innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19"

Transkript

1 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 5. Valg av styreleder, styre og komitéer 6. Valg av revisor 7. Budsjett Innkomne forslag: a. Fra Mona Berg; Vedrørende garasjer og fasade-endring. b. Fra Mona Berg; Varmepumper c. Fra Styret; Forslag til trefelling på feltet d. Fra Heidi Holck; Forslag om innkjøp av tørkestativ FULLMAKT...har med dette fullmakt til å representere meg/oss på Kringsjå Grendelags 27. ordinære generalforsamling 31.mars Navn:...Adresse:... Underskrift:... FULLMAKT kan gis dersom en selv ikke kan delta. En husstand kan maksimalt møte med 1 fullmakt. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 1 av 12

2 Årsberetning 2010 for Kringsjå Grendelag Kringsjå Grendelag Styre og komitéer har i 2010 bestått av: Styret: Anette Lund Tine Kay Kjetil Klunderud Stine Hansen 45b styreleder 55d kasserer 37b styremedlem 55b styremedlem Dugnadskomité: Magne Sandven Trond Jansen Samuel Vigdal Øystein Hågbo 45d - leder 45b 43b 55c Velferdskomité: Mette Trobe Henriette Sandven Aina Vigdal Caroline Veidahl 47d leder 45d 51a 49c Valgkomité: Marit Hågbo 55C Ave Tooming-Klunderud 37B Revisor: Kjell Kristiansen Styret har hatt en del saker å jobbe med i året som har gått, og det er avholdt i alt 9 styremøter. Styret arrangerte nyttårsfest for komitéene og styrets medlemmer m/følge i begynnelsen av februar. De viktigste sakene: Oppussing av Kringsjå Grendelags fellesareal/ Fornyingsprosjektet Flere års arbeid med dette prosjektet endte i fjor med å settes helt på hold. Banken krevde i utgangspunktet 2/3 flertall for å innvilge lån, men svarte senere at de ikke ville innvilge lån til prosjektet uansett flertall, og styret fikk diffuse svar ang. avslaget. Generalforsamlingen i mars 2010 vedtok en økning i fellesutgifter fra 1650,- til 2000,- der økningen skal øremerkes oppussingbehov på feltet. Økningen gjaldt fra 2.kvartal, og summen ,- er satt over på egen konto til formål som kommer under dette. Opprusting av lekeplassen Hafslunds årlige kontroll avdekket sopp og råte i tverrliggeren på huskestativet, samt at bildekkene i huskene hadde begynt å smuldre. Derfor ble nytt huskestativ anskaffet og satt opp på vårdugnaden. Nye benkebord ble også innkjøpt i fjor. Kontrakt mellom Granly og Kringsjå Bakgrunn for ønske om avtale er at Kringsjå ønsker å sikre innflytelse i avgjørelser i fremtiden angående tomta vi eier sammen med Granly, hvor Kringsjå eier 50/292 deler. Det foreligger et utkast til avtale der det er enighet om de fleste punktene, men vi skal ha ett møte med Styret i Granly i løpet av mars hvor vi skal diskutere et par punkter. Merking av parkeringsplasser ved garasjene Merkemaskin ble innkjøpt og parkeringsplassene ble oppmerket på høstdugnaden i oktober. Annet vedlikehold, se dugnadskomiteéns rapport. Asfaltering av området ved lekeplassen. Ble satt på vent pga fornyingsprosjektet, men kommunen var raskt på plass da vi ba de om å komme. Området ble asfaltert, og nytt gress ble sådd. Tilfluktsrommet: Strømkostnader Styret har hatt en total gjennomgang av strømforbruket i tilfluktsrommet. Vi tok sikringen og stengte strømmen fullstendig i store deler av 2010 for å spare penger. Vi har også sett at det går mye penger på å ha 5 målere (én for hver garasjerekke + tilfluktsrommet) og har hatt et anbud ute for å få elektriker til å se på dette, og samle alt i en måler. Dette vil vi kunne spare ca ,- på hvert år. Elektrikeren skulle vært her i januar, men vi har fått beskjed om at han venter på godkjenning fra netteier, og at det er dette som har tatt tid. Elektrikeren skal også sjekke strømtilførsel til garasjerekka nærmest Myrveien, der det er et problem at sikringer ofte går. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 2 av 12

3 Kringsjå Grendelag Vannlekkasje i bakken I romjulen ble vi kontaktet av kommune da de oppdaget at det plutselig gikk unormalt mye vann her oppe. Siden området regnes som privat måtte vi selv ta ansvar for å utbedre skaden. I begynnelsen av januar ble det gravet og reparert lekkasjen utenfor 45D. Dette ble en betydelig kostnad på rundt ,- Pengene går fra budsjettet for Styret vil undersøke mulighet for felles forsikringer fremover slik at flere slike utgifter kan unngås. Vedlikehold og dugnad To ordinære dugnader er avholdt, og alle med svært godt oppmøte, samt en ekstradugnad for måking av garasjetaket. Styret er også svært glade for å se at de aller fleste som ikke har kunnet delta på dugnad, betaler den frivillige dugnadsavgiften vi vedtok i fjor. Viser ellers til Dugnadskommitéens beretning. Snøbrøyting og plenklipping Vår avtalepartner på dette området gjør en god jobb. Styret opplever at de kommer hurtig, særlig nå i vinter, og at de utfører avtalte plikter svært tilfredstillende. Arrangementer Det har også i år vært godt besøkte sosiale arrangementer. Viser ellers til Velferdskommitéens beretning. Svømming på Dagbo Vi er mange som benytter oss av tilbudet, og dette er også bra for det sosiale miljøet her vi bor. Vi har fortsatt samme tidspunkt, hver fredag kl kr 25,- pr person. Velkommen til store og små! Rotter Rekkene nærmest skogkanten ved Dagbo har vært mest plaget av disse uønskede gjestene. Både jordrotter og brunrotter har vært hyppig sett - og hørt. Det oppfordres til å være nøye med oppbevaring av avfall, og at hager og andre omgivelser holdes ryddig slik at rottene ikke finner seg gjemmesteder å trives i. Grendelaget på nett Styret kjøpte i fjor domenet Her legges generell info om grendelaget, vedtekter, badevaktlister m.m. Siden er organisert som en blogg innspill og kommentarer mottas med takk! Facebook Vi er også på Facebook. Bli venn via link på hjemmesidene våre. Prosjekter planlagt utført i 2011: Trehogst Det er mange store trær på feltet som flere har ønsket å fjerne, se detaljer på side 11. Vedlikehold garasjene I generalforsamlingen mars 2010 ble det nedsatt en gruppe som skulle kartlegge og prioritere behovet for vedlikehold for garasjene. Gruppen har ikke levert rapport, så vi ønsker at arbeidet videreføres i Skifte sand i sandkassa på lekeplassen Vedtekter. Ha dialog med Huseiernes Landsforbund om vedtektene våre, og vurdere om disse bør justeres. Ved spørsmål om låneopptak i banker blir det særlig stilt spørsmål ved vår organisasjonsform, og det virker som de ulike instansene har problemer med å kategorisere oss. Styret planla å gjøre dette i 2010, men har ikke rukket å gjøre dette arbeidet ferdig. Tinglyse kontrakt om felles tomt med Granly. Forsikringer Med erfaring fra kostnadene rundt vannlekkasjen, som nevnt tidligere, ønsker Styret å undersøke mulighetene for felles forsikringer av bygningsmasse, samt fellesarealer. Dette finnes ikke i dag, da hver enkelt beboer er ansvarlig for forsikring av sitt, samt sin andel av garasjene. Styret vil sende ut dette på anbud hos flere forsikringsselskaper. Grave opp og planere gammel sandkasse Ved parkeringsplassen mot 55 ønsker vi å planere og gressså området der det nå ligger gamle tømmerstokkrester og buskas. Fjerne flere gjerder På de siste dugnadene har vi fått fjernet en del gamle gjerder, dette arbeidet vil fortsette. Male gjerder Med gjerdene som står mellom garasjerekkene mot 43-rekka ønsker vi å beholde som skille mellom gress og vei slik at biler ikke parkeres der. Disse skal males. Postkassestativ Styret vil sjekke ut kostnadene ved å fornye postkassestativ og evt. postkasser. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 3 av 12

4 REGNSKAP 2010 pr Kringsjå Grendelag Resultatregnskap Regnskap Budsjett 2010 Konto 3000 Andel fellesutgifter ,00 ( ,00) 3920 Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 3 100,00 (1 000,00) Sum inntekter ,00 ( ,00) 5330 Administrasjon , , Gaver 898, , Møteutgifter/dugnad 501, , Strøm garasjer , , Strøm velferdsrom , , Kabel-TV , , Nyanskaffelser , , Vedlikehold , , Oppgradering uteområde 0, , Plenklipping/snøbrøyting/sand , , Containerleie , , Revisjonshonorar 4 850, , Juridisk honorar 1 591, , Kontorrekvisita 757,00 500, Blanketter fellesutgifter 0, Kontigent Huseiernes Landsforbund 1 300, , Diverse kostnader 1 980, , Dagbo (920,00) 8040 Renteinntekter fra bank (2 616,52) (2 500,00) 8170 Bankgebyrer 148,00 500, Finanskostnader 0,00 Sum kostnader , ,00 OVERSKUDD (UNDERSKUDD) 1 270, ,00 Balanse Eiendeler 1500 Kundefordringer 5 450, Kasse 229, Bank (brukskto.) , Bank (andelsbevis) , Bank (kloakkto.) ,92 Sum eiendeler ,14 Gjeld og egenkapital 2000 Egenkapital , Årets resultat Forskuddsbetalte fellesutgifter , Annen kortsiktig gjeld 7 250,00 Sum gjeld og egenkapital ,14 Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 4 av 12

5 forslag til budsjett for 2011 Kringsjå Grendelag Resultatregnskap Budsjett 2011 Konto 3000 Andel fellesutgifter , Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 1 500,00 Sum inntekter , Administrasjon , Gaver 1 500, Møteutgifter/dugnad 1 000, Strøm garasjer , Strøm velferdsrom , Kabel-TV , Nyanskaffelser , Vedlikehold , Oppgradering uteområde , Plenklipping/snøbrøyting/sand , Containerleie , Revisjonshonorar 5 000, Juridisk honorar 2 500, Kontorrekvisita 500, Blanketter fellesutgifter 7500 Kontigent Huseiernes Landsforbund 1 400, Diverse kostnader 1 000, Dagbo 8040 Renteinntekter (2 500,00) 8170 Bankgebyrer 500, Finanskostnader Sum kostnader ,00 OVERSKUDD (UNDERSKUDD) (20 600,00) Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 5 av 12

6 Kringsjå Grendelag Innstilling fra valgkomitéen 2011 Styret: Styreleder: Anette Lund 45B (gjenvalg 1 år) Styremedlem: Stine Hansen 55B (2. år) Styremedlem: Kjetil Klunderud 37B (gjenvalg 1 år) Kasserer: Tine Kay 55D (gjenvalg 1 år) Velferdskomite: Leder: Mette Trobe 47D Caroline Veidahl 49C Aina Vigdal 43B Gunnar Kristoffersen 47A (ny) Lise Voldsdal 55F (ny) Dugnadskomite: Leder: Magne Sandven 45D Trond Jansen 45B Samuel Vigdal 43B Øystein Hågbo 55C Valgkomite: Marit Hågbo 55C Ave Tooming-Klunderud 37B Revisor: Kjell Kristiansen Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 6 av 12

7 Kringsjå Grendelag Velferdskomitèens aktiviteter 2010 Komitèen har også i år bestått av Caroline Veidahl, Henriette Sandven, Aina Vigdal og Mette Trobe. * Også i år tente vi grillen på lekeplassen etter en lang og innholdsrik 17. mai. Nok en hyggelig avsluttning på nasjonaldagen her i Kringsjå Grendelag! * På årets lyseste kveld, var det igjen mange Kringsjå beboere som ønsket å feire St. Hans aften sammen på lekeplassen! Det var medbrakt grillmat, mange lekne barn, og de voksne fikk god tid til å snakke med gode naboer. Denne kvelden innviet vi også to nye benkebord som var blitt kjøpt inn. Søndag 5. september gikk den årlige Kråkketturneringen av stabelen i Kringsjå Grendelag. I strålende høstvær kjempet vi naboene oss imellom om vandrepokaler. Men først salg av nystekte vafler, saft og kaffe. Turneringen bestod i år av 3 innledende runder i barneklassen og 2 i voksenklassen. Etter finalerundene hadde vi to verdige vinnere, far og sønn Fjærvoll. Onsdag 1. desember : Mange små og store Kringsjå-beboere trosset de 10 kalde og troppet opp til tradisjonell julegrantenning ved garasjene. Julemusikk, allsang, pepperkaker og gløgg satte rammene for en stemingsfull julestund. Onsdag 6. januar :Det var stort oppmøte med mange glade barn og voksne som koste seg veldig på juletrefest i år! Tradisjonsrike leker og oppgaver sto på programmet, boller og brus til barna, juletregang og jammen kom nissen i år også! Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 7 av 12

8 Kringsjå Grendelag Årsberetning dugnadskomiteen 2010 Dugnadskomiteen har i 2010 bestått av følgende medlemmer: Samuel Vigdal 43B Trond Jansen 45B Øystein Hågbo 55C Magne V. Sandven 45D (leder) I tillegg til de vanlige dugnadene, ble det arrangert en ekstraordinær måkedugnad av garasjetakene. Det ble i år som tidligere år ført oppmøtelister for vår- og høstdugnadene. Oppmøtelistene viser at det på vår- og høstdugnaden møtte opp henholdsvis 33 og 32 husstander til dugnad. Kringsjå "spa" Det ble i mars avholdt en ekstraordinær dugnad for måking av garasjetakene. Dugnaden ble varslet relativt kort tid i forveien, og det var nok en grunn til det dårlige oppmøtet. Totalt var det kun 8 stykker som deltok på dugnaden. Disse gjorde forøvrig en kjempejobb - og snøen ble fjernet fra alle garasjetakene. Vårdugnad 27. og 28. april Vårdugnaden ble avholdt på tradisjonelt vis, med raking av fellesarealer, plukking av søppel, feiing av garasjetak og rydding i skogkanten. I tillegg til de vanlige oppgavene ble det gjort en del jobb på lekeplassen. På klatrestativet ble det skiftet noen stolper hvor det var påvist råte og hele huskestativet ble byttet ut. Det ble som vanlig leid inn to containere fra Follo Truckutleie, en på 35 kubikk og en på 10 kubikk, den største til skrot og den minste til hageavfall. Det var greit vær den første dagen, mens dag nummer to regnet det veldig og dugnaden avlyst. Oppmøtet totalt var var bra til kun å være en dag. Høstdugnad 24. og 25. oktober I tillegg til de vanlige oppgavene som raking og rydding av fellesarealer ble det fjernet gjerder og stolper utenfor nr. 53. Det ble også merket opp parkeringsplasser på plassen bak garasjene. Det ble leid en tilhenger i tillegg til noen private tilhengere for levering av skrot på Bølstad. Disse dagene var dugnadsværet relativt fint, selv om det var litt kaldt. Igjen var det veldig godt oppmøte. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 8 av 12

9 Kringsjå Grendelag Innkommet forslag a) fra Mona Berg Innkommet forslag d) fra Heidi Holck TIL STYRET I KRINGSJÅ GRENDELAG Ski Forslag til Generalforsamlingen i Kringsjå Grendelag torsdag : Jeg foreslår at det kjøpes inn nye tørkestativ til fellesarealene, der det er behov for dette. Flere av stativene er ødelagte, noen er fjernet. Det har tidligere vært 1 stativ pr. husrekke. Mvh Heidi Holck Skogveien 49 B Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 9 av 12

10 Innkommet forslag b) fra Mona Berg Varmepumpe Forslag til sak til generalforsamlingen 31. mars 2011 Ski I vårt kalde klima blir vi ofte oppfordret til å spare energi og foreta energifremmende tiltak i våre boliger. Ett av disse tiltakene er varmepumpe. Det er mange fordeler med varmepumpe, men også noen ulemper. En av ulempene er at varmepumper lager støy. Det finnes lover som regulerer hvor mye støy en varmepumpe kan avgi. Hvor mye støyen plager naboen er avhengig av: 1. Hvor/hvordan den er plassert 2. Avstand fra varmepumpe til nabo 3. Maks db på installert varmepumpe (varierer etter type/pris) Vi i Kringsjå grendelag bor tett, og det er viktig at vi tar hensyn til våre naboer. Jeg ber om at styret vurderer følgende, og tar det opp som en sak på generalforsamlingen: 1. Hvordan vil det høres ut om alle/mange installerer varmepumpe i Kringsjå grendelag? 2. Bør det være retningslinjer for hvor en varmepumpe skal plasseres? 3. Må man søke styret om tillatelse til å innstallere en varmepumpe? 4. Må man ha tillatelse av de nærmeste naboene til å installere varmepumpe? 5. Er beboerne kjent med maks støygrense på 35 db når de går til innkjøp av varmepumpe? 6. Er beboerne kjent med at plassering av varmepumpe på kledning øker støyen med 3 db? 7. Hvor mye sparer man på en varmepumpe i et rekkehus. Det er mest effektivt i åpne løsninger 8. Ønsker vi som bor her støyen fra varmepumpene velkommen? Jeg forslår at styret drøfter saken, og kommer med forslag som drøftes på generalforsamlingen. Det er viktig at de som installerer varmepumpe har god kunnskap om forskriften om støy/montering, slik at de kjøper en varmepumpe som er lovlig å bruke. Mvh. Mona Berg Vedlegg: Div. Utklipp om temaet hentet fra nettsider Varmepumper skaper isfront (Hentet fra BT) De stadig mer populære varmepumpene er en kilde til økonomisk oppvarming. Og sinte naboer. Støygrensene er klare, ifølge Helsevernetaten i *Bergen. De gjelder for alle tekniske installasjoner. Sommer som vinter. Du skal ikke finne deg i for høy støy, som er helsefarlig. Det går mange historier om bitre nabofeider på grunn av støyplager. Det er unødvendig: en klage til kommunens Helsevernetat kan løse problemet for deg. Sterk økning Helsevernetaten i Bergen kommune har siste året behandlet rundt ti klager. Salget av varmepumper, som brukes til oppvarming og nedkjøling, har økt sterkt de senere år. Dette innebærer at vi nå ser en sterk økning i klagesaker, sier avdelingsleder Sonja Monica Skotheim ved Helsevernetaten i Bergen. Inntil for et drøyt år siden var støyklager fra slike installasjoner sjeldne. Økt bruk, manglende kunnskap og en mulig motvilje til å bruke mer penger på en støysvak maskin kan lett skape støyplager naboer ikke trenger å finne seg i. Støy er helseskadelig. Men naboene trenger ikke krangle eller gå til fysiske tiltak selv for å stoppe støyplager: en klage til Helsevernetaten avdekker om du er utsatt for ulovlig støy. Lav summing ikke mer Hvor mye støy må man finne seg i? Vi har som hovedregel at det på stedet naboen oppholder seg ikke skal være mer enn 35 desibel støy på nattetid en lav summing på dagtid er grensen 45 desibel. Det er unntak for industri som bruker avtrekk i produksjon, der er grensen økt til 45 på natt og 55 på dagtid, sier Skotheim. Som nabo skal du kunne sove om natten med åpent vindu og ikke finne deg i noe annet enn lav summing. På uteplassen om sommeren må du tåle litt mer men ikke mye. Du skal kunne hygge deg ute uten å tåle høy støy fra naboens installasjoner. Til sammenligning er normal trafikkstøy gjerne rundt 90 desibel. Stive dagbøter Når Helsevernetaten mottar en klage, gjennomgår de saken og foretar støymålinger. Er støyen over grensen blir den som forårsaker støyen pålagt å utbedre. Da blir det opp til den som forårsaker støyen å få redusert den til under grensen. Vi legger oss ikke opp i løsning, om det er ved isolering, flytting av installasjon eller utskifting av utstyr. Den som forårsaker støyulempene må selv skaffe nødvendig ekspertise til å hjelpe seg og så dokumentere overfor oss at støynivået er akseptabelt, sier Skotheim. Hva med dem som ikke etterfølger pålegget? Da vil det gjerne bli ilagt tvangsmulkter. For private gjerne 1000 kroner dagen, eller en større tvangsmulkt. For bedrifter vil tvangsmulkten fastsettes ut fra prinsippet om at bedriften ikke skal tjene penger på ikke å utbedre støyplagen, sier Skotheim. Utedelen (fra sider hos Enova) Riktig plassering av utedelen er vesentlig for problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager noe vibrasjonsstøy. Vi anbefaler derfor at den ikke festes til husets kledning, men at den monteres på et stativ på bakken eller festes til grunnmuren. Sjekk snødybden. Sørg også for god drenering vekk fra huset fordi det skilles ut en del vann ved avriming av utedelen. Utedelen bør være skjermet mot nedbør og vind med for eksempel overbygg. Varmepumper skal tilfredsstille de krav som stilles til støy i Byggeforskriften. Her er det satt ulike krav for dag, kveld og natt. Siden varmepumpen ikke er avslått om natten er det nattkravet som er retningsgivende. Gjeldende nattkrav er 35 decibel utendørs. Hvis plasseringen er nær soveromsvindu anbefaler vi ikke over 30 decibel. Innendørs stilles det ikke krav i forskriftene, men vi anbefaler å kontrollere støynivået, særlig hvis den skal plasseres nær et oppholdsområde. Sjekk lydnivået Varmepumpen kan lage en del støy både ute og inne. Sjekk lydnivået! I Byggeforskriften er det satt ulike støykrav for dag, kveld og natt. Siden varmepumpen ikke er avslått om natten, er nattkravet retningsgivende. Gjeldende nattkrav er 35 decibel utendørs. Hvis plasseringen er nær soveromsvindu, bør støynivået ikke være over 30 decibel. Innendørs stiller ikke forskriftene krav, men kontroller støynivået - særlig hvis varmepumpen plasseres nær sittegruppe. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles øker desibelnivået med tre db. Lydeffekten av for eksempel 33 db vil derfor være dobbelt så høy som lydeffekten av 30 db. En vanlig samtale ligger på omkring 65 db, mens et rop når opp i omlag 80 db. Støy fra varmepumper (fra Varmepumpe Agder AS) Vi i Varmepumpe Agder setter vår ære i at varmepumpen både skal varme optimalt og at du skal oppnå maksimal energisparing. I tillegg skal det se pent ut. Dermed er alt duket for at du er godt fornøyd med ditt valg. Men i tillegg skal også din nabo være fornøyd. I tettbygde strøk er det nødvendig å ta hensyn til naboen, når vi monterer utedelen. Det kan også være nødvendig å gjøre andre modellvalg enn det vi først vurderte. Alle er tjent med at vi tar hensyn til hverandre. Er du i tvil, så snakk med naboen om dine planer. Norsk forening mot støy har publisert et skriv om støy fra varmepumper skrevet av siving. Jan From. Vi anbefaler å lese dette. Men du kan også spørre oss i Varmepumpe Agder. Det viktigste du må vite er at lydnivået ikke må overstige 35 db(a) ved nabohusets fasade. Det er dessuten viktig å vite at lydnivået som er oppgitt i produsentenes/importørenes brosjyrer ikke tar hensyn til at de monteres på en vegg. Derfor må du legge til 3 db(a) for veggmontering (1/2-sfærisk). Hvis du monterer i en krok eller under en balkong (1/4-sfærisk), må du legge til 6 db(a). Dersom 2 utedeler monteres ved siden av hverandre, må det legges til ytterligere 3 db(a).litt forenklet regnehjelp:støyverdien som står oppgitt i brosjyren (må være maksverdi) gjelder for 1 meters avstand. Når du er 2 meter unna, kan du trekke fra 8 db(a). Deretter kan du trekke fra 6 db(a) for hver gang du dobler avstanden. Regneeksempel for standard veggmontering av en utedel: En varmepumpe som har høyeste lydnivå på 50 db(a), vil ha et høyeste lydnivå på 42 db(a) 2 meter fra utedelen. 4 meter unna vil høyeste lydnivå være 36 db(a). 8 meter unna vil lydnivået være 30 db(a). 16 meter unna vil lydnivået være 24 db(a). Ring oss hvis du er i tvil. Vi kan finregne for deg og foreslå løsninger og modeller som passer for deg og din nabo. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 10 av 12

11 Innkommet forslag c) fra Styret Forslag til trær for felling Vi bor i Skogveien og er omringet av en stor skog med mange flotte trær. Dette inntrykket ønsker vi skal vedvare, men det er endel trær som nå er så høye at de lager både mye skygge, bøss og nedfall, samt at de skaper utrygghet for nærmeste hus og de som bor der. Vi har fått signaler fra flere beboere som ønsker bestemte trær fjernet, og Styret har tatt en runde på feltet for å blinke ut de trærne det er snakk om. Vi har nummerert trærne og legger ved et flyfoto med markeringene. Vi vil også i løpet av helgen ( mars) markere de trærne som er foreslått slik at dere som ønsker det kan ta en runde og gjøre seg opp en mening. Noen trær kan vi kanskje fjerne selv, men de fleste er så høye og står så tett på bygninger at vi mener det er tryggest å få profesjonelle til å ta seg av fellingen. Styret har ikke innhentet tilbud på kostnader rundt dette ennå, men ønsker at vi diskuterer på generalforsamlingen hvor mye penger vi kan bruke på dette i år, prioritere de trærne vi har råd til i år - for så å fortsette neste år. Styret ønsker også at hvert felt tre erstattes med et nytt, og at barna som bor her kan få være med å plante nye trær, f.eks. på dugnaden. Se flyfoto neste side. Hilsen Styret Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 11 av 12

12 Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 12 av 12

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer