innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19"

Transkript

1 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 5. Valg av styreleder, styre og komitéer 6. Valg av revisor 7. Budsjett Innkomne forslag: a. Fra Mona Berg; Vedrørende garasjer og fasade-endring. b. Fra Mona Berg; Varmepumper c. Fra Styret; Forslag til trefelling på feltet d. Fra Heidi Holck; Forslag om innkjøp av tørkestativ FULLMAKT...har med dette fullmakt til å representere meg/oss på Kringsjå Grendelags 27. ordinære generalforsamling 31.mars Navn:...Adresse:... Underskrift:... FULLMAKT kan gis dersom en selv ikke kan delta. En husstand kan maksimalt møte med 1 fullmakt. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 1 av 12

2 Årsberetning 2010 for Kringsjå Grendelag Kringsjå Grendelag Styre og komitéer har i 2010 bestått av: Styret: Anette Lund Tine Kay Kjetil Klunderud Stine Hansen 45b styreleder 55d kasserer 37b styremedlem 55b styremedlem Dugnadskomité: Magne Sandven Trond Jansen Samuel Vigdal Øystein Hågbo 45d - leder 45b 43b 55c Velferdskomité: Mette Trobe Henriette Sandven Aina Vigdal Caroline Veidahl 47d leder 45d 51a 49c Valgkomité: Marit Hågbo 55C Ave Tooming-Klunderud 37B Revisor: Kjell Kristiansen Styret har hatt en del saker å jobbe med i året som har gått, og det er avholdt i alt 9 styremøter. Styret arrangerte nyttårsfest for komitéene og styrets medlemmer m/følge i begynnelsen av februar. De viktigste sakene: Oppussing av Kringsjå Grendelags fellesareal/ Fornyingsprosjektet Flere års arbeid med dette prosjektet endte i fjor med å settes helt på hold. Banken krevde i utgangspunktet 2/3 flertall for å innvilge lån, men svarte senere at de ikke ville innvilge lån til prosjektet uansett flertall, og styret fikk diffuse svar ang. avslaget. Generalforsamlingen i mars 2010 vedtok en økning i fellesutgifter fra 1650,- til 2000,- der økningen skal øremerkes oppussingbehov på feltet. Økningen gjaldt fra 2.kvartal, og summen ,- er satt over på egen konto til formål som kommer under dette. Opprusting av lekeplassen Hafslunds årlige kontroll avdekket sopp og råte i tverrliggeren på huskestativet, samt at bildekkene i huskene hadde begynt å smuldre. Derfor ble nytt huskestativ anskaffet og satt opp på vårdugnaden. Nye benkebord ble også innkjøpt i fjor. Kontrakt mellom Granly og Kringsjå Bakgrunn for ønske om avtale er at Kringsjå ønsker å sikre innflytelse i avgjørelser i fremtiden angående tomta vi eier sammen med Granly, hvor Kringsjå eier 50/292 deler. Det foreligger et utkast til avtale der det er enighet om de fleste punktene, men vi skal ha ett møte med Styret i Granly i løpet av mars hvor vi skal diskutere et par punkter. Merking av parkeringsplasser ved garasjene Merkemaskin ble innkjøpt og parkeringsplassene ble oppmerket på høstdugnaden i oktober. Annet vedlikehold, se dugnadskomiteéns rapport. Asfaltering av området ved lekeplassen. Ble satt på vent pga fornyingsprosjektet, men kommunen var raskt på plass da vi ba de om å komme. Området ble asfaltert, og nytt gress ble sådd. Tilfluktsrommet: Strømkostnader Styret har hatt en total gjennomgang av strømforbruket i tilfluktsrommet. Vi tok sikringen og stengte strømmen fullstendig i store deler av 2010 for å spare penger. Vi har også sett at det går mye penger på å ha 5 målere (én for hver garasjerekke + tilfluktsrommet) og har hatt et anbud ute for å få elektriker til å se på dette, og samle alt i en måler. Dette vil vi kunne spare ca ,- på hvert år. Elektrikeren skulle vært her i januar, men vi har fått beskjed om at han venter på godkjenning fra netteier, og at det er dette som har tatt tid. Elektrikeren skal også sjekke strømtilførsel til garasjerekka nærmest Myrveien, der det er et problem at sikringer ofte går. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 2 av 12

3 Kringsjå Grendelag Vannlekkasje i bakken I romjulen ble vi kontaktet av kommune da de oppdaget at det plutselig gikk unormalt mye vann her oppe. Siden området regnes som privat måtte vi selv ta ansvar for å utbedre skaden. I begynnelsen av januar ble det gravet og reparert lekkasjen utenfor 45D. Dette ble en betydelig kostnad på rundt ,- Pengene går fra budsjettet for Styret vil undersøke mulighet for felles forsikringer fremover slik at flere slike utgifter kan unngås. Vedlikehold og dugnad To ordinære dugnader er avholdt, og alle med svært godt oppmøte, samt en ekstradugnad for måking av garasjetaket. Styret er også svært glade for å se at de aller fleste som ikke har kunnet delta på dugnad, betaler den frivillige dugnadsavgiften vi vedtok i fjor. Viser ellers til Dugnadskommitéens beretning. Snøbrøyting og plenklipping Vår avtalepartner på dette området gjør en god jobb. Styret opplever at de kommer hurtig, særlig nå i vinter, og at de utfører avtalte plikter svært tilfredstillende. Arrangementer Det har også i år vært godt besøkte sosiale arrangementer. Viser ellers til Velferdskommitéens beretning. Svømming på Dagbo Vi er mange som benytter oss av tilbudet, og dette er også bra for det sosiale miljøet her vi bor. Vi har fortsatt samme tidspunkt, hver fredag kl kr 25,- pr person. Velkommen til store og små! Rotter Rekkene nærmest skogkanten ved Dagbo har vært mest plaget av disse uønskede gjestene. Både jordrotter og brunrotter har vært hyppig sett - og hørt. Det oppfordres til å være nøye med oppbevaring av avfall, og at hager og andre omgivelser holdes ryddig slik at rottene ikke finner seg gjemmesteder å trives i. Grendelaget på nett Styret kjøpte i fjor domenet Her legges generell info om grendelaget, vedtekter, badevaktlister m.m. Siden er organisert som en blogg innspill og kommentarer mottas med takk! Facebook Vi er også på Facebook. Bli venn via link på hjemmesidene våre. Prosjekter planlagt utført i 2011: Trehogst Det er mange store trær på feltet som flere har ønsket å fjerne, se detaljer på side 11. Vedlikehold garasjene I generalforsamlingen mars 2010 ble det nedsatt en gruppe som skulle kartlegge og prioritere behovet for vedlikehold for garasjene. Gruppen har ikke levert rapport, så vi ønsker at arbeidet videreføres i Skifte sand i sandkassa på lekeplassen Vedtekter. Ha dialog med Huseiernes Landsforbund om vedtektene våre, og vurdere om disse bør justeres. Ved spørsmål om låneopptak i banker blir det særlig stilt spørsmål ved vår organisasjonsform, og det virker som de ulike instansene har problemer med å kategorisere oss. Styret planla å gjøre dette i 2010, men har ikke rukket å gjøre dette arbeidet ferdig. Tinglyse kontrakt om felles tomt med Granly. Forsikringer Med erfaring fra kostnadene rundt vannlekkasjen, som nevnt tidligere, ønsker Styret å undersøke mulighetene for felles forsikringer av bygningsmasse, samt fellesarealer. Dette finnes ikke i dag, da hver enkelt beboer er ansvarlig for forsikring av sitt, samt sin andel av garasjene. Styret vil sende ut dette på anbud hos flere forsikringsselskaper. Grave opp og planere gammel sandkasse Ved parkeringsplassen mot 55 ønsker vi å planere og gressså området der det nå ligger gamle tømmerstokkrester og buskas. Fjerne flere gjerder På de siste dugnadene har vi fått fjernet en del gamle gjerder, dette arbeidet vil fortsette. Male gjerder Med gjerdene som står mellom garasjerekkene mot 43-rekka ønsker vi å beholde som skille mellom gress og vei slik at biler ikke parkeres der. Disse skal males. Postkassestativ Styret vil sjekke ut kostnadene ved å fornye postkassestativ og evt. postkasser. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 3 av 12

4 REGNSKAP 2010 pr Kringsjå Grendelag Resultatregnskap Regnskap Budsjett 2010 Konto 3000 Andel fellesutgifter ,00 ( ,00) 3920 Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 3 100,00 (1 000,00) Sum inntekter ,00 ( ,00) 5330 Administrasjon , , Gaver 898, , Møteutgifter/dugnad 501, , Strøm garasjer , , Strøm velferdsrom , , Kabel-TV , , Nyanskaffelser , , Vedlikehold , , Oppgradering uteområde 0, , Plenklipping/snøbrøyting/sand , , Containerleie , , Revisjonshonorar 4 850, , Juridisk honorar 1 591, , Kontorrekvisita 757,00 500, Blanketter fellesutgifter 0, Kontigent Huseiernes Landsforbund 1 300, , Diverse kostnader 1 980, , Dagbo (920,00) 8040 Renteinntekter fra bank (2 616,52) (2 500,00) 8170 Bankgebyrer 148,00 500, Finanskostnader 0,00 Sum kostnader , ,00 OVERSKUDD (UNDERSKUDD) 1 270, ,00 Balanse Eiendeler 1500 Kundefordringer 5 450, Kasse 229, Bank (brukskto.) , Bank (andelsbevis) , Bank (kloakkto.) ,92 Sum eiendeler ,14 Gjeld og egenkapital 2000 Egenkapital , Årets resultat Forskuddsbetalte fellesutgifter , Annen kortsiktig gjeld 7 250,00 Sum gjeld og egenkapital ,14 Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 4 av 12

5 forslag til budsjett for 2011 Kringsjå Grendelag Resultatregnskap Budsjett 2011 Konto 3000 Andel fellesutgifter , Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 1 500,00 Sum inntekter , Administrasjon , Gaver 1 500, Møteutgifter/dugnad 1 000, Strøm garasjer , Strøm velferdsrom , Kabel-TV , Nyanskaffelser , Vedlikehold , Oppgradering uteområde , Plenklipping/snøbrøyting/sand , Containerleie , Revisjonshonorar 5 000, Juridisk honorar 2 500, Kontorrekvisita 500, Blanketter fellesutgifter 7500 Kontigent Huseiernes Landsforbund 1 400, Diverse kostnader 1 000, Dagbo 8040 Renteinntekter (2 500,00) 8170 Bankgebyrer 500, Finanskostnader Sum kostnader ,00 OVERSKUDD (UNDERSKUDD) (20 600,00) Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 5 av 12

6 Kringsjå Grendelag Innstilling fra valgkomitéen 2011 Styret: Styreleder: Anette Lund 45B (gjenvalg 1 år) Styremedlem: Stine Hansen 55B (2. år) Styremedlem: Kjetil Klunderud 37B (gjenvalg 1 år) Kasserer: Tine Kay 55D (gjenvalg 1 år) Velferdskomite: Leder: Mette Trobe 47D Caroline Veidahl 49C Aina Vigdal 43B Gunnar Kristoffersen 47A (ny) Lise Voldsdal 55F (ny) Dugnadskomite: Leder: Magne Sandven 45D Trond Jansen 45B Samuel Vigdal 43B Øystein Hågbo 55C Valgkomite: Marit Hågbo 55C Ave Tooming-Klunderud 37B Revisor: Kjell Kristiansen Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 6 av 12

7 Kringsjå Grendelag Velferdskomitèens aktiviteter 2010 Komitèen har også i år bestått av Caroline Veidahl, Henriette Sandven, Aina Vigdal og Mette Trobe. * Også i år tente vi grillen på lekeplassen etter en lang og innholdsrik 17. mai. Nok en hyggelig avsluttning på nasjonaldagen her i Kringsjå Grendelag! * På årets lyseste kveld, var det igjen mange Kringsjå beboere som ønsket å feire St. Hans aften sammen på lekeplassen! Det var medbrakt grillmat, mange lekne barn, og de voksne fikk god tid til å snakke med gode naboer. Denne kvelden innviet vi også to nye benkebord som var blitt kjøpt inn. Søndag 5. september gikk den årlige Kråkketturneringen av stabelen i Kringsjå Grendelag. I strålende høstvær kjempet vi naboene oss imellom om vandrepokaler. Men først salg av nystekte vafler, saft og kaffe. Turneringen bestod i år av 3 innledende runder i barneklassen og 2 i voksenklassen. Etter finalerundene hadde vi to verdige vinnere, far og sønn Fjærvoll. Onsdag 1. desember : Mange små og store Kringsjå-beboere trosset de 10 kalde og troppet opp til tradisjonell julegrantenning ved garasjene. Julemusikk, allsang, pepperkaker og gløgg satte rammene for en stemingsfull julestund. Onsdag 6. januar :Det var stort oppmøte med mange glade barn og voksne som koste seg veldig på juletrefest i år! Tradisjonsrike leker og oppgaver sto på programmet, boller og brus til barna, juletregang og jammen kom nissen i år også! Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 7 av 12

8 Kringsjå Grendelag Årsberetning dugnadskomiteen 2010 Dugnadskomiteen har i 2010 bestått av følgende medlemmer: Samuel Vigdal 43B Trond Jansen 45B Øystein Hågbo 55C Magne V. Sandven 45D (leder) I tillegg til de vanlige dugnadene, ble det arrangert en ekstraordinær måkedugnad av garasjetakene. Det ble i år som tidligere år ført oppmøtelister for vår- og høstdugnadene. Oppmøtelistene viser at det på vår- og høstdugnaden møtte opp henholdsvis 33 og 32 husstander til dugnad. Kringsjå "spa" Det ble i mars avholdt en ekstraordinær dugnad for måking av garasjetakene. Dugnaden ble varslet relativt kort tid i forveien, og det var nok en grunn til det dårlige oppmøtet. Totalt var det kun 8 stykker som deltok på dugnaden. Disse gjorde forøvrig en kjempejobb - og snøen ble fjernet fra alle garasjetakene. Vårdugnad 27. og 28. april Vårdugnaden ble avholdt på tradisjonelt vis, med raking av fellesarealer, plukking av søppel, feiing av garasjetak og rydding i skogkanten. I tillegg til de vanlige oppgavene ble det gjort en del jobb på lekeplassen. På klatrestativet ble det skiftet noen stolper hvor det var påvist råte og hele huskestativet ble byttet ut. Det ble som vanlig leid inn to containere fra Follo Truckutleie, en på 35 kubikk og en på 10 kubikk, den største til skrot og den minste til hageavfall. Det var greit vær den første dagen, mens dag nummer to regnet det veldig og dugnaden avlyst. Oppmøtet totalt var var bra til kun å være en dag. Høstdugnad 24. og 25. oktober I tillegg til de vanlige oppgavene som raking og rydding av fellesarealer ble det fjernet gjerder og stolper utenfor nr. 53. Det ble også merket opp parkeringsplasser på plassen bak garasjene. Det ble leid en tilhenger i tillegg til noen private tilhengere for levering av skrot på Bølstad. Disse dagene var dugnadsværet relativt fint, selv om det var litt kaldt. Igjen var det veldig godt oppmøte. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 8 av 12

9 Kringsjå Grendelag Innkommet forslag a) fra Mona Berg Innkommet forslag d) fra Heidi Holck TIL STYRET I KRINGSJÅ GRENDELAG Ski Forslag til Generalforsamlingen i Kringsjå Grendelag torsdag : Jeg foreslår at det kjøpes inn nye tørkestativ til fellesarealene, der det er behov for dette. Flere av stativene er ødelagte, noen er fjernet. Det har tidligere vært 1 stativ pr. husrekke. Mvh Heidi Holck Skogveien 49 B Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 9 av 12

10 Innkommet forslag b) fra Mona Berg Varmepumpe Forslag til sak til generalforsamlingen 31. mars 2011 Ski I vårt kalde klima blir vi ofte oppfordret til å spare energi og foreta energifremmende tiltak i våre boliger. Ett av disse tiltakene er varmepumpe. Det er mange fordeler med varmepumpe, men også noen ulemper. En av ulempene er at varmepumper lager støy. Det finnes lover som regulerer hvor mye støy en varmepumpe kan avgi. Hvor mye støyen plager naboen er avhengig av: 1. Hvor/hvordan den er plassert 2. Avstand fra varmepumpe til nabo 3. Maks db på installert varmepumpe (varierer etter type/pris) Vi i Kringsjå grendelag bor tett, og det er viktig at vi tar hensyn til våre naboer. Jeg ber om at styret vurderer følgende, og tar det opp som en sak på generalforsamlingen: 1. Hvordan vil det høres ut om alle/mange installerer varmepumpe i Kringsjå grendelag? 2. Bør det være retningslinjer for hvor en varmepumpe skal plasseres? 3. Må man søke styret om tillatelse til å innstallere en varmepumpe? 4. Må man ha tillatelse av de nærmeste naboene til å installere varmepumpe? 5. Er beboerne kjent med maks støygrense på 35 db når de går til innkjøp av varmepumpe? 6. Er beboerne kjent med at plassering av varmepumpe på kledning øker støyen med 3 db? 7. Hvor mye sparer man på en varmepumpe i et rekkehus. Det er mest effektivt i åpne løsninger 8. Ønsker vi som bor her støyen fra varmepumpene velkommen? Jeg forslår at styret drøfter saken, og kommer med forslag som drøftes på generalforsamlingen. Det er viktig at de som installerer varmepumpe har god kunnskap om forskriften om støy/montering, slik at de kjøper en varmepumpe som er lovlig å bruke. Mvh. Mona Berg Vedlegg: Div. Utklipp om temaet hentet fra nettsider Varmepumper skaper isfront (Hentet fra BT) De stadig mer populære varmepumpene er en kilde til økonomisk oppvarming. Og sinte naboer. Støygrensene er klare, ifølge Helsevernetaten i *Bergen. De gjelder for alle tekniske installasjoner. Sommer som vinter. Du skal ikke finne deg i for høy støy, som er helsefarlig. Det går mange historier om bitre nabofeider på grunn av støyplager. Det er unødvendig: en klage til kommunens Helsevernetat kan løse problemet for deg. Sterk økning Helsevernetaten i Bergen kommune har siste året behandlet rundt ti klager. Salget av varmepumper, som brukes til oppvarming og nedkjøling, har økt sterkt de senere år. Dette innebærer at vi nå ser en sterk økning i klagesaker, sier avdelingsleder Sonja Monica Skotheim ved Helsevernetaten i Bergen. Inntil for et drøyt år siden var støyklager fra slike installasjoner sjeldne. Økt bruk, manglende kunnskap og en mulig motvilje til å bruke mer penger på en støysvak maskin kan lett skape støyplager naboer ikke trenger å finne seg i. Støy er helseskadelig. Men naboene trenger ikke krangle eller gå til fysiske tiltak selv for å stoppe støyplager: en klage til Helsevernetaten avdekker om du er utsatt for ulovlig støy. Lav summing ikke mer Hvor mye støy må man finne seg i? Vi har som hovedregel at det på stedet naboen oppholder seg ikke skal være mer enn 35 desibel støy på nattetid en lav summing på dagtid er grensen 45 desibel. Det er unntak for industri som bruker avtrekk i produksjon, der er grensen økt til 45 på natt og 55 på dagtid, sier Skotheim. Som nabo skal du kunne sove om natten med åpent vindu og ikke finne deg i noe annet enn lav summing. På uteplassen om sommeren må du tåle litt mer men ikke mye. Du skal kunne hygge deg ute uten å tåle høy støy fra naboens installasjoner. Til sammenligning er normal trafikkstøy gjerne rundt 90 desibel. Stive dagbøter Når Helsevernetaten mottar en klage, gjennomgår de saken og foretar støymålinger. Er støyen over grensen blir den som forårsaker støyen pålagt å utbedre. Da blir det opp til den som forårsaker støyen å få redusert den til under grensen. Vi legger oss ikke opp i løsning, om det er ved isolering, flytting av installasjon eller utskifting av utstyr. Den som forårsaker støyulempene må selv skaffe nødvendig ekspertise til å hjelpe seg og så dokumentere overfor oss at støynivået er akseptabelt, sier Skotheim. Hva med dem som ikke etterfølger pålegget? Da vil det gjerne bli ilagt tvangsmulkter. For private gjerne 1000 kroner dagen, eller en større tvangsmulkt. For bedrifter vil tvangsmulkten fastsettes ut fra prinsippet om at bedriften ikke skal tjene penger på ikke å utbedre støyplagen, sier Skotheim. Utedelen (fra sider hos Enova) Riktig plassering av utedelen er vesentlig for problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager noe vibrasjonsstøy. Vi anbefaler derfor at den ikke festes til husets kledning, men at den monteres på et stativ på bakken eller festes til grunnmuren. Sjekk snødybden. Sørg også for god drenering vekk fra huset fordi det skilles ut en del vann ved avriming av utedelen. Utedelen bør være skjermet mot nedbør og vind med for eksempel overbygg. Varmepumper skal tilfredsstille de krav som stilles til støy i Byggeforskriften. Her er det satt ulike krav for dag, kveld og natt. Siden varmepumpen ikke er avslått om natten er det nattkravet som er retningsgivende. Gjeldende nattkrav er 35 decibel utendørs. Hvis plasseringen er nær soveromsvindu anbefaler vi ikke over 30 decibel. Innendørs stilles det ikke krav i forskriftene, men vi anbefaler å kontrollere støynivået, særlig hvis den skal plasseres nær et oppholdsområde. Sjekk lydnivået Varmepumpen kan lage en del støy både ute og inne. Sjekk lydnivået! I Byggeforskriften er det satt ulike støykrav for dag, kveld og natt. Siden varmepumpen ikke er avslått om natten, er nattkravet retningsgivende. Gjeldende nattkrav er 35 decibel utendørs. Hvis plasseringen er nær soveromsvindu, bør støynivået ikke være over 30 decibel. Innendørs stiller ikke forskriftene krav, men kontroller støynivået - særlig hvis varmepumpen plasseres nær sittegruppe. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles øker desibelnivået med tre db. Lydeffekten av for eksempel 33 db vil derfor være dobbelt så høy som lydeffekten av 30 db. En vanlig samtale ligger på omkring 65 db, mens et rop når opp i omlag 80 db. Støy fra varmepumper (fra Varmepumpe Agder AS) Vi i Varmepumpe Agder setter vår ære i at varmepumpen både skal varme optimalt og at du skal oppnå maksimal energisparing. I tillegg skal det se pent ut. Dermed er alt duket for at du er godt fornøyd med ditt valg. Men i tillegg skal også din nabo være fornøyd. I tettbygde strøk er det nødvendig å ta hensyn til naboen, når vi monterer utedelen. Det kan også være nødvendig å gjøre andre modellvalg enn det vi først vurderte. Alle er tjent med at vi tar hensyn til hverandre. Er du i tvil, så snakk med naboen om dine planer. Norsk forening mot støy har publisert et skriv om støy fra varmepumper skrevet av siving. Jan From. Vi anbefaler å lese dette. Men du kan også spørre oss i Varmepumpe Agder. Det viktigste du må vite er at lydnivået ikke må overstige 35 db(a) ved nabohusets fasade. Det er dessuten viktig å vite at lydnivået som er oppgitt i produsentenes/importørenes brosjyrer ikke tar hensyn til at de monteres på en vegg. Derfor må du legge til 3 db(a) for veggmontering (1/2-sfærisk). Hvis du monterer i en krok eller under en balkong (1/4-sfærisk), må du legge til 6 db(a). Dersom 2 utedeler monteres ved siden av hverandre, må det legges til ytterligere 3 db(a).litt forenklet regnehjelp:støyverdien som står oppgitt i brosjyren (må være maksverdi) gjelder for 1 meters avstand. Når du er 2 meter unna, kan du trekke fra 8 db(a). Deretter kan du trekke fra 6 db(a) for hver gang du dobler avstanden. Regneeksempel for standard veggmontering av en utedel: En varmepumpe som har høyeste lydnivå på 50 db(a), vil ha et høyeste lydnivå på 42 db(a) 2 meter fra utedelen. 4 meter unna vil høyeste lydnivå være 36 db(a). 8 meter unna vil lydnivået være 30 db(a). 16 meter unna vil lydnivået være 24 db(a). Ring oss hvis du er i tvil. Vi kan finregne for deg og foreslå løsninger og modeller som passer for deg og din nabo. Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 10 av 12

11 Innkommet forslag c) fra Styret Forslag til trær for felling Vi bor i Skogveien og er omringet av en stor skog med mange flotte trær. Dette inntrykket ønsker vi skal vedvare, men det er endel trær som nå er så høye at de lager både mye skygge, bøss og nedfall, samt at de skaper utrygghet for nærmeste hus og de som bor der. Vi har fått signaler fra flere beboere som ønsker bestemte trær fjernet, og Styret har tatt en runde på feltet for å blinke ut de trærne det er snakk om. Vi har nummerert trærne og legger ved et flyfoto med markeringene. Vi vil også i løpet av helgen ( mars) markere de trærne som er foreslått slik at dere som ønsker det kan ta en runde og gjøre seg opp en mening. Noen trær kan vi kanskje fjerne selv, men de fleste er så høye og står så tett på bygninger at vi mener det er tryggest å få profesjonelle til å ta seg av fellingen. Styret har ikke innhentet tilbud på kostnader rundt dette ennå, men ønsker at vi diskuterer på generalforsamlingen hvor mye penger vi kan bruke på dette i år, prioritere de trærne vi har råd til i år - for så å fortsette neste år. Styret ønsker også at hvert felt tre erstattes med et nytt, og at barna som bor her kan få være med å plante nye trær, f.eks. på dugnaden. Se flyfoto neste side. Hilsen Styret Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 11 av 12

12 Kringsjå Grendelag Postboks 636, 1401 Ski Konto: Skogveien 33-55, 1406 Ski 12 av 12

INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00

INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00 INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning med kort status av de

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19

innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19 innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2009 4. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

KRINGSJÅ GRENDELAGS 33. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Mandag 27. mars, kl 1900 NB! i USBL sine lokaler (Idrettsveien 9)

KRINGSJÅ GRENDELAGS 33. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Mandag 27. mars, kl 1900 NB! i USBL sine lokaler (Idrettsveien 9) KRINGSJÅ GRENDELAGS 33. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Mandag 27. mars, kl 1900 NB! i USBL sine lokaler (Idrettsveien 9) SAKSLISTE: 1. Åpning og konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

Agenda: Vel møtt! Styret Bakerovnsgrenda Huseierforening. Bakerovnsgrenda Huseierforening

Agenda: Vel møtt! Styret Bakerovnsgrenda Huseierforening. Bakerovnsgrenda Huseierforening Bakerovnsgrenda Huseierforening Agenda: Bakerovnsgrenda Huseierforening Generalforsamling 2015 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling torsdag 26. mars kl. 19.00 i Øvre Toppenhaug barnehages

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE

INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA ONSDAG 26.APRIL 2006 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 5. april 2017 Kl 19.00 Østheim, Bjerkelundsveien 31-33 Styret oppfordrer alle medlemmer om å møte. Gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan sikre at fellesområder og felles

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS ÅRSMØTE. Onsdag 6. april 2016, peisestua på Dagbo kl 20.00

VELKOMMEN TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS ÅRSMØTE. Onsdag 6. april 2016, peisestua på Dagbo kl 20.00 VELKOMMEN TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS ÅRSMØTE Onsdag 6. april 216, peisestua på Dagbo kl 2. Dagsorden: 1. Åpning og konstituering. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Meddelelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011 Antall stemmeberettigede: 35 hvorav 3 med fullmakt. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/11 Godkjenning av innkalling

Detaljer

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Generelt Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Formann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Fabian Lübbe Løvseth Morten Olsen Solvam Arnulf Fossum May-Brit

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG Generalforsamling 2010 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG  Generalforsamling 2010 INNKALLING Langhus 4. mars 2010 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Torsdag 18. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Søndre Langerud Tomteselskap AS. Møtet vil finne sted den 3.3.2015 kl.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2008, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

Innkomne saker til årsmøtet

Innkomne saker til årsmøtet Nedre Sjølyst Grendelag Innkomne saker til årsmøtet Nettside: nedresjolystgrendelag.velnettbeta.no Org.nr: 999 033 024 Saker med vedlegg til årsmøtet Sak 1 Styrets arbeide... 2 Sak 2 Brøyting på private

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 1. KONSTITUERING Det var 43 beboere til stede, hvorav 38 stemmeberettigede, 5 møtte med fullmakter - totalt 43 stemmeberettigede. Innkalling: Ingen anmerkninger

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Onsdag. regnskap, årsmøtet. Det blir. bortsett fra. simpelt. Styret

Onsdag. regnskap, årsmøtet. Det blir. bortsett fra. simpelt. Styret Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen Huseierforening Onsdag 02. mars 2016 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 27. OKTOBER 2015, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus, 18. mars 2005 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I henhold til tidligere utsendt varsel innkalles det til ordinær generalforsamling i Nedre Grendehus Tirsdag 12. april 2005 kl. 19:30. Dagsorden:

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 10.mars 2015 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 25. mars kl. 19:00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN:

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN: Innkalling til årsmøtet i Hagabråten Vel 2012 ------------------------------------------------------------------------------------ Tid: Onsdag 11. april kl 19.00-21.00 Sted: Stallkroen, Vollsveien 132

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ styreleder Knut Bostad, Lybekkveien 34, 0770 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 02.04.2016 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

P r o t o k o l l. Dessuten møtte eiendomsforvalter Heidi Anette Øye fra Borge Forvaltning AS (BF).

P r o t o k o l l. Dessuten møtte eiendomsforvalter Heidi Anette Øye fra Borge Forvaltning AS (BF). P r o t o k o l l År 2014, den 6. mai kl 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AS Colletts gate 39 C, i Collettsgate 39 C hos Olga Tone Roald og Hans Petter Halse leilighet 3. Åpning med godkjennelse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten Tirilblekka Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008 Jubileumsfesten Lørdag 30. august ble det arrangert 20 års jubileumsfest for. Oppmøte var solid med over 70 voksne og 50 barn. Sola strålte,

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015 Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Agenda / Dagsorden 1 Styrets A rsberetning 2 Styret

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Onsdag 06. april 2011, kl

Onsdag 06. april 2011, kl Innkalling til årsmøte i Hagabråten Vel Onsdag 06. april 2011, kl 18.00-20.00 Sted: Stallkroen, Vollsveien 132 ------------------------------------------------------------------------------------ Styret

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene 3. Regnskap 2012

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte i Porsmyra Grendelag

Årsmøte i Porsmyra Grendelag Årsmøte i Porsmyra Grendelag - 2017 Det innkalles herved til årsmøte i Porsmyra Grendelag 28. februar kl. 1900 Rosten skole (møt opp ved hovedinngangen, møtet er ikke i kantina denne gangen) Saksliste

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 1. NOVEMBER 2011, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl. 1800. Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 55 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 8.4.2014 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsmøte 2013 Sørumlia Vel

Årsmøte 2013 Sørumlia Vel Årsmøte 2013 Sørumlia Vel Fredag 5. april 2013, kl. 1830-1930 Lierkroa Dagsorden 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3. Revidert regnskap 2012 4. Budsjett 2013 5. Fastsettelse av kontingent

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Leaparken velforening

Leaparken velforening Falsens vei Finnbergåsen Fredrik Stangs vei Hjelms vei Inndalsveien Jacob Aalls vei Skoltehaugen Snarveien Svaneviksveien Søren Jaabæks vei www.leaparken.no ÅRSMØTE 2009 Tid Sted Mandag 23. mars 2009 kl.19.00

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2008, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2009 OG ANSLAG 2010...

Detaljer