Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel."

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland Juni 2013 Rekordsommer venter! Rundt charterturister reiser ut av Norge i sommer. Ny rekord igjen. I Virkes store befolkningsundersøkelse på slutten av fjoråret svarte 65 prosent at de planla å reise utenlands i sommer, en tydelig oppgang fra sommeren i fjor. Matematisk oversatt betyr det at rundt 3,250 millioner av oss reiser ut av Norge, men respondentene svarer gjerne på vegne av flere i husstanden, så det reelle tallet er enda større. Hvor drar de rundt 2,4 millionene som ikke drar på charter? Med rutefly, egen bil, tog eller båt. Danmark er fremdeles et av våre mest populære reisemål i sommerukene. Vår fremdeles gode økonomi kommer svært mange land til gode. Klimautviklingen, forbruksvanene våre, livsstilstrendene og fundamentet i norsk økonomi tyder på at vi kan komme til å bruke begrepet "ny rekordsommer" om 12 måneder fra nå. Når noen av våre medlemmer allerede har lagt ut sommeren 2014 for salg, viser det at jeg ikke er alene om å se lyst på reiseframtiden når det gjelder utgående reiser. Skygg unna priratkopierte varer! Med rekordutvandringen i sommer følger, dessverre, antagelig også en stor import av piratkopierte varer. Naive nordmenn prøver å jazze opp imaget sitt ved å vifte med merkebriller, merkevesker og merkeklær kjøpt på markeder i Tyrkia eller på andre feriedestinasjoner. Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel. Joda, vi har hørt den. Og noen rettferdiggjør kjøpet sitt ytterligere: Det vi betaler for merkevarene går jo rett i lomma på storkapitalistene. Kjøper vi "fake" støtter vi lokal produksjon. Noen tror kanskje på holdbarheten i det siste utsagnet. Skylapper er alltid gode å ha. Det er en milliardindustri bak piratkopiene. Arbeids og lønnsvilkårene er neppe bedre enn hos merkevareprodusentenes leverandører, antagelig verre. Og profitten går ikke til lokal handelsstand eller industri, den går inn i en svart økonomi kontrollert av organisert kriminalitet. De samme organisasjoner som står bak menneskehandel, narkotikahandel og ulovlig våpenhandel. De fleste VET dette, men velger å lukke øynene. Prada-brillene ser jo så ekte ut og er jo sååå billige! Lovgivingen rører på seg i Europa. Det samme gjør kontrollene. Vi har for lengst hørt tøffe historier fra for eksempel Italia hvor norske turister er hivd bak lås og slå når de tas mens de kjøper piratkopier. Takket være de sterke reaksjonene og økte kontrollene i Europa, er problemet her blitt mindre. Men de mange hundre tusen som hvert år reiser til steder med salg av slike kriminelle gjenstander, tror at man kan fremdeles kjøpe ganske risikofritt, noe som slett ikke er tilfelle. Kampen mot piratkopier er et prioritert område også i Norge. Det ble framlagt en Stortingsmelding om temaet i april, og tollvesenet vil skjerpe kontrollene framover. Reisearrangørene som er medlem i Virke fikk en oppfordring om å informere kundene sine om risikoen ved å kjøpe piratkopier og at det alltid er en sannsynlighet for at slik handel er en støtte til organisert kriminalitet. Denne oppfordringen gjentas her og nå!

2 Og så håper jeg at holdningen hos oss alle vris dithen at vi ser kritisk på de mange som igjen kommer hjem etter ferien med dyre merkeklær eller andre merkevarer, kjøpt til spottpris på gata et sted hvor produsenten aldri har hatt salg av sine produkter. Det er lov å tenke: "Er trangen til å late som om du er high class sterkere enn moralen din?" Ansvaret ligger tross alt på oss som enkeltindivider. God sommer til dere alle fra Rolf Forsdahl! Svartelister over ferieverstingene Bloggen til bransjedirektøren i Virke Reise Utland, hvor han tok til orde for å svarteliste de som begår grove overtramp eller ikke kan ta vare på seg selv under ferien, har fått mye oppmerksomhet. Den eneste kritiske røsten som kom, var ikke uventet fra Datatilsynet. Fredag 21. juni hadde Forsdahl et uformelt møte med Datatilsynet som et resultat av dette. I motsetning til hva mange tror, er Datatilsynet ikke motstander av en slik liste som vi ser behov for", sier Forsdahl etter møtet. Tilsynet ser bransjens behov og det allmennyttige formålet bak ønsket jeg framsatte i bloggen. Men vi har en lovgiving i Norge som oppstiller en del regler om hvordan slike lister skal etableres, lagres og hvordan personvern og innsynsrett skal ivaretas. Dette var vi kjent med, og ønsker selvfølgelig at eventuelle "svartelister" skal ligge innenfor lovens rammer. Det var dette møtet med tilsynet dreide seg om, og vi kommer til å følge opp dette sammen med de medlemmer som ønsker, over sommeren. Tilsynet har tilbudt seg å være med i denne prosessen. Forsdahl forteller videre at tilsynet ved nærmere ettertanke kom til at det kanskje var hensiktsmessig også å se på vilkårene for en felles registrering, slik for eksempel charterarrangørene kunne lage en felles liste over kunder de ikke kan ta ansvar for å akseptere som gjester igjen. Det er ikke bare plankekjøring her. Vi snakker om betingelser som medfører mange administrative rutiner i og med at vi snakker om sensitive personopplysninger. Men vi kartlegger dette og så er det opp til medlemmene å foreta kost/nytte betraktninger, avslutter Forsdahl. Datatilsynet er kjent med at enkelte bransjer har ulovlige og skjulte former for svartelister. Tilsynet ser en verdi i å medvirke til at behovet for svartelister kan møtes gjennom å få til et korrekt system for f eks reisearrangører. Det er de ulovlige listene tilsynet kjemper i mot ikke svartelister som sådanne. Usikkerhet om Ifs ansvarsforsikring I mai skrev vi dette: If har laget en skisse til vilkår og pris på det forsikringsproduktet reisearrangørene i Virke Reise Utland ønsker. Forsikringsproduktet skiller seg imidlertid såpass mye fra hva If ellers har i porteføljen, at det må ha en spesiell godkjennelse fra ledelsen. Virke regner med å ha endelig svar før sommeren. Nå er sommersesongen i full gang og Virke Reise Utland har ikke hørt fra If tross forespørsel. Jeg kan ikke tolke dette på annen måte enn at If, i motsetning til hva man har sagt tidligere, ikke er særlig interessert i dette produktet likevel, sier en skuffet Forsdahl, som forteller at man da må se etter andre partnere.

3 Bred rapport om norsk reiseliv 12. juni la Virke Reise Utland og Virke Reise Norge fram sin årlige oversikt over norsk reiseliv. Rapporten bygger på tilgjengelige eksterne kilder samt en stor befolkningsundersøkelse som ble foretatt på slutten av Rapporten, som har navnet "Innsikt og Utsyn" finner du her. Snapshots fra rapporten om nordmenns reisevaner Tradisjonelle feriemål Nordmenn er tradisjonelle når det gjelder valg av reisemål. Chartertoppene er Spania (Mallorca), Hellas (Kreta/Rhodos) og Tyrkia (Alanya/Antalya). Den økonomiske situasjonen i Hellas holder ikke nordmenn borte fra dette favorittreisemålet, Hellas vil få en god vekst i besøkende nordmenn i sommer. Det ser ut som om Hellas har tatt noe av markedet tilbake fra Tyrkia, og det før urolighetene startet i Tyrkia. sier Forsdahl. Han tror imidlertid ikke at disse får særlig stor effekt på andelen besøkende nordmenn. De fleste som hadde valgt seg Tyrkia hadde kjøpt reisene før opptøyene startet, og medlemmene våre forteller at det så å si ikke er ønsker om avbestillinger. Dessuten vet vi av lang erfaring at politisk uro i hovedsteder og store byer får liten effekt på viktige feriedestinasjoner i land hvor turisme er en viktig del av landets økonomi, så norske turister har en pragmatisk holdning til slike fenomen, sier Forsdahl, og legger til: Det er lett å glemme våre naboland når vi ser på nordmenns reisemønster. Faktisk er Danmark et av våre aller mest populære feriemål, og det danske turistkontoret venter en økning i antall norske gjestedøgn på rundt 2 prosent i sommer. Kortere, men flere ferier Virke mener å kunne spore en endring i hvordan nordmenn disponerer feriedagene sine. Våre undersøkelser tyder på at flere tar ut noe kortere sommerferie enn før, slik at de kan bruke feriedager også utenom sommerferien, sier Forsdahl. Det er fremdeles opp til 21 feriedager som er det mest vanlige, men andelen som sier at de vil ta fra 15 til 21 dagers ferie har sunket med 3 prosent fra i fjor, samtidig som andelen av de som sier de vil ha 14 eller færre dager har økt fra 13 til 19 prosent. Dette føyer seg inn i et mønster vi har observert tidligere, sier Forsdahl, som viser til veksten i langweekender og reiser utenom skoleferiene. Forsiktig økning i det planlagte feriebudsjettet Gjennomsnittsbudsjettet per husstand vil i sommer være i underkant av kroner, mens det i fjor var rett over Tar man ikke hensyn til de som bruker ekstremt mye eller ekstremt lite, blir tallene henholdsvis og kroner per husstand, i følge Virkes befolkningsundersøkelse, som også viser at 26 prosent av de spurte bekrefter at de vil øke feriebudsjettet i sommer. Det er flere undersøkelser om pengebruk i ferien, og ingen gir akkurat det samme resultatet, sier Forsdahl.

4 Metodikk og spørsmålsstilling slår ut i form av slike forskjeller. Men Forsdahl peker på at andelen av de som ikke vet eller vil svare på slike spørsmål en viss tid før den aktuelle ferien, er forholdsvis stor, for Virkes del rundt 50 prosent. Dette bekymrer økonomene til en viss grad, og dessuten har vi god grunn til å tro at en ikke uvesentlig del av oss bruker mer penger i ferien enn hva vi har planlagt, sier Forsdahl. Puppe og magefix stanser ikke kjøpet av ferien, men personlige behov er viktige for oss, også på reise Vi kan ikke spore effekten av det de siste dagers oppslag kan tyde på, nemlig om at feriepenger går til kosmetiske operasjoner, sier Forsdahl. Nå vet vi at mange foretar slike inngrep i utlandet, og kommer tilbake når operasjonssårene stort sett er grodd, men vi tror ikke denne gruppen turister er særlig målbar i sommer, mener han. Men generelt ser vi at feriene i stadig større grad brukes til virkeliggjøring av personlige drømmer eller oppfyllelse av personlige behov, alt fra målrettet, fysisk trening til isolasjon i kloster. Rekreasjon, sol og strand er likevel viktigst for oss 58 prosent av de spurte bekrefter at "syden-aktiviteter" er det viktigste formålet i sommer. Og vi gjør det ikke alene. Det å være sammen med venner og/eller familie i ferien er det viktigste for hele 68prosent av de spurte. Men vi må ikke glemme den menneskelige faktoren her, sier Forsdahl. Det er nok ofte en viss forskjell på hva folk svarer når de blir spurt om hva som er viktig for dem under ferien, og hva de faktisk gjør. Selv om "trening" oppgis som viktig, betyr det ikke at det meste av ferien går med til treningsaktiviteter. Vi er blitt flinke til å gjøre mange forskjellige ting i ferien vår, også kun å slappe av en undervurdert aktivitet i dagens prestasjonssamfunn, sier Forsdahl. Økning i behov for "Syden-liv" reduksjon i sosial faktor fra 2012 Virkes undersøkelse viser en liten endring i respondentenes prioritering av viktigheten av ferieinnholdet i forhold til i fjor. Da var det 74 prosent som la sosialt samvær på topp, mot 68 prosent nå. Mens "syden-livet" scoret topp hos 55 prosent i fjor, gjør det det hos 58 prosent i år. Også det å se nye steder er høyere prioritert i år enn i fjor (38 mot 33 prosent). Og nordmenn er ikke like.. Virkes befolkningsundersøkelse viser også forskjeller i de forskjellige befolkningsgruppenes adferd: Sørlendinger tar ut mindre sommerferie enn andre østlendingene ligger på topp. Gruppen år tar ut mer ferie enn andre aldersgrupper. Kvinneoverskudd i utlandet: Det er noe flere kvinner enn menn som oppgir at de reiser utenlands i sommer. Kvinner er mer sosiale enn menn: Det er flere kvinner enn menn som oppgir det å være sammen med familie og venner som viktig i sommerferien. Men det er flere kvinner enn menn som oppgir at det å dyrke egeninteresser i ferien er viktig. "Syden-faktoren" er viktigere for nordlendinger enn andre, og viktigere for menn enn kvinner. Gruppert etter alder, er dette viktigere for gruppen enn de andre aldersgruppene. Mat/drikke/kultur: Minst viktig for nordlendinger, noe viktigere for menn enn for kvinner, noe viktigere for de med høyere inntekt enn de med lavere.

5 Det er flere kvinner enn menn som sier det er viktig med "aktiviteter" under ferien, og dette er viktigere for aldersgruppen over 40 enn de under. Østlendinger kjøper reisen kortere tid før avreise enn resten av landet. Kvinner bestemmer seg tidligere for reisekjøp enn menn. Virke Reise Utland ønsker alle medlemmer og andre som får vårt månedsbrev, en god sommer og god sankthans! Vi har ferieavvikling framover, men har som vanlig "ordnet oss" slik at vi i det store er tilgjengelige og fungerer som vanlig. I presserende tilfelle anbefales det likevel at man ringer Forsdahls mobiltelefon (se under). Oslo, 21. juni 2013 Kontaktperson: Direktør Rolf Forsdahl, Virke Reise Utland E-post: Tlf.: /

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

TickeT collection sommeren 2012

TickeT collection sommeren 2012 Ticket Collection sommeren 2012 TICKET COLLECTION SOMMEREN 2012 Ticket Collection er Norges ledende reiseundersøkelse. To ganger i året gjennomføres undersøkelsen av Ticket1, Nordens største privatreisebyråkjede.

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013 Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Det er like før EU-kommisjonen offentliggjør resultatet av revisjonen av EU-forordning

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

METODERAPPORT Drømmen om rikdom

METODERAPPORT Drømmen om rikdom METODERAPPORT Drømmen om rikdom Sendt i Brennpunkt på NRK, 23. november 2004 Programansvarlig: Kjersti Knudssøn Research: Ole Egil Størkson NRK Fakta, 5020 Bergen Tlf: 55 27 52 00 Redegjørelse for arbeidet

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Sten Morten Misund-Asphaugs LISTEMASKIN. Hvilke tre skritt du må ta for at kundene automatisk skal komme til deg

Sten Morten Misund-Asphaugs LISTEMASKIN. Hvilke tre skritt du må ta for at kundene automatisk skal komme til deg Sten Morten Misund-Asphaugs LISTEMASKIN Hvilke tre skritt du må ta for at kundene automatisk skal komme til deg Problemet: Kunden med den blødende finger Driver du ditt eget firma, vet du at det er få

Detaljer

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Oppdragsrapport nr. 10-2003 Ingrid Kjørstad, Dag Slettemeås Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Rapport nr.10-2003 Tittel Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer