Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK"

Transkript

1 Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

2

3 Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

4 Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelser i lov om opphavsrett til åndsverk, og avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Dette gjelder også filer, kode eller annen gjengivelse tilknyttet e-bok. Grafisk formgivning: Bjørg Daugstad Wik, Tapir Akademisk Forlag Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Tapir Akademisk Forlag 7005 TRONDHEIM Tlf.: E-post: Forlagsredaktør:

5 Innhold Forord Om å bruke Opp og fram! Læreverket i sin helhet Opp og fram! grunnbok Trollmor Forslag til arbeidsmåte i klasser ved oppstart av ny leksjon Grammatikk i arbeidsboka og grammatikk på nettsiden JJ- oppgavene Vokabularlister i arbeidsboka og vokabularlister på nettsiden Hilsen fra tante Adele Grammatikk, ord og uttrykk Oversikt over verbtidene Oversikt over verbformene Om bøyning av adjektiv Å kalle Å bli/være vant til å venne seg til Uttrykk med substantivet ansvar Nemlig (adverb) Lenger lengre Adjektiv kan stå alene Forklaring til forkortelser i vokabularlistene i Opp og fram! arbeidsbok Vokabular JJ a) Sett inn substantivene i riktig form b) Sett inn adjektivene i riktig form c) Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge d) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer e) Orddiktat

6 2 Melissa, Petter og Cindy Grammatikk, ord og uttrykk Adjektiv på -el, -er og -en To verb bundet sammen av og uttrykker samtidighet Å la som hjelpeverb Faktisk egentlig Å få med seg Substantiv med og uten artikkel Vokabular JJ a) Sett inn substantivene i riktig form b) Sett inn adjektivene i riktig form c) Preteritum eller perfektum? d) Sin, si, sitt, sine, hans eller hennes? e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer f) Orddiktat Mormor Birgitta hopper i fallskjerm Grammatikk, ord og uttrykk Fire måter å bruke adverbet ellers på Å glede seg til/over å være glad (i) det gleder meg det er en glede Preposisjonen utfor Man en/ens Bestemt eller ubestemt form av substantivet? Vokabular JJ a) Fra presens til perfektum. Sett inn ikke i setningene. JJ b) Sett inn substantivene i riktig form c) Preteritum eller perfektum? d) Orddiktat Elina forteller om sin far Grammatikk, ord og uttrykk I kveld på/om kvelden Liksom (adverb) Sikker (adverb og adjektiv) Ingen ikke noen, ingenting ikke noe Skal + infinitiv kommer til å Mange og mye Flere og mer De fleste og det meste Substantiv på -el og -er Vokabular JJ a) Fra perfektum til preteritum JJ b) Finn ord og uttrykk fra teksten. JJ... 58

7 c) Bruk kommer til å + infinitiv. Elin sier at... JJ d) Samme, sammen, nest, neste, nesten, sist eller siste? e) Mye eller mange? f) Ulike betydninger av å gjelde g) I vei, på vei eller på veien? h) Orddiktat Petters bror kommer ut av skapet Grammatikk, ord og uttrykk Da når Sammensatte ord Moro (adjektiv) Heller (adverb) Under i løpet av Å være enig i/med/om Vokabular JJ a) Fra presens til preteritum. JJ b) Fra direkte til indirekte tale. Han sier at JJ c) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer d) Sett inn riktig ord i riktig form e) Sett inn adjektiv som passer, i riktig form f) Sett inn adjektivene i riktig form g) Sett inn substantivene i riktig form h) Orddiktat Heidi er lei av å rydde og vaske Grammatikk, ord og uttrykk Å være lei seg det er leit å være lei av Hver dag hverdag helligdag På jobb på jobben i jobb Et humør en humor Simpelthen (adverb) To betydninger av nesten Vokabular JJ a) Fra presens til 2. kondisjonalis b) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer c) Sett inn adjektivene og substantivene i bestemt form entall eller flertall d) Sett inn de refleksive verbene i riktig tid/form e) Sin, si, sitt, sine, hans, hennes eller deres? f) Fra direkte til indirekte tale. Heidi sier at g) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form h) Orddiktat... 83

8 7 Hus, hytte og pensjonat Grammatikk, ord og uttrykk Litt lite Enhver ethvert Bakenfor bak Innenfor inne innunder Vokabular JJ a) Hva heter det motsatte? b) Lag setninger som starter med Det var han/hun som c) Sett inn adjektivene i riktig form d) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer e) Hel, helt eller hele? f) Sett inn substantiv som passer i riktig form g) Orddiktat Livet i en kommunal bygård i Oslo Grammatikk, ord og uttrykk S-genitiv + adjektiv og substantiv Perfektum med å være eller å ha? Partisipper av sterke som ender verb på -et Gammel, ung, ny, lett, tung, vanskelig Vokabular JJ a) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer b) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form c) Substantiv verb adjektiv/partisipp d) Sett inn adjektiv med uregelrett gradbøyning i komparativ form e) Sett inn adjektivene i riktig form f) Orddiktat Fra asylmottak til hybel Grammatikk, ord og uttrykk Dermed (adverb) Opptil inntil oventil nedentil ovenfor overfor Stedsadverb Dit der, hit her Vokabular JJ a) Fra presens til 2. kondisjonalis JJ b) Sett inn substantiv som passer i riktig form c) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form e) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form f) Substantiv verb adjektiv/partisipp g) Orddiktat

9 10 Monica på krisesenter Grammatikk, ord og uttrykk Mengdeord + av + substantiv i bestemt form Mengdeord + substantiv i ubestemt form I hvert fall = iallfall = i alle fall = i det minste Å bytte å skifte Å være opptatt med/av Om superlativ av adjektiv All, alt Alle, hele Hel helt Vokabular JJ a) Lag som-setninger JJ b) Lag sammensatte substantiv c) Pronomen i subjektsform og objektsform d) Vår, vårt, våre, sin, si, sitt, sine, hennes, hans eller deres? e) Svar med adjektivet i bestemt form superlativ f) Lang, langt eller lenge? g) Skriv ordene i riktig rekkefølge og verbet i riktig tid h) Orddiktat Om likestilling, enhetsskolen og likhetstanken Grammatikk, ord og uttrykk Uttrykk med å ta Verb som begynner på be- (og verb uten be-) Å gå på bekostning av Uansett (adverb) Å uttrykke likhet: samme like Vokabular JJ a) Sett ordene i riktig rekkefølge og verbet i presens b) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer c) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form d) De fleste eller det meste? e) Ingen, ingenting, noen eller noe? f) Orddiktat Johanne og Ernesto snakker om ytringsfrihet Grammatikk, ord og uttrykk Adjektiv eller adverb? Presens partisipp Transitive og intransitive verb Substantiv verb adjektiv/partisipp

10 Vokabular JJ a) Fra direkte til indirekte tale JJ b) Hvilket ord er det riktige? JJ c) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form e) Substantiv verb adjektiv f) Knytt sammen setningene slik at første setning blir en leddsetning med hvis g) Orddiktat juli Grammatikk, ord og uttrykk Preposisjoner Uttrykk for hensikt Adverb som binder setninger sammen Vokabular JJ a) Da eller når? b) Skriv ordene i riktig rekkefølge og verbene i riktig tid c) Fra preteritum aktiv til presens passiv d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form e) Substantiv verb adjektiv/partisipp f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Bruk adjektivene i bestemt form superlativ, med eller uten artikkel h) Orddiktat Presentasjon av noen norske aviser og medier i Norge Grammatikk, ord og uttrykk Regelrett substantivbøyning Stoff, tøy/tøyer, klær, plagg Vokabular a) Å se ut. Ordne setningene b) Substantiv verb adjektiv/partisipp c) På en gang på gang på gangen om gangen i gang med en gang? d) Sammensatte verb e) Samme, sammen, nest, neste, nesten, sist eller siste? f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Orddiktat Johanne og Ismenia snakker om å tro på Gud Grammatikk, ord og uttrykk Tid gang time Passiv Å være forberedt på å forberede seg å tilberede å forbedre seg

11 Vokabular a) Fra ubestemt form entall til bestemt form flertall b) Sett inn substantivene i riktig form c) Substantiv verb adjektiv/partisipp d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form e) Sett inn adjektivene i riktig form f) Fra verb til substantiv som slutter på -ing g) Orddiktat Jobbe svart og motta trygd Grammatikk, ord og uttrykk Visst (adverb) Annerledes forskjellig Forskjell på / forskjell mellom Vokabular a) Genitiv b) Adjektiv og substantiv fra entall til flertall i bestemt form superlativ c) Fra perfektum til må + infinitiv d) Substantivets bøyning sammen med eiendomspronomen e) Sett inn dele dele ut dele inn dele med dele av dele opp i riktig tid/form f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Orddiktat Norge før og nå: fra bondesamfunn til velferdssamfunn Grammatikk, ord og uttrykk Både og, enten eller, verken eller Å miste å tape Å miste brukes ofte i disse sammenhengene Uttrykk med ordet nese Vokabular a) Substantiv og adjektiv fra ubestemt til bestemt form entall b) Substantiv som slutter på -er (personer) c) Det, den eller de? d) Finn det riktige ordet e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer f) Orddiktat Peter og Elinas historie Grammatikk, ord og uttrykk Pluskvamperfektum Generelle tidsuttrykk Tidsuttrykk ved høytider Verb som begynner på an- (og verb uten an-)

12 Vokabular a) Fra substantiv til adjektiv b) Fra presens til pluskvamperfektum c) Sett inn adjektivene i riktig form d) Substantiv verb adjektiv/partisipp e) Sett ordene med riktig ordstilling og verbene i riktig tid f) Sin, si, sitt, sine, hans eller hennes? g) Orddiktat Utvandring fra Norge Grammatikk, ord og uttrykk Ord som uttrykker mengde Etter å ha + perfektum partisipp + preteritum Tre betydninger av vel (adverb) Vokabular a) Fra aktiv til passiv b) Fullfør setningene c) Fullfør setningene d) Ordne setningene e) Sett inn substantivene i riktig form f) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer h) Orddiktat Innvandring til Norge Grammatikk, ord og uttrykk S-verb Såkalt (adjektiv) Uttrykk som tar infinitiv Vokabular a) Lag sammensatte ord b) Fra direkte til indirekte tale c) Skriv substantivene som slutter på -er i riktig form d) Nasjonalitetssubstantiv og -adjektiv e) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form f) Sett inn verbene i preteritum g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer h) Orddiktat Skolesystemet i Norge Grammatikk, ord og uttrykk Hjem, hjemme, hjemmefra Sånn, sånt, sånne / slik, slikt, slike

13 Vokabular a) Sett inn substantivene i riktig form b) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form c) Preteritum eller perfektum? d) Sett inn riktig spørreord e) Sin/si/sitt/sine eller hans/hennes/deres? f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Orddiktat Ernesto bytter skole Grammatikk, ord og uttrykk Lydhermende ord Også ikke heller Aktuelt vokabular når det er glatt på veien Ulike verb for å snø, snøens konsistens og skiføre Vokabular a) Sett inn ikke i setningene b) Fra presens til preteritum. Start setningene med I går c) Si uttrykkene på en annen måte d) Finn det riktige ordet e) Etter at + pluskvamperfektum og preteritum f) Orddiktat Joseph på norskkurs Grammatikk, ord og uttrykk Modale hjelpeverb Enda ennå (adv.) Vokabular a) Substantiv og adjektiv fra entall ubestemt form til flertall bestemt form b) Fra presens til pluskvamperfektum og preteritum c) Fra presens til 2. futurum d) Sett inn substantivene i riktig form e) Sett inn riktig ord i riktig tid/form f) Sin, si, sitt, sine, hans, hennes eller deres? g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer h) Orddiktat Livslang læring og etterutdanning Grammatikk, ord og uttrykk Uttrykk for alder og ulike faser i livet Vokabular a) Sett inn aldri i setningene b) Sammensatte ord

14 c) Sett inn adjektivene i riktig form d) Mye eller mange? e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer f) Orddiktat Reza skaper sin egen jobb Grammatikk, ord og uttrykk Å ha interesse interessant å interessere seg Uttrykk med å finne Å feste å feste seg ved noe å få festet en merkelapp på seg Vokabular a) Si adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall b) Sett inn ikke i setningene c) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form d) Substantiv verb adjektiv/partisipp e) Sett verbene i riktig tid/form og ordene i riktig rekkefølge f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer g) Orddiktat Peter søker jobb i Norge Grammatikk, ord og uttrykk Uttrykk med å fatte Verb som begynner på mis- (og verb uten mis-) Heldig flaks sjanse Vokabular a) Eiendomspronomen og substantiv b) Fra presens til 2. kondisjonalis c) Substantiv verb adjektiv/partisipp d) Sett ordene i riktig rekkefølge og verbene i riktig tid/form e) Fra aktiv til passiv f) Sett inn setningsadverbialet på rett plass g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer h) Orddiktat Tips angående jobbsøknad, CV og jobbintervju Grammatikk, ord og uttrykk Uttrykk med ordet side Verb som uttrykker å se Verb som likner på hverandre Vokabular a) Lag som-setninger b) Sett inn substantivene og adjektivene i riktig form c) Substantiv verb adjektiv / partisipp

15 d) Preteritum eller perfektum? e) Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer f) Orddiktat Arbeidsmiljø og uskrevne regler i arbeidslivet Grammatikk, ord og uttrykk Å uttrykke varighet Å synes å tro Å åpne (verb) åpen (adjektiv) Vokabular a) Fra ubestemt form entall til bestemt form entall b) Substantiv verb adjektiv/partisipp c) Fast og løst sammensatte verb d) Bind setningene riktig sammen e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer f) Orddiktat Lister Verb med uregelrett bøyning Verb som tar å + infinitiv Substantiv med uregelrett bøyning Adjektiv med uregelrett gradbøying Fast og løst sammensatte verb som betyr omtrent det samme og avledete substantiv Fast og løst sammensatte verb som ikke betyr det samme Oversikt over grammatikk, ord og uttrykk presentert i Opp og fram!

16

17 Forord Høsten 2007 startet jeg på en skriveprosess som ble mer omfattende enn jeg på det daværende tidspunkt hadde anelse om. Det er mulig jeg aldri hadde våget å starte prosessen den gangen, hvis jeg hadde visst hva som lå foran meg. Jeg har i sannhet fått erfare hva det vil si at veien blir til mens man går. I utgangspunktet var min idé å skrive ei lærebok for utenlandske studenter i norsk ved Den internasjonale sommerskolen, UiO, trinn III. Tapir Akademisk Forlag ga meg grønt lys til å starte arbeidet med Det går bra! høsten I 2008 utkom først en foreløpig utgave som jeg brukte for å finne ut hvordan jeg skulle utforme den endelige utgaven. Den endelige utgaven av Det går bra! kom i I mine ensomme (men lykkelige) skrivestunder klarte jeg ikke helt å se for meg at boka skulle få brukere og lesere både i Norge og ute i Europa ved mange ulike læresteder og universiteter. Mine forventninger strakk seg nærmest til at det ville bli spennende å prøve ut noe selvlaget i eget klasserom. Jeg hadde mine egne studenter og min egen undervisningserfaring i mente hele tiden mens jeg skrev. Drevet av lidenskap for min egen lærergjerning føltes ikke arbeidet tungt. Underveis i skriveprosessen, og også etter at Det går bra! begynte å selge litt her og der, klarte jeg ikke helt å ta innover meg at boka faktisk hadde andre brukere enn egne studenter og meg selv. Men litt etter litt forstod jeg at Det går bra! levde sitt eget liv utenfor mitt eget klasserom. Stille og rolig fant boka veien inn i flere klasserom, og jeg fikk veldig mange e-poster fra inn- og utland med hyggelige og personlige tilbakemeldinger. Disse e-postene varmer mer enn noen kanskje kan forstå. Det var blant annet slike e-poster, pluss andre hyggelige tilbakemeldinger, som gjorde at jeg ble motivert til å planlegge Nå begynner vi! som er nybegynnerboka i serien. Først i denne fasen forstod jeg at Det går bra! skulle bli begynnelsen på et større arbeid. Nå begynner vi! kom veldig lett. Allerede mens jeg var midt i prosessen med manuset, visste jeg at jeg ikke var ferdig med dette. Mens jeg skrev Nå begynner vi!, begynte Opp og fram! å ta form inni meg. Mitt fantastiske forlag, Tapir Akademisk Forlag, støttet meg som alltid og ga meg lov til å fortsette mitt arbeid. Det ble klart for meg at jeg skulle skrive en komplett læreverkserie for norskstudenter i inn- og utland. Dette var for meg en fantastisk mulighet, og en arbeidsoppgave jeg har elsket å utføre absolutt hele tiden. Innimellom har jeg selvsagt vært fryktelig sliten. 17

18 Jeg må veksle mellom ulike lærerjobber, små barn og husarbeid og timer og atter timer med skriving. Men timene med skriving har faktisk gitt meg mer energi til å stå i alle de andre oppgavene jeg har. Når jeg nærmer meg slutten av ei bok (i skrivende stund holder jeg på å gjøre helt ferdig Opp og fram!), blir jeg veldig sliten. I dag morges fortalte mannen min meg at jeg hadde snakket i søvne om natten, og at jeg hadde laget en dialog mellom meg og en person som tilsynelatende var en student. I dialogen bøyde studenten substantiv, og jeg korrigerte deretter substantivene som ble bøyd feil Kanskje må det være sånn at prosessen går «litt til hodet» for at alt skal bli ferdig? Jeg tror det er sånn for meg. Men når bøkene så ligger der på bordet foran meg, er det ikke følelsen av at jeg har vært sliten som er framtredende. Da kan jeg på et merkelig vis ikke lenger huske at jeg faktisk har skrevet bøkene og slitt for å få det til. Jeg kan på underlig vis ikke helt huske når jeg egentlig har skrevet bøkene Vel, sånn er for denne forfatteren. Alle har sine individuelle prosesser. Tidligere trodde jeg at når bøkene var ferdigskrevet, skulle de være et sted «der ute» uten relevans for mitt eget liv. Nå vet jeg at noe nytt og fint starter når bøkene er ferdige. Når bøkene er mellom to permer, begynner de å leve sitt eget liv. Nå forstår jeg at bøkene er blant mine beste venner. De bidrar til at nye kontakter etableres; vennskap knyttes og spennende prosesser og utvekslinger blir initiert. I løpet av disse årene som har gått og bøkene har blitt til, er det så mange jeg vil takke. Jeg begynte å skrive en liste over mennesker jeg følte takknemlighet til, men til slutt fant jeg ut at jeg egentlig da måtte skrive en liste over nesten alle jeg kjenner og har kontakt med i livet mitt. Listen ville bli lang. Men jeg må i hvert fall nevne min kjære mann, mine nydelige barn, min far og Anne Lise, min mor, mine brødre og øvrig familie, mine venner, mine studenter, rektor og kollegaer, nye bekjente, kontakter, e-postskrivere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Alle spiller hver sin rolle i å gi meg fornyet inspirasjon og tro. Men om jeg hadde nevnt alle sammen ved navn, så ville likevel ett navn bli stående over alle de andre navnene det er bare sånn det er. Der står May Helene Solberg, min redaktør i Tapir Akademisk Forlag. Min dypeste takk går til May. Songdalen, mai 2012 Cecilie Lønn 18

19 Om å bruke Opp og fram! Læreverket i sin helhet Nå begynner vi! (2011), Opp og fram! (2012) og Det går bra! (2009) danner til sammen en læreverkserie som dekker hele læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplanen bygger på Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), som beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer. Nå begynner vi! dekker A1 A2 (og grenser opp mot B1 mot slutten av boka), Opp og fram! dekker B1 (og grenser opp mot B2 mot slutten av boka) og Det går bra! dekker B2 (og grenser opp mot C1). Læreverkserien består av tre grunnbøker, tre arbeidsbøker og nettsiden Opp og fram! grunnbok Opp og fram! grunnbok har totalt 39 kapitler. Kapittel består av fire intervjuer, en appell og seks fortellinger. Intervjuene og appellen gir bakgrunn og fordypningsstoff for flere av tekstene i kapittel 1 28, og kulturappellen er en 1. mai-tale skrevet av en person innvandret fra Somalia. Fortellingene tar også opp igjen temaer fra kapittel 1 28, men her formidles temaene gjennom en mer skjønnlitterær stemme. 19

20 Trollmor I Nå begynner vi! og Det går bra! er Trollmor en gjennomgangsfigur, og det samme er tilfellet i denne boka. Trollmor er dette læreverkets subjektive stemme. Hun formidler forfatterens underliggende oppfatning: Å skrive et læreverk som presenterer virkeligheten «slik den er i Norge» er en umulig og heller ikke nødvendig oppgave. Jeg har tro på at det er viktig å gi studentene mulighet til å undre seg, stille spørsmål og være kritiske til ulike sider ved den norske virkeligheten. En grunnleggende del av norskstudenters opplevelse av livet i Norge forblir ofte en taus erkjennelse uavhengig av språklig nivå. Mange tanker som studentene har, er tanker de må ha for seg selv på sitt morsmål. Ofte tror jeg de mangler språklige rollemodeller som stiller kritiske spørsmål. Trollmor representerer forhåpentligvis en røst som kan lede noen framover mot å forme slike grunnleggende spørsmål. Håpet er at Trollmor kan uttrykke vanskelige tema i et enkelt og forståelig språk. Ideen som ligger til grunn for dette er at selv om et emne i seg selv er stort, komplekst og med mange lag, så trenger ikke språket å være komplisert, vanskelig og ugjennomtrengelig. Noen ganger er det kanskje såre enkelt? Slik ser i hvert fall Trollmor på den saken og så får hver enkelt lærer ta opp saken til diskusjon med damen selv i samspill med sine studenter. Forslag til arbeidsmåte i klasser ved oppstart av ny leksjon 1. Elevene jobber parvis med vokabularet i arbeidsboka. Læreren presenterer vokabularet etterpå (eller eventuelt først) via PowerPoint, om denne arbeidsmåten er ønskelig. (Vokabularet ligger som PowerPoint-presentasjoner på nettsiden.) 2. Læreren presenterer og forklarer grammatikken i hvert nye kapittel i arbeidsboka. 3. Teksten leses. 4. Elevene svarer på spørsmålene i grunnboka muntlig (parvis og/eller sammen med lærer). 20

21 5. Elevene jobber med grammatikkoppgavene, og disse gjennomgås etterpå av lærer. Om ønskelig kan læreren benytte PowerPoint-presentasjonene av arbeidsoppgavene med løsningsforslag som ligger på nettsiden. 6. Når man har jobbet tilstrekkelig med vokabularet, grammatikken, teksten og oppgavene, kan det være hensiktsmessig å la elevene besvare spørsmålene skriftlig, i tillegg til at de blir gitt en diktat. Ordene i diktatene ligger på nettsiden på PowerPoint. For mange vil det være pedagogisk hensiktsmessig at man gjennomgår ordene før diktaten gjennomføres. Da kan læreren fokusere på ord med spesiell skrivemåte/uttale. Diktatene foreligger også som lydfiler på nettsiden. 7. På et tidspunkt i denne prosessen bør elevene ha fått i lekse å høre på den innleste teksten for det aktuelle kapitlet. Lydfiler for alle kapitlene ligger på nettsiden. Grammatikk i arbeidsboka og grammatikk på nettsiden Grammatikken i arbeidsboka fokuserer på spesielle tema som dukker opp i kapitlene. I tillegg fokuseres det spesielt på verb etterfulgt av ulike preposisjoner og adverb, og ord det kan være vanskelig å forstå forskjellen på. Grammatikken er ikke utfyllende, men temaene er utvalgt spesielt med tanke på hva studenter på dette nivået ofte synes er utfordrende. Derfor presenteres ulike grammatiske tema som små «drypp», på en kort og konsis måte. For øvrig henvises det til grammatikken på nettsiden. Der ligger det fritt tilgjengelig en grammatikkdel hvor grammatikken presenteres tema for tema. Denne grammatikkdelen kan skrives ut i sin helhet. Man kan også hente fram PowerPoint-presentasjoner av de ulike grammatiske emnene som behandles. -oppgavene Når man starter med oppgavetypen merket, vil man som lærer sannsynligvis legge merke til at studentene velger å gjøre oppgaven på ulike måter. Noen vil lese både spørsmål og svar direkte fra teksten. Andre vil dekke over 21

22 kolonnen med svaret og lese spørsmålet for hverandre. Og noen vil klare å løsrive seg fra teksten og bare lytte til hva medstudenten sier. Målet med disse -oppgavene er at så mange som mulig skal klare å gjøre oppgaven ved at én student lytter og den andre studenten leser og sjekker medstudentens svar. Studentene har muligheten til å bli hverandres «lærere». I virkelighetens klasserom finner studentene fort ut hvilken vanskelighetsgrad som passer dem. Studenter som ikke løsriver seg fra teksten, vil i noen tilfeller ikke oppleve stor nok utfordring. Noen trenger hjelp til å forstå hvor annerledes oppgaven er når de må lytte til en setning og gi et svar, til forskjell fra å lese en setning selv og gi et svar ut ifra det. -oppgavene er med andre ord godt egnet for tilpasset opplæring. Alternativt kan studentene få gjøre -oppgavene to ganger; én gang hvor de begge leser setningene, og én gang hvor bare den ene studenten får se på teksten. Denne lærerens erfaring gjennom utprøvingen av Opp og fram! er at studentene trenes opp og mestrer oppgaveformen stadig bedre gjennom å gjøre oppgavetypen jevnlig. Studentene finner ut hvordan de vil løse oppgaven, og de trenes også i å utvikle forklaringsmodeller for hverandre. Noen ganger når studenters forklaring bedre fram til andre medstudenter enn lærerens egne ord. Vokabularlister i arbeidsboka og vokabularlister på nettsiden Ord markert med fete typer i grunnboka er ord man finner igjen i vokabularlister (fra norsk til norsk) enten i arbeidsboka (for kapittel 1 28) eller på nettsiden (for kapittel 29 39). Man kan jobbe med vokabularet på ulike måter. Studentene kan for eksempel få i lekse å lære seg vokabularet hjemme. I klassen kan studentene så få i oppgave å skrive ned vokabularet (enten høyre eller venstre kolonne). Man kan også gi studentene i oppgave å jobbe parvis eller i små grupper med vokabularet, gjennom å spørre hverandre. Læreren kan også gjennomgå vokabularet i fellesskap i klassen ved bruk av PowerPoint (enten i for- eller etterkant av gjennomgang). Å tenke norsk på norsk er et viktig ledd i en innlæringsfase. Passivt vokabular kan bli aktivt gjennom gjennomgående fokus på synonymer. Man lærer 22

23 flere ord; man lærer strategier for innlæring og man trenes opp til å forstå forklaringer. Likevel kan det i siste instans være en god test for studentene å forsøke (for seg selv) å oversette til sitt eget morsmål og av den grunn er det satt av en tom kolonne i vokabularlistene. Dette vil gi dem en endelig indikasjon på om de har forstått vokabularet og om ordene er blitt deres. Nettsiden er læreverkets forlengede arm. Der ligger det oppgaver og lærerressurser for alle de tre læreverkene. I noen tilfeller vil kanskje oppgaver fra Nå begynner vi! eller Det går bra! være nyttige, selv om det er Opp og fram! man jobber med. Nye oppgaver, forklaringer, lydfiler og tekster vil bli lagt ut på nettsiden, som vil være i en kontinuerlig prosess. Det gjøres også oppmerksom på at det foreligger repetisjonstester for hvert kapittel (med løsningsforslag på PowerPoint). For å få tilgang til disse testene, må man ha et brukernavn og et passord. Send en e-post til for å få tilsendt brukernavn og passord. Ressursene på nettsiden skal alltid være gratis, og mitt håp er at siden vil framstå som en nyttig og vel besøkt ressursside. Velkommen til Norsk for deg og lykke til i arbeidet med Opp og fram! 23

Innhold. Forord... 19

Innhold. Forord... 19 Innhold Forord................................................................... 19 Om å bruke Opp og fram!..................................................... 21 Norsk for deg-serien.........................................................

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 GRUNNBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 GRUNNBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 GRUNNBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 GRUNNBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2897-7

Detaljer

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41 Forord... 17 Om å bruke Nå begynner vi!... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! Trollmor Grunnboka: Innledningskapitlene Grunnboka: Grammatikken

Detaljer

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å Innhold Forord......................................................... 17 Om å bruke Nå begynner vi!.... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no gruppen Læreplanen som grunnlag for

Detaljer

Innhold. Forord Om å bruke Norsk for deg: Grammatikkoppgaver Hovedfokus: Substantiv... 17

Innhold. Forord Om å bruke Norsk for deg: Grammatikkoppgaver Hovedfokus: Substantiv... 17 Forord....11 Om å bruke Norsk for deg: Grammatikkoppgaver...13 Tematisk fokusering en grammatisk veiviser.................................... 13 Minigrammatikk før noen av kapitlene.........................................

Detaljer

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 ARBEIDSBOK. 2. utgave. Tittelsider Arb.bok korr.indd

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 ARBEIDSBOK. 2. utgave. Tittelsider Arb.bok korr.indd Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 ARBEIDSBOK 2. utgave Tittelsider Arb.bok 2014 5. korr.indd 1 13.01.2015 13:25:03 Tittelsider Arb.bok 2014 5. korr.indd 2 13.01.2015 13:25:03

Detaljer

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK. 2. utgave

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK. 2. utgave Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK 2. utgave 1 2 Cecilie Lønn Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK 2. utgave Forord Tapir Akademisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11 Forord Innholdsfortegnelse Forord 9 Om å bruke Nå begynner vi! 11 Om hele lærebokserien 11 Nettressursene: www.norskfordeg.no 11 Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! 12 Trollmor 12 Grunnboka: «Alfabetet

Detaljer

UKE TEMA SKRIVE GRAMMATIKK VERK ARBEIDMETODER. flertall

UKE TEMA SKRIVE GRAMMATIKK VERK ARBEIDMETODER. flertall ÅRSPLAN I NORSK FOR GO1 01-01 UKE TEMA SKRIVE GRAMMATIKK VERK ARBEIDMETODER -5 Bli kjent 1. Presentasjon Substantiv: egennavn og. Fortell om en fellesnavn, entall og kap. 1 matrett flertall På norsk- 6-7

Detaljer

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av:

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av: Klasse H Uke 1 04.01-.08.01.2016 Navn: Sett av: Les høyt og fortell på norsk Ukedag Mandag Jeg leste (skriv navnet på boka du leste): Jeg fortalte til: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Denne

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå NIVÅ B1 GRUNNBOK. 2. utgave

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå NIVÅ B1 GRUNNBOK. 2. utgave Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå NIVÅ B1 GRUNNBOK 2. utgave Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå NIVÅ B1 GRUNNBOK 2. utgave Copyright 2015 by Fagbokforlaget

Detaljer

Halvårsplan VK-klassen vår 2014

Halvårsplan VK-klassen vår 2014 Halvårsplan VK-klassen vår 2014 Fag: Norsk Lærebok: Norsk Start Lærer: Carina Borch NB! Det tas forbehold om endringer underveis utfra elevenes ståsted og forutsetninger. Dette skjemaet er ment som en

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 3 SUBSTANTIV Nasjonalitetsord Ord som betegner personer fra et land, skal skrives med liten bokstav. De skal normalt ikke ha artikkelen en foran når de forteller

Detaljer

Klasse. Uke 11 - Reise Mars Navn:

Klasse. Uke 11 - Reise Mars Navn: Klasse H Uke 11 - Reise 14. - 18. Mars - 2016 Navn: Arbeidsplan Mandag 1. Se supernytt 2. Repetisjon 3. Dele ut ukeplanen 4. Øveord/verb - tavleundervisning 5. Lese - Norsk start Tirsdag 1. Se supernytt

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK. 2. utgave

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK. 2. utgave Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK 2. utgave 1 2 Cecilie Lønn Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK 2. utgave Forord Tapir Akademisk

Detaljer

Kom i gang veiledning

Kom i gang veiledning Brukerveiledning Kom i gang veiledning PCS kommunikasjonstavle Art.nr 461333 Rev A NO 2 Innhold 1. PCS kommunikasjonstavle... 5 2. Beskrivelse av sidene i PCS kommunikasjonstavle... 6 Tavle: beskrivelse

Detaljer

UKEPLAN I NORSK 2016/17 Uke: 35

UKEPLAN I NORSK 2016/17 Uke: 35 UKEPLAN I NORSK 2016/17 Uke: 35 Gruppe: G Navn: Ukens tema: Familie og skole Lærebøker: Norsk start 5-7, Klar ferdig norsk Grammatikk: Adjektiver, verb Mål: Jeg kan bøye adjektiv «liten» på riktig måte.

Detaljer

APPENDIKS D Geminittisk språk/grammatikk

APPENDIKS D Geminittisk språk/grammatikk 1 APPENDIKS D Geminittisk språk/grammatikk Jeg har latt overskriften på dette appendikset bli sående i sin opprinnelige form, selv om jeg kun har maktet å gi et nokså usystematisk og mangelfullt innblikk

Detaljer

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle Uke: 14 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Integrering Antirøykekampanje Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!» Grammatikk: Substantiver, verb 10. klassingene: HUSK KG - TEST PÅ FREDAG!!!

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Presentere ulike emner muntlig SKOLEÅR 2015-2016

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål Målark Chapter 1 Bokmål Jeg kan lese en dialog sammen med andre. Jeg kan lese og lytte til nyheter og annonser. Jeg kan lese en enkel faktatekst med mange bilder. Jeg kan lese mer avanserte faktatekster

Detaljer

UKEPLAN 2017/18 Uke: 35 Gruppe: G Navn:

UKEPLAN 2017/18 Uke: 35 Gruppe: G Navn: UKEPLAN 2017/18 Uke: 35 Gruppe: G Navn: INFORMASJON TIRSDAG - UTESKOLE: Kle deg etter været. Husk gode sko, mat og drikke. FREDAG GYM: Husk gymtøy og joggesko. FREDAG UKAS TEST: Gjør alle leksene hver

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

VENNSKAP OG FORELSKELSE KAPITTEL HJERNESTORM Hvilke assosiasjoner får du? Skriv så mange ord om vennskap som du klarer på to minutter.

VENNSKAP OG FORELSKELSE KAPITTEL HJERNESTORM Hvilke assosiasjoner får du? Skriv så mange ord om vennskap som du klarer på to minutter. KAPITTEL 18 VENNSKAP OG FORELSKELSE 1 HJERNESTORM Hvilke assosiasjoner får du? Skriv så mange ord om vennskap som du klarer på to minutter. Fortell om en god venn. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Sigrunn Askland (UiA)

Sigrunn Askland (UiA) Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. -Resultater fra en undersøkelse. Sigrunn Askland (UiA) sigrunn.askland@uia.no 5. FELLES SPRÅKL ÆRERDAG 2017 LØRDAG 1. APRIL 2017

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!!

Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!! Uke:38 og 39 Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!! Matematikk - kunne utvide og forkorte brøker - kunne gjøre om uekte brøk til blandet - skriftlig arbeid

Detaljer

(Fra Norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet Kartlegging og anbefalinger)

(Fra Norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet Kartlegging og anbefalinger) Innvandrere som gruppe har en større andel personer med langt høyere utdanning og en større andel med svært kort utdanning sammenliknet med resten av befolkningen. Det kan være utfordrende å tilby norskundervisning

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 2 SUBSTANTIV Ubestemt artikkel I de fleste tilfeller kan man ikke vite hvilken artikkel et substantiv har. Man må lære artikkelen sammen med substantivet. Predikativ

Detaljer

Lokal læreplan Engelsk 7. trinn

Lokal læreplan Engelsk 7. trinn Lokal læreplan Engelsk 7. trinn Lærebok: Stairs 7 Antall uker 6 uker ( fra Down under Australia Some/any Preteritum Nr. 5, 6, 7, 8, 12, 22, 23, Stairs 7 Nettsider (http://www.storynory.com/archives/fairy-tales/,

Detaljer

Gruppe:G Navn: UKEPLAN Uke 1

Gruppe:G Navn: UKEPLAN Uke 1 UKEPLAN Uke 1 Gruppe:G Navn: Ukens tema: Venner og slektninger Lærebok: «Norsk start 5-7» s. 118-125 s. 45-53 Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: http://tv.nrksuper.no/serie/supernytt Bilder/odbok

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

INFORMASJON MANDAG HELDAGSPRØVE I NORSK

INFORMASJON MANDAG HELDAGSPRØVE I NORSK UKEPLAN Uke: 48 Gruppe: G Navn: Mottaksskolen tel. 38107890 http://www.minskole.no/mottaksskolen INFORMASJON MANDAG HELDAGSPRØVE I NORSK Det er heldagsprøve i norsk på mandag 28.11.2016. Det er tredelt

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

UKEPLAN UKE 35 UKE: 35 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 35 UKE: 35 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 35 UKE: 35 DATO: 28.08-01.09.17 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Vi leser 2 Ukas ord 2: Flere ord som rimer (hus, pus, mus, hår, lår, sår) Grammatikk: * Alfabetet: Konsonanter og vokaler. * Verb

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Kjennetegn for måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Kjennetegn for måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Krossen skole. Årsplan i norskfaget for 6. trinn 2015/16

Krossen skole. Årsplan i norskfaget for 6. trinn 2015/16 Krossen skole. Årsplan i norskfaget for 6. trinn 2015/16 Mål for lese- og skriveopplæring Å utvikle leseferdighet: lesehastighet, leseflyt, nøyaktighet og god innholdsforståelse Å oppøve leselyst og leseglede

Detaljer

UKEPLAN 2017/18 Uke: 36 Gruppe: G Navn:

UKEPLAN 2017/18 Uke: 36 Gruppe: G Navn: UKEPLAN 2017/18 Uke: 36 Gruppe: G Navn: INFORMASJON TIRSDAG- UTESKOLE: Kle deg etter været. Husk gode sko, mat og drikke. ONSDAG - SKOLEFEST: Ta med familien din og kom kl. 16.00. FREDAG GYM: Husk gymtøy

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Årsplan i engelsk for 6.trinn 2015/2016

Årsplan i engelsk for 6.trinn 2015/2016 Årsplan i engelsk for 6.trinn 2015/2016 uke KL Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-40 Kunne bruke grunnleggende Kunne delta i korte dialoger og Samtale Retting og begreper diskusjoner på engelsk Communication

Detaljer

FAGPLAN, SPANSK, 8. TRINN

FAGPLAN, SPANSK, 8. TRINN FAGPLAN, SPANSK, 8. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er end el av fagkompetansen. I fremmedspråk forstås grunnleggende

Detaljer

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 timer Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk: 6 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding

Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING 8. trinn fransk Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Mål for en periode kunne bøye

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-39

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-39 Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

UKEPLAN UKE 46 UKE: 46 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 46 UKE: 46 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 46 UKE: 46 DATO:14.-18.11.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Norsk start 5-7: Venner Ukas ord 3: Flere ord med dobbelt konsonant(s.32-33) (sommer, kommer, jakke, snakke, finne, minne) Grammatikk:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 1 Substantiv, kjønn Norske substantiver har tre kjønn (genus). Kjønnene har ulik artikkel: Hankjønn: en gutt, en mann, en bil, en by Hunkjønn: ei jente, ei klokke,

Detaljer

Uke: 10 Navn: Gruppe: G

Uke: 10 Navn: Gruppe: G Uke: 10 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Fritid og følelser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok

Detaljer

Løsningsforslag til Nå begynner vi!

Løsningsforslag til Nå begynner vi! 1 Hei! a) Riktig eller galt? riktig galt 1. Trollmor er en mann. X 2. Trollmor er en normal dame. X 3. Trollmor har ingen venner. X 4. Emilio er lærer. X 5. Reza er fra Syria. X 6. Du sier god morgen ca.

Detaljer

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet Innhold Nivå A1 Side Leksjon Domene og tema Funksjoner og 14 16 18 1 Hva heter du? 1A Hvor er de fra? 1B Jeg heter Tor Egen person Land og verdensdeler Å fortelle hva man heter, og hvor man kommer fra

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET 2015-2016 Kyrkjevollen skole Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter gi

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser.

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser. Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne reflektere rundt

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne FAGPLAN I ENGELSK FOR 7. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 Tema:

Detaljer

UKEPLAN UKE 34 UKE: 34 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 34 UKE: 34 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 34 UKE: 34 DATO: 22.-26.08.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Vi leser 2 Ukas ord 2: Ord som rimer (is, ris, gris, bur, sur, mur) Grammatikk: * Alfabetet: Konsonanter og vokaler. * Verb * Substantiv

Detaljer

Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 4. Versjon: 15. mai 2015

Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 4. Versjon: 15. mai 2015 Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 4. Versjon: 15. mai 2015 S V IO DO 1) Hun gav ham (nøklene). Oppgave A og B S V IO DO 2) (Politimannen) gav dem (bøter). S V IO DO 3) (Mamma) sendte meg (nye

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 2 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 2 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 2 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 2 Hvordan var det på skolen i dag? I dette kapittelet blir vi bedre kjent med grunnskolen i Norge. Vi snakker

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

FAGPLAN, SPANSK, 10. TRINN

FAGPLAN, SPANSK, 10. TRINN FAGPLAN, SPANSK, 10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er end el av fagkompetansen. I fremmedspråk forstås grunnleggende

Detaljer

Nivådelt undervisning i 10.klasse

Nivådelt undervisning i 10.klasse Nivådelt undervisning i 10.klasse 1 Biodata Tone Haglund (1962-). Adjunkt, undervist i spansk på ungdomsskolenivå i 10 år. 2007: Nyutdannet lærer - NHHK / UiB / Praktisk-Pedagogisk-Utdanning Bank; ekspedisjon,

Detaljer

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2 LEKSJON 0 SIDE 00-0..03 5:46 Side 6 Innhold 4 7 A: Hei! B: Hvor er de fra? C: Jeg heter Tor Vokaler: O, Å, A Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. Hilse Presentere seg Si hvor en

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

UKEPLAN UKE 47 UKE: 47 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 47 UKE: 47 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 47 UKE: 47 DATO:21.-25.11.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Norsk start 5-7: Fritid og hobby Ukas ord 3: Ord med sj-lyd som skrives sj (s.34-35) (sju, sjef, sjakk, sjiraff, sjokolade, sjampo)

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning!

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! 21. januar 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket Kommunisere med

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER (Gjelder for hver periode)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER (Gjelder for hver periode) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 7. trinn 2015/16 Læreverk: Stairs 7, Cappelen: Textbook, Workbook, Cd og Digital ressurssider. - http://stairs.cappelen.no Elevene har tekstbok, arbeidsbok

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 12 Bryllup i Furulia Det siste kapittelet i boka er knyttet til hyggelig sosialt samvær mellom de personene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Kjennetegn for måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Kjennetegn for måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge Skrive tekster

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer