PRODUKTDOKUMENTASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTDOKUMENTASJON"

Transkript

1

2 PROSJEKT NR.: Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: Telefaks: PRODUKTDOKUMENTASJON HOVEDPROSJEKTETS TITTEL: Dekklåven DATO: 31. mai 2008 ANTALL SIDER / BILAG: PROSJEKTDELTAKERE: Chau Quoc Do, Einar Drivdal, Nikolai Godager og Kevin Holmvik INTERN VEILEDER: Steinar Johannessen OPPDRAGSGIVER: Dekklåven KONTAKTPERSONER: Dag Terje Bjørlo tlf: SAMMENDRAG Denne rapporten inneholder dokumentasjon som har blitt produsert i forbindelse med hovedprosjektet våren 2010 ved Høgskolen i Oslo, avdeling for dataingeniør. Den tar for seg et nettbasert system for Dekklåven og skal kunne bestille dekk og felger, reservere servicetimer og dekkhotell. Dekkhotell er en selvstendig applikasjon som tar for seg av lagring av dekk. STIKKORD: Nettbutikk, Reservasjon av servicetimer, Dekkhotell

3 1 FORORD Dette produktet er en beskrivelse av systemet vi har laget i forbindelse med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, avdeling for dataingeniør. Hensikten med et produktdokument er for å beskrive oppbygging og virkemåte for systemet. Dette dokumentet er ment for de som skal videre utvikler, vedlikehold og lære bort. I produktdokumentet har vi prøvd å skrive så detaljert som mulig, for å kunne vise hva vi ha utviklet gjennom hele prosjekt perioden. Dokumentet vil blant annet inneholde om programmets virkemåter, et detaljert gjennomgang av programmet og databasen. Dette dokumentet er optimert for papirutskrift.

4 Innholdsfortegnelse 1 Forord Innledning Om bedriften Dagens situasjon Våre infrastrukturelle ønsker om endring Mål for prosjektet Samsvar mellom kravspesifikasjon og produktet Teknologi Beskrivelse av teknologi Dekkhotell Datastruktur Om dataflyten: Om databasen: Oppbygging og virkemåte for Dekkhotell Nettverkskalender Datastruktur OM DATAFLYTEN OM DATABASEN Oppbygging og virkemåte for Nettverkskalender To innledende paradokser Beskrivelse av klasser Beta testing Oppbygning og virkemåte for online reservasjon av timer Nettbutikk Planlegging Analyse av Visma Dataflyt Konklusjon

5 2 INNLEDNING I dette dokumentet vil du finne forklaring om produktet vårt for hovedprosjekt. Her vil du nærmere forklaring om hvordan vi ha klart å utvikle produktet. 3 OM BEDRIFTEN Dekklåven AS norskdrivende bedrift som leverer tjenester innenfor salg av dekk og felger, utfører dekkskift og lagring av dekk. Dekklåven AS ble etablert i Brummundal i 2002, og har i dag flere verksteder omkring Oslo området. I dag selger bedriften dekk og felger med importert fra Asia, og utgjør bare dekkskift for kundene. 3.1 DAGENS SITUASJON Dekklåven AS har i dag bare kjøp av dekk og felger ved lageret sitt, og dette krever ganske stor kapasitet av ansatte og mye manuelt arbeid. Ved lagring av dekk, har de i dag oppbevart informasjonen i et Excel-dokument og noe som gjør det lite fleksibelt. Håndtering av servicetimer, har de i dag måtte la kundene møte opp og la dem vente til det er ledig time. 3.2 VÅRE INFRASTRUKTURELLE ØNSKER OM ENDRING Forslag: Oppgrader internettabonnementet til en raskere linje Grunnlag: En lokal IIS server krever en rask og stabil linje for at nettbutikkbrukere skal kunne bestille varer. Resultat: Bedriftens lokasjon er mer enn 4km unna nærmeste DSLAM. Vi ser det som mest logisk å sette opp et replikasjonssystem mellom bedriftens database og webhotellets databaseserver. Forslag: Endre webhotell til UniWeb.no Grunnlag 1: Visma sin database er av type Microsoft SQL. Dersom vi skal replikere den er det av ytelsesmessige forhold en fordel å replikere den til en identisk database. Grunnlag 2: Vi ønsket å utvikle en online timebestillingsapplet i C# (.NET). Appleten må dermed kjøres på en Microsost IIS Resultat: Abonnementet hos uniweb ble opprettet. Forslag: Kjøp en lisens av Microsoft SQL Server Standard Edition Grunnlag1: Trigger/Prosedyre replikasjon er en treg og usikker måte å kopiere databaser på. Grunnlag2: SQL Server replikasjon fungerer ikke på SQLEXPRESS (krever minimum Standard Edition) Resultat: Lisens kjøpt. 2

6 4 MÅL FOR PROSJEKTET Målet for dette prosjektet har vært å utvikle et nettbasert system med wehshop, dekkhotell, servicebestilling, nettverkskalender og en ny hjemmeside. Med disse applikasjonene vil det kunne gjøre hverdagen til både de ansatte og kundene lettere for å nå bedriftens tjenester. Vi lagde noen hovedpunkter over hva vi hadde da til følgende mål for hver av oppgavene: Webshop o Skal kunne kjøpe fra hjemmeside. o Lager beholdning skal oppdateres når en kunde har handlet. o Det skal være mulig å betale med visa. o Bare autoriserte personer har tilgang til å hente ut ordrer. Dekkhotell o Skal la brukere kunne få muligheten til å registrere nye lagringsplass. o Et søkbart system for å finne lagringsplass. Reservasjon av servicetimer o Kunder skal ha muligheten til å reservere time hos Dekklåven. Nettverkskalender o Ansatte skal ha mulighet til å opprette/endre/slette reservasjoner o Skal kunne presentere data om hva som skjer nå og hva som skjer snart på en storskjerm i værkstedet. Hjemmeside o Skal være en oversiktlig side. o Siden skal være mest mulig brukevennlig. 3

7 4.1 SAMSVAR MELLOM KRAVSPESIFIKASJON OG PRODUKTET Etter flere måneder med programmering og planlegging har vi nå kommet frem til et sluttprodukt, vi selv er ganske fornøyd med resultatet. I produktet vil nå inneholde en ny hjemmeside, reservasjon for servicetimer, dekkhotell og nettverkskalender for håndtering av den administrerte delen. Om vi har klart å følge kravspesifikasjon, vil vi selv si at vi har klart det noen lunde. Vi har ikke klart å opprette en webshop for bedriften, siden det var litt problemer fra arbeidsgiveren vår fylle kravene for at en webshop skulle til. Siden en webshop var blitt skrevet i kravspesifikasjonen, er det bare de punktene som hører til webshop som ikke har blitt oppfylt. Dette har vi da tatt med vår oppdragsgiver, og vi selv har lovet bedriften å fullføre hele prosjektet når oppdragsgiveren har fått på plass kravene for å lage en nettbutikk. 4.2 TEKNOLOGI Siden oppdragsgiveren lot oss stå ganske fritt til å velge type teknologi vi skulle bruke, valget falt ganske fort at vi skulle bruke MS Visual Studio 2008 og Qt Creator. Grunnen til at vi har falt for valget av disse to, er for at vi bestemte å velge den plattformen vi følte oss mest trygg på og samtidlig fornye kunnskapene, 4.3 BESKRIVELSE AV TEKNOLOGI MS Visual Studio 2008 MS Visual Studio 2008 har vært til bruk for det meste i vårt hovedprosjekt, siden det er raskere og enklere å lage en nettbasert applikasjon. Dette er fordi MS Visual Studio inneholder mange ferdige kontroller og komponenter for funksjoner som ofte er brukt på en webside. I Figur XX vil det vise hvordan MS Visual Studio 2008 blitt tatt i bruk. FigurXX Skjermbilde av MS Visual Studio

8 MS SQL Server Management Studio Express Dette programmet, med det noe lange navnet, gir et grensesnitt mot databasene på serveren. Dette gjør det enkelt å sette opp en database med tabeller uten å måtte skrive koden i SQL. Qt Framework Qt er et brukergrensesnitt - rammeverk opprinnelig laget for C++. Det ble først utviklet av norske Trolltech før det ble overtatt av Nokia i Det inneholder en rekke biblioteker som gjør bl.a. UI - oppsett og databasebehandling enkelt. Qt Creator Qt Creator er programmet applikasjonen er laget med. Programmet er egentlig ment for å enkelt sette opp brukergrensesnitt. Det gjør man ved å dra de forskjellige enhetene ut på et brett og så genererer programmet kode for dette oppsettet. For denne applikasjonen er all kode skrevet selv, men programmet er brukt da det gir et fint grensesnitt som gir muligheten for å bruke en del snarveier og har en fin "gjettefunksjon" som gjør at det går raskere å kode. Figur 1 viser Qt Creator i bruk: 5

9 C++ C++ er et multiparadigme - programmeringsspråk videreutviklet fra C av dansken Bjarne Stroustrup. Det har bl.a. støtte for objekt - orientert programmering, noe som passer fint, da applikasjonen gjerne skal være mulig å videreutvikle. C# (C Sharp) C# er et programmeringsspråk for objektorientert programmering, er utviklet bla. for programmering i.net.(asp). C# er basert på programmeringsspråkene C++ og Java. SQL SQL, som de fleste mener står for Structured Query Language, er et databasebehandlingsspråk. Det har vært viktig å ha kjennskap til da applikasjonen benytter seg av databaser. 6

10 5 DEKKHOTELL 5.1 DATASTRUKTUR OM DATAFLYTEN: Fig OM DATABASEN: Fig 2 viser hvordan applikasjonen skriver og henter data fra/til databasen via en server via ODBC- grensesnittet. Databasens oppsett var viktig for hvordan applikasjonen skulle fungere. Den var derfor noe av det første som ble laget. Den har gjennomgått små endringer, men er i hovedtrekk lik føsteutkastet. Den ble først designet i Database Designer 4, et program det er enkelt å sette en E/R-modell opp i, vist i figur 3.1: 7

11 Fig 3.1 Databasen består altså av de fire tabellene Kunde, KundePlass, Plass og Lager. Til å sette opp databasen, definere tabellene og legge inn data brukte jeg MS SQL Server Studio Express. Skjermdumpene som kommer i neste segment er tatt derifra og viser tabellen med data fra testeprosessen som illustrerer hvordan det vil se ut når applikasjonen er i bruk. Jeg vil kort gå gjennom bakgrunnen for hver av tabellene: Kunde Fig 3.2 8

12 Tabellen vis i figur 3.2 er til for lagring av informasjon om kundene, som her mer konkret er personer som benytter seg av Dekklåvens tilbud om å lagre dekk for dem avhengig av sesong. Primærnøkkelen er Id, som gis automatisk av systemet (auto increment). Dette er for å ha en unik identifisering for hver kunde. Ellers lagres navn og nummer, som folk husker bedre enn en Id og som gjør at man kan komme i kontakt med kunden. Tabellen har en n:m-relasjon med tabellen Plass da en kunde kan ha flere lagringsplasser og en plass kan i tidens løp benyttes av forskjellige kunder. Plass Fig 3.3 I tabellen, som vises i figur 3.3, lagres informasjon man trenger å vite om en plass hvor et sett med dekk ligger. Et lager (Lager_Id) har et sett med plasser (Plass), som igjen har et undersett med plasser (UnderPlass). Kolonnen "Ledig" er av typen bit og kan inneholde verdiene 1 eller 0. Dette vises som True og False i Studio Express der de henholdsvis representerer 1 og 0, logisk nok. Disse to tabeller er koblet sammen ved hjelp av en database kalt KundePlass: KundePlass Fig 3.4 I tabellen som vises i figur 3.4, er plassen hvor kunden har fått lagret sine dekk beskrevet. Det kan se litt rått/grovt ut så i programmet vises navnet på kunden i stedet for Kunde_Id. Lager Tabellen Lager er enkel. Den har en kolonne, Id, som er primærnøkkel og settes automatisk. I tillegg har den en kolonne som heter "Kommentar", hvor man kan skrive en kommentar som gir mening for de som jobber der. For eksempel hvor lageret ligger/hvilket lager det er. 9

13 5.2 OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE FOR DEKKHOTELL Programmet består av 4 hovedklasser som henger sammen som vist nedenfor: Fig 4 Pilene i figur 4 indikerer at klassene det pekes på ligger i klassene det pekes fra. Oppbygging og virkemåte Dialogen Dette er klassen hvor hovedbrukergrensesnittet ligger, vist i figur 5.1: Fig

14 Den består av en rekke layouts som er lagt i forholt til hverandre. Et eksempel: linjelayouten.addwidget(etternavn); linjelayouten.addstretch(); linjelayouten.addwidget(etternavnle); Her legges labelen "Etternavn" og LineEditen "etternavnle" etter hverandre horisontalt. Det samme skjer med "Fornavn" og "Tlf", som man kan se under "Søk:" i midten til høyre. Disse tre layoutene legges så i en layout for hele høyre segment: hoyrelayout.addwidget(knappeboks); hoyrelayout.addspacing(100); hoyrelayout.addwidget(soeklabel); hoyrelayout.addlayout(&linjelayouten); hoyrelayout.addlayout(&linjelayoutto); hoyrelayout.addlayout(&linjelayouttre); hoyrelayout.addstretch(); hoyrelayout.addlayout(&knapplayout); Knappene nedenfor den store tabellen som tar opp mesteparten av plassen skiftes ut etter hva som er naturlig i henhold til innholdet i tabellen. Dette endres ved at brukeren kan skifte mellom hva han vil se oppe i høyre hjørne. Radioknappene der er bundet sammen med metoder som endrer på oppsettet for Uiet: connect(kunde,signal(clicked()),dbv,slot(kundeview())); connect(kunde,signal(clicked()),dbv,slot(oppdater())); connect(kunde,signal(clicked()),this,slot(kundelayout())); Når kunde, som er navnet på radioknappen med tilhørende label "Kunde" blir trykket på, sender den ut signalet clicked(). Som jeg her binder sammen med metoden kundeview() og oppdater() fra DBView, som kort fortalt setter tabellen til å vise informasjon om alle kunder. Tilslutt binder jeg signalet til en metode i Dialogen som setter opp Layoutet slik at knappene passer overens med at det er info om kunder i tabellen. Tabellen er klassen DBView. DBView DBViews har Qt-klassen QTableView, som er en tabellklasse som kan inneholde og presentere forskjellige typer informasjon, som hovedwidget. Klassen inneholder fire forskjellige modeller som innehar informasjonen til hver av tabellene i databasen. En av dem er en QsqlRelationalTableModel, kalt model: model = new QSqlRelationalTableModel(this); model->settable("kundeplass"); model->setrelation(0,qsqlrelation("kunde","id","enavn")); model->setsort(0,qt::ascendingorder); model->setheaderdata(0, Qt::Horizontal, "Navn"); model->setheaderdata(1, Qt::Horizontal, "Plass"); model->setheaderdata(2, Qt::Horizontal, "UnderPlass"); model->setheaderdata(3, Qt::Horizontal, "Lager"); model->select(); 11

15 SetTable() angir hvilken tabell fra databasen den skal bruke. SetRelation setter en relasjon mellom tabellen og en annen tabell som har relasjon i databasen, slik at man kan representere informasjon fra begge tabeller på likt. Her blir det f.eks. Ssatt en relajson til "Kunde" og "Id" fra "Kunde" vises i stedet som "Enavn" fra samme tabell. Dette fører til at "Kunde_Id" i "KundePlass" blir vist som "Enavn" fra "Kunde". Informasjonen i modellen vises i QtableViewet kalt "view". Det skiftes enkelt mellom modellene ved å knytte modellen til viewet med metoden setmodel(). Klassen DBView inneholder også noen viktige metoder, bl.a. for å fjerne kunder fra databasen. Dette skjer i metioden fjernkunde(qmodelindex index). Hovedtrekkene i den er: QSqlRecord rec = kundemodel->record(index.row()); QsqlRecord trekker ut en rekke fra en av modellene, så de blir en kopi av en rekke i en av tabellene i databasen. Hvilken rekke dette er er avhengig av hvilken index som blir sent til metoden. Indexen som er indexen til den rekken som er uthevet i tabellen i det modellen blir kalt. FjernKunde blir kalt av at knappen "Fjern Kunde" trykkes på. Da blir indexen til den kunden som er valgt sent til metoden og informasjon om denne kunden havner i QsqlRecord rec. Brukeren blir først spurt om han virkelig vil slette brukeren, hvis ja går metoden videre for å sjekke om kunden som skal slettes har noen dekk på lageret: QString str = "Kunde_Id = "; str.append(rec.value(0).tostring()); model->setfilter(str); model->select(); Qstringen "Kunde_Id = " får lagt til seg første verdi i rec, som er Id til kunden som er valgt. Str er nå f.eks. "Kunde_Id = 11". setfilter(str) fungerer som en WHERE str i modellen og modellen vil etterpå inneholde info om kunden som har Id lik 11. Brukeren blir informert og bedt om å ordne opp i det dersom kunden han prøver å fjerne er registrert med dekk på lageret. Hvis ikke: str.remove(0,6); editmodel->settable("kunde"); editmodel->setfilter(str); editmodel->select(); editmodel->removerows(0, 1); editmodel->submitall(); "Kunde_" fjernes fra str og det blir satt som filter i modellen som nå inneholder tabellen "Kunde". Der blir den slettet med removerows(0,1) som sletter alle rader fra indeks null helt til én i tilfelle en feil skulle ha gjort at flere rader ble med. DBView inneholder en egen klasse som fungerer som et skjema for å legge til Kunder i databasen: 12

16 LeggTilKunde Fig 5.2 Klassen, hvis brukergrensesnitt er vist i figur 5.2, sitt mål er hovedsaklig å legge en kunde til i tabellen "Kunde" if(linediten->text().length()>0 && lineditto->text().length()>0 && linedittre->text().length()>0) { } modell->insertrow(0); modell->setdata(modell->index(0,1), linedittre->text()); modell->setdata(modell->index(0,2), linediten->text()); modell->setdata(modell->index(0,3), modell->submitall(); lineditto->text()); emit closing(); this->close(); Dersom alle feltene er fylt ut settes en tom rad inn i modellen som inneholder tabellen "Kunde". Den blir fylt med data fra feltene og det blir lagret til databasen med submitall(). 13

17 LEGGTILLAGERPLASS Fig 5..3 Denne klassen, vist i figur 5.3, gjør mye av det samme som LeggTilKunde. Man velger en ledig plass og trykker på en knapp "Registrér lagerplass" slik at vinduet kommer opp og man velger en person som skal ha lagerplassen med "Velg Kunde". Dersom det er en ny kunde benytter man seg av "Legg til ny kunde" som åpner opp et LeggTilKunde-vindu. Dersom vinduet blir lukket uten at man har valgt en kunde blir ingenting endret i databasen. Main Main er klassen hvor Dialogen blir instansiert og hvor applikasjonen blir koblet til databasen. Det skjer slik: QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QODBC"); db.sethostname("localhost"); db.setdatabasename("dekklaaven"); db.setusername("admin"); db.setpassword("administrator"); Dette er koden jeg har brukt til å koble meg på den lokale databasen på maskinen min. Databasenavnet blir her navnet på ODBC-linken mellom applikasjonen og databaseserveren. 14

18 6 NETTVERKSKALENDER 6.1 DATASTRUKTUR OM DATAFLYTEN For å unngå å bruke unødvendige ressurser til oppdatering av C# sine datagridview (for presentasjon av inndelingsdata) valgte vi å mellomlagre all data som er presentert på skjermen via en timerfunksjon som kontinuerlig gjør nye spørringer mot databasen. Hvor rask oppdateringsfrekvensen mellom bufferen og databasen er valgte vi å legge som et radioknappalternativ ved pålogging hvor en kan velge mellom tilhørende valg: Puls Hastighet Notat Lav 5000ms Tilpasset for VPN Medium 500ms Rask 100ms Krever rask klient Vi fant det mest naturlig å presentere de ulike formene ved tabcontrols. For å gjøre utviklingen av designet mer fleksibelt lagde vi separate UserControls til hver tabpage som vi knyttet sammen I designerfilen som tabcontrolen lå I (HovedVindu.Designer). Generelt ønsket vi å bruke et nøytralt fargevalg på layotet. Vi ønsket å gjøre alle farge, font og størrelsesmessige innstillinger brukerspesifikke. Dette løste vi ved å opprette profilvariabler i program.resources som skriver til xml uten at en trenger å håndtere dette selv. Når brukeren avslutter applikasjonen lagres også vinduspossisjoneringen lokalt slik at den blir identisk ved neste oppstart. Applikasjonen er tilpasset 800x600 oppløsning som minimum, og skalerer seg dynamisk dersom skjermen er større i form av at de mest essensielle enhetene skaleres oppover. tabpage Navn Beskrivelse 1 Kalender Her lagres, endres og vises data i alle inndelingene. 2 Intradag Denne siden er konstruert for å vise historie/fremtidige poster på storskjerm 3 Inndelinger Her kan administratorbrukere opprette nye eller slette inndelinger. 4 Status For presentasjon av statistikk 15

19 Modellering og Design Selve kalenderen (til høyre på bildet) viser kun de dagene som er blitt generert under Inndelinger Funksjonalitet og Sikkerhet Applikasjonen skal være enkel å bruke samt logisk annlagt. Vi fikk relavtivt frie tøyler når det gjaldt utformingen så vi ønsket å begrense funksjonene til det minimale etter hva hver enkelt bruker har behov for. tabpage4 (Inndelinger, bilde under) Viser vår schedueler som genererer fremtidige inndelinger. Integritetsmessig er det viktig at det ikke skal være mulig å opprette 2 individuelle inndelinger som kolliderer. Vi har derfor lagt vekt på utfyllende feilbeskrivelser dersom tilfellet skulle oppstå. Under Instillinger er det flere spesifikke detaljer som kan endres, deriblant når en varsling skal intreffe for at ny generering må foretas. 16

20 6.1.2 OM DATABASEN Databasen ble designet med MS SQL Server Management Studio og inneholder 4 tabeller i relasjon, samt en spesifikk tabell [dbo].konfigurasjon som inneholder 40 kolonner med spesifikk informasjon over fremtidige inndelinger Databasen består av følgende tabeller: UserPrivelege, UserRole, Bestillinger og LanBrukere. 17

21 Bestillinger I Figuren XX vil du se hvilke attributter som har blitt opprettet, og hvordan de har blitt definert. Figur XX Definering av tabellen Bestillinger Tabellen bestillinger inneholder alle reservasjoner i kalenderen. For å opprette en reservasjon, har kunden muligheten til å opprette. Men det er ikke bare kunden som har muligheten til det, de ansatte har selv fri tillatelse for å opprette en reservasjon, enten det er via administratorverktøyet eller brukergrensesnittet på hjemmesiden. LanBrukere I Figuren XX vil du se hvilke attributter som har blitt opprettet, og hvordan de har blitt definert. Figur XX Definering av tabellen LanBrukere Tabellen LanBrukere 18

22 håndtere brukerinformasjonen til de som kan logge på administrasjonsapplikasjonen. 19

23 UserPrivelege I Figuren XX vil du se hvilke attributter som har blitt opprettet, og hvordan de har blitt definert. Figur XX Definering av tabellen UserPrivelege Tabellen UserPrivelege definerer de ulike privelegiumene en rolle kan ha. Tabellen UserRole binder en rolle til et sett med privelegier. I Figuren XX vil du se hvilke attributter som har blitt opprettet, og hvordan de har blitt definert. Figur XX Definering av tabellen UserRole. UserRole er en enkel tabell hvor det viser hvilke type roller det er i systemet, og hvilket tillatelse hver rolle har. Nettverkskalender 20

24 6.2 OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE FOR NETTVERKSKALENDER TO INNLEDENDE PARADOKSER Det første paradokset vi møtte var at det er to ulike fremgangsmåter for å lage en nettverkskalender på, hru: Metode1: Generere SQL data on-the-fly Beskrivelse: Når en bruker velger en kalenderinndeling vil applikasjonen først se om dagen eksisterer, deretter vise dagen ved eksistens eller generere inndeling ved non eksistens. Styrke: 1. SQL databasen vil kun inneholde tabeller med relevant data. 2. Data I uendelig fremtid kan genereres (pr. definisjon også en svakhet) Svakhet: 1. Applikasjonen vil bli tregere siden det må kontrolleres om inndelingen eksisterer hver gang en ny dag skal vises. 2. Større databasetrafikk Metode2: Forhåndsgenererte inndelinger Styrke: 1. Switching mellom dager vil gå raskt. 2. Klientene trenger kun å ha tilgang til å oppdatere eksisterende poster. 3. Lettere å håndtere spesielle virkedager (i.e. bevegelige helligdager) Svakhet: 1. Store inndelinger vil kreve mye maskinkraft å generere. I.E: En bedrift åpner 0800 og stenger 1800, de ønsker 5min intervaller som skal utspennes over 2 forskjellige porter/betjeninger. Det gir oss følgende regnestykke: (10timer x (60/5) inndelinger pr.time) x 2 porter x 365dager x 3år = unike rader 2. Mye tomrom vil eksistere i databasen. Ved å konstruere begge strukturene fra begynnelsen av kunne vi konkludere med at metode2 var ytelsesmessig overlegen. I vårt testeksempel ble en dag med 20 inndelinger gjennomsnittlig lastet på 200ms ved metode 1 mot 25ms ved metode2. Se mer om hvordan forhåndsgenereringen blir gjennomført I punkt blabl # #QR#! R# FAS# # 21

25 6.2.2 BESKRIVELSE AV KLASSER Programmet består av en HovedVindu klasse inneholder en tabcontrol som initialiserer alle andre klassene ved en suksesfull pålogging. HovedVindu.Cs inneholder også funksjonaliteten som sprer seg over alle tabpagene, hru. print/søk/meny/avslutt samt filskriving for å lagre profildata (farge/font instillinger) lokalt til XML. Login.Cs Dette er en egen applikasjonsform som kalles fra HovedVindu.Cs før komponentene I HovedVindu.Cs blir initialisert. Dersom påloggingen er vellykket lagres det brukerrelatert data tilbake til ressursfilen Program.Resources som benyttes videre for presentasjon av riktig layout ihht. innloggedes rettigheter. UserControlKalender.Cs Dette er den første kontrollen som lastes etter en vellykket pålogging. Den inneholder litt over 2000 linjer med spesifikk data UserControlIntradag.Cs Denne klassen inneholder nødvendige metoder for presentasjon av intradagen til Storskjerm. Den ligger under tabpage UserControlInndelinger.Cs Her ligger alle metodene bak generering av inndelingsdata. UserControlStatus.Cs Inneholder en oversikt over bl.a. antall innloggede brukere, antall lagrede poster, dager igjenn før kalenderen utløper (før ny generering må foretas). SQLMetoder.Cs Her ligger det spesifikke sqlmetoder som er tilbruk i mer enn 1 klasse. Deriblant metoden sikkertekst(string s) som returnerer en bool som representerer om teksten som skal settes inn I databasen er injectionsikker. UserControllInnstillinger.Cs Denne UserControlen lastes via applikasjonsformen Instillinger.cs. Kontrollen inneholder innstillinger som berører alle de andre tabsidene. Properties.Resources Visual Studio sitt XML lager for brukerprofiler. 22

26 6.2.3 BETA TESTING Første betaversjonen vi installerte hos Dekklåven la vi inn med en oppdateringspeker mot vårt hjemmeområde på HiO. Under hele betaperioden publiserte vi nye versjoner hvor beta applikasjonen benyttet PULL prinsipp for å søke etter nye oppdateringer mot HiO ved oppstart. Vi anbefalte bedriften å fortsette den ordinære bokføringen av timebestillinger i exceldokumenter de første 2 ukene av testperioden Etter den første måneden begynte det å bli færre oppdateringer og vi fjærnet dermed linken mot HiO for at applikasjonen skal fremtre raskere ved oppstart. Vi brukte deretter Advanced Installer som installasjonsprogram og tilføyde en enkel EULA. 23

27 6.2.4 OPPBYGNING OG VIRKEMÅTE FOR ONLINE RESERVASJON AV TIMER Navigeringsmodell Figuren XX viser flyten i reservasjonssystemet. For å starte reservasjonen må kunden ha valgt en bestemt dato for å se når det er ledige reservasjoner. Kunden har hele tiden muligheten til å velge en annen dato til seinere tid. For videre reservasjon, må kunden da velge det tidspunktet som passer og den ledige plassen som er ledig på det tidspunktet. Når en bruker har valgt dato, tid og plass, vil det sende brukeren til neste steg hvor det blir å skrive kommentarer til verkstedet. For å foreta en reservasjon, må brukeren gjennomføre fire skjermbilder. Figuren XX viser hvordan navigering for reservasjon. Steg 1: Forside Når man har fått valgt Timebooking fra hovedmenyen, vil man komme til forside for reservasjon. Steg 2: Logg inn/registrere ny bruker Før en bruker kan velge dato for reservasjon, må bruke ha autorisert tilgang for å kunne reservere. Dette vil si at brukeren må enten være logget som kunde eller administrator. Hvis brukeren ikke har innlogging, kan brukeren eventuelt opprette en konto. Steg 3: Velge dato Her må brukeren velge en dato for å kunne navigere seg videre i prosessen. For at det skal bli reservert på samme dato som brukeren har valgt har det blitt bruke med følgende metode for å kontrollere at brukeren valgt riktig dato. Deretter vil den videre hente timeplanen for det valgte dagen. private void LoadData() { 24

28 if (! (calbestillingdato.selecteddate == DateTime.MinValue)) { // En validert dato har blitt valgt i kalenderen. Henter TimePlanen og binder den til TimePlan control. TimePlan1.DataSource = BestillingManager.GetValgAvTime(calBestillingDato.SelectedDate); TimePlan1.ValgtDato = calbestillingdato.selecteddate; TimePlan1.DataBind(); } } Steg 3: Velge tid og plass Etter å ha valgt en validert dato, vil brukeren bli sendt videre til timeplan hvor brukeren vil få en oversikkt over når det er ledige servicetimer på verkstedet.i Figuren XX er det et eksempel på hvordan en timeplan med en plan over ledige timer. 25

29 7 NETTBUTIKK 7.1 PLANLEGGING Vi begynte å planlegge nettbuttikken tidlig i prosjektet, og fikk tidlig øye på Visma sin egne netthandelløsning med navn Visma Zpider. Etter dialog med en av norges ledende Vismaforhandlere fikk vi en hyggelig pris på produktet og godkjent det av Dekklåven. Fordelene ved å ta ibruk Zpider var mange, deriblant at vi kan bruke Visma Global som de ansatte allerede kjenner til for å administrere store deler av nettbutikken. Noen dager etter dette kom fakturaen I posten med en pris som var på ett 6 siffret beløp og endte på 12ganger mer enn hva vi I utgangspunktet ble tilbudt. Lettere sjokkert tok vi kontakt med forhandleren og fikk høre at det var en prisøkning som Visma Norge hadde lagt på sin ehandelløsning og som de dermed ikke kunne gjøre noe med. Dette resulterte i at vi måtte begynne å se oss over gjerdet etter andre løsninger. Etter et kort møte med vår bedrift kom vi til enighet om at løsningen ble for dyr og at vi skulle forsøke å lage en egen løsning som leser ut nettbutikk relatert aktivitet fra visma. 7.2 ANALYSE AV VISMA Visma benytter Microsoft Sql Server til å holde kustus på dataene. Ved å logge seg på databasen via Management Studio kunne vi se følgende: 1. Databasen består av 389 forkjellige Tabeller og 51 ulike prosedyrer. 2. Relasjonene mellom tabellene er applikasjonshåndtert, de fremgår dermed ikke I databasen. Koneskvensen av dette er at vi må selv finne hvilken relasjoner som er skapt mellom de forskjellige tabellene som er nødvendige for å bruke en nettbutikk interaktivt mot Visma Global. For å finne hvor de nødvendige postene som er relatert til eshop legger seg begynte vi med å skape 1 ny artikkel med artikkelnr Når vi opprettet denne artikkelen la vi inn et bilde ved navn Image1.jpg som vedlegg til artikkelen. Deretter sjekket vi av for publiser på nett og tok en ny backup av Visma sin SQL database for å finne relasjonene. Ved å bruke en egen prosedyre for å gjennomføre et søk igjennom alle tabeller og tilhørende kolonner I databasen etter artikkel 3100 og bildenavn mini.jpg (se vedlegg 1 for prosedyre) fant vi følgende data: Funn etter Artikkel 3100: [dbo].dekklven.article.showonwebyesno (tinyint) ble endret til fra 0 til 1 Funn etter Bilde mini.jpg [dbo].dekklven.savedpictures.picturename (image) ble endret til mini.jpg Relasjonen til de 2 overnevnte fant vi I [dbo]. Dekklven.Event der Keyvalue (Artikkelnr) var linket med DocumentPointer (PictureId fra SavedPictures). Ved å fortsette søk etter bla. Enheter I lagerbeholdning, artikler I bestilling, kampanjepriser, enhetsvekt etc kunne vi tegne oss ett bilde av hvilken tabeller vi trenger å manipulere for å få Visma til å administrere hvilken artikler som skal publiseres på nett. 26

30 7.3 DATAFLYT De aller fleste som oppretter en egen nettbutikk mot en lokal database setter opp en egen server mot internet (heretter forkortet IIS). I dekklåven s tilfelle hvor de er begrenset til en 1024/256kbit linje vil dette være en dårlig løsning som videre fører til missfornøyde kunder. Alternativ A) Egen webserver Siden Dekklåven ikke har egen IIS og deres internettlinje er alt for liten til at det er aktuelt å sette opp en, fant vi kun èn fornuftig måte å opprette nettbutikken på. Via databasereplikasjon. Alternativ B) Replikert database 7.4 KONKLUSJON Under analysen av de andre tabellene vi trengte for å skape en komplett replikasjon fant vi ut at bedriften må foreta en ny fysisk lageropptelling av alle artikler i lagerbeholdningen, da artikler med beholdning i form av bokstaver eller negative tall er vanskelige å håndtere I en nettbutikk. Dette samt at alle artiklene må taes bilde av under samme lysforhold (fotoboks) var det ønskelig fra Dekklåven sin side å engasjere oss til å fullføre nettbutikken som en sommerjobb i tråd med at de skal oppgradere/bytte alle sine maskiner samt flytte kontorlokalene sine i nevnte periode. 27

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR. No 939 483

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

1 Forord. Kravspesifikasjon

1 Forord. Kravspesifikasjon [Type text] [Type text] 3/5 Hovedprosjekt ingeniørutdanningen 09 Kravspesifikasjon Tittel på hovedprosjektet Tarantell Dashboard Gruppe 28 Bjørn Ove Pedersen Stian Dalviken Antall sider 6 Intern veileder

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007.

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007. PROSJEKT NR. 2007-16 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO Panther

Detaljer

3.3 Case 3: Opprette en bruker Case 4: Endre en bruker... 8

3.3 Case 3: Opprette en bruker Case 4: Endre en bruker... 8 Testdokumentasjon 1 Forord Denne rapporten omhandler testingen av systemet. Rapporten er først og fremst beregnet på sensor og intern veileder ved Høgskolen i Oslo, men kan gjerne leses av andre som måtte

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

WinTid Scheduler. Oppgradering til versjon 6.0.1 HRM

WinTid Scheduler. Oppgradering til versjon 6.0.1 HRM Oppgradering til versjon 6.0.1 HRM Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG FOR

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 CONTENTS 1 Innledning... 4 1.1 Presentasjon... 4 1.2 Om bedriften...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

TESTRAPPORT - PRODSYS

TESTRAPPORT - PRODSYS TESTRAPPORT - PRODSYS PRODSYS-DATASYSTEM FOR ÅS PRODUKSJONSLAB AS GRUPPE 12 CHRISTOPHER CONRADI STEFFEN DIEDRICHSEN ROMAN KOVALENKO INFORMASJONSTEKNOLOGI, INGENIØRUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO 1. FORORD

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Flytte System 4 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte System 4 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte System 4 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasen til System 4 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Testrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Sluttrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

WinTid g2. Oppgradering til versjon HRM

WinTid g2. Oppgradering til versjon HRM Oppgradering til versjon 6.6.1 HRM Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG FOR

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne brukermanual inneholder instrukser til hvordan nettbutikken entobutikk fungerer. Rapporten er delt opp i tre deler som er Admin, Kunde og nettbutikken.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Flytte Lønn 5 Databaser til ny SQL 2012 instanse

Flytte Lønn 5 Databaser til ny SQL 2012 instanse Flytte Lønn 5 Databaser til ny SQL 2012 instanse Backup Ta en backup av alle Lønn 5 databaser via Verktøy Systemvedlikehold. Åpne Verktøy Systemvedlikehold. 1 Påse at filbanen er korrekt ved å klikke på

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Brukermanual Wateachu

Brukermanual Wateachu Brukermanual Wateachu Dette er en kortfattet innføring i Wateachu og de viktigste funksjonene i webapplikasjonen. Wateachu er veldig enkel å bruke og krever lite forklaring på forhånd. Elevenes brukergrensesnitt

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer