Excel åpnes automatisk når eksporten er ferdig generert, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Excel åpnes automatisk når eksporten er ferdig generert, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres."

Transkript

1 Ved å trykke på knappen «Eksporter» (på menylinjen) kan man eksportere ut dataene på en eller flere varer til ulike filformater (Excel og XML). Ved å trykke på knappen «Importer» kan man lese varedata og priser inn i NOBB fra Excel. Samme Excel-format som benyttes ved eksport benyttes ved import av varedata. Dette betyr at man kan eksportere ut varedata fra NOBB, endre i Excel og deretter importere dataene tilbake til NOBB igjen. Import fra Excel er også effektivt dersom man skal legge inn mange nye varer på en gang. Ved import av endringer er det nå mulig å importere filer som kun inneholder kolonne med NOBB-nr. og den/de kolonnen(e) som inneholder endring. Det vil si at det er tilstrekkelig om importfilen f.eks. inneholder NOBB-nr. og Lang varetekst. Vareeier kan eksportere sine egne varer, prisgivervarer og NOBB-priser til Excel. Dersom man skal eksportere varedata til fil, gjøre endringer i denne og importere tilbake til NOBB, må man velge Vareeksport 6.0 (Excel). Man kan eksportere alle varer eller utvalgte varer. Dette kommer opp som valg i dialogboksen for eksport. For å eksportere utvalgte varer må man markere de varene som skal eksporteres, deretter trykke på Eksporter-knappen og velge «Eksporter valgte varer». Ved valg av alle varer, eksporteres både egne varer og varer man er prisgiver på. Kolonne A angir om det er din egen vare eller en prisgivervare (JA/NEI-felt). Excel åpnes automatisk når eksporten er ferdig generert, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres. NOBB eksport/import versjon 7.12 Dato Side 1

2 For å forenkle førstegangs innlegging av varer i NOBB og senere varevedlikeholdet, kan man benytte funksjonen for import av varer. Denne velges via knappen Importer. Vareeier har mulighet til å importere samme Excel-format som eksporteres fra NOBB (versjon 6.0). Importmalene for vare eller pris er tilgjengelig på dialogboksen for Importer. «Nye varer mal» kan benyttes til både vare- og prisjusteringer, men husk at importen da må kjøres to ganger hvis begge deler er endret. Kjør først «Importer varer», deretter kjør «Importer endrede priser». Ved nyregistrering av varer vil prisen bli importert sammen med vareinformasjonen. Ved import av enkeltfelter må NOBB-nr. alltid være med. Kolonneoverskriftene MÅ være korrekt i henhold til databasens beskrivelse. Ved å velge linken nye varer mal får man opp en Excel-fil som ser slik ut: De røde kolonneoverskriftene viser hvilke felter som må fylles ut før importen kan gjennomføres (gjelder nye varer). Holder man musepekeren over de røde feltene vises et infofelt som forteller mer om hva kolonnen skal inneholde. Før import må filen lagres i en mappe på din PC eller server. Import startes ved å trykke Importer-knappen, og deretter henter du filen ved hjelp av «Finn»-knappen. Finn filen som skal importeres og trykk på Importer-knappen. Når importen er ferdig, varsles dette med en melding som sier hva som er importert og hva som eventuelt feilet. En indikator nederst i høyre hjørne forteller hvor langt import-prosessen er kommet. Dersom en varelinje feilet er varen IKKE importert, og importloggen må da sjekkes. Dette gjøres ved å trykke på knappen Vis logg. Linjenummeret i loggen henviser til hvilken rad varen har i Excel arket som ble benyttet til importen. NOBB eksport/import versjon 7.12 Dato Side 2

3 PSERelevant må fylles ut med blank/ja/nei. Dersom varens prisenhet og prissammenligningsenheten (PSE) som er definert for varegruppen er lik, skal kolonnen fylles ut med JA. Dersom PSE for varegruppen ikke er relevant for produktet, skal kolonnen fylles ut med nei. Generelle retningslinjer for bruk av PSE (prissammenligningsenhet): Dersom prisenheten er den samme som for PSE for varegruppen, trenger man hverken opprette en egen PSE-pakning eller krysse av for PSE ikke relevant. Dersom prisenheten er ulik PSE for varegruppen, må man opprette en egen PSE-pakning som er lik PSE for varegruppen. Dersom PSE for varegruppen ikke er relevant for den aktuelle varen, må man hake av for PSE ikke relevant eller sette NEI i kolonnen for PSERelevant (ved vareimport). Under arbeid ja/nei felt. Dette feltet brukes for å vise at varen som er registrert ikke har komplett utfylt informasjon, og brukes f.eks. dersom man mangler GTIN-nr. Varer under arbeid vil bli markert med en rød trekant på som sier at varen ikke har komplett pakningsinformasjon registrert. Alle «Standard varer» må minimum ha en GTIN-nr., pakningsklasse, mål/vekt og en bestillbar pakning. Alle «Spesialvarer» må minimum ha GTIN-nr. på en pakning NRF nr og JA felt - Er nå fjernet fra de vareeiere som IKKE har koblet NRF-nr. Se egen under. Dette er ny funksjonalitet for vedlikehold av NRF data (Norske Rørgrossisters Forenings database) i NOBB. Denne funksjonen er ikke åpen for alle ennå, og er kun tilgjengelig for de vareeiere som allerede har registrert NRF-nr. i NOBB. For å få tilgang til denne fanen kan man sende en forespørsel til I første omgang er disse feltene nå tilgjengelige i NOBB, men automatisk overføring mellom databasene er ikke klar. Her kan man legge inn relevante NRF data ut i fra gjeldende retningslinjer hos NRF. Det jobbes med å utvikle en eksportfunksjon som generer Excelformatet som benyttes ved innleggelse i NRFdatabasen. NRF feltene vist i skjermbildet over kan også redigeres med eksport/import via Excel. Vareeiere som er «NRF leverandører» vil få ut disse kolonnene i Excel eksporten: Det er kun vareeiere som har registrert NRF-nr som får frem denne informasjonen. Andre vareeiere vil ikke få disse kolonnene i eksporten. For mer informasjon send en forespørsel til NOBB eksport/import versjon 7.12 Dato Side 3

4 For å importere priser trengs kun 2 kolonner NOBB-nr og ny pris (kolonneoverskriften må være som i malen). En egen mal er tilgjengelig på ved å velge linken Nye priser mal. Priseksporten kan ikke benyttes til import av priser. Den lister kun opp alle priser pr artikkel og er veldig fin til å lese korrektur på importerte priser. Husk at prisene ligger i karantene i 24timer, etter dette er det IKKE mulig å gjøre endringer. Endre eksisterende priser Filen trenger kun å inneholde 2 kolonner som inneholder NOBB-nr. og pris. Ved prisendringer må man følge kjørereglene for prisendringer. Husk å velg riktig fra dato! Ny pris på vare (uten eksisterende pris) Dersom varer i NOBB ikke har pris fra før, kan priser importeres via vareimport, filen må da minimum inneholde NOBB-nr og pris. Prisene skal ikke sendes til godkjennelse, de blir overført til NOBB.no etter at karantenetiden er over. NOBB eksport/import versjon 7.12 Dato Side 4

5 Vareeier har mulighet til å eksportere data direkte fra løsningen som kan benyttes til redigering av tekster og prise for så å importere filen til NOBB. Her forklarer vi først de viktigste begrepene, feltbeskrivelsen kommer på de neste sidene. Ved opprettelse av nye varer er det enkelte felter som må være med, se side 5. Det er mulig å kun oppdatere ett felt i NOBB, ved import skal da NOBB-nr og den endrede kolonnen være med. For at importen skal fungere MÅ feltbeskrivelsen være med som kolonneoverskrift. Kolonneoverskriften MÅ være korrekt ved import. Varenr./Prodvarenr.: Varetekst 1: Varetekst 2: Lang varetekst: Internt modulnr.: Prisenhet: Prisindeks: PSE Relevent: Under arbeid Spesialvare: Pk1_Type: PK1_BestårAvEnhet: Pk1_Antall: Vareeiers og produsentens artikkelnr. (ofte benyttes samme nr) Må fylles ut på ny vare Den enkelte vares (artikkels) beskrivelse, unik pr vareeier. Må følge NOBBs krav til varetekst. All relevant informasjon om den enkelte artikkel skal inn i varetekst 1. Vareteksten skal begynne med beskrivelse av produktet. Er unik for vareeier og må fylles ut. En fortsettelse av varetekst 1. Kan brukes til å utdype evt. forkortelser i varetekst 1. Trenger ikke fylles ut (kan være blank). Skal beskrive hele artikkelen uten fokortelser. Kan være vareeiers egen varegruppenr. Knytter varer med samme internt modulnummer til samme modul. En modul er en samling varer som «naturlig» hører sammen. F.eks. der beskrivelse er den samme men dimensjon er forskjellig. Må fylles ut. Modulene MÅ opprettes manuelt i NOBB før import av varer. Enhetsbetegnelse i forhold til prisen. D.v.s. om prisen er oppgitt i STK blir prisenheten STK. Det er kun NOBBs gyldige enhetsbetegnelser som kan brukes. Bruk samme enhet som benyttes i deres eget system for fakturering. Prisen på varen i forhold til prisenhet. Husk at prisene skal oppdateres i henhold til NOBB Kjøreplan. Prissammenligningsenheten på varen. Hvis varens prisenhet og varegruppens PSE-enhet er forskjellig må det opprettes en PSE-pakning. Dette feltet kan hukes av dersom man har en vare der man mangler noe vareinformasjon. Dette kan være en vare der man ikke har fått all info fra produsenten, men ønsker et NOBB-nr Skal kun benyttes på varer der mål ikke kan oppgis (for eksempel et vindu produsert etter kundens mål). Artikkel skal registreres med pakninger som inneholder GTIN-nr og mål/vekt. Pakningstype 1. I NOBB må hver vare ha minst en pakning. Alle pakninger som kan selges, både fra vareeier og i handelen skal registreres. Selv om pakningen ikke kan kjøpes fra vareeier skal den registreres, velg da at den ikke kan bestilles. Den enheten denne pakningen består av. På pakning 1 er det prisenheten som skal velges. Det antall varer denne pakningen består av i forhold til enheten i PK1_BestårAvEnhet. Er pakningsinnholdet 1 skal det stå 1 Pk2_BestårAvEnhet Består av enheten på pakning 2 er alltid enheten til pakning 1. Pk2_Antall: Det antall varer denne pakningen består av i forhold til enheten i PK1. GTIN-nr I NOBB kan GTIN-nr registreres med 8, 12, 13 og 14 siffer. GTIN-14 kan kun registreres på D- og T-pak. Følgende felter kan IKKE importeres Antall D-pak (pr. lag) Gjelder kun på pakning Pall Maks stablevekt (kg) Gjelder kun på pakning Pall Avgift Transportmerking Ny modul Modul- og varebeskrivelse Sletting av en verdi gjøres ved å benytte spesialtegn i cellen: # alene betyr slett verdi. Celler som er tomme blir ignorert. Felter som ikke kan slettes, ignorerer verdien # Det kan opprettes maks 10 pakninger i filen. NOBB eksport/import versjon 7.12 Dato Side 5

6 Feltnavn i Excel Maks lengde Må fylles ut Beskrivelse når ny vare Vareeier Angir om dere er vareeier eller prisgiver (Ja/Nei). VareNr Ja Vareeiers varenr. Det artikkelnr. vareeier har på denne varen ProdVareNr Ja Produsentens varenr. Det artikkelnr. produsenten har på denne varen. Er som oftest likt VareNr. NOBBNr 8 Blank ved førstegangs innleggelse. Ved oppdatering gjøres oppslag på NOBBnr før vareeiers varenr. Varetekst 1 35 Ja Må fylles ut. OBS! Husk NOBBs krav til varetekst og regelverket Varetekst 2 35 Tilleggsinformasjon til varetekst 1 LangVaretekst 100 Beskrivelse av varen uten forkortelser (settes lik NRF-varetekst for NRF-varer). Unik for vareeier. IntModulNr 8 Kan være vareeiers egen varegruppenr. som brukes internt hos vareeeier. Moduler må opprettes manuelt i NOBB først. (Må ikke forveksles med NOBBs varegruppestruktur.) NOBBModulNr 8 Ja NOBB modulnr. Blir tildelt når modulen lagres i NOBB. Prisenhet 3 Ja Varens enhetsbetegnelse i forhold til pris. Kun tillatte enheter i NOBB kan brukes. MÅ ha samme enhet som den enheten varen faktureres i til kunden. Pris NOBB prisindeks på artikkelen. PrisFraDato Hvilken dato NOBB-prisindeks gjelder fra Valuta Angi valuta (bruk internasjonale valutakoder) for NOBB-prisen. Blank = NOK PSERelevant Ja Ja/Nei. Dersom enhet for prissammenligning ikke er relevant for denne varen settes dette feltet til "Nei" Lagerfort Ja Ja/Nei. Om varen kan bestilles (lagervare), eller må produseres først. UnderArbeid Ja dersom vareinformasjonen ikke er komplett. Aktuelt dersom man f.eks venter på mer informasjon fra produsenten Spesialvare Varer uten spesifisert mål og uten forpakningsnivå. Ja/nei, kan være blank. Når blank må varen ha F-pak. TaalerFrost Tåler artikkelen frost under transport/lager. Ja/nei, kan være blank HarHoldbarhetsDato Har artikkelen holdbarhetsdato. Ja/nei, kan være blank UtgaarDato Når varene skal opphøre, påføres en utgår dato. DD.MM.YYYY ErstattesAv Påfør det nye NOBB-nr denne varen skal erstattes av. Svane Miljømerke. Har artikkelen Svanemerket. Ja/nei, kan være blank Blomsten Miljømerke. Har artikkelen EU-blomsten Ja/nei, kan være blank NAAF Har Norges Astma og Allergiforbund merkeordning Ja/nei, kan være blank FSC Sertifisering av skogbruks aktivitet. Ja/nei, kan være blank PEFC Skogsertifiseringssystem. Ja/nei, kan være blank Pk1_Type 3 Ja Pakningstype for pakning nr 1. Pakningstype for pakning nr 1. Minste salgbare enhet (også fra butikk). Bruk NOBB enhetsbetegnelse. PK1_PakningsKl Pakningsklasse F-, D-, T-, PSE-pak. Minste salgsenhet (PK1) skal ha pakningsklasse F, varen må ha et GTIN-nr. PK1_BestaarAvEnhet 3 Ja Hvilken enhet denne pakningen består av i forhold til prisenheten. Pk1_Antall Ja Det antall enheter pakningen består av i forhold til prisenheten PK1_Bestillbar Ja Ja/nei. Angir om kunden kan bestille denne pakningen. Minimum en pakning må være bestillbar. PK1_Lagerfort Er denne pakningen lagerført hos produsent. Pk1_GTIN 13 JA Det GTIN-nr (tidligere EAN-nr.) denne pakningen har. Pk1_Hoyde JA Pakningens høyde i meter (brutto). Pk1_Bredde JA Pakningens bredde (dybde) i meter (brutto). Pk1_Lengde JA Pakningens lengde i meter (brutto). Pk1_Volum Pakningens Volum i kubikkmeter. Blir beregnet hvis høyde/lengde/bredde er registrert. Pk1_Vekt JA Pakningens vekt i kilo Pk2_Type Den enhet pakning nr 2 skal ha. Skal være D-pak T-pak eller PSE-pak Pk2_GTIN 14 Det GTIN-nr (tidligere EAN-nr.) denne pakningen har, kan være 8, 12, 13 eller 14 siffer. Osv (Samme som PK1 men skal hete PK2) PK3_ Type 1 Den enhet pakning nr 3 skal ha. Kan være T-pak eventuelt PSE-pak Osv (Samme som PK1 men skal hete PK3) Gule felter er de feltene som er endret i forbindelse med oppdatering til versjon i november (To felter er fjernet: Er NRF og NRF-nummer.) NOBB eksport/import versjon 7.12 Dato Side 6

7 Forkortelse med beskrivelse av alle typer gyldige enheter (forpakningstyper/prisenhet) i NOBB Beskrivelse Enhetskode Prisenhet F-PAK D-PAK T-PAK ARK ARK x x BLISTERKORT BK x x BLOKK BLO BOKS BOX x x x BULK BUL BUNT BNT x x BØTTE BØT x x x CENTIMETER CM x CONTAINER CON x DESIMETER DM DISPLAY DSP x DUSIN DUS x ESKE ESK x x x FAT FAT x x FLASKE FL x x GRAM G x HALV-PALL HPL x HEKTOLITER HL HUNDRE STK CEN x KANNE KAN x x KARTONG KRT x x KASSE KAS x x KILOGRAM KG x KOLLI KOL KUBIKKMETER M3 x x KVADRATMETER M2 x KVEIL KVL x x LASS LAS LENGDE LGD x x LITER LTR x LØPEMETER LM x x METER M x x MILLIMETER MM x MULTIPAKKE MPK x x NOMINELL KUBIKK NM3 PAKKE PAK x x x x PALL PAL x x x PAR PAR x x PATRON PAT x x PLASTPAKKE PP x x x PLATE PLA x x POSE POS x x RULL RUL x x x RØR RØR x x SEKK SEK x x x SETT SET x x SNELLE SNL x x SPANN SPA x x x STYKK STK x x TIME T x x TONN TON x TROMMEL TRM x x x TUBE TUB x x TUSEN STK MIL x NOBB eksport/import versjon 7.12 Dato Side 7

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Versjon 0.8 Oppdatert 10.06.2014 Vedlikeholdes av Norwegian Advisory Services AS post@noads.no Side 1 av 14 Innledning Denne dokumentasjon er ment å

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Leverandør - EPD-basen - handel Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Grunndataprosjektet Opprettet: 11. juni 2002 Versjon: 3.2 Revidert: 21. januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Kort veiledning for ruteplan

Kort veiledning for ruteplan Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer