Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter"

Transkript

1 Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.4, 14.september 2010, 45. årgang Familiegudstjeneste i Ravnedalen side 3 Oppussing i Hellemyr Kirke side 4 Grimfolk på sykkeltur side 5 Menighetskalenderen side 6-7 TV-aksjonen 2010 side 8 Digitalversjon finner du på og

2 2 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 3 Grim menighet Kontorene i Grim kirke Menighetskontoret (tirsd.,onsd.,fred ). Tlf e-post: (velg Grim) Daflig Leder: Cecilie P. Ueland tlf e-post: Sokneprest Thor Kåre Kalvik tlf e-post: Soknediakon Kari Hagen tlf e-post: Kantor Gillian Wilder tlf e-post: Kirketjener Terje Skaar tlf e-post: Menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf Åpen barnehage/michelle Wehus tlf Boligtelefoner Thor Kåre Kalvik, sokneprest, tlf Cecilie P. Ueland adm.leder, tlf Terje Skaar, kirketjener tlf Gillian Wilder, organist, tlf Kari Hagen, soknediakon, tlf Ing-Marie Røed, Men.ped. tlf Trygve Helleren, men.rådsform. tlf Gaver til menighetens drift: Bankgiro Postadr.: Grim menighet Postboks 4537, Grim 4673 Kristiansand. Hellemyr menighet Hellemyr menighetskontor Bydalsveien Kristiansand Post: Postboks Kristiansand Gavekonto: Bank Telefon direkte: Fax E post: Daglig leder har faste trefftider tirsdag, onsdag og torsdag kl , Viser ellers til kirkens servicetorg, som setter tlf over til ansatte på jobb mand.-fred. Kl Daglig leder og menighetspedagog : Gunnveig S. Rykkelid tlf Epost tlf Sokneprest Sigmund B Kruse tlf E-post tlf Kantor/organist ben Tore Beisland tlf E-post: tlf Diakon Kari Hagen tlf E-post: Ungdomsarbeider: Frode Kristensen tlf E-post tlf Styrer i Åpen barnehage. Kirsti Wolden Dvergsnes tlf Kirketjener /vaktmester: Torstein Try tlf E-post: Leder av Menighetsråd: Bjørn Reinhardtsen tlf E-post: For Dåp, Vielse og Gravferd, kontakt Kirketorget tlf: Menighetsnytt utgis av Grim menighetsråd og Hellemyr menighetsråd og distribueres til alle husstander i Grim og Hellemyr menigheter. I redaksjonen: Dag Wennesland (tlf privat / , E-post Wenche Bariås, Arvid Fosseli og Osmund Olaf Unhjem Stoff til Menighetsnytt sendes Dag Wennesland Trykk: Bjorvand & Skarpodde, Kristiansand Foto forside: Dag Wennesland Neste utgivelse tirsdag 26.oktober Innleveringsfrist for stoff onsdag 13.oktober Andakt Kristendommen er og blir en frigjøringsreligion, uansett hva kirken og menneskene har klart å gjøre den til. Vår kristne tro har sitt dypeste utspring i en grunnleggende tanke om frihet. Der vi for Jesu skyld får leve uten andre dommere over våre liv enn Han som Paulus skriver følgende om Gal 5, 1: Til frihet har Kristus figjort oss. Dette er selve nerven i evangeliet. FRIGJØRING av mennesket. Det er det GUD vil! Utfordringen ligger i at innholdet i ordet «frihet «har en tvetydighet i seg. En mulig overskrift for vår egen tidsepoke er nettopp hyllesten av frihet. «Frihet til å kunne velge sjøl» er ikke langt unna vår tids credo. I dag erfarer vi likefullt det skjebnesvangre i denne frihetsbekjennelsen. Våre «friheter» blir så lett til nye mønster som binder oss fast og som hindrer livsutfoldelsen, for oss selv og ikke minst for «vår neste«. Materialismen - forbrukskulturen egoismen styrer vår tid, og der er dogmet: «Den er mest lykkelig som kan kjøpe seg mest i livet...men tror vi virkelig lenger på dette? Når Jesus dukket opp på historiens arena ; kom han da også med et nytt sett av regler og bud som gjorde at menneskene på nytt ble knuget fast innenfor helt bestemte rammer og livsbetingelser? Kom Jesus med en ny religion som var enda mer autoritær og kontrollerbar enn den jødiske tro? Satte Jesus livet opp på en formel hvor det ikke fantes slingringsmonn ; verken rom for egne beslutninger eller egne avgjørelser? Ble mennesket pånytt gjort til «slave«under nye bud og regler - satt i system av en Gud som endog hadde «gjestet sitt folk «? En Gud som hadde kjent på sin egen kropp - jordisk tørst og jordisk sult - ja, som hadde kjent lengslenes sug etter livets gode lyst og livets begjærligheter. Han som selv hadde levd «menneskenes liv» og som selv hadde «blitt prøvet i alt hva det vil si å være menneske». Vi kan i sannhet spørre, også når vi ser på Jesu etterfølgere i dag : oss selv : kom Jesus for å sette oss i frihet? Eller kom han for påny å gjøre oss avhengige av menneskers meninger og bud? (Pietismen er død, men Sørlandskristendommen lever) Hvem styrer våre liv? - Gudsfrykten eller menneskefrykten? Er vi styrt innenfra eller utenfra? Spør vi etter Sann frigjøring Sigmund B. Kruse Guds vilje eller er vi når det kommer til stykket, mest opptatt av «folk s» forventninger til oss? Hva slags prektighetsmodell er det vi strever med å vise frem for hverandre? - Er det dette kristentroen handler om for oss? Holde oppe en plettfri vandel uten riper i lakken? Se hvor flinke vi er til å få til livene våre? Vi gjør aldri noe «galt», vi tar aldri «feil», vi har alltid «rett»... Er det slik vi oppleves av «de andre» ; «de utenfor» de «innviedes» kretser av de som ikke kan «kodene» våre...? JESUS vil lære oss å leve i sannheten med våre liv. Det er noe annet enn å leve plettfritt og uten tilkortkomenheter og svakheter. Å leve i sannheten - er å vedstå deg - at du trenger nåde og hjelp til livet ditt.. Kyrie blir din bønn Guds synlige barmhjertighet til oss er JESUS. Han er sannheten som kom for å frigjøre oss. Han kom ikke for å dømme oss, men for å frigjøre oss. Vårt kall er ikke å dømme hverandre, men å sette hverandre i frihet. Det er en oppgave i livet vi slipper å bruke energien vår på dommen over andre - den kan vi trygt overlate til Vårherre. Jens Bjørneboe sier et sted: «De gamle spikret ham til korsets påler vi spikret han til tradisjonen». Tør vi slippe den utfordringen ordentlig innpå oss? Det er neppe mange innenfor de kristne miljøene som ønsker å støte andre ut, som mener om seg selv at de er så gode og prektige at de ikke kan omgås de som ikke har de riktige svarene de som livsproblemene synes tydelig endog «utenpå». Jeg tror vi alle så gjerne ønsker å ta imot dem! Likevel erfarer vi gang på gang at det religiøse og sosiale miljøet som vi bygger - i praksis - virker - isolerende, avrensende og endog avvisende. På altfor mange Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. (Joh 8, 36) Jeg blir i Jesus Kristus satt fri fra alt det som forsøker å stenge meg inne og lukke meg til overfor åpenheten med Gud, meg selv og med andre og med skapevverket FRI fra alt - som enten gjør meg til slave- eller som slavebinder meg. Derfor var det - at GUD selv - gikk på vår jord. Derfor er det at kirken - til tross for alle sine skrøpeligheter - fortsatt omkranser jorden. - FOR Å SETTE OSS FRI!!! FAMILIEGUDSTJENESTE I RAVNEDALEN Søndag 29. august kunne Terje Skaar tradisjonen tro ta med den mobile kirkeklokken og sette kursen til idylliske Ravnedalen for friluftsgudstjeneste. Det er blitt en fin og meget populær tradisjon at Domkirken, Hellemyr og Grim menigheter samles innerst i Ravnedalen for felles gudstjeneste siste søndag i august. Hver menighet er representert med en prest og det er alltid rikelig med musikalske innslag. I år fikk vi høre vakker barnesang fra Domkirkens barnekor, Go klang og Hellemyr barnekor til stor glede for de over 300 fremmøtte. I tillegg til barnesang var det vakker musikk fra en blåsergruppe fra Kristiansand Brass og en kompgruppe fra Hellemyr, samt solosang fra Ben Tore Beisland. Dagens tekst ble lest av Marie Kristensen: Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse ordene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv! Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Romerbrevet kap. 13, vers 8-10 Vår kjære sokneprest, Thor Kåre Kalvik, preket over denne flotte og tankevekkende teksten med et stort, rødt hjerte hengende over hele frontpanelet. Vi fikk høre om kjærlighet til våre nærmeste, kjærlighet til vår neste og kjærlighet til alt Guds skaperverk. Også i år ble det båret barn til dåp: Erik Mateo Borning og Leander Flaa Johansen ble døpt, og både foreldre og øvrige dåpsgjester likte tydelig tilbudet om dåp i denne noe utradisjonelle katedralen. Etter selve gudstjenesten fikk alle mulighet for å kjøpe billig og god mat stelt i stand av en stor og ivrig dugnadskomite. Det var også mange som tok i mot tilbudet om en Dag Wennesland vandring rundt i den vakre dalen guidet av den svært kunnskapsrike og alltid inspirerende guiden Gerd Gundersen. Gerd har vært en ildsjel som bruker mye av fritiden sin til å fortelle om Ravnedalen, dens historie, botanikk, geologi osv. og en tur med Gerd er nesten som en liten andakt for alle oss som er takknemlige for skaperverket!

3 4 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 5 Kjelleren i Hellemyr kirke pusses opp. Nå er det full fart med oppussing av kjelleren i Hellemyr kirke. Starten er gått for en etterlengtet oppgradering av standarden i to rom i kjelleren, som foreløpig omtales som peisestua og ungdomsrommet. Wenche Bariås Sentralen for Vestheiene, Hellemyr, Hannevika, Bellevue, Grim og Suldalen/Dalene. Sentralen holder til på Grim Torv 2 (til høyre for Meny Grim). Her er du VELKOMMEN INNOM. AKTIVITETSGRUPPA I SULDALEN TRENGER VOKSNE FRIVILLIGE ET PAR - 3 TIMER PÅ TIRSDAGER + EN FREDAG I MÅNEDEN..! Så har du lyst og anledning til å være med som hjelper her er det bare å ta kontakt for videre informasjon. Gruppa består av barn i og 7. klassene ved Krossen skole og ledes av Fritidsetaten. TA KONTAKT MARIT PENNE TLF E-post: WEB: MOBILKURS lær det DU trenger å lære i høst. Trenger du en oppfrisking på mobilen din hvor du kan lære akkurat det du har behov for det være seg å skrive/motta meldinger, lagre/slette samtaler/meldinger, lagre nummer og navn, ta bilder eller noe annet du lurer på? Her får du et 2 timers kurs hvor flinke ungdomsskole-elever er lærere. Kurset er gratis. Ring allerede nå og meld deg på til sentralen tlf VAFFELHJERTET HVER TIRSDAG KL på sentralen er åpen for alle - kom innom for informasjon, prat om løst og fast, kaffe/te, nystekte vafler (kr. 15,-), en hvil i hverdagen. NYHET: Ergometersykkel står klar på sentralen, så nå kan du også få deg en fin sykkeltur, akkurat så lang du ønsker og har krefter til. En dugnadsgjeng har allerede fjernet alt på golv og vegger. I det minste rommet er veggene grunnet, og begge rommene skal males likt i en lys farge. En komité er i full gang med å velge farge på veggene. Etter hvert skal komitéen også bestemme den helhetlige løsningen som vil omdanne rommet til en kombinert spise- og peisestue. Lamper, gardiner, møbler og innepeis skal gi et hjemmehyggelig og intimt preg. Murerfirmaet Frode Lindgren er hyret inn for å fliselegge golvet. Det er valgt fliser som er helt like med dem som er oppe i kirkerommet, for å skape et helhetlig preg. Når dette arbeidet er ferdig, står maling av Frihet Det finnes mange slags friheter. Noen er av det ytre slaget og noen av det indre. Kanskje er den reelle friheten et resultat av begge slag? Ja, kanskje burde den heller kalles fred, for hvem kan være fri uten å ha fred med seg selv og andre? Stadig flere går til mediene med sitt krav til frihet fra sitt og andres religiøse liv. Om den humanetiske påvirkningen allerede har rukket å sette sine spor i oss skal jeg ikke si. Det kan også være frykten for alt som ikke kan kontrol-leres eller kjøpes for penger. Eller det kan være at man vil være fri fra hensynet til våre nye landsmenn. I dag er det f.eks. ikke Malergjengen grunner veggene i ungdomsrommet med lys maling. veggene for tur. Også dørene skal byttes ut. Initiativet og hovedidéen til oppussingen kom fra 3 tidligere medlemmer i menighetsrådet. Olav, Stig og Audun har vært drivkreftene og fått med stab og menighetsråd på sine idéer og forslag. Budsjettet er på kr. Til nå er det kommet inn ; støtte fra +Bank, LOSfondet, malerfirma og privatpersoner. Og det er stor entusiasme for hva lokalene kan bety i nærmiljøet, både til eget bruk og i samarbeid med lokale foreninger og lag. Menighetsbladet følger med! Åsmund Olaf Unhjem så radikalt å erklære at Gud er død. I dag blir det meste tolerert. I dag skal man bl.a. frigjøres fra religionsstifterne. Følgelig skal bønn og forkynnelse her i Vest Europa ikke tillates i det offentlige rom, dvs. i skoler og barnehager. Blir vi et så fritt land av den grunn? Blir vi friere ved å bli fratatt forfedrenes religiøse tradisjoner? Blir vi mer frie av å stenge for lengsler som går utover de markedsøkonomiske verdiene? Med andre ord, hvilken frihet kan det kalles som bare settes ved takplankene i våre private hjem? Hør hva Guds Ord sier: Får da Kristus frigjort dere, da er dere virkelig fri! Menighetsrådets leder, Bjørn, i full sving med brekkjernet. Olav fjerner en av dørene! Det guddommelige Det guddommelige ved oss er ikke våre eksamener og kapitalressurser. Det er heller ikke våre klær og matlagre eller vakre hus og silketapeter. Nei. Det guddommelige ved oss er simpelthen at vi kan holde av noen, kan erkjenne og fornemme, kan tilgi og takke, kan drømme og lengte. Og fremforalt at vi kan håpe på og åpne oss for det egentlige livet, livet med Gud, det livet som gis oss av bare nåde. åou HYGGEKVELDER I MALMVEIEN OG MØLLEPARKEN SERVICEBOLIGER er åpne for alle som har lyst på et par timer fylt med underholdning, kaffemat, åresalg og en god prat. MØLLEPARKEN TIRSDAGER kl september, 28.september, 12.oktober, 26.oktober og 9.november. MALMVEIEN MANDAGER KL september, 4.oktober og 8.november. VIL DU GJERNE HA EN VENN FOR BESØK/TUR? Ta kontakt med sentralen. Vi kan hjelpe å formidle kontakt med en person som gjerne vil bli din venn. TRYGG HELSEINFORMASJON. Har du huller i din datakunnskap? Lurer du på hvordan du skal finne fram på internett? Lurer du på hvordan du kan søke etter trygg helseinformasjon på nettet? Har du lyst til å lære mer på en trygg måte? Her er kurset for deg. Se eller kom innom sentralen for mer informasjon. Grim menighets sykkeltur søndag 15. august 2010 Etter gudstjenesten arrangerte menigheten sykkeltur fra Grim torg via Kjærrane til Langenes og tilbake til Kristiansand gjennom Vågsbygd. Tenk at det går an å være så heldig med valg av dag! 15. august var nok den fineste dagen på Sørlandet denne sommeren. Vi var sju spreke deltakere i alderen fra 11 til 65 år. På Langenes svippet vi innom Stokkelandsåsen, og ble servert is og kaffi av soknepresten vår, Thor Kåre Kalvik. (Marit Kalvik var en av de spreke syklistene.) Det smakte godt, og var et hyggelig avbrekk i syklingen. Deretter fortsatte vi til Langenes, der vi hadde oss en forfriskende dukkert i sjøen. Da vi nærmet oss Vågsbygd var det noen deltakere som syns vi hadde syklet nok, men til Grim kom vi oss alle sammen etter noen stopp. Turen gikk bra, og ingen hadde bruk for sykkelpumpe eller lappesaker. Neste år håper vi på flere spreke syklister og kanskje en følgebil. Hilsen Oddbjørg Eikeland og Tone Strai

4 6 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 7 Menighetskalenderen Gudstjenester Slektens gang Grim kirke Grim menighet Prosjektkor fram mot Alle- Helgensdag (7. november 2010 kl 1900) Allehelgensdag, 7.november 2010 kl1900, blir det sangkveld i Hellemyr kirke. Fokuset blir allehelgensdag, himmellengt og håp. Det finnes utrolig mange flotte sanger med disse temaene, alt fra spirituals og lovsanger til folketoner og salmer. I den forbindelse ønsker vi å sette sammen et prosjektkor for alle som har lyst til å være med. Vi satser på relativt få øvelser, men stor sangglede. Øvelser blir torsdager 14/10, 21/10 og 4/11 fra kl 2000 til Vi vet det er mange sangglade mennesker på Hellemyr (og områdene rundt) og håper flest mulig vil være med. Gi gjerne en tilbakemelding om deltakelse til Ben Tore Beisland ( ). Dette kan bli fantastisk hvis DU blir med. BARN I GRIM KIRKE I HØST: BABYSANG Kurs i Grim kirke for barn fra 3-10 mnd. Kursleder/kontaktperson er Louise Charlotte Klungland, tlf ÅPEN BARNEHAGE Mandag, tirsdag og torsdag i Grim kirkes underetasje, kl Onsdag på Tinnheia fritidssenter kl Et tilbud til deg som er hjemme med barn på dagtid. Du får frukt, melk og formingsutstyr til barn og kaffe/te til de voksne. Ta med matpakke. Det koster kr. 20,- pr. voksen. Kontaktperson er Siri Øverby tlf GO KLANG For alle barn fra 4 år. Øvelse hver onsdag kl Kontaktperson er menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf BARNEKLUBB Annen hver torsdag (partallsuker) klasse, fra kl Kontaktperson er menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf Ny hjemmeside på Internett. Hellemyr menighet har opprettet en ny hjemmeside på nettet. Adressen er: Her vil du finne stoff om gudstjenester og arrangementer i nærmeste framtid, annet aktuelt stoff, informasjon om menigheten generelt og om arbeid blant barn og unge. En egen redaksjon skal stå for opparbeiding av siden. Tor Inge Forsdal har påtatt seg hovedansvaret for dette Arrangementer i Grim kirke kl Vi over kl Syvstjernen kl Treff på Malmveien kl Bibeltime v/thor Kåre Kalvik kl Vi over kl Syvstjernen kl En kirke for alle kl Treff på Malmveien kl Grim misjonsring kl Vi over kl Syvstjernen kl Samling for 4-åringer kl Konsert m/ungdomskan toriet kl Bibeltime v/odd Gaud estad kl Lørdagskafe kl Vi over 60 Arrangementer i Hellemyr kirke Hellemyr barnekor øver hver mandag: 1.klasse øver kl klasse øver kl Knøttekoret øver mandager i partallsuker kl Ungdomskoret øver hver mandag kl Åpen barnehage har åpent mandager og onsdager kl KRIK har trening på Solkollen hver fredag kl Søndagsskolen samles søndager kl Datoer: 5.9. /12.9 / / 26.9./ ( er det familiegudstjeneste, Menighetstur) Nikos 5.-7.klasse samles torsdager i oddetallsuker kl Kjellergjengen (2.-4.klasse) samles torsdager i partallsuke kl NB: Kommer i gang med forbehold om nok ledere!! ALF-klubben kommer sammen onsdager i partallsuker kl Vi over 60 torsdag 16.september og 14.oktober kl NMS kvinneforening har møte i kirkekjelleren mandag 11.oktober og 8.november kl arbeidet. I løpet av høsten håper man at hjemmesiden er fullt oppdatert. Ønsket er å gjøre tilgangen til informasjon så enkel som mulig for beboerne på Hellemyr. Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet. Menighetsbladet vil også bli lagt inn her. I tillegg kan du finne menighetsbladet på og Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Temagudstjeneste/diakonisøndag v/kari Hagen, Bjørn Enes og Dag Ringstad, tema: Offerbarn, takkoffer til Kirkens ungdomsprosjekt, kirkebil, kirkekaffe. Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik, konfirmantpresentasjon, dåp, takkoffer til menighetens ungdomsarbeid, kirkebil, kirkekaffe. Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik, dåp, takkoffer til NKSS, kirkebil Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Høymesse v/sigmund B. Kruse,nattverd, takkoffer til menighetsarbeidet, kirkebil. Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Familiegudstjeneste v/thor Kåre Kalvik, dåp, utdeling av 4-års boka, Go klang og babysang deltar, takkoffer til IKO, kirkebil, kirkekaffe. Søndag SØNDAG ETTER PINSE Kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik, dåp, nattverd, takkoffer til Israelsmisjonen, kirkebil, kirkekaffe Hellemyr kirke Søndag 19.september kl Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter v/ S.B Kruse, Dåp Sang av ungdomskoret Offer til ungdomsarbeidet, Søndagsklubben, Kirkekaffe Søndag 26.september kl Høymesse v/ S.B.Kruse Nattverd, Kirkekaffe Søndag 17.oktober kl Familiegudstjeneste v/ S.B.Kruse Utdeling av 4-årsbok, Barn fra søndagsskolen og Knøttekoret blir med. Dåp, Offer til søndagsskoleforbundet. Kirkekaffe Søndag 24.oktober Gudstjeneste på Åpta i forbindelse med menighetstur Nytilflyttede er spesielt velkomne! Kirkekaffe BØNNESAMLING Det er nå bønn i underetasjen (ungdomsrommet) før gudstjensten søndager kl (torsdagens bønnesamling utgår) KIRKEBIL Det er mulig å få kirkebil til bibeltime, Vi over 60 og søndagens gudstjeneste. Ring til Grim kirke ca en time før arrangementet tlf DØPTE Benjamin Bryggeså Stian Hunstad Fredrik Hjemdahl Lyberg Torodd Vik Telma Hovland Randesund kirke Emilie Elfrida Løland Voie kirke Sindre Johan Eriksen Lund kirke Daniel Eikaas Gomez Ellie Tveiten Ida Ursula Synnøve Carlström Ulrik Rasmussen Engesland Christopher Dominic Sløgedal Kristian sand Domkirke Pia Axelsen Rikke Axelsen Malin Uleberg Skarstein Hornnes kirke Herman Hauge Erle Sandsdalen RobstadEigevann (Hellemyr ) Kevin Akselsen Celine Berntsen Tallaksen Liam Alexander Henry Thea Eline Smestad von Kirchbach Sebastian Larsen Løvland Eric Gomez Osei-Tutu Martine Sofie Rysstad Charlotte Langseth Egedal Kristiansand Domkirke Martin Eduardo Martinez-Munoz Kristiansand Domkirke Amalie Nesset Stavenes Sandstad kirke, Hitra Leon Myhre Garmannslund Kristiansand Domkirke Ane Larsen Narvik kirke Noah Thomassen Fjære kirke David Brox Thomassen Sebastian Johannessen Pauschert Hellemyr kirke Sofie Sætra Sørensen Søgne hoved kirke DØDE: Svein Tore Anderen Käthe Johanna Maria Holte Laila Kampvold Magnhild Støilhomen Kjell Wither Olaf Holand Asbjørn Teigen Espen Jonassen Flåterud Olav Spikkeland Harald Nygaard Leif Markussen Gerd Reinertsen Laila Synnøve Goli Else Nilsen Wiestad Ragnar Jørgen Tellef Tellefsen Erna Kamilla Harlund Yngvar Vabo Hellemyr Menighet DØPTE Ninni Røinås Wetrhus Ulrik Jarnæs Julian Max Dalian Haugeland Herman Hauge (Grim) Erle Sandsdalen Robstad (Eigevannet) Mina Kittelsen Ryen (Oddernes) Madelen Therese Greibesland Zakariassen (Domkrk.) Ina Omland (Søm) Thea Eline Smestad von Kirchback (Grim) Fredrik Feldt Loncle (Domkrk.) Adrian Elias Bye Olsen (Domkrk.) DØDE: Svein Flatelid Anne Karin Trondsen Gerd Landsverk Nå kan du lese Menighetsnytt i digitalversjon på internett. Gå til: og søk på Grim eller Hellemyr. Klikk på bildet av kirken, og du er på nettsiden der bl.a. Menighetsnytt er å finne. Du finner også Menighetsnytt på: Offer og gaver Hellemyr menighet Kirkens Nødhjelp kr 2972, Barnearbeidet kr 2450, Menighetsarbeidet kr 1536, Kirkens SOS kr 2200, Ungdomsarbeidet kr 6063, Ungd.arb. kr 2382, Menighetsarbeidet kr 1108, Misj.prosjekt Mali kr 2545, Diakonien kr 1365, Menighetsarbeidet kr 1200 (ca) Flomofre i Pakistan kr 1307,- HVORDAN HAR DU DET egentlig? ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! Gumpens Auto Vest as Tlf Markens gate 40, 4612 Kristiansand S Telefon: GRIM TORG 2 TELEFON SKIPSFART EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S. Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933 Døgntelefon: Jørgen Moesgt. 1, 4616 Kr.sand Tlf Familiefrisøren i Skomagergada tlf:

5 8 MENIGHETSNYTT PÅ FLUKT FRA KRIG Årets TV-aksjon skal gå til å hjelpe dem som har alle odds mot seg. Om lag 43 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. TV-aksjonen Flyktninghjelpen Halvparten er barn og ungdom. Pengene fra årets aksjon skal gå til hjelp og beskyttelse for mennesker på flukt. Et menneske på flukt trenger de mest elementære ting for å overleve. Mat, vann, et sted å sove. Men det er også viktig å bidra med annen type hjelp. Skolegang til barna, juridisk hjelp og at noen taler deres sak; i hjemlandet og internasjonalt. Flyktninghjelpen gjør alle disse tingene. Flyktninghjelpen driver flyktningleirer med flere tusen mennesker. De deler ut telt og setter opp midlertidige hus. De gir skolegang til barn. De deler ut mat, vann og såkorn til millioner av mennesker hvert år. De hjelper hjemvendte flyktninger å få tilbake hus, eiendom og arbeid. Nødhjelp i en ny virkelighet Menneskene Flyktninghjelpen hjelper befinner seg i noen av verdens farligste områder, som Afghanistan, Somalia og DR Kongo. De trenger hjelp og beskyttelse fra krigsherjingene. Å nå frem med hjelpen er svært utfordrende. Flyktninghjelpen har blitt eksperter på å få hjelpen fram der få andre kommer til med Takk Jeg takker deg, Herre, for bekken og vannet, for dalen og fjellet og byen og landet! Jeg takker for hva du så gavmildt forærer, for fisken i havet og kråker og skjærer! nødhjelp. De opererer som en nøytral aktør og deres mål er å hjelpe sivilbefolkningen. De fleste av Flyktninghjelpens 2600 medarbeidere er lokalt ansatte. Flyktninghjelpen har prosjekter i rundt 20 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa. Alle prosjektene styres direkte fra et lite og effektivt hovedkontor i Oslo. Flyktninghjelpen samarbeider nært med FN og andre organisasjoner, både ute i verden og i Norge. Utenfor Norge er Flyktninghjelpen kjent som NRC (Norwegian Refugee Council). Verdens største dugnad TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at bøssebærer skal besøke Jeg takker for barna og folk som jeg kjenner og alle jeg møter som siden blir venner! Jeg takker for dine livsalige ord, for smilet på veien og mat på mitt bord! husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober. TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen arrang-eres på selve FN-dagen 24. oktober Programlederne på aksjons-dagen er Dan Børge Akerø og Haddy N jie. Begge vil besøke flyktningeleirer for å lage reportasjer til aksjonsdagen. Haddy besøker bl.a. verdens største flytningeleir Da Daab i Kenya, hvor det lever somaliske flyktninger. TVaksjonen er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag. Bli med du også! Dronning Sonja er årets høye beskytter av aksjonen. Grim og Hellemyr menigheter organiserer den praktiske gjennomføringen i vårt område. Meld deg på til årets mest meningsfulle spasertur en times tid i nærmiljøet. Barn i følge med voksne er velkomne til å bli med! Les mer på Åamund Olaf Unhjem Jeg takker deg, Gud, at du gjør meg så glad og bader min tro i løftenes bad! Jeg takker for Jesus og alt som han gjorde, for evighetslivet og Frelsen ved Ordet!

På grensen. Ny organist på Hellemyr. Vårt kristne medansvar. Menighetskalenderen. Lys våken i Grim. side 3. side 4. side 5. side 6-7.

På grensen. Ny organist på Hellemyr. Vårt kristne medansvar. Menighetskalenderen. Lys våken i Grim. side 3. side 4. side 5. side 6-7. Menighetsblad for Nr.1, 2.februar, 45.årgang 2010 Grim og Hellemyr menigheter På grensen side 3 Ny organist på Hellemyr side 4 Vårt kristne medansvar side 5 Menighetskalenderen side 6-7 Lys våken i Grim

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.5, 26.oktober 2010, 45. årgang Hun visste veien. side 3 Oberammergau side 4 Menighetskalenderen side 6-7 Konfirmanter på tur side 8 Digitalversjon finner

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Sommerdag. Allsang i Ravnedalen. Medarbeiderfest. Menighetskalenderen. Utegudstjeneste. side 3. side 5. side 6. side 7. Nr.3, 7.juni 2011, 46.

Sommerdag. Allsang i Ravnedalen. Medarbeiderfest. Menighetskalenderen. Utegudstjeneste. side 3. side 5. side 6. side 7. Nr.3, 7.juni 2011, 46. Menighetsblad for Nr.3, 7.juni 2011, 46. årgang Grim og Hellemyr menigheter Sommerdag I dag er lyset som et kobbersmykke, en favn av kjærtegn og det lille trykket fra minnet om den gang da vi var små.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Nr.4, 18.sept. 2012, 47. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 4-årsbok i Grim Kirke side 3 Nytt misjonsprosjekt side 4 Konfirmanttur side 6 Vi over 60 på tur side 7 sommerfest

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Andakten. Årets Konfirmanter. Ungdomsmøter i Hellemyr. Menighetskalenderen. Hellemyrhallen. side 2. side 4. side 5. side 6. side 8

Andakten. Årets Konfirmanter. Ungdomsmøter i Hellemyr. Menighetskalenderen. Hellemyrhallen. side 2. side 4. side 5. side 6. side 8 Menighetsblad for Nr.3, 10.juni 2014, 49. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 Årets Konfirmanter side 4 Ungdomsmøter i Hellemyr side 5 Menighetskalenderen side 6 Hellemyrhallen side 8 Digitalversjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Brød, fisker og deltagelse. Ei sympatisk jente fra Grim. Skaperverkets dag på Hellemyr. Vårbasar i Grim. Tur med fredagskonfirmantene

Brød, fisker og deltagelse. Ei sympatisk jente fra Grim. Skaperverkets dag på Hellemyr. Vårbasar i Grim. Tur med fredagskonfirmantene Menighetsblad for Nr.3, 12.juni. 2012, 47. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 Brød, fisker og deltagelse side 3 Ei sympatisk jente fra Grim side 5 Skaperverkets dag på Hellemyr side 6 Vårbasar

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Biskopens juleandakt. Måltidsgudstjeneste. Avskjed med Thor Kåre. Solholmen skole 50 år. Menighetskalender. Den nye ringveien

Biskopens juleandakt. Måltidsgudstjeneste. Avskjed med Thor Kåre. Solholmen skole 50 år. Menighetskalender. Den nye ringveien Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.5, 3.des. 2014, 49. årgang Barnet i stallen Et barn i en stall, på et leie av strå, et Gudsbarn, som Herren lot mennesker spå, en hærskare engler som jublet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Andakten. Ny gudstjenesteordning. Livsglede i Ravnedalen. Krik i full sving. Åsmunds side. Menighetskalenderen. Konfirmanttur. side 2. side 3.

Andakten. Ny gudstjenesteordning. Livsglede i Ravnedalen. Krik i full sving. Åsmunds side. Menighetskalenderen. Konfirmanttur. side 2. side 3. Menighetsblad for Nr.5, 30.okt. 2012, 47. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 Ny gudstjenesteordning side 3 Livsglede i Ravnedalen side 4 Krik i full sving side 6 Åsmunds side side 7 Digitalversjon

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Andakten. Årsmøte i Grim Kirke. Konfirmantgudstjeneste. Tinnstua barnehage. Konfirmantene. En kirketjener takker for seg. Menighetskalenderen.

Andakten. Årsmøte i Grim Kirke. Konfirmantgudstjeneste. Tinnstua barnehage. Konfirmantene. En kirketjener takker for seg. Menighetskalenderen. Menighetsblad for Nr.2, 24.april. 2012, 47. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 Årsmøte i Grim Kirke side 4 Konfirmantgudstjeneste side 5 Tinnstua barnehage side 6 Konfirmantene side 7 En

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag FLYKTNINGESØNDAG Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag (Dette kan også tilpasses og brukes på gudstjenester eller samlinger i andre kirkesamfunn. Bruk det som passer) 1.Inngang (preludium)

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Oversikt over Romerbrevet Roald Kvam 2008 Mål med Bibelfagdagene 07 Å gi innføring i Paulus brev til romerne, med særlig vekt på læren om at mennesket

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Andakten. Pensjonisten. Juniorer i Norgestoppen. Hilsen fra søndagskolen. Menighetskalenderen. Åsmunds side. side 2. side 3. side 4. side 5.

Andakten. Pensjonisten. Juniorer i Norgestoppen. Hilsen fra søndagskolen. Menighetskalenderen. Åsmunds side. side 2. side 3. side 4. side 5. Menighetsblad for Nr.4, 24.sept. 2013, 48. årgang Grim og Hellemyr menigheter Digitalversjon finner du på http://hellemyrmenighet.no http://grimkirke.no Andakten side 2 Pensjonisten side 3 Juniorer i Norgestoppen

Detaljer

Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen.

Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen. Menighetsblad for Nr.3, 11.juni. 2013, 48. årgang Grim og Hellemyr menigheter Digitalversjon finner du på http://hellemyrmenighet.no http://grimkirke.no Andakten side 2 Kirkebil side 3 På leting etter

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer