontroll i en hektisk arbeidsdag.

9 En komplett og ledende plattform for dokument- og informasjonshåndtering utviklet for å møte morgendagens krav til informasjonsforvaltning og samhandling.

10 Vi gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet Summen av SharePoint som teknisk plattform og 360 som en innebygget verdiøkende løsning, gjør at det skapes en komplett og ledende plattform for dokument- og informasjonshåndtering utviklet for å møte morgendagens krav til informasjonsforvaltning og samhandling. SharePoint er et kraftig verktøy for samhandling og prosjektstyring, men som mangler de egenskaper for strukturering og kontroll som trengs for å kunne imøtekomme moderne bedrifters avanserte krav til sikker og god håndtering av informasjon og innhold. For å realisere SharePoints fulle potensial er det derfor nødvendig med en verdiøkende løsning på toppen som innehar slike egenskaper. 360 er bygget inn i SharePoint, noe som skaper et unikt samspill der SharePoints sterke funksjonalitet for samhandling og informasjonsdeling er kombinert med 360 s muligheter for strukturering av informasjon, sikker og compliant dokumenthåndtering og arkivering, og ikke minst støtte for effektive virksomhetsprosesser. Bedrifter har i stort omfang tatt i bruk Microsoft SharePoint for håndtering av innhold, portaler og samhandling. Stadig flere bedrifter etterspør mer enn bare en generell plattform. De ønsker løsninger som bruker SharePoint som plattform og som med verdiøkende funksjonalitet på topp kan tilfredsstille bransje- og virksomhetsspesifikke behov. Gartner: Predicts 2011: Watch for New Kinds of Content and Applications to Manage Hvorfor 360 for Bedrifter øker verdien av din SharePoint-investering: Standardprodukt bygget på SharePoint framfor skreddersøm Ferdige løsninger basert på «beste praksis» Sertifisert for viktige arkivstandarder Kompletterer standard SharePoint med viktig funksjonalitet for sak- og dokumenthåndtering Er bygget på SharePoint kjører i SharePoint og med SharePoint - slik at integrasjonskostnader minimeres Software Innovation er en profesjonell programvareleverandør som sikrer kompatibilitet «bakover» og «fremover» Stegvis innføring 360 understøtter en hel rekke brukersituasjoner. Det er derfor mulig å implementere løsninger fra den enkleste dokumenthåndtering og arkivering til fullblods digital forretningsdrift med saksbehandling og ekstern samhandling - uten å skifte system underveis. 360 er en fleksibel løsning som legger til rette for en enkel og stegvis innføring der bedriften starter med et kjernesystem og deretter gradvis kan omlegge arbeidsprosesser, utvide med nye moduler og integrasjoner mot fagsystemer. 360 tillater bedriften å tenke langsiktig, men samtidig starte i det små. Ved å dele opp innføringen i en rekke overskuelige faser vil stein for stein brolegge veien til de store effektivitetsgevinstene. Med innføring av standardløsningen etableres et fleksibelt kjernesystem som er enkelt for de ansatte å bruke og som raskt blir en viktig del av det daglige arbeidet. Deretter kan bedriften løpende effektivisere anvendelsen gjennom for eksempel gradvis omlegging av arbeidsprosesser, innføring av nye moduler og integrasjon mot andre fagsystemer. Etterhvert kan også deler av løsningen åpnes opp mot kunder, samarbeidspartnere og andre, slik at en fullverdig digital samhandling kan realiseres. På denne måten kan bedriften raskt høste de første gevinstene. Med SharePoint som plattform, arkitektur for åpen og enkel integrasjon mot andre systemer og støtte for mobile enheter som ipad og Tablet PC, får bedriften en fleksibel og moderne dokumentløsning som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for de ansatte.

11 EN STANDARDLØSNING FOR DOKUMENT- OG INFORMASJONSHÅNDTERING En løsning for sikker informasjonshåndtering og felles virksomhetshukommelse basert på Microsoft SharePoint og Office, med standard konfigurering for håndtering av dokumenter: Korrespondanse Prosjektdokumentasjon Generelle dokumenter Løsningen støtter også prosesser knyttet til saksbehandling og samhandling i prosjekter. NATURLIGE TILVALG: MS Office integrasjon MS Office Maldesigner 360 arbeidsflytverktøy MS Search Server Express MS Outlook integrasjon Dokument Kontakt Sak PROSESS Eiendom Formatkonvertering Prosjekt Aktivitet 360 Administrator Active Directory synk. SharePoint Site generator SharePoint Records Mngmt web services Kontrakthåndtering Styrende dokumenter Papirløse møter Møte og utvalgsbehandling 360 Web Services SharePoint BCS web services Andre tilvalg Integrasjoner Datafangst Microsoft Dynamics CRM integrasjon Virksomhetssøk Ledelsesrapportering Digital signering av PDF File Viewer WebCruiter integrasjon EasyCruit integrasjon SAP integrasjon IFS integrasjon Importsenter Klient skanning Batch skanning 360 er bygget inn i SharePoint, noe som skaper et unikt samspill der SharePoints sterke funksjonalitet for samhandling og informasjonsdeling er kombinert med 360 s muligheter for strukturering av informasjon, sikker og compliant dokumenthåndtering og arkivering, og ikke minst støtte for effektive virksomhetsprosesser. Løsningen består av en 360 kjerne der objektmodellen med 360 graders perspektiv på informasjon er utgangspunktet. Kjernen består av en rekke elementer og verktøy som sammen utgjør vår sterke tekniske plattform bygget på Microsoft SharePoint. Standardløsningen 360 for Bedrifter er ferdig konfigurert og understøtter viktige bransjespesifikke prosesser for dokumenthåndtering, arkivering, saksbehandling, samhandling og prosjektarbeid. I tillegg finns et antall tilleggsmoduler og integrasjonsmuligheter som gjør det mulig å til passe løsningen og skreddersy denne etter sentrale prosesser i henhold til den enkelte bedrifts behov. Med hjelp av konfigureringsverktøy og administrasjonsfunksjoner kan kunde- og prosesstilpasninger utføres uten at kjernesystemet endres til og med uten bruk av programmering. Ettersom 360 for bedrifter et standardprodukt muliggjøres raske og effektive oppgraderinger ved behov. Vår vurdering er basert på at virkelig kreativitet handler om å få et standardprodukt til å fungere for selskapet, og ikke om å velge et nytt system som håndterer marginale nye funksjoner. Karin Brenden, prosjektleder IT og prosessinnovasjon, Statkraft

12 Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling. Software Innovation AS Rolfsbuktveien 4C N-1364 Fornebu

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering

Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering Business 360 er en standardløsning for dokumenthåndtering, elektronisk arkiv og saksbehandling som spiller

Detaljer

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning En standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkiv bygget på Microsoft SharePoint og Office, som legger til rette for en effektiv

Detaljer

Saksbehandling i 360 for Bedrifter

Saksbehandling i 360 for Bedrifter Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering og bedre samhandling Powered by Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC 360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC Få tilgang til dagsorden og møtepapirer på en effektiv og engasjerende måte! 360_Papirløse Møder_paa_ipad_ver2.indd 1 23-11-2011 15:04:40 360 Papirløse Møter

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner er en unik standardløsning for saksbehandling, dokument-håndtering og arkiv for kommuner og fylkeskommuner, bygget på Microsoft Share- Point og Office. Løsningen

Detaljer

Sak- og portaldagene 2014

Sak- og portaldagene 2014 Sak- og portaldagene 2014 «Hvorfor valgte vi Interaktor» Tommy Andre Otnes Prosjektleder Fredrikstad kommune Følg oss på: Twitter: @fredrikstadkomm facebook.com\fredrikstad.kommune Nåværende Intranett

Detaljer

Dokument- håndtering

Dokument- håndtering Dokumenthåndtering Denne brosjyren er laget av: ACOS AS Trykket av: Grafisk Trykk AS Dokument- håndtering Effektiv dokumenthåndtering ACOS WebSak er et moderne system for sikker og effektiv dokumenthåndtering.

Detaljer

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet NOARKSYSTEMER SHAREPOINT Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet 1 Hva er Sharepoint Samarbeidsverktøy utviklet av Microsoft benyttes bla til å dele dokumenter og

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Your IT. Our passion. Din IT. Vår lidenskap. TRYGT, ENKELT OG TILGJENGELIG

Your IT. Our passion. Din IT. Vår lidenskap. TRYGT, ENKELT OG TILGJENGELIG Your IT. Our passion. Din IT. Vår lidenskap. TRYGT, ENKELT OG TILGJENGELIG Om Upheads AS Etablert som NetPower i 1995 Endret navn til Upheads februar 2014 Hovedkontor i Sandnes Avdelinger i Bergen, Haugesund,

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Dokumenthåndtering og samhandling i praksis

Dokumenthåndtering og samhandling i praksis Dokumenthåndtering og samhandling i praksis Høstseminar Norsk Arkivråd 24. oktober 2013 Jon Christian Hansen applikasjonsansvarlig Agenda 360 i Østfold Energi Søk/gjenfinning av dokumenter Hvordan få med

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Smart. Sikkert. skynett

Smart. Sikkert. skynett Smart Sikkert skynett For morgendagens bedrifter er SMART INFORMASJONSDELING forretningskritisk. Samtidig krever de et system som er SIKKERT SOM BANKEN. Smart og Sikkert i skyen BEDRIFTENS ANSATTE MAILER,

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering // PROSJEKTDOKUMENT Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering Prosjekteier: Inger Johanne Stokke/HR Administrative tjenester Produsent: Prosjektgruppen

Detaljer

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no Få en bedre IT-hverdag i kommunen Effektiv samhandling, del 1 Bruk av Intranett til kommunikasjon av nyheter og kunngjøringer, samt til

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

fra visjon til virkelighet

fra visjon til virkelighet fra visjon til virkelighet Markedsbehov Visjon Løsning Gevinster Odd-Henrik Hansen Leder Dokument, integrasjon og portaler Servicekonferansen 2008 29. oktober 2008 Dokumenthåndtering og portal 343 Åseral

Detaljer

Records Management - Gevinst for organisasjonen?

Records Management - Gevinst for organisasjonen? Records Management - Gevinst for organisasjonen? Anne-Lill Holme edocs brukerforum 10. 11.02.2001 1 av 26 Agenda Hva er Records Management Hvordan bruke Records Management Gevinst for organisasjonen? 2

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

itet isi Det handler om å dele itet.no

itet isi Det handler om å dele itet.no itet isi Det handler om å dele itet.no Det handler om å dele - og vi kan gjøre det enkelt for deg! itet isi [ ézé] gir muligheter for etablering av intranett, kundeportaler, arkivløsninger og arbeidsområder,

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5

Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5 Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5 Om å bestille et system for Statens Vegvesen v/ Espen Vaager, informasjonsarkitekt 1 Om å bestille et system for Statens Vegvesen Hovedpunkter

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 13:00 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:00 16:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Agenda Del

Detaljer

CRM for Bank & Finans. Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda

CRM for Bank & Finans. Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda CRM for Bank & Finans Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda 1 Agenda Om Objectware, teknologi og plattform Utfordringer i Bank, Finans & Forsikring (EFMA Banking Advisory Council

Detaljer

Målbilde for en effektiv elektronisk saksbehandling og samhandling

Målbilde for en effektiv elektronisk saksbehandling og samhandling Målbilde for en effektiv elektronisk saksbehandling og samhandling Innhold 1. Innledning... 4 Formål med målbildet... 4 2. Oslo vognselskap... 4 3. Bakgrunn... 5 4. Rammer og andre føringer... 5 Digital

Detaljer

Øk verdien av din DocuLive-løsning

Øk verdien av din DocuLive-løsning DocuLive Øk verdien av din DocuLive-løsning I produktet DocuLive har vi de siste årene jobbet med primærfokus å støtte nye versjoner av server operativsystemer, databaser og MS Office, implementere ny

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 SAK NR 21-2017 Styreportal - AdminControl Forslag til vedtak: 1. Styret ber administrerende

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber 1 Gb internettlinje med 100Mb

Detaljer

Skreddarsydd sakshandsamingssystem til ein låg kostnad?

Skreddarsydd sakshandsamingssystem til ein låg kostnad? Skreddarsydd sakshandsamingssystem til ein låg kostnad? Noark-5 og fri programvare Astrid Øksenvåg Rådgiver ekor AS Dagens situasjon - papir arkiv / elektroniske arkiv Dagens papirarkiv: Saksarkiv Personalarkiv

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte serviceavdelingen Mål for anskaffelsen «Rana kommune har som mål å samhandle internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig

Detaljer

edocs DM og SharePoint med «SeeUnity»

edocs DM og SharePoint med «SeeUnity» edocs DM og SharePoint med «SeeUnity» -Sindre Rønning CTO SharePoint LETT!! (SharePoint) One size fits all..? Enkeltpersoner -Tilfeldig innhold - Løs struktur - Fritt for styring Prosjektgrupper (SharePoint)

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Enkel arkivering, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk informasjon i et stort informasjonslandskap

Enkel arkivering, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk informasjon i et stort informasjonslandskap Enkel arkivering, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk informasjon i et stort informasjonslandskap Stian Bjørhei og Jon Andreas Pretorius s.1 s.2 Hafslund har produsert ren vannkraft i over

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

Hvorfor. Smart porteføljen

Hvorfor. Smart porteføljen SMART Hvorfor 2 Hva er Våre beste erfaringer levert direkte til deg En god start Rask oppstart til en konkret pris Inkludert oppsett og opplæring Levert hos deg eller via skyen 3 4 5 6 Hva er Point? Med

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Visma FLYT Arkiv Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Sikring av papirbasert og elektronisk arkivmateriale VISMA FLYT ARKIV DE GODE GRUNNENE: Sikker lagring av sensitiv data Forbedret

Detaljer

Jan Skundberg Programsjef Kunnskapshåndtering og samhandling INFORMASJONSHÅNDTERINGS- STRATEGI FOR STATNETT 2011-2016

Jan Skundberg Programsjef Kunnskapshåndtering og samhandling INFORMASJONSHÅNDTERINGS- STRATEGI FOR STATNETT 2011-2016 Jan Skundberg Programsjef Kunnskapshåndtering og samhandling INFORMASJONSHÅNDTERINGS- STRATEGI FOR STATNETT 2011-2016 Statnetts virke Bidra til effektiv utnyttelse av det totale kraftsystemet Sikre kvalitet

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram!

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! I 2012 lanserte regjeringen det nasjonale digitaliseringsprogrammet. Programmet

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet «ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet Prosjekt: Nytt sak og arkivsystem Et tilbakeblikk: Samarbeidet i Grenland startet i 2008 nytt sak og arkivsystem. Prosjekt etablert og anskaffelsesprosess igangsatt

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Styrende prinsipper for ny bransjeløsning. DIFA Forprosjekt

Styrende prinsipper for ny bransjeløsning. DIFA Forprosjekt Styrende prinsipper for ny bransjeløsning DIFA Forprosjekt Leveransens innhold DIFA forprosjekt har formulert styrende prinsipper for den nye bransjeløsningen. De styrende prinsippene gir retning og setter

Detaljer

ARKIV I SAMTID OG FRAMTID Utfordringer med portaler og integrering av fagsystemer og sak-/ arkivsystemer. Astrid Øksenvåg Daglig leder ekor as

ARKIV I SAMTID OG FRAMTID Utfordringer med portaler og integrering av fagsystemer og sak-/ arkivsystemer. Astrid Øksenvåg Daglig leder ekor as ARKIV I SAMTID OG FRAMTID Utfordringer med portaler og integrering av fagsystemer og sak-/ arkivsystemer. Astrid Øksenvåg Daglig leder ekor as enorge - ekommune Alle nye interaktive, offentlige tjenester

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kan administreres sentralt for endring av adgang lokalt Med det nye administrasjonsprogrammet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd Sikker Digital Post og Public 360 Norsk Arkivråd Et ledende skandinavisk programvarehus Mer enn 29 års erfaring med programvare for dokumenthåndtering og saksbehandling 350 ansatte fordelt på kontorer

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

15.05.2015. Bruk av ny printerløsning. Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal. Agenda opplæring

15.05.2015. Bruk av ny printerløsning. Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal. Agenda opplæring Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 12:00 12:30 Del 1: Introduksjonskurs 12:30 13:20 Del 2: Dokumenthåndtering 13:30 14:00 Del 3: Gjenfinning 14:00 15:00 Oppgaver Side 2 Bruk av

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 12:00 12:30 12:30 13:20 13:30 14:00 14:00 15:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Bruk av

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

Web 2.0. Blogs. Hvorfor skal vi bry oss om disse teknologiene? Hva er fornuften i Web 2.0 og Social Software. Tags. Mash-ups RSS. MySpace ATOM.

Web 2.0. Blogs. Hvorfor skal vi bry oss om disse teknologiene? Hva er fornuften i Web 2.0 og Social Software. Tags. Mash-ups RSS. MySpace ATOM. Kunnskap Samhandling Dokument Øivind Øiestad Leder Portal & Samhandling Hva er fornuften i Web 2.0 og Social Software Mash-ups Facebook bookmarking REST RSS Wiki s LinkedIn del.icio.us AJAX ATOM Consumerization

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Mobile løsninger med Psiam

Mobile løsninger med Psiam Mobile løsninger med Psiam November 2012 Einar Alexander Andersen, Country Manager Psiam Transportation Facility Asset Power Service Generation Lothar Dröschmeister 1 Process Manufacturing Oil and Gas

Detaljer