TILLEGG: FLYPLASSRELATERT OG/ELLER KUNNSKAPSBASERT NÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGG: FLYPLASSRELATERT OG/ELLER KUNNSKAPSBASERT NÆRING"

Transkript

1 Oppdragsnummer Dato TILLEGG: FLYPLASSRELATERT OG/ELLER KUNNSKAPSBASERT NÆRING

2

3 3 (14) TILLEGG: Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Huggenesskogen Dokument nr.: 1 Filnavn: Tilleggsutredning Huggenesskogen Revisjon 1 Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse TT/LSY LSY LSY Utredning av hvilke typer næringsvirksomhet som kan etableres i næringsparken Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (14) INNHOLD 1. INNLEDNING INDUSTRI OG LAGERVIRKSOMHETER KUNNSKAPSBASERT NÆRING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING ENGROS OG SERVICE VAREHANDEL Rambøll

5 5 (14) Ramboll

6 6 (14) 1. INNLEDNING Dette dokumentet er et tillegg til planbeskrivelsen for områdereguleringsplan Huggenesskogen i Rygge. Dokumentet er utarbeidet etter behandling av forslag til regulering for Huggenesskogen i Planog miljøutvalget (PMU) i Rygge kommune den 18. juni 2013, der PMU vedtok følgende: "Kriterier for flyplassrelatert og kunnskapsbasert næring må utredes nærmere og sikres gjennom planbestemmelsene. Forslag til områderegulering for Huggenesskogen, sist revidert , legges deretter ut til offentlig ettersyn og høring." Reguleringsbestemmelsene åpner for følgende bebyggelse/anlegg: "( ) tillates etablert næringsbebyggelse og offentlig/privat tjenesteytende virksomheter som er flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert næring." Her redegjøres i detalj for de ulike typer brukere som kan tenkes etablert i næringsområdet. Det nevnes brukere som åpenbart ligger innenfor reguleringsplanens bestemmelser, og for brukere som åpenbart ligger utenfor og ikke kan tillates etablert. I tillegg er det en stor kategori brukere som kommer i en "gråsone". Dette eksemplifiseres med konkrete bedrifter, som kun benyttes som eksempler (det er ingen binding til noen av de bedriftsnavnene som er nevnt). Virksomheter som ønsker etablering, men ikke er åpenbart innenfor bestemmelsenes rammer, må vurderes nærmere. I slike tilfeller foreslås en tilføyelse til bestemmelsene om at en bedriftsplan skal fremlegges for Rygge kommune til vurdering og godkjenning, senest ifm søknad om igangsetting av tiltak. Det kan være nødvendig med tidlig avklaring av mulig etableringsgodkjennelse. Da skal en søknad sammen med en bedriftsplan sendes Rygge kommune ved byggesaksavdelingen, som bør kunne behandle søknaden med bindende svar normalt innen 3 uker. Virksomheter/bedrifter som er åpenbart innenfor bestemmelsenes formål og hensikt, i tabellene markert med grønt, anses det ikke nødvendig med noen godkjennelse av bedriftsplan før etablering i næringsparken. Framstillingen nedenfor er inndelt i kapitler med ulike typer næring: Industri og lagervirksomhet Kunnskapsbasert næring Forretningsmessig tjenesteyting Engros og service Varehandel På slutten av hvert kapittel er det foreslått en konklusjon for hvilken type næringsvirksomhet som kan etableres på området. Rambøll

7 7 (14) 2. INDUSTRI OG LAGERVIRKSOMHETER Industri og lager kan omfatte så mange typer virksomhet. Det er viktig at virksomhetene skaper synergier for flyplassen. Aktørene som vurderer etablering bør vurderes ift type aktiviteter som er dominerende, eller forventes å bli dominerende, for virksomheten. Innenfor kategorien er det overvekt av virksomheter som har store arealbehov av hensyn til produksjon, drift eller lagring/håndtering av varer og produkter. For mange av aktørene vil ikke flyplassen alene danne tilstrekkelig næringsgrunnlag, og må derfor basere seg på øvrig regionalt virkeområde. Eksempler Industri / produksjon - Eksport (Krüger Kaldnes 1, etc.) - Catering (Compass Group, Select Service Partner, etc.) - Moss Finbakeri AS 2 - Peterson Packaging AS 3 - Stabburet AS 4 - Allkopi AS 5 - Contiga AS 6 - Moss Automation AS 7 Lager, logistikk, cargo - Spirit Air Cargo Handling Norway AS 8 - Airlift AS 9 - DHL, Bring, Jetpak, UPS, TNT, FedEx, etc. 10 Ja? Nei Vurdering Mange produksjonsbedrifter driver også med forskning og utvikling, samt drift. Mange av disse anses generelt som kunnskapsbasert virksomhet. Moss Lufthavn Rygge (MLR) mottar i dag catering fra produksjon ved Gardermoen. Ved økt trafikk på MLR forventes det behov for egen cateringproduksjon ved MLR. Den virksomheten som kan være leverandør / produsent til MLR kan være avhengig av et bredere driftsgrunnlag i startet. Typiske industribedrifter kan være i gråsonen for hva som anses som kunnskapsbasert, men kan være viktige aktører som skaper synergier for øvrige virksomheter i området. Bilspeditører, flyspeditører, integrerte selskaper, handlingselskaper, flyselskaper og transportbrukere er virksomheter som har flyplassen som generator for sin virksomhet. Fraktselskaper som også håndterer ekspressgods og flyspedisjon har spesielt stor synergi med nærhet til flyplassen, noe som også har stor betydning for flyplassens videre utvikling. 1 Krüger Kaldnes er et høyteknologisk selskap innenfor vannrensing og vannbehandling. Arbeider med akvakulturer, avløpsvann, elektro/automasjon, drift, etc. Selskapet består av 60 % forskere, ingeniører og prosjektledere, og mer enn 250 lisensierte teknologier. Har kontorer, forskningslaboratorier og produksjonslokaler. 2 Moss Finbakeri AS driver produksjon av brød og ferske konditorivarer. 3 Peterson er en ledende, skandinavisk papir- og emballasjeleverandør. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører papir og emballasjeløsninger for det europeiske markedet.. 4 Stabburet AS er etablert i Rygge og driver produksjon av smakstilsetningsstoffer og krydder. 5 Allkopi er et av de fremste selskapene i verden innen dokument, print og informasjonshåndtering. 6 Contiga AS er produsent av betongprodukter for bygge og anleggssektoren. 7 Moss Automation AS driver spesialtilpasning av større elektriske tavler og prosesstyresystemer til industrielt bruk for kunder innenfor områder som landbasert industri, elektroentreprenør virksomhet, skipsindustri, offshore, offentlig sektor, kraftindustri og eiendom. 8 Spirit Air Cargo håndterer ca tonn gods årlig med en medarbeiderstab på gjennomsnittlig 230 personer. Håndterer gods som skal med flyene, mottak, avgang, håndtering av farlig gods, interntransport på terminalområdet, tauing og push-back av fly. Er lokalisert på og 6 andre flyplasser; Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. 9 Airlift AS er landets største helikopterselskap på innlandsoperasjoner 10 DHL, Bring, Jetpak, UPS, TNT, FedEx er store internasjonale speditører med stor vekt på flytransport. Ramboll

8 8 (14) Lager, logistikk - Rune Jørgensen AS 11 - Ringstad Transport AS 12 Energianlegg Fjernvarme, fyringsanlegg, etc. Transportselskaper som utelukkende driver med land-/vei-/sjøtransport anses utenfor tiltenkt bruksformål. Forutsatt at energianlegg i hovedsak etableres til forsyning for virksomhetene på eller rundt området eller flyplassen bør slik virksomhet tillates. Delkonklusjon Industri og lagervirksomhet som bør akseptere i Huggenesskogen næringspark: Produksjon av varer til driften ved flyplassen Produksjon av andre varer, dersom virksomheten har stort preg av forskning og utvikling Lagervirksomhet, dersom en stor del av virksomheten er cargo/flyfrakt 11 Rune Jørgensen AS er et transportfirma I Moss som driver med lastebiltransport. 12 Ringstad Transport AS er en transportør som frakter varer og gods på vei. Rambøll

9 9 (14) 3. KUNNSKAPSBASERT NÆRING Kunnskapsbasert virksomhet er bedrifter som i vesentlig grad etterspør kontorarbeidsplasser. Nærheten til flyplassen kan være viktig av hensyn til at ansatte har utstrakt reisevirksomhet, eller at virksomheten har hyppige besøk av kunder eller egne ansatte fra utlandet. Disse vil kunne se nytten av nærhet til flyplass. For de fleste virksomheter innenfor kunnskapsbasert næring er arbeidsplassintensive bedrifter. Da er annen offentlig kollektivtrafikk også viktig. Det er derfor naturlig å anta at disse aktørene ikke vil være de første til å etablere seg i næringsparken. Rådgivende virksomheter - Agility Group 13 - Rambøll Oil & Gas 14 - Revisjons Compagniet AS 15 Rene kontorbrukere som representerer kunnskapsbasert næring har gjerne utstrakt reisevirksomhet, spesielt innen bransjen offshore, IT/elektro, aviation, etc. Bedrifter med utstrakt reisevirksomhet for de ansatte kan oppnå konkurransefordeler ved en etablering nær flyplassen. Deres etablering vil også generere behov for andre serviceytende tjenester i nærheten. Denne type bedrifter er også opptatt av god offentlig lokal/regional kommunikasjon, noe som foreløpig er begrenset. Skole/kurs/opplæring - Offentlig skole - Oxford Aviation Academy Norway 16 Støyforholdene utelukker at næringsområdet egner seg for vanlig skole/undervisning. Virksomheter innenfor utdannelse, trening og kursing av medarbeidere innenfor luftfarten bør kunne vurderes. Forskning / utvikling /IT / teknologis - Norwegian Special Mission 17 - Nevion 18 Kunnskapsbasert virksomhet med høyteknologiske produkter kan ha synergier ved nærheten til flyplassen. Delkonklusjon kunnskapsbasert næring som bør aksepteres i Huggenesskogen næringspark: Rådgivningsfirma med utstrakt reisevirksomhet med fly Utdanningsvirksomhet, dersom de er rettet mot flyplassrelaterte yrkesgrupper Produktutvikling innenfor høyteknologisk produksjon 13 Agility Group is a full-service engineering, procurement, construction, installation and commissioning (EPCIC) company, specializing in medium-sized projects for the oil and gas industry. 14 Rambøll Oil & Gas er et rådgiverselskap som er etablert ved Torp i Sandefjord bl.a. pga. nærheten til flyplassen. 15 Revisjons Compagniet AS er et revisjons- og rådgivningsselskap, innenfor økonomiske og administrative områder. 16 Aviator College of Aeronautical Science & Technology (Gardermoen) provides the most cost effective airline pilot flight training programs and a two year Aviation degree in Aeronautical Science. 17 Norwegian Special Mission er et selskap som driver med utvikling, produksjon og salg av instrumenter og systemer for luftfart til sivil og militær bruk, samt salg av luftfartstjenester. 18 Nevion (etablert ved Torp) is a leader in media transport. Nevion's approach to innovation is driving the convergence of broadcast, IT and telecoms technologies. Ramboll

10 10 (14) 4. FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING Forretningsmessig tjenesteyting er det bruksformålet som i størst tenkelig grad representerer den flyplassrelaterte næringen. Innenfor denne kategorien virksomheter er det også relativt åpenbart om bedriften har etableringsmulighet eller ikke. Eksempler Ja? Nei Vurdering Flyselskap, operatører, reiseselskaper, etc. - Ryanair - FlyNonstop - Norwegian - AeroLogic - Emirates SkyCargo - Lufthansa Cargo Veiservice - Bensinstasjon - Matservering - Rasteplass Bilservice - Leiebil/utleie (Hertz, Avis, Budget, Europcar, Sixt) 19 - Reparasjoner (Riis Bilglass, Hurtigruta Carglass, Mekonomen, ViaNor, SmartRepair, etc.) - Vaskeanlegg Parkering - Europark, Q-Park, TimePark, etc. Hotell - Konferansefasiliteter - Møteromsfasiliteter - Aktivitetstilbud (spa, badeanlegg, events, underholdning, etc.) Flyselskap, operatører til flyselskap, charterselskap eller andre bedrifter med virksomhet på flyplassen livnærer seg i hovedsak av flyplassens aktiviteter. Disse bør også kunne etablere seg her med kontorer. Tilbud til reisende med bil til/fra flyplassen er en svært viktig service for næringsområdet. Veiservice vil også gi synergier til andre virksomheter som etablerer seg i næringsområdet, i tillegg til trafikanter på E6. Utleie av bil anses å være en svært sentral flyplassfunksjon, som på Rygge har et plassbehov flyplassen ikke lenger ser ut til å være i stand til å dekke fullt ut. Alle virksomheter som bidrar til å styrke leiebilaktørenes etablering i næringsområdet bør tillates etablering. Vaskeanlegg, verksted, kundesenter, bilutsalg, parkering og kontorer er virksomheter som naturlig hører sammen med bilutleie. Dette er også et naturlig tilbud til flyplassens reisende, tjenester som utføres mens bilen står parkert. Synergiene som kan oppnås med veiserviceanlegg / bensinstasjon kan være avgjørende. Flyplassen opplever til tider sprengt kapasitet på parkeringen. Tilrettelagt parkering som supplement til høysesongene, samt til virksomheter som etablerer seg i næringsområdet kan være nyttig for flyplassen. Med dagens trafikkgrunnlag på MLR kan det være marked for et enkelt og rimelig overnattingstilbud. På sikt bør man forvente at dette kan utvikles til et større hotell med alle fasiliteter. 19 Agenter for bilutleie på Rygge er bl.a. Easy Rent AS, First Rent A Car Norway AS og EC Rent A Car Norway AS, m.fl.. Rambøll

11 11 (14) Håndverksbedrifter - Rørlegger - Elektriker - Entreprenør - Maler Helsetjenester - Legesenter - Tannlege - Fysioterapi - Sykehus Slike bedrifter bør vurderes særskilt ift virksomhetens tilknytning til flyplassens drift. Næringsområdet ligger i en støyutsatt sone og egner seg ikke til virksomheter innen helsesektoren. Delkonklusjon forretningsmessig tjenesteyting som bør akseptere i Huggenesskogen næringspark: Flyselskaper Leiebilselskaper Veiservice Bilservice Parkering Hotell Håndtverksbedrifter, dersom de hovedsakelig leverer tjenester til drift av flyplassen Ramboll

12 12 (14) 5. ENGROS OG SERVICE De fleste bedrifter innenfor denne kategorien kan i større eller mindre grad være flyplassrelatert. Og i mange tilfeller ikke flyplassrelatert i det hele tatt. Den enkelte bedrift bør i slike tilfeller vurderes særskilt, fortrinnsvis mht. bedriftens faktiske og forventede fremtidige relasjon til den aktiviteten som pågår eller forventes å pågå på eller rundt flyplassen. Bedriftens synergier i næringsområdet med andre virksomheter som er åpenbart flyplassrelatert, kan være tungtveiende for at en bedrifts etablering allikevel bør kunne tillates. Eksempler Ja? Nei Vurdering Engros - Telefast 20 - Equipnor 21 - Optimera Proff 22 - Würth 23 Distribusjon - Komplett.no 24 - Helly Hansen AS - Felleskjøpet Industriservice - Lönne Service AS 25 - Moss Varmeteknikk AS 26 Se over. Se over. Se over. Delkonklusjon Engros og service som bør akseptere i Huggenesskogen næringspark: Engros og servicebedrifter, dersom de har sterk tilknytning til flyplassen 20 Telefast (etablert ved Torp) er Norges ledende leverandør av mobiltelefoner og tilhørende produkter. 21 Equipnor er Nordens største leverandør av personlig utrustning til Forsvar og Politi. Foruten personlig utstyr markedsfører Equipnor produkter og service beregnet på kjøretøy, fly, helikoptre og installasjoner. 22 Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. 23 Würth leverer et stort utvalg festemateriell, verktøy, kjemi, verneutstyr og verkstedutstyr. 24 Komplett.no /etablert ved Torp) er nettbutikk. Komplett.no tilbyr datakomponenter, data, forbrukerelektronikk og hjem/fritidsprodukter til alle kundesegment. 25 Lønne Service AS (tidl. Coates) er leverandør av elektromotorer og driver service- og verkstedstjenester til industrien. 26 Moss Varmeteknikk AS utfører service av kjelanlegg, samt rådgivning innen kjelanlegg, damp og varmevekslere. Rambøll

13 13 (14) 6. VAREHANDEL Næringsområdet skal ikke bebygges med detaljhandel for forbrukere. Når det gjelder bil og motorkjøretøy er dette en gruppe virksomheter som har stor relevans og betydning for annen forretningsmessig tjenesteyting som bilutleie spesielt. Det er kjent at flyplassen har et behov for avlastning av funksjonene rundt bilutleie. Disse virksomhetenes nærhet til flyplassen er avgjørende, samtidig som at virksomhetene har behov for andre tjenester i umiddelbar nærhet (bilservice, verksted, vaskehall, etc.). Eksempler Ja? Nei Vurdering Forbrukerelektronikk / hvitevarer (Elkjøp, Expert, Lefdal, etc.) Hagesenter (Plantasjen, Oasen, etc.) Møbelsenter (Ikea, Bohus, Skeidar, etc.) Byggevarehus (Montér, Bauhaus, Maxbo, ec.) Bil/motorkjøretøy (Bilia, Toyota, Møller, etc.) Detaljhandel med fokus på forbrukere ligger utenfor det bruksformål som næringsområdet skal åpne for. Som over. Som over. Som over. Etablering kan tillates dersom det innebærer samdrift og synergier for andre virksomheter i næringsområdet, spesielt mht. bilservice (som utleiebil). Det er velkjent at aktørene bak bilutleie også driver bilforhandlere, og at en samlokalisering er viktig for å skape lønnsomhet og økonomisk bærekraft for bedriften. Delkonklusjon Varehandel som bør akseptere i Huggenesskogen næringspark: Salg av biler/motorkjøretøy, dersom det skjer i samdrift med beslektet virksomhet som er sterkt knyttet til flyplassen Ramboll

14 14 (14) 7. FORSLAG TIL NY BESTEMMELSE På bakgrunn av redegjørelsen foran foreslås følgende endrede reguleringsbestemmelse: 4.1 Næringsbebyggelse, N1 N3 Innenfor felt N1-N3 tillates etablert næringsbebyggelse for virksomheter som er flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert næring. Følgende typer virksomheter ansees i utgangspunktet å komme inn under begrepet flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert: Flyselskaper Leiebilselskaper Veiservice Bilservice Parkering Hotell Rådgivningsfirma med utstrakt reisevirksomhet med fly Produktutvikling innenfor høyteknologisk produksjon Produksjon av varer til driften ved flyplassen Varedistribusjon med fly Følgende typer virksomheter kan i tillegg ansees å komme inn under begrepet flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert, etter en nærmere vurdering: Utdanningsvirksomhet, dersom de er rettet mot flyplassrelaterte yrkesgrupper Produksjon av varer, dersom virksomheten har stort preg av forskning og utvikling Lagervirksomhet, dersom en stor del av virksomheten er cargo/flyfrakt Håndtverksbedrifter, dersom de hovedsakelig leverer tjenester til drift av flyplassen Engros og servicebedrifter, dersom de har sterk tilknytning til flyplassen Salg av biler/motorkjøretøy, dersom det skjer i samdrift med beslektet virksomhet som er sterkt knyttet til flyplassen Ved søknader om tillatelse til bygging, igangsetting eller bruksendring kan kommunen kreve framlagt en plan for virksomheten som dokumenterer at den kommer inn under begrepet flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert. Innenfor felt N2 tillates også klargjøringssenter for utleiebiler, eventuelt i kombinasjon med vaskeanlegg, verksted, kundesenter, bilutsalg, parkering og kontorer. Det tillates ikke etablert virksomheter som i hovedsak driver med detaljhandel. Innenfor felt N1 tillattes det i tillegg etablert veiserviceanlegg. Rambøll

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Notat 2005-019. Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester

Notat 2005-019. Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester Notat 2005-019 Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester ECON-notat nr. 2005-019, Prosjekt nr. 43630 OSH/pil, RAR, 30. mars 2005 Offentlig Reisebyråenes rolle og

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden Rapport 30/03 Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden ECON-rapport nr. 30/03, Prosjekt nr. 39540 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-603-0 HJE/MSA/mbh,

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Stavanger Rørhandel og Bergens Rørhandel (SR/BR) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Bergen lufthavn bygget ut med ny terminal (T3). Illustrasjon utarbeidet av arkitektgruppen Nordic MASTERPLAN 2014 for perioden 2014 2021 med perspektiver for en tidshorisont til

Detaljer