TILLEGG: FLYPLASSRELATERT OG/ELLER KUNNSKAPSBASERT NÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGG: FLYPLASSRELATERT OG/ELLER KUNNSKAPSBASERT NÆRING"

Transkript

1 Oppdragsnummer Dato TILLEGG: FLYPLASSRELATERT OG/ELLER KUNNSKAPSBASERT NÆRING

2

3 3 (14) TILLEGG: Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Huggenesskogen Dokument nr.: 1 Filnavn: Tilleggsutredning Huggenesskogen Revisjon 1 Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse TT/LSY LSY LSY Utredning av hvilke typer næringsvirksomhet som kan etableres i næringsparken Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (14) INNHOLD 1. INNLEDNING INDUSTRI OG LAGERVIRKSOMHETER KUNNSKAPSBASERT NÆRING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING ENGROS OG SERVICE VAREHANDEL Rambøll

5 5 (14) Ramboll

6 6 (14) 1. INNLEDNING Dette dokumentet er et tillegg til planbeskrivelsen for områdereguleringsplan Huggenesskogen i Rygge. Dokumentet er utarbeidet etter behandling av forslag til regulering for Huggenesskogen i Planog miljøutvalget (PMU) i Rygge kommune den 18. juni 2013, der PMU vedtok følgende: "Kriterier for flyplassrelatert og kunnskapsbasert næring må utredes nærmere og sikres gjennom planbestemmelsene. Forslag til områderegulering for Huggenesskogen, sist revidert , legges deretter ut til offentlig ettersyn og høring." Reguleringsbestemmelsene åpner for følgende bebyggelse/anlegg: "( ) tillates etablert næringsbebyggelse og offentlig/privat tjenesteytende virksomheter som er flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert næring." Her redegjøres i detalj for de ulike typer brukere som kan tenkes etablert i næringsområdet. Det nevnes brukere som åpenbart ligger innenfor reguleringsplanens bestemmelser, og for brukere som åpenbart ligger utenfor og ikke kan tillates etablert. I tillegg er det en stor kategori brukere som kommer i en "gråsone". Dette eksemplifiseres med konkrete bedrifter, som kun benyttes som eksempler (det er ingen binding til noen av de bedriftsnavnene som er nevnt). Virksomheter som ønsker etablering, men ikke er åpenbart innenfor bestemmelsenes rammer, må vurderes nærmere. I slike tilfeller foreslås en tilføyelse til bestemmelsene om at en bedriftsplan skal fremlegges for Rygge kommune til vurdering og godkjenning, senest ifm søknad om igangsetting av tiltak. Det kan være nødvendig med tidlig avklaring av mulig etableringsgodkjennelse. Da skal en søknad sammen med en bedriftsplan sendes Rygge kommune ved byggesaksavdelingen, som bør kunne behandle søknaden med bindende svar normalt innen 3 uker. Virksomheter/bedrifter som er åpenbart innenfor bestemmelsenes formål og hensikt, i tabellene markert med grønt, anses det ikke nødvendig med noen godkjennelse av bedriftsplan før etablering i næringsparken. Framstillingen nedenfor er inndelt i kapitler med ulike typer næring: Industri og lagervirksomhet Kunnskapsbasert næring Forretningsmessig tjenesteyting Engros og service Varehandel På slutten av hvert kapittel er det foreslått en konklusjon for hvilken type næringsvirksomhet som kan etableres på området. Rambøll

7 7 (14) 2. INDUSTRI OG LAGERVIRKSOMHETER Industri og lager kan omfatte så mange typer virksomhet. Det er viktig at virksomhetene skaper synergier for flyplassen. Aktørene som vurderer etablering bør vurderes ift type aktiviteter som er dominerende, eller forventes å bli dominerende, for virksomheten. Innenfor kategorien er det overvekt av virksomheter som har store arealbehov av hensyn til produksjon, drift eller lagring/håndtering av varer og produkter. For mange av aktørene vil ikke flyplassen alene danne tilstrekkelig næringsgrunnlag, og må derfor basere seg på øvrig regionalt virkeområde. Eksempler Industri / produksjon - Eksport (Krüger Kaldnes 1, etc.) - Catering (Compass Group, Select Service Partner, etc.) - Moss Finbakeri AS 2 - Peterson Packaging AS 3 - Stabburet AS 4 - Allkopi AS 5 - Contiga AS 6 - Moss Automation AS 7 Lager, logistikk, cargo - Spirit Air Cargo Handling Norway AS 8 - Airlift AS 9 - DHL, Bring, Jetpak, UPS, TNT, FedEx, etc. 10 Ja? Nei Vurdering Mange produksjonsbedrifter driver også med forskning og utvikling, samt drift. Mange av disse anses generelt som kunnskapsbasert virksomhet. Moss Lufthavn Rygge (MLR) mottar i dag catering fra produksjon ved Gardermoen. Ved økt trafikk på MLR forventes det behov for egen cateringproduksjon ved MLR. Den virksomheten som kan være leverandør / produsent til MLR kan være avhengig av et bredere driftsgrunnlag i startet. Typiske industribedrifter kan være i gråsonen for hva som anses som kunnskapsbasert, men kan være viktige aktører som skaper synergier for øvrige virksomheter i området. Bilspeditører, flyspeditører, integrerte selskaper, handlingselskaper, flyselskaper og transportbrukere er virksomheter som har flyplassen som generator for sin virksomhet. Fraktselskaper som også håndterer ekspressgods og flyspedisjon har spesielt stor synergi med nærhet til flyplassen, noe som også har stor betydning for flyplassens videre utvikling. 1 Krüger Kaldnes er et høyteknologisk selskap innenfor vannrensing og vannbehandling. Arbeider med akvakulturer, avløpsvann, elektro/automasjon, drift, etc. Selskapet består av 60 % forskere, ingeniører og prosjektledere, og mer enn 250 lisensierte teknologier. Har kontorer, forskningslaboratorier og produksjonslokaler. 2 Moss Finbakeri AS driver produksjon av brød og ferske konditorivarer. 3 Peterson er en ledende, skandinavisk papir- og emballasjeleverandør. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører papir og emballasjeløsninger for det europeiske markedet.. 4 Stabburet AS er etablert i Rygge og driver produksjon av smakstilsetningsstoffer og krydder. 5 Allkopi er et av de fremste selskapene i verden innen dokument, print og informasjonshåndtering. 6 Contiga AS er produsent av betongprodukter for bygge og anleggssektoren. 7 Moss Automation AS driver spesialtilpasning av større elektriske tavler og prosesstyresystemer til industrielt bruk for kunder innenfor områder som landbasert industri, elektroentreprenør virksomhet, skipsindustri, offshore, offentlig sektor, kraftindustri og eiendom. 8 Spirit Air Cargo håndterer ca tonn gods årlig med en medarbeiderstab på gjennomsnittlig 230 personer. Håndterer gods som skal med flyene, mottak, avgang, håndtering av farlig gods, interntransport på terminalområdet, tauing og push-back av fly. Er lokalisert på og 6 andre flyplasser; Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. 9 Airlift AS er landets største helikopterselskap på innlandsoperasjoner 10 DHL, Bring, Jetpak, UPS, TNT, FedEx er store internasjonale speditører med stor vekt på flytransport. Ramboll

8 8 (14) Lager, logistikk - Rune Jørgensen AS 11 - Ringstad Transport AS 12 Energianlegg Fjernvarme, fyringsanlegg, etc. Transportselskaper som utelukkende driver med land-/vei-/sjøtransport anses utenfor tiltenkt bruksformål. Forutsatt at energianlegg i hovedsak etableres til forsyning for virksomhetene på eller rundt området eller flyplassen bør slik virksomhet tillates. Delkonklusjon Industri og lagervirksomhet som bør akseptere i Huggenesskogen næringspark: Produksjon av varer til driften ved flyplassen Produksjon av andre varer, dersom virksomheten har stort preg av forskning og utvikling Lagervirksomhet, dersom en stor del av virksomheten er cargo/flyfrakt 11 Rune Jørgensen AS er et transportfirma I Moss som driver med lastebiltransport. 12 Ringstad Transport AS er en transportør som frakter varer og gods på vei. Rambøll

9 9 (14) 3. KUNNSKAPSBASERT NÆRING Kunnskapsbasert virksomhet er bedrifter som i vesentlig grad etterspør kontorarbeidsplasser. Nærheten til flyplassen kan være viktig av hensyn til at ansatte har utstrakt reisevirksomhet, eller at virksomheten har hyppige besøk av kunder eller egne ansatte fra utlandet. Disse vil kunne se nytten av nærhet til flyplass. For de fleste virksomheter innenfor kunnskapsbasert næring er arbeidsplassintensive bedrifter. Da er annen offentlig kollektivtrafikk også viktig. Det er derfor naturlig å anta at disse aktørene ikke vil være de første til å etablere seg i næringsparken. Rådgivende virksomheter - Agility Group 13 - Rambøll Oil & Gas 14 - Revisjons Compagniet AS 15 Rene kontorbrukere som representerer kunnskapsbasert næring har gjerne utstrakt reisevirksomhet, spesielt innen bransjen offshore, IT/elektro, aviation, etc. Bedrifter med utstrakt reisevirksomhet for de ansatte kan oppnå konkurransefordeler ved en etablering nær flyplassen. Deres etablering vil også generere behov for andre serviceytende tjenester i nærheten. Denne type bedrifter er også opptatt av god offentlig lokal/regional kommunikasjon, noe som foreløpig er begrenset. Skole/kurs/opplæring - Offentlig skole - Oxford Aviation Academy Norway 16 Støyforholdene utelukker at næringsområdet egner seg for vanlig skole/undervisning. Virksomheter innenfor utdannelse, trening og kursing av medarbeidere innenfor luftfarten bør kunne vurderes. Forskning / utvikling /IT / teknologis - Norwegian Special Mission 17 - Nevion 18 Kunnskapsbasert virksomhet med høyteknologiske produkter kan ha synergier ved nærheten til flyplassen. Delkonklusjon kunnskapsbasert næring som bør aksepteres i Huggenesskogen næringspark: Rådgivningsfirma med utstrakt reisevirksomhet med fly Utdanningsvirksomhet, dersom de er rettet mot flyplassrelaterte yrkesgrupper Produktutvikling innenfor høyteknologisk produksjon 13 Agility Group is a full-service engineering, procurement, construction, installation and commissioning (EPCIC) company, specializing in medium-sized projects for the oil and gas industry. 14 Rambøll Oil & Gas er et rådgiverselskap som er etablert ved Torp i Sandefjord bl.a. pga. nærheten til flyplassen. 15 Revisjons Compagniet AS er et revisjons- og rådgivningsselskap, innenfor økonomiske og administrative områder. 16 Aviator College of Aeronautical Science & Technology (Gardermoen) provides the most cost effective airline pilot flight training programs and a two year Aviation degree in Aeronautical Science. 17 Norwegian Special Mission er et selskap som driver med utvikling, produksjon og salg av instrumenter og systemer for luftfart til sivil og militær bruk, samt salg av luftfartstjenester. 18 Nevion (etablert ved Torp) is a leader in media transport. Nevion's approach to innovation is driving the convergence of broadcast, IT and telecoms technologies. Ramboll

10 10 (14) 4. FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING Forretningsmessig tjenesteyting er det bruksformålet som i størst tenkelig grad representerer den flyplassrelaterte næringen. Innenfor denne kategorien virksomheter er det også relativt åpenbart om bedriften har etableringsmulighet eller ikke. Eksempler Ja? Nei Vurdering Flyselskap, operatører, reiseselskaper, etc. - Ryanair - FlyNonstop - Norwegian - AeroLogic - Emirates SkyCargo - Lufthansa Cargo Veiservice - Bensinstasjon - Matservering - Rasteplass Bilservice - Leiebil/utleie (Hertz, Avis, Budget, Europcar, Sixt) 19 - Reparasjoner (Riis Bilglass, Hurtigruta Carglass, Mekonomen, ViaNor, SmartRepair, etc.) - Vaskeanlegg Parkering - Europark, Q-Park, TimePark, etc. Hotell - Konferansefasiliteter - Møteromsfasiliteter - Aktivitetstilbud (spa, badeanlegg, events, underholdning, etc.) Flyselskap, operatører til flyselskap, charterselskap eller andre bedrifter med virksomhet på flyplassen livnærer seg i hovedsak av flyplassens aktiviteter. Disse bør også kunne etablere seg her med kontorer. Tilbud til reisende med bil til/fra flyplassen er en svært viktig service for næringsområdet. Veiservice vil også gi synergier til andre virksomheter som etablerer seg i næringsområdet, i tillegg til trafikanter på E6. Utleie av bil anses å være en svært sentral flyplassfunksjon, som på Rygge har et plassbehov flyplassen ikke lenger ser ut til å være i stand til å dekke fullt ut. Alle virksomheter som bidrar til å styrke leiebilaktørenes etablering i næringsområdet bør tillates etablering. Vaskeanlegg, verksted, kundesenter, bilutsalg, parkering og kontorer er virksomheter som naturlig hører sammen med bilutleie. Dette er også et naturlig tilbud til flyplassens reisende, tjenester som utføres mens bilen står parkert. Synergiene som kan oppnås med veiserviceanlegg / bensinstasjon kan være avgjørende. Flyplassen opplever til tider sprengt kapasitet på parkeringen. Tilrettelagt parkering som supplement til høysesongene, samt til virksomheter som etablerer seg i næringsområdet kan være nyttig for flyplassen. Med dagens trafikkgrunnlag på MLR kan det være marked for et enkelt og rimelig overnattingstilbud. På sikt bør man forvente at dette kan utvikles til et større hotell med alle fasiliteter. 19 Agenter for bilutleie på Rygge er bl.a. Easy Rent AS, First Rent A Car Norway AS og EC Rent A Car Norway AS, m.fl.. Rambøll

11 11 (14) Håndverksbedrifter - Rørlegger - Elektriker - Entreprenør - Maler Helsetjenester - Legesenter - Tannlege - Fysioterapi - Sykehus Slike bedrifter bør vurderes særskilt ift virksomhetens tilknytning til flyplassens drift. Næringsområdet ligger i en støyutsatt sone og egner seg ikke til virksomheter innen helsesektoren. Delkonklusjon forretningsmessig tjenesteyting som bør akseptere i Huggenesskogen næringspark: Flyselskaper Leiebilselskaper Veiservice Bilservice Parkering Hotell Håndtverksbedrifter, dersom de hovedsakelig leverer tjenester til drift av flyplassen Ramboll

12 12 (14) 5. ENGROS OG SERVICE De fleste bedrifter innenfor denne kategorien kan i større eller mindre grad være flyplassrelatert. Og i mange tilfeller ikke flyplassrelatert i det hele tatt. Den enkelte bedrift bør i slike tilfeller vurderes særskilt, fortrinnsvis mht. bedriftens faktiske og forventede fremtidige relasjon til den aktiviteten som pågår eller forventes å pågå på eller rundt flyplassen. Bedriftens synergier i næringsområdet med andre virksomheter som er åpenbart flyplassrelatert, kan være tungtveiende for at en bedrifts etablering allikevel bør kunne tillates. Eksempler Ja? Nei Vurdering Engros - Telefast 20 - Equipnor 21 - Optimera Proff 22 - Würth 23 Distribusjon - Komplett.no 24 - Helly Hansen AS - Felleskjøpet Industriservice - Lönne Service AS 25 - Moss Varmeteknikk AS 26 Se over. Se over. Se over. Delkonklusjon Engros og service som bør akseptere i Huggenesskogen næringspark: Engros og servicebedrifter, dersom de har sterk tilknytning til flyplassen 20 Telefast (etablert ved Torp) er Norges ledende leverandør av mobiltelefoner og tilhørende produkter. 21 Equipnor er Nordens største leverandør av personlig utrustning til Forsvar og Politi. Foruten personlig utstyr markedsfører Equipnor produkter og service beregnet på kjøretøy, fly, helikoptre og installasjoner. 22 Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. 23 Würth leverer et stort utvalg festemateriell, verktøy, kjemi, verneutstyr og verkstedutstyr. 24 Komplett.no /etablert ved Torp) er nettbutikk. Komplett.no tilbyr datakomponenter, data, forbrukerelektronikk og hjem/fritidsprodukter til alle kundesegment. 25 Lønne Service AS (tidl. Coates) er leverandør av elektromotorer og driver service- og verkstedstjenester til industrien. 26 Moss Varmeteknikk AS utfører service av kjelanlegg, samt rådgivning innen kjelanlegg, damp og varmevekslere. Rambøll

13 13 (14) 6. VAREHANDEL Næringsområdet skal ikke bebygges med detaljhandel for forbrukere. Når det gjelder bil og motorkjøretøy er dette en gruppe virksomheter som har stor relevans og betydning for annen forretningsmessig tjenesteyting som bilutleie spesielt. Det er kjent at flyplassen har et behov for avlastning av funksjonene rundt bilutleie. Disse virksomhetenes nærhet til flyplassen er avgjørende, samtidig som at virksomhetene har behov for andre tjenester i umiddelbar nærhet (bilservice, verksted, vaskehall, etc.). Eksempler Ja? Nei Vurdering Forbrukerelektronikk / hvitevarer (Elkjøp, Expert, Lefdal, etc.) Hagesenter (Plantasjen, Oasen, etc.) Møbelsenter (Ikea, Bohus, Skeidar, etc.) Byggevarehus (Montér, Bauhaus, Maxbo, ec.) Bil/motorkjøretøy (Bilia, Toyota, Møller, etc.) Detaljhandel med fokus på forbrukere ligger utenfor det bruksformål som næringsområdet skal åpne for. Som over. Som over. Som over. Etablering kan tillates dersom det innebærer samdrift og synergier for andre virksomheter i næringsområdet, spesielt mht. bilservice (som utleiebil). Det er velkjent at aktørene bak bilutleie også driver bilforhandlere, og at en samlokalisering er viktig for å skape lønnsomhet og økonomisk bærekraft for bedriften. Delkonklusjon Varehandel som bør akseptere i Huggenesskogen næringspark: Salg av biler/motorkjøretøy, dersom det skjer i samdrift med beslektet virksomhet som er sterkt knyttet til flyplassen Ramboll

14 14 (14) 7. FORSLAG TIL NY BESTEMMELSE På bakgrunn av redegjørelsen foran foreslås følgende endrede reguleringsbestemmelse: 4.1 Næringsbebyggelse, N1 N3 Innenfor felt N1-N3 tillates etablert næringsbebyggelse for virksomheter som er flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert næring. Følgende typer virksomheter ansees i utgangspunktet å komme inn under begrepet flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert: Flyselskaper Leiebilselskaper Veiservice Bilservice Parkering Hotell Rådgivningsfirma med utstrakt reisevirksomhet med fly Produktutvikling innenfor høyteknologisk produksjon Produksjon av varer til driften ved flyplassen Varedistribusjon med fly Følgende typer virksomheter kan i tillegg ansees å komme inn under begrepet flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert, etter en nærmere vurdering: Utdanningsvirksomhet, dersom de er rettet mot flyplassrelaterte yrkesgrupper Produksjon av varer, dersom virksomheten har stort preg av forskning og utvikling Lagervirksomhet, dersom en stor del av virksomheten er cargo/flyfrakt Håndtverksbedrifter, dersom de hovedsakelig leverer tjenester til drift av flyplassen Engros og servicebedrifter, dersom de har sterk tilknytning til flyplassen Salg av biler/motorkjøretøy, dersom det skjer i samdrift med beslektet virksomhet som er sterkt knyttet til flyplassen Ved søknader om tillatelse til bygging, igangsetting eller bruksendring kan kommunen kreve framlagt en plan for virksomheten som dokumenterer at den kommer inn under begrepet flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert. Innenfor felt N2 tillates også klargjøringssenter for utleiebiler, eventuelt i kombinasjon med vaskeanlegg, verksted, kundesenter, bilutsalg, parkering og kontorer. Det tillates ikke etablert virksomheter som i hovedsak driver med detaljhandel. Innenfor felt N1 tillattes det i tillegg etablert veiserviceanlegg. Rambøll

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Norske luftfartselskaper med lisens og/eller driftstillatelse

Norske luftfartselskaper med lisens og/eller driftstillatelse Side 1 av 6 / Airlift AS Førde Lufthamn 6977 BYGSTAD AS 332 C 5771 8100 5771 8101 Airwing AS Postboks 46 1471 LØRENSKOG A100 B200 B300 5445 kg 6804 kg 6482 0280 6482 0281 BenAir AS Postboks 64 208B 4110

Detaljer

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Fiborgtangen Inkubator 2012-2016 Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Forprosjekt mars august 2012 Initiert av Levanger kommune, NSS og SIVA På oppdrag fra Fiborgtangen Vekst AS Finansiert av NTFK,

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400 Passenger figures from 2007 Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400 passengers a year (by helicopters) (+3,5%) Bergen Transit 198 000 passengers a year Domestic 3 198 000 passengers

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING Saksfremlegg Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant,

Detaljer

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Passasjerer kommet/reist 1994-2014 120000 100000 80000 Prognosene tilsier 1-2 % årlig vekst mot 2040 60000 40000

Detaljer

I hjertet av Vestfold

I hjertet av Vestfold Haugan Næringspark AS Tomter fra 3-50 mål I hjertet av Vestfold www.haugan-naeringspark.no Om Haugan Næringspark Haugan Næringspark er et stort logistikk- og næringsområde med meget sentral plassering

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Hvilke byer? Oslo (12 bysoner) Drammen (0) Kristiansand (5) Stavanger (5) Bergen (7) Trondheim (8) Tromsø (4)

Hvilke byer? Oslo (12 bysoner) Drammen (0) Kristiansand (5) Stavanger (5) Bergen (7) Trondheim (8) Tromsø (4) Gods i by Drivkrefter for godstransporter til/fra og innen 7 store norske byer Viggo Jean-Hansen TØI 2.4.2008 Gods i by Først og fremst er formålet å øke kunnskapsnivået om godstransporter innen byområder

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening 6. Mars - Oslo Sittende styre i NFF Stein Arve Sørensen, Jetpak Styreleder Bjørn Otto Andreassen, Bring Cargo Arild Østbråthen, Schenker

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Baveno 2011. Livar Johansen

Baveno 2011. Livar Johansen Baveno 2011 Livar Johansen Optimera historikk 2001 Byggmo, Skårland og L.A. Lund fusjonerer, og blir Optimera AS 2002 Konsentrasjon om to merkenavn, Optimera og Montér 2005 Saint-Gobain ny eier 2007 2009

Detaljer

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry - - Onshore Group Nordland AS Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry Today positions North Energy ASA Helgelandsbase Holding AS Pipetech International AS North Downholde

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM TU LLINKVARTALET

MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM TU LLINKVARTALET Oppdragsgiver ppppppppp pe Vedlegg til detaljreguleringsplan 2014-02-03 MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM TU LLINKVARTALET RAMB LL TULLINKVARTALET 2 (9) TULLIN KVARTALET Oppdragsnr.: 1110948 Oppdragsnavn: Detaljregulering

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Landbasert oppdrett. Et nytt industrieventyr for Norge? Norheimsund, 08.05.2015

Landbasert oppdrett. Et nytt industrieventyr for Norge? Norheimsund, 08.05.2015 Landbasert oppdrett Et nytt industrieventyr for Norge? Norheimsund, 08.05.2015 Hvem er Deloitte? Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester Deloitte har mer enn 210.000 ansatte fordelt

Detaljer

Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen Sammendrag: Konkurransetilsynet har på bakgrunn av en henvendelse fra Aurstad

Detaljer

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR KARSTEN MOHOLT AS EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR Energi Industri Offshore Maritim Subsea Småkraftverk Stor skala vannkraft Tradisjonell industri Papir, kjemikalie, transport Faste

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Bussanlegg Kristiansand

Bussanlegg Kristiansand Bussanlegg Kristiansand Dialogkonferanse, 27.august 2015 Thomas Ruud Jensen, Markeds- og utviklingssjef, AKT Om kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 1500 avganger pr hverdag 35-40 tusen reiser pr

Detaljer

Arbeidsplassene regionen skal leve av i fremtiden

Arbeidsplassene regionen skal leve av i fremtiden Arbeidsplassene regionen skal leve av i fremtiden Agenda/formål 1. Presentere målet med utviklingen av Eggemoen 2. Status i dag, mulige etableringer 3. Hvordan gå jobber vi for å skape vekst Eggemoen leir

Detaljer

Omstilling og næringsutvikling i Mosseregionen

Omstilling og næringsutvikling i Mosseregionen Omstilling og næringsutvikling i Mosseregionen Ullensaker 4. juni 2015 Yngvar Trandem Mosseregionens Næringsutvikling AS Samarbeidspartnere ØFK, Innovasjon Norge, NHO-Østfold, Oslo MedTech, NCE Smart Energy

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE TIL REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE TIL REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129 Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-61/10 Plank Arkitekter AS Langgata 59 4306 SANDNES Sandnes, 29.07.2010 Deres ref.: Vår ref : 201002776-5 Saksbehandler: Oddbjørn Fosså Arkivkode : O: : 67-268

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16 Moss kommune Saksutredning Høring flypassasjeravgift i Norge Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 27.01.2016 Arkivref.: 16/3669/FA - Q65, GmlSak - 15/6715 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk Adresseliste Norge Saksbehandlere: Geir Borge og Eivind Raknes Telefon direkte: 755 85000 : 22.05.2015 : 11/01999-17 Deres dato Deres referanse: Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for

Detaljer

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 NOTAT Oppdrag 1100745 Kunde DKM Drammen Notat nr. 2 Til Sande kommune Fra Kopi Lars Syrstad og Kristian Ribe, Rambøll DKM Drammen v/kristian Johansen LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 Dato 2011-03-22

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing 30.10.20 15 1 E-commerce launch//communication and Marketing Visjon og forretningsidé Vår visjon er er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene Vår forretningsidé er å tilby et stort utvalg form-

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L R10 R10 Skien Oslo S Lillehammer Tog nr 303 802 / 852 804 / 854 806 / 856 808 / 810 / 812 / 812 / 09.06.2013-23.06.2013 305 307 309 311 313 315 315 19.08.2013-14.12.2013 K S K S K S K S K S K S K S K S

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1)

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Norsk olje&gass Arbeidsseminar 2 - HMS-utfordringer i nordområdene Rune Sandbakken Seksjonssjef - Satellittkommunikasjon Rune.sandbakken@spacecentre.no

Detaljer

HMR 2012. Nyårsmøtet Radisson SAS Hotel Norge 6. januar 2009

HMR 2012. Nyårsmøtet Radisson SAS Hotel Norge 6. januar 2009 HMR 2012 Nyårsmøtet Radisson SAS Hotel Norge 6. januar 2009 Over 50 år som samarbeidspartner og leverandør til aluminium industrien HMR Group leverer til prosessindustrien komplette systemer for ny anlegg,

Detaljer

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/6101 15/10003

Detaljer

Eksport av plast hvordan sikre sporbarhet og kontroll. Runa Opdal Kerr Juridisk direktør, CCO, 15. april 2015 Grønt Punkt dagen

Eksport av plast hvordan sikre sporbarhet og kontroll. Runa Opdal Kerr Juridisk direktør, CCO, 15. april 2015 Grønt Punkt dagen Eksport av plast hvordan sikre sporbarhet og kontroll Runa Opdal Kerr Juridisk direktør, CCO, 15. april 2015 Grønt Punkt dagen ˮ Lokale tjenester som gir globale resultater for miljøet Norsk Gjenvinning

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

VERDISKAPING & ARBEIDSPLASSER. Hva er vi? Hva gjør vi? Hvor går vi?

VERDISKAPING & ARBEIDSPLASSER. Hva er vi? Hva gjør vi? Hvor går vi? VERDISKAPING & ARBEIDSPLASSER Hva er vi? Hva gjør vi? Hvor går vi? Moss 1. desember 2015 Yngvar Trandem Administrerende direktør Mosseregionens Næringsutvikling AS FOKUSOMRÅDER Samarbeidspartnere ØFK,

Detaljer

... Herøya Industripark har gode vekstvilkår

... Herøya Industripark har gode vekstvilkår Herøya Industripark har gode vekstvilkår Mangfoldig og robust En av Norges ledende industriparker Vår visjon: Vår visjon: Vinnende virksomheter VINNENDE VIRKSOMHETER Vårt bidrag er effektiv infrastruktur,

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment!

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! 2014 Kurskatalog Gjør dine medarbeidere til en verdifull ressurs. Opplæring utgjør forskjellen! Hva om du kunne. Øke dine medarbeideres prestasjoner for bedre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Nesodden kommune Rapporttype Støyutredning 2011-8-15 Revidert 2011-8-15 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 2 (8) NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1100609

Detaljer

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN)

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) NMLF Logistikkonferanse Sarpsborg 8 nov 2012 Aerospace Cluster for hva? og for

Detaljer