Årsrapport med strategi Innhold. Frivillig innsats siden Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet"

Transkript

1 Årsrapport 2011 med strategi Innhold 5 Generalsekretæren har ordet 6 Styrets beretning Strategi Forskning og oppfølging hånd-i-hånd 21 Skal være vaktbikkje for kortere ventetider 23 Kreft på dagsorden i FN 25 Kommunikasjon i mange kanaler 27 Økt samarbeid med Norsk Tipping 29 Stadig flere medlemmer 30 Aktivitetsregnskap Forsiden: Fra Treffpunkt en møteplass 32 Balanse for barn og unge som er pårørende og lever i familier der noen har eller har 34 Kontantstrømoppstilling hatt kreft. Se også side Noter 42 Revisors beretning 44 Kontrollkomiteens beretning 45 Kreftforeningen er representert som leder eller medlem i mange styrer, utvalg og arbeidsgrupper 48 Kreftforeningen samarbeider med tolv organisasjoner som representerer kreftrammede og deres pårørende Frivillig innsats siden Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet 1948 Landsforeningen mot Kreft stiftet 1988 de to foreningene slått sammen til Den Norske Kreftforening 2004 fornyet navn og profil til Kreftforeningen års jubileum H.M. Kongen er Kreftforeningens beskytter Kongefamilien har vært gode ambassadører for Kreftforeningen helt siden 1948, da kong Haakon VII ble foreningens høye beskytter. Kong Harald har vært Kreftforeningens beskytter siden Han deltar ved Kreftforeningens årlige utdeling av Kong Olav Vs kreftforskningspris i juni. Prisen ble opprettet 29. april 1992 til minne om Kong Olav V og overrekkes til en kreftforsker eller gruppe av kreftforskere som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

2 Kontorer i følgende byer BESØKSADRESSER Grønnegata 86 88, 9008 Tromsø (dekker Finnmark, Troms og Nordland) Prinsens gate 32, 7011 Trondheim (dekker Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal) Strandgaten 62, 5004 Bergen (dekker Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland nord for Boknafjorden) Dronningensgate 2 A, 4610 Kristiansand (dekker Aust- og Vest-Agder, Rogaland sør for Boknafjorden) Strandgata 65, 2317 Hamar (dekker Oppland og Hedmark) Vardesentrene Vardesenteret Radiumhospitalet Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet (Bygg J) Ullernchausséen 70, 0379 Oslo Vardesenteret Ullevål Kreftsenteret, Ullevål universitetssykehus, 4. etasje Kirkeveien 166, 0450 Oslo Vardesenteret UNN Tromsø Fløy C, Plan 9 Sykehusveien 38, 9019 Tromsø Kommende Vardesentre Vardesenteret St Olav Hospital i Trondheim Under planlegging Bodø, Ålesund og Stavanger Se Øvre Langgate 42, 3110 Tønsberg (dekker Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold) Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Bygg F, Ullernchausséen 70, 0310 Oslo (Oslo-kontoret dekker de samme fylkene som Tønsberg-kontoret) Hovedkontor Tullins gate 2, 0166 Oslo E-post: Telefon til alle kontorene er Organisering Forsknings- og forebyggingsavdelingen Kirsten Haugland Seksjon forebygging og internasjonalt arbeid Jannikke Ludt (konst.) Seksjon forskning Jannikke Ludt Juridisk seksjon Marianne Hammer Organisasjons - avdelingen Jacob F. Conradi Seksjon økonomi Anne Cecilie Graver Bjelke Seksjon administrasjon Cathrine Kullebund Strategisk enhet Erik Dahl/Stein Bruland Pr. mai 2012 Mer om Kreftforeningen på baksiden av årsrapporten Generalsekretær Anne Lise Ryel Personlig assistent Bjørg Skogseid Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei Kommunikasjons- og markedsavdelingen Jan Egil Aase Seksjon informasjon Marianne Andersen Seksjon marked Ellen Døvle Kalland Politisk sekretariat Beate Heieren Hundhammer Kreftomsorgs - avdelingen Heidi Skaara Brorson Kreftlinjen Else Støring Seksjon frivillighet Kari Felicia Nestande Seksjon levekår og rehabiitering Liv Eli Lundeby Distrikstavdelingen Kari Holthe (konst.) HR/personal, IKT Utvikling og kvalitetssikring Koordinator Distrikt Nord-Norge Randi Børresen (fung.) Distrikt Midt-Norge Anne Lise Nessæther Distrikt Vestlandet Grace Gjuvsland Distrikt Innlandet Espen Thorsrud Distrikt Sørlandet Geir O. Wehus Distrikt Østlandet Frøydis Høyem Den bortkastede ventetiden Hver dag teller når du har kreft. Derfor er det uforståelig at fortsatt så mange må vente så lenge for å få diagnose og for å få begynne behandlingen. Ventetiden er en enorm belastning for den som er syk og for de som er nær den det gjelder. Og ikke minst, ventetid reduserer sjansen din til å bli frisk. For Kreftforeningen har ventetiden vært en av de viktigste sakene i året som har gått. Regjeringen har kommet oss litt i møte. Kreftforeningen ønsker å sikre pasientenes rett til rask diagnose og behandling ytterligere. Kreftforeningen ser at det kan hevdes at innføring av sterkere juridiske rettigheter for å sikre kreftpasienter kortere ventetid, kan føre til økte kostnader og omprioritering på bekostning av andre sykdomsgrupper. På bakgrunn av at kreftpasienter uansett har rettslig krav på behandling mener Kreftforeningen at dette ikke er riktig. Om en pasient starter behandlingen etter 20 dager eller to måneder burde kostnadene for behandlingen bli de samme. Tvert imot kan det offentlige oppnå en besparelse ved at kreften behandles på et tidligere stadium, noe som oftere krever en mindre omfattende behandling. I tillegg vil pasienten komme raskere tilbake til jobb. Med andre ord kan en raskere behandling reelt vise seg å være samfunnsøkonomisk lønnsom. I årsrapporten kan du lese mer om ventetider, og også om andre saker vi har jobbet samfunnspolitisk med og fått gjennomslag for. Videre kan du lese at Kreftforeningen aldri tidligere har bevilget mer til forskning enn vi gjorde i 2011; over 185 millioner kroner. Det betyr at Kreftforeningen finansierer omtrent 25 prosent av kreftforskningen i Norge. Dette er fabelaktig! Til alle små og store givere til Kreftforeningen: Takk for at vi kan være med å gjøre en forskjell i norsk kreftforskning! I 2013 er Kreftforeningen 75 år. Det skal vi markere blant annet ved å se tilbake på det vi har bidratt med for kreft- saken. Imidlertid skal vi ikke hvile på noen laurbær. Det viktigste er å se fremover. Kampen mot kreft er langt fra vunnet, og vi skal fortsatt være en spydspiss i den kampen. I desember vedtok vårt representantskap Kreftforeningens strategi for de neste fire årene. Lenger bak kan du lese et utdrag fra strategien som skal lede oss videre i vårt arbeid. Uten støtte og frivillig innsats hadde vi ikke kunnet gi alle millionene til forskning eller utføre det arbeidet vi gjør innenfor kreftomsorg, informasjon, forebygging, som talerør og samfunnsaktør, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor tusen takk til alle som støtter kreftsaken i Norge. Takk også til samarbeidspartnere og til egne medarbeidere for den innsatsen dere gjør. Anne Lise Ryel, generalsekretær 5

3 Styrets beretning 2011 Virksomhetens art Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon som arbeider for kreft saken. Foreningen støtter kreftforskning, bistår kreftrammede og deres pårørende, tar initiativ til, og støtter, tiltak som gir forbedringer i kreftomsorgen, driver politisk påvirkningsarbeid og setter helsepolitiske problemer på dagsordenen. Kreftforeningen har sitt hovedkontor i Oslo og har i tillegg kontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Hamar, Tønsberg og Oslo. Kreftforeningen hadde pr medlemmer og 176 fast ansatte. Ny strategi Kreftforeningen vedtok i 2011 en ny strategi for hvor det legges til grunn at vi skal fortsette å befeste vår posisjon som en hovedaktør i innsatsen mot kreft, enten det gjelder forskning, forebygging, behandling eller det å gi mennesker som lever med kreft et verdig liv. Spesielle satsinger som Kreftforeningen vil fokusere på fram mot 2015, er systematisk jobbing for å nå alle lag av folket, inkludere flere med minoritetsbakgrunn i utvikling av tilbud til kreftrammede og rekruttere flere frivillige for å arbeide for kreftsaken. Kreftforeningen vil også aktivt jobbe overfor sentrale beslutningstakere for å få vedtatt en ny nasjonal kreftplan og for at myndighetene tar et løft innen e-helse. For å styrke den kommunale kreftomsorgen vil Kreftforeningen bidra med støtte for etablering av kreftkoordinatorer i kommunene. Styrets oppfatning er at den nye strategien gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med planlegging og gjennomføring av ulike tiltak. Kreftomsorg Arbeid rundt om i landet Kreftforeningen kan vise til en solid innsats innen kreftomsorg i De viktigste tilbudene har vært Kreftlinjen, Rettighetstjenesten, kurs- og gruppetilbud, temamøter m.m. rettet mot pasienter, pårørende og etterlatte. Det har jevnt over vært en økende etterspørsel etter de ulike tilbudene. Når det gjelder helse- og sosialpolitisk satsing, har innsatsen i 2011 i større grad enn tidligere vært rettet mot politikere i kommuner og helseforetak rundt om i landet. Målet er at et langsiktig og kontinuerlig påvirkningsarbeid vil gi gode resultater både lokalt og nasjonalt, med tanke på å bedre kreftpasienters, pårørendes og etterlattes hverdag etter å ha fått kreftdiagnosen tett inn på livet. Kreftforeningen har i 2011 formidlet vel 4,7 millioner kroner til 453 personer som har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Vardesentre Vardesentrene er en arena og møteplass for kreftrammede, pasientforeninger og helsefaglig personell med aktiviteter som fremmer helse, livskvalitet, velvære og mestring. Vardesentrene skal, gjennom partssamarbeid med de enkelte helseforetakene styrke kunnskapsutvikling og forskning innen kreftomsorg og egenmestring. Vardesenteret på Radiumhospitalet er et samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og har vært i drift i to år. styreleder Paul Hellandsvik lege Tone Nordøy overlege dr.med. Wenche Frogn Sellæg lege Kjetil Hestdal administrerende direktør Bengt Eidem fagsjef Lars A. Akslen overlege dr.med. Terese Smith Ulseth dr.juris ansattes representant Sigrid Elisabeth Trandum spesialrådgiver nestleder Carl Otto Løvenskiold konsernsjef Arbeidet som distrikts- og senere fylkeslege. Forskningsdirektør i SINTEF Unimed og prosjektdirektør i Helsedepartementet. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og nå seniorrådgiver der. Er daglig leder av det nasjonale topplederprogrammet for helseforetakene. 6 Spesialist i onkologi (læren om svulster) og stråle terapi. Avdelings leder på kreftav del ingen på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. Stortingsrepresentant (H) i perioden Tidligere statsråd i Miljøverndepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosial departementet. Medlem av en rekke offentlige råd og utvalg. Administrerende direktør i legemiddel firmaet Photocure AS, som er et norsk farmasøytisk selskap fokusert på dermatologi (læren om huden og hudsykdommer) og kreft. Fagsjef samfunnskontakt i Oljeindustriens Landsforening. Har tidligere vært aktiv politiker for Høyre. Ble rammet av akutt myelogen leukemi i Professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssykehus. Mottok Kong Olav Vs kreftforskningspris i Postdoktor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, der hun særlig arbeider med arbeidsrett. Hun har blant annet erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten, Wiersholm og LO. Hun er medlem av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Utdannet sykepleier med videreutdannelse i kreftsykepleie, spisskompetanse på barn og ungdom, i tillegg til personaladministrasjon og prosjektledelse. Har vært lønnet av Kreftforeningen siden 1984, men også vært tilknyttet Rikshospitalet, Ullevål sykehus og nå Radiumhospitalet. Siviløkonom/MBA. Eier og konsernsjef i familiebedriften Løvenskiold-Vækerø AS. Har vært president i Virke (tidligere HSH) og er styremedlem i Norges Varemesse, Bygg Reis deg, Norsk Byggtjeneste, Bergene Holm og EDRA (European DIY Retail Association). 7

4 Basert på erfaringene fra senteret har en i strategien for besluttet å etablere vardesentre på alle sykehus som har kreftbehandling av et visst omfang. I 2011 er det inngått samarbeids - avtaler med St Olavs Hospital HF og Universitets sykehuset i Nord-Norge med oppstart fra Det er videre innledet forhandlinger om etablering av vardesentre ved Stavanger universitetssykehus og Nordlandssykehuset. Frivillige Frivillige blir en stadig viktigere og mer synlig del av omsorgstilbudet i Kreftforeningen. I 2011 var det ca. 220 frivillige aktive ved Kreftforeningens kontorer, Vardesenteret eller på sykehus. I 2011 startet et prosjekt med å få frivillige jurister for å rådgi pasienter og pårørende på vardesentre og via Rettighetstjenesten. Pasientforeninger Tolv foreninger som representerer kreftrammede og deres pårørende, har samarbeidsavtale med Kreftforeningen. Foreningene yter hjelp og støtte til pasienter og pårørende gjennom sitt likemannsarbeid, kurs og andre medlemsaktiviteter. Kreftforeningen støtter deres arbeid med ca. 20 millioner kroner i året. Forebygging Kreftforeningen arbeider for et mer helsefremmende samfunn som gjør det enklere for befolkningen å være røykfri, være regelmessig fysisk aktiv, redusere alkoholforbruket og ha et sunt kosthold. Økt bevissthet om solbeskyttelse er avgjørende for å forebygge hudkreft. I desember 2011 ble det vedtatt å innføre 18-års aldersgrense og krav om betjente solarier, en sak som Kreftforeningen aktivt har arbeidet for å få gjennomslag for. Kreftforeningen støtter opp om satsingen på styrket lokalt folkehelsearbeid, blant annet gjennom samhandlingsreformen og ny folkehelselov. Generalsekretæren i Kreftforeningen er nestleder i Det nasjonale rådet for tobakkskadeforebygging. Forskning I 2011 bevilget Kreftforeningen totalt 185,4 millioner kroner til kreftforskning ved norske universiteter, sykehus og andre forskningsinstitusjoner. Foreningen finansierer omlag 25 prosent av kreftforskningen i Norge og er en svært viktig finansieringskilde for kreftforskning i Norge. Midlene fordeles på alle typer kreftforskning innenfor kategoriene grunnforskning, klinisk forskning, translasjonell forskning samt epidemiologisk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning. Totalt støttet Kreftforeningen i 2011 om lag 200 forskningsprosjekter. Hovedtyngden av Kreftforeningens forskningsmidler (ca. 135 millioner kroner) ble tildelt gjennom hovedutlysningen til forskerinitierte prosjekter i åpen konkurranse. Kreftforeningen ga om lag 50 millioner kroner til strategiske forskningssatsinger i Det meste av dette er utlyst til tematiske områder, som i år har vært utprøvende behandling, og til forskning på seneffekter etter kreftbehandling. 5 millioner kroner fra aksjonen Krafttak mot kreft, som i år gikk til kreftformer som få overlever, er gått til opprettelse og drift av et kvalitetsregister for lungekreft. Kong Olav Vs kreftforskningspris på kroner ble opprettet av Kreftforeningen og er en prestisjefylt årlig utdeling. Prisen ble i juni overrakt av H.M. Kong Harald V til professor Sverre Heim. Heim er professor i kreftgenetikk ved Universitetet i Oslo. Kreftforeningen har jobbet aktivt for at våre giveres gaver til kreftforskning skulle falle inn under den offentlige gaveforsterkningsordningen (som innebærer at staten topper gavemidler med 25 prosent direkte til mottakende universitet). Dette har gitt drøyt 43 millioner kroner ekstra i offentlig støtte til kreftforskning i Internasjonalt arbeid i 2011 var Kreftforeningen aktiv i arbeidet med å sette kreft og såkalte «ikke-smittsomme sykdommer» (NCD) på den nasjonale og globale helseog utviklingsagendaen. Vår generalsekretær var med i den norske delegasjonen på FNs toppmøte om NCD i New York samt deltok på forberedende ministermøte i Oslo I 2011 bevilget Kreftforeningen totalt 185,4 millioner kroner til kreftforskning ved norske universiteter, sykehus og andre forskningsinstitusjoner. og Moskva og oppfølgingsmøte i Dublin. I juni møtte Kreftforeningen verdens sivilsamfunns organisasjoner på et formøte til FN-toppmøtet hvor det ble diskutert strategi fra organisasjonenes side. Kreftforeningen er med i den norske og den internasjonale NCDalliansen. Også i 2011 har Kreftforeningen vært engasjert i forbindelse med tobakksforebyggende prosjekter i Afrika og Nordvest-Russland. Kreftforeningen og Garant har med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementets Barents helse- og sosialprogram oversatt og tilpasset det norske tobakksforebyggende skoleprogrammet «FRI» til russisk. Rundt 60 lærere har fått opplæring i programmet av lokale psykologer med spesialkompetanse i helseatferd. Programmet skal tas i bruk i skoler i Arkhangelsk. Informasjon Kreftforeningens informasjonsarbeid foregår gjennom mange kanaler. Vår nettsatsing er under løpende utvikling: ble i 2011 hyppigere brukt av publikum enn noe tidligere år med ca treff. Samtidig er vi svært aktive på sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube. Mer enn fulgte de ulike sidene vi hadde på Facebook i 2011, og vi blogger jevnlig. Andre viktige informasjonskanaler er fremdeles brosjyrer og faktaark til pasienter og pårørende, medlemsinformasjon og utgivelse av medlemsbladet Sammen mot kreft. Foreningen har også i 2011 markert seg sterkt i nyhetsbildet, gjennom redaksjonelle oppslag og 51 kronikker/leserinnlegg. Samfunnskontakt og politisk påvirkning I 2011 har Kreftforeningen spesielt fokusert på, og fått gjennomslag for, offentliggjøring av ventetider for behandling av kreft og kortere forløpstider i kreftbehandlingen. Vi har også fått gjennomslag for vårt forslag om egen kontaktperson på sykehusene for alle kreftpasienter. Kreftforeningen har også aktivt arbeidet mot sentrale myndigheter når det gjelder ventetiden på rekonstruksjon av bryst, noe som så langt har resultert i at helseministeren har sagt at rekonstruksjon skal inkluderes i behandlingsforløpet for brystkreft. I forbindelse med kommunevalget ble følgende tre saker løftet frem; helsefremmede tiltak i skolen, koordinatorstillinger i kommunene og barn og unge som pårørende. Kreftforeningen deltar også i en rekke muntlige og skriftlige høringer. Gjennom det politiske påvirkningsarbeidet skal Kreftforeningen være en synlig, tydelig og troverdig påvirkningsaktør sentralt, regionalt og lokalt. Kreftforeningens ansatte er representert i over 100 styrer, råd, utvalg og arbeidsgrupper på sentralt og regionalt nivå. Vi er blant annet medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, Kontaktforum for brukere av helsetjenesten (sentralt brukerutvalg) og Sentralt brukerutvalg i NAV. Kampanjer De to største kampanjene til Kreftforeningen er Krafttak mot kreft og Rosa sløyfe-aksjonen, hvor det kom inn hhv. 16,2 millioner kroner og 16,4 millioner kroner. I tillegg ble det i november gjennomført en Menn og kreft-kampanje der det primære målet var å påvirke flere menn til å ta kroppens signaler på alvor og oppsøke lege tidlig. Våre informasjonstiltak om menn og kreft ble i år samordnet med den internasjonale barteaksjonen «Movember», som fokuserte spesielt på prostatakreft. Økonomiske hovedlinjer Kreftforeningens arbeid er i hovedsak finansiert gjennom innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler. Testamentariske gaver var en av de største inntektskildene i 2011 og utgjorde så mye som 109,9 millioner kroner. Gjennom giverbrev mottok vi 55,1 millioner kroner og fra faste givere 26,5 millioner kroner. Vi mottok 18,5 millioner kroner i minnegaver. Fra Norsk Tipping mottok vi 69 millioner kroner i Kreftforeningen driver ikke med telefonsalg. Kreftforeningen har egen nettbutikk. Formålet er både å få inntekter og å oppnå omdømmegevinst. Kreftforeningen mottar svært lite i offentlige tilskudd, og vi vil fortsette arbeidet med å øke den offentlige støtten. Kreftforeningen mottok i 2011 totalt 13,5 millioner kroner i offentlige tilskudd, hvorav 12,5 millioner kroner i momskompensasjon. 8 9

5 Styret er meget godt fornøyd med at foreningen har benyttet 373 millioner kroner til formål. Dette tilsvarer 82,5 prosent av totalt forbrukte midler. Innsamlingsprosenten var 76,4 prosent i Felleskostnader på totalt 30,5 millioner kroner har blitt fordelt på innsamlingskostnader, de enkelte hovedaktivitetene og administrasjonen i forhold til antall årsverk som er tilknyttet aktiviteten. Administrasjonskostnader som omfatter deler av de administrative funksjonene og deler av utgiftene knyttet til generalsekretær, utgjør 1,8 prosent av forbrukte midler. I 2011 ble aktivitetsresultatet negativt med 104,8 millioner kroner mot et positivt aktivitetsresultat på 135 millioner kroner i Det negative aktivitetsresultatet i 2011 skyldes hovedsakelig verdifallet i Kreftforeningens verdipapirportefølje på 51,7 millioner kroner, som tilsvarer en avkastning på minus 6,2 prosent. I 2010 var avkastningen 13,1 prosent, noe som innebar urealiserte finansinntekter på 95,5 millioner kroner. Inntektene fra testamentariske gaver var på hele 109,9 millioner kroner i Dette var imidlertid en reduksjon på 25,2 millioner kroner sammenlignet med 2010, som følge av at vi i 2010 solgte store utbyggingsområder som vi arvet for flere år siden. I 2011 bevilget vi 185,4 millioner kroner til forskning mot 139,7 millioner kroner i Det er nødvendig at Kreftforeningen har tilstrekkelig formålskapital til å kunne håndtere en framtidig inntektssvikt. Kreftforeningen skal være en langsiktig og forutsigbar aktør med en robust kapital slik at vi er i stand til å ta store, nasjonale løft på kreftområdet. Våre samarbeidspartnere kan og skal være trygge på at Kreftforeningen kan følge opp sine forpliktelser innen kreftforskning og kreftomsorg. Kreftforeningen står også foran store løft når det gjelder kreftkoordinatorstillinger i kommunene, nye vardesentre, strategiske forskningsprosjekter og såkornsmidler. Det er satt av midler til alle prosjekter som Kreftforeningen bidrar til, slik at finansieringen av disse er sikret uavhengig av inntektsutviklingen framover. Kreftforeningen plasserer sine midler etter råd fra et eget finansutvalg. Midlene plasseres med strenge krav til sikkerhet, likviditet og risikospredning og disponeres med den forsiktighet som behandling av innsamlede midler tilsier. Det søkes å oppnå en tilfredsstillende langsiktig avkastning av de forvaltede midlene. Av Kreftforeningens forvaltede midler utgjorde de eksternt forvaltede midlene ved utgangen av ,4 millioner kroner og fordelte seg med 316,3 millioner kroner i aksjer/ aksjefond og 389,1 millioner kroner i renteinstrumenter. Kapitalen hadde en negativ urealisert avkastning på 51,7 millioner kroner i ble et turbulent år i verdens kapitalmarkeder, og det var vanskelig å oppnå positiv avkastning på midler til forvaltning. I perioden har imidlertid den annualiserte avkastningen på Kreftforeningens midler til forvaltning vært på 4,8 prosent. Det finnes ved utgangen av 2011 ingen gjeld utover leverandørkreditter og offentlige avgifter. Kreftforeningen har foretatt bevilgninger til prosjekter som forfaller til betaling på et senere tidspunkt. Forpliktelsen på 242,9 millioner kroner er klassifisert som gjeld i balansen. Kontantstrømmen var minus 107,9 millioner kroner i Inkludert i kontantstrømmen er endring i bankinnskudd samt finansielle omløpsmidler. Kapital til ekstern forvaltning ble redusert med 111,7 millioner kroner i løpet av 2011 som følge av uttak på 60 millioner kroner og urealisert negativ avkastning på 51,7 millioner kroner. I tillegg til verdipapirporteføljen hadde Kreftforeningen bankinnskudd på 138,6 millioner kroner ved utgangen av Beholdningen økte med 3,8 millioner kroner i løpet av Fortsatt drift Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Andre forhold Det har etter det styret kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for organisasjonens stilling og resultat. Resultatdisponering Styret foreslår følgende disponering av årets resultat på minus 104,8 millioner kroner: Overføring til formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner: 6,6 millioner kroner Overføring til formålskapital med selvpålagte restriksjoner: 370 millioner kroner Overføring fra annen formålskapital: 481,4 millioner kroner Stiftelser Kreftforeningen forvalter og/eller deltar i 22 stiftelser som har kreftsaken som formål. Administrasjon Kreftforeningen er medlem av arbeidsgiverforeningen Virke (tidligere HSH). Kreftforeningen ble sertifisert som miljøbedrift av Stiftelsen Miljøfyrtårn i Kreftforeningen har som målsetting å utgjøre minst mulig belastning på miljøet og bidra til en god utnyttelse av energi og andre ressurser. Kreftforeningen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Samarbeidet med organisasjonene og tillitsvalgte kjennetegnes av åpenhet og konstruktive dialoger. Sykefraværet i Kreftforeningen har vært på 5 prosent mot 4,4 prosent i Kreftforeningen fornyet avtalen om inkluderende arbeidsliv i 2011 og fortsetter å jobbe systematisk med hensyn til oppfølging og tilrettelegging for å redusere sykefraværet. Det har ikke vært meldt om alvorlige skader Oslo, 3. mai 2012 eller ulykker i Gjennom 2011 var det 186 årsverk i Kreftforeningen. Turnover for 2011 endte på 1,7 prosent. Kreftforeningen tilstreber lik behandling av alle ansatte uavhengig av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, religion, alder og seksuell orientering. Det ble høsten 2011 avsatt øremerkede ressurser som skal bidra til å synliggjøre og forankre betydningen av å ha en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Målet med dette arbeidet er at alle medarbeidere skal se hvor viktig det er at vi har et mangfold i organisasjonen, og er bevisste på at Kreftforeningen skal være en likestilt og diskrimineringsfri arbeidsplass. Internt i organisasjonen er kvinneandelen fortsatt vesentlig høyere enn manns andelen blant de ansatte (79 prosent kvinner mot 21 prosent menn). Kreftforeningen har så langt ikke lyktes godt med i å jevne ut denne kjønnsforskjellen. styreleder Paul Hellandsvik lege Wenche Frogn Sellæg lege Tone Nordøy overlege dr.med. ansattes representant Sigrid Elisabeth Trandum spesialrådgiver Lars A. Akslen overlege dr.med. Kjetil Hestdal administrerende direktør Terese Smith Ulseth dr.juris Bengt Eidem fagsjef nestleder Carl Otto Løvenskiold konsernsjef Anne Lise Ryel generalsekretær 10 11

6 < Dette bruker vi penger på Formål 82 % For å anskaffe inntekter 16 % Administrasjon 2 % < Våre satsingsområder Forskning 52 % Informasjon 12 % Kreftomsorg 29 % Samfunnskontakt 2 % Internasjonalt arbeid 1 % Forebyggende 4 % Strategi Når Kreftforeningen nå går inn i en ny strategiperiode er det med vissheten om at arbeidet vårt gir målbare effekter: Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall pasienter som overlever kreft! Det skal vi i Kreftforeningen være stolte over og det skal den samlede norske kreftomsorgen glede seg over. I perioden fram mot 2015 skal vi fortsette å befeste vår posisjon som en hovedaktør i innsatsen mot kreft, enten det gjelder forebygging, behandling eller det å gi mennesker som lever med kreft et verdig liv. Sammen skaper vi håp Kreft angår oss alle, uavhengig av alder, kjønn eller bakgrunn. Kreft kjenner ingen grenser. Derfor fortsetter vi jobben med å stoppe den. På de fire neste sidene ser du våre mål frem mot < Våre inntekter kommer fra Testamentariske inntekter 28 % Minnegaver 5 % Gaver og innsamlede midler fra privatpersoner 31 % Gaver fra næringslivet og sponsorinntekser 5 % Andre inntekter 2 % Medlemskontigent 5 % Offentlig tilskudd 3 % Midler fra Norsk Tipping 17 % Tilskudd fra stiftelser 4 % 13

7 Strategi mot 2015 Hovedmål Strategi mot 2015 Færre skal få kreft Færre skal få kreft 1 Antallet krefttilfeller i Norge skal ligge lavest i Norden 2 Norge skal bli et foregangsland i kreftforebygging 3 Et tobakkfritt Norge 4 Flere land skal implementere WHOs tobakkskonvensjon Flere skal overleve kreft 5 Minst 7 av 10 skal overleve kreft uavhengig av sosial bakgrunn og bosted 6 Kreftpasienter skal diagnostiseres og gis en forsvarlig og god behandling så raskt som mulig 7 Nye og bedre behandlingsmetoder og medisiner tas raskere i bruk Best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende 8 Redusere senskader og bivirkninger knyttet til kreftbehandlingen 9 styrke pasienter og pårørendes rettigheter og bedre deres muligheter for mestring 10 de som dør av kreft skal være sikret en god lindrende behandling og en verdig avslutning på livet 11 Fjerne tabuer og myter om kreft Det finnes ingen garanti for ikke å få kreft, men vi kan gjøre noe for å redusere risikoen for å få kreft. Derfor vil Kreftforeningen fortsatt være en tydelig formidler av hva som forebygger kreft, enten det dreier seg om tobakk, kosthold, fysisk aktivitet eller miljøpåvirkninger. Kreftforeningen skal bidra til tobakksfritt Norge. Men tobakk er ikke bare et helseproblem i vår del av verden. Derfor skal vi jobbe for at flere land slutter seg til og implementerer WHOs tobakkskonvensjon. Vi vil videreføre våre tobakksforebyggende prosjekter i Russland og flere land i Afrika. Vi vil jobbe for at myndighetene setter kreft sammen med andre ikke-smittsomme sykdommer på den bistandspolitiske agendaen. % Tall som gir håp 10 Andel røykere i alderen 16 til 74 år

8 Strategi mot 2015 Flere skal overleve kreft Rask behandling kan være forskjellen på liv og død for en kreftpasient. Norske kreftpasienter skal være trygge på at den behandling de får er i verdensklasse. Kreftforeningen skal bidra gjennom å sette fokus på betydningen av tidlig diagnose, gode og raske behandlingsforløp, samt mulighet til å løpende følge opp den kreftbehandling som gis gjennom etablering av flere kvalitetsregistre. Vi ønsker å bidra til gode vilkår til forskning, være pådriver for flere kliniske kreftstudier og bidra til at forskningsresultatene kommer pasientene raskt til gode. Kreftforeningen ser det også som sitt ansvar å bidra til rekruttering av fagpersoner til kreftfeltet. Ung eller gammel, nordlending eller vestlending, født i Norge eller i et annet land: Kreft er en prøvelse for alle den berører. Minst syv av ti skal overleve kreft uavhengig av bosted eller sosial bakgrunn. For å bedre tilbudet til grupper vi ikke når i dag, skal vi samarbeide med relevante organisasjoner og fagfolk. Strategi mot 2015 Best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende Mange blir friske etter en kreftsykdom, mange blir det ikke. Rundt dør av kreft hvert år. Vi jobber for en verdig kreftomsorg som er formet av behovene som kreftrammede og pårørende har. Vi ønsker å bidra til en bedre hverdag enten det gjelder å redusere senskader og bivirkninger, sikre rehabilitering, tilby god psykososial støtte eller lindre smerter. Vardesenteret er en viktig møteplass for god kreftomsorg på flere sykehus. Her tar pasienter og pårørende del i aktiviteter som fremmer livskvalitet og mestring i et aktivt hverdagsliv med kreftsykdom eller etter endt behandling. Vi skal også bruke kunnskapen vår til å gjøre andre gode: Dyktiggjøre arbeidsgivere, stimulere til frivillighet og samarbeide tett med helsepersonell. Kreft finnes i alle miljøer og mytene er mange. For mange er kreft fortsatt tabubelagt. Vi skal starte debattene, ta livet av mytene. Vi skal snakke om kreft. % Tall som gir håp Stadig flere overlever kreft. Grafen viser hvor mange som lever fem år etter en kreftdiagnose. Menn Kvinner Tall som gir håp Antall personer som har eller har hatt kreft, og som er i live, øker

9 Forskning og oppfølging hånd-i-hånd Noen kreftformer har bare 10 prosent femårs-overlevelse. Det vil Kreftforeningen gjøre noe med. I fjor gikk midlene fra vår Krafttak mot kreft-aksjon til forskning og oppfølging av behandlingen. Begge deler er viktig for å øke overlevelsen. Hva er et kvalitetsregister? Kvalitetsregistre er registre som registrerer en rekke detaljer om kreftsykdommen, utredningen, behandlingen og hva som skjer med pasienten over tid. Oppfølging vil gi informasjon om overlevelse, bivirkninger og annet som er viktig for å bedre behandlingsresultatene. Da Kreftregisteret for noen år siden begynte å systematisere data om lungekreftoperasjoner, ble det avdekket store forskjeller mellom sykehusene. Det var åpenbart at dersom alle kunne få like gode resultater som de beste sykehusene, og helst enda bedre, var det liv som kunne reddes. Både forskning internasjonalt og Kreftregisterets egne data førte til at mange sykehus sluttet med lungekreftoperasjoner. I stedet fikk flere pasienter behandling ved sykehus som hadde god kompetanse og mye erfaring. Overlevelsen steg. I 2011 satte Krafttak mot kreft-aksjonen søkelyset på kreftsykdommer med lav overlevelse. Lungekreft er en av disse. Etter aksjonen i fjor ga Kreftforeningen fem millioner kroner til Kreftregisteret. Formålet var å opprette et kvalitetsregister for lungekreft for å øke kvaliteten på behandlingen ytterligere. Med dagens teknologiske løsninger betyr det onlineregistering. Her kan blant annet data om kreftprøvene registreres sammen med type behandling som er gitt. Fordelen er at vi raskere enn tidligere kan hente ut nasjonale data og sammenlikne sykehus og behandlingsregimer. Vi vil også se om pasientene får behandling i henhold til nasjonale retningslinjer. Målet er i tillegg at det enkelte sykehuset kan bruke registeret og fortløpende ta ut data om sin egen behandling. Vi tror det blir et viktig arbeidsverktøy for intern kvalitetskontroll og forbedringer, sier prosjektleder og forsker Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret. Det kommer nå kreftvaksiner og flere målrettede legemidler for undergrupper av kreftpasienter. Kan slike legemidler bli registrert i et kvalitets register slik at man kan lese ut behandlingsresultatet? Det har vi muligheter for. Vi diskuterer nå med lungekreftspesialistene i Norsk lungecancer-gruppe hva vi skal legge inn i det nye kvalitetsregisteret for lungekreft. Hvordan nye legemidler virker under ulike forhold, er interessant, sier Strand. Bedre overvåking av behandlingsdata har allerede ført til framskritt i lungekreftbehandlingen. Er det mer å hente ved å etablere et kvalitetsregister? Vi må ikke gi oss, men tenke framover. Tidligere har vi i hovedsak tatt for oss opererte pasienter. Med midlene fra Kreftforeningen kan vi gjøre en viktig innsats også for pasientene som får strålebehandling eller cellegift. Disse pasientene utgjør den klart største gruppen av lungekreftpasienter. I tillegg kan vi bruke data i forskning og blant annet få svar på hvor effektiv en ny behandling virkelig er i en norsk befolkning, og hvordan undergrupper av kreftsykdom bør behandles. Det er et nederlag for det offentlige helsevesenet at midler fra Kreft foreningen må til for å etablere et kvalitetsregister for lungekreft. Men slik situasjonen er, vil jeg påstå at Kreftforeningens givere får mye igjen for pengene. De kan bruke «mangegangen» i forhold til innsatsen når vi regner om gevinsten til ekstra levetid, bedre livskvalitet og lik behandling for alle, sier Strand. Det nye kvalitetsregistret for lungekreft vil starte opp i 2012, mens full drift planlegges fra Kreftsykdommer med lav overlevelse Overlevelsen av kreft øker totalt sett, men noen kreftformer henger etter. Lungekreft er en av disse. I Norge får 2600 personer lungekreft hvert år og bare 13 % av disse er i live fem år etter stilt diagnose. Det gjør lungekreft til den kreftsykdommen som tar flest liv hvert år i Norge. I tillegg er det flere andre kreftsykdommer som har tilsvarende lav overlevelse, blant annet kreft i spiserør, bukspyttkjertel og hjerne. Kreftsykdommer med lav over - levelse er en strategisk satsing fra Kreftforeningens side. Gjennom Krafttak mot kreft-aksjonen i 2011 ble det samlet inn midler som i sin helhet går til forskning på disse kreftsykdommene. I tillegg til bevilgningen på 5 millioner til Kreftregisteret er det tildelt 11,4 millioner til forskningsprosjekter. 19

10 Inge Bjerknes er tidligere brystkreftoperert og nå frisk. Skal være vaktbikkje for kortere ventetider 20 FAKTA Flere viktige politiske saker i 2011 Kreftforeningen har også oppnådd resultater i andre saker som stod i sentrum for samfunnsrettet og politisk arbeid i Brystrekonstruksjon. Mange brystkreftpasienter føler at de ikke er «ferdig med kreften» før brystet er bygget opp igjen. Hittil har ikke rekonstruksjon av brystet vært inkludert som en del av behandlingsforløpet. Tilbudet har derfor ikke vært prioritert fra sykehusenes side. Det har ført til at ventetiden noen steder er nærmere 10 år for visse typer rekonstruksjon. Nå har helseog omsorgsministeren fastslått at rekonstruksjon skal bli en fast del av behandlings forløpet for brystkreft. Kreftforeningen har deltatt i en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til hvordan kapasiteten kan økes og dagens kø avvikles. Om lag 750 kvinner trenger hvert år rekonstruksjon etter operasjon for brystkreft. Flere bør få operasjon og rekonstruksjon i ett. Flere land har gode erfaringen med denne typen operasjoner. Solarier. Fra 1. juli 2012 skal det innføres 18-årsgrense. Om to år, fra 1. januar 2014, skal alle solarier ha kompetent betjening. Kommunalt arbeid. Kreftforeningen løftet fram tre saker i forbindelse med kommunevalget: helsefremmende tiltak i skolen, kreftkoordinatorstillinger i kommunene, og større innsats overfor barn og unge som pårørende. Kortere ventetid på kreftbehandling sto sentralt i Kreftforeningens politiske arbeid i fjor. Nå har myndighetene tatt steg for å korte ned på de lange ventedagene. Samfunnskontakt og politisk påvirkning er noe av det viktigste arbeidet Kreftforeningen gjør. Gjennom politisk påvirkning kan man påvirke livskvaliteten og levetiden til mange mennesker samtidig dersom foreningen får gjennomslag for viktige endringer. I fjor satte Kreftforeningen inn en ekstra innsats for å få helseforetakene til å gjøre noe med ventetidene, og i sommer uttalte Regjeringen at det ikke skal gå mer enn 20 virkedager, fra sykehuset mottar henvisningen fra fastlegen til behandlingen starter. Kreftforeningen arbeider for at dette skal bli en juridisk bindende rettighet, og ikke en anbefalt retningslinje for sykehusene. Kreftforeningen lover uansett å være en vaktbikkje for å se at denne fristen overholdes, sier leder for Politisk sekretariat Beate Heieren Hundhammer. Det har lenge vært vanskelig å vite hvor lang ventetiden er for kreftbehandling. Fordi det egentlig ikke skal være ventetid på kreftbehandling ville ikke myndighetene at den skulle være synlig. Økt oppmerksomhet rundt ventetidene gjorde at det ble en endring på dette. Alle kan derfor nå sjekke ventetidene for kreftbehandling på frittsykehusvalg.no. Foreløpig gjelder dette tre diagnoser brystkreft, lungekreft og tykktarms kreft. Her kan man også se hvor mange pasienter sykehusene behandler i året. Dette er et klart fremskritt og en seier for vårt arbeid, men vi er ikke i mål før alle diagnoser har kommet med, sier Hundhammer. Neste steg må være at pasientene også finner informasjon om kvaliteten på behandlingen. Man skal ikke lenger enn til Danmark for å få informasjon om dette. Kreftforeningen har også fått gjennomslag for at sykehusene skal ha en egen kontaktperson for alle kreftpasienter. I oppdragsdokumentet som de regionale helseforetakene har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet, er dette tatt inn. Kreftforeningen var i fjor høringsinstans i 20 saker. Ansatte i Kreftforeningen er representert i over 100 styrer, råd, utvalg og arbeidsgrupper sentralt og regionalt*. Blant annet er foreningen medlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, Kontaktforum for brukere av helsetjenesten, og sentralt brukerutvalg i NAV. *Se sidene 45, 46 og 47. Kreftforeningen lover uansett å være en vaktbikkje for å se at denne fristen overholdes. 21

11 I den norske delegasjonen deltok generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, og prosjektdirektør i avholdsorganisasjonen FORUT, Øystein Bakke, som representanter for de frivillige organisasjonene. Mellom dem står helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Kreft på dagsorden i FN Kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer truer både økonomi og helse i mange land. I 2011 arrangerte FN et toppmøte om disse sykdommene. Kreftforeningen var aktiv både i det forberedende arbeidet og som deltaker i den norske delegasjonen. De ikke-smittsomme sykdommene I Norge har fire helseorganisasjoner dannet en allianse som samarbeider med den internasjonale alliansen mot ikke-smittsomme sykdommer. De fire i Norge er Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Diabetesforbundet og Landsforeningen for hjerteog lungesyke. De fire organisasjonene setter søkelyset på fire sykdoms grupper: kreft, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og diabetes. Fire kjente risikofaktorer er røyking, fysisk inaktivitet, skadelig bruk av alkohol og usunt kosthold. Statistikk verden Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) står for to av tre dødsfall globalt. Fire av fem dødsfall på grunn av ikke-smittsomme sykdommer forekommer i utviklingsland. Hvert år får rundt 13 millioner mennesker kreft på verdensbasis, og flere enn 7 millioner dør. De fleste kreftdødsfall skyldes kreft i lunge, bryst, tykk- og endetarm, magesekk og lever. Livmorhalskreft er i deler av Afrika, Latin-Amerika og Asia den hyppigste kreft-dødsårsaken blant kvinner. 4 av 10 menn og 1 av 11 kvinner røyker eller bruker andre former for tobakk Kilde: WHO (Verdens helseorganisasjon) Norge var ett av land som hadde med deltakere fra frivillige organisasjoner i sine delegasjoner til toppmøtet i New York. Kreftforeningen med Anne Lise Ryel deltok også på de forberedende møtene i Oslo og Moskva. Mange fattige og middelinntektsland kjemper nå på to helsefronter samtidig mot smittsomme sykdommer som ennå ikke er utryddet, og mot de «nye» ikke-smittsomme sykdommene som kreft, diabetes, hjertesykdom og lungesykdom. For å redusere de ikke-smittsomme sykdommene bør man gjøre tobakk, usunn mat og alkohol mindre tilgjengelig. Et virkemiddel er at disse prises høyt og at vedtatte lover og regler håndheves. For eksempel er det mange land som ikke følger tobakkskonvensjonen og den globale strategien for å redusere skadelig bruk av alkohol. Frivillige helseorganisasjoner i mange land har presset på for at statsledere skal ta de ikke-smittsomme sykdommene på alvor og sette inn tiltak. Kreftforeningen deltar i dette arbeidet gjennom Den internasjonale kreftunionen UICC. Unionen har dannet en NCD-alliansen sammen med andre internasjonale helseorganisasjoner. NCD står for non-communicable diseases eller ikke-smittsomme sykdommer. Det var store forventninger til at toppmøtet kunne få betydning for kreftsaken. Tidligere har Kreftforeningen spesielt arbeidet med tobakksspørsmål, både gjennom internasjonale organisasjoner og gjennom støtte til tobakksforebyggende prosjekter i Afrika. Tobakk ble også en viktig sak på møtet. Men perspektivet var mye bredere. Den politiske erklæringen etter FN-møtet viser til fire viktige risikofaktorer: tobakk, skadelig bruk av alkohol, usunt kosthold og mangel på fysisk aktivitet. I tillegg var rettmessig tilgang til forebygging, diagnostikk og behandling et sentralt tema. En stor oppgave er bekjempelse av livmorhalskreft blant kvinner. I dag er dette en av de hyppigste kreftformene hos kvinner i mange land. Sykdommen kan forebygges med HPV-vaksine. En annen stor oppgave er at flest mulig kreftrammede får tilgang til smertestillende medisiner. I erklæringen som ble vedtatt på FN-toppmøtet, forplikter medlemslandene seg til å sette i verk tiltak på de prioriterte områdene. Selv om erklæringen ikke er juridisk bindende, mener Ryel at erklæringen setter kreftsaken og forebyggende arbeid høyere opp på dagsordenen internasjonalt. Den neste milepælen i det internasjonale arbeidet er revisjonen av FN s tusenårsmål. I 2015 skal målene revideres. I dag står det ingenting om kreft og «nye» sykdommer her, sier Ryel. Vi håper at FN-dokumentet og de reviderte tusenårsmålene kan bli en brekkstang for mer offensiv politikk på tobakksområdet både her hjemme, i norsk bistandsarbeid og i annet internasjonalt arbeid, avslutter Ryel. I 2011 var det andre gang i historien at FN arrangerte et toppmøte om helse. Den første gangen diskuterte statsråder og regjeringssjefer hiv og aids. I fjor sto altså de ikke-smittsomme sykdommene på dagsordenen i FN-bygningen i New York. Bakteppet er både helse, økonomi og utvikling. Økonomene har gjort beregninger og funnet at de «nye» ikke-smittsomme sykdommene truer velstandsutviklingen i mange land. En stor oppgave er bekjempelse av livmorhalskreft blant kvinner

12 Kommunikasjon i mange kanaler Medielandskapet har forandret seg de siste årene. De digitale kanalene har fått stor betydning, og Kreftforeningen ønsker å være tilstede der hvor våre målgrupper er. Vi jobber mye for vår tilstedeværelse i digitale og sosiale kanaler, i tillegg til de tradisjonelle kanalene. Kreftforeningens arbeid for saken er avhengig av å ha tett kontakt med brukere, støtte spillere og andre interessenter. Vi må nå folk der de er. Å bruke sosiale medier og andre digitale kanaler effektivt gir oss mulighet til akkurat dette. Vi bruker kanalene til å ta opp og diskutere aktuelle saker, spre informasjon om forebygging, forskning, våre landsomfattende tilbud til pasienter og pårørende, støttemuligheter og så videre. Med vår tilstedeværelse i sosiale medier har vi også en base og bygge på når vi ser behov for å være korrektiv til mediene. Gjennom å lytte får vi tilgang til mye informasjon om hva kreftpasienter er opptatt av. Kreftforeningens mest brukte kanaler er Facebook, egen blogg, Twitter og YouTube. Over følger til sammen våre ulike sider på Facebook. Her kan vi åpne dører og legge til rette for samtaler, ta i mot spørsmål og være et lavterskel tilbud for folk som kanskje ikke ville tatt kontakt med oss ellers. I 2011 utviklet vi Kreftforeningens anonyme chat-tjeneste til også å være tilgjengelig på Facebook. Der kan man komme i kontakt med Kreftlinjen for anonyme og litt lengre samtaler. Appen er blitt en stor suksess, første kveld den ble lansert kom det 92 samtaler inn på chatten noe som er skyhøyt over hva vi pleier å ha. Vi ser at det øker jevnt og trutt med henvendelser på chatten, og tilskriver dette til dels at den er tilgjengelig på Facebook. Våre markedsaktiviteter nyter også godt av å ha en enkel tilgang til våre interessenter. I Rosa sløyfe-perioden ser vi for eksempel en dobling av salg i nettbutikken ca. 50 % av salget kan tilskrives vår tilstedeværelse på Facebook. Følg oss på: 24 25

13 Kreftforeningen har en rekke omsorgstilbud. På Treffpunkt møter barn og unge mellom 6 og 16 år jevnaldrende som har opplevd det samme det å være pårørende og leve i familier der noen har eller har hatt kreft. Treffpunkt ledes av fagpersoner og arrangeres mange steder i landet. Økt samarbeid med Norsk Tipping Det første resultatet av det nye samarbeidet mellom Norsk Tipping og Kreftforeningen sammen med ni andre humanitære organisasjoner (10H) så dagens lys i Skrapeloddet «VinnVinn» som ble lansert denne høsten er likevel bare en appetittvekker før hovedretten som kommer i 2012: Et stort, nytt nasjonalt lotteri. Dette er 10H 10H er betegnelsen på samarbeidet mellom ti store, norske humanitære organisasjoner. 10H har inngått avtale med Norsk Tipping om samarbeid på spillemarkedet, og organisasjonene er enige om hvordan inntektene skal fordeles. 10H består av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen og Norges Handikapforbund. Våren 2011 inngikk de store humanitære organisasjonene en avtale med Norsk Tipping om samarbeid på spillemarkedet. Partnerskapet skal gi organisasjonene forutsigbare inntekter fra nye pengespill. Direkte til 10H Det er Norsk Tipping som har ansvaret for produktutvikling, drift og markedsføring av spillene. Store deler av over skuddet skal gå direkte til humanitært og samfunnsnyttig arbeid i regi av Kreftforeningen og de andre organisasjonene i 10H. Vi i Norsk Tipping er veldig glade for å kunne spille på samme lag som den norske frivilligheten. Frivillig sektor spiller en svært betydningsfull rolle og representerer det beste av vårt samfunns verdier. At vi nå kan bidra med vår kunnskap om pengespill for å løfte denne sektoren ytterligere, er noe vi gjør med stor glede og entusiasme, sier Torbjørn Almlid, administrerende direktør i Norsk Tipping. Steg for steg Det nye lotteriet som kommer i 2012 blir hovedproduktet, og forhåpentligvis klarer vi å lage et nytt folkespill med nasjonal oppmerksomhet, god oppslut- ning og et overskudd som møter forventningene fra organisasjonene, sier Stein Onsrud, prosjektleder for denne delen av Norsk Tippings virksomhet. Steg tre ligger lenger fram i tid, og peker mot nye produkter senere. Enn så lenge satses alt på spillet som skal starte i Må gi drahjelp Norsk Tipping understreker at drahjelp fra organisasjonene, medlemmene og støttespillerne deres, er alfa og omega for at dette skal bli den suksessen alle håper på. I vår forretningsplan er det en forutsetning at organisasjonene mobiliserer alle som har hjerte for frivillig arbeid. Klarer vi ikke det, blir det adskillig vanskeligere, sier Torbjørn Almlid. Store penger Kreftforeningen og de andre 10Horganisasjonene har stor tro på at samarbeidet med Norsk Tipping vil gi god avkastning i årene som kommer. Kreftforeningen ser dette som starten på et langsiktig og fruktbart samarbeid som vil styrke handlekraften og føre til flere og bedre formålsaktiviteter. Prosjektleder Stein Onsrud (til venstre) og administrerende direktør Torbjørn Almlid i Norsk Tipping med det nye VinnVinn-loddet. Drahjelp fra alle som har hjerte for frivillig arbeid er alfa og omega for å få suksess, sier de. Og det er ingenting i veien med Norsk Tippings ambisjoner for satsingen. I forretningsplanen tas det sikte på å rekruttere kunder nok til å sikre organisasjonene millioner friske kroner i 2013 en målsetting som stemmer godt med 10H-organisasjonenes forventninger. Dette er et høyt mål og mye må klaffe for å nå det. Blant annet må lanseringen fungere skikkelig, og dere får bare én sjanse. Som sagt dere er selv med og avgjør om vi skal lykkes, sier Almlid i Norsk Tipping

14 Stadig flere medlemmer Medlemmene gir oss tyngde som organisasjon. Jo flere vi er, jo bedre mulighet har Kreftforeningen til å bli hørt og få gjennomslag hos myndigheter og politiske beslutnings takere. Dette er helt avgjørende for at kreftsaken skal få den oppmerksomhet og de ressurser den trenger og fortjener. Daglig rammes 75 mennesker av kreft her i landet. Kreftforeningen gjør noe med dette. Våre hovedmål er at færre skal få kreft, flere skal overleve og at de som må leve med sykdommen skal ha best mulig livskvalitet. Hver dag skjer det små og store fremskritt. Takket være resultatene og utviklingen innen forskning og behandling overlever i dag flere enn 6 av 10 som rammes. For noen tiår siden var tallet kun 3 av 10. Selv om utviklingen har vært positiv, er det også et faktum at 27 mennesker dør av kreft daglig. Det kan vi ikke Medlemsutviklingen pr 1. januar de siste fem årene akseptere. Vi vil heller ikke akseptere at pasienter må vente alt for lenge på diagnose og behandling, at noen får unødvendige senskader eller at noen ikke får den beste behandlingen fordi de bor på «galt» sted. Vi har derfor fortsatt mye å jobbe med. Derfor: Bli medlem! Din støtte gjør vår innsats mulig. Så enkelt er det: Send sms Medlem til 2277 (kr 275,-) Ring Eller klikk deg inn på Generalsekretær Anne Lise Ryel er storfornøyd med at medlemstallet øker. På forsommeren 2011 ble Hugo Kristoffersen medlem nr Kristoffersen, som selv har hatt kreft og nå erklært frisk, bor med familien i Valnesfjord i Fauske

15 Aktivitetsregnskap ANSKAFFELSE AV MIDLER Note ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd Note Tippenøkkel Andre tilskudd Note Administrasjonstillegg ved tilskudd Sum tilskudd FORBRUK AV MIDLER Note 5, 6, KOSTNADER VED ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemmer Tilskudd Sum forbruk av midler til innsamling Operasjonelle aktiviteter Andre anskaffelsekostnader Sum kostnader ved anskaffelse av midler KOSTNADER TIL FORMÅLET Bevilgninger Forskning Informasjon Kreftomsorg Note Internasjonalt arbeid Forebyggende Sum bevilgninger Innsamlede midler og gaver Testamentariske inntekter Minnegaver Gaver og innsamlede midler fra privatpersoner Gaver fra næringslivet Sum innsamlede midler og gaver Operasjonelle aktiviteter Inntekter fra formålsaktiviteter Sponsorinntekter Andre inntekter fra operasjonelle aktiviteter Sum operasjonelle aktiviteter Sum finansinntekter note Sum andre inntekter Aktiviteter Forskningsledelse Informasjon Kreftomsorg Samfunnskontakt Internasjonalt arbeid Forebyggende Sum aktiviteter Administrasjonskostnader note Sum forbrukte midler ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT Sum anskaffelse av midler TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum disponert

16 Balanse EIENDELER Note FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Eiendommer Note Driftsmidler Note Finansielle anleggsmidler Langsiktige plasseringer Note 4, Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Beholdninger Fordringer Note Investeringer Markedsbaserte aksjer og aksjefond Note Markedsbaserte rentebærende papirer Note Bankinnskudd, kontanter o.l. Note Sum omløpsmidler SUM EIENDELER FORMÅLSKAPITAL Grunnfond Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Note Formålskapital med selvpålagte restriksjoner: Note 16 Forskning Kreftomsorg Annen formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Note Sum formålskapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Note Andre lønnsforpliktelser Note Ikke utbetalte bevilgninger Note Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Tilskuddsgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Oslo, 3. mai 2012 styreleder Paul Hellandsvik, lege Wenche Frogn Sellæg, lege Tone Nordøy, overlege dr.med. ansattes representant Sigrid Elisabeth Trandum, spesialrådgiver Lars A. Akslen overlege dr.med. Kjetil Hestdal administrerende direktør Terese Smith Ulseth dr.juris Bengt Eidem rådgiver nestleder Carl Otto Løvenskiold konsernsjef Anne Lise Ryel generalsekretær 32 33

17 Kontantstrømoppstilling Noter I Årets aktivitetsresultat II Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt: Avskrivninger og nedskrivninger Tap/gevinst ved salg av varige driftsmidler Sum poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt: III Investeringer, avhendelser og finansiering Anskaffelse av varige driftsmidler Salgssum ved avhendelse av varige driftsmidler Sum investeringer, avhendelser og finansiering IV Andre endringer Endringer i fordringer Endring i leverandørgjeld & mottatte forskudd Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Endring i finansielle anleggsmidler Endring i avsetning for forpliktelser Sum andre endringer Sum likviditetsendringer gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning IB finansielle omløpsmidler UB finansielle omløpsmidler Årets endring Utbetalt fra porteføljeforvaltning i regnskapsåret Note 1 Generelt om regnskapet og regnskapsprinsipper Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Kreftforeningen, som er en forening uten økonomisk vinning som formål. Det er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1988 og i henhold til regnskapsstandarden NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. I 2011 er det foretatt noen endringer på inndelinger i organisasjonens aktivitetsregnskap blant annet for bedre å tilfredstille kravene fra Innsamlingsregisteret. Tilsvarende er gjort i fjorårstallene i aktivitetsregnskapet for å vise tilnærmet sammenlignbare tall. Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de er mottatt. Samarbeidsavtaler og tilskudd inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til midlene. Tilskudd fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering samt andre tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av midlene. Ikke inntektsførte tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld. Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, når de er påløpt. Testamentariske gaver føres når boet er oppgjort. I de tilfeller Kreftforeningen står for skiftet, blir Kreftforeningens andel av boet inntektsført når verdier er realisert og overført til boets bankkonto. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler, mens fordringer over et år er klassifisert som anleggsmidler. Fordringene er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Aktiveringsgrensen er kr Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Investeringer Markedsbaserte finansielle instrumenter, herunder aksjer, aksjefond, obligasjoner, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, er bokført som omløpsmidler og inngår i Kreftforeningens verdipapirportefølje. De er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Enkeltaksjer Kreftforeningen mottar, som ikke kan avhendes umiddelbart av årsaker som lav verdi og lite antall på aksjeposten, bokføres til markedspris (der det finnes) og justeres årlig i forhold til markedsverdi. Langsiktige plasseringer er klassifisert som finansielle anleggsmidler og nedskrives ved verdifall. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Bevilgninger Kreftforeningen kostnadsfører bevilgninger på bevilgningstidspunktet i tråd med NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Note 2 Offentlige tilskudd Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Helse Førde Sør-Trøndelag fylkeskommune Hedemark fylkeskommune MVA-kompensasjon Sum offentlige tilskudd

18 Som følge av ny ordning for merverdiavgift-kompensasjon for frivillig sektor, endret vi i 2010 prinsipp for bokføring av kompensasjonen. Kreftforeningen fikk i 2010 refundert kr 2,5 millioner mer enn den tjenestemerverdiavgiften som var avsatt som fordring i Beløpet ble inntektsført som offentlig tilskudd. All merverdiavgift ble kostnadsført i 2010, og kompensasjonen for 2010 ble inntektsført i 2011 da beløpet ble mottatt. Note 3 36 Andre tilskudd Av andre tilskudd kommer kr 5,7 millioner fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og kr 9,8 millioner fra andre stiftelser. Note 4 Finans- og investeringsinntekter og langsiktige plasseringer Finans- og investeringsinntekter Renteinntekter og netto realiserte gevinster/ tap på aksjer og obligasjoner Urealiserte finansinntekter/tap Totale finansinntekter Langsiktige plasseringer Diverse aksjeposter Totale langsiktige plasseringer Note 5 Spesifikasjon av kostnader etter art Lønnskostnad Av- og nedskrivning Annen driftskostnad Finanskostnader Totalt Totalsummen avviker fra totalt forbrukte midler i aktivitetsregnskapet som følge av at deler av finanskostnadene har gått til reduksjon av finansinntektene i aktivitetsregnskapet. Note 6 Kostnader til fordeling Felleskostnadene består av følgende: Servicetorg Drift IKT Juridisk Regnskap/lønn HR Sum felleskostnader Felleskostnadene fordeles på innsamlingskostnader, de enkelte hovedaktivitetene og administrasjon i aktivitetsregnskapet i forhold til antall årsverk (personer) som er tilknyttet aktiviteten. I 2011 er det foretatt noen endringer på inndelinger i organisasjonens aktivitetsregnskap blant annet for bedre å tilfredstille kravene fra innsamlingsregisteret. Dette gjenspeiles også i fordelingsnøkkelen. Det samme er gjort i fjorårstallene i aktivitetsregnskapet for å vise tilnærmet sammenlignbare tall. Prosentvis blir fordelingen: Medlemmer 1,03 % 1,03 % Testamentarisk 3,07 % 3,11 % Minnegaver 1,37 % 1,37 % Giverbrev 2,00 % 2,01 % Aksjoner 7,26 % 6,80 % Firma / Næringsliv 1,90 % 2,12 % Operasjonelle 0,38 % 0,38 % Andre anskaffelseskostnader 0,95 % 0,78 % Sum innsamlingskostnader 17,96 % 17,60 % Forskningsledelse 4,47 % 4,52 % Informasjon 13,48 % 17,84 % Kreftomsorg 47,74 % 44,19 % Samfunnskontakt 3,81 % 3,71 % Internasjonalt arbeid 0,67 % 0,67 % Forebyggende 8,68 % 8,09 % Administrasjonskostnader 3,20 % 3,37 % Sum aktiviteter 82,04 % 82,40 % Sum fordelte felleskostnader 100,00 % 100,00 % Note 7 Lønn og personalrelaterte kostnader Lønnskostnadene i foreningen gjelder 186 årsverk. For 2010 var tilsvarende tall 171. Kostnadene spesifiseres som følger: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnsrelaterte kostnader Det er i løpet av regnskapsåret gitt følgende ytelser til ledende personer i foreningen: Generalsekretær Anne Lise Ryel kr i lønn og feriepenger, pensjonspremie med kr og andre ytelser med kr Arbeidsgiveren til styrets leder er i 2011 godtgjort med kr Styremedlemmene mottar ingen godtgjørelser. Tidligere år er det blitt inngått avtale om vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold for noen ansatte i Kreftforeningen. Det gjenstår til sammen kr i sluttavtaler, hvorav alt klassifiseres som annen kortsiktig gjeld. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse for generalsekretær eller leder av styret. Note 9 Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester utgjør: Lovpålagt revisjon Attestasjoner, Kreftforeningen Diverse revisjonsrelatert bistand Revisjon og attestasjon av stiftelser Revisjon av diverse andre enheter Sum: I tillegg er det betalt kr til andre revisjonsselskaper i forbindelse med revisjon av tre prosjekter med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Note 8 Administrasjonsprosent, formålsprosent og innsamlingsprosent Styret i Kreftforeningen har fastsatt måltall for administrasjons- og formålsprosenten med henholdsvis maksimum 4 % og minimum 80 %. Administrasjonskostnader inkluderer kostnadene i forbindelse med organisasjonssjef, økonomisjef, advokat og generalsekretærens personlige assistent, revisjonshonorarer, styremøter, årsrapporten, halvparten av kostnadene for strategisk rådgiver, 30 prosent av kostnadene til generalsekretæren og andel av felleskostnader. Administrasjonsprosenten er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler og var på samme nivå i 2011 og Pasientforeninger Kreftforeningen har i 2011 bevilget kr 19,9 millioner til pasientforeningene. Tilsvarende tall i 2010 var kr 20,4 millioner. Formålsprosenten er beregnet som kostnader til formålet delt på sum forbrukte midler. Også dette måltallet var omtrent likt i 2011 og Innsamlingsprosenten er andelen av innsamlede midler som er igjen etter at forbruk av midler til innsamling er trukket fra. Årsaken til at innsamlingsprosenten var høyere i 2010 enn i 2011, var at i 2010 hadde vi meget høye testamentariske inntekter som følge av salg av store utbyggingsområder. Salget innbrakte mer enn kr 25 millioner, og kostnadene i tilknytning til salget var relativt lave Administrasjonsprosent 1,8 % 1,9 % 1,9 % 2,2 % 2,6 % Formålsprosent 82,5 % 82,3 % 84,8 % 85,2 % 82,5 % Innsamlingsprosent 76,4 % 81,4 % 79,2 % 81,3 % 82,9 % 37

19 Note 10 Eiendommer Eiendommer i foreningens eie består av tomter og eiendommer som er blitt testamentert til foreningen. Alle skal avhendes over tid. De er ikke gjenstand for avskrivning. Kreftforeningen har arvet flere bebygde og ubebygde områder ulike steder i landet. Arven er ikke inntektsført fordi verdiene er vanskelig å anslå. I de tilfeller der vi har arvet eiendommer hvor verdien kan anslås med rimelig stor sikkerhet er arven inntektsført og verdien er tatt inn som anleggsmiddel i balansen. Note 11 Driftsmidler Aktiverte PC og IKT Investeringer flyttekostnader mobiltelefon Biler Totalt Kostpris pr Avgang kostpris Årets anskaffelser Kostpris pr Akkumulert avskr. pr Avgang akk.avskrivning Årets avskrivning Akkumulert avskr. pr Bokført verdi pr Avskrivningssats 25 % 12,5 % 50 % 20 % Note 12 Datterselskapet Kreftforeningen Livskraft AS Kreftforeningen Livskraft AS er heleid av Kreftforeningen. Total innskutt egenkapital er kr Resultatet for Kreftforeningen Livskraft AS var minus kr 0,8 millioner i Egenkapitalen er tapt og var minus kr 0,7 millioner ved utgangen av Det vil i løpet av 2012 bli besluttet hva som skal skje videre med selskapet. Formålet til selskapet er salg av produkter, lotteri og annen kommersiell virksomhet med det formål å tilføre Kreftforeningen og kreftsaken inntekter, samt utøvelse av annen virksomhet som hører sammen med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende formål. Det har vært beskjeden virksomhet i selskapet i løpet av året, og ved utgangen av 2011 hadde ikke selskapet noen ansatte. Kreftforeningen ga i 2011 et lån på kr 3 millioner til Kreftforeningen Livskraft AS. Dette er nedskrevet i Kreftforeningens regnskap med kr 0,8 millioner i Resterende beløp, kr 2,2 millioner tilbakebetales fra Kreftforeningen Livskraft AS til Kreftforeningen i Note 13 Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Kortsiktig lån til Kreftforeningen Livskraft AS Testamentariske gaver, ikke overført Legater Andre fordringer Sum Note 14 Investeringer Verdien av aksjer, aksjefond og rentebærende papirer som er bokført som omløpsmidler, er i henhold til regnskapsloven bokført til virkelig verdi. AKSJER og aksjefond Forvaltet av: Kostpris Markedsverdi Carnegie Forvaltning Pareto Forvaltning Skagen Vekst Kreftforeningen Total RENTEBÆRENDE PAPIRER Forvaltet av: Kostpris Markedsverdi Carnegie Forvaltning Pareto Forvaltning DNB Asset Management Kreftforeningen Total I 2011 ble det utløst likviditet fra aksjeporteføljen med kr 10 millioner og fra den rentebærende porteføljen med kr 50 millioner. Note 15 Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd, kontanter o.l Av dette er følgende bundet: Skattetrekk Likvide midler disponibelt for Kreftforeningen

20 Note 16 Formålskapital I henhold til Kreftforeningens strategi skal om lag halvparten av Kreftforeningens midler som disponeres til formål benyttes til forskning, herunder større strategiske satsinger. Dette ligger til grunn for formålskapitalen med selvpålagte restriksjoner som er øremerket forskning. Beløpet som er øremerket kreftomsorg, vedrører hovedsakelig Kreftforeningens satsing på bevilgning til kreftkoordinatorstillinger i kommunene samt nye Vardesentre. Kreftforeningen skal ha en formålskapital som sikrer en styrt avvikling av organisasjonen dersom alle inntekter forsvinner. I tillegg skal vi ha kapital til større strategiske satsinger, herunder såkornsmidler. Dette er klassifisert som annen formålskapital med selvpålagte restriksjoner. Formålskapitalen pr er på kr etter at årets resultat er tilført. Spesifikasjon av pensjonskostnader: Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført aktuarielt tap 0 0 Nedvurdering av overfinansiering Arbeidsgiveravgift på innbetalt beløp 0 0 Netto pensjonskostnad (-inntekt) 0 0 Andre pensjonskostnader (-inntekt) Arbeidsgiveravgift av innbet andre pensjonskostnader Totale pensjonskostnader (-inntekt) Formålskapital pr Tilført 2011 Brukt 2011 Formålskapital pr Grunnkapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner: Krafttak mot kreft Rosa sløyfe innsamling Øremerkede midler fra stiftelser Øremerkede testamentariske gaver Andre øremerkede gaver Sum formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner: Forskning Kreftomsorg Andre selvpålagte restriksjoner Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Formålskapital Sikrede Andre Sikrede Andre kollektive usikrede kollektive usikrede Påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Nedvurdering av overfinansiering Netto pensjons-forpliktelse (-midler) Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,90 % 4,20 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,00 % Forventet pensjonsøkning 3,75 % 3,75 % Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 3,75 % 3,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,80 % 5,00 % Note 17 Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser Note 18 Forskningsmidler og andre bevilgninger Kreftforeningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse som tilfredsstiller kravene i denne loven. Denne pensjonsordningen er regnskapsført som innskuddsbasert pensjonsplan fordi det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon til å regnskapsføre planen som en ytelsesbasert plan. Alle ansatte som oppebærer fast lønn i kortere eller lengre perioder er med i ordningen. 40 Kreftforeningen har også pensjonsforpliktelser for 4 pensjonerte tidligere ansatte som har rett til definerte fremtidige ytelser. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg betales det ut pensjon til en person som finansieres over foreningens drift. Denne ordningen er udekket. Årets pensjonsfordring er nedvurdert til kr 0. Arbeidsgiveravgift beregnes av faktisk netto underfinansiering. Midler bevilget for er kostnadsført, og det som ikke er utbetalt er lagt til som gjeld under «ikke utbetalte bevilgninger». Prosjektmidler bevilget for 2011 eller tidligere som ennå ikke er brukt er lagt til samme gjeldspost. Ikke utbetalte bevilgninger ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering TV-aksjonsmidler Andre bevilgninger forskning Andre bevilgninger kreftomsorg Andre bevilgninger internasjonalt Andre bevilgninger forebyggende Totalt

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft Testamentariske gaver Viktige bidrag i kampen mot kreft Innhold 3 Ditt testament en investering i fremtiden 4 Dette går pengene til 6 Forskning og omsorg er våre største innsatsområder 10 Hvem arver deg

Detaljer

Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier

Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier Årsmelding 2013 1 Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier Omsorg er å bry seg om andre menneskers ve og vel, og representerer kjernen i organisasjonen. Omsorg er nestekjærlighet i praksis: Det å møte

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13 Magasinet Aktualitetsmagasin september/oktober 2010 04 etisk handel Helse Sør-Øst jobber for en etisk leverandørkjede Side 18 Trening på jobb I Horten kommune gjør trening underverker Side 14 Valgets kval

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > < Innledning Innhold Mor eller far er alvorlig syk er utgitt av Kreftforeningen FAGLIGE KONSULENTER:

Detaljer

kolumnetittel årsmelding 2009

kolumnetittel årsmelding 2009 kolumnetittel årsmelding 2009 Dette er Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte NÅR FORELDRE DØR Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Innhold < Innledning 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 11 Slik kan voksne

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer