Lydstyrke Desibelskalaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lydstyrke Desibelskalaen"

Transkript

1 7 FORORD Denne boka er en innføring i lydarbeid for begynnere. Du kan lese den uten å ha skrudd på andre knotter på stereoanlegget enn volumkontrollen. Når du er ferdig med boka, kan du forhåpentligvis ta opp og redigere din egen lyd, enten du lager rene lydproduksjoner, enklere videoproduksjoner eller nettsider. Lyd er ikke bare musikk og radio. Lyd er sentral i film, video og multimedieproduksjoner. Etter hvert som linjene blir bedre, klinger lyden også på Internett. Lydens betydning er kraftig undervurdert. Lyden virker i bakgrunnen. Det er det som gjør den så viktig i all medieproduksjon. Lyden styrer hvordan vi opplever bilder, og ofte styrer lyden mer enn bildene. Når man analyserer filmer, ser man at mange av dem er billedlagte lydfortellinger. Det er lett å bli skremt av alle knottene første gang man kommer inn i et lydstudio. Dyrt er det også. Dette har datamaskinene endret. I dag kan man laste ned profesjonelle lydredigeringsprogrammer fra nettet og legge dem inn i en vanlig datamaskin. Med dette utstyret kan man utrette nesten det samme som i et lydstudio til mange hundre tusen kroner. Men jo kraftigere utstyr man har, jo viktigere er det å mestre det. Teknisk utstyr har ingen verdi i seg selv. Målet må være å lære seg apparatene og programmene så godt at teknikken blir uinteressant. Gjør som moderne polfarere. Reis lett. Bruk enkelt utstyr du kjenner ut og inn, slik at du kan konsentrere deg om ideen din. Da får du best resultat. Boka er skrevet slik at du veksler mellom praksis og teori. Det er alltid lettere å forstå teorien når man har praktiske erfaringer. Derfor innledes mange av kapitlene med en øvelse. Så kommer teorien etter at du har gjort alle feilene. Selv om progresjonen i boka er gjennomarbeidet, er det ikke sikkert at den passer alle. Det gjør ingenting om man hopper rundt i boka, for det meste må leses flere ganger likevel. Det viktigste i alt lydarbeid er at du lærer å lytte, og at du forstår hvordan vi mennesker oppfatter lyd. Deretter er det viktig at du skaffer deg erfaring med opptak, slik at du vet hvordan resultatet blir når du fanger lyden. Når du er fortrolig med opptaksteknikk, kan du begynne å redigere for alvor. Men jo mer du kan, jo mer vet du at du har igjen å lære. Det er noe av det fineste ved skapende arbeid. Dette er tredje utgave av LYD. Endringene fra forrige utgave er forholdsvis små, men viktige for å holde tritt med den tekniske utviklingen. Avsnittene om desibelskalaen, opptaksutstyr og digitale formater er skrevet helt om. Jeg vil takke Jonas Gythfeldt for faglige råd, og for at han delte sin store erfaring som både lydtekniker og pedagog også denne gangen.

2 56 LYD Lydstyrke Rent fysisk er lydstyrke lik energien i lydbølgene. Store svingninger har høy energi. Men hørselen vår er en aktiv sans, og den oppfatter ikke lyden som proporsjonal med den fysiske energien. Hørselen tolker lyden, og sender bare de mest interessante delene videre til bevisstheten vår. Vi kan se på hørselen som et sett av filtre. Ett av disse filtrene sørger for at lyder fra mellomtoneområdet høres bedre enn bass og høy diskant. Et annet sørger for å dempe sterke lyder. Videre er det slik at øret er innstilt på å tolke forskjeller. Hørselens evne til å filtrere lyden er svært praktisk for oss, for det setter oss i stand til å prioritere de lydene vi har mest bruk for å høre. Men det gjør det vanskelig å konstruere måleapparater for å måle lydstyrke. Vi må få apparatene til å prioritere på samme måte som hørselen. Og den måleskalaen vi bruker, må være innstilt på å registrere forskjeller, ikke bare fysisk energi. Desibelskalaen Lyd måles i desibel. Navnet betyr en tiendedels bel. Størrelsen bel målte opprinnelig signaltapet i telefonlinjer og ble definert ved de amerikanske Bell-laboratoriene i åra. Signaler har alltid ulik styrke, mens signaltapet i en linje er en fast andel av signalet. Derfor kan ikke signaltapet i linja oppgis som en fast verdi, men som et forholdstall. Størrelsen fikk navnet bel etter oppfinneren av telefonen, som også grunnla laboratoriet. Bel har vist seg å være praktisk til å måle mange størrelser som må måles med forholdstall, men en bel var for stor til å være brukbar. Derfor delte man enheten i ti. Resultatet blir deci-bel, forkortet db. Siden db alltid er et forholdstall, må man definere en referanseverdi for å gjøre målingen meningsfull. Referanseverdien er en målbar, fysisk verdi som kalles 0 db. I lydmålernes verden finnes flere slike verdier. db-verdien skal derfor alltid følges av en bokstavkombinasjon i en parentes som forteller hvilken verdi vi går ut fra. Uten bokstavkoden er en oppgitt db-verdi meningsløs. Det vanligste når vi snakker om ørets følsomhet, er db (SPL). SPL betyr Sound Pressure Level. 0 db (SPL) er definert som et fysisk lydtrykk på 20 mikropascal. Det tilsvarer en mygg på 3 meters avstand, og er den svakeste lyden et normalt øre kan oppfatte. Når vi oppgir lydnivåer på 20, 30 eller 90 db (SPL), betyr det at lydnivået står i et bestemt forhold til nullnivået. Men et motorbrøl på 90 db (SPL) er ikke 90 ganger så sterkt som myggen. Det er 1000 millioner ganger så sterkt. Lyden høres ikke så mye sterkere ut, for vi er mye mer følsomme for svake lyder enn for sterke. Desibelskalaen er laget for å ta hensyn til det. Den sterkeste lyden vi tåler å høre uten å få hørselsskader med en gang, har ca. en trillion ganger ( ) så høy energi som myggsummingen. Men hørselen

3 57 demper altså vår oppfatning av sterke lyder. Denne dempingen skjer etter en kurve som faller sammen med logaritmen til størrelsen av den fysiske lydenergien. I en logaritmisk skala bruker vi en potens av et grunntall i stedet for tallet selv. Tallrekka 10, 100, 1000, kan skrives som potenser av 10: 10 1, 10 2, 10 3, Potensen ser vi er lik antall nuller, og det lille tallet som angir potensen, kalles eksponenten. En trillion har tolv nuller, og derfor blir logaritmen tolv. Dermed er det praktisk å kalle skadegrensa 12 bel, det vil si 120 db (SPL). Desibelskalaen er altså en matematisk etterlikning av ørets følsomhetskurve, og den består av logaritmen til den fysiske lydenergien blir 10 db, 10 2 blir 20 db, 10 3 blir 30 db, osv. På denne måten får vi en skala hvor det er lett å få fram nyansene på den laveste delen av skalaen. Forskjellen i lydenergi mellom en vanlig gatesamtale på 60 db (SPL) og gatelarm på 70 db (SPL) er ti ganger så stor som forskjellen mellom en svak klokketikking på 10 db (SPL) og den samme gatesamtalen på 60 db (SPL). Hadde vi brukt tall som viste den fysiske styrken direkte, ville hele det interessante området med svake lyder vært nesten uleselig på kurven, dersom vi skulle hatt med de sterke lydene også. En framstilling av fysisk energi ville også blitt fullstendig misvisende i forhold til hvordan vi oppfatter lyden. En økning på 10 db (SPL) oppfattes noenlunde likt alle steder på skalaen, selv om det er enorme forskjeller i energinivået. Desibelskalaen ser slik ut: Lydnivå Lydtype Relativ lydenergi 0 db-(spl) Hørbarhetsgrense 1 10 db-(spl) Klokke som tikker db-(spl) Hvisking, stille møblert stue db-(spl) Hus på landet, stille skog, stille kontor db-(spl) Leilighet, rolig samtale db-(spl) Vanlig kontor, stille bil db-(spl) Vanlig samtale på en meters avstand db-(spl) Gatelarm, vanlig verksted db-(spl) Bilhorn, akustisk gitar på 30 cm avstand db-(spl) Tung trafikk, bråkete verksted db-(spl) T-banetog fra kanten av perrongen db-(spl) Trykkluftbor, lydanlegg på fullt db-(spl) Smertegrense, skrik inn i øret db-(spl) Symfoniorkester med fullt trykk db-(spl) Rullebane på flyplass Hørselen vår er ikke innstilt på å måle lydens absolutte styrke. Vi registrerer først og fremst forskjeller. Den minste styrkeforskjellen øret vårt kan oppfatte, er 2 db (SPL). Hvis vi skal oppfatte lyden som dobbelt så sterk, må den øke med 10 db (SPL). Målt i fysisk energi er dette en tidobling.

4 58 LYD Desibelskalaen og måleinstrumenter Når man skal konstruere måleapparater, er det enda noen vansker som må løses. Siden vi ikke er like følsomme for alle frekvenser, følsomheten for de ulike frekvensene endres med lydstyrken, og basstoner inneholder mer energi enn lysere toner, må de ulike frekvensene få ulik vekt i målingen. Det finnes flere standarder for slik veiing av frekvenser. De vanligste heter db (A), som passer til normale lydnivåer, og db (C), som passer til ekstremt sterk lyd. Når man leser om lydmålinger av trafikkstøy og liknende, er det ofte målt som db (A). Inne i en forsterker eller et miksebord opptrer lyden som strøm. Måleinstrumentet i miksebordet måler derfor ikke selve lyden, men spenningen i strømmen. Da må man definere en referansespenning for å gi mening. Dessverre finnes det flere standarder her. dbv har 1 volt som referanseverdi. dbu har en referanseverdi på 0,75 volt ved en impedans på 600 ohm. Det er dbu som er mest brukt. Når db måler spenning, brukes det ikke parentes rundt bokstaven som angir referanseverdien. Elektroniske apparater er innstilt slik at et signal med en styrke lik referanseverdien gir best resultat. Derfor går desibelskalaen «den gale veien». Den lange delen av skalaen viser hvor mye svakere spenningen i et signal er i forhold til referanseverdien. Over nullpunktet har vi en kortere skala med grønne og røde tall, som forteller hvor mye sterkere signal utstyret tåler. Forvrengningen av lyden begynner et lite stykke oppe i det røde feltet. Hvis du har koplet apparatene dine fast sammen i studio, bør de stilles inn slik at de har samme referanseverdi. Da får signalene toppkvalitet hvis du holder signalene på denne styrken mens du jobber. Du må lese i bruksanvisningen for å finne ut om innog utgangene på alle apparatene er innstilt på samme referanseverdi. Det lønner seg også å gjøre alle målinger på samme instrument. Alle måleinstrumenter er ikke like raske. Mekaniske målere er så trege at de ikke får med seg transienter. Dette er de raske styrkeøkningene som oppstår ved eksplosjoner, trommeslag eller i språklyder som p og k. De kan ødelegge et opptak eller få høyttalere til å sprekke. Derfor lønner det seg å ha en rask måler med lysdioder. Raske målere er som regel utstyrt med en forsinker, slik at de farer fort opp og synker sakte ned igjen. Desibelskalaen brukes i mange andre sammenhenger enn lydmåling. Hvis du støter på ukjente desibeltyper, kan du gå inn på og søke på decibel (engelsk skrivemåte) eller den enkelte forkortelsen. Støy i alle farger Et lydsignal med helt tilfeldig frekvensfordeling, der alle frekvenser er like energirike, kalles hvit støy (white noise). Den er helt pregløs. Dette gjør hvit støy ganske nyttig. Den kan brukes til å kamuflere annen lyd. På arbeidsplasser er det billigere å spille hvit

5 59 støy i bakgrunnen enn å bygge støyskjerming. Hvit støy brukes til å teste akustikk, og til å gjenskape ulike lyder på kunstig vis. Hvit støy har helt jevn styrke. Men ørene våre er ikke jevnt justert. Hvit støy virker hard og kald, siden diskanten blir for sterk. Hvis man i stedet produserer støyen slik at det er like mye energi i hver oktav i tonespekteret, fungerer det som en gradvis demping av diskanten. Dette kalles rosa støy (pink noise). Brun støy demper diskanten enda mer enn den rosa. Det finnes også støyformer som øker lydstyrken gradvis oppover i diskanten. De kalles blå og fiolett støy. Grå støy følger ørets følsomhetskurve. Grønn støy er omtrent som den rosa, men med en liten energiøkning rundt 500 Hz. Den skal låte mest «naturlig» av alle. Vanligvis forsøker lydfolk å unngå støy. Men totalt fravær av lyd gir hull i lydbildet. Når et miljø er «stille», må det høres en svak, nøytral bakgrunnslyd. Da kan man legge inn hvit, rosa eller grønn støy hvis man ikke har miljølyd. Fullstendig stillhet har også et støynavn. Den er svart. Fase En lydbølge svinger fram og tilbake rundt et nøytralt midtpunkt. Svingeretningen på et bestemt tidspunkt bestemmer lydbølgens fase. Hvis to bølger svinger i takt, er de i fase med hverandre. Hvis de svinger nøyaktig motsatt vei, er de i motfase. Hvis man sender to lydbølger som svinger nøyaktig i motfase ut i lufta samtidig, vil de slukke hverandre ut. Vi hører ingenting. Det eneste som skjer, er at litt luft vil bli en brøkdel av en grad varmere. Denne effekten er særlig merkbar i bassregisteret. Det kommer av at basstoner har lang bølgelengde og kan gå rundt hjørner. Hvis vi setter to høyttalere med samme signal i motsatt fase i samme rom, vil mellomtone og diskant stråle rett fram fra Bølge 1 de to høyttalerne og leve hvert sitt liv. Basstonene vil blande seg og slukke hverandre ut overalt i rommet. I figuren nedenfor er de to signalene i fase til venstre for streken og i motfase til Bølge 2 høyre for streken. Hvis vi legger dem sammen, ser vi at signalene forsterker hverandre når de er i fase. I motfase slukker de hverandre ut. Faseskift Fase Figur 12. Fase og motfase. Motfase

6 99 USB USB (Universal Serial Bus) er en standard som opprinnelig ble utviklet for å kople sammen datautstyr med lav hastighet, som tastaturer, skannere og skrivere. Den første varianten het USB 1.1. Etterfølgeren USB 2.0 har blitt en stor suksess, og er nå blitt en standardkopling for alle mulige typer datautstyr. Hastigheten er så høy at raske harddisker kan drives med USB 2.0. USB 1.1 var så vidt raskt nok til at den kunne overføre lyd i god kvalitet. USB 2.0 kan overføre video. USB 1.1 og USB 2.0 er kompatible med hverandre, så de kan koples sammen og bruke de samme ledningene. Men USB 1.1. får aldri USB 2.0-hastighet, og hvis du blander systemene, synker hastigheten på alt utstyret. Begge USB-standardene bruker samme kontakt. Det er en flat plugg (USB A), som koples til datamaskinen, og en firkantet plugg med rund topp (USB B) som koples til periferiutstyret. Koplingen er altså retningsbestemt, men kommunikasjonen kan gå begge veier. USB B-pluggen finnes også i en minivariant for utstyr som digitalkameraer og Mini- Discer. USB-utstyr kan koples sammen i lange kjeder, og alle leddene får kontakt med datamaskinen uansett hvor de ligger i kjeden. USB-kabler er strømførende, så hvis apparatet ditt ikke trenger stor strømstyrke, kan det drives uten annen strømforsyning. Du kan kople inn en fordelingsboks (hub) i kjeden og få flere kontakter på den måten. Da får du som regel for lite strøm til å drive periferiutstyr direkte, så slike bokser har gjerne egen strømforsyning. USB-plugger kan settes inn og trekkes ut uten at du tar omstart, og utstyret blir automatisk gjenkjent av datamaskinen når du kopler det til. Kontaktene er så robuste at de tåler at du tar dem inn og ut mange ganger. Nesten all slags datautstyr leveres med USB-tilkopling. Alle disse tingene gjør USB svært praktisk. Men USB har noen svakheter. Hvis du kopler flere enheter inn i kjeden, vil hastigheten som regel falle dramatisk. Kjeden kan bli ustabil hvis den har for mange ledd. Det finnes USB-utstyr som ikke virker hvis det koples inn via en hub eller et annet apparat. Da må du kople det direkte til datamaskinen. FireWire/i-link/DV-kopling/IEEE 1394 FireWire er en overføringsstandard med det tekniske navnet IEEE Det er en åpen standard som selges under mange ulike navn. De som laget den, kaller den FireWire, men det ser ut til at mange konkurrenter vil unngå navnet. FireWire finnes i to utgaver. FireWire 400 er nesten

7 100 LYD like rask som USB 2.0, men siden den kom før USB 2.0, ble den standard for overføring av digital video på DV-kameraer. FireWire 800 har dobbelt så høy hastighet som FireWire 400. Men markedsføringen har vært så dårlig at denne protokollen ikke har slått an. FireWire 400 har mer robuste plugger enn USB. Du kan plugge utstyret inn og ut uten å ta omstart. Standardkabelen har 6 ledere, er lik i begge ender, og den er strømførende. Som regel er det ikke noe problem å drive periferiutstyr med strømmen i en vanlig FireWire-kabel. Men det finnes også en minivariant med 4 pinner som ikke fører strøm. Det er den som sitter i DV-kameraet. FireWire 800 har en flat plugg med 9 pinner, og selv om systemene kan brukes om hverandre, må man ha en overgang. Da synker hastigheten til det halve. FireWire-enheter kan også koples sammen i lange kjeder, og maskinen finner utstyret av seg selv. De fleste brukere regner FireWire-teknologien som mer robust enn USB. Hastigheten synker ikke like fort når det kommer flere ledd i kjeden. Man kan også bruke lengre kabler, og opprette store nettverk. Det er også lett å starte en datamaskin fra en ekstern FireWire-disk. Fire- Wire er derfor populær i proffmiljøer, men USB er langt mer utbredt. En stor, kjapp harddisk med både USB 2.0 og FireWire er en god investering. På den kan du ta backup av alt du har laget, putte det i veska og bruke materialet ditt på alle slags datamaskiner. Serial ATA/SATA Både USB og FireWire er serielle koplinger. Det vil si at de sender dataene i en lang kø etter hverandre. Dette er i motsetning til de eldre protokollene SCSI og IDE/ATA, som brukes inne i datamaskinen. De sender data parallelt i mange ledninger samtidig. Derfor trenger de mange pinner i skjøre kontakter, og ledningene blir brede som belter. Halvparten av lederne i disse beltene er jordledninger som skal hindre at signaler smitter over fra den ene lederen til den andre. De parallelle protokollene var nødvendige da man hadde trege prosessorer som styrte datakommunikasjonen. Nå klarer man å styre datastrømmen langt raskere, og det er mer praktisk med seriell kommunikasjon. Det siste skuddet på stammen er serial ATA. ATA er den parallelle protokollen som brukes til å styre harddisker inne i datamaskinen. Nå har det kommet en seriell variant, SATA, som er opp til seks ganger så rask som USB 2.0 og FireWire 400. SATA finnes både til innvendig og

8 101 eksternt utstyr. SATA har høy hastighet og greie ledninger, og er på full fart inn i proffutstyr. Den vil sikkert dukke opp i forbrukerutstyr også. Telefonkontakter (RJ-45) I dag er telefonnettet forvandlet til et datanettverk, og man bruker samme type firkantet plastplugg til telefonnettet som til eternettverket. Den vanligste er RJ-45-kontakten, som har åtte ledere i en sukkerbitstor kontakt, med en liten låseklips på baksiden. Vær oppmerksom på at slike firkantete kontakter kommer i flere ulike bredder. Det er heller ikke sikkert at alle de åtte lederne er koplet inn, eller at de er koplet på samme måte. Du må ikke forveksle telefonlinja i huset med eternettet, selv om kontaktene ser like ut. Du må heller ikke forveksle telefon-/modemkontakten og eternettkontakten i datamaskinen. Eternettkontakten har åtte ledere, mens telefonkontakten som regel er smalere og har to. ISDNtelefoner bruker fire eller åtte. Lederne i RJ-45-kontakten er ordnet i fire par, og er de koplet riktig, har de faste fargekoder. Men du må alltid sjekke med den nettverksansvarlige hvordan de er koplet, og om det er telefon eller eternett du kopler deg til. Eternettkabler brukes til å kople sammen datamaskiner. De finnes i to typer. Vanlige kabler kopler maskinene til en koplingsboks (hub) eller server. Men man kan også få kryssete kabler, der rekkefølgen til lederne er byttet om i den andre enden. De brukes til å kople sammen to datamaskiner direkte. Kryssete kabler har av og til rød farge, men det er en regel du absolutt ikke kan stole på. Merk derfor slike kabler godt. Bland dem ikke med telefonledningene. Eternettkabler skal være såkalte Cat5-kabler. Det vil si at de er fargekodet og tvunnet på en standardisert måte, for å unngå forstyrrelser. Det finnes også andre typer nettverk, men de er enten for spesialister eller på vei ut av markedet. Disse finner du opplysninger om i bruksanvisninger, i spesiallitteratur eller på Merking av datakontakter De analoge lydkontaktene er lette å forstå bare ved å se på dem. Datakontakter er et helt annet kapittel. Her er det så mange ledere som skal koples til riktig pinne at det er stor risiko for å gjøre feil og skade utstyret. Derfor må man aldri sette inn en plugg man ikke vet hva er, selv om den har riktig antall pinner og passer i kontakten. Merk alle slike

9 102 LYD kontakter med protokolltype (USB, RS-232 osv.) og nummer med en tynn tusjpenn, slik at man ikke er i tvil om hva slags kontakt man har med å gjøre. Skriv gjerne på årstallet også. Datautstyr blir fort foreldet! Sett inn bruksanvisninger og datablad i en ringperm. Overgangsledd Med så mange ulike plugger og innganger er det et stort behov for overgangsledd. Et av de vanligste og nyttigste er mellom stor jack og minijack. Slike overganger får man begge veier. Noen jackplugger er konstruert slik at de har en stor jack som kan skrus av, og så sitter det en minijack inne i den store jacken. Hvis du skal kople sammen to kabler for å få et ekstra langt strekk, må du snu kjønnet i skjøtepunktet. Der er derfor viktig å ha en del kabler med ulikt kjønn i hver ende. Men sørg for å holde antall koplinger nede, i hvert fall hvis du ikke bruker XLR-kontakter. Enhver kopling er en potensiell støykilde. Det er også stor motstand i en kopling, slik at signalstyrken svekkes. Sørg for at dere alltid har nok overgangsledd. De er en av de beste investeringene en skole kan gjøre, for de gjør det mulig å bruke utstyr som ellers blir liggende ubrukt. DIGITALE OPPTAKSMEDIER Vår tids lydteknikk er digital. Utviklingen har gått svært raskt, for det er ikke mange år siden digitale opptak var en sjeldenhet. Men i datamaskinenes tidsalder er ikke bare farten på mikroprosessorene høy. Nye standarder lanseres ustanselig, og gamle standarder avlives på rekke og rad i en nådeløs konkurranse. Harddisk- og flashkortopptakere Når du gjør opptak i et lydstudio, blir lyden bearbeidet i en datamaskin og lagret på harddisken. Harddiskopptakere står allerede mange steder. Du finner dem i stua for å ta opp fra TV, eller som frittstående studioenheter. Nå er denne teknikken i ferd med å erobre det bærbare opptaksutstyret også. Millioner av mennesker går rundt med en harddiskopptaker i lomma, i form av en ipod eller annen MP3-spiller. Denne bærbare revolusjonen er blitt mulig fordi det er kommet små, robuste harddisker og flashminnekort med stor kapasitet på markedet. Flashminnekort er blitt

10 103 så billige at de er i ferd med å overta som lagringsmedium. Man kan godt bruke en av de små MP3-spillerne til å ta opp lyd. Mange av dem har innebygd mikrofon. Men resultatet får sjelden proffkvalitet, for spillerne er bare laget for å spille komprimerte musikkfiler. Siden dette er små datamaskiner som styres av programvare, kan små apparater gjøre nesten hva som helst. Vi er nå inne i en periode der det blir lansert svært mange forskjellige opptaksmaskiner, i mange størrelser og prisklasser. Ingen vet hvilke standarder som vinner, hvis det da blir noen vinnere. De mest avanserte proffopptakerne har harddisker som kan skiftes, tar opp på mange spor og har avanserte redigeringsfunksjoner. For en nybegynner er det ingen vits i å satse på det aller minste eller dyreste utstyret. Hvis man skal redigere på PC etterpå, er det ikke noen vits i å kjøpe en opptaker med avanserte redigeringsmuligheter. Små apparater har verken stor skjerm eller godt tastatur. Velg heller enkelt, robust utstyr med god mekanisk styrke. Spillerne må ha en viss størrelse for å få plass til XLR-kontakter, et godt display og kontroller som er lette å bruke. Det er viktig at de har gode inngangsforsterkere og lagrer opptakene i et standardformat som kan leses av alle redigeringsprogrammer. Hvis prisene på minnekort fortsetter å falle, kan det være lurt å satse på kort som lagringsmedium på bærbart utstyr, for de har ingen bevegelige deler. På dette området er utviklingen så rivende at det ikke går an å gi annet enn generelle råd. Vær forberedt på at det som er moderne i dag, kan virke utdatert i morgen. Sørg derfor for at du kan forsvare å kjøpe utstyret selv om det avskrives i løpet av få år. Invester ikke i funksjoner du ikke trenger. Leverandøren er nesten like viktig som apparatet. Siden det dreier seg om datamaskiner, hagler det med oppgraderinger. Leverandøren må ha verksted og gi god service. Det er en fordel om selgeren ikke har gått konkurs når maskinen du kjøpte, må repareres. Hvis du har en opptaker med fastmontert harddisk eller flashminne, må du passe på å overføre opptakene dine til PC ved første anledning. Når minnet er fullt, er opptakeren din redusert til en død gjenstand. MiniDiscopptakeren MiniDiscopptakeren var lenge den minste og letteste kvalitetsopptakeren på markedet. Den er liten og rimelig, og lydkvaliteten er bra. Når lyden spilles av, tåler den mye risting før lyden blir ujevn, for signalet går innom et digitalt mellomlager før det kommer fram til hodetelefonen. MiniDiscspilleren er også ganske rimelig, slik at det ikke er fullstendig

11 104 LYD katastrofe om den blir stjålet. Det gjør den til et godt valg når du skal gjøre kvalitetsopptak. Men den har flere svakheter, som skyldes at Mini- Disc ble lansert som et forbrukerformat for bærbar lytting. Spilleren lagrer lyden i et helt spesielt, komprimert format, den er liten og skjør. Det ser også ut til at Sony, som kontrollerer standarden, snart kommer til å kutte ut MiniDiscsystemet. MiniDiscopptakeren lagrer lyden på en liten magneto-optisk plate. Det er plass til 74 minutter på hver plate, og det skyldes at komprimeringen fjerner ca. 80 % av lydinformasjonen. Når vi ikke hører dette, skyldes det maskeringseffekten. Når vi hører to lyder samtidig, legger vi ikke merke til den svakeste av lydene. Effekten er sterkest når lydene har omtrent samme frekvens. Spilleren analyserer lydsignalet, og tar vekk alle lyder som ligger tett opp til sterkere lyder. De lydene som tas vekk, kan ikke rekonstrueres. Dataformatet kalles ATRAC og likner nokså mye på MP3, men formatet brukes bare i MiniDiscspillere. Det er oppfinneren SONYs eiendom. Når enkelte MiniDiscspillere kan lagre og spille MP3, betyr det at de håndterer to dataformater parallelt. Når signalet fra en MiniDisc skal overføres til et annet medium, må det konverteres til analog form. Det skjer selv når man kopierer fra en MiniDiscspiller til en annen. Det betyr at enhver kopiering senker lydkvaliteten og lager støy. Hvis spilleren har optisk utgang, kan den overføre lyden digitalt, men også da blir den konvertert. Selv om digitale opptak er gode, er det grenser for hvor mange konverteringer de tåler før støyen blir plagsom. Derfor gjelder det å holde antall kopigenerasjoner på et minimum. En kreativ lydprodusent kan også få bruk for de delene av signalet som ble fjernet fra komprimeringen. Det gjelder for eksempel hvis du har filtrert ut enkelte frekvenser og har fjernet en lyd som maskerte en annen lyd. MiniDiscspilleren må håndteres med omtanke. Den er liten og lett å ta med seg, også for langfingrete tyver. Knappene er bitte små. Det er nokså ugreit i mørke, kulde og stressete situasjoner. Stikker du en ledning i spilleren og legger den nær bordkanten, kan du være sikker på at du eller en annen idiot river den ned. Inn- og utganger er minijacker som lager vakkel. Det er lett å forveksle inn- og utganger, og merkingen er uleselig for de fleste over førti. Så den som skal arbeide helproft, velger noe annet. Men i skoler og nyhetsredaksjoner er MiniDisc blitt standard arbeidsredskap.

12 105 Vær nøye med å sjekke hvilke funksjoner spilleren har, før du kjøper den. De billigste kan du bare lytte på. Spillerne i mellomsjiktet har innspillingsfunksjon, men bare linjeinngang som krever sterkt inngangssignal. Det du trenger, er en MiniDisc med egen mikrofoninngang. Mikrofoner leverer svake signaler, så mikrofoninngangen har en egen inngangsforsterker. Derfor må du ha en av de dyreste maskinene. Prøv å få tak i en modell som bruker standardbatterier. Vær oppmerksom på at produsentene ofte setter inn en billig inngangsforsterker i så små maskiner. Resultatet er sus. Prøv opptakeren med mikrofon før du kjøper. Det er også lurt å satse på en mikrofon som gir sterkt signal, for da blir signal-/støyforholdet bedre. Elektretmikrofoner har en liten forsterker, så de gir bra signal. Dynamiske mikrofoner gir ofte for svakt signal for billige MiniDiscinnganger. Kondensatormikrofoner kan du ikke bruke til MiniDiscspilleren med mindre de har egen strømforsyning. Den ligger i håndtaket eller i en separat boks som ofte er større enn MiniDiscspilleren. MiniDiscspilleren er også en liten datamaskin, og den betjener du ved å trykke på MENU-knappen. Da dukker det opp en rekke spesialfunksjoner, som du bør lære deg. Du må i det minste kunne stille inn klokka, og du bør lære deg å sette navn på opptakene. Siden alle modellene er ulike, er det lurt å sette seg godt til rette i sofaen og lese hele bruksanvisningen, med opptakeren i fanget. Øv hjemme, så blir du sikrere i felten. MiniDiscdisketten Selve MiniDiscen er en liten magneto-optisk diskett som ligger godt beskyttet inne i en kassett. Den skal oppbevares i en egen plasthylse. Inne i den ligger det en etikett. Lim den på med en gang, og merk opptakene! Når du skal ta opp, må du passe på at det lille skyvelokket i hjørnet er lukket. Hvis det er åpent, er MiniDiscen skrivebeskyttet, og du kan ikke spille inn på den. MiniDiscspilleren åpnes ved at du trykker på OPEN-knappen. Da åpnes en luke der du kan sette inn disketten. Deretter lukker du den varsomt igjen. Bruk ikke makt, for luka er skjør! Hvis den går tregt, har du lagt inn disketten feil vei. De viktigste betjeningsknappene Betjeningsknappene er nokså like på de ulike opptaksmaskinene. Forbildet er de knappene som ble utviklet for kassettspillerne i 1960-åra.

13 106 LYD Vær klar over at noen produsenter fortsatt bruker vribare knapper eller spaker, og at mange funksjoner bare er tilgjengelige gjennom displayet. Her skal vi gå gjennom de funksjonene du finner på MiniDiscopptakeren. Mange av funksjonene finner du igjen i tilnærmet samme form på andre apparater. Play-knapp Denne er merket med enkel trekant som peker mot høyre. Den starter avspillingen, eller et opptak hvis du trykker inn opptaksknappen samtidig. Stoppknapp Denne er merket med en firkant. Den får mekanikken til å stoppe, men innstillingene er bevart. Hvis du åpner luka og tar ut MiniDiscdisketten, blir de fleste funksjonene nullstilt. Søkeknapper To knapper har doble trekanter som ender i en tverrstrek. Én peker forover, og én bakover. Disse har to funksjoner. Trykker du dem inn én gang, vil de gå til begynnelsen av neste lydspor. Holder du dem inne, spoler de raskt fram eller tilbake mens du hører lyden av det du spoler forbi. Pauseknapp Denne har to loddrette streker. Trykker du den inn, tar maskinen en pause i opptaket eller avspillingen. Motoren går, og alle innstillinger er i behold. Trykker du inn pauseknappen en gang til, vil opptaket fortsette. Husk at pauseknappen legger inn et nytt spornummer når du tar opp. Volumknapper Dette er to knapper med pluss og minus på. De styrer volumet på utgangsforsterkeren, som gir strøm til hodetelefonene. De styrer altså ikke opptaksnivået. Det styres automatisk av maskinen, noe som ikke alltid er så lurt. Hvis du vil regulere opptaksnivået manuelt, må du inn i menysystemet. Hold-knapp Det er Hold-knapper på svært mange innspillingsapparater. Når du trykker inn denne knappen (eller skyver den til siden), blir alle innstil-

14 107 lingene låst. Alle andre knapper koples ut, og du kan ikke endre noe før du løser ut Hold-knappen. Dette er kjempepraktisk når du skal ta opp lange strekk, har satt i gang noe du ikke vil avbryte, eller vil unngå feilinnstillinger når opptakeren er i lomma eller nede i en veske under et bord. Opptaksknapp Denne er merket REC, og som regel er den rød. Den må holdes inne for at du skal kunne ta opp. Noen apparater krever at du trykker inn REC først, og så Play. Andre tar opp med en gang du trykker inn REC. NB! Bruker du MiniDisc, dukker meldingen TOC Edit opp på displayet når du avslutter et opptak. Da skriver spilleren inn et oppdatert register på disken. La spilleren være i fred til meldingen forsvinner, ellers kan disketten bli uleselig. Menyknapper Dette er knapper med piler i hver sin retning. De brukes til å vandre gjennom innstillingsmenyene i displayet. Du må som regel trykke Enterknappen for å få tilgang til menyene. Når du har gjort ditt valg i menyene, trykker du Enter for å bekrefte valget. Enter-knapp Hovedfunksjonen er å bekrefte valg du har gjort i menysystemet. T-Mark/Index-knapp På MiniDisc heter spornummeret Track mark, så knappen er merket T- mark. På andre apparater kan funksjonen hete Index eller liknende. Den legger inn et merke som brukes som skilletegn i registeret. Det skjer alltid ved starten av nye opptak, men noen opptakere kan legge inn slike merker i ferdige opptak, eller mens du tar opp. En svært nyttig funksjon. Innganger og utganger Strømadapter Det er viktig at du bruker en adapter med riktig strømstyrke, og at du ikke bytter pluss og minus. Skriv alltid apparattype og modellnummeret til spilleren på originaladapteren. Bruk korrekturlakk hvis den er svart. Sjekk polaritet, spenning og strømstyrke hvis du skal bruke en annen adapter. Unngå billigadaptere som kan gi variabel spenning.

15 108 LYD Linjeinngang Dette er en inngang som er beregnet på signaler fra et annet apparat. Slike signaler har en strømstyrke som gjør at de kan gå rett inn i eller ut av et miksebord. De er mye sterkere enn mikrofonsignalene. Inngangen har ingen inngangsforsterker, og er analog. Digitale inn- og utganger Digitale signaler på forbrukerutstyr bruker vanligvis S/PDIF-protokollen, som er en litt forenklet versjon av en profesjonell digital protokoll laget for kringkastingsformål. S/PDIF kan overføres både elektrisk og optisk. Elektrisk overføring skjer med en vanlig RCA-kabel eller minijack. Optisk overføring skjer gjennom en kabel som fører lys gjennom glass. Man må ha en omformerboks for å bytte mellom elektrisk og optisk overføring. Digital kommunikasjon er støyfri, så har du muligheten, bør du bruke den. Optisk inngang I den optiske inngangen sitter det en liten lyskilde som overfører det digitale signalet til en glasskabel, og en føler som kan lese lyssignaler. Denne kontakten kalles også Toslink. Kombinert inngang I forbrukerutstyr kan man finne minijackutganger som registrerer om signalet er analogt eller digitalt, og som veksler automatisk mellom dem. Lyskilden med det digitale signalet sitter i bunnen av hullet. Mikrofoninngang Mikrofoner sender svake signaler, og krever en egen liten forsterker i inngangen. Denne forsterkeren må være av god kvalitet. Hvis den er billig, lager den støy. Kjøp aldri et opptaksapparat uten mikrofoninngang. Sjekk at inngangsforsterkeren ikke suser. Linjeinngangen har ikke forsterker, og gir ikke god mikrofonlyd. USB og FireWire Siden moderne opptaksmaskiner er datamaskiner, kan de ha alle vanlige datakontakter. De er greie å ha til kjapp dataoverføring.

16 109 Fjernkontroll Siden MiniDiscer og mange andre små lyttedingser er laget for lommebruk, har de ofte fjernkontroll montert på ledningen. Det kan være praktisk. Dessuten får minijacken ved siden av støtte, slik at du får mindre vakkel. Hodetelefonutgang Dette er kanskje den viktigste av alle utganger, for dette er stedet der du plugger inn hodetelefonene. Bruk alltid hodetelefon under opptak. På enklere maskiner fungerer denne utgangen også som linjeutgang. DAT-spilleren DAT-spilleren var lenge det beste transportable digitale opptakssystemet. Den lagrer lyden på en liten kassett som likner en VHS-kassett som er krympet i vask. Likheten er ikke tilfeldig. Kassetten ble konstruert fordi noen lydingeniører begynte å gjøre digitale opptak som ble lagret på VHS-bånd. For å få kontroll over utviklingen laget musikkindustrien en minivariant av VHS-formatet, som ble kalt DAT (Digital Audio Tape). Formatet slo ikke igjennom hos forbrukerne, men det har vært et svært viktig profesjonelt lydsystem. Sidespor 1 Sikkerhetssone Styrekode Sikkerhetssone Sidespor 2 Styrekode Figur 24. Sporene på et DAT-bånd. Selve båndet er like smalt som et kassettbånd. Hovedsignalet spilles inn på skråstilte striper på midten av båndet. Hver stripe er like bred som et tiendedels menneskehår, og for at det skal være lett å finne igjen stripene, ligger det styrekoder inne i signalet. På hver side av signalsonen ligger det et tomt felt som sikkerhetsmargin. På hver side ligger det et sidespor, der det legges inn tidskode, data for start og stopp osv. Lyd Signalsone

17 110 LYD DAT-kassetten har et magnetbånd som er like smalt som et gammeldags kassettbånd, og det går like sakte. For å få nok energi til å lagre høye frekvenser lar man lydhodet rotere i stedet for å la båndet gå fort. Det roterende hodet ser ut som et stort, skråstilt metallhjul. Det fører til at signalet ligger i skrå striper på båndet. Det roterende hodet og båndføringssystemet er ganske komplisert, og må justeres med jevne mellomrom. DAT-spilleren digitaliserer det analoge mikrofonsignalet før det spilles inn. Hele signalet blir lagret uten komprimering, slik at du kan gjøre hva du vil med det etterpå. Det gjør DAT-spilleren godt egnet til profesjonelle tosporsopptak. Det finnes også spesielle DAT-spillere som brukes til å sikkerhetskopiere data. Sammen med lydsporet legger DAT-spilleren inn en god del andre data. Den produserer tidskode, opptaksnummer, tid for opptak og diverse redigeringsmerker. De ligger på separate spor, og kan kalles opp i displayet under opptak og lytting. Man kan også legge inn merker i ettertid uten å påvirke lyden. Profesjonelle DAT-spillere kan også styres av andre maskiner eller digitale miksebord, slik at de kan finne fram til nøyaktige merkepunkter og lage en helt nøyaktig, automatisk miks. Nøkkelen til det hele ligger i tidskoden, som ligger på hele båndet. Den kan vises på flere måter. Den formen som er lettest å forstå, er Absolute Time, som bruker begynnelsen av båndet som nullpunkt. Vær oppmerksom på at et DAT-bånd kan «miste» tidskoden hvis du starter innspillingen midt i et bånd og båndet ikke har vært brukt til opptak tidligere. Maskinen spoler litt tilbake før den starter, for å finne ut hvor den var, og fortsetter tidskoden derfra. Men hvis du har spolt litt for langt forbi enden av siste opptak, finner den ikke fram, og starter på null midt i båndet. Det kan derfor være lurt å spille inn tidskode på båndene dine på forhånd hvis du skal bruke dem i stressete situasjoner. Er båndet brukt før, vil det alltid ha tidskode. DAT-båndene kan brukes mange ganger. DAT-opptakerne var en gang det beste i bærbart opptaksutstyr. Nå er denne standarden i ferd med å bli forlatt, og harddiskopptakerne overtar. Har du en DAT-spiller, så gled deg over å bruke den så lenge den virker. Husk å kopiere verdifulle DAT-opptak til harddisk, CD eller DVD før spilleren går i stykker.

18 111 DIGITALE LAGRINGSMEDIER Når et lydsignal er digitalt, kan det lagres på samme måte som alle andre datafiler. Men når man skal bearbeide, lagre eller distribuere filen, har lagringsmediet stor betydning. Fra bånd til roterende plater Før datamaskinene tok over, lå alt lydmateriale på lydbånd eller plater. Proffene brukte bånd. Skulle man finne fram, måtte man spole. Når man redigerte, kopierte eller klippet man. Det var tungvint, men det gikk. Moderne datamaskiner bruker bånd til backup av store datamengder. Men fordi man må spole, egner båndbaserte backupsystemer seg dårlig til digital lydredigering. Man velger i stedet et system med roterende plater, som CD eller harddisk. Bånd brukes før og etter redigering, til råopptak og masterkopier (DAT), eller backup. På roterende medier leses signalet av ett eller flere hoder som svinger fritt over plata. Det kan nå fram til alle steder på plata på brøkdelen av et sekund. Dette gjør dem helt overlegne til redigering av lyd. Etter at DVDformatet kom, er det video- og spillmarkedet som har drevet utviklingen. En DVD har så stor lagringskapasitet at lydfilene må regnes som en ekstrabonus. Det er ikke lenger fornuftig å operere med et skarpt skille mellom lagringsmedier for lyd og bilde. Magnetiske medier På magnetiske lagringsmedier blir signalet lagret i et tynt belegg med jernoksid, akkurat som på et lydbånd. I innspillingshodet sitter det en elektromagnet, som magnetiserer oksiden i takt med strømmen fra datamaskinen. Denne pulserende strømmen gjenskapes i avspillingshodet. Analog betyr «i samsvar med». I en analog opptaker forsøker man å lagre et mest mulig likt bilde av den originale lydens svingninger. Dette magnetiske bildet blir lett forstyrret av lagringsmediet. I digitale opptakere registrerer man bare forskjellen mellom tallene 1 (strøm) og 0 (ikke strøm). Det som tas opp, er en tallrekke som beskriver lyden. Datamaskinen regner ut hvordan lyden blir. Det gjør systemet mindre sårbart for støy og forstyrrelser. Man kan spille inn ny informasjon på magnetiske medier uendelig mange ganger. Men det magnetiske belegget må skjermes mot elektriske felter, og magnetismen i belegget svekkes over tid. Et arkiv som skal vare i mange tiår, bør ikke ligge på magnetiske medier.

19 112 LYD Harddisken Harddisken er det mest fleksible lagringssystemet i dataverdenen i dag. Den består av en stabel stive, runde plater som roterer svært fort inne i en lukket, støvtett kasse. Det magnetiske belegget ligger på de runde platene. Mellom platene sitter innspillings- og avspillingshodene på bevegelige stenger. Overflaten på harddisken er delt inn i sirkler, som igjen er delt inn i et rutesystem som kalles sektorer. Når man formaterer harddisken, lages det et register over sektorene, og de filene du legger inn, registreres der. Hodene i harddisken parkeres på et trygt sted når de ikke brukes, men de liker dårlig at du rister på harddisken når de beveger seg. Derfor er ikke harddisker vanlig i mobilt lydutstyr. Men i studio brukes harddisker til nesten all profesjonell lyd- og videoredigering. Harddisker finnes i to utgaver: IDE/ATA-diskene er billige og raske, fordi de har et enkelt styringssystem. SCSI-diskene har mer avansert elektronikk, og er mye dyrere. I dag er SCSI for spesialister. Begge systemer er velegnet til vanlig lydredigering, bare de er raske nok. Gamle harddisker er som regel trege. Selv om harddisken din er stor, blir den fort full når du redigerer lyd. En times stereo fyller 600 megabyte. Du lager gjerne en del smårusk og kopier, så du kan regne med å få plass til en time lyd per gigabyte. En full harddisk er vond å jobbe med. Derfor må du ha en backupmulighet, der du laster over ferdige produksjoner eller råstoff du vil arkivere. Kjøp en god CDbrenner. DAT-bånd DAT-båndet er velegnet til digitale råopptak. DAT-opptak må kopieres til en harddisk før de kan redigeres. Spesielle DAT-spillere brukes til backup, men de egner seg ikke til redigering. Datadiskett Den velkjente datadisketten består av en myk, rund plastplate med magnetbelegg på begge sider, som ligger inne i et stivt plastetui. Informasjonen skrives og leses av et hode i diskettstasjonen. Datadisketten er treg, upålitelig og har liten kapasitet. Teknisk sett er den foreldet, og den har aldri egnet seg til lydarbeid. Det er lansert en «superdisk», som er en diskett med mangedobbel kapasitet. Den ble ingen suksess.

20 113 Backupbånd/tapestreamer Det finnes en mengde ulike backupstasjoner som bruker bånd. De passer bare til å ta backup av harddisken på nettverkstjeneren om natta. Er du vanlig bruker, skal du sky slike bokser som pesten. Er du nettverksansvarlig, skal du elske dem. Zip og Jaz Zip-disken er en forbedret diskett med kapasitet på 100 eller 250 MB. Den har vært populær i mange år. Zip er fin til backup, og den har et format mange kan lese. Men disken er for liten og treg til seriøst lydarbeid. Samme produsent lanserte Jaz-disker, en slags mobile harddisker på 1 og 2 GB. De virket bra, men lages ikke lenger. Optiske lagringsmedier Disse lagringsmediene benytter en helt annen teknologi enn magnetiske medier. Dataene lagres på en roterende skive som er belagt med et blankt materiale som leses av med en laserstråle. Tallene 1 og 0 representeres av refleks/ikke refleks. Det finnes to hovedtyper: de rent optiske mediene (CDfamilien) og magneto-optiske medier som kombinerer magnetisme med refleksjon. Musikk-CD Den vanlige CDen var et banebrytende produkt, som lagret musikken digitalt. I dag er den det vanligste lagringsmediet for lyd. Informasjonen ligger i en veksling mellom speilflater og dumper i et aluminiumsbelegg som er preget inn i plasten. Det er igjen beskyttet av et plastlag. Slike plater presses i store presser. De kan bare leses, ikke skrives til. Oppbevares de riktig, er de svært holdbare. CD-ROM Det tok ikke lang tid fra lyd-cdene kom, til man begynte å bruke CDer til å lagre data. De kalles CD-ROM. (ROM = Read Only Memory). CD-ROM finnes i flere formater, som skiller seg litt fra vanlige lyd-cder. Siden CD-ROM er en gruppe formater, kan det oppstå dobbel formatforvirring. Det dreier seg om formater på to ulike nivåer. CDformat betyr måten stoffet er organisert på på CDen. Her finnes det flere alternative systemer, som vi skal beskrive nedenfor. Filformat: Dette bestemmes av programmet. Filformatet er uavhengig

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER BALANSERTE KABLER OG PLUGGER XLR/CANON Som regel balansert Dette er den pluggen som regnes som profesjonell standard fordi den er balansert, robust og låsbar. BALANSERTE KABLER OG PLUGGER JACK/PHONE/TRS

Detaljer

Lydstyrke Desibelskalaen

Lydstyrke Desibelskalaen 7 FORORD Denne boka er ei innføring i lydarbeid for begynnarar. Du kan lese ho utan å ha skrudd på andre knottar på stereoanlegget enn volumkontrollen. Når du er ferdig med boka, kan du, håper vi, ta opp

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Cubase Digital lydredigering

Cubase Digital lydredigering Cubase Digital lydredigering Digital lydredigering Trenger ikke å vente på noe bånd som skal spoles frem og tilbake Effektivt Datamaskinen kan spille av flere lydkutt samtidig Flersporsredigering Kvaliteten

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Meny, masterstripe og lytting

Meny, masterstripe og lytting 3 3 Meny, masterstripe og lytting 4 5 6 2 7 8 3 9 0 Mari-Janne Myrhol, teknisk ansvarlig 202 . Menyer Setup - Dette er menyen der veldig mange av innstillingene for miksebordet gjøres. Dersom du trykker

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

DVD-Kopiering v. 1.1

DVD-Kopiering v. 1.1 DVD-Kopiering v. 1.1 For sikkerhetskopiering av dine DVDer Mac OS X Denne manualen vil vise deg hvordan du kan kopiere en DVD over på maskinen din, for så å brenne den på en tom DVD±R(W)-plate. Det skal

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Lydopptak med NMHs CD-opptakere

Lydopptak med NMHs CD-opptakere Dette er en kortfattet beskrivelse av hvordan du lager et lydopptak med CD-opptakerne i AV møblene på NMH. Se siste side for oversikt over hvilke rom på NMH som er utstyrt med CD-opptaker. Signalgang Ved

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO SR1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/867643

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO SR1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/867643 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO SR1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO SR1500 i bruksanvisningen

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Elektronisk dartspill

Elektronisk dartspill Elektronisk dartspill Les bruksanvisningen nøye før bruk. Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Dart er et spill for voksne. Barn skal ikke spille uten tilsyn. 2. Hold de små delene utenfor rekkevidde av barn

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

DV - CODEC. Introduksjon

DV - CODEC. Introduksjon DV - CODEC EN KORT PRESENTASJON I INF 5080 VED RICHARD MAGNOR STENBRO EMAIL: rms@stenbro.net 21. April 2004 Introduksjon Dv-codecen ble utviklet spesielt for bruk i både profesjonelle og konsumer kamera.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Lag din egen DVD-film

Lag din egen DVD-film Lag din egen DVD-film Det har alltid vært vanlig å brenne hjemme, og aldri har det vært så populært som etter at DVD-brenneren kom. Nå kan alle med PC og Mac lage sine egne DVD-filmer uten å bli ruinert.

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Støypropper Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS mtrack Player Rev. 1105 Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledningd... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Tilkobling av PC med mtrack

Detaljer

GENEVA XS FM OG BLUETOOT

GENEVA XS FM OG BLUETOOT GENEVA XS FM OG BLUETOOT GENEVA XS FM OG BLUETOOT (ikke DAB) GENEVA XS DAB, FM & BLUETOOT Informasjon Geneva Geneva Model XS er verdens første bærbare audio system med ekte Hi-Fi lyd. Med inspirasjon hentet

Detaljer

Canons LEGRIA HF-serie: HD-videokameraer med flashminne, suveren bildekvalitet og lekker design

Canons LEGRIA HF-serie: HD-videokameraer med flashminne, suveren bildekvalitet og lekker design Pressemelding Canons LEGRIA HF-serie: HD-videokameraer med flashminne, suveren bildekvalitet og lekker design Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Spesialstøpte propper. Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene.

Spesialstøpte propper. Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene. Støypropper Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene. Alle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Tips og råd om hvordan du overfører HD video med JVC HD videokamera mot PC med Windows via USB eller firewire (DV)

Tips og råd om hvordan du overfører HD video med JVC HD videokamera mot PC med Windows via USB eller firewire (DV) Tips og råd om hvordan du overfører HD video med JVC HD videokamera mot PC med Windows via USB eller firewire (DV) Multi tilkoblinger Fil data *Visning Y,Pb,Pr Komponent HD USB2.0 USB2.0 *Redigering HD

Detaljer

Hvordan bygge PC En guide for nybegynnere

Hvordan bygge PC En guide for nybegynnere Hvordan bygge PC En guide for nybegynnere Av: Kevin Bakke Innhold Innledning... 3 Om oppgaven:... 3 Grunnleggende beskrivelse av komponentene:... 3 Oppgaveløsning... 7 En liten innledning:... 7 Først Hva

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Tips og råd om hvordan du overfører video med JVC harddisk/sd videokamera mot PC med Windows via USB

Tips og råd om hvordan du overfører video med JVC harddisk/sd videokamera mot PC med Windows via USB Tips og råd om hvordan du overfører video med JVC harddisk/sd videokamera mot PC med Windows via USB Manuell overføring med Windows via USB Du trenger ikke å installere noen JVC USB drivere siden de ligger

Detaljer

DesignaKnit Feilsøking ved interaktiv strikking

DesignaKnit Feilsøking ved interaktiv strikking DesignaKnit Feilsøking ved interaktiv strikking Av og til oppstår det problemer med interaktiv strikking. For å lettere finne hvor feilen ligger er det lurt å gå systematisk igjennom utstyret. Les først

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc hp dvd writer

hp pavilion hjemme-pc hp dvd writer hp pavilion hjemme-pc hp dvd writer Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover.

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover. NÅ Har$du$muligheten$ Akkurat nå har du en sjelden mulighet. En du kanskje aldri får igjen. Du har kjøpt en ny bolig, men den er ennå ikke ferdig. Du kan fortsatt ta valg som gjør boligen enda litt stiligere,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO S4000 http://no.yourpdfguides.com/dref/868630

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO S4000 http://no.yourpdfguides.com/dref/868630 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

Crescendo 50 samtaleforsterker

Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 Brukerveiledning Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 - samtaleforsterker: HMS art. nr. 020223 Best. nr. 1104940 Fleksibel mikrofon: HMS art. nr. 136188 Best. nr. 1104922 Halsslynge:

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Når du forlater rommet, husk: Trykk avslutt på touch-panelet, slå av trådløs mikrofon og logg ut fra PC. Hvis det er feil på utstyret, vennligst

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS Headphone and loudspeaker system Rev. 1105 Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Avspiller...5 3.1

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Kjenn din PC (Windows vista)

Kjenn din PC (Windows vista) Kjenn din PC (Windows vista) Jeg har en Dell studio XPS 1640 Gå Inn på kontrollpanel Her velger dere først System and Maintenance og deretter System (System) 1. Prosessor: Intel Core 2 Duo P8600 prosessor

Detaljer

Oppgave 1 & 2: Først gå inn på «Min Datamaskin/ Computer» Høyreklikk på vinduet uten å være nær noen dokumenter o.l.

Oppgave 1 & 2: Først gå inn på «Min Datamaskin/ Computer» Høyreklikk på vinduet uten å være nær noen dokumenter o.l. Oppgave 1 & 2: Først gå inn på «Min Datamaskin/ Computer» Høyreklikk på vinduet uten å være nær noen dokumenter o.l. Klikk så på «Properties/ Egenskaper» Her ligger det info vedrørende hvilket Operativsystem

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs:

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 1 TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Digital representasjon, del 2 - Representasjon av lyd og bilder - Komprimering av data Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Digitalisering av lyd Et

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. --

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. -- Bruksanvisning Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service Art.nr. LIC-SS HMS art.nr. -- Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese...

Detaljer

LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015)

LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015) LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015) Trykk midt PÅ panelet for og SKRU PÅ STYRINGSPANELET FORKLARING AV PANELETS INNHOLD 1. Projektor

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

storemore Stor lagringskapasitet

storemore Stor lagringskapasitet storemore Stor lagringskapasitet Finn ut hvordan du kan bli mer produktiv og bedre underholdt når du er på farten. Hva er StoreMore? Toshibas StoreMore er løsningen med stor lagringskapasitet for tilgang

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk

Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk Copyright (C) 2008-2013, VisionAid Page International 1 Ltd, all rights reserved. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Readit forbedringsprogram...

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter Misong MP3-spiller Innledning Denne bruksanvisningen er laget slik at du skal få mest mulig glede og nytte av produktet ditt. Les derfor denne nøye før du tar i bruk produktet! Misong står ikke ansvarlig

Detaljer

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon Innledning: Parker på et trygt sted hvor bilen ikke er til hinder for andre trafikanter. Slå av tenningen og ta ut tenningsnøkkelen. Les gjennom hele denne veiledningen og kontroller at du har alt som

Detaljer

Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender

Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender BLINKLYS Her kan du lage blinklys. Slik gjør du det 1. Ha kontakten ute. 2. Legg koblingsbrettet på et bord.

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Victor Reader Pro Norsk utgave

Victor Reader Pro Norsk utgave Brukerhåndbok Victor Reader Pro Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Pro Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Merkemaskiner for kontor og næringsliv

Merkemaskiner for kontor og næringsliv Merkemaskiner for kontor og næringsliv Innhold Profesjonell DYMO-merking kan bedre effektiviteten på kontoret. Gi navn til og identifiser mapper, omslag, arkiver og datamedia LabelManager 120P 4 Enkel

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer