Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/ årg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg."

Transkript

1 Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/ årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon

2 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i livet opplever vi å ta et langt skritt forover. Tenkt på det å lære seg å lese. Jeg har tre barn i huset, og har gleden av å kunne følge barna på den veien. Det er helt fantastisk å se gleden og entusiasmen som tar over når gjennombruddet er et faktum. Jeg har en datter som for tiden leser overalt på plakater, skilt, melkekartonger, emballasje med like stor glede! Det hender fortsatt, om enn noe sjeldnere, at jeg kjenner litt på den entusiasmen selv. En oppdagelse, en ny erkjennelse, et puslespill som går opp. Det hendte oftere i skoledagene, men heldigvis er det ikke helt slutt. Men det er en annen kunnskap som gjør seg gjeldende når man modnes. Og det er en kunnskap som kanskje kan kalles visdom: å få en fornemmelse om hvor mye eller hvor lite man egentlig forstår. Jo mer man lærer, jo mer forstår man av hvor mye man har å lære. Teologi er forsøk på å systematisere den kristne troen. Å forstå mer av det bildet vi har av Gud, danne seg et helere bilde. Også her er begrensningens visdom viktig. Vi kan lære oss å kjenne Gud men Gud vil alltid være større enn vi kan forestille oss eller beskrive. Derfor er kirken ikke bare et sted for å øke kunnskap om troen. Først og fremst er det et sted for å gjøre seg erfaringer i troens verden. Det viktigste er kanskje ikke alt vi kan vite om Gud, men hvorvidt vi faktisk kan kjenne Gud eller bli kjent med Gud. Gud gir seg til kjenne og vil møte oss. I kirkens rom er den erfaringen knyttet til en sakramental dimensjon: vi døpes inn i dette fellesskapet en hellig handling. Vi møter Jesus Kristus han som er det levende Guds ord gjennom å høre evangeliet og å motta nattverden en hellig handling. Gjennom å delta i dette fellesskapet skjer det noe utrolig: Vi får høre til i fellesskap med Gud, som er uendelig mye større enn vi kan se og forstå. Gud ønsker fellesskap med sine skapninger med hele sitt skaperverk. Hans plan er også uendelig mye større enn vi kan gripe. Den omfatter hele verden! Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. (Efeserne 1,10) Per Erik Engdal

3 REDAKTØREN 3 Redaktørens spalte: Dette nummer av Kirkebladet har en hovedsak: Menighetene i Hamar og Vang har fått mange nytilsatte, til sammen 7, 6 kvinner og en mann, en fra Krim og en fra Etiopia. Se side 10. I tiden som kommer venter vi også flere nye medarbeidere. Som sikkert mange har fått med seg slutter Johan Martin Røsand som organist / kantor i Vang. I lang tid har vi hatt en underbemanning på den kirkemusikalske siden. Målet er en fjerde organist som også får korarbeid som oppgave. 2 av de nye medarbeiderne går inn i nyopp - rettede stillinger. Det er nå gitt midler til trosopplæring. I gamle dager var kristendomsundervisningen i skolen tenkt som trosopplæring eller i det minste at gjennom den fikk en kunnskap om den kristne religion og kultur. Dette er nå kirkens ansvar sammen med foreldre og faddere til barn som blir døpt. Tidsbroen med de mange spill har for mange vært et godt tiltak i denne sammenhengen. Nå er visjonen og målet at alle i alderen 0 18 år skal få tilbud fra kirken hvert år. Guro har startet opp og planleggingsfasen tar til. Den andre nyopprettede stillingen skal styrke den administrative siden av menighets arbeidet. Innen kort tid vil Vang kirkekontor igjen vil få kontorbetjening. Solveig har startet opp og om en stund får hun kontorplass i Vang. Takk Vi takker alle som har sendt en gave til Kirkebladet. Ca kroner var kommet inn litt før jul. Samtidig vet vi at det er behov for mer. Vi minner derfor om kontonummeret som er: , gaven merkes: Til Kirkebladet. Senere får vi et Kid-nummer. Takk for gaver! K.S. TELEfONER Sentralbord, kl : E-post: Kirkeverge Daniel Flugstad: Kirkevergens kontor, Anne Mette de Flon: Driftsleder Tommy Johansen: / Daglig leder Eli Brekne: Vang menighet Sokneprest i Vang, Bjørn Narverud: / Fra 1. mars: Irmelin Grimstad Bonden / Leder Vang menighetsråd, Ole Jacob Tomter: Hamar menighet Sokneprest i Hamar, Per Erik Stave Engdal: / Leder Hamar menighetsråd, Solveig Seem: Redaksjonskomite for kirkebladet: Jenny Solveig Aasbakk, Terje Gloppen, Håkon Solvang, Geir Bjørnar Smebye og Kåre Skagestad. Bladets adresse er Tlf eller Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar Krisetelefon: Chat: Kan du tenke deg å være frivillig medarbeider? Tlf: / Innleveringsfrist til neste nr.:

4 4 fra MENIGHETSRÅDSLEDER / MIN SALME Hilsen fra menighetsrådsleder Et riktig godt nytt år til alle dere som leser Kirkebladet for Vang og Hamar. Vang og Hamar menighetsråd er stolte av bladet vårt. Gjennom godt samarbeid har vi lykkes. Menighetsrådene bidro med startkapital og redaktør Kåre Skagestad fra Vang menighetsblad sa ja til å fortsette i fellesprosjektet. Engasjerte personer fra menighetene utgjør redaksjonskomiteen og menighetsrådsmedlemmer og ansatte har lovet å bidra redaksjonelt. Alt lover bra for en god fortsettelse. Men er det mulig å drifte et kirkeblad på frivillighet? Det koster mye å trykke og distribuere bladet til befolkningen. Vi satser på annonseinn - tekter og frivillige gaver og ber hver enkelt av dere lesere hjelpe oss å overleve. Vi trenger enhver gave vi kan få og er takk - nemlig for alle bidrag. Det har skjedd mye nytt i menighetene våre i Nye stillinger er opprettet, noen ansatte går over i annet arbeid, andre går for aldersgrensen. Det er tid for å takke for godt samarbeid gjennom mange år og det er tid for å ønske velkommen til arbeid for Guds rike her i våre menigheter. Jeg vil også berømme alt det gode arbeidet som er gjort fra kirkas stab på kontorene og ute på kirkegårdene våre. Fellesrådet har gjennomført gode ansettelser slik at flere oppgaver kan fylles. Må 2015 bli et godt år for oss alle. Vi har god grunn til å si; Se tilbake med takk, Se fram med mot, Se til siden med kjærlighet Se opp med tro. Ole Jacob Tomter Menighetsrådsleder i Vang Min salme: Når heile verda syng mot Gud (304) Tekst: Edvard Hoem Musikk: Henning Sommerro Edvard Hoem og Henning Sommerro har i flere tiår arbeidet sammen. Dette samarbeidet har bl.a. resultert i en rekke salmer som gjenspeiler vår tid. Hoems vakre poesi får enda en dimensjon gjennom Sommerros sterke melodier. Dette er kunstverk som blir stående i generasjoner fremover. Når heile verda syng mot Gud er hentet fra samlingen Den fattige Gud. Salmen beskriver skaperverket på en usedvanlig vakker, men samtidig enkel og tydelig måte. Johan Martin Røsand PS. Se teksten på siste side. Salmesang i Vang Salmekveld i Vang kirke mandag 9. februar kl Tensing-koret Praising deltar. Velkommen til store og små!

5 Kyrkjehistoriske skattar i Vang KYRKJEHISTORISKE SKATTAR 5 Til garden Ingeberg Lille i Vang knyter det seg ulike historiske dokument heilt attende til 1600-talet. Nokre av dei er i form av nedskrivne fakta, og andre av godt ivaretekne gjenstandar. Ingrid og Sigmund Marken, dei noverande eigarane av husa på garden, tek godt vare på dei gamle skattane. Her kan nemnast salmebok frå 1779 og Bibel frå 1600-talet. Det har seg òg slik at garden Ingeberg var kapellangard frå Laurits Blytecher (f. 1767) var residerande kapellan, eller pastor, som stillinga lydde den gongen, og budde på garden i perioden Etter Blytecher overtok Paul Vinsnes stillinga, men berre for ei stutt tid rundt Samarbeidet mellom han og sokneprest Phil var ikkje utan problem, og dette kan ha vore noko av årsaka til at han ikkje sto i stillinga lenger. Paul Vinsnes forpakta garden på denne tida. I 1820 står han som eigar av hovudbygningen, som han lånte pengar til for å få ført opp. Ikkje så lenge etter flytte han til Trysil. Men Paul Vinsnes kom attende til Vang, og tenestegjorde som sokneprest her frå , og står oppført som brukar på Ingeberg gård i tidsrommet Det høyrer òg med til historia at garden vart delt i 1718, og vart såleis ståande som to gardar slik vi kjenner dei i dag; Ingeberg Lille og Ingeberg Store. Reiseskriveskrinet som er avbilda under, er i tillegg til å vera ein prydgjenstand òg ein kuriositet. Skrinet er laga i flammebjørk og utført på ein måte som gjorde det praktisk og greit å bruke under reise. Når ein opnar skrinet og brettar ut ein klaff, dannar det eit skriveunderlag dekt med grøn filt. På eine sida kan ein trekkje ut ein skuff, og øvst er det plass til blekkhus og skrivereidskap. Jenny Aasbakk Salmebok fra Godt bevarte skatter. Reiseskriveskrinet til kapellan Blytecher, i bruk i fyrsten av 1800 talet.

6 6 KIRKEVALG Bli med! Det er valgår. I fylker og kommuner, men også i kirken vår. Og oppfordringen er klar: si ja når du blir spurt om å være kandidat. Den norske kirke trenger kloke rådsmedlemmer når vi skal utvikle oss til å bli en enda bedre selvstendig, demo - kratisk og inkluderende kirke. I Hamar skal vi velge medlemmer til to menighetsråd og til Hamar bispe - dømmeråd. Menighetsrådene kjenner vi. Bispedømmerådet er, sammen med biskopen, leder for Kirken i vårt bispe - dømme. Bispedømmerådets oppgave er bl.a. å ansette prester og proster. Landets 11 bispedømmeråd utgjør i fellesskap Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste folkevalgte organ. Men min utfordring gjelder mest av alt menighetsrådet, selve grunnsteinen i Den norske kirke. Der du som menighetsrådsmedlem kan bidra til å holde lokalkirken levende. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge, og du får innblikk i og ikke minst kan du påvirke de demokratiske prosessene i kirken. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke, og du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt. En av de viktigste sakene vi jobber med nå, er trosopplæring, å lære barn og unge om det som er størst av alt. Hva er kristen Fra kirkevalg i Vang. tro og hvordan praktiseres tro? Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menighetene til trosopplæring for barn og unge. Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for alle som søker til Gud. Der blir vi syn - lige som menighet; et fellesskap som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Gudstjenestearbeid er derfor en prioritert oppgave også for menighetsrådene. Men menighetsrådet jobber med alle de helt vanlige og dagligdagse styresakene som skal til for lede lokalkirken. Vi trenger derfor også deg som er opptatt av øko nomi, informasjon, organisering, kirkekaffe, kirkene og kirkegårdene. Solveig Seem, leder Hamar Menighetsråd Kirken på nett: og

7 ANNONSER 7 Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus. Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU Telefon Telefax Bjørgedalen og Brynsåsen , , e-post: Strandgt. 33, 2317 Hamar Mob Tlf Birkebeinervegen, Hamar Tlf Byggmester Einar Kristiansen AS Strandgt. 53, 2317 Hamar tlf NYBYGG REPARASJONER TAKTEKKING Todderudvegen 46, 2322 Ridabu.Tlf.: Hamar Begravelsesbyrå A/S Jacobsens Begravelsesbyrå A/S Parkgt Hamar KAY GARTNERI Blomster til alle anledninger. Tlf Ingeberg Tlf GODKJENT FOR ANSVARSRETT FAX Ordner alt ved kremasjoner og begravelser Tlf SPAR SANNERUD Ferskvarebutikken i Furnesveien

8 8 JULEMESSE / NYTT KUNSTVERK Innbringende julemesse i Storhamar kirke Tre driftige misjonsdamer, Ida Kristin Lie, Ragnhild Lie og Marit Johnsen står bak den årlige julemessa i Storhamar kirke. Det er andre året denne messa avholdes, så nå kan den på det nærmeste regnes som en god førjulstradisjon. Hamar menighets misjonsprosjekt arbeider for å gi flest mulige barn og ungdommer i Thailand en mulighet for å realisere dine drømmer om en framtid. Framtid i Thailand er i stor grad knyttet til noe vi i Norge tar som en selv - følge: opplæring, mat og omsorg. Salget på julemessa gikk strålende, også i år. De tre hovedansvarlige damene har mange medhjelpere som står for loddsalg, kaffekoking, servering av vårruller og pølser i lompe. Det er hovedsakelig varm - hjertede og fingernemme kvinner som lager alle de varene som legges ut for salg denne dagen. Menighetsalen i Storhamar kirke er fylt med ivrige selgere og kjøps - villige kunder som etter hvert merker at pengene sitter løst, og at både fornuftige og kvalitetssikrede julegavekjøp går i boks. Mange timers innsats ligger bak hver søm i alle de håndarbeidene som var til salgs under årets julemesse i Storhamar kirke. land der Det Norske Misjonsselskap arbeider for ca. kr ,-. Innsatsen for misjonsprosjektet i Thailand ble denne jula belønnet med godt og vel blanke kroner som nå vil gi enda flere barn og unge en tryggere og bedre framtid. Dessuten ble det solgt varer fra Messegeneralinnene har allerede planene klare for neste førjulsmesse. Gode og nyttige tradisjoner skal en holde fast ved. Tekst og foto: Terje Gloppen Nytt kunstverk i Storhamar kirke For et par år siden var en egyptisk ikonmaler i Hamar. I et samarbeid mellom Kirken i Hamar, Kunstnernes Hus og Det Norske Misjons - selskap. Det var salgs - utstilling av hans kunst. Ledelsen i Hamar menighet «falt» for ett av ikonene. Det ble kjøpt inn og henger nå i Storhamar kirke. Det viser Jesus på mor Marias fang. Ta en titt på det neste gang du er i kirken. K.S.

9 TAKK, BJØRN 9 Avskjed med Bjørn Oddvar Narverud: Takk, Bjørn! Søndag 18. januar ble det markert at sogneprest Bjørn Narverud nå blir pensjonist, etter 24 år i Vang. En stor flokk fant vegen til kirka for å vise sin takk for trofast tjeneste. Vang kirke har en lang tradisjon med at avgåtte prester er blitt foreviget med et portrettmaleri. Tradisjonen inne - bærer at lokale kunstnere har hatt æren av å male. Portrettet av Bjørn Narverud er malt av Stein B. Westgård fra Vang. Det er en gave fra menighetsrådet til Vang kirke, og ble etter gudstjenesten overrakt av menighetsrådets leder, Ole Jacob Tomter, til leder av Hamar kirkelige fellesråd, Finn Haugom. Bilder av prester som er avgått for mindre enn 100 år siden kan ikke henge i kirka. Det blir derfor plassert i sakristiet, sammen med sist avgåtte prester. Leder i Menighetsrådet, Ole Jacob Tomter, ledet samlingen og fortalte om hvordan han hadde hatt fellesskap med Bjørn gjennom 24 år. Gaven fra Menighetsrådet var et flott maleri malt av Jenny Aasbakk som er en av menighetens mange frivillige medarbeidere. 24 år er lang tid, men det er 2 måter å avslutte som sokneprest i Vang: enten ved å bli pensjonist eller så blir det en høyere stilling som f.eks. biskop, sa domprost Hvidsten i sin hilsen. Flere andre takket også Narverud for sin lange og trofaste tjeneste. Hans forkynnelse, hans humor og hans mange gode og treffende replikker ble også trukket fram. Etter gudstjenesten samlet mange seg i Vang sin storstue, Høyvang. Der var det gjort i stand til kirkekaffe med bl.a. marsipankaker som hadde bilder av avtroppende sokneprest. Soknepresten ble hyllet først av Øvre Vang sangkor. Først med to sanger som inneholdt velsignelsen. Fint å få velsignelsen med inn i pensjonisttilværelsen. Deretter bla han omtalt som en jovial, og ikke minst raus prest, oppmuntrende. Narverud slutter offisielt 31 januar. Men han er allerede engasjert i 50% stilling for februar måned i Vang menighet. Det tyder på at vi får en ny aktiv pensjonist til å gå inn som vikar når det er behov for det. Så ser vi også fremover og ønsker Irmelin Grimstad Bonden velkommen. Hun starter opp 1. mars. Da er det innsettelsesguds - tjeneste i Vang kirke Så skal hun sammen med kapellan Yohannes Shanka og de øvrige medarbeiderne bære kirkens arbeid i Vang videre. Solveig Flenvold og Kåre Skagestad

10 10 NYE MEDARBEIDERE Nye medarbeidere Vang og Hamar menigheter har fått nye medarbeidere, mange nye. Kirkebladet samlet 5 av dem til en samtale om arbeidet som venter dem, dessuten fikk vi en samtale med en til like etter og den 7 blir også presentert i bladet. Hvem er de? Her er navn og oppgaver som de skal starte eller har startet opp i. GURO ØDEGÅRD LUNDBY begynte som trosopplærer/menighetspedagog fra JANNA BRENDEN begynte som kirketjener i Hamar domkirke fra IRMELIN GRIMSTAD BONDEN sokneprest i Vang fra YOHANNES SHANKA kapellan i Vang fra SIV LEIRVIK-ENGEVIK, Diakon i Hamar og Vang fra SARA ELISABETH MOSS kapellan i Hamar fra ca SOLVEIG BYBERG flenvold menighets - forvalter i Hamar og Vang fra Sammen med avtroppende Sokneprest i Vang, Bjørn Oddvar Narverud, fikk vi samlet Yohannes, Siv, Solveig, Sara og Irmelin. Guro traff vi senere i Kirkerommet i Storhamar kirke der hun sammen med andre unge mødre - og 5 babyer - forberedte oppstart av vårens «Babysang-sesong». Den 7. nytilsatte, Janna, har selv skrevet en presentasjon av hvem hun er og hva hun tenker om arbeidet hun nettopp har startet i. Bjørn synes det er flott at det begynner så mange: Det er ikke selvsagt at stillinger i kirken fylles med velkvalifi - serte personer. Dette gleder meg. Det er godt med nye mennesker som kommer med nye tanker og som tar nye initiativ. Jeg er glad for hva jeg har fått være med på i Vang, sier soknepresten som fylte 70 år sist høst, men av flere grunner fortsatte noen måneder utover denne pensjonsgrensen. Jeg vil nevne noen av de større hendelser fra denne perioden: Det var morsomt i 2001 å være eneste mannlige prest som var aktiv i feiringen av 40 års jubileet for ordinasjonen av Ingrid Bjerkås. Jeg var da sammen med 40 kvinnelige prester. Jeg fikk «spille» biskop Schelderup. Det husker jeg som en fin og litt morsom opplevelse for meg! Ellers hadde jeg jo gleden av å være med på to kirkejubileer: Øvre Vang kirke 100 år i 2007 og Vang kirke 200 år i Da fikk vi jo også utgitt bøker om kirkene, bøker som det fortsatt er mulig å få kjøpt. Tirsdagskafeen på Kåtorp var jeg med på en del ganger og jeg er blant de som synes det er så fint å sitte å samtale med mennesker både om gleder og sorger. Ja, det å møte mennesker i de forskjellige livssituasjoner og -faser, har vært godt for meg som prest. Det har jo blitt mange jeg har møtt i forbindelse med dåp, konfirmasjon, vielse og begravelser. Å besøke syke og eldre har også vært en viktig oppgave. Jeg er takknemlig for de 24 årene jeg har fått jobbe i Vang menighet. Det har vært gleder og sorger. Det gjør også noe med presten når vi følger mennesker til graven. Jeg tenker f.eks. på det vi kalte Solvangbenken i kirken. Innbyggere fra Solvang som fylte en benkerad til gudstjenestene. Nå er de borte alle sammen. Nå gleder jeg meg over at det også blir flere som skal ha Klokkergården i Vang som arbeidsplass, eller som base for sitt arbeid. Så litt fra de som begynner i arbeid i Hamar og Vang. To av dem er i nyopprettede stillinger. Solveig Byberg flenvold og Guro Ødegård Lundby.

11 NYE MEDARBEIDERE 11 Solveig har jobb som menighetsforvalter og vi lurer litt på hva det innebærer. Jeg skal være sekretær for Vang menighetsråd. Det innebærer også å legge til rette for aktiviteter, støtte opp om arbeidet som er i menighetene, og om mulig hjelpe til med å starte opp nye aktiviteter. Ellers kan jeg vel si at det er en sånn stilling at jeg kan brukes til det meste. I desember har jeg jobbet ekstra mye som kirketjener i Domkirken. Jeg skal også jobbe med informasjonsarbeid og følge opp frivillige i menighetene. Jeg er utdannet førskolelærer. Etter mange år med jobb i barnehage, hadde jeg lyst på nye utfordringer. Jeg kjenner Vang menighet litt fra innsiden etter å ha vært med i barne- og ungdomsutvalg, vara til Menighetsrådet ved siden av at jeg har vært med i barneforeningen Ivrig nesten alle 16 år jeg har bodd i Vang. En utfordring jeg ser, er å skape nytt engasjement i menighetsarbeidet særlig blant barn og unge. Jeg gleder meg til å begynne som menighetsforvalter! Kirka og dens budskap er viktig i mitt liv, og jeg ønsker å være med å legge til rette for aktiviteter som gjør at folk i alle aldre kan finne sin plass i kirka. Bjørn skyter inn at han tror dette blir en viktig stilling. Irmelin sier: å få en menighetsforvalter vil føre til styrking av Menighetsrådet og det kan gi en bedre balanse i forhold til Fellesrådet. Guro har tidligere hatt arbeid som menighetspedagog i 3 år på Rena og litt på Elverum. De siste 3 årene har jeg bodd på Hamar og ventet på at stillingen i trosopplærings - programmet skulle lyses ut. Det var en jobb jeg hadde lyst på. Jeg har allerede deltatt i Hamar menighet med bl.a. «Babysang». Det var altså i den sammenhengen vi traff henne. Trosopplærer, et ord som redaktørens datamaskin ikke kjente, hva er meningen? Guro sier at det har sammenheng med «trosopplæringereformen» som Den norske kirke satser på å gjennomføre ved å lage opplegg der alle medlemmer av kirken, fra 0 til 18 år, inviteres til å delta hvert år i hele perioden. Det er en stor oppgave og utfordring. I første omgang blir det mye planlegging for å få dette til, sier Guro. Jeg regner med å ha et tett samarbeid med kateket Iver Mosvold og Oddavar Øieren som har arbeidet med «Tidsbroen». Tidsbroen har blitt et stort barnemusikkteater, som samler mellom 200 og 300 barn som aktører på scener i kirkene våre hvert år. I Hamar og Vang har spillene «Djevelens Finger» og «Kristines Sølvfat» blitt fremført flere ganger. Dessuten blir jo «Trosopplæringsutvalget» en viktig medspiller når arbeidet både skal planlegges og gjennomføres. Så har vi hele 5 etablerte stillinger som fra denne vinteren får ny bemanning. Sara startet litt i august i sin jobb som kapellan i Hamar. Hun valgte Hamar fordi hun visste at her hadde hun mulighet til å jobbe som prest med sin sivile status som gift med en kvinne. Hun kommer fra Drammen og Hamar var et «ukjent» sted. Spennende å komme til et nytt sted. Til nå har jeg fått et positivt inntrykk av Hamar og av kirken. Jeg fikk en «flying start» da jeg begynte for fullt like før jul, med bl.a. 3 gudstjenester på julaften, men også det gikk bra. Jeg har inntrykk av at kirken betyr mye for mange. Folk kommer til kirken når anledningen byr seg.

12 12 NYE MEDARBEIDERE Her kommer sokneprest Bjørn med sin erfaring fra et 41-årig presteliv: Ja, kirken betyr mye, og vi må ikke bedømme menneskene og deres tro ut fra kirkesøkningen. Den nye sokne - presten til Vang, Irmelin, føyer til: Møtene vi får med mennesker skjer ofte fordi menneskene kommer til kirken ved ulike an ledninger i livet. Da kommer det fra diakon Siv: En viktig oppgave er også det å finne møteplasser for alle de som ikke kommer til kirken. Sara forteller at hennes spesielle oppgave blir å ha et nært samarbeid med diakonen og bl.a. være med på «Musikkafeen» på lørdager. Musikk-kafeen er et tilbud for de psykisk utviklingshemmede og deres ledsagere. Da er det naturlig å spørre Siv om hva hun tenker om det å være diakon i Hamar og Vang. Jeg har jobbet som diakon i Elverum, men som Oslojente hadde jeg lyst til å komme til en litt større by samtidig som jeg ønsket nye utfordringer. Det så jeg i stillingen som diakon på Hamar. Jeg er også glad for å komme til et sted der diakonstillingen allerede er godt innarbeidet i menighetslivet. For meg blir nå det første å sette meg inn i det som er av arbeid, kort og godt å gjøre meg kjent med Hamar. Det å være diakon er en fantastisk jobb. Jeg kan bruke hele meg, og alle de flotte møtene med mennesker gjør at jeg hver dag lærer noe nytt. Møte med mennesker i alle livshendelser og som slipper meg inn i sine liv gjør meg ydmyk. Jeg gleder meg også til å flytte inn i nytt hus ved Vangseter i Øvre Vang, men det må først bygges. Der vil jeg få mulighet til dyrke hobbyen som er å bruke de muligheter som naturen gir. Så blir det endring på presteskapet i Vang. Vi får en kvinne som sokneprest for første gang. (Elsa Tennonen fra Finland var kapellan en periode på 80-tallet.) Kanskje på tide 54 år etter at Ingrid Bjerkås ble ordinert i denne kirken. Men det er kanskje enda mer uventet men også det på tide at vi får en afrikansk prest: Yohannes kom til Norge i Han har studert her, han har hatt arbeid for Det Norske Misjonsselskap. I nærmere 3 år fra 2010 var han i Etiopia og arbeidet med bibeloversettelse og med bibelbruk. Han var rådgiver eller konsulent i arbeidet, og med det var han en brobygger mellom nasjonale og internasjonale organisasjoner som hadde oppgaver med oversettelse og bruk av Bibelen. Hva fikk deg til å søke stilling i Vang? Jeg så annonsen og spurte min kone: Skal jeg søke den stillingen. Til tross for at familien ønsker å bo i Oslo der barna går på skole og stillingen ville kreve pendling svarte hun «Ja, gjør det» Jeg ble nesten litt overrasket. Så fikk jeg stillingen. Jeg ser fram til å møte menneskene som jeg skal være prest for. Jeg ser arbeidet med gudstjenesten som noe av det viktigste. Men jeg håper bl.a. også å kunne møte barn og ungdom på en slik måte at de vil stille spørsmål og reflektere over det som er i vår religion. Slik håper jeg at jeg kan være med og tenke sammen med dem. Selv ble jeg kristen ved å lese i Bibelen som 12-åring, ja, jeg leste hele Bibelen. Jeg hadde mange spørsmål til det jeg leste. I Johannesevangeliet står det om dåp, men jeg var ikke døpt. Da ønsket jeg å bli døpt, og etter en del samtaler og noen vansker fordi jeg ba om dåp

13 NYE MEDARBEIDERE 13 i en kirke som ikke praktiserte barnedåp, ble jeg døpt. Jeg ønsker også å dele mine erfaringer med dem jeg møter i Vang. Så til slutt: Irmelin, den nye soknepresten i Vang. Hun var nær ved å bli kapellan i Vang i 1998, men av private grunner ble det at hun trakk søknaden. Men nå kommer hun med mer erfaring både fra prestetjeneste i Hamar og fra jobb på bispekontoret. Dermed kjenner jeg jo Vang menighet i noen grad. Nå var tiden inne til å gå tilbake til prestegjerningen. Jeg føler at det er der jeg har min identitet i arbeidslivet. Landskapet i Vang tiltaler meg. Menigheten har flotte kirker. Det er spennende at vi er mange nye som tar til i jobb for kirken i Hamar denne høst og vinter. Jeg gleder meg også til å ha en stilling som innebærer å være med i menighetsrådet, sier Irmelin. Det er spennende hvordan vi kan føre kirkens tradisjon og arv videre til kommende generasjoner. Det ser jeg som en viktig oppgave. Kirken er jo inne i en fase med mye nytt. Viktige endringer er på gang nå når vi ikke lenger skal være en statskirke. Jeg tror slik som Yohannes også har gitt uttrykk for, at det er viktig å arbeide med gudstjenesten som et felles møtested for et inkluderende fellesskap. At det som skjer i gudstjenesten berører oss. Til slutt understreker Irmelin at kirkens evne til omsorg for både fellesskapet og for den enkelte vil vise kirkens troverdighet. Janna Brenden ble dessverre ikke med i samtalen Kirke - bladet hadde med de andre tilsatte, men hun har sendt oss denne presentasjonen: Jeg kom fra en kjent turistby ved Svartehavet på Krim halvøya. I 2005 kom jeg til Norge etter å ha giftet meg med barndomsvennen min fra Russland (han vokste opp i Norge). I 2008 har vi fått en datter og så valgte vi å flytte til Lismarka. Jeg er journalist av utdanning. Har bred og variert arbeidserfaring både fra Ukraina og Norge. De siste 7 årene har jeg jobbet som kirketjener i Lillehammer kirke og trivdes veldig godt. I år har jeg vært heldig og fått jobb som kirketjener i Hamar Domkirke og gleder meg til å begynne. Jeg føler meg stolt ved at jeg jobber i Den norske kirke, fordi arbeidsoppgavene er varierte og givende dersom man jobber med mange ulike mennesker. Samtidig synes jeg at kirken er et sted hvor man kan finne indre ro og bevare de kulturelle verdiene som f.eks dåp og vielse. Jeg gleder meg til å begynne i ny jobb! Fra redaksjonen vil vi bare si: Hjertelig vel - kommen til Hamar og Vang menigheter. Spesielt spennende blir det jo med at vi får en internasjonal stab i kirken, en fra Etiopia og en fra Krim. Vi håper dere vil finne dere til rette, trives og oppleve Guds velsignelse over dere selv og arbeidet. Til oss alle: Ta vel imot dem. De er der jo for oss. Jenny Aasbakk og Kåre Skagestad

14 14 LEVENDE LYS / HAMAR MENIGHETS BARNEKOR Levende Lys livnet til live igjen julaften Foto: Ole Hokstad Barnekoret Levende Lys har vært et fast innslag under julegudstjenestene i Storhamar kirke nesten alle de siste 35 år. Korets ledere gjennom alle disse årene Eli Kristine og Geir Bjørnar Smebye bestemte seg våren 2014 for at nå var deres innsats for barnekorarbeidet i menigheten kommet til en slutt. Levende Lys ble nedlagt som tilbud til små og store før sommerferien. Men glade korsangere lar seg ikke be to ganger dersom noen tar initiativet til nye opptredener. De to avgåtte korlederne syns det ville være et forsøk verdt å prøve og samle både veteraner og noen av de ferskeste sangerne til en innsats på selveste julaften. Og slik ble det. Til første guds - tjenesten denne julekvelden møtte ikke mindre enn 40 Levende Lys-veteraner med en aldersspredning fra 5 til over 40 år, mens til andre økta stod 20 av veteranene samlet til ny sanglig dyst på kirkepodiet. Veterankoret framførte flere av de kjæreste julesangene koret har hatt på repertoaret de årene Levende Lys har eksistert. Hvem vet hva som skjer til neste års juleguds - tjenester. Kanskje de to korlederne og de mange ivrige veteranene syns årets opplevelse er verdt en gjentakelse også julekvelden 2015? Som vanlig ved Levende Lys sine opptredener var Eli Kristine Smebye dirigent, og Geir Bjørnar Smebye organist/musikalsk leder. Domprost Leif Jørn Hvidsten forrettet ved begge gudstjenestene. Tekst og foto: Terje Gloppen Hamar menighets barnekor Det var en sterk og følelseladet opp - levelse da Hamar menighets barnekor fremførte «Hotel de tusen stjerner» lørdag 10. januar i Storhamar kirke. Tone Østli dirigerte og har instruert barna. Tore Thomassen har skrevet musikalen som handler om gatebarn i Bolivia. Strømmestiftelsen hjelper gatebarna gjennom organisasjonen Alalay (www.strommestiftelsen.no/bolivia). Per Erik Engdal

15 VÅKENATT / SØNDAGSSKOLE / IVRIG 15 Våkenatt for menighetenes 11-åringer Vi skremte hverandre og la oss ikke til å sove før langt på natt. Dette var kjempe - gøy. Dette var hovedbudskapet fra en håndfull 11-åringer fra Vang og Hamar menigheter som overnattet i i Storhamar kirke en mørk og kanskje stormfull førjulsnatt. LYS VÅKEN en våkenatt i en kirke - er nemlig et tiltak i menighetenes trosopplæring. Noen av deltakerne hadde sin første overnatting hjemmefra, noen hadde aldri overnattet uten mor og far innen umiddelbar rekkevidde, mens andre var erfarne med overnattinger i vilt fremmed soverom. En kirke som sovesal er ganske spesielt, og hører med til sjeldenhetene i livet til de fleste 11-åringer. Hvordan var det så og overnatte i en kirke? Det har ikke så mange av dere opplevd før? Vi retter spørsmålet til noen av de som i løpet av natta hadde vært lys våkne, men som litt ut på formiddagen så ut til å trenge litt mer søvn for å se helt uthvilte ut. Det var både spennende og gøy, og så var det veldig morsomt å holde de voksne våkne lengst mulig, er hovedbudskapet fra de overnattende 11-åringene. Lys våken venter på nye deltakere til høsten - en gang i november. For unger som søker nye felles opplevelser med jevnaldrende og som sitrer i kroppen etter spennende natteventyr, er en overnatting i en kirke noe som helt sikkert ikke er hverdagskost. Tekst og foto: Terje Gloppen Søndagsskolen i Vang menighet møtes 2. søndag pr måned. Følgende datoer: 8. februar, 8. mars, 12. april og 10. mai Vi møtes i Vang kirke kl og blir med på første del av gudstjenesten. Etter evt dåp går vi til kirkestua ved siden av kirka, hvor vi har vårt eget opplegg med sang, dans, bibelfortelling, forming m.m. For barn fra 4 12 år. Barneklubben Ivrig møtes annenhver onsdag (oddetallsuker) kl i kirkestua ved Vang kirke. Følgende datoer: 11. febr, 25. febr, 11. mars, 25. mars, 8. april. Hobbyaktiviteter, matlaging, lek, bibelfortellinger og sang. For barn i kl.

16 16 BARNESIDE Barneside v/jenny Hei på deg! Jeg håper du har hatt det fint i juledagene og på nyåret så langt. Den neste og den største kristne høytiden vår er påsken. Som du sikkert vet, kommer den til ulike tider hvert år. Den innledes av Palmesøndag, som i år faller på den 29. mars. Altså er det knapt to måneder til påske når du leser dette. Det kommer ett blad til før den tid. Vet du at vi har fått mange nye medarbeidere i menighetene våre? Det var veldig trivelig å møte dem på nyåret og bli litt kjent med de forskjellige. De nye heter Yohannes, Irmelin, Sara, Solveig, Guro, Siv og Janna. Jeg synes vi skal lage en liten bønn om at de skal trives i jobbene sine og at de skal bli godt mottatt i menighetene våre. Jeg prøver: Kjære Gud. Gjør det trivelig og meningsfullt for Guro, Janna, Irmelin, Yohannes, Siv, Sara og Solveig å arbeide i Hamar og Vang, og la de føle seg velkomne og betydningsfulle. Velsigne dem i de oppgavene de skal ta fatt på, og la de oppleve støtte i det kristne fellesskapet. Amen. Vits: To snegler går over veien. Plutselig roper den ene: Skynd deg! Det kommer en buss om fire timer! Gåte: Vet du hvorfor kineserne ikke sier takk for maten? Svar: De kan ikke snakke norsk!

17 BARNESIDE 17 Du er bra nok! Hei på deg! Godt nytt år! Nå vil jeg fortelle deg om en gutt. Da han ble født, lo han og var blid og tilfreds. Da de kom hjem med ham, sov han hele natten, og om dagen var han bare enkel og grei. Gutten begynte etter hvert i barnehagen, og der gjorde han alltid de riktige tingene. Han var aldri sint eller grinete, og gjorde alltid som de voksne sa. Så begynte han i skolen, og ble flink i alle fag. I konfirmasjonen var han best av alle i kullet sitt. Han fullførte videregående og universitet, og gikk en lysende karriere i møte. Aldri gjorde han dumme ting, og han verken sa eller tenkte noe dårlig om noen av de han kjente. Han giftet seg og fikk en pen kone og to kjekke barn, og var en ektemann og pappa som alle så opp til og beundret. Mannen ble gammel, og gikk smilende inn på gamlehjemmet hvor han skulle bo den siste tiden av sitt liv. Tror du denne historien er sann? For det er den altså ikke. For det går ikke an å leve livet helt feilfritt. Vi mennesker er ikke perfekte, men må gjøre feil iblant, og lære av dem. Vi kommer ofte i fristelse slik at vi gjør dårlige valg, og vi er slett ikke greie med hverandre alltid. Det er menneskelig. Vi må nok godta at det er sånn, og at dette er noe som gjelder de fleste, i stor eller mindre grad. Det betyr ikke at vi skal bli likeglade og tenke: Det gjør ingen ting om jeg sa eller gjorde det fæle, mange har gjort verre ting. Vi skal tvert imot strekke oss etter å gjøre det som er godt, si vennlige ord og trene på å være gode mot hverandre. Så blir det sånn som Prøysen skriver i en av visene sine: Du skal få en dag i mårå, som rein og ubrukt står, der vi kan rette opp de feil vi har gjort, lære av dem og gå videre. Kong Harald sa i sin nyttårstale at det er viktig å si til alle barn og unge at de er BRA NOK! Om noen i klassa eller i venneflokken mislykkes, hjelper det å si: Du er verdifull nok som du er, selv om det går litt dårlig på prøvene eller om du ikke ser ut som en modell! Føler du at noen forventer mer av deg enn du kan klare, så snakk med noen om det. Du har dine egne grenser for hva du kan prestere, og de må gjelde. Det er viktig å skille mellom det å være vellykket og det å trives og det å ha et godt forhold til seg selv. For du er skapt i Guds bilde, Han er glad i deg, og du er verdifull, uansett hva du får til eller ikke! Du er rett og slett bra nok! Ha et velsignet godt nytt år! Jenny

18 18 KONfIRMANTER LOT SEG DØPE / KIRKENE ER fulle AV KONSERTER Konfirmanter lot seg døpe Det hender at ungdommer som går til konfirmantforberedelse, ikke er døpte som barn. Men sjeldent er det 3 på en gang i samme menighet. Noen foreldre velger å la være å døpe barna sine, blant annet med den begrunnelsen at barna da står fritt til selv å velge retning når de selv blir ungdommer. Tre av årets konfirmantkull gjorde alvor av sine egne voksenvalg under gudstjenesten i Storhamar kirke i slutten av november. De tre hadde det til felles at de ikke var døpte som barn. Gjennom å la seg døpe, understreker de ønsket om å være en del av den kirken og den menigheten de skal konfir meres i til våren. Etter den høytidelige dåpshandlingen gav både ungdommene, fadderne og foreldrene uttrykk for glede og stolthet. Stoltheten knyttet seg til den beslutningen et ungt menneske viser seg sterkt nok til å ta, og som inne bærer et tydelig og klart standpunkt til troen på Jesus Kristus og tilhørigheten til kirken. Terje Gloppen Kirkene er fulle av konserter i adventstida De to kirkene i Vang har vært konsertlokale for til sammen 10 ulike konserter med et samlet besøk på ca publikummere. Vang kirke er det største konsertlokalet med en kapasitet på ca. 800 publikummere. Ridabus egen verdensartist Ole Edvard Antonsen og hans Sølvgutt-følge fylte kirken to ganger i løpet av en førjulskveld. Det gir selvsagt gode besøkstall. Ukene før jul preges av en rekke omreisende musikkensembler som nyter godt av at kirkene er de beste konsertarenaene. Domkirka i Hamar hadde bl.a. besøk av Gaute Ormåsen, Cecilia Wennersten og Christian Ingebrigtsen. Kirkevergen i Hamar kan opplyse at de 4 kirkene i Vang og Hamar menigheter i adventkveldene har stått med vidåpne dører og tatt imot tusenvis av forventningsfulle og konserthungrige hedmarkinger. I Hamar domkirke har det blitt holdt 7 adventskonserter, og 2 konserter har vært arrangert i Storhamar kirke. Det samlede besøket i Hamar-kirkene oppsummerer seg til litt over konsertgjengere. Konsertvirksomheten i de 4 kirkene i Vang og Hamar er viktige både for artistene og for det store publikummet som kan nyte kvalitetsmusikk i de beste konsertlokalene regionen kan by på. Tekst og foto: Terje Gloppen

19 PROSJEKTGLIMT 2013: I den ferske speidergruppa på Lovsangshjemmet lærer barna hvordan man tar vare på hverandre og miljøet. MISJONSPROSJEKT 19 Blikk mot verden. Menighetens misjonsprosjekt: Lærer gjensidig respekt i speideren forberedelse til livet - Vi håper speidertroppen på sikt kan bidra til at flere søker et liv utenfor slummen. Men også at alt arbeid på fritidsklubben hjelper dem å være mer beredt den tøffe hverdag de har i dag, sier barne- og ungdomsarbeider Muek som leder speiderne sammen med bibelskolestudenten Man. Illustrasjonsfoto Det ble en stor og høytidelig dag da speidertroppen offisielt ble tatt opp i The boys' brigade Thailand for et halvt år siden. 18 barn er med, men Lovsangshjemmet håper på flere. Bygger vennskap Hver lørdag får speiderne undervisning i gjensidig respekt, hvordan bygge vennskap og ta vare på hverandre og miljøet. De får også kjennskap til kristen tro og verdier. Derfor spiller speideren en viktig rolle i å bygge sunne verdier i barna. Hamar Misjonsforening har årsmøte i Storhamar kirke søndag 8. mars kl Kristin og Iver Mosvold vil da fortelle og vise bilder fra tur til Thailand og Laos. De skal nå i vinter være med på tur dit bl.a. for å se på den del av arbeidet i Thailand som både Vang og Hamar menighet støtter. På møtet blir det servering og naturlig nok også mulig å gi en gave til misjonsarbeidet. fakta: To daghjem: Immanuelkirken i Bangkok driver to daghjem, Immanuel - kirkens Daghjem som holder til i kirkens egne lokaler, og bydelssenteret Lovsangshjemmet som ligger under en motorveibro like ved slumområdet. Her får barn fra slumområdet Klong Toey både omsorg, mat og opplæring. 150 barn og unge får stimulerende og meningsfulle fritidsaktiviteter gjennom fritidsklubben på Lovsangshjemmet. Både musikkskole, speidertropp, leksehjelp, lek, engelskundervisning, kunst, sport, data - undervisning, kino, leir og julefest for nærmiljøet inngår i prosjektet. I tillegg har Lovsangshjemmet foreldremøter. Fritidsklubben er åpen fire ettermiddager i uken og hver lørdag. Fra nms.no Hamar Misjonsring En onsdag i måneden samles vi til misjonsmøte i Hamar Misjonsring. Første møte er onsdag 21. januar kl i Storhamar kirke. Vi er damer og vi har plass til flere. Hjertelig velkommen! Kontaktperson er Ragnhild Lie, tlf

20 20 STORT fremmøte / K-fORUM Stort fremmøte under gudstjenestene i julehøgtiden Hamar Domkirke hadde god tilstrømming av julegjester til de tre gudstjenestene julaften. K-fORUM K-forum er et møtested hvor voksne kvinner kan ha et sosialt fellesskap med allsidig påfyll. Litt i overkant av mennesker besøkte gudstjenestene i Hamar Domkirke, Storhamar kirke og Hamardomen jule - kvelden. Julaften er den dagen i året da kirkene fylles både av menighetens egne medlemmer og mange tilreisende som er på julebesøk hos familie og venner i byen. Også romjulsgudstjenestene var godt besøkt denne jula med i underkant av 300 frammøtte til en gudstjeneste i domkirka og en i Storhamar. Tekst og foto: Terje Gloppen Vi samles ca. en gang i måneden omkring ulike temaer, samtale og enkel kveldsmat. Samlingene er som regel på tirsdager kl , oftest på Ynglingen, men også andre steder i byen, samt utflukter av og til. K-forum er en del av Hamar KFUK-KFUM. Det finnes også K-grupper mange andre steder, bl.a. i Gjøvik og Lillehammer. Dette er datoer for samlingene våren 2015: 20. januar, 24. februar, 17. mars, 14. april, 12. mai og 9. juni. Arbeidsgruppen for består av: Arnhild Sletmoen, Brit Randen, Kristin Aurdal Mosvold og Eli Kristine Smebye. Ønsker du å få program og informasjon, send e-postadressen din til ring eller be om å bli lagt til facebook-gruppen «K-FORUM HAMAR». Velkommen! Eli Kristine Smebye

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer