X Bu11tin. Juli11. n livssti &.. 4 / .4. K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad. - 4k

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "X Bu11tin. Juli11. n livssti &.. 4 / .4. K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad. - 4k"

Transkript

1 X Bu11tin K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad Juli11 n livssti $ 4. i - 4k -r a &.. 4 / 7.4.

2 2 Natur & miljø Bulletin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 3 Redaktør: Tom Erik 5kIand Rodakijon: Jens Peuer Totdiiæs, Kristian Jahrc Bidragsytere: Klaus Ivedt og Siu Gjølme Førstosidefoto: Utf Huett NiI n.,titiloto Adress: Posihoks 342 Sentrun, 011)1 ( )slo. Iii 22 41)2400. Faks: Epost: redn(aoniinc fn Neste tomautgave: Fortapt i Abonnemont: 199/år (privatpersoner), 500/år (bedrifter) Annonser TIf: Faks: Trykking: Gan Grafisk. Trykket på 100% resirkulert papir. Norges Naturvenlfo4bund: Samme postadresse som N&M Bulletin. Web: Epost: naiursern(t naturvernnn 7. sepieniher 009. fagpressen forbrukerjungelen Har du noen g;iiig lett etter økologisk mat i en butikk? Eller spurt en ansatt i en forretning om hvilken maling som er miljøvennlig? Kanskje forundret deg over hagemøbelselgernes plutselige uviten het nar spnrsni;ilet om regnskogtommerets opprinnelse dukker opp? Det er ikke lett ä være forbruker i dagens samfunn. Produktutvalget er enormt, og forbnikernes kunnskap skulle gjerne vært like stor. Det er dcii ikke. De fleste klarer ikke å skille E-stolïer fra hverandre, huske de kjemiske betegnelsene på hormonhermere, ha i bakhodet at regnskogstømmer merket FSC er det beste. Det er for mye annet å tenke på. En god merkeordning kan være løsningen på problemet. Sveriges «Bra mil jdval»-merking kan være et eksempel. Merket er velkjent, og det viser seg at mange forbrukere faktisk foretrekker de merkede varene. Naturskyddsfdreningen står bak merket. At en miljøorganisasjitn er delaktig i merkeordningen gir troverdighet. 1 Norge har vi Svanemerket. Merket er i og for seg en garanti for at varen er lite utiljobelastende, men konkurrenten kan være mer miljøvennlig uten at det kommer fram. Svanemerket er nemlig noe man må betale for å få. Vi har også Debios 0-merke, som betyr at varen kommer fra ukologisk landbruk. Problemet med det siste er at svært å kenner til det. Trist, siden svært mange mennesker fliktisk mener okologiske produkter smaker godt og er fornuftig. Det er vanskelig å si hvordan en god merkeordning skal være. Men følgende kriterier bor oppfylles: Merket mà være godt kjent. Bud skapet ma æie så lettfattelig at man ikke må ha en kjemiingenior tittel for a forsta det. Og sist men ikke minst må merkeordningen være til å stole pa. Miljømyndighetene kan gjerne ta ansvar for å skape et merkesvstem. Sammen med miljoorganisasjonene kan man lage kriterier som er strenge. En slik ordning vil være et viktig tiltak for forbrukerne, og en drivkraft til handling hos en god del produsenter. 3. juli - 6. august: Natur vcrnforbundet reiser på som mertokt med giftjakt, feltbio logi og Blekkulfs dukketeater langs sorlandskysten, fra Oslo til Farsund. Kontakt: Per-Erik Sehulze. tlf: juli: Slattekurs - prak tisk skjotsel av kulturlandskap og biologisk niangfold, Rygh sæter i Buskerud. Arr: Natur vernforbundet i Buskerud, tlf: juli: Eventyrhagen, Tjøme. Arr: Åse Harjo Schmidt og Marianne Leisner, tlf: H1rndrren Naturvernforbundet i Kongs herg, tlf august: Demonstrasjons marsj mot det svenske kjerne kraftverket Barsebåck i Skåne. Sverige, Kont: Man llaaland, Naturvernforbundet i Kongs berg tlf august: Vindkraft treff på Stadtlandet, Sogn og Fjordane. Arr: Naturvernfor bundet i Sogn og Fjordane, tlf: t) august: Feltkurs om biologisk mangfold på bk alnivå, Røros. Arr: Norsk Bio logforening og SABIMA, tlf: august: Permakultur grunnkurs, Tjome. Arr: Frede september: Seminar rica Miller og Marianne Leis om okologiske kvaliteter i ner, tlf: Nordsjøen, Scheveningen, Nederland. Arr: North Sea august: Nordisk Mot- Seeretariat i samarbeid med maktstrell 1999, Lindbergs norske og nederlandske miljø kursgård i Falun, Sverige. vernmyndigheter, tlf: Kontakt: Man Haaland, c Trenger du flere eksemplarer av Natur & miljø Temabulletin? Fem for femti - et klassesett for 190,- (pluss porto og ekspedisjonsgebyr) Vi kan også skaffe tidligere temabulletiner: Miljøgifter (2/96) Primærnæringer (3/96) Sur nedbør (4/96) Samferdsel (1/97) Miljøkriminalitet (2/97) Klimaendringer (3/97) Mat og miljø (4/97) Avfall (1/98) Lokal Aganda 21 (2/98) Miljøteknologi (3/98) Energi (4/98) Rovdyr (1/99) - få igjen Vi har også flere eksemplarer av spesial nummeret om øvre Otta. Send bestilling til: Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 OSLO Eventuelt kan du bestille på: faks telefon Husk å fornye ditt abonnement Også i 1999 sprer N&M l3ulletin nyheter og kunnskap om nasjonale og internasjonale miljøsporsmal. Vi presenterer faktiske forhold og veldokumentert bakgrunnsinformasjon slik at du selv kan danne deg en mening om aktuelle miljøsporsmal. Kortfiittet, poengtert og uten utenomsnakk. Takk for at du fortsatt vil abonnere på Norges ledende miljøavis! Senk temperaturen om natten og spar hundrelapper! 1nti, mjo Enokbedriften Bu11IE!iin Stortinsgt. t t6 Tetefon: 22 Xt t( 53 Ott)t OSLO TeteLLx: 2286 t7 6(i

3 Møbler Tekstiler that s økonomisk 4 Natur & miljø Bulletin HVA KAN DU GJØRE? temanummer Hva i all verden kan DU gjøre? JENS PETTER TOLDNÆS Du redder ikke verden ved å kjøpe resirkulert papir. Eller ved å forbruke litt mindre, ved å kjøpe såpestykker istedetlor flyt ende såpe, ved å sykle til jobben, gj på tur, spise grønnsaker, kjøpe hagemøbler av bjork, kaste glass i glasscontainer, fyre med tørr Spar på varmtvannet! Stiller du ned terniostaten på varmtvannet sparer du penger. Oppvarm ing av varmt vann utgjør en stor del energiforbruket i en bolig. Vanligvis er varmt vannsberederen l orhandsinnstilt pa grader. Dersom du senker temperaturen til 65 grader vil varmetapet fra bereder og rornett bli redusert, og det blir enklere å sikre seg mot skol dingsskader. Er termostaten montert i berederens elektriske koblings boks, må justering av tempera turen l oretas av elektriker. Fyll vaske- og oppvaskmaskinen Oppvaskmaskiner og vaskemas kiner bruker like mye energi uansett hvor mye du har i dem. I tillegg til å l1e maskinen bør du velge en vaskemaskin som sentrifugerer godt. det vil si minimum 1000 o/min, dersom du har torketrommel. Energibruken til trommelen reduseres nemlig med en tredjedel dersom vaskemaskinen sentrifugerer på /min i stedet for 500. Husk at den billigste og mest miljøvennlige måten å tørke tøy på er å henge det opp til tørk. FRI. Tøy Pussetliler Hvltevarer Makulatur Te,rnelng uv leiligheter dedebo. Fretvx v en arte,rtsrr,..kedsued. t hos, ersesrettvtatl O,l stor fsn,js Du e ai5.d ve,sem,r.en ;1 0,1 io,v,serr Eurtdvi DINE [ OVER CJELER OSS Å HJELPE ANDRE Hva kan du gjøre for at verden skal bli et litt bedre sted å være? Sannsynligvis ikke mye. På de neste fire sidene vil Natur & miljø Bulletin likevel forsøke å gi deg noen tips på veien. ved eller dyrke giftfritt i hagen. Du gjør faktisk ikke det. Ikke ved andre. Forbrukerrapporten har fatt Teknologisk institutt til å teste maling og beis med tanke pa om de kjemiske bestanddelene kan skade reproduksjonsevnen hos mennesker og dyr eller om det kan gi oss kreft og allergier. I miljovurderingen ble det lagt vekt på om stoffer er bioakkumulerende, det vil si at de øker oppover i næringskjeden, om de er nedbrytbare, om de inneholder hormonhermende stoffer eller løsemidler som skader ozonlaget. Fint blir det, men er det sunt? Flere beis- og malingtyper er usunneforfolk og miljø. (Foto: Øystein Sobye/Samnfoto,) Dette bør du unngå i fargeliandeien: Tjæralin oljedekkbeis og maling (svært dårlig utfra helseog miljovurdering). Utgard grunningsolje (svært dårlig utfra miljøvurdering). Bergen utendørsmaling (nek ter å oppgi innhold av helse og miljøskadelige stoffer). Tre-sir grunning (nekter å oppgi innhold av helse og miljøskadelige stoffer). Norrøn oljebeis, oljedekkbeis a kjøpe sparepærer engang! Sannsynligvis kan du leve et langt og lykkelig liv selv om du gir fullstendig blaffen i alt dette og mere til. Det er ingen som passer på deg heller. Riktignok kan naturen tjene på vår miljøbevissthet, men det eneste du kan oppnå med alt miljø-maset er litt bedre helse og økonomi. Og kan skje en orliten grad tryggere framtid tbr barna dine. Sorry det er ikke mer it! Grønn maling lar vente på seg økologisk maling får du ikke. Men enkelte merker er bedre enn og husmaling (dårlig utfra miljøvurdering). * Mestermaling (dårlig utfra miljovurdering). Kjøp helst: Demidekk maling og dekkbeis (bra utfra helse- og miljovurder ing). Tinova Acryl (bra utfra helse- og miljøvurdering). Norrøn Acryl husmaling og Acryl dekkbeis (bra utfra helseog miljøvurdering). Livos VINDO blank oljemaling nr 650 og DUBNO grunningsolje nr. 262 (bra utfra helse og miljøvurdering). Andre tilfredsstillende produkter: Drygolin oljemaling og olje dekkbeis Visir grunning Tinova oljemaling og olje dekkbeis Utegrunn grunning Norrøn Unik husmaling temanummer Hv KAN DU GJØRE? Natur & miljø Bulletin 5 Vis fyringsvett! 1. Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved som blir lagt i ovnen ikke ved å skru ned trekken. Legg heller i oftere og mindre med god trekk hele tiden. Da minsker luftforurensningen. 2. Steng igjen både bakre og midtre spjeld når du ikke fyrer. Bor du i blokk, blir det dårligere trekk hos naboen over dersom du har spjeldet åpent. 3. Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette. ) 4. Bruk alltid tørr ved. Helst skal fl veden ha tørket ett år, i det minste over sommeren. Rå ved er van skelig åtenne og gir lite varme. 5. Brenn ikke trykkimpregnert treverk og plankebiter med mal ing. Slik brensel gir fra seg svært giftige gasser når det blir brent og etterlater seg tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ildstedet og pipa. SIEMENS 6. Unngå å brenne søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet hus holdningsavfall. 7. Bruk småved til opptenning i stedet for store mengder avispapir eller annet hushold ningsavfall. 8. Unngå sprengfyring. I tradi sjonelle ildsteder får du best nytte av veden når du frer med middels belastning. I de nye rentbrennende ovnene kan du med fordel fire med lav belasming. 9. Unngå for all del å legge godt i ovnen om kvelden for så å strupe lufttilførselen. Det gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensning, dårlig utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann. 10. Skal du kjøpe ny ovn, velg en ovn med katalysator eller luft kammer i stedet for å kjøpe brukt. Noen steder får du pant for den gamle ovnen din. Enøk er sunt og helsemessig. ønsker du mer informasjon og gode råd om energiøkonomisering, ta kontakt med din lokale energileverandør. Troms fylkeskommuncs Fnokfond 9005 Tromsø Siemens er ledende p,l moderne design De fleste tv viet, oppvask,naskrner for innbyqq,nq kort ni skaffes, rustf,,tt stil Vasker du fremdeles krystallet og de store dekketallerknene for hånd? EØR Siemens har noen av markedets største og mest skånsomme oppvaskmaskiner 1100 àr har vi gjort husarbeidet enklere og mer bebageiig Na har vi utviklet oppvaskmaskirier som tar hele oppvasken og vasker den skansomt Ved s øke den innvendige hoydcn med 5cm, Iår du plass til de stole kelene, dekkegsllerknene og bokebrettene. Og var unke Aqus Sensor, og en spesielt utv klet varmeveksler, gjør at Siemens er blant markedbts mest energiøkonomiske oppveskmaskner.

4 råd og enten for 6 Natur & miljø Bulletin HVA KAN DU GJØRE? temanummer temanummer HVA KAN DU GJØRE? Natur & miljø Bulletin 7 Hvor grønn er hagen din? Ikke tre og ikke plast hva i all verden skal hagemøbler være laget av? Svaret er kort og godt norske tre slag. Furu og bork er utmerkede, fornybare, materialer. Det er brukt lite ressurser til frakt og ingen urbefolkning lider som en følge av at du sitter pa terassen og nyter solen liagemøbelimporten fra Viet nam, Indonesia og Malaysia til Norge er mer enn hundredoblet i perioden I tillegg im porteres det mye via Kina, Dan mark og Sverige. Mye av dette bidrar til å rasere regnskogen. Den eneste garanhien for at tømmeret er tatt ut pa en oko logisk forsvarlig mate er FSC merket. FSC star for Forrest Stewardship Council, et organ som sertifiserer etter kriterier som sikrer lokalbetbikning og Flott uten gift l3ilen er et stort miljøproblem. Som bileier og sjåfør kan du imidlertid gjøre mye for å bøte pa elendigheten. 1. Godt vedlikehold av bilen gir mil jøgevinster. 2. Bruk sykkel eller beina pa kornatur mot overgrep. Det beste er uansett norske treslag. Ma du ha ønsker du å drive glftftltt i hagen er det mange muligheter og mye Informasjon på markedet. Les disse: Bare sprøyt? Veileder om giftfritt hagebruk. Miljoheimevernet, Naturvernforbundet og Hageselskapet. Ville Naboer - Håndbok for en naturlig omgivelse. Naturvernforbundet. Ren Jord! Håndbok i fijemmekompostering. Miljaheimevernet Villrosene - økologi i hagen. Marianne Leisner Landbruksforlaget og Hageselskapet. Giftfritt hagebruk og vink Miljøheimevernet og Naturvernforbundet. Hageiiwbler av norsk treverk er bedre enn både plast og tropisk tomrne.r tl w: LcifRustand/Sainfoto. te strekninger. Bilen forurenser mest på de første kilometerne, særlig i kaldt vær. 3. Kjører du saktere kjører du ITyggere - mer mil jøvennlig. 4. Prov I Iaiketorget pa Internett. Der kan du organisere kamerat- I tjor gikk forbruket av sprøyte gifter i norske hager betydelig ned. Det er gledelig - hagen - og tor de som bruker den. Men fremdeles bruker vi store mengder sprøytemidler i hagene våre. Bruken av sprøyte gifter utgjør en stor trussel mot miljøet. Mange av de sproyte midlene som er i salg til privat bruk inneholder miljøgifter. Når disse tas opp i kroppen til dyr og mennesker kan det blant annet Ti gode tips for den grønne biist tropiske treslag, sa kjøp kun teak på 1800-tallet, i tillegg er det en fra Java. Plantasjene der er anlagt sertifiseringsprosess i gang. Farlige sprøytestoffer kjøring med bil til arbeid eller fritidsaktiviteter - du kjører selv eller gjerne vil sitte på. 5. Velg Svanemerkede hilpleie midler. 6. Bruk blyfri bensin. 7. Ta ut unødvendig last i bilen. føre til adferdsendringer, for skjellige former fbr kreft, nedsatt fruktbarhet mm. Flage- og hobbydyrkere ei ekstra utsatt for forgiftninger, fordi de fleste mangler skikkelig verneutstyr, sprøyteutstyr og nok kunnskap. De fleste sprøytemidler for salg til privatpersoner er heller ikke selektive, det vil si at de dreper langt flere ulike insekter enn det som er planlagt. 8. Unngå piggdekk. 9. Bruk motorvarmer på kalde dager. 10. Sørg for riktig lufttrykk i dekkene. For lite luft gir stor friksjon og dermed økt forbruk av bensin. c ( Sykkel er sunt, iniljovennlig og trivelig. (Foto: Oscar Mattsson/MIRA/Saiiifoto, Ti gode grunner til å sykle til jobben 1. Du sparer miljøet Utslipp fra privatbiler er ett av de største miljøproblemene i Norge i dag. Ved å bruke sykkelen bidrar du til å redusere utslippene og støyproblemene. Nesten en halv million nordmenn er plaget av støy fra veitrafikk. 2. Du sparer penger Syklister sparer bompenger og parkeringsavgifter. En sykkel til 4000 kroner kan du ha i tyve ar hvis du passer godt på den. 3. Du sparer tid I mange tilfeller går det raskere å sykle enn å kjøre bil eller kol lektivtrafikk. Det gjelder hvis avstandene ikke er altfor store og hvis bilene stanger i kø. 4. Arbeidsgiver sparer penger Mange arbeidsgivere stiller par keringsplasser til disposisjon for sine ansatte. Parkeringsplasser varierer i pris, men kan fort koste rundt kroner i anskaffel se. Bedriften sparer ogsa penger i form av redusert sykefravær. En undersøkelse gjort i 1995 ved I lunsfos Fabrikker viste at bed rit1en sparte to millioner kroner i redusert sykefravær det første året. 5. Samfunnet sparer penger Det er langt billigere for myn dighetene a bygge sykkelstier i stedet for veier. Ved at flere gar over til sykkel blir behovet for nye bilveier mindre. I tillegg blir det mindre slitasje pa de veiene vi har. 6. Du får bedre helse Ilele kroppen tas i bruk nar du sykler. Du far bedre kondisjon, muskler. hjerte. lunger og skjelett. Et sykkelprosjekt i Tønsberg viste at etter fem nianeder forbedret deltagerne kondisjonen sin med 8-20 prosent. 7. Helseutgiftene reduseres Selv om endel svklister er inn blandet i ulykker, tjener samfun net pa at du sykler. Folk som er fysisk aktive er mye mindre ut satt for alvorlige helseplager enn andre. 8. Du plager ikke andre Fiver tjerde bilulykke involverer personer utenfor den bilen som er med i ulykken. En uheldig syklist skader som regel bare seg selv. 9. Sykling er menneskelig Sykling skaper ikke de samme barierer som bilen. En vei full av biler er vanskelig å krysse for både folk og dyr. Sykkelen gir også større muligheter til sosial omgang enn bilen. Det er ikke noe problem a stoppe hvor som helst og sla av en prat med kjente. 10. Sykling gir frihetsfulelse. Med sykkel kommer du fram over alt, og det er sjelden (lu må ta hensyn til barrierer som en bilist i byen ma ta hensyn til. Å sykle gir deg en følelse av frihet. Slå av lyset Norge har et rekordhøyl elek trisitetsforbruk. Det første vi bor lære oss er å skru av lyset. Selv om vi har råd til å betale regningen er det ingen grunn til a ha på lyset i rom som ikke er i bruk. Ogsa økonomisk er det mye a tjene pa å skru av lyset. I tillegg til at strømregningen synker, var er lyspærer og moderne lysar maturer lenger dersom de ikke brenner hele tiden. En 60 watts lampe som bren ner hele året koster omlag 300 kroner, inklusive pærer. Bli kvitt reklamen Er du lei av at postkassen flyter over av reklame? Gjør noe med det. På postkontoret kan du reservere deg mot uønsket reklame. Et lite klistremerke er alt som skal til for at postbudet ikke forsøpler kassen din. Du vil likevel motta all offentlig informasjon. l3or du i blokk bør dli også sette et ekstra klistremerke pa døra for å unngå reklame på dormatta. Sprøyt penger i huset ditt Etterisolering av gamle hus er miljøvennlig og lønnsomt. Ekseinpelet under bygger pa et hus fra rundt 1950, med holigflate pa 120 kvadratmeter: lnnsproytingen vil koste om trent kroner. Tiltaket vil gi en energisparing pa ca. 50 kilowattimer per kvad ratmeter. I rene penger betyr det 5000 kroner per år. Investeringen er spart inn etter fire år. Deretter er engangsut giften snudd til ren inntjening. Bedre avkastning enn aksjefond. Som bonus Iår du et mer komfortabelt hus. Aqu Gen

5 8 Natur & miljø Bulletin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 9 MILJØTEKNOLOGISK EKSPERTISE BEHANDLING AV VANN, SLAM OG ÄVFALL. c44 4ie4(ze de 9 d fzie4(ie ia ce,,& aaeøt4 e9øee fruc44e4. Biologiske renseanlegg for kommuner og industri. Rensing av drikkevann med nedstrømsfiltre og membranfiltre. Gjenvinning av prosessvann i industrien. Behandling av slam og våtorganisk avfall ved hygienisering, stabilisering, avvanning og tørking. Deponigass anlegg Ny teknologi for avvanning av slam Høyt tørrstoffinnhold Rimelig investering og drift HELLIK TEIGEN A/s Jern og metallforretning Gjenvinning av bilvrak, hvitevarer, datautstyr og alle andre typer stål og metaller. Hellik Teigen AS Postboks 2, Loesmoveien i 3301 Hokksund Tif: Fax: NR MEMBER OF INTERNATIONAL RECC [IN G Med Rockwool isolasjon bidrar du til et bedre miljø. Styrer investeringene fiskeripolitikken? Kjøp Naturvernfi)rbundets nye rapport «For nying i den norske fiskejlåten » For første gang er det laget en total oversikt over investeringene i den norske fiskeflåten. Oversikten er laget av SINTEF Fiskeri og Havbruk på oppdrag fra Norges Naturvernforbund. Alle nybygg fra 1985 til 1999 er lagt inn etter lengde, investeringskostnad og heirnefylke. Rapporten er på drøye 30 sider med rundt 30 tabeller og grafer. Blant annet finner du svar på disse spørsmålene: Hvor mange båter er bygd i ditt fylke år for år? Hvor store investeringer er gjort i hver fartøygruppe (9 lengdegrupper)? Hvordan endre fordelingen mellom fartøygrupper og fylker? Fungerer myndighetenes kapasitetsbegrensende tiltak? Hvordan på virker investeringene fiskeripolitikken? Hvordan påvirker det fordelingen av fiskerrettigheter? Rapporten koster kroner 270,- og kan bestilles fra: Barentshavkontoret i Norges Naturvernforbund 8285 Leines fax: Bestilling: Jeg bestiller eks av rapporten Fornying i den norske fiskel1ten La oss hjelpe deg til å finne den beste løsningen på ditt problem. La økonomi, effektivitet, vedlikehold og driftsikkerhet være avgjørende for ditt valg. Bioscan Norge AS Adr. Boks 145, 1324 LYSAKER, Tif Adr. Boks 228, Aker Base, 4056 TANANGER, Tif Både for deg selv og dine omgivelser. ROCKWOOL ISOLASJON Norges mest brannsikre A/S Rockwool Tif Fax Navn Firma/Organisasjon: Å Poststed NORGES T NATURVERNFORBUND

6 bruket Sellanrå i Farsund. Vekst og fall om at ungdomslida ubønnhorlig er passert. litt, sier han sjol. Samtun bruk, forteller Jarv ing. midler som fanden i jorda. om Sellanrå i dag. havere». dyrke 60 kvadratmeter hagcj ord. I det små uavhengige bedre og hefte om er han. Pa Loftsvollen bor det i dag seks personer, men det er Jarving Fariavegen 221, Po.boks 33,5046 Rådal >.:.xvendig )FSG Holmen gård var et forsøk på samtun - Jarving. frontkjemper. I dag trykker han Mens trukttrær, bærbusker og hagellekk til a gjøre noe, lbrklar rygger til a dele jobben. jevnlig opp «En handbok i hestehandel med egne idealer, og i Belgia er et samftinnsendringer før nok men demokrati er de lektivet. som star som eier. Slik vil han ha det. Likevel anbefliler han kol Jarvmng talmodig og venter pa ol har han gitt opp, men ikke håpet om en grønn revolusjon. bor han fremdeles på gård. Kollektivet Kollektivlandbrukets far 11967, da han fylte 22, ble ideene aktiviteter har satt en stopper for ønske om å bedrive mer litterære men ideene har nok utvikla seg Tvedestrand oser fremdeles av oplimisme og ukuelig pagangs Jarvmg er ikke lenier sjøl møter oss på Loftsvollen i rynkene i panna vitner likevel har jeg beholdt, Bulletin N&M KLAIJS TVEDT DCLI «grønne profoten» som mot. Den grå hestehalen og berga. To ryggoperasjoner og et de helt store jordhruksbedriftene. Idealene om det grønne liv prøvd ut for flirste gang. Sammen med en gjeng jevnaldrende vendte Jarving storbyen ryggen og grurmla smà Kollektiv-bibel leide bruk. En suksessivt skran gården. På det meste riidde kol tredje og siste kollektivprosjekt. Prosjektet ble kortvarig. Drommene brast fort i møtet klarte Jarving og en skiftende kollektivbestand å livnære seg på ingen felles ideologi, sier Jarving det med Holmen gard, ogsa det spredte eksamener og lurte pa med brakk jord. Litt bedre gikk lektivet over seks sjoleide og alle tende økonomi og opprivende slutt en stopper for Jarvings letivbevegelse var ikke bare en sterk motvilje mot riidende sam personlige konflikter, satte til Utgangspunktet for 70-aras kol Vi var unge, hadde noen hva vi skulle e.jore her i verden. Vi hadde mange idealer, men i Farsund. Fra 1973 til 1979 t unnsverdier. En rekke unge Lysten på å forsøke noe nytt fikk de se bønder som gjodslet med dyremnokk og kompost, som om et lëllesskap mennesker som hruket for det ble nedlagt. lier traktor og som skydde sproytc Budskapet om det grønne liv ofiensiven kulimmnerte med romantrilogien «Syvstjernen», Teorien i «Grønt liv» ble dyr avisa og tidsskriftet Arken. Info aktivt undergraver «Den Norske dem fungerte Stein Jarvings bok ka i praksis på liolmen gard, og over 100 personer var innom mennesker søkte til landets landbruksskoler, og for mange av «Grønt liv» som bruksanvisning. (stort sett) brukte seg sjol som var stor, og målet var å gi ibik som ville starte kollektiv basiskunnskap om okologisk land spredte Jarving ikke bare i «Grønt liv», men også i Gate Jeg 10 Natur & miljø Bulletin ØKOLOGISK MAT temanummer temanummer ØKOLOGISK MAT Natur & miljø Bulletin 11. med poteter og grønnsaker ved a struktivt. Politikerne bedriver hvordan man kan bli sjølforsynt sjollbrsynte samtiinn trafi brukbart. Du kan si at enn «stordemokrati». gruppe, og salget viste vel at jeg uavhengig av politikken, mener organisk hagebruk» - ville na en større å teste ut ideene i «Syvstjernen». Jarvmng tror fremdeles pa at Dagens sma. de som styrer samfunnet er ikke Jarving seg lenger som noen ingen utenom: Det er vei Vi har et kollektivt ansvar for framtida! NSB er med på å ta ansvar. ingen Det er vei tilbake: Gjennom vår Agenda 21 har vi forpliktet oss.»si> Agr nds 21, Strdtegisk miijoolan og Miijoregnskap er> finne pa internett, Trykte versjoner kan bestulles via web-s,dene, eller skriftlig fra NSB, 0048 Oslo. <av; E-post.,ifo nsbno Web v ww.nsb.no/miljo Reisen til framtida er kollektiv... Stat» og «de egentlige makt Trass sine røde standpunkter ser som regnes som Norges første landbrukskollektiv. I dag, 26 år etter, I 1973 grunnla Stein Jarving det Stein Jarving dyrker sin egen mat,sam,,,e,, med seks andre på kollektivbruket Loftsvollen. (Foto: Sin Gjølme) et er Stein Jarving sprer fremdeles et grønt budskap. Det er mer gruii,i enn noensinne til å dyrke si,? egen mat, in eimer han. (Foto: Sin Gjoline,,) jeg a InSpirere alle som har en kollektiv i dag enn pa 70-tallet. tror det er vanskeligere å starte småbruker. edgar Jarving. som saker, men langt derfra og til å bli selvfølge lenger. Derfor forsøker FANA STEIN & GJENVINNING (ç Det Det er lett å dyrke gronn å ha jobb er ingen TLF: FAX: I K parantès i miljosammenheng» Venter på revolusjon kollektiv er at det er mange sterke tidstypisk fonomen. Det er mer Matskandalen grunn enn noensinne til å dyrke sin egen mat. Fordelen med revolusjon. Ikke en væpna, iriarx istisk sadan, men en indre, grønnsaksbed spirer, sitter andelig omveltning. nesker er klare tor det. ln intel du ma ha følelsene med pa lasset, erklærer Jarving, og forteller at vil ikke skje drastiske Det han stadig får henvendelser fra lektuell revolusjon er ikke nok, er i emning mener han å finne i tbrbrukerkulturen. til resirkulering er ikke nok, fimstslar Stein Jarving. folk som «drømmer om det gode velstandsniva som i Norge. vil gå på dunken om hele verden skal opp pa samme Andre tegn pa at revolusjonen liv». Det Å kjøpe sparedusj og levere papir

7 Bare Debio-merket Mange 12 Natur & miljø Bulletin FOR[3RLK temanummer temanummer FORBRUK Natur & miljø Bulletin 1.3 Vrient å kjøpe økologisk mat Du skal ha godt syn, tålmodighet og pågangsmot for å få økologiske matvarer i norske dagligvarebutikker. Bare en tredjedel av økomelken og under en fjerdedel av økokjøttet som produseres i Norge når fram til forbrukerne. KLAUS TVEDT For selv om økomatproduksjonen har gått opp de siste tre årene, har salget gått ned. At Forbrukersamvirket NKLs butikker promoterer seg som miljøvennlige, betyr derfor ikke at økoutvalget er spesiell stort eller at det fins ukovarer i alle deres butikker. Debio, som merker øko logiske matvarer for Statens Landbrukstilsyn, hadde i fjor godkjent i alt 923 produkter. I tillegg har 135 dagligvarebutikker fått et såkalt Debio-sertifikat. Et slikt «kjørekort» betyr imidlertid bare at disse forretningene har en ferskvareavdeling som av og til har økologiske grønnsaker, frukt og poteter eller økologisk kjøtt. Problemet er todelt. Norske økobønder klarer ikke produsere nok frukt og grønt, og av de 102 tonnene økokjott som framodles, blir bare rundt 15 solgt. - Godt gjemt Okologiske matvarer er ofte godt gjemt. Omsetningsleddene gjør underlig lite for å lå solgt øko produkter, mener daglig leder i forbruker- og produsent organisasjonen Norsk Økologisk Landbrukslag, Helga Nordland. Styreleder i ØkoProdusentane, Kurt Atle Hansen, synes ikke det er rart at situasjonen er som den er: rundt 1,5 prosent av norsk landbruk drives eller er i ferd med å bli økologisk. De andre bøndene har naturlig nok størst interesse av å reklamere for egne produkter, og da er det ikke rart økomaten faller igjennom. Hansen er også kritisk til Tine Meierier og kjottsamvirket. Den ikke-homogeniserte økomelken må hentes innen en dag om ikke kvaliteten skal for ringes. I dag kommer Tine kun hver tredje dag. Også okokjott viser seg å være vanskelig å håndtere i et industrielt system. Mye økokjøtt blir fryst ned til tross for etterspørsel, hevder Hansen. Merke-jungel Det ihrste dilemmaet økobe visste forbrukere stilles overfor, er merkingen. For matvarer er det i hovedsak to merker du skal se etter: Debios 0-merke og det svenske Bra Miljöval. rangerer høy est. Velger du Bra Miljöval, kan du risikere å få gris som er foret opp på sudansk korn, opplyser rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrnkarlag, Aina Edelmann. Mega er den kjeden i NKL som hittil har vært mest hissig på å markedsfore seg som miljøvennlig. Besøk i Mega-butikker i Oslo avslører likefullt at det ikke er lett finne fram i merkejun gelen. tror eksempelvis Godt Norsk-merket er ensbetyd Okoinat smaker best,,iiener norskeforbrukere. Men selv om produksjonen har okt de siste årene, har salget gått tilbake. (Foto: Sin Gjulrne. ende med økomat. Mitt råd er at du spør butikk- eller ferskvare sjefen. Ikke ta et nei for et nei, og ikke la deg lure. Ring oss hvis du ikke får det du vil ha, oppfordrer økoprodusentanes Kurt Atle Hansen. Beskjedne màl Foreløpig er økomatproduksjon en i Norge liten. 0,4 prosent av alt storfe og 0,8 prosent av alt saue- og lammekjøtt som produs eres her til lands, stammer fra økobruk. Landbruksdepartementets beskjedne mål er at 75 prosent av all økomaten som produseres skal omsettes innen år I årets jordbruksavtale ble det satt av 6,3 millioner kroner til markedsføringstiltak. Flaskehalser Vi håper å løse noen flaskehals problemer i omsettingsleddet for bedre å kunne dekke etter spørselen, sier førstekonsulent i Landbruksdepartementet, Kristin Orlund, som opplyser at det i dag ikke fins spesifikke målsettinger for hvor mye norsk mat som bør være økologisk. I Heller gentuklet enn dypfryst. En undersøkelse foretatt i 11 europeiske land viser at vi velger gentuklet fremfor dypfryst mat. KRISTIAN JAHRE Motstand mot bio-ingeniørenes produkter stikker ikke så dypt som mange sikkert skulle tro. Så mye som 80 prosent av de 7000 ( spurte i en stor europeisk under søkelse sier de heller f ller hand lekurven med fersk genmodifisert mat når alternativet er dypfryst mat. Det er ForbrukerRapporten som melder dette. Undersøkelsen forteller like vel at 61 prosent av europeerne forsøker å unngå produkter med c genmodifiserte ingredienser, alt så hvis alternativet ikke er dyp fryst mat. Omlag halvparten av de spurte sier dessuten de helst vil kjøpe økologisk dyrkede grønn saker og frukt når det er tilgjen gelig. Undersøkelsen forteller også at forbrukerne i Europa er stadig mer positive til å betale ekstra for økologiske varer. For ti år siden ble det dyrket økologisk på to millioner mål jord i Europa. I dag er tallet ti doblet. Likevel er det bare snakk om 1,3 prosent av samlet dyrket areal i Eurupa. I ØDEGÅRD AVFALLSDEPONI for et rent miljø Vår hovedoppgave er å bidra til at konsekvensene fra avfallets nedbrytningsprosess blir kontrollert på en slik måte at det er rent vann og ren luft som går tilbake til naturen. ødegård Avfallsdeponi, 2150 Årnes Tif.: , FAx: M iljøteknologi i praksis Vi har utviklet verdens mest effektive apparat for fjerning og behandling av forurenset slam på sjøbunn. Vi har utført oppdrag på Håkonsvern som en del av det store mil jøryddingsprosjektet som forsvaret har igangsatt.vi kan vise til svært gode resultater. Vi kan levere en komplett prosessering av miljøgifter uten bruk av store miljøfarlige deponier. bildet viser resultatet av eflektiv miljømudring. NCC EEG-HENRIKSEN NCC Eeg-Henriksen AnleggAS, Mariboesgt. 13, PB 454 Sentrum, 0104 Oslo. Tif: , Fax II 28 60

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER Smart i klesveien Bygg en trendy og miljøvennlig garderobe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Regnskogen raseres Finn ditt alternativ til tropisk trevirke MILJØVENNLIG No. 8 / Mars 09 FORBRUKER Energimerking

Detaljer

Støtteordning fra SFT lagt ned

Støtteordning fra SFT lagt ned (i ) Hovedproblemct De 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 2 1998 temanummer 3 1998 Natur & miljø Bulletin 3 Redaktør: Tom Erik øktand Redaksjon: Jens Petier Toldnæs, Kristian Jahrc Adresse: Posthoks (t)l

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

GRØNNHVERDAG. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. første medlem av Klimaklubben.no. Asgeir tok Klimatesten. Støtte fra miljøverndept.

GRØNNHVERDAG. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. første medlem av Klimaklubben.no. Asgeir tok Klimatesten. Støtte fra miljøverndept. GRØNNHVERDAG Magasin Nummer 04 2008 H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit første medlem av Klimaklubben.no Asgeir tok Klimatesten Støtte fra miljøverndept. og næringslivet Randaberg den grønne landsbyen GRØNNHVERDAG

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene Nat 0 Snøhvit - et svart eventyr i nord ema: Siste slag vassdragene 770802 461002 I til Bedre luft til Begre trivs til Piggfritt i Drammen Vi ønsker at vi alle kan stå sammen for et mer miljovennlig Drammen.

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

VIBEKE KLEMETSEN: Velger økologisk TEST AV ANSIKTSKREMER GRØNT BÅTLIV STØTTE TIL STRØMSPARING

VIBEKE KLEMETSEN: Velger økologisk TEST AV ANSIKTSKREMER GRØNT BÅTLIV STØTTE TIL STRØMSPARING MAGASIN NUMMER 2 2010 VIBEKE KLEMETSEN: Velger økologisk TEST AV ANSIKTSKREMER GRØNT BÅTLIV STØTTE TIL STRØMSPARING GRØNNHVERDAG MAGASIN 02 2010 LEDER INNHOLD Å være forbruker i dag innebærer å ta mange

Detaljer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer JUBILEUMSMAGASIN NUMMER 5 2011 TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer GRØNT TOPPMØTE I GRÅ OMGIVELSER GODE MILJØVANER PÅ JOBBEN BÆREKRAFTIGE LIV PÅ LANDÅS GRØNNHVERDAG MAGASIN 05 2011 INNHOLD

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

versitetet akkurat på grensen til internasjonale anbefalinger for maksimal døgnbelastning av dioksiner bombede industribyene i Serbia er det ingen

versitetet akkurat på grensen til internasjonale anbefalinger for maksimal døgnbelastning av dioksiner bombede industribyene i Serbia er det ingen som kjenner til. dioksiner tar gjenvalg Solheim ikke best Boks Lukter kvikksolv PVÇ gir astma Innhold: nr.8, 7.mai.1999 1i.arganq utgitt av Norges Naturvernforbund TiDI (I kl uakmn\.?a (I \IRAI SI KflFA

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

2-01. EU og miljø. Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad. skriftserien 2-01

2-01. EU og miljø. Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad. skriftserien 2-01 2-01 EU og miljø Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad skriftserien 2-01 Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad Nei til eu Skriftserien 2-01 1 2001 Nei til EU / Dag Seierstad

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Pengevirke. Forbruk. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 3 2010

Pengevirke. Forbruk. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 3 2010 Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 3 2010 Tema: Forbruk Bevisste forbrukere endrer verden Av Jannike Østervold Hvis vi ønsker et samfunn med økologisk produserte

Detaljer

PENGEVIRKE. Miljøvennlig hverdag. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank

PENGEVIRKE. Miljøvennlig hverdag. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 3 2014 Tema: Miljøvennlig hverdag Å gjøre noe selv Av Jannike Østervold Jeg vil gjerne gjøre ting selv reparere ting som går i stykker

Detaljer

GRØNNHVERDAG SYKKEL MED DRAHJELP. GLENN RODNEY tester EL-tempo gigante. BARNESOLKREMER enda ikke giftfrie. GRØNNSAKSHAGE for dummies

GRØNNHVERDAG SYKKEL MED DRAHJELP. GLENN RODNEY tester EL-tempo gigante. BARNESOLKREMER enda ikke giftfrie. GRØNNSAKSHAGE for dummies GRØNNHVERDAG MAGASIN NUMMER 2 2011 GLENN RODNEY tester EL-tempo gigante BARNESOLKREMER enda ikke giftfrie GRØNNSAKSHAGE for dummies SYKKEL MED DRAHJELP GRØNNHVERDAG MAGASIN 02 2011 INNHOLD LEDER DET ER

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig 2 2015 Kr 59,- BUNADFORSIKRING NY BOLIGMODELL FOR UNGE SÆREIE BOLIGKJØP PÅBYGG 10 Vårsjekk: tips om vedlikehold tema: FORNYELSE Huset ble nytt utvendig Stort ansvar SOM styremedlem Nå vil takstmannen BORE

Detaljer

Bu11till. Stor forskjell på viltskadeerstatning. Natur. miiiø. Miljøgifter i hverdagen. Innhold: Nytt gassutslipp

Bu11till. Stor forskjell på viltskadeerstatning. Natur. miiiø. Miljøgifter i hverdagen. Innhold: Nytt gassutslipp Natur Bu11till &... miiiø nr. 13, 28.nng. 1998 IO.nrqoni utgitt v Norges Nuturvernforbund «Vi møtergjeri Statoil hi 7or som helst og når som helst.» Ksui\NjiLI j)i.r KAi 1.1 I1PSSi I-I) i I (iiuj \i LAfl

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

nr. 5 KULDETEKNIKK AIR-CONDITIONING VARMEPUMPER www.kulde.biz Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal

nr. 5 KULDETEKNIKK AIR-CONDITIONING VARMEPUMPER www.kulde.biz Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal nr. 5 2007 KULDETEKNIKK AIR-CONDITIONING VARMEPUMPER Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal www.kulde.biz Innhold: 4 Leder: - Bare teknologi kan redde klimaet - Kjøp en klimakvote, kjøp en varmepumpe

Detaljer

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap # 01 / 2015 Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap Enklere blir det ikke Hos RENAS kan du nå samle retur av EE-produkter, emballasje og batterier i ett og samme medlemskap. Til kamp mot miljøgiftene

Detaljer

På av NR 2 2007 ET MAGASIN OM FAG OG FRITID FRA WÜRTH NORGE. Privatetterforsker letter litt på sløret. Fra vann er du kommet et møte med Odd Børretzen

På av NR 2 2007 ET MAGASIN OM FAG OG FRITID FRA WÜRTH NORGE. Privatetterforsker letter litt på sløret. Fra vann er du kommet et møte med Odd Børretzen NR 2 2007 På av ET MAGASIN OM FAG OG FRITID FRA WÜRTH NORGE Fra vann er du kommet et møte med Odd Børretzen Think-bilen sjarmerer Privatetterforsker letter litt på sløret Evig student Jeg er en evig student.

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer