Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014"

Transkript

1 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate OSLO Konto nr: Org nr: Tlf: Faks: Web: E-post: Deres ref: Vår ref: Oslo 7. mars 2014 Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Iht. 7 i partiets vedtekter innkalles det med dette til Landsmøte i Fremskrittspartiet på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen i Akershus fredag 2. - søndag 4. mai 2014 Landsstyrets innstilling til dagsorden og forretningsorden er vedlagt. Endelig og spesifisert innstilling til dagsorden og timeplan, herunder konkretisering avvikling, vil bli vedlagt Landsmøtemappen som sendes delegater og observatører i henhold til vedtektenes bestemmelser. Fullmakter Sentralstyret oppnevner Landsmøtets Fullmaktskomité. Fullmaktskomiteen skal kontrollere at alle påmeldte delegater og observatører er i samsvar med protokollene og avgi sin innstilling til Landsmøtet. Vedlagt følger oversikt over delegatfordelingen. I tillegg kan fylkeslagene, FpUs sentralstyre, sametingsgruppen og FpS sende inntil tre observatører hver. Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon, Stortingsgruppens sekretariat, samt foreningene i utlandet kan sende en observatør hver. Observatører har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 1

2 Resolusjoner og forslag I henhold til landsstyrets innstilling til forretningsorden er det satt frist for innsending av forslag til resolusjoner og forslag 1. april Slike forslag sendes spesialrådgiver Helge Fossum, innen fristen. Landsmøtevalgt redaksjonskomité kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser som er innlevert etter denne fristen, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 1. april Landsmøtevalgt redaksjonskomité er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 1. april 2014 skal tas til behandling i komiteen eller ikke. Kun forslag som har vært behandlet i komiteen kan fremmes for Landsmøtet i plenum. Vi ber delegasjonene spesielt merke seg forretningsordens bestemmelser i pkt. 4.1 om at det kun er delegasjonene som har anledning til å fremme forslag til resolusjoner. Det betyr at resolusjonsforslag skal være behandlet i delegasjonsmøte, og at forslagene skal være signert av delegasjonsleder. Det betyr også at referat fra delegasjonsmøtet som vedtok å fremme disse, skal være vedlagt ved innsending. Delegasjonene bes også merke seg forretningsordens bestemmelser om hensikten med uttalelser og resolusjoner, jf. forretningsordens pkt Saksdokumenter Saksdokumentene til møtet planlegges utsendt fra partikontoret elektronisk før 12. april til påmeldte delegater og observatører. Det kan derfor være hensiktsmessig å planlegge delegasjonsmøter i sammenheng med dette. Det vil bli trykket saksdokumenter for utlevering på landsmøtet. Utsending av saksdokumenter pr. post gjøres kun etter nærmere bestilling. Slik bestilling kan gjøres ved påmelding. Påmelding og registrering Det vedlegges et påmeldingsskjema for delegater og observatører. Påmelding i tråd med dette må skje innen 1. april Påmeldingen bes utfylt i tråd med opplysninger som etterspørres, herunder fylkesleder og eventuelle ledsagere. Videre må det opplyses hvem som er valgt som delegasjonsleder. Landsmøtet starter fredag kl , og avsluttes søndag kl Delegater og observatører bes sjekke inn senest kl

3 Alle delegater og observatører som skal bo på landsmøtehotellene, skal være registrert i FrPs registreringsskranke før innsjekking på hotellet. Dette som dokumentasjon på at deltageravgiften er betalt. Dersom ikke deltageravgifter er betalt på forhånd, må denne beregnes betalt kontant/bankkort ved innsjekk. Innkvartering for landsmøtedelegater vil skje på et Clarion Hotel Oslo Airport. Observatører og andre deltagere kan bli innkvartert på andre hoteller. Fri transport vil i så fall bli satt opp. Delegasjonsmøter m.v. vil det bli anledning til å avholde på landsmøtehotellet. Innkvartering skjer i enkeltrom, dersom ikke annet er angitt. Enkeltromstillegg blir da fakturert delegasjonene. Reise Eget reiseopplegg for Landsmøtet følger i vedlegg 5. Flybilletter for delegater skal bestilles av det enkelte organisasjonsledd eller delegaten selv, og refunderes etter reiseregning. Kun økonomiklasse og billigste alternativ dekkes, Flex og full flex-billetter dekkes ikke. Ved bruk av privatbil iht. vedlagte reiseopplegg dekkes kr. 3,00 pr. km. Reise til/fra flyplass må den enkelte ordne selv. Delegater får dekket reisen etter billigste reisemåte (buss/tog). Hovedorganisasjonen dekker kun bruk av privatbil og parkering på flyplassen dersom det er minst tre delegater i bilen (navnene på delegatene må påføres reiseregningen). Det opplyses om at det går shuttlebusser fra Gardermoen lufthavn til landsmøtehotellet. Reiseregning for delegater skal være innsendt innen 2. juni Det er den enkeltes ansvar å forsikre seg om at reiseregningen er mottatt. Reiseregninger mottatt etter denne datoen vil ikke bli honorert. I de tilfeller der observatører/varadelegater rykker opp som delegater etter at reisen er bestilt, vil flybilletten bli refundert på vanlig måte etter regning, forutsatt at billetten til delegaten er avbestilt og gyldig legeerklæring for forfallet fremlegges innen 14 dager etter Landsmøtet. 3

4 Priser og egenandeler For delegater er egenandel satt til kr ,00 pr. delegat, herunder reise og opphold, men hvor enkeltromstillegg og ev. lunsj fredag tilkommer. Eventuelle ledsagere betaler priser i tråd med observatører. For observatører, ledsagere, publikum og andre gjelder følgende priser og egenandeler Landsmøtepakke (opphold, måltider mv. uten reise) Kr Halv landsmøtepakke (lørdag søndag) Kr Tillegg for enkeltrom Kr. 250,- pr. pers/døgn Enkel lunsj fredag Daggjester/ikke - boende: Pris pr. dag, inkl. lunsj og kaffepauser Pris middag fredag: Festmiddag lørdag kveld ca. kr. 180,- som gjøres opp med hotellet. Kr. 600,- pr. person Kr. 675,- pr. person Kr ,- pr. person I tillegg kommer eget forbruk (minibar, bar, telefon m.v.) som gjøres opp individuelt senest før avreise. Det utleveres navneskilt som gir adgang i henhold til ovenstående. For stortingsgruppen gjelder egne priser. Viktige frister: 1) Påmelding til Landsmøtet 1. april ) Frist for innsendelse av signert årsmøteprotokoll til fullmaktskomiteen 1. april ) Frist for "Innkomne forslag" til behandling i Landsmøtet 1. april ) Innsendelse av forslag til resolusjoner og forslag 1. april

5 Spørsmål Spørsmål angående booking rettes til rådgiver Knut Gunnar Larsen, Spørsmål angående saksdokumenter rettes til spesialrådgiver Helge Fossum, Med vennlig hilsen Fremskrittspartiet for partileder Siv Jensen Finn Egil Holm Generalsekretær Vedlegg til landsmøteinnkallingen: 01. LM dagsorden og timeplan. 02. LM forretningsorden. 03. LM påmeldingsskjema. 04. LM reiseopplegg. 05. LM delegatoversikt. 06. LM Mandat for redaksjonskomiteen. 5

6 Landsmøtesak 01.02/14 Landsstyrets innstilling til dagsorden og timeplan Fredag 2. mai 2014: SAK LM 01/ Konstituering og åpning Ev. minnetaler Godkjenne innkalling 01.2 Godkjenne dagsorden og timeplan 01.3 Godkjenne forretningsorden 01.4 Valg av Landsmøtedirigenter Landsstyrets innstilling 01.5 Valg av Landsmøtereferenter Landsstyrets innstilling 01.6 Valg av tellekorps Landsstyrets innstilling 2 tellekorps á 4 som sammensettes av observatører og ansatte HO Valg av tre personer til å undertegne landsmøteprotokollen Landsstyrets innstilling 01.8 Valg av redaksjonskomité Landsstyrets innstilling n 01.9 Innstilling fra fullmaktskomiteen v/ved fullmaktskomiteens leder

7 LM SAK 02/ Velkommen til landsmøte LM SAK 03/ Partilederens tale v/partileder Siv Jensen Kaffepause med enkel servering LM SAK 04/ Generell politisk debatt 04.1 Debatt Kaffepause Oppsummering v/partileder Siv Jensen LM SAK 05/ Sentralstyrets årsberetning 05.1 Presentasjon av årsberetningen v/partileder Siv Jensen 05.2 Landsmøtes debatt LM SAK 06/ Stortingsgruppens årsberetning 06.1 Presentasjon av årsberetningen v/ parlamentarisk nestleder Gjermund Hagesæter 06.2 Landsmøtets debatt LM SAK 07/14 LM SAK 08/ Revisjonskomiteens innberetning v/leder i revisjonskomiteen Gunnar Bakke Innkomne forslag Kveldsbuffé i restauranten

8 Lørdag 3. mai 2014: LM SAK 09/ Veien mot 2015 (Temaer drøftes i Sentralstyrets møte 28. mars 2014.) Innledning til sesjoner v/ ekstern innleder og 1. nestleder Per Sandberg Sesjoner Lunsj Oppsummering v/ 1. nestleder Per Sandberg Kl Kl Kl Møteslutt Aperitiff i Cockpit bar & lounge Festmiddag i Multiarena

9 Søndag 4. mai 2014 LM SAK 10/ Endringer i partiets vedtekter Presentasjon av innstillingen, Landsmøtets debatt og votering Landsmøtets debatt og votering SAK LM 11/ Valg 11.1 Kontroll av stemmerett 11.2 Valgkomiteens innstilling 11.3 Andre forslag refereres av dirigenten 11.4 Valg Leder Tre medlemmer av Sentralstyret Fire varamedlemmer i rekkefølge Statsautorisert eller registrert revisor Tre medlemmer og ett varamedlem til revisjonskomiteen Valgkomité for innstilling til Landsmøtet Lunsj og utsjekking av rom. LM SAK 13/ Behandle og vedta resolusjoner 13.1 Redaksjonskomiteens innstilling v/redaksjonskomiteens leder 13.2 Landsmøtets behandling og vedtak Behandling av resolusjoner starter i tellepauser under valgene SAK LM 14/ Avslutning av Landsmøtet v/partileder For pressen og ledertrioen: Pressekonferanse For nyvalgt Sentralstyre: Sentralstyremøte

10 1.0 Om debattens generelle avvikling: 1.1 Talerne retter sine innlegg til dirigenten. Landsmøtesak 01.03/14 Landsstyrets innstilling til forretningsorden 1.2 Taletiden beregnes til tre minutter pr. innlegg bortsett fra oppsatte hovedinnledere og følgende: Partiets leder Første nestleder Andre nestleder Formann i FpU Ett innlegg pr. delegasjon begrenset til fem minutter. 1.3 Det tillates en replikk til hvert innlegg. Replikken skal være rettet til det foregående innlegg og munne ut i et spørsmål til taleren. Replikk og svarreplikk skal ikke vare mer enn ett minutt. Taleren får svarreplikk etter hver replikk. Dirigenten gir replikk til den som ber om det først. 1.4 Dirigentene avgjør om begrenset taletid skal benyttes, og når strek skal settes. Dirigentene må sørge for at de oppstilte tidsrammer for debattene overholdes. Debattene avsluttes ihht vedtatt timeplan. Gjenstående talere får ikke ordet. Hovedinnleder gis alltid anledning til et siste innlegg. Samlet lengde på dennes hoved- og oppsummeringsinnlegg er angitt i timeplanen. 1.5 Alle innlegg, bortsett fra dirigentens, foretas fra talerstolen. 1.6 Talerne regnes for kun å gi uttrykk for personlige oppfatninger såfremt det ikke klart fremkommer at de taler på vegne av et angitt organ, en komité eller én eller flere fylkesdelegasjoner. 2.0 Om debattene: Tidsrammene for debatter i tråd med timeplan. Tid avsatt til innledere og oppsummering slås fast i timeplan. Partiets leder, første og annen nestleder samt formann i FpU og FpS har anledning til å ta ordet i alle debatter, og da med en taletid inntil fem minutter. Taleliste fra delegasjonene til de ulike debattene bør innleveres til sekretariatet på forhånd. Landsmøtes dirigenter fastesetter talerlisten. 1

11 3.0 Om forslag: 3.1 Alle forslag som fremsettes til votering skal være behandlet i Landsstyrets møte 1. og 2. mars 2014 eller innsendt innen de frister som Landsstyret har vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal sendes til Redaksjonskomiteen for vurdering og eventuell votering under eget punkt. Redaksjonskomiteen avgjør suverent hvilke forslag som skal fremmes til Landsmøtets behandling. 3.2 Muntlige forslag som f.eks. begrensning av taletiden eller setting av "strek" for talerlisten, kan settes under votering dersom dirigenten gir sin tilslutning til dette. 3.3 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag. 4.0 Om uttalelser, resolusjoner og partiprogram 4.1 Det er kun delegasjonene som har anledning til å fremme forslag til resolusjoner som skal behandles på Landsmøtet. Referat fra delegasjonsmøtet som vedtok å fremme resolusjonen vedlegges når resolusjonen oversendes eller overleveres sekretariatet. 4.2 Hensikten med uttalelser og resolusjoner er å fastlegge partiets holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes i programmet. Hensikten med en resolusjon kan og være å endre partiprogrammet på områder der flertallet i Landsmøtet ønsker dette. Videre skal resolusjoner bidra til å sette aktuelle politiske saker, av allmenn interesse, på Landsmøtets dagsorden slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. En resolusjon skal munne ut i en anbefaling til Regjeringen, Stortingsgruppen, Sentralstyret eller til våre fylkestings- og kommunestyregrupper. 4.3 Forslag til resolusjoner skal innsendes innen 1. april 2014, slik at disse kan sendes til landsmøtedeltakerne på forhånd. 4.4 Landsmøtevalgt redaksjonskomitè kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser som er innlevert etter denne fristen, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 1. april Se redaksjonskomiteens mandat for nærmere frister. Landsmøtevalgte redaksjonskomitè er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 1. april 2014 skal tas til behandling i komiteen eller ikke. Kun forslag som har vært behandlet i komiteen kan fremmes for Landsmøtet i plenum. 4.5 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag til resolusjoner, samt redaksjonskomiteen innstilling til disse. 2

12 5.0 Om votering: 5.1 Dirigenten foreslår voteringsorden og Landsmøtet fastsetter denne før hver votering når det gjelder saker hvor ikke vedtektene fastsetter voteringsprosedyre. Endringsforslag skal settes opp mot landsstyrets innstilling og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. Votering skal tidsmessig skje i tilknytning til behandlingen av den enkelte sak. 5.2 I saker som egner seg for det, kan det foretas prøvevotering. 5.3 Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de siste to forslag, såfremt ingen forlanger separat votering. 5.4 Ved personvalg følges valgprosedyren iht. 17 i partiets vedtekter. 6.0 Om dirigentenes arbeid: 6.1 Dirigentene har til oppgave å styre debattene etter forretningsordenen og timeplanen. Dirigentene avgjør om begrenset taletid skal benyttes og når strek skal settes. Utover dette har dirigentene ingen selvstendig myndighet, men skal foreslå for Landsmøtet de ordninger de mener bør gjelde. Imidlertid må dirigentene sørge for at debattene gjennomføres innenfor de oppstilte rammer. 6.2 Alle forslag om endringer i dagsorden og kjøreplan må drøftes med sekretariatsledelsen og de berørte av en endring. 6.3 Dirigentene foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg. 3

13 Landsmøtepakke Ordner overnatting selv Enkeltrom m/pristillegg Bor sammen med ( oppgi nr. ) Evt. Handicap/matallergi Rom fra torsdag (for egen regning) Ønsker papirutgave av papirene tilsendt * PÅMELDINGSSKJEMA Fremskrittspartiets Landsmøte 2014 DELEGATER Delegasjon: Delegat nr Medlemsnummer Navn * Landsmøtepapirene blir utlagt på plassene. Nr. 1 Delegasjonsleder RETURNERES INNEN 1. april 2014 til Fremskrittspartiet v/knut Gunnar Larsen Karl Johans gate 25, 0159 OSLO e-post - telefaks

14 Landsmøtepakke Ordner overnatting selv Enkeltrom m/pristillegg Bor sammen med ( oppgi nr. ) Evt. Handicap/matallergi Rom fra torsdag (for egen regning) PÅMELDINGSSKJEMA Fremskrittspartiets Landsmøte 2014 OBSERVATØRER Delegasjon: Delegat nr Medlemsnummer O1 O2 O3 ANDRE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Navn RETURNERES INNEN 1. april 2014 til Fremskrittspartiet v/knut Gunnar Larsen Karl Johans gate 25, 0159 OSLO e-post - telefaks

15 Ved behov for handicaprom, spesiell mat el.l., ta kontakt med Knut Gunnar Larsen tlf / e-post Delegasjonene innkvarteres hovedsakelig på hovedhotellet. Endringer kan forekomme, men da fortrinnsvis for andre enn delegater. Landsmøtepåapirene blir utdelt på plassene. Delegater som absolutt har behov for å få dem i papirutgave på forhånd må oppgi dette ved påmelding. Landsmøtedelegasjonen og som sekretariatet kan kontakte om dette: Reiseleder Fylke Telefon Mobil Send påmeldingsskjemaet i retur innen 1. april 2014 Fylkesstyret er kjent med at påmeldingen ikke er gyldig dersom delegater, varadelegater og observatører ikke samsvarer med signert ÅRSMØTEPROTOKOLL. Fylkesstyret er kjent med Fremskrittspartiets resiereglement som sier at fylkeslaget eller den enkelte delegat selv må bestille sine flybilletter. Fylkesstyret er kjent med at Fylkeslaget blir fakturert for egenandeler, deltageravgifter og enkeltromsstillegg for delegater, observatører, publikum og ledsagere fra sitt fylke, og at fylkeslaget selv må viderefakturere dette. Fylkesstyret blir også fakturert for eget forbruk som ikke blir gjort opp av den enkelte. Fylkesstyret er kjent med at alle utgiftene for observatører er fylkesstyrets ansvar, Fylkesstyret er kjent med at det vil bli belastet korkavgift av bruk av medbrakt drikke på møterommene. Fylkesstyret er kjent med at reiseregning fra delegater må være sendt partikontoret innen 2. juni Dato Sign Fylkesleder

16 Landsmøtet 2014 Påmelding og reiser Rådgiveren er delegasjonssekretær for sine fylker og har ansvaret for at vedlagte påmeldingsskjema og reisebestillingsskjema blir fylt ut korrekt og returnert innen de fastsatte frister. Tilsvarende gjelder generalsekretæren i FpU for FpUs delegasjon og sekretariatsleder i Stortingsgruppen for Stortingsgruppen. Sentralstyret, regjeringsmedlemmer og andre inviterte håndteres av sekretariatet i Karl Johans gate. Påmeldingsskjema: Rådgiveren tar kontakt med alle som skal delta fra sine fylker før påmelding, slik at det er samsvar mellom ønsker og påmelding. Det er viktig å få beskjed om enkelte har mat allergier og om enkelte trenger spesielle rom som rullestolbruker eller på bakgrunn av annet. Rådgiveren/delegasjonene foretar fordeling av hvem som evt. skal dele rom med hvem. Dette gjøres ikke av oss. Vi fordeler til hotellene i tråd med bestemmelsene i innkallingsbrevet. All påmelding av delegater, observatører, publikum og ledsagere skal bestilles via rådgiver, og vil bli fakturert delegasjonene. Ingen påmelding vil bli akseptert med mindre den kommer fra en delegasjon innen de fastsatte frister. Landsmøte vil i år kun bli sendt ut elektronisk. De blir dog trykt opp og utlagt på plassene. Delegater som likevel ønsker papirene i trykt form kan få dette, men det må da merkes av på påmeldingsskjemaet. Reiser: Det gjøres oppmerksom på at det pga. utbygging ikke er like stor parkeringskapasitet som tidligere. Alle oppfordres derfor til å reise kollektivt. Alle organisasjonsledd eller delegater må selv bestille flybilletter og sende reiseregning til oss innen 2. juni

17 Reiserute til Gardermoen: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Fly tur/retur Gardermoen Vest-Agder og Aust-Agder Fly eller buss/bil. Bil kan benyttes under forutsetning av at det ikke blir dyrere enn fly. Avtales med partikontoret v/knut Gunnar Larsen. Det gjøres oppmerksom på at det pga. utbygging ikke er like stor parkeringskapasitet som tidligere. Alle oppfordres derfor til å reise kollektivt.. Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold Tog/buss til Gardermoen. Bil kan benyttes under forutsetning av det er minst tre delegater i bilen. Navn på delegatene skal påføres reiseregningen. Dersom det er færre enn tre delegater i bilen, blir reiseregningen avkortet tilsvarende. Det gjøres oppmerksom på at det pga. utbygging ikke er like stor parkeringskapasitet som tidligere. Alle oppfordres derfor til å reise kollektivt. Oslo Maks refusjon pr. delegat, uavhengig av reisemåte, er billettprisen på flybussen + buss fra flyplass til hotellet. Sentralstyret/FpU/Stortingsgruppen Fly fra nærmeste flyplass til Gardermoen, alternativt kollektiv transport for de det passer for.

18 DELEGATBEREGNING LANDSMØTET 2014 Fylke St. rep. Delegater Landsstyre SUM Landsmøte representant LM - DEL. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM SENTRALSTYRET STORTINGSGRUPPEN REGJERINGSMEDLEMMER FpUs SENTRALSTYRE SUM LANDSMØTEDELEGATER

19 Landsmøtesak 01.08/14 Forslag til mandat for redaksjonskomiteen 1.0 Sammensetning: Landsstyrets innstilling: Per Sandberg, 1. nestleder og komiteens leder Kari Raustein, Rogaland Mazyar Keshvari, Oslo Silje Hjemdal, Hordaland Jonny Gulbrandsen, Nordland Stortingsgruppen (velger medlem av og blant) FpU (velger medlem av og blant FpU sitt Sentralstyre) Landsstyret legger til grunn for sin innstilling at de foreslåtte kan gjøre forberedende arbeid frem til landsmøtets votering over redaksjonskomiteens sammensetning og mandat. Det må i denne sammenheng tas hensyn til at det er landsmøtets endelige valg av redaksjonskomité som gjør endelig innstilling. 2.0 Mandat: Hensikten med resolusjoner fra Landsmøtet er å klargjøre partiets politikk på områder som ikke entydig er dekket av partiprogrammet, eller å endre partiprogrammet på punkter der Landsmøtets flertall finner dette ønskelig. Videre skal resolusjoner bidra til å sette aktuelle politiske saker av allmenn interesse på Landsmøtets dagsorden, slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. Redaksjonskomiteen skal behandle og avgi uttalelse til alle forslag som foreligger til Landsmøtets behandling iht. retningslinjene og fristene i Landsmøtets forretningsorden. I samarbeid med forslagsstiller skal redaksjonskomiteen søke å koordinere, redigere og sy sammen alle forslag til resolusjoner som omhandler samme tema. Komiteen skal gjennomføre drøftelser med forslagsstilleren dersom slike drøftelser kan medføre en positiv anbefaling fra komiteen på det fremsatte forslag. Fristen for innlevering av forslag til resolusjoner, samt eventuelle endringsforslag, er 1. april Komiteen kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser som er innlevert etter denne fristen og frem til klokken 19:00 fredag 2. mai, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 1. april Komiteen er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 1. april 2014 skal tas til behandling eller ikke.

20 Redaksjonskomiteen fremlegger sin innstilling til: a) Hvilke forslag som bør vedtas. b) Hvilke forslag som bør forkastes. c) Hvilke forslag som bør oversendes til andre fora i partiet, uten realitetsbehandling i Landsmøtet. Komiteens innstilling til foreslåtte resolusjoner og uttalelser omdeles før behandling av Sak 13/14 Behandle og vedta politiske uttalelser og resolusjoner, som finner sted søndag 4. mai Innkomne forslag til uttalelser og resolusjoner omdeles til delegasjonene senest før møtestart på Landsmøtets andre dag. Komiteens innstilling leveres til Landsmøtets sekretariat v/sekretariatsleder, senest lørdag kl

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006)

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006) Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006 (Landsstyret, 04. mai 2006) INNHOLD 1 Organisering og finansiering... 3 2 Innkalling og saksliste... 3 3 Påmelding... 4 4 Saksfremstillinger og andre

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Velkommen til Landsting 2013!

Velkommen til Landsting 2013! Velkommen til Landsting 2013! Det er nå klart for Landsting i Ungdom & Fritid. Dette blir en helg fullspekket av temaer som DU skal få engasjere deg i! Det er viktig at alle er innstilt på å være deltakende

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. FORSLAG & PRAKTISK NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte 17.-19. april 2015 Side 2 Velkommen! Velkommen på ekstraordinært

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer