Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. Nr årgang SOMMER maler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 12 4. årgang SOMMER 2008. maler"

Transkript

1 Nr årgang SOMMER «Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg Stråholmens maler

2 Sett fra Sildebukta Meninger Det skulle ta fire år etter at vi fra denne plass framhevet turismens betydning for Kragerø og kalte Kragerø for en turistkommune, til at ledende lokalpolitikere og andre lokale medier tok sjansen på å gjøre det samme. Det skjedde da de fikk rapporten fra Telemarkforskning som viste at omlag 30 prosent eller en tredel av alle arbeidsplasser i Kragerø er turistrelatert. Det er selvsagt fristende å innkassere velkommen etter og hva var det vi sa, men det er ikke poenget. Poenget er at hver tid har sin industri. Turismen er industrien i vår tid. Sigbjørn Larsen, redaktør Skjærgårdsliv Turismen er vår tids industri Sigbjørn Larsen Alt går i bølger. Tenk bare på seilskutetiden, istrafikken, jerngruvedriften og skipsbyggeindustrien. Det er derfor kloke hoder som industribyggeren Terje Kiil i Kjølebrønd sier at han ikke er sikker på noe, bortsett fra at det helt sikkert ikke vil være båtopplag på Sandtangen en gang i fremtiden. Det sørgelige er at tradisjonelle industritenkere som Ole Moen synes å stemple turistnæringen som mindreverdig i forhold til annen og mer tradisjonell industri som for eksempel jern og metall. Moen etterlyser i stedet tenkning for etablering av varige og godt betalte industriarbeidsplasser i Kragerø. Sannheten er at arbeidsplassene innenfor turistindustrien er like forgjengelige eller varige og godt betalte som innenfor annen industri. Han poengterer at det nå kommer ferdige bygningselementer fra Litauen til hytteprosjekter i Kragerø, men hva er det som er så mye værre med det, enn at det kom ferdige skipsseksjoner andre steder fra som ble sveiset sammen på Tangen? Før en helårs hytteturist i Kragerø har satt nøkkelen i hyttedøra, har vedkommende som regel kjøpt varer og tjenester for rundt 2 millioner kroner i form av materialer, grunnarbeider, snekkere, elektrikere, møbler etc. I følge Moen visste alle allerede fra før undersøkelsen fra Telemarkforskning ble publisert, at Kragerø var en utpreget turistby. Det betyr i så fall at politikere og folk som Ole Moen har kjempet med nebb og klør mot bedre vitende i alle år! I stedet for å legge politikk og forhold til rette for ny arbeidsgivende industri har man altså klynget seg fast i tenkning og planlegging for at Kragerø i stedet skulle framstå som en tradisjonell industriby, fordi man liker denne typen industri bedre! Er det rart at Sveriges næringsminister kaller Norge for den siste kommuniststat? Tim Kronborg er en industribygger i Kragerø. Han har sett mulighetene og skapt inntekter og arbeidsplasser for langt flere enn ham selv. Desverre er det noen som alltid blir misunnelige på slike, men Kronborg har gjort mer. Han har aktivt søkt kunnskap om hva som faktisk er tilfelle når det gjelder arbeidslivet i Kragerø. En slik analyse burde selvsagt Kragerø kommune ha utført for lenge siden, men kanskje det var flere enn Ole Moen som ikke ønsket slike fakta på bordet? Resultatene fra undersøkelsen legger nemlig klare føringer på den videre utviklingen i kommunen. Det blir nå helt riktig og viktig at steder som nettopp er planlagt for industri som Åtangen, Litangen, Leirdalen og Kjørbånn for å nevne noen, nettopp blir disponert til vår tids industri: turismen! For nå vet vi jo alle at Kragerø er en utpreget turistkommune, ikke sant? Tim Kronborg Kragerø er fra naturens side tilgodesett med attraksjoner som tiltrekker både lokale fastboende og mer eller mindre trofaste turister og ferierende. De fl este av oss bruker mer enn gjerne den fantastiske skjærgården med øyer og holmer, lune bukter og trange sund. Det mange glemmer er at kommunen også har et spennende innland med vassdrag og vann, og fl otte turområder i et meget variert skogsterreng. Så for dem som i fellesferien synes det kan bli vel folksomt i Blindtarmen eller på Rauane, så er det absolutt mulig å fi nne nye og uoppdagede turmål der stillhet og naturopplevelser gir ro i en ellers stresset kropp og sjel. Også i fremtiden håper jeg det vil være mulig å tilby gode opplevelser dersom turistkommunen Kragerø utvikles med omhu. Jeg har registrert at enkelte er skeptiske til storstilt satsing på turisme, og at kritiske røster hevder at tradisjonell industri er Nattergalen Nattergalhannen synger i senvårens lyse natt. Rundt ham lytter venninner trollbundet og betatt. De vakre fl øytende toner han spiller til alles ære. De lokkende strofer og triller til hun som kone vil være. langsiktig næringsutvikling, mens turistindustri er jakten på rask avkastning og at de ansvarlige ikke har langsiktig perspektiv. Jeg kan kun snakke for vår egen del, og for oss er troverdighet og langsiktighet nøkkelbegreper i vår forretningsfilosofi. Etter mange år både som turist og som arbeidende i Kragerø er det ikke fritt for at man blir glad i produktet Kragerø. Det er vel derfor både vi og andre tilreisende kommer tilbake år etter år. Til tross for at Kragerø som produkt ikke er like entydig som et skipsskrog, et høytaleranlegg, et sølvbestikk, eller en hodepinetablett, så er Kragerø et produkt på lik linje med de øvrige. Vi er alle, både fastboende og turister, med på å produsere og forme dette produktet, og sannelig er vi ikke med på å konsumere det også! Vi har et felles ansvar i forhold til å videreutvikle og bevare dette produktet, slik at nye brukere og Når sola stiger han tenker: Skal jeg få lykke og hell, slutter jeg sangen ved daggry, men synger igjen i kveld! Natt etter natt han synger; en håpefull kjærlighetssang. Fra samme sted i skogen høres den gang etter gang. kommende generasjoner kan nyte godt av Kragerø som bosted, arbeidssted og som turistmål. Det hender når jeg opplever Kragerø by på det mest travle og mest intense, en glohet julidag, at jeg gjør meg mine tanker i forhold til hvordan vi skal utvikle Kragerø videre som turistkommune, og hvor mye turistpress byen og nærområdene tåler. Utfordringen ligger i å utvikle næringsbasert turisme og øke antallet hytter i takt med hva den øvrige utviklingen av Kragerø tillater. Et samarbeid mellom offentlige og private aktører, der også private utviklere må bidra til å finansiere bygging av offentlige servicefunksjoner, tror jeg er nøkkelen. I likhet med hva undersøkelsen til Telemarksforskning viser, så er jeg overbevist om at Kragerø ikke kan regne med særlig tilvekst av tradisjonell industri, og at turistindustri vil være den viktigste arbeidsplassen og inntektskilden for Kragerø i mange år fremover. Snart er natta og våren over og sommeren kommer nær. Da svarer en stemme i løvet: Jeg kommer! og blir deg kjær! Ivar Gundersen Skjærgårdsliv. Adr.: Pb.125, 3791 Kragerø. E-post: Tlf Ansvarlig redaktør: Sigbjørn Larsen. Skjærgårdsliv arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaktøren. Pressens faglige utvalg, PFU, er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr.: Rådhusgt.17, 0158 Oslo. Tlf Produksjon/layout: KAMedia, Morten Rugtveit Trykk: Larvik Rotasjonstrykkeri AS 2

3 Nyheter Hytteskatt truer rettssikkerhet Ordføreren: Relativt få klager Bygningssjefen: En mengde henvendelser Facit: Over 700 har klaget på den nye eiendomsskatten i Kragerø, den såkalte hytteskatten. Mens ordfører Preben Hegland (H) på årets Torskeaften for utflyttede Kragerøgutter opplyste at relativt få hadde klaget på hytteskatten viser tallene fra Kragerø kommune at over 700 eiendomsbesittere i Kragerø har klaget. Det blir en relativt høy prosentandel. Hvor mange som til slutt får medhold i sine klager er det ingen som fortsatt vet noe om. Vi begynner klagebehandlingen til høsten opplyser bygningssjef i Kragerø Arnt Rugseth. Mens ordføreren har en oppfatning av at relativt få har klaget på hytteskatten har byråkratiet en annen virkelighetsforståelse. Vi har fått en mengde henvendelser, sier bygningssjef Arnt Rugseth. Bygningssjefen opplyser at det har innkommet over 700 klager på den nye eiendomsskatten. Hvor mange som vil få medhold i disse klagene er umulig å si i dag. Vi begynner klagebehandlingen til høsten, sier bygningssjef Arnt Rugseth. Han holder imidlertid mulighetene åpne for at det kan ha oppstått faktiske feil eller at noe kan være svært urimelig i det grunnlaget som nå foreligger, og som skatten er beregnet ut fra. Rettssikkerhet truet Skattebetalerforeningens direktør Jon Stordrange sier at hytteeiernes rettsikkerhet er truet som en følge av at likhetsprinsippet ved skattlegging ikke er fulgt og fordi det ikke gis innsyn i takstgrunnlaget for de ulike eiendommene. Ved at kommunen gjennomfører et verdifastsettingsprinsipp for fastboende og et annet for hytteeiere har kommunen fraveket likhetsprinsippet for skattlegging. Mens de fastboendes eiendommer har fått en sjablongmessig behandling ut fra objektive kriterier som for eksempel størrelse i form av antall kvadratmeter i bolig, så baserer verdifastsettelsen av hytteeiendommer på skjønn, sier Stordrange. Dette er et klart overtramp av regelverket fra departementet og dermed i strid med loven. I første rekke vil vi fremme denne saken overfor fylkesmannen i Telemark som har tilsynsmyndighet overfor Kragerø kommune. Når vi ikke fram med det har vi to muligheter: Sivilombudsmannen eller rettssak, sier Stordrange. Skattebetalerforeningen vil forfølge denne saken, for v i ser dette som et klart overtramp og stikk i strid med gjeldende lovverk, sier Stordrange. Denne hytteeiendommen på Jesper i Kragerø ble solgt for 23 millioner kroner. - Det er ny rekord, sier Jan Opthun hos hyttemegleren Midgaard & Opthun som formidlet salget. Kragerø ligger nå på tredje plass over landets dyreste hytteområder. Ny salgsrekord i Kragerø: 23 mill 23 millioner kroner. Det er den nye sagsrekorden for en hytteeiendom i Kragerø. Eiendommen ligger på Jesper i Kragerøskjærgården. Så lenge det er begrenset mulighet for hytter i strandsonen, vil prisene bare fortsette å øke, sier Jan Opthun. Mange har tjent mye penger på børsen og for dem spiller det ikke så stor rolle med noen millioner fra eller til. Strandlinje er mangelvare og derfor får hytter langs kysten en annen utvikling enn hytter i fjellet, der det fortsatt er mulig for fjelleiere å regulere for nybygg. Kragerø ligger nå på tredje plass i Norge over landets dyreste fritidseiendommer, bare overgått av Tjøme og Blindleia. 3

4 maler Stråholmens Stråholmen er magisk! sier maleren Odd Sæthre. Ingen har som han klart å feste magien fra Stråholmen til lerretene. Ingen som er glade i Stråholmen kan ha unngått å støte på maleren Odd Sæthre. I ni år har han malt på Stråholmen og holdt fl ere utstillinger i sjøbua ved moloen. Hans bilder er innkjøpt av en rekke ulike samlinger. Sæthre har studert hos Bjørkø i Oslo, men er for en stor del selvlært. I år er han aktuell med utstilling blant annet på spahotellet i Kragerø. En hotelleier i Telemark har utsmykket hele hotellet med bilder fra Stråholmen. En gang fikk jeg i oppdrag fra et Oslofi rma å male 80 bilder, sier Sæthre. Flere ble med motiver fra Stråholmen. Det er Marit Dolva som har mye av æren for at jeg ble glad i Stråholmen, sier Sæthre. Hun har virke- lig inspirert meg og oppmuntret meg til å male her ute. Stråholmen er jo helt magisk. Naturen og lyset her ute er helt spesielt også om vinteren. Jeg har vært her ute til alle årstider og malt. Personlig synes jeg den mest maleriske delen av hele øya er den unike trehusbebyggelsen. Her finner vi blant annet et av de ytterst få klyngetun i hele Norge, der husene er bygget omkring et felles tun. Loshusene her ute er maleriske i seg selv med sine blå vinduskarmer og gamle takstein, vakre haver og veier. Sæthre bor i Oklungen og var også i mange år på øya Mejulen i Bambles skjærgård. Det ble springbrettet til videre utforskning av skjærgården i Kragerø. Nå drar han snart til Sverige og maler. Det handler om å finne ny inspirasjon og nye motiver, men Stråholmen er han ikke ferdig med. Det kommer flere turer hit og flere nye bilder. Motivene her ute er uendelige. Solen flommer over Stråholmen og like inn i bildene til Sæthre når Skjærgårdsliv og Sæthre tok turen til holmen. Her er det motiver i fleng både for lerreter og kamera. Vi blir nærmest gående som fjetret i det vakre sommerværet. Vi skulle snakke om maleriene, motivene og Sæthre, men Stråholmen får overtaket. Vi ser på hverandre og forstår. Sæthre er på jakt etter nye motiver. Jeg bykser over holmen med kameraet. Begge hadde vi lyst til å benytte dagen på sommerens øy til mer enn avisskriverier. Vi gav oss for overmakten. Overmannet av magien fra Stråholmen selv. Ingen kan unngå å trekkes til naturen her ute. Jeg kom en annen malers ord i hu da jeg stod på toppen av Nordre Huet og skuet utover et blomsterhav av Guds nåde. Jeg kunne trampe av glæde på de harde rundslitte koller og legge meg i fryd ved de blomsterfyldte revner og sprækker. Havbunden gav meg sine rike eventyr. Dernede grodde tangen som den vildeste skog. Jeg så havmanden og kunne høre hans harpe. Tonene klang lukket som nede i dypet. Slik beskriver Th. Kittelsen det i sitt møte med skjærgården, og slik kan vi heldigvis fortsatt i dag få oppleve det ute på Stråholmen en vakker sommerdag. Glade over at vi hadde fått oppleve naturen og denne vakre dagen på øya gav vi oss på hjemvei. På sett og vis handler kanskje både diktning og maleri først og fremst om å se! 4

5 8 R ESTAU RA N T E R 7 BA R E R SHOW P RO M E N A D E S H O P P I N G AQ UA L A N D S PA & F I T N ESS KO N F E RANSE DAG L I G E AVGA N G E R Alle barn reiser gratis på FantasyCruise i hele sommer Om bord i Color Fantasy og Color Magic har vi lagt alt til rette for hele familien. Aqualand er et badeeldorado, Adventure Planet er for de lekne og i Teens Plaza vises film og senere er det disco med både karaoke, sing star og konkurranser. Captain Kid steller i stand lek og moro for de minste i skoleferien. FantasyCruise fra kr 990,- Pr. voksen, 2 døgns cruise fra Oslo til sommerbyen Kiel. Barn gratis i foreldrenes lugar, gjelder 3- og 4-stjerners lugar. Prisen varierer med etterspørselen, vær tidlig ute med bestillingen. Daglige avganger fra Oslo kl tlf: eller ditt nærmeste reisebyrå. Foto: Gisle Bjørneby, Ole Musken 5

6 6

7 7

8 123 mennesker deler Landstedet Skutevik på Melkertangen på Gumøy er ikke som andre landsteder. Den vakre plassen deles av 123 mennesker fra samme familie! Noen slektsmedlemmer får ferie der hvert 4. år. Familien har opprettet et eget styre som tar beslutningene om stedets utvikling under mottoet å gjøre minst mulig! Vi traff slektens eldste nålevende barnebarn av besteforeldrene som i sin tid kjøpte landstedet. Henrik Frisak (84) viste oss omkring i sitt skjærgårdsparadis. Han tar i mot nede på brygga ved sitt kjære Skutevik, 84 år gamle Henrik Frisak på Gumøy. Rett ved vannet ligger det en brønn med det friskeste og klareste vann en kan ønske seg. - Selv om den ligger bare noen få meter fra sjøen har vi aldri opplevd at det kommer saltvann inn i den, sier Frisak. Bunnen er av den fi neske skjellsand og vi kan ta opp så mye vann vi ønsker. Det var besteforeldrene som i sin tid ervervet landstedet som i dag nærmest må karakteriseres som et museum. Familien har nemlig bestemt å gjøre minst mulig av forandringer. Jeg tror det er noe av hemmeligheten for at vi har kunnet bevare dette stedet som et felles landsted for hele slekten, som i dag teller 123 mennesker, sier Frisak. Feriene går på omgang etter fast oppsatt turnus. Alle skal ha sin bit av skjærgårdslivet. Noen av slektsmedlemmene får være her hvert 4. år. Veien oppover til husene går gjennom frukthaven. Her henger gamle morelltrær som et tak over stien og et pussig epletre med gravenstein holder ennå stand mot forvitringen. Treet lever selv om det nærmest bare er barken igjen av stammen. Frukthaven er slik som jeg husker den fra da jeg var barn, sier Frisak. Besteforeldrene kjøpte Skutevik i Opprinnelig var det et hus fra Sauholmen som ble fl yttet til Melkertangen i Fiskeren som fl yttet hit bemerket spesielt det store jordet som han kunne stå på midten av og ikke se endene på. Det bare gikk ut mot de to blåner. Jordet løper over hele halvøya fra kyst til kyst. Plassen hadde for til en ku og beiterett i heia over plassen. Det vesle jordet ut mot Jomfruland ble slått av en fi sker. Det ble dyrket poteter og høy. Vi ankommer midt under det årlige sommertreffet. Da er de familiemedlemmer som har lyst og kan, samlet til en slags generalforsamling i sameiet. Her kommer forskjellige ønsker opp. I år har de blant annet diskutert en badetrapp nede ved brygga, men det er styret som tar den endelige beslutningen om eventuelle gjøremål. Styret består av en representant for slektens fi re hovedgrener. Det spilles ball på jordet. Noen er dratt på tur i Skutvikkilen. Andre sitter rundt et stort hyggelig kaffebord i hagen. Gamle vakre rosentrær blomstrer i hagen. Dette er i sannhet et sted hvor tiden har stått stille. Vi blir tatt med inn i uthuset. Her er det en gammel grue hvor det ble bakt brød. Mer spesielt er likevel bjelkene i taket. De er satt opp med trenagler og stammer fra Vallonas forlis utenfor Stråholmen i 1907! Bygningene på Skutevik ligger vakkert til i terrenget. Fjøset har fortsatt måkeluken eller drittluka intakt i veggen. Her ble avføring og andre overflødigheter måkt ut. Ku og sau utgjorde besetningen. Jordkjelleren er fortsatt i bruk. Hovedhuset har fortsatt det blå kjøkkenet med den lave kjøkkenbenken intakt. Det er noen som har diskutert å bytte den ut, men slik har det foreløpig ikke blitt. Blåfargen på kjøkkenet inneholder et stoff som frastøter fl uer. Telefonen står i et skap i gangen. Inne fra den vesle stuen er det fin utsikt til vannet. Den gang vi var små kalte vi motsatt side av Skutvikkilen for 8 England, humrer Frisak. I stuen henger et gammelt fotografi av hele familien roende i en pram. Når det gjelder navnet Skutevik, så tror jeg ikke det kommer fra skutene, sier Frisak. Kilen har et for trangt innløp til at skutene kunne komme inn her, mener Frisak. På stedet vi kalte England var det imidlertid tømmerutskipning. Her ble tømmeret lagret før det ble skutet ut i kilen og skutet videre ut til skipene, forteller Frisak. Under årets sommertreff har også Ellen Brinchmann, Eli Backe Bø og Randi Frisak Eriksen tatt turen til Gumøy. De ler av seg selv når vi skal ta bilde. Vi har bilder av de gamle fullt påkledde midt på sommeren. Nå er det vi som står sånn, ler de. Et annet familiemedlem som vi traff på sommertreffet heter Marit Kleiberg. Hun kom ut hit første gang fem uker gammel. Nå er hun 75 år. Dette er mitt barndomsparadis. Jeg ville aldri vært det foruten, selv om det går litt tid mellom hver gang jeg får bruke det. Familien hadde hushjelp her om sommeren, minnes Henrik. Hun het Johanne Haugen Ådal og kom til familien 17 år gammel. Hun ble hos oss helt til hun døde 86 år gammel og ble gravlagt i samme grav som familiemedlemmene i full overenskomst med vår og hennes familie. Forteller Frisak. Det er mange morsomme detaljer på Skutevik. Som klokken som henger under mønet på uthuset og som ringer til mat. Klokken er fra et gruvelokomotiv i Sørholt gruver der Henrik Frisak arbeidet. En gammel sopelime henger på veggen. Slike limer ble gjerne laget av bjerkeris og var ofte salgsvarene til fantene eller andre som forsøkte å lage sopelimer for salg for å spe på en mager inntekt. Vi legger også merke til knaggen på buveggen som er laget av stammen og kvisten på et tre. De brukte sine ressurser med omhu i tidligere tider. På veslehuset er det et fint utskåret hjerte i døren. Vi tar oss over til utsiden på den 35 mål store eiendommen. Her er det en fin badestrand med utsikt helt til Jomfruland i det fjerne. Her lå det også et jorde som ble slått av en fisker i nærheten. Her har de fleste av oss lært å svømme, sier de og setter seg ned på steinene ved stranda. En stein i jordet her slepte vi hit helt fra Oterøy, men vi klarte ikke å få den helt opp til huset, så den ble liggende her. I dag er den knapt synlig og dekket av jord. - En må nok være ganske from for å gjøre det slik som oss, sier Frisak. Vi kan ikke gjøre stort med stedet, men vi kan alle være her og glede oss over det. Faktum er at alle trives så godt her og har lyst til å være her, men hvis det skulle vært gjort store forandringer så hadde vi aldri klart å bli enige. Dessuten hadde det vært kostnadskrevende og folk hadde sikkert blitt mer opptatt av mitt og ditt. Det er ikke strøm her ute, men gass har vi fått. En barkeum for barking av ruser er også et av kulturminnene på landstedet. Barking av ruser ble gjort for konservering og impregnering. Vinden har løyet i det vi kaster loss fra brygga i Skutevik en fin skjærgårdsopplevelse rikere. Kursen settes sydost. Skjærgårdsliv takker Henrik Frisak og familien for et koselig besøk og for at vi får formidle denne reportasjen til våre lesere. Sigbjørn Larsen Foto: Grunde Arnesen

9 samme landsted 9

10 Sommerfugløya Har du gjort alt og sett alt i Kragerøskjærgården? Er det behov for å finne på nye utfluktsideer etter noen dovne dager på hytta? Har du forsøkt sommerfuglekspedisjon på Skåtøy?! Jo, du leste riktig. Det er nemlig en kjempefin opplevelse! Du får en fl ott tur i skjærgården. Du får mange fine naturopplevelser og du kan ta med deg noen skikkelige silkefotografi er med hjem! Sommerfuglene er vakre. De flagrer opp så du kan se dem og det gir spenning. Hvilken sommerfugl får du se rundt neste sving? Vel hjemme kan du så i ro og mak artsbestemme sommerfuglene ut fra fotografiene med en sommerfuglbok, og se hvor mange arter du har klart. Samtidig som du kan fi nne litt ut om hver enkelt sommerfugl. Vi klarte 13 forskjellige på en dag på Skåtøy. Klarer du å slå den? Allerede på veien opp fra brygga flagret det en hvit kålsommerfugl over veien og bar bud om en god sommerfugljakt. Kålsommerfuglen er vakker og se på men en plage for grønnsakshagen og nettopp hodekålen. Så mens bonden fortviler er fotografen fornøyd. Du må både være heldig, rask og tålmodig når du skal drive med sommerfuglfotografering. I løpet av noen få sekunder har motivet nemlig tatt av til neste blomst. Det lønner seg å ha et kamera med en god zoom-linse, så du kommer nærmest mulig innpå. Det gir de beste resultatene. Når du får tatt bildene nærmere i øyensyn, ser du hvor vakre de er. Lykke til! Argusblåvinge Argusblåvinge Admiral SOMMERFUGLER Mindre enn én prosent av verdens dagsommerfugler finnes i Norge. Likevel er disse insektene våre mest velkomne sommertegn: lette å få øye på med sine fire fargerike vinger - vakre, skjøre... og ganske ufarlige. Sommerfugler gir oss mye estetisk nytelse og skaper få problemer - de verken biter, stikker eller suger blod. Bare kålsommerfuglene, hvis larver gasser seg på nyttevekster i korsblomstfamilien, er å betrakte som skadedyr. Den lille kålsommerfuglen er verdens mest utbredte art og finnes på alle kontinenter! Regner vi med de langt mindre fargerike nattsommerfuglene må vi legge pels- og klesmøll til fy-listen. Da kan vi til gjengjeld plassere silkespinneren på pluss-siden. Larven lever på bladene til morbærtreet (husker du fra søndagsskolen at det var et slikt Sakkeus klatret opp i for å se Jesus?) og omgir seg med en kokong som gir 1200 meter silketråd! Skjellvinger Det vitenskapelige navnet på sommerfugler, Lepidoptera skjellkledde vinger (ptera = vinge, som i f.eks. helikopter). Ser du på sommerfuglvingen gjennom en lupe oppdager du at den er dekket av tusenvis av små skjell, plassert over hverandre omtrent som takstein. Det engelske ordet butterfly henspiller på en gammel overtro om at sommerfugler stjal smør (butter). En tvilsom beskyldning, siden alt de voksne insektene får inn gjennom sin lange, tynne, sugesnabel er blomsternektar. Til gjengjeld bidrar de til å bestøve mange blomster. Butterfl y er også en svømmestil hvor armene føres samtidig frem over vannet og deretter ned og ut under vannet ikke ulikt vingeslag. Stilen oppsto i USA for 80 år siden. Svenskene kaller sommerfuglen for fjäril, mens danskene bruker samme ord som oss. Liten vinge, stort kraftpotensial Under et foredrag brukte meteorologen Lorenz sommerfuglen som et bilde på hvordan små endringer på et visst tidspunkt kan forplante seg og gi store virkninger senere: Vingeslagene fra en sommerfugl i Brasil kan utløse en tornado i Texas. Dette er den berømte sommerfugleffekten, the butterfly effect. I antikken var sommerfuglen et symbol på sjelen, psyche. I fremstillinger av menneskets skapelse (ved Promethevs eller smedguden Hefaistos) står visdomsgudinnen Athene ofte ved siden av og holder en sommerfugl over den foreløpig sjelløse kroppen av leire. Også i noen kristne bilder av skapelsen ser vi Gud blåse et lite vesen med sommerfuglvinger inn i sovende Adams kropp. Dessuten er alvelignende vesener ofte utstyrt med sommerfuglvinger. Fordi sommerfugllarven lager en puppe og tilsynelatende dør før den kommer ut som voksent insekt, er sommerfuglen også blitt et symbol på oppstandelsen. I Henrik Wergelands dikt er den prektigkledde sommerfugl et bilde på Guds skapermakt - Og alle verdens mennesker og alle kongebud ei gjøre kan en sommerfugl, det kan alene Gud. Sommerfuglmagnet i hagen Vil du ha mange sommerfugler på tomta lønner det seg å la markblomstene gro fritt og ikke fjerne tistler og neslekratt. En ekstra bonus oppnås om du planter Buddleja eller sommerfuglbusk. De velluktende fiolette blomstene henger i klaser som minner om syrin og trekker til seg usedvanlig mange sommerfugler! Neslesommerfuglen overvintrer ofte på loft og lokkes fram av de første spede solstråler. Derfor kan vi overraskes av sommerfugler allerede i begynnelsen av mars. Undersiden av vingene er mørk, oversiden fargesprakende. Admiralen er ikke så tidlig ute, siden den kommer flygende til Norge fra sørligere egner, en ekte trekksommerfugl. Om høsten drikker den væske fra råtnende epler. Da er den så tillitsfull at den kan sette seg på hånden din hvis du plukker opp en nedfallsfrukt. Den store niobeperlemorvingen er oppkalt etter en tragisk kvinneskikkelse fra gresk mytologi. Også argusblåvingen knyttes til gudelæren, i dette tilfellet Heras tjener som hadde hundre argusøyne. Blåvingene er små, men verd å se nøye på - blå på oversiden og delikat mønstret med flekker på undersiden av vingene. De mange ringvingeartene er kanskje ikke så prangende, men stilige i sine nyanser av brunt, svart og oransje... og perfekt kamuflert nå de slår seg ned på tørrgreiner. Alle disse - og mange andre - kan du oppleve en sommerdag på øyene i Kragerøskjærgården. Glem den gamle hoven, vi spikrer ikke lenger sommerens vakreste eventyr opp på et brett, men ta gjerne med digitalkameraet... du kan forstørre bildene opp til langt over naturlig størrelse - mens sommerfuglen får fl agre florlett videre. Odd Bruce Hansen Niobeperlemorvinge Neslesommerfugl Bergringvinge 10

11 Tele og dataløsninger for hjemmet Ønsker du morgendagens intelligente bredbåndshjem? Relacom har løsningen! Knudsen - Tele og dataløsninger for hjemmet Ønsker du morgendagens intelligente bredbåndshjem? Relacom har løsningen! Knudsen - Hjemmenett Trådløse løsninger Overspenningsvern Bredbånd og xdsl Brukerstøtte IP Telefoni Digital TV Sjekk ut våre tilbud på Hjemmenett Trådløse løsninger Overspenningsvern Bredbånd og xdsl Brukerstøtte IP Telefoni Digital TV Sjekk ut våre tilbud på E-post: Web: E-post: Tlf: Web: Tlf:

12 12 Foto: Hugo Lande

13 Foto Hugo Lande Når sola varmer...eller kulda setter inn. Klær fra Paulsen AS, solbriller fra Optiker Vestøl AS 13 Foto: Hugo Lande

14 14

15 15

16 16

17 MOBILT BREDBÅND PÅ JOBBEN KJØKKENET BUSSEN TELTET MARKA KAFEEN STASJONEN LEKESTUA STRANDA KURSET PARKEN HOTELLET KNAUSEN BOBILEN HEMSEN SKOGEN FERJA RASTEPLASSEN HYTTA HAGEN JORDET BALKONGEN TJÆRNET SENTERET HAVNA BÅTEN KROA FJELLET VIDDA Høy hastighet, uansett hvor du er Les mer på 17

18 18

19 19

20 Landhandelen Under Fløyfjell midt i Langøy-grenda lå landhandelen og postkontoret. Her drev Eli og Ragnar Wiik sin butikk. Det var faren til Ragnar, Christian, som hadde grunnlagt butikken. Han var også eldste eller forstander i Langøy Pinsemenighet, og altså leder av menigheten. Som butikken gikk også dette vervet i arv til Ragnar. Eli drev også posthuset og søndagsskolen. Begge var de opptatt av å engasjere oss barna på en positiv måte. De hadde barneklubb hjemme i huset sitt. Der dampet vi av frimerker fra konvolutter og kort til tubfrim. En organisasjon som samlet inn frimerker og solgte dem videre til inntekt for tuberkulosesyke verden over. Mange av oss samlet på frimerker også og byttet med hverandre. Det var tvers gjennom koselig og hyggelig og samles hos Wiik. Det var stor takhøyde, kjærlighet og varme. Gamle Christian var kjent for å være sterk. Hans krefter var viden kjent og han ble av og til tilkalt hvis det var om å gjøre å forene krefter i store løft. Da han ble en kristen tok han all forretningens tobakk og gjorde et stort bål ute på jordet. Her brant han opp rubel og bit. Forretningen hadde egen lastebil, frittgående høner og en brødkasse som alle vi barna fikk lov til å sitte på. Mange sommergjester og andre handlet alt fra saftis til jernvarer i den butikken. Selvsagt var det betjening bak disken som hjalp sine kunder med å plukke fram varene og pakke dem sammen. Det hendte ikke sjelden at de også kjørte ut varene til folk, etter at folk bare ringte inn og sa hva de skulle ha. En lignende landhandel var det hos Johansen på Feset, husker jeg. Han hadde lommene fulle av Smørbukk-karameller til oss ungene når han kjørte rundt med varer. Kollonialkjøpmennene før hadde gjerne iført seg en lyseblå lagerfrakk. Det hadde også Ragnar Wiik. Det ble ikke solgt alkoholholdige drikker i denne forretningen. Det sterkeste man fi kk kjøpt var Schous Vørterøl. Posthuset var et kapittel for seg. Eli bestyrte posten. Bang! Opp med døra. Ned trappen. Gårdsplassen ble tatt i raske sprang. To trinn eventyret Del 8 Jeg vokste opp i opp, og 3784 Langøy Gruver var åpnet. Denne veien hadde hun gått på akkurat samme måte hver eneste dag, så lydene var akkurat de samme. Åpningstidene ble alltid overholdt. Køen av forventningsfulle postkunder hadde samlet seg på gårdsplassen foran inngangen. Her var det brever og trygdeutbetalinger og jordbruksstøtte og julekort. Det var med stor spenning vi kom til posthuset om våren når vi hadde fått årets frøpakker tilsendt fra Brummunddal Frø. De ble sådd i torvbriketter, og så ble de dyrket fram etter alle kunstens regler, før de ble plantet ut i drivhuset eller på friland. De fargerike pakkene hadde vi bestilt fra glansfulle kataloger. Slike steder skapte formuene til importguruer som Ivar S. Løge med ASDirect og Ellos. Min mor og mange med henne bestilte mang en forsendelse fra katalogselskapene. Produktene var som regel rimeligere og de kom jo nesten helt fram til døren. Jeg tenkte at det måtte ligge penger i dette og opprettet S.Larsen Import. Det importerte urtedrops fra de sveitsiske alper og billig verktøy fra Japan, men etter å ha brent inne med hauger av urtedrops og mamma hadde kjøpt sitt verktøy for sesongen, så fant jeg ut at det var best å legge ned den virksomheten. Den skjøt imidlertid ny fart flere år senere i det militære. Som velferdsassistent på Heistadmoen blåste jeg på nytt liv i importfi rmaet og importerte babydolls til alle mannfolkene som skulle overraske sine kjærester til jul. Det gikk med overskudd. Bunnen falt imidlertid ut av markedet ett år senere, da jeg ikke lenger var omgitt av 1000 mann som drømte om kjærligheten ved juletider. Landhandelen på Langøy ble også lagt ned etter hvert som frafl ytting, bedre kommunikasjoner og større utvalg i de store butikkene tok over for en liten landsens virksomhet. Likevel sitter de gode minnene igjen om et hyggelig treffpunkt i skjærgården som det var både en glede og komme til, og å gjøre sine innkjøp hos. Ragnar drev også i mange år verksted ved Fru Ankers gruve. Han var en svært så nevenyttig mann både med snekring, metallarbeider og sveising, og lagde mangt og mye som folk trengte. Han reparerte også motorer og biler. Nå er både Eli og Ragnar borte, men de gode minnene etter dem vil leve i alle oss som lærte dem å kjenne. Kantina Vi hadde utedo og ikke bad i huset de første årene av min oppvekst. Vi vasket oss i badebalje. Når jeg ble større fi kk jeg være med pappa opp til Kantina. Der var det spiserom for arbeiderne ved gruven og det var dusjer for en mynt i garderoben. Det var rød linoleum på gulvet. En mynt rakk i evigheter. Det var Julie Kristensen som bestyrte kantina. Hun kokte for gruvearbeiderne. Utpå høsten stelte hun i stand til basar i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening. Det var stuvende fullt. Folk kom fra Risøy og Gumøy og Kragerø for å være med på basarene. Det ble som regel noen heidundrende fester. I mørket utenfor flørtet ungdommen. Det gjaldt å tørke av seg leppestiften før man trådte inn i lokalet igjen. Innerlommene var velfylte av hjemkok. Inne i lokalet ble det servert kruttsterk kaffe fra kaffekjeler så store som bryggepanner, og nystekte vafler med rømme og syltetøy så mange vi klarte å stappe i oss. Pengene og latteren satt løst. Jul, du har vunnet en pute! - Er det noen som vil ligge på den? Nye latterkuler. Jul Bohlin var i sitt ess når han kunne komme med sine kjappe kommentarer til stor moro for alle oss andre. Basarbordet var velfylt. Alle vant noe. Markiser - persienner - interiør - varmepumper Ring din lokale representant Morgan Thorsen på tlf for et uforpliktende tilbud. Eventuelt vår lokale avdeling tlf Tlf

Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 13 4. årgang HØST 2008. Farmors brokkoli på Lille Fluer

Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 13 4. årgang HØST 2008. Farmors brokkoli på Lille Fluer Nr. 13 4. årgang HØST 2008 www.hyttebladet.no «Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg Farmors brokkoli på Lille Fluer Sett fra Sildebukta Sigbjørn Larsen, redaktør Skjærgårdsliv Tilgjengeligheten for almenheten

Detaljer

Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 11 4. årgang VÅR 2008. av Øya»

Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 11 4. årgang VÅR 2008. av Øya» Nr. 11 4. årgang VÅR 2008 www.hyttebladet.no «Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg «Kongen av Øya» Sett fra Sildebukta Penger er makt sies det. Retten til å skrive ut skatter og avgifter likeså. Kragerø

Detaljer

NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011. Jakten på nattergalen på Jomfruland

NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011. Jakten på nattergalen på Jomfruland NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011 Jakten på nattergalen på Jomfruland Sett fra Sildebukta Celina Midelfart vil bygge badebasseng på sin hytte-eiendom på Portør. Det blir avisskriverier og hele bygningsrådet skal

Detaljer

Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 8. årgang SOMMER 2007. side 11

Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 8. årgang SOMMER 2007. side 11 Nr. 8. årgang SOMMER 2007 www.hyttebladet.no Norges vakreste skjærgård. Chr. Krohg side 11 Sett fra Sildebukta Meninger Sigbjørn Larsen, redaktør Skjærgårdsliv Allemannsretten er et viktig prinsipp for

Detaljer

Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg

Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg Nr. 6 2. årgang VINTER 2006 Hytteavis for Kragerø -utgitt av KragerøAvisa «Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg «Foto: Knut Johnsen Sett fra Sildebukta Meninger Stortingsfl ertallet har gått inn for at

Detaljer

MENINGER. Erling Okkenhaug

MENINGER. Erling Okkenhaug MENINGER Sett fra Sildebukta Gjennom snart 100 år og nesten uten at noen tilsynelatende har merket det, har den vokst fram, skjærgårdsbyen. I dag bor det tre ganger så mange hyttefolk i Kragerøskjærgården

Detaljer

Vinn Zodiac landstedbåt! Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg. Stor fotokonkurranse. Flotte premier, se side 7

Vinn Zodiac landstedbåt! Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg. Stor fotokonkurranse. Flotte premier, se side 7 Nr. 4 2. årgang SOMMER 2006 Hytteavis for Kragerø -utgitt av KragerøAvisa «Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg «Vinn Zodiac landstedbåt! Stor fotokonkurranse. Flotte premier, se side 7 Se! Denne fanget

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Kirkeblad for Kragerø, Skåtøy og Levangsheia Nr. 2 juli 2005

Kirkeblad for Kragerø, Skåtøy og Levangsheia Nr. 2 juli 2005 Kirkeblad for Kragerø, Skåtøy og Levangsheia Nr. 2 juli 2005 Hvor ble det av 10 11 Leif og Bertha... side - Konsertsommer 4og20 side Møt den nye diakonen 7 9i Kragerø, Berit - Lian side Gutta på tur til

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

ORIGO av: Jan Bording

ORIGO av: Jan Bording ORIGO av: Jan Bording Kapittel 1 Det var to tanker som stod i hodet på meg. Den ene var fornuften som sa "du har ikke sovet på 36 timer, kast anker her i le bak øyene mens du enda kan holde øynene åpne".

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening Lett å få hytta på nett Mygg, knott og klegg Gründer og selvlært snekker

SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening Lett å få hytta på nett Mygg, knott og klegg Gründer og selvlært snekker SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening Lett å få hytta på nett Mygg, knott og klegg Gründer og selvlært snekker PÅSKEN 2010 Årgang 5 REDAKSJONEN Knut Håvard Andersson tlf. 918 58 323 E post: knuthand@online.no

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis.

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis. Forord Dette skulle bli en bok med masse tekst om alt det jeg skulle finne ut om forbruk, produksjon, priser, miljø, forurensning osv. Til dette skulle jeg hente fakta i bøker, aviser og tv programmer

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Na er del julaften og 17. Mai for oss med hytte pa Hugulia. Det er den tiden pa aret de aller fleste hyttene er fulle. Og hva er det som gjør at vi gar mann av huse for å tilbringe påsken på fjellet? Det

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Tema: Hage Innvandrer med ben i nesa Norges første flyrute gikk til Halden NYGIFT!

Tema: Hage Innvandrer med ben i nesa Norges første flyrute gikk til Halden NYGIFT! MAI/JUNI 2012 Tema: Hage Innvandrer med ben i nesa Norges første flyrute gikk til Halden NYGIFT! STOR arrangements OVERSIKT SOMMERKUNST PÅ RØD 2 Bidragsytere i dette nummer: Jens Bakke Bonde og mangeårig

Detaljer