Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)"

Transkript

1 Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum ( )

2 Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker 4 Prosjekter /aktiviteter Bøker Formidling Den kulturelle skolesekken Andre prosjekter Utstillinger Arrangementer/foredrag Kunstsamling 5 Markedsføring Pressedekning Hjemmeside 6 Kurs og konferanser og annen ekstern virksomhet 7 Bygg og anlegg 8 Storvågan-gruppen 9 Drift 2

3 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Nordlands framtid skrev 10. juni 1992 at det var en nasjonal begivenhet når Galleri Espolin åpnet sine dører for aller første gang. I hjertet av det landskap han har hentet sine motiver fra, og midt blant de menneskene han befolket sine bilder med finnes den største samlingen av billedkunstneren Kaare Espolin Johnsons kunst. I Storvågan bare et steinkast fra Espolin Johnsons sommersted og Nord Norges første middelalder by Vágar ble Galleri Espolin bygget. Kaare Espolin Johnson har sine røtter godt fordelt i hele Norges land. Med en tipptipp oldefar fra Island, født på vestlandet, en barndom i Finnmark, ungdomstid i Bodø, utdannelse, arbeid og bosted i Oslo og somrene i Lofoten stemmer dette godt overens. Kaare var imidlertid aldri i tvil at det måtte bli Vågan kommune som skulle få hans donasjon i 1983 på rundt 30 bilder. Etter hvert har samlingen vokst og teller i dag 209 originale arbeider. Kaare Espolin Johnsons kunstneriske karriere startet ved hans inntreden i det legendariske Arbeidermagasinet. Ifølge Arthur Arntzen var det gjennom Arbeider Magasinet at han ble kjent for det nordnorske publikum. De tok ham til sitt bryst fordi han beskrev den nordnorske virkeligheten med en sånn innlevelse og kraft at man kunne ikke annet enn å bli stolt av sin kulturarv. Espolin Johnson fikk betegnelser som folkets kunstner, nordnorsk kunstner og kunstneren fra nord. Kaare er alt dette, men han er også noe mer: Han er en stor nasjonal kunstner, kjent som en av Norges fremste og betydeligste grafikere på 1900 tallet. Den markerte 100 års dagen til kunstneren Kaare Espolin Johnson. Styret i Galleri Espolin besluttet at hele året skulle være en hyllest til kunstneren fylt av ulike prosjekter og tilstelninger. Det skulle brukes til å fokusere på Kaares kunstnerskap og hans kunsthistoriske plassering. Han skulle opp og frem i nasjonal sammenheng og Galleri Espolin skulle presenteres som et nasjonalt visningssted for hans kunst. Ikke minst ville vi vise eieren Vågan kommune hvilken kunstskatt og markedsverdi de har i sin besittelse. Galleri Espolin har 1 årsverk i fast stilling som daglig leder og ca. 1 årsverk timebasert fordelt henholdsvis som helge- og sommerhjelp. Bedriften har ingen faste tilskudd fra kommune, stat eller fylket. Den umiddelbare reaksjon var at dette ville bli en utfordring til både daglig leder og styret. Det ble derfor nedsatt en gruppe som skulle utforme en prosjektbeskrivelse og søke eksterne tilskudd. Visjon Jubileet skal fremme og høyne kunnskapen om Kaare Espolin Johnson og Galleri Espolin nasjonalt og internasjonalt for at han skal være den mest omtalte kunstner i Norge og Norden i jubileumsåret. Det skal skapes en bevissthet omkring kunstneren og kunsten til Kaare Espolin Johnson gjennom hans tilknytning til Nord Norge og kystkulturen som skal løftes opp på et internasjonalt nivå. 3

4 Mål Vårt primære mål for denne markeringen var å hylle en stor kunstner, samt gi fornyet interesse for hans livsverk. Vi ønsket å løfte Kaare Espolin Johnson opp på et nasjonalt og internasjonalt nivå ved å synliggjøre spennvidden i hans produksjon. Sette søkelyset på Galleri Espolin som nasjonalt presentasjonssted for hans kunst. Skape et solid og bedre økonomisk grunnlag for galleriet gjennom faste offentlige tilskudd fra eier/ fylket og kulturdepartementet. En arbeidskomité ble opprettet for å kunne arbeide med en utforming av en slik markering. Komiteen besto av: Leder: Stein Rasmussen (styret Galleri Espolin) Nestleder: Johannes Rørtveit (styret Galleri Espolin) Sekretær: Liv Helfjord Marhaug (daglig leder Galleri Espolin) Medlem: Gisle Espolin Johnson (styret Galleri Espolin) Medlem: Tove Karoline Knutsen ( ) Medlem: Representant fra Nordland fylkeskommune 1. Brynhild Bye (2006) 2. Sofie Persvik (2006) 3. Siri Kvitvik (2007) Komiteen hadde i alt 10 møter i perioden og styret i Galleri Espolin deltok i alle møtene, men verken styret eller jubileumsstyret mottok møtegodtgjørelse. Kort om Galleri Espolin Galleri Espolin har 1 årsverk i fast stilling som daglig leder og ca. 1 årsverk timebasert som helge- og sommerhjelp. Kaare Espolin Johnson donerte en stor billedgave til Vågan kommune i 1981 Galleriet er et aksjeselskap og eies i sin helhet av Vågan kommune. Galleriet mottar ingen form for fast offentlig støtte. Inntekter kommer fra billettsalg, suvenirsalg og litografier. Galleriet ble bygget i 1992 av arkitekten Gisle Jakhelln og hadde ved åpningen 90 av de mest sentrale bildene. Galleribygningen har tatt elementer av gammel Islandsk byggetradisjon i kombinasjon med det moderne. Galleri Espolin har den største samling av Kaare Espolin Johnsons bilder (209) Galleriet består av 2 permanente utstillingsrom samt bibliotek, rom for videofremvisning, flygel, depot, arbeidsrom og suvenirbutikk. I juni 2005 foretok galleriet en utvidelse og omarbeidelse av lokalene sine. Nybygget inneholder: 1 stort utstillingsrom for ambulerende utstillinger, aktivitetsrom, video og IT rom, Espolin rom, og verksted. Vi har et eget undervisningsopplegg for barneskoleelever. Galleri Espolin holder åpent hele året, daglig om sommeren (9 timer) og seks dager i uken vintertid. Suvenirinntektene utgjør rundt 60% av inntektsgrunnlaget Galleri Espolin er lokalisert i Storvågan utenfor Kabelvåg i tilknytning til tre andre aktører: Lofotmuseet, Lofotakvariet og Nyvågar Rorbuhotell. Sammen danner denne firkløveren et attraktivt reiselivsmål med rundt besøkende i året. 4

5 2 Personale Fast ansatte: Daglig leder: Liv Helfjord Marhaug ble ansatt og er eneste fast ansatte. Til sammenligning har tilsvarende bedrifter 4-5 faste ansatte. Fra har daglig leder kun hjelp søndager. Daglig leder har ansvar for alt av forretningsmessig karakter, saksbehandling, omvisninger, møtevirksomhet og vakter. Ferier skal normalt ikke avspaseres i perioden Skoleelever/studenter brukes i sommermånedene og det er vanskelig å få vikar for daglig leder i hennes ferie. Sesongarbeidere: Følgende har vær engasjert på timebasis og etter behov: Ingeborg Dalland galleri medarbeider timebasert fra Eva Thorbjørnsrud galleri medarbeider timebasert med arbeidsmarkedstiltak fra Nav Fra til midlertidig ansatt i 50%stilling. Turid Brede Johansen fra arbeidsmarkedstiltak fra Nav i 50% stilling Johannes Melbøe helgevakter (Storvågan-gruppen) Helena Hestnes helgevakter Eivind Pleym Pedersen helgevakter/uteområdet/storvågan-gruppen Marthe Hestnes sommervakter fra

6 3 Besøk Galleri Espolin hadde følgende åpningstider i søndag til fredag daglig daglig søndag til fredag I tillegg er det holdt åpent ved bestillinger utenom åpningstid. Omvisning tilbys alle og til faste tider om sommeren og er inklusiv i billettprisen. Totalt antall besøkende Antall skolebarn inngang er gratis 2007 Voksne Gruppe Barn Skoler Storvågan Faktura Annet Total besøk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des MS Trollfjord 3000 besøkende på annet Jubileumsutstilling på Oslo Rådhus. 6

7 3 Statistikker Souvernirsalg Souvernirsalg Solgte bi letter Solgte billetter

8 4 Prosjekter og Aktiviteter Bøker Galleriet stod for utgivelse av 3 bøker: Vær hilset v/wenche Thorunn Nilsen Eventyrlige Espolin v/linda Lillevik Å låne øyne å se med v/aaslaug Vaa 1. Vær Hilset redaktør Wenche Thorunn Nilsen Trykking og layout /design: Kolofon forlag. Opplag: 1500 Tilskudd: Ingen offentlig tilskudd Kostnad: kr ,- Gave: fra Wenche Thorunn Nilsen salg av 5 litografier Hjem til Vågar verdi ,- Solgte bøker: 846 Restlager: 654 Styret ønsket å gi ut en festskrift i anledning jubileet. Boken er en hyllest til Espolin Johnson og består av en rekke personlige beretninger skrevet av venner, betjente, kunstnerkollegaer og 8

9 familie. Den er et gjennomarbeidet verk, rikt illustrert med mange ukjente tegninger og skisser, samt flere kjente bilder fra jubilantens hånd. Ved siden av dette inneholder boken en rekke private fotografier. Det har vært viktig å få samlet denne dokumentasjon om kunstneren i bokform. Boken gir et varmt og en nær beskrivelse av kunstneren som er viktig for ettertiden. Arbeidskomiteen for dette prosjektet var Gisle Espolin Johnson, Johannes Rørtveit og Wenche Thorunn Nilsen. Wenche Thorunn Nilsen påtok seg oppgaven med å redigere boken med god hjelp fra Gisle Espolin Johnson og Johannes Rørtveit. For å finansiere prosjektet forærte hun fem originale litografier Hjem til Vågar som galleriet solgte for kr ,- pr. stk. til sammen kr ,-. Etter eget ønske mottok Wenche T. Nilsen ingen honorar 2. Eventyrlige Espolin forfatter Linda Lillevik Trykking: layout og design: Kolofon forlag Opplag: 3000 Tilskudd: ,- Innkjøpt av Norsk kulturråd 1550 eks ,- Royalty Norsk kulturråd Kostnad: ,- Solgte bøker : 2317 Restlager: 846 Boken er biografisk om Kaare Espolin Johnsons liv og henvender seg først og fremst til barn og ungdom. Boken ble distribuert gjennom biblioteksentralen og innkjøpsordningen i Norsk kulturråd. Galleri Espolin tok kontakt med Linda Lillevik tidlig i prosessen med jubileet for å få skrevet en bok beregnet på barn, og hun tok utfordringen på strak arm. Forutsetningen for utgivelse av boken var at det ikke skulle innebære noen kostnad for Galleri Espolin. Lillevik fikk en avtale med Eide forlag i Bergen som skulle gi ut boken. Galleriet ville verken ha noen gevinst eller inntekter, det viktigst for oss var å få boken utgitt. Avtalen med Eide forlag ble dessverre brutt etter en tid og ny avtale ble inngått med Orkana forlag. Uenighet mellom forfatteren og Orkana forlag rett før utgivelse i romjula 06, førte til nytt brudd. Hun tok kontakt for å høre om det var mulig å få galleriet til å gi ut boka på eget forlag. Det ble innkalt til telefonmøte og styret besluttet at Galleriet skulle påta oppgaven med å gi ut boka på eget forlag, men i samarbeid med Kolofon forlag. Avtale om royalty utbetaling ble inngått mellom Linda Lillevik og Galleri Espolin i samsvar med Litteratur foreningens kontrakter. Etter søknad innvilget Norsk kulturråd å kjøpe 1550 eksemplarer av boken som ble distribuert gjennom biblioteksentralen. Boken har således fått en offentlig anerkjennelse og er et meget viktig bidrag i jubileumsåret. 9

10 3. Å låne øyne å se med redaktør Aaslaug Vaa Trykking: Fälth & Hässler, Sverige Layout/design: Concorde, Oslo, Distribusjon: Tapir, Trondheim. Opplag: 3000 (1500 eks. ligger oppbevart ubundet hos Fälth & Hässler) Tilskudd: Nordland fylkeskommune kr ,- Norsk kulturråd kr ,- trykketilskudd Kostnad: kr ,- Solgte bøker: 605 Restlager: Galleri Espolin tok sommeren 2004 kontakt med Aaslaug Vaa for å engasjere henne til å skrive en bok som bearbeider Espolin Johnsons kunst sett i et kunsthistorisk perspektiv. Det ble presisert at galleriet hadde ingen mulighet til å betale honorar, og at hun måtte finne et forlag som var villig til å gi ut boken. Aaslaug Vaa tok utfordringen som redaktør av en kunstantologi, den første som er skrevet om Espolin Johnson. Det har i årenes løp kommet en del biografier, men lite med faglig tyngde. Boken består av en samling artikler skrevet av kunsthistorikere og andre fagpersoner. Det så lenge ut til at Kagge forlag ville gi ut boken, men de trakk seg like før boken skulle gis ut. Dermed kom Fälth og Hässler inn i bildet som trykkeri, Concorde tok layout og Tapir forlag tok distribusjon. Bokens berettigelse: Vaa antyder at Espolin har for lenge levd i skyggen av å begrense seg til å ha nordnorsk relevans. Han presenteres ofte som en nordnorsk heimstad kunstner. Antologien har til hensikt å granske dette fenomenet ved å se nærmere på hans kunst i forhold til det sosiale og kulturpolitiske perspektiv som for eksempel; havbruk og fiskeri i en global sammenhengtrosforestillinger landskapsforståelse forståelser av kroppen og menneske, og å se alt dette i lys av kunsthistoriske grep. I tillegg intervjues 4 kunstnere om sitt forhold til Espolin. Det er inngått avtale med Aaslaug Vaa at hun får utbetalt honorar og royalty etter at boken går med overskudd. Mål: Å skape debatt og sette Kaare Espolin Johnsons kunst inn i et kunsthistorisk perspektiv. Å analysere hans kunst i et kulturkritisk perspektiv og sammenstille hans produksjon med andre kunstnerskap. Plassere Espolins arbeider i en europeisk kunstkontekst. 10

11 Målgruppe: Den offentlige kultureliten Alle besøkende på Galleriet Kunstinteresserte I I tilknytning til antologien ble det juni avholdt seminar: En bok blir til Antologi om kunstneren Kaare Espolin Johnson : Tilskudd: kr ,- fra Norsk kulturråd og kr ,- fra Vågan kommune Kostnad: ,- Dette seminaret gikk av stabelen på Galleri Espolin juni. Redaktør/prosjektleder Aaslaug Vaa samlet forfattere til et arbeidsseminar. Seminaret var også åpent for publikum. Rundt 30 stk. deltok inklusiv publikum. Seminaret var annonsert på forhånd. Det var utelukkende positive tilbakemeldinger på at seminaret var nyttig og interessant, både fra forfattere og publikum. Kommentar fra Aaslaug Vaa. Det var ei produktiv helg ei disiplinert gruppe som helt suverent håndterte å starte seminaret med i alle fall ti tilhørere. Dette var en spennende arbeidsform, tilhørerne gjorde at forfatterne skjerpa seg. I tilegg kom de med innspill som gjorde at vi måtte stille oss spørsmål om hva vi holdt på med. Alle forfatterne kom med sine skisser til artikler, og fikk vennlige, konstruktive, skarpe og anvendbare tilbakemeldinger fra de øvrige. Det ble etablert gode relasjoner mellom oss, de fleste kjente ikke hverandre på forhånd. Det er umulig å oppsummere alt som ble sagt engasjementet var stort men en ting ble helt klart: Fokuset rettes mot Kaare Espolin Johnsons kunstnerskap. Konklusjon: Alle disse tre bøkene har vært et verdifullt bidrag til å få sette fokus på Kaare Espolin Johnson status som nasjonal kunstner, samtidig ble søkelyset satt på Galleri Espolin og den oppgaven som galleriet har med å ivareta Espolins Johnsons ettermæle. Det har vært et viktig bidrag til vår visjon om at Espolin Johnson skulle være den mest profilerte kunstneren i Norge i Jubileumsåret. 11

12 Formidling Utstillingskomiteen skal utarbeide utstillingsplan for Galleri Espolin. Komiteen ble stiftet i 2006 og har hatt 3 møter og besto av: Grethe Winther Svendsen, Yngve Henriksen, Liv Helfjord Marhaug Utstillinger Kurator: Anne Marie Lorck i jubileumsåret Jubileumsutstilling om bord på MS Trollfjord 7. mars til 29. mars. Fra Bergen - Narvik og fra Bergen til Vadsø og retur. Utstilling på Galleri Espolin Rune Johansen fotografier 10. mars- 30. september Ny fast utstilling Galleri Espolin Jubileumsutstilling på Oslo Rådhus november Følgende andre utstillinger ble holdt i jubileumsåret Flere bibliotek rundt om i landet var med på å markere 100 års jubileet for Kaare Espolin Johnson ved å lage bokutstillinger: Brønnøysund, Harstad og Trondheim Utstilling Svolvær hotell fredag 23. februar 18. mai Espolin på kunsthotellet utlånt 14 bilder åpning med omvisning. Tromsø Kunst Museum: To Visjonære kunstnere fra nord: Kaare Espolin Johnson og Bjarne Holst Utstilling Dagfinn Bakkes Galleri åpnet: Barnekunstutstilling Espolin på Vågan kunstsenter Utstilling Bodø kunstforening Utstilling Vårssøg Surnadal mai 07 Galleri Sjøgata Bodø Vandreutstilling Folkeakademiet fra september 07 til september 08 Galleri Osebro - Porsgrunn Telemarksgalleriet overtar Oslo utstilling i februar-mars

13 Den kulturelle skolesekken Barnekunstprosjekt. 1 Vi trykker Espolin til våre hjerter Prosjektstøtte: Den kulturelle skolesekken (Nordland fylkeskommune) kr ,- Vågan kommune kr ,- Kostnad: ,- Antall elever: 768 a kr 50 = ,- I samarbeid med grafikeren Nina Jo Melbøe kunne vi tilby barneskoler i hele Lofoten å stifte nærmere bekjentskap med Kaare Espolin Johnson og hans kunst, samt lære prosessen ved å lage et kobbertrykk. Prosjektet ble delt i 2 omganger med første gruppe i mars og andre i september/oktober Prosjektet gikk ut på å gi samtlige elever en orientering og omvisning av Espolin Johnson og utstillingen, gruppen ble deretter delt i 2 og halvparten deltok i undervisning med Nina Jo Melbøe, mens den andre halvparten så filmen om Kaare Espolin Johnson Det var alltid en lengsel redigert av Kine Aune. Det første prosjektet ble et prøveprosjekt og tilbudt et klassetrinn fra Svolvær Barneskole og et fra Kabelvåg barneskole. Om høsten gikk tilbudet til alle barneskoler i Lofoten. Prosjektet gikk over 3 uker. Det var et stramt program med så mange elever, men tilbakemeldingen vi fikk fra lærere og elever var positiv, og målet med å nå ut til så mange som mulig ble innfridd. Det er imidlertid ressurskrevende for Galleri Espolin. Skal galleriet gjennomføre ett prosjekt i året krever dette ekstra midler som dekker utgifter til å leie inn en person som kan hjelpe 13

14 kunstpedagogen til å gjennomføre prosjektet. Aller helst burde Galleri Espolin kunne tilsette en person i halv stilling til å kunne utarbeide og gjennomføre ulike prosjekter både sommer som vinter. 2 Vi skraper frem lyset Prosjektstøtte: Norsk kulturråd /Den kulturelle skolesekken kr ,- Antall elever: 240 Kostnad: ,- Tilskudd: Norsk kulturråd ,- Prosjektansvarlig: Daglig leder Liv Helfjord Marhaug Pedagog: Formingslærer Unni Kjellman I forbindelse med jubileumsutstilling på Oslo rådhus ble det sendt ut invitasjoner til alle Oslo kommunes barneskoler med et tilbud om delta på et kunstprosjekt utarbeidet av Galleri Espolin og med støtte fra Den kulturelle skolesekken i Norsk kulturråd. Også dette prosjektet gikk ut på å la elevene stifte nærmere bekjentskap med Espolin Johnsons liv og virke gjennom en omvisning av utstillingen og filmen om Espolins liv Det var alltid en lengsel. I tillegg fikk elevene en praktisk oppgave hvor de lærte å utføre 14

15 skrapeteknikken. Formingslærer Unni Kjellman som arbeider til daglig på sykehusskolen ved Rikshospitalet, ledet det pedagogiske arbeidet. Alle elevarbeider ble utstilt under utstillingen. Responsen var meget bra og vi tok imot 249 elever i løpet av en ukes tid. 3 Kunstprosjekt sommer Det ble gitt et tilbud til alle barn som besøkte galleriet i sommermånedene om å få lage sitt eget kunstverk basert på skrapeteknikken. Medarbeider Eva Thorbjørnsrud hadde ansvaret for dette prosjektet. Prosjektet krevde en del ressurser både personalmessig og materialmessig, men var et godt tilbud til familier med småbarn. Foreldrene kunne enten gå i fred og ro og nyte utstillingen, eller delta sammen med barna. I tillegg fikk barna anledning til å ramme inn sine egne bilder. Film Det var alltid en lengsel: regissør Kine Aune I 1988 ble Kine Aune engasjert av Nordland fylkeskommune og Vågan kommune til å lage en film om Kaare Espolin Johnson. Råmaterialet ble oppbevart av Nordland kunst og filmskole inntil videre. I forbindelse med jubileet, ble Kine Aune kontaktet av Galleriet for å få filmen ferdig til jubileumsåret og i Resultatet ble en fin dokumentarfilm om Espolins liv og virke. I filmen møter vi kunstneren i samtale med billedkunstneren og forskeren Oddrun Sæter. Espolin forteller om sine vilkår som sterkt svaksynt, om sin barndom og sine inspirasjonskilder fra det indre Finnmark og frem til perioden i Lofoten. Filmen ble først presentert under filmfestivalen i Tromsø i Den ble vist under hele jubileet både på galleriet, MS Trollfjord og under utstillingen i Oslo i november 2007 og den er blitt vist på 15

16 NRK 2 ganger. Filmen har blitt godt mottatt av media og fått mange fine anmeldelser. Den er også til salgs i butikken. Boklansering En liten time med Espolin Presentasjon av Vær hilset og Eventyrlige Espolin samt filmen Det var alltid en lengsel. I forbindelse med utgivelse av begge disse bøkene hadde Galleri Espolin invitert publikum til En liten time med Espolin hvor både Espolin Johnsons mangeårige samboer Wenche Thorunn Nilsen og Linda Lillevik fikk presentere sine bøker. Anledningen ble også brukt til å presentere programmet for kommende jubileumsår. Lillevik leste fra Eventyrlig Espolin og fortalte litt om Kaares oppvekst i Bodø sett i relasjon til barn og ungdom. Deretter presenterte Wenche Thorunn Nilsen Vær Hilset for Vågan kommunes innbyggere. Hun har i årenes løp samlet sammen mye dokumentasjon i form av brev og lignende både fra og til kunstneren, skrevet av venner, kollegaer og familie. Hun leste utdrag fra boken bl.a. om Espolins første møte med Lofoten. Kveldens høydepunkt var når styreleder Johannes Rørtveit mottok i gave fra Wenche Thorunn Nilsen et nytt bilde til samlingen i Galleri Espolin. Bildet Det fremste folket har en spesiell historie fordi det er malt dagen før invasjonen av Norge og var en hyllest til Lars Berg. Antatt verdi ca. kr ,-. Kvelden ble avsluttet med en visning av filmen Det var alltid en lengsel regi Kine Aune og det var rundt 50 mennesker tilstede. Wenche Thorunn Nilsen 16

17 Kalender 2007 Sparebanken Nord Norge har vært en velvillig sponsor og samarbeidspartner i jubileumsåret og bidro med et tilskudd på kr ,-. Samtidig sikret Sparebanken seg retten til å prege den årlige kalenderen med den hittil ukjente Espolin. Galleriet på sin side mottok 500 kalendere kostnadsfritt, samt kunstmappe med trykk for salg i jubileumsåret. Kalender 2008 Galleriet ga ut i tilknytning til jubileumssåret eget kalender med motiver fra illustrasjonene til Vett og Uvett. Bacarra forlag trykket kalenderen og opplaget var Det var viktig for å oss å kunne ha en kalender å selge i jubileumsåret. Selvportrett Kaare Espolin Johnson 17

18 Utstillinger MS TROLLFJORD GALLERI ESPOLIN OSLO RÅDHUS Kurator Anne Marie Lorck mag.art Da gruppen startet arbeidet med jubileet tok vi kontakt med Anne Marie Lorck, mag.art. som vi har samarbeidet med tidligere gjennom Oslo kunstforeningens utstilling med Espolin i Lorck var da styreleder for foreningen og kurator for utstillingen. Styret bevilget kr ,- i honorar til kuratorarbeid og Anne Marie Lorck påtok seg oppgaven med å kurere alle tre utstillinger. Først om bord på MS Trollfjord, deretter ny utstilling på Galleri Espolin for så til slutt jubileumsutstilling på Oslo rådhus i november Jubileumsutstilling om bord på MS Trollfjord 7. mars til 29. mars. Bergen - Narvik og fra Bergen til Vadsø med retur. Samarbeidspartnere: LO Norge kr ,- AOF Hurtigruten Group Åpning av jubileumsåret ble innledet i Bergen 7. mars 2007 om bord på MS Trollfjord. I samarbeid med Hurtigruten Group ble det sendt ut invitasjoner til å delta på Espolin Johnsons jubileumscruise om bord på MS Trollfjord fra Bergen, 7. mars til Svolvær 11. mars. Tilbudet gikk ut til venner, bekjente, Espolin tilhengere og vanlige turister. Hurtigruten Group hadde ansvaret for markedsføring av arrangementet, i tillegg sendte også Galleri Espolin ut invitasjoner til venner, betjente og andre kunstinteresserte. Om lag 150 gjester deltok i tillegg til vanlige turister. Styreleder Johannes Rørtveit, kurator Anne Marie Lorck og daglig leder Liv Marhaug tok turen fra Svolvær til Bergen for å henge opp utstillingen. Tema var kystkultur og hovedvekt ble lagt på Espolin Johnsons bilder som omhandlet dette. Med på turen kom således et utvalg av bilder fra Den siste viking, bildene fra Ragnvald Jarl, Juksafiskere og lignende. Galleriet disponerte halve 8. etasje til utstillingen og fikk også tildelt plass til å selge suvenirer og litografier. Ved hver ankomst ble lokalbefolkningen invitert om bord til bl.a. omvisning. 18

19 Program Ved ankomst Bergen var det invitert til pressevisning kl Vi hadde i forbindelse med våre bokutgivelser invitert redaktør Wenche Thorunn Nilsen Vær hilset, forfatter Linda Lillevik Eventyrlig Espolin, forlagssjef for Kolofon - Alf Bjerkli samt redaktør Aaslaug Vaa og medforfatter/kunsthistoriker Gunnar Danbolt begge Å låne øyne å se med - til paneldebatt med journalister tilstede. Mest oppsiktsvekkende var kanskje Gunnar Danbolts syn på Espolins kunstnerskap, hvor han avslørte at han i mange år etter å ha betraktet Espolin som kitsj kunstner endelig kunne anerkjenne han som stor nasjonal kunstner. Seansen ble åpnet av styrleder Johannes Rørtveit og Gisle Espolin Johnson. Selve åpningsserimonien ble foretatt av LO s leder for kultur Rita Lekang som dro paralleller mellom Espolins bilder og Arbeiderbevegelsen. Underholdning besto av Terje Brun og Elise Westerlund på henholdsvis trekkspill og fiolin. Et fåtall innbudte gjester ble invitert til middag før båten dro fra Bergen kl Programmet om bord var allsidig, Pål Espolin Johnson var med på hele turen som guide, koordinator og foredragsholder. Arthur Arntzen var med fra Trondheim både som gjest og foredragsholder. Gisle Espolin Johnson holdt foredrag og ga omvisning sammen med Anne Marie Lorck. Ved ankomst Bodø kom en del gjester som skulle delta på banketten, deriblant LO s kulturkomité. Daglig leder hadde ansvaret for suvenir- og litografisalget som ble en god inntektskilde. Linda Lillevik deltok også på seilasen, delvis for å markedsføre begivenheten og delvis for å promotere sin bok Eventyrlige Espolin. 19

20 Musikkforestillingen Underlige Espolin Ved ankomst Svolvær ble gjestene om bord skysset til Våganhallen i tre busser. Billetter ble lagt ut til salg også for lokalbefolkningen og det var to fulle forestillinger med om lag 650 deltagere. Svolvær Musikkforening med god hjelp av kapellmester Petter Anton Næss, ga oss en uforglemmelig oppsetning som hyllest til Espolin Johnsons 100-års feiring. Kari Bremnes med musikere, kor og diverse lokal artister deltok. I bakgrunnen ble det lysbildefremføring fra Espolins liv og virke. Forestillingen ble en stor suksess og en verdig ramme under åpningsseremonien. Tilbake på båten var det duket for bankett med tre retters middag, taler og fest dertil i de små timene. Talene ble fremført av fylkesordfører Jon Tørset, fylkeskultursjef Aaslaug Vaa, vara ordfører Unni Tveiteraas, Gisle Espolin Johnson, Birgitte Espolin Johnson, Arthur Arntzen og styreleder Johannnes Rørtveit. Tove Karoline Knutsen var konferansier under middagen. Hurtigruten Group viste seg å være svært sjenerøs ettersom vi aldri mottok regning for bankettene eller styrets reise og opphold. Skulle vi ha dekket alle utgiftene vil dette ha vært en kostbar affære for galleriet. Konklusjon Utstilling om bord MS Trollfjord. Oppslutningen om turen kunne nok ha vært bedre og skyldes en kommunikasjonssvikt mellom hurtigruten og Galleri Espolin. Da hurtigruten gikk ut med en annonse allerede i god tid før jul mente styret at det var viktig å sikre plass til venner og betjente før man lot allmennheten bestille billetter. Det viste seg imidlertid at responsen fra venner og bekjente ikke var så god som man hadde håpet og at markedsføringen etter dette var for dårlig. Dette var en krevende utstilling, besetningen om bord var veldig hyggelig og imøtekommende, vi måtte imidlertid henge opp alt selv og hadde ikke forutsatt at det skulle bli så tidkrevende. I tillegg hadde vi en del problemer med å få noen av bildene til å henge fast og med litt slingring ble det et problem. Ved alle ankomster var som sagt lokalpublikum invitert om bord og det var til tider trangt om plassen og ganske hektisk ved de forskjellige stoppesteder. Som formidlingssted var nok hurtigruten litt utradisjonell og vi har ingen statistikker på hvor mange mennesker kom om bord, men hvis man kalkulerer på ca. 50 til 100 på hvert stoppested er det nærliggende å tro at i allefall 3000 har sett utstillingen. Vi tok nok en sjanse ved å stille ut disse bildene på hurtigruten, men vi hadde ingen problemer med tyveri av noe slag. Det var tvert i mot rørende at så mange mennesker fant veien og tok seg tid til å se utstillingen. Hurtigrutens besetning kom alle som en for å se på bildene. Å bringe 20

21 kunsten ut til publikum var en ny og berikende opplevelse og vi traff f antageligvis et helt annet publikum enn de som vanligvis frekventerer kunstutstillinger. Utstilling tilli på Galleri Espolin Rune Johansen fotografier r Samt ny fast utstilling På søndag var gjestene og publikum forøvrig invitert til Galleri Espolin for å bivåne åpningen av Rune Johansen utstilling, samt det nye Espolin utstillingen. Åpningen ble foretatt av fylkes ordfører Jon Tørset og rundt 200 personer deltok. Styret hadde de valgt fotograf Rune Johansen som gjesteutstiller. Et utvalg av 13 bilder ble presentert alle med tilknytning til Nord Norge. I Aaslaug Vaas as bok Å låne øyne å se med har Rune Johansen beskrevet sitt forhold til Espolin Johnson, dette, samt ønske om å presentere en samtidskunstner i jubileumsåret var avgjørende for valget. Rune Johansen n var forhindret til å delta på åpningen, men tok en tur senere i mars for å holde et foredrag om sin kunst og sitt forhold til Espolin. Parallelt med utstillingen på Galleriet et lå hurtigruten Trollfjord ved kai i Svolvær og var åpent for publikum. um. Selve jubileumsturen tok slutt her og de fleste reiste hjem. Hurtigruten fortsatte kursen til Narvik og feiring av vinterfestuka. Daglig leder avsluttet turen her og ble erstattet av gallerimedarbeider eider Ingeborg Dalland og Ole Petter Refsahl utlånt av Vågan kommune til å være tilstede under vinterfestuka. Igjen ble det et godt souvenirsalg. Ved retur til Bergen var ingen til stede. Fra Bergen til Svolvær var Gisle Espolin Johnson, on, Pål Espolin Johnson og Ingeborg Dalland om bord. Ingeborg Dalland land ble avløst i Svolvær av styreleder Johannes Rørtveit og styremedlem Solvi Laupstad, samt Linda Lillevik, som tok turen til Kirkenes og retur Svolvær. Gisle Espolin Johnson fulgte båten til Trondheim og tok ned utstillingen n som skulle til Bodø og ny utstilling i Bodø kunstforeningens lokaler. Der hengte den i 3 uker før den ble sendt i retur til oss. 21

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved Svolvær skole Nov./des. 2001 i regi av Vågan biblioteks prosjekt: Biblioteket som kunstformidler, Nordnorsk Kunstnersentrum og Svolvær barne-

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN RUNE JOHANSEN norske sjøfolk FORLAGET PRESS 2009 SJØFOLK NORSKE I den lille bokhylla til farfar var det ikke så mange bøker. De fleste bøkene handlet om eventyrere,

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST

Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PROTOKOLL FRA STYREMØTE STIFTELSEN MUSEUM NORD Tid: Tirsdag 19. mai 2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Tilstede: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F. Voie Styremedlem Stephen

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen KOM TIL LUKAS Lærerveiledning VANDREUTSTILLING nr. 107 En utstilling produsert av Kunst i Skolen Kom til Lukas - en utstilling for barnehagen De seks originalillustrasjonene i denne utstillingen fra Kunst

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl 1000-1700, strategiseminar Kl 1200-1500 Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Innkalt: Asle Tveitnes (meldt forfall) Åshild Simonsen Elin Kaasen Ole Anton Teigen Guri Isaksen Elna Karlsen Carl

Detaljer

Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et

Døves Kulturdager skal i år legges til Nordens Paris, nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et DØVE S KULTURDAGER I ro s l. - 3. oktober 1999 Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et program som

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2008 Tid: 18:30 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

presseomtale ottar andré anderson P. O Box 633, sentrum 6001 aalesund tlf +47 70 13 11 13 mail@variations.no

presseomtale ottar andré anderson P. O Box 633, sentrum 6001 aalesund tlf +47 70 13 11 13 mail@variations.no presseomtale ottar andré anderson P. O Box 633, sentrum 6001 aalesund tlf +47 70 13 11 13 mail@variations.no PRESSEOMTALE I TV OG RADIO TV TV2 God Morgen, Norge!, bokslepp Brazz Brothers nov. 2005 NRK

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Kulturindustrien i Tromsø

Kulturindustrien i Tromsø Kulturindustrien i Tromsø Erfaringer og muligheter presentert av Roar Dons Behov for innhold i opplevelsessamfunnet som vi i dag befinner oss i er sterkt økende og dagens og fremtidens eldre er villige

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

HØSTTUREN. Et av bildene, var foto av Harstad Tidende med bl.a. oppfordring om å drøye rasjonene under krigen:

HØSTTUREN. Et av bildene, var foto av Harstad Tidende med bl.a. oppfordring om å drøye rasjonene under krigen: HØSTTUREN Harstad historielag sin høsttur i år ble en dagstur til Nyksund. Det ble en opplevelsesrik tur for de 19 som ble med. Kl. 08 gikk Evensen-bussen fra Sama parkeringsplass og var tilbake vel 12

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009)

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Fotonettverket Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Solveig Greve og Åsne Digranes Kolofon Fra redaksjonen Denne nekrologen er tidligere publisert i Universitetet i Bergen sin nettavis den 24.4.2009

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 13 2006 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2006 side 3 MA 08.06.2006 Årsmøte fradag, den 16.06.2006 på Ørnes Hotell (annonse) 4 MA 08.06.2006 Ny bok fra Historielaget

Detaljer

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport SAMARBEID I SØR Prosjektrapport Forord En stor takk til Vest-Agder Fylkesbibliotek for prosjektmidler. Uansett hva som blir utfallet av kommunesammenslåingen så har denne turen vært vellykket. Mange ansatte

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Norsk Oljemuseum Årbok 2009

Norsk Oljemuseum Årbok 2009 Norsk Oljemuseum Årbok 2009 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2009 Norsk Oljemuseum 10 år! Av Finn E. Krogh Foto: Petter Hegre 10 år er allerede gått siden Kongen klippet snoren en vakker maidag i 1999 med 2500 verftsarbeidere

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsberetning for Stiftelsen Fjelberg Prestegard

Årsberetning for Stiftelsen Fjelberg Prestegard Årsberetning for Stiftelsen Fjelberg Prestegard 2006 Et kampår! Restaureringsplanen var ambisiøs: Vi skulle ferdigstille Sjøhuset. Taket stod lenge halvferdig. Gulvbjelkene var surret med wire som igjen

Detaljer

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010 Håp i Havet Lite anlegg fra Norge Runar Myklebust 10. Mars 2010 Hvem er vi Classic Norway - Eierstyrt kjede - Hovedkontor i Molde - Salg / Marked / Drift Regionen - 3 Flyplasser -Tog -Hurtigruten - Cruicebåter

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine o fb.c m/hu ru ine mste Barn ehag e på s ide T n O r Uke 51 Fredag 19. des 2014 Kalenderen: I dag kl 12.45 tar vi juleferie Mandag 5. jan begynner vi på året tjue-femten En fantastisk fin og varm julefeiring

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer