Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK"

Transkript

1 Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

2

3 Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

4 Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelser i lov om opphavsrett til åndsverk, og avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Dette gjelder også filer, kode eller annen gjengivelse tilknyttet e-bok. Grafisk formgivning: Bjørg Daugstad Wik, Tapir Akademisk Forlag Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Tapir Akademisk Forlag 7005 TRONDHEIM Tlf.: E-post: Forlagsredaktør:

5 Innhold Forord Om å bruke Opp og fram! Læreverket i sin helhet Opp og fram! grunnbok Trollmor Forslag til arbeidsmåte i klasser ved oppstart av ny leksjon Grammatikk i arbeidsboka og grammatikk på nettsiden JJ- oppgavene Vokabularlister i arbeidsboka og vokabularlister på nettsiden Hilsen fra tante Adele Grammatikk, ord og uttrykk Oversikt over verbtidene Oversikt over verbformene Om bøyning av adjektiv Å kalle Å bli/være vant til å venne seg til Uttrykk med substantivet ansvar Nemlig (adverb) Lenger lengre Adjektiv kan stå alene Forklaring til forkortelser i vokabularlistene i Opp og fram! arbeidsbok Vokabular JJ a) Sett inn substantivene i riktig form b) Sett inn adjektivene i riktig form c) Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge d) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer e) Orddiktat

6 2 Melissa, Petter og Cindy Grammatikk, ord og uttrykk Adjektiv på -el, -er og -en To verb bundet sammen av og uttrykker samtidighet Å la som hjelpeverb Faktisk egentlig Å få med seg Substantiv med og uten artikkel Vokabular JJ a) Sett inn substantivene i riktig form b) Sett inn adjektivene i riktig form c) Preteritum eller perfektum? d) Sin, si, sitt, sine, hans eller hennes? e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer f) Orddiktat Mormor Birgitta hopper i fallskjerm Grammatikk, ord og uttrykk Fire måter å bruke adverbet ellers på Å glede seg til/over å være glad (i) det gleder meg det er en glede Preposisjonen utfor Man en/ens Bestemt eller ubestemt form av substantivet? Vokabular JJ a) Fra presens til perfektum. Sett inn ikke i setningene. JJ b) Sett inn substantivene i riktig form c) Preteritum eller perfektum? d) Orddiktat Elina forteller om sin far Grammatikk, ord og uttrykk I kveld på/om kvelden Liksom (adverb) Sikker (adverb og adjektiv) Ingen ikke noen, ingenting ikke noe Skal + infinitiv kommer til å Mange og mye Flere og mer De fleste og det meste Substantiv på -el og -er Vokabular JJ a) Fra perfektum til preteritum JJ b) Finn ord og uttrykk fra teksten. JJ... 58

7 c) Bruk kommer til å + infinitiv. Elin sier at... JJ d) Samme, sammen, nest, neste, nesten, sist eller siste? e) Mye eller mange? f) Ulike betydninger av å gjelde g) I vei, på vei eller på veien? h) Orddiktat Petters bror kommer ut av skapet Grammatikk, ord og uttrykk Da når Sammensatte ord Moro (adjektiv) Heller (adverb) Under i løpet av Å være enig i/med/om Vokabular JJ a) Fra presens til preteritum. JJ b) Fra direkte til indirekte tale. Han sier at JJ c) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer d) Sett inn riktig ord i riktig form e) Sett inn adjektiv som passer, i riktig form f) Sett inn adjektivene i riktig form g) Sett inn substantivene i riktig form h) Orddiktat Heidi er lei av å rydde og vaske Grammatikk, ord og uttrykk Å være lei seg det er leit å være lei av Hver dag hverdag helligdag På jobb på jobben i jobb Et humør en humor Simpelthen (adverb) To betydninger av nesten Vokabular JJ a) Fra presens til 2. kondisjonalis b) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer c) Sett inn adjektivene og substantivene i bestemt form entall eller flertall d) Sett inn de refleksive verbene i riktig tid/form e) Sin, si, sitt, sine, hans, hennes eller deres? f) Fra direkte til indirekte tale. Heidi sier at g) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form h) Orddiktat... 83

8 7 Hus, hytte og pensjonat Grammatikk, ord og uttrykk Litt lite Enhver ethvert Bakenfor bak Innenfor inne innunder Vokabular JJ a) Hva heter det motsatte? b) Lag setninger som starter med Det var han/hun som c) Sett inn adjektivene i riktig form d) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer e) Hel, helt eller hele? f) Sett inn substantiv som passer i riktig form g) Orddiktat Livet i en kommunal bygård i Oslo Grammatikk, ord og uttrykk S-genitiv + adjektiv og substantiv Perfektum med å være eller å ha? Partisipper av sterke som ender verb på -et Gammel, ung, ny, lett, tung, vanskelig Vokabular JJ a) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer b) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form c) Substantiv verb adjektiv/partisipp d) Sett inn adjektiv med uregelrett gradbøyning i komparativ form e) Sett inn adjektivene i riktig form f) Orddiktat Fra asylmottak til hybel Grammatikk, ord og uttrykk Dermed (adverb) Opptil inntil oventil nedentil ovenfor overfor Stedsadverb Dit der, hit her Vokabular JJ a) Fra presens til 2. kondisjonalis JJ b) Sett inn substantiv som passer i riktig form c) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form e) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form f) Substantiv verb adjektiv/partisipp g) Orddiktat

9 10 Monica på krisesenter Grammatikk, ord og uttrykk Mengdeord + av + substantiv i bestemt form Mengdeord + substantiv i ubestemt form I hvert fall = iallfall = i alle fall = i det minste Å bytte å skifte Å være opptatt med/av Om superlativ av adjektiv All, alt Alle, hele Hel helt Vokabular JJ a) Lag som-setninger JJ b) Lag sammensatte substantiv c) Pronomen i subjektsform og objektsform d) Vår, vårt, våre, sin, si, sitt, sine, hennes, hans eller deres? e) Svar med adjektivet i bestemt form superlativ f) Lang, langt eller lenge? g) Skriv ordene i riktig rekkefølge og verbet i riktig tid h) Orddiktat Om likestilling, enhetsskolen og likhetstanken Grammatikk, ord og uttrykk Uttrykk med å ta Verb som begynner på be- (og verb uten be-) Å gå på bekostning av Uansett (adverb) Å uttrykke likhet: samme like Vokabular JJ a) Sett ordene i riktig rekkefølge og verbet i presens b) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer c) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form d) De fleste eller det meste? e) Ingen, ingenting, noen eller noe? f) Orddiktat Johanne og Ernesto snakker om ytringsfrihet Grammatikk, ord og uttrykk Adjektiv eller adverb? Presens partisipp Transitive og intransitive verb Substantiv verb adjektiv/partisipp

10 Vokabular JJ a) Fra direkte til indirekte tale JJ b) Hvilket ord er det riktige? JJ c) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form e) Substantiv verb adjektiv f) Knytt sammen setningene slik at første setning blir en leddsetning med hvis g) Orddiktat juli Grammatikk, ord og uttrykk Preposisjoner Uttrykk for hensikt Adverb som binder setninger sammen Vokabular JJ a) Da eller når? b) Skriv ordene i riktig rekkefølge og verbene i riktig tid c) Fra preteritum aktiv til presens passiv d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form e) Substantiv verb adjektiv/partisipp f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Bruk adjektivene i bestemt form superlativ, med eller uten artikkel h) Orddiktat Presentasjon av noen norske aviser og medier i Norge Grammatikk, ord og uttrykk Regelrett substantivbøyning Stoff, tøy/tøyer, klær, plagg Vokabular a) Å se ut. Ordne setningene b) Substantiv verb adjektiv/partisipp c) På en gang på gang på gangen om gangen i gang med en gang? d) Sammensatte verb e) Samme, sammen, nest, neste, nesten, sist eller siste? f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Orddiktat Johanne og Ismenia snakker om å tro på Gud Grammatikk, ord og uttrykk Tid gang time Passiv Å være forberedt på å forberede seg å tilberede å forbedre seg

11 Vokabular a) Fra ubestemt form entall til bestemt form flertall b) Sett inn substantivene i riktig form c) Substantiv verb adjektiv/partisipp d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form e) Sett inn adjektivene i riktig form f) Fra verb til substantiv som slutter på -ing g) Orddiktat Jobbe svart og motta trygd Grammatikk, ord og uttrykk Visst (adverb) Annerledes forskjellig Forskjell på / forskjell mellom Vokabular a) Genitiv b) Adjektiv og substantiv fra entall til flertall i bestemt form superlativ c) Fra perfektum til må + infinitiv d) Substantivets bøyning sammen med eiendomspronomen e) Sett inn dele dele ut dele inn dele med dele av dele opp i riktig tid/form f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Orddiktat Norge før og nå: fra bondesamfunn til velferdssamfunn Grammatikk, ord og uttrykk Både og, enten eller, verken eller Å miste å tape Å miste brukes ofte i disse sammenhengene Uttrykk med ordet nese Vokabular a) Substantiv og adjektiv fra ubestemt til bestemt form entall b) Substantiv som slutter på -er (personer) c) Det, den eller de? d) Finn det riktige ordet e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer f) Orddiktat Peter og Elinas historie Grammatikk, ord og uttrykk Pluskvamperfektum Generelle tidsuttrykk Tidsuttrykk ved høytider Verb som begynner på an- (og verb uten an-)

12 Vokabular a) Fra substantiv til adjektiv b) Fra presens til pluskvamperfektum c) Sett inn adjektivene i riktig form d) Substantiv verb adjektiv/partisipp e) Sett ordene med riktig ordstilling og verbene i riktig tid f) Sin, si, sitt, sine, hans eller hennes? g) Orddiktat Utvandring fra Norge Grammatikk, ord og uttrykk Ord som uttrykker mengde Etter å ha + perfektum partisipp + preteritum Tre betydninger av vel (adverb) Vokabular a) Fra aktiv til passiv b) Fullfør setningene c) Fullfør setningene d) Ordne setningene e) Sett inn substantivene i riktig form f) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer h) Orddiktat Innvandring til Norge Grammatikk, ord og uttrykk S-verb Såkalt (adjektiv) Uttrykk som tar infinitiv Vokabular a) Lag sammensatte ord b) Fra direkte til indirekte tale c) Skriv substantivene som slutter på -er i riktig form d) Nasjonalitetssubstantiv og -adjektiv e) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form f) Sett inn verbene i preteritum g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer h) Orddiktat Skolesystemet i Norge Grammatikk, ord og uttrykk Hjem, hjemme, hjemmefra Sånn, sånt, sånne / slik, slikt, slike

13 Vokabular a) Sett inn substantivene i riktig form b) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form c) Preteritum eller perfektum? d) Sett inn riktig spørreord e) Sin/si/sitt/sine eller hans/hennes/deres? f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Orddiktat Ernesto bytter skole Grammatikk, ord og uttrykk Lydhermende ord Også ikke heller Aktuelt vokabular når det er glatt på veien Ulike verb for å snø, snøens konsistens og skiføre Vokabular a) Sett inn ikke i setningene b) Fra presens til preteritum. Start setningene med I går c) Si uttrykkene på en annen måte d) Finn det riktige ordet e) Etter at + pluskvamperfektum og preteritum f) Orddiktat Joseph på norskkurs Grammatikk, ord og uttrykk Modale hjelpeverb Enda ennå (adv.) Vokabular a) Substantiv og adjektiv fra entall ubestemt form til flertall bestemt form b) Fra presens til pluskvamperfektum og preteritum c) Fra presens til 2. futurum d) Sett inn substantivene i riktig form e) Sett inn riktig ord i riktig tid/form f) Sin, si, sitt, sine, hans, hennes eller deres? g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer h) Orddiktat Livslang læring og etterutdanning Grammatikk, ord og uttrykk Uttrykk for alder og ulike faser i livet Vokabular a) Sett inn aldri i setningene b) Sammensatte ord

14 c) Sett inn adjektivene i riktig form d) Mye eller mange? e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer f) Orddiktat Reza skaper sin egen jobb Grammatikk, ord og uttrykk Å ha interesse interessant å interessere seg Uttrykk med å finne Å feste å feste seg ved noe å få festet en merkelapp på seg Vokabular a) Si adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall b) Sett inn ikke i setningene c) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form d) Substantiv verb adjektiv/partisipp e) Sett verbene i riktig tid/form og ordene i riktig rekkefølge f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Orddiktat Peter søker jobb i Norge Grammatikk, ord og uttrykk Uttrykk med å fatte Verb som begynner på mis- (og verb uten mis-) Heldig flaks sjanse Vokabular a) Eiendomspronomen og substantiv b) Fra presens til 2. kondisjonalis c) Substantiv verb adjektiv/partisipp d) Sett ordene i riktig rekkefølge og verbene i riktig tid/form e) Fra aktiv til passiv f) Sett inn setningsadverbialet på rett plass g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer h) Orddiktat Tips angående jobbsøknad, CV og jobbintervju Grammatikk, ord og uttrykk Uttrykk med ordet side Verb som uttrykker å se Verb som likner på hverandre Vokabular a) Lag som-setninger b) Sett inn substantivene og adjektivene i riktig form c) Substantiv verb adjektiv / partisipp

15 d) Preteritum eller perfektum? e) Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer f) Orddiktat Arbeidsmiljø og uskrevne regler i arbeidslivet Grammatikk, ord og uttrykk Å uttrykke varighet Å synes å tro Å åpne (verb) åpen (adjektiv) Vokabular a) Fra ubestemt form entall til bestemt form entall b) Substantiv verb adjektiv/partisipp c) Fast og løst sammensatte verb d) Bind setningene riktig sammen e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer f) Orddiktat Lister Verb med uregelrett bøyning Verb som tar å + infinitiv Substantiv med uregelrett bøyning Adjektiv med uregelrett gradbøying Fast og løst sammensatte verb som betyr omtrent det samme og avledete substantiv Fast og løst sammensatte verb som ikke betyr det samme Oversikt over grammatikk, ord og uttrykk presentert i Opp og fram!

16

17 Forord Høsten 2007 startet jeg på en skriveprosess som ble mer omfattende enn jeg på det daværende tidspunkt hadde anelse om. Det er mulig jeg aldri hadde våget å starte prosessen den gangen, hvis jeg hadde visst hva som lå foran meg. Jeg har i sannhet fått erfare hva det vil si at veien blir til mens man går. I utgangspunktet var min idé å skrive ei lærebok for utenlandske studenter i norsk ved Den internasjonale sommerskolen, UiO, trinn III. Tapir Akademisk Forlag ga meg grønt lys til å starte arbeidet med Det går bra! høsten I 2008 utkom først en foreløpig utgave som jeg brukte for å finne ut hvordan jeg skulle utforme den endelige utgaven. Den endelige utgaven av Det går bra! kom i I mine ensomme (men lykkelige) skrivestunder klarte jeg ikke helt å se for meg at boka skulle få brukere og lesere både i Norge og ute i Europa ved mange ulike læresteder og universiteter. Mine forventninger strakk seg nærmest til at det ville bli spennende å prøve ut noe selvlaget i eget klasserom. Jeg hadde mine egne studenter og min egen undervisningserfaring i mente hele tiden mens jeg skrev. Drevet av lidenskap for min egen lærergjerning føltes ikke arbeidet tungt. Underveis i skriveprosessen, og også etter at Det går bra! begynte å selge litt her og der, klarte jeg ikke helt å ta innover meg at boka faktisk hadde andre brukere enn egne studenter og meg selv. Men litt etter litt forstod jeg at Det går bra! levde sitt eget liv utenfor mitt eget klasserom. Stille og rolig fant boka veien inn i flere klasserom, og jeg fikk veldig mange e-poster fra inn- og utland med hyggelige og personlige tilbakemeldinger. Disse e-postene varmer mer enn noen kanskje kan forstå. Det var blant annet slike e-poster, pluss andre hyggelige tilbakemeldinger, som gjorde at jeg ble motivert til å planlegge Nå begynner vi! som er nybegynnerboka i serien. Først i denne fasen forstod jeg at Det går bra! skulle bli begynnelsen på et større arbeid. Nå begynner vi! kom veldig lett. Allerede mens jeg var midt i prosessen med manuset, visste jeg at jeg ikke var ferdig med dette. Mens jeg skrev Nå begynner vi!, begynte Opp og fram! å ta form inni meg. Mitt fantastiske forlag, Tapir Akademisk Forlag, støttet meg som alltid og ga meg lov til å fortsette mitt arbeid. Det ble klart for meg at jeg skulle skrive en komplett læreverkserie for norskstudenter i inn- og utland. Dette var for meg en fantastisk mulighet, og en arbeidsoppgave jeg har elsket å utføre absolutt hele tiden. Innimellom har jeg selvsagt vært fryktelig sliten. 17

18 Jeg må veksle mellom ulike lærerjobber, små barn og husarbeid og timer og atter timer med skriving. Men timene med skriving har faktisk gitt meg mer energi til å stå i alle de andre oppgavene jeg har. Når jeg nærmer meg slutten av ei bok (i skrivende stund holder jeg på å gjøre helt ferdig Opp og fram!), blir jeg veldig sliten. I dag morges fortalte mannen min meg at jeg hadde snakket i søvne om natten, og at jeg hadde laget en dialog mellom meg og en person som tilsynelatende var en student. I dialogen bøyde studenten substantiv, og jeg korrigerte deretter substantivene som ble bøyd feil Kanskje må det være sånn at prosessen går «litt til hodet» for at alt skal bli ferdig? Jeg tror det er sånn for meg. Men når bøkene så ligger der på bordet foran meg, er det ikke følelsen av at jeg har vært sliten som er framtredende. Da kan jeg på et merkelig vis ikke lenger huske at jeg faktisk har skrevet bøkene og slitt for å få det til. Jeg kan på underlig vis ikke helt huske når jeg egentlig har skrevet bøkene Vel, sånn er for denne forfatteren. Alle har sine individuelle prosesser. Tidligere trodde jeg at når bøkene var ferdigskrevet, skulle de være et sted «der ute» uten relevans for mitt eget liv. Nå vet jeg at noe nytt og fint starter når bøkene er ferdige. Når bøkene er mellom to permer, begynner de å leve sitt eget liv. Nå forstår jeg at bøkene er blant mine beste venner. De bidrar til at nye kontakter etableres; vennskap knyttes og spennende prosesser og utvekslinger blir initiert. I løpet av disse årene som har gått og bøkene har blitt til, er det så mange jeg vil takke. Jeg begynte å skrive en liste over mennesker jeg følte takknemlighet til, men til slutt fant jeg ut at jeg egentlig da måtte skrive en liste over nesten alle jeg kjenner og har kontakt med i livet mitt. Listen ville bli lang. Men jeg må i hvert fall nevne min kjære mann, mine nydelige barn, min far og Anne Lise, min mor, mine brødre og øvrig familie, mine venner, mine studenter, rektor og kollegaer, nye bekjente, kontakter, e-postskrivere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Alle spiller hver sin rolle i å gi meg fornyet inspirasjon og tro. Men om jeg hadde nevnt alle sammen ved navn, så ville likevel ett navn bli stående over alle de andre navnene det er bare sånn det er. Der står May Helene Solberg, min redaktør i Tapir Akademisk Forlag. Min dypeste takk går til May. Songdalen, mai 2012 Cecilie Lønn 18

19 Om å bruke Opp og fram! Læreverket i sin helhet Nå begynner vi! (2011), Opp og fram! (2012) og Det går bra! (2009) danner til sammen en læreverkserie som dekker hele læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplanen bygger på Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), som beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer. Nå begynner vi! dekker A1 A2 (og grenser opp mot B1 mot slutten av boka), Opp og fram! dekker B1 (og grenser opp mot B2 mot slutten av boka) og Det går bra! dekker B2 (og grenser opp mot C1). Læreverkserien består av tre grunnbøker, tre arbeidsbøker og nettsiden Opp og fram! grunnbok Opp og fram! grunnbok har totalt 39 kapitler. Kapittel består av fire intervjuer, en appell og seks fortellinger. Intervjuene og appellen gir bakgrunn og fordypningsstoff for flere av tekstene i kapittel 1 28, og kulturappellen er en 1. mai-tale skrevet av en person innvandret fra Somalia. Fortellingene tar også opp igjen temaer fra kapittel 1 28, men her formidles temaene gjennom en mer skjønnlitterær stemme. 19

20 Trollmor I Nå begynner vi! og Det går bra! er Trollmor en gjennomgangsfigur, og det samme er tilfellet i denne boka. Trollmor er dette læreverkets subjektive stemme. Hun formidler forfatterens underliggende oppfatning: Å skrive et læreverk som presenterer virkeligheten «slik den er i Norge» er en umulig og heller ikke nødvendig oppgave. Jeg har tro på at det er viktig å gi studentene mulighet til å undre seg, stille spørsmål og være kritiske til ulike sider ved den norske virkeligheten. En grunnleggende del av norskstudenters opplevelse av livet i Norge forblir ofte en taus erkjennelse uavhengig av språklig nivå. Mange tanker som studentene har, er tanker de må ha for seg selv på sitt morsmål. Ofte tror jeg de mangler språklige rollemodeller som stiller kritiske spørsmål. Trollmor representerer forhåpentligvis en røst som kan lede noen framover mot å forme slike grunnleggende spørsmål. Håpet er at Trollmor kan uttrykke vanskelige tema i et enkelt og forståelig språk. Ideen som ligger til grunn for dette er at selv om et emne i seg selv er stort, komplekst og med mange lag, så trenger ikke språket å være komplisert, vanskelig og ugjennomtrengelig. Noen ganger er det kanskje såre enkelt? Slik ser i hvert fall Trollmor på den saken og så får hver enkelt lærer ta opp saken til diskusjon med damen selv i samspill med sine studenter. Forslag til arbeidsmåte i klasser ved oppstart av ny leksjon 1. Elevene jobber parvis med vokabularet i arbeidsboka. Læreren presenterer vokabularet etterpå (eller eventuelt først) via PowerPoint, om denne arbeidsmåten er ønskelig. (Vokabularet ligger som PowerPoint-presentasjoner på nettsiden.) 2. Læreren presenterer og forklarer grammatikken i hvert nye kapittel i arbeidsboka. 3. Teksten leses. 4. Elevene svarer på spørsmålene i grunnboka muntlig (parvis og/eller sammen med lærer). 20

21 5. Elevene jobber med grammatikkoppgavene, og disse gjennomgås etterpå av lærer. Om ønskelig kan læreren benytte PowerPoint-presentasjonene av arbeidsoppgavene med løsningsforslag som ligger på nettsiden. 6. Når man har jobbet tilstrekkelig med vokabularet, grammatikken, teksten og oppgavene, kan det være hensiktsmessig å la elevene besvare spørsmålene skriftlig, i tillegg til at de blir gitt en diktat. Ordene i diktatene ligger på nettsiden på PowerPoint. For mange vil det være pedagogisk hensiktsmessig at man gjennomgår ordene før diktaten gjennomføres. Da kan læreren fokusere på ord med spesiell skrivemåte/uttale. Diktatene foreligger også som lydfiler på nettsiden. 7. På et tidspunkt i denne prosessen bør elevene ha fått i lekse å høre på den innleste teksten for det aktuelle kapitlet. Lydfiler for alle kapitlene ligger på nettsiden. Grammatikk i arbeidsboka og grammatikk på nettsiden Grammatikken i arbeidsboka fokuserer på spesielle tema som dukker opp i kapitlene. I tillegg fokuseres det spesielt på verb etterfulgt av ulike preposisjoner og adverb, og ord det kan være vanskelig å forstå forskjellen på. Grammatikken er ikke utfyllende, men temaene er utvalgt spesielt med tanke på hva studenter på dette nivået ofte synes er utfordrende. Derfor presenteres ulike grammatiske tema som små «drypp», på en kort og konsis måte. For øvrig henvises det til grammatikken på nettsiden. Der ligger det fritt tilgjengelig en grammatikkdel hvor grammatikken presenteres tema for tema. Denne grammatikkdelen kan skrives ut i sin helhet. Man kan også hente fram PowerPoint-presentasjoner av de ulike grammatiske emnene som behandles. -oppgavene Når man starter med oppgavetypen merket, vil man som lærer sannsynligvis legge merke til at studentene velger å gjøre oppgaven på ulike måter. Noen vil lese både spørsmål og svar direkte fra teksten. Andre vil dekke over 21

22 kolonnen med svaret og lese spørsmålet for hverandre. Og noen vil klare å løsrive seg fra teksten og bare lytte til hva medstudenten sier. Målet med disse -oppgavene er at så mange som mulig skal klare å gjøre oppgaven ved at én student lytter og den andre studenten leser og sjekker medstudentens svar. Studentene har muligheten til å bli hverandres «lærere». I virkelighetens klasserom finner studentene fort ut hvilken vanskelighetsgrad som passer dem. Studenter som ikke løsriver seg fra teksten, vil i noen tilfeller ikke oppleve stor nok utfordring. Noen trenger hjelp til å forstå hvor annerledes oppgaven er når de må lytte til en setning og gi et svar, til forskjell fra å lese en setning selv og gi et svar ut ifra det. -oppgavene er med andre ord godt egnet for tilpasset opplæring. Alternativt kan studentene få gjøre -oppgavene to ganger; én gang hvor de begge leser setningene, og én gang hvor bare den ene studenten får se på teksten. Denne lærerens erfaring gjennom utprøvingen av Opp og fram! er at studentene trenes opp og mestrer oppgaveformen stadig bedre gjennom å gjøre oppgavetypen jevnlig. Studentene finner ut hvordan de vil løse oppgaven, og de trenes også i å utvikle forklaringsmodeller for hverandre. Noen ganger når studenters forklaring bedre fram til andre medstudenter enn lærerens egne ord. Vokabularlister i arbeidsboka og vokabularlister på nettsiden Ord markert med fete typer i grunnboka er ord man finner igjen i vokabularlister (fra norsk til norsk) enten i arbeidsboka (for kapittel 1 28) eller på nettsiden (for kapittel 29 39). Man kan jobbe med vokabularet på ulike måter. Studentene kan for eksempel få i lekse å lære seg vokabularet hjemme. I klassen kan studentene så få i oppgave å skrive ned vokabularet (enten høyre eller venstre kolonne). Man kan også gi studentene i oppgave å jobbe parvis eller i små grupper med vokabularet, gjennom å spørre hverandre. Læreren kan også gjennomgå vokabularet i fellesskap i klassen ved bruk av PowerPoint (enten i for- eller etterkant av gjennomgang). Å tenke norsk på norsk er et viktig ledd i en innlæringsfase. Passivt vokabular kan bli aktivt gjennom gjennomgående fokus på synonymer. Man lærer 22

23 flere ord; man lærer strategier for innlæring og man trenes opp til å forstå forklaringer. Likevel kan det i siste instans være en god test for studentene å forsøke (for seg selv) å oversette til sitt eget morsmål og av den grunn er det satt av en tom kolonne i vokabularlistene. Dette vil gi dem en endelig indikasjon på om de har forstått vokabularet og om ordene er blitt deres. Nettsiden er læreverkets forlengede arm. Der ligger det oppgaver og lærerressurser for alle de tre læreverkene. I noen tilfeller vil kanskje oppgaver fra Nå begynner vi! eller Det går bra! være nyttige, selv om det er Opp og fram! man jobber med. Nye oppgaver, forklaringer, lydfiler og tekster vil bli lagt ut på nettsiden, som vil være i en kontinuerlig prosess. Det gjøres også oppmerksom på at det foreligger repetisjonstester for hvert kapittel (med løsningsforslag på PowerPoint). For å få tilgang til disse testene, må man ha et brukernavn og et passord. Send en e-post til for å få tilsendt brukernavn og passord. Ressursene på nettsiden skal alltid være gratis, og mitt håp er at siden vil framstå som en nyttig og vel besøkt ressursside. Velkommen til Norsk for deg og lykke til i arbeidet med Opp og fram! 23

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Opplæring av språkhjelpere

Opplæring av språkhjelpere Opplæring av språkhjelpere 2 OPPLÆRING AV SPRÅKHJELPERE Opplæring av språkhjelpere Forfattere: Ingrid Alnes Buanes og Kathrine Lehne, lærere i norsk og samfunnskunnskap ved Nygård skole i Bergen Vox 2014

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer