Nr KirkeNytt FOR TROMSØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ"

Transkript

1 Nr KirkeNytt FOR TROMSØ

2 Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss. I sær damene. Bare bryst dekket vi til, og vi foldet hendene på så mange som mulig. Jeg er ikke motstander av misjon. På ingen måte, men jeg håper vi har lært at selv nyfrelste ikke nødvendigvis må bli som oss. Helt sikkert er det at mennesker med en helt annen kultur og helt annen tro ikke er det. Men det kinkige er at disse nå kommer til oss, og at bare de færreste tok veien innom nærmeste misjonsstasjon for et lite kurs i hvordan bli luthersk og norsk. Forleden hørte jeg om to muslimer i en by utenfor Oslo. De ønsket å følge sin tros påbud. De ville be noen minutter hver dag i arbeidstiden. De krevde ikke betaling for bønnetiden, men aksepterte å bli trukket i lønn. Men nei, arbeidsgiveren ville ikke ha bønn i arbeidstiden på sin arbeidsplass. De to måtte derfor slutte. I Oslo har Oslo Sporveier laget et stille rom for muslimer som vil be. De kan bruke pausene i jobben, og en av dem som uttalte seg på radio om dette, fortalte at han følte seg som et nytt mennesker etter å ha fått bruke fem, seks minutter i det stille rommet. Han var glad og takknemlig, og ville derfor gjøre sitt ytterste for at produktet han leverte var best mulig. Oslo Sporveier er selvsagt ingen muslimsk organisasjon. Der er man opptatt av at trikker, Foto: Yngve Olsen Sæbbe busser og T-baner går fra stasjonene når de skal, at folk kommer seg frem og tilbake, og at man tjener penger. Men de har altså oppdaget at ansatte kan bli bedre T-banesjåfører om de får lov til å be, og når arbeidsgiveren respekterer deres tro, kultur og livsstil. Bønn hører ikke hjemme på norske arbeidsplasser. Vi må behandle alle likt, sier Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen. Behendig unnlater han å nevne at både ansatte og valgte representanter på Stortinget for lengst har fått sitt eget bønnerom et bønne- og andaktsrom som, så vidt jeg har forstått, også medlemmer av Frp jevnlige benytter. Men det er ikke bare Frp som snakker om å behandle alle likt, det er bare Frp som sier det høyest. Like fullt er det en løgn. Alle skal ikke behandles likt, og vi gjør det heller ikke heldigvis. Vi forsøker å behandle alle ut fra hvilke forutsetninger og behov de måtte ha. At vi ikke lykkes godt nok med dette, verken i forhold til sosialhjelp, eldreomsorg eller tilgjengelighet for funksjonshemmede og mye, mye annet, betyr ikke at vi plutselig skal begynne å skjære alle over en kam. Det vil ikke bare bli oppfattet som urettferdig av mange. Det er direkte dumt. Så vet jeg jo at det ikke er dette Frp sier. Frp mener bare at alle muslimer skal behandles likt, og det er jo som kjent noe helt annet. Ganske underholdende blir det også når SVs Lena Jenssen kaster seg inn i kampen for muslimers rett til å be. Hennes parti har mer enn noen andre på Stortinget vært motstandere av å støtte opp om religiøs trospraksis, i alle fall om den er kristen, og jeg undres hvordan hun forklarer SVs nyvunne entusiasme på vegne av muslimske bønnerom på arbeidsplassene i lys av partiets innbitte og seiglivete motstand mot kristendom. I Norge bor det 4,6 millioner mennesker. I verden er det rundt seks milliarder. Norge er, enten vi liker det eller ikke, en forsvinnende liten del av dette, mens vi ofte oppfører oss som om vi var flest og hadde rett til å bestemme over alle andre. Sannheten er imidlertid at vi er et knappenålshode på verdenskartet, rent geografisk, og ikke større enn et komma om vi tar utgangspunkt i folketallet. Like fullt er vi en del av en hel stor verden, og denne verden er det som nå kommer til oss. Da er det vi får panikk og plutselig skal begynne å behandle alle likt. Det norske har for lengst fått en duft av karri og hvitløk, og butikkene bugner av krydderier, frukt og grønnsaker vi ikke engang visste om for bare 20 år siden. Det norske har for lenge siden opphørt å være synonymt med blonde mennesker som spiser kjøttkake med brunsaus, pinnekjøtt, ribbe og lutefisk til jul og mølje i februar. Det norske er blitt så mye mer. Hele verden har gjort sitt inntog i Norge. Afrikanere, asiater, folk fra Ukraina, Estland, Litauen, Latvia, Polen og Bulgaria (bare for å ha nevnt noen steder) kommer hit. Noen søker trygghet, andre arbeid og del i vår velferd. For mange gjelder at de ikke deler vår lutherske mangel på konkrete hverdagslige trosuttrykk. Der vi skal bruke kirka på søn- og spesielle helligdager, tar mange, enten de er katolikker, buddhister eller muslimer, troen og dens eventuelle påbud med seg ut i vår hverdag. Det dårligste svaret på dette, det som vil gi oss flest problemer er: Alle skal behandles likt. Problemet er nemlig ikke muslimer som vil be i arbeidstiden. Problemet er at vi har sluttet å be. Problemet er også politikkens manglende evne og vilje til å ivareta vårt norske utgangspunkt. Der har verken Frp eller SV noe å rose seg over. Bevilgningene til kirken strekker slett ikke til, og det ville gagnet alle uansett kulturelt eller religiøst utgangspunkt om dette var annerledes. Det ville skapt større trygghet og mindre angst i forhold til nordmenn med en annen religion enn den norske varianten av kristendom, og ikke minst vi ville ikke vært nødt til å sløse bort så mye tid på unødige debatter. Problemet er nemlig ikke muslimer som vil be i arbeidstiden. Problemet er at vi har sluttet å be. 2 KirkeNytt FOR TROMSØ

3 Øyeblikk - en påskebetraktning I livet finns det noen øyeblikk vi husker. Det er som om øyeblikket som ikke er annet enn et glimt får utstrekning og begynner å vare som et minne. Vi kan minnes det på litt avstand og fortelle om det til andre. Øyeblikk vil vi dele, selv om det er umulig å sette ord på dem. Det er vanskelig å snakke om øyebikk, fordi øyeblikk skjer. Vi kan fortelle og skrive om alt som skjer før og etter, om forventning og oppfyllelse, men selve øyeblikket, det som skjer akkurat nå, kan vi ikke fange i ord. Men et ord, en tone, en farge eller et annet sanseinntrykk kan gjenskape det og skape nye øyeblikk. Påskeevangeliet er fullt av øyeblikk som varer. De tilhører historien, men ved at vi forteller dem på nytt, kan det hende at de også skjer på nytt. Evangeliene og skriftene som leder fram til dem og følger av dem er fortellinger og refleksjoner om disse øyeblikkene og betydningen av dem. Sikkert ofte alt for mange ord. Jeg tenker for eksempel på mine egne prekener. KirkeNytt for Tromsø kommer ut fire ganger årlig. Utgiver: Tromsøysund, Ullsfjord, Kroken, Grønnåsen, Elverhøy og Domkirkens menigheter Ansvarlig redaktør: Svenn A. Nielsen, Mobil Opplag: Grafisk utforming: Lundblad Media AS, Tromsø Trykk: Nr. 1 Trykk Tromsø Forretningsadresse: KirkeNytt, Hans Nilsens vei 41, 9020 Tromsdalen Frivillige gaver: kto Forside: Konfirmantene lager musikal Caravaggio: Nedtagelsen fra korset Tenk på disiplene som spiser det siste måltidet sammen med Jesus. Jesus som bryter brødet og velsigner kalken. Det er et øyeblikk som har fått utstrekning og også nådd oss. Men selve hendelsen kan ikke beskrives. Den skjedde. Og tenk på Jesu død og fortellingen som leder til korset. Jesu ord i de ulike versjonene av det som skjer leser vi i lidelseshistorien, men selve dødsøyeblikket finnes ikke i skriften. I evangeliet står det helt enkelt: Jesus dør. Og Jesu oppstandelse fra døden. Alt som er skrevet og fortalt om oppstandelsen. Kvinnene med salve og olje, vaktmennene, steinen, engelene. Men selve oppstandelsen står det ikke noe om. Den skjedde uten ord. Englene tok steinen til side og graven som det står skrevet var tom. Jesu oppstandelse er det ikke skrevet ned ett eneste ord om. Det fantes ingen øyenvitner. I det usynlige og ubeskrivelige øyeblikket ble Jesus kalt til livets høyde fra dødens dyp. Hva Gud er, er det ingen som vet. Jeg skriver og bruker ord om gud. Vi kan ikke annet. Vi lar musikk og bilder hjelpe oss til å finne veien. Men Gud er hele tiden noe annet. Veiene av ord og elvene av toner leder fram, opp, ned eller inn til det hellige øyeblikket. Det øyeblikket som er Gud. Det evige øyeblikket som i ordene så intimt er knyttet til livet. Til øyeblikket som ikke kan beskrives. Til det moment som heter skapelse og gjenskapelse Jesus sier, i det han deler brødet og vinen som om det var hans eget legeme og blod, gjør dette til minne om meg. Det skjer hver gang kristne over hele verden og til alle tider siden har feiret nattverd. I dette minnet skjer det på nytt. Vi vet det fra andre livsområder. Et godt eller vondt minne av et øyeblikk kan brått bli helt nærværende igjen. Et ord som engang i fortiden ble sagt sårende eller kjærlig, kan plutselig bli vekket til live igjen som et nakent nærvær, et sjelelig nærvær. Hjertet kan igjen banke, eller svetten kan igjen piple fram på panna. Når vi deler brød og vin og lar det skje til minne om det første måltid, skjer det igjen. Det samme måltidet skjer igjen, på et helt annet sted til en helt annen tid. Jesus er, ved dette minne, igjen levende midt i blant oss. Han kommer nå slik han kom da ikke som en repetisjon av noe som var, men som en ny begivenhet. Han kommer som et øyeblikk skapt av Guds ord og skaperverkets frukter i et øyeblikk som kan strekke seg ut og fylle livet og døden alt fravær med hellig nærvær, med Guds øyeblikk. God påske. Leif Bremer KirkeNytt FOR TROMSØ 3

4 DOMKIRKEN Orgelet skal bli som nytt Kjell Y. Riise og Domkirkens menighet har store planer for orgelet. Det skal føres tilbake til sin opprinnelig skikk, og kirken skal få enda et instrument. Foto: Svenn A. Nielsen. Det ærverdige orgelet i Tromsø Domkirke skal bli som nytt. Samtidig er det meningen å få bygd et mindre instrument som skal plasseres foran i kirken. Og håpet er at det hele skal være klart innen Vi regner med at vi holder oss innenfor et syvsifret beløp, smiler sokneprest Kjell Y. Riise i Domkirken, og presiserer at det betyr kostnader lavere enn 10 millioner kroner. Det er en stor jobb menighetsrådet i Domkirken har vedtatt å gå i gang med. Orgelet i 4 KirkeNytt FOR TROMSØ Domkirken sto ferdig i 1863, to år etter at selve kirkebygget var ferdig. Den tyskfødte, danske orgelbyggeren Claus Jensen (ca ) bygde instrumentet. Han var i sin samtid høyt respektert som en meget dyktig fagmann, og bygde hele 24 orgler. Domkirkeorgelet er det nest største han bygde her i landet, og ett av de få som er bevart. Derfor er det stor nasjonal interesse for at orgelet i Tromsø skal tilbakeføres til sin opprinnelige skikk. Da det sto ferdig hadde orgelet 21 stemmer, men mange organister opplevde dette som lite, og i 1959 ble det bygd ut til 33 stemmer, en utbygging som ikke var helt vellykket, og i dag er orgelet svært slitt. Meningen nå er å tilbakeføre klenodiet til utgangspunktet, men pengene til dette må skaffes lokalt. Riksantikvaren har ingen penger, og andre statlige midler sitter ikke akkurat løst i lommen. Menighetsrådet har satt ned en orgelkomité. Kjell Y. Riise sitter der sammen med domorganist Paul Gunnar Staff, tidligere domkantor Bjørn Andor Drage i Bodø, som også er professor ved Musikkonservatoriet i Tromsø, samt direktør Erik Schilbred i SpareBank 1 Nord-Norge.

5 Vi må ta ut all innmaten. Noe av det må fjernes, og det som skal bli igjen må restaureres, forklarer Riise. Han understreker at orgelets utseende ikke skal endres. Vi skal overhodet ikke forandre på fasaden, sier han. Å samle inn knappe 10 millioner kroner er vel ikke gjort i en håndvending. Hva er tidsaspektet? Saken er at kirken har 150-årsjubileum i Derfor er dette en hastesak. Vi tror det finnes penger, vi må bare finne lommene de ligger i og få dem ut, smiler en optimistisk sokneprest. SVENN A. NIELSEN Sámi álbmotbeaivi 2500 DAGLIGVARER ÅPENT: MA LØ SØN Samefolkets dag Samefolkets dag ble behørig markert i Tromsø Domkirke 6. februar. Biskop Per Oskar Kjølaas (sittende t.v) forettet, og stiftskapellan for nordsamer, Tore Johnsen, prekte. Han ble tolket av kirketolk for anledningen, Jorunn Jernsletten. (Foto Kjell Y. Riise). Nor-Mat AS, Dramsveien 153 Telefon: Geir Gunnar Jøran Døgnvakt Stakkevollvn 49 RØRLEGGEREN TROMSØ A.S Solstrandveien Tromsdalen TLF.: KirkeNytt FOR TROMSØ 5

6 BISKOPEN Påskehilsen fra biskop Per Oskar En duft av håp og glede Foto: Svenn A. Nielsen. Påskedag er høydepunktet i den kristne tidsregning. Hver søndag er jo en liten påskedag. Påsken er Kirkens største fest, med røtter i det jødiske folkets fest. Begge deler handler om en vandring bort fra undertrykkelse, slaveri og død. Påskedagens beretninger i Det nye testamente forteller om forvirring og glede, men også om skepsis og tvil. De første vitner til Jesu oppstandelse var kvinner. De samme som bærer frem det jordiske livet hver gang et barn blir født, får også bære frem det utrolige budskapet fra Gud om det udødelige livet, seieren over døden. Om du tviler på dette budskapet, behøver du ikke kjenne deg ensom. Apostelen Peter var skeptisk til det han fikk høre og se. Kvinnene hadde flere spørsmål enn svar. En av de vakreste beretningene om påskemorgen, forteller om Maria, en av Jesu nærmeste venner, som sto og gråt ved graven. Hun bøyde seg spørrende inn i den tomme graven. Å gråte av savn, å eie en kjærlighet så stor at man bøyer seg inn i den tomme graven, det er begynnelsen til tro. Tårene renser sjelens øyne, slik at de kan se engelen som forkynner den ufattelige gleden. Den samme engelen forkynte budskapet over Betlehemsmarkene om frelseren som er født: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Nå sier engelen om ham som lå i krybben: Han er stått opp, han er ikke her. Det er ikke vår tro som skaper himmelriket. Det er allerede her, ferdig; Kom, for alt er ferdig! Nå gjelder det å åpne seg for den store hemmeligheten, den som gjennomsyrer hele kosmos: at døden føder livet, at lyset skinner i mørket. Gledelig påske! Vi leverer blomster til alle anledninger Du kjøper vel der du får service? Eneste forhandler med eget verksted Gruer du deg til oppussing av badet? - Ingen grunn, vi skaffer: rørlegger - elektriker - snekker - flislegger - maler. Ring oss for tilbud Solstrandvn Tromsdalen Tlf Du finner oss i Nova-sentret Skattøravn. 40 -Tlf KirkeNytt FOR TROMSØ

7 Kirken på nett Men viktigst er likevel at de nye nettsidene skal være en kilde til informasjon for publikum. Vi legger ut informasjon om hver enkelt menighet, og hver menighet får sin egen hjemmeside. Her driver vi på med opplæring, og vil være avhengig av at menighetene selv tar tak i det. Meningen er at folk enkelt skal finne opplysninger av praktisk art; om dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelser og hva som ellers skjer i kirkene og menighetene. Gjennom nettsidene blir det enkelt å finne ut hvor man skal henvende seg når man trenger å komme i kontakt med kirken, sier Norbakken. Ellen Norbakken er en av dem som drifter nettsidene til kirken i Tromsø. Foto: Svenn A. Nielsen. Det er selskapet Ipera i Sykkylven som leverer programvaren og som har stått for opplæringen. Dermed har kirken i Tromsø også fått en nettside som korresponderer med hele Den norske kirkes profil på nett. Nå er kirken i Tromsø på nett med egen hjemmeside. Fra hjemmesiden kan du også klikke deg frem til hver enkelt menighet. Arbeidet med den lokale kirkelige nettsiden startet i fjor høst, da kapellanen i Kaldfjord, Jon Børge Frafjord og konsulent Ellen Norbakken ved kirkevergens kontor i Tromsø ble kurset til såkalte superbrukere. Internt i kirkeadministrasjonen er fordelen at nettsidene tar utgangspunkt i samme programvare som vi bruker administrativt. Dermed kan vi ha bedre kontroll med kalendere og intranettjenester, forteller Ellen Norbakken. Vi var på nett med den nye siden i januar. Ressursene til å drifte siden er dessverre begrensete, men vi forsøker å bygge den ut så godt og så raskt som mulig, sier Ellen Norbakken. SVENN A. NIELSEN KirkeNytt med overskudd For tredje år på rad gikk KirkeNytt med overskudd. Fjorårets resultat viste kroner i pluss, ganske nøyaktig. Styreleder Jan Gunnar Fredriksen er godt fornøyd med resultatet, selv om det ikke kan måle seg med 2006 da regnskapet viset godt og vel Mesteparten av overskuddet har vi satt på fond, både for å ha i tilfelle vi skulle trenge noe ekstra, men også for på lang sikt å kunne gi menighetene et rimeligere blad. I dag betaler hver av de seks menighetene som gir ut KirkeNytt kroner pr. år, forklarer styrelederen. Jeg vil imidlertid understreke at dette resultatet ikke hadde vært mulig uten alle våre trofaste givere. Vi er dem stor takk skyldig, sier Jan Gunnar Fredriksen. KirkeNytt FOR TROMSØ 7

8 GRØNNÅSEN Brød og saksofon Kristendommen som måltidsfellesskap Høymessen søndag formiddag klokka elleve er en godt innarbeidet institusjon med lange tradisjoner. Likevel snakkes det i kirken mye om alternativer. Kanskje må ikke gudstjenesten nødvendigvis være klokka elleve? Kanskje må det ikke være orgelmusikk? Kanskje må ikke alt foregå fra alteret? Mye har vært prøvd, både innenfor Den norske kirke og innenfor andre kirkesamfunn. I Grønnåsen har gudstjenesteutvalget funnet ut at man i tiden fremover vil droppe høymessen første søndag i måneden og i stedet arrangere en kveldsmesse klokka 18.00, etterfulgt av et felles kveldsmåltid. Kanskje kan det gi nye dimensjoner til gudstjenestelivet? Kanskje kan det trekke andre grupper til kirken? Hva er kjernen i gudstjenesten? Hva er det som må være med? Hvis det ikke er tidspunktet, ikke orgel-musikken, kanskje ikke en gang prekenen hva er det da? Dette spørsmålet ønsker man å tenke over i Grønnåsen menighet i forbindelse med disse kveldsgudstjenestene. 3. februar var inngangssalmen Til himlene rekker din miskunnhet, Gud akkompagnert av saksofon, piano, gitar og bass. Kjersti Marie Lægdene preket over såkornet som må dø for å gi rik grøde; vinklingen var økologisk. Hun fortalte blant annet om den konfirmantgruppa hun har i samarbeid med Domkirken og Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens nødhjelp. Om hvordan de har gått rundt i butikkene for å finne økologisk og rettferdig mat slik mat sto oppstilt på et lite bord bakerst i kirka. Under forbønnen var dette bordet et lite alter som var en av flere forbønnsstasjoner. Slik ble den økologiske dimensjonen holdt fast, også under forbønnen. Andre stasjoner var lysglobene, døpefonten hvor man fikk tegnet et korsmerke i pannen, og alterringen hvor man mottok prestens forbønn. På denne måten ble hele kirka tatt i bruk. Til nattverden hadde Georg bakt et nattverdsbrød, et brød som var litt mer å sette tennene i enn de vanlige oblatene. Andrej Rublevs ikon av den hellige treenighet. Motivet er de tre menn som besøkte Abraham i eikelunden i Mamre. Abraham skjønte at det var Herren som gjestet ham. Han serverte de tre det fineste måltid han kunne: Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde stelt til, og han satte det fram for mennene. Og han sto hos dem under treet mens de spiste. For Rublev representerer disse tre essensen av kristendommen: treenigheten. Men det er også et bilde av et enkelt måltidsfellesskap. Etter selve gudstjenesten var menigheten samlet rundt et felles suppemåltid. Dermed ble kristendommen som måltidsfellesskap et stikkord for hele gudstjenesten. Måltidet var nemlig også tema for det teologiske kvarter som Leif Bremer inviterte til sammen med maten. Strengt tatt ble det vel en halvtime. Det er meningen at dette skal bli et fast innslag på kveldsgudstjenestene. Her ønsker menigheten å finne plass for en annen type teologisk refleksjon enn den prekenen tillater. I foredraget forsøkte Leif ved hjelp av tekster og bilder å kretse inn en kjerne, ikke bare i gudstjenesten, men i kristendommen. De første kristne samlet seg rundt et måltidsfellesskap, et takkemåltid hvor man delte maten med hverandre og med de fattige og sultne. På denne måten ble institusjonen kristendommen til. Og det felles måltid må fortsatt være et sentrum i det kristne fellesskap, var Leif Bremers budskap. Hva oppnådde man så med denne alternative formen for gudstjeneste? Fremmøtet var nok litt dårligere enn det pleier å være klokka elleve; det er vanskelig å forandre folks vaner. Innslaget av ungdom, særlig konfirmanter, var større enn vanlig. En foreløpig konklusjon kan være at dette er noe å bygge videre på. Men først og fremst var det en fin og tankevekkende gudstjeneste. SIGMUND NESSET 8 KirkeNytt FOR TROMSØ

9 Ny kateket med mangfoldig bakgrunn Grønnåsen har fått ny kateket. Jill Sæterbø heter hun, og mange kjenner henne nok fra før. For hun har jobbet lenge i kirka i Tromsø. Først som diakon i Kroken, så som rådgiver og saksbehandler på bispekontoret, og nå altså som kateket i Grønnåsen. En ikke helt vanlig karriereutvikling, vil mange si. Først forfremmet til bispekontoret og så ut i felten igjen. For Jill er det helt riktig. - Jeg savnet menighetsarbeidet, sier hun. Det er helt ok med saks-behandling, men jeg trives nok best i felten, der ting skjer. Derfor er det helt perfekt i være i Grønnåsen. Hun er akkurat ferdig med konfirmantgudstjeneste i Grønnåsen kirke. Fullsatt kirke hvor konfirmantene gjorde det meste selv. Selv prekenen var de med på. Og Jill var med og trakk i trådene. Hun stråler når jeg skryter av en nydelig gudstjeneste. Jill Sæterbø er tobarnsmor, 38 år, opprinnelig fra Finnsnes. I bunnen er hun utdannet lærer, men allerede på lærerskolen visste hun at hun ville jobbe i kirka. Derfor begynte hun på KUN og ble den første diakon som har hele utdanningen sin fra Nord-Norge. Diakonjobb ble det i Kroken fem år med arbeid, først og fremst blant barn og unge. - Du er diakon, men arbeider som kateket. Er det helt greit? - Jeg har jo lærerskolen og utdanning fra KUN. Mangler et halvt år med kristendom derfor er jeg offisielt ansatt som menighetspedagog, ikke kateket. Men i praksis jobber jeg jo som kateket. Det er flott å jobbe med konfirmantene. For tiden har vi et godt samarbeid på Tromsøya, og det håper jeg kan fortsette. Det skjer så mye spennende når det gjelder trosopplæring. Masse trøkk. På diakonisiden er det mer dødt det mangler penger. Derfor er jeg veldig glad for å være kateket i Grønnåsen menighet akkurat nå, sier Jill Sæterbø før hun løper av gårde til konfirmantmusikal i Kulturhuset. Jill Sæterbø er nyansatt kateket i Grønnåsen menighet. Foto: Svenn A. Nielsen. SIGMUND NESSET Glassmester siden bedrifter kan ikke ta feil fri service og garanti filtrert isvann kan integreres fra kr. 1,- per kopp Varme drikker på jobben Café Bar Norge AS Café Bar avd. Troms/Thyholdt AS Tlf: Les mer om oss på Tlf mye mer enn glassmester Telefon Telefon KirkeNytt FOR TROMSØ 9

10 KirkeNytt fikk i 2007 nesten kroner i frivillige gaver. Det er vi glade og stolte over. Men skal vi bli enda bedre, trenger vi fortsatt støtte. Hjelp oss å fortelle om alt som skjer i Tromsøs menigheter. Bidrag kan sendes til bankgiro nr Bibeldag i Tromsø Onsdag 2. april feires Bibeldagen i Tromsø. Det skjer i Grønnåsen kirke kl Hans Olav Mørk taler over temaet: Guds levende ord - Bibelselskapet nye oversettelse i ord og toner. Generalsekretær i Bibelselskapet Stein Mydske blir med. Det blir kaffeservering etter møtet, og offer til Bibelselskapets arbeid. PERSONLIGE BARNEBØKER vekker leselysten Se: Søndag 20. april er det gudstjeneste i Domkirken, der generalsekretær Stein Mydske taler. I menighetshuset i Tromsdalen kl samme dag holdes det bibelbankett. Her kan man få kjøpt middag, og også her vil generalsekretær Stein Mydske tale. Overskuddet går til Menighetens bibelprosjekt i Ukraina. Påmelding til Tromsdalen menighetskontor på tlf eller e-post 10 KirkeNytt FOR TROMSØ

11 Siden i høst har konfirmantene i Tromsø jobbet og slitt. Noen har laget musikal, andre har studert døvepoesi, mens andre igjen har drevet med idrett. De 12 konfirmantene på bildet har arbeidet med KirkeNytt. Det flotte resultatet ser du på de neste sidene. I fremste rekke fra venstre: Andreas Eilertsen, Sverre-André Simonsen, Jacob Berg Lofthus, Ola Harder Fredriksen. Midterste rekke: Kari Landfald Meløe, Simen Torgersen, Daniel Tråsdahl Nygård og Steinar Minde. Bakerst fra venstre: Marie Isaksen, Amanda Moen Engenes, Frøya Vold Bjørvik og Anne Landfald Meløe. Foto: Svenn A. Nielsen. KirkeNytt FOR TROMSØ 11

12 Ivrige musikalkonfirmanter i Domkirka. Musikalen blir knallbra! 12 KirkeNytt FOR TROMSØ

13 Gro Lillenes har god tro på årets musikal. Foto: Svenn A. Nielsen. Gro Lillenes har god tro på musikalen i dette konfirmasjonsåret. Hun sier den inneholder mye tøff musikk, bra drama og gode dansenummer. - Musikalen i år heter Størst av alt, som vil si at vi fokuserer på verden, mennesket, felleskap og kjærligheten, sier hun med et smil om munnen. Gro synes det er artig å jobbe med koret, og personlig har hun sunget i kor siden hun var seks år. Nå er hun 39 og synger i koret Gospelcompagniet og i tillegg har hun dirigert og ledet mange andre kor opp igjennom årene. Hun mener at det er ungdommene som gjør mest arbeid, og ikke de som er ansvarlige, selv om hun må være med på mange planleggingsmøter og ha kontroll på korgruppa. Men hun synes bare det er artig. Gro ble konfirmert i Hun er oppvokst i et kristent miljø og har vært kristen hele livet, og hun tilhører Kvaløy menighet. Gro konfirmerte seg fordi det var en tradisjon, og hun ville lære mer om kristendommen. Hun mener at før i tiden var konfirmasjonen mye kjedeligere enn den er nå. - Før gikk man i et klasserom og lærte om bibelen og alle slags vers og salmer, mens nå er det mye mer og velge mellom, det er mye mer spennende, sier hun. Favorittmusikken til Gro er jazz og storband når det er skikkelige sangere med. Hun liker standardlåter, sier hun. Natalie Mikkelsen er en 14 år gammel jente som er med i koret på musikalen. Hun tilhører Elverhøy menighet. Natalie ble plassert på Musikalen mot sin vilje, men hun synes det er helt greit. - Det er faktisk ganske moro, men litt slitsomt til tider og av og til litt kjedelig, sier hun. - Det er jo litt slitsomt å stå hele tiden da. Grunnen til at hun konfirmerer seg er at hun synes det er sosialt og koselig. Hun tror litt på Gud. - Siden så mange tror på Han, og så mange som har opplevd mirakler, tror jeg at det må være noe mer mellom himmel og jord, sier hun. Hun synger ikke i kor til vanlig, og har heller ikke så lyst å synge i kor. Å synge i kor er lett, synes Natalie, for det høres jo egentlig ikke hvis man synger litt falskt. Musikalen var akkurat som forventet, sier hun. Personlig liker ikke Natalie kormusikk. Hun liker mer livlig musikk. Vi har også snakket med Jens Magnus, som er en 15-årig gutt i koret. Han tilhører Domkirken menighet. Han begynte å synge i kor en måned før han begynte på musikalen. Han synes det er greit å være der. Grunnen til at Jens Magnus konfirmerer seg er at det er det folk vanligvis gjør i den alderen. Han er usikker om han virkelig tror på Gud. Han synes det er et bra miljø på musikalen, og trives der. Jens synes heller ikke at det er vanskelig å synge i kor siden man ikke hører feilene til hver enkelt person. Han tror også musikalen blir bra. Døvepoesi En av konfirmantgruppene har jobbet med døvespråket. Døveprest Kjell Steinbru har ledet dem gjennom døvespråkets mange håndbevegelser, og de har lært om døvepoesi. Søndag 17. februar viste de noe av det de kunne da de deltok under gudstjenesten i Grønnåsen kirke med bønn på døvespråket. Foto: Svenn A. Nielsen. KirkeNytt FOR TROMSØ 13

14 Danseglede i kirken Torsdag 10. januar var det tid for dansing i Grønnåsen kirke. Rundt 20 elever, delt opp i to grupper, var klare til å danse det de var gode for. Vi fulgte den ene gruppa opp på loftet der det skulle danses hip-hop. Loftet var ikke store rommet, men nok til de rundt sju som hadde valgt å danse hip-hop. KirkeNytt møtte instruktør Siv Hege Kristiansen og to av hip-hop-danserne, Fredrik Olavi Iversen og Daniel Rosøy Jensen. 14 KirkeNytt FOR TROMSØ

15 12 spørsmål til Fredrik Olavi Iversen (14): Hvilken menighet kommer du fra? Grønnåsen. Hvorfor valgte du akkurat dette? Fordi Paulo (kompisen) var her. Hvorfor valgte du å konfirmere deg? For å gjøre bestemor glad. Tror du på Gud? Nei. Hva vet du om Jesus? Han var en profet og guds sønn. Hvordan har konfirmasjonstiden din vært? Den har vært digg. Hvordan trodde du at konfirmasjonstiden skulle være? Bedre enn forventet. Danser du ellers? Nei. Liker du å danse? Jada. Hva synes du om de andre i gruppa? De er kos. Hva synes du om instruktørene? De er greie og gode til å instruere. 6 spørsmål til Siv Hege Kristiansen: Hvor gammel er du? 28 år. Hva gjør du her? Ser at gruppene lager dans. Hvor mange går på dans? Rundt 60 stykker. Har du danset før? Danset en gang i tiden, ja. Liker du å danse? Ja. Hvorfor liker du å danse? Det er en spesiell måte å uttrykke seg på. 12 spørsmål til Daniel Rosøy Jensen (14): Hvilken menighet kommer du fra? Grønnåsen. Hvorfor valgte du akkurat dette her? Fordi Thomas (kompisen) var her. Hvorfor valgte du å konfirmere deg? Fordi jeg hadde lyst på penger. Tror du på Gud? Nei. Hva vet du om Jesus? Født i Betlehem. Hva synes du om konfirmasjonstiden? Det har vært helt for jævelig. Hva trodde du at konfirmasjonstiden skulle være? At den skulle være helt for jævelig. Danser du ellers? Nei. Liker du å danse? Nei. Hva synes du om de andre i gruppa? De er grei nok. Hva synes du om instruktørene? Grei nok, flink til å instruere. KirkeNytt FOR TROMSØ 15

16 Skigruppa i all sin sportslige prakt. ski KONFIRMANTER med på beina Nei, konfirmasjonsforberedelser er ikke som de engang var. Med ski på beina har sportsgruppa møtt opp til snøfest sammen med kateket Jill Sæterbø. Utenfor Elverhøy kirke var det ivrige merker etter snøglade ungdommer, mange av dem aktive idrettsutøvere. 16 KirkeNytt FOR TROMSØ

17 Tord Isaksen (15) kommer fra Domkirkens menighet. - Hvorfor meldte du deg på denne gruppa? - Jeg liker å holde på med idrett og å trene. Men jeg hadde større forventninger. - Hvorfor konfirmerer du deg? - Det er tradisjon, og så vil jeg ikke skuffe mor og bryte tradisjonen. - Tror du på Gud? - Litt bob, bob, men det er ikke sånn at jeg ikke tror på Gud. - Hva vet du om Jesus? - Det med korsfestelsen og ditt og datt. Det med Betlehem og det vi har lært i KRL-timene. - Hva synes du om konfirmasjonstida? - Travelt, det kræsjer med treningene. - Hvordan trodde du konfirmasjonstida skulle være? - Mer undervisning, og at vi skulle lære mer om Gud og sånn. - Holder du på med idrett ellers? - Ja, jeg spiller fotball tre ganger i uka, går på ski to ganger i uka, klatrer og jogger. Jeg trener 5-6 dager i uka. - Hvor lenge har du spilt fotball? - Jeg har spilt fotball siden 2. klasse. - Har dere vunnet noen kamper? - Vi har kommet til finalen så å si alle gangene. - Har du noe forbilde? - Pappa er mitt forbilde. Han er norgesmester i boksing, politi, har spilt i 2. divisjon i fotball, vært marinejeger i Forsvaret og mye mer. Jørgen Wilhelmsen (14) synes nok konfirmasjonsforberedelsene kommer litt ubeleilig. Kolliderer med andre gjøremål, og han innrømmer at motivasjonen til å konfirmere seg i sterk grad ligger i pengene. - Hvilken menighet tilhører du? - Elverhøy kirke. - Hvorfor valgte du denne gruppa? - Fordi jeg syntes det hørtes artig ut, liksom litt annerledes. - Hvorfor konfirmerer du deg? - Kanskje mest for pengene. - Tror du på Gud? - Egentlig veldig lite. Tror det er romvesener som sitter med kikkerter å ser ned på oss (haha). - Hva vet du om Jesus? - Jeg mener å huske at Jesus hadde planlagt korsfestelsen og det, tror jeg. - Hva synes du om konfirmasjonstida? - Det er et helvete egentlig. Det kræsjer med alt, spesielt siden vi går i niende. - Hvordan trodde du konfirmasjonstida skulle bli? - Trodde seriøst vi skulle lese mye mer, men det gjør vi jo egentlig ikke. - Holder du på med idrett ellers? - Jeg spiller håndball. Skigruppa var den artigste, syntes Kristine Edvardsen (14), som ikke ville skuffe bestemor som ønsker at hun skal konfirmere seg. - Hvilken menighet er du fra? - Grønnåsen. - Hvorfor valgte du denne gruppa? - Det var den artigste. - Hvorfor konfirmerer du deg? - Bestemor vil det. Hun er veldig kristen. - Tror du på Gud? - Jeg vet ikke helt. - Hva vet du om Jesus? - Mest det vi har lært i KRL på skolen. - Hva synes du om konfirmasjonstida? - Det er koselig, synes jeg. - Hvordan trodde du konfirmasjonstida skulle bli? - Er ikke helt sikker. - Holder du på med idrett ellers?- Jeg spiller fotball på Fløya. - Er det morsomt? - Ja, det synes jeg. - Har dere vunnet noen kamper? - Ja, men i fjor ble det likt på straffebomme, så vi måtte avgjøre det med kron og mynt, og vi tapte. I generasjoner har ungdommene i familien til Lena Holme (14) latt seg konfirmere. Ikke minst derfor er det også hun nå skal gjøre det samme. - Hvilken menighet kommer du fra? - Grønnåsen. - Hvorfor valgte du denne gruppa? - Jeg liker sport. - Hvorfor konfirmere du deg? - Kristelig konfirmasjon har vært i familien i generasjoner. - Tror du på Gud? - Litt kanskje. - Hva vet du om Jesus? - Veldig lite egentlig. - Hva synes du om konfirmasjonstida? - Det er ganske koselig. - Hvordan trodde du konfirmasjonstida skulle bli? - Jeg trodde det skulle være veldig kristent. - Holder du på med idrett ellers? - Jeg spiller fotball. - Hvilket lag spiller du på? - Jeg spiller på Skarp. - Er det morsomt? - Ja, det synes jeg. - Har dere vært med i noen kamper? - Vi har vært med i noen turneringer. KirkeNytt FOR TROMSØ 17

18 Gleder seg allerede! Charlotte (t.v.), Vera og Marit er glade for at konfirmanttiden ble bedre enn de hadde håpet. Vanja Slydahl er leid inn fra Ten Sing for å bistå under arbeidet med musikalen Størst av alt. Foto: Svenn A. Nielsen. Etter å ha møtt Vanja Slyndahl (28) og fått vite litt om musikalen, fikk vi noen gode svar fra tre av årets konfirmanter om hva de synes om det å være konfirmant. Vanja Slydahl fra Ten Sing. Foto: Svenn A. Nielsen. 18 KirkeNytt FOR TROMSØ I Elverhøy kirke støtte vi på Vanja, som er leid inn fra Ten-sing for å hjelpe til med musikalen. Hun har vært til stede under idémyldringene og skrivingen. Vi tok sjansen på å spørre henne om musikalen først. Hva heter musikalen og hva handler den om? Den heter Størst av alt og omhandler de fire begrepene; verden, kjærligheten, fellesskapet og mennesket. Det er ca. 80 konfirmanter som med på å lage denne fantastiske musikalen, og det er de som skal stå for det meste, forteller hun. Så introduserer Vanja oss for tre konfirmanter Charlotte Solberg (14), Marit Robertsen (15) og Vera Fjelltveit (14). De kommer hverken fra kor- eller dansegruppa, men fra dramagruppa. Hva gjør dere i dramagruppa? - Det er vi som skal være aktørene, som må skrive og dramatisere musikalen, svarer de kjapt. Hva er det som er morsomst med konfirmanttiden da? - Det å bli kjent med så mange nye fjes er jo veldig hyggelig i seg selv og ikke minst framføringen av selve musikalen. Den gleder vi oss masse til, sier Charlotte med et stort smil. Dere er alle meldt på musikalgruppa, men var det dette dere ville? Vera hadde ønsket å være på musikalen, mens Charlotte og Marit tydeligvis hadde blitt satt over på musikalen fordi det ikke var nok plass på deres første ønske. Men å være med på musikalen istedenfor, gjør dem ingenting. Dette er jo en kristelig konfirmasjon, så hvilket syn har dere på Gud? Charlotte har et helt åpent syn mot Gud, og sier selv at hun er en agnostiker. De to andre sier seg generelt enig, men har nok et litt bredere syn på ham. Og hva vet dere om Jesus da? De tenker seg litt om før de legger ut om Juleevangeliet og Jesus på korset. Når de er ferdige, ser de ganske stolte ut over hvor mye de egentlig visste. Er konfirmasjonstiden noe annerledes enn dere hadde trodd da? Ja, egentlig er den mye bedre enn forventet, svarer de. Egentlig hadde de trodd at hele konfirmasjonen skulle handle om å kunne de 10 bud osv, og er alle lettet over at den ble mye mer morsom enn forventet. De er alle fra tre forskjellige menigheter, Charlotte fra Grønnåsen kirke, Marit fra Domkirka og Vera fra Elverhøy, men alle møtes i Elverhøy for å skrive på musikalen.

19 To festivaler på 24 timer Over 350 konfirmanter foran scenen under Tromsønatta. Til høyre: Sumobryting var en populær sport under Tromsønatta. Foto: Jon Børge Frafjord. Etter flere år med en felles konfirmantfestival, ble det for første gang arrangert to festivaler i Troms. En festival i Tromsø og en på Finnsnes. Begge to i løpet av samme helg. Fredag 18. januar ble Tromsønatta arrangert for aller første gang. Med konserter, gudstjeneste, dans, volleyballturnering, kafé og mange andre aktiviteter, sydet Krokenhallen av aktivitet fra tidlig kveld. Over 350 konfirmanter fra Tromsø-området deltok. Kretssekretær og festivalleder Jacob Svarre er fornøyd med resultatet. Til tross en del sykdomsforfall fra nøkkelpersoner og enkelte tekniske problemer i hallen, så ble festivalen en suksess. Konfirmantene så ut til å ha det bra, og det er jo det viktigste, sier han. Tromsønatta ble avsluttet i totida om natta, og allerede få timer etter dette var den store scenen, lyd og lysutstyr pakket ned og på vei sørover til Finnsnes for å bli brukt under festivalen der. Et stunt og en kjempejobb for de innleide lys- og lydfirmaene og for et stort kobbel av frivillige som hjalp til med opp- og nedrigging. Og klokken seks lørdag kveld var alt klart, og Finnsnatta kunne åpne sine dører for 350 konfirmanter fra Sør-Troms. Begge festivalene er bygget over samme mal, så det gikk an å gjøre det på denne måten, forteller Jacob Svarre. Men han legger ikke skjul på at det var utfordrende å arrangere to festivaler samme helg. Ikke minst ble det lite søvn på kretssekretæren selv og de mange som deltok begge steder. Det var godt da helga var over. Men først og fremst er jeg glad for at vi fikk til å lage to gode festivaler, avslutter han. Niels Westphal For både Jacob og menighetene som var lokale arrangører, var årets festival den første. På grunn av sykdom, måtte mye av programmet legges om i løpet av kort tid, men det meste ordnet seg til slutt. Med ett år på baken lover Jacob at neste års festival skal bli enda bedre. Helt sikkert. Nå vet vi hva som fungerer, og hva som ikke fungerer så bra, sier han. Ikke alle klarer ei natt uten søvn like godt. Her er lederbenken dagen derpå. Fra venstre Jill Sæterbø, kateket i Grønnåsen, Jan Torrey Jensen, kapellan i Tromsøysund, Stig Syvertsen, fungerende kapellan i Sandnessund, Gunn Kongsvik, kapellan i Domkirken og Ola Døhl, kapellan i Karlsøy og Hillesøy. Foto: Jon Børge Frafjord. KirkeNytt FOR TROMSØ 19

20 FASTEAKSJONEN 2008 Hilda Kristine Hanssen sammen med to skolejenter fra Comalata i Guatemala som har fått skolestipend fra Kirkens Nødhjelp. Foto: Kirkens Nødhjelp. En hverdag fri fra vold og våpen? Mange mennesker verden over lever i skyggen av krig og terror og opplever at krigen stjeler drømmene fra dem. De kan bo både i vanlige krigsområder og i områder med en sterk voldskultur. I oktober 2007 var jeg sammen med diakoner fra Nord- og Sør- Hålogaland på studietur i Guatemala for å lære om diakonalt arbeid der gjennom det arbeidet Kirkens Nødhjelp er med og driver. Kirkens Nødhjelp har en lang historie i dette landet som har gjennomlevd en lang og brutal borgerkrig. I 1996 ble en fredsavtale underskrevet, men fortsatt er vold og overgrep både i familien og i lokalsamfunnet et omfattende problem. Dette fikk vi et lite innblikk i under turen. Vi møtte et utrolig vakkert og fargerikt land med mange sterke mennesker og skjebner og fikk se mye viktig arbeid. Av alle prosjektene vi besøkte vil jeg trekke frem to. Hender uten våpen, hender uten vold var tittelen på et teaterstykke oppført av ungdommer på avslutningen av et kurs i ikke-vold i Guatemala by. Dette er et program drevet av Kirkens Nødhjelps partner, IEPADES (Institutt for studiet av bærekraftig utvikling). De jobber for å redusere antall håndvåpen i landet gjennom beslutningspåvirkning og holdningsskapende arbeid blant barn og tenåringer. De 60 ungdommene som deltok på avslutningssermonien, var plukket ut på sine skoler, og meningen er at de skal være ambassadører for ikkevoldstanken i sine nærmiljø. De kom fra distrikter hvor det var mye vold. Alle ønsker å være ute og ha det gøy, men det er for farlig å henge ute i gata og prate på kvelden eller t.o.m. bare være rett foran huset vårt. Da kan vi risikere å bli skutt og skadet, fortalte ungdommene. Kurset de har gjennomgått over seks måneder, har lært dem en del om voldens følger, om kvinners situasjon, om usikkerhet som våpen skaper og de sa at nå kunne de hjelpe andre også. Det de hadde lært på kurset, tok de med seg hjem, og en 20 KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 4 - des. 2006. Tromsøysund: Tenn lys Kryssord Trosopplæringsprosjektet Kirkelige handlinger Aktivitetskalender

Nr. 4 - des. 2006. Tromsøysund: Tenn lys Kryssord Trosopplæringsprosjektet Kirkelige handlinger Aktivitetskalender I utakt med folket Midt iblant hedningene Bibelhistorie i granitt Tromsø kirkeakademi Kirkekunst Tromsø Museum Portrett av Gro Lillenes Julehilsen fra biskopen Domkirken: Guttekoret 50 år Domkirken: Gudstjenestefornyelse

Detaljer

Nr. 3-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 3-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 3-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Kirkelig strutsepolitikk Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Vi kan glede oss over mye av det som skjer i det kirkelige landskapet i sær her i Tromsø, hvor vi

Detaljer

En lang vei. 2 KirkeNytt FOR TROMSØ. Har du tenkt på det?

En lang vei. 2 KirkeNytt FOR TROMSØ. Har du tenkt på det? Nr. 1-2010 En lang vei Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Foto: Yngve Olsen Sæbbe Han: Nesten skallet isse. Det håret han har igjen som omkranser hodet, bølger grått og fyldig ned mot nakken

Detaljer

Lytt til profeten. Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen

Lytt til profeten. Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Skaperverkets dag Lesegruppe for kvinner Nytt lydanlegg i Domkirken Aktiv ettåring Bruktmarked i Kroken Snart blir det god lyd Freder gammel gravplass Grønnåsen menighet blir grønn Seminar med KUN Speiderne

Detaljer

Nr. 2 - juni 2006. Fasteaksjonen. Trosopplæring. Onsdagstreff i Elverhøy. Leiv Lockertsen 85 år. Kirkevigsling i Kroken. Marie Elisabeth Mjaaland

Nr. 2 - juni 2006. Fasteaksjonen. Trosopplæring. Onsdagstreff i Elverhøy. Leiv Lockertsen 85 år. Kirkevigsling i Kroken. Marie Elisabeth Mjaaland Fasteaksjonen Trosopplæring Onsdagstreff i Elverhøy Leiv Lockertsen 85 år Kirkevigsling i Kroken Marie Elisabeth Mjaaland Tromsø Domkor Da Vinci-koden til debatt Kirkelige handlinger Gudstjenester og konserter

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 5 desember 2006 102. Årgang I DETTE NR: Alterveggen i Tromsø Døvekirke og forskjellige glimt fra døvekirkelig arbeid Over:

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer