Strategier for oppgradering og reimplementering av nettstedet Tor Moltu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategier for oppgradering og reimplementering av nettstedet www.tryggerevann.no. Tor Moltu"

Transkript

1 InformasjonsArkitektur 2014 Prosjekt 2 Strategier for oppgradering og reimplementering av nettstedet av Tor Moltu 1

2 Analyse og evaluering av nettstedet Oppdraget Følgende er en omrisse av en strategirapport for i den hensikt å oppgradere og reimplementere nettstedet. Som en del av strategien vil det bli foretatt evalueringer og analyser av funksjonalitet og arkitektur i den hensikt å avdekke styrker og svakheter for å kunne revidere brukergrensesnittet og formulere en visjon, beskrive forretningsidéen og å spisse nettstedets formål. Det skal arbeides med å definere målgruppene, analysere deres erfaringer og sette nye mål for nettstedets utforming og innhold. En vil også revidere plattformen nettstedet er bygget i. Den nye strukturen blir i WordPress. Visjon og rammebetingelser har som mål å markedsføre og selge vannrensesystemer direkte til sluttbruker, og ikke opptre som grossist. Dette henger sammen med at rørleggerne er gjennomorganisert og knyttet opp til nasjonale grossistledd. Det å ta opp konkurransen her, blir for ressurskrevende til at ledelsen er villig til å påta seg det. Visjonen for nettstedet er å drive netthandel innenfor området vannrensesystemer, slik at salg kan betjenes fra et ubemannet lager og at varene sendes gjennom posten. Dette setter naturlige begrensninger på aktivitetens omfang. Nettstedet drives av Tomo Trading, Tor Moltu, og er en av tre nettbutikker som selger samme produktgruppe, vannfiltre. De andre to er renerevann.no og filterservice.no. I tillegg har Tomo Trading ambisjoner om å utvikle markeder i Sverige og Danmark. Dette fremstøtet er representert gjennom nettstedene renarevatten.se, renastevatten.se og renerevand.dk. Det er også lagt inn en engelsk versjon av produktspekteret i waterfiltertraders.com. Brukerne er enhver som søker etter systemer for rensing av vann. Norge er hovedmarkedet, men en har hatt salg til Storbritannia, Italia, Spania, Finland, Tyskland, Sverige, Færøyane, Grønland, Island og Danmark. Betalingsmuligheten for land i søreuropa er koblet ut, på grunn av usikkerten knyttet til at varene blir levert kunden. Nettstedet har hatt forespørsler om industrielle prosjekter for desalinering fra interessenter i f.eks Libya, Sør Afrika, Namibia, Emiratene, Israel, m.fl. Disse er alle viseresendt til produseten PurePro. Slike prosjekter krever bredde i ekspertise og heavy engineering. Funksjonalitet Rensing av vann er et komplisert, der terskelen for innsikt er høy. Dette illustreres ved at analyselaboratorier ikke gir råd og vink når det gjelder rensing av vann, bassert på vannprøver de selv har analysert. En del av hensikten med nettstedet, er å ha en oppdragende virkning når det gjelder vannkvalitet. Vann og rensing av vann, er komplisert. Det er søkt å tilrettelegge for at brukerne kan bli kjent med bredden i systemer for rensing av vann. De skal også kunne fatte beslutninger når det gjelder behov, kapasitet og funksjon. Da nettstedet har en nettbutikk, kan de få både pris og leveringsbetingelser og eventuelt få kjøpt et anlegg som tilfredsstiller deres behov. Det som skjer av markedsføring er gjennom Google Adwords, med et løpende budsjett. Benchmarking: Dette er en teknikk som utnytter det å sammenligne forskjellige løsninger i den hensikt å skape et bilde av best practice som tangent til ens egen forretningskonsept. Det en jakter på, er fellesnevnere. Nedenfor sammenlignes tre tilsvarende nettsteder til i tryggerevann.no, som alle har forskjellige filosofier og produktutvalg. De er: - vannfiltrering.no - comfort.no - aquaunique.no 2

3 Analyse: Aqua Unique leverer et godt utvalg av systemer for rensing av vann. Spesielt er at de selger vannfiltre med tilbaksepyling, for å rense selve filteret. Firma har innarbeidet seg hos rørleggere, og er dermed som grossist å regne. De har ikke egen netbutikk og priser flagges heller ikke nå nett. - Vareutvalget presenteres som Top Down under vignetten Vannrensing, med elementer som: trenger du filter, valg av filter, bolig, hytte, landbruk, industri... m.fl. - Vareutvalget presenteres som Bottom Up under vignetten Produkter med elementer som: filterstasjoner, returspylbare filtre, Profi+, speedy, m.fl. Evaluering: Nettstedet har ikke nettbutikk eller fører priser. Bedriften ble Gasellebedrift i 2005 og 2006, men hovedsiden er primitiv og lite tiltrekende. Det vi kan låne, er skillet Vannrensing og Produkter, for å markere et skille. Analyse: Comfort er en rørleggerkjede og totalleverandør. Funksjon er Finn en Rørlegger og Butikk med et interaktivt Norgeskart. Flagger Top Down grupper som baderom, hytte/hjem/ hage, kjøkken og vaskerom, varme og inneklima. Under gruppen finner vi drikkevannsfilter og dusjfilter med et fåtall, dyre produkter. Comfort har ikke egen nettbutikk. Evaluering: Det er fokus utstyr og ikke på kvaliteten på vannet de leverer utstyr til. 3

4 Analyse: Vannbehandling.no drives av en rørlegger, som enkeltmannsforetak. Holder til på Rygge, og har et Googlekart, som viser vei. Det er tre hovedgrupper som markedsføres: Hus og hytte, Vannverk og Industri og budskapet Rent vann for et sunnere liv, bygger oppunder et Top Down profil. Bottom Up -profilen ivaretaes under vignettene Vannverk og Industri med et stort utvalg av systemer for rensing av vann. Produktbladene foreligger i PDF-format. Evaluering: Nettstedet gjenspeiler mulighetene til en lokal rørlegger. Ingen nettbutikk eller priser. Systematisk bruk av PDF til produtblad, er tungvindt. Analyse og evaluering: Index-siden er overlesset, og farvebruken er ikke den beste. Arkitekturen må revideres, som er underbygges i denne strategirapporten. 4

5 Analyser med Google verktøy Her er det gjennomført en analyse baset på resultater fra Google søk og Google Analytics. De tre nettstedene er forholdsvis like, både i struktur og innhold. Det som skiller dem, er profilen, der det er forsøkt å utnytte assosiasjonene til navntet: Trygghet, Næring og Produkt. A: Status Google organiske søk: I Google er det gjort en serie relevante søk på rensing av vann. Henvisningen, som posisjon på de to første sidene, var som følger: Key word renerevann filterservice tryggerevann rent vann 1, filterhylser 1 2, 3 4,5 omvendt osmose 9 1, 11 - reisefilter dusjfilter fjerner klor desalinering 4 2,8 7 drikkevannsfilter vannmykner uv steriliseirng Det vi ser er at alle tre nettstedene scorer høyt hos Google, på forskjellige nøkkelord og er således godt tilgjengelig. B: Status Google Analytics: Ser på resultatene fra analyseverktøyet Google Analytics og sammenstiller trafikken på de tre nettstedene, får vi følgende: Nettsted økter brukere varighet sidevisninger fluktfrekvens new visitor filterservice : % 83% renerevann : % 73% tryggerevann : % 96% På tross av at de tre nettstedene er forholdsvis like, i såvel format som innhold og design, ser vi at brukerfrekvensen hos tryggerevann er lav og fluktfrekvensen høy. I tillegg scorer nettstedet spesielt lavt på gjenvisitt. I praksis, at en kan hente noe fra de to andre nettstedene og å gjøre det til ens eget. En må ha lov til å anta at design er ett slikt element. Kontekst: Analyser viser at nettstedet har lavt besøk. Det er ikke tilrettelagt for mobile enheter, som er problematisk. Prosjektet er at det skal foretaes en oppgradering, i den hensikt å øke trafikken. En forundersøkelse som skal formulere en prototyp, har frist Lansering av prototypen har frist mandag 27. april. Ferdigstilling og lansering blir Budsjett: Arbeidet med forundersøkelsen og formulering av prototypen gjøres av eieren, og vil ha en timeutgang, med en timepris på kr. 850,-. er som følger: Forundersøkelse: 16 timer: ,- Utvikling av Prototyp: 16 timer: ,- Ferdigstilling og Lansering: 20 timer: ,- Sum: ,- - Administrasjon: Ledelsen i Tomo Trading vil lage innholdet og vedlikeholde det. - Teknologisk platform og infrastruktur: CMS-systemet WordPress blir den tekniske platform mens den vil kobles opp mot en nettbutikk i Magento og legges ut og driftes på sitt eget nettsted. 5

6 Heuristiske evalueringer: Å formulerer kriterier i forhold til nettstedets målsetting og visjon og så bruke kriteriene til å fremme et grunnlag for en evaluering: - Har faguttrykk for tekniske løsninger. - Beskrivende elementer som informasjonsbærer. - Om nettstedet har nettbutikk. - Om nettstedet er rikt illustrert. - Om lover og regler ved netthandel er på plass. - Om eiere kommer tydelig frem. - Om det er fyldige produktbeskrivelser. - Om nettstedet oppebærer troverdighet. - Om det er mulighet for kontakt - enten via epost eller telefon. Brukere: profiler / scenarier: Brukeren er enhver som vil ha informasjon om rensing av vann og anledning til å kjøpe et system for dette. Blant disse er privatpersoner, bedrifter, storbrukere, mm. Det finnes forskrifter for rent vann. Det skal være klart, lukt og smakfritt. Avvik kan gi grunn til bekymring. Det kan være en dårlig brønn, takvann, forurensning, sedimenter, salter, sjøsalt, klor eller at en er på reise, bor i utlandet, mm. Alle må ha tilgang til rent vann, enten en bor i utkantnorge, har en fritidseiendom på fjellet eller ved sjø, på en øy, gård eller er allergisk. Vannet kan være bærer av E. coli, Giardia eller at sedimenter gjør vannet mindre rent. Oppløste stoffer som tungmetaller eller kalk, kan også påvirke vannkvaliteten. Tekniske føringer: Nettstedet tryggerevann.no er todelt. Det har en produktkatalog og en nettbutikk. Produktkatalogen er bygget i html, presenterer innhold, og er lettere tilgjengelig for søkemotorer. Her oppnår en få frem strukturer som beskriver nettstedet i indeksbare ordelag. som igjen gir beskrivelser som indekseres av søkemotorer. Med en egen produktkatalog er salgsbudskapet plassert i en egen bås, og må søkes aktivt. I selve nettbutikken gjør PHP-strukturen at budskapet er vanskeligere tilgjengelig i f.eks. Google sine søkemotorer. Nettbutikken er bygget i Magento, har søkefelt i produktbeskrivelsen, som frir til søkemotorer, men er vanskelig tilgjengelig og dermed mindre søkbar. Forundersøkelser og brukerscenarier: Forundersøkelsen bygger på antagelsen om at folk har et bevisst forhold til kvaliteten på vann. Opplevelsen av avvik gjør at de er villige til å søke informasjon om hvordan deres vann, spesielt drikkevann, kan forbedres. Dette søkes undersøkt ved at det...: Forespørsler: Et uttrykk over hva brukerne vil. Derfor inkluderes noen eksempler : - Jeg har borret etter vann på hytta. kan filter 401 settes på innløpet før fordeling til resten av hytta? Vi har tatt vannprøver og det eneste som er feil er at det lukter vondt. (Mangan) - Hello. How often do you have to change the filter in the shower filter? Regards, Pernille - Hej: Söker ett avjoniseringskärl/filter! - Hei. Jeg har åpen brønn bak huset hvor jeg får vannet inn til huset fra. Har sånn inntaksfilter til hyttetorget og har nylig fått resultat fra vannprøver. kom fram at det var 1 e-coli per 100ml og 325 koliforme bakterier per 100ml. Fargetall 23, konduktivitet 2.4, lukt 1, ph-temp 5.8, tutbiditet 0,16. Hva anbefaler dere av filtre etter disse dataene? 6

7 - Har et par spørsmål: Har hatt et osmosesytem, men de forsvant fra markedet og dermed ingen filtre. Brukes det standardfiltre? Hvor mye skyllevann bruker TFC filtret.må jeg bruke UV filtret for å få anlegget til å fungere. Kun på sommeren at det måles bakterier i vannet. - Jeg har ikke benyttet filter før, men har sett på deres omvendt osmose-filtre. (RO 200/400)Det viktigste er at det skal fjerne rester av klor fra drikkevann, dusjvann og badevann. Er dette riktig filter å kjøpe? Jeg ser for meg å sette dette filteret ved inntaket i kjelleren, slik at alt vann i huset går gjennom denne. Vi har offentlig vanntilkobling og bra trykk. Er dette anbefalt plassering? - Har 3stk borevannshull fordelt på 4 hytt er. Har mye kalk i vannet. Har dere filter som tar kalk. Aktivt filter? - Eg har bort etter vatn til hytta, og prøve av vatnet viser 0,54 mg/l jern, 1,20 mg/l mangan og 12,00 o dh total hardhet. Kva renseanlegg bør eg montera, og kva pris er det på det? - Har veldig mye kalk i vannet, og dette kalket setter i alt som blir varmt, og ødelegger stort sett alt som vannet går igjennom. Fisk i akvariet er bare glemme. Hvilket filter vil dere anbefale, for inntaket av vann, vi har borevann. - Har ni någon produkt som renar bräckt vatten från bottenviken till dricksvatten? Vi är 3 personer i hushållet och använder bara fritidshuset på somrarna. - Tenkte jeg skulle bestille en elektronisk tester til måling av partikler i vann til kr 250,-. Jeg får da beskjed om at postpakke til kr 150,- er eneste alternativet. Koster det virkelig kr 150,- å sende dette i en liten boblekonvolutt?? Brukertesting: En testperson skal finne frem til et produkt, og vi teller museklikk. I tillegg skal testpersonen si noe om sine erfaringer med nettstedet. Forsøkspersonene er gitt en kort innføring i vann og filtrering. Testingen er gjennomført med tre testpersoner: A, B, C. Spørsmål: - Skal til innerste Afrika og vil sikre deg rent drikkevann. Person A: 3 forsøk: Vann og velvære; drikkevannsfilter; i-filter Person B: 3 forsøk: Om Vann; Vannfilter; i-filter. Person C: 2 forsøk: Filterguide, ifilter. Spørsmål: - Har hytte ved sjøen, og vil ha økt tilgang på ferskvann. (desalinering) Person A: 3 forsøk: Fjerner kalk; drikkevannsfilter; desalinering. Person B: Fant ikke frem, og ga opp. Trodde desalinering var destillering Person C: Vann og velvære, S-300, fant ikke frem. Grønn bakgrunn ga støy. Spørsmål: - Bor i utkant-norge, har brønn, og er plaget med mye mageskjau. Person A: 2 forsøk: E.coli og smitte; RO105UV. Person B: 2 fortsøk. Kunne ikke vite at UV fjernet E. coli. Person C: Fant ikke frem. Spørsmål: - Bor i Oslo, er plaget med eksem, og tror det skyldes klor i vannet. Person A: 1. forsøk: Dusjfilter. Person B: Så på Vann og velvære; Gifter; Ga opp. Person C: Fomlet litt rundt - 1. forsøk: Dusjfilter. 7

8 8 Spørsmål: - Har brønn og er, til tider, plaget med brunt vann det lukter av. Person A: 4 forsøk: RO-anlegg; Vannmykner; HeleHuset; XL filterhylser. Person B: Søkte globalt og fant ikke info. som ledet frem. Person C: Fant ikke frem. Den ville jeg aldri ha finnet. Spørsmål: - Finn frem til nettbutikken Person A: 2 forsøk: e-handel hos oss; Nettbutikk knapp vanskelig å finne. Person B: Klikket inn på Om nettbutikk uten å finne noe. Person C: 1. forsøk. - bare fordi jeg har sett den hele veien. Erfaringer hos testpersoner: - Person A: fant nettstedet som lett å bruke, og oversiktlig. Finner lett frem. Bra med info. Sliders i nettbutikken går litt fort. Bilder formidler budskapet tryggerevann. Litt dusere farger. Bruk blå, spesielt i topp og scroll. se: - Person B: Siden var ren, men forvirrende. Vet ikke hvor en skal lete. Brukte globale menyer på toppen av siden og de førte ikke frem til produkter. Trodde grønn farge var siden. Skulle tilbake til hovedsiden og klikket på logo, som ikke virket. Bør ha breadcrumbs. Guiden til nettbutikken var god, men kunne også ha hatt en link fra selve butikken. En Helptast f.eks. - Person C: Generelt er nettstedet er dårlig. Har mye info og ord jeg ikke forstår. Har heller ikke interesse for filtrering av vann. Keywords - Top Down undersøkelse: - TopDown -undersøkelse for å ta hensyn til brukeren. Bruk av Keywords som Rent vann, renere vann. rent drikkevann, naturlig rent, sunt vann, sunt og friskt, forurenset vann, fjerner humus, stort utvalg av filtre og drikkevannsfiltre fjerner lukt og smak. smuss, humus, klor og kalk, kompakte anlegg for rensing av drikkevann. Stor nettbutikk med rimelige priser. Direkte til sluttbruker. Keywords - Bottom Up undersøkelse: - BottomUp -undersøkelse som dikteres av faktisk innhold på nettstedet. UV lamper, fjerner e. coi, sterilisatorer, Filterhylser, filterpatroner, kranfiltre, drikkevannsfiltre med omvendt osmose, dusjfiltre, UV sterilisering, stor kapasitet, stor fleksibilitet, bolig, hytte, og bedrift, enkel tilkobliing av UV lampe, for UV bestråling og avliving av bakterier, E. coli, tarmbakterier, Giardia, virus. Test av vannprøver med gode resultater. Flere kombinasjoner av filtre. Stor nettbutikk med rimelige priser. Kortsortering - : Den interne logikken i nettstedet tryggerevann.no etableres ved hjelp av Kortsortering. Følgende elementer er brukt. Vannfiltre Omverndt osmose Nettbutikken Desalinering Dårlig brønnvann Myrholdig vann Dårlig lukt og smak Borrehull Vann på hytta Ferskvann fra sjøvann Netthandel hos oss Vannmyknere UV-sterilisering Drikkevannsfiltre Filterhylser og -patroner Nettbutikken Betingelser Om oss Kontakt

9 Etter å ha vurdert opplevelsene til testpersonene, blir det mest aktuelt å flagge elementer som har et top-down uttrykk, som Myrholdig vann, Dårlig lukt og smak, Borehull, Brønn, inn i de globale henvisningene (navigasjonsfeltet) og å forsyne innholdet med linker til de aktuelle sidene. Videre, at en beholder hovedgrupperingene, som Drikkevannsfiltre, Hele huset, Omvendt osmose, Desalinering, Vannmyknere, UV-lamper, m.fl. i venstre scroll. Netthandel hos oss, Betingelser, Om oss og Kontakt, legges i footer. Navigasjonssystemer: SiteMap Sitemap er en liste over nettstedets sider, som linker inn til angjeldende side. I tillegg til at den kan veilede, brukes den også i søkemotorens kartlegging av nettstedet. Wireframes: Wireframes er en teknikk for design av en nettside ved at man arbeidet med funksjonalitet uten å forstyrre processen med bilder og andre designelementer. Her kan en fritt plassere de aktive deler av nettstedet, for å se om løsningen er opktimal. Det er en trend at det brukes store bilder i heading og forside, ofte med sliders. Det som er fremkommet gjennom brukerundersøkelsene og egne erfaringer med nettstedet er at det må arbeides såvel med strukturelle elementer som fargebruk og etikettering og katalogisering. I tillegg må det bygges små scenarier som setter rammer for de forskjellige filtersystemene. Med dette kan ikke wireframe illustrasjonene nedenfor betraktes som endelige, men må anses som indikative for en fremtidig struktur. 9

10 Wireframe 1: Våre undersøkelser viser at det er vanlig å bruke store bilder, ofte som sliders til å illustrere forsiden på et nettsted. I tillegg er det vanlig med breadcrumbs slik at brukeren vet hvor han befinner seg på nettstedet. Dette er en enkel løsning med bilde i midten og lite tekst. Wireframe 2: I dette forslaget til hovedside, er det lagt inn et bilde av en happy bruker og tre illustrasjoner av forskjellige systemer. Scroll er på venstre side men det er også lagt inn en scrollbar på høyre, med mer tekniske / bottom up uttrykk. 10

11 Wireframe 3: Her er header og logo dominerende. Det er lagt inn med illustrasjoner av filtersystemer og et bilde av en happy bruker av et filtersystem. Nettbutikken er sentralt plassert i øvre, høyre hjørne. Breadcrumbs er lagt inn der en forventer at de skal ligge. User Interface (UI) og Universell Utforming (UU) er to problemstillinger som er blitt aktualisert etter at pensums boken Information Architecture kom på markedet i En revidert utgave kommer i juli 2015, noe som understreker dette. 11

12 Utviklingen har gjort at nye mobile enheter skal kunne betjene et stadig økende flora av nettbaserte tjenester. I tillegg er nye regelverk for brukergrensesnitt for internet på plass, for å fange inn forskjellige former for funksjonshemming hos brukerne. Også her er det ny funksjonalitet som må bygges inn i nettsidenes arkitektur. Spesielt dersom de oppnå en høy rangering i f.eks Google sine søkemotorer. Illustrasjonen ovenfor stammer fra en epost fra Google, der de gjør oppmerksom på at nettstedet waterfiltertraders.com ikke er tilpasset kravene som stilles av deres algoritmer, samtidig som de henviser til deres verktøyskasse i Webmaster Tools hvor en kan få hjelp til å oppgradere sidene. 12

13 Kortsortering - Vannfiltre Omverndt osmose Nettbutikken Desalinering Dårlig brønnvann Myrholdig vann Dårlig lukt og smak Borrehull Vann på hytta Sjøvann til ferskvann Netthandel hos oss UV-sterilisering Drikkevannsfiltre Filterhylser og -patroner Nettbutikken Betingelser Om oss Kontakt Vannmyknere 13

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Sluttrapport Pilot - nye nettsider

Sluttrapport Pilot - nye nettsider Sluttrapport Pilot side 1 Sluttrapport Pilot - nye nettsider Prosjekt Løftet 19. desember 2014. Ansvarlige for utarbeidelse av rapporten: Roller og ansvarsområder Rapportansvarlig (delprosjektleder) UX

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett.

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett. «Fra mistenkelig lave priser og salgspress, til nerdete teknikere og nær verdiløse nettsider, hvordan skal du noen gang klare å finne en kvalifisert, kompetent, profesjonell webdesigner?» Kjære bedriftsleder

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2011

KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSPROGRAM HØSTEN 2011 AUGUST - OKTOBER 2011 Dato Kurs Kursleder Pris Side 23.08 Lynkurs for nettredaktører Nina Furu 4980,- 6 24.08 Lynkurs i sosiale medier Nina Furu/Kenneth

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted bruksk valitetstesting gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen innholdsfortegnelse

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2011

KURSKATALOG VÅREN 2011 KURSKATALOG VÅREN 2011 KURSPROGRAM VÅREN 2011 JANUAR - APRIL 2011 APRIL - JULI 2011 Dato Kurs Kursleder Pris 03.01 (oppstart) Nettredaktørskolen Nina Furu 17500,- 18.01 Epostmarkedsføring Nina Furu

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer