Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)"

Transkript

1 Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum ( )

2 Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker 4 Prosjekter /aktiviteter Bøker Formidling Den kulturelle skolesekken Andre prosjekter Utstillinger Arrangementer/foredrag Kunstsamling 5 Markedsføring Pressedekning Hjemmeside 6 Kurs og konferanser og annen ekstern virksomhet 7 Bygg og anlegg 8 Storvågan-gruppen 9 Drift 2

3 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Nordlands framtid skrev 10. juni 1992 at det var en nasjonal begivenhet når Galleri Espolin åpnet sine dører for aller første gang. I hjertet av det landskap han har hentet sine motiver fra, og midt blant de menneskene han befolket sine bilder med finnes den største samlingen av billedkunstneren Kaare Espolin Johnsons kunst. I Storvågan bare et steinkast fra Espolin Johnsons sommersted og Nord Norges første middelalder by Vágar ble Galleri Espolin bygget. Kaare Espolin Johnson har sine røtter godt fordelt i hele Norges land. Med en tipptipp oldefar fra Island, født på vestlandet, en barndom i Finnmark, ungdomstid i Bodø, utdannelse, arbeid og bosted i Oslo og somrene i Lofoten stemmer dette godt overens. Kaare var imidlertid aldri i tvil at det måtte bli Vågan kommune som skulle få hans donasjon i 1983 på rundt 30 bilder. Etter hvert har samlingen vokst og teller i dag 209 originale arbeider. Kaare Espolin Johnsons kunstneriske karriere startet ved hans inntreden i det legendariske Arbeidermagasinet. Ifølge Arthur Arntzen var det gjennom Arbeider Magasinet at han ble kjent for det nordnorske publikum. De tok ham til sitt bryst fordi han beskrev den nordnorske virkeligheten med en sånn innlevelse og kraft at man kunne ikke annet enn å bli stolt av sin kulturarv. Espolin Johnson fikk betegnelser som folkets kunstner, nordnorsk kunstner og kunstneren fra nord. Kaare er alt dette, men han er også noe mer: Han er en stor nasjonal kunstner, kjent som en av Norges fremste og betydeligste grafikere på 1900 tallet. Den markerte 100 års dagen til kunstneren Kaare Espolin Johnson. Styret i Galleri Espolin besluttet at hele året skulle være en hyllest til kunstneren fylt av ulike prosjekter og tilstelninger. Det skulle brukes til å fokusere på Kaares kunstnerskap og hans kunsthistoriske plassering. Han skulle opp og frem i nasjonal sammenheng og Galleri Espolin skulle presenteres som et nasjonalt visningssted for hans kunst. Ikke minst ville vi vise eieren Vågan kommune hvilken kunstskatt og markedsverdi de har i sin besittelse. Galleri Espolin har 1 årsverk i fast stilling som daglig leder og ca. 1 årsverk timebasert fordelt henholdsvis som helge- og sommerhjelp. Bedriften har ingen faste tilskudd fra kommune, stat eller fylket. Den umiddelbare reaksjon var at dette ville bli en utfordring til både daglig leder og styret. Det ble derfor nedsatt en gruppe som skulle utforme en prosjektbeskrivelse og søke eksterne tilskudd. Visjon Jubileet skal fremme og høyne kunnskapen om Kaare Espolin Johnson og Galleri Espolin nasjonalt og internasjonalt for at han skal være den mest omtalte kunstner i Norge og Norden i jubileumsåret. Det skal skapes en bevissthet omkring kunstneren og kunsten til Kaare Espolin Johnson gjennom hans tilknytning til Nord Norge og kystkulturen som skal løftes opp på et internasjonalt nivå. 3

4 Mål Vårt primære mål for denne markeringen var å hylle en stor kunstner, samt gi fornyet interesse for hans livsverk. Vi ønsket å løfte Kaare Espolin Johnson opp på et nasjonalt og internasjonalt nivå ved å synliggjøre spennvidden i hans produksjon. Sette søkelyset på Galleri Espolin som nasjonalt presentasjonssted for hans kunst. Skape et solid og bedre økonomisk grunnlag for galleriet gjennom faste offentlige tilskudd fra eier/ fylket og kulturdepartementet. En arbeidskomité ble opprettet for å kunne arbeide med en utforming av en slik markering. Komiteen besto av: Leder: Stein Rasmussen (styret Galleri Espolin) Nestleder: Johannes Rørtveit (styret Galleri Espolin) Sekretær: Liv Helfjord Marhaug (daglig leder Galleri Espolin) Medlem: Gisle Espolin Johnson (styret Galleri Espolin) Medlem: Tove Karoline Knutsen ( ) Medlem: Representant fra Nordland fylkeskommune 1. Brynhild Bye (2006) 2. Sofie Persvik (2006) 3. Siri Kvitvik (2007) Komiteen hadde i alt 10 møter i perioden og styret i Galleri Espolin deltok i alle møtene, men verken styret eller jubileumsstyret mottok møtegodtgjørelse. Kort om Galleri Espolin Galleri Espolin har 1 årsverk i fast stilling som daglig leder og ca. 1 årsverk timebasert som helge- og sommerhjelp. Kaare Espolin Johnson donerte en stor billedgave til Vågan kommune i 1981 Galleriet er et aksjeselskap og eies i sin helhet av Vågan kommune. Galleriet mottar ingen form for fast offentlig støtte. Inntekter kommer fra billettsalg, suvenirsalg og litografier. Galleriet ble bygget i 1992 av arkitekten Gisle Jakhelln og hadde ved åpningen 90 av de mest sentrale bildene. Galleribygningen har tatt elementer av gammel Islandsk byggetradisjon i kombinasjon med det moderne. Galleri Espolin har den største samling av Kaare Espolin Johnsons bilder (209) Galleriet består av 2 permanente utstillingsrom samt bibliotek, rom for videofremvisning, flygel, depot, arbeidsrom og suvenirbutikk. I juni 2005 foretok galleriet en utvidelse og omarbeidelse av lokalene sine. Nybygget inneholder: 1 stort utstillingsrom for ambulerende utstillinger, aktivitetsrom, video og IT rom, Espolin rom, og verksted. Vi har et eget undervisningsopplegg for barneskoleelever. Galleri Espolin holder åpent hele året, daglig om sommeren (9 timer) og seks dager i uken vintertid. Suvenirinntektene utgjør rundt 60% av inntektsgrunnlaget Galleri Espolin er lokalisert i Storvågan utenfor Kabelvåg i tilknytning til tre andre aktører: Lofotmuseet, Lofotakvariet og Nyvågar Rorbuhotell. Sammen danner denne firkløveren et attraktivt reiselivsmål med rundt besøkende i året. 4

5 2 Personale Fast ansatte: Daglig leder: Liv Helfjord Marhaug ble ansatt og er eneste fast ansatte. Til sammenligning har tilsvarende bedrifter 4-5 faste ansatte. Fra har daglig leder kun hjelp søndager. Daglig leder har ansvar for alt av forretningsmessig karakter, saksbehandling, omvisninger, møtevirksomhet og vakter. Ferier skal normalt ikke avspaseres i perioden Skoleelever/studenter brukes i sommermånedene og det er vanskelig å få vikar for daglig leder i hennes ferie. Sesongarbeidere: Følgende har vær engasjert på timebasis og etter behov: Ingeborg Dalland galleri medarbeider timebasert fra Eva Thorbjørnsrud galleri medarbeider timebasert med arbeidsmarkedstiltak fra Nav Fra til midlertidig ansatt i 50%stilling. Turid Brede Johansen fra arbeidsmarkedstiltak fra Nav i 50% stilling Johannes Melbøe helgevakter (Storvågan-gruppen) Helena Hestnes helgevakter Eivind Pleym Pedersen helgevakter/uteområdet/storvågan-gruppen Marthe Hestnes sommervakter fra

6 3 Besøk Galleri Espolin hadde følgende åpningstider i søndag til fredag daglig daglig søndag til fredag I tillegg er det holdt åpent ved bestillinger utenom åpningstid. Omvisning tilbys alle og til faste tider om sommeren og er inklusiv i billettprisen. Totalt antall besøkende Antall skolebarn inngang er gratis 2007 Voksne Gruppe Barn Skoler Storvågan Faktura Annet Total besøk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des MS Trollfjord 3000 besøkende på annet Jubileumsutstilling på Oslo Rådhus. 6

7 3 Statistikker Souvernirsalg Souvernirsalg Solgte bi letter Solgte billetter

8 4 Prosjekter og Aktiviteter Bøker Galleriet stod for utgivelse av 3 bøker: Vær hilset v/wenche Thorunn Nilsen Eventyrlige Espolin v/linda Lillevik Å låne øyne å se med v/aaslaug Vaa 1. Vær Hilset redaktør Wenche Thorunn Nilsen Trykking og layout /design: Kolofon forlag. Opplag: 1500 Tilskudd: Ingen offentlig tilskudd Kostnad: kr ,- Gave: fra Wenche Thorunn Nilsen salg av 5 litografier Hjem til Vågar verdi ,- Solgte bøker: 846 Restlager: 654 Styret ønsket å gi ut en festskrift i anledning jubileet. Boken er en hyllest til Espolin Johnson og består av en rekke personlige beretninger skrevet av venner, betjente, kunstnerkollegaer og 8

9 familie. Den er et gjennomarbeidet verk, rikt illustrert med mange ukjente tegninger og skisser, samt flere kjente bilder fra jubilantens hånd. Ved siden av dette inneholder boken en rekke private fotografier. Det har vært viktig å få samlet denne dokumentasjon om kunstneren i bokform. Boken gir et varmt og en nær beskrivelse av kunstneren som er viktig for ettertiden. Arbeidskomiteen for dette prosjektet var Gisle Espolin Johnson, Johannes Rørtveit og Wenche Thorunn Nilsen. Wenche Thorunn Nilsen påtok seg oppgaven med å redigere boken med god hjelp fra Gisle Espolin Johnson og Johannes Rørtveit. For å finansiere prosjektet forærte hun fem originale litografier Hjem til Vågar som galleriet solgte for kr ,- pr. stk. til sammen kr ,-. Etter eget ønske mottok Wenche T. Nilsen ingen honorar 2. Eventyrlige Espolin forfatter Linda Lillevik Trykking: layout og design: Kolofon forlag Opplag: 3000 Tilskudd: ,- Innkjøpt av Norsk kulturråd 1550 eks ,- Royalty Norsk kulturråd Kostnad: ,- Solgte bøker : 2317 Restlager: 846 Boken er biografisk om Kaare Espolin Johnsons liv og henvender seg først og fremst til barn og ungdom. Boken ble distribuert gjennom biblioteksentralen og innkjøpsordningen i Norsk kulturråd. Galleri Espolin tok kontakt med Linda Lillevik tidlig i prosessen med jubileet for å få skrevet en bok beregnet på barn, og hun tok utfordringen på strak arm. Forutsetningen for utgivelse av boken var at det ikke skulle innebære noen kostnad for Galleri Espolin. Lillevik fikk en avtale med Eide forlag i Bergen som skulle gi ut boken. Galleriet ville verken ha noen gevinst eller inntekter, det viktigst for oss var å få boken utgitt. Avtalen med Eide forlag ble dessverre brutt etter en tid og ny avtale ble inngått med Orkana forlag. Uenighet mellom forfatteren og Orkana forlag rett før utgivelse i romjula 06, førte til nytt brudd. Hun tok kontakt for å høre om det var mulig å få galleriet til å gi ut boka på eget forlag. Det ble innkalt til telefonmøte og styret besluttet at Galleriet skulle påta oppgaven med å gi ut boka på eget forlag, men i samarbeid med Kolofon forlag. Avtale om royalty utbetaling ble inngått mellom Linda Lillevik og Galleri Espolin i samsvar med Litteratur foreningens kontrakter. Etter søknad innvilget Norsk kulturråd å kjøpe 1550 eksemplarer av boken som ble distribuert gjennom biblioteksentralen. Boken har således fått en offentlig anerkjennelse og er et meget viktig bidrag i jubileumsåret. 9

10 3. Å låne øyne å se med redaktør Aaslaug Vaa Trykking: Fälth & Hässler, Sverige Layout/design: Concorde, Oslo, Distribusjon: Tapir, Trondheim. Opplag: 3000 (1500 eks. ligger oppbevart ubundet hos Fälth & Hässler) Tilskudd: Nordland fylkeskommune kr ,- Norsk kulturråd kr ,- trykketilskudd Kostnad: kr ,- Solgte bøker: 605 Restlager: Galleri Espolin tok sommeren 2004 kontakt med Aaslaug Vaa for å engasjere henne til å skrive en bok som bearbeider Espolin Johnsons kunst sett i et kunsthistorisk perspektiv. Det ble presisert at galleriet hadde ingen mulighet til å betale honorar, og at hun måtte finne et forlag som var villig til å gi ut boken. Aaslaug Vaa tok utfordringen som redaktør av en kunstantologi, den første som er skrevet om Espolin Johnson. Det har i årenes løp kommet en del biografier, men lite med faglig tyngde. Boken består av en samling artikler skrevet av kunsthistorikere og andre fagpersoner. Det så lenge ut til at Kagge forlag ville gi ut boken, men de trakk seg like før boken skulle gis ut. Dermed kom Fälth og Hässler inn i bildet som trykkeri, Concorde tok layout og Tapir forlag tok distribusjon. Bokens berettigelse: Vaa antyder at Espolin har for lenge levd i skyggen av å begrense seg til å ha nordnorsk relevans. Han presenteres ofte som en nordnorsk heimstad kunstner. Antologien har til hensikt å granske dette fenomenet ved å se nærmere på hans kunst i forhold til det sosiale og kulturpolitiske perspektiv som for eksempel; havbruk og fiskeri i en global sammenhengtrosforestillinger landskapsforståelse forståelser av kroppen og menneske, og å se alt dette i lys av kunsthistoriske grep. I tillegg intervjues 4 kunstnere om sitt forhold til Espolin. Det er inngått avtale med Aaslaug Vaa at hun får utbetalt honorar og royalty etter at boken går med overskudd. Mål: Å skape debatt og sette Kaare Espolin Johnsons kunst inn i et kunsthistorisk perspektiv. Å analysere hans kunst i et kulturkritisk perspektiv og sammenstille hans produksjon med andre kunstnerskap. Plassere Espolins arbeider i en europeisk kunstkontekst. 10

11 Målgruppe: Den offentlige kultureliten Alle besøkende på Galleriet Kunstinteresserte I I tilknytning til antologien ble det juni avholdt seminar: En bok blir til Antologi om kunstneren Kaare Espolin Johnson : Tilskudd: kr ,- fra Norsk kulturråd og kr ,- fra Vågan kommune Kostnad: ,- Dette seminaret gikk av stabelen på Galleri Espolin juni. Redaktør/prosjektleder Aaslaug Vaa samlet forfattere til et arbeidsseminar. Seminaret var også åpent for publikum. Rundt 30 stk. deltok inklusiv publikum. Seminaret var annonsert på forhånd. Det var utelukkende positive tilbakemeldinger på at seminaret var nyttig og interessant, både fra forfattere og publikum. Kommentar fra Aaslaug Vaa. Det var ei produktiv helg ei disiplinert gruppe som helt suverent håndterte å starte seminaret med i alle fall ti tilhørere. Dette var en spennende arbeidsform, tilhørerne gjorde at forfatterne skjerpa seg. I tilegg kom de med innspill som gjorde at vi måtte stille oss spørsmål om hva vi holdt på med. Alle forfatterne kom med sine skisser til artikler, og fikk vennlige, konstruktive, skarpe og anvendbare tilbakemeldinger fra de øvrige. Det ble etablert gode relasjoner mellom oss, de fleste kjente ikke hverandre på forhånd. Det er umulig å oppsummere alt som ble sagt engasjementet var stort men en ting ble helt klart: Fokuset rettes mot Kaare Espolin Johnsons kunstnerskap. Konklusjon: Alle disse tre bøkene har vært et verdifullt bidrag til å få sette fokus på Kaare Espolin Johnson status som nasjonal kunstner, samtidig ble søkelyset satt på Galleri Espolin og den oppgaven som galleriet har med å ivareta Espolins Johnsons ettermæle. Det har vært et viktig bidrag til vår visjon om at Espolin Johnson skulle være den mest profilerte kunstneren i Norge i Jubileumsåret. 11

12 Formidling Utstillingskomiteen skal utarbeide utstillingsplan for Galleri Espolin. Komiteen ble stiftet i 2006 og har hatt 3 møter og besto av: Grethe Winther Svendsen, Yngve Henriksen, Liv Helfjord Marhaug Utstillinger Kurator: Anne Marie Lorck i jubileumsåret Jubileumsutstilling om bord på MS Trollfjord 7. mars til 29. mars. Fra Bergen - Narvik og fra Bergen til Vadsø og retur. Utstilling på Galleri Espolin Rune Johansen fotografier 10. mars- 30. september Ny fast utstilling Galleri Espolin Jubileumsutstilling på Oslo Rådhus november Følgende andre utstillinger ble holdt i jubileumsåret Flere bibliotek rundt om i landet var med på å markere 100 års jubileet for Kaare Espolin Johnson ved å lage bokutstillinger: Brønnøysund, Harstad og Trondheim Utstilling Svolvær hotell fredag 23. februar 18. mai Espolin på kunsthotellet utlånt 14 bilder åpning med omvisning. Tromsø Kunst Museum: To Visjonære kunstnere fra nord: Kaare Espolin Johnson og Bjarne Holst Utstilling Dagfinn Bakkes Galleri åpnet: Barnekunstutstilling Espolin på Vågan kunstsenter Utstilling Bodø kunstforening Utstilling Vårssøg Surnadal mai 07 Galleri Sjøgata Bodø Vandreutstilling Folkeakademiet fra september 07 til september 08 Galleri Osebro - Porsgrunn Telemarksgalleriet overtar Oslo utstilling i februar-mars

13 Den kulturelle skolesekken Barnekunstprosjekt. 1 Vi trykker Espolin til våre hjerter Prosjektstøtte: Den kulturelle skolesekken (Nordland fylkeskommune) kr ,- Vågan kommune kr ,- Kostnad: ,- Antall elever: 768 a kr 50 = ,- I samarbeid med grafikeren Nina Jo Melbøe kunne vi tilby barneskoler i hele Lofoten å stifte nærmere bekjentskap med Kaare Espolin Johnson og hans kunst, samt lære prosessen ved å lage et kobbertrykk. Prosjektet ble delt i 2 omganger med første gruppe i mars og andre i september/oktober Prosjektet gikk ut på å gi samtlige elever en orientering og omvisning av Espolin Johnson og utstillingen, gruppen ble deretter delt i 2 og halvparten deltok i undervisning med Nina Jo Melbøe, mens den andre halvparten så filmen om Kaare Espolin Johnson Det var alltid en lengsel redigert av Kine Aune. Det første prosjektet ble et prøveprosjekt og tilbudt et klassetrinn fra Svolvær Barneskole og et fra Kabelvåg barneskole. Om høsten gikk tilbudet til alle barneskoler i Lofoten. Prosjektet gikk over 3 uker. Det var et stramt program med så mange elever, men tilbakemeldingen vi fikk fra lærere og elever var positiv, og målet med å nå ut til så mange som mulig ble innfridd. Det er imidlertid ressurskrevende for Galleri Espolin. Skal galleriet gjennomføre ett prosjekt i året krever dette ekstra midler som dekker utgifter til å leie inn en person som kan hjelpe 13

14 kunstpedagogen til å gjennomføre prosjektet. Aller helst burde Galleri Espolin kunne tilsette en person i halv stilling til å kunne utarbeide og gjennomføre ulike prosjekter både sommer som vinter. 2 Vi skraper frem lyset Prosjektstøtte: Norsk kulturråd /Den kulturelle skolesekken kr ,- Antall elever: 240 Kostnad: ,- Tilskudd: Norsk kulturråd ,- Prosjektansvarlig: Daglig leder Liv Helfjord Marhaug Pedagog: Formingslærer Unni Kjellman I forbindelse med jubileumsutstilling på Oslo rådhus ble det sendt ut invitasjoner til alle Oslo kommunes barneskoler med et tilbud om delta på et kunstprosjekt utarbeidet av Galleri Espolin og med støtte fra Den kulturelle skolesekken i Norsk kulturråd. Også dette prosjektet gikk ut på å la elevene stifte nærmere bekjentskap med Espolin Johnsons liv og virke gjennom en omvisning av utstillingen og filmen om Espolins liv Det var alltid en lengsel. I tillegg fikk elevene en praktisk oppgave hvor de lærte å utføre 14

15 skrapeteknikken. Formingslærer Unni Kjellman som arbeider til daglig på sykehusskolen ved Rikshospitalet, ledet det pedagogiske arbeidet. Alle elevarbeider ble utstilt under utstillingen. Responsen var meget bra og vi tok imot 249 elever i løpet av en ukes tid. 3 Kunstprosjekt sommer Det ble gitt et tilbud til alle barn som besøkte galleriet i sommermånedene om å få lage sitt eget kunstverk basert på skrapeteknikken. Medarbeider Eva Thorbjørnsrud hadde ansvaret for dette prosjektet. Prosjektet krevde en del ressurser både personalmessig og materialmessig, men var et godt tilbud til familier med småbarn. Foreldrene kunne enten gå i fred og ro og nyte utstillingen, eller delta sammen med barna. I tillegg fikk barna anledning til å ramme inn sine egne bilder. Film Det var alltid en lengsel: regissør Kine Aune I 1988 ble Kine Aune engasjert av Nordland fylkeskommune og Vågan kommune til å lage en film om Kaare Espolin Johnson. Råmaterialet ble oppbevart av Nordland kunst og filmskole inntil videre. I forbindelse med jubileet, ble Kine Aune kontaktet av Galleriet for å få filmen ferdig til jubileumsåret og i Resultatet ble en fin dokumentarfilm om Espolins liv og virke. I filmen møter vi kunstneren i samtale med billedkunstneren og forskeren Oddrun Sæter. Espolin forteller om sine vilkår som sterkt svaksynt, om sin barndom og sine inspirasjonskilder fra det indre Finnmark og frem til perioden i Lofoten. Filmen ble først presentert under filmfestivalen i Tromsø i Den ble vist under hele jubileet både på galleriet, MS Trollfjord og under utstillingen i Oslo i november 2007 og den er blitt vist på 15

16 NRK 2 ganger. Filmen har blitt godt mottatt av media og fått mange fine anmeldelser. Den er også til salgs i butikken. Boklansering En liten time med Espolin Presentasjon av Vær hilset og Eventyrlige Espolin samt filmen Det var alltid en lengsel. I forbindelse med utgivelse av begge disse bøkene hadde Galleri Espolin invitert publikum til En liten time med Espolin hvor både Espolin Johnsons mangeårige samboer Wenche Thorunn Nilsen og Linda Lillevik fikk presentere sine bøker. Anledningen ble også brukt til å presentere programmet for kommende jubileumsår. Lillevik leste fra Eventyrlig Espolin og fortalte litt om Kaares oppvekst i Bodø sett i relasjon til barn og ungdom. Deretter presenterte Wenche Thorunn Nilsen Vær Hilset for Vågan kommunes innbyggere. Hun har i årenes løp samlet sammen mye dokumentasjon i form av brev og lignende både fra og til kunstneren, skrevet av venner, kollegaer og familie. Hun leste utdrag fra boken bl.a. om Espolins første møte med Lofoten. Kveldens høydepunkt var når styreleder Johannes Rørtveit mottok i gave fra Wenche Thorunn Nilsen et nytt bilde til samlingen i Galleri Espolin. Bildet Det fremste folket har en spesiell historie fordi det er malt dagen før invasjonen av Norge og var en hyllest til Lars Berg. Antatt verdi ca. kr ,-. Kvelden ble avsluttet med en visning av filmen Det var alltid en lengsel regi Kine Aune og det var rundt 50 mennesker tilstede. Wenche Thorunn Nilsen 16

17 Kalender 2007 Sparebanken Nord Norge har vært en velvillig sponsor og samarbeidspartner i jubileumsåret og bidro med et tilskudd på kr ,-. Samtidig sikret Sparebanken seg retten til å prege den årlige kalenderen med den hittil ukjente Espolin. Galleriet på sin side mottok 500 kalendere kostnadsfritt, samt kunstmappe med trykk for salg i jubileumsåret. Kalender 2008 Galleriet ga ut i tilknytning til jubileumssåret eget kalender med motiver fra illustrasjonene til Vett og Uvett. Bacarra forlag trykket kalenderen og opplaget var Det var viktig for å oss å kunne ha en kalender å selge i jubileumsåret. Selvportrett Kaare Espolin Johnson 17

18 Utstillinger MS TROLLFJORD GALLERI ESPOLIN OSLO RÅDHUS Kurator Anne Marie Lorck mag.art Da gruppen startet arbeidet med jubileet tok vi kontakt med Anne Marie Lorck, mag.art. som vi har samarbeidet med tidligere gjennom Oslo kunstforeningens utstilling med Espolin i Lorck var da styreleder for foreningen og kurator for utstillingen. Styret bevilget kr ,- i honorar til kuratorarbeid og Anne Marie Lorck påtok seg oppgaven med å kurere alle tre utstillinger. Først om bord på MS Trollfjord, deretter ny utstilling på Galleri Espolin for så til slutt jubileumsutstilling på Oslo rådhus i november Jubileumsutstilling om bord på MS Trollfjord 7. mars til 29. mars. Bergen - Narvik og fra Bergen til Vadsø med retur. Samarbeidspartnere: LO Norge kr ,- AOF Hurtigruten Group Åpning av jubileumsåret ble innledet i Bergen 7. mars 2007 om bord på MS Trollfjord. I samarbeid med Hurtigruten Group ble det sendt ut invitasjoner til å delta på Espolin Johnsons jubileumscruise om bord på MS Trollfjord fra Bergen, 7. mars til Svolvær 11. mars. Tilbudet gikk ut til venner, bekjente, Espolin tilhengere og vanlige turister. Hurtigruten Group hadde ansvaret for markedsføring av arrangementet, i tillegg sendte også Galleri Espolin ut invitasjoner til venner, betjente og andre kunstinteresserte. Om lag 150 gjester deltok i tillegg til vanlige turister. Styreleder Johannes Rørtveit, kurator Anne Marie Lorck og daglig leder Liv Marhaug tok turen fra Svolvær til Bergen for å henge opp utstillingen. Tema var kystkultur og hovedvekt ble lagt på Espolin Johnsons bilder som omhandlet dette. Med på turen kom således et utvalg av bilder fra Den siste viking, bildene fra Ragnvald Jarl, Juksafiskere og lignende. Galleriet disponerte halve 8. etasje til utstillingen og fikk også tildelt plass til å selge suvenirer og litografier. Ved hver ankomst ble lokalbefolkningen invitert om bord til bl.a. omvisning. 18

19 Program Ved ankomst Bergen var det invitert til pressevisning kl Vi hadde i forbindelse med våre bokutgivelser invitert redaktør Wenche Thorunn Nilsen Vær hilset, forfatter Linda Lillevik Eventyrlig Espolin, forlagssjef for Kolofon - Alf Bjerkli samt redaktør Aaslaug Vaa og medforfatter/kunsthistoriker Gunnar Danbolt begge Å låne øyne å se med - til paneldebatt med journalister tilstede. Mest oppsiktsvekkende var kanskje Gunnar Danbolts syn på Espolins kunstnerskap, hvor han avslørte at han i mange år etter å ha betraktet Espolin som kitsj kunstner endelig kunne anerkjenne han som stor nasjonal kunstner. Seansen ble åpnet av styrleder Johannes Rørtveit og Gisle Espolin Johnson. Selve åpningsserimonien ble foretatt av LO s leder for kultur Rita Lekang som dro paralleller mellom Espolins bilder og Arbeiderbevegelsen. Underholdning besto av Terje Brun og Elise Westerlund på henholdsvis trekkspill og fiolin. Et fåtall innbudte gjester ble invitert til middag før båten dro fra Bergen kl Programmet om bord var allsidig, Pål Espolin Johnson var med på hele turen som guide, koordinator og foredragsholder. Arthur Arntzen var med fra Trondheim både som gjest og foredragsholder. Gisle Espolin Johnson holdt foredrag og ga omvisning sammen med Anne Marie Lorck. Ved ankomst Bodø kom en del gjester som skulle delta på banketten, deriblant LO s kulturkomité. Daglig leder hadde ansvaret for suvenir- og litografisalget som ble en god inntektskilde. Linda Lillevik deltok også på seilasen, delvis for å markedsføre begivenheten og delvis for å promotere sin bok Eventyrlige Espolin. 19

20 Musikkforestillingen Underlige Espolin Ved ankomst Svolvær ble gjestene om bord skysset til Våganhallen i tre busser. Billetter ble lagt ut til salg også for lokalbefolkningen og det var to fulle forestillinger med om lag 650 deltagere. Svolvær Musikkforening med god hjelp av kapellmester Petter Anton Næss, ga oss en uforglemmelig oppsetning som hyllest til Espolin Johnsons 100-års feiring. Kari Bremnes med musikere, kor og diverse lokal artister deltok. I bakgrunnen ble det lysbildefremføring fra Espolins liv og virke. Forestillingen ble en stor suksess og en verdig ramme under åpningsseremonien. Tilbake på båten var det duket for bankett med tre retters middag, taler og fest dertil i de små timene. Talene ble fremført av fylkesordfører Jon Tørset, fylkeskultursjef Aaslaug Vaa, vara ordfører Unni Tveiteraas, Gisle Espolin Johnson, Birgitte Espolin Johnson, Arthur Arntzen og styreleder Johannnes Rørtveit. Tove Karoline Knutsen var konferansier under middagen. Hurtigruten Group viste seg å være svært sjenerøs ettersom vi aldri mottok regning for bankettene eller styrets reise og opphold. Skulle vi ha dekket alle utgiftene vil dette ha vært en kostbar affære for galleriet. Konklusjon Utstilling om bord MS Trollfjord. Oppslutningen om turen kunne nok ha vært bedre og skyldes en kommunikasjonssvikt mellom hurtigruten og Galleri Espolin. Da hurtigruten gikk ut med en annonse allerede i god tid før jul mente styret at det var viktig å sikre plass til venner og betjente før man lot allmennheten bestille billetter. Det viste seg imidlertid at responsen fra venner og bekjente ikke var så god som man hadde håpet og at markedsføringen etter dette var for dårlig. Dette var en krevende utstilling, besetningen om bord var veldig hyggelig og imøtekommende, vi måtte imidlertid henge opp alt selv og hadde ikke forutsatt at det skulle bli så tidkrevende. I tillegg hadde vi en del problemer med å få noen av bildene til å henge fast og med litt slingring ble det et problem. Ved alle ankomster var som sagt lokalpublikum invitert om bord og det var til tider trangt om plassen og ganske hektisk ved de forskjellige stoppesteder. Som formidlingssted var nok hurtigruten litt utradisjonell og vi har ingen statistikker på hvor mange mennesker kom om bord, men hvis man kalkulerer på ca. 50 til 100 på hvert stoppested er det nærliggende å tro at i allefall 3000 har sett utstillingen. Vi tok nok en sjanse ved å stille ut disse bildene på hurtigruten, men vi hadde ingen problemer med tyveri av noe slag. Det var tvert i mot rørende at så mange mennesker fant veien og tok seg tid til å se utstillingen. Hurtigrutens besetning kom alle som en for å se på bildene. Å bringe 20

21 kunsten ut til publikum var en ny og berikende opplevelse og vi traff f antageligvis et helt annet publikum enn de som vanligvis frekventerer kunstutstillinger. Utstilling tilli på Galleri Espolin Rune Johansen fotografier r Samt ny fast utstilling På søndag var gjestene og publikum forøvrig invitert til Galleri Espolin for å bivåne åpningen av Rune Johansen utstilling, samt det nye Espolin utstillingen. Åpningen ble foretatt av fylkes ordfører Jon Tørset og rundt 200 personer deltok. Styret hadde de valgt fotograf Rune Johansen som gjesteutstiller. Et utvalg av 13 bilder ble presentert alle med tilknytning til Nord Norge. I Aaslaug Vaas as bok Å låne øyne å se med har Rune Johansen beskrevet sitt forhold til Espolin Johnson, dette, samt ønske om å presentere en samtidskunstner i jubileumsåret var avgjørende for valget. Rune Johansen n var forhindret til å delta på åpningen, men tok en tur senere i mars for å holde et foredrag om sin kunst og sitt forhold til Espolin. Parallelt med utstillingen på Galleriet et lå hurtigruten Trollfjord ved kai i Svolvær og var åpent for publikum. um. Selve jubileumsturen tok slutt her og de fleste reiste hjem. Hurtigruten fortsatte kursen til Narvik og feiring av vinterfestuka. Daglig leder avsluttet turen her og ble erstattet av gallerimedarbeider eider Ingeborg Dalland og Ole Petter Refsahl utlånt av Vågan kommune til å være tilstede under vinterfestuka. Igjen ble det et godt souvenirsalg. Ved retur til Bergen var ingen til stede. Fra Bergen til Svolvær var Gisle Espolin Johnson, on, Pål Espolin Johnson og Ingeborg Dalland om bord. Ingeborg Dalland land ble avløst i Svolvær av styreleder Johannes Rørtveit og styremedlem Solvi Laupstad, samt Linda Lillevik, som tok turen til Kirkenes og retur Svolvær. Gisle Espolin Johnson fulgte båten til Trondheim og tok ned utstillingen n som skulle til Bodø og ny utstilling i Bodø kunstforeningens lokaler. Der hengte den i 3 uker før den ble sendt i retur til oss. 21

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Årsmelding 2013 Kultur- og festivalutvikling KF - 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører:

ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører: ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post: p-lill@online.no

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 1 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Innhold Hovedtrekk 2010... 4 Fornying... 6 Forvaltning... 14 Formidling... 16 Forskning og kunnskapsutvikling...

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53 Museumsnytt nr. 4 2005 årgang 53 Tema: Museumsreise til Tromsø Nytt nasjonalt polarmuseum? Møt direktør Anne Aaserud Forskningsetisk utvalg går god for forskning på Schøyen- samlingen På besøk i London

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 9. årgang 11 2001 Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær Myk start i Alexandria Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Hjelp oss å rydde i medlemsregisteret!

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Tøffe tider i Barentsburg

Tøffe tider i Barentsburg Tøffe tider i Barentsburg Smakløs bivirkning Nytteløst å sortere Pause med suksess FOTO: BIRGER AMUNDSEN nr. 46-20. november 2009 Kontrasten mellom Longyearbyen og Barentsburg var en gang for ikke alt

Detaljer

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år RBR r a p p o r t N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0 0-år 29 R edaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 1/2007 årgang 7 Redaksjonen avsluttet onsdag 21 mars 2007. Ansvarlige redaktører: Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086

ØHRV-nytt Nr 1/2007 årgang 7 Redaksjonen avsluttet onsdag 21 mars 2007. Ansvarlige redaktører: Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 ØHRV-nytt Nr 1/2007 årgang 7 Redaksjonen avsluttet onsdag 21 mars 2007 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post: p-lill@online.no

Detaljer

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE kultur TRØKK Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:08 KULTURLAUGET - EN TILDELINGSVINNER s:10 NYE SPILLERE PÅ KULTURSKOLERÅDLAGET s:16 ELEVRÅD - EN SJELDENHET I KULTURSKOLEN FORSIDEMOTIV:

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 ÅRSMELDING2008 1 ÅRSMELDING 2008 Styrets beretning 5 Innledning ved direktør Anniken Thue 6 Styret 8 Representantskapet 8 Besøk, salg 8 Økonomi 8 Personalet 8 Informasjon, web, mediekontakt, marked 8 Sikkerhet

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer