Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011"

Transkript

1 Årsmelding Alta Frivilligsentral 2011 Alta Frivilligsentral ble etablert i 1993, og har siden den gang drevet et viktig arbeid i Alta kommune. Målsettingen til sentralen er: Alta Frivilligsentral er en møteplass, ressurssenter og et kontaktpunkt for frivillig innsats i kommunen. Vi skal bidra til at frivillig innsats styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, og avhjelpe individuelle behov som ikke dekkes av det offentlige. Vi skal ikke erstatte offentlige tjenestetilbud, men være et supplement. Vår målgruppe er frivillige personer, lag, foreninger og organisasjoner i lokalsamfunnet. Rundt 50 frivillige er knyttet til sentralen. Dette er engasjerte og motiverte mennesker som gjør en flott innsats for andre mennesker og nærmiljøet. Vi formidler kontakt mellom frivillige hjelpere og mennesker som har behov for hjelp, og vi har mange ulike typer oppdrag. Alta Frivilligsentral støtter både nye og etablerte aktiviteter og arrangementer hvor både enkeltpersoner, organisasjoner, kommunen og bedrifter kan være involvert på ulikt vis. Dette representerer viktige møteplasser og gir mulighet for et godt samarbeid. Organisering: Alta Frivilligsentral skal drives i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Kultur- og kirkedepartementet og lokale vedtekter. Alta Frivilligsentral eies av Alta kommune og drives av styret. Vi er lokalisert i Vertshuset, 9512 Alta. Styret består av representanter fra de ulike organisasjonene som er tilknyttet sentralen.

2 Styret: Det har i 2011 vært avholdt 3 styremøter og 13 saker er behandlet. Det har vært gjennomført 2 fellesmøter med alle frivillige, samt flere temamøter og julefrokost for alle frivillige. Styret har i perioden bestått av følgende representanter: Odd Thomassen Leder Frivilliges representant Anna Sauro Styremedlem Røde Kors Marie Stavang Styremedlem Alta kommune Willy P. Hansen Styremedlem Pensjonistforeningen Arnulf Fosli Styremedlem Bridgeklubben Gjertrud Soleng Styremedlem Eldrerådet Vararepresentanter: Otto Håpnes Vararep. Frivilliges representant Birgitte Lund Vararep. Sisa Per Prebensen Vararep. Alta kommune Johan Jensen Vararep. Pensjonistforeningen Ivar Soleng Vararep. Lions Ellinor Isaksen Vararep. Eldrerådet Det har vært stor aktivitet ved sentralen i Vi er engasjert i flere kommunale prosjekter og fikk etablert utstyrssentral for sports- og fritidsutstyr. I november 2011 fikk vi også på plass en lokal avtale med Kiwi Alta om henting av datovarer. Dette er et samarbeid med Sisa. Vi takker ALI og Pensjonistforeningen som sponset oss med frysebokser og fryseskap. Tusen takk!!! Vi har i 2011 hatt avtale om arbeidsplass med Aksis for 4 arbeidstakere. De frivillige tilknyttet sentralen er i hovedsak pensjonister, men hele tiden arbeider vi også for å rekruttere yngre frivillige.

3 Faste tjenester I 2011 har vi samarbeidet med flyktningstjenesten og Komsa skole om leksehjelp der 1 gang i uken. Det er flyktningstjenesten og Komsa skole som er ansvarlig, men vi supplerer. I 2011 har vi gjennomført mange typer frivillige tjenester for private og det offentlige. De mest vanlige tjenestene er: Matkjøring for hjemmetjenesten (2190timer, ca km) Vaskeritjeneste Vertshuset (260 timer) Kjøkkentjeneste Vertshuset (208 timer) Transportoppdrag for Vertshuset, Aspelund og Den Kulturelle Spaserstokk (ca 10 timer pr. uke. 500 timer En til en tjenester: Vedbæring, handlehjelp, plenklipping, snømåking, turvenn, monteringsarbeid, transport m.m. (764 timer) Henting av datovarer fra Kiwi I tilegg til disse tjenestene er det en rekke aktiviteter som gjennomføres i samarbeid med Vertshuset Eldresenter. En gang i uken møtes 4 8 pensjonister på snekkerverkstedet i kjelleren. Bridgeklubben spiller bridge hver onsdag fra kl Strikkekafè på onsdager. Utstyrssentral Kafeen på Vertshuset fungerer godt som møteplass ved frivilligsentralen. Selvhjelpgrupper avholder møter på sentralen. Angstringen har sentralen som møteplass. Lag og foreninger bruker våre lokaler til møtevirksomhet.

4 Den kulturelle spaserstokk I prosjektet Den kulturelle spaserstokk ble det gjennomført 113 institusjonskonserter i 2011 på sykehjemmene og eldresentrene i kommunen. Vi har også lagt til rette slik at beboere kan delta på andre kulturarrangement rundt omkring på kulturarenaer i kommunen. Prosjektet Den kulturelle spaserstokk er i sin helhet finansiert gjennom øremerkede midler fra kulturdepartementet (KUD). Tilbakemeldingene fra beboer og personell på institusjonene er entydig positive. Gjennom prosjektet har vi klart å bringe aktiviteter og livsglede inn i institusjonene. Kommunens gode kultur krefter har brukt institusjonene til arena for sine aktiviteter, til stor lykke for utøver og beboer. Etablering utstyrssentral Hva er en utstyrsentral? Et sted hvor familier, skoler, barnehager og frivillige organisasjoner kan låne, eller for en billig penge, leie utstyr til fysisk aktivitet, enten det handler om sport eller friluftsliv. Tiltaket skal særlig rettes mot barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kulturog fritidstilbud og gi økte muligheter for kvalifisering, inkludering og mestring. I Alta har vi også barn og unge med innvandrerbakgrunn som må prioriteres. I 2011 søkte vi om midler fra Fefo og Finnmark Fylkeskommune til innkjøp av sports og friluftsutstyr. Det ble positiv tilbakemelding på begge søknadene og sentralen ble etablert i Utstyrsliste for Alta utstyrssentral med priser etc. er å finne på nettsidene og Materiell Sentralen disponerer for tiden: En leaset 8 seters personbil Toyota Hiace En Mitsubishi L 200 C Cab Varebil 3 stk. tilhengere, vanlig, kapell og kanohenger Plenklipper, snøfreser, 2 stk Frysebokser og et fryseskap Diverse snøskuffer, spader, bøtter m.m. Sports- og frilufts Alta Utstyrssentral (se egen utstyrsliste på hjemmesiden)

5 Den 8 seters personbil brukes 5 dager i uken til transportoppdrag for Vertshuset, Aspelund og flyktningstjenesten. Hver tirsdag og torsdag til transport av pensjonister fra Tverrelvdalen/Eiby. Diverse nyttekjøring og turkjøring for Alta Frivilligesentral. Kjøretøyene er et viktig verktøy for å opprettholde et godt tilbud til våre brukere. Nettverksamarbeid Styret ser viktigheten med samarbeid sentralene i mellom. Nettverket i Finnmark har fungert godt i Det ble gjennomført 3 nettverksamlinger. (Alta, Kirkenes og Båtsfjord). Kommunene Nordkapp og Vardø fikk etableringstilskudd i 2011 og arbeider for å få etablert frivilligsentral. Daglig leder (DL) ved Alta Frivilligsentral er nettverkleder for sentralen i Finnmark region 4. DL har deltatt på 4 basisgruppemøter i Basisgruppa region 4 søkte i 2011 Nordenfjelske Bystiftelse, Trondheim om midler for å sette pris på de frivillige ved sentralene. Vi fikk tilskudd på kr ,- til hver sentral i regionen. Totoalt kr ,-. Til Finnmark ble det kr ,- fordelt på 7 sentraler. I Alta kjøpte vi arbeidsklær som vi ga til våre frivillige. Det planlegges også en tilstelning for de frivillige i 2012.

6 Økonomi: Alta Frivilligsentral Årsregnskap 2011 Konto Regnskap Forbruk % Budsjett 2012 Div Statsrefusjoner , Refusjon moms påløpt i driftsregn , Refusjon fra andre Sum Inntekter , Fast lønn , Annen lønn Pensjonsinnskudd m.m Sum Lønn , Opplæring, kurs Matvarer , Annet forbruksmateriell , Post, banktjenester, telefon , Annonser, reklame informasjon , Utgifter og godtgjørelser for reise m.m , Transport/drift av egne transportmidler , Kjøp /leie leasing av transportmidler , Div. andre kostnader 2000 Varer/tj. Inkl. komm. Egen prod , Overføringer Sum Utgifter Kommunal utgift/lokal finans AFS Den Kulturelle Spaserstokk Overført tilskudd Tilskudd Utstyrssentral Sum Prosjekt D331 og D Regnskapet viser at Alta frivilligsentral holder seg innenfor de økonomiske rammer som ble gitt i budsjettet for Noen kontoer på utgiftsiden overstiger rammene, men vi tar dette igjen på inntekt siden. Totalt bruker vi 85,46% av de økonomiske rammene i budsjettet. Utgiftsposten

7 matvarer på Kr 3110,- er feil. Her skulle matlappene hvert belastet, men er feilført og belastet ansvarsområde kjøkkenet i regnskapet. I 2011 mottok vi statstilskuddet på kr ,- fra KUD. Kommunes andel var i 2011 kr ,-, og da holder vi oss godt innenfor 40% lokal finansiering. Regionkonferanse Regionkonferansen for region 4, var på Kirkenes 13. og 14. September Alta Frivilligsentral var representert ved daglig leder. Sluttord Styret for Alta Frivilligsentral uttrykker stor tilfredshet med utviklingen av Alta Frivilligsentral og ser positivt på driften når vi nå går inn i Alta Frivilligsentral har i 2011 hatt et lønnet årsverk. Det har ikke vært sykefravær i Arbeidsmiljøet i sentralen ansees for å være godt. Det er i styrets sammensetning tatt høyde for likestilling med minimum 40% representasjon fra ulike kjønn. Driften av Alta Frivilligsentral påvirker ikke det ytre miljø. Alta Frivilligsentral er en liten og oversiktlig virksomhet, og det er et kontinuerlig fokus på kostnader. Med den drift som er i dag mener styret at vi skal klare å bringe driften i balanse og med dette som utgangspunkt mener styret at det ut fra en driftsmessig og økonomisk vurdering er lagt et godt grunnlag for videre drift av sentralen. Alta Alta Frivilligsentral Styret Odd Thomassen Styreleder Willy P. Hansen Styremedlem Arnulf Fosli Gjertrud Soleng Marie Stavang Styremedlem Styremedlem Styremedlem

8

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte Kultur, fritid og frivillighet Til HOKU sine medlemmer Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 14/595-1/GRT 20.02.2014 INNKALLING TIL SKAUN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 11. mars 2014 Tidspunkt: I forbindelse

Detaljer

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen

Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Den skal ta del i utviklingen i lokalmiljøet

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Telefon 23 22 05 80 Mobil 48 13 71 80 Epost vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer