Strategier for oppgradering og reimplementering av nettstedet Tor Moltu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategier for oppgradering og reimplementering av nettstedet www.tryggerevann.no. Tor Moltu"

Transkript

1 InformasjonsArkitektur 2014 Prosjekt 2 Strategier for oppgradering og reimplementering av nettstedet av Tor Moltu 1

2 Analyse og evaluering av nettstedet Oppdraget Følgende er en omrisse av en strategirapport for i den hensikt å oppgradere og reimplementere nettstedet. Som en del av strategien vil det bli foretatt evalueringer og analyser av funksjonalitet og arkitektur i den hensikt å avdekke styrker og svakheter for å kunne revidere brukergrensesnittet og formulere en visjon, beskrive forretningsidéen og å spisse nettstedets formål. Det skal arbeides med å definere målgruppene, analysere deres erfaringer og sette nye mål for nettstedets utforming og innhold. En vil også revidere plattformen nettstedet er bygget i. Den nye strukturen blir i WordPress. Visjon og rammebetingelser har som mål å markedsføre og selge vannrensesystemer direkte til sluttbruker, og ikke opptre som grossist. Dette henger sammen med at rørleggerne er gjennomorganisert og knyttet opp til nasjonale grossistledd. Det å ta opp konkurransen her, blir for ressurskrevende til at ledelsen er villig til å påta seg det. Visjonen for nettstedet er å drive netthandel innenfor området vannrensesystemer, slik at salg kan betjenes fra et ubemannet lager og at varene sendes gjennom posten. Dette setter naturlige begrensninger på aktivitetens omfang. Nettstedet drives av Tomo Trading, Tor Moltu, og er en av tre nettbutikker som selger samme produktgruppe, vannfiltre. De andre to er renerevann.no og filterservice.no. I tillegg har Tomo Trading ambisjoner om å utvikle markeder i Sverige og Danmark. Dette fremstøtet er representert gjennom nettstedene renarevatten.se, renastevatten.se og renerevand.dk. Det er også lagt inn en engelsk versjon av produktspekteret i waterfiltertraders.com. Brukerne er enhver som søker etter systemer for rensing av vann. Norge er hovedmarkedet, men en har hatt salg til Storbritannia, Italia, Spania, Finland, Tyskland, Sverige, Færøyane, Grønland, Island og Danmark. Betalingsmuligheten for land i søreuropa er koblet ut, på grunn av usikkerten knyttet til at varene blir levert kunden. Nettstedet har hatt forespørsler om industrielle prosjekter for desalinering fra interessenter i f.eks Libya, Sør Afrika, Namibia, Emiratene, Israel, m.fl. Disse er alle viseresendt til produseten PurePro. Slike prosjekter krever bredde i ekspertise og heavy engineering. Funksjonalitet Rensing av vann er et komplisert, der terskelen for innsikt er høy. Dette illustreres ved at analyselaboratorier ikke gir råd og vink når det gjelder rensing av vann, bassert på vannprøver de selv har analysert. En del av hensikten med nettstedet, er å ha en oppdragende virkning når det gjelder vannkvalitet. Vann og rensing av vann, er komplisert. Det er søkt å tilrettelegge for at brukerne kan bli kjent med bredden i systemer for rensing av vann. De skal også kunne fatte beslutninger når det gjelder behov, kapasitet og funksjon. Da nettstedet har en nettbutikk, kan de få både pris og leveringsbetingelser og eventuelt få kjøpt et anlegg som tilfredsstiller deres behov. Det som skjer av markedsføring er gjennom Google Adwords, med et løpende budsjett. Benchmarking: Dette er en teknikk som utnytter det å sammenligne forskjellige løsninger i den hensikt å skape et bilde av best practice som tangent til ens egen forretningskonsept. Det en jakter på, er fellesnevnere. Nedenfor sammenlignes tre tilsvarende nettsteder til i tryggerevann.no, som alle har forskjellige filosofier og produktutvalg. De er: - vannfiltrering.no - comfort.no - aquaunique.no 2

3 Analyse: Aqua Unique leverer et godt utvalg av systemer for rensing av vann. Spesielt er at de selger vannfiltre med tilbaksepyling, for å rense selve filteret. Firma har innarbeidet seg hos rørleggere, og er dermed som grossist å regne. De har ikke egen netbutikk og priser flagges heller ikke nå nett. - Vareutvalget presenteres som Top Down under vignetten Vannrensing, med elementer som: trenger du filter, valg av filter, bolig, hytte, landbruk, industri... m.fl. - Vareutvalget presenteres som Bottom Up under vignetten Produkter med elementer som: filterstasjoner, returspylbare filtre, Profi+, speedy, m.fl. Evaluering: Nettstedet har ikke nettbutikk eller fører priser. Bedriften ble Gasellebedrift i 2005 og 2006, men hovedsiden er primitiv og lite tiltrekende. Det vi kan låne, er skillet Vannrensing og Produkter, for å markere et skille. Analyse: Comfort er en rørleggerkjede og totalleverandør. Funksjon er Finn en Rørlegger og Butikk med et interaktivt Norgeskart. Flagger Top Down grupper som baderom, hytte/hjem/ hage, kjøkken og vaskerom, varme og inneklima. Under gruppen finner vi drikkevannsfilter og dusjfilter med et fåtall, dyre produkter. Comfort har ikke egen nettbutikk. Evaluering: Det er fokus utstyr og ikke på kvaliteten på vannet de leverer utstyr til. 3

4 Analyse: Vannbehandling.no drives av en rørlegger, som enkeltmannsforetak. Holder til på Rygge, og har et Googlekart, som viser vei. Det er tre hovedgrupper som markedsføres: Hus og hytte, Vannverk og Industri og budskapet Rent vann for et sunnere liv, bygger oppunder et Top Down profil. Bottom Up -profilen ivaretaes under vignettene Vannverk og Industri med et stort utvalg av systemer for rensing av vann. Produktbladene foreligger i PDF-format. Evaluering: Nettstedet gjenspeiler mulighetene til en lokal rørlegger. Ingen nettbutikk eller priser. Systematisk bruk av PDF til produtblad, er tungvindt. Analyse og evaluering: Index-siden er overlesset, og farvebruken er ikke den beste. Arkitekturen må revideres, som er underbygges i denne strategirapporten. 4

5 Analyser med Google verktøy Her er det gjennomført en analyse baset på resultater fra Google søk og Google Analytics. De tre nettstedene er forholdsvis like, både i struktur og innhold. Det som skiller dem, er profilen, der det er forsøkt å utnytte assosiasjonene til navntet: Trygghet, Næring og Produkt. A: Status Google organiske søk: I Google er det gjort en serie relevante søk på rensing av vann. Henvisningen, som posisjon på de to første sidene, var som følger: Key word renerevann filterservice tryggerevann rent vann 1, filterhylser 1 2, 3 4,5 omvendt osmose 9 1, 11 - reisefilter dusjfilter fjerner klor desalinering 4 2,8 7 drikkevannsfilter vannmykner uv steriliseirng Det vi ser er at alle tre nettstedene scorer høyt hos Google, på forskjellige nøkkelord og er således godt tilgjengelig. B: Status Google Analytics: Ser på resultatene fra analyseverktøyet Google Analytics og sammenstiller trafikken på de tre nettstedene, får vi følgende: Nettsted økter brukere varighet sidevisninger fluktfrekvens new visitor filterservice : % 83% renerevann : % 73% tryggerevann : % 96% På tross av at de tre nettstedene er forholdsvis like, i såvel format som innhold og design, ser vi at brukerfrekvensen hos tryggerevann er lav og fluktfrekvensen høy. I tillegg scorer nettstedet spesielt lavt på gjenvisitt. I praksis, at en kan hente noe fra de to andre nettstedene og å gjøre det til ens eget. En må ha lov til å anta at design er ett slikt element. Kontekst: Analyser viser at nettstedet har lavt besøk. Det er ikke tilrettelagt for mobile enheter, som er problematisk. Prosjektet er at det skal foretaes en oppgradering, i den hensikt å øke trafikken. En forundersøkelse som skal formulere en prototyp, har frist Lansering av prototypen har frist mandag 27. april. Ferdigstilling og lansering blir Budsjett: Arbeidet med forundersøkelsen og formulering av prototypen gjøres av eieren, og vil ha en timeutgang, med en timepris på kr. 850,-. er som følger: Forundersøkelse: 16 timer: ,- Utvikling av Prototyp: 16 timer: ,- Ferdigstilling og Lansering: 20 timer: ,- Sum: ,- - Administrasjon: Ledelsen i Tomo Trading vil lage innholdet og vedlikeholde det. - Teknologisk platform og infrastruktur: CMS-systemet WordPress blir den tekniske platform mens den vil kobles opp mot en nettbutikk i Magento og legges ut og driftes på sitt eget nettsted. 5

6 Heuristiske evalueringer: Å formulerer kriterier i forhold til nettstedets målsetting og visjon og så bruke kriteriene til å fremme et grunnlag for en evaluering: - Har faguttrykk for tekniske løsninger. - Beskrivende elementer som informasjonsbærer. - Om nettstedet har nettbutikk. - Om nettstedet er rikt illustrert. - Om lover og regler ved netthandel er på plass. - Om eiere kommer tydelig frem. - Om det er fyldige produktbeskrivelser. - Om nettstedet oppebærer troverdighet. - Om det er mulighet for kontakt - enten via epost eller telefon. Brukere: profiler / scenarier: Brukeren er enhver som vil ha informasjon om rensing av vann og anledning til å kjøpe et system for dette. Blant disse er privatpersoner, bedrifter, storbrukere, mm. Det finnes forskrifter for rent vann. Det skal være klart, lukt og smakfritt. Avvik kan gi grunn til bekymring. Det kan være en dårlig brønn, takvann, forurensning, sedimenter, salter, sjøsalt, klor eller at en er på reise, bor i utlandet, mm. Alle må ha tilgang til rent vann, enten en bor i utkantnorge, har en fritidseiendom på fjellet eller ved sjø, på en øy, gård eller er allergisk. Vannet kan være bærer av E. coli, Giardia eller at sedimenter gjør vannet mindre rent. Oppløste stoffer som tungmetaller eller kalk, kan også påvirke vannkvaliteten. Tekniske føringer: Nettstedet tryggerevann.no er todelt. Det har en produktkatalog og en nettbutikk. Produktkatalogen er bygget i html, presenterer innhold, og er lettere tilgjengelig for søkemotorer. Her oppnår en få frem strukturer som beskriver nettstedet i indeksbare ordelag. som igjen gir beskrivelser som indekseres av søkemotorer. Med en egen produktkatalog er salgsbudskapet plassert i en egen bås, og må søkes aktivt. I selve nettbutikken gjør PHP-strukturen at budskapet er vanskeligere tilgjengelig i f.eks. Google sine søkemotorer. Nettbutikken er bygget i Magento, har søkefelt i produktbeskrivelsen, som frir til søkemotorer, men er vanskelig tilgjengelig og dermed mindre søkbar. Forundersøkelser og brukerscenarier: Forundersøkelsen bygger på antagelsen om at folk har et bevisst forhold til kvaliteten på vann. Opplevelsen av avvik gjør at de er villige til å søke informasjon om hvordan deres vann, spesielt drikkevann, kan forbedres. Dette søkes undersøkt ved at det...: Forespørsler: Et uttrykk over hva brukerne vil. Derfor inkluderes noen eksempler : - Jeg har borret etter vann på hytta. kan filter 401 settes på innløpet før fordeling til resten av hytta? Vi har tatt vannprøver og det eneste som er feil er at det lukter vondt. (Mangan) - Hello. How often do you have to change the filter in the shower filter? Regards, Pernille - Hej: Söker ett avjoniseringskärl/filter! - Hei. Jeg har åpen brønn bak huset hvor jeg får vannet inn til huset fra. Har sånn inntaksfilter til hyttetorget og har nylig fått resultat fra vannprøver. kom fram at det var 1 e-coli per 100ml og 325 koliforme bakterier per 100ml. Fargetall 23, konduktivitet 2.4, lukt 1, ph-temp 5.8, tutbiditet 0,16. Hva anbefaler dere av filtre etter disse dataene? 6

7 - Har et par spørsmål: Har hatt et osmosesytem, men de forsvant fra markedet og dermed ingen filtre. Brukes det standardfiltre? Hvor mye skyllevann bruker TFC filtret.må jeg bruke UV filtret for å få anlegget til å fungere. Kun på sommeren at det måles bakterier i vannet. - Jeg har ikke benyttet filter før, men har sett på deres omvendt osmose-filtre. (RO 200/400)Det viktigste er at det skal fjerne rester av klor fra drikkevann, dusjvann og badevann. Er dette riktig filter å kjøpe? Jeg ser for meg å sette dette filteret ved inntaket i kjelleren, slik at alt vann i huset går gjennom denne. Vi har offentlig vanntilkobling og bra trykk. Er dette anbefalt plassering? - Har 3stk borevannshull fordelt på 4 hytt er. Har mye kalk i vannet. Har dere filter som tar kalk. Aktivt filter? - Eg har bort etter vatn til hytta, og prøve av vatnet viser 0,54 mg/l jern, 1,20 mg/l mangan og 12,00 o dh total hardhet. Kva renseanlegg bør eg montera, og kva pris er det på det? - Har veldig mye kalk i vannet, og dette kalket setter i alt som blir varmt, og ødelegger stort sett alt som vannet går igjennom. Fisk i akvariet er bare glemme. Hvilket filter vil dere anbefale, for inntaket av vann, vi har borevann. - Har ni någon produkt som renar bräckt vatten från bottenviken till dricksvatten? Vi är 3 personer i hushållet och använder bara fritidshuset på somrarna. - Tenkte jeg skulle bestille en elektronisk tester til måling av partikler i vann til kr 250,-. Jeg får da beskjed om at postpakke til kr 150,- er eneste alternativet. Koster det virkelig kr 150,- å sende dette i en liten boblekonvolutt?? Brukertesting: En testperson skal finne frem til et produkt, og vi teller museklikk. I tillegg skal testpersonen si noe om sine erfaringer med nettstedet. Forsøkspersonene er gitt en kort innføring i vann og filtrering. Testingen er gjennomført med tre testpersoner: A, B, C. Spørsmål: - Skal til innerste Afrika og vil sikre deg rent drikkevann. Person A: 3 forsøk: Vann og velvære; drikkevannsfilter; i-filter Person B: 3 forsøk: Om Vann; Vannfilter; i-filter. Person C: 2 forsøk: Filterguide, ifilter. Spørsmål: - Har hytte ved sjøen, og vil ha økt tilgang på ferskvann. (desalinering) Person A: 3 forsøk: Fjerner kalk; drikkevannsfilter; desalinering. Person B: Fant ikke frem, og ga opp. Trodde desalinering var destillering Person C: Vann og velvære, S-300, fant ikke frem. Grønn bakgrunn ga støy. Spørsmål: - Bor i utkant-norge, har brønn, og er plaget med mye mageskjau. Person A: 2 forsøk: E.coli og smitte; RO105UV. Person B: 2 fortsøk. Kunne ikke vite at UV fjernet E. coli. Person C: Fant ikke frem. Spørsmål: - Bor i Oslo, er plaget med eksem, og tror det skyldes klor i vannet. Person A: 1. forsøk: Dusjfilter. Person B: Så på Vann og velvære; Gifter; Ga opp. Person C: Fomlet litt rundt - 1. forsøk: Dusjfilter. 7

8 8 Spørsmål: - Har brønn og er, til tider, plaget med brunt vann det lukter av. Person A: 4 forsøk: RO-anlegg; Vannmykner; HeleHuset; XL filterhylser. Person B: Søkte globalt og fant ikke info. som ledet frem. Person C: Fant ikke frem. Den ville jeg aldri ha finnet. Spørsmål: - Finn frem til nettbutikken Person A: 2 forsøk: e-handel hos oss; Nettbutikk knapp vanskelig å finne. Person B: Klikket inn på Om nettbutikk uten å finne noe. Person C: 1. forsøk. - bare fordi jeg har sett den hele veien. Erfaringer hos testpersoner: - Person A: fant nettstedet som lett å bruke, og oversiktlig. Finner lett frem. Bra med info. Sliders i nettbutikken går litt fort. Bilder formidler budskapet tryggerevann. Litt dusere farger. Bruk blå, spesielt i topp og scroll. se: - Person B: Siden var ren, men forvirrende. Vet ikke hvor en skal lete. Brukte globale menyer på toppen av siden og de førte ikke frem til produkter. Trodde grønn farge var siden. Skulle tilbake til hovedsiden og klikket på logo, som ikke virket. Bør ha breadcrumbs. Guiden til nettbutikken var god, men kunne også ha hatt en link fra selve butikken. En Helptast f.eks. - Person C: Generelt er nettstedet er dårlig. Har mye info og ord jeg ikke forstår. Har heller ikke interesse for filtrering av vann. Keywords - Top Down undersøkelse: - TopDown -undersøkelse for å ta hensyn til brukeren. Bruk av Keywords som Rent vann, renere vann. rent drikkevann, naturlig rent, sunt vann, sunt og friskt, forurenset vann, fjerner humus, stort utvalg av filtre og drikkevannsfiltre fjerner lukt og smak. smuss, humus, klor og kalk, kompakte anlegg for rensing av drikkevann. Stor nettbutikk med rimelige priser. Direkte til sluttbruker. Keywords - Bottom Up undersøkelse: - BottomUp -undersøkelse som dikteres av faktisk innhold på nettstedet. UV lamper, fjerner e. coi, sterilisatorer, Filterhylser, filterpatroner, kranfiltre, drikkevannsfiltre med omvendt osmose, dusjfiltre, UV sterilisering, stor kapasitet, stor fleksibilitet, bolig, hytte, og bedrift, enkel tilkobliing av UV lampe, for UV bestråling og avliving av bakterier, E. coli, tarmbakterier, Giardia, virus. Test av vannprøver med gode resultater. Flere kombinasjoner av filtre. Stor nettbutikk med rimelige priser. Kortsortering - : Den interne logikken i nettstedet tryggerevann.no etableres ved hjelp av Kortsortering. Følgende elementer er brukt. Vannfiltre Omverndt osmose Nettbutikken Desalinering Dårlig brønnvann Myrholdig vann Dårlig lukt og smak Borrehull Vann på hytta Ferskvann fra sjøvann Netthandel hos oss Vannmyknere UV-sterilisering Drikkevannsfiltre Filterhylser og -patroner Nettbutikken Betingelser Om oss Kontakt

9 Etter å ha vurdert opplevelsene til testpersonene, blir det mest aktuelt å flagge elementer som har et top-down uttrykk, som Myrholdig vann, Dårlig lukt og smak, Borehull, Brønn, inn i de globale henvisningene (navigasjonsfeltet) og å forsyne innholdet med linker til de aktuelle sidene. Videre, at en beholder hovedgrupperingene, som Drikkevannsfiltre, Hele huset, Omvendt osmose, Desalinering, Vannmyknere, UV-lamper, m.fl. i venstre scroll. Netthandel hos oss, Betingelser, Om oss og Kontakt, legges i footer. Navigasjonssystemer: SiteMap Sitemap er en liste over nettstedets sider, som linker inn til angjeldende side. I tillegg til at den kan veilede, brukes den også i søkemotorens kartlegging av nettstedet. Wireframes: Wireframes er en teknikk for design av en nettside ved at man arbeidet med funksjonalitet uten å forstyrre processen med bilder og andre designelementer. Her kan en fritt plassere de aktive deler av nettstedet, for å se om løsningen er opktimal. Det er en trend at det brukes store bilder i heading og forside, ofte med sliders. Det som er fremkommet gjennom brukerundersøkelsene og egne erfaringer med nettstedet er at det må arbeides såvel med strukturelle elementer som fargebruk og etikettering og katalogisering. I tillegg må det bygges små scenarier som setter rammer for de forskjellige filtersystemene. Med dette kan ikke wireframe illustrasjonene nedenfor betraktes som endelige, men må anses som indikative for en fremtidig struktur. 9

10 Wireframe 1: Våre undersøkelser viser at det er vanlig å bruke store bilder, ofte som sliders til å illustrere forsiden på et nettsted. I tillegg er det vanlig med breadcrumbs slik at brukeren vet hvor han befinner seg på nettstedet. Dette er en enkel løsning med bilde i midten og lite tekst. Wireframe 2: I dette forslaget til hovedside, er det lagt inn et bilde av en happy bruker og tre illustrasjoner av forskjellige systemer. Scroll er på venstre side men det er også lagt inn en scrollbar på høyre, med mer tekniske / bottom up uttrykk. 10

11 Wireframe 3: Her er header og logo dominerende. Det er lagt inn med illustrasjoner av filtersystemer og et bilde av en happy bruker av et filtersystem. Nettbutikken er sentralt plassert i øvre, høyre hjørne. Breadcrumbs er lagt inn der en forventer at de skal ligge. User Interface (UI) og Universell Utforming (UU) er to problemstillinger som er blitt aktualisert etter at pensums boken Information Architecture kom på markedet i En revidert utgave kommer i juli 2015, noe som understreker dette. 11

12 Utviklingen har gjort at nye mobile enheter skal kunne betjene et stadig økende flora av nettbaserte tjenester. I tillegg er nye regelverk for brukergrensesnitt for internet på plass, for å fange inn forskjellige former for funksjonshemming hos brukerne. Også her er det ny funksjonalitet som må bygges inn i nettsidenes arkitektur. Spesielt dersom de oppnå en høy rangering i f.eks Google sine søkemotorer. Illustrasjonen ovenfor stammer fra en epost fra Google, der de gjør oppmerksom på at nettstedet waterfiltertraders.com ikke er tilpasset kravene som stilles av deres algoritmer, samtidig som de henviser til deres verktøyskasse i Webmaster Tools hvor en kan få hjelp til å oppgradere sidene. 12

13 Kortsortering - Vannfiltre Omverndt osmose Nettbutikken Desalinering Dårlig brønnvann Myrholdig vann Dårlig lukt og smak Borrehull Vann på hytta Sjøvann til ferskvann Netthandel hos oss UV-sterilisering Drikkevannsfiltre Filterhylser og -patroner Nettbutikken Betingelser Om oss Kontakt Vannmyknere 13

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet Hvorfor er måling viktig for å lykkes med e-handel? Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker / utvikler - 1999 WebOn: Rådgiver - 2007 Butikk Trafikk Hvorfor de kommer Hvem og hvor mange handler Hva handler

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Beskrivelser av designmaler ANSATTPORTALEN - VERSJON 2.0

Beskrivelser av designmaler ANSATTPORTALEN - VERSJON 2.0 Beskrivelser av designmaler ANSATTPORTALEN - VERSJON 2.0 03 Om forslaget Innhold ACOS har ivaretatt de definerte ønskene i utvikling av de nye nettsidene, og har laget et design som ivaretar: - Snarveiknapper

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Hvordan komme høyere opp på søketreff hos Google?

Hvordan komme høyere opp på søketreff hos Google? Hvordan komme høyere opp på søketreff hos Google? En praktisk guide i søkemotoroptimalisering, og litt om hva du kan gjøre for å få mer besøk på dine hjemmesider. Sircon Norge 2010 http://www.sircon.no

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Workshop: Hvordan lage Gode Websider. Workshopholder: Linda Maria Sneve Tlf: 97 53 15 11 mail: linda@sjarm.no www.sjarm.no

Workshop: Hvordan lage Gode Websider. Workshopholder: Linda Maria Sneve Tlf: 97 53 15 11 mail: linda@sjarm.no www.sjarm.no Workshop: Hvordan lage Gode Websider Workshopholder: Linda Maria Sneve Tlf: 97 53 15 11 mail: linda@sjarm.no www.sjarm.no Etter endt workshop: Skal du ha en ferdig case som du kan bruke som guide når du

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad.

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. PLEIEMIDLER - for innendørs og utendørs bruk - Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. www.vikingbad.no post@vikingbad.no Hvordan oppnår man god hygiene

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1 Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEOkonsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

Informasjonsarkitektur og Prototyping

Informasjonsarkitektur og Prototyping Informasjonsarkitektur og Prototyping Håkon Tolsby 20.10.2015 Håkon Tolsby 1 Hva er informasjonsarkitektur? Definisjon 1. The structural design of shared information environments 2. The combination of

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Vannforsyningens ABC Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Hvorfor laget vi denne Abc-en? Svaret er ganske enkelt: Fordi den ikke fantes, men det gjorde vi. Og

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Use case modellering Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Kirsten Ribu 11.09.2007 Use case modellen beskriver kravene til systemet beskriver systemet sett fra kundens perspektiv beskriver hva

Detaljer

Grunnleggende SEO for nettredaktører YGGDRASIL TØNSBERG 31.3 1.4 2014

Grunnleggende SEO for nettredaktører YGGDRASIL TØNSBERG 31.3 1.4 2014 Grunnleggende SEO for nettredaktører YGGDRASIL TØNSBERG 31.3 1.4 2014 HVA PÅVIRKER DET ORGANISKE SØKERESULTATET? 2 VIKTIG Å RANGERE GODT De tre øverste plassene på søkeresultatsiden får mer enn 55% av

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Webutvikling Oblig 3. Oppgave 1

Webutvikling Oblig 3. Oppgave 1 Webutvikling Oblig 3 Oppgave 1 Jeg har valgt å ta for meg bedriften Smartpanel. De er markeds ledende på MDF panel i Skandinavia. Noe som de alltid har hatt som målsetting. Kundegruppen deres er privatmarkedet,

Detaljer

Bli elsket av Google. Hva er SEO. Målet for kurset

Bli elsket av Google. Hva er SEO. Målet for kurset Bli elsket av Gole er SEO Målet for kurset 1 Hvor viktig er førstesiden? Gole ruler på søk vi skal innom i dag Det du, alle andre Gole ser innholdet Det stort sett bare Gole ser teknolien Verktøy metoder

Detaljer

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER 6.1.1 leverer et komplett program av membranfilter fra anerkjente produsenter. Vi er ene forhandler i Norge av NOBEL s.r.l sine RO-anlegg. Anleggene benyttes til

Detaljer

FACEBOOK WORKSHOP 31.08.2011. Copyright 2011, iprospect, Inc. All rights reserved.

FACEBOOK WORKSHOP 31.08.2011. Copyright 2011, iprospect, Inc. All rights reserved. FACEBOOK WORKSHOP 31.08.2011 SIGRID SAXEVIK Head of Performance Marketing iprospect Norge Performance marketing er målbar markedsføring der resultatene (ROI) bestemmer videre strategi Fleksible budsjetter

Detaljer

www.matoppskrift.no - norges største samling av matoppskrifter med utregnet næringsinnhold

www.matoppskrift.no - norges største samling av matoppskrifter med utregnet næringsinnhold www.matoppskrift.no - norges største samling av matoppskrifter med utregnet næringsinnhold Matoppskrift.no - kort fortalt Matportal med informasjon om og oppskrifter på mat og drikke spesielt fokusert

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Analyse av eksisterende nettside

Analyse av eksisterende nettside Analyse av eksisterende nettside Etter kartlegging av den eksisterende IT-portalen kommer det tydelig fram at siden er noe kaotisk, akkurat som det ble stipulert tidligere. Selve oppsettet er for så vidt

Detaljer

Design og dokumentasjon

Design og dokumentasjon Design og dokumentasjon Information Architecture Peter Morville& Louis Rosenfeld Kapittel 12 29.01.2015 Håkon Tolsby 1 Ny fase i prosjektet Fokusskifte: Fra planlegging til produksjon Fra overordnet arkitektur

Detaljer

NORSKE MUSEER. Google Plus Local / Google Local. Agnete Tøien Pedersen Head of SEO. Copyright 2011, iprospect, Inc. All rights reserved.

NORSKE MUSEER. Google Plus Local / Google Local. Agnete Tøien Pedersen Head of SEO. Copyright 2011, iprospect, Inc. All rights reserved. NORSKE MUSEER Google Plus Local / Google Local Agnete Tøien Pedersen Head of SEO GOOGLE LOCAL / GOOGLE PLUS LOCAL Kjært barn har mange navn... Hvorfor? Hvordan ta eierskap til en eksisterende oppføring?

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Merking (labeling) Information Architecture. Kap 6. Peter Morville & Louise Rosenfeld 21.01.2015 1

Merking (labeling) Information Architecture. Kap 6. Peter Morville & Louise Rosenfeld 21.01.2015 1 Merking (labeling) Information Architecture Peter Morville & Louise Rosenfeld Kap 6 21.01.2015 1 Merker (1) Merker gir en representasjon av informasjon. Gode merker er konsistente gjennom hele nettstedet:

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Arne Fallrø AS. www.fallro.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. Arne Fallrø AS. www.fallro.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT Arne Fallrø AS www.fallro.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing SEO Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing Erlend Ansatt: Jamba Gmbh(Samwer brødrene bak Zalando og My city deal/groupon) Mobildelen til Funcom ( Plutolife AS) Egne oppstarter Refero AS

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB Bilder og bildebruk for nettsider og nettbutikker Uni Micro Web - 6. mai 2014 1 Innledning En nettside blir aldri bedre enn bildematerialet som fremvises En nettside består av mange bilder. Både reklamebannere,

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Nettredaktørskolen, Sommer 2013. 20. juni 2013. Brukertesting Brukerundersøkelser Google Analytics

Nettredaktørskolen, Sommer 2013. 20. juni 2013. Brukertesting Brukerundersøkelser Google Analytics Nettredaktørskolen, Sommer 2013 20. juni 2013 Brukertesting Brukerundersøkelser Google Analytics Forberedelse for dagen I dag trenger du å jobbe konkret med ditt eget nettsted. Har du flere sider, så velg

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling

Oblig 3 Webutvikling Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEO-konsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

IGM 2011/12. Informasjonsdesign. webproduksjon. Ann Hege Dahl Olsen 1/13/2012

IGM 2011/12. Informasjonsdesign. webproduksjon. Ann Hege Dahl Olsen 1/13/2012 IGM 2011/12 Informasjonsdesign webproduksjon Ann Hege Dahl Olsen 1/13/2012 Tangengenten kulturhus på Nesodden er under bygging og ferdigstilles våren 2012.Det kommunale flerbrukshuset skal romme ny ungdomsskole,

Detaljer

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn RENT VANN verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø 1 Globalt står vi ovenfor en stor utfordring SKAFFE RENT VANN OG NOK VANN 2 Vannressurser Saltvann 97,5% % Ferskvann 2,5% 68,9%

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade Luftfilter garanterer: Sunn luft Ren luft I rom hvor flere mennesker oppholder seg, som stuer, soverom, kontorer

Detaljer

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Informasjon om private drikkevannsbrønner Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Det finnes over 1200 private borebrønner på Nesodden I tillegg finnes fortsatt en del gravde brønner i

Detaljer

Annonse informasjon. 30 000 unike brukere og 250 000 sidevisninger pr uke på web. 25 000 unike brukere og 35 000 sidevisninger pr uke på mobil

Annonse informasjon. 30 000 unike brukere og 250 000 sidevisninger pr uke på web. 25 000 unike brukere og 35 000 sidevisninger pr uke på mobil Annonse informasjon Med annonser i Kampanje treffer du beslutningstagerne innenfor markedsføring, kommunikasjon og medier. Som Norges ledendene mediekanal på disse områdene, kan vi tilby en spisset målgruppe

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

i^kapjõqb kñp OMMV 1

i^kapjõqb kñp OMMV 1 i^kapjõqb kñp OMMV 1 fååë~íëñ~âíçêéåé qfa============================================================= qbjmbo^qro jbh^kfph======================================================== hbjf 2 Vann og Vannkvaliteter

Detaljer

Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene

Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene Til IF folkehøgskolene v/ rektor Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene For et par uker siden sendte IF ut en spørreundersøkelse til alle skolene der vi spurte hva skolene ønsket at IF

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Nettredaktørskolen Vår 2015. Gang 2 21. April 2015 Nina Furu

Nettredaktørskolen Vår 2015. Gang 2 21. April 2015 Nina Furu Nettredaktørskolen Vår 2015 Gang 2 21. April 2015 Nina Furu Hva trenger du for å lage en webside? Domene Webhotell (serverplass) HTML-kode Hvordan får du til HTML-koden? Hvordan får du til HTML-koden?

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Nettstedanalyse av pitchfork.com

Nettstedanalyse av pitchfork.com Nettstedanalyse av pitchfork.com Mars 2011 Skrevet av Markus Gevelt Introduksjon I denne oppgaven skal jeg analysere nettsiden www.pitchfork.com, med fokus på dens design og bruksmessige funksjonalitet.

Detaljer

Nye teknologier for regulering og rensing overvann. Daglig leder Finn Staff. ECOfilters a.s.

Nye teknologier for regulering og rensing overvann. Daglig leder Finn Staff. ECOfilters a.s. Nye teknologier for regulering og rensing overvann Daglig leder Finn Staff ECOfilters a.s. ECOfilters utvikler nå bl.a. løsninger for: Hindre oversvømmelser av overvann Effektiv drift av sandfangskummer

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

[ Web Accessibility Initiative ]

[ Web Accessibility Initiative ] [ Web Accessibility Initiative ] [ nett for alle ] Brendan Johan Lee Department of Informatics University of Oslo, Norway brendajl@simula.no February 2, 2011 [ Nettet er for alle ] The power of the Web

Detaljer

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Praktisk brukertesting Innhold Innhold Forord Brukertesting i et nøtteskall Hvem bør lese denne boken? 1. Hvorfor brukerteste? 1.1. Hva er brukertesting? 1.2. Hva

Detaljer

Google AdWords Basic Telemark Online

Google AdWords Basic Telemark Online Google AdWords Basic Telemark Online Litt om Mediaeffekt Hva er AdWords? Innstillinger Struktur Annonsegrupper Annonsetekst Søkeord Konverteringer Annonseutvidelser Agenda Startet i nov 2010 Stian Redisch

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Pris kr 1 890,- eks MVA Innholdsfortegnelse Forord...3 Generell synlighet (pagerank)... 4 Sideranking... 4 Rangering på søkeord.... 5 Relevante

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg

Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg Presentasjon av prosjekt finansiert av FMOA og Akershus fylkeskommune Markus Rawcliffe www.aquateam.no Prosjektinnhold Litteraturstudium Aktuelle desinfeksjonsprosesser

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Søkemotoroptimalisering. Lenker/ popularitet. Tekster/innhold. Plattform/webarkitektur. SEO pyramiden

Søkemotoroptimalisering. Lenker/ popularitet. Tekster/innhold. Plattform/webarkitektur. SEO pyramiden Sjekkliste for Søkemotoroptimalisering Lenker/ popularitet Tekster/innhold Plattform/webarkitektur SEO pyramiden Sjekkliste for Søkemotoroptimalisering (SEO) Crevita Marketing AS 1 Crevitas sjekkliste

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Google Analytics Master Class Webforum 2015 #redperformance @magnusboe

Google Analytics Master Class Webforum 2015 #redperformance @magnusboe Google Analytics Master Class Webforum 2015 #redperformance @magnusboe 1 Magnus Strømnes Bøe Partner og Leder Fortjente og Eide medier i RED Performance Jobbet med webmarkedsføring, webanalyse og SEO siden

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Årsmelding forebygging.no 2011 Innhold 1. Innledning 2. Bruk av forebygging.no 3. Drift av forebygging.no 2011 4. Teknisk drift 5. Markedsføring 6. Økonomi 7. Underdomener av

Detaljer

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog)

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog) Drikkevannskvalitet Sylvi Gaut (hydrogeolog) Fagdager privat v/a 23.-24. februar 2012 Innhold Drikkevannskvalitet vannkvalitet brønnkvalitet Brønnrehabilitering Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA)

Detaljer

Erfaringer med klorering og UVstråling

Erfaringer med klorering og UVstråling Invitasjon til Driftsoperatørsamling D. 18 Erfaringer med klorering og UVstråling av drikkevann Tid: Tirsdag 1. mars 2005 Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde OBS: Detaljert oversikt over tema som blir

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Kreativitet i brukerundersøkelser: Personas and beyond

Kreativitet i brukerundersøkelser: Personas and beyond Kreativitet i brukerundersøkelser: Personas and beyond Riitta Hellman Karde AS Brukerundersøkelser for universell utforming av IKT fra forskning til praksis Metodeworkshop om brukerundersøkelser 21. mai

Detaljer

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kristiansund 25.-26. mai 2004 Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Jens Erik Pettersen Avdeling for vannhygiene Drikkevannsforskriften ( 1) Formål: Sikre forsyning

Detaljer

AB testing. Ta riktigere beslutninger basert på brukernes valg 21.11.2012 MAKING WAVES 2

AB testing. Ta riktigere beslutninger basert på brukernes valg 21.11.2012 MAKING WAVES 2 AB testing Ta riktigere beslutninger basert på brukernes valg 21.11.2012 MAKING WAVES 2 AB testing på visitnorway Litt om meg Litt om visitnorway AB testing - Eksempler og erfaringer Fremtidsplaner Spørsmål

Detaljer

Hvordan komme i gang på www.nakos.no?

Hvordan komme i gang på www.nakos.no? Hvordan komme i gang på www.nakos.no? De fleste kurs og ressurser krever at du er registrert bruker for å få tilgang til innholdet. Du skriver inn www.nakos.no i adressefeltet i nettleseren, eller søker

Detaljer