t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no"

Transkript

1 t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid.

2 Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk Innhold Hva er forskjellen på Mesterhus lavenergihus og vanlige hus?...s 2 Mesterhus-byggmesteren kan fortelle deg hvor mye du sparer ved å velge Mesterhus Lavenergi...s 4 I dag kan energiforbruket i en bolig beregnes i forkant. Mesterhus bygger i dag godt isolerte hus. Alle våre hus er såkalt varme tapsberegnet, det vil si at de tilfredsstiller kravene myndig hetene setter til energiforbruk. Likevel ønsker vi å tilby hus som bruker enda mindre energi. Dette konseptet har vi kalt Mesterhus Lavenergi. I denne brosjyren finner du ni utvalgte hustyper hvor vi har lagt inn lavenergistandard. Andre Mesterhus kan også leveres innenfor dette konseptet. Det er Norges Byggforsk ningsinstitutt som har energiberegnet husene, og resultatet er oppgitt i en egen tabell ved hver hustype. Dette er hustyper som har ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og ekstra mye isolasjon i vegger, tak og gulv samt vinduer som isolerer ekstra godt. Det interessante regnestykket er hvor lang tid det vil ta å for rente de ekstra kostnadene det blir ved å bygge et lav energi hus. Med dagens strøm priser, som ekspertene mener vil øke ytter ligere i årene som kommer, tar det ikke mange år før gevinsten er der. Hvor mange år er helt avhengig av hvor raskt strømprisene stiger. Du har kanskje hørt mye snakk om vannbåren gulvvarme, fyrkjeler og varmepumper hvor man kan bore seg ned i jorden etter varme? Dette kan bli effektive løsninger som gir god komfort, men det viser seg ofte at de også blir kostbare. Dessuten krever de tekniske installasjonene vedlikehold og har en begrenset levetid. Med Mesterhus Lavenergi har du ikke så stort oppvarmingsbehov. Derfor anbefaler vi som regel kun panel ovner med termostat og temperatur regulering, eventuelt i kombinasjon med vedovn eller pelletsovn. Vår erfaring er at å legge inn mer isolasjon i huset, hindre utilsiktede luftlekkasjer, benytte gode ventilasjons anlegg og moderne panelovner, er den mest økonomiske løsningen. God inneluft løser vi ved å installere et ventilasjonsanlegg med varmegjen vinner og god virkningsgrad. Vår måte å tenke lavenergihus på kalles ofte «passive energitiltak». Hustypene våre er utviklet i nært samarbeid med Norges Byggforsk ningsinstitutt, Enova og Husbanken, som alle er svært positive til disse tiltakene. Ønsker du å sette energisparing i fokus, kan Mesterhus-byggmesteren fortelle deg mer og hjelpe deg. Andre mulige energitiltak...s 5 Mesterhus Nora...s 6 Mesterhus Norhild...s 8 Mesterhus Ninni...s 10 Mesterhus Maud...s 12 Mesterhus Nordvik...s 14 Mesterhus Noteby...s 16 Vennlig hilsen Mesterhus Norge Mesterhus Nesgård...s 18 Mesterhus Kvalheim...s 20 Mesterhus Moland...s 22

3 MÅL: Hva er forskjellen på Mesterhus lavenergihus og vanlige hus? Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i. REV: DATO: REVISJON: SIGN: TEGN, INNHOLD: A Undertak TSJ Fargelagt Lavenergi konstruksjonssnitt 1 :10 PROSJEKT: ARKITEKT: DATO: SIGN: PROSJEKT NR: TEGN. NR: TSJ Forskjellen er først og fremst bedre isolering og tetting som hindrer luftlekkasjer. Dette er det vi kaller «passive energitiltak». Den andre måten å tenke energisparing på er å installere hightech løsninger til kanskje flere hundre tusen. Rent teknisk kan disse løsningene være flotte, men det kan ta lang tid, kanskje år før investeringen er regningssvarende. «Passive energitiltak» er ofte lønn somme i løpet av halv parten av denne tiden. Mesterhus standard lavenergi inneholder: 40 cm isolasjon i tak. 20 cm isolasjon i yttervegg. 20 cm isolasjon i gulv på grunn. Vinduer med 3-lags glass, 2 LE-belegg og Argon gass mellom, og med U-verdi ca. 1,1 W/m 2 K. Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning og årsvarmevirkningsgrad over 70 %. Totrinns tetting utvendig i yttervegg og tak. Lekkasjetall (n50) ca. 1,0 h-1. Kontinuerlig føring av vindsperre forbi kritiske tilslutningsdetaljer som overgangen mellom yttervegg og tak (raft), vegg/gulv og hushjørner. Hva er et balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning? Et slikt system er vanlig i nye boliger i dag. Man gjenbruker varmen fra den brukte lufta til den nye friske lufta som kommer inn. Dette oppnås ved at boligen har et ventilasjonssystem som trekker varmen ut av den brukte lufta og overfører denne varmen til frisk luft før den sirkuleres i boligen. Slike systemer gir god luftkvalitet og bidrar til et godt inneklima som også mange allergikere setter pris på. I en lavenergibolig er det ekstra viktig at ventilasjonsanlegget har en god virkningsgrad, dvs. at den gjenvinner så mye som mulig av den varme brukte luften i oppvarmingen av den friske nye luften. De fleste av oss lufter også ved å åpne vinduer og dører. Gode luftevaner hvor du lufter kort og effektivt er derfor også viktig. Hva er varmestyring? Så dominerende har strøm blitt som energikilde i Norge at over 90 % av vårt totale energiforbruk stammer fra elektrisk kraft. Velger du derfor å benytte elektrisk oppvarming, har du mye å tjene på at energien blir utnyttet på en best mulig måte. Mange betaler i dag for varme de ikke trenger fordi boligen står tom store deler av dagen, og fordi det ikke er nødvendig med full oppvarming av rom man ikke benytter hele døgnet. I dag finnes det gode tekniske løsninger og produkter som kan hjelpe deg til mer effektiv energibruk. Med et styrings system kan du redusere strømforbruket med inntil 20 %. Et automatisk varmestyringssystem omfatter alt fra romtermostater som styrer temperaturen individuelt for hver enkelt ovn, til større systemer som styrer temperaturen i hele huset fra en sentral. For de aller fleste boliger i Norge vil en løsning for styring av innetemperaturen være en lønnsom investering. De færreste har behov for full oppvarming hele døgnet i hele boligen. Jo større oppvarmingsbehov, desto mer sparer du på varmestyring! Hvordan fordeler energibruken seg i boliger? Energibruken i boliger fordeler seg grovt sett på tre hovedposter: oppvarming (inkl ventilasjon) belysning og elektrisk utstyr varmt tappevann Oppvarmingsbehovet påvirkes i stor grad av boligens energitekniske egenskaper. Energibehovet til belysning, elektrisk utstyr og varmt tappevann er svært brukeravhengig og kan variere mye fra en bolig til en annen. Som oftest leverer vi boligen uten belysningsutstyr og/eller elektriske apparater, og da er du selv ansvarlig for å se til at produktene du kjøper er energieffektive. Ved beregning av boligens energibehov tas det normalt utgangspunkt i standardverdier (normaliserte verdier) for belysning, elektrisk utstyr og varmt tappevann, mens boligens varmetap og oppvarmingsbehov baseres på reelle verdier. Med dagens energipris antas energibruken til belysning og elektrisk utstyr å utgjøre ca 40 kroner/m 2 på årsbasis, og varmt tappevann ca 20 kroner/m 2. Samlet blir dette om lag 60 kroner/m 2 som et grunnforbruk, uten at oppvarming er tatt med i regnskapet. I en ny standardbolig antas oppvarmings behovet å utgjøre ca. 60 kroner/m 2, slik at den totale energi bruken blir 120 kroner/m 2. Romopp varming utgjør dermed ca halvparten av energibehovet i en standard bolig. I en lavenergibolig kan oppvarmingsbehovet enkelt reduseres til mellom halvparten og en tredjedel gjennom såkalte passive tiltak. Oppvarmings behovet kan dermed reduseres ned mot ca 20 kroner/m 2, og totalt energibehov til ca 80 kroner/m 2. Husbanken og lavenergi Husbanken vil fra 2005 prioritere boliger som blant annet er bygget etter Mesterhus Lavenergi-prinsippet. Det vil si at Husbanken vil være med å finansiere denne type boliger med gunstige lån. 2 3

4 Mesterhus-byggmesteren kan fortelle deg hvor mye du sparer ved å velge Mesterhus Lavenergi Vi har utviklet et nettbasert beregnings program som raskt og effektivt kan beregne kostnader og energiforbruk i den nye boligen din, og sammenligner dette med minstekravet i forskriften og Mesterhus «Normal standard». Ved å anta gjennomsnittlig energipris og rentenivå fremover vil programmet kunne gi svar på hva som er antatt tilbakebetalingstid på ekstrainvesteringen med Mesterhus Lavenergi. Andre anbefalte tiltak som i hvert enkelt prosjekt bør vurderes sammen med Mesterhus-byggmesteren «Plate på mark»-løsning pga. mer kontroll med tetthet i bygget W-takstoler (flat himling), slik at det blir plass til mye isolasjon på loftet. Godt isolerte varmtvannsberedere med lavt «stand-by»-tap. Vannkraner utført som vannbesparende tappevannsarmatur Sparedusjer Energieffektivt elektrisk utstyr (A-merkede hvitevarer m.m.) og energieffektiv belysning «Luft til luft»-varmepumpe Pelletskamin Elektrisk oppvarming i kombinasjon med en rentbrennende vedovn, eller gassovn/-peis Unngå gjennomgående sprosser og oppdelte vinduer Utvendig isolering i vegger mot terreng Redusere vindusarealet mot nord Orientere huset slik at flest vinduer kommer mot sør Redusere vindusarealet (ned mot 15 % av gulvarealet) Begrense bruken av karnapper og arker Benytte varmestyring i panelovner gjennom døgnet Andre mulige energitiltak Valg av hustype Valg av energisparetiltak Rapport som viser hvor mye du sparer Alle ni hustypene i denne katalogen er energi-beregnet Under hvert hus vil du se en tabell som viser årlig energibehov (kwh) for hver av de ni hustypene, utført i henhold til minimumsnivået i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), som Mesterhus Standard (MH-S) og som Mesterhus Lavenergi (MH-E). Under ser du et eksempel som er laget med utgangspunkt i Mesterhus Maud. Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Sum kwh/år TEK: Minimumskrav i henhold til forskriften MH-S: Mesterhus Standard (15 cm isolasjon i vegger, 30 cm i tak, og vinduer med U-verdi 1,4) MH-E: Mesterhus Lavenergi (Se beskrivelse på side 2 3) For deg som er opptatt av energisparing finnes også mange andre tiltak som kan iversettes for å spare energi og få et behagelig inneklima. Disse tiltakene er nødvendigvis ikke så kostnadseffektive som de passive tiltakene. Vi nevner her kort noen av disse uten å si noe om kostnadene. Fjernvarme Distribusjon av vannbåren varme åpner for fleksible løsninger hvor flere energikilder kan benyttes etter behov. Økt bruk av sentralvarme og fjernvarme fra leverandør i ditt nærmarked kan være en mulighet. Snakk med din energileverandør om dette finnes i din nærhet. Vannbåren varme Vannbåren varme vil si at boligen varmes opp av varmt vann som sirkulerer i rør i gulvene eller i radiatorer. Dette gir en behagelig oppvarming og godt inneklima. Vannbåren varme er en relativ høy investering. Et slikt anlegg bør knyttes til en varmepumpe eller pelletskamin. Varmepumpe En varmepumpe utnytter solvarme som ligger lagret i naturen. Temperaturen i fjell, jord eller sjø er stabil og ligger på 4 7 grader. En varmepumpe henter opp og forsterker denne varmen før den blåses inn i boligen. Det finnes også varmepumper som utnytter temperaturen i uteluft, såkalte «luft til luft»-varmepumper. Biobrensel/ved Biobrensel er et miljøvennlig og effektivt alternativ til elektrisk oppvarming. Å bruke ved til oppvarming i Norge er naturlig fordi vi har rik tilgang på biobrensel av høy kvalitet. 25 % av alle norske boliger har vedfyring som viktigste oppvarmingskilde i dag. Fyring i ovn utgjør den vanligste formen for oppvarming med ved i boliger. Nye ovner utnytter om lag 80 % av energien i veden. Vedfyring i peis er mest for kosens skyld, ettersom en peis utnytter kun % av varmen i veden. Pellets Pelletskaminer gir god forbrennings effekt og utnytter hele 80 % av energien i brenselet. En pelletskamin fyller seg selv og brenner døgnkontinuerlig uten særlig behov for tilsyn. Temperaturen reguleres med en romtermostat og dette gir en jevn og behagelig temperatur. I likhet med ved er fyring med pellets en svært miljøvennlig form for oppvarming. Gass Gass er i dag rimeligere enn strøm, men krever en del investeringskostnader. Naturgass kan brukes til all oppvarming; til oppvarming av vann, til koking og steking og til peiskos eller grilling på terrassen. Merkostnaden med installasjon av gassoppvarming i boliger kan fort komme opp i til kroner, sammenlignet med installasjon for elektrisk oppvarming. Men samtidig sparer man kostnadene til bygging av skorstein i huset. Gasspeisen trenger bare et lite rør ut gjennom veggen. Tilgang til gass kan man få gjennom å koble seg til nærliggende gassrørledning eller fra tank nedgravd i hagen. 4 5

5 1. ETASJE MÅLESTOKK 1: 150 Kundetilpasset Sjarmerende vinkelhus med overbygd terrasse Mesterhus Nora har plass nok til en hel kjernefamilie, til tross for beskjedent areal. Planløsningen inneholder blant annet stor vinkelstue og adskilt kjøkken, i tillegg til tre separate soverom. Utvendig har vi tilført huset en rekke detaljer som bringer tankene tilbake i tid. MESTERHUS NORA MH 103 N-L-E NORHILD NINNI MAUD NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 143,5 m 2 Beregnet areal totalt 119,4 m 2 Største lengde 14,5 m Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Største bredde 10,9 m Varmt vann kwh/år I 2006 blir det innført et nytt EUdirektiv Bruksareal 1. etg. 119,4 m 2 Sum kwh/år i Norge som pålegger alle Bruksareal totalt 119,4 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. å dokumentere energiforbruket 6 i boligen sin. 7 Visste du at... I dag bygges de fleste boliger i Norge kun etter forskriftens minimumskrav.

6 1. ETASJE MÅLESTOKK 1: 150 Kundetilpasset To boliger i én herskapsvilla Mesterhus Norhild kjennetegnes ved sine fine, nostalgiske detaljer. Dette huset faller i smak hos de fleste som liker denne stilen, og det skal godt gjøres å oppdage at huset i virkeligheten er en tomannsbolig. Her kan du kjøpe sammen med en venn eller kjøpe hele huset selv og satse på gode leieinntekter. 2. ETASJE MÅLESTOKK 1: 150 NORA MESTERHUS NORHILD MH 104 N-S-E NINNI MAUD NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 76,4 m 2 Visste du at... Beregnet areal totalt 100,2 m 2 Største lengde 8,2 m Du kan få betydelig større lån fra Oppvarming kwh/år Største bredde 9,8 m hus banken ved å bygge mer energivennlig bolig. Lys og utstyr kwh/år Bruksareal 1. etg. 69,7 m 2 Varmt vann kwh/år Bruksareal 2. etg. 50,9 m 2 Sum kwh/år Boliger kan gjøres betydelig mer energieffektive enn det som er vanlig i dag Bruksareal totalt 120,6 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. Areal og mål gjelder pr. leilighet 8 med ganske enkle metoder. 9

7 1. ETASJE Kundetilpasset Folkets favoritt Mesterhus Ninni bygges fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Selv om dette er vårt mest populære hus, finnes det knapt to av dem som er like. Du kan nemlig gjøre forbløffende store endringer, samtidig som du drar nytte av det grunnlagsarbeidet vi har gjort med tegninger og beregninger. 2. ETASJE NORA NORHILD MESTERHUS NINNI MH 105 N-S-E MAUD NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 97,8 m 2 Beregnet areal totalt 119,9 m 2 Største lengde 11,5 m Største bredde 8,5 m Bruksareal 1. etg. 84,9 m 2 Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Bruksareal 2. etg. 58,4 m 2 Sum kwh/år Energibehovet til belysning, elektrisk Bruksareal totalt 143,3 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. utstyr og varmt tappevann er svært 10 brukeravhengig. 11 Visste du at... Mange steder i Norge kan ca. 20 % av oppvarmingsbehovet i boligene dekkes av sola som skinner inn gjennom vinduene.

8 Kundetilpasset 1. ETASJE Funkis-inspirert hus med særegen karakter Mesterhus Maud er et moderne hus med rene linjer som uttrykker stil og eleganse. Planløsningen er fleksibel, og du kan velge hvor du vil ha soverom og boder. At huset vant Boligprodusentenes pris for nyskapende bolig 2002, viser at flere enn oss har sans for arkitekturen og planløsningen. 2. ETASJE NORA NORHILD MESTERHUS NINNI MAUD MH 212A M-L-E NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 103,5 m 2 Visste du at... Beregnet areal totalt 120,4 m 2 Energibruken til en gjennomsnittsbolig Største lengde 11,1 m Oppvarming kwh/år til belysning og elektrisk utstyr antas Største bredde 11,7 m Lys og utstyr kwh/år å utgjøre ca 40 kr/m 2 på årsbasis, Bruksareal 1. etg. 85,3 m 2 Varmt vann kwh/år varmt tappevann ca 20 kr/m 2 Bruksareal 2. etg. 58,5 m 2 Sum kwh/år og oppvarmingsbehovet ca 60 kr/m 2, Bruksareal totalt 143,8 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. slik at den totale energibruken blir på 12 ca 120 kr/m 2. 13

9 1. ETASJE Kundetilpasset Et hus for hele livet Mesterhus Nordvik er et praktisk hus på ett plan. Dette er et hus du trygt kan bli gammel i. Du har plass til alt en liten husstand trenger og mer til. Utvendig er huset idyllisk og detaljert. NORA NORHILD NINNI MESTERHUS MAUD NORDVIK MH 601B N-L-E NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 99,2 m 2 Beregnet areal totalt 77,4 m 2 Største lengde Største bredde 11,1 m 9,7 m Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Bruksareal 1. etg. 79,4 m 2 Sum kwh/år Kombinasjonen elektrisk oppvarming Bruksareal totalt 79,4 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. og vedfyring, eller pelletsfyring 14 bør være attraktiv i lavenergihus. 15 Visste du at... Totalt sett vil varmetapet gjennom ytterveggene bare utgjøre en mindre andel av boligens samlede varmetap.

10 1. ETASJE Kundetilpasset 2. ETASJE Kompakt hus med mange muligheter Mesterhus Noteby er et lite, men koselig hus som egner seg like godt for førstegangs- som sistegangsetablerere. Huset er fleksibelt i forhold til familiesituasjon og lommebok, og på grunn av sin sjarm og enkle, fine detaljer, nyter huset stor popularitet. Det er dessuten lyst og vennlig; kombinasjonen stue og kjøkken har lysinnfall fra tre sider. NORA NORHILD NINNI MAUD MESTERHUS NORDVIK NOTEBY MH 602B N-L-E NESGÅRD KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 89,5 m 2 Visste du at... Beregnet areal totalt 95,0 m 2 Skal du kjøpe ny vaskemaskin, se etter Største lengde 9,1 m Oppvarming kwh/år de som er energimerket med A. De Største bredde 8,5 m Lys og utstyr kwh/år bruker minst energi og er billigst i drift. Bruksareal 1. etg. 70,5 m 2 Varmt vann kwh/år Enda viktigere er det å bruke produktene Bruksareal 2. etg. 40,9 m 2 Sum kwh/år med vett. Sett på vaskemaskinen bare Bruksareal totalt 111,4 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. når den er helt full. Da sparer du både 16 energi og vaskemiddel. 17

11 1. ETASJE Kundetilpasset 2. ETASJE Liten utenpå, men stor inni Mesterhus Nesgård kan virke som et lite hus når du ser det utenfra, men straks du er innenfor vil du bli forbauset over hvor godt vi har utnyttet arealet. Og det beste av alt: Huset kan husbankfinansieres! NORA NORHILD NINNI MAUD NORDVIK MESTERHUS NOTEBY NESGÅRD MH 605B N-L-E KVALHEIM MOLAND For mer info, se Bebygd areal 100,6 m 2 Beregnet areal totalt 116,6 m 2 Største lengde 13,3 m Største bredde 9,1 m Bruksareal 1. etg. 91,9 m 2 Bruksareal 2. etg. 41,1 m 2 Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Sum kwh/år Bruksareal totalt 133,0 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. Byggforsk anbefaler ventilasjon med 18 varmegjenvinning med god virkningsgrad. 19 Visste du at... Monter sparedusj! Da bruker du bare halvparten så mye varmtvann. En familie som til sammen dusjer 20 min utter hver dag vil spare ca 1200 kroner i året.

12 1. ETASJE Kundetilpasset 2. ETASJE Hyggelig gavlhus med smakfull fasade Mesterhus Kvalheim er en spennende hustype på over 120 m 2. To etasjer gir muligheter for ett eller to bad og fleksibilitet i forhold til antall soverom. Ønsker du et rimeligere alternativ, kan 2. etasje leveres uten innredning i første omgang. NORA NORHILD NINNI MAUD NORDVIK NOTEBY MESTERHUS NESGÅRD KVALHEIM MH 606B K-L-E MOLAND For mer info, se Bebygd areal 108,8 m 2 Beregnet areal totalt 105,2 m 2 Største lengde 11,2 m Største bredde 8,2 m Bruksareal 1. etg. 80,4 m 2 Bruksareal 2. etg. 41,3 m 2 Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Sum kwh/år Bruksareal totalt 121,7 m 2 Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. Gjennomgående sprosser bør unngås 20 i lavenergiboliger! 21 Visste du at... Ta deg heller flere kjappe dusjer enn å bade. Da bruker du atskillig mindre vann og energi enn om du fyller et badekar med flere hundre liter varmtvann.

13 1. ETASJE MÅLESTOKK 1: ETASJE MÅLESTOKK 1: 150 Kundetilpasset Moderne enebolig med åpen planløsning Mesterhus Moland passer best på en skrånende sør- eller vestvendt tomt. Inngangen kan enten være i underetasjen eller i hovedplanet. Hovedetasjen har en stor stue- og kjøkkenløsning. Underetasjen har tre soverom og en hall/hagestue i tillegg til bad, vaskerom og bodplass. Det er også mulig med et fjerde soverom/gjesterom i hovedetasjen. NORA NORHILD NINNI MAUD NORDVIK NOTEBY NESGÅRD KVALHEIM MESTERHUS MOLAND MH 608 M-L-E For mer info, se Bebygd areal 100,9 m 2 Beregnet areal totalt 113,4 m 2 Største lengde 11,5 m Største bredde 7,4 m Bruksareal 1. etg. 72,5 m 2 Bruksareal 2. etg. 77,1 m 2 Bruksareal totalt 149,6 m 2 Oppvarming kwh/år Lys og utstyr kwh/år Varmt vann kwh/år Sum kwh/år Se forklaring til tabell på side 4 i brosjyren. 22 Det bør benyttes vinduer med 3-lags glass. 23 Visste du at... I lavenergihus er det svært viktig å redusere luftlekkasjene til et minimum. Det betyr at man må tette ekstra godt og ha balansert ventilasjon gjennom et varmegjenvinningsanlegg. Kundetilpasset

14 ANNONSE Bygg Mesterhus lavenergi - ekstra mye Glava isolasjon lønner seg ANNONSE Det finnes en rekke måter å gjøre boligen mer energieffektiv på enn det som er vanlig i dag. Viktigst av alt er å redusere varmetapet i boligen. Dette gjør du gjennom en god og tett bygningskropp som er ekstra godt isolert med Glava isolasjon. Det er dette som er med å gjøre boligen din til et lavenergihus. Gir det godt isolerte huset dårlig inneluftskvalitet? I et lavenergihus som er godt tettet mot luftlekkasjer og ekstra godt isolert ivaretas det gode inneklimaet gjennom et balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning. På den måten er det ikke noen konfliktsituasjon mellom et tett og godt isolert hus og behovet for frisk inneluft. Passive energisparetiltak Ekstra mye Glava isolasjon i huset utover det forskriftene forlanger er det første man tenker på i et lavenergihus. Den grunnleggende tanken bak et lavenergihus er nemlig energisparemetoder gjennom passive energisparetiltak. I motsetning til aktive tiltak i form av tekniske installasjoner, for eks. varmepumper, som krever vedlikehold og har begrenset levetid gir det gode isolerte huset deg varige verdier i hele husets levetid. Tenk derfor Glava isolasjon før du vurderer mindre kostnadseffektive energisparetiltak. En miljøvennlig bolig er en godt isolert bolig Fremtiden krever at vi tar vare på energien og forurenser mindre. Vårt felles ytre miljø er kanskje det viktigste av alt. God og riktig isolering kan kombinere personlige interesser og fordeler, som reduserte fyringsutgifter og en stabil innetemperatur året rundt, med et felles mål som miljøvern. God isolasjon er miljøvern i praksis! Et ekstra godt isolert hus lønner seg for den enkelte og for samfunnet!

15 X c o m f o r t ANNONSE Rehabilitering eller bygge nytt? BENNETT. Foto: Lasse Berre. Trådløs styring ANNONSE Lys-, varme-, persienneog markisestyring. Økonomi, komfort og sikkerhet alt i samme system. Sørg for at strømforbruket ikke blir gammeldags. Trådløst! Nå kan du plassere lysbrytere der det passer deg, helt uten ledninger. Unn deg denne friheten når du skal bygge eller modernisere. Xcomfort gir deg samtidig sikre løsninger. Hva med en fellesbryter ved hoveddøren som slår av alt lys, strykejern, kaffetrakter osv. når du reiser bort? Samme funksjon kan du også få ved nattbordet eller andre steder. Varme rom krever energi, og energi koster! Xcomfort sørger for at rommene du skal bruke har en behagelig temperatur, og senker temperaturen til sparenivå når du ikke bruker dem. Når du bygger nytt, bygger om eller rehabiliterer, gjør du mange valg Kontakt din nærmeste Elfagbedrift, og be om Xcomfort. som betyr mye for strømforbruket i årene som kommer. Er du i tvil hva som gir mest effekt hos deg? Ring oss det er gratis Elfag NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER 26 27

16 ANNONSE Bedre luftkvalitet - lavere energibruk Valg av Villavent balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i den nye boligen din. Samtidig oppnår du et friskt hus, med god luftkvalitet. Moderne boliger - ingen naturlig utlufting Vi er avhengige av frisk luft for å trives, og idag tilbringer de fleste av oss 80 90% av tiden innendørs i bygg som er svært tette, og ofte med dårlig utlufting. Resultatet er dramatisk økning av astmaog allergiplager, i tillegg til hodepine og nedsatt yteevne. Tette boliger med dårlig utlufting er også utsatt for kondens og mugg. En familie på 4 produserer 15 liter vann i form av damp pr. døgn. Dette må luftes ut, ellers vil det forårsake råte og kondensskader over tid. Slike skader vil ofte ikke synes før det har gått flere år, og kan da medføre store reparasjonskostnader. God luftkvalitet - god livskvalitet All luft i en bolig bør skiftes ut minst annenhver time. Da er tilførselen av friskluft tilstrekkelig, og den brukte luften får ikke gjøre skade. Et Villavent balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning trekker ut gammel og dårlig luft. Samtidig tilføres samme mengde temperert, filtrert og ren friskluft. På vei ut benyttes den gamle tempererte luften til å varme opp friskluften i en såkalt varmeveksler. Varmegjenvinningen medfører at den friske luften alltid holder behagelig temperatur når den føres inn i huset, og ubehag på grunn av trekk og støy fra ytterveggsventiler unngås. Et effektivt filter sørger for at friskluften som tilføres alltid er ren. Dette har avgjørende betydning for allergikere, men bidrar også til velvære for oss alle. Reduserte oppvarmingsutgifter I en bolig uten varmegjenvinning utgjør energibehovet til oppvarming av ventilasjonsluft svært stor del av det totale energiforbruket. Villavent balansert ventilasjon med varmegjenvinning sparer deg for mesteparten av kostnadene til oppvarming av ventilasjonsluft. Dermed kan du ventilere med god samvittighet, også i den kalde årstiden. Les mer om dette på Villavent ANNONSE 28 29

17 ANNONSE Når du isolerer med Rockwool kan du tilby dine kunder en helt unik boligsikring. Ved en eventuell brann sikrer Rockwool at du får de ekstra minuttene som kan redde liv og verdier. Rockwool isolasjon i tak, inner- og yttervegger hindrer brannen i å spre seg fritt til etasjen over eller under eller til rommet ved siden av. Monteringsmetoden og de unike egenskapene til Rockwool Flexi A-plate reduserer også risikoen for isoleringsfeil og unødig varmetap. Dette er en løsning som kan gi opptil 20% bedre resultat enn ved bruk av vanlig A-plate. Det merkes både på inneklima og fyringsøkonomien. Induksjonstopp - energivennlig magnet på hobbykokker Induksjonstopper er det heteste på hjemmekjøkkenet akkurat nå. Ikke bare fordi induksjon gir 50% raskere koketid og gjør det enkelt å regulere temperaturen så du oppnår helt perfekt biffskorpe og konsistens på hollandaisesausen. Induksjon er også super energivennlig. ANNONSE Så hvorfor ikke velge det beste og sikreste fra starten? PROSERVICE.DK Pelletskamin - enkelt, økonomisk og miljøvennlig! Trepellets er et 100% rent naturprodukt Trepellets er et 100% rent naturprodukt som er utpekt som en energikilde for fremtiden. En pelletskamin gir varme til en gunstig og stabil pris, samtidig som du kan glede deg over at forbrenningen ikke bidrar til drivhuseffekten. Kaminen er også meget enkel i bruk - pellets mates automatisk inn i brennkammeret fra et magasin på baksiden, og alt du trenger å gjøre er å stille inn ønsket temperatur! I FK butikker finner du flere modeller fra Calimax, en av Europas ledende produsenter av pelletskaminer. Det sikrer deg en kamin som er helt i tet når det gjelder virkningsgrad, lavt støynivå, tidløs design, problemfri funksjon og lang levetid. Ta kontakt med FK butikken på Felleskjøpet i dag, eller se for mer informasjon om fremtidens energikilde! Vi gir deg bedre råd I motsetning til raske biler som sluker mye drivstoff, er en induksjonstopp rask samtidig som den bruker lite energi. Den bruker halvparten så lang tid som en vanlig kokeplate, samtidig som den bruker 25% mindre energi. Mens varmen må overføres både gjennom varmeelementer, kokeplate og kjelebunn i vanlige kokeplater, sørger et magnetfelt for lynrask oppvarming i induksjonstopper. Magnetfeltet skifter retning ganger i sekundet. Når magnetfeltet treffer en kasserollebunn med kjerne av jern, begynner jernmolekylene å svinge med samme frekvens. Nesten 75% av den tilførte energien omdannes til effektiv varme. NULL TIL HUNDRE PÅ UNDER 7 MINUTTER Tenk deg å kunne koke opp en kjele med to liter pastavann på under 7 minutter og å kunne tørke av platen når noe koker over uten at kluten eller papiret brenner seg fast. Overflatetemperaturen på induksjonstopper er lav fordi det er kjelen som får kokeplaten til å bli varm. Når kjelen er borte, forsvinner varmen også. En ekstra trygghet med tanke på små barnehender. DESIGNET HØYTEKNOLOGI Induksjonstopper er på full fart inn i europeiske kjøkken, også i gasstoppenes høyborg Frankrike, der salget av induksjonstopper har tatt helt av. Det ene utelukker ikke det andre. Er du en avansert hobbykokk, kan du for eksempel kombinere to induksjonsplater med to gassbluss og en grill. Og litt til. Designet høyteknologi av tysk kvalitet finner du på Siemens Husholdningsapparater, Pb 6593 Etterstad, 0607 Oslo. Tlf

18 ANNONSE Superundertøy for huset! Lavenergiboliger for fremtiden Vårt mål er 50 % redusert energibehov i nye boliger ANNONSE Norsk klima setter store krav til riktig påkledning. Nye tekstiler som gir god tetthet og samtidig puster har i denne sammenheng gjort livet langt mer lettvint og behagelig for folk flest. Det finnes ikke dårlig vær - bare dårlige klær er en kjent barnelærdom for oss som bor i et land med skiftende årstider og mye ruskevær. Løsningene benyttes nå i flere ulike typer lavenergi hus hvor det settes enda større ytelseskrav til vindsperresjiktet, - og hvor kun det beste er godt nok! Sørg for at din bolig også er beskyttet av ny materialteknologi med ekstreme egenskaper når det gjelder vindtetting og vanndampdiffusjon. Pro Super Diffusjonsåpent Undertak, Soft Vindsperre og Isola Svillemembran er løsningene som sørger for optimal tetthet og samtidig er markedets beste til å transportere vanndamp ( pustende egenskaper!). Det betyr økt komfort og sikkerhet enten vi snakker om innemiljø eller varig beskyttelse av bygget. Lavenergiboliger får god finansiering i Husbanken Tørre og sunne hus For mer informasjon :

19 Nytt EU-direktiv om bygningers energi forbruk innføres i Norge i Regjeringen vil også innføre nye energi bestemmelser i byggeforskriftene. Forsidefoto: Norgesfoto Pål Bugge Samtidig vil det etter en viss over gangs periode bli innført en ordning med energi sertifikater for alle bygg, i henhold til det nye EU-direktivet. Ved å inn føre energi sertifikater blir det enklere å verdsette boligen ved å ta hensyn til energi bruk i forbindelse med kjøp og salg av boliger. Du finner flere smarte løsninger for å knipe inn på energiforbruket, på følgende internettadresser: Forhandler: Mesterhus Norge er en del av Mestergruppen AS, som blant annet arbeider med kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Mesterhus Norge er organisert som et landsomfattende kjedeforetak av ca. 145 frittstående byggmesterfirmaer. Grunntanken er kvalitetshus bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk gjennom hele byggeprosessen.

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Både en pengemaskin og en

Både en pengemaskin og en Kjelleren. Både en pengemaskin og en gullkantet investering 3 Lån kr 2280 000,- www.kjeller.no Lån kr 1190 000,- Større enn 85 m 2 Større enn 85 m 2 55 m 2 Oppdatert 1. januar 2003 HUSBANKEN PREMIERER

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA Trender Dette skjer på boligmarkedet akkurat nå Miljø Spar penger og energi med varmepumpe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Inspirasjon Finn balansen med naturfarger på veggen OPPUSSING Nr. 1 / Februar

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer