t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no"

Transkript

1 t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid.

2 Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk Innhold Hva er forskjellen på Mesterhus lavenergihus og vanlige hus?...s 2 Mesterhus-byggmesteren kan fortelle deg hvor mye du sparer ved å velge Mesterhus Lavenergi...s 4 I dag kan energiforbruket i en bolig beregnes i forkant. Mesterhus bygger i dag godt isolerte hus. Alle våre hus er såkalt varme tapsberegnet, det vil si at de tilfredsstiller kravene myndig hetene setter til energiforbruk. Likevel ønsker vi å tilby hus som bruker enda mindre energi. Dette konseptet har vi kalt Mesterhus Lavenergi. I denne brosjyren finner du ni utvalgte hustyper hvor vi har lagt inn lavenergistandard. Andre Mesterhus kan også leveres innenfor dette konseptet. Det er Norges Byggforsk ningsinstitutt som har energiberegnet husene, og resultatet er oppgitt i en egen tabell ved hver hustype. Dette er hustyper som har ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og ekstra mye isolasjon i vegger, tak og gulv samt vinduer som isolerer ekstra godt. Det interessante regnestykket er hvor lang tid det vil ta å for rente de ekstra kostnadene det blir ved å bygge et lav energi hus. Med dagens strøm priser, som ekspertene mener vil øke ytter ligere i årene som kommer, tar det ikke mange år før gevinsten er der. Hvor mange år er helt avhengig av hvor raskt strømprisene stiger. Du har kanskje hørt mye snakk om vannbåren gulvvarme, fyrkjeler og varmepumper hvor man kan bore seg ned i jorden etter varme? Dette kan bli effektive løsninger som gir god komfort, men det viser seg ofte at de også blir kostbare. Dessuten krever de tekniske installasjonene vedlikehold og har en begrenset levetid. Med Mesterhus Lavenergi har du ikke så stort oppvarmingsbehov. Derfor anbefaler vi som regel kun panel ovner med termostat og temperatur regulering, eventuelt i kombinasjon med vedovn eller pelletsovn. Vår erfaring er at å legge inn mer isolasjon i huset, hindre utilsiktede luftlekkasjer, benytte gode ventilasjons anlegg og moderne panelovner, er den mest økonomiske løsningen. God inneluft løser vi ved å installere et ventilasjonsanlegg med varmegjen vinner og god virkningsgrad. Vår måte å tenke lavenergihus på kalles ofte «passive energitiltak». Hustypene våre er utviklet i nært samarbeid med Norges Byggforsk ningsinstitutt, Enova og Husbanken, som alle er svært positive til disse tiltakene. Ønsker du å sette energisparing i fokus, kan Mesterhus-byggmesteren fortelle deg mer og hjelpe deg. Andre mulige energitiltak...s 5 Mesterhus Nora...s 6 Mesterhus Norhild...s 8 Mesterhus Ninni...s 10 Mesterhus Maud...s 12 Mesterhus Nordvik...s 14 Mesterhus Noteby...s 16 Vennlig hilsen Mesterhus Norge Mesterhus Nesgård...s 18 Mesterhus Kvalheim...s 20 Mesterhus Moland...s 22

3 MÅL: Hva er forskjellen på Mesterhus lavenergihus og vanlige hus? Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i. REV: DATO: REVISJON: SIGN: TEGN, INNHOLD: A Undertak TSJ Fargelagt Lavenergi konstruksjonssnitt 1 :10 PROSJEKT: ARKITEKT: DATO: SIGN: PROSJEKT NR: TEGN. NR: TSJ Forskjellen er først og fremst bedre isolering og tetting som hindrer luftlekkasjer. Dette er det vi kaller «passive energitiltak». Den andre måten å tenke energisparing på er å installere hightech løsninger til kanskje flere hundre tusen. Rent teknisk kan disse løsningene være flotte, men det kan ta lang tid, kanskje år før investeringen er regningssvarende. «Passive energitiltak» er ofte lønn somme i løpet av halv parten av denne tiden. Mesterhus standard lavenergi inneholder: 40 cm isolasjon i tak. 20 cm isolasjon i yttervegg. 20 cm isolasjon i gulv på grunn. Vinduer med 3-lags glass, 2 LE-belegg og Argon gass mellom, og med U-verdi ca. 1,1 W/m 2 K. Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning og årsvarmevirkningsgrad over 70 %. Totrinns tetting utvendig i yttervegg og tak. Lekkasjetall (n50) ca. 1,0 h-1. Kontinuerlig føring av vindsperre forbi kritiske tilslutningsdetaljer som overgangen mellom yttervegg og tak (raft), vegg/gulv og hushjørner. Hva er et balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning? Et slikt system er vanlig i nye boliger i dag. Man gjenbruker varmen fra den brukte lufta til den nye friske lufta som kommer inn. Dette oppnås ved at boligen har et ventilasjonssystem som trekker varmen ut av den brukte lufta og overfører denne varmen til frisk luft før den sirkuleres i boligen. Slike systemer gir god luftkvalitet og bidrar til et godt inneklima som også mange allergikere setter pris på. I en lavenergibolig er det ekstra viktig at ventilasjonsanlegget har en god virkningsgrad, dvs. at den gjenvinner så mye som mulig av den varme brukte luften i oppvarmingen av den friske nye luften. De fleste av oss lufter også ved å åpne vinduer og dører. Gode luftevaner hvor du lufter kort og effektivt er derfor også viktig. Hva er varmestyring? Så dominerende har strøm blitt som energikilde i Norge at over 90 % av vårt totale energiforbruk stammer fra elektrisk kraft. Velger du derfor å benytte elektrisk oppvarming, har du mye å tjene på at energien blir utnyttet på en best mulig måte. Mange betaler i dag for varme de ikke trenger fordi boligen står tom store deler av dagen, og fordi det ikke er nødvendig med full oppvarming av rom man ikke benytter hele døgnet. I dag finnes det gode tekniske løsninger og produkter som kan hjelpe deg til mer effektiv energibruk. Med et styrings system kan du redusere strømforbruket med inntil 20 %. Et automatisk varmestyringssystem omfatter alt fra romtermostater som styrer temperaturen individuelt for hver enkelt ovn, til større systemer som styrer temperaturen i hele huset fra en sentral. For de aller fleste boliger i Norge vil en løsning for styring av innetemperaturen være en lønnsom investering. De færreste har behov for full oppvarming hele døgnet i hele boligen. Jo større oppvarmingsbehov, desto mer sparer du på varmestyring! Hvordan fordeler energibruken seg i boliger? Energibruken i boliger fordeler seg grovt sett på tre hovedposter: oppvarming (inkl ventilasjon) belysning og elektrisk utstyr varmt tappevann Oppvarmingsbehovet påvirkes i stor grad av boligens energitekniske egenskaper. Energibehovet til belysning, elektrisk utstyr og varmt tappevann er svært brukeravhengig og kan variere mye fra en bolig til en annen. Som oftest leverer vi boligen uten belysningsutstyr og/eller elektriske apparater, og da er du selv ansvarlig for å se til at produktene du kjøper er energieffektive. Ved beregning av boligens energibehov tas det normalt utgangspunkt i standardverdier (normaliserte verdier) for belysning, elektrisk utstyr og varmt tappevann, mens boligens varmetap og oppvarmingsbehov baseres på reelle verdier. Med dagens energipris antas energibruken til belysning og elektrisk utstyr å utgjøre ca 40 kroner/m 2 på årsbasis, og varmt tappevann ca 20 kroner/m 2. Samlet blir dette om lag 60 kroner/m 2 som et grunnforbruk, uten at oppvarming er tatt med i regnskapet. I en ny standardbolig antas oppvarmings behovet å utgjøre ca. 60 kroner/m 2, slik at den totale energi bruken blir 120 kroner/m 2. Romopp varming utgjør dermed ca halvparten av energibehovet i en standard bolig. I en lavenergibolig kan oppvarmingsbehovet enkelt reduseres til mellom halvparten og en tredjedel gjennom såkalte passive tiltak. Oppvarmings behovet kan dermed reduseres ned mot ca 20 kroner/m 2, og totalt energibehov til ca 80 kroner/m 2. Husbanken og lavenergi Husbanken vil fra 2005 prioritere boliger som blant annet er bygget etter Mesterhus Lavenergi-prinsippet. Det vil si at Husbanken vil være med å finansiere denne type boliger med gunstige lån. 2 3

4 Mesterhus-byggmesteren kan fortelle deg hvor mye du sparer ved å velge Mesterhus Lavenergi Vi har utviklet et nettbasert beregnings program som raskt og effektivt kan beregne kostnader og energiforbruk i den nye boligen din, og sammenligner dette med minstekravet i forskriften og Mesterhus «Normal standard». Ved å anta gjennomsnittlig energipris og rentenivå fremover vil programmet kunne gi svar på hva som er antatt tilbakebetalingstid på ekstrainvesteringen med Mesterhus Lavenergi. Andre anbefalte tiltak som i hvert enkelt prosjekt bør vurderes sammen med Mesterhus-byggmesteren «Plate på mark»-løsning pga. mer kontroll med tetthet i bygget W-takstoler (flat himling), slik at det blir plass til mye isolasjon på loftet. Godt isolerte varmtvannsberedere med lavt «stand-by»-tap. Vannkraner utført som vannbesparende tappevannsarmatur Sparedusjer Energieffektivt elektrisk utstyr (A-merkede hvitevarer m.m.) og energieffektiv belysning «Luft til luft»-varmepumpe Pelletskamin Elektrisk oppvarming i kombinasjon med en rentbrennende vedovn, eller gassovn/-peis Unngå gjennomgående sprosser og oppdelte vinduer Utvendig isolering i vegger mot terreng Redusere vindusarealet mot nord Orientere huset slik at flest vinduer kommer mot sør Redusere vindusarealet (ned mot 15 % av gulvarealet) Begrense bruken av karnapper og arker Benytte varmestyring i panelovner gjennom døgnet Andre mulige energitiltak Valg av hustype Valg av energisparetiltak Rapport som viser hvor mye du sparer Alle ni hustypene i denne katalogen er energi-beregnet Under hvert hus vil du se en tabell som viser årlig energibehov (kwh) for hver av de ni hustypene, utført i henhold til minimumsnivået i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), som Mesterhus Standard (MH-S) og som Mesterhus Lavenergi (MH-E). Under ser du et eksempel som er laget med utgangspunkt i Mesterhus Maud. Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Sum kwh/år TEK: Minimumskrav i henhold til forskriften MH-S: Mesterhus Standard (15 cm isolasjon i vegger, 30 cm i tak, og vinduer med U-verdi 1,4) MH-E: Mesterhus Lavenergi (Se beskrivelse på side 2 3) For deg som er opptatt av energisparing finnes også mange andre tiltak som kan iversettes for å spare energi og få et behagelig inneklima. Disse tiltakene er nødvendigvis ikke så kostnadseffektive som de passive tiltakene. Vi nevner her kort noen av disse uten å si noe om kostnadene. Fjernvarme Distribusjon av vannbåren varme åpner for fleksible løsninger hvor flere energikilder kan benyttes etter behov. Økt bruk av sentralvarme og fjernvarme fra leverandør i ditt nærmarked kan være en mulighet. Snakk med din energileverandør om dette finnes i din nærhet. Vannbåren varme Vannbåren varme vil si at boligen varmes opp av varmt vann som sirkulerer i rør i gulvene eller i radiatorer. Dette gir en behagelig oppvarming og godt inneklima. Vannbåren varme er en relativ høy investering. Et slikt anlegg bør knyttes til en varmepumpe eller pelletskamin. Varmepumpe En varmepumpe utnytter solvarme som ligger lagret i naturen. Temperaturen i fjell, jord eller sjø er stabil og ligger på 4 7 grader. En varmepumpe henter opp og forsterker denne varmen før den blåses inn i boligen. Det finnes også varmepumper som utnytter temperaturen i uteluft, såkalte «luft til luft»-varmepumper. Biobrensel/ved Biobrensel er et miljøvennlig og effektivt alternativ til elektrisk oppvarming. Å bruke ved til oppvarming i Norge er naturlig fordi vi har rik tilgang på biobrensel av høy kvalitet. 25 % av alle norske boliger har vedfyring som viktigste oppvarmingskilde i dag. Fyring i ovn utgjør den vanligste formen for oppvarming med ved i boliger. Nye ovner utnytter om lag 80 % av energien i veden. Vedfyring i peis er mest for kosens skyld, ettersom en peis utnytter kun % av varmen i veden. Pellets Pelletskaminer gir god forbrennings effekt og utnytter hele 80 % av energien i brenselet. En pelletskamin fyller seg selv og brenner døgnkontinuerlig uten særlig behov for tilsyn. Temperaturen reguleres med en romtermostat og dette gir en jevn og behagelig temperatur. I likhet med ved er fyring med pellets en svært miljøvennlig form for oppvarming. Gass Gass er i dag rimeligere enn strøm, men krever en del investeringskostnader. Naturgass kan brukes til all oppvarming; til oppvarming av vann, til koking og steking og til peiskos eller grilling på terrassen. Merkostnaden med installasjon av gassoppvarming i boliger kan fort komme opp i til kroner, sammenlignet med installasjon for elektrisk oppvarming. Men samtidig sparer man kostnadene til bygging av skorstein i huset. Gasspeisen trenger bare et lite rør ut gjennom veggen. Tilgang til gass kan man få gjennom å koble seg til nærliggende gassrørledning eller fra tank nedgravd i hagen. 4 5

5 1. ETASJE MÅLESTOKK 1: 150 Kundetilpasset Sjarmerende vinkelhus med overbygd terrasse Mesterhus Nora har plass nok til en hel kjernefamilie, til tross for beskjedent areal. Planløsningen inneholder blant annet stor vinkelstue og adskilt kjøkken, i tillegg til tre separate soverom. Utvendig har vi tilført huset en rekke detaljer som bringer tankene tilbake i tid. MESTERHUS NORA MH 103 N-L-E NORHILD NINNI MAUD NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 143,5 m 2 Beregnet areal totalt 119,4 m 2 Største lengde 14,5 m Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Største bredde 10,9 m Varmt vann kwh/år I 2006 blir det innført et nytt EUdirektiv Bruksareal 1. etg. 119,4 m 2 Sum kwh/år i Norge som pålegger alle Bruksareal totalt 119,4 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. å dokumentere energiforbruket 6 i boligen sin. 7 Visste du at... I dag bygges de fleste boliger i Norge kun etter forskriftens minimumskrav.

6 1. ETASJE MÅLESTOKK 1: 150 Kundetilpasset To boliger i én herskapsvilla Mesterhus Norhild kjennetegnes ved sine fine, nostalgiske detaljer. Dette huset faller i smak hos de fleste som liker denne stilen, og det skal godt gjøres å oppdage at huset i virkeligheten er en tomannsbolig. Her kan du kjøpe sammen med en venn eller kjøpe hele huset selv og satse på gode leieinntekter. 2. ETASJE MÅLESTOKK 1: 150 NORA MESTERHUS NORHILD MH 104 N-S-E NINNI MAUD NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 76,4 m 2 Visste du at... Beregnet areal totalt 100,2 m 2 Største lengde 8,2 m Du kan få betydelig større lån fra Oppvarming kwh/år Største bredde 9,8 m hus banken ved å bygge mer energivennlig bolig. Lys og utstyr kwh/år Bruksareal 1. etg. 69,7 m 2 Varmt vann kwh/år Bruksareal 2. etg. 50,9 m 2 Sum kwh/år Boliger kan gjøres betydelig mer energieffektive enn det som er vanlig i dag Bruksareal totalt 120,6 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. Areal og mål gjelder pr. leilighet 8 med ganske enkle metoder. 9

7 1. ETASJE Kundetilpasset Folkets favoritt Mesterhus Ninni bygges fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Selv om dette er vårt mest populære hus, finnes det knapt to av dem som er like. Du kan nemlig gjøre forbløffende store endringer, samtidig som du drar nytte av det grunnlagsarbeidet vi har gjort med tegninger og beregninger. 2. ETASJE NORA NORHILD MESTERHUS NINNI MH 105 N-S-E MAUD NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 97,8 m 2 Beregnet areal totalt 119,9 m 2 Største lengde 11,5 m Største bredde 8,5 m Bruksareal 1. etg. 84,9 m 2 Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Bruksareal 2. etg. 58,4 m 2 Sum kwh/år Energibehovet til belysning, elektrisk Bruksareal totalt 143,3 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. utstyr og varmt tappevann er svært 10 brukeravhengig. 11 Visste du at... Mange steder i Norge kan ca. 20 % av oppvarmingsbehovet i boligene dekkes av sola som skinner inn gjennom vinduene.

8 Kundetilpasset 1. ETASJE Funkis-inspirert hus med særegen karakter Mesterhus Maud er et moderne hus med rene linjer som uttrykker stil og eleganse. Planløsningen er fleksibel, og du kan velge hvor du vil ha soverom og boder. At huset vant Boligprodusentenes pris for nyskapende bolig 2002, viser at flere enn oss har sans for arkitekturen og planløsningen. 2. ETASJE NORA NORHILD MESTERHUS NINNI MAUD MH 212A M-L-E NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 103,5 m 2 Visste du at... Beregnet areal totalt 120,4 m 2 Energibruken til en gjennomsnittsbolig Største lengde 11,1 m Oppvarming kwh/år til belysning og elektrisk utstyr antas Største bredde 11,7 m Lys og utstyr kwh/år å utgjøre ca 40 kr/m 2 på årsbasis, Bruksareal 1. etg. 85,3 m 2 Varmt vann kwh/år varmt tappevann ca 20 kr/m 2 Bruksareal 2. etg. 58,5 m 2 Sum kwh/år og oppvarmingsbehovet ca 60 kr/m 2, Bruksareal totalt 143,8 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. slik at den totale energibruken blir på 12 ca 120 kr/m 2. 13

9 1. ETASJE Kundetilpasset Et hus for hele livet Mesterhus Nordvik er et praktisk hus på ett plan. Dette er et hus du trygt kan bli gammel i. Du har plass til alt en liten husstand trenger og mer til. Utvendig er huset idyllisk og detaljert. NORA NORHILD NINNI MESTERHUS MAUD NORDVIK MH 601B N-L-E NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 99,2 m 2 Beregnet areal totalt 77,4 m 2 Største lengde Største bredde 11,1 m 9,7 m Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Bruksareal 1. etg. 79,4 m 2 Sum kwh/år Kombinasjonen elektrisk oppvarming Bruksareal totalt 79,4 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. og vedfyring, eller pelletsfyring 14 bør være attraktiv i lavenergihus. 15 Visste du at... Totalt sett vil varmetapet gjennom ytterveggene bare utgjøre en mindre andel av boligens samlede varmetap.

10 1. ETASJE Kundetilpasset 2. ETASJE Kompakt hus med mange muligheter Mesterhus Noteby er et lite, men koselig hus som egner seg like godt for førstegangs- som sistegangsetablerere. Huset er fleksibelt i forhold til familiesituasjon og lommebok, og på grunn av sin sjarm og enkle, fine detaljer, nyter huset stor popularitet. Det er dessuten lyst og vennlig; kombinasjonen stue og kjøkken har lysinnfall fra tre sider. NORA NORHILD NINNI MAUD MESTERHUS NORDVIK NOTEBY MH 602B N-L-E NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 89,5 m 2 Visste du at... Beregnet areal totalt 95,0 m 2 Skal du kjøpe ny vaskemaskin, se etter Største lengde 9,1 m Oppvarming kwh/år de som er energimerket med A. De Største bredde 8,5 m Lys og utstyr kwh/år bruker minst energi og er billigst i drift. Bruksareal 1. etg. 70,5 m 2 Varmt vann kwh/år Enda viktigere er det å bruke produktene Bruksareal 2. etg. 40,9 m 2 Sum kwh/år med vett. Sett på vaskemaskinen bare Bruksareal totalt 111,4 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. når den er helt full. Da sparer du både 16 energi og vaskemiddel. 17

11 1. ETASJE Kundetilpasset 2. ETASJE Liten utenpå, men stor inni Mesterhus Nesgård kan virke som et lite hus når du ser det utenfra, men straks du er innenfor vil du bli forbauset over hvor godt vi har utnyttet arealet. Og det beste av alt: Huset kan husbankfinansieres! NORA NORHILD NINNI MAUD NORDVIK MESTERHUS NOTEBY NESGÅRD MH 605B N-L-E KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 100,6 m 2 Beregnet areal totalt 116,6 m 2 Største lengde 13,3 m Største bredde 9,1 m Bruksareal 1. etg. 91,9 m 2 Bruksareal 2. etg. 41,1 m 2 Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Sum kwh/år Bruksareal totalt 133,0 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. Byggforsk anbefaler ventilasjon med 18 varmegjenvinning med god virkningsgrad. 19 Visste du at... Monter sparedusj! Da bruker du bare halvparten så mye varmtvann. En familie som til sammen dusjer 20 min utter hver dag vil spare ca 1200 kroner i året.

12 1. ETASJE Kundetilpasset 2. ETASJE Hyggelig gavlhus med smakfull fasade Mesterhus Kvalheim er en spennende hustype på over 120 m 2. To etasjer gir muligheter for ett eller to bad og fleksibilitet i forhold til antall soverom. Ønsker du et rimeligere alternativ, kan 2. etasje leveres uten innredning i første omgang. NORA NORHILD NINNI MAUD NORDVIK NOTEBY MESTERHUS NESGÅRD KVALHEIM MH 606B K-L-E MOLAND For mer info, se Bebygd areal 108,8 m 2 Beregnet areal totalt 105,2 m 2 Største lengde 11,2 m Største bredde 8,2 m Bruksareal 1. etg. 80,4 m 2 Bruksareal 2. etg. 41,3 m 2 Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Sum kwh/år Bruksareal totalt 121,7 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. Gjennomgående sprosser bør unngås 20 i lavenergiboliger! 21 Visste du at... Ta deg heller flere kjappe dusjer enn å bade. Da bruker du atskillig mindre vann og energi enn om du fyller et badekar med flere hundre liter varmtvann.

13 1. ETASJE MÅLESTOKK 1: ETASJE MÅLESTOKK 1: 150 Kundetilpasset Moderne enebolig med åpen planløsning Mesterhus Moland passer best på en skrånende sør- eller vestvendt tomt. Inngangen kan enten være i underetasjen eller i hovedplanet. Hovedetasjen har en stor stue- og kjøkkenløsning. Underetasjen har tre soverom og en hall/hagestue i tillegg til bad, vaskerom og bodplass. Det er også mulig med et fjerde soverom/gjesterom i hovedetasjen. NORA NORHILD NINNI MAUD NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MESTERHUS MOLAND MH 608 M-L-E For mer info, se Bebygd areal 100,9 m 2 Beregnet areal totalt 113,4 m 2 Største lengde 11,5 m Største bredde 7,4 m Bruksareal 1. etg. 72,5 m 2 Bruksareal 2. etg. 77,1 m 2 Bruksareal totalt 149,6 m 2 Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Sum kwh/år Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. 22 Det bør benyttes vinduer med 3-lags glass. 23 Visste du at... I lavenergihus er det svært viktig å redusere luftlekkasjene til et minimum. Det betyr at man må tette ekstra godt og ha balansert ventilasjon gjennom et varmegjenvinningsanlegg. Kundetilpasset

14 ANNONSE Bygg Mesterhus lavenergi - ekstra mye Glava isolasjon lønner seg ANNONSE Det finnes en rekke måter å gjøre boligen mer energieffektiv på enn det som er vanlig i dag. Viktigst av alt er å redusere varmetapet i boligen. Dette gjør du gjennom en god og tett bygningskropp som er ekstra godt isolert med Glava isolasjon. Det er dette som er med å gjøre boligen din til et lavenergihus. Gir det godt isolerte huset dårlig inneluftskvalitet? I et lavenergihus som er godt tettet mot luftlekkasjer og ekstra godt isolert ivaretas det gode inneklimaet gjennom et balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning. På den måten er det ikke noen konfliktsituasjon mellom et tett og godt isolert hus og behovet for frisk inneluft. Passive energisparetiltak Ekstra mye Glava isolasjon i huset utover det forskriftene forlanger er det første man tenker på i et lavenergihus. Den grunnleggende tanken bak et lavenergihus er nemlig energisparemetoder gjennom passive energisparetiltak. I motsetning til aktive tiltak i form av tekniske installasjoner, for eks. varmepumper, som krever vedlikehold og har begrenset levetid gir det gode isolerte huset deg varige verdier i hele husets levetid. Tenk derfor Glava isolasjon før du vurderer mindre kostnadseffektive energisparetiltak. En miljøvennlig bolig er en godt isolert bolig Fremtiden krever at vi tar vare på energien og forurenser mindre. Vårt felles ytre miljø er kanskje det viktigste av alt. God og riktig isolering kan kombinere personlige interesser og fordeler, som reduserte fyringsutgifter og en stabil innetemperatur året rundt, med et felles mål som miljøvern. God isolasjon er miljøvern i praksis! Et ekstra godt isolert hus lønner seg for den enkelte og for samfunnet!

15 X c o m f o r t ANNONSE Rehabilitering eller bygge nytt? BENNETT. Foto: Lasse Berre. Trådløs styring ANNONSE Lys-, varme-, persienneog markisestyring. Økonomi, komfort og sikkerhet alt i samme system. Sørg for at strømforbruket ikke blir gammeldags. Trådløst! Nå kan du plassere lysbrytere der det passer deg, helt uten ledninger. Unn deg denne friheten når du skal bygge eller modernisere. Xcomfort gir deg samtidig sikre løsninger. Hva med en fellesbryter ved hoveddøren som slår av alt lys, strykejern, kaffetrakter osv. når du reiser bort? Samme funksjon kan du også få ved nattbordet eller andre steder. Varme rom krever energi, og energi koster! Xcomfort sørger for at rommene du skal bruke har en behagelig temperatur, og senker temperaturen til sparenivå når du ikke bruker dem. Når du bygger nytt, bygger om eller rehabiliterer, gjør du mange valg Kontakt din nærmeste Elfagbedrift, og be om Xcomfort. som betyr mye for strømforbruket i årene som kommer. Er du i tvil hva som gir mest effekt hos deg? Ring oss det er gratis Elfag NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER 26 27

16 ANNONSE Bedre luftkvalitet - lavere energibruk Valg av Villavent balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i den nye boligen din. Samtidig oppnår du et friskt hus, med god luftkvalitet. Moderne boliger - ingen naturlig utlufting Vi er avhengige av frisk luft for å trives, og idag tilbringer de fleste av oss 80 90% av tiden innendørs i bygg som er svært tette, og ofte med dårlig utlufting. Resultatet er dramatisk økning av astmaog allergiplager, i tillegg til hodepine og nedsatt yteevne. Tette boliger med dårlig utlufting er også utsatt for kondens og mugg. En familie på 4 produserer 15 liter vann i form av damp pr. døgn. Dette må luftes ut, ellers vil det forårsake råte og kondensskader over tid. Slike skader vil ofte ikke synes før det har gått flere år, og kan da medføre store reparasjonskostnader. God luftkvalitet - god livskvalitet All luft i en bolig bør skiftes ut minst annenhver time. Da er tilførselen av friskluft tilstrekkelig, og den brukte luften får ikke gjøre skade. Et Villavent balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning trekker ut gammel og dårlig luft. Samtidig tilføres samme mengde temperert, filtrert og ren friskluft. På vei ut benyttes den gamle tempererte luften til å varme opp friskluften i en såkalt varmeveksler. Varmegjenvinningen medfører at den friske luften alltid holder behagelig temperatur når den føres inn i huset, og ubehag på grunn av trekk og støy fra ytterveggsventiler unngås. Et effektivt filter sørger for at friskluften som tilføres alltid er ren. Dette har avgjørende betydning for allergikere, men bidrar også til velvære for oss alle. Reduserte oppvarmingsutgifter I en bolig uten varmegjenvinning utgjør energibehovet til oppvarming av ventilasjonsluft svært stor del av det totale energiforbruket. Villavent balansert ventilasjon med varmegjenvinning sparer deg for mesteparten av kostnadene til oppvarming av ventilasjonsluft. Dermed kan du ventilere med god samvittighet, også i den kalde årstiden. Les mer om dette på Villavent ANNONSE 28 29

17 ANNONSE Når du isolerer med Rockwool kan du tilby dine kunder en helt unik boligsikring. Ved en eventuell brann sikrer Rockwool at du får de ekstra minuttene som kan redde liv og verdier. Rockwool isolasjon i tak, inner- og yttervegger hindrer brannen i å spre seg fritt til etasjen over eller under eller til rommet ved siden av. Monteringsmetoden og de unike egenskapene til Rockwool Flexi A-plate reduserer også risikoen for isoleringsfeil og unødig varmetap. Dette er en løsning som kan gi opptil 20% bedre resultat enn ved bruk av vanlig A-plate. Det merkes både på inneklima og fyringsøkonomien. Induksjonstopp - energivennlig magnet på hobbykokker Induksjonstopper er det heteste på hjemmekjøkkenet akkurat nå. Ikke bare fordi induksjon gir 50% raskere koketid og gjør det enkelt å regulere temperaturen så du oppnår helt perfekt biffskorpe og konsistens på hollandaisesausen. Induksjon er også super energivennlig. ANNONSE Så hvorfor ikke velge det beste og sikreste fra starten? PROSERVICE.DK Pelletskamin - enkelt, økonomisk og miljøvennlig! Trepellets er et 100% rent naturprodukt Trepellets er et 100% rent naturprodukt som er utpekt som en energikilde for fremtiden. En pelletskamin gir varme til en gunstig og stabil pris, samtidig som du kan glede deg over at forbrenningen ikke bidrar til drivhuseffekten. Kaminen er også meget enkel i bruk - pellets mates automatisk inn i brennkammeret fra et magasin på baksiden, og alt du trenger å gjøre er å stille inn ønsket temperatur! I FK butikker finner du flere modeller fra Calimax, en av Europas ledende produsenter av pelletskaminer. Det sikrer deg en kamin som er helt i tet når det gjelder virkningsgrad, lavt støynivå, tidløs design, problemfri funksjon og lang levetid. Ta kontakt med FK butikken på Felleskjøpet i dag, eller se for mer informasjon om fremtidens energikilde! Vi gir deg bedre råd I motsetning til raske biler som sluker mye drivstoff, er en induksjonstopp rask samtidig som den bruker lite energi. Den bruker halvparten så lang tid som en vanlig kokeplate, samtidig som den bruker 25% mindre energi. Mens varmen må overføres både gjennom varmeelementer, kokeplate og kjelebunn i vanlige kokeplater, sørger et magnetfelt for lynrask oppvarming i induksjonstopper. Magnetfeltet skifter retning ganger i sekundet. Når magnetfeltet treffer en kasserollebunn med kjerne av jern, begynner jernmolekylene å svinge med samme frekvens. Nesten 75% av den tilførte energien omdannes til effektiv varme. NULL TIL HUNDRE PÅ UNDER 7 MINUTTER Tenk deg å kunne koke opp en kjele med to liter pastavann på under 7 minutter og å kunne tørke av platen når noe koker over uten at kluten eller papiret brenner seg fast. Overflatetemperaturen på induksjonstopper er lav fordi det er kjelen som får kokeplaten til å bli varm. Når kjelen er borte, forsvinner varmen også. En ekstra trygghet med tanke på små barnehender. DESIGNET HØYTEKNOLOGI Induksjonstopper er på full fart inn i europeiske kjøkken, også i gasstoppenes høyborg Frankrike, der salget av induksjonstopper har tatt helt av. Det ene utelukker ikke det andre. Er du en avansert hobbykokk, kan du for eksempel kombinere to induksjonsplater med to gassbluss og en grill. Og litt til. Designet høyteknologi av tysk kvalitet finner du på Siemens Husholdningsapparater, Pb 6593 Etterstad, 0607 Oslo. Tlf

18 ANNONSE Superundertøy for huset! Lavenergiboliger for fremtiden Vårt mål er 50 % redusert energibehov i nye boliger ANNONSE Norsk klima setter store krav til riktig påkledning. Nye tekstiler som gir god tetthet og samtidig puster har i denne sammenheng gjort livet langt mer lettvint og behagelig for folk flest. Det finnes ikke dårlig vær - bare dårlige klær er en kjent barnelærdom for oss som bor i et land med skiftende årstider og mye ruskevær. Løsningene benyttes nå i flere ulike typer lavenergi hus hvor det settes enda større ytelseskrav til vindsperresjiktet, - og hvor kun det beste er godt nok! Sørg for at din bolig også er beskyttet av ny materialteknologi med ekstreme egenskaper når det gjelder vindtetting og vanndampdiffusjon. Pro Super Diffusjonsåpent Undertak, Soft Vindsperre og Isola Svillemembran er løsningene som sørger for optimal tetthet og samtidig er markedets beste til å transportere vanndamp ( pustende egenskaper!). Det betyr økt komfort og sikkerhet enten vi snakker om innemiljø eller varig beskyttelse av bygget. Lavenergiboliger får god finansiering i Husbanken Tørre og sunne hus For mer informasjon :

19 Nytt EU-direktiv om bygningers energi forbruk innføres i Norge i Regjeringen vil også innføre nye energi bestemmelser i byggeforskriftene. Forsidefoto: Norgesfoto Pål Bugge Samtidig vil det etter en viss over gangs periode bli innført en ordning med energi sertifikater for alle bygg, i henhold til det nye EU-direktivet. Ved å inn føre energi sertifikater blir det enklere å verdsette boligen ved å ta hensyn til energi bruk i forbindelse med kjøp og salg av boliger. Du finner flere smarte løsninger for å knipe inn på energiforbruket, på følgende internettadresser: Forhandler: Mesterhus Norge er en del av Mestergruppen AS, som blant annet arbeider med kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Mesterhus Norge er organisert som et landsomfattende kjedeforetak av ca. 145 frittstående byggmesterfirmaer. Grunntanken er kvalitetshus bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk gjennom hele byggeprosessen.

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med NY BOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 1. Etterisoler

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Energisparing for deg som bor i leilighet

Energisparing for deg som bor i leilighet Leilighet Energisparing for deg som bor i leilighet Fremtidens energiløsninger gode å leve med LEILIGHET De 3 mest effektive tiltakene for deg som bor i leilighet 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Moderne, men likevel tidløs

Moderne, men likevel tidløs Tomteforhold Finansiering Skrå tomt Husbank m/livsløp Privat Mål Bebygd areal 95,3 m 2 Beregnet areal totalt 108,2 m 2 Største lengde Største bredde t M E S T E R H U S MAJA MH 222 M-L Arkitekt Grethe

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon. Villavent. Ditt viktigste valg!

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon. Villavent. Ditt viktigste valg! Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon Villavent Ditt viktigste valg! God luftkvalitet - gir god livskvalitet Moderne boliger har ingen naturlig

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Villavent. Inn i frisk luft. www.villavent.no

Villavent. Inn i frisk luft. www.villavent.no Villavent Inn i frisk luft www.villavent.no 1 2 God luftkvalitet - gir god livskvalitet Moderne boliger har ingen naturlig utlufting. Det gjør oss syke Vi er avhengige av frisk luft for å trives. Før i

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema Utfordringer knyttet til nye energikrav Dr.ing. Lars Myhre Fagansvarlig Mesterhus Norge Tema Fuktsikre takkonstruksjoner Yttervegger Ringmur med trinnfri atkomst (universell utforming) Yttervegger mot

Detaljer

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo Frokostmøte Bærum, 20. januar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp TENK ENERGISPARING NÅ Den kalde vinteren har fått oss til å tenke på fordelene ved å etterisolere, skifte vinduer og dører, samt sørge for et godt inneklima. Vi har tenkt på energisparing i alle former,

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe.

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. 1 Hva er en avtrekksvarmepumpe? Rundt oss finnes det energi over alt. Selv om luften, bakken og sjøen føles kald så er

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Våre hus har ingen bakside!

Våre hus har ingen bakside! Våre hus har ingen bakside! Kundetilpasset kvalitetshus Nå har du sett hvilke hus vi har å vi på de beste håndverkstradisjoner, med gjennomført kvalitet by på. Men i motsetning til denne katalogen, har

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Romslig, innbydende med leilighet i underetasjen

Romslig, innbydende med leilighet i underetasjen MESTERHUS MESTERHUS KAROLINE-VÅRIN MH 502 K-L Kundetilpasset Tomteforhold Finansiering Mål Skrå tomt Husbank/Privat Bebygd areal 130,3 m 2 hovedleilighet 115,5 m 2 bi-leilighet 72,3 m 2 Største lengde

Detaljer

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 KB Eiendom AS Neverdal 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 Beliggenhet Fjellmyra 3 ligger i idylliske omgivelser på Neverdal. Tomta som er ca 1200 m2 har en terrengprofil som er sørvendt og med meget gode

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Prospekt FUTURE LIVING. Huset som vokser

Prospekt FUTURE LIVING. Huset som vokser Prospekt FUTURE LIVING Huset som vokser Future living I vårt nye prosjekt, som vi kaller Future living, har du frihet til å velge den husmodellen og det energisystemet som passer til akkurat din fase i

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Grindhaugvegen 65 Postnr 5259 Sted Andels- /leilighetsnr. HJELLESTAD / Gnr. 106 Bnr. 618 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 139542835 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

INNHOLD / UTSTYR / GENERELT OM BOLIGENE

INNHOLD / UTSTYR / GENERELT OM BOLIGENE GENERELT OM OMRÅDET OG BELIGGENHET Beliggenhet: Bebyggelse: Adkomst: Steinarskogen har flott beliggenhet sentralt i Vedavågen. Avstanden til bank, post og skole er ikke mer enn 500 meter. Like utenfor

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit K2R Luftbehandlingsaggregat med høyeffektiv roterende varmegjenvinner og integrert kjøkkenhette. For plassering i kjøkken over komfyr. Passer til leiligheter,

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1 Passivhusseminar Grimstad 25.september 07 Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest Side 1 Løvåshagen pilotprosjekt Forkantsatsing 2,5 års samarbeid Tema: Passivhus, UU og Byggeskikk Kompetansetilskudd

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon!

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser, men hva med luften de puster inn?

Detaljer

Husbankhus halverer energibehovet. 6 prosjekter, 600 boliger

Husbankhus halverer energibehovet. 6 prosjekter, 600 boliger Husbankhus halverer energibehovet 6 prosjekter, 600 boliger Framtidens boliger bygges nå: - Høy komfort og lavt energibehov Sammen med lokale utbyggere drar Husbanken, SINTEF, Enova og Byggforsk i gang

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Frekhaugskogen 13 Postnr 5918 Sted Andels- /leilighetsnr. FREKHAUG / Gnr. 23 Bnr. 171 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 175999434 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-637441 Dato 18.02.2016 Eier Innmeldt

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

Manglende varme i leiligheter

Manglende varme i leiligheter Manglende varme i leiligheter Bakgrunn: Vi har fått klager om at beboere ikke føler at de har tilstrekkelig med varme i leiligheten. Utbygger sammen med totalentreprenør Veidekke tar dette seriøst og det

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen as Norsk kommunalteknisk forening, Oslo 13. november 2006 1 Innhold i foredraget Innledning, deriblant bygningsenergidirektivet

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre Infor masjonsbrosjyre Boliggass fra Norsk Gassnett Norsk Gassnett CO 2 - AVGIFT Stortinget har vedtatt at det skal innføres CO2-avgift på bruk av naturgass og LPG fra 1. september 2010. Selskapene som

Detaljer

Opprustning mot passivhusstandard

Opprustning mot passivhusstandard Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger

Detaljer

Oslos 1. passivhus. M A S S I V PASSIV- k o n s e p t. Huset er prosjektert og bygget i hht. den nye norske standarden

Oslos 1. passivhus. M A S S I V PASSIV- k o n s e p t. Huset er prosjektert og bygget i hht. den nye norske standarden Fusjon av Medplan og BGO arkitekter as 2010 M Oslos 1. passivhus Mål: Utvikle et helhetlig energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre M A S S I V PASSIV- k o n s e p t Huset er prosjektert

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Eksempel på passivhuskonsept for en trehusleverandør

Eksempel på passivhuskonsept for en trehusleverandør Norsk bygningsfysikkdag 25.november 2008, Oslo Eksempel på passivhuskonsept for en trehusleverandør Trine D. Pettersen, Mesterhus Norge Hva er Mesterhus Mesterhus Lavenergi (2004) Bygd ca. 600 lavenergiboliger

Detaljer

Sluttrapport nov. 2006

Sluttrapport nov. 2006 Sluttrapport nov. 2006 Terrassehusene - Stjørdall Rehabilitterri ing med fforrmål l 50% rreduksjjon av enerrgi ifforrbrrukett Stjørdals landemerke fra 1970, de tre meget synlige terrasseblokkene i lia

Detaljer

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Passivhus Energitak svarende Passivhus nivå Hvorfor Passivhusnivå? Virkning av tak på miljø og drift Passivbygg Et bygg nesten

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

REKKEHUS Energisparing for deg som bor i rekkehus

REKKEHUS Energisparing for deg som bor i rekkehus REKKEHUS Energisparing for deg som bor i rekkehus Fremtidens energiløsninger gode å leve med rekkehus De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i rekkehus 1. Installer varmestyringssystem 2. Etterisoler

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Haresporet 25 Postnr 6800 Sted Førde Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 822 Seksjonsnr. 2 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-22781 Dato 01.09.2010 Ansvarlig Utført av Øyvind Oppedal Øyvind Oppedal

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway PEP Norway Introduksjon Hva er PEP? PEP, som står for Promotion of European Passive Houses er et Europeisk samarbeidsprosjekt støttet av EU-kommisjonen - Directorate General for Energy and Transport. Hvorfor

Detaljer