Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/ årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg."

Transkript

1 Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/ årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon

2 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i livet opplever vi å ta et langt skritt forover. Tenkt på det å lære seg å lese. Jeg har tre barn i huset, og har gleden av å kunne følge barna på den veien. Det er helt fantastisk å se gleden og entusiasmen som tar over når gjennombruddet er et faktum. Jeg har en datter som for tiden leser overalt på plakater, skilt, melkekartonger, emballasje med like stor glede! Det hender fortsatt, om enn noe sjeldnere, at jeg kjenner litt på den entusiasmen selv. En oppdagelse, en ny erkjennelse, et puslespill som går opp. Det hendte oftere i skoledagene, men heldigvis er det ikke helt slutt. Men det er en annen kunnskap som gjør seg gjeldende når man modnes. Og det er en kunnskap som kanskje kan kalles visdom: å få en fornemmelse om hvor mye eller hvor lite man egentlig forstår. Jo mer man lærer, jo mer forstår man av hvor mye man har å lære. Teologi er forsøk på å systematisere den kristne troen. Å forstå mer av det bildet vi har av Gud, danne seg et helere bilde. Også her er begrensningens visdom viktig. Vi kan lære oss å kjenne Gud men Gud vil alltid være større enn vi kan forestille oss eller beskrive. Derfor er kirken ikke bare et sted for å øke kunnskap om troen. Først og fremst er det et sted for å gjøre seg erfaringer i troens verden. Det viktigste er kanskje ikke alt vi kan vite om Gud, men hvorvidt vi faktisk kan kjenne Gud eller bli kjent med Gud. Gud gir seg til kjenne og vil møte oss. I kirkens rom er den erfaringen knyttet til en sakramental dimensjon: vi døpes inn i dette fellesskapet en hellig handling. Vi møter Jesus Kristus han som er det levende Guds ord gjennom å høre evangeliet og å motta nattverden en hellig handling. Gjennom å delta i dette fellesskapet skjer det noe utrolig: Vi får høre til i fellesskap med Gud, som er uendelig mye større enn vi kan se og forstå. Gud ønsker fellesskap med sine skapninger med hele sitt skaperverk. Hans plan er også uendelig mye større enn vi kan gripe. Den omfatter hele verden! Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. (Efeserne 1,10) Per Erik Engdal

3 REDAKTØREN 3 Redaktørens spalte: Dette nummer av Kirkebladet har en hovedsak: Menighetene i Hamar og Vang har fått mange nytilsatte, til sammen 7, 6 kvinner og en mann, en fra Krim og en fra Etiopia. Se side 10. I tiden som kommer venter vi også flere nye medarbeidere. Som sikkert mange har fått med seg slutter Johan Martin Røsand som organist / kantor i Vang. I lang tid har vi hatt en underbemanning på den kirkemusikalske siden. Målet er en fjerde organist som også får korarbeid som oppgave. 2 av de nye medarbeiderne går inn i nyopp - rettede stillinger. Det er nå gitt midler til trosopplæring. I gamle dager var kristendomsundervisningen i skolen tenkt som trosopplæring eller i det minste at gjennom den fikk en kunnskap om den kristne religion og kultur. Dette er nå kirkens ansvar sammen med foreldre og faddere til barn som blir døpt. Tidsbroen med de mange spill har for mange vært et godt tiltak i denne sammenhengen. Nå er visjonen og målet at alle i alderen 0 18 år skal få tilbud fra kirken hvert år. Guro har startet opp og planleggingsfasen tar til. Den andre nyopprettede stillingen skal styrke den administrative siden av menighets arbeidet. Innen kort tid vil Vang kirkekontor igjen vil få kontorbetjening. Solveig har startet opp og om en stund får hun kontorplass i Vang. Takk Vi takker alle som har sendt en gave til Kirkebladet. Ca kroner var kommet inn litt før jul. Samtidig vet vi at det er behov for mer. Vi minner derfor om kontonummeret som er: , gaven merkes: Til Kirkebladet. Senere får vi et Kid-nummer. Takk for gaver! K.S. TELEfONER Sentralbord, kl : E-post: Kirkeverge Daniel Flugstad: Kirkevergens kontor, Anne Mette de Flon: Driftsleder Tommy Johansen: / Daglig leder Eli Brekne: Vang menighet Sokneprest i Vang, Bjørn Narverud: / Fra 1. mars: Irmelin Grimstad Bonden / Leder Vang menighetsråd, Ole Jacob Tomter: Hamar menighet Sokneprest i Hamar, Per Erik Stave Engdal: / Leder Hamar menighetsråd, Solveig Seem: Redaksjonskomite for kirkebladet: Jenny Solveig Aasbakk, Terje Gloppen, Håkon Solvang, Geir Bjørnar Smebye og Kåre Skagestad. Bladets adresse er Tlf eller Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar Krisetelefon: Chat: Kan du tenke deg å være frivillig medarbeider? Tlf: / Innleveringsfrist til neste nr.:

4 4 fra MENIGHETSRÅDSLEDER / MIN SALME Hilsen fra menighetsrådsleder Et riktig godt nytt år til alle dere som leser Kirkebladet for Vang og Hamar. Vang og Hamar menighetsråd er stolte av bladet vårt. Gjennom godt samarbeid har vi lykkes. Menighetsrådene bidro med startkapital og redaktør Kåre Skagestad fra Vang menighetsblad sa ja til å fortsette i fellesprosjektet. Engasjerte personer fra menighetene utgjør redaksjonskomiteen og menighetsrådsmedlemmer og ansatte har lovet å bidra redaksjonelt. Alt lover bra for en god fortsettelse. Men er det mulig å drifte et kirkeblad på frivillighet? Det koster mye å trykke og distribuere bladet til befolkningen. Vi satser på annonseinn - tekter og frivillige gaver og ber hver enkelt av dere lesere hjelpe oss å overleve. Vi trenger enhver gave vi kan få og er takk - nemlig for alle bidrag. Det har skjedd mye nytt i menighetene våre i Nye stillinger er opprettet, noen ansatte går over i annet arbeid, andre går for aldersgrensen. Det er tid for å takke for godt samarbeid gjennom mange år og det er tid for å ønske velkommen til arbeid for Guds rike her i våre menigheter. Jeg vil også berømme alt det gode arbeidet som er gjort fra kirkas stab på kontorene og ute på kirkegårdene våre. Fellesrådet har gjennomført gode ansettelser slik at flere oppgaver kan fylles. Må 2015 bli et godt år for oss alle. Vi har god grunn til å si; Se tilbake med takk, Se fram med mot, Se til siden med kjærlighet Se opp med tro. Ole Jacob Tomter Menighetsrådsleder i Vang Min salme: Når heile verda syng mot Gud (304) Tekst: Edvard Hoem Musikk: Henning Sommerro Edvard Hoem og Henning Sommerro har i flere tiår arbeidet sammen. Dette samarbeidet har bl.a. resultert i en rekke salmer som gjenspeiler vår tid. Hoems vakre poesi får enda en dimensjon gjennom Sommerros sterke melodier. Dette er kunstverk som blir stående i generasjoner fremover. Når heile verda syng mot Gud er hentet fra samlingen Den fattige Gud. Salmen beskriver skaperverket på en usedvanlig vakker, men samtidig enkel og tydelig måte. Johan Martin Røsand PS. Se teksten på siste side. Salmesang i Vang Salmekveld i Vang kirke mandag 9. februar kl Tensing-koret Praising deltar. Velkommen til store og små!

5 Kyrkjehistoriske skattar i Vang KYRKJEHISTORISKE SKATTAR 5 Til garden Ingeberg Lille i Vang knyter det seg ulike historiske dokument heilt attende til 1600-talet. Nokre av dei er i form av nedskrivne fakta, og andre av godt ivaretekne gjenstandar. Ingrid og Sigmund Marken, dei noverande eigarane av husa på garden, tek godt vare på dei gamle skattane. Her kan nemnast salmebok frå 1779 og Bibel frå 1600-talet. Det har seg òg slik at garden Ingeberg var kapellangard frå Laurits Blytecher (f. 1767) var residerande kapellan, eller pastor, som stillinga lydde den gongen, og budde på garden i perioden Etter Blytecher overtok Paul Vinsnes stillinga, men berre for ei stutt tid rundt Samarbeidet mellom han og sokneprest Phil var ikkje utan problem, og dette kan ha vore noko av årsaka til at han ikkje sto i stillinga lenger. Paul Vinsnes forpakta garden på denne tida. I 1820 står han som eigar av hovudbygningen, som han lånte pengar til for å få ført opp. Ikkje så lenge etter flytte han til Trysil. Men Paul Vinsnes kom attende til Vang, og tenestegjorde som sokneprest her frå , og står oppført som brukar på Ingeberg gård i tidsrommet Det høyrer òg med til historia at garden vart delt i 1718, og vart såleis ståande som to gardar slik vi kjenner dei i dag; Ingeberg Lille og Ingeberg Store. Reiseskriveskrinet som er avbilda under, er i tillegg til å vera ein prydgjenstand òg ein kuriositet. Skrinet er laga i flammebjørk og utført på ein måte som gjorde det praktisk og greit å bruke under reise. Når ein opnar skrinet og brettar ut ein klaff, dannar det eit skriveunderlag dekt med grøn filt. På eine sida kan ein trekkje ut ein skuff, og øvst er det plass til blekkhus og skrivereidskap. Jenny Aasbakk Salmebok fra Godt bevarte skatter. Reiseskriveskrinet til kapellan Blytecher, i bruk i fyrsten av 1800 talet.

6 6 KIRKEVALG Bli med! Det er valgår. I fylker og kommuner, men også i kirken vår. Og oppfordringen er klar: si ja når du blir spurt om å være kandidat. Den norske kirke trenger kloke rådsmedlemmer når vi skal utvikle oss til å bli en enda bedre selvstendig, demo - kratisk og inkluderende kirke. I Hamar skal vi velge medlemmer til to menighetsråd og til Hamar bispe - dømmeråd. Menighetsrådene kjenner vi. Bispedømmerådet er, sammen med biskopen, leder for Kirken i vårt bispe - dømme. Bispedømmerådets oppgave er bl.a. å ansette prester og proster. Landets 11 bispedømmeråd utgjør i fellesskap Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste folkevalgte organ. Men min utfordring gjelder mest av alt menighetsrådet, selve grunnsteinen i Den norske kirke. Der du som menighetsrådsmedlem kan bidra til å holde lokalkirken levende. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge, og du får innblikk i og ikke minst kan du påvirke de demokratiske prosessene i kirken. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke, og du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt. En av de viktigste sakene vi jobber med nå, er trosopplæring, å lære barn og unge om det som er størst av alt. Hva er kristen Fra kirkevalg i Vang. tro og hvordan praktiseres tro? Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menighetene til trosopplæring for barn og unge. Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for alle som søker til Gud. Der blir vi syn - lige som menighet; et fellesskap som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Gudstjenestearbeid er derfor en prioritert oppgave også for menighetsrådene. Men menighetsrådet jobber med alle de helt vanlige og dagligdagse styresakene som skal til for lede lokalkirken. Vi trenger derfor også deg som er opptatt av øko nomi, informasjon, organisering, kirkekaffe, kirkene og kirkegårdene. Solveig Seem, leder Hamar Menighetsråd Kirken på nett: og

7 ANNONSER 7 Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus. Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU Telefon Telefax Bjørgedalen og Brynsåsen , , e-post: Strandgt. 33, 2317 Hamar Mob Tlf Birkebeinervegen, Hamar Tlf Byggmester Einar Kristiansen AS Strandgt. 53, 2317 Hamar tlf NYBYGG REPARASJONER TAKTEKKING Todderudvegen 46, 2322 Ridabu.Tlf.: Hamar Begravelsesbyrå A/S Jacobsens Begravelsesbyrå A/S Parkgt Hamar KAY GARTNERI Blomster til alle anledninger. Tlf Ingeberg Tlf GODKJENT FOR ANSVARSRETT FAX Ordner alt ved kremasjoner og begravelser Tlf SPAR SANNERUD Ferskvarebutikken i Furnesveien

8 8 JULEMESSE / NYTT KUNSTVERK Innbringende julemesse i Storhamar kirke Tre driftige misjonsdamer, Ida Kristin Lie, Ragnhild Lie og Marit Johnsen står bak den årlige julemessa i Storhamar kirke. Det er andre året denne messa avholdes, så nå kan den på det nærmeste regnes som en god førjulstradisjon. Hamar menighets misjonsprosjekt arbeider for å gi flest mulige barn og ungdommer i Thailand en mulighet for å realisere dine drømmer om en framtid. Framtid i Thailand er i stor grad knyttet til noe vi i Norge tar som en selv - følge: opplæring, mat og omsorg. Salget på julemessa gikk strålende, også i år. De tre hovedansvarlige damene har mange medhjelpere som står for loddsalg, kaffekoking, servering av vårruller og pølser i lompe. Det er hovedsakelig varm - hjertede og fingernemme kvinner som lager alle de varene som legges ut for salg denne dagen. Menighetsalen i Storhamar kirke er fylt med ivrige selgere og kjøps - villige kunder som etter hvert merker at pengene sitter løst, og at både fornuftige og kvalitetssikrede julegavekjøp går i boks. Mange timers innsats ligger bak hver søm i alle de håndarbeidene som var til salgs under årets julemesse i Storhamar kirke. land der Det Norske Misjonsselskap arbeider for ca. kr ,-. Innsatsen for misjonsprosjektet i Thailand ble denne jula belønnet med godt og vel blanke kroner som nå vil gi enda flere barn og unge en tryggere og bedre framtid. Dessuten ble det solgt varer fra Messegeneralinnene har allerede planene klare for neste førjulsmesse. Gode og nyttige tradisjoner skal en holde fast ved. Tekst og foto: Terje Gloppen Nytt kunstverk i Storhamar kirke For et par år siden var en egyptisk ikonmaler i Hamar. I et samarbeid mellom Kirken i Hamar, Kunstnernes Hus og Det Norske Misjons - selskap. Det var salgs - utstilling av hans kunst. Ledelsen i Hamar menighet «falt» for ett av ikonene. Det ble kjøpt inn og henger nå i Storhamar kirke. Det viser Jesus på mor Marias fang. Ta en titt på det neste gang du er i kirken. K.S.

9 TAKK, BJØRN 9 Avskjed med Bjørn Oddvar Narverud: Takk, Bjørn! Søndag 18. januar ble det markert at sogneprest Bjørn Narverud nå blir pensjonist, etter 24 år i Vang. En stor flokk fant vegen til kirka for å vise sin takk for trofast tjeneste. Vang kirke har en lang tradisjon med at avgåtte prester er blitt foreviget med et portrettmaleri. Tradisjonen inne - bærer at lokale kunstnere har hatt æren av å male. Portrettet av Bjørn Narverud er malt av Stein B. Westgård fra Vang. Det er en gave fra menighetsrådet til Vang kirke, og ble etter gudstjenesten overrakt av menighetsrådets leder, Ole Jacob Tomter, til leder av Hamar kirkelige fellesråd, Finn Haugom. Bilder av prester som er avgått for mindre enn 100 år siden kan ikke henge i kirka. Det blir derfor plassert i sakristiet, sammen med sist avgåtte prester. Leder i Menighetsrådet, Ole Jacob Tomter, ledet samlingen og fortalte om hvordan han hadde hatt fellesskap med Bjørn gjennom 24 år. Gaven fra Menighetsrådet var et flott maleri malt av Jenny Aasbakk som er en av menighetens mange frivillige medarbeidere. 24 år er lang tid, men det er 2 måter å avslutte som sokneprest i Vang: enten ved å bli pensjonist eller så blir det en høyere stilling som f.eks. biskop, sa domprost Hvidsten i sin hilsen. Flere andre takket også Narverud for sin lange og trofaste tjeneste. Hans forkynnelse, hans humor og hans mange gode og treffende replikker ble også trukket fram. Etter gudstjenesten samlet mange seg i Vang sin storstue, Høyvang. Der var det gjort i stand til kirkekaffe med bl.a. marsipankaker som hadde bilder av avtroppende sokneprest. Soknepresten ble hyllet først av Øvre Vang sangkor. Først med to sanger som inneholdt velsignelsen. Fint å få velsignelsen med inn i pensjonisttilværelsen. Deretter bla han omtalt som en jovial, og ikke minst raus prest, oppmuntrende. Narverud slutter offisielt 31 januar. Men han er allerede engasjert i 50% stilling for februar måned i Vang menighet. Det tyder på at vi får en ny aktiv pensjonist til å gå inn som vikar når det er behov for det. Så ser vi også fremover og ønsker Irmelin Grimstad Bonden velkommen. Hun starter opp 1. mars. Da er det innsettelsesguds - tjeneste i Vang kirke Så skal hun sammen med kapellan Yohannes Shanka og de øvrige medarbeiderne bære kirkens arbeid i Vang videre. Solveig Flenvold og Kåre Skagestad

10 10 NYE MEDARBEIDERE Nye medarbeidere Vang og Hamar menigheter har fått nye medarbeidere, mange nye. Kirkebladet samlet 5 av dem til en samtale om arbeidet som venter dem, dessuten fikk vi en samtale med en til like etter og den 7 blir også presentert i bladet. Hvem er de? Her er navn og oppgaver som de skal starte eller har startet opp i. GURO ØDEGÅRD LUNDBY begynte som trosopplærer/menighetspedagog fra JANNA BRENDEN begynte som kirketjener i Hamar domkirke fra IRMELIN GRIMSTAD BONDEN sokneprest i Vang fra YOHANNES SHANKA kapellan i Vang fra SIV LEIRVIK-ENGEVIK, Diakon i Hamar og Vang fra SARA ELISABETH MOSS kapellan i Hamar fra ca SOLVEIG BYBERG flenvold menighets - forvalter i Hamar og Vang fra Sammen med avtroppende Sokneprest i Vang, Bjørn Oddvar Narverud, fikk vi samlet Yohannes, Siv, Solveig, Sara og Irmelin. Guro traff vi senere i Kirkerommet i Storhamar kirke der hun sammen med andre unge mødre - og 5 babyer - forberedte oppstart av vårens «Babysang-sesong». Den 7. nytilsatte, Janna, har selv skrevet en presentasjon av hvem hun er og hva hun tenker om arbeidet hun nettopp har startet i. Bjørn synes det er flott at det begynner så mange: Det er ikke selvsagt at stillinger i kirken fylles med velkvalifi - serte personer. Dette gleder meg. Det er godt med nye mennesker som kommer med nye tanker og som tar nye initiativ. Jeg er glad for hva jeg har fått være med på i Vang, sier soknepresten som fylte 70 år sist høst, men av flere grunner fortsatte noen måneder utover denne pensjonsgrensen. Jeg vil nevne noen av de større hendelser fra denne perioden: Det var morsomt i 2001 å være eneste mannlige prest som var aktiv i feiringen av 40 års jubileet for ordinasjonen av Ingrid Bjerkås. Jeg var da sammen med 40 kvinnelige prester. Jeg fikk «spille» biskop Schelderup. Det husker jeg som en fin og litt morsom opplevelse for meg! Ellers hadde jeg jo gleden av å være med på to kirkejubileer: Øvre Vang kirke 100 år i 2007 og Vang kirke 200 år i Da fikk vi jo også utgitt bøker om kirkene, bøker som det fortsatt er mulig å få kjøpt. Tirsdagskafeen på Kåtorp var jeg med på en del ganger og jeg er blant de som synes det er så fint å sitte å samtale med mennesker både om gleder og sorger. Ja, det å møte mennesker i de forskjellige livssituasjoner og -faser, har vært godt for meg som prest. Det har jo blitt mange jeg har møtt i forbindelse med dåp, konfirmasjon, vielse og begravelser. Å besøke syke og eldre har også vært en viktig oppgave. Jeg er takknemlig for de 24 årene jeg har fått jobbe i Vang menighet. Det har vært gleder og sorger. Det gjør også noe med presten når vi følger mennesker til graven. Jeg tenker f.eks. på det vi kalte Solvangbenken i kirken. Innbyggere fra Solvang som fylte en benkerad til gudstjenestene. Nå er de borte alle sammen. Nå gleder jeg meg over at det også blir flere som skal ha Klokkergården i Vang som arbeidsplass, eller som base for sitt arbeid. Så litt fra de som begynner i arbeid i Hamar og Vang. To av dem er i nyopprettede stillinger. Solveig Byberg flenvold og Guro Ødegård Lundby.

11 NYE MEDARBEIDERE 11 Solveig har jobb som menighetsforvalter og vi lurer litt på hva det innebærer. Jeg skal være sekretær for Vang menighetsråd. Det innebærer også å legge til rette for aktiviteter, støtte opp om arbeidet som er i menighetene, og om mulig hjelpe til med å starte opp nye aktiviteter. Ellers kan jeg vel si at det er en sånn stilling at jeg kan brukes til det meste. I desember har jeg jobbet ekstra mye som kirketjener i Domkirken. Jeg skal også jobbe med informasjonsarbeid og følge opp frivillige i menighetene. Jeg er utdannet førskolelærer. Etter mange år med jobb i barnehage, hadde jeg lyst på nye utfordringer. Jeg kjenner Vang menighet litt fra innsiden etter å ha vært med i barne- og ungdomsutvalg, vara til Menighetsrådet ved siden av at jeg har vært med i barneforeningen Ivrig nesten alle 16 år jeg har bodd i Vang. En utfordring jeg ser, er å skape nytt engasjement i menighetsarbeidet særlig blant barn og unge. Jeg gleder meg til å begynne som menighetsforvalter! Kirka og dens budskap er viktig i mitt liv, og jeg ønsker å være med å legge til rette for aktiviteter som gjør at folk i alle aldre kan finne sin plass i kirka. Bjørn skyter inn at han tror dette blir en viktig stilling. Irmelin sier: å få en menighetsforvalter vil føre til styrking av Menighetsrådet og det kan gi en bedre balanse i forhold til Fellesrådet. Guro har tidligere hatt arbeid som menighetspedagog i 3 år på Rena og litt på Elverum. De siste 3 årene har jeg bodd på Hamar og ventet på at stillingen i trosopplærings - programmet skulle lyses ut. Det var en jobb jeg hadde lyst på. Jeg har allerede deltatt i Hamar menighet med bl.a. «Babysang». Det var altså i den sammenhengen vi traff henne. Trosopplærer, et ord som redaktørens datamaskin ikke kjente, hva er meningen? Guro sier at det har sammenheng med «trosopplæringereformen» som Den norske kirke satser på å gjennomføre ved å lage opplegg der alle medlemmer av kirken, fra 0 til 18 år, inviteres til å delta hvert år i hele perioden. Det er en stor oppgave og utfordring. I første omgang blir det mye planlegging for å få dette til, sier Guro. Jeg regner med å ha et tett samarbeid med kateket Iver Mosvold og Oddavar Øieren som har arbeidet med «Tidsbroen». Tidsbroen har blitt et stort barnemusikkteater, som samler mellom 200 og 300 barn som aktører på scener i kirkene våre hvert år. I Hamar og Vang har spillene «Djevelens Finger» og «Kristines Sølvfat» blitt fremført flere ganger. Dessuten blir jo «Trosopplæringsutvalget» en viktig medspiller når arbeidet både skal planlegges og gjennomføres. Så har vi hele 5 etablerte stillinger som fra denne vinteren får ny bemanning. Sara startet litt i august i sin jobb som kapellan i Hamar. Hun valgte Hamar fordi hun visste at her hadde hun mulighet til å jobbe som prest med sin sivile status som gift med en kvinne. Hun kommer fra Drammen og Hamar var et «ukjent» sted. Spennende å komme til et nytt sted. Til nå har jeg fått et positivt inntrykk av Hamar og av kirken. Jeg fikk en «flying start» da jeg begynte for fullt like før jul, med bl.a. 3 gudstjenester på julaften, men også det gikk bra. Jeg har inntrykk av at kirken betyr mye for mange. Folk kommer til kirken når anledningen byr seg.

12 12 NYE MEDARBEIDERE Her kommer sokneprest Bjørn med sin erfaring fra et 41-årig presteliv: Ja, kirken betyr mye, og vi må ikke bedømme menneskene og deres tro ut fra kirkesøkningen. Den nye sokne - presten til Vang, Irmelin, føyer til: Møtene vi får med mennesker skjer ofte fordi menneskene kommer til kirken ved ulike an ledninger i livet. Da kommer det fra diakon Siv: En viktig oppgave er også det å finne møteplasser for alle de som ikke kommer til kirken. Sara forteller at hennes spesielle oppgave blir å ha et nært samarbeid med diakonen og bl.a. være med på «Musikkafeen» på lørdager. Musikk-kafeen er et tilbud for de psykisk utviklingshemmede og deres ledsagere. Da er det naturlig å spørre Siv om hva hun tenker om det å være diakon i Hamar og Vang. Jeg har jobbet som diakon i Elverum, men som Oslojente hadde jeg lyst til å komme til en litt større by samtidig som jeg ønsket nye utfordringer. Det så jeg i stillingen som diakon på Hamar. Jeg er også glad for å komme til et sted der diakonstillingen allerede er godt innarbeidet i menighetslivet. For meg blir nå det første å sette meg inn i det som er av arbeid, kort og godt å gjøre meg kjent med Hamar. Det å være diakon er en fantastisk jobb. Jeg kan bruke hele meg, og alle de flotte møtene med mennesker gjør at jeg hver dag lærer noe nytt. Møte med mennesker i alle livshendelser og som slipper meg inn i sine liv gjør meg ydmyk. Jeg gleder meg også til å flytte inn i nytt hus ved Vangseter i Øvre Vang, men det må først bygges. Der vil jeg få mulighet til dyrke hobbyen som er å bruke de muligheter som naturen gir. Så blir det endring på presteskapet i Vang. Vi får en kvinne som sokneprest for første gang. (Elsa Tennonen fra Finland var kapellan en periode på 80-tallet.) Kanskje på tide 54 år etter at Ingrid Bjerkås ble ordinert i denne kirken. Men det er kanskje enda mer uventet men også det på tide at vi får en afrikansk prest: Yohannes kom til Norge i Han har studert her, han har hatt arbeid for Det Norske Misjonsselskap. I nærmere 3 år fra 2010 var han i Etiopia og arbeidet med bibeloversettelse og med bibelbruk. Han var rådgiver eller konsulent i arbeidet, og med det var han en brobygger mellom nasjonale og internasjonale organisasjoner som hadde oppgaver med oversettelse og bruk av Bibelen. Hva fikk deg til å søke stilling i Vang? Jeg så annonsen og spurte min kone: Skal jeg søke den stillingen. Til tross for at familien ønsker å bo i Oslo der barna går på skole og stillingen ville kreve pendling svarte hun «Ja, gjør det» Jeg ble nesten litt overrasket. Så fikk jeg stillingen. Jeg ser fram til å møte menneskene som jeg skal være prest for. Jeg ser arbeidet med gudstjenesten som noe av det viktigste. Men jeg håper bl.a. også å kunne møte barn og ungdom på en slik måte at de vil stille spørsmål og reflektere over det som er i vår religion. Slik håper jeg at jeg kan være med og tenke sammen med dem. Selv ble jeg kristen ved å lese i Bibelen som 12-åring, ja, jeg leste hele Bibelen. Jeg hadde mange spørsmål til det jeg leste. I Johannesevangeliet står det om dåp, men jeg var ikke døpt. Da ønsket jeg å bli døpt, og etter en del samtaler og noen vansker fordi jeg ba om dåp

13 NYE MEDARBEIDERE 13 i en kirke som ikke praktiserte barnedåp, ble jeg døpt. Jeg ønsker også å dele mine erfaringer med dem jeg møter i Vang. Så til slutt: Irmelin, den nye soknepresten i Vang. Hun var nær ved å bli kapellan i Vang i 1998, men av private grunner ble det at hun trakk søknaden. Men nå kommer hun med mer erfaring både fra prestetjeneste i Hamar og fra jobb på bispekontoret. Dermed kjenner jeg jo Vang menighet i noen grad. Nå var tiden inne til å gå tilbake til prestegjerningen. Jeg føler at det er der jeg har min identitet i arbeidslivet. Landskapet i Vang tiltaler meg. Menigheten har flotte kirker. Det er spennende at vi er mange nye som tar til i jobb for kirken i Hamar denne høst og vinter. Jeg gleder meg også til å ha en stilling som innebærer å være med i menighetsrådet, sier Irmelin. Det er spennende hvordan vi kan føre kirkens tradisjon og arv videre til kommende generasjoner. Det ser jeg som en viktig oppgave. Kirken er jo inne i en fase med mye nytt. Viktige endringer er på gang nå når vi ikke lenger skal være en statskirke. Jeg tror slik som Yohannes også har gitt uttrykk for, at det er viktig å arbeide med gudstjenesten som et felles møtested for et inkluderende fellesskap. At det som skjer i gudstjenesten berører oss. Til slutt understreker Irmelin at kirkens evne til omsorg for både fellesskapet og for den enkelte vil vise kirkens troverdighet. Janna Brenden ble dessverre ikke med i samtalen Kirke - bladet hadde med de andre tilsatte, men hun har sendt oss denne presentasjonen: Jeg kom fra en kjent turistby ved Svartehavet på Krim halvøya. I 2005 kom jeg til Norge etter å ha giftet meg med barndomsvennen min fra Russland (han vokste opp i Norge). I 2008 har vi fått en datter og så valgte vi å flytte til Lismarka. Jeg er journalist av utdanning. Har bred og variert arbeidserfaring både fra Ukraina og Norge. De siste 7 årene har jeg jobbet som kirketjener i Lillehammer kirke og trivdes veldig godt. I år har jeg vært heldig og fått jobb som kirketjener i Hamar Domkirke og gleder meg til å begynne. Jeg føler meg stolt ved at jeg jobber i Den norske kirke, fordi arbeidsoppgavene er varierte og givende dersom man jobber med mange ulike mennesker. Samtidig synes jeg at kirken er et sted hvor man kan finne indre ro og bevare de kulturelle verdiene som f.eks dåp og vielse. Jeg gleder meg til å begynne i ny jobb! Fra redaksjonen vil vi bare si: Hjertelig vel - kommen til Hamar og Vang menigheter. Spesielt spennende blir det jo med at vi får en internasjonal stab i kirken, en fra Etiopia og en fra Krim. Vi håper dere vil finne dere til rette, trives og oppleve Guds velsignelse over dere selv og arbeidet. Til oss alle: Ta vel imot dem. De er der jo for oss. Jenny Aasbakk og Kåre Skagestad

14 14 LEVENDE LYS / HAMAR MENIGHETS BARNEKOR Levende Lys livnet til live igjen julaften Foto: Ole Hokstad Barnekoret Levende Lys har vært et fast innslag under julegudstjenestene i Storhamar kirke nesten alle de siste 35 år. Korets ledere gjennom alle disse årene Eli Kristine og Geir Bjørnar Smebye bestemte seg våren 2014 for at nå var deres innsats for barnekorarbeidet i menigheten kommet til en slutt. Levende Lys ble nedlagt som tilbud til små og store før sommerferien. Men glade korsangere lar seg ikke be to ganger dersom noen tar initiativet til nye opptredener. De to avgåtte korlederne syns det ville være et forsøk verdt å prøve og samle både veteraner og noen av de ferskeste sangerne til en innsats på selveste julaften. Og slik ble det. Til første guds - tjenesten denne julekvelden møtte ikke mindre enn 40 Levende Lys-veteraner med en aldersspredning fra 5 til over 40 år, mens til andre økta stod 20 av veteranene samlet til ny sanglig dyst på kirkepodiet. Veterankoret framførte flere av de kjæreste julesangene koret har hatt på repertoaret de årene Levende Lys har eksistert. Hvem vet hva som skjer til neste års juleguds - tjenester. Kanskje de to korlederne og de mange ivrige veteranene syns årets opplevelse er verdt en gjentakelse også julekvelden 2015? Som vanlig ved Levende Lys sine opptredener var Eli Kristine Smebye dirigent, og Geir Bjørnar Smebye organist/musikalsk leder. Domprost Leif Jørn Hvidsten forrettet ved begge gudstjenestene. Tekst og foto: Terje Gloppen Hamar menighets barnekor Det var en sterk og følelseladet opp - levelse da Hamar menighets barnekor fremførte «Hotel de tusen stjerner» lørdag 10. januar i Storhamar kirke. Tone Østli dirigerte og har instruert barna. Tore Thomassen har skrevet musikalen som handler om gatebarn i Bolivia. Strømmestiftelsen hjelper gatebarna gjennom organisasjonen Alalay (www.strommestiftelsen.no/bolivia). Per Erik Engdal

15 VÅKENATT / SØNDAGSSKOLE / IVRIG 15 Våkenatt for menighetenes 11-åringer Vi skremte hverandre og la oss ikke til å sove før langt på natt. Dette var kjempe - gøy. Dette var hovedbudskapet fra en håndfull 11-åringer fra Vang og Hamar menigheter som overnattet i i Storhamar kirke en mørk og kanskje stormfull førjulsnatt. LYS VÅKEN en våkenatt i en kirke - er nemlig et tiltak i menighetenes trosopplæring. Noen av deltakerne hadde sin første overnatting hjemmefra, noen hadde aldri overnattet uten mor og far innen umiddelbar rekkevidde, mens andre var erfarne med overnattinger i vilt fremmed soverom. En kirke som sovesal er ganske spesielt, og hører med til sjeldenhetene i livet til de fleste 11-åringer. Hvordan var det så og overnatte i en kirke? Det har ikke så mange av dere opplevd før? Vi retter spørsmålet til noen av de som i løpet av natta hadde vært lys våkne, men som litt ut på formiddagen så ut til å trenge litt mer søvn for å se helt uthvilte ut. Det var både spennende og gøy, og så var det veldig morsomt å holde de voksne våkne lengst mulig, er hovedbudskapet fra de overnattende 11-åringene. Lys våken venter på nye deltakere til høsten - en gang i november. For unger som søker nye felles opplevelser med jevnaldrende og som sitrer i kroppen etter spennende natteventyr, er en overnatting i en kirke noe som helt sikkert ikke er hverdagskost. Tekst og foto: Terje Gloppen Søndagsskolen i Vang menighet møtes 2. søndag pr måned. Følgende datoer: 8. februar, 8. mars, 12. april og 10. mai Vi møtes i Vang kirke kl og blir med på første del av gudstjenesten. Etter evt dåp går vi til kirkestua ved siden av kirka, hvor vi har vårt eget opplegg med sang, dans, bibelfortelling, forming m.m. For barn fra 4 12 år. Barneklubben Ivrig møtes annenhver onsdag (oddetallsuker) kl i kirkestua ved Vang kirke. Følgende datoer: 11. febr, 25. febr, 11. mars, 25. mars, 8. april. Hobbyaktiviteter, matlaging, lek, bibelfortellinger og sang. For barn i kl.

16 16 BARNESIDE Barneside v/jenny Hei på deg! Jeg håper du har hatt det fint i juledagene og på nyåret så langt. Den neste og den største kristne høytiden vår er påsken. Som du sikkert vet, kommer den til ulike tider hvert år. Den innledes av Palmesøndag, som i år faller på den 29. mars. Altså er det knapt to måneder til påske når du leser dette. Det kommer ett blad til før den tid. Vet du at vi har fått mange nye medarbeidere i menighetene våre? Det var veldig trivelig å møte dem på nyåret og bli litt kjent med de forskjellige. De nye heter Yohannes, Irmelin, Sara, Solveig, Guro, Siv og Janna. Jeg synes vi skal lage en liten bønn om at de skal trives i jobbene sine og at de skal bli godt mottatt i menighetene våre. Jeg prøver: Kjære Gud. Gjør det trivelig og meningsfullt for Guro, Janna, Irmelin, Yohannes, Siv, Sara og Solveig å arbeide i Hamar og Vang, og la de føle seg velkomne og betydningsfulle. Velsigne dem i de oppgavene de skal ta fatt på, og la de oppleve støtte i det kristne fellesskapet. Amen. Vits: To snegler går over veien. Plutselig roper den ene: Skynd deg! Det kommer en buss om fire timer! Gåte: Vet du hvorfor kineserne ikke sier takk for maten? Svar: De kan ikke snakke norsk!

17 BARNESIDE 17 Du er bra nok! Hei på deg! Godt nytt år! Nå vil jeg fortelle deg om en gutt. Da han ble født, lo han og var blid og tilfreds. Da de kom hjem med ham, sov han hele natten, og om dagen var han bare enkel og grei. Gutten begynte etter hvert i barnehagen, og der gjorde han alltid de riktige tingene. Han var aldri sint eller grinete, og gjorde alltid som de voksne sa. Så begynte han i skolen, og ble flink i alle fag. I konfirmasjonen var han best av alle i kullet sitt. Han fullførte videregående og universitet, og gikk en lysende karriere i møte. Aldri gjorde han dumme ting, og han verken sa eller tenkte noe dårlig om noen av de han kjente. Han giftet seg og fikk en pen kone og to kjekke barn, og var en ektemann og pappa som alle så opp til og beundret. Mannen ble gammel, og gikk smilende inn på gamlehjemmet hvor han skulle bo den siste tiden av sitt liv. Tror du denne historien er sann? For det er den altså ikke. For det går ikke an å leve livet helt feilfritt. Vi mennesker er ikke perfekte, men må gjøre feil iblant, og lære av dem. Vi kommer ofte i fristelse slik at vi gjør dårlige valg, og vi er slett ikke greie med hverandre alltid. Det er menneskelig. Vi må nok godta at det er sånn, og at dette er noe som gjelder de fleste, i stor eller mindre grad. Det betyr ikke at vi skal bli likeglade og tenke: Det gjør ingen ting om jeg sa eller gjorde det fæle, mange har gjort verre ting. Vi skal tvert imot strekke oss etter å gjøre det som er godt, si vennlige ord og trene på å være gode mot hverandre. Så blir det sånn som Prøysen skriver i en av visene sine: Du skal få en dag i mårå, som rein og ubrukt står, der vi kan rette opp de feil vi har gjort, lære av dem og gå videre. Kong Harald sa i sin nyttårstale at det er viktig å si til alle barn og unge at de er BRA NOK! Om noen i klassa eller i venneflokken mislykkes, hjelper det å si: Du er verdifull nok som du er, selv om det går litt dårlig på prøvene eller om du ikke ser ut som en modell! Føler du at noen forventer mer av deg enn du kan klare, så snakk med noen om det. Du har dine egne grenser for hva du kan prestere, og de må gjelde. Det er viktig å skille mellom det å være vellykket og det å trives og det å ha et godt forhold til seg selv. For du er skapt i Guds bilde, Han er glad i deg, og du er verdifull, uansett hva du får til eller ikke! Du er rett og slett bra nok! Ha et velsignet godt nytt år! Jenny

18 18 KONfIRMANTER LOT SEG DØPE / KIRKENE ER fulle AV KONSERTER Konfirmanter lot seg døpe Det hender at ungdommer som går til konfirmantforberedelse, ikke er døpte som barn. Men sjeldent er det 3 på en gang i samme menighet. Noen foreldre velger å la være å døpe barna sine, blant annet med den begrunnelsen at barna da står fritt til selv å velge retning når de selv blir ungdommer. Tre av årets konfirmantkull gjorde alvor av sine egne voksenvalg under gudstjenesten i Storhamar kirke i slutten av november. De tre hadde det til felles at de ikke var døpte som barn. Gjennom å la seg døpe, understreker de ønsket om å være en del av den kirken og den menigheten de skal konfir meres i til våren. Etter den høytidelige dåpshandlingen gav både ungdommene, fadderne og foreldrene uttrykk for glede og stolthet. Stoltheten knyttet seg til den beslutningen et ungt menneske viser seg sterkt nok til å ta, og som inne bærer et tydelig og klart standpunkt til troen på Jesus Kristus og tilhørigheten til kirken. Terje Gloppen Kirkene er fulle av konserter i adventstida De to kirkene i Vang har vært konsertlokale for til sammen 10 ulike konserter med et samlet besøk på ca publikummere. Vang kirke er det største konsertlokalet med en kapasitet på ca. 800 publikummere. Ridabus egen verdensartist Ole Edvard Antonsen og hans Sølvgutt-følge fylte kirken to ganger i løpet av en førjulskveld. Det gir selvsagt gode besøkstall. Ukene før jul preges av en rekke omreisende musikkensembler som nyter godt av at kirkene er de beste konsertarenaene. Domkirka i Hamar hadde bl.a. besøk av Gaute Ormåsen, Cecilia Wennersten og Christian Ingebrigtsen. Kirkevergen i Hamar kan opplyse at de 4 kirkene i Vang og Hamar menigheter i adventkveldene har stått med vidåpne dører og tatt imot tusenvis av forventningsfulle og konserthungrige hedmarkinger. I Hamar domkirke har det blitt holdt 7 adventskonserter, og 2 konserter har vært arrangert i Storhamar kirke. Det samlede besøket i Hamar-kirkene oppsummerer seg til litt over konsertgjengere. Konsertvirksomheten i de 4 kirkene i Vang og Hamar er viktige både for artistene og for det store publikummet som kan nyte kvalitetsmusikk i de beste konsertlokalene regionen kan by på. Tekst og foto: Terje Gloppen

19 PROSJEKTGLIMT 2013: I den ferske speidergruppa på Lovsangshjemmet lærer barna hvordan man tar vare på hverandre og miljøet. MISJONSPROSJEKT 19 Blikk mot verden. Menighetens misjonsprosjekt: Lærer gjensidig respekt i speideren forberedelse til livet - Vi håper speidertroppen på sikt kan bidra til at flere søker et liv utenfor slummen. Men også at alt arbeid på fritidsklubben hjelper dem å være mer beredt den tøffe hverdag de har i dag, sier barne- og ungdomsarbeider Muek som leder speiderne sammen med bibelskolestudenten Man. Illustrasjonsfoto Det ble en stor og høytidelig dag da speidertroppen offisielt ble tatt opp i The boys' brigade Thailand for et halvt år siden. 18 barn er med, men Lovsangshjemmet håper på flere. Bygger vennskap Hver lørdag får speiderne undervisning i gjensidig respekt, hvordan bygge vennskap og ta vare på hverandre og miljøet. De får også kjennskap til kristen tro og verdier. Derfor spiller speideren en viktig rolle i å bygge sunne verdier i barna. Hamar Misjonsforening har årsmøte i Storhamar kirke søndag 8. mars kl Kristin og Iver Mosvold vil da fortelle og vise bilder fra tur til Thailand og Laos. De skal nå i vinter være med på tur dit bl.a. for å se på den del av arbeidet i Thailand som både Vang og Hamar menighet støtter. På møtet blir det servering og naturlig nok også mulig å gi en gave til misjonsarbeidet. fakta: To daghjem: Immanuelkirken i Bangkok driver to daghjem, Immanuel - kirkens Daghjem som holder til i kirkens egne lokaler, og bydelssenteret Lovsangshjemmet som ligger under en motorveibro like ved slumområdet. Her får barn fra slumområdet Klong Toey både omsorg, mat og opplæring. 150 barn og unge får stimulerende og meningsfulle fritidsaktiviteter gjennom fritidsklubben på Lovsangshjemmet. Både musikkskole, speidertropp, leksehjelp, lek, engelskundervisning, kunst, sport, data - undervisning, kino, leir og julefest for nærmiljøet inngår i prosjektet. I tillegg har Lovsangshjemmet foreldremøter. Fritidsklubben er åpen fire ettermiddager i uken og hver lørdag. Fra nms.no Hamar Misjonsring En onsdag i måneden samles vi til misjonsmøte i Hamar Misjonsring. Første møte er onsdag 21. januar kl i Storhamar kirke. Vi er damer og vi har plass til flere. Hjertelig velkommen! Kontaktperson er Ragnhild Lie, tlf

20 20 STORT fremmøte / K-fORUM Stort fremmøte under gudstjenestene i julehøgtiden Hamar Domkirke hadde god tilstrømming av julegjester til de tre gudstjenestene julaften. K-fORUM K-forum er et møtested hvor voksne kvinner kan ha et sosialt fellesskap med allsidig påfyll. Litt i overkant av mennesker besøkte gudstjenestene i Hamar Domkirke, Storhamar kirke og Hamardomen jule - kvelden. Julaften er den dagen i året da kirkene fylles både av menighetens egne medlemmer og mange tilreisende som er på julebesøk hos familie og venner i byen. Også romjulsgudstjenestene var godt besøkt denne jula med i underkant av 300 frammøtte til en gudstjeneste i domkirka og en i Storhamar. Tekst og foto: Terje Gloppen Vi samles ca. en gang i måneden omkring ulike temaer, samtale og enkel kveldsmat. Samlingene er som regel på tirsdager kl , oftest på Ynglingen, men også andre steder i byen, samt utflukter av og til. K-forum er en del av Hamar KFUK-KFUM. Det finnes også K-grupper mange andre steder, bl.a. i Gjøvik og Lillehammer. Dette er datoer for samlingene våren 2015: 20. januar, 24. februar, 17. mars, 14. april, 12. mai og 9. juni. Arbeidsgruppen for består av: Arnhild Sletmoen, Brit Randen, Kristin Aurdal Mosvold og Eli Kristine Smebye. Ønsker du å få program og informasjon, send e-postadressen din til ring eller be om å bli lagt til facebook-gruppen «K-FORUM HAMAR». Velkommen! Eli Kristine Smebye

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer