X Bu11tin. Juli11. n livssti &.. 4 / .4. K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad. - 4k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "X Bu11tin. Juli11. n livssti &.. 4 / .4. K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad. - 4k"

Transkript

1 X Bu11tin K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad Juli11 n livssti $ 4. i - 4k -r a &.. 4 / 7.4.

2 2 Natur & miljø Bulletin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 3 Redaktør: Tom Erik 5kIand Rodakijon: Jens Peuer Totdiiæs, Kristian Jahrc Bidragsytere: Klaus Ivedt og Siu Gjølme Førstosidefoto: Utf Huett NiI n.,titiloto Adress: Posihoks 342 Sentrun, 011)1 ( )slo. Iii 22 41)2400. Faks: Epost: redn(aoniinc fn Neste tomautgave: Fortapt i Abonnemont: 199/år (privatpersoner), 500/år (bedrifter) Annonser TIf: Faks: Trykking: Gan Grafisk. Trykket på 100% resirkulert papir. Norges Naturvenlfo4bund: Samme postadresse som N&M Bulletin. Web: Epost: naiursern(t naturvernnn 7. sepieniher 009. fagpressen forbrukerjungelen Har du noen g;iiig lett etter økologisk mat i en butikk? Eller spurt en ansatt i en forretning om hvilken maling som er miljøvennlig? Kanskje forundret deg over hagemøbelselgernes plutselige uviten het nar spnrsni;ilet om regnskogtommerets opprinnelse dukker opp? Det er ikke lett ä være forbruker i dagens samfunn. Produktutvalget er enormt, og forbnikernes kunnskap skulle gjerne vært like stor. Det er dcii ikke. De fleste klarer ikke å skille E-stolïer fra hverandre, huske de kjemiske betegnelsene på hormonhermere, ha i bakhodet at regnskogstømmer merket FSC er det beste. Det er for mye annet å tenke på. En god merkeordning kan være løsningen på problemet. Sveriges «Bra mil jdval»-merking kan være et eksempel. Merket er velkjent, og det viser seg at mange forbrukere faktisk foretrekker de merkede varene. Naturskyddsfdreningen står bak merket. At en miljøorganisasjitn er delaktig i merkeordningen gir troverdighet. 1 Norge har vi Svanemerket. Merket er i og for seg en garanti for at varen er lite utiljobelastende, men konkurrenten kan være mer miljøvennlig uten at det kommer fram. Svanemerket er nemlig noe man må betale for å få. Vi har også Debios 0-merke, som betyr at varen kommer fra ukologisk landbruk. Problemet med det siste er at svært å kenner til det. Trist, siden svært mange mennesker fliktisk mener okologiske produkter smaker godt og er fornuftig. Det er vanskelig å si hvordan en god merkeordning skal være. Men følgende kriterier bor oppfylles: Merket mà være godt kjent. Bud skapet ma æie så lettfattelig at man ikke må ha en kjemiingenior tittel for a forsta det. Og sist men ikke minst må merkeordningen være til å stole pa. Miljømyndighetene kan gjerne ta ansvar for å skape et merkesvstem. Sammen med miljoorganisasjonene kan man lage kriterier som er strenge. En slik ordning vil være et viktig tiltak for forbrukerne, og en drivkraft til handling hos en god del produsenter. 3. juli - 6. august: Natur vcrnforbundet reiser på som mertokt med giftjakt, feltbio logi og Blekkulfs dukketeater langs sorlandskysten, fra Oslo til Farsund. Kontakt: Per-Erik Sehulze. tlf: juli: Slattekurs - prak tisk skjotsel av kulturlandskap og biologisk niangfold, Rygh sæter i Buskerud. Arr: Natur vernforbundet i Buskerud, tlf: juli: Eventyrhagen, Tjøme. Arr: Åse Harjo Schmidt og Marianne Leisner, tlf: H1rndrren Naturvernforbundet i Kongs herg, tlf august: Demonstrasjons marsj mot det svenske kjerne kraftverket Barsebåck i Skåne. Sverige, Kont: Man llaaland, Naturvernforbundet i Kongs berg tlf august: Vindkraft treff på Stadtlandet, Sogn og Fjordane. Arr: Naturvernfor bundet i Sogn og Fjordane, tlf: t) august: Feltkurs om biologisk mangfold på bk alnivå, Røros. Arr: Norsk Bio logforening og SABIMA, tlf: august: Permakultur grunnkurs, Tjome. Arr: Frede september: Seminar rica Miller og Marianne Leis om okologiske kvaliteter i ner, tlf: Nordsjøen, Scheveningen, Nederland. Arr: North Sea august: Nordisk Mot- Seeretariat i samarbeid med maktstrell 1999, Lindbergs norske og nederlandske miljø kursgård i Falun, Sverige. vernmyndigheter, tlf: Kontakt: Man Haaland, c Trenger du flere eksemplarer av Natur & miljø Temabulletin? Fem for femti - et klassesett for 190,- (pluss porto og ekspedisjonsgebyr) Vi kan også skaffe tidligere temabulletiner: Miljøgifter (2/96) Primærnæringer (3/96) Sur nedbør (4/96) Samferdsel (1/97) Miljøkriminalitet (2/97) Klimaendringer (3/97) Mat og miljø (4/97) Avfall (1/98) Lokal Aganda 21 (2/98) Miljøteknologi (3/98) Energi (4/98) Rovdyr (1/99) - få igjen Vi har også flere eksemplarer av spesial nummeret om øvre Otta. Send bestilling til: Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 OSLO Eventuelt kan du bestille på: faks telefon Husk å fornye ditt abonnement Også i 1999 sprer N&M l3ulletin nyheter og kunnskap om nasjonale og internasjonale miljøsporsmal. Vi presenterer faktiske forhold og veldokumentert bakgrunnsinformasjon slik at du selv kan danne deg en mening om aktuelle miljøsporsmal. Kortfiittet, poengtert og uten utenomsnakk. Takk for at du fortsatt vil abonnere på Norges ledende miljøavis! Senk temperaturen om natten og spar hundrelapper! 1nti, mjo Enokbedriften Bu11IE!iin Stortinsgt. t t6 Tetefon: 22 Xt t( 53 Ott)t OSLO TeteLLx: 2286 t7 6(i

3 Møbler Tekstiler that s økonomisk 4 Natur & miljø Bulletin HVA KAN DU GJØRE? temanummer Hva i all verden kan DU gjøre? JENS PETTER TOLDNÆS Du redder ikke verden ved å kjøpe resirkulert papir. Eller ved å forbruke litt mindre, ved å kjøpe såpestykker istedetlor flyt ende såpe, ved å sykle til jobben, gj på tur, spise grønnsaker, kjøpe hagemøbler av bjork, kaste glass i glasscontainer, fyre med tørr Spar på varmtvannet! Stiller du ned terniostaten på varmtvannet sparer du penger. Oppvarm ing av varmt vann utgjør en stor del energiforbruket i en bolig. Vanligvis er varmt vannsberederen l orhandsinnstilt pa grader. Dersom du senker temperaturen til 65 grader vil varmetapet fra bereder og rornett bli redusert, og det blir enklere å sikre seg mot skol dingsskader. Er termostaten montert i berederens elektriske koblings boks, må justering av tempera turen l oretas av elektriker. Fyll vaske- og oppvaskmaskinen Oppvaskmaskiner og vaskemas kiner bruker like mye energi uansett hvor mye du har i dem. I tillegg til å l1e maskinen bør du velge en vaskemaskin som sentrifugerer godt. det vil si minimum 1000 o/min, dersom du har torketrommel. Energibruken til trommelen reduseres nemlig med en tredjedel dersom vaskemaskinen sentrifugerer på /min i stedet for 500. Husk at den billigste og mest miljøvennlige måten å tørke tøy på er å henge det opp til tørk. FRI. Tøy Pussetliler Hvltevarer Makulatur Te,rnelng uv leiligheter dedebo. Fretvx v en arte,rtsrr,..kedsued. t hos, ersesrettvtatl O,l stor fsn,js Du e ai5.d ve,sem,r.en ;1 0,1 io,v,serr Eurtdvi DINE [ OVER CJELER OSS Å HJELPE ANDRE Hva kan du gjøre for at verden skal bli et litt bedre sted å være? Sannsynligvis ikke mye. På de neste fire sidene vil Natur & miljø Bulletin likevel forsøke å gi deg noen tips på veien. ved eller dyrke giftfritt i hagen. Du gjør faktisk ikke det. Ikke ved andre. Forbrukerrapporten har fatt Teknologisk institutt til å teste maling og beis med tanke pa om de kjemiske bestanddelene kan skade reproduksjonsevnen hos mennesker og dyr eller om det kan gi oss kreft og allergier. I miljovurderingen ble det lagt vekt på om stoffer er bioakkumulerende, det vil si at de øker oppover i næringskjeden, om de er nedbrytbare, om de inneholder hormonhermende stoffer eller løsemidler som skader ozonlaget. Fint blir det, men er det sunt? Flere beis- og malingtyper er usunneforfolk og miljø. (Foto: Øystein Sobye/Samnfoto,) Dette bør du unngå i fargeliandeien: Tjæralin oljedekkbeis og maling (svært dårlig utfra helseog miljovurdering). Utgard grunningsolje (svært dårlig utfra miljøvurdering). Bergen utendørsmaling (nek ter å oppgi innhold av helse og miljøskadelige stoffer). Tre-sir grunning (nekter å oppgi innhold av helse og miljøskadelige stoffer). Norrøn oljebeis, oljedekkbeis a kjøpe sparepærer engang! Sannsynligvis kan du leve et langt og lykkelig liv selv om du gir fullstendig blaffen i alt dette og mere til. Det er ingen som passer på deg heller. Riktignok kan naturen tjene på vår miljøbevissthet, men det eneste du kan oppnå med alt miljø-maset er litt bedre helse og økonomi. Og kan skje en orliten grad tryggere framtid tbr barna dine. Sorry det er ikke mer it! Grønn maling lar vente på seg økologisk maling får du ikke. Men enkelte merker er bedre enn og husmaling (dårlig utfra miljøvurdering). * Mestermaling (dårlig utfra miljovurdering). Kjøp helst: Demidekk maling og dekkbeis (bra utfra helse- og miljovurder ing). Tinova Acryl (bra utfra helse- og miljøvurdering). Norrøn Acryl husmaling og Acryl dekkbeis (bra utfra helseog miljøvurdering). Livos VINDO blank oljemaling nr 650 og DUBNO grunningsolje nr. 262 (bra utfra helse og miljøvurdering). Andre tilfredsstillende produkter: Drygolin oljemaling og olje dekkbeis Visir grunning Tinova oljemaling og olje dekkbeis Utegrunn grunning Norrøn Unik husmaling temanummer Hv KAN DU GJØRE? Natur & miljø Bulletin 5 Vis fyringsvett! 1. Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved som blir lagt i ovnen ikke ved å skru ned trekken. Legg heller i oftere og mindre med god trekk hele tiden. Da minsker luftforurensningen. 2. Steng igjen både bakre og midtre spjeld når du ikke fyrer. Bor du i blokk, blir det dårligere trekk hos naboen over dersom du har spjeldet åpent. 3. Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette. ) 4. Bruk alltid tørr ved. Helst skal fl veden ha tørket ett år, i det minste over sommeren. Rå ved er van skelig åtenne og gir lite varme. 5. Brenn ikke trykkimpregnert treverk og plankebiter med mal ing. Slik brensel gir fra seg svært giftige gasser når det blir brent og etterlater seg tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ildstedet og pipa. SIEMENS 6. Unngå å brenne søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet hus holdningsavfall. 7. Bruk småved til opptenning i stedet for store mengder avispapir eller annet hushold ningsavfall. 8. Unngå sprengfyring. I tradi sjonelle ildsteder får du best nytte av veden når du frer med middels belastning. I de nye rentbrennende ovnene kan du med fordel fire med lav belasming. 9. Unngå for all del å legge godt i ovnen om kvelden for så å strupe lufttilførselen. Det gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensning, dårlig utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann. 10. Skal du kjøpe ny ovn, velg en ovn med katalysator eller luft kammer i stedet for å kjøpe brukt. Noen steder får du pant for den gamle ovnen din. Enøk er sunt og helsemessig. ønsker du mer informasjon og gode råd om energiøkonomisering, ta kontakt med din lokale energileverandør. Troms fylkeskommuncs Fnokfond 9005 Tromsø Siemens er ledende p,l moderne design De fleste tv viet, oppvask,naskrner for innbyqq,nq kort ni skaffes, rustf,,tt stil Vasker du fremdeles krystallet og de store dekketallerknene for hånd? EØR Siemens har noen av markedets største og mest skånsomme oppvaskmaskiner 1100 àr har vi gjort husarbeidet enklere og mer bebageiig Na har vi utviklet oppvaskmaskirier som tar hele oppvasken og vasker den skansomt Ved s øke den innvendige hoydcn med 5cm, Iår du plass til de stole kelene, dekkegsllerknene og bokebrettene. Og var unke Aqus Sensor, og en spesielt utv klet varmeveksler, gjør at Siemens er blant markedbts mest energiøkonomiske oppveskmaskner.

4 råd og enten for 6 Natur & miljø Bulletin HVA KAN DU GJØRE? temanummer temanummer HVA KAN DU GJØRE? Natur & miljø Bulletin 7 Hvor grønn er hagen din? Ikke tre og ikke plast hva i all verden skal hagemøbler være laget av? Svaret er kort og godt norske tre slag. Furu og bork er utmerkede, fornybare, materialer. Det er brukt lite ressurser til frakt og ingen urbefolkning lider som en følge av at du sitter pa terassen og nyter solen liagemøbelimporten fra Viet nam, Indonesia og Malaysia til Norge er mer enn hundredoblet i perioden I tillegg im porteres det mye via Kina, Dan mark og Sverige. Mye av dette bidrar til å rasere regnskogen. Den eneste garanhien for at tømmeret er tatt ut pa en oko logisk forsvarlig mate er FSC merket. FSC star for Forrest Stewardship Council, et organ som sertifiserer etter kriterier som sikrer lokalbetbikning og Flott uten gift l3ilen er et stort miljøproblem. Som bileier og sjåfør kan du imidlertid gjøre mye for å bøte pa elendigheten. 1. Godt vedlikehold av bilen gir mil jøgevinster. 2. Bruk sykkel eller beina pa kornatur mot overgrep. Det beste er uansett norske treslag. Ma du ha ønsker du å drive glftftltt i hagen er det mange muligheter og mye Informasjon på markedet. Les disse: Bare sprøyt? Veileder om giftfritt hagebruk. Miljoheimevernet, Naturvernforbundet og Hageselskapet. Ville Naboer - Håndbok for en naturlig omgivelse. Naturvernforbundet. Ren Jord! Håndbok i fijemmekompostering. Miljaheimevernet Villrosene - økologi i hagen. Marianne Leisner Landbruksforlaget og Hageselskapet. Giftfritt hagebruk og vink Miljøheimevernet og Naturvernforbundet. Hageiiwbler av norsk treverk er bedre enn både plast og tropisk tomrne.r tl w: LcifRustand/Sainfoto. te strekninger. Bilen forurenser mest på de første kilometerne, særlig i kaldt vær. 3. Kjører du saktere kjører du ITyggere - mer mil jøvennlig. 4. Prov I Iaiketorget pa Internett. Der kan du organisere kamerat- I tjor gikk forbruket av sprøyte gifter i norske hager betydelig ned. Det er gledelig - hagen - og tor de som bruker den. Men fremdeles bruker vi store mengder sprøytemidler i hagene våre. Bruken av sprøyte gifter utgjør en stor trussel mot miljøet. Mange av de sproyte midlene som er i salg til privat bruk inneholder miljøgifter. Når disse tas opp i kroppen til dyr og mennesker kan det blant annet Ti gode tips for den grønne biist tropiske treslag, sa kjøp kun teak på 1800-tallet, i tillegg er det en fra Java. Plantasjene der er anlagt sertifiseringsprosess i gang. Farlige sprøytestoffer kjøring med bil til arbeid eller fritidsaktiviteter - du kjører selv eller gjerne vil sitte på. 5. Velg Svanemerkede hilpleie midler. 6. Bruk blyfri bensin. 7. Ta ut unødvendig last i bilen. føre til adferdsendringer, for skjellige former fbr kreft, nedsatt fruktbarhet mm. Flage- og hobbydyrkere ei ekstra utsatt for forgiftninger, fordi de fleste mangler skikkelig verneutstyr, sprøyteutstyr og nok kunnskap. De fleste sprøytemidler for salg til privatpersoner er heller ikke selektive, det vil si at de dreper langt flere ulike insekter enn det som er planlagt. 8. Unngå piggdekk. 9. Bruk motorvarmer på kalde dager. 10. Sørg for riktig lufttrykk i dekkene. For lite luft gir stor friksjon og dermed økt forbruk av bensin. c ( Sykkel er sunt, iniljovennlig og trivelig. (Foto: Oscar Mattsson/MIRA/Saiiifoto, Ti gode grunner til å sykle til jobben 1. Du sparer miljøet Utslipp fra privatbiler er ett av de største miljøproblemene i Norge i dag. Ved å bruke sykkelen bidrar du til å redusere utslippene og støyproblemene. Nesten en halv million nordmenn er plaget av støy fra veitrafikk. 2. Du sparer penger Syklister sparer bompenger og parkeringsavgifter. En sykkel til 4000 kroner kan du ha i tyve ar hvis du passer godt på den. 3. Du sparer tid I mange tilfeller går det raskere å sykle enn å kjøre bil eller kol lektivtrafikk. Det gjelder hvis avstandene ikke er altfor store og hvis bilene stanger i kø. 4. Arbeidsgiver sparer penger Mange arbeidsgivere stiller par keringsplasser til disposisjon for sine ansatte. Parkeringsplasser varierer i pris, men kan fort koste rundt kroner i anskaffel se. Bedriften sparer ogsa penger i form av redusert sykefravær. En undersøkelse gjort i 1995 ved I lunsfos Fabrikker viste at bed rit1en sparte to millioner kroner i redusert sykefravær det første året. 5. Samfunnet sparer penger Det er langt billigere for myn dighetene a bygge sykkelstier i stedet for veier. Ved at flere gar over til sykkel blir behovet for nye bilveier mindre. I tillegg blir det mindre slitasje pa de veiene vi har. 6. Du får bedre helse Ilele kroppen tas i bruk nar du sykler. Du far bedre kondisjon, muskler. hjerte. lunger og skjelett. Et sykkelprosjekt i Tønsberg viste at etter fem nianeder forbedret deltagerne kondisjonen sin med 8-20 prosent. 7. Helseutgiftene reduseres Selv om endel svklister er inn blandet i ulykker, tjener samfun net pa at du sykler. Folk som er fysisk aktive er mye mindre ut satt for alvorlige helseplager enn andre. 8. Du plager ikke andre Fiver tjerde bilulykke involverer personer utenfor den bilen som er med i ulykken. En uheldig syklist skader som regel bare seg selv. 9. Sykling er menneskelig Sykling skaper ikke de samme barierer som bilen. En vei full av biler er vanskelig å krysse for både folk og dyr. Sykkelen gir også større muligheter til sosial omgang enn bilen. Det er ikke noe problem a stoppe hvor som helst og sla av en prat med kjente. 10. Sykling gir frihetsfulelse. Med sykkel kommer du fram over alt, og det er sjelden (lu må ta hensyn til barrierer som en bilist i byen ma ta hensyn til. Å sykle gir deg en følelse av frihet. Slå av lyset Norge har et rekordhøyl elek trisitetsforbruk. Det første vi bor lære oss er å skru av lyset. Selv om vi har råd til å betale regningen er det ingen grunn til a ha på lyset i rom som ikke er i bruk. Ogsa økonomisk er det mye a tjene pa å skru av lyset. I tillegg til at strømregningen synker, var er lyspærer og moderne lysar maturer lenger dersom de ikke brenner hele tiden. En 60 watts lampe som bren ner hele året koster omlag 300 kroner, inklusive pærer. Bli kvitt reklamen Er du lei av at postkassen flyter over av reklame? Gjør noe med det. På postkontoret kan du reservere deg mot uønsket reklame. Et lite klistremerke er alt som skal til for at postbudet ikke forsøpler kassen din. Du vil likevel motta all offentlig informasjon. l3or du i blokk bør dli også sette et ekstra klistremerke pa døra for å unngå reklame på dormatta. Sprøyt penger i huset ditt Etterisolering av gamle hus er miljøvennlig og lønnsomt. Ekseinpelet under bygger pa et hus fra rundt 1950, med holigflate pa 120 kvadratmeter: lnnsproytingen vil koste om trent kroner. Tiltaket vil gi en energisparing pa ca. 50 kilowattimer per kvad ratmeter. I rene penger betyr det 5000 kroner per år. Investeringen er spart inn etter fire år. Deretter er engangsut giften snudd til ren inntjening. Bedre avkastning enn aksjefond. Som bonus Iår du et mer komfortabelt hus. Aqu Gen

5 8 Natur & miljø Bulletin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 9 MILJØTEKNOLOGISK EKSPERTISE BEHANDLING AV VANN, SLAM OG ÄVFALL. c44 4ie4(ze de 9 d fzie4(ie ia ce,,& aaeøt4 e9øee fruc44e4. Biologiske renseanlegg for kommuner og industri. Rensing av drikkevann med nedstrømsfiltre og membranfiltre. Gjenvinning av prosessvann i industrien. Behandling av slam og våtorganisk avfall ved hygienisering, stabilisering, avvanning og tørking. Deponigass anlegg Ny teknologi for avvanning av slam Høyt tørrstoffinnhold Rimelig investering og drift HELLIK TEIGEN A/s Jern og metallforretning Gjenvinning av bilvrak, hvitevarer, datautstyr og alle andre typer stål og metaller. Hellik Teigen AS Postboks 2, Loesmoveien i 3301 Hokksund Tif: Fax: NR MEMBER OF INTERNATIONAL RECC [IN G Med Rockwool isolasjon bidrar du til et bedre miljø. Styrer investeringene fiskeripolitikken? Kjøp Naturvernfi)rbundets nye rapport «For nying i den norske fiskejlåten » For første gang er det laget en total oversikt over investeringene i den norske fiskeflåten. Oversikten er laget av SINTEF Fiskeri og Havbruk på oppdrag fra Norges Naturvernforbund. Alle nybygg fra 1985 til 1999 er lagt inn etter lengde, investeringskostnad og heirnefylke. Rapporten er på drøye 30 sider med rundt 30 tabeller og grafer. Blant annet finner du svar på disse spørsmålene: Hvor mange båter er bygd i ditt fylke år for år? Hvor store investeringer er gjort i hver fartøygruppe (9 lengdegrupper)? Hvordan endre fordelingen mellom fartøygrupper og fylker? Fungerer myndighetenes kapasitetsbegrensende tiltak? Hvordan på virker investeringene fiskeripolitikken? Hvordan påvirker det fordelingen av fiskerrettigheter? Rapporten koster kroner 270,- og kan bestilles fra: Barentshavkontoret i Norges Naturvernforbund 8285 Leines fax: Bestilling: Jeg bestiller eks av rapporten Fornying i den norske fiskel1ten La oss hjelpe deg til å finne den beste løsningen på ditt problem. La økonomi, effektivitet, vedlikehold og driftsikkerhet være avgjørende for ditt valg. Bioscan Norge AS Adr. Boks 145, 1324 LYSAKER, Tif Adr. Boks 228, Aker Base, 4056 TANANGER, Tif Både for deg selv og dine omgivelser. ROCKWOOL ISOLASJON Norges mest brannsikre A/S Rockwool Tif Fax Navn Firma/Organisasjon: Å Poststed NORGES T NATURVERNFORBUND

6 bruket Sellanrå i Farsund. Vekst og fall om at ungdomslida ubønnhorlig er passert. litt, sier han sjol. Samtun bruk, forteller Jarv ing. midler som fanden i jorda. om Sellanrå i dag. havere». dyrke 60 kvadratmeter hagcj ord. I det små uavhengige bedre og hefte om er han. Pa Loftsvollen bor det i dag seks personer, men det er Jarving Fariavegen 221, Po.boks 33,5046 Rådal >.:.xvendig )FSG Holmen gård var et forsøk på samtun - Jarving. frontkjemper. I dag trykker han Mens trukttrær, bærbusker og hagellekk til a gjøre noe, lbrklar rygger til a dele jobben. jevnlig opp «En handbok i hestehandel med egne idealer, og i Belgia er et samftinnsendringer før nok men demokrati er de lektivet. som star som eier. Slik vil han ha det. Likevel anbefliler han kol Jarvmng talmodig og venter pa ol har han gitt opp, men ikke håpet om en grønn revolusjon. bor han fremdeles på gård. Kollektivet Kollektivlandbrukets far 11967, da han fylte 22, ble ideene aktiviteter har satt en stopper for ønske om å bedrive mer litterære men ideene har nok utvikla seg Tvedestrand oser fremdeles av oplimisme og ukuelig pagangs Jarvmg er ikke lenier sjøl møter oss på Loftsvollen i rynkene i panna vitner likevel har jeg beholdt, Bulletin N&M KLAIJS TVEDT DCLI «grønne profoten» som mot. Den grå hestehalen og berga. To ryggoperasjoner og et de helt store jordhruksbedriftene. Idealene om det grønne liv prøvd ut for flirste gang. Sammen med en gjeng jevnaldrende vendte Jarving storbyen ryggen og grurmla smà Kollektiv-bibel leide bruk. En suksessivt skran gården. På det meste riidde kol tredje og siste kollektivprosjekt. Prosjektet ble kortvarig. Drommene brast fort i møtet klarte Jarving og en skiftende kollektivbestand å livnære seg på ingen felles ideologi, sier Jarving det med Holmen gard, ogsa det spredte eksamener og lurte pa med brakk jord. Litt bedre gikk lektivet over seks sjoleide og alle tende økonomi og opprivende slutt en stopper for Jarvings letivbevegelse var ikke bare en sterk motvilje mot riidende sam personlige konflikter, satte til Utgangspunktet for 70-aras kol Vi var unge, hadde noen hva vi skulle e.jore her i verden. Vi hadde mange idealer, men i Farsund. Fra 1973 til 1979 t unnsverdier. En rekke unge Lysten på å forsøke noe nytt fikk de se bønder som gjodslet med dyremnokk og kompost, som om et lëllesskap mennesker som hruket for det ble nedlagt. lier traktor og som skydde sproytc Budskapet om det grønne liv ofiensiven kulimmnerte med romantrilogien «Syvstjernen», Teorien i «Grønt liv» ble dyr avisa og tidsskriftet Arken. Info aktivt undergraver «Den Norske dem fungerte Stein Jarvings bok ka i praksis på liolmen gard, og over 100 personer var innom mennesker søkte til landets landbruksskoler, og for mange av «Grønt liv» som bruksanvisning. (stort sett) brukte seg sjol som var stor, og målet var å gi ibik som ville starte kollektiv basiskunnskap om okologisk land spredte Jarving ikke bare i «Grønt liv», men også i Gate Jeg 10 Natur & miljø Bulletin ØKOLOGISK MAT temanummer temanummer ØKOLOGISK MAT Natur & miljø Bulletin 11. med poteter og grønnsaker ved a struktivt. Politikerne bedriver hvordan man kan bli sjølforsynt sjollbrsynte samtiinn trafi brukbart. Du kan si at enn «stordemokrati». gruppe, og salget viste vel at jeg uavhengig av politikken, mener organisk hagebruk» - ville na en større å teste ut ideene i «Syvstjernen». Jarvmng tror fremdeles pa at Dagens sma. de som styrer samfunnet er ikke Jarving seg lenger som noen ingen utenom: Det er vei Vi har et kollektivt ansvar for framtida! NSB er med på å ta ansvar. ingen Det er vei tilbake: Gjennom vår Agenda 21 har vi forpliktet oss.»si> Agr nds 21, Strdtegisk miijoolan og Miijoregnskap er> finne pa internett, Trykte versjoner kan bestulles via web-s,dene, eller skriftlig fra NSB, 0048 Oslo. <av; E-post.,ifo nsbno Web v ww.nsb.no/miljo Reisen til framtida er kollektiv... Stat» og «de egentlige makt Trass sine røde standpunkter ser som regnes som Norges første landbrukskollektiv. I dag, 26 år etter, I 1973 grunnla Stein Jarving det Stein Jarving dyrker sin egen mat,sam,,,e,, med seks andre på kollektivbruket Loftsvollen. (Foto: Sin Gjølme) et er Stein Jarving sprer fremdeles et grønt budskap. Det er mer gruii,i enn noensinne til å dyrke si,? egen mat, in eimer han. (Foto: Sin Gjoline,,) jeg a InSpirere alle som har en kollektiv i dag enn pa 70-tallet. tror det er vanskeligere å starte småbruker. edgar Jarving. som saker, men langt derfra og til å bli selvfølge lenger. Derfor forsøker FANA STEIN & GJENVINNING (ç Det Det er lett å dyrke gronn å ha jobb er ingen TLF: FAX: I K parantès i miljosammenheng» Venter på revolusjon kollektiv er at det er mange sterke tidstypisk fonomen. Det er mer Matskandalen grunn enn noensinne til å dyrke sin egen mat. Fordelen med revolusjon. Ikke en væpna, iriarx istisk sadan, men en indre, grønnsaksbed spirer, sitter andelig omveltning. nesker er klare tor det. ln intel du ma ha følelsene med pa lasset, erklærer Jarving, og forteller at vil ikke skje drastiske Det han stadig får henvendelser fra lektuell revolusjon er ikke nok, er i emning mener han å finne i tbrbrukerkulturen. til resirkulering er ikke nok, fimstslar Stein Jarving. folk som «drømmer om det gode velstandsniva som i Norge. vil gå på dunken om hele verden skal opp pa samme Andre tegn pa at revolusjonen liv». Det Å kjøpe sparedusj og levere papir

7 Bare Debio-merket Mange 12 Natur & miljø Bulletin FOR[3RLK temanummer temanummer FORBRUK Natur & miljø Bulletin 1.3 Vrient å kjøpe økologisk mat Du skal ha godt syn, tålmodighet og pågangsmot for å få økologiske matvarer i norske dagligvarebutikker. Bare en tredjedel av økomelken og under en fjerdedel av økokjøttet som produseres i Norge når fram til forbrukerne. KLAUS TVEDT For selv om økomatproduksjonen har gått opp de siste tre årene, har salget gått ned. At Forbrukersamvirket NKLs butikker promoterer seg som miljøvennlige, betyr derfor ikke at økoutvalget er spesiell stort eller at det fins ukovarer i alle deres butikker. Debio, som merker øko logiske matvarer for Statens Landbrukstilsyn, hadde i fjor godkjent i alt 923 produkter. I tillegg har 135 dagligvarebutikker fått et såkalt Debio-sertifikat. Et slikt «kjørekort» betyr imidlertid bare at disse forretningene har en ferskvareavdeling som av og til har økologiske grønnsaker, frukt og poteter eller økologisk kjøtt. Problemet er todelt. Norske økobønder klarer ikke produsere nok frukt og grønt, og av de 102 tonnene økokjott som framodles, blir bare rundt 15 solgt. - Godt gjemt Okologiske matvarer er ofte godt gjemt. Omsetningsleddene gjør underlig lite for å lå solgt øko produkter, mener daglig leder i forbruker- og produsent organisasjonen Norsk Økologisk Landbrukslag, Helga Nordland. Styreleder i ØkoProdusentane, Kurt Atle Hansen, synes ikke det er rart at situasjonen er som den er: rundt 1,5 prosent av norsk landbruk drives eller er i ferd med å bli økologisk. De andre bøndene har naturlig nok størst interesse av å reklamere for egne produkter, og da er det ikke rart økomaten faller igjennom. Hansen er også kritisk til Tine Meierier og kjottsamvirket. Den ikke-homogeniserte økomelken må hentes innen en dag om ikke kvaliteten skal for ringes. I dag kommer Tine kun hver tredje dag. Også okokjott viser seg å være vanskelig å håndtere i et industrielt system. Mye økokjøtt blir fryst ned til tross for etterspørsel, hevder Hansen. Merke-jungel Det ihrste dilemmaet økobe visste forbrukere stilles overfor, er merkingen. For matvarer er det i hovedsak to merker du skal se etter: Debios 0-merke og det svenske Bra Miljöval. rangerer høy est. Velger du Bra Miljöval, kan du risikere å få gris som er foret opp på sudansk korn, opplyser rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrnkarlag, Aina Edelmann. Mega er den kjeden i NKL som hittil har vært mest hissig på å markedsfore seg som miljøvennlig. Besøk i Mega-butikker i Oslo avslører likefullt at det ikke er lett finne fram i merkejun gelen. tror eksempelvis Godt Norsk-merket er ensbetyd Okoinat smaker best,,iiener norskeforbrukere. Men selv om produksjonen har okt de siste årene, har salget gått tilbake. (Foto: Sin Gjulrne. ende med økomat. Mitt råd er at du spør butikk- eller ferskvare sjefen. Ikke ta et nei for et nei, og ikke la deg lure. Ring oss hvis du ikke får det du vil ha, oppfordrer økoprodusentanes Kurt Atle Hansen. Beskjedne màl Foreløpig er økomatproduksjon en i Norge liten. 0,4 prosent av alt storfe og 0,8 prosent av alt saue- og lammekjøtt som produs eres her til lands, stammer fra økobruk. Landbruksdepartementets beskjedne mål er at 75 prosent av all økomaten som produseres skal omsettes innen år I årets jordbruksavtale ble det satt av 6,3 millioner kroner til markedsføringstiltak. Flaskehalser Vi håper å løse noen flaskehals problemer i omsettingsleddet for bedre å kunne dekke etter spørselen, sier førstekonsulent i Landbruksdepartementet, Kristin Orlund, som opplyser at det i dag ikke fins spesifikke målsettinger for hvor mye norsk mat som bør være økologisk. I Heller gentuklet enn dypfryst. En undersøkelse foretatt i 11 europeiske land viser at vi velger gentuklet fremfor dypfryst mat. KRISTIAN JAHRE Motstand mot bio-ingeniørenes produkter stikker ikke så dypt som mange sikkert skulle tro. Så mye som 80 prosent av de 7000 ( spurte i en stor europeisk under søkelse sier de heller f ller hand lekurven med fersk genmodifisert mat når alternativet er dypfryst mat. Det er ForbrukerRapporten som melder dette. Undersøkelsen forteller like vel at 61 prosent av europeerne forsøker å unngå produkter med c genmodifiserte ingredienser, alt så hvis alternativet ikke er dyp fryst mat. Omlag halvparten av de spurte sier dessuten de helst vil kjøpe økologisk dyrkede grønn saker og frukt når det er tilgjen gelig. Undersøkelsen forteller også at forbrukerne i Europa er stadig mer positive til å betale ekstra for økologiske varer. For ti år siden ble det dyrket økologisk på to millioner mål jord i Europa. I dag er tallet ti doblet. Likevel er det bare snakk om 1,3 prosent av samlet dyrket areal i Eurupa. I ØDEGÅRD AVFALLSDEPONI for et rent miljø Vår hovedoppgave er å bidra til at konsekvensene fra avfallets nedbrytningsprosess blir kontrollert på en slik måte at det er rent vann og ren luft som går tilbake til naturen. ødegård Avfallsdeponi, 2150 Årnes Tif.: , FAx: M iljøteknologi i praksis Vi har utviklet verdens mest effektive apparat for fjerning og behandling av forurenset slam på sjøbunn. Vi har utført oppdrag på Håkonsvern som en del av det store mil jøryddingsprosjektet som forsvaret har igangsatt.vi kan vise til svært gode resultater. Vi kan levere en komplett prosessering av miljøgifter uten bruk av store miljøfarlige deponier. bildet viser resultatet av eflektiv miljømudring. NCC EEG-HENRIKSEN NCC Eeg-Henriksen AnleggAS, Mariboesgt. 13, PB 454 Sentrum, 0104 Oslo. Tif: , Fax II 28 60

8 14 Natur & miljø Bulletin temanummer energibehovet ditt like utenfoi stuedøren. - I, 4L -! 0 I dag er mer enn halvparten av energibehovet i boligen din knyt tet til oppvarming. Energibruken i Norge er stadig økende, og vi må derfor utnytte ressursene mer effek tivt. I tiden som kommer vil dette fremtvinge bruken av alternativ energi forsyning i langt større grad enn i dag. Og løsningene er klare. De er testet og utprøvd gjennom en årrekke med gode resultater. En av de mest aktuelle løsningene på våre kanter av landet er varmepum per. Varmepumpen utnytter energi som ligger lagret like utenfor stuedøren din, i grunnfjellet, jorda, vannet og lufta. Kildene er utømmelige. Avhengig av de naturgitte forholdene på stedet, kan du utnytte flere av disse energikildene til oppvarming. På det viset kan du få dekket opptil 60% av ditt totale energibehov, hvorav 2/3 er fornybar energi. Dette inne bærer store miljømessige og økono miske fordeler. ROGAl AND ENØK Postboks 402,4067 Stavanger. TIf.: Fax: VI VIL GJERNE HA INNSPILL FRA DEG. VENNLIGST TA KONTAKT MED AS NORSKE SHELL PÅ VÅRE INTERNETF SIDER: DU KAN OGSÅ SKRIVE TIL AS NORSKE SHELL, V/INFORMASJONSDIREKTØR TERJE M. JONASSEN, POSTBOKS 40, 4D98 TANANGER. Ethvert Shell-,eldrop er en seivsieedg enhet. I denne onnonten virer ordene Shell, vi, orr og vhr vee Elfeller til Royol Drrich/ShefI Grnvp tore helhet, og nedre tilfeller til iedivid,,eiie Shell-refrkop. hikerå henviter Shell Internotionol Renewoblen t,f de Shell.,el,knp noe, irrdinidoelt er engorlert denne type orfrerd I

9 Vi Gjennomsnittlig Vi Regjeringspartiene Vi Hva Ilele Når Forbruksundersøkelser 16 Natur & miljø Bulletin FORBRUK temanummer Veletablerte storforbrukere Husholdninger hvor barna har passert småbarnalder bruker mest penger. Gjennomsnittlig kroner i (Foto: Marianne Grondahi/Samfoto.,) Familier med godt voksne foreldre og store barn befinner seg på den norske forbrukstoppen. Kjøp og bruk av bil topper listen over utgiftsposter. TOM ERIK ØKLAND Ilusholdningene hvor yngste barn er over sju år eller mer bruker gjennomsnittlig kroner per år. Dette inkluderer mat. utgifter til bolig og brensel, klær. sko, møbler, reiser og alt annet en familie kan bruke penger til. Tallet er hentet fra Statistisk Sentr albyrås forbrukerundersøkelse for har ingen grunn til å tro at forbruket har blitt mindre siden den gang, forteller førstekonsulent Eiliv Mørch i Statistisk Sentral byrå (SSB). Mest til bil Bruk og kjøp av bil står på utgifts toppen for denne gruppen av familier. Disse to postene utgjør til sammen over kroner. Til sammenligning bruker de samme familiene gjennomsnittlig kroner til bolig, strøm og brensel. Utgiftene til kollektive tran sportmidler er atskillig lavere: i overkant av kroner årlig. Det generelle høye forbruket for husholdningene med barn som er sju år eller eldre, forklarer Mørch slik: vil parene i disse husholdningene være kom met i slutten av 30-åra eller 40- årsalderen. De har kommet langt i karrieren, og dermed også oppnådd god inntekt. Dessuten koster det mer ä ha eldre barn enn småbarn. Ny vekst Den økonomiske utviklingen det siste halvannet året har ikke akkurat bremset på forbruket. Siden 1997 har pilen pekt oppover, i hvert fall ifølge Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). En undersøkelse basert på handelen de fire første månedene i år viser at vi har brukt 4,5 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. hadde ventet en fortsatt vekst i 1999, men trodde ikke den skulle bli så kraftig, sier dir ektør Thomas Angell i HSH til Dagbladet. Veksten i forbruket blir møtt med ro av finansminister Gud mund Restad. Veksten i det private for bruket er stort sett som ventet, sier han til Dagbladet. Han mener ikke at forbruket i Norge er i ferd med å. ta av, men forklarer at hele utviklingen er «som forventet». I Gjennomsnittsforbruket - fordelt på varer og tjenester rr I I -. I.1 - z Framstillingen viser gjennomsnittlig forbruk for husholdninger hvor yngste barn er sju år eller eldre. Under reiser og transport er også kollektivbruk, samt telefon og porto tatt med. (Kilde: Statistisk Sentralbyrå) Grafikk: N&M Bultetin (-) Gjør temanummer 2 FORBRUK Natur & miljø Bulletin 17 samme feil som Ap AUF-leder Anniken Huitfeldt mener sentrumsregjeringen svikter i arbeidet for å stanse forbruksveksten i Norge. TOM ERIK ØKLAND signaliserte kamp mot forbruksveksten før valget. I dokumentet fra de tre regjeringspartiene heter det at «fortsatt sterk forbruksvekst ikke er forenlig med en bærekraftig utvikling». Denne oppgaven har ikke regjeringen klart å. løse, mener Iluitfeldt. Prioriterer feil AUF har tidligere kritisert sitt eget moderparti, Arbeider partiet, for minimal kamp mot norsk forbruksvekst. I tiden før forrige stortingsvalg var ungdomsorganisasjonen på linje med sentrumspartiene i Husholdningen bruker kroner på kjøtt hvert år. På andre plass kommer innkjøp av meieriprodukter og egg. Grønnsaker, frukt og bær kos ter familien 7760 kroner i året. Tilsammen går det med over kroner til det daglige brød. Klær koster (ijennomsnittsfamilien bruker kroner til klær og sko for sine 3,87 personer i husholdningen. Klær koster mest, hele kroner. Resten går til sko og skoreperasjoner samt stoffer, garn ol. Dyr fritid Av kroner til utdanning og fritidssysler går over halvparten til fritidsutstyr. sin argumentasjon. Nå. er AUF lederen skuffet. har hatt kraftig forbruks vekst i Norge siden sentrums regjeringen slapp til. Flere av regjeringens tiltak er ren støtte til lommeboka, samtidig som de betyr mindre offentlig velferd. De samme feilene gjorde Ap. Det er helt feil prioritering, sier Huitti.ldt. Flun mener flere grønne avgif ter, okt satsing på velferdsgoder og mer fritid framfor penger er veien å gå fremover. slags type grønne skatter ser dufor deg? skattesystemet bør revurderes, og skattene bor jevnt over bli grønne i stedet for røde. Eksempelvis bør man øke elavgiften. ogpengene går til Mest på kjøtt Deretter følger posten «fore stillinger, spill ol.» med drøyt kroner og «bøker, aviser og tidsskrifter» med 6300 kroner. Til skolegang går det ikke med mer enn 2300 kroner. Dyre ferier kroner per år bruker vår gjennomsnittsfamilie til reiser, hotellopphold og restaurantmat. Reiseeffekter koster familien 3900 kroner per år. Dette er 1997-tall, og utviklingen tyder ikke på begrensninger i reisevirksom heten nordmenn for lot fedrelandet i løpet av årets fire første måneder. Det er mer enn noensinne. (Kilde: Statistisk Sentralbyrc. Alle tall gjelder familier med yngste barn over sju år.) I AUF-lederAnniken Huitfeldt vil ha flere avgifterfor å stanse forbruksveksten. (Foto: Jens Petter Toldnæs,) økt arveavgift Fluitfeldt tror et viktig moment i forbruksveksten fremover er stadig økt arv fra foreldregenera sjonen. min generasjon arver sine foreldre vil de få forferdelig mye penger mellom hendene. Derfor bør også arveavgiftene vurderes i fremtiden, slik at dette ikke skaper ytterligere forbruks vekst, mener AUF-lederen. viser at en veletablert gjennom snittsfamilie bniker over på bil, mot drøyt til kol lektivtrafikk per år. Hva bør gjøres for å snu forbruket mot kollektivtilbudene? Så mye som på bil? Det er et oppsiktsvekkende tall. Uansett er det politikerne som har ansvaret for å snu dette for bruket. Kollektivtilbudet må bli bedre før man kan regne med markertnedgang i bilbruken. I

10 Hvorfor Det Men I Hva Vurderer Nei, Men Vil 18 Natur & miljø Bulletin FORBRUK temanummer temanummer FORBRUK Natur & miljø Butletin 19 Snikreklame for hasj Det er fryktelig unødvendig av The Body Shop å reklamere for hasj, sier John Asle Torrissen i avholdsorganisasjonen Juvente. KRISTIAN JAHRE Samme dag som kosmetikkjeden The Body Shop lanserte flere nye produkter basert på hampfroolje var avholdsfolket på plass og demonstrerte. Ungdom mot narkotika, Juvente og Ungdom mot stoff mener produktet er en snikreklame tbr hasj. Derfor oppfordrer de nå til boikott av kosmetikk- og hudpleiekjeden. --All erfiiring viser at bruken øker hvis narkotika blir norma lisert i samfunnet. l-lvis bruken øker, øker også problemene og skadene med narkotika. Denne riskikoen er Body Shop villig til å løpe lbr a skape seg ekstra profitt, hevder sentralstyremed 1cm John Asle Torrissen i avhold sorganisasj onen Juvente. KRISTIAN JAKRE At vi skal bli tatt til inntekt for legalisering av narkotika er tøy. Vi benytter en helt annen plante enn den planten det blir laget hasj av, sier Vanvik til N&M Bulletin. Kosmetikkjeden The Body Shop har vært pionerer på flere felter siden de startet opp her i landet for 13 år siden. Blant annet har de drevet innsamling av plastemballasje og tilbyr kun dene sågar både pant og påfyll på tomme shampoflasker. Det Torrissen synes det er smålig av Body Shop og gjenta løgnen om at narkotika er en naturlig del av samfunnet. - Hasjlogo Er dere klar over at l3ody Shop sier deres produkter ikke kom mer fra samme plante som det narkotiske stoffet hasj? Det er logoen vi først og fremst reagerer på. Logoen, som er et blad fra hasjplariten, brukes også av den internasjonale legali seringsfronten for hasj og can nabisprodukter. Vi mener det er liten tvil om at dette er budskapet ogsa hos Body Shop. I England har llody Shop Ilortet med nar kotikamisbruk og fleipet mccl hippietid og flower power i mar kedsføringen av produkter. Dess uten er det en kjent sak at Bocly var dessuten Body Shop som lærte oss å sette pris på naturprodukter fra jojobanøtter, kamille og aloe vera. Nå stikker de hodet fram og introduserer såper og kremer laget av hamp, den samme planten som gir det narkotiske stoffet hasj. Fremtidens miljoprodukt i all verden velger dere å utstyre produktene med både navn og logo som er tilfor veksling lik det legaliserings fronten har latt seg identfisere ved? har å gjøre med at vi Ungdom mot Body Shop: Alex Molkomn (leder i Ungdommi mot narkotika), joii mi Asle Torrissen (sen1ra!styremnedlemn i Juvente og Susann Faugli (leder i Ungdom mot stoff). (Foto: Kristian Jahre) Shops grunnlegger i England er en av frontfigurene i legaliser ingshevegelsen, sier Torrissen. Svikter egne idealer Avholdslblket synes det er litt rart og fryktelig dumt at en kjede som Ilody Shop kaster seg pà legaliseringsboljen. Body Shop ønsker å fremsta som et seriøst selskap et selskap vil gå i bresjen for hamp, som vi mener er fremtidens miljøprod ukt. Hamp har blitt et motestoff innenfor kles- og skobransjen, og da synes vi det er et poeng å være først ute når det gjelder kosmetikk. sier Vanvik. Hun er overbevist om at også andre kos metikkselskap vil ha en rekke hampprodukter om få år. vi ønsker selvsagt ikke å provosere noen. Derfor har vi valgt å tone ned bruken av selve hampbladet i logo på pro duktet. Bladet er også fjernet fra all markedsføring, sier hun. Ved å introdusere de nye pro duktene håper likevel Vanvik å skape debatt om hamp i Norge. Norge blir hamp kun sett på som narkotika. Alt som har med hamp å gjøre er underlagt helse- og sosialministeren. Det er til og med ulovlig å dyrke som ikke tester sine produkter pa dyr og som tar hensyn til miljøet. Lanseringen av hamp produktene viser at selskapet svikter sine tidligere idealer. Å skane naturen tor tbrurensning ser llody Shop som en god sak, men de har ingen betenkeligheter med å eksperimentere med det menneskelige miljøet, sier Torrissen. Blir matt av beskyldningene Informasjonssjef Hilde Vanvik i The Body Shop sier hun blir helt matt av beskyldningene om å være for legalisering av narkotika. hamp for forskning. Det er for galt når vi vet hvor mange for deler det er ved hamp, sier hun. Flott ungdom synes du om avholdsung dommens aksjoner mot dere? De er selvsagt berettiget å ha sine meninger, men jeg har veldig liten sans for måten de aksjonerte på. De var plagsom me overfor de ansatte og dekor erte produktene våre med klistremerker. Det er rett og slett hærverk og har kostet oss noen kroner. dere å anmelde aksjonen? dette er ikke våre fien der. De er flotte ungdommer, og for det meste er vi veldig enige med dem. Vi har ikke lyst til å gå i noen krig med dem, sier Hilde Vanvik. j Hamp bra miljøalternativ Doktorgradstipendiat Jan Ferstad ved Norges Landbrukshøgskole bekrefter påstanden om at hampplanten som brukes i The Body Shops produkter ikke kan misbrukes som narkotika. KRISTIAN JAHRE I lamp er tvert imot et interssant råstoff for en rekke nyttige og miljøvennlige produkter. Det er synd hvis disse skal stoppes fordi andre former for hamp blir misbnikt som rusmiddel, sier doktorgradstipendiat Jan Ferstad ved Norges Landbrukshøgskole. Han understreker at det er viktig å holde en høy fane mot narkotika og ønsker på ingen måte å bli tatt til inntekt for legalisering av narkotika. Tre forskjellige typer Ferstad forklarer at de dyrkes tre forskjellige typer hamp. Den mest kontroversielle formen er selvsagt den som brukes til nar kotisk og medisinsk bruk. Denne planten kreyer et varmt klima, og Ferstad mener den knapt nok kan dyrkes i Norge. Om du likevel skulle få den til å gro, er klimaet vårt såpass kaldt at planten kun vil produsere svært små mengder av det narkotiske stollt THC. Dernest er det en blomsterrik hampplante hvor frøene brukes til oljeutvinning. Hampolje kan brukes i såpe og kosmetikk, som lampeolje, brensel og matolje. Olj ens fettsyresammensetning gjør hampolje spesielt interes sant i ernæringsmessig sammen heng. Den siste og mest brukte hampplanten er kraftig og fiber rik. Den gir blant annet råstoff til tekst iler, tauverk og papir. Denne varianten ble tidligere dyrket i Norge og ga oss blant annet tau verk, seil og preseninger under seilskutetida. Det var også vanlig at giirdshruk hadde egne hamp åkre for å være selvforsynte med tekstiler til arbeidsklier. De to siste variantene inne holder praktisk talt ikke narko tiske stoffer. det er klart, hvis du røyker 500 kilo, kan du teoretisk sett få en rus, sier Ferstad. Body Shop har rett Sa det dreier seg rett og slett om forsk/ellige plantearter? Tidligere ble den varianten man utvinner hasj av klassifisert som en underart av hamp. men i dag er botanikere uenige om det er en eller flere arter. Definisjon en pa en art er som kjent at to eksemplarer kan krysses og få fruktbart avkom. Egenskapene kan likevel være helt forskjellige innenfor en art, sier Ferstad. II,,,,, ( enøk-senteret AKERSHUS Enøk-senteret Akershus AS 1927 Rånåsfoss. Tif.: Som sammenligning nevner han de mer kjente gronnsakene hodekal, rosenkiml. brokkoli og blomnkål. I3otanisk sett er dette samn mc art, men gjennom flere ars utvikling og veksiforedeling har vi fatt ulike produkter med ulike egenskaper. det si at Body Shop har rett i sine pastander om at dette ikke er samme plante som det lages hasj av? Ja, det kan du si. Bedre enn bomull Ferstad forteller at hamp dessut en er et veldig miljøvennlig alter nativ til bomull og kunst fiher. l3omull er en veldig areal krevende plante. Den er ogsa svært utsatt tør sykdommer og skadedyr. Derfor er homullsdyr king veldig avhengig av sprøyte gifter. Med hamp er det nærmest stikk motsatt. I lamp er lite utsatt for både sykdommer og skadedyr og har i tillegg god konkur ranseevne overfor ugras. Dermed blir bruk av sprøytegitier normalt sett helt unødvendig ved hamp dyrk ing, sier Ferstad. Dessuten understreker han at bomull vokser i tropiske og sub tropiske strøk, mens hamp altsa kan vokse i Norge. Dermed ville vi samtidig redusert transportbehovet ved mer bruk av hamp i tekstiler. Koblet av debatten Ferstad mener Norge burde drive mer forskning pa hamp for å se pa hvilke muligheter som finnes. Men av frykt for å bli satt i forbindelse med legaliserings debatten har forskningsmiljoene ligget lavt i terrenget. Det er forfordelig synd at narkotikafor kjempere har fatt kjøre hamp debatten sel Dermed er det naturlig nok mange vrangfore stillinger ute og går. Forsknings miljøer med seriøst forhold til hainp har blitt helt koblet av i debatten, sier Ferstad. Unitas

11 A i liir, i h r (/fl t-l;jf thrpkkpn ** C-BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring Returadresse: Natur & miljø Bulletin Boks 342 Sentrum 0101 Oslo 20 Natur & miljø Bulletin temanummer BERGESEfl Bergesen d.y. ASA er et av verdens største rederier og opererer en flåte på over 90 skip med samlet dødvekt på mer enn 10 millioner tonn. I januar 1999 er flåten sammensatt av 61 gasskip, 24 tank skip og 6 tørrbulkskip. Det er i alt Ved hovedkontoret i Oslo er det 214 ansatte. ansatte hvorav på skipene. Bergehus, Drammensveien 106, Posiboks 2800 Solli, 0204 OSLO Telefon: , Telefax: , Telex: 71172

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Dovrepeisen brenner for miljøet

Dovrepeisen brenner for miljøet MILJØBROSJYRE Dovrepeisen brenner for miljøet Noen ganger er det vanskelig å slippe unna et godt ordspill: Dovrepeisen brenner faktisk for miljøet! Vi er stolte over å kunne si at Dovre er verdens eldste

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

1 INGEN HEMMELIGHETER

1 INGEN HEMMELIGHETER INGEN HEMMELIGHETER 1 2 3 PRODUKTER Økologisk produkter med Ø-merket er basert på naturens kretsløp. Frukt og grønt får tid til å vokse og utvikle naturlig smak og næringsinnhold, uten syntetiske sprøytemidler

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007 Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 27 Energipriser - holdning Vi bør øke prisen på all energi (bensin, olje, parafin, strøm osv.) for å redusere forbruket og dermed miljøforurensningen Helt

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Grønt Flagg. Miljøvennlig og rettferdig forbruk

Grønt Flagg. Miljøvennlig og rettferdig forbruk Miljøvennlig og rettferdig forbruk Tidligere miljøprosjekter: o Resirkulering av plast, glass, metall, papir og restavfall. o Kunstprosjekter av resirkuleringsmateriale. o Kunnskap om miljøstasjoner og

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Redd miljøet: Gjør noe!

Redd miljøet: Gjør noe! Redd miljøet: Gjør noe! Er du opptatt av miljø og klimaendringer? Lei av å høre tomme ord om å forbedre miljøet? Ta saken i egne hender! Du kan bidra. Sammen med venner og familie kan du gjøre en forskjell!

Detaljer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Forbrukerguide Bruk tøyet bruk hodet skån miljøet! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick, Katrina

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Tøybleier. Skånsomt for barnet, miljøet og lommeboka. Rakkestad kommune har fra 2011 engangsstøtte på kr 500 ved kjøp av tøybleier

Tøybleier. Skånsomt for barnet, miljøet og lommeboka. Rakkestad kommune har fra 2011 engangsstøtte på kr 500 ved kjøp av tøybleier Tøybleier Skånsomt for barnet, miljøet og lommeboka Rakkestad kommune har fra 2011 engangsstøtte på kr 500 ved kjøp av tøybleier Hvorfor velge tøybleier? Tøybleier er mer miljøvennlig enn engangsbleier

Detaljer

Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår?

Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår? Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår? Alle ting vi lager eller kjøper, kan påvirke miljøet rundt oss. Helt fra noe blir produsert, til det blir kastet, kan det være med på å skade

Detaljer

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

FLOM I BANGLADESH. - En variant av stolleken

FLOM I BANGLADESH. - En variant av stolleken FLOM I BANGLADESH - En variant av stolleken Mål: Illustrere konsekvensene av flom. Fin intro til mange tema. Utstyr: Like mange eller færre stoler som deltakere, rom og musikk. Tid: 10 min Antall deltakere:

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse 1 Alt skolematerialet er hentet fra WWF-Sverige 2 Mål og Pedagogiske Grunnstener Mål Å skape en dypere kunnskap om energi og klima med fokus På Earth Hour og

Detaljer

SLIK SPARER DU BÅDE STRØM OG PENGER

SLIK SPARER DU BÅDE STRØM OG PENGER SLIK SPARER DU BÅDE STRØM OG PENGER Hei, Jeg heter Bjørn og er elektriker i Lefdal Installasjon. gjøre for å spare både strøm, penger og miljøet. Husk at jeg ikke er langt unna hvis du har spørsmål om

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er:

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er: HVORDAN HOLDE KOKEN http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Det er mange årsaker til at vi mennesker ikke lykkes på ulike områder i livet. For noen er hovedproblemet at de ikke vet nok om hvordan

Detaljer

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Vi trenger energi til alt vi gjør. Mennesker trenger energi hele døgnet. Vi må ha energi for å holde oss varme, for å bevege oss, for å tenke og for å sove.

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

Kosmos YF. Bærekraftig utvikling: 2 Populasjonsforandringer. Figur s. 24 O 2 CO 2

Kosmos YF. Bærekraftig utvikling: 2 Populasjonsforandringer. Figur s. 24 O 2 CO 2 Bærekraftig utvikling: 2 Populasjonsforandringer Figur s. 24 Ikke-levende del Sol Jord Vann Luft Klima Levende del Planter Dyr Insekter Bakterier Sopp C O 2 CO 2 I naturen er det et komplisert samspill.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ

MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ Utgangspunkt: Økt fokus på miljø og skadevirkninger på jordkloden Flere og flere etterspør økologiske og organiske produkter Det snakkes mye om resirkulering av produkter

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Høsting fra naturens spiskammer

Høsting fra naturens spiskammer Høsting fra naturens spiskammer Nærområdene rundt Flå skole er en flott arena for uteskole. Elevene fra årets 3. trinn har vært med på mange av tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. De har hatt

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg

Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg I TIMSS 95 var elever i siste klasse på videregående skole den eldste populasjonen som ble testet. I naturfag ble det laget to oppgavetyper: en for

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer