Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring 2014/ / Gouda Reiseforsikring Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring 2014/ / Storebrand Livsforsikring Meddelelse om kontraktstildeling - forsikringstjenester Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring 2014/ / f Skadeforsikring NF Meddelelse om kontraktstildeling Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring 2014/ / DnB Livsforsikring AS Side: 1 av 18

2 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - evaluering - mailkorrespondanse Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring 2014/ / Gouda Reiseforsikring Meddelelse om kontraktstildeling forsikringstjenester Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring 2014/ / DnB Livsforsikring Meddelelse om kontraktstildeling forsikringstjenester Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring 2014/ / F Meddelelse om kontraktstildeling forsikringstjenester Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring 2014/ / Gouda Reiseforsikring Side: 2 av 18

3 Sluttrapport C41006 prosjekt flyttinger P26 rehabilitering - flyttinger prosjekt C C flytting til Stortingsgata 6 - S-6 - innredning av S-6 - sikringstilak X 2013/ / Øivind Stensrud m.fl. Søknad om samtykke til deltakelse på FNs 59. kvinnekommisjon - CSW - New York FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 N 2014/ / kke fordelt til saksbehandler Signert avrop TSM-konsulent fra Evry - desember 2014 Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry SD 2013/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Evry P26 - rehabilitering - saksliste til styringsgruppemøte godkjenning av referat av statusrapport - risiko i prosjektet - nytt avviksspor i Rosenkrantzgate P26 rehabilitering - styringsgruppemøter - SG - Prosjekteier - PE 2013/ / Terje Olsen m.fl. Side: 3 av 18

4 Dokument 8:22 S Ber om departementets uttalelse til representantforslag om å endre ordningen med merverdikompensasjon for idrettsanlegg Dokument 8:22 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge om å endre ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg 2014/ /2014 Kulturdepartementet Statsråden 2014/ /2014 tenriksdepartementet Leie- og serviceavtale på Pure Water drikkevannsystemer - The Pure Water Company Leie- og serviceavtale på Pure Water drikkevannsystemer - The Pure Water Company SD 2014/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp The Pure Water Company Prop 39 L Anmodning om høring Prop. 39 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) 2014/ /2014 Norsk Arbeidsmandsforbund Side: 4 av 18

5 Avtale på vedlikehold og tilkalt bistand på kjøreport Bakvak Speedgate B-Protect - Mil Sec Avtale på vedlikehold og tilkalt bistand på porter - dørautomatikk innkjøring - Mil Sec Norge SD 2013/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Mil Sec Norge Dokument 8:25 S Anmodning om høring Dokument 8:25 S ( ) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen og Sonja Mandt om eit tryggare arbeidsmiljø for arbeidstakarar i valds- og trugsmålutsette 2014/ /2014 Fellesorganisasjonen (FO) Avtale på vedlikehold og tilkalt bistand på sikkerhetsinstallasjoner - Mil Sec Norge Avtale på vedlikehold og tilkalt bistand på sikkerhetsinstallasjoner - Mil Sec Norge SD 2014/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Mil Sec Norge Prop 48 L Anmodning om høring Prop. 48 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) 2014/ /2014 Fellesorganisajsonen (FO) Side: 5 av 18

6 Dokument 3:3 Presentasjon til møte Dokument 3:3 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd 2014/ / Riksrevisjonen Dokument 3:4 Presentasjon til møte Dokument 3:4 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen 2014/ / Riksrevisjonen ttalelse - Snøscooterkjøring Miljøvern - naturvern - klimaendringer - utslipp - forurensning - henvendelser / / Troms fylkeskommune nvitasjon til konferanse på Økonomisk institutt - Arbeidsmarked og skatt - Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 niversitetet i Oslo - Økonomisk institutt Side: 6 av 18

7 nvitasjon til konferanse på Økonomisk institutt - Arbeidsmarked og skatt - Oslo FK - Finanskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2014 niversitetet i Oslo - Økonomisk institutt Svar på invitasjon til konferanse på Økonomisk institutt FK - Finanskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2014 niversitetet i Oslo - Økonomisk institutt nvitasjon til Strategisk krisehåndteringskurs nr. 3 i juni 2015 ved Forsvarets høgskole / Sjefskurs Strategisk krisehåndteringskurs 2015 ved Forsvarets høgskole 2014/ / Forsvarets høgskole Retur av signerte avtaler for veggfester i Prinsensgate 26 - Tollbugata 32 - Karl Johans gate 22 - Akersgata 21 Trikk - holdepasser - trikkeskinner - avtaler for veggfester i Prinsensgate 26 - Tollbugata 32 - Karl Johans gate 22 - Akersgata / / Sporveien Oslo nfratrukturenheten Side: 7 av 18

8 Svar på henvendelse av Bomstasjonen mellom Espa og Strandlykkja Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 18189/2014 Kari Simensen Samhandlingsavtaler krytptjeneste med CTO VKEN - Avtalepart A har kryptosikkerhetsleder - Avtalepart B kryptoforvalter Samhandlingsavtaler krytptjeneste med CTO VKEN - Avtalepart A har kryptosikkerhetsleder - Avtalepart B kryptoforvalter 2014/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Forsvaret Cyberforsvaret Mailkorrespondanse - Svar på brev av møte vedr lindrende behandling HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 18191/2014 Tove Bring Solum ttalelse - nterpellasjon om satsing eller kutt innen rus og psykiatri i nord Psykiatrien - henvendelser / /2014 Troms fylkeskommune Side: 8 av 18

9 2014/ /2014 Den norske Helsingforskomite 2014/ /2014 Landsorganisasjonen for romanifolket Meld St 7 Høringsnotat Meld. St. 7 ( ) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning / /2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt MARNTEK Meld St 7 Høringsnotat Meld. St. 7 ( ) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning / /2014 Forskningsinstituttenes fellesarena Side: 9 av 18

10 Ny meningsmåling - NATO og annet internasjonalt samarbeid FK - andre henvendelser / /2014 Folk og Forsvar Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/100 - leie av erstatningsboliger Anskaffelse erstatningsboliger X 2014/ /2014 Hanna Meland Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal - ***** ***** 2012/ / P SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** 2014/ /2014 Likestillings og diskrimineringsombudet Side: 10 av 18

11 Personal - permisjon ***** ***** Personal - ***** ***** 2009/ / P SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Vedrørende reise til Brussel og Geneve KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 X 2014/ /2014 Marianne Brænden Personal - tilsetting ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal - ***** ***** 2009/ / P SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Forespørsel om møte med næringskomiteen og energi og miljøkomiteen - delegasjonen fra den russiske ambassade og den russiske handelsrepresentasjon - Oslo desember 2014 NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 18207/2014 Den russiske føderasjons handelsrepresentasjon i kongeriket Norge Side: 11 av 18

12 Kopi av brev til HOD - NFD og KMD - kunnskap innovasjon og næringsutvikling i helsesektroen HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - Helsedirektoratet / /2014 Abelia Henvendelse - Statoil - eierskap Olje og gass - energiproduksjon - energibruk - strømforbruk - henvendelser / / Rolf Wiborg Prop 48 L Anmodning om høring Prop. 48 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) 2014/ /2014 nio 2014/ /2014 NOAS - Norsk Organisasjon for Asylsøkere Side: 12 av 18

13 nvitasjon til innspillmøte - konsesjonspolitikk - Værnes NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Seniortanken for Havbruksnæringen Prop 39 L Anmodning om høring Prop. 39 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) 2014/ /2014 nio Kopi av brev til NFD - Fjordfiskenemndas arbeid og utfordringen med fjordlinjer NÆK - næringskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / / Nordland sildfiskarlag nvitasjon til Norsk Journalistlags landsmøte Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk Journalistlag Side: 13 av 18

14 nvitasjon til Teleforum Trondheim NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Teknisk-naturvitenskapelig forening nvitasjon til konferanse - En domstol på barns premisser - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Domstoladministrasjonen Prop 8 S Merknader til utkast til innstilling Prop. 8 S ( ) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang f X 2014/ /2014 Tore Dag Lien 2014/ /2014 Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg Side: 14 av 18

15 2014/ /2014 Menneskerettighetsutvalget norsk psykologforening Søknad fra Redd Barna om utstilling av melding fra asylbarn Forespørsel fra Redd Barna om utstilling i Stortingets lokaler 2014/ / Redd Barna 2014/ /2014 Menneskerettsalliansen 2014/ /2014 Sivilombudsmannen Side: 15 av 18

16 2014/ /2014 NSR - Norske Samers Riksforbund 2014/ /2014 Menneskerettighet Henvendelse - kommunal leilighet Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / / SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Ønsker å forlenge avtalen i 2015 Anskaffelse av rammeavtale for videoproduksjon - Funkenhauser / /2014 Funkenhauser Side: 16 av 18

17 Henvendelse - klage på politiet i Steinkjer Politiet - henvendelser / / SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dokument 8:89 S Anmodning om høring Dokument 8:89 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Marit Arnstad om tiltak for en kunnskapsbasert naturforvaltning 2014/ /2014 NORSKOG Edring av ansvarsfordeling mellom justiskomitéen og næringskomitéen - gjelder selskapslovgivning Ansvarsfordeling mellom justiskomitéen og næringskomitéen - selskapslovgivning 2014/ / Næringslivets Hovedorganisasjon 2014/ /2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Side: 17 av 18

18 Tilbud forsikringstjenester til Stortingets administrasjon Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring SD 2014/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Storebrand Livsforsikring Side: 18 av 18

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 16. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland 1567 Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr.

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer