Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter"

Transkript

1 Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.4, 14.september 2010, 45. årgang Familiegudstjeneste i Ravnedalen side 3 Oppussing i Hellemyr Kirke side 4 Grimfolk på sykkeltur side 5 Menighetskalenderen side 6-7 TV-aksjonen 2010 side 8 Digitalversjon finner du på og

2 2 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 3 Grim menighet Kontorene i Grim kirke Menighetskontoret (tirsd.,onsd.,fred ). Tlf e-post: (velg Grim) Daflig Leder: Cecilie P. Ueland tlf e-post: Sokneprest Thor Kåre Kalvik tlf e-post: Soknediakon Kari Hagen tlf e-post: Kantor Gillian Wilder tlf e-post: Kirketjener Terje Skaar tlf e-post: Menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf Åpen barnehage/michelle Wehus tlf Boligtelefoner Thor Kåre Kalvik, sokneprest, tlf Cecilie P. Ueland adm.leder, tlf Terje Skaar, kirketjener tlf Gillian Wilder, organist, tlf Kari Hagen, soknediakon, tlf Ing-Marie Røed, Men.ped. tlf Trygve Helleren, men.rådsform. tlf Gaver til menighetens drift: Bankgiro Postadr.: Grim menighet Postboks 4537, Grim 4673 Kristiansand. Hellemyr menighet Hellemyr menighetskontor Bydalsveien Kristiansand Post: Postboks Kristiansand Gavekonto: Bank Telefon direkte: Fax E post: Daglig leder har faste trefftider tirsdag, onsdag og torsdag kl , Viser ellers til kirkens servicetorg, som setter tlf over til ansatte på jobb mand.-fred. Kl Daglig leder og menighetspedagog : Gunnveig S. Rykkelid tlf Epost tlf Sokneprest Sigmund B Kruse tlf E-post tlf Kantor/organist ben Tore Beisland tlf E-post: tlf Diakon Kari Hagen tlf E-post: Ungdomsarbeider: Frode Kristensen tlf E-post tlf Styrer i Åpen barnehage. Kirsti Wolden Dvergsnes tlf Kirketjener /vaktmester: Torstein Try tlf E-post: Leder av Menighetsråd: Bjørn Reinhardtsen tlf E-post: For Dåp, Vielse og Gravferd, kontakt Kirketorget tlf: Menighetsnytt utgis av Grim menighetsråd og Hellemyr menighetsråd og distribueres til alle husstander i Grim og Hellemyr menigheter. I redaksjonen: Dag Wennesland (tlf privat / , E-post Wenche Bariås, Arvid Fosseli og Osmund Olaf Unhjem Stoff til Menighetsnytt sendes Dag Wennesland Trykk: Bjorvand & Skarpodde, Kristiansand Foto forside: Dag Wennesland Neste utgivelse tirsdag 26.oktober Innleveringsfrist for stoff onsdag 13.oktober Andakt Kristendommen er og blir en frigjøringsreligion, uansett hva kirken og menneskene har klart å gjøre den til. Vår kristne tro har sitt dypeste utspring i en grunnleggende tanke om frihet. Der vi for Jesu skyld får leve uten andre dommere over våre liv enn Han som Paulus skriver følgende om Gal 5, 1: Til frihet har Kristus figjort oss. Dette er selve nerven i evangeliet. FRIGJØRING av mennesket. Det er det GUD vil! Utfordringen ligger i at innholdet i ordet «frihet «har en tvetydighet i seg. En mulig overskrift for vår egen tidsepoke er nettopp hyllesten av frihet. «Frihet til å kunne velge sjøl» er ikke langt unna vår tids credo. I dag erfarer vi likefullt det skjebnesvangre i denne frihetsbekjennelsen. Våre «friheter» blir så lett til nye mønster som binder oss fast og som hindrer livsutfoldelsen, for oss selv og ikke minst for «vår neste«. Materialismen - forbrukskulturen egoismen styrer vår tid, og der er dogmet: «Den er mest lykkelig som kan kjøpe seg mest i livet...men tror vi virkelig lenger på dette? Når Jesus dukket opp på historiens arena ; kom han da også med et nytt sett av regler og bud som gjorde at menneskene på nytt ble knuget fast innenfor helt bestemte rammer og livsbetingelser? Kom Jesus med en ny religion som var enda mer autoritær og kontrollerbar enn den jødiske tro? Satte Jesus livet opp på en formel hvor det ikke fantes slingringsmonn ; verken rom for egne beslutninger eller egne avgjørelser? Ble mennesket pånytt gjort til «slave«under nye bud og regler - satt i system av en Gud som endog hadde «gjestet sitt folk «? En Gud som hadde kjent på sin egen kropp - jordisk tørst og jordisk sult - ja, som hadde kjent lengslenes sug etter livets gode lyst og livets begjærligheter. Han som selv hadde levd «menneskenes liv» og som selv hadde «blitt prøvet i alt hva det vil si å være menneske». Vi kan i sannhet spørre, også når vi ser på Jesu etterfølgere i dag : oss selv : kom Jesus for å sette oss i frihet? Eller kom han for påny å gjøre oss avhengige av menneskers meninger og bud? (Pietismen er død, men Sørlandskristendommen lever) Hvem styrer våre liv? - Gudsfrykten eller menneskefrykten? Er vi styrt innenfra eller utenfra? Spør vi etter Sann frigjøring Sigmund B. Kruse Guds vilje eller er vi når det kommer til stykket, mest opptatt av «folk s» forventninger til oss? Hva slags prektighetsmodell er det vi strever med å vise frem for hverandre? - Er det dette kristentroen handler om for oss? Holde oppe en plettfri vandel uten riper i lakken? Se hvor flinke vi er til å få til livene våre? Vi gjør aldri noe «galt», vi tar aldri «feil», vi har alltid «rett»... Er det slik vi oppleves av «de andre» ; «de utenfor» de «innviedes» kretser av de som ikke kan «kodene» våre...? JESUS vil lære oss å leve i sannheten med våre liv. Det er noe annet enn å leve plettfritt og uten tilkortkomenheter og svakheter. Å leve i sannheten - er å vedstå deg - at du trenger nåde og hjelp til livet ditt.. Kyrie blir din bønn Guds synlige barmhjertighet til oss er JESUS. Han er sannheten som kom for å frigjøre oss. Han kom ikke for å dømme oss, men for å frigjøre oss. Vårt kall er ikke å dømme hverandre, men å sette hverandre i frihet. Det er en oppgave i livet vi slipper å bruke energien vår på dommen over andre - den kan vi trygt overlate til Vårherre. Jens Bjørneboe sier et sted: «De gamle spikret ham til korsets påler vi spikret han til tradisjonen». Tør vi slippe den utfordringen ordentlig innpå oss? Det er neppe mange innenfor de kristne miljøene som ønsker å støte andre ut, som mener om seg selv at de er så gode og prektige at de ikke kan omgås de som ikke har de riktige svarene de som livsproblemene synes tydelig endog «utenpå». Jeg tror vi alle så gjerne ønsker å ta imot dem! Likevel erfarer vi gang på gang at det religiøse og sosiale miljøet som vi bygger - i praksis - virker - isolerende, avrensende og endog avvisende. På altfor mange Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. (Joh 8, 36) Jeg blir i Jesus Kristus satt fri fra alt det som forsøker å stenge meg inne og lukke meg til overfor åpenheten med Gud, meg selv og med andre og med skapevverket FRI fra alt - som enten gjør meg til slave- eller som slavebinder meg. Derfor var det - at GUD selv - gikk på vår jord. Derfor er det at kirken - til tross for alle sine skrøpeligheter - fortsatt omkranser jorden. - FOR Å SETTE OSS FRI!!! FAMILIEGUDSTJENESTE I RAVNEDALEN Søndag 29. august kunne Terje Skaar tradisjonen tro ta med den mobile kirkeklokken og sette kursen til idylliske Ravnedalen for friluftsgudstjeneste. Det er blitt en fin og meget populær tradisjon at Domkirken, Hellemyr og Grim menigheter samles innerst i Ravnedalen for felles gudstjeneste siste søndag i august. Hver menighet er representert med en prest og det er alltid rikelig med musikalske innslag. I år fikk vi høre vakker barnesang fra Domkirkens barnekor, Go klang og Hellemyr barnekor til stor glede for de over 300 fremmøtte. I tillegg til barnesang var det vakker musikk fra en blåsergruppe fra Kristiansand Brass og en kompgruppe fra Hellemyr, samt solosang fra Ben Tore Beisland. Dagens tekst ble lest av Marie Kristensen: Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse ordene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv! Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Romerbrevet kap. 13, vers 8-10 Vår kjære sokneprest, Thor Kåre Kalvik, preket over denne flotte og tankevekkende teksten med et stort, rødt hjerte hengende over hele frontpanelet. Vi fikk høre om kjærlighet til våre nærmeste, kjærlighet til vår neste og kjærlighet til alt Guds skaperverk. Også i år ble det båret barn til dåp: Erik Mateo Borning og Leander Flaa Johansen ble døpt, og både foreldre og øvrige dåpsgjester likte tydelig tilbudet om dåp i denne noe utradisjonelle katedralen. Etter selve gudstjenesten fikk alle mulighet for å kjøpe billig og god mat stelt i stand av en stor og ivrig dugnadskomite. Det var også mange som tok i mot tilbudet om en Dag Wennesland vandring rundt i den vakre dalen guidet av den svært kunnskapsrike og alltid inspirerende guiden Gerd Gundersen. Gerd har vært en ildsjel som bruker mye av fritiden sin til å fortelle om Ravnedalen, dens historie, botanikk, geologi osv. og en tur med Gerd er nesten som en liten andakt for alle oss som er takknemlige for skaperverket!

3 4 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 5 Kjelleren i Hellemyr kirke pusses opp. Nå er det full fart med oppussing av kjelleren i Hellemyr kirke. Starten er gått for en etterlengtet oppgradering av standarden i to rom i kjelleren, som foreløpig omtales som peisestua og ungdomsrommet. Wenche Bariås Sentralen for Vestheiene, Hellemyr, Hannevika, Bellevue, Grim og Suldalen/Dalene. Sentralen holder til på Grim Torv 2 (til høyre for Meny Grim). Her er du VELKOMMEN INNOM. AKTIVITETSGRUPPA I SULDALEN TRENGER VOKSNE FRIVILLIGE ET PAR - 3 TIMER PÅ TIRSDAGER + EN FREDAG I MÅNEDEN..! Så har du lyst og anledning til å være med som hjelper her er det bare å ta kontakt for videre informasjon. Gruppa består av barn i og 7. klassene ved Krossen skole og ledes av Fritidsetaten. TA KONTAKT MARIT PENNE TLF E-post: WEB: MOBILKURS lær det DU trenger å lære i høst. Trenger du en oppfrisking på mobilen din hvor du kan lære akkurat det du har behov for det være seg å skrive/motta meldinger, lagre/slette samtaler/meldinger, lagre nummer og navn, ta bilder eller noe annet du lurer på? Her får du et 2 timers kurs hvor flinke ungdomsskole-elever er lærere. Kurset er gratis. Ring allerede nå og meld deg på til sentralen tlf VAFFELHJERTET HVER TIRSDAG KL på sentralen er åpen for alle - kom innom for informasjon, prat om løst og fast, kaffe/te, nystekte vafler (kr. 15,-), en hvil i hverdagen. NYHET: Ergometersykkel står klar på sentralen, så nå kan du også få deg en fin sykkeltur, akkurat så lang du ønsker og har krefter til. En dugnadsgjeng har allerede fjernet alt på golv og vegger. I det minste rommet er veggene grunnet, og begge rommene skal males likt i en lys farge. En komité er i full gang med å velge farge på veggene. Etter hvert skal komitéen også bestemme den helhetlige løsningen som vil omdanne rommet til en kombinert spise- og peisestue. Lamper, gardiner, møbler og innepeis skal gi et hjemmehyggelig og intimt preg. Murerfirmaet Frode Lindgren er hyret inn for å fliselegge golvet. Det er valgt fliser som er helt like med dem som er oppe i kirkerommet, for å skape et helhetlig preg. Når dette arbeidet er ferdig, står maling av Frihet Det finnes mange slags friheter. Noen er av det ytre slaget og noen av det indre. Kanskje er den reelle friheten et resultat av begge slag? Ja, kanskje burde den heller kalles fred, for hvem kan være fri uten å ha fred med seg selv og andre? Stadig flere går til mediene med sitt krav til frihet fra sitt og andres religiøse liv. Om den humanetiske påvirkningen allerede har rukket å sette sine spor i oss skal jeg ikke si. Det kan også være frykten for alt som ikke kan kontrol-leres eller kjøpes for penger. Eller det kan være at man vil være fri fra hensynet til våre nye landsmenn. I dag er det f.eks. ikke Malergjengen grunner veggene i ungdomsrommet med lys maling. veggene for tur. Også dørene skal byttes ut. Initiativet og hovedidéen til oppussingen kom fra 3 tidligere medlemmer i menighetsrådet. Olav, Stig og Audun har vært drivkreftene og fått med stab og menighetsråd på sine idéer og forslag. Budsjettet er på kr. Til nå er det kommet inn ; støtte fra +Bank, LOSfondet, malerfirma og privatpersoner. Og det er stor entusiasme for hva lokalene kan bety i nærmiljøet, både til eget bruk og i samarbeid med lokale foreninger og lag. Menighetsbladet følger med! Åsmund Olaf Unhjem så radikalt å erklære at Gud er død. I dag blir det meste tolerert. I dag skal man bl.a. frigjøres fra religionsstifterne. Følgelig skal bønn og forkynnelse her i Vest Europa ikke tillates i det offentlige rom, dvs. i skoler og barnehager. Blir vi et så fritt land av den grunn? Blir vi friere ved å bli fratatt forfedrenes religiøse tradisjoner? Blir vi mer frie av å stenge for lengsler som går utover de markedsøkonomiske verdiene? Med andre ord, hvilken frihet kan det kalles som bare settes ved takplankene i våre private hjem? Hør hva Guds Ord sier: Får da Kristus frigjort dere, da er dere virkelig fri! Menighetsrådets leder, Bjørn, i full sving med brekkjernet. Olav fjerner en av dørene! Det guddommelige Det guddommelige ved oss er ikke våre eksamener og kapitalressurser. Det er heller ikke våre klær og matlagre eller vakre hus og silketapeter. Nei. Det guddommelige ved oss er simpelthen at vi kan holde av noen, kan erkjenne og fornemme, kan tilgi og takke, kan drømme og lengte. Og fremforalt at vi kan håpe på og åpne oss for det egentlige livet, livet med Gud, det livet som gis oss av bare nåde. åou HYGGEKVELDER I MALMVEIEN OG MØLLEPARKEN SERVICEBOLIGER er åpne for alle som har lyst på et par timer fylt med underholdning, kaffemat, åresalg og en god prat. MØLLEPARKEN TIRSDAGER kl september, 28.september, 12.oktober, 26.oktober og 9.november. MALMVEIEN MANDAGER KL september, 4.oktober og 8.november. VIL DU GJERNE HA EN VENN FOR BESØK/TUR? Ta kontakt med sentralen. Vi kan hjelpe å formidle kontakt med en person som gjerne vil bli din venn. TRYGG HELSEINFORMASJON. Har du huller i din datakunnskap? Lurer du på hvordan du skal finne fram på internett? Lurer du på hvordan du kan søke etter trygg helseinformasjon på nettet? Har du lyst til å lære mer på en trygg måte? Her er kurset for deg. Se eller kom innom sentralen for mer informasjon. Grim menighets sykkeltur søndag 15. august 2010 Etter gudstjenesten arrangerte menigheten sykkeltur fra Grim torg via Kjærrane til Langenes og tilbake til Kristiansand gjennom Vågsbygd. Tenk at det går an å være så heldig med valg av dag! 15. august var nok den fineste dagen på Sørlandet denne sommeren. Vi var sju spreke deltakere i alderen fra 11 til 65 år. På Langenes svippet vi innom Stokkelandsåsen, og ble servert is og kaffi av soknepresten vår, Thor Kåre Kalvik. (Marit Kalvik var en av de spreke syklistene.) Det smakte godt, og var et hyggelig avbrekk i syklingen. Deretter fortsatte vi til Langenes, der vi hadde oss en forfriskende dukkert i sjøen. Da vi nærmet oss Vågsbygd var det noen deltakere som syns vi hadde syklet nok, men til Grim kom vi oss alle sammen etter noen stopp. Turen gikk bra, og ingen hadde bruk for sykkelpumpe eller lappesaker. Neste år håper vi på flere spreke syklister og kanskje en følgebil. Hilsen Oddbjørg Eikeland og Tone Strai

4 6 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 7 Menighetskalenderen Gudstjenester Slektens gang Grim kirke Grim menighet Prosjektkor fram mot Alle- Helgensdag (7. november 2010 kl 1900) Allehelgensdag, 7.november 2010 kl1900, blir det sangkveld i Hellemyr kirke. Fokuset blir allehelgensdag, himmellengt og håp. Det finnes utrolig mange flotte sanger med disse temaene, alt fra spirituals og lovsanger til folketoner og salmer. I den forbindelse ønsker vi å sette sammen et prosjektkor for alle som har lyst til å være med. Vi satser på relativt få øvelser, men stor sangglede. Øvelser blir torsdager 14/10, 21/10 og 4/11 fra kl 2000 til Vi vet det er mange sangglade mennesker på Hellemyr (og områdene rundt) og håper flest mulig vil være med. Gi gjerne en tilbakemelding om deltakelse til Ben Tore Beisland ( ). Dette kan bli fantastisk hvis DU blir med. BARN I GRIM KIRKE I HØST: BABYSANG Kurs i Grim kirke for barn fra 3-10 mnd. Kursleder/kontaktperson er Louise Charlotte Klungland, tlf ÅPEN BARNEHAGE Mandag, tirsdag og torsdag i Grim kirkes underetasje, kl Onsdag på Tinnheia fritidssenter kl Et tilbud til deg som er hjemme med barn på dagtid. Du får frukt, melk og formingsutstyr til barn og kaffe/te til de voksne. Ta med matpakke. Det koster kr. 20,- pr. voksen. Kontaktperson er Siri Øverby tlf GO KLANG For alle barn fra 4 år. Øvelse hver onsdag kl Kontaktperson er menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf BARNEKLUBB Annen hver torsdag (partallsuker) klasse, fra kl Kontaktperson er menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf Ny hjemmeside på Internett. Hellemyr menighet har opprettet en ny hjemmeside på nettet. Adressen er: Her vil du finne stoff om gudstjenester og arrangementer i nærmeste framtid, annet aktuelt stoff, informasjon om menigheten generelt og om arbeid blant barn og unge. En egen redaksjon skal stå for opparbeiding av siden. Tor Inge Forsdal har påtatt seg hovedansvaret for dette Arrangementer i Grim kirke kl Vi over kl Syvstjernen kl Treff på Malmveien kl Bibeltime v/thor Kåre Kalvik kl Vi over kl Syvstjernen kl En kirke for alle kl Treff på Malmveien kl Grim misjonsring kl Vi over kl Syvstjernen kl Samling for 4-åringer kl Konsert m/ungdomskan toriet kl Bibeltime v/odd Gaud estad kl Lørdagskafe kl Vi over 60 Arrangementer i Hellemyr kirke Hellemyr barnekor øver hver mandag: 1.klasse øver kl klasse øver kl Knøttekoret øver mandager i partallsuker kl Ungdomskoret øver hver mandag kl Åpen barnehage har åpent mandager og onsdager kl KRIK har trening på Solkollen hver fredag kl Søndagsskolen samles søndager kl Datoer: 5.9. /12.9 / / 26.9./ ( er det familiegudstjeneste, Menighetstur) Nikos 5.-7.klasse samles torsdager i oddetallsuker kl Kjellergjengen (2.-4.klasse) samles torsdager i partallsuke kl NB: Kommer i gang med forbehold om nok ledere!! ALF-klubben kommer sammen onsdager i partallsuker kl Vi over 60 torsdag 16.september og 14.oktober kl NMS kvinneforening har møte i kirkekjelleren mandag 11.oktober og 8.november kl arbeidet. I løpet av høsten håper man at hjemmesiden er fullt oppdatert. Ønsket er å gjøre tilgangen til informasjon så enkel som mulig for beboerne på Hellemyr. Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet. Menighetsbladet vil også bli lagt inn her. I tillegg kan du finne menighetsbladet på og Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Temagudstjeneste/diakonisøndag v/kari Hagen, Bjørn Enes og Dag Ringstad, tema: Offerbarn, takkoffer til Kirkens ungdomsprosjekt, kirkebil, kirkekaffe. Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik, konfirmantpresentasjon, dåp, takkoffer til menighetens ungdomsarbeid, kirkebil, kirkekaffe. Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik, dåp, takkoffer til NKSS, kirkebil Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Høymesse v/sigmund B. Kruse,nattverd, takkoffer til menighetsarbeidet, kirkebil. Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Familiegudstjeneste v/thor Kåre Kalvik, dåp, utdeling av 4-års boka, Go klang og babysang deltar, takkoffer til IKO, kirkebil, kirkekaffe. Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik, dåp, nattverd, takkoffer til Israelsmisjonen, kirkebil, kirkekaffe Hellemyr kirke Søndag 19.september kl Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter v/ S.B Kruse, Dåp Sang av ungdomskoret Offer til ungdomsarbeidet, Søndagsklubben, Kirkekaffe Søndag 26.september kl Høymesse v/ S.B.Kruse Nattverd, Kirkekaffe Søndag 17.oktober kl Familiegudstjeneste v/ S.B.Kruse Utdeling av 4-årsbok, Barn fra søndagsskolen og Knøttekoret blir med. Dåp, Offer til søndagsskoleforbundet. Kirkekaffe Søndag 24.oktober Gudstjeneste på Åpta i forbindelse med menighetstur Nytilflyttede er spesielt velkomne! Kirkekaffe BØNNESAMLING Det er nå bønn i underetasjen (ungdomsrommet) før gudstjensten søndager kl (torsdagens bønnesamling utgår) KIRKEBIL Det er mulig å få kirkebil til bibeltime, Vi over 60 og søndagens gudstjeneste. Ring til Grim kirke ca en time før arrangementet tlf DØPTE Benjamin Bryggeså Stian Hunstad Fredrik Hjemdahl Lyberg Torodd Vik Telma Hovland Randesund kirke Emilie Elfrida Løland Voie kirke Sindre Johan Eriksen Lund kirke Daniel Eikaas Gomez Ellie Tveiten Ida Ursula Synnøve Carlström Ulrik Rasmussen Engesland Christopher Dominic Sløgedal Kristian sand Domkirke Pia Axelsen Rikke Axelsen Malin Uleberg Skarstein Hornnes kirke Herman Hauge Erle Sandsdalen RobstadEigevann (Hellemyr ) Kevin Akselsen Celine Berntsen Tallaksen Liam Alexander Henry Thea Eline Smestad von Kirchbach Sebastian Larsen Løvland Eric Gomez Osei-Tutu Martine Sofie Rysstad Charlotte Langseth Egedal Kristiansand Domkirke Martin Eduardo Martinez-Munoz Kristiansand Domkirke Amalie Nesset Stavenes Sandstad kirke, Hitra Leon Myhre Garmannslund Kristiansand Domkirke Ane Larsen Narvik kirke Noah Thomassen Fjære kirke David Brox Thomassen Sebastian Johannessen Pauschert Hellemyr kirke Sofie Sætra Sørensen Søgne hoved kirke DØDE: Svein Tore Anderen Käthe Johanna Maria Holte Laila Kampvold Magnhild Støilhomen Kjell Wither Olaf Holand Asbjørn Teigen Espen Jonassen Flåterud Olav Spikkeland Harald Nygaard Leif Markussen Gerd Reinertsen Laila Synnøve Goli Else Nilsen Wiestad Ragnar Jørgen Tellef Tellefsen Erna Kamilla Harlund Yngvar Vabo Hellemyr Menighet DØPTE Ninni Røinås Wetrhus Ulrik Jarnæs Julian Max Dalian Haugeland Herman Hauge (Grim) Erle Sandsdalen Robstad (Eigevannet) Mina Kittelsen Ryen (Oddernes) Madelen Therese Greibesland Zakariassen (Domkrk.) Ina Omland (Søm) Thea Eline Smestad von Kirchback (Grim) Fredrik Feldt Loncle (Domkrk.) Adrian Elias Bye Olsen (Domkrk.) DØDE: Svein Flatelid Anne Karin Trondsen Gerd Landsverk Nå kan du lese Menighetsnytt i digitalversjon på internett. Gå til: og søk på Grim eller Hellemyr. Klikk på bildet av kirken, og du er på nettsiden der bl.a. Menighetsnytt er å finne. Du finner også Menighetsnytt på: Offer og gaver Hellemyr menighet Kirkens Nødhjelp kr 2972, Barnearbeidet kr 2450, Menighetsarbeidet kr 1536, Kirkens SOS kr 2200, Ungdomsarbeidet kr 6063, Ungd.arb. kr 2382, Menighetsarbeidet kr 1108, Misj.prosjekt Mali kr 2545, Diakonien kr 1365, Menighetsarbeidet kr 1200 (ca) Flomofre i Pakistan kr 1307,- HVORDAN HAR DU DET egentlig? ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! Gumpens Auto Vest as Tlf Markens gate 40, 4612 Kristiansand S Telefon: GRIM TORG 2 TELEFON SKIPSFART EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S. Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933 Døgntelefon: Jørgen Moesgt. 1, 4616 Kr.sand Tlf Familiefrisøren i Skomagergada tlf:

5 8 MENIGHETSNYTT PÅ FLUKT FRA KRIG Årets TV-aksjon skal gå til å hjelpe dem som har alle odds mot seg. Om lag 43 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. TV-aksjonen Flyktninghjelpen Halvparten er barn og ungdom. Pengene fra årets aksjon skal gå til hjelp og beskyttelse for mennesker på flukt. Et menneske på flukt trenger de mest elementære ting for å overleve. Mat, vann, et sted å sove. Men det er også viktig å bidra med annen type hjelp. Skolegang til barna, juridisk hjelp og at noen taler deres sak; i hjemlandet og internasjonalt. Flyktninghjelpen gjør alle disse tingene. Flyktninghjelpen driver flyktningleirer med flere tusen mennesker. De deler ut telt og setter opp midlertidige hus. De gir skolegang til barn. De deler ut mat, vann og såkorn til millioner av mennesker hvert år. De hjelper hjemvendte flyktninger å få tilbake hus, eiendom og arbeid. Nødhjelp i en ny virkelighet Menneskene Flyktninghjelpen hjelper befinner seg i noen av verdens farligste områder, som Afghanistan, Somalia og DR Kongo. De trenger hjelp og beskyttelse fra krigsherjingene. Å nå frem med hjelpen er svært utfordrende. Flyktninghjelpen har blitt eksperter på å få hjelpen fram der få andre kommer til med Takk Jeg takker deg, Herre, for bekken og vannet, for dalen og fjellet og byen og landet! Jeg takker for hva du så gavmildt forærer, for fisken i havet og kråker og skjærer! nødhjelp. De opererer som en nøytral aktør og deres mål er å hjelpe sivilbefolkningen. De fleste av Flyktninghjelpens 2600 medarbeidere er lokalt ansatte. Flyktninghjelpen har prosjekter i rundt 20 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa. Alle prosjektene styres direkte fra et lite og effektivt hovedkontor i Oslo. Flyktninghjelpen samarbeider nært med FN og andre organisasjoner, både ute i verden og i Norge. Utenfor Norge er Flyktninghjelpen kjent som NRC (Norwegian Refugee Council). Verdens største dugnad TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at bøssebærer skal besøke Jeg takker for barna og folk som jeg kjenner og alle jeg møter som siden blir venner! Jeg takker for dine livsalige ord, for smilet på veien og mat på mitt bord! husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober. TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen arrang-eres på selve FN-dagen 24. oktober Programlederne på aksjons-dagen er Dan Børge Akerø og Haddy N jie. Begge vil besøke flyktningeleirer for å lage reportasjer til aksjonsdagen. Haddy besøker bl.a. verdens største flytningeleir Da Daab i Kenya, hvor det lever somaliske flyktninger. TVaksjonen er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag. Bli med du også! Dronning Sonja er årets høye beskytter av aksjonen. Grim og Hellemyr menigheter organiserer den praktiske gjennomføringen i vårt område. Meld deg på til årets mest meningsfulle spasertur en times tid i nærmiljøet. Barn i følge med voksne er velkomne til å bli med! Les mer på Åamund Olaf Unhjem Jeg takker deg, Gud, at du gjør meg så glad og bader min tro i løftenes bad! Jeg takker for Jesus og alt som han gjorde, for evighetslivet og Frelsen ved Ordet!

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Røa Vel feirer 100-årsjubileum Første helga i september blir det feiring tre dager til ende i Røa sentrum.

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013 tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet 1 leder Av Anfinn Kolberg Nå også med farger Dette nummeret av Kirkenytt betyr en ny start

Detaljer