En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene"

Transkript

1 I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en giroblankett. Med denne kan du gi en gave til Fet Menighetsblad Kultur I Hans Rasmus Astrups avgjørelse om å etablere en stiftelse for å ivareta interessen til Astrup Fearnley Museet i Oslo har fått mye oppmerksomhet. En av konsekvensene er at Fet kommune får noen millioner mindre i skatteinntekter. Jeg er ikke like stolt over å være Fetsokning etter disse oppslagene. For meg så har disse oppslagene fortonet seg som om det er synd på Fet Kommune. Jeg er stolt over å ha en innbygger som har klart å etablere en slik anerkjent virksomhet og som har bidratt med betydelige inntekter til vår kommune. Kultur II Vi har bak oss vel en uke med årets kulturelle begivenhet i Fet. Barn, ungdom, voksne og eldre har stått på, øvet, og underholdt oss. Hva betyr dette for oss vel titusen innbyggere i Fet? Ulike aktører fra Kirken og menighetene har deltatt på lik linje. Arbeidet bak og fremførelsene er jeg stolt av. Du ser livsgleden i deres øyne. Kultur III Nå er det jul igjen. Jeg gleder meg. Vårt kristne fellesskap handler om hva Jesus betyr for oss, og hvor vi kan møte han. Jeg tror han også viser seg i våre kunst- og kulturuttrykk. Velkommen til alle arrangementene i kirken som vi har i desember måned. For noen år siden var jeg i Betlehem. Jeg var ute på hyrdemarken der hyrdene hadde hørt budskapet. Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor glede: I dag er det født dere en frelser! Det som skjedde i Betlehem, fikk betydning for all ettertid. En gang på 300-tallet kom mor til den romerske keiseren Konstantin til denne byen. Hun kom som pilegrim og spurte naturlig nok: «Hvor er stedet der Jesus ble født? Hvor var det stallen stod?» Gjeterne som hadde opplevd den første julenatten, hadde sikkert fortalt etterkommerne om den merkelige opplevelsen de hadde hatt. Derfor var det sikkert mange som kunne fortelle denne pilegrimen om hvor stedet var. Mor til Konstantin sørget derfor for at det ble bygget ei kirke på det stedet der Betlehems innbyggere kunne fortelle at Jesus ble født. Den står der ennå, og det var en merkelig opplevelse å komme inn i Fødselskirken og å knele ned der krybben en gang hadde stått. På mange måter er dagens Betlehem ikke så ulikt Betlehem for 2000 år siden. Bibelen forteller om datidas maktmennesker: keiser Augustus, landshøvdingen Kvirinius og småkongen Herodes. Alle stolte de på den grusomme og rå våpenmakten. De var livende redde for å miste makten. Også i dag hersker urett og maktmisbruk i Betlehem. Fortsatt står soldatene i Betlehem. Gjennom byen er det bygget en mur som hindrer bøndene i å komme ut til jordene sine for å dyrke dem. Mange ganger har innbyggerne gjort oppstand. Det er lett å bli fortvilet og å gi opp. Jeg så likevel ett lyspunkt. Jeg besøkte en skole i Betlehem. Elevene var kristne og muslimer. Mange hadde sikkert mistet noen nære slektninger under intifadaen. Andre elever hadde kanskje noen av familien som satt i fengsel. Likevel: Elevene var så glade. Å komme inn i en klasse var som å komme inn i enhver norsk skoleklasse der læreren måtte hysje på elevene og si: «Vær stille. Vi får besøk». I skolegården var John Olav Stokstad Larsen det lek og ballspill. Alt virket så normalt. Hvordan kunne det være mulig? Jeg tror jeg har noe av svaret. De hadde lærere som også hadde hørt av sine foreldre det som var fortalt fra generasjon til generasjon: «Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor glede: En frelser er født». Det som skjedde i Betlehem for over 2000 år siden, viser oss at de som bare støtter seg til rå og urettferdig våpenmakt, de er livende redde redde for at vi andre skal se hvor redde de er. Barnet som ble født i Betlehem, viser oss at livet er sterkere enn døden. Men er livet sterkere enn døden, da må kjærligheten være sterkere enn hatet. Da må håpet være sterkere enn fortvilelsen. Da må det være en som er sterkere enn all verdens maktmennesker. Dette er det julebudskapet dreier seg om. Dette er det viktigste vi kan gi videre til våre barn og etterkommere. En velsignet jul ønskes dere! Englene sang den først for markens hyrder; Skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født! På forhånd takk for gaven Forside: Raphael: Madonna og barnet med bok ca 1503 Harald Støvind La oss be for... - fred mellom folkeslag. - god julefeiring for store og små i Fet. Bibelord: Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Luk.2.12 Illustrasjon s.13: W. A. Bouguereau FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 2 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 3

2 Merry Christmas i et sommervarmt buddhistisk Pattaya. Sjømannskirken i Pattaya ligger 11 timers flyreise fra Oslo. Fra flyplassen er det 120 km motorvei til vi er fremme. Vi har da landet i et buddhistisk land. Her er det under én prosent kristne. I løpet av sin skolegang har barna bare en time om kristendommen. Debatten i Norge om hvor mye plass andre religioner skal ha i undervisningen er ikke noe tema her. Merry Christmas og reinsdyr Men skulle du lande her før jul, ville du se varehus og shoppingsentre som er pyntet som om det var i London eller selveste Steen & Strøm. Her er det lys og glitter, reinsdyr og hele fasader som er pyntet. Over alt ønskes vi «Merry Christmas». Fra høyttalerne på kjøpesentrene strømmer julemusikken; White Christmas og Jingle Bells. Nissen er en sentral figur. Thaier ser ut til å elske alt som glitrer og sterke farger. Det er bare én figur som mangler i jula; Barnet i krybben. Sol og sommer Når nordmenn reiser til Thailand i jula, er det først og fremst for å oppleve sol og sommer i en mørk og kald årstid. Her er det garantert varmt. Mange kommer den lange veien fordi det er ferietid og mange helligdager. Nordmenn er et reisende folk og det er ikke lenger nok med en tur til Spania og Hellas, nei hele verden er innen rekkevidde. Hos oss på sjømannskirken er julefeiringen et høydepunkt i høysesongen. Vi har ikke plass til flere enn 160 til julemiddag. De som ikke kommer inn, går glipp av både ribbe og pinnekjøtt, surkål og kålrabistappe. Fellesskap med norske tradisjoner Rundt bordet sitter det flest fastboende pensjonister som bruker kirken fast, enkelte tilreisende fra Norge har også fått meldt seg på i tide. Det er en sammensatt gruppe. Enda flere har vært på julegudstjenesten tidligere på ettermiddagen. Gleden over å få feire jul i et fellesskap med norske tradisjoner tror jeg er sterkere enn det savnet mange naturlig nok også føler en slik kveld. Det er ikke så mange som går rundt juletreet og synger julesanger hjemme lenger, men på sjømannskirken gjør vi det. Det er viktig for oss at våre gjester denne kvelden også får med seg at barnet i krybben er julas sentrum. Han er fraværende i kjøpesentrene, men hos oss er han den som gir oss lyset og livet. Ragnvald Seierstad Sjømannsprest Julemat i sjømannskirken Noen turister opplever at det å være i et fremmed land på julaften ikke er så enkelt som de hadde trodd. Det er mange følelser som presser seg frem, ikke minst ved middagstider. Det blir ikke det samme med en thairett med ris denne kvelden. 4 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60

3 Pålsetunet trenger pårørende med i Brukerforum. Min erfaring fra arbeidet i Brukerforum i noen måneder er at vi har noe å bidra med og at vi blir lyttet til. Men det er også fra politisk og administrativt hold en skepsis å spore i forhold til hva dette forum skal være. Da jeg hadde barn i skolen måtte vi foreldre stille opp for skolen og bidra. Det er like viktig at vi også stiller opp når vi er pårørende i Pålsetunet. Vi i Brukerforum kan kontaktes via vår felles e- post adresse. Harald Støvind Brukerforumets formål: - Rådgivende samarbeidsorgan mellom pasienter, pårørende, politikere og administrasjon. - Være et talerør for pasienter/pårørende. - Formidle pasienter/pårørendes forventninger til tjenestetilbudet. - Sikre at tjenestetilbudet utvikles i tråd med pasientenes behov. Brukerforumets sammensetning: - Leder for faste utvalg for helse og omsorg (politisk). - 2 ansatterepresentanter hvorav en avdelingsleder, - Enhetsleder ved Pålsetunet - 3 representanter for pasienter og pårørende Brukerforumets virksomhet: Avholder møter etter behov, men minimum to møter i året. Sykehjemsforeningen Brukerforum må ikke forveksles med Sykehjemsfore ningen som i mange år har bidratt med økonomisk støtte til Pålsetunet og sosiale arrangementer som de arrangerer ca. en gang i måneden. Jeg er en av representantene for pasienter og pårørende i Brukerforumet ved Pålsetunet boog servicesenter. Jeg har lang erfaring som pårørende ved Pålsetunet, og i mitt yrkesliv har jeg stort sett vært på den andre siden av senga. Gjennom disse erfaringene er jeg overbevist om at pårørende har en viktig rolle i vårt helsevesen. Brukermedvirkning er blitt et mantra som de siste 10-årene har blitt en utfordring for helsepersonell, ledere og politikere. Og jeg tror det var på tide at helsevesenet, riktig nok litt motvillig, tok dette innover seg. Brukermedvirkning på individnivå er retten hver enkelt av oss har til selv å velge (innenfor noen rammer) behandling og tjenester. Pasienter og evt. deres pårørende skal informeres om valgmuligheter som finnes. Brukermedvirkning på systemnivå vil si at en gruppe av pasienter/pårørende er med i planleggingen av nye tiltak og den overordnede driften av tjenestene. Hvorfor denne brukermedvirkning? Enkelt forklart så er brukermedvirkning et middel for å oppnå bedre behandlingsresultater både for den enkelte pasient på Pålsetunet, og for å sikre at lederskapet tar bedre avgjørelser i sitt arbeide. Hvordan står det til med brukermedvirkningen på Pålsetunet? I år er det gjort en brukerundersøkelse hvor 41 % av pårørende har svart hva de mener om dette. Jeg undres hva denne lave svarprosenten skyldes? Er alle fornøyde? Eller er det slik at vi ikke bryr oss? Kanskje Pålsetunet kunne være tydeligere på at de krever noe av oss pårørende. Det er en utfordring å få pasienter og pårørende til å være Brukerforumet på Pålsetunet: fra høyre, enhetsleder Georg Landau, avdelingsleder Ann Kristin Berntzen, hjelpepleier Wenche Simonsen, og brukerrepresentantene Jane Kvebek, Øyvind Veland, Harald Støvind. Politisk representant Sigmund Valberg var ikke tilstede. 6 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 7

4 Diakon i Fet og Dalen? I bispevisitasen i Fet høsten 2012 kom biskopen med en klar anbefaling om å arbeide med å styrke bemanningen med en diakonstilling. En gruppe opprettet av Fet menighetsråd, kalt diakonigruppa, har siden vinteren 2012/ 2013 tatt tak i enkelte diakonale oppgaver i påvente av diakoniutvalg og diakonistilling. Denne gruppa har også skrevet en Plan for diakoni for Fet og Dalen menigheter. Skriveprosessen har involvert rådsmedlemmer, kommunale helsetjenester, kirkelige organisasjoner og staben. Vi sakser litt fra den lokale planen, der man begrunner ønsket om en diakon: Vi mangler sårt en medarbeider som har diakoni som sin spesielle kompetanse og som kan styrke og videreutvikle vår diakonale profil lokalt. En som kan samarbeide opp i mot kommunale tjenester og frivillige organisasjoner - være en brobygger mellom kirke og samfunn til beste for mennesker i utsatte livssituasjoner. En diakon vil kunne øke kontaktflaten mellom folk og kirke, styrke rekruttering av frivillige inn i kirkelig arbeid, synliggjøre kirka og dens diakonale side samt være et viktig bidrag for å bevisstgjøre og dyktiggjøre oss som utgjør den lokale kirken med diakonal praksis og tankegods. Planen ble vedtatt i menighetsrådene våren I planen har man beskrevet hvordan vi i bygda vår sammen skal kunne virkeliggjøre deler av visjonen evangeliet i handling. Aktuelle samarbeidspartnere er foreløpig Fetsund KFUK /KFUM, Fetsund Normisjon og Normisjonen i Gansdalen, i tillegg til offentlige instanser som ungdomsskole, hjemme-tjenestene, sykehjem og psykisk helse. Helt konkret foreslår planen tiltak som blant annet tilbud om sorggruppe, organisert besøkstjeneste, møtested Pålsetunet, samtaletilbud til mennesker som sliter med psykisk helse, middagstreff, kirkeskyss, åpen barnehage, sangkafè, grønn menighet og fasteaksjon. En annen arbeidsgruppe i menigheten har fulgt opp dette med en søknad om tilskudd til en 50 % diakonstilling fra bispedømmerådet. Dersom dette innvilges, er planen å søke kommunen om dekning av de andre 50 %, slik at vi kan få en full diakonstilling i bygda. At behovet er der, er det ingen tvil om. Einar Borud Til tjeneste for hverandre Inkluderende fellesskap, Nestekjærlighet, Kamp for rettferdighet Vern om skaperverket. Punktene over skal være en rettesnor for diakonens arbeid i menighetene i Den norske kirke. Vi finner dem i Plan for diakoni, som Kirkemøtet vedtok i Denne planen skal være utgangspunkt for lokale diakoniplaner. Men hva er egentlig diakoni, og hva er en diakon? Ordet er gresk, diakonos, og betyr tjener. Vi sakser litt fra Plan for diakoni, som utdyper: - Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt til fellesskap. Å styrke båndene mellom mennesker og knytte nye bånd der forhold er gått i stykker, er en diakonal utfordring. Mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. Nestekjærlighet i praksis handler både om små, enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Selv om vi er skapt til nestekjærlighet, lever vi det ikke alltid ut. Vi må læres opp til det, trene på det og inspireres til det. Som kirke er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt så vel som lokalt perspektiv. Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden med planter, dyr og mennesker, havet og luften og hele det økologiske samspill. Det gjelder også vårt eget forbruk og vår livsstil. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Hver enkelt av oss utfordres av punktene over. I mange menigheter finnes det imidlertid også en stilling som diakon. Diakonen er kirkens omsorgsarbeider, og diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling. I Kirkeloven, 9, står det at menighetsrådet har ansvar for at diakonien innarbeides og utvikles i soknet. Bispedømmerådet har ansvar for at diakonien innarbeides i menighetene i samsvar med de nasjonale strategiene, og fordeler statlig tilskudd til stillinger i diakoni. Jul i biblioteket Advent [Aventus Domini] betyr Herrens ankomst. Lys symboliserer Jesus og livet, og aldri tenner vi vel mer lys enn i desember. I gamle dager startet man juleforberedelsene mange uker før jul, med slakting, lysestøping, ølbrygging og vasking. Nå kjøper mange seg tid fra de huslige syslene, men noen tradisjoner holdes i hevd, og kosen holder vi fast i. Vi fyller førjulstiden med aktiviteter for store og små, vi baker og pynter, kjøper og lager gaver, går på konserter og sammenkomster, ser filmer og leser julefortellinger. Alt skal vi rekke disse 3-4 venteukene i advent. Her er noen bøker å hente idéer og oppskrifter fra, eller bare til å kose seg og bla i. Kari Filberg: Lage jul Dette er en aktivitetsbok for hele familien. Boken legger opp til en autentisk juleforberedelse til hygge og nytte. Oppskriftene er enkle og skal passe for hele familien, slik at julegaver og pynt kan lages uten store forkunnskaper. I tillegg inneholder boken inspirerende og oppbyggelige tekster som skaper den rette stemningen for en kristen høytid. Mads Moe: Juletid jul i byen, jul på landet, jul på fjellet. En fargerik inspirasjonsbok - dette er julen slik vi drømmer om at den skal være. Her finner du enkle og praktiske tips til aktiviteter, leker, presanger og pynt. Julenissen, juletreet, juledekorasjoner og juleselskapet er selvsagt også med. Ingrid Espelid Hovig & Pål Løwe: Helt enkelt jul Her finner du oppskrifter på julemat, julekaker, godteri og drikke. Du finner også forslag til julekort og innpakning av gaver, kranser og blomster. Arne & Carlos: Julekuler Julekuler er en viktig del av den norske juletradisjonen. Designerduoen Arne og Carlos gir deg én oppskrift og 55 mønstre fra tradisjonell norsk strikkedesign. Bibliotekets åpningstider: i det gamle Herredshuset ved rv. 22. Det er gratis å bli bibliotekbruker, og å låne av vår samling: Bøker, lydbøker, musikk, filmer, tidsskrifter, aviser. Husk vi har e-bøker! Mandag kl Tirsdag kl Hensley: Levende lys Gled deg over de vakre bildene av vinterens og julens gleder; interiører, pynt, gaver og blomster. Dette er også en oppskriftsbok på alt fra julemiddagen til hva som kan serveres på kanefart eller skøytetur. Onsdag kl Torsdag kl Fredag Stengt Annenhver lørdag: kl Tlf fet.folkebibliotek, f:fet folkebibliotek 8 FET MENIGHTSBLAD NR ÅRGANG 60 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 9

5 50 år og like blide :) Svar JA til Eli! Frivillighetskoordinatoren er på plass Så er hun på plass, Eli Randklev. Onsdag 29. oktober var hennes første dag som frivillighetskoordinator i Fet Menighet, og menighetsbladet tok en liten tur innom for å hilse på henne. Menigheten trengte sårt en medarbeider som kunne avlaste de ansatte på kirkekontoret med organisering av det frivillige arbeidet. Eli ble spurt om hun kunne hjelpe til med dette. Jo, det var hun positiv til. - Nå er jeg foreløpig litt usikker på hvor mye jobb det blir, eller hva det utvikler seg til, sier hun. Men jeg må nok ta i bruk telefonen endel. - og jeg regner med at mange håper på å bli spurt... Eli er pensjonist, er født i Oslo, men har bodd i Fet de siste 20 årene. Hun er utdannet som spesialpedagog og har hatt dette som fag i hele sitt yrkesaktive liv, bl.a. 16 år som rektor på Skåningsrud skole og ressurssenter i Sørum. Ellers liker hun godt å lese og er glad i å reise både i Norge og i utlandet og tilbringer gjerne en del av vinteren på Gran Canaria... Vi ønsker Eli velkommen som medarbeider! Tor Kristiansen SYKEHJEMSBUSSEN Trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du ringe dagen før du skal reise. Disse annonsesidene når alle husstandene i Fet Interessert i plass? Ring: mobil: froydis.waldorff Priser: minste pris pr år Minste enhet 500, ,- Dobbel 1 000, ,- 1/3 side 3 000, ,- 1/2 side 4 500, ,- Helside 9 000, ,- 2 sider , ,- Oddvar tlf: Rolf tlf: Kjøretider: Tirsdager kl 9.00: Fjellsrud - Enebakkneset - Gansdalen - Fetsund. Onsdager kl 9.00: Fetsund sentrum - Haldorsvei - Roven - Fetsund sentrum. Onsdager kl 10.30: Pålsetunet - Hovinåsen - Gardertoppen - Garderåsen - Øyaveien - Fetsund 50-års konfirmanter i 5. oktober: 1. rekke fra venstre. Åshild E. Svendsen. Gerd Stensrud. Hanne G. Sinkerud. Berit Watterud. Hilda A. Hauer Foss. Lena Opseth. 2. rekke fra venstre. Elisabeth Sand Kopperud. Gerd B. Moen. Gunvor Wahl. Unni M. Thorud. Karin Nygaard. Unni Ringstad. Randi Hesler. Marit Oppegaard. Nora Skaarer Hegstad. Evelyn I. Svane. Siri Nergaard. 3. rekke fra venstre. Per Haugerud. Håkon Ovrid. Rune Berg. Morten Wigernes. Svein Erik Moen. Ragnar Ringkilen. Per Kristiansen. Tor Kristiansen. Torild E. Dahl Larsen. Anne M. Kristoffersen. 4. rekke fra venstre. Trond E. Garder. Atle Thorud. Per H. Svindal. Erlend Sundsbø. Erik Holt. Jan O. Kokkim. Jarand Andresen. Robert B. Jacobsen. Eskil Larsen. Foto: Studio Oscar Snakke med noen! Ring FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 11

6 Uroppførelse av julesalme i Søndag 7.12 kl tekst: Tor Kristiansen Melodi: Jo Dalene Musikk andakt Dalen kirke søndag kl Maria Borud (bratsj og fiolin) og Silje Strandengen (fløyte) er blant de som skal spille. Kulturskolens julekonsert mandag 1.12 kl Julehelgens gudstjenester Familiegudstjenester kl og kl Dalen kirke Familiegudstjeneste kl Juledag: Høymesse i kl kor synger. 2. Juledag: Høymesse i Dalen kirke kl Adventog julekonsert søndag kl og bygdekor synger adventskonsert. I år er «kjente og kjære julesanger» ramme for konserten, og med mye mer allsang enn før. Sindre Hovland leder et band som spiller til noen av de moderne julesanger. Lene Killingmo spiller saksofon og Emilie Hedblom synger som solist. Jo Dalene ved orgelet. Vi synger og spiller jula inn søndag kl Fet musikkråd sin julekonsert for 63. gang! Solist sang, korsang, korpsog orgelmusikk, og allsang av kjente julesanger. Gratis inngang. 12 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 FET MB NR ÅRGANG 60 13

7 14 Mer himmel på jord I vår del av verden feirer vi jul på den mørkeste og kaldeste tiden av året. Mange vil derfor kalle vår julefeiring en lysfest fordi svært mye av våre dekorasjoner er knyttet nettopp til lys og derav følgende glede. Lyset får først mening når det er mørkt og kaldt. Stearinlys i sommersol har i grunnen aldri vært noen stor suksess! Da vi feiret jul i Botswana var dette en stor utfordring det ble ikke skikkelig jul fordi julen i Botswana faller på den varmeste tiden av året! Heldigvis var det ikke lenger sør enn at kveldene var mørke. «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden», skriver Johannes når han beskriver hva som skjedde julenatten i Betlehem. I et opphøyet språk tolker han det budskapet som ble formidlet til gjeterne gjennom englenes himmelske lovsang og som vismennene fra den andre siden av Jordanelven med annen tro og annen nasjonalitet fortalte Josef og Maria.. Lyset avdekker Guds kjærlige involvering i menneskene og verdens liv. Det var ikke tilstrekkelig for Gud at skapelsens lys gjorde alt liv mulig. Gud hørte ropene fra alle dem som både den gangen og i vår tid opplever at mørkets krefter og virkelighet hele tiden truer med å overskygge livets og kjærlighetens lys. I vår tid blir vi hver eneste dag konfrontert med hvordan mennesker og skaperverk utsettes og trues. Det er naturlig å tro at den hellige Gud ikke vil bekymre seg om et lite menneskes hverdagsslit. Det er heller ikke umulig å tenke seg at dette lille menneskebarnets hovedoppgave burde være å streve etter å komme opp til himmelens herlighet der livets opphav finnes. Julens budskap er helt annerledes. Det er budskapet om at evighetens lys kommer til oss og blir en del av vår hverdag. Gud gjorde hvert menneske og hele skaperverkets kamp mot mørke og ødeleggelse til sin egen kamp. Guds virkelighet ble synlig og forståelig for oss. Og Gud fikk sannelig ganske raskt merke at våre liv ikke er en dans på roser. Kong Herodes slik som så mange herskere etter ham, - ble truet av sannheten om at himmelens tilstedeværelse på jord fantes i en alminnelig familie i en liten landsby og med fattigfolk ved krybben som det første lovsangskoret. For å være på den sikre siden, massakrerte han alle guttebarna, men klarte ikke å hindre den hellige familie å flykte til Egypt etter èn tradisjon til dagens Gaza. Bildet av Maria og barnet på eselet minner oss om at Gud var flyktning. Dette gir oss en særlig forpliktelse til å legge forholdene godt til rette for flyktninger som kommer til oss og blir våre naboer. Måtte vi bidra til at julens lys blir et lys for alle dem som i vår tid flykter fra mørket, enten det er makthaveres undertrykkelse, uutholdelige familieforhold eller mørket innerst i sjelen - og slik være Guds medhjelpere i å la mer av himmelen bli en del av livet på jorda. Atle Sommerfeldt Biskop FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 Juleevangeliet Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

8 Telefon FETSUND STASJON Min favorittsalme FRISØRSALONG OG SOLSTUDIO Gan Maskin AS Telefon Mitt hjerte alltid vanker Skulleruds Begravelsesbyrå 1960 Løken Tlf / (Hele døgnet) Om ønskes kommer vi hjem for samtale. Vi er behjelpelig hele døgnet. Alt i rørleggerarbeid Telefon Fetsund Utfører alt i varme og sanitæranlegg Kirken er et hus bygget av levende steiner, der vi alle trenger hverandre. DIN ELEKTRIKER I NÆRMILJØET Da jeg var guttunge oppe i nord og gikk på det som den gang kaltes folkeskole, var det å lære seg salmevers utenat helt vanlig. Salmevers ble pugget og måtte framføres foran hele klassen. Når lærer Arentzen eller frøken Lund pekte på en og ba en reise seg framføre dagens salmevers, var det ingen som protesterte, enten man kunne det på rams eller måtte ha litt hjelp for å stamme det fram. Kanskje var det god læring, det å pugge salmevers? Jeg har valgt meg «Mitt hjerte alltid vanker». En salme som har fulgt meg hele livet og som framkaller minner og gir en god følelse av jul og tradisjon. Man senker skuldrene og synger og lytter til tekst og melodi. Lar budskapet synke inn. En god tekst, skrevet av dansken Hans Adolph Brorson i Brorson skrev teksten over Lukas I Norge blir den oftest sunget til en norsk variant av en svensk folketone fra Vestergotland. Du finner salmen som nummer 38 i den nye Salmeboken. Ditlev Marken Tlf.: Mobiltlf.: Sven-Erik Stigen Barkenesveien, 1903 Gan Troll Hundefor Vi er forhandler av Troll Hundefor Når pris og kvalitet teller Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom Der samles mine tanker som i en hovedsum Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt Jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt. Vårt vaskeri tilbyr: vask og rulling av duker utleie av hvite duker Vi vasker dessuten ryer, dyner, puter, soveposer, arbeidstøy, samt sportstøy og jaktklær, som vi også kan impregnere. Vår pakke- og monteringsavdeling påtar seg ulike typer pakkeoppdrag. Vår kantine kan levere møtemat o.l. - etter nærmere avtale. Heia ViTA as er en tiltaksbedrift på Heia industrifelt i Fet, som tilbyr tjenester til private og næringsliv. Gjennom arbeidsoppdrag sysselsetter vi uføretrygdede og personer med behov for arbeidstrening. Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!» Vennligst kontakt oss på telefon eller Den mørke stall skal være mitt hjertets frydeslott Der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott Der kan med takk jeg finne hvori min ros består Når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går Men under uten like hvor kan jeg vel forstå At Gud av himmerike i stallen ligge må At himlens fryd og ære det levende Guds ord Skal så foraktet være på denne arme jord. 16 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 17

9 Yngres I, ( klasse) Mandag 1. des. Kl : Spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause med salg av bolle og drikke. Kontakt: Tormod Bergerud tlf Yngres II, ( klasse) Mandag 8. des. Kl : Varierte aktiviteter som hobbyaktiviteter, klatrevegg, bilbane og spill. Noen temakvelder både på og utenfor huset. Pause med kjøpt eller egenprodusert mat. Kontakt: Knut Hodnebrog tlf Bibelgrupper / fellesskapsgrupper Et lite og omsorgsfullt fellesskap for å vokse i sitt personlige kristenliv, utvikle nådegavene, øke sin bibelkunnskap, og få gode venner. Gruppene holdes i hjemmene. Kontaktperson: Einar Taranger tlf Liten & stor (Barnefamilier) Tirsdag 9. des Et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor suppegryte. Prat rundt kaffen, mens ungene leker. Strikkekafé Mandag 15. des. kl : Med eller uten strikketøy, - her samles damene til en uformell prat i et hyggelig miljø. Kontakt: Solvor Kvebek tlf Fetsund Normisjon Misjonshuset, Faldalsveien 13 November Torsdag 27. kl Desember Torsdag 4. kl Torsdag 11. kl Åpen torsdag Sigmund Danielsen: Det kan da ikke finnes en absolutt sannhet? Åpen torsdag Svein Granerud: Hvem er herre over tiden? Sangkafé Jonny Hermansen, Karsten og Arne Rasmussen Bønnemøte Følgende mandager : 15. sep, 6. okt, 20. okt, 3. nov, 17. nov, 1. des og 15. des. Les mer på Kvinneforening s i hjemmene hver tredje tirsdag i måneden. Kontakt: Berit Breen tlf NORTRIM Fotballtrening hver tirsdag fra kl til kl i gymsalen på Hovinhøgda skole. Kontakt: Per Heggedal tlf Gansdalen Normisjon Desember Onsdag 3. kl Onsdag 17. kl Januar 2015 Onsdag 07. kl Onsdag 21. kl Februar Onsdag 04. kl Onsdag 18. kl Mars Onsdag 04. kl Onsdag 18. kl April Onsdag 08. kl Onsdag 22. kl Mai Onsdag 06. kl Torsdag 14. kl Onsdag 27. kl Juni Onsdag 10. kl Besøk av Thor Haug Besøk av Erik Wilberg Årsmøte Besøk av Ole Johs. Jorud Besøk av Ole Johs. Jorud Besøk av Øystein Buer Besøk av Randi Buflaten STEVNE Sorggruppe Sorggruppe for de som har mistet en av sine ved død starter etter nyttår. De som ønsker å delta i en slik gruppe eller ønsker mer informasjon - ta kontakt med Fet og Dalen kirkekontor. Telefon: E-post: menighetskontoret Underveis på samlingene vil vi snakke om aktuelle temaer i forhold til sorg, og alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen. Målet og håpet er at gruppemedlemmene får hjelp til å leve videre på best mulig måte med sorgen som en del av sin livserfaring. Inger Jeanette Enger Vil du påvirke Den Norske Kirke? Sokneprest i Dalen Det ble ikke tilsatt noen sokneprest i Dalen den 30. oktober. Ny utlysning kommer, men ikke bestemt når. Vikar Hanne Gunntveit Sinkerud avslutter vikariatet sitt ved årsskifte. Ny vikar kommer i januar. Vi takker Hanne for hyggelig tid. Ønsker henne lykke til som sokneprest i Bjørkelangen/Setskog. Søndagsskole Sølvi Støvind Det er søndagsskole i 7. desember og 14. desember Kirkeskyss Kristian Høntorp kommer gjerne og henter de som trenger kirkeskyss, men det må avtales på mobil for hver gang. Det er ikke alle søndagene han har mulighet. Han kjører minibuss og vil trolig ha ca kr 20,- av hver for å dekke drivstoff. Seniortreff på Kringen Seniortreff på Kringen fortsetter sine samlinger i vinter- og vårsemesteret 2015: Torsdag 5. februar, torsdag 5. mars og torsdag 9. april Programmet har vanlig innhold og bekjentgjøres senere. Kontaktperson: Steinar Årdal Fetsund KFUK-KFUM Kringen er plassen for liten og stor Kringen brukes av barn, unge og seniorer. Vi leier ut til barnedåper, konfirmasjoner og bursdager. Det er omkring 200 mennesker innom i løpet av uka. Skulle noen få lyst til å sponse eller gi oss en gave, så er kontonummeret Hjemmeside Følg også Kringen på Facebook. KFUK-KFUM speider Vil du bli KFUK-KFUM speider? Ta kontakt med: Tove K. Pettersen mobil: eller Eva Horsfjord Vi har nettside speider.net. Noe du lurer på så ta gjerne kontakt med Kjellaug Solemdal , leder i Fetsund KFUK-KFUM Den 13. og 14. september skal det velges nytt Bispedømmeråd i Borg og nye medlemmer i menighetsrådene i Fet og Dalen. Borg Bispedømmeråd Frist for forslag til kandidater til Bispedømmerådet er 5. januar. Forslagene sendes til menighetsrådslederne i Fet og eller Dalen. Menighetsrådsvalgene Nominasjonskomitéen skal ha sin liste ferdig til Forsalg på kandidater sendes til: - Fet menighetsråd: Hallvard Mosdøl tlf: Dalen menighetsråd: Elisabeth Ruud tlf: Mer informasjon kommer i våre menighetsblad. Og mye informasjon på Sølvi Støvind

10 SLEKTERS GANG KRINGEN ÅPEN BARNEHAGE Velkommen til åpen barnehage i Kringen! Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud for barn fra 0-6 år i følge med en voksen. I barnehagen tilbyr vi leke-, lære- og lageaktiviteter. Årsplan og aktivitetskalender får dere i barnehagen. Vi ønsker å skape et trivelig møtested for barn og voksne i vårt nærmiljø. Tilbudet er åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken Dere kan komme så ofte dere ønsker og være så lenge dere vil. Vi har ingen påmelding. Det blir ingen trekk i kontantstøtte ved bruk av åpen barnehage. Vi serverer kaffe og te til de voksne. Pris per gang er kr 40 per barn, reduksjon for søsken. Dette inkluderer alle aktiviteter og felles mat en gang per mnd. VELKOMMEN TIL OSS! Døpte Helle Haugerud Lene Eide Katarina Braathen Peder Nyhus Randen Martinius Langtangen Rekdal Iril Sofie Dervo Johnsen Alexandra Svindal Granås Rognsøy Mathias Myrholm Linnea Marie Kristiansen Brenden William Svitu Øverby Tiril Irene Malo Børresen Adele Eliassen Haugback Marius Langsrud-Lang Oliver Midttun Aksel Seim O`de Fey Isabell Larsen Lithell-Eggum Cornelius Hammer Benjamin Ihler Ous Maria Melsnes Skogvold Theodor Bakke Live Strålberg Vigsler Victoria Østli og Marius Alexander Barikmo Linn Elisabeth Lervaag og Morten Jacobsen Ingvild Schei Jacobsen og Mussa Zakaria Lemible Døde Ester Marie Norheim f.1917 Anna Borsheim f.1926 Torgrim Nilsen f.1927 Terje Holthe f.1944 Håkon Ramstad f.1927 Leif Halvard Schatvet f.1922 Øyvind Jensen f.1952 Margit Stensrud f.1923 Sidsel Jacobsen f.1944 Per Eriksen f.1937 Ketty Helene Kinn f.1918 Arne Amundsen f.1952 Gudrun Grund f.1018 Karl Clementsen Boine f.1939 Eldor Jarle Eiden f.1928 For mer informasjon se vår facebookside: kringenåpenbarnehage eller ta kontakt med Ingelinn på tlf: Adresse: Kringenveien 1 Vi ønsker at barnehagen skal være: - et koselig sted for både barna og de voksne - et møtested for å skape kontakt og utvikle fellesskap i nærmiljøet - et trygt sted der barn treffer andre barn å leke sammen med - en plass med latter, moro, - et aktivt miljø der barn og voksne er sammen og gjør noe sammen med andre barn og voksne Garderbakken 1, 1900 Fetsund Selskaps-/ møtelokale? Lei Enebakkneset Grendehus! Ta kontakt med Jane Albertsen på tlf Roven Grendehus har til leie: Selskapslokaler m/peis Velutstyrt kjøkken Pent uteområde Tidligere barnepark leies ut til barnebursdager o.l. Kontaktperson: Eivind Wahl Utleie av Misjonshuset i Falldalsveien 13 - Minnesamvær - r - Barneselskap - Konfirmasjon Henvendelse: Einar Taranger, tlf / Fetsund Normisjon Fet Røde Kors Røde Korshuset Ungdommen leies ut til møter, selskaper og sammenkomster. Kontakt Aud Magnussen Tlf: Utleie av Dalheim Vi har: Stor og liten festsal Kjøkken med kjølerom Koselig peisestue rom Stor parkeringsplass Kontakt Rita Pedersen tlf / Eller e-post: Utleie av Kringen - Minnesamvær - r - Barnedåp - Barneselskap - Konfirmasjon Kringen er rus-og alkoholfri inne og ute. Ring i god tid og spør om pris og om vi har ledig. Kontakt Kjellaug Solemdal tlf FETSUND KFUK -KFUM Maria med et barn i sine armer en stjerneklar natt i Davids stad Den største natten Den aller største natten da Guds engler sang det store hyllingskvad Ære være Gud i det høyeste og fred på jord blant mennesker som har Guds velbehag! Den største natten Maria med et barn i sine armer den gang en konges stjerne var å se. En konge kom fra høye himmelrom. En konge, ja en frelser, steg hit ned. Ære være Gud i det høyeste! Ja, ære være Ham som er vår fred: - barnet i Marias trygge armer! Tor Kristiansen FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 21

11 Fet og Dalen kirker menighetskontoret Fet og Dalen kirkekontor Postadresse: Rådhuset, 1900 FETSUND Besøksadresse: Engavn. 6 Tlf Fax Mandag - Torsdag kl Prestene treffes etter avtale. Dalen menighetsråd Leder: Elisabeth Ruud Tlf Kantor: Jo Dalene. Tlf Mobil: jo.dalene Sokneprest i Fet Inger Jeanette Enger Prestebakken Fetsund Mobil: inger.jeanette.enger Kirketjener / kirkegårdsarbeider:: Trond Hammeren Tlf E-post: trond.hammeren Trosopplærer: Sindre Hovland Mobil: sindre.hovland 30. november kl 11:00 Deltagudstjeneste og Lys våken Lys-Våken-koret deltar 1. søndag i adventstiden, Luk 4,16-22 Ofring: Menighetsarbeidet 30. november kl 18:00 Dalen kirke Adventskonsert 7 lesninger med sang og musikk 1. søndag i adventstiden Ofring: Changemaker 7. desember kl 11:00 Høymesse med dåp 2. søndag i adventstiden, Luk 21,27-36 Ofring: KFUK/KFUM speideren i Fet Søndagsskole Klokkene kaller på deg 24. desember kl. 15:00 Dalen kirke Deltagudstjeneste Julaften, Luk 2,1-20 Ofring: Kirkens Nødhjelp 24. desember kl. 16:00 Deltagudstjeneste Julaften, Luk 2,1-20 Ofring: Menighets-arbeidet/Kirkens Nødhjelp 25. desember kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste Kirkekoret deltar Juledag, Joh 1,1-14 Ofring: Menighetsarbeidet/Misjonsprosjekt 18. januar kl. 11:00 Dalen kirke Høymesse med dåp 3. søndag i åpenbaringstiden, Joh 4, januar kl. 11:00 Høymesse 4. søndag i åpenbaringstiden, Joh 9,1 7.35b februar kl. 11:00 Høymesse med dåp Såmannssøndag, Mark 4, februar kl. 11:00 Deltagudstjeneste/krabbegudstjeneste Kristi forklarelsesdag. Mark 9,2 13 Fet menighetsråd Leder: Kari Drangsholt Tlf Fet og Dalen fellesråd Leder: May Solfrid Stensrud Tlf Fet Menighetsblad Fet og Dalen kirkekontor, Rådhuset, 1900 Fetsund E-postadresse: Annonser: Kirkekontoret tlf , solvi.stovind Redaksjon: Harald Støvind (hovedredaktør), Tor Kristiansen, Kristin Ramstad, Einar Borud, Rolf Lein (desk og foto). Distribusjon: Fet Røde Kors Gaver til Menighetsbladet: konto nr Trykkeri: 07 Gruppen AS Opplag: 4700 Innleveringsfrist neste utgave: 9. januar Driftsleder: Tormod Karlsen Tlf E-post: tormod.karlsen Menighetspedagog Elisabeth Maria Amundsen Kjos. Mobil: elisabeth.kjos Kirketjener / kirkegårdsarbeider: Ditlev Marken Tlf E-post: ditlev.marken Vikarprest i Dalen: Hanne G. Sinkerud mobil hanne.gunntveit.sinkerud Kirkeverge: Sølvi Støvind Tlf. privat Mobil: E-post: solvi.stovind Sekretær: Frøydis Waldorff froydis.waldorff 7. desember kl 19:00 Adventskonsert med kor, Fet bygdekor og solister 2. søndag i adventstiden 14. desember kl. 11:00 Høymesse 3. søndag i adventstiden, Luk. 3,7.18 Ofring: Kirkens SOS i Borg Søndagsskole 14. desember kl. 17:00 Musikkandakt vi synger julen inn 3. søndag i adventstiden 21. desember kl. 11:00 Dalen kirke Høymesse med dåp 4. søndag i adventstiden, Luk 1,39 45 Ofring: Blå Kors 24. desember kl. 14:00 Deltagudstjeneste Konfirmantkoret deltar Julaften, Luk 2,1-20 Ofring: Menighets-arbeidet/Kirkens Nødhjelp 26. desember kl. 11:00 Dalen kirke Høytidsgudstjeneste 2. juledag, Joh 1,1-14 Ofring: NMS - Marit Breens prosjekt 26. desember kl 13:00 Pålsetunet Julegudstjeneste 2. juledag, Joh 1, desember kl. 11:00 Høymesse med dåp Romjulssøndag, Luk 2,36 38 Ofring: Strømmestiftelsen 1. januar kl. 11:00 Høymesse Nyttårsdag, Matt 1,20b januar kl. 11:00 Deltagudstjeneste med dåp Kristi åpenbaringsdag, Luk 2, januar kl. 11:00 Dåpsfestgudstjeneste 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, februar kl. 11:00 Dalen kirke Høymesse med dåp Fastelavnssøndag, Joh 12, februar kl Skriftemålsgudstjeneste Askeonsdag, Matt 12, februar kl. 11:00 Dåpsfestgudstjeneste 1. søndag i fastetiden, Matt 16,21 23 Se også: Kjære givere Gavekontoen til Fet og Dalen menigheter er: Til Fet menighetsblad er gavekontoen: Gaver fra kr 500,- er skattefrie. En stor takk til alle givere! 22 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 60 23

12 Nr. 5 - desember årgang sammen på veien Vi ønsker alle en riktig god jul

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født

Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 85 NR. 3 2014 Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født Med ønske om en riktig god jul! Lyskonsert 1. november 2014 i Drøbak

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer