BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET"

Transkript

1 BRUKERMANUAL - Styrmann - vaktmester - Steinfagarbeider - dykker - Borearbeider - offshore-arbeider - renseanleggsoperatør - vannverksarbeider - Anleggsmaskinfører - Feier BrANNMANN - re 2 Nr: 23 Jpics_hovedkort-2013-tannlege.indd :49 Jpics_hovedkort-2013-tannlege.indd :49 BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET Copyright: Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Utarbeidet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud V. 04/13

2 2

3 INNHOLD Innledning... 5 Instruksjon... 6 Administrering av Jobpics... 6 Veiledning... 9 John Hollands teori om Yrkespersonlighet RIASEC Interessekategorier RIASEC Interessekategorier innhold RIASEC Koder Koding på utdanningsnivå Struktur og innhold Appendix 1: Jobpicsyrker sortert etter RIASEC kode Appendix 2: Jobpicsyrker sortert alfabetisk Oppsummeringsskjema

4 4

5 INNLEDNING Jobpics er et billedbasert interesseverktøy basert på Riasec systemet. Jobpics er ikke en test, men et verktøy for systematisk utforsking og utvikling av interesser. Jobpics brukes som et prosessverktøy for å få opp ideer til yrkesvalg. Målgruppen er voksne og ungdom generelt - særlig hvis man har begrenset kjennskap til ulike yrker. Den er også særlig egnet for voksne og ungdom som av ulike grunner ikke trives med eller har utbytte av interesseverktøy basert på tekstformatet. Jobpics er jo derfor høyaktuell som metodikk for grupper som sliter med skriftlig språk, for eksempel lese og skrivevansker, minoritetsspråklige med dårlige norskkunnskaper, personer med liten mestringsopplevelse fra skolen, hvor en tekstbasert interessetest oppleves som for skolepreget. En del har også en mer visuell læringsstil. Et billedbasert interesseverktøy har fordeler og ulemper i forhold til tekstbaserte verktøy. Fordelene er et rikere stimulusmateriale, bilder genererer i praksis gjerne flere ideer og er mer informasjonsrike enn et tekst-basert verktøy. Begrensningen ligger blant annet i at måten å måle interessen på blir ensidige og ufullstendige. Det er dessuten vanskelig å dekke hele spekteret av yrker innen Riasec systemet like godt med bilder fordi noen yrker er lettere å illustrere med bilder enn andre. Jobpics er utviklet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud for Bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Jeg vil benytte anledningen til å takke Jan Engen som har gjort en flott jobb med å ta bildene som benyttes. Alle arbeidstakerne som velvillig har stilt opp på bildene skal også ha en stor takk. Jobpics har en sterk teoriforankring. Det er basert på en modernisert versjon av RIASEC systemet, verdens ledende system for utforsking av interesser og yrker. Jobpics er basert på det velkjente RIASEC systemet, som er den mest utbredte teorien for systematisk arbeid med interesser. RIASEC systemet er en inndeling av interesser og yrker etter kategoriene Praktisk (R), Teoretisk (I), Kreativ (A), Sosial (S), Foretaksom (E) og Systematisk (C). Alle yrker i Joppics er kategorisert på dette systemet med en tokode (RIASEC kode). Lenger bak i manualen følger gjennomgang av RIASEC systemet, teorien bak, struktur og innhold i Jobpics. Jobpics har blitt svært utbredt i profesjonelle karriereveiledningsmiljøer i Norge og er også laget i versjoner på andre europeiske språk. Fredrikstad 20/ Arne Svendsrud Ta kontakt: / ved tilbakemeldinger og spørsmål om innhold eller bruk. 5

6 INSTRUKSJON Her får du se en rekke bilder av personer i ulike yrker. Sorter bildene på kortene: 0 Ikke interessert, 1 Litt interessert og 2 Interessert. Svar ut ifra interesse og lyst. Ikke tenk på begrensninger som manglende utdanning osv. Det er viktig ikke å slurve, men du behøver heller ikke tenke for lenge før du bestemmer deg. ADMINISTRERING AV JOBPICS Du trenger et stort bord og god belysning. Jobpics består av: 183 billedkort 5 prosesskort: 0 Ikke interessert 1 Litt interessert 2 Interessert ønsker å vite mer om unngå 6 interessekategorikort: Praktisk R Teoretisk I Kunstnerisk A Sosial S Foretaksom E Systematisk C - jernvarehandel - kaffeforretning - interiørbutikk - tv, mobil, elektronikk - Helsekostforretning - Brukthandel - Bildeler - Biloppsamlingsplass - Fotobutikk - kontorutstyrforretning BeNSiNStASjoNS MedArBeider - er 1 Nr: 15 Jpics_hovedkort-2013-tannlege.indd :48 Forsiden og baksiden av billedkort Jpics_hovedkort-2013-tannlege.indd :48 6

7 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Det er mange måter å administrere billedbaserte interesseverktøy på, finn din egen variant, men her følger et forslag: Bildene er stokket på forhand slik at ikke alle yrkene innen samme interessekategori ligger etter hverandre. 0 Ikke interessert 1 Litt interessert 2 Interessert Legg ut prosesskortene: 0 Ikke interessert, 1 Litt interessert og 2 Interessert. Veisøker fordeler bildene på prosesskortene. Ønsker å vite mer om Unngå Bruk gjerne prosesskortet ønsker å vite mer om instruksjonen her kan være: hvis det er yrker du er vet for lite om til å kunne svare, men som kan være interessante for deg, benytt kortet ønsker å vite mer om Bruk gjerne prosesskortet unngå. Noen ganger kan man få viktige diskusjoner ved å diskutere yrker eller innhold i arbeidsoppgaver personer vil unngå, f.eks kan det være at en person med sosial angst ønsker å unngå yrker, men mye menneskekontakt og at dette mønsteret blir tydelig ved å benytte unngå kortet. Instruksjon: Kanskje er det noen yrker/arbeidsoppgaver som du tenker det er viktig å unngå, grunnet helseplager eller annet, hvis du har noen yrker arbeidsoppgaver som du tenker det er avgjørende å unngå, kan du legge de på kortet unngå. 7

8 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Prosesskort-2013.indd :17 Når veisøker er ferdig med å fordele bildene på prosesskortene, legg ut de 6 interessekategorikortene på en linje bortover bordet: Praktisk R Teoretisk I Kreativ A Praktisk (R) Teoretisk (I) Kunstnerisk (A) Sosial S Foretaksom E Systematisk C Sosial (S) Foretaksom (E) Systematisk (C) Fordel bildene på hver av de 6 interessekategorikortene for å få oversikt. Her har du flere muligheter, man skille mellom yrker man er litt interessert i og interessert, man kan også sortere på tokode eller utdanningsnivå. 8

9 VEILEDNING Prinsippet med veiledning etter RIASEC baserte veiledningssystemer er at man på ulike måter som samtale, ved å lese beskrivelser av interessekategoriene, eller mer systematiserte måter som interesseverktøy finner ut egen RIASEC kode og avgrenser søket blant potensielt mulige yrkesvalg til de yrkene som består av samme kode. På den måten systematiseres og avgrenses et ellers ofte uendelig antall valgmuligheter. Billedbasert interesseverktøy er som nevnt tidligere uegnet til å sette en RIASEC kode med sikkerhet, men man får allikevel en antydning. Man kan bruke RIASEC koden til å utvide søket ved å lete i yrkesoversikter basert på. RIASEC systemet. En enkel måte å gjøre dette på er ved å se gjennom baksideyrkene på angjeldende bilde. Dersom det er svært mange yrker å ta stilling til kan man be veisøker velge vekk de bildene som man vet man ikke vil jobbe med yrkesmessig, men som man allikevel har sagt seg interessert i. Den vanligste måten å veilede etter billedbasert materiale er å gå i dybden på de bildene som er rangert som interessert og eventuelt litt interessert. Her er det mange måter å gå frem. Den vanligste måten vil være å begynne med å stille åpne og utforskende spørsmål som: HVA GJORDE AT DU PLUKKET UT AKKURAT DET YRKET? HVA LIKER DU VED INNHOLDET I BILDET? HVA ER DET VED DET BILDET DU BLE INTERESSERT I? Det neste steget er å utforske ulike forhold ved de ulike yrkene og reflektere over de sammen med veisøker. Forholdene som skal utforskes må individualiseres i fht til den enkelte veisøker, men temaene som skal utforskes må være de som oppleves som relevante og tilstrekkelige for å ta stilling til et valg for veisøker. En hovedbolk av spørsmål her vil gå på arbeidsoppgaver. Utforsk innhold i yrket sammen med veisøker ved hjelp av spørsmål som: - Hvilke arbeidsoppgaver gjør en snekker - Hva tror du en snekker gjør - Beskriv arbeidsdagen til en snekker fra a til å - Beskriv arbeidsuken til en snekker fra a til å Andre temaer som ikke går direkte på innhold, men omkringliggende temaer vil også være relevante, for eksempel, lønn, reisevei, krav til utdanning osv Personlige temaer vil også være viktige å bringe inn, for å ta stilling til alternativene, for eksempel språkkunnskaper, sykdommer, livssituasjon, personlige egenskaper. verdier osv. Reflekter sammen med veisøker i fht hvor godt det enkelte yrke passer med veisøkers temaer. 9

10 For mange yrker vil verken veileder eller veisøker ha god nok kunnskap til å gjøre en god nok utforsking av innhold og forhold ved yrker, da kan man skaffe seg den informasjonen ved å ta i bruk nettressurser, intervjue mennesker som har yrket osv. På baksiden av kortene finner du utdypende bilder av forsideyrket, samt en liste over andre yrker som i hovedsak er på samme RIASEC kode, hvis veisøker er interessert i forsidebildet, utvider du kanskje veiledningen til å omfatte noen av yrkene på listen. Vær klar over at baksideyrkene ikke gir en fullstendig oversikt over relaterte yrker. For en mer fullstendig over sikt kombiner gjerne bruken av Jobpics med Yrkeslisten som er en papirbasert yrkesoversikt med 1200 yrker. (www.karriereverktoy.no) 10

11 JOHN HOLLANDS TEORI OM YRKESPERSONLIGHET Jobpics er bygget på en lett modernisert versjon av den største teorien innenfor interessefeltet. Interesser er det overlegent største feltet innenfor karriereveiledning. Den første interessetesten kom på slutten av 1920 tallet og interessetester har vært i utstrakt bruk siden den gang. Det mest utbredte teoretiske systemet for oppbygging av interesseverktøy er RIASEC systemet utarbeidet av den amerikanske psykologen John L. Holland i I dag er de fleste anerkjente interessetester basert på RIASEC systemet. Holland tenker seg at man kan kategorisere mennesker som en av 6 yrkespersonlighetstyper og at ulike typer yrker kan kategoriseres på samme system som en av 6 arbeidsmiljøtyper. Holland tenker seg at hver av yrkespersonlighetstypene er karakterisert av spesifikke interesser, ferdigheter, personlige egenskaper, verdier og motivasjon. Karriereveiledning vil da bestå av å finne ut hvilken eller hvilke yrkespersonlighetstyper veisøker ligner mest på og deretter gjøre et yrkesvalg som korresponderer. Holland kaller dette å gjøre et kongruent valg. Målet med karriereveiledning ifølge Holland er å hjelpe veisøker til å gjøre kongruente valg slik at det er match mellom veisøkers yrkespersonlighetstype og arbeidsmiljøtype. Hensikten med interessetester ifølge Holland er at veisøker skal oppdage hvilken/hvilke yrkespersonlighetstyper han ligner mest på og selvreflektere rundt dette. Hollands teori er en bemerkelsesverdig langlivet teori. Det finnes knapt noen eksempler på teorier innenfor psykologi eller karriereveiledning som er mer utbredt 50 år etter at den ble utviklet. En hovedgrunn til dette må være at den oppfattes som intuitivt riktig og nyttig av karriereveiledere og personer som mottar veiledning. RIASEC systemet er en typeteori. Interessene henger sammen med ferdigheter, personlige egenskaper, verdier og motivasjon og utgjør et hele. Ved å kartlegge en persons interesser tenker Holland seg at man kan utlede resten. Slike typeteorier sees i dag på som foreldet blant annet på grunn av stor heterogenitet innenfor hver gruppe. Hvis man fordeler 6 milliarder mennesker på 6 ulike yrkespersonlighetstyper skulle det bli 1 milliard mennesker som grovt sett er lik deg en nesten umulig tanke. Typeteoriene er også laget i en tid hvor teorier på beslektede områder som personlighetsfelt og verdifelt fremsto som lite utviklet. Hvis du har snekkerinteresser (praktisk type) har du i følge Holland samtidig en snekkerpersonlighet, som går på at du utadvendt på en overfladisk og jovial måte, eventyrlysten, trenger klare kjøreregler og klar struktur i arbeidet, men er til å stole på du er heller ikke særlig god på å forholde deg til mennesker med hjelpebehov. De fleste vil i dag tenke at snekkere kan være like forskjellige fra hverandre som andre mennesker, noen er innadvendte, andre er utadvendte, noen er eventyrlystne andre er ikke - men de har snekkerinteresser til felles. Akademisk sett regnes som nevnt typeteorier som utdaterte. Av denne grunn er typeteorier som har til formål å sette mennesker i bås etter felles kjennetegn blitt 11

12 erstattet av dimensjonale systemer som har til formål å beskrive hvordan mennesker er forskjellige fra hverandre Systemer for beskrivelse av individuelle forskjeller mellom mennesker. Et slikt system innenfor personlighetsområdet er foreksempel femfaktormodellen, hvor man sier at personligheten er kombinasjonen av skårer på fem ulike personlighetsdimensjoner, dette i motsetning til typeteorier som ville brukt kategorier som innadvendt type, intellektuell type etc. Innenfor interessefeltet ser det ut til at Holland har holdt stand som en svær populær modell på tross av problemene med typeperspektivet. Jeg tenker det er flere grunner til det. For det første er typeteorier besnærende intuitive for de fleste mennesker, vi leser i horoskop og kjenner oss igjen, vi liker å bruke kategorier for å forenkle virkeligheten og vi opererer med stereotypier om den teoretiske typen som er overintelligent, men som ikke greier å skifte en lyspære osv. Holland har modernisert sin teori ved å gjøre den kvasi- dimensjonal. Han sier at man ikke bare er en yrkespersonlighetstype, men kombinasjoner av flere. På denne måten unngår han noe av kritikken mot typeteorier. Han har også i senere år vært mer åpen for nytten av å kombinere bruk av RIASEC systemet med andre oppdaterte modeller på beslektede områder, som personlighetstester, verdisystemer osv. Under følger Hollands inndeling og tilsvarende norske betegnelser brukt i Jobpics. Forkortelsene RIASEC har vi valgt å ikke oversette, men brukes i original fordi dette er en så innarbeidet tradisjon i interessefeltet internasjonalt. I Jobpics brukes da forkortelsen R om interessekategorien praktisk etc. Amerikansk betegnelse Forkortelse Norsk betegnelse Realistic R Praktisk Investigative I Teoretisk Artistic A Kreativ Social S Sosial Enterprising E Foretaksom Conventional C Systematisk Holland bruker selv betegnelsen Yrkespersonlighet om de seks typene. Selv har Jeg valgt å bruke den mindre ambisiøse betegnelsen interessekategorier. Jeg har også fjernet mange av beskrivelsene som dekkes bedre av andre fagfelt og modeller, dette gjelder personlighetsbeskrivelser, verdibeskrivelser og noen beskrivelser av motivasjonsforhold. I Jobpics har Jeg derfor modernisert Holland ved å legge vekt på mer rendyrkede beskrivelser av interesseforhold og tenker at en oppdatert bruk av Holland innebærer å redusere modellen til en systematisering av interesser og at man kombinerer med andre oppdaterte modeller og verktøy for personlighet og verdier etc. I tabellen under følger en gjennomgang av innholdet i de 6 interessekategoriene. 12

13 Mens man i tidligere tider tenkte at man testet interesser på en objektiv måte og kunne bruke det til og predikere hvor vellykkede karrierevalgene ble, ser jeg på bruken av Jobpics mer i lys av konstruktivistisk karriereveiledningsteorier. Jobpics blir da noe annet enn en test som tester objektive egenskaper/interesser hos veisøker. Det blir et kraftfullt verktøy for å bygge en karrierenarrativ, konstruere et yrkesselv utvikle og utforske interesser. Denne måte å betrakte Hollands teori på har jeg særlig hentet fra Mark L. Saviackas som betoner de de subjektive konstruksjonene hos hver enkelt. Savickas ser ikke RIASEC systemet som en objektiv beskrivelse av virkeligheten, men som en av mange virkeligheter og som en god metafor og et godt språk for å snakke om interesser. Riasec systemet brukes som en metafor og et pedagogisk begrepsapparat for å bygge opp et språk og systematisere tenkning om interesser. Mens Holland tenker seg at resultater fra en interessetest måler virkelige interesser og kan predikere et godt valg og bruker ord som rett mann på rett plass, riktig valg osv tenker Savickas at det er mange riktige valg og at vi har mange potensielle muligheter i verden og det må vi ha for å klare tilpasningen til endringer i arbeidsmarked og endringer i eget liv. Savickas ser derfor resultater fra en interessetest som potensielle muligheter - en kilde til å lage hypoteser om hva som vil være et godt valg. For Savickas er ikke målet med karriereveiledning å bruke RIASEC systemet til å avgjøre hva som er den riktige veien (match) for deg - du kan bli mye, det kommer an på hvordan du konstruerer og ser deg selv og RIASEC kategoriene gir et begrepsapparat for 6 ulike mulige hovedveier å konstruere seg selv eller utvikle seg selv i retning av. Jobpics skifter fokus fra Interessetesting til interesseutvikling. RIASEC INTERESSEKATEGORIER Her følger en mer detaljert gjennopmgang av innholdet i de 6 interessekategoriene. de ulike beskrivelsene vil være aktuelle for forskjellige personer. En person med politiske interesser vil trolig like å tale og debattere etc, men det er ikke sikkert en kioskmedarbeider vil kjenne seg like godt igjen i den beskrivelsen, selv om yrkene har samme riasec koder. Gå gjerne gjennom listen og se hvilke beskrivelser veisøkere kjenner seg igjen i og bruk de gjerne til selvrefleksjon gjennom intervjuing om veisøkers egen opplevelse og eksempler på de forskjellige punktene. Dette er en kraftfull måte å bygge et yrkesselv på. 13

14 RIASEC INTERESSEKATEGORIER INNHOLD Beskrivelse Aktiviteter og ferdigheter (liker/god til) Eksempelyrker R Dette er praktisk arbeid ute og inne. Fikse og reparere/bygge ting Finne ut av mekanismer/konstruere ting Løse konkrete problemer Liker å se praktiske og synlige resultater Kan håndtere verktøy, maskineri og utstyr. Liker å gjøre manuelt arbeid/bruke kroppen/arbeide med hendene Har god fysisk koordinering/er flink med hendene Liker å bruke fysiske ferdigheter/liker fysiske utfordringer Snekker Rørlegger Sjåfør Bygningsarbeider Lagerarbeider Produksjonsarbeider Telemontør Parkarbeider I Dette er arbeid med forskning, undersøkelser og utredning. Arbeid som krever teoretisk utdanning, som stiller store krav til analyse og tenkning, Liker å lese, analysere/undersøke/forske Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer Liker å Løse abstrakte problemer/intellektuell problemløsning Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid Er tenkende/innsiktsfull/kritisk/ser komplekse sammenhenger Er oppgaveorientert Jobber gjerne selvstendig/er selvmotivert og selvgående på oppgaver Er nytenkende Uttrykker seg godt/har gode språklige ferdigheter Forsker Psykolog Lege Kjemiker Ingeniør Historiker Lingvist Dataprogrammerer A Dette er yrker hvor du uttrykker egen kreativitet innen blant annet kunst og kultur. Har behov for å uttrykke egen kreativitet utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, nyskape etc. Liker å vise/opptre Liker å dekorere og designe Liker å konseptualisere Liker å eksperimentere Er kreativ/intuitiv/orginal Arkitekt Fotograf Møbeldesigner Forfatter WEB designer Butikkdekoratør Sminkør Musiker 14

15 S Dette er arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. E Dette er arbeid med prosjekter og tiltak, arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling, at beslutninger tas under usikkerhet og press C Liker å utføre og fullføre oppgaver initiert av andre. Liker å jobbe med data/ ting, tall, statistikk og arkivering etc. Detaljorientert arbeid under klare regler og systemer av økonomisk, juridisk og organisasjonsmessig art. God til å forstå mennesker/lytte Liker å rådgi/instruere /veilede/undervise Liker å pleie/hjelpe andre Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre Humanistisk legning Er opptatt av samfunnsforhold Er opptatt av personlig vekst og utvikling God til å overbevise/gir seg ikke ved motstand/har stor påvirkningskraft Flink til å selge/er forretningsorientert/profittorientert/har konkurranseorientering Stor målorientering/er god til å oppnå organisasjonens mål Liker å lede/jobbe gjennom andre/beslutningstaking/makt Liker status/opptatt av økonomisk belønning/opptatt av materielle goder God til å presentere/tale/debattere Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting Har god evne til politisk manøvrering/god til å oppnå organisasjonens mål Er ambisiøs/liker å ta risiko Tåler høyt tempo/er energisk Foretrekker klart definerte oppgaver Liker å jobbe strukturert Liker forutsigbarhet og stabilitet Liker hierarkisk organisering Liker å løse praktiske problemer Løser gjerne problemer ved regelorientering Liker å samle data/arkivere/terminalarbeid/papirarbeid Liker å prosessere data/behandle informasjon Liker å organisere/systematisere Er utholdende på rutinearbeid Er nøyaktig og er detaljorientert Liker å skrive rapporter/lage grafer og oversikter Sosionom Lærer Barnevernspedagog Vernepleier Barnehageassistent Miljøarbeider Trener Flyktningekonsulent Selger Leder Grunder Kundeveileder Drosjesjåfør Politiker Journalist Kioskmedarbeider Servitør Regnskapsmedarbeider Ordreplukker Parkeringsvakt Lønningsmedarbeider Finansanalytiker Saksbehandler Postbud Bankfunksjonær 15

16 RIASEC KODER En RIASEC kode er en kombinasjon av interessekategorier. Det er sjelden mennesker har interesser bare innenfor en av interessekategoriene, eller at et yrke kan kodes som et rent yrke uten innslag av andre interessekategorier. Det er derfor vanlig å operere med kombinasjoner av interessekategorier i veiledningssystemer basert på RIASEC systemet. I prinsippet ville det beste vært å operere med kombinasjoner av alle interessekategoriene i prioritert rekkefølge, det ville gi maksimal individualisering. Problemet med det er at interessemønsteret blir mer uoversiktlig og det blir vanskeligere å komme til konklusjoner i veiledning. I praksis opererer man derfor med 3 kodet eller 2 kodet klassifisering av personer og yrker. I Jobpics er det valgt en 2 kodet klassifisering. En to kodet klassifisering av ulike yrker gir 36 mulige kombinasjoner: Det er ingen eller svært få yrker som regnes som enkategoriyrker, så i praksis opererer man bare med 30. R I A S E C R R IR AR SR ER CR I RI I AI SI EI CI A RA IA A SA EA CA S RS IS AS S ES CS E RE IE AE SE E CE C RC IC AC SC EC C Alle bildene i Jobpics er kodet som en av de 30 mulige kombinasjonene. Kodingen er gjort ved å sammenligne med ulike amerikanske kodesystemer samt en skjønnsmessig vurdering opp mot beskrivelser av kategoriene i originale Holland kilder (Holland 1997) Kodingen er gjort i prioritert rekkefølge, koden RI betyr at yrket har sterkest innslag av praktisk interessekategori og innslagene av teoretisk interessekategori er mindre osv. På baksiden av bildene finner du en liste med alternative yrker som i hovedsak hører inn under samme RIASEC kode og samme nivå. 16

17 KODING PÅ UTDANNINGSNIVÅ Jobpics bildene er også kodet på utdanningsnivå. Nivået er angitt som et tall etter toleddet RIASEC kode. Her opereres det med tre nivåer: Nivå 1: Ufaglært nivå Dette er jobber hvor det ikke er nødvendig eller vanlig med utdanning utover grunnskolenivå. Det kan være at jobben kan gjøres uten utdanning, kun med kortere opplæring, som foreksempel jobb på gatekjøkken. Eller det kan være at jobben kan gjøres med opplæring eller kurs som kan tas utenom ordinært skolesystem (f. eks sertifikat for vogntog, drosjelappen, truckførerbevis etc.) Det er mange yrker som står kategorisert som nivå 1 som har utdanninger på videregående nivå, men de er klassifisert som nivå 1 for å understreke at de representer en mulighet for menne-sker med liten utdanningsbakgrunn fra før. Nivå 2: Videregående nivå Dette er jobber hvor det er påkrevet eller vanlig med utdanning på videregående skoles nivå Nivå 3: Høyskolenivå Dette er jobber hvor det er påkrevet eller vanlig med utdanning på høyskolenivå. Det skilles ikke mellom lavere og høyere grads utdanning, f. eks bachelorgrad og mastergrad etc. STRUKTUR OG INNHOLD Jobpics består av bilder av 186 ulike yrker. Fordelingen er ujevnt fordelt på de ulike interessekategoriene. Bakgrunnen for dette er at målgruppen for billedbaserte interesseverktøy ikke er jevnt fordelt over på de ulike interessekategoriene. Det vil trolig være flere i praktiske yrker enn teoretiske yrker som profiterer på billedbaserte verktøy. Fordelingen er av samme grunn ujevnt fordelt på nivå. Det vil trolig være mindre andel av personer som søker mot høyere nivåer av utdanning, bla fordi høyere utdanning ofte forutsetter god mestring av skriftspråk. Målgruppen for Jobpics er i utgangspunktet voksne mennesker, men verktøyet har også vist seg godt egnet til veiledning av ungdom. Jobpics egner seg ikke til å sette en sikker RIASEC kode, ganske enkelt fordi man spør mer grundig innenfor enkelte interessekategorier enn andre. En annen årsak er at billedbasert interesseverktøy er en for ensidig og snever operasjonalisering av interesser. Man får nok i praksis allikevel en antydning om RIASEC koden. Husk at Jobpics er ikke en test, men bare et prosessverktøy basert på en anerkjent teori. 17

18 R I A S E C Sum spm Nivå Nivå Nivå Det er lagt vekt på å fremstille mennesker som viser sentrale aktiviteter i de ulike yrkene. Forsiden av bildet består av hovedbildet, nederst på bildet står tokodet Riasec kode for yrket samt nivå av utdanning som kreves eller er vanlig i yrket. Baksiden av hvert bilde består av to bilder som viser andre sider ved yrket, eller fremhever en detalj ved forsidebildet. På baksiden er det også listet opp en rekke yrkesforslag som i hovedsak er på samme kode og utdanningsnivå, her er det gjort en del unntak. Yrkes-betegnelsene er i hovedsak tatt fra det norske STYRK registret som er NAV og Statistisk sentralbyrås offisielle klassifisering av alle norske yrker. Se appendix 1 for oversikt over yrker Sortert på RIASEC systemet og appendix 2 for oversikt over yrker sortert alfabetisk. OPPSUMMERINGSSKJEMA Jobpics kan gjerne benyttes med eller uten oppsummeringsskjema. På side 25/26 ligger oppsummeringsskjema som du gjerne kan benytte. Oppsummeringsskjema er delt i to deler. Første delen er et prosesskjema som har oppsummeringskolonner for ulike viktige veiledningspunkter som er gjennomgått i kapitlet over. Den andre delen er en opptelling over fordeling på RIASEC interessekategorier og utdanningsnivå. 18

19 APPENDIX 1: JOBPICSYRKER SORTERT ETTER RIASEC KODE R (83) R Praktisk R 38 Nivå 1 Anleggsarbeider RE 1 Gjenvinningsarbeider RE 1 Asfaltarbeider RE 1 Avløser RE 1 Bilpleie RE 1 Bryggearbeider RE 1 Budbilsjåfør RS 1 Bussjåfør RE 1 Dekkmontør RE 1 Drosjesjåfør RS 1 Eksosmontør RC 1 Fisker RE 1 Flyttebyrå RE 1 Gartnerimedarbeider RC 1 Gravemaskinkjører RE 1 Kirkegårdsarbeider RS 1 Kjøkkenmedarbeider RE 1 Kjøkkenmontør RC 1 Kjøttskjærer RE 1 Konduktør RE 1 Kranbilsjåfør RE 1 Kranfører RC 1 Lagermedarbeider RC 1 Lastebilsjåfør RE 1 Maskinfører RE 1 Postbetjent RC 1 Produksjonsmedarbeider, fiskeindustri RC 1 Renholder RE 1 Renovatør RE 1 Skiltmontør RE 1 Skogsarbeider RE 1 Skogsmaskinfører RE 1 Stenlegger RC 1 Stuepike RE 1 Sykkelreperatør RC 1 Takhimlingsmontør RC 1 Taktekker RE 1 Truckfører RC 1 R (40) Nivå 2 Ambulansearbeider RS 2 Baker RS 2 Betongfagarbeider RE 2 Bilmekaniker RC 2 Brannmann RE 2 Brønnoperatør RC 2 Elektriker RI 2 Feier RE 2 Fiskeoppdretter RE 2 Flislegger RE 2 Forskalingssnekker RC 2 Glassfagarbeider RC 2 Hjelpemiddeltekniker RS 2 Isolatør RC 2 Jernbinder RE 2 Kjole og draktsyer RC 2 Kokk RE 2 Konditor RA 2 Maler RE 2 Mekaniker RI 2 Murer RE 2 Møbelsnekker RI 2 Møbeltapetserer RC 2 Næringsmiddelkonsulent RI 2 Produksjonsarbeider bryggeri RC 2 Produksjonsarbeider kjøtt RC 2 Produksjonsarbeider næringsmiddel Produksjonsarbeider papirindusti RC 2 RC 2 Prosesstekniker RC 2 Protesetekniker RS 2 Pølsemaker RE 2 Radio og tv reperatør RI 2 Rørlegger RE 2 Servicetekniker, hvitevarer RI 2 Slakter RE 2 Snekker RC 2 Styrmann RE 2 19

20 Sveiser RI 2 Urmaker RC 2 Vaktmester RE 2 R (5) Nivå 3 Bygningsingeniør RI 3 Maskiningeniør RI 3 Optiker RE 3 Ortopediingeniør RC 3 Dyrepleier RC 3 I (10) I Teoretisk Farmasøyt IS 3 IT konsulent IE 3 Kiropraktor IS 3 Kjemiker IR 3 Landmåler IE 3 Lege IS 3 Prest IS 3 Radiograf IR 3 Veterinær IR 3 Bioingeniør IR 3 A (14) A Kunstnerisk A (9) Nivå 2 Blomsterdekoratør AR 2 Dekoratør AR 2 Grafisk designer AE 2 Gullsmed AR 2 Kostymemaker AR 2 Museumsmedarbeider AE 2 Organist AS 2 Sminkør AE 2 Smykkekunstner AR 2 A (5) Nivå 3 Arkitekt AI 3 Fotograf AE 3 Journalist AS 3 Keramiker AR 3 Kunstmaler AS 3 S (26) S Sosial S (6) Nivå 1 Badebetjent SE 1 Barnehage assistent SE 1 Gravferdskonsulent SE 1 Hjemmehjelp SE 1 Miljøarbeider SE 1 Portør SE 1 S (11) Nivå 2 Aktivitør SA 2 Barne og ungdomsarbeider SE 2 Fotterapeut SE 2 Hjelpepleier SE 2 Helsesekretær SC 2 Hudterapeut SE 2 Ortopeditekniker SI 2 Tannlegeassistent SC 2 Trafikkskolelærer SE 2 Treningsinstruktør SE 2 Helsefagarbeider SE 2 S (9) Nivå 3 E (36) Døvetolk SI 3 Ergoterapeut SC 3 Fysioterapeut SI 3 Førskolelærer SE 3 Helsesøster SI 3 Lærer SA 3 Sosionom SE 3 Sykepleier SI 3 Vernepleier SC 3 E Foretaksom E (24) Nivå 1 Bartender Bensinstasjonsmedarbeider ER 1 Bilselger Butikkmedarbeider, bokhandel Butikkmedarbeider Bakeri 20

21 Butikkmedarbeider byggevare Butikkmedarbeider, leketøy Butikkmedarbeider, fiskedisk Butikkmedarbeider, Kjøkkenutstyr ER 1 Butikkmedarbeider, klær Butikkmedarbeider, musikkforretning Butikkmedarbeider, parfymeri Butikkmedarbeider, Skobutikk Butikkmedarbeider, sportsforretning Butikkmedarbeider, Undertøy Ferskvare medarbeider, butikk Frukt/grønt medarbeider, butikk ER 1 ER 1 Gatekjøkken Kantinemedarbeider Kassemedarbeider EC 1 Kiosk Servitør Vekter ER 1 Verditransport 1 E (8) Nivå 2 Apotektekniker ES 2 Frisør ES 2 Jernbaneekspeditør EC 2 Kabinpersonale ES 2 Politiker ES 2 Reiseleder ES 2 Reiserådgiver EC 2 Matros ER 2 E (4) Nivå 3 Coach ES 3 Informasjonsrådgiver EA 3 Eiendomsmegler ES 3 Politibetjent ES 3 C (19) C Systematisk C (9) Nivå 1 Arkivmedarbeider CR 1 Postfunksjonær CS 1 Deleekspeditør CS 1 Kopierings Medarbeider CS 1 Ordremottaker CS 1 Parkeringsbetjent CR 1 Postbud CR 1 Resepsjonsmedarbeider CS 1 Sentralbordoperatør CS 1 C (6) Nivå 2 Bankfunksjonær CR 2 Kundebehandler CS 2 Kontormedarbeider CR 2 Regnskaps Medarbeider CE 2 Sekretær CS 2 Toller CE 2 C (4) Nivå 3 Bibliotekar CS 3 Flygeleder CI 3 Husøkonom CE 3 Teknisk tegner CA 3 21

Interesseutforsking.

Interesseutforsking. Karrierevalg? Self: Hvem er jeg? Hva kan jeg få til? Hva er mine mål? mestringstro. Selvdefinisjonen avgjør fremtidig utvikling - konkurranse mellom alternative selv Karriereveiledningsverktøy: NAV-interessetest,

Detaljer

BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET

BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET BRUKERMANUAL - Styrmann - vaktmester - Steinfagarbeider - dykker - Borearbeider -- Styrmann offshore-arbeider -- vaktmester renseanleggsoperatør -- Steinfagarbeider vannverksarbeider -- dykker Anleggsmaskinfører

Detaljer

Billedbasert interesseverktøy basert på Riasec systemet

Billedbasert interesseverktøy basert på Riasec systemet BRUKERManual - Styrmann - vaktmester - Steinfagarbeider - Dykker - Borearbeider - offshore-arbeider - renseanleggsoperatør - vannverksarbeider - Anleggsmaskinfører - Feier BrANNMANN - re 2 Nr: 24 Billedbasert

Detaljer

Billedbasert Interesseverktøy. Presentasjon APS Konferansen 2009 Bergen Arbeidspsykolog Arne Svendsrud

Billedbasert Interesseverktøy. Presentasjon APS Konferansen 2009 Bergen Arbeidspsykolog Arne Svendsrud Billedbasert Interesseverktøy Presentasjon APS Konferansen 2009 Bergen Arbeidspsykolog Arne Svendsrud Eies og selges av Bransjeforeningen Attføringsbedriftene: tone.naglestad@nhoservice.no Utviklet av

Detaljer

Billedbasert Interesseverktøy EUSE 2010 København

Billedbasert Interesseverktøy EUSE 2010 København Billedbasert Interesseverktøy EUSE 2010 København Et nytt veiledningsverktøy for attføringsbransjen ved Arbeidspsykolog Arne Svendsrud arne.svendsrud@nhoservice.no Bransjeforeningen Attføringsbedriftene

Detaljer

Karriereveiledning av innvandrere et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører

Karriereveiledning av innvandrere et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører Karriereveiledning av innvandrere et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører Bakgrunn og forankring Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet - Handlingsplan 2013-2016 «Vi trenger innvandrernes kompetanse»

Detaljer

Karriereveiledning av innvandrere. Det enkle er ofte det beste

Karriereveiledning av innvandrere. Det enkle er ofte det beste Karriereveiledning av innvandrere Det enkle er ofte det beste To formål 1 Øke kompetansen i karriereveiledning - Kompetanseutveksling - Seminarer 2 Utvikle en modell for karriereveiledning for innvandrere

Detaljer

SC(R) S - S- Sosial C - C - Systematisk R - (R - Praktisk) Veisøker Veileder RIASEC kode

SC(R) S - S- Sosial C - C - Systematisk R - (R - Praktisk) Veisøker Veileder RIASEC kode Veisøker Veileder RIASEC kode Navn: Tove Hjelpepleier E-post: arne.svendsrud@karriereverktoy.no Født: 1978-05-18 Dato for registrering: 2012-12-04 Karriereverktøy AS Navn : Arne Svendsrud E-post: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Detaljer

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere.

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Arbeidspraksis 2016 Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Ungdomsskolen har et fag som heter Utdanningsvalg. Intensjonen

Detaljer

Program. Oppstart i morgen klokka 09.00

Program. Oppstart i morgen klokka 09.00 Program Til 14.00: EliSiv: Veiledning og veiledningssamtalen 14.00-14.15 Pause 14.15 14.45 «Motiverende Intervju» v Brit 14.45 15.45 Karriereveiledning i praksis v Hege 15.45 16.10 Kaffepause med noe å

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

WIE for veisøkere. Et instruksjonshefte om hvordan du kan bruke Wie på egenhånd

WIE for veisøkere. Et instruksjonshefte om hvordan du kan bruke Wie på egenhånd WIE for veisøkere Et instruksjonshefte om hvordan du kan bruke Wie på egenhånd Forord Velkommen som WIE bruker! WIE er et profesjonelt karriereveiledningsverktøy for utforsking av interesser, yrker og

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING DET ER 6000 UTDANNINGER Å VELGE MELLOM HVA SKAL 10. KLASSINGEN VELGE? Kom til Utdanningsmessen 2016 i Kongstenhallen 1. november kl. 09.00-19.00. Foreldrearrangement

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen.

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Norsksenteret, Sarpsborg kommune Tone Bjørnvold Ina Andreassen Velkommen til Norsksenteret Norskopplæring for

Detaljer

Jobpics Erfaringer ved bruk av billedbasert interessekartlegging!

Jobpics Erfaringer ved bruk av billedbasert interessekartlegging! Jobpics Erfaringer ved bruk av billedbasert interessekartlegging! Attføringsmessa 2010 15.01.2010 Innhold Kort om Nopro AS Min bakgrunn Hvorfor valgte vijobpics Når bruker vi Jobpics Praktisk gjennomføring

Detaljer

Kompetanse for Karriereveiledning Dag 2

Kompetanse for Karriereveiledning Dag 2 Kompetanse for Karriereveiledning Dag 2 Erik Hagaseth Haug Erik.haug@hil.no Twitter: @karrierevalg Hovedområder dag 2 Erfaringsdeling etter mellomarbeidet Kunnskap om veier videre og hvordan veilede fram

Detaljer

WIE i skolen Elevhefte

WIE i skolen Elevhefte WIE i skolen Elevhefte Forord Velkommen som WIEbruker! WIE er et profesjonelt karriereveiledningsverktøy for utforsking av interesser, yrker og ledige stillinger. WIE kan brukes over kortere tid, men kan

Detaljer

JOBPICS - ET BILLEDBASERT INTERESSEUTFORSKINGSVERKTØY ERFARINGSRAPPORT AV ANGELIKA SCHAFFT

JOBPICS - ET BILLEDBASERT INTERESSEUTFORSKINGSVERKTØY ERFARINGSRAPPORT AV ANGELIKA SCHAFFT JOBPICS - ET BILLEDBASERT INTERESSEUTFORSKINGSVERKTØY ERFARINGSRAPPORT AV ANGELIKA SCHAFFT AFI-FOU 2012 INNHOLD Oppdraget... 4 Informantene... 5 Jobpics 5 Hvordan brukes jobpics?... 6 Tidsbruken... 7

Detaljer

«Springbrett» System for målrettet karriereveiledning for innvandrere i Valdres. v/frode Brufladt og Inger-Line Haraldsen

«Springbrett» System for målrettet karriereveiledning for innvandrere i Valdres. v/frode Brufladt og Inger-Line Haraldsen «Springbrett» System for målrettet karriereveiledning for innvandrere i Valdres v/frode Brufladt og Inger-Line Haraldsen Valdres-regionen Bakgrunn for prosjektet Innvandrere innehar store ressurser Vi

Detaljer

Karriereveiledning som prosess

Karriereveiledning som prosess Karriereveiledning som prosess Karrierebegrepet Karriereveiledning i skolen Ulike elevtyper Hva er karriereveiledning Karrierebegrepet. Prosess. Noe som foregår over tid. Smalt og bredt perspektiv. Bredt

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2014 til 1.12.. ADJUNKT

Detaljer

Skole / Yrke Utdanningsprogram Kurs / Bedrift

Skole / Yrke Utdanningsprogram Kurs / Bedrift Skole / Yrke Utdanningsprogram Kurs / Bedrift Solør v.g.s VG2 Anleggsteknikk Tresenter Øst Opplæringskontor Elverum Feier VG2 Treteknikk Statens Vegvesen Sagbruk Treindustrien Design og håndverk VG2 Interiør

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2015 til 1.12.. ADJUNKT 7962 25.415

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Norske Karriereferdigheter (I Work Interest Explorer)

Norske Karriereferdigheter (I Work Interest Explorer) Norske Karriereferdigheter (I Work Interest Explorer) Norske Karriereferdigheter er utviklet av Arne Svendsrud. Karriereverktøy AS, arne.svendsrud@karriereverktoy.no. Denne artikkelen er publisert på karriereverktoy.no,

Detaljer

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.329 29.120 26.176 40.507 1.678 252

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Side 2 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015 september

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 ORIENTERINGSMØTE Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: respekt likeverd i mangfold arbeidsglede Elever og ansatte viser respekt og omsorg for hverandre ansatt/elev,

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF 1 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina EØS Direktiv 2005/36/EF Statens autorisasjonskontor for

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland 21.10.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

IPS Jobbspesialistens rolle og erfaring fra jobbsøker. Teamleder og jobbspesialist Trude Hjortland IPS Bergen, Psykiatrisk klinikk ASP

IPS Jobbspesialistens rolle og erfaring fra jobbsøker. Teamleder og jobbspesialist Trude Hjortland IPS Bergen, Psykiatrisk klinikk ASP 1 IPS Jobbspesialistens rolle og erfaring fra jobbsøker Teamleder og jobbspesialist Trude Hjortland IPS Bergen, Psykiatrisk klinikk ASP 2 Dette vil jeg snakke om i dag Kort om IPS Bergen Jobbspesialistens

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 181 2,2 178 18 Politikere og toppledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 179 2,2 88 8 Politikere og toppledere 494

Detaljer

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3. Stillingskoder Stillingsbetegnelse/-kode. (Del 3.) I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til

Detaljer

Arne Svendsrud. Facebook. Det indre og ytre mulighetsrommet. Veisøkers egne muligheter og begrensninger 14.03.2016

Arne Svendsrud. Facebook. Det indre og ytre mulighetsrommet. Veisøkers egne muligheter og begrensninger 14.03.2016 Det indre og ytre mulighetsrommet Karrieresenter Hallingdal 19/1 og 18/2-2016 Kursholder Arne Svendsrud Arne.svendsrud@karriereverktoy.no Veisøkers egne muligheter og begrensninger 19/1-2016 www.karriereverktoy.no

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 159 2,2 125 12 Politikere og toppledere

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Karrieresenter Østfold:

Karrieresenter Østfold: Workshop 2 Karrieresenter Østfold: Hvem er vi til for og hvordan jobber vi? Hanne Lille-Schulstad og May-Britt Bergset Karriereveiledere Karrieresenter Østfold Åpnet 6. oktober 2009 Forankring Nasjonal

Detaljer

Det er ingen selvfølge at man havner på rett hylle i arbeidslivet

Det er ingen selvfølge at man havner på rett hylle i arbeidslivet Det er ingen selvfølge at man havner på rett hylle i arbeidslivet Mye kan forandres om man fanger opp faresignalene tidlig vip24 er et profil- og samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning som fremmer bevisstg

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms Ledere av I alt

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2016 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - februar 2016 Ledere I alt ledere 1

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 906 889 890 907 923 Politikere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 Politikere og

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 022 1 004 1 002 1 025 992 1 003

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - mars 2014 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - mars 2014 Ledere I

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2017 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - august 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - august 2017 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2017 Ledere I alt ledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2014 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2014 Ledere I alt ledere 906

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere 1 022

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 22.483 21.895 19.411 39.380 1.689 155

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2013 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Work Interest Explorer (WIE) i skolen

Work Interest Explorer (WIE) i skolen Work Interest Explorer (WIE) i skolen Et instruksjonshefte om hvordan du kan bruke WIE i karriereveiledning: Som rådgiver med enkeltelever eller grupper Som fagiærer i fagene matte, historie, samfunnsfag

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - juni 2013 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/ledige+stillinger.1073745796.cms

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2002 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Bli bevisst din kompetanse! Ida Malén Gabrielsen og Eli Holmquist Fenne

Bli bevisst din kompetanse! Ida Malén Gabrielsen og Eli Holmquist Fenne 1 Bli bevisst din kompetanse! Ida Malén Gabrielsen og Eli Holmquist Fenne 2 Hvilken kompetanse får du med en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad? 3 Hva er kompetanse? 4 ".. at noen har de nødvendige kvalifikasjoner

Detaljer

Egenvurdering. Ressurser og muligheter

Egenvurdering. Ressurser og muligheter Egenvurdering Ressurser og muligheter // Egenvurdering Hvilke ressurser har jeg? Hvordan kan jeg best gjøre bruk av min kunnskap og erfaring? Hvordan og når kan jeg komme i ønsket arbeid eller aktivitet?

Detaljer

Om Jobz Bemanning og rekruttering til bygg & anlegg Hvordan bemanner vi Klær, verneutstyr og verktøy

Om Jobz Bemanning og rekruttering til bygg & anlegg Hvordan bemanner vi Klær, verneutstyr og verktøy INNHOLD Om Jobz Bemanning og rekruttering til bygg & anlegg Hvordan bemanner vi Klær, verneutstyr og verktøy HMS og dokumentasjon Samarbeidspartnere Etiske retningslinjer/vikarbyrådirektivet Kontaktinformasjon

Detaljer

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kartlegging av 10. klassingers utdannings- og yrkesvalg Telefonundersøkelse gjennomført for Kommunenes sentralforbund uke 4 Oslo, november 00 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt KS

Detaljer

Konstruktivistisk Veiledning

Konstruktivistisk Veiledning Konstruktivistisk Veiledning innhold innhold 09.15 Introduksjon til konstruktivistisk veiledning 10.15 Visualisering som redskap i konstruktivistisk veiledning. Videoopptak visualisering. 11.30 Lunsj 12.30

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Ayesha Iqbal Khan Programrådgiver introduksjonsprogram for ny ankommende flyktninger

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 - (Bergen, Trondheim og Stavanger) Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

Career Management Skills fra ord til handling. Rådgiversamling Oppland 23. Oktober 2013 Erik Hagaseth Haug Erik.haug@hil.no

Career Management Skills fra ord til handling. Rådgiversamling Oppland 23. Oktober 2013 Erik Hagaseth Haug Erik.haug@hil.no Career Management Skills fra ord til handling Rådgiversamling Oppland 23. Oktober 2013 Erik Hagaseth Haug Erik.haug@hil.no Etisk refleksjon Er å tørke støv av vanetenkning (Kjartan Kvernsøy) Forskning

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Snakke med eksperter Bevare maten trygg

Snakke med eksperter Bevare maten trygg Snakke med eksperter Bevare maten trygg Et av de beste redskapene dere har for prosjektet deres, er laget deres. Tenk dere om. Hvem kjenner dere? Det er ganske stor sjanse for at noen av dere kjenner noen

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

Fagstige for fagarbeider/ 1-årig utdanning pr Funksjons kode fagstigen. Alternativ Stillings benevnelse. Stillings kode HTA

Fagstige for fagarbeider/ 1-årig utdanning pr Funksjons kode fagstigen. Alternativ Stillings benevnelse. Stillings kode HTA tillegg, TT Aktivitør Fagarbeider 7517 751705 602 0 Aktivitør I Fagarbeider 7517 751703 602 5.000 Aktivitør II Fagarbeider 7517 751719 602 Aktivitør III Fagarbeider 7517 751720 602 15.000 Aktivitør IV

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

NAV, Side 1

NAV, Side 1 En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det kreves visse ferdigheter, men disse er enkle å lære.

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer