BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET"

Transkript

1 BRUKERMANUAL - Styrmann - vaktmester - Steinfagarbeider - dykker - Borearbeider - offshore-arbeider - renseanleggsoperatør - vannverksarbeider - Anleggsmaskinfører - Feier BrANNMANN - re 2 Nr: 23 Jpics_hovedkort-2013-tannlege.indd :49 Jpics_hovedkort-2013-tannlege.indd :49 BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET Copyright: Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Utarbeidet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud V. 04/13

2 2

3 INNHOLD Innledning... 5 Instruksjon... 6 Administrering av Jobpics... 6 Veiledning... 9 John Hollands teori om Yrkespersonlighet RIASEC Interessekategorier RIASEC Interessekategorier innhold RIASEC Koder Koding på utdanningsnivå Struktur og innhold Appendix 1: Jobpicsyrker sortert etter RIASEC kode Appendix 2: Jobpicsyrker sortert alfabetisk Oppsummeringsskjema

4 4

5 INNLEDNING Jobpics er et billedbasert interesseverktøy basert på Riasec systemet. Jobpics er ikke en test, men et verktøy for systematisk utforsking og utvikling av interesser. Jobpics brukes som et prosessverktøy for å få opp ideer til yrkesvalg. Målgruppen er voksne og ungdom generelt - særlig hvis man har begrenset kjennskap til ulike yrker. Den er også særlig egnet for voksne og ungdom som av ulike grunner ikke trives med eller har utbytte av interesseverktøy basert på tekstformatet. Jobpics er jo derfor høyaktuell som metodikk for grupper som sliter med skriftlig språk, for eksempel lese og skrivevansker, minoritetsspråklige med dårlige norskkunnskaper, personer med liten mestringsopplevelse fra skolen, hvor en tekstbasert interessetest oppleves som for skolepreget. En del har også en mer visuell læringsstil. Et billedbasert interesseverktøy har fordeler og ulemper i forhold til tekstbaserte verktøy. Fordelene er et rikere stimulusmateriale, bilder genererer i praksis gjerne flere ideer og er mer informasjonsrike enn et tekst-basert verktøy. Begrensningen ligger blant annet i at måten å måle interessen på blir ensidige og ufullstendige. Det er dessuten vanskelig å dekke hele spekteret av yrker innen Riasec systemet like godt med bilder fordi noen yrker er lettere å illustrere med bilder enn andre. Jobpics er utviklet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud for Bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Jeg vil benytte anledningen til å takke Jan Engen som har gjort en flott jobb med å ta bildene som benyttes. Alle arbeidstakerne som velvillig har stilt opp på bildene skal også ha en stor takk. Jobpics har en sterk teoriforankring. Det er basert på en modernisert versjon av RIASEC systemet, verdens ledende system for utforsking av interesser og yrker. Jobpics er basert på det velkjente RIASEC systemet, som er den mest utbredte teorien for systematisk arbeid med interesser. RIASEC systemet er en inndeling av interesser og yrker etter kategoriene Praktisk (R), Teoretisk (I), Kreativ (A), Sosial (S), Foretaksom (E) og Systematisk (C). Alle yrker i Joppics er kategorisert på dette systemet med en tokode (RIASEC kode). Lenger bak i manualen følger gjennomgang av RIASEC systemet, teorien bak, struktur og innhold i Jobpics. Jobpics har blitt svært utbredt i profesjonelle karriereveiledningsmiljøer i Norge og er også laget i versjoner på andre europeiske språk. Fredrikstad 20/ Arne Svendsrud Ta kontakt: / ved tilbakemeldinger og spørsmål om innhold eller bruk. 5

6 INSTRUKSJON Her får du se en rekke bilder av personer i ulike yrker. Sorter bildene på kortene: 0 Ikke interessert, 1 Litt interessert og 2 Interessert. Svar ut ifra interesse og lyst. Ikke tenk på begrensninger som manglende utdanning osv. Det er viktig ikke å slurve, men du behøver heller ikke tenke for lenge før du bestemmer deg. ADMINISTRERING AV JOBPICS Du trenger et stort bord og god belysning. Jobpics består av: 183 billedkort 5 prosesskort: 0 Ikke interessert 1 Litt interessert 2 Interessert ønsker å vite mer om unngå 6 interessekategorikort: Praktisk R Teoretisk I Kunstnerisk A Sosial S Foretaksom E Systematisk C - jernvarehandel - kaffeforretning - interiørbutikk - tv, mobil, elektronikk - Helsekostforretning - Brukthandel - Bildeler - Biloppsamlingsplass - Fotobutikk - kontorutstyrforretning BeNSiNStASjoNS MedArBeider - er 1 Nr: 15 Jpics_hovedkort-2013-tannlege.indd :48 Forsiden og baksiden av billedkort Jpics_hovedkort-2013-tannlege.indd :48 6

7 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Det er mange måter å administrere billedbaserte interesseverktøy på, finn din egen variant, men her følger et forslag: Bildene er stokket på forhand slik at ikke alle yrkene innen samme interessekategori ligger etter hverandre. 0 Ikke interessert 1 Litt interessert 2 Interessert Legg ut prosesskortene: 0 Ikke interessert, 1 Litt interessert og 2 Interessert. Veisøker fordeler bildene på prosesskortene. Ønsker å vite mer om Unngå Bruk gjerne prosesskortet ønsker å vite mer om instruksjonen her kan være: hvis det er yrker du er vet for lite om til å kunne svare, men som kan være interessante for deg, benytt kortet ønsker å vite mer om Bruk gjerne prosesskortet unngå. Noen ganger kan man få viktige diskusjoner ved å diskutere yrker eller innhold i arbeidsoppgaver personer vil unngå, f.eks kan det være at en person med sosial angst ønsker å unngå yrker, men mye menneskekontakt og at dette mønsteret blir tydelig ved å benytte unngå kortet. Instruksjon: Kanskje er det noen yrker/arbeidsoppgaver som du tenker det er viktig å unngå, grunnet helseplager eller annet, hvis du har noen yrker arbeidsoppgaver som du tenker det er avgjørende å unngå, kan du legge de på kortet unngå. 7

8 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Når veisøker er ferdig med å fordele bildene på prosesskortene, legg ut de 6 interessekategorikortene på en linje bortover bordet: Praktisk R Teoretisk I Kreativ A Praktisk (R) Teoretisk (I) Kunstnerisk (A) Sosial S Foretaksom E Systematisk C Sosial (S) Foretaksom (E) Systematisk (C) Fordel bildene på hver av de 6 interessekategorikortene for å få oversikt. Her har du flere muligheter, man skille mellom yrker man er litt interessert i og interessert, man kan også sortere på tokode eller utdanningsnivå. 8

9 VEILEDNING Prinsippet med veiledning etter RIASEC baserte veiledningssystemer er at man på ulike måter som samtale, ved å lese beskrivelser av interessekategoriene, eller mer systematiserte måter som interesseverktøy finner ut egen RIASEC kode og avgrenser søket blant potensielt mulige yrkesvalg til de yrkene som består av samme kode. På den måten systematiseres og avgrenses et ellers ofte uendelig antall valgmuligheter. Billedbasert interesseverktøy er som nevnt tidligere uegnet til å sette en RIASEC kode med sikkerhet, men man får allikevel en antydning. Man kan bruke RIASEC koden til å utvide søket ved å lete i yrkesoversikter basert på. RIASEC systemet. En enkel måte å gjøre dette på er ved å se gjennom baksideyrkene på angjeldende bilde. Dersom det er svært mange yrker å ta stilling til kan man be veisøker velge vekk de bildene som man vet man ikke vil jobbe med yrkesmessig, men som man allikevel har sagt seg interessert i. Den vanligste måten å veilede etter billedbasert materiale er å gå i dybden på de bildene som er rangert som interessert og eventuelt litt interessert. Her er det mange måter å gå frem. Den vanligste måten vil være å begynne med å stille åpne og utforskende spørsmål som: HVA GJORDE AT DU PLUKKET UT AKKURAT DET YRKET? HVA LIKER DU VED INNHOLDET I BILDET? HVA ER DET VED DET BILDET DU BLE INTERESSERT I? Det neste steget er å utforske ulike forhold ved de ulike yrkene og reflektere over de sammen med veisøker. Forholdene som skal utforskes må individualiseres i fht til den enkelte veisøker, men temaene som skal utforskes må være de som oppleves som relevante og tilstrekkelige for å ta stilling til et valg for veisøker. En hovedbolk av spørsmål her vil gå på arbeidsoppgaver. Utforsk innhold i yrket sammen med veisøker ved hjelp av spørsmål som: - Hvilke arbeidsoppgaver gjør en snekker - Hva tror du en snekker gjør - Beskriv arbeidsdagen til en snekker fra a til å - Beskriv arbeidsuken til en snekker fra a til å Andre temaer som ikke går direkte på innhold, men omkringliggende temaer vil også være relevante, for eksempel, lønn, reisevei, krav til utdanning osv Personlige temaer vil også være viktige å bringe inn, for å ta stilling til alternativene, for eksempel språkkunnskaper, sykdommer, livssituasjon, personlige egenskaper. verdier osv. Reflekter sammen med veisøker i fht hvor godt det enkelte yrke passer med veisøkers temaer. 9

10 For mange yrker vil verken veileder eller veisøker ha god nok kunnskap til å gjøre en god nok utforsking av innhold og forhold ved yrker, da kan man skaffe seg den informasjonen ved å ta i bruk nettressurser, intervjue mennesker som har yrket osv. På baksiden av kortene finner du utdypende bilder av forsideyrket, samt en liste over andre yrker som i hovedsak er på samme RIASEC kode, hvis veisøker er interessert i forsidebildet, utvider du kanskje veiledningen til å omfatte noen av yrkene på listen. Vær klar over at baksideyrkene ikke gir en fullstendig oversikt over relaterte yrker. For en mer fullstendig over sikt kombiner gjerne bruken av Jobpics med Yrkeslisten som er en papirbasert yrkesoversikt med 1200 yrker. (www.karriereverktoy.no) 10

11 JOHN HOLLANDS TEORI OM YRKESPERSONLIGHET Jobpics er bygget på en lett modernisert versjon av den største teorien innenfor interessefeltet. Interesser er det overlegent største feltet innenfor karriereveiledning. Den første interessetesten kom på slutten av 1920 tallet og interessetester har vært i utstrakt bruk siden den gang. Det mest utbredte teoretiske systemet for oppbygging av interesseverktøy er RIASEC systemet utarbeidet av den amerikanske psykologen John L. Holland i I dag er de fleste anerkjente interessetester basert på RIASEC systemet. Holland tenker seg at man kan kategorisere mennesker som en av 6 yrkespersonlighetstyper og at ulike typer yrker kan kategoriseres på samme system som en av 6 arbeidsmiljøtyper. Holland tenker seg at hver av yrkespersonlighetstypene er karakterisert av spesifikke interesser, ferdigheter, personlige egenskaper, verdier og motivasjon. Karriereveiledning vil da bestå av å finne ut hvilken eller hvilke yrkespersonlighetstyper veisøker ligner mest på og deretter gjøre et yrkesvalg som korresponderer. Holland kaller dette å gjøre et kongruent valg. Målet med karriereveiledning ifølge Holland er å hjelpe veisøker til å gjøre kongruente valg slik at det er match mellom veisøkers yrkespersonlighetstype og arbeidsmiljøtype. Hensikten med interessetester ifølge Holland er at veisøker skal oppdage hvilken/hvilke yrkespersonlighetstyper han ligner mest på og selvreflektere rundt dette. Hollands teori er en bemerkelsesverdig langlivet teori. Det finnes knapt noen eksempler på teorier innenfor psykologi eller karriereveiledning som er mer utbredt 50 år etter at den ble utviklet. En hovedgrunn til dette må være at den oppfattes som intuitivt riktig og nyttig av karriereveiledere og personer som mottar veiledning. RIASEC systemet er en typeteori. Interessene henger sammen med ferdigheter, personlige egenskaper, verdier og motivasjon og utgjør et hele. Ved å kartlegge en persons interesser tenker Holland seg at man kan utlede resten. Slike typeteorier sees i dag på som foreldet blant annet på grunn av stor heterogenitet innenfor hver gruppe. Hvis man fordeler 6 milliarder mennesker på 6 ulike yrkespersonlighetstyper skulle det bli 1 milliard mennesker som grovt sett er lik deg en nesten umulig tanke. Typeteoriene er også laget i en tid hvor teorier på beslektede områder som personlighetsfelt og verdifelt fremsto som lite utviklet. Hvis du har snekkerinteresser (praktisk type) har du i følge Holland samtidig en snekkerpersonlighet, som går på at du utadvendt på en overfladisk og jovial måte, eventyrlysten, trenger klare kjøreregler og klar struktur i arbeidet, men er til å stole på du er heller ikke særlig god på å forholde deg til mennesker med hjelpebehov. De fleste vil i dag tenke at snekkere kan være like forskjellige fra hverandre som andre mennesker, noen er innadvendte, andre er utadvendte, noen er eventyrlystne andre er ikke - men de har snekkerinteresser til felles. Akademisk sett regnes som nevnt typeteorier som utdaterte. Av denne grunn er typeteorier som har til formål å sette mennesker i bås etter felles kjennetegn blitt 11

12 erstattet av dimensjonale systemer som har til formål å beskrive hvordan mennesker er forskjellige fra hverandre Systemer for beskrivelse av individuelle forskjeller mellom mennesker. Et slikt system innenfor personlighetsområdet er foreksempel femfaktormodellen, hvor man sier at personligheten er kombinasjonen av skårer på fem ulike personlighetsdimensjoner, dette i motsetning til typeteorier som ville brukt kategorier som innadvendt type, intellektuell type etc. Innenfor interessefeltet ser det ut til at Holland har holdt stand som en svær populær modell på tross av problemene med typeperspektivet. Jeg tenker det er flere grunner til det. For det første er typeteorier besnærende intuitive for de fleste mennesker, vi leser i horoskop og kjenner oss igjen, vi liker å bruke kategorier for å forenkle virkeligheten og vi opererer med stereotypier om den teoretiske typen som er overintelligent, men som ikke greier å skifte en lyspære osv. Holland har modernisert sin teori ved å gjøre den kvasi- dimensjonal. Han sier at man ikke bare er en yrkespersonlighetstype, men kombinasjoner av flere. På denne måten unngår han noe av kritikken mot typeteorier. Han har også i senere år vært mer åpen for nytten av å kombinere bruk av RIASEC systemet med andre oppdaterte modeller på beslektede områder, som personlighetstester, verdisystemer osv. Under følger Hollands inndeling og tilsvarende norske betegnelser brukt i Jobpics. Forkortelsene RIASEC har vi valgt å ikke oversette, men brukes i original fordi dette er en så innarbeidet tradisjon i interessefeltet internasjonalt. I Jobpics brukes da forkortelsen R om interessekategorien praktisk etc. Amerikansk betegnelse Forkortelse Norsk betegnelse Realistic R Praktisk Investigative I Teoretisk Artistic A Kreativ Social S Sosial Enterprising E Foretaksom Conventional C Systematisk Holland bruker selv betegnelsen Yrkespersonlighet om de seks typene. Selv har Jeg valgt å bruke den mindre ambisiøse betegnelsen interessekategorier. Jeg har også fjernet mange av beskrivelsene som dekkes bedre av andre fagfelt og modeller, dette gjelder personlighetsbeskrivelser, verdibeskrivelser og noen beskrivelser av motivasjonsforhold. I Jobpics har Jeg derfor modernisert Holland ved å legge vekt på mer rendyrkede beskrivelser av interesseforhold og tenker at en oppdatert bruk av Holland innebærer å redusere modellen til en systematisering av interesser og at man kombinerer med andre oppdaterte modeller og verktøy for personlighet og verdier etc. I tabellen under følger en gjennomgang av innholdet i de 6 interessekategoriene. 12

13 Mens man i tidligere tider tenkte at man testet interesser på en objektiv måte og kunne bruke det til og predikere hvor vellykkede karrierevalgene ble, ser jeg på bruken av Jobpics mer i lys av konstruktivistisk karriereveiledningsteorier. Jobpics blir da noe annet enn en test som tester objektive egenskaper/interesser hos veisøker. Det blir et kraftfullt verktøy for å bygge en karrierenarrativ, konstruere et yrkesselv utvikle og utforske interesser. Denne måte å betrakte Hollands teori på har jeg særlig hentet fra Mark L. Saviackas som betoner de de subjektive konstruksjonene hos hver enkelt. Savickas ser ikke RIASEC systemet som en objektiv beskrivelse av virkeligheten, men som en av mange virkeligheter og som en god metafor og et godt språk for å snakke om interesser. Riasec systemet brukes som en metafor og et pedagogisk begrepsapparat for å bygge opp et språk og systematisere tenkning om interesser. Mens Holland tenker seg at resultater fra en interessetest måler virkelige interesser og kan predikere et godt valg og bruker ord som rett mann på rett plass, riktig valg osv tenker Savickas at det er mange riktige valg og at vi har mange potensielle muligheter i verden og det må vi ha for å klare tilpasningen til endringer i arbeidsmarked og endringer i eget liv. Savickas ser derfor resultater fra en interessetest som potensielle muligheter - en kilde til å lage hypoteser om hva som vil være et godt valg. For Savickas er ikke målet med karriereveiledning å bruke RIASEC systemet til å avgjøre hva som er den riktige veien (match) for deg - du kan bli mye, det kommer an på hvordan du konstruerer og ser deg selv og RIASEC kategoriene gir et begrepsapparat for 6 ulike mulige hovedveier å konstruere seg selv eller utvikle seg selv i retning av. Jobpics skifter fokus fra Interessetesting til interesseutvikling. RIASEC INTERESSEKATEGORIER Her følger en mer detaljert gjennopmgang av innholdet i de 6 interessekategoriene. de ulike beskrivelsene vil være aktuelle for forskjellige personer. En person med politiske interesser vil trolig like å tale og debattere etc, men det er ikke sikkert en kioskmedarbeider vil kjenne seg like godt igjen i den beskrivelsen, selv om yrkene har samme riasec koder. Gå gjerne gjennom listen og se hvilke beskrivelser veisøkere kjenner seg igjen i og bruk de gjerne til selvrefleksjon gjennom intervjuing om veisøkers egen opplevelse og eksempler på de forskjellige punktene. Dette er en kraftfull måte å bygge et yrkesselv på. 13

14 RIASEC INTERESSEKATEGORIER INNHOLD Beskrivelse Aktiviteter og ferdigheter (liker/god til) Eksempelyrker R Dette er praktisk arbeid ute og inne. Fikse og reparere/bygge ting Finne ut av mekanismer/konstruere ting Løse konkrete problemer Liker å se praktiske og synlige resultater Kan håndtere verktøy, maskineri og utstyr. Liker å gjøre manuelt arbeid/bruke kroppen/arbeide med hendene Har god fysisk koordinering/er flink med hendene Liker å bruke fysiske ferdigheter/liker fysiske utfordringer Snekker Rørlegger Sjåfør Bygningsarbeider Lagerarbeider Produksjonsarbeider Telemontør Parkarbeider I Dette er arbeid med forskning, undersøkelser og utredning. Arbeid som krever teoretisk utdanning, som stiller store krav til analyse og tenkning, Liker å lese, analysere/undersøke/forske Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer Liker å Løse abstrakte problemer/intellektuell problemløsning Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid Er tenkende/innsiktsfull/kritisk/ser komplekse sammenhenger Er oppgaveorientert Jobber gjerne selvstendig/er selvmotivert og selvgående på oppgaver Er nytenkende Uttrykker seg godt/har gode språklige ferdigheter Forsker Psykolog Lege Kjemiker Ingeniør Historiker Lingvist Dataprogrammerer A Dette er yrker hvor du uttrykker egen kreativitet innen blant annet kunst og kultur. Har behov for å uttrykke egen kreativitet utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, nyskape etc. Liker å vise/opptre Liker å dekorere og designe Liker å konseptualisere Liker å eksperimentere Er kreativ/intuitiv/orginal Arkitekt Fotograf Møbeldesigner Forfatter WEB designer Butikkdekoratør Sminkør Musiker 14

15 S Dette er arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. E Dette er arbeid med prosjekter og tiltak, arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling, at beslutninger tas under usikkerhet og press C Liker å utføre og fullføre oppgaver initiert av andre. Liker å jobbe med data/ ting, tall, statistikk og arkivering etc. Detaljorientert arbeid under klare regler og systemer av økonomisk, juridisk og organisasjonsmessig art. God til å forstå mennesker/lytte Liker å rådgi/instruere /veilede/undervise Liker å pleie/hjelpe andre Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre Humanistisk legning Er opptatt av samfunnsforhold Er opptatt av personlig vekst og utvikling God til å overbevise/gir seg ikke ved motstand/har stor påvirkningskraft Flink til å selge/er forretningsorientert/profittorientert/har konkurranseorientering Stor målorientering/er god til å oppnå organisasjonens mål Liker å lede/jobbe gjennom andre/beslutningstaking/makt Liker status/opptatt av økonomisk belønning/opptatt av materielle goder God til å presentere/tale/debattere Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting Har god evne til politisk manøvrering/god til å oppnå organisasjonens mål Er ambisiøs/liker å ta risiko Tåler høyt tempo/er energisk Foretrekker klart definerte oppgaver Liker å jobbe strukturert Liker forutsigbarhet og stabilitet Liker hierarkisk organisering Liker å løse praktiske problemer Løser gjerne problemer ved regelorientering Liker å samle data/arkivere/terminalarbeid/papirarbeid Liker å prosessere data/behandle informasjon Liker å organisere/systematisere Er utholdende på rutinearbeid Er nøyaktig og er detaljorientert Liker å skrive rapporter/lage grafer og oversikter Sosionom Lærer Barnevernspedagog Vernepleier Barnehageassistent Miljøarbeider Trener Flyktningekonsulent Selger Leder Grunder Kundeveileder Drosjesjåfør Politiker Journalist Kioskmedarbeider Servitør Regnskapsmedarbeider Ordreplukker Parkeringsvakt Lønningsmedarbeider Finansanalytiker Saksbehandler Postbud Bankfunksjonær 15

16 RIASEC KODER En RIASEC kode er en kombinasjon av interessekategorier. Det er sjelden mennesker har interesser bare innenfor en av interessekategoriene, eller at et yrke kan kodes som et rent yrke uten innslag av andre interessekategorier. Det er derfor vanlig å operere med kombinasjoner av interessekategorier i veiledningssystemer basert på RIASEC systemet. I prinsippet ville det beste vært å operere med kombinasjoner av alle interessekategoriene i prioritert rekkefølge, det ville gi maksimal individualisering. Problemet med det er at interessemønsteret blir mer uoversiktlig og det blir vanskeligere å komme til konklusjoner i veiledning. I praksis opererer man derfor med 3 kodet eller 2 kodet klassifisering av personer og yrker. I Jobpics er det valgt en 2 kodet klassifisering. En to kodet klassifisering av ulike yrker gir 36 mulige kombinasjoner: Det er ingen eller svært få yrker som regnes som enkategoriyrker, så i praksis opererer man bare med 30. R I A S E C R R IR AR SR ER CR I RI I AI SI EI CI A RA IA A SA EA CA S RS IS AS S ES CS E RE IE AE SE E CE C RC IC AC SC EC C Alle bildene i Jobpics er kodet som en av de 30 mulige kombinasjonene. Kodingen er gjort ved å sammenligne med ulike amerikanske kodesystemer samt en skjønnsmessig vurdering opp mot beskrivelser av kategoriene i originale Holland kilder (Holland 1997) Kodingen er gjort i prioritert rekkefølge, koden RI betyr at yrket har sterkest innslag av praktisk interessekategori og innslagene av teoretisk interessekategori er mindre osv. På baksiden av bildene finner du en liste med alternative yrker som i hovedsak hører inn under samme RIASEC kode og samme nivå. 16

17 KODING PÅ UTDANNINGSNIVÅ Jobpics bildene er også kodet på utdanningsnivå. Nivået er angitt som et tall etter toleddet RIASEC kode. Her opereres det med tre nivåer: Nivå 1: Ufaglært nivå Dette er jobber hvor det ikke er nødvendig eller vanlig med utdanning utover grunnskolenivå. Det kan være at jobben kan gjøres uten utdanning, kun med kortere opplæring, som foreksempel jobb på gatekjøkken. Eller det kan være at jobben kan gjøres med opplæring eller kurs som kan tas utenom ordinært skolesystem (f. eks sertifikat for vogntog, drosjelappen, truckførerbevis etc.) Det er mange yrker som står kategorisert som nivå 1 som har utdanninger på videregående nivå, men de er klassifisert som nivå 1 for å understreke at de representer en mulighet for menne-sker med liten utdanningsbakgrunn fra før. Nivå 2: Videregående nivå Dette er jobber hvor det er påkrevet eller vanlig med utdanning på videregående skoles nivå Nivå 3: Høyskolenivå Dette er jobber hvor det er påkrevet eller vanlig med utdanning på høyskolenivå. Det skilles ikke mellom lavere og høyere grads utdanning, f. eks bachelorgrad og mastergrad etc. STRUKTUR OG INNHOLD Jobpics består av bilder av 186 ulike yrker. Fordelingen er ujevnt fordelt på de ulike interessekategoriene. Bakgrunnen for dette er at målgruppen for billedbaserte interesseverktøy ikke er jevnt fordelt over på de ulike interessekategoriene. Det vil trolig være flere i praktiske yrker enn teoretiske yrker som profiterer på billedbaserte verktøy. Fordelingen er av samme grunn ujevnt fordelt på nivå. Det vil trolig være mindre andel av personer som søker mot høyere nivåer av utdanning, bla fordi høyere utdanning ofte forutsetter god mestring av skriftspråk. Målgruppen for Jobpics er i utgangspunktet voksne mennesker, men verktøyet har også vist seg godt egnet til veiledning av ungdom. Jobpics egner seg ikke til å sette en sikker RIASEC kode, ganske enkelt fordi man spør mer grundig innenfor enkelte interessekategorier enn andre. En annen årsak er at billedbasert interesseverktøy er en for ensidig og snever operasjonalisering av interesser. Man får nok i praksis allikevel en antydning om RIASEC koden. Husk at Jobpics er ikke en test, men bare et prosessverktøy basert på en anerkjent teori. 17

18 R I A S E C Sum spm Nivå Nivå Nivå Det er lagt vekt på å fremstille mennesker som viser sentrale aktiviteter i de ulike yrkene. Forsiden av bildet består av hovedbildet, nederst på bildet står tokodet Riasec kode for yrket samt nivå av utdanning som kreves eller er vanlig i yrket. Baksiden av hvert bilde består av to bilder som viser andre sider ved yrket, eller fremhever en detalj ved forsidebildet. På baksiden er det også listet opp en rekke yrkesforslag som i hovedsak er på samme kode og utdanningsnivå, her er det gjort en del unntak. Yrkes-betegnelsene er i hovedsak tatt fra det norske STYRK registret som er NAV og Statistisk sentralbyrås offisielle klassifisering av alle norske yrker. Se appendix 1 for oversikt over yrker Sortert på RIASEC systemet og appendix 2 for oversikt over yrker sortert alfabetisk. OPPSUMMERINGSSKJEMA Jobpics kan gjerne benyttes med eller uten oppsummeringsskjema. På side 25/26 ligger oppsummeringsskjema som du gjerne kan benytte. Oppsummeringsskjema er delt i to deler. Første delen er et prosesskjema som har oppsummeringskolonner for ulike viktige veiledningspunkter som er gjennomgått i kapitlet over. Den andre delen er en opptelling over fordeling på RIASEC interessekategorier og utdanningsnivå. 18

19 APPENDIX 1: JOBPICSYRKER SORTERT ETTER RIASEC KODE R (83) R Praktisk R 38 Nivå 1 Anleggsarbeider RE 1 Gjenvinningsarbeider RE 1 Asfaltarbeider RE 1 Avløser RE 1 Bilpleie RE 1 Bryggearbeider RE 1 Budbilsjåfør RS 1 Bussjåfør RE 1 Dekkmontør RE 1 Drosjesjåfør RS 1 Eksosmontør RC 1 Fisker RE 1 Flyttebyrå RE 1 Gartnerimedarbeider RC 1 Gravemaskinkjører RE 1 Kirkegårdsarbeider RS 1 Kjøkkenmedarbeider RE 1 Kjøkkenmontør RC 1 Kjøttskjærer RE 1 Konduktør RE 1 Kranbilsjåfør RE 1 Kranfører RC 1 Lagermedarbeider RC 1 Lastebilsjåfør RE 1 Maskinfører RE 1 Postbetjent RC 1 Produksjonsmedarbeider, fiskeindustri RC 1 Renholder RE 1 Renovatør RE 1 Skiltmontør RE 1 Skogsarbeider RE 1 Skogsmaskinfører RE 1 Stenlegger RC 1 Stuepike RE 1 Sykkelreperatør RC 1 Takhimlingsmontør RC 1 Taktekker RE 1 Truckfører RC 1 R (40) Nivå 2 Ambulansearbeider RS 2 Baker RS 2 Betongfagarbeider RE 2 Bilmekaniker RC 2 Brannmann RE 2 Brønnoperatør RC 2 Elektriker RI 2 Feier RE 2 Fiskeoppdretter RE 2 Flislegger RE 2 Forskalingssnekker RC 2 Glassfagarbeider RC 2 Hjelpemiddeltekniker RS 2 Isolatør RC 2 Jernbinder RE 2 Kjole og draktsyer RC 2 Kokk RE 2 Konditor RA 2 Maler RE 2 Mekaniker RI 2 Murer RE 2 Møbelsnekker RI 2 Møbeltapetserer RC 2 Næringsmiddelkonsulent RI 2 Produksjonsarbeider bryggeri RC 2 Produksjonsarbeider kjøtt RC 2 Produksjonsarbeider næringsmiddel Produksjonsarbeider papirindusti RC 2 RC 2 Prosesstekniker RC 2 Protesetekniker RS 2 Pølsemaker RE 2 Radio og tv reperatør RI 2 Rørlegger RE 2 Servicetekniker, hvitevarer RI 2 Slakter RE 2 Snekker RC 2 Styrmann RE 2 19

20 Sveiser RI 2 Urmaker RC 2 Vaktmester RE 2 R (5) Nivå 3 Bygningsingeniør RI 3 Maskiningeniør RI 3 Optiker RE 3 Ortopediingeniør RC 3 Dyrepleier RC 3 I (10) I Teoretisk Farmasøyt IS 3 IT konsulent IE 3 Kiropraktor IS 3 Kjemiker IR 3 Landmåler IE 3 Lege IS 3 Prest IS 3 Radiograf IR 3 Veterinær IR 3 Bioingeniør IR 3 A (14) A Kunstnerisk A (9) Nivå 2 Blomsterdekoratør AR 2 Dekoratør AR 2 Grafisk designer AE 2 Gullsmed AR 2 Kostymemaker AR 2 Museumsmedarbeider AE 2 Organist AS 2 Sminkør AE 2 Smykkekunstner AR 2 A (5) Nivå 3 Arkitekt AI 3 Fotograf AE 3 Journalist AS 3 Keramiker AR 3 Kunstmaler AS 3 S (26) S Sosial S (6) Nivå 1 Badebetjent SE 1 Barnehage assistent SE 1 Gravferdskonsulent SE 1 Hjemmehjelp SE 1 Miljøarbeider SE 1 Portør SE 1 S (11) Nivå 2 Aktivitør SA 2 Barne og ungdomsarbeider SE 2 Fotterapeut SE 2 Hjelpepleier SE 2 Helsesekretær SC 2 Hudterapeut SE 2 Ortopeditekniker SI 2 Tannlegeassistent SC 2 Trafikkskolelærer SE 2 Treningsinstruktør SE 2 Helsefagarbeider SE 2 S (9) Nivå 3 E (36) Døvetolk SI 3 Ergoterapeut SC 3 Fysioterapeut SI 3 Førskolelærer SE 3 Helsesøster SI 3 Lærer SA 3 Sosionom SE 3 Sykepleier SI 3 Vernepleier SC 3 E Foretaksom E (24) Nivå 1 Bartender Bensinstasjonsmedarbeider ER 1 Bilselger Butikkmedarbeider, bokhandel Butikkmedarbeider Bakeri 20

21 Butikkmedarbeider byggevare Butikkmedarbeider, leketøy Butikkmedarbeider, fiskedisk Butikkmedarbeider, Kjøkkenutstyr ER 1 Butikkmedarbeider, klær Butikkmedarbeider, musikkforretning Butikkmedarbeider, parfymeri Butikkmedarbeider, Skobutikk Butikkmedarbeider, sportsforretning Butikkmedarbeider, Undertøy Ferskvare medarbeider, butikk Frukt/grønt medarbeider, butikk ER 1 ER 1 Gatekjøkken Kantinemedarbeider Kassemedarbeider EC 1 Kiosk Servitør Vekter ER 1 Verditransport 1 E (8) Nivå 2 Apotektekniker ES 2 Frisør ES 2 Jernbaneekspeditør EC 2 Kabinpersonale ES 2 Politiker ES 2 Reiseleder ES 2 Reiserådgiver EC 2 Matros ER 2 E (4) Nivå 3 Coach ES 3 Informasjonsrådgiver EA 3 Eiendomsmegler ES 3 Politibetjent ES 3 C (19) C Systematisk C (9) Nivå 1 Arkivmedarbeider CR 1 Postfunksjonær CS 1 Deleekspeditør CS 1 Kopierings Medarbeider CS 1 Ordremottaker CS 1 Parkeringsbetjent CR 1 Postbud CR 1 Resepsjonsmedarbeider CS 1 Sentralbordoperatør CS 1 C (6) Nivå 2 Bankfunksjonær CR 2 Kundebehandler CS 2 Kontormedarbeider CR 2 Regnskaps Medarbeider CE 2 Sekretær CS 2 Toller CE 2 C (4) Nivå 3 Bibliotekar CS 3 Flygeleder CI 3 Husøkonom CE 3 Teknisk tegner CA 3 21

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere 1 Karriereveiledning for innvandrere erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring 2 Karriereveiledning for innvandrere - erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring Forfattere: Cathinca F. Hatlem,

Detaljer

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s.

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s. Jobbsøkerguiden Nyttig arbeidserfaring s. 5 Våre fagområder s. 7 Dette tilbyr vi s. 10 Noen av våre samarbeidspartnere s. 13 Hvordan skrive CV s. 14 Hvordan skrive søknad s. 17 Intervju s. 20 Ulike intervjuformer

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer