Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. Nr årgang SOMMER maler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 12 4. årgang SOMMER 2008. maler"

Transkript

1 Nr årgang SOMMER «Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg Stråholmens maler

2 Sett fra Sildebukta Meninger Det skulle ta fire år etter at vi fra denne plass framhevet turismens betydning for Kragerø og kalte Kragerø for en turistkommune, til at ledende lokalpolitikere og andre lokale medier tok sjansen på å gjøre det samme. Det skjedde da de fikk rapporten fra Telemarkforskning som viste at omlag 30 prosent eller en tredel av alle arbeidsplasser i Kragerø er turistrelatert. Det er selvsagt fristende å innkassere velkommen etter og hva var det vi sa, men det er ikke poenget. Poenget er at hver tid har sin industri. Turismen er industrien i vår tid. Sigbjørn Larsen, redaktør Skjærgårdsliv Turismen er vår tids industri Sigbjørn Larsen Alt går i bølger. Tenk bare på seilskutetiden, istrafikken, jerngruvedriften og skipsbyggeindustrien. Det er derfor kloke hoder som industribyggeren Terje Kiil i Kjølebrønd sier at han ikke er sikker på noe, bortsett fra at det helt sikkert ikke vil være båtopplag på Sandtangen en gang i fremtiden. Det sørgelige er at tradisjonelle industritenkere som Ole Moen synes å stemple turistnæringen som mindreverdig i forhold til annen og mer tradisjonell industri som for eksempel jern og metall. Moen etterlyser i stedet tenkning for etablering av varige og godt betalte industriarbeidsplasser i Kragerø. Sannheten er at arbeidsplassene innenfor turistindustrien er like forgjengelige eller varige og godt betalte som innenfor annen industri. Han poengterer at det nå kommer ferdige bygningselementer fra Litauen til hytteprosjekter i Kragerø, men hva er det som er så mye værre med det, enn at det kom ferdige skipsseksjoner andre steder fra som ble sveiset sammen på Tangen? Før en helårs hytteturist i Kragerø har satt nøkkelen i hyttedøra, har vedkommende som regel kjøpt varer og tjenester for rundt 2 millioner kroner i form av materialer, grunnarbeider, snekkere, elektrikere, møbler etc. I følge Moen visste alle allerede fra før undersøkelsen fra Telemarkforskning ble publisert, at Kragerø var en utpreget turistby. Det betyr i så fall at politikere og folk som Ole Moen har kjempet med nebb og klør mot bedre vitende i alle år! I stedet for å legge politikk og forhold til rette for ny arbeidsgivende industri har man altså klynget seg fast i tenkning og planlegging for at Kragerø i stedet skulle framstå som en tradisjonell industriby, fordi man liker denne typen industri bedre! Er det rart at Sveriges næringsminister kaller Norge for den siste kommuniststat? Tim Kronborg er en industribygger i Kragerø. Han har sett mulighetene og skapt inntekter og arbeidsplasser for langt flere enn ham selv. Desverre er det noen som alltid blir misunnelige på slike, men Kronborg har gjort mer. Han har aktivt søkt kunnskap om hva som faktisk er tilfelle når det gjelder arbeidslivet i Kragerø. En slik analyse burde selvsagt Kragerø kommune ha utført for lenge siden, men kanskje det var flere enn Ole Moen som ikke ønsket slike fakta på bordet? Resultatene fra undersøkelsen legger nemlig klare føringer på den videre utviklingen i kommunen. Det blir nå helt riktig og viktig at steder som nettopp er planlagt for industri som Åtangen, Litangen, Leirdalen og Kjørbånn for å nevne noen, nettopp blir disponert til vår tids industri: turismen! For nå vet vi jo alle at Kragerø er en utpreget turistkommune, ikke sant? Tim Kronborg Kragerø er fra naturens side tilgodesett med attraksjoner som tiltrekker både lokale fastboende og mer eller mindre trofaste turister og ferierende. De fl este av oss bruker mer enn gjerne den fantastiske skjærgården med øyer og holmer, lune bukter og trange sund. Det mange glemmer er at kommunen også har et spennende innland med vassdrag og vann, og fl otte turområder i et meget variert skogsterreng. Så for dem som i fellesferien synes det kan bli vel folksomt i Blindtarmen eller på Rauane, så er det absolutt mulig å fi nne nye og uoppdagede turmål der stillhet og naturopplevelser gir ro i en ellers stresset kropp og sjel. Også i fremtiden håper jeg det vil være mulig å tilby gode opplevelser dersom turistkommunen Kragerø utvikles med omhu. Jeg har registrert at enkelte er skeptiske til storstilt satsing på turisme, og at kritiske røster hevder at tradisjonell industri er Nattergalen Nattergalhannen synger i senvårens lyse natt. Rundt ham lytter venninner trollbundet og betatt. De vakre fl øytende toner han spiller til alles ære. De lokkende strofer og triller til hun som kone vil være. langsiktig næringsutvikling, mens turistindustri er jakten på rask avkastning og at de ansvarlige ikke har langsiktig perspektiv. Jeg kan kun snakke for vår egen del, og for oss er troverdighet og langsiktighet nøkkelbegreper i vår forretningsfilosofi. Etter mange år både som turist og som arbeidende i Kragerø er det ikke fritt for at man blir glad i produktet Kragerø. Det er vel derfor både vi og andre tilreisende kommer tilbake år etter år. Til tross for at Kragerø som produkt ikke er like entydig som et skipsskrog, et høytaleranlegg, et sølvbestikk, eller en hodepinetablett, så er Kragerø et produkt på lik linje med de øvrige. Vi er alle, både fastboende og turister, med på å produsere og forme dette produktet, og sannelig er vi ikke med på å konsumere det også! Vi har et felles ansvar i forhold til å videreutvikle og bevare dette produktet, slik at nye brukere og Når sola stiger han tenker: Skal jeg få lykke og hell, slutter jeg sangen ved daggry, men synger igjen i kveld! Natt etter natt han synger; en håpefull kjærlighetssang. Fra samme sted i skogen høres den gang etter gang. kommende generasjoner kan nyte godt av Kragerø som bosted, arbeidssted og som turistmål. Det hender når jeg opplever Kragerø by på det mest travle og mest intense, en glohet julidag, at jeg gjør meg mine tanker i forhold til hvordan vi skal utvikle Kragerø videre som turistkommune, og hvor mye turistpress byen og nærområdene tåler. Utfordringen ligger i å utvikle næringsbasert turisme og øke antallet hytter i takt med hva den øvrige utviklingen av Kragerø tillater. Et samarbeid mellom offentlige og private aktører, der også private utviklere må bidra til å finansiere bygging av offentlige servicefunksjoner, tror jeg er nøkkelen. I likhet med hva undersøkelsen til Telemarksforskning viser, så er jeg overbevist om at Kragerø ikke kan regne med særlig tilvekst av tradisjonell industri, og at turistindustri vil være den viktigste arbeidsplassen og inntektskilden for Kragerø i mange år fremover. Snart er natta og våren over og sommeren kommer nær. Da svarer en stemme i løvet: Jeg kommer! og blir deg kjær! Ivar Gundersen Skjærgårdsliv. Adr.: Pb.125, 3791 Kragerø. E-post: Tlf Ansvarlig redaktør: Sigbjørn Larsen. Skjærgårdsliv arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaktøren. Pressens faglige utvalg, PFU, er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr.: Rådhusgt.17, 0158 Oslo. Tlf Produksjon/layout: KAMedia, Morten Rugtveit Trykk: Larvik Rotasjonstrykkeri AS 2

3 Nyheter Hytteskatt truer rettssikkerhet Ordføreren: Relativt få klager Bygningssjefen: En mengde henvendelser Facit: Over 700 har klaget på den nye eiendomsskatten i Kragerø, den såkalte hytteskatten. Mens ordfører Preben Hegland (H) på årets Torskeaften for utflyttede Kragerøgutter opplyste at relativt få hadde klaget på hytteskatten viser tallene fra Kragerø kommune at over 700 eiendomsbesittere i Kragerø har klaget. Det blir en relativt høy prosentandel. Hvor mange som til slutt får medhold i sine klager er det ingen som fortsatt vet noe om. Vi begynner klagebehandlingen til høsten opplyser bygningssjef i Kragerø Arnt Rugseth. Mens ordføreren har en oppfatning av at relativt få har klaget på hytteskatten har byråkratiet en annen virkelighetsforståelse. Vi har fått en mengde henvendelser, sier bygningssjef Arnt Rugseth. Bygningssjefen opplyser at det har innkommet over 700 klager på den nye eiendomsskatten. Hvor mange som vil få medhold i disse klagene er umulig å si i dag. Vi begynner klagebehandlingen til høsten, sier bygningssjef Arnt Rugseth. Han holder imidlertid mulighetene åpne for at det kan ha oppstått faktiske feil eller at noe kan være svært urimelig i det grunnlaget som nå foreligger, og som skatten er beregnet ut fra. Rettssikkerhet truet Skattebetalerforeningens direktør Jon Stordrange sier at hytteeiernes rettsikkerhet er truet som en følge av at likhetsprinsippet ved skattlegging ikke er fulgt og fordi det ikke gis innsyn i takstgrunnlaget for de ulike eiendommene. Ved at kommunen gjennomfører et verdifastsettingsprinsipp for fastboende og et annet for hytteeiere har kommunen fraveket likhetsprinsippet for skattlegging. Mens de fastboendes eiendommer har fått en sjablongmessig behandling ut fra objektive kriterier som for eksempel størrelse i form av antall kvadratmeter i bolig, så baserer verdifastsettelsen av hytteeiendommer på skjønn, sier Stordrange. Dette er et klart overtramp av regelverket fra departementet og dermed i strid med loven. I første rekke vil vi fremme denne saken overfor fylkesmannen i Telemark som har tilsynsmyndighet overfor Kragerø kommune. Når vi ikke fram med det har vi to muligheter: Sivilombudsmannen eller rettssak, sier Stordrange. Skattebetalerforeningen vil forfølge denne saken, for v i ser dette som et klart overtramp og stikk i strid med gjeldende lovverk, sier Stordrange. Denne hytteeiendommen på Jesper i Kragerø ble solgt for 23 millioner kroner. - Det er ny rekord, sier Jan Opthun hos hyttemegleren Midgaard & Opthun som formidlet salget. Kragerø ligger nå på tredje plass over landets dyreste hytteområder. Ny salgsrekord i Kragerø: 23 mill 23 millioner kroner. Det er den nye sagsrekorden for en hytteeiendom i Kragerø. Eiendommen ligger på Jesper i Kragerøskjærgården. Så lenge det er begrenset mulighet for hytter i strandsonen, vil prisene bare fortsette å øke, sier Jan Opthun. Mange har tjent mye penger på børsen og for dem spiller det ikke så stor rolle med noen millioner fra eller til. Strandlinje er mangelvare og derfor får hytter langs kysten en annen utvikling enn hytter i fjellet, der det fortsatt er mulig for fjelleiere å regulere for nybygg. Kragerø ligger nå på tredje plass i Norge over landets dyreste fritidseiendommer, bare overgått av Tjøme og Blindleia. 3

4 maler Stråholmens Stråholmen er magisk! sier maleren Odd Sæthre. Ingen har som han klart å feste magien fra Stråholmen til lerretene. Ingen som er glade i Stråholmen kan ha unngått å støte på maleren Odd Sæthre. I ni år har han malt på Stråholmen og holdt fl ere utstillinger i sjøbua ved moloen. Hans bilder er innkjøpt av en rekke ulike samlinger. Sæthre har studert hos Bjørkø i Oslo, men er for en stor del selvlært. I år er han aktuell med utstilling blant annet på spahotellet i Kragerø. En hotelleier i Telemark har utsmykket hele hotellet med bilder fra Stråholmen. En gang fikk jeg i oppdrag fra et Oslofi rma å male 80 bilder, sier Sæthre. Flere ble med motiver fra Stråholmen. Det er Marit Dolva som har mye av æren for at jeg ble glad i Stråholmen, sier Sæthre. Hun har virke- lig inspirert meg og oppmuntret meg til å male her ute. Stråholmen er jo helt magisk. Naturen og lyset her ute er helt spesielt også om vinteren. Jeg har vært her ute til alle årstider og malt. Personlig synes jeg den mest maleriske delen av hele øya er den unike trehusbebyggelsen. Her finner vi blant annet et av de ytterst få klyngetun i hele Norge, der husene er bygget omkring et felles tun. Loshusene her ute er maleriske i seg selv med sine blå vinduskarmer og gamle takstein, vakre haver og veier. Sæthre bor i Oklungen og var også i mange år på øya Mejulen i Bambles skjærgård. Det ble springbrettet til videre utforskning av skjærgården i Kragerø. Nå drar han snart til Sverige og maler. Det handler om å finne ny inspirasjon og nye motiver, men Stråholmen er han ikke ferdig med. Det kommer flere turer hit og flere nye bilder. Motivene her ute er uendelige. Solen flommer over Stråholmen og like inn i bildene til Sæthre når Skjærgårdsliv og Sæthre tok turen til holmen. Her er det motiver i fleng både for lerreter og kamera. Vi blir nærmest gående som fjetret i det vakre sommerværet. Vi skulle snakke om maleriene, motivene og Sæthre, men Stråholmen får overtaket. Vi ser på hverandre og forstår. Sæthre er på jakt etter nye motiver. Jeg bykser over holmen med kameraet. Begge hadde vi lyst til å benytte dagen på sommerens øy til mer enn avisskriverier. Vi gav oss for overmakten. Overmannet av magien fra Stråholmen selv. Ingen kan unngå å trekkes til naturen her ute. Jeg kom en annen malers ord i hu da jeg stod på toppen av Nordre Huet og skuet utover et blomsterhav av Guds nåde. Jeg kunne trampe av glæde på de harde rundslitte koller og legge meg i fryd ved de blomsterfyldte revner og sprækker. Havbunden gav meg sine rike eventyr. Dernede grodde tangen som den vildeste skog. Jeg så havmanden og kunne høre hans harpe. Tonene klang lukket som nede i dypet. Slik beskriver Th. Kittelsen det i sitt møte med skjærgården, og slik kan vi heldigvis fortsatt i dag få oppleve det ute på Stråholmen en vakker sommerdag. Glade over at vi hadde fått oppleve naturen og denne vakre dagen på øya gav vi oss på hjemvei. På sett og vis handler kanskje både diktning og maleri først og fremst om å se! 4

5 8 R ESTAU RA N T E R 7 BA R E R SHOW P RO M E N A D E S H O P P I N G AQ UA L A N D S PA & F I T N ESS KO N F E RANSE DAG L I G E AVGA N G E R Alle barn reiser gratis på FantasyCruise i hele sommer Om bord i Color Fantasy og Color Magic har vi lagt alt til rette for hele familien. Aqualand er et badeeldorado, Adventure Planet er for de lekne og i Teens Plaza vises film og senere er det disco med både karaoke, sing star og konkurranser. Captain Kid steller i stand lek og moro for de minste i skoleferien. FantasyCruise fra kr 990,- Pr. voksen, 2 døgns cruise fra Oslo til sommerbyen Kiel. Barn gratis i foreldrenes lugar, gjelder 3- og 4-stjerners lugar. Prisen varierer med etterspørselen, vær tidlig ute med bestillingen. Daglige avganger fra Oslo kl tlf: eller ditt nærmeste reisebyrå. Foto: Gisle Bjørneby, Ole Musken 5

6 6

7 7

8 123 mennesker deler Landstedet Skutevik på Melkertangen på Gumøy er ikke som andre landsteder. Den vakre plassen deles av 123 mennesker fra samme familie! Noen slektsmedlemmer får ferie der hvert 4. år. Familien har opprettet et eget styre som tar beslutningene om stedets utvikling under mottoet å gjøre minst mulig! Vi traff slektens eldste nålevende barnebarn av besteforeldrene som i sin tid kjøpte landstedet. Henrik Frisak (84) viste oss omkring i sitt skjærgårdsparadis. Han tar i mot nede på brygga ved sitt kjære Skutevik, 84 år gamle Henrik Frisak på Gumøy. Rett ved vannet ligger det en brønn med det friskeste og klareste vann en kan ønske seg. - Selv om den ligger bare noen få meter fra sjøen har vi aldri opplevd at det kommer saltvann inn i den, sier Frisak. Bunnen er av den fi neske skjellsand og vi kan ta opp så mye vann vi ønsker. Det var besteforeldrene som i sin tid ervervet landstedet som i dag nærmest må karakteriseres som et museum. Familien har nemlig bestemt å gjøre minst mulig av forandringer. Jeg tror det er noe av hemmeligheten for at vi har kunnet bevare dette stedet som et felles landsted for hele slekten, som i dag teller 123 mennesker, sier Frisak. Feriene går på omgang etter fast oppsatt turnus. Alle skal ha sin bit av skjærgårdslivet. Noen av slektsmedlemmene får være her hvert 4. år. Veien oppover til husene går gjennom frukthaven. Her henger gamle morelltrær som et tak over stien og et pussig epletre med gravenstein holder ennå stand mot forvitringen. Treet lever selv om det nærmest bare er barken igjen av stammen. Frukthaven er slik som jeg husker den fra da jeg var barn, sier Frisak. Besteforeldrene kjøpte Skutevik i Opprinnelig var det et hus fra Sauholmen som ble fl yttet til Melkertangen i Fiskeren som fl yttet hit bemerket spesielt det store jordet som han kunne stå på midten av og ikke se endene på. Det bare gikk ut mot de to blåner. Jordet løper over hele halvøya fra kyst til kyst. Plassen hadde for til en ku og beiterett i heia over plassen. Det vesle jordet ut mot Jomfruland ble slått av en fi sker. Det ble dyrket poteter og høy. Vi ankommer midt under det årlige sommertreffet. Da er de familiemedlemmer som har lyst og kan, samlet til en slags generalforsamling i sameiet. Her kommer forskjellige ønsker opp. I år har de blant annet diskutert en badetrapp nede ved brygga, men det er styret som tar den endelige beslutningen om eventuelle gjøremål. Styret består av en representant for slektens fi re hovedgrener. Det spilles ball på jordet. Noen er dratt på tur i Skutvikkilen. Andre sitter rundt et stort hyggelig kaffebord i hagen. Gamle vakre rosentrær blomstrer i hagen. Dette er i sannhet et sted hvor tiden har stått stille. Vi blir tatt med inn i uthuset. Her er det en gammel grue hvor det ble bakt brød. Mer spesielt er likevel bjelkene i taket. De er satt opp med trenagler og stammer fra Vallonas forlis utenfor Stråholmen i 1907! Bygningene på Skutevik ligger vakkert til i terrenget. Fjøset har fortsatt måkeluken eller drittluka intakt i veggen. Her ble avføring og andre overflødigheter måkt ut. Ku og sau utgjorde besetningen. Jordkjelleren er fortsatt i bruk. Hovedhuset har fortsatt det blå kjøkkenet med den lave kjøkkenbenken intakt. Det er noen som har diskutert å bytte den ut, men slik har det foreløpig ikke blitt. Blåfargen på kjøkkenet inneholder et stoff som frastøter fl uer. Telefonen står i et skap i gangen. Inne fra den vesle stuen er det fin utsikt til vannet. Den gang vi var små kalte vi motsatt side av Skutvikkilen for 8 England, humrer Frisak. I stuen henger et gammelt fotografi av hele familien roende i en pram. Når det gjelder navnet Skutevik, så tror jeg ikke det kommer fra skutene, sier Frisak. Kilen har et for trangt innløp til at skutene kunne komme inn her, mener Frisak. På stedet vi kalte England var det imidlertid tømmerutskipning. Her ble tømmeret lagret før det ble skutet ut i kilen og skutet videre ut til skipene, forteller Frisak. Under årets sommertreff har også Ellen Brinchmann, Eli Backe Bø og Randi Frisak Eriksen tatt turen til Gumøy. De ler av seg selv når vi skal ta bilde. Vi har bilder av de gamle fullt påkledde midt på sommeren. Nå er det vi som står sånn, ler de. Et annet familiemedlem som vi traff på sommertreffet heter Marit Kleiberg. Hun kom ut hit første gang fem uker gammel. Nå er hun 75 år. Dette er mitt barndomsparadis. Jeg ville aldri vært det foruten, selv om det går litt tid mellom hver gang jeg får bruke det. Familien hadde hushjelp her om sommeren, minnes Henrik. Hun het Johanne Haugen Ådal og kom til familien 17 år gammel. Hun ble hos oss helt til hun døde 86 år gammel og ble gravlagt i samme grav som familiemedlemmene i full overenskomst med vår og hennes familie. Forteller Frisak. Det er mange morsomme detaljer på Skutevik. Som klokken som henger under mønet på uthuset og som ringer til mat. Klokken er fra et gruvelokomotiv i Sørholt gruver der Henrik Frisak arbeidet. En gammel sopelime henger på veggen. Slike limer ble gjerne laget av bjerkeris og var ofte salgsvarene til fantene eller andre som forsøkte å lage sopelimer for salg for å spe på en mager inntekt. Vi legger også merke til knaggen på buveggen som er laget av stammen og kvisten på et tre. De brukte sine ressurser med omhu i tidligere tider. På veslehuset er det et fint utskåret hjerte i døren. Vi tar oss over til utsiden på den 35 mål store eiendommen. Her er det en fin badestrand med utsikt helt til Jomfruland i det fjerne. Her lå det også et jorde som ble slått av en fisker i nærheten. Her har de fleste av oss lært å svømme, sier de og setter seg ned på steinene ved stranda. En stein i jordet her slepte vi hit helt fra Oterøy, men vi klarte ikke å få den helt opp til huset, så den ble liggende her. I dag er den knapt synlig og dekket av jord. - En må nok være ganske from for å gjøre det slik som oss, sier Frisak. Vi kan ikke gjøre stort med stedet, men vi kan alle være her og glede oss over det. Faktum er at alle trives så godt her og har lyst til å være her, men hvis det skulle vært gjort store forandringer så hadde vi aldri klart å bli enige. Dessuten hadde det vært kostnadskrevende og folk hadde sikkert blitt mer opptatt av mitt og ditt. Det er ikke strøm her ute, men gass har vi fått. En barkeum for barking av ruser er også et av kulturminnene på landstedet. Barking av ruser ble gjort for konservering og impregnering. Vinden har løyet i det vi kaster loss fra brygga i Skutevik en fin skjærgårdsopplevelse rikere. Kursen settes sydost. Skjærgårdsliv takker Henrik Frisak og familien for et koselig besøk og for at vi får formidle denne reportasjen til våre lesere. Sigbjørn Larsen Foto: Grunde Arnesen

9 samme landsted 9

10 Sommerfugløya Har du gjort alt og sett alt i Kragerøskjærgården? Er det behov for å finne på nye utfluktsideer etter noen dovne dager på hytta? Har du forsøkt sommerfuglekspedisjon på Skåtøy?! Jo, du leste riktig. Det er nemlig en kjempefin opplevelse! Du får en fl ott tur i skjærgården. Du får mange fine naturopplevelser og du kan ta med deg noen skikkelige silkefotografi er med hjem! Sommerfuglene er vakre. De flagrer opp så du kan se dem og det gir spenning. Hvilken sommerfugl får du se rundt neste sving? Vel hjemme kan du så i ro og mak artsbestemme sommerfuglene ut fra fotografiene med en sommerfuglbok, og se hvor mange arter du har klart. Samtidig som du kan fi nne litt ut om hver enkelt sommerfugl. Vi klarte 13 forskjellige på en dag på Skåtøy. Klarer du å slå den? Allerede på veien opp fra brygga flagret det en hvit kålsommerfugl over veien og bar bud om en god sommerfugljakt. Kålsommerfuglen er vakker og se på men en plage for grønnsakshagen og nettopp hodekålen. Så mens bonden fortviler er fotografen fornøyd. Du må både være heldig, rask og tålmodig når du skal drive med sommerfuglfotografering. I løpet av noen få sekunder har motivet nemlig tatt av til neste blomst. Det lønner seg å ha et kamera med en god zoom-linse, så du kommer nærmest mulig innpå. Det gir de beste resultatene. Når du får tatt bildene nærmere i øyensyn, ser du hvor vakre de er. Lykke til! Argusblåvinge Argusblåvinge Admiral SOMMERFUGLER Mindre enn én prosent av verdens dagsommerfugler finnes i Norge. Likevel er disse insektene våre mest velkomne sommertegn: lette å få øye på med sine fire fargerike vinger - vakre, skjøre... og ganske ufarlige. Sommerfugler gir oss mye estetisk nytelse og skaper få problemer - de verken biter, stikker eller suger blod. Bare kålsommerfuglene, hvis larver gasser seg på nyttevekster i korsblomstfamilien, er å betrakte som skadedyr. Den lille kålsommerfuglen er verdens mest utbredte art og finnes på alle kontinenter! Regner vi med de langt mindre fargerike nattsommerfuglene må vi legge pels- og klesmøll til fy-listen. Da kan vi til gjengjeld plassere silkespinneren på pluss-siden. Larven lever på bladene til morbærtreet (husker du fra søndagsskolen at det var et slikt Sakkeus klatret opp i for å se Jesus?) og omgir seg med en kokong som gir 1200 meter silketråd! Skjellvinger Det vitenskapelige navnet på sommerfugler, Lepidoptera skjellkledde vinger (ptera = vinge, som i f.eks. helikopter). Ser du på sommerfuglvingen gjennom en lupe oppdager du at den er dekket av tusenvis av små skjell, plassert over hverandre omtrent som takstein. Det engelske ordet butterfly henspiller på en gammel overtro om at sommerfugler stjal smør (butter). En tvilsom beskyldning, siden alt de voksne insektene får inn gjennom sin lange, tynne, sugesnabel er blomsternektar. Til gjengjeld bidrar de til å bestøve mange blomster. Butterfl y er også en svømmestil hvor armene føres samtidig frem over vannet og deretter ned og ut under vannet ikke ulikt vingeslag. Stilen oppsto i USA for 80 år siden. Svenskene kaller sommerfuglen for fjäril, mens danskene bruker samme ord som oss. Liten vinge, stort kraftpotensial Under et foredrag brukte meteorologen Lorenz sommerfuglen som et bilde på hvordan små endringer på et visst tidspunkt kan forplante seg og gi store virkninger senere: Vingeslagene fra en sommerfugl i Brasil kan utløse en tornado i Texas. Dette er den berømte sommerfugleffekten, the butterfly effect. I antikken var sommerfuglen et symbol på sjelen, psyche. I fremstillinger av menneskets skapelse (ved Promethevs eller smedguden Hefaistos) står visdomsgudinnen Athene ofte ved siden av og holder en sommerfugl over den foreløpig sjelløse kroppen av leire. Også i noen kristne bilder av skapelsen ser vi Gud blåse et lite vesen med sommerfuglvinger inn i sovende Adams kropp. Dessuten er alvelignende vesener ofte utstyrt med sommerfuglvinger. Fordi sommerfugllarven lager en puppe og tilsynelatende dør før den kommer ut som voksent insekt, er sommerfuglen også blitt et symbol på oppstandelsen. I Henrik Wergelands dikt er den prektigkledde sommerfugl et bilde på Guds skapermakt - Og alle verdens mennesker og alle kongebud ei gjøre kan en sommerfugl, det kan alene Gud. Sommerfuglmagnet i hagen Vil du ha mange sommerfugler på tomta lønner det seg å la markblomstene gro fritt og ikke fjerne tistler og neslekratt. En ekstra bonus oppnås om du planter Buddleja eller sommerfuglbusk. De velluktende fiolette blomstene henger i klaser som minner om syrin og trekker til seg usedvanlig mange sommerfugler! Neslesommerfuglen overvintrer ofte på loft og lokkes fram av de første spede solstråler. Derfor kan vi overraskes av sommerfugler allerede i begynnelsen av mars. Undersiden av vingene er mørk, oversiden fargesprakende. Admiralen er ikke så tidlig ute, siden den kommer flygende til Norge fra sørligere egner, en ekte trekksommerfugl. Om høsten drikker den væske fra råtnende epler. Da er den så tillitsfull at den kan sette seg på hånden din hvis du plukker opp en nedfallsfrukt. Den store niobeperlemorvingen er oppkalt etter en tragisk kvinneskikkelse fra gresk mytologi. Også argusblåvingen knyttes til gudelæren, i dette tilfellet Heras tjener som hadde hundre argusøyne. Blåvingene er små, men verd å se nøye på - blå på oversiden og delikat mønstret med flekker på undersiden av vingene. De mange ringvingeartene er kanskje ikke så prangende, men stilige i sine nyanser av brunt, svart og oransje... og perfekt kamuflert nå de slår seg ned på tørrgreiner. Alle disse - og mange andre - kan du oppleve en sommerdag på øyene i Kragerøskjærgården. Glem den gamle hoven, vi spikrer ikke lenger sommerens vakreste eventyr opp på et brett, men ta gjerne med digitalkameraet... du kan forstørre bildene opp til langt over naturlig størrelse - mens sommerfuglen får fl agre florlett videre. Odd Bruce Hansen Niobeperlemorvinge Neslesommerfugl Bergringvinge 10

11 Tele og dataløsninger for hjemmet Ønsker du morgendagens intelligente bredbåndshjem? Relacom har løsningen! Knudsen - Tele og dataløsninger for hjemmet Ønsker du morgendagens intelligente bredbåndshjem? Relacom har løsningen! Knudsen - Hjemmenett Trådløse løsninger Overspenningsvern Bredbånd og xdsl Brukerstøtte IP Telefoni Digital TV Sjekk ut våre tilbud på Hjemmenett Trådløse løsninger Overspenningsvern Bredbånd og xdsl Brukerstøtte IP Telefoni Digital TV Sjekk ut våre tilbud på E-post: Web: E-post: Tlf: Web: Tlf:

12 12 Foto: Hugo Lande

13 Foto Hugo Lande Når sola varmer...eller kulda setter inn. Klær fra Paulsen AS, solbriller fra Optiker Vestøl AS 13 Foto: Hugo Lande

14 14

15 15

16 16

17 MOBILT BREDBÅND PÅ JOBBEN KJØKKENET BUSSEN TELTET MARKA KAFEEN STASJONEN LEKESTUA STRANDA KURSET PARKEN HOTELLET KNAUSEN BOBILEN HEMSEN SKOGEN FERJA RASTEPLASSEN HYTTA HAGEN JORDET BALKONGEN TJÆRNET SENTERET HAVNA BÅTEN KROA FJELLET VIDDA Høy hastighet, uansett hvor du er Les mer på 17

18 18

19 19

20 Landhandelen Under Fløyfjell midt i Langøy-grenda lå landhandelen og postkontoret. Her drev Eli og Ragnar Wiik sin butikk. Det var faren til Ragnar, Christian, som hadde grunnlagt butikken. Han var også eldste eller forstander i Langøy Pinsemenighet, og altså leder av menigheten. Som butikken gikk også dette vervet i arv til Ragnar. Eli drev også posthuset og søndagsskolen. Begge var de opptatt av å engasjere oss barna på en positiv måte. De hadde barneklubb hjemme i huset sitt. Der dampet vi av frimerker fra konvolutter og kort til tubfrim. En organisasjon som samlet inn frimerker og solgte dem videre til inntekt for tuberkulosesyke verden over. Mange av oss samlet på frimerker også og byttet med hverandre. Det var tvers gjennom koselig og hyggelig og samles hos Wiik. Det var stor takhøyde, kjærlighet og varme. Gamle Christian var kjent for å være sterk. Hans krefter var viden kjent og han ble av og til tilkalt hvis det var om å gjøre å forene krefter i store løft. Da han ble en kristen tok han all forretningens tobakk og gjorde et stort bål ute på jordet. Her brant han opp rubel og bit. Forretningen hadde egen lastebil, frittgående høner og en brødkasse som alle vi barna fikk lov til å sitte på. Mange sommergjester og andre handlet alt fra saftis til jernvarer i den butikken. Selvsagt var det betjening bak disken som hjalp sine kunder med å plukke fram varene og pakke dem sammen. Det hendte ikke sjelden at de også kjørte ut varene til folk, etter at folk bare ringte inn og sa hva de skulle ha. En lignende landhandel var det hos Johansen på Feset, husker jeg. Han hadde lommene fulle av Smørbukk-karameller til oss ungene når han kjørte rundt med varer. Kollonialkjøpmennene før hadde gjerne iført seg en lyseblå lagerfrakk. Det hadde også Ragnar Wiik. Det ble ikke solgt alkoholholdige drikker i denne forretningen. Det sterkeste man fi kk kjøpt var Schous Vørterøl. Posthuset var et kapittel for seg. Eli bestyrte posten. Bang! Opp med døra. Ned trappen. Gårdsplassen ble tatt i raske sprang. To trinn eventyret Del 8 Jeg vokste opp i opp, og 3784 Langøy Gruver var åpnet. Denne veien hadde hun gått på akkurat samme måte hver eneste dag, så lydene var akkurat de samme. Åpningstidene ble alltid overholdt. Køen av forventningsfulle postkunder hadde samlet seg på gårdsplassen foran inngangen. Her var det brever og trygdeutbetalinger og jordbruksstøtte og julekort. Det var med stor spenning vi kom til posthuset om våren når vi hadde fått årets frøpakker tilsendt fra Brummunddal Frø. De ble sådd i torvbriketter, og så ble de dyrket fram etter alle kunstens regler, før de ble plantet ut i drivhuset eller på friland. De fargerike pakkene hadde vi bestilt fra glansfulle kataloger. Slike steder skapte formuene til importguruer som Ivar S. Løge med ASDirect og Ellos. Min mor og mange med henne bestilte mang en forsendelse fra katalogselskapene. Produktene var som regel rimeligere og de kom jo nesten helt fram til døren. Jeg tenkte at det måtte ligge penger i dette og opprettet S.Larsen Import. Det importerte urtedrops fra de sveitsiske alper og billig verktøy fra Japan, men etter å ha brent inne med hauger av urtedrops og mamma hadde kjøpt sitt verktøy for sesongen, så fant jeg ut at det var best å legge ned den virksomheten. Den skjøt imidlertid ny fart flere år senere i det militære. Som velferdsassistent på Heistadmoen blåste jeg på nytt liv i importfi rmaet og importerte babydolls til alle mannfolkene som skulle overraske sine kjærester til jul. Det gikk med overskudd. Bunnen falt imidlertid ut av markedet ett år senere, da jeg ikke lenger var omgitt av 1000 mann som drømte om kjærligheten ved juletider. Landhandelen på Langøy ble også lagt ned etter hvert som frafl ytting, bedre kommunikasjoner og større utvalg i de store butikkene tok over for en liten landsens virksomhet. Likevel sitter de gode minnene igjen om et hyggelig treffpunkt i skjærgården som det var både en glede og komme til, og å gjøre sine innkjøp hos. Ragnar drev også i mange år verksted ved Fru Ankers gruve. Han var en svært så nevenyttig mann både med snekring, metallarbeider og sveising, og lagde mangt og mye som folk trengte. Han reparerte også motorer og biler. Nå er både Eli og Ragnar borte, men de gode minnene etter dem vil leve i alle oss som lærte dem å kjenne. Kantina Vi hadde utedo og ikke bad i huset de første årene av min oppvekst. Vi vasket oss i badebalje. Når jeg ble større fi kk jeg være med pappa opp til Kantina. Der var det spiserom for arbeiderne ved gruven og det var dusjer for en mynt i garderoben. Det var rød linoleum på gulvet. En mynt rakk i evigheter. Det var Julie Kristensen som bestyrte kantina. Hun kokte for gruvearbeiderne. Utpå høsten stelte hun i stand til basar i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening. Det var stuvende fullt. Folk kom fra Risøy og Gumøy og Kragerø for å være med på basarene. Det ble som regel noen heidundrende fester. I mørket utenfor flørtet ungdommen. Det gjaldt å tørke av seg leppestiften før man trådte inn i lokalet igjen. Innerlommene var velfylte av hjemkok. Inne i lokalet ble det servert kruttsterk kaffe fra kaffekjeler så store som bryggepanner, og nystekte vafler med rømme og syltetøy så mange vi klarte å stappe i oss. Pengene og latteren satt løst. Jul, du har vunnet en pute! - Er det noen som vil ligge på den? Nye latterkuler. Jul Bohlin var i sitt ess når han kunne komme med sine kjappe kommentarer til stor moro for alle oss andre. Basarbordet var velfylt. Alle vant noe. Markiser - persienner - interiør - varmepumper Ring din lokale representant Morgan Thorsen på tlf for et uforpliktende tilbud. Eventuelt vår lokale avdeling tlf Tlf

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal Moira Young Blodrød vei Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Gyldendal Til mine foreldre og til Paul Lugh ble født først. Ved vintersolverv, da sola henger lavest på himmern. Deretter meg. To timer seinere.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Danny og den store fasanjakten

Danny og den store fasanjakten Roald Dahl Danny og den store fasanjakten Illustrert av Quentin Blake Oversatt av John Hollen Kapittel 1 Bensinstasjonen Da jeg var fire måneder gammel, døde plutselig moren min. Far måtte ta seg av meg

Detaljer

Historien om Moss-meteoritten

Historien om Moss-meteoritten Historien om Moss-meteoritten Familien Martinsen med begge de største biten Fredag 14. juli 2006 kl. 1015 satt hytteeier Ragnar Martinsen på sin utedo ved Rygge utenfor Moss i Østfold fylke og hørte smell

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Søndre Sandøy. Hvaler

Søndre Sandøy. Hvaler Søndre Sandøy Hvaler Søndre Sandøy ligger sørøst i Hvaler kommune ved riksgrensen til Sverige. Det er ca 80 fastboende og 450 landsteder på øya. Søndre Sandøy er først og fremst stedet hvor du finner ro

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Bibelen Guds levende ord

Bibelen Guds levende ord Preken Stavanger baptistmenighet 12/2-2006 Bibeldagen Tekst: Matteus 13, 3-9 Antall ord: 1856 Bibelen Guds levende ord La meg begynne med en liten historie. Det hadde kommet ny pastor i baptistkirken på

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

En smak av INTERIØR TEKST: FREDRIKKE FRIIS BERTHEUSSEN STYLING: TONE KROKEN FOTO: RAGNAR HARTVIG

En smak av INTERIØR TEKST: FREDRIKKE FRIIS BERTHEUSSEN STYLING: TONE KROKEN FOTO: RAGNAR HARTVIG INTERIØR Kjøkkenet er husets hjerte, Astrid og datteren Clara lager gjerne mat sammen. Sist sommer laget Astrid 30 krukker med syltetøy alene. En smak av FRANKRIKE ASTRID INNREDER SIN KLASSISKE FROGNERLEILIGHET

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman Trude Teige Mormor danset i regnet Roman Om forfatteren: Trude Teige har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Som forfatter har hun bl.a. skrevet fire kriminalromaner om TV-journalisten

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter Karin Haugane Oder til Fenn Sonetter 1 Slik rosen klamrer seg til tornekvisten Når snøen daler og fyller bladene Roper jeg blindt: Å gå ikke ifra meg Gyng til kvisten står naken og avblåst Synger deg inn,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke.

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke. Theodor Kittelsen Theodor Kittelsen Theodor Severin Kittelsen ble født 27. april 1857. Faren døde da Theodor var 11 år, og enken satt igjen med åtte barn. Da ble familien fattig, og Theodor måtte jobbe

Detaljer

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE.

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss, og det blir alltid litt tid til opplevelser på egen hånd i løpet av dagen,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Periodeplan for juni på loftet 2013

Periodeplan for juni på loftet 2013 Periodeplan for juni på loftet 2013 Hva har vi gjort i april og mai I april var det fremdeles mye rester etter vinteren. Vi var på jakt etter skudd som skulle bli til blader i hele april og i begynnelsen

Detaljer

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke VERDENSFRED I STUEKROKEN (fra En jeger og hans hund, 1958) JEG SATT VED LAMPEN MED

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19.

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Denne preken skal være til gleden. Den er ikke forsvarstale for nytt orgel. Det trenger det ikke. Men kanskje orgel og glede har noe med hverandre å gjøre? Verken

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer