Puerto Rico. 50 seierspoengbrikker Sekskanta brikker: 32 enere og 18 femmere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Puerto Rico. 50 seierspoengbrikker Sekskanta brikker: 32 enere og 18 femmere"

Transkript

1 Gullgraver, kaptein, borgermester, handelsmann, nybygger, oppmann eller byggherre? Hvilken rolle velger du i den nye verden? Vil du dyrke fram de mest produktive plantasjene? Vil du bygge de mest verdifulle bygningene? Mål: Ha størst framgang og få mest respekt. Spillets mål Spillet går over flere runder. I hver runde velger hver av spillerne en av syv roller. Til hver rolle er det tilknyttet en handling, som alle spillere, i tur og orden, utfører. Så, for eksempel, ved hjelp av nybyggeren får spillerne nye plantasjer som de ved hjelp av oppmannen kan produsere varer av. Varene kan man deretter la handelsmannen selge til handelshuset, eller la kapteinen skipe til Europa. Ved pengene man tjener på salget, kan spillerne la byggherren reise bygg for seg i byen. Spilleren som best klarer å utnytte de forskjellige rollene til sin fordel vil få størst framgang og nyte mest respekt, og dermed vinne spillet. Den som ved spillets slutt har flest seierspoeng, vinner spillet. Spillet inneholder 5 spillerbrett Hvert brett har 12 øyfelt og 12 byfelt samt en oppsummering av de syv rollene 1 guvernørkort Viser hvem som er startspiller denne runden 8 rollekort En hver av nybygger (settler), borgermester (mayor), byggherre (builder), oppmann (craftsman), handelsmann (trader) og kaptein (captain), og to av gullgraver (prospector) 1 spillebrett For bygningene som enda ikke er bygget og bankens penger 49 bygninger 5 store, lilla bygg (dekker to felt), 2 hver av de 12 små byggene, og 20 ikke-lilla produksjonsbygg 54 dubloner 46 enere og 8 femmere 58 øybrikker 8 steinbrudd og 50 plantasjer: 8 kaffe, 9 tobakk, 10 mais (corn), 11 sukker og 12 indigo 1 kolonistskip For kolonistene på vei fra Europa 100 kolonister Brune, runde brikker av tre 1 handelshus Hvor man selger varer 50 varer Tønner av tre: 9 kaffe (mørkebrun), 9 tobakk (lys brun), 10 mais (gule), 11 sukker (hvite), 11 indigo (blå) 5 lasteskip For transport av varer til Europa Side 1 50 seierspoengbrikker Sekskanta brikker: 32 enere og 18 femmere Forbederedelser Legg spillebrettet på bordet. Legg alle bygningene på sin tildelte plass på brettet Sorter dublonene etter verdi og legg dem i banken (se ill. på side 2 i de engelske reglene). Hver spiller tar: 1 spillerbrett (plasseres foran spilleren på bordet) penger: o ved 3 spillere: 2 dubloner o ved 4 spillere: 3 dubloner o ved 5 spillere: 4 dubloner Spillerne oppbevarer pengene sine på kompassrosen på spillerbrettet, på en slik måte at alle spillerne kan se hvor mange dubloner hver enkelt spiller har 1 plantasjebrikke: Først bestemmer spillerne hvem som skal starte. Denne spilleren tar guvernørkortet og en blå indigobrikke (som han plasserer med billedsiden opp på et hvilket som helst øyfelt på spillebrettet sitt. De andre spillerne tar i rekkefølge rundt bordet: o ved 3 spillere: spiller nr.2: indigo / spiller nr.3: mais o ved 4 spillere: spiller nr.2: indigo / spiller nr.3 og 4: mais o ved 5 spillere: spiller nr.2 og 3: indigo / spiller nr.4 og 5: mais Genværende spillemateriell Plasser det gjenværende spillemateriell som vist på illustrasjonen på side 2 (merk: illustrasjonen viser oppsett for spill med fire spillere). Seierspoengene (i to seperate stabler): ved 3 spillere: 75 poeng ved 4 spillere: 100 poeng ved 5 spillere: alle 122 poengene Alle 8 steinbrudd-brikkene (med billedsiden opp) Alle gjenværende plantasjebrikker (godt blandet i 5 bunker med billedsiden ned) 4, 5 eller 6 plantasjebrikker (én mer enn antall spillere) tas fra de 5 bunkene og legges ut med billedsiden opp ved siden av steinbruddbrikkene. Side 2

2 Rollekortene: a. Ved 3 spillere: alle kort untatt begge gullgraverne (prospectors), dvs. 6 kort b. Ved 4 spillere: alle kort untatt en gullgraver, dvs. 7 kort c. Ved 5 spillere: alle 8 kortene 3 lasteskip: a. ved 3 spillere: skipene med 4, 5 og 6 lasterom b. ved 4 spillere: skipene med 5, 6 og 7 lasterom c. ved 5 spillere: skipene med 6, 7 og 8 lasterom Alle varetønnene (sortert etter type) Handelshuset Kolonistskipet med 3, 4, eller 5 kolonister, avhengig av antall spillere De brune kolonistbrikkene: a. ved 3 spillere: 55 kolonister b. ved 4 spillere: 75 kolonister c. ved 5 spillere: 95 kolonister Legg det ubrukte spillemateriellet tilbake i esken. Spillets gang Spillet går over flere runder (vanligvis rundt 15). Hver runde spilles på samme måte. Spilleren med guvernørkortet starter. Han tar et av rollekortene, legger det foran seg på bordet og utfører handlingen tilknyttet rollen. Deretter utfører spilleren til venstre denne handlingen, og slik fortsetter det rundt bordet til alle har utført denne handlingen en gang. Så velger spilleren til venstre for guvernøren en av de gjenværende rollene og utfører denne handlingen. Deretter utfører spilleren til venstre for denne spilleren handlingen, og slik går det rundt bordet til alle har utført denne handlingen en gang. Nå er det tredje spillers tur til å velge en av de gjenværende rollene, som alle spillerne skal utføre handlingen til etter tur. Slik fortsetter det til alle spillerne har valgt en rolle og alle spillerne har utført denne handlingen en gang. Side 3 Når alle har valgt en rolle legger guvernøren 1 dublon på hvert av de tre rollekortene som ikke ble valgt. Deretter legger alle spillerne rollekortene tilbake på plass ved siden av de ubrukte korta. Spilleren til venstre for guvernøren får guvernørkortert og blir således guvernør for neste runde. Denne spilleren begynner neste runde og spillet fortsetter som tidligere. Rollene Hver rolle gir spilleren som valgte den et spesielt privilegium. Den gir også en spesifikk handling som kan utføres av hver spiller. Handlingen utføres alltid først av spilleren som valgte rollen og går deretter med klokken rundt bordet (unntak: gullgraver). Grunnleggende regler for alle roller: Hvis et kort har en eller flere dubloner på seg, får spilleren som valgte denne rollen disse dublonene i tillegg til privelegiet og handlingen rollen gir. Handlingen tilknyttet rollen utføres alltid først av spilleren som valgte rollen, deretter går det i tur og orden med klokken rundt bordet. En spiller må ta et rollekort når det er hans eller hennes tur, men det er frivillig å utføre privelegiet eller handlingen. De andre spillerne får uansett mulighet til å utføre rollens handling. Man står fritt til å utføre en handling (unntak: kaptein). En spiller kan velge å ikke utføre, eller være i en posisjon som umuliggjør å utføre, en handling. En rolle som er valgt blir liggende foran denne spilleren til runden er over. Dette rollekortet kan ikke velges av en annen spiller denne runden. Nybyggeren (The Settler) -> Ny plantasje på øya Spilleren som velger denne rollen kan enten ta et steinbrudd som sitt privilegium eller en av plantasjebrikkene som ligger med billedsiden opp og legge ut på et ledig felt på spillerbrettet sitt. Hver av de andre spillerne tar deretter, etter tur, en av plantasjebrikkene med billedsiden opp (dvs. ikke steinbrudd - unntak: anleggsbrakke (construction hut)) og legger på et ledig felt på spillerbettene sine. Til slutt fjernes den eller de plantasjebrikkene som ikke ble tatt og legges i en vrakbunke ved siden av steinbruddene. Deretter trekker man nye plantasjebrikker fra bunkene og legger disse med billedsiden opp ved siden av steinbrudd-brikkene. Man trekker en brikke mer enn antall spillere. Side 4

3 Merk: Husk spesialfunksjonene til godset (hacienda), anleggsbrakka (construction hut) og hospitset (hospice). Hvis det ikke er nok brikker i bunken til å trekke nye, trekker man først og legger ut de som ligger der, før man blander plantasjebrikkene i vrakbunka og lager en ny trekkbunke av denne. Hvis man går tom for plantasjebrikker får spillerne klare seg uten for resten av spillet. Hvor på de tolv øyfeltene spilleren legger sine plantasjer og steinbrudd spiller ingen rolle, men plantasjer og steinbrudd kan aldri fjernes fra øya. Hvis en spiller har fylt opp alle 12 øyfeltene på spillerbrettet sitt, kan ikke vedkommende få flere plantasjer eller steinbrudd i senere nybyggerfaser. Dersom det ikke er flere steinbrudd igjen kan ikke nybyggeren bruke privilegiet sitt, og eierne av anleggsbrakker kan ikke benytte seg av dennes spesialfunksjon. Borgermesteren (The Mayor) -> Ankomst av nye kolonister På plantasje-, steinbrudd- og bygningsbrikkene er det inntegnet fra 1 til 3 sirkler. En spiller kan plassere en kolonist på hver sirkel på brikkene på sitt brett. Når det er minst en kolonist på en brikke regnes den som bemanna. Kun bemanna brikker er virksomme. Brikker som står tomme er uvirksomme! En spiller som velger borgermesterrollen kan først ta en ekstra kolonist fra kolonistforsyningen (ikke fra skipet) som sitt privilegium. Deretter tar spillerne kolonister fra skipet, en kolonist om gangen, og borgermesteren begynner. Spillerne fortsetter å ta en kolonist etter tur, til skipet er tomt. Eksempel: Det er fire spillere og 6 kolonister på skipet. Kolonistene blir fordelt slik: 1 -> borgermesteren 2 -> spiller nr. 2 3-> spiller nr. 3 4-> spiller nr > borgermesteren 6-> spiller nr. 2 Borgermesteren tar tre kolonister (en fra forsyningen), spiller nr. 2 tar to, og spiller nr. 3 og 4 tar en hver. Side 5 Spillerne plasserer deretter alle kolonister han har (både nye og gamle) ut på spillerbrettet sitt, på tomme sirkler på brikkene. Under borgermesterfasen kan man dermed flytte på kolonister man har skaffet seg tidligere i spillet. Dersom en spiller ikke har sirkler nok, og får en eller flere kolonister igjen, legges disse på den lille landsbyen San Juan på spillerbrettet (man må fylle opp alle sirkler før man legger kolonister på San Juan). Kolonister på San Juan har man i reserve til en senere borgermesterfase hvor man kan flytte de ut på brettet. Som sin siste oppgave skal borgermesteren fylle opp kolonistskipet med nye kolonister, som vil ankomme i neste borgermesterfase. For hver tomme sirkel alle spillerne har på bygninger (plantasjer og steinbrudd telles ikke med!), legger borgermesteren en kolonist fra kolonistfosyningen på skipet. Som et minimum skal det legges minst like mange kolonister som det er spillere. Merk: Vanligvis plasserer/flytter spillerne kolonistene sine samtidig, men hvis en spiller føler at hans utplassering avhenger av hvordan de andre plasserer, gjelder regelen at borgermesteren starter, og så går det i tur og orden rundt bordet. Hvis borgermesteren glemmer å fylle kolonistskipet (de andre må gjerne minne ham på det), og man først oppdager det en del senere, fylles skipet opp med like mange kolonister som antall spillere. En spiller kan ikke plassere kolonister i San Juan dersom han har ledige sirkler på brikkene på brettet sitt. Man kan aldri flytte kolonister i andre faser enn borgermersterfasen. Byggherren (The Builder) -> Reise bygg Spilleren som velger denne rollen, kan, som sitt privilegium, straks reise ett bygg for 1 dublon mindre enn vanlig pris. Han betaler til banken, tar bygningen fra hovedbrettet (aldri fra en annen spillers brett) og plasserer den på et ledig felt i byen på spillerbrettet sitt. For å reise et stort bygg trenger man to ledige felter ved siden av hverandre. Deretter kan de andre spillerne, i rekkefølge, reise bygg på samme måte som byggherren (til vanlig pris). Merk: Ingen spiller kan bygge to like bygg. Detaljert informasjon om hvert enkelt bygg finnes i slutten av dette regelheftet. Steinbrudd Hvert bemanna steinbrudd en spiller eier, kan redusere kostnaden av å reise et Side 6

4 bygg med 1 dublon. Begrensningen for slik rabatt er vist på spillebrettet: Bygninger i den første kolonnen kan maksimalt få redusert prisen med 1 dublon (ett bemanna steinbrudd), i andre kolonnen med maksimalt 2 dubloner (2 bemanna steinbrudd), i tredje kolonne med maksimalt 3 dubloner (3 bemanna steinbrudd) og i den fjerde kolonnen med maksimalt 4 dubloner (4 bemanna steinbrudd). Byggherrens privilegium med en reduksjon på 1 dublon kommer i tillegg, men prisen for et bygg kan aldri bli lavere enn 0. En spiller med 3 bemanna steinbrudd betaler dermed følgende: anleggsbrakke (construction hut): 1 dublon; kontor (office): 3 dubloner; havn (harbour): 5 dubloner; rådhus (city hall): 7 dubloner. Merk; Husk spesialfunksjonen til universitetet (university) Hvis byggherren ikke ønsker å reise bygg, får han ikke privilegiet på 1 dublon utbetalt Det er ikke mulig å bygge mer enn på de 12 byfeltene. En spiller uten ledige byfelt kan ikke reise flere bygg. Oppmannen (The Craftsmann) -> Produsere varer Spilleren som velger denne rollen, tar varer fra forrådet tilsvarende sin produksjonskapasitet og plasserer dem på kompassrosen på spillerbrettet sitt. Både spillernes penger og varer plasseres altså på kompassrosen. De andre spillerne tar deretter, i tur og orden, varer fra forrådet tilsvarende deres produksjonkapasitet. Flere detaljer om produksjonskapasitet finnes i regelheftet under avsnittet "Produksjonsbyggene". Det siste oppmannen gjør, er å ta en ekstra vare (av de han kan produsere) fra forrådet. Dette er oppmannens privilegium. Merk; Husk spesialfunksjonen til fabrikken (factory) Hvis det er tomt for en av varene en spiller produserer, får han klare seg uten Hvis oppmannen ikke produserer varer i det hele tatt, får han heller ikke noen bonusvare som privilegium NB: Oppmannen er den rollen som utgjør størst risk.spillerne må følge nøye med, så de ikke hjelper motspillerne mer enn seg selv når de velger denne rollen Side 7 Handelsmannen (The Trader) -> Selge varer Spilleren som velger denne rollen, kan straks selge én vare til handelshuset. Han tar dubloner fra banken tilsvarende verdien på varen han solgte (0-4) pluss 1 dublon som sitt privilegium. De andre spillerene kan deretter, i tur og orden, selge en vare til handelshuset for verdien angitt, så lenge det er plass ledig i handelshuset. Handelsmannfasen ender når alle spillerne har hatt en mulighet til å selge en vare eller når handelshuset er fullt. Følgende regler gjelder for salg til handelshuset: Handelshuset har kun plass til fire varer. Når det er fullt, kan ingen flere spillere selge i denne handelsfasen Handelshuset kjøper kun forskjellige typer varer (unntak: kontor (office)) Som sitt siste oppdrag, tømmer handelsmannen handelshuset dersom det er fullt, dvs. inneholder fire varer. Er det færre enn fire varer i handelshuset blir de værende. Det vil da bli vanskeligere å selge varer neste handelsfase, både på grunn av at enkelte vareslag allerede er i handelshuset og fordi det er mindre ledig plass. Merk: Husk spesialfunksjonene til stort og lite marked og kontoret (office) Om handelsmannen ikke selger en vare, får han heller ikke privilegiet på 1 dublon En spiller kan gjerne selge mais til handelshuset selv om han ikke mottar noen dublon for å gjøre det. Kapteinen (The Captain) -> Skipe varer til Europa Kapteinen har ansvaret for å sende varer til Europa. Dette betyr at kapteinen er den første til å laste varer på lasteskipene. De andre spillerne fortsetter i tur og orden. Merk: I kapteinfasen kan en spiller få flere runder til å laste varer på skipene. Når det er en spillers tur, må han laste varer om han kan. En spiller kan dog kun laste ett vareslag i pr. gang. Kapteinfasen fortsetter i tur og orden rundt bordet helt til ingen spillere har flere varer å laste. Regler for lasting Følgende regler gjelder for lasting av varer: Side 8

5 Hvert lasteskip kan kun frakte ett vareslag Spillerne kan ikke laste varer på et skip av en type som allerede er lastet på et av de andre to skipene. Man kan ikke laste varer på et fullt skip Når det er en spillers tur og han kan laste vare, må han laste de (kapteinfasen er den eneste fasen hvor handlingen ikke er frivillig). Han kan dog kun laste ett vareslag om gangen. Når en spiller laster varer, må han laste så mange tønner som mulig. Man kan ikke holde tønner tilbake når det er ledig plass på et skip som frakter dette vareslaget. Hvis en spiller kan laste vareslaget på flere tomme skip, må han velge det skipet som gjør at han kan laste flest tønner. Når det er en spillers tur, og han kan laste to eller flere forskjellige vareslag, kan han selv velge hvilket vareslag han vil laste. Han trenger ikke velge det vareslaget hvor han ville få lastet flest tønner, men han må laste så mange tønner som mulig av det vareslaget han bestemmer seg for. Seierspoeng For hver vare (dvs.hver tønne, ikke hvert vareslag) en spiller laster på skipet, får han 1 seierspoeng. Når man laster tønner på skipet har alle vareslag samme verdi, 1 seierspoeng pr. lasta tønne. Verdien av varene som handelshuset opererer med (handelsfasen), gjelder ikke her. Når han laster varer for første gang denne runden, får kapteinen, som sitt privilegium, 1 seierspoeng ekstra. Han får ikke ekstrapoeng for hvert vareslag han laster. I motsetning til pengene, holder spillerne seierspoengene skjult for hverandre. Seierspoengbrikkene legger man på kompassrosen med tallsiden ned. I løpet av spillet kan spillerne veksle inn 5 enerbrikker i en femmerbrikke. Lagre varer Når spillerne ikke kan laste flere tønner på skipene, må eventuelle tønner de har igjen lagres på kompassrosen. Hver spiller kan lagre en tønne på kompassrosen. Har en spiller har mer enn en tønne igjen, må han ha plass i et av varelagrene sine (warehouse). Hvis spilleren ikke har nok plass på varelageret, blir varene i disse tønnene ødelagt og må legges tilbake i forrådet. (Detaljert beskrivelse finner du i avsnittet "lite varelager") Som sin siste oppgave, sender kapteinen alle fullasta skip til Europa. Dette gjøres ved å plassere tønnene fra disse skipene tilbake i forrådet. Skip som ikke er fulle tømmes ikke. De blir stående som de er til neste kapteinfase. Det vil dermed bli vanskeligere å laste varer i neste kapteinfase, på grunn av Side 9 vareslagene allerede lastet og mindre ledig plass på skipene. Merk: Husk spesialfunksjonene til det lille og store varelageret (warehouse), havnen (the harbour) og verftet (the wharf). Hvis en spiller ikke kan lagre alle tønnene han har til overs, kan han velge selv hvilke(n) tønne(r) han vil lagre og hvilke han må returnere til forrådet. Kapteinens privilegium gir bare 1 ekstra seierspoeng uavhengig av hvor mange vareslag kapteinen laster. Laster han ingen tønner får han heller ikke bonuspoenget. Spillerne sjekker kun for lagerplass ved slutten av hver kapteinfase. I de andre fasene er det ingen begrensning for hvor mange tønner spillerne kan lagre på kompassrosen. Eksempel for kapteinfasen: (med fire spillere) Valborg er kaptein og starter lastingen. Hun har 2 tønner mais og 6 sukker. Skipene med 5 og 7 lasterom står tomme, på skipet med 6 lasterom er det lastet 3 tønner mais. Valborg bestemmer seg for å laste sukker og legger sine 6 tønner på skipet med 7 lasterom. For dette får hun 7 seierspoeng (6+ 1 for privilegiet). Basse er neste spiller. Han har 2 sukker og 3 tobakk. Han bestemmer seg for å laste sukker og legger en av sine to tønner på skipet med 7 lasterom (han kan ikke laste begge, for skipet tar bare 7 tønner). Basse kunne ha lastet tobakk på det tomme skipet og fått 3 seierspoeng, men han håper å få solgt tobakk til handelshuset i neste handelsfase. Han får 1 seierspoeng. Kjell er neste spiller. Han har 2 mais og 1 tobakk. Kjell velger tobakk og laster sin ene tønne på det tomme handelskipet med 5 lasterom. Han får 1 seierspoeng. Benny er neste spiller. Han har 1 mais og 5 indigo. Han må laste maistønna si på maisskipet, for det er ikke plass til indigo på noen av lasteskipene. Benny får dermed 1 seierspoeng. Turen går tilbake til Valborg. Hun må nå laste sine to maistønner på maisskipet, og får 2 seierspoeng til. Basse har nå ikke noe annet valg enn å laste sine 3 tønner med tobakk på tobakkskipet. Han får 3 seierspoeng til. Kjell og Benny har flere tønner igjen, men ingen steder å laste dem. Valborg og Basse har ikke flere tønner igjen. Dermed avsluttes lastingen. Side 10

6 Kjell og Benny må nå lagre tønnene de har igjen. Siden begge har mer enn 1 tønne igjen, må de finne plass i et varelager eller miste tønnene. Helt til slutt i kapteinfasen tømmer Valborg de to fullaste skipene: dvs. skipene med 6 og 7 lasterom. De 4 tønnene med tobakk blir stående på skipet med 5 lasterom til neste kapteinfase. Gullgraverne (The Prospectors) Det er ingen handling tilknyttet gullgraveren, men spillere som velger denne rollen får, som sitt privilegium, 1 dublon fra banken. Neste runde... Etter at siste spiller i en runde har valgt rolle og alle spillerne har utført denne rollens handling, avsluttes runden. Nå tar guvernøren 3 dubloner fra banken og legger en på hvert av de tre rollekortene som ikke ble valgt denne runden. Dublonene legges på kortet uansett om det ligger dubloner på fra før. Rollekort med dubloner vil være mer attraktive for spillerne, fordi den som velger et rollekort med en eller flere dubloner på, får disse i tillegg til privelegiet rollen gir. Eksempel: En spiller som velger et grullgraverkort (prospector) med 2 dubloner vil få til sammen 3 dubloner. Til slutt returnerer spillerne rollekortene de valgte og guvernøren leverer guvernørkortet til spilleren til venstre for seg. Den nye guvernøren starter så neste runde ved å velge et rollekort, og slik forsetter spillet. Spillets slutt Spillet avsluttes ved slutten av den runden hvor en av disse hendelsene intreffer: Ved slutten av borgermesterfasen hvis det ikke er nok kolonister igjen til å fylle kolonistskipet Under byggefasen, hvis en av spillerne reiser et bygg på det tolvte og siste ledige byfeltet sitt Under kapteinfasen, om det siste seierspoengbrikken blir brukt. Når man går tom for seierspoengbrikker, kan spillerne fortsatt få seierspoeng. Disse noteres ned på en papirlapp. Man summerer nå opp seierspoengene til spillerne på en papirlapp. Hver spiller får: Verdien av seierspoengbrikkene sine (inklusivt de som evt. ble notert ned på papirlapp) + Side 11 Seierspoengverdien av byggene han har reist (rød-brunt nummer opp til høyre) + Bonuspoeng for bemanna, store bygg. Merk: Et bygg gir seierspoeng selv om det ikke er bemanna, så, for eksempel, får man 4 poeng for hvert av de store, lilla byggene selv om de ikke er bemanna. De fem store, lilla byggene gir kun bonuspoeng når de er bemanna! Spilleren med flest seierspoeng vinner spillet! Hvis to eller flere spiller har like mange seierspoeng, vinner den av disse spillerne som har mest dubloner og varer til sammen (1 tønne = 1 dublon). Byggene For alle bygninger gjelder: Hver spiller kan bare reise hvert bygg en gang. Når det er minst en kolonist på et bygg, regnes det som bemanna. Kun bemanna bygg har noen verdi (unntak: seierspoeng). Hvor i byen de enkelte byggene blir plassert har ingen betydning for spillet. Et stort bygg krever to byggefelt som grenser opp til hverandre, og man kan gjerne flytte eksisterende bygg for å gjøre plass. Men, på samme måte som med steinbrudd og plantasjer på øyfeltet, kan man aldri fjerne bygg man har reist (for, for eksempel, å forlenge spillet ved å ikke fylle opp alle tolv byfeltene). Det rød-brune nummeret oppe til høyre på byggebrikkene viser hvor mange seierspoeng bygget vil inkassere eieren ved spillets slutt (bemanna eller ikke bemanna). Tallet i den første sirkelen på byggebrikken viser kostnaden for å reise dette bygget. Så snart et bygg er reist, har det ingen videre kostnad. Produksjonsbyggene (blå, hvite, lysebrune og mørkebrune) Noen vareslag krever produksjonsbygg i tillegg til plantasje for å produsere varer. Disse er vist på illustasjonen på side 8 i de engelske reglene: i indigofabrikken blir indigoplanten foredla til indigo fargestoff (blå tønner) i sukkermøllene blir sukkerrørene foredla til sukker (hvite tønner) i tobakklageret blir tobakkbladene kuttet opp til tobakk (lysebrune tønner) i kafferøsteriet blir kaffebønnene røstet til kaffe (mørkebrune tønner) Merk: Man trenger ingen produksjonsbygg for mais. Mais (gule tønner) Side 12

7 kommer direkte fra plantasjen og trenger ingen foredling. Dette betyr at i oppmannfasen (craftsman), produserer bemanna maisplantasjer mais (gule tønner) direkte. Antall sirkler på produksjonsbyggene indikerer det maksimale antall tønner bygget kan produsere når sirklene er bemanna (har kolonister på seg). Spilleren må i tillegg ha nok bemanna plantasjer av riktig type for å levere nok råmateriale slik at produksjonsbygget kan produsere maksimalt. Eksempel (se ill. på side 8 i det engelske regelheftet) Spilleren produserer følgende varer: (1) 2 tønner mais (den tredje maisplantasjen er ikke bemanna) (2) 1 tønne tobakk (den andre sirkelen i tobakklageret ikke har kolonist på seg) (3) 3 tønner sukker (den fjerde sukkerplantasjen er ikke bemanna) Merk: Råmaterialet man bruker til produksjon finnes ikke i spillet. I eksempelet på side 8 får spilleren kun sluttproduktet (tønnene) av produksjonen. De ubrukte kolonistene (som kolonisten på den andre tobakkplantasjen og den fjerde kolonisten i sukkermøllene) produserer ingenting. Som beskrevet i avsnittet om oppmannen, er det slik at når en spiller produserer et vareslag det ikke finnes flere tønner av i forrådet, må han klare seg uten. De lilla byggene Det er 17 forskjellige lilla bygninger: to hver av de 12 små og en hver av de 5 store. Spesialfunksjonene til de lilla byggene lar eieren bryte enkelte spilleregler. For eksempel vil eieren av et bemanna kontor (office) ha mulighet til å selge en tønne til handelshuset av et vareslag som allerede befinner seg der. Det er ikke påkrevd av en spiller at han benytter seg av spesialfunksjonen fra byggene sine dersom han ikke ønsker det (spesielt viktig i forbindelse med verftet, se under). Lite marked (small market) Når en spiller med et bemanna lite marked selger varer til handelshuset, får vedkommende en ekstra dublon fra banken for tønnen. Eksempel: Valborg selger mais og får en dublon. Side 13 Gods (Hacienda) Når det er eieren av et bemanna gods sin tur i nybyggerfasen, kan han, før han tar inn en av plantasjebrikkene som ligger med billedsiden opp, ta en tilleggsbrikke fra en av bunkene med billedsiden ned (uten å se på den først) og plassere ut på et ledig øyfelt. Han tar deretter sin vanlige tur i denne fasen. Merk: Hvis en spiller velger å ta en usett tilleggsbrikke må han legge den ned på øyfeltet sitt. Han får ikke vrake den. Hvis spilleren har en bemanna anleggsbrakke (construction hut) får han ikke ta et steinbrudd i stedet for tilleggsbrikken. Hvis spilleren som velger nybyggerrollen selv eier et gods, får han ikke ta to steinbrudd. Anleggsbrakke (construction hut) I nybyggerfasen kan en spiller med en bemanna anleggsbrakke ta et steinbrudd i stedet for en plantasje. Steinbruddet legges på et ledig øyfelt. Merk: Hvis spilleren som valgte nybyggerrollen selv har en anleggsbrakke, får han bare ta et steinbrudd. Lite lager (small warehouse) Som beskrevet i avsnittet om kapteinen, må spillerne, ved slutten av kapteinfasen, lagre de tønnene de ikke fikk lastet på skip. Hvis en spiller ikke har nok lagerplass må han returnere tønnene til forrådet. Eieren av et bemanna lite lager, kan ved slutten av kapteinfasen, lagre så mange tønner han vil innenfor et og samme vareslag. Dette kommer i tillegg til den enkle tønnen alle kan lagre. Lageret beskytter ikke mot regelen om at man må laste på skip om man kan. Merk: tønnene settes ikke fysisk på lagerbrikken, men på spillerens vindrose. Hospits (hospice) Under nybyggerfasen, når en spiller med et bemanna hospits skaffer seg en ny plantasje eller et steinbrudd, kan han ta en kolonist fra kollonistforsyningen og legge på denne brikken. Merk: Hvis en spiller har både et bemanna gods og hospits, og benytter seg av muligheten til å trekke en ekstra plantasjebrikke, så får han ikke kolonist for ekstrabrikken. Hvis det ikke er flere kolonister igjen i forrådet, kan han ta fra kolonistskipet. Er det tomt også her må han klare seg uten. Kontor (office) Når en spiller med et bemanna kontor selger varer til handeshuset trenger det ikke være av en annen type enn de som allerede er der. Hvis handelshuset er fullt kan ikke spilleren selge. Side 14

8 Eksempel: Handelshuset inneholder allerede en tønne med tobakk. Benny eier et bemanna kontor og, når det er hans tur, selger han en ny tønne tobakk til handelshuset. Valborg har også et bemanna kontor, men nå er handelshuset fullt (det er fire tønner der) så hun får ikke selge. Stort marked (large market) Når en spiller med et bemanna stort marked selger varer til handelshuset får vedkommende to ekstra dubloner for salget. Merk: Om en spiller eier både et stort og et lite marked, og begge er bemanna, får vedkommende tre ekstra dubloner. Stort lager (large warehouse) Eieren av et bemanna stort lager, kan, ved slutten av kapteinfasen, lagre så mange tønner han vil innenfor to vareslag. Dette kommer i tillegg til den enkle tønnen alle kan lagre. Merk: En spiller som eier både et lite og et stort lager, kan, hvis begge er bemanna, lagre så mange tønner han vil innenfor tre forskjellige vareslag. Fabrikk (factory) Hvis eieren av en bemanna fabrikk produserer mer enn ett vareslag i oppmannfasen, får han bonusdubloner. Produserer han to vareslag (f.eks. både mais og sukker), får han 1 dublon. For tre vareslag får han 2 dubloner og for 4 vareslag får han 3 dubloner. Produserer han alle 5 vareslagene får han 5 dubloner. Antall tønner innenfor hvert vareslag spiller ingen rolle. Eksempel: Kjell eier en bemanna fabrikk, tre bemanna maisplantasjer, tre bemanna sukkerplantasjer, en bemanna tobakkplantasje og alle produksjonsbygg han trenger med nødvendig antall kolonister. Han produserer kun 2 tønner sukker og 1 tønne tobakk fordi det er tomt for mais og bare 2 tønner sukker igjen i forrådet. Kjell får dermed 1 dublon fra banken for å ha produsert to vareslag. Universitet (university) Under byggefasen, når spilleren med et bemanna universitet reiser et bygg, får han ta en kolonist fra kolonistforsyningen og legge på dette bygget. Merk: Om bygget har mer enn en sirkel, får han alikevel bare 1 kolonist. Hvis det ikke er flere kolonister igjen i kolonistforsyningen, kan han ta en fra kolonist skipet. Er det tomt også her, får han klare seg uten. Havn (harbour) Hver gang, under kapteinfasen, eieren av en bemanna havn laster varer på et lasteskip, får han 1 ekstra seierspoeng. Side 15 Eksempel: Eieren av en bemanna havn (og et bemanna verft), kan kun laste 3 av sine 5 tønner tobakk på tobakkskipet før det blir fullasta: spilleren får 3+1 seierspoeng. I neste lasterunde laster han begge sine to sukkertønner på sukkerskipet og mottar 2+1 seierspoeng. I lasterunden deretter laster han sine to siste tønner på skipet i verftet (se under) og mottar 2+1 seierspoeng. I denne runden har altså denne spilleren tjent 3 ekstra poeng på havnen sin (og 2 ekstra på verftet). Verft (Wharf) Under kapteinfasen, når spilleren med et bemanna verft må laste varer på et skip, kan han, i stedet for å laste på et av de tre lasteskipene, laste alle tønnene av ett vareslag på en tenkt skip spilleren har i verftet sitt. Spilleren mottar like mange seierspoeng for dette som han ville ha gjort om hadde lasta på et lasteskip. Verftet fungerer på en slik måte at spilleren har et tenkt skip i opplag med ubegrenset lastekapasitet. Spilleren må som ellers laste varer på lasteskipene når han kan, bortsett fra den ene gangen i runden han benytter seg av verftet og laster varer på skipet som befinner seg der. Eieren av et verft kan kun bruke det en gang pr. kapteinfase, men han bestemmer selv når (og evt. hvis) det skal benyttes. Verftsskipet kan kun ta ett vareslag, som gjerne kan være av samme slag som et lastet på lasteskipene eller det andre verftsskipet. Merk: Når en spiller benytter seg av verftsskipet må han laste alle tønnene han har innenfor dette vareslaget. Det er dog ikke påkrevd at han velger det vareslaget han har flest tønner av. Et verftsskip har ubegrenset kapasitet, dvs. at det kan ta 11 tønner. Eksempel: I eksempelet med havnen ovenfor, la oss si at spilleren lastet alle 5 tønnene med tobakk på verftsskipet sitt, da ville sannsynligvis ikke tobakkskipet blitt fullastet, og heller ikke tømt som det ble i eksempelet ovenfor. De store bygga De følgende fem bygga er kun virksomme en gang: ved spillets slutt. Hvert av disse bygga krever to ledige byfelt for å kunne reises, men teller som et bygg. Merk: Når det i dette regelheftet er henvist til store bygg, er det disse fem bygga det menes. Side 16

9 Laugshus (Guild hall) Eieren av et bemanna laugshus får, ved spillets slutt, ett ekstra seierspoeng for hvert lite produksjonsbygg (bemanna og ubemanna) han har (= liten indigofabrikk og liten sukkermølle), og 2 ekstra seierspoeng for hvert store produksjonsbygg (bemanna og ubemanna) han har (=stor indigofabrikk og sukkermølle, og tobakkslager og kafferøsteri). Eksempel: Ved spillets slutt, har eieren av det bemanna laugshuset en liten og en stor sukkermølle, en liten indigofabrikk og et kafferøsteri i byen sin. han får dermed 6 ekstra seierspoeng. Bopel (residence) Eieren av en bemanna bopel får, ved spillets slutt, ekstra seierspoeng for steinbruddene og plantasjene han har på øya si. For opp til 9 fyllte øyfelt får spilleren 4 seierspoeng, for 10 fyllte øyfelt får han 5 seierspoeng, for 11 får han 6 seierspoeng og har han fyllt opp alle 12 øyfeltene får han 7 seierspoeng ekstra. Eksempel: Ved spillets slutt har eieren av den bemanna bopelen fyllt ti av de tolv øyfeltene sine med steinbrudd og plantasjer. Han får dermed 5 ekstra seierspoeng. Festning (fortress) Eieren av en bemanna festning får, ved spillets slutt, ett ekstra seierspoeng for hver tredje kolonist han har på spillerbrettet sitt. Eksempel: Ved spillets slutt har eieren av det bemanna fortet 20 kolonister på steinbrudd, plantasjer, bygg og i San Juan. Han får dermed 6 ekstra seierspoeng. Tollbod (customs house) Eieren av en bemanna tollbod får, ved spillets slutt, ett ekstra seierspoeng for hvert fjerde seierspoeng han har opparbeidet seg gjennom spillet. Han skal regne med eventuelle poeng som ble notert ned på papir (hvis det gikk tomt for seierspoengbrikker), men han skal ikke regne med poengverdien av bygg han har reist. Eksempel: Ved spillets slutt har eieren av den bemanna tollboden fått 23 seierspoeng. Han får dermed 5 ekstra seierspoeng. Rådhus (city hall) Eieren av et bemanna rådhus får, ved spillets slutt, ett ekstra seierspoeng for hvert lilla bygg (bemanna og ubemanna) han har reist (rådhuset teller også med her!). Eksempel: Ved spillets slutt har eieren av det bemanna rådhuset også Side 17 følgende lilla bygg: gods, havn, kontor, anleggsbrakke, stort lager og bopel. Denne spilleren får dermed 7 ekstra seierspoeng. Oppsummering av spillets gang: Spillets mål: Spillerne går fra runde til runde i forskjellige roller og utfører handlingen tilknyttet rollene. Spillerne rydder plantasjer og reiser bygg. De produserer varer som selges eller skipes til Europa. Spilleren med flest poeng ved spillets slutt vinner! Spillets gang Guvernøren begynner. Han velger en rolle, og alle spillerne kan utføre dennes handling, i tur og orden. Neste spiller velger en av de gjenværende rollene og spillerne utfører dennes handling. Når runden er slutt, legges en dublon på de tre gjenværende rollekortene. Guvernørkortet gis til spilleren til venstre og spillet fortsetter. Rollene: Hver spiller kan utføre handlingen tilknyttet rollen (unntak: gullgraver (prospector)) Privilegiumet tilknyttet rollen gis kun til spilleren som valgte rollen. Nybyggers handling: Hver spiller tar - og legger ut - en plantasjebrikke Nybyggers privilegium: Nybyggeren kan ta et steinbrudd i stedet for en plantasjebrikke Ved Nybyggerfasens slutt: Trekk nye plantasjebrikker Borgermesterens handling: Hver spiller mottar og setter ut kolonister Borgermesterens privilegium: Borgermesteren kan ta en ekstra kolonist Spillerne kan plassere alle kolonistene sine på ledige sirkler. Ved borgermesterfasens slutt, legger borgermesteren nye kolonister på kolonistskipet Byggherrens handling: Hver spiller kan reise et bygg Byggherrens privilegium: Byggherren betaler 1 dublon mindre Byggekostnaden kan bli redusert med bemanna steinbrudd Side 18

10 Oppmannens handling: Spillerne tar varer fra forrådet Oppmannens privilegium: Oppmannen får en ekstra vare Handelsmannens handling: Hver spiller kan, selge 1 vare Handelsmannens privilegium: Handelsmannen får 1 dublon ekstra for varen Handelshuset kjøper kun forskjellige vareslag (unntak: kontor (office)) Ved slutten av handelsfasen tømmes handelshuset dersom det er fullt. Kapteinens handling: Spillerne må laste tønner på lasteskipene Kapteinens privilegium: 1 ekstra seierspoeng ved første lasting Hvert lasteskip kan kun frakte tønner av samme vareslag, og dette vareslaget må ikke være lastet på et av de andre skipene. Når ingen av spillerne kan laste flere tønner, ender kapteinfasen og kapteinen tømmer alle fullasta lasteskip Lagre varer: Hver spiller kan bare lagre en tønne (unntak: varelager) Frieberg, Markus Huber, Andreas Maszuhn, Michael Meier-Bachl, Karen Seyfarth, Dominik Wagner, the Wiener Spiele Akademie og spillgruppene i Berlin, Bodefeld, Gottingen og Rosenheim Andreas Seyfarth 2002 Ravensburger Spieleverlag Norske regler Spillskrinet.no Norsk oversettelse: Bladbunad: rorschac.design 2003 Takk for at du valgte å handle spill fra oss. Vi håper du blir fornøyd. Har du spørsmål eller kommentarer, hører vi gjerne fra deg: eller Gullgraverens handling: ingen! Gullgraverens privelegium: Gullgraveren tar en dublon fra banken ved rundens slutt: Legg 1 dublon på hvert av de tre ubrukte rollekortene. Legg alle brukte rollekort tilbake. Gi guvernørkortet til spilleren til venstre, som starter neste runde... Spillets slutt Spillets avsluttes, når: det ikke er nok kolonister til å fylle kolonistskipet minst en spiller har bygd på alle 12 byfeltene man går tom for seierspoengbrikker Hver spiller summerer: seierspoengbrikkene + seierspoengverdien på byggene sine bonuspoengene fra de store lilla bygningene sine (når bemanna!) Spilleren med flest seierspoeng vinner. Spillmaker og utgiver ønsker å takke de mange spilltestere for dere hjelp og forslag, spesielt: Beate Bachl, Sibylle Bergmann, Chrisitine & Peter Durdoth, Walburga Freudenstein, Holger Side 19 Side 20

PUERTO RICO. Spilleren med flest seierspoeng vinner! Gullgraverens handling: ingen! Gullgraverens privilegium: Gullgraveren tar en dublon fra banken

PUERTO RICO. Spilleren med flest seierspoeng vinner! Gullgraverens handling: ingen! Gullgraverens privilegium: Gullgraveren tar en dublon fra banken tekst trond.braut@spillskrinet.no design www.tilfellettorgersen.no www.spillskrinet.no Hvert lasteskip kan kun frakte tønner av samme vareslag, og dette vareslaget må ikke være lastet på et av de andre

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler.

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. Spilleregler INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. SPILLET I KOTE TEKK Det er lov å stjele i Ordskifte! Spillerne skal

Detaljer

AQUA ROMANA FORBEREDELSER

AQUA ROMANA FORBEREDELSER AQUA ROMANA Vann - livsnødvendig i byggingen av det romerske imperiet. For å sikre vannleveransene ble det oppført akvedukter - svimlende konstruksjoner som strekker seg over enorme avstander. Byggmestrene

Detaljer

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine Elasund Flere år etter at dristige sjøfarere oppdaget og slo seg ned på øya Catan, har befolkningsveksten skutt fart. Det har vokst frem bosetninger over hele øya, og handelen mellom dem er yrende. Catan

Detaljer

I Spillet Mathable er et spill basert på matematiske likninger som må være dannet på spillbrettet. For å gjøre dette, må spillerne gjøre bruk av et spillebrett med normale ruter(hvite), ruter med en begrensning

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Norsk. Language: English / Norwegian

Norsk. Language: English / Norwegian Rules of Coerceo by Coerceo Company Norwegian translation by Monica Rehaug Norsk Language: English / Norwegian Copyright Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, kopieres eller sendes, uansett

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Geobrett Hvor mange forskjellige kvadrater kan du finne? Hvor mange kvadrater av ulik størrelse kan du

Detaljer

CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE

CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE God jakt! tekst per.henning.uppstad@spillskrinet.no design www.tilfellettorgersen.no CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE For tusenvis av år siden, før byen Carcassonne med sin mektige borg oppstod, var dette

Detaljer

Innhold. Forberedelser

Innhold. Forberedelser Spillet forsøker å gjenskape en berømt rømning i 1672 da rundt 30 pirater rømte fra den angivelig uinntagelige festningen Cartagena. Det er blitt sagt at ikke lenge etter denne utrolige flukten ble et

Detaljer

Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY)

Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY) Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY) Oslo, 16.-17.10.14 Astrid Bondø 19-Nov-15 Bygda Alvfjord Eksamen har i dag 5000 innbyggere. 2P 2014 Man regner med at innbyggertallet vil

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Penta-blokker Bygg noe fint med penta-blokkene. Se om du klarer å bygge noen av de store klossene ved å

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 3. Introduksjon til prosjektet Hringr 29 Sammenlikninger hvis og hvis-ellers Vi mennesker bruker sammenlikninger hundrevis av ganger hver eneste dag. Når vi utfører oppgaver, når vi tenker og når vi jobber.

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

TRINN 1: HVA ER ET SET?

TRINN 1: HVA ER ET SET? ALDER: 8 år til voksen ANTALL SPILLERE: 2 til 4 FORMÅL MED SPILLET: Å skåre flest poeng. Skår poeng ved å lage SET med din terning og de som allerede er på brettet. Jo flere SET du lager, jo flere poeng

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Alle teller. - en introduksjon. Ny GIV 1. samling 2012/2013 Anne-Gunn Svorkmo Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen

Alle teller. - en introduksjon. Ny GIV 1. samling 2012/2013 Anne-Gunn Svorkmo Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen Alle teller - en introduksjon Ny GIV 1. samling 2012/2013 Anne-Gunn Svorkmo Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen Håndbok - for lærere som underviser i matematikk i grunnskolen Forfatteren: Professor

Detaljer

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Ungdomstrinnet 8 _ (x²) 1 2 4 (x²) 1 2 _ (x²) 1 2 _ 4 _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

I dette kortspillet gjelder det å holde tunga rett i munnen! Grønnsakskort

I dette kortspillet gjelder det å holde tunga rett i munnen! Grønnsakskort NO I dette kortspillet gjelder det å holde tunga rett i munnen! Grønnsakskort Forfatter: Jaques Zeimet Grafikk: Johann Rüttinger, Lena Kappler Illustrasjoner: Rolf Vogt Redigering: Kathi Kappler Copyright:

Detaljer

OPPSETT FASITEN. Feltagenter. Spionmestere

OPPSETT FASITEN. Feltagenter. Spionmestere OPPSETT Spillerne deler seg inn i to jevne lag. Man må være minst 4 personer (to lag) for å spille et vanlig spill. Bakerst finner dere regler for spill med bare 2 og 3 spillere. Hvert lag velger sin spionmester.

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Inviter foreldrene på matematisk aften (forslag til invitasjon nederst i dette dokumentet).

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

Posisjonsystemet FRA A TIL Å

Posisjonsystemet FRA A TIL Å Posisjonsystemet FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til posisjonsystemet P - 2 2 Grunnleggende om posisjonsystemet P - 2 3 Titallsystemet P - 3 4 Posisjonsystemet

Detaljer

Inneholder. God slurping er halve seieren!

Inneholder. God slurping er halve seieren! NO Grønnsakskort: Forfatter: Jaques Zeimet Grafikk: Rolf Vogt Illustrasjoner: Rolf Vogt Redigering: Thorsten Gimmler Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 6 Alder: 6+ Spille

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Lage en ny spillverden

Lage en ny spillverden Et spill er ikke like spennende om man bare kan gå rundt og snakke med folk. I denne utfordringen lærer du å legge til små hendelser, som her kan gjøre at man vinner og taper spillet. Du vil også lære

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 8 dag 1 1. Tidlig en morgen starter en snegle på bakken og klatrer oppover en 12 meter høy stolpe. Hver dag kryper den 2 meter oppover, men om natten sklir den

Detaljer

GODE ALGORITMER. Mekanisk regneferdighet. Forskningens konklusjon. Hva kreves i læreplanen? Var alt bedre før? 17.09.2012

GODE ALGORITMER. Mekanisk regneferdighet. Forskningens konklusjon. Hva kreves i læreplanen? Var alt bedre før? 17.09.2012 Mekanisk regneferdighet GODE ALGORITMER IKKE SØRGELIG SUBTRAKSJON OG DYSTER DIVISJON Bjørnar Alseth Multi i Vest 2012 Forskningens konklusjon Hva kreves i læreplanen? Forskerne er enige om 1. Vi må ikke

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Løsningsord for kalenderen er RAKETTBASE PRESIS KLOKKA TO A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P Q R S T U

Detaljer

Quijote. et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009

Quijote. et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009 Quijote et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009 Dette spillet handler om Jon Quijote. En litt spinkel kar på 29 som det aldri har lykkes spesielt godt

Detaljer

Spillmateriell. Spillets mål. Spillbeskrivelse. Forberedelser. Et intrikat spill for 2 4 spillere fra 8 år fra Thade Precht.

Spillmateriell. Spillets mål. Spillbeskrivelse. Forberedelser. Et intrikat spill for 2 4 spillere fra 8 år fra Thade Precht. n o r sk Et intrikat spill for 2 4 spillere fra 8 år fra Thade Precht. Spillmateriell 112 brikker nummerert fra 1 til 14, dobbelt i 4 farger 4 handlingsbrikker (2x, 2x 1 pose til spillebrikkene Spilleregler

Detaljer

På tide med et nytt spill! I dag skal vi lage tre på rad, hvor spillerne etter tur merker ruter med X eller O inntil en av spillerne får tre på rad.

På tide med et nytt spill! I dag skal vi lage tre på rad, hvor spillerne etter tur merker ruter med X eller O inntil en av spillerne får tre på rad. Tre på rad Erfaren Python Introduksjon På tide med et nytt spill! I dag skal vi lage tre på rad, hvor spillerne etter tur merker ruter med X eller O inntil en av spillerne får tre på rad. Steg 1: Tegne

Detaljer

Regler for: Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! 3 2 Regler for: getsmart Lilla 9 Graf y 4 7 3 2 2 3 Funksjon 1-4 4-3 -2-1 -1 1 2 3-2 x f(x)= f(x)= 3 2 2 3 3 2 2 3-3 -4 Graf 9 3 2 2 3 Funksjon 7 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når

Detaljer

NTNU GABONGFORENING. Regler for Gabong. For NTNU Gabongforening. ved Odd Magnus Trondrud og Audun Skjervold 9/14/2010

NTNU GABONGFORENING. Regler for Gabong. For NTNU Gabongforening. ved Odd Magnus Trondrud og Audun Skjervold 9/14/2010 NTNU GABONGFORENING Regler for Gabong For NTNU Gabongforening ved Odd Magnus Trondrud og Audun Skjervold 9/14/2010 Gabong, definisjon: 1 arkaisk Det de spirituelle lederene i sørøst-afrikanske stammer

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

Hvordan behandle Lipo

Hvordan behandle Lipo Hvordan behandle Lipo Bidrag fra Pål Stavn Denne artikkelen ble publisert i Model Informasjon nr. 3 2007 Vet du hvordan vi bør behandle Lipo batteriene for å få mest mulig ut av de? Foruten en spesiell

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Mattemoro! Går r det virkelig an å leke seg til ferdigheter i matematikk? Hva kjennertegner den. Oversikt. Spill til hjelp i automatiseringen av

Mattemoro! Går r det virkelig an å leke seg til ferdigheter i matematikk? Hva kjennertegner den. Oversikt. Spill til hjelp i automatiseringen av Mattemoro! Mona Røsseland, R som har tenkt å gjøre et forsøk! Går r det virkelig an å leke seg til ferdigheter i matematikk? Hva kjennertegner den gode lærer? l Entusiasme og engasjement. Kjennskap til

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 45 dag 1 1. På et bord står to beholdere som begge inneholder litt vann. Uansett hvilken beholder du velger, og så heller halvparten av innholdet over i den andre

Detaljer

Regler for: getsmart Kids. - Regning med sedler og mynt!

Regler for: getsmart Kids. - Regning med sedler og mynt! Regler for: getsmart Kids - Regning med sedler og mynt! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Perlesnor og tom tallinje

Perlesnor og tom tallinje Hanne Hafnor Dahl, May Else Nohr Perlesnor og tom tallinje En perlesnor er en konkret representasjon av tallrekka. Den kan bestå av 10, 20 eller 100 perler, alt etter hvilket tallområdet elevene arbeider

Detaljer

Vi sier også at for eksempel 16 er kvadratet av 4. Kvadrattallene kan vi framstille som figurtall av kuler på denne måten:

Vi sier også at for eksempel 16 er kvadratet av 4. Kvadrattallene kan vi framstille som figurtall av kuler på denne måten: 10 Tall og figurer Tallene 1,, 3, 4,, kaller vi de naturlige tallene De naturlige tallene deler vi ofte i partall og oddetall Partallene er de tallene vi kan dele med Det er tallene, 4, 6, 8, 10, Oddetallene

Detaljer

Geografi i norskundervisningen Europa

Geografi i norskundervisningen Europa Geografi i norskundervisningen Europa Lærerveiledning Målgrupper Geografi i norskundervisningen er utarbeidet med tanke på elever som får grunnskoleopplæring. Det er et læremiddel som passer for nybegynnere

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Regler for: getsmart Gul og Blå. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Gul og Blå. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Gul og Blå 6 Diagram Brøk Diagram 6 Brøk Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Overblikk Rollene blir kontaktet av borgermesteren i Skoghavn for å hjelpe dem løse en tvist med handelslauget Stålvingen.

Detaljer

Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse

Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse Ny GIV videregående skole Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen 5-Nov-13 Grunnleggende tallforståelse Mange elever sliter med å klare matematikken

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com NYE REGLER FOR 2016 Årets regelendringer er nå fastsatte av IFAF. De fleste er regelendringer adoptert fra NCAA sin regelbok fra 2015, men noen er IFAF-spesifikke regelendringer. Som alltid henviser vi

Detaljer

Når tallene varierer.

Når tallene varierer. Når tallene varierer. Innføring i algebra med støtte i konkreter Astrid Bondø Ny GIV, februar/mars 2013 Når tallene varierer Det første variable skritt! Treff 10 Hesteveddeløp Rød og sort (Et Ess i Ermet,

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL ET RKERE SPILL Hvis du er fortrolig med MONOPOL, og ønsker å spille et hurtigere spill: Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gir to til hver spiller Spilleren betaler straks banken prisen for

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Brimer Kvamsøy A/S. Fikk besøk av en norsk tuniser, som ville selge våre produkt i det arabiske markedet.

Brimer Kvamsøy A/S. Fikk besøk av en norsk tuniser, som ville selge våre produkt i det arabiske markedet. Brimer Kvamsøy A/S Det hele startet i august 2000 Fikk besøk av en norsk tuniser, som ville selge våre produkt i det arabiske markedet. Reiste en tur til Tunisia. Så mange muligheter og behov for små og

Detaljer

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9.

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9. HowToUse TTIME http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf Thierry Matthey matthey@ii.uib.no http://www.matthey.org/ttime/ 9. februar 2005 1 Introduksjon Dette er en manual til bruk av tidtakingsprogrammet

Detaljer

Solbrente terninger på vidvanke

Solbrente terninger på vidvanke Henrik Kirkegaard Solbrente terninger på vidvanke Gang på gang etter en sommerferie blir jeg overrasket over, hvor mye elevene mine har vokst. Man skulle tro at det kun er i sommerferien de strekker seg.

Detaljer

12+ 3 6 45+ REGLER NO 2

12+ 3 6 45+ REGLER NO 2 + 6 45+ REGLER NO Innhold SPILLETS MÅL Å bygge byen Metropol, legge strategier for å øke din rikdom og bli den rikeste spilleren ved spillets slutt! OE Byggetillatelseskort MONR e Byggetillatels i Metropoli

Detaljer

Tall og algebra - begrep, forutsetninger og aktiviteter

Tall og algebra - begrep, forutsetninger og aktiviteter Tall og algebra - begrep, forutsetninger og aktiviteter Astrid Bondø NSMO 17-Sep-08 Hvordan gjøre oppgavene rikere? Oppgave A Regn ut svaret: a. 985 67 b. 897 65 c. 875 96 d. 586 97 addisjon subtraksjon

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til læreren

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN TIL DENNE LEKSJONEN Fokus: Gjeteren og sauene hans Tekster: Matteus 18:12-14; Lukas 15:1-7 (Salme 23; Joh.10) Lignelse Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Lignelseshylla

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Brøker med samme verdi

Brøker med samme verdi Kapittel 7 Brøk Mål for det du skal lære: regne om mellom blandet tall og uekte brøk forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner regne om mellom brøk og desimaltall ordne brøker etter størrelse og plassere

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

F.B.I. - HUNTERS. Forberedelser: Spillerne mottar hvert sitt sett med agent og ranerkort 8stk.

F.B.I. - HUNTERS. Forberedelser: Spillerne mottar hvert sitt sett med agent og ranerkort 8stk. F.B.I. - HUNTERS 2-4 spillere. Tema: 4 bankranere på flukt. 4. FBI agenter prøver å arrestere dem. Ide og mekanisme: Spillerne prøver å kontrollere et antall poenggivende ranere og/eller agenter. Seierpoeng

Detaljer

INNLEDNING MÅLET MED SPILLET. SPILL Spillebret og 1 Min. FIGUR De grønn mens de 9 figurty. De god *Infante

INNLEDNING MÅLET MED SPILLET. SPILL Spillebret og 1 Min. FIGUR De grønn mens de 9 figurty. De god *Infante 48422i07_2Player 16/9/03 3:43 PM Page 3 1 INNLEDNING Ledet av Heksekongen, Nazgûlenes herre, beleirer Saurons mørke krefter hovedstaden i Gondor, Minas Tirith. Denne byen har alltid vært et støttepunkt

Detaljer

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben Hjem bokklubben jeg hadde vært i skibakken sammen med Gudrun og Annlaug hele formiddagen denne flotte søndagen i mars. Vi hadde laget i stand et spretthopp i bakken, etter middagen skulle en gjeng fra

Detaljer

Presentasjon av Multi

Presentasjon av Multi Presentasjon av Multi Mellomtrinnet Eksempler på Multi i praktisk bruk Faglig fokus og tydelige læringsmål Nettstedet Tilpasset opplæring Ulike oppgavetyper og aktivitetsformer Faglig fokus og tydelige

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

80 120 150 200 Kg korn

80 120 150 200 Kg korn Løsningsforslag kapittel 4 Dette er løsningsforsag til de oppgavene i boka som er merket med stjerne (*). Oppgave 1 a) 1400 T 1100 800 500 80 120 150 200 Kg korn b) Likevektsprisen finner vi i skjæringspunktet

Detaljer

God matematikkundervisning... - Kva er det? Hva er matematisk kompetanse? Oversikt

God matematikkundervisning... - Kva er det? Hva er matematisk kompetanse? Oversikt God matematikkundervisning... - Kva er det? Mona Røsseland Matematikksenteret, NTNU Leder i Lamis Lærebokforfatter, MULTI 12-Apr-07 Oversikt Noen tanker om hva som kan være kjennetegn på god matematikkundervisning..

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Spilleregler INNHOLD

Spilleregler INNHOLD SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4 8. Sjansekort

Detaljer

10.4.0 WinTid. Nyheter versjon 10.4.0

10.4.0 WinTid. Nyheter versjon 10.4.0 10.4.0 WinTid Nyheter versjon 10.4.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Match Learner. Lek og lær

Match Learner. Lek og lær Match Learner Lek og lær Fax Sparebanken Pluss, Post-box 200 Account No: 3000.19.54756 2 Match Learner Lek og Lær Match er kvalitetsspill for alle barn fra to år og oppover. Spillene kan brukes hver for

Detaljer

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder 1. Match brikkene i grupper på to, tre eller fire: Brikkene

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Hefte med problemløsningsoppgaver. Ukas nøtt 2009/2010

Hefte med problemløsningsoppgaver. Ukas nøtt 2009/2010 Hefte med problemløsningsoppgaver Ukas nøtt 2009/2010 1 Tallev Omtveit Nordre Modum ungdomsskole 1 Bilde: http://images2.fanpop.com/images/photos/2900000/illusions-puzzles-and-brain-teasers-2936387-305-

Detaljer

5. kurskveld på Ila. Måling, prosentregning og grunnleggende geometri

5. kurskveld på Ila. Måling, prosentregning og grunnleggende geometri 5. kurskveld på Ila. Måling, prosentregning og grunnleggende geometri Målinger finnes naturlig i hverdagen vår. Denne kurskvelden skal vi forsøke å møte de ulike begrepene slik som ungene møter dem og

Detaljer

Gabong. Minst 4 motiverte spillere Minst 2 kortstokker (fortrinnsvis med jokere) Blyant og papir

Gabong. Minst 4 motiverte spillere Minst 2 kortstokker (fortrinnsvis med jokere) Blyant og papir Gabong 1 Innledning Gabong er et kortspill for flere spillere. Opphavet er ukjent, og det finnes ingen fastlagte regler. Dette regelheftet viser en variant av Gabong spilt i Lillesand sommeren 2011, men

Detaljer

Rutiner for kioskansvarlig

Rutiner for kioskansvarlig Fotballsesongen 2016 Rutiner for kioskansvarlig Kioskansvarlig blir utpekt av lagledelse for hvert lag. Kioskansvarlig oppgaver er: Kioskansvarlig: Kirsti Hansen, Skogstuveien 23, Høvik Mobil: 41907275

Detaljer

Eksamen REA3026 S1, Høsten 2012

Eksamen REA3026 S1, Høsten 2012 Eksamen REA306 S1, Høsten 01 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (5 poeng) Løs likningene a) 8 8 0 1 1 4 1 8 4 3 6

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Familiematematikk MATTEPAKKE 1. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Hvor mange? Sorter og tell alle tingene som er i kofferten. Hva er det flest av? Hva er det færrest av?

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer